Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3"

Transkript

1

2

3 Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3

4 VELKOMMEN TIL DEN SKJULTE PERLEN Har du hørt om Bakkehellet? 4 Gled deg til du oppdager denne perlen av en beliggenhet, godt gjemt i bakkene mellom Lerkendal og Nardo. Her skal vi bygge 38 spennende leiligheter. Blir du en av de heldige, får du bo med store balkonger og kort vei til det aller meste i Trondheim. 38 leiligheter 39 til 93 kvm Store balkonger med god utsikt Felles trimmrom med tredemølle og vekter Flotte utomhusarealer med sandvollyballbane, bordtennisbord, sjakkbrett, grillplass mm. Bla videre og gjør deg kjent med mulighetene i Hemmeligheten. Sammenlign de ulike planløsningene og finn din drømmeleilighet. Husk bare en ting dette kan bli så populært at du bør holde Hemmeligheten for deg selv inntil videre. OK? Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme.

5

6 ARKITEKTENS TANKER Bygget er lagt langs Bakkehellet som et moderne «town house» med stor åpen hage mot sør. Fra veien kan du komme inn i bygget på to nivåer og den indre hagen når du lett fra det overbyggede gårdsrommet, sier Voll Arkitekter som har tegnet Hemmeligheten. 6 «Alle leilighetene har store balkonger mot sør eller vest, med flott utsikt over byen. Vi har vektlagt å designe gode, effektive planløsninger, og bygget er planlagt med små avstander fra den sentrale hovedtrappa og heisen til hver enkelt leilighet.» «Bygget er tenkt bygd med lyse fasadeplater og gyllent treverk i et elegant og stilrent formspråk. Vindusflatene er store for å åpne for den flotte utsikten og gi mye dagslys inn i boligene.» «Sammen med den indre hagen vil huset fremstå som en diskret hemmelig perle. Godt gjemt i en avskjermet grønn lunge og samtidig nær det aller meste i Trondheim.»

7 Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme.

8

9 Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 NØKKELINFORMASJON HEMMELIGHETEN BAKKEHELLET 7 Denne salgsoppgave med vedlegg er ment som underliggende dokumentasjon for kjøp og avtaleinngåelse. Dersom innhold og leveransebeskrivelse ikke endres av utbygger frem til kontraktsinngåelse, vil informasjonen i denne salgsoppgaven, sammen medgjeldende lovverk og forskrifter, angi leveransestandard og avtalevilkår. Denne salgsoppgave av er gjennomgått og godkjent av selger. 40 OPPDRAGSANSVARLIG Meglerhuset Nylander AS avd. Nybygg Søndre gate 13, 7466 TRONDHEIM Tlf Faks: Epost: OPPDRAGSNUMMER /15 EIER Bakkehellet 7 AS v/ Wenche Jakobsen FORURENSING I GRUNN Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset, som medfører behov for tiltak. REGULERINGSBESTEMMELSER Området er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan med bestemmelser R Reguleringsplan er vedlegg til prospekt og reguleringsbestemmelser følger som kontraktsvedlegg og kan fås ved henvendelse til megler. SKOLEKRETS / BARNEHAGER I følge Trondheim kommune sine nettsider, hører eiendommen per i dag under Nardo barneskole og Sunnland ungdomsskole. Området har flere kommunale og private barnehager i nærmiljøet. Fra hovedbølet som eiendommen er fradel fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. VEDTEKTER, REGLER, REGNSKAP OL Utbygger har engasjert Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS til å forestå stiftelse, utarbeidelse av forslag til husordensregler, vedtekter, budsjett, samt forretningsførsel for sameiet. Selger vil besørge for at sameiet blir konstituert innen rimelig tid og senest innen 1 måned før overtakelse. PROSJEKTET, FREMDRIFT OG VEDLIKEHOLD ENTREPRENØR Oppføring vil skje i totalentreprise, med plassbygde betongkontruksjoner (ikke modul). ARKITEKT Voll ArkitekterAS, Epost: FORRETNINGSFØRER Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS Epost: PROSJEKTETS ADRESSE Bakkehellet 7, 7033 TRONDHEIM Endelig adresse på den enkelte bolig vil bli gitt av Trondheim kommune. MATRIKKELNUMMER Gnr.71, Bnr.78 i 1601 Trondheim kommune.seksjonsnummer for den enkelte leilighet vil bli tildelt etter seksjonering. TOMT Areal: Ca kvm. iht. matrikkelutskrift. Tomten eies i fellesskap av sameiet. Eiendommen disponeres av beboerne iht. tinglyst seksjonering samt vedtekter. Tomten opparbeides iht. Utomhusplan og leveransebeskrivelse. ANTIKVARISK KLASSIFIKASJON Eiendommen er ikke berørt av noen restriksjoner som følge av antikvarisk verneklasse etc. VEI, VANN OG AVLØP Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp, via private stikkanlegg. Tilknyttet offentlig vei via private internveier. Utgifter til brøyting og vedlikehold av internveier er inntatt i budsjett med stipulert beløp og dekkes av sameierne i felleskap. TINGLYSTE HEFTELSER Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter / erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av tekniske anlegg, energi / nettverk m.m. Servitutter/heftelser som vil hefte eiendommen: Eiendommen overdras uten panteheftelser, følgende servitutter vil medfølge: Erklæring dagboksnr tinglyst Refusjonsplikt til Trondheim kommune. Det ble tinglyst en refusjonsplikt til kommunen på eiendommen i forbindelse med etablering av vegen i området. Dette gir kommunen en rett på å kreve refusjon for sine utgifter når tiltak vedrørende vegen skjer som et ledd i regulering eller omregulering. PROSJEKTET Utbyggingsprosjektet ligger sentralt i Trondheim øst og består av 38 stk. 2-, 3- og 4-roms selveierleiligheter i varierende størrelser, fordelt på 5 etasjer samt parkeringskjeller. Bygget vil ha heisadkomst til alle etasjer. Leilighetene har gjennomtenkte planløsninger og egne balkonger. Enkelte leiligheter vil ha fast parkeringsplass, i parkeringskjeller, det henvises til prisliste for hvilke, og alle vil ha sportsbod. Felles trimrom innredes. For mer informasjon om standard og teknisk informasjon, se leveransebeskrivelse som følger vedlagt salgsoppgaven. VEDLEGG SALGSOPPPGAVE: Leilighetstegninger datert Leveransebeskrivelse datert Reguleringsplan R Forslag vedtekter Budsjettforslag1. driftsår 2016, revidert Situasjonsplan datert Eksempel på kjøkken og baderomsinnredning Bindende kjøpsbekreftelse

41 KONTRAKTSVEDLEGG: Akseptbrev Salgsoppgave, datert Leilighetstegning, datert Kjøkken og baderomstegninger datert Plantegninger datert Fasadetegninger, datert Snitt-tegninger, datert Utskrift av grunnboken à jour pr Erklæring dagboksnr tinglyst Refusjonsplikt til Trondheim kommune. Situasjonskart, matrikkel Eiendomskart Reguleringsbestemmelser Bustadoppføringslova Informasjonsskriv til kjøper av bolig under oppføring (NEF) GARASJE / PARKERING I parkeringskjeller er det 18 p-plasser. Utvendig er det 10 p-plasser. Det følger rett til en parkeringsplass for seksjonene 1, 4, 5, 8-10, 12-14, 17-19, 21-23, 26-28, 30-35, Utbygger forbeholder seg retten til å organisere parkeringskjeller/garasjer og biloppstillingsplasser etter hva som er formålstjenlig, herunder at parkeringsrettigheter vil bli sikret gjennom vedtekter, regulert i vedtektsforslagets 2, etter nærmere angitt parkeringsplan. Rett til parkeringsplass følger seksjonen og kan ikke selges separat. Tildeling av parkeringsplasser blir foretatt av utbygger i forbindelse med overtakelse. Styret i sameiet registrerer evt. internt bytte etter overtakelser. Det er tilrettelagt for 2 stk. handikapplasser. Dersom en kjøper/eier av en bolig eller et medlem av dennes husstand kan dokumentere behov for parkeringsplass tilpasset handikappede, skal dette søkes styret. De som har fått tildelt en slik plass må da påregne å bytte parkeringsplass, dersom det kommer noen med dokumenterbart behov for parkeringsplass tilpasset handikappede. AREALER/TEGNINGER Arealer fremgår av både prisliste og tegninger, og er fremlagt/ beregnet av selgers arkitekt. De oppgitte arealer i markedsføring er å betrakte som omtrentlig areal og kan være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom kan avvike, slik at et rom kan bli større og et annet rom bli mindre. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/ større enn markedsført areal. Leilighetenes BRA (bruksareal) tilsvarer p-areal (primærareal) inkludert eventuelle innvendige boder/garderober/sjakter og innvendige vegger. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor boligen, eventuell parkeringsplass og balkong/ markterrasse. Det gjøres oppmerksom på at plan- og leilighetstegninger viser forslag til møblering og utstyr som ikke nødvendigvis medfølger i handelen. TIDSPLAN Det foreligger godkjent reguleringsplan for tomta fra mars Søknad om rammetillatelse er sendt inn 4. juni Byggestart er stipulert til høsten 2015/ våren 2016, dog betinget av 50 % omsetning av prosjektets totale omsetning, styrets godkjenning, samt under forutsetning av at nødvendige offentlige tillatelser foreligger fra Trondheim kommune. Byggestart varsles skriftlig til kjøperne, via utbygger / megler. Byggetid er estimert til ca måneder, men kan både ta kortere og lengre tid, med forbehold om forsinkelser grunnet force majeure, streik, grunnforhold o.l. Se under for prosjektets generelle forbehold. Bindende bekreftelse på kjøp vil være bindende i 12 måneder. Dersom kjøper ikke har fått annen beskjed fra selger innen fristens utløp, anses selgers forbehold som frafalt. Etter avtaleinngåelse plikter utbygger å holde kjøper fortløpende orientert om: 1. Fremdrift. 2. Byggestart og overtakelse. 3. Tidspunkt for endringsmøte. 4. Eventuelle reguleringsendringer og nabovarsler m.m. 5. Skriftlig varsel dersom det oppstår vesentlige endringer i leveransebeskrivelse / standard. 6. Skriftlig varsel dersom det oppstår forsinkelser grunnet force majeure, steik, grunnforhold o.l. som medfører utsettelse av overtakelse. FØLGENDE GENERELLE FORBEHOLD FRA SELGER AKSEPTERES AV KJØPER: AREAL PÅ BOLIGSTØRRELSE: Arealavvik på leilighetsstørrelse mindre enn 5% kompenseres ikke, jfr. punkt vedr. arealer/tegninger. USOLGTE ENHETER: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og salgsbetingelser på usolgte boliger, beholde boliger og leie ut usolgte boliger. OFFENTLIGE AVGIFTER: Eventuell økning i tinglysingsgebyr, dokumentavgift m.m. belastes kjøper. ENDRINGER I MATERIALVALG OG KONSTRUKSJONSLØSNINGER: Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og konstruksjoner, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke medføre vesentlige endringer i kvalitet og skal ikke ha prismessige konsekvenser, og gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. TILLEGGSVEDERLAG: Selger kan kreve vederlag for tilleggsarbeider bestilt av kjøper/forhold på kjøpers side. SERVITUTTER OG ERKLÆRINGER: Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter, erklæringer som er nødvendig eller påkrevd av offentlig myndighet. Dette kan gjelde erklæringer om bl.a. adkomstrett, drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av ledninger, energi/nett etc. OVERTAKELSE: Kjøper plikter å overta boligen straks denne er ferdigstilt. Kjøper vil motta varsel om overtakelse 3 mnd. før ferdigstillelse. FORRETNINGSFØRER: Selger har på vegne av sameiet inngått forretningsføreravtale med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS til å forestå driften av sameiet, med 6 mnd. oppsigelse. Kostnader til etablering av sameiet til forretningsfører, møtelokaler, registrering i Brønnøysund faktureres sameiet etter overtakelse, og trekkes av startkapitalen. Videre har selger på vegne av sameiet, inngått bindende avtale vedr. Leveranse av TV/fiber, med 12 mnd. binding. LEVERANSEBESKRIVELSE: Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen. INTEGRERTE HVITEVARER: Selger yter ikke lengre garanti for medfølgende hvitevarer, utover hva kjøpsloven gir. Selger forbeholder seg retten til å slå sammen leiligheter/endre antall seksjoner i prosjektet. FORSINKELSER Nevnte tidsplan er å anse som en omtrentlig plan for fremdrift. Dersom estimert byggetid overskrides, og selger ikke sender korrigert plan for overtakelse senest 6 mnd. før estimert overtakelse, regnes byggestartstidspunkt med tillegg av angitt byggetid som frist for overtakelse. Forsinkelse er å regne fra dette tidspunkt. Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jfr Bustadoppføringslova 10). Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser. Tilleggsfrister: Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova (jfr. tilleggsfrister 11). Forhold som gjelder her er: 1) Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/ overtakelse 2) Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for 3) Dersom det oppstår forsinkelser selger/entreprenør som er utenfor deres kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/- entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.). 41

42 Når foreligger det forsinket overtakelse: Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter Bustadoppføringslova 10 og 11. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført, eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve. Kjøpers rettigheter ved forsinket overtakelse: Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve: 1. dagmulkt 2. heve avtalen 3. kreve erstatning 4. tilbakeholde deler av kjøpesum Generell info om forsinkelse: Vilkår for de ulike alternativene fremgår av bustadoppføringslova 18, 19, 20 og 22. Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved evt. Salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. EIEFORM OG LØPENDE UTGIFTER (tidl. Kalt ligningsverdi) og kommunale avgifter beregnes. Ta kontakt med Skatt Midt Norge om du har flere spørsmål i denne forbindelsen. RENOVASJON OG EIENDOMSSKATT Renovasjon og eiendomsskatt vil være inkludert i de kommunale avgiftene. Hva eiendomsskatten for en eiendom blir bestemmes av eiendommens skattegrunnlag og gjeldende skattesats. FELLESKOSTNADER Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader. Budsjettforslag for 1. driftsår vedlagt salgsoppgaven estimerer andel fellesutgifter pr. bolig til å ligge mellom ca. kr 1.445,- pr. mnd. til ca. kr 2.572,- pr. mnd. Fellesutgifter er beregnet og fordelt ut i fra både eierbrøk og lik andel pr. seksjon ut fra type kostnad. Felleskostnader dekker bl.a.: À konto fjernvarme, TV/internett*, avsetning til vedlikehold, heisdrift, forretningsførsel, strøm i fellesareal, renhold fellesareal, felles bygningsforsikring (ikke innbo), vintervedlikehold (som f.eks. snørydding og strøing) og andre driftskostnader. Sommervedlikehold (som f.eks. stell av grøntarealer) er ikke medtatt i budsjett og dermed ikke inkludert i stipulerte felleskostnader. Leilighetene har ikke egen undermåler for fjernvarme, det vil i bli en felles hovedmåler for alle enheter. Kostnader til fjernvarme er beregnet etter areal og er stipulert med kr 7,25,- pr. kvm/mnd. Fjernvarme faktureres à konto. SALGS- OG KONTRAKTSVILKÅR LOVGIVNING Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Denne loven bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadoppføringslova sikrer kjøpers rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslovas 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgiving til enhver tid til anvendelse. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor (kjøpet gjøres i vinnings øyemed), eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova, men dette må i så fall forutsettes av kjøper ved innlevering av bindende kjøpsbekreftelse. Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen i ledd i næringsvirksomhet. Når arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres etter avhendingsloven. 42 EIEFORM Boligene selges som selveierleiligheter og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelse overfor sameiet. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant sameierne. Dette styret skal ivareta alle saker av fellesinteresse for sameierne. Hver kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie. Selger vil besørge at eiendommen blir seksjonert i eierseksjoner senest før overtakelse. Eierbrøk: Se vedlagte budsjettforslag. Sameiebrøken bygger på seksjonens bruksareal eksklusiv tilleggsareal oppmålt fra tegning. Faktisk areal kan avvike fra tegning, og eierbrøken kan ikke legges til grunn for evt. arealberegning. Ved fastsettelse av sameiebrøken legges til grunn kun arealet knyttet til bruksenhetens hoveddel. ØVRIGE LØPENDE UTGIFTER I tillegg til månedlige fellesutgifter tilkommer: Kommunale avgifter (eiendomsskatt, renovasjon, vann, kloakk) fra Trondheim kommune Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni Månedlige utgifter til oppvarming utover fjernvarme. Strømabonnement KOMMUNALE AVGIFTER OG BOLIGVERDI Da boligene selges som nybygg under oppføring, er grunnlaget og satsene ikke beregnet/fastsatt. Når boligen er overtatt, skal man oppgi p-rom og s-rom (sekundærrom, eks. innvendig bod) i selvangivelsen. Deretter vil boligverdi TV/Fiber: Det er inngått avtale om leveranse av TV & internett med bindingstid. Hver enkelt beboer kan selv velge å oppgradere og bestille ekstratjenester utover det som avtales. Evt. tilleggspunkter for TV/data/telefoni må ordnes og bekostes av den enkelte etter innflytting. Det gjøres oppmerksom på at budsjettforslag og dermed andel fellesutgifter kan både bli høyere og lavere som følge av sameiernes endring av budsjettet ved stiftelse. Det vil avholdes et beboermøte i forbindelse med stifting av sameiet hvor styre for sameiet blir valgt, endelig vedtak av felles bokostnader, vedtekter, husordensregler etc. Pr. overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum startkapital kr ,- som settes av til sameiet. I tillegg tilkommer kr 2.000,- pr. leilighet til forretningsførers honorar for andel oppstart/stiftelse av sameiet (forskuttert av selger). Etter ferdigstillelse, plikter selger å betale andel felleskostnader på usolgte boliger. ADGANG TIL UTLEIE Boligene er godkjent av Trondheim kommune med 1 selvstendig boenhet pr. bolig. Dette betyr at det ikke er lov til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. Det foreligger ingen begrensninger om utleie av hovedboligen, herunder utleie av uselvstendige rom (hybel). Dette kan evt. Kun begrenses via vedtektene i sameiet. ENERGIATTEST Energikarakter: e. Komplett attest skal foreligge før ferdigstillelse. GARANTIER For de boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova, vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova 12 og evt. 47. Garantien er gjeldende i byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelsen av boligen, jfr. 12. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve boligen og for boligens fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse. Garantien jfr. Bustadoppføringslova 12 vil bli rekvirert ved avtaleinngåelse. Garantist (selgers bankforbindelse) oversender garantiene direkte til Meglerhuset Nylander AS, avd. Nybygg. Garantiene oppbevares i meglers depot frem til overtakelse, og oversendes deretter til forretningsfører for borettslag og sameier, eller direkte til kjøper for oppbevaring i garantitiden. Eventuelle mangler må varsles til selger og garantist/bank med kopi til megler innen 5 år etter overtakelse, men så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller det var mulig å oppdage dem. Kjøper må fremme et eventuelt reklamasjonskrav senest innen 5 år etter overtakelsen, jfr. Bustadoppføringslova 30. Selger plikter skriftlig å oppfordre forretningsfører/ kjøper om retur av garanti til garantist/bank etter utløpet av 5 år. Slik oppfordring må dokumenteres. Ved utløp av garantien varsles ikke kjøper dersom garantien er i forretningsførers forvaring. LEVERANSEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

43 Tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift, TEK 10. Utført arbeids skal tilfredsstille avtale toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jf. Norsk Standard NS :2008. ENDRINGSBESTILLINGER Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til Bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeider. Det vil være mulig å gjennomføre tilleggs- og endringsbestillinger med utbygger, som beskrevet i vedlagte leveransebeskrivelse. Alle endringsbestillinger skjer mot selger. Selgeren plikter å skriftlig klargjøre for kjøper de kostnads- og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Endringsmøter avholdes etter nærmere avtale, etter at kjøpekontrakt er inngått. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelser eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Endringsavtaler vil bli inngått direkte mellom kjøper og selgers entreprenør for fagfeltet. Det presiseres at faktura fra entreprenør for betaling av evt. endringsavtaler skal finne sted samtidig med overtakelsen, og skal ikke ha forfall før overtakelse. SPESIELLE FORHOLD I BYGGEPERIODEN Forbruker må være inneforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring og ferdigstillelse av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen. OVERTAKELSE BOLIG Overtakelse skjer iht. antatt byggestart og byggetid. Endelig fastsettelse av nøyaktig overtakelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til overtakelsesforretning som sendes ut senest 3 måneder før forretningen skal avholdes. Overtakelse av bolig bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog kan partene avtale å gjennomføre overtakelse når midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, gjør vi kjøper oppmerksom på at han overtar risiko for at ferdigattest vil bli stilt. Kjøper sier også fra seg muligheten til å kreve dagmulkt (i perioden fra overtakelse frem til ferdigattest blir gitt av kommunen). Dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger, avholdes likevel selve forretningen, men overtakelsen utsettes til tillatelse foreligger, evt. til ferdigattest er gitt, avhengig av hva partene blir enige om. Kjøper plikter å overta boligen straks ferdigattest foreligger. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at midlertidig brukstillatelse foreligger. Selger plikter å føre overtakelsesprotokoll, som signeres av begge parter som bekreftelse på at overtakelse har funnet sted. Såfremt deler av arbeidene inn- eller utvendig ikke er ferdigstilt ved overtakelse - men hvor boligen kan overtas, anmerkes manglene/ikke ferdigstilt arbeide i nevnte protokoll. Eventuell deponering av tilstrekkelig penger som sikkerhet for disse mangelsannføringer anbefales protokollført. En forutsetning for at overtakelse skal kunne finne sted, er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto (se betalingsbetingelser). Det gjøres oppmerksom på at overtakelse og oppgjør vil kunne finne sted selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige boliger/fellesarealer/ tekniske installasjoner. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass. Kjøper er da innforstått med at hans bo- og eiertid (skatteloven) ikke opparbeides før skjøte er tinglyst (gjelder problemstilling rundt skattefrihet ved salg av boligen etter 1 år). Boligen leveres i byggrengjort stand. Dette innebærer at boligen vil kunne ha behov for lett rengjøring før innflytning, grunnet byggestøv etc. OVERTAKELSE FELLESAREAL Overtakelse av felles- og uteareal skal gjennomføres av selger og sameiets styre, og overtakelse av boligen kan skje uavhengig av dette - forutsatt at det foreligger ferdigattest for fellesområdene. Dersom utomhusarealer/fellesarealer ikke er ferdigstilt ved overtakelse, kan og bør det avtales et beløp som skal deponeres på meglers klientkonto, som sikkerhet for ferdigstillelse av dette. Denne avtale vil utformes skriftlig mellom selger og sameiets styre, og overlevert megler før oppgjør. Megler forutsetter at kommunen, gjennom midlertidige brukstillatelser og ferdigattester regulerer og besørger for nødvendig sikkerhet for selgers ferdigstillelse av fellesområder. REKLAMASJON ETTER OVERTAKELSE, RETTING AV MANGLER Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må han eller hun reklamere skriftlig pr. epost/ post på dette. Reklamasjon sendes til utbygger. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det vil være begrenset mulighet til å kunne reklamere på åpenbare og visuelle feil og mangler etter overtakelse, mangler som burde vært oppdaget ved overtakelse. Forbruker må til en hver tid gi entreprenøren mulighet for utbedring. Dersom entreprenøren etter 14 dagers skriftlig varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.00), mister forbrukeren rett til utbedring. Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter hvert som disse blir avsluttet. Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av entreprenøren, med mindre entreprenøren unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre. BETALINGSBETINGELSER OMKOSTNINGER: Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgift, 2,5 % av andel tomteverdi kr ,-: kr ,- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 525,- Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr 525,- Grunnboksutskrift p.t. kr 199,- Startkapital til sameiet kr ,- Andel stiftelsesgebyr kr 2.000,- Totalt p.t. kr ,- En eventuell økning i omkostningene må dekkes av kjøper. Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være kjøpers ansvar og risiko. Kjøper skal fremlegge tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen, inklusive omkostninger, senest 10 virkedager etter at avtale om kjøp er inngått. Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank. Opptjente renter på eventuelt innbetalt forskudd av kjøpesum i perioden fra overtakelse til og med overskjøting, tilfaller kjøper. FORSKUDD/DELBETALING Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før overtakelse. MEGLERS KLIENTKONTO Alle innbetalinger vedrørende boligen, herunder tilvalg, skjer direkte til meglers klientkto Danske Bank, med referansenummer angitt i kjøpekontrakt. FORSINKELSESRENTER M.M. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Betalingsforsinkelse fra kjøper: Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jfr. Bustadoppføringslovas kapittel VII). Partene er enige om at en måned anses som vesentlig mislighold. AVBESTILLING Kjøpers adgang til å avbestille, følger av Bustadoppføringslovas Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse eller før selgers forbehold er innfridd/frafalt, betaler kjøperen avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslovas 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt eller etter at selgers forbehold er innfridd/frafalt, fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslovas 52 og

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13 Sørbøhagane Bolig: BRA P-rom Terrass e/balko ng Carport Utv. Bod Salgspris Kjøpesu m inkl. Omkostn. Status Felt B06 77 A 64,6 m² 59 m 6 m² 16 m² 5 m² 2 690 000 2 711 256 77 B 64,6 m² 59 m2 6 m² 16 m² 5

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226 23 LEILIGHETER I BLOKK A OG B KLEPPEVARDEN. Gnr: 1 Bnr:2239 Leilighetene leveres med egen parkeringsplass, sportsbod i underetasjen, heis og innglasset terrase. PRISLISTE Adresse Bra Tomtekost Omk. Totalt

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538.

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE for MYRBROTET 1 OG 3, BRYNE Sandnes 23.09.14 *Forutsetter egeninnsats Det er utarbeidet tilvalgsliste som omfatter malerpakke, samt andre tilvalg. Kjøper avtaler med utbygger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod.

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. 5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. PRISLISTE Flermannsbolig BK17 1 Plan Kleppevarden BK17 Leil.C201 67,4 m2 400.000 11.256

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Hanalia Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr 3 794

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet Bolig nr. Ca. BRA Ca. primærrom kvm. *Boligene leveres klar for gulv, gulvlister og malerarbeid. Omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Dokumentavgift 2,5% av tomteverdien (

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus

PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus Dato: 23.09.15 PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus BK 9 Bolig nr. Adresse Ca. BRA Antall etasjer Carport og utv.bod Salgspris klar for egeninnsats Salgspris inkl. omkost. 1 Konvallveien 1 81,9 2 Ja 2 998 000

Detaljer

Litlaberget, Skadberg

Litlaberget, Skadberg Litlaberget, Skadberg Bolig nr. Adresse Litlabergvegen Ca. BRA Ca. primærrom kvm. Ca tomtestr. Salgspris Salpgspris + Omkostninger B10 1 32/1241 Nr. 39 159 151 kvm Ca. 313,1 kvm 6.250.000,- SOLGT B10 2

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 Grannesstien 4 Prisliste Dato: 30.06.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 4 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000 Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomt Fastpris Husbank Egenkapital/toppfin. Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca. 240 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-11 146

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer