INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14"

Transkript

1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 2010 og budsjett 2011 SIDE Noter til årsregnskap 2010 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm note 11 SIDE 23 - Opplysninger om selskapets lån note 12 SIDE 24 - Egenkapital note 13 SIDE 24 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2011 SIDE HUSORDENSREGLER SIDE VEDTEKTER SIDE 31 40

2 Side 1 TVERRBAKKENBORETTSLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag. Tid og sted: Onsdag 25. mai 2011 kl i fellesrommet, Tverrbakken 1 1. Konstituering SAKSLISTE 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 4. mai 2011 TVERRBAKKEN BORETTSLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 25. mai 2011: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2010 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2011 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2010 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2010, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2011 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5.1 Plassering av basestasjon for mobilantenne på taket av blokka Forslag fra styret: Mobile Norway bygger et 3. mobilnett i Norge i tillegg til Telenor og Netcom. I den anledning har Network Norway forespurt Tverrbakken borettslag om tillatelse til å sette opp en mobilantenne på taket av blokka, ved heishuset i nr. 5. I tillegg vil de montere et skap med elektronikk ved siden av. For leie av dette arealet ved heishuset har de tilbudt oss en kontrakt med 10 års bindingstid, med en leie på kr ,-kr per år. Vaktmester og Per Tore har gått gjennom den praktiske delen som ikke burde by på spesielle problemer. Styret ønsker imidlertid at dette skal avgjøres på generalforsamling primært av 2 årsaker: - Lang bindingstid, 10 år - Den pågående diskusjon om strålingsfare. Det siste punktet er naturligvis diskutert nøye, og kontrakten inneholder garantier om at man holder seg langt under de grenser som er satt av diverse myndigheter, deriblant Statens Strålevern.

4 Side 3 I tillegg mener styret at strålingen fra denne antennen bidrar svært lite til den strålingen vi er utsatt for til daglig. Dessuten vil jo denne antennen bli satt opp på en naboblokk hvis vi ikke tillater det på vår blokk. Det er tilsvarende antenner på mange av våre naboblokker allerede. NB: Interesserte kan ved henvendelse til styreleder få kopi av rapporter som vurderer strålefaren fra ulike enheter, deriblant mobilantenner som det her er snakk om. Med denne redegjørelse er styrets innstilling: Forslaget vedtas. 5.2 Supplerende kamera i nedre garasje Forslag fra Terje Raknestangen: Jeg har i løpet av de siste årene hatt flere hendelser med min motorsykkel på nedre garasjeplan. Sist for noen uker siden, hadde noen tatt sykkelen min av hovedstøtten og satt den på sidestøtten! Gangen før det kostet det meg 17000,- da sykkelen ble påkjørt og veltet mens den var parkert på plassen min. Det var da iht. overvåkningskameraene ingen utenforstående i garasjen på det aktuelle tidspunktet og jeg konkluderte med at det var en beboer i blokka som kjørte på den. Jeg kunne ikke bevise hvem det var da kameraet ikke dekket området inne i garasjen. Ønsker med dette at det monteres ekstra overvåkningskamera ved garasjeportene som dekker hele området inne i garasjen. Det er meg bekjent at det er ledige kanaler på sentralen for tilkopling av flere kameraer. Jeg ønsker i første omgang å få satt opp et kamera i hvert garasjeplan som dekker et størst mulig område innover i garasjen, før man ved senere anledning kan utvide til flere kamera andre steder. Kommentar fra styret: Styret kan bekrefte at det er ledige kanaler på sentralenheten på dagens system, og at det vil koste ca kr pr. kamera vi får montert ekstra. Styret mener at vi har dekket alle vesentlige inn- og utganger til blokka med de kameraene vi har oppsatt i dag. I de aller fleste tilfelle hvor vi har hatt uønsket besøk av utenforstående har vi fanget dem på kameraene. (Imidlertid har alle anmeldelser, selv med gode videoopptak på CD, blitt henlagt av politiet.) Det er da nærliggende å tro at det var en beboer i blokka som har forårsaket skadene, noe forslagstilleren selv også konkluderer med. Etter styrets oppfatning vil forslaget bety et skritt i retning av internovervåkning av beboerne i blokka. Da styret behandlet saken, mente vi

5 Side 4 at dette var en prinsipielt ny måte å bruke kameraovervåking på. Vi mente derfor at det var riktig å overlate til generalforsamlingen å ta stilling til dette. Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen. 6.1 Valg av leder. 6.2 Valg av 2 medlemmer til styret. 6.3 Valg av 5 varamedlemmer til styret. 6.4 Valg av valgkomité.

6 Side 5 TVERRBAKKEN BORETTSLAG ÅRSMELDING 2010 Styrets sammensetning etter generalforsamlingen Per Tore Jacobsen Leder Tverrbakken 5 Marius Gillesen Nestleder Tverrbakken 5 Astrid Saksen Styremedlem Tverrbakken 1 Lizzie Schmidt Styremedlem Tverrbakken 5 Kari Elvestuen Styremedlem Tverrbakken 5 Vararepsresentanter Marit S. Wollan Tverrbakken 1 Christine Larsen Tverrbakken 3 Kari Gjesteby Tverrbakken 1 Ragnhild Gotland Tverrbakken 3 Anders Helstrup Tverrbakken 1 Valgkomite Unni Martine Svarstad Grethe Ryen Anne Koller Kontaktperson for garasjen Styreleder Kontakt for utleie av Fellesrom Grethe Ryen Forsikringskontakt Styreleder Kontakt for trimrom Marius Gillesen Styrets sammensetning og aktivitet Boligselskapets styre består av 3 kvinner og 2 menn. Styrets leder er mann. Boligselskapet har 3 deltidsansatte, 2 kvinner og 1 mann, som til sammen utgjør ca. 0, 7 årsverk. Boligselskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Salg av leiligheter 3 leiligheter har skiftet eiere i 2010.

7 Side 6 Bruksoverlating 1 leilighet er registrert bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere Boligselskapet hadde pr ingen juridiske andelseiere. Virksomhetens art Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven og har til formål å drive eiendommen e samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 73 leiligheter og en hybelleilighet i selskapet. Forretningsførsel og revisjon Forretningsfører er Boligbyggelaget USBL. Revisor er DBO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikringer Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i If.. skadeforsikring. Polisenummer: Forsikringssum: ,-. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et overskudd med kr Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. Felleskostnadene er oppjustert med 10 % fra Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det fremlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling.

8 Side 7 Styrets arbeid Det sittende styret har i perioden hatt 14 styremøter og 2 beboermøter, ett i forbindelse med ordinær generalforsamling og et julemøte. Styret arrangerte 2 hagefester i perioden. Dessuten har styret i perioden sendt ut 3 Styret Informerer -skriv, samt oppdateringsark til Informasjonshåndboken.. I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt følgende godtgjørelser til styrets medlemmer - Fellesarrangement/styremiddag for hele styret kr 6.100,- - Deltagelse på USBL-seminar for tillitsvalgte i Tønsberg for Marius Gillesen og Per Tore Jacobsen kr 9.780,- STYRET HAR JOBBET MED FØLGENDE VIKTIGE SAKER I 2010 Endring i husordensregler vedr. bruk av gassgrill på balkongene På beboermøtet etter generalforsamlingen ble bruk av gassgrill på balkongene diskutert. Styret vedtok deretter på styremøte at det i tillegg til elektrisk grill også tillates bruk av gassgrill på balkongene. Et slikt vedtak innebar en endring i husordensreglene. De nye husordensreglene er datert og ble delt ut til alle beboerne sammen med Styret informerer -skriv, oppdatert telefonliste for borettslaget og oversikt over hvem som gjør hva i styret. Utskifting av de rustne vindusskinnene på nordsiden Det ble oppdaget rust på skinnene til de nye vinduene på nordsiden av blokka. Firmaet Natre, som produserte vinduene, bekostet utskifting av skinnene på alle de 146 vinduene. Ettersom vindusreparatører skulle inn i alle 3- og 4-romsleiligheter, bestemte vi å samtidig skifte ut tetningslister på de eldste stuevinduene. Fuging av balkongene Mange steder hadde fugene på balkongene mellom balkongdekk og husvegg begynt å sprekke opp, slik at vann rant ned på balkongen under, og fugene var stygge å se på. Ny fuging ble derfor utført høsten balkonger var fuget om for 2-3 år siden. Disse så fremdeles fine ut og ble ikke fuget på nytt. HAGEN Trefelling På generalforsamlingen i 2010 ble det, med knapp margin, vedtatt å felle et lønnetre i hagen. Begrunnelsen fra forslagstillerne var at treet stengte for sol og utsikt fra leilighetene i deler av blokka. Treet er hogd og stammen frest bort.

9 Side 8 Beplantning Styret ønsker at eiendommen vår skal være trivelig for beboerne og finansierte derfor også i 2010 innkjøp av planter til blomsterkassene på terrassen. Beplantningen tok Grønn Gruppe seg av. I bedet langs muren på nordsiden er det blitt fylt på jord og bark for å forbedre jordsmonnet i bedet. Dette bedet, bedet ved tørkeburet og rosebuskene på østveggen er det for det aller meste Ida Fellskau som har tatt seg av. FELLESROMMET Kjøkken innredning og utstyr Kjøkkeninnredningen er nå skiftet ut. Marius tok mål og undersøkte priser, og valget falt på en innredning fra Ikea. Per gjorde det meste av monteringsarbeidet, med noe assistanse av Marius. Blandebatteri og varmtvannstank ble beholdt, men oppvaskkummen ble skiftet ut. Vi har også kjøpt inn ny komfyr istedenfor den gamle hybelkomfyren som vi hadde før. Etter hagefesten ved midtsommer fant styret at det var behov for å supplere en del utstyr til fellesrommet. Det er derfor blitt kjøpt inn flere glass, kopper, skåler, fat, dekkeservietter og noen småting. Bredbånd Marius har installert trådløs internett på fellesrommet. Nabotreff Gunvorene våre og Kari Rabben organiserer fortsatt formiddagstreff mellom kl. 12 og 14 andre onsdag i hver måned. Alle som ønsker det, treffes da i fellesrommet med medbrakt matpakke til felles kaffetrakting og hyggelig samvær. Grillfester Også i 2010 hadde vi grillfester ved St. Hans og i slutten av august, og begge gangene var det godt oppmøte og deilig mat. Per og Terje var som vanlig grillmestere. Det var mange påmeldte og god stemning i hyggelig lag begge gangene. Det gamle partyteltet var slitt og derfor vanskelig å montere. Et nytt, rimelig telt i samme størrelse ble innkjøpt, og vi er godt fornøyd med det. Jubilanter Andelseiere som fyller runde år fra og med 70 år (70, 75, 80, 85 osv), påskjønnes med en blomsterhilsen. I 2010 kunne vi feire hele 9 jubilanter med blomster! Dugnad Det ble avholdt en dugnad før 17. mai, der det blant annet ble plukket søppel fra borettslagtomta. Samtidig leide vi container, slik at beboerne kunne kvitte seg med (større) ting de ville kaste.

10 Side 9 Trimrommet Det er innkjøpt både ny tredemølle og ny sykkel. For at apparatene skal vare en stund, er de av helsestudiokvalitet, altså sterkere og dyrere enn apparater til hjemmebruk. Trimrommet skulle i utgangspunktet være selvfinansierende, men har nå få betalende brukere. Styret har purret brukere som har nøkkel, men ikke betalt årsavgift. Sykkelrommene Blokkas to sykkelrom har i alt plass til 44 sykler, noe som er for lite til å dekke behovet. Noen sykler har antagelig stått ubrukt i årevis. Styret har arbeidet for å få de som ikke bruker sykkelen til å gi fra seg plassen og eventuelt flytte sykkelen til stativ i nedre garasje. For å imøtekomme behovet for sykkelplasser, har vi vurdert innkjøp av flere sykkelstativer til terrassen eller nedre garasje. Garasjene En bil og 2 sykler ble stjålet i mars da uvedkommende ved flere anledninger tok seg inn i nedre garasje ved hjelp av en fjernåpner som var kommet på avveie. For å stoppe videre innbrudd, stengte vi muligheten for å bruke fjernåpnere for garasjen. Etter en tid åpnet vi denne tilgangen igjen, men endret frekvensen på fjernåpnerne, slik at vaktmesteren måtte omprogrammere alle for at de skulle fungere igjen. Noen garasjeplasser har vært leid ut til andre enn beboerne i blokka. Nå ønsker imidlertid flere beboere plass nr. 2 til bil. Styret fastholder vedtatte prioriteringsregler, og det har medført at vi har sagt opp eksterne leietagere for å prioritere beboere som ønsker plass nr 2. HMS Styret i borettslaget er pålagt å sikre at forskriftene for helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt i borettslaget. Dette gjøres ved regelmessige kontroller ved hjelp av sjekklister og ved varsling og behandling av avvik. Styret foretar sjekkrunder av alle fellesarealer to ganger årlig. For leilighetene er den årlige vaktmesterrunden med sjekk av avløp, røykvarsler og brannslukker en viktig del. Dette arbeidet gjør det sikrere å bo i Tverrbakken og reduserer våre forsikringsutgifter. HMS-runden på vårparten avdekket at brannlukene mellom balkongene var vanskelige å åpne etter malerarbeidet høsten For å forsikre oss om at denne rømningsveien mellom leilighetene er tilgjengelig, bestemte styret at arbeiderne som skulle utføre fugingen av balkongene skulle gå fra balkong til balkong gjennom brannlukene. Det fungerte bra. HMS-gruppen arbeider med å etablere rutiner og skriv til beboerne. HMS-ansvarlig Marius Gillesen har utarbeidet en branninstruks for borettslaget. (Varsle, evakuere, slokke.) Denne og annen oppdatering til informasjonshåndboken ble delt ut til beboerne sammen med Styret informerer -skriv Branninstruksen er også satt opp på oppslagstavlene i vestibylene.

11 Side 10 De gamle brannslukningsapparatene må inn til kontroll i løpet av Styret har bestemt å kjøpe inn nytt brannvernutstyr til alle leilighetene. USBL har lansert en ny web-løsning for HMS-arbeidet. Vi er en av de første som har abonnert på denne ordningen, og vi er i ferd med å implementere den nye løsningen. Vaktmesterrunde Husordensreglene pålegger beboerne å rense sluk, skifte batteri i røykvarsler, kontrollere brannslukningsapparat og fuktighetsmåler. Den årlige vaktmesterrunden er både en kontroll av at beboerne utfører denne plikten og en forsikring om at alt er i orden. Kontroll av avløpsrør Det er gått 5 år siden første undersøkelse av soilrørene, og rørene er nå undersøkt på nytt. Ingen større forandringer har skjedd på disse årene, men styret vil allikevel nå starte avsetning av midler til å finansiere renoveringen av rørene om 3-4 år. Husleien ble blant annet av den grunn vedtatt øket med 10 % fra Renoveringen, utført med teknikken rør-i-rør, vil koste 2-3 millioner kroner. Heisene Utgiftene til reparasjon av heisene var i 2010 en god del høyere enn antatt. Dette var en av årsakene til at vi fikk et underskudd i forhold til budsjett. Nye og strengere forskrifter medfører flere pålegg fra Heiskontrollen. Dette bidrar til at vi også i 2011 får en del ekstra utgifter til reparasjon og oppgradering av heisene. Som kjent er styringsenhetene til de 3 heisene i borettslaget vanskelige å reparere hvis noe går galt. Det finnes ikke reservedeler, da produsenten har gått konkurs for flere år siden. Heldigvis har styringsenhetene fungert bra uten problemer så langt, og det kan de gjøre i mange år til. Dilemmaet er at hvis noe går galt med dem og vi ikke greier å reparere dem, får vi en heisstans på flere uker. Styret vurderer derfor å skifte ut styringsenhetene etter føre var - prinsippet. BEVAR-avtalen Vedlikeholdsplanen for blokka, BEVAR-avtalen, går over 10 år. Den ble først inngått med USBL i 2007 og oppdateres hvert år. Ingen nye forslag ble foreslått høsten Tverrbakken borettslag bedømmes som velholdt. Innbrudd Det var flere innbrudd i I mars ble en bil stjålet fra nedre garasje. Overvåkningskameraet viste at tyven hadde fjernåpner og at han ved to anledninger tidligere samme uke hadde vært inne i garasjen. Noe senere var mannen tilbake i garasjen sammen med en annen. De stjal to sykler fra stativet innerst i garasjen. Av den grunn stengte vi tilgang med fjernåpner for en periode. I påsken var det innbrudd i øvre garasje. Det ble ikke rapportert om skadeverk eller tyveri ved dette innbruddet.

12 Side og var det innbrudd og hærverk i boder i nr. 3 og 5. Tyvene var denne ganger en kvinne og en mann. De brøt opp dør i kjellergang, brøt seg inn i sykkelbod og boder i kjellergangene og utførte hærverk på dører og låser. Låser, sylindere og låsekasser måtte skiftes og døra til søppelrom i nr. 1 repareres. Saken ble, til tross for innsendt materiale med cd fra overvåkningskamera, henlagt av politiet grunnet kapasitetsmangel. Med fradrag for egenandel på kr ble reparasjoner dekket av vår forsikring. Vannlekkasje Det ble i påsken 2010 betydelige vannskader i en leilighet i nr. 1 da vann kom opp av sluket og fløt utover gulvet på vaskerommet. En propp, sannsynligvis av størknet fett, hadde tettet til avløpsrøret mellom denne leiligheten og vaktmesterleiligheten. Skaden ble oppdaget da det begynte å renne vann ned i leiligheten under. Kabel-tv Styret vurderer løpende nye løsninger for kollektivtilbudet for TV i borettslaget. Det finnes mange spennende nye løsninger på markedet. Blokkas 40-årsjubileum Styret har diskutert og kommet fram til et forslag for feiringen av jubileet. Vi har oppfordret beboerne til å komme med innspill og vil derfor inntil videre ikke røpe vårt forslag. Vaktmestertjenesete, renhold og miljø Borettslaget har en vaktmester ansatt på deltid, Per Leonhardsen. Han bor med sin familie i borettslaget. Han kan nås på telefon Borettslaget hadde i 2010 i tillegg 2 personer deltidsansatt for renhold av de 3 vestibylene, trimrommet og styrerommet i borettslaget. Redegjørelse for det økonomiske resultat og budsjett for Budsjettet for 2010 ble satt opp som et 0-budsjett, uten noen store vedlikeholdsprosjekter. Dette fordi det ikke var planlagt noen større tiltak på BEVAR-planen, og fordi styret ikke forventet store utgifter til tiltak ut over de budsjetterte. Som vi har gjort rede for, viste det seg imidlertid at vi fikk en del uventede ekstrakostnader til heisreparasjoner og utskifting av låssystemet for garasjene. Strømutgiftene til fellesområdene ble også større enn forutsatt på grunn av høyere priser på elektrisk kraft. Derfor fikk vi, som meddelt, et underskudd på ca ,-kr i forhold til budsjett. Likevel har vi ved utgangen av 2010 disponible midler per leilighet på ca ,- kr, noe som ansees som solid. Styret vedtok å øke husleien for 2011 med 10 %. Planlagte vedlikeholdsprosjekter blir neppe særlig dyrere enn forventet, men det er tatt høyde for vesentlige økninger i kommunale avgifter og høyere strømpriser. Budsjettet for 2011 ble satt opp i november 2010 med et forventet overskudd på ca ,- kr. Overskuddet er tenkt som starten på oppsparing av midler til to større vedlikeholdsprosjekter, nemlig rehabilitering av avløpsrørene og nye styringsenheter til heisene. De nye forskiftene Heiskontrollen nå må forholde seg til, medfører imidlertid økte utgifter til heisene, men vi håper likevel å holde oss innenfor budsjettrammene.

13 Side 12 Styrets videre arbeid Vi håper at selskapet fortsatt kan styres med samme entusiasme som før. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul på at det er en del arbeid forbundet med å være med i selskapets styre, men hyggelig og lærerikt er det. Oslo, Per Tore Jacobsen /s/ Leder Marius Gillesen /s/ Nestleder Lizzie Schmidt /s/ Styremedlem Kari Elvestuen /s/ Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem

14 Side 13

15 Side 14

16 Side 15 Årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag 39 Tverrbakken Borettslag Note - Disponible midler Informasjon om årsregnskapet. Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivinger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap 2010 Regnskap 2009 A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB

17 Resultatregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Driftsinntekter Side 16 Note Resultatregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Regnskap 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Kontingent Usbl Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

18 Side 17 Balanse 2010 Tverrbakken Borettslag EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Balanse 2010 Tverrbakken Borettslag Note Varige driftsmidler Bygninger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 Side 18 Balanse 2010 Tverrbakken Borettslag Balanse 2010 Tverrbakken Borettslag Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Husbanken Boligbyggelaget Usbl Innskuddskapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Oslo, Per Tore Jacobsen /s/ Leder Marius Gillesen /s/ Nestleder Lizzie Schmidt /s/ Styremedlem Kari Elvestuen /s/ Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem

20 Side 19 Noter årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Noter årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

21 Side 20 Noter årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Noter årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Note 1 - Innkrevde felleskostnader Innkrevde felleskostnader Leie parkering Mer/mindre inntekter v/utleie Utleie av felleslokaler Sum Note 2 - Andre driftsinntekter Tvangssalg m/mva Nøkkelsalg Andre driftsinntekter Sum Note 3 - Personalkostnader Fast lønn til ansatte PC trekk bruttolønnsordning Overtid Ekstrahjelp Annen lønn Påløpne feriepenger El. komm.tj. (s-fritt) Fri losji og bolig Motkonto for gruppe Honorarer Tapt arbeidsfortjenste Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.feriepenger Yrkesskadeforsikring Refusjon feriepenger Aga grl feripenger (db) Aga grl feriepenger 0-87 Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0,66 Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

22 Side 21 Noter årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Note 4 - Styrehonorar Styrehonorar Sum Noter årsregnskap 5 - Revisjonshonorar 2010 Tverrbakken Borettslag Revisjonshonorar Sum Note 6 - Andre honorar Kontorholdskostnader Usbl Tilleggstjenester forretningsfører Juridisk honorar Usbl Teknisk honorar Teknisk honorar Usbl Sum Note 7 - Andre driftskostnader eiendom Heis alarm Brannalarm Renhold, sanitærartikler Andre driftskostnader Snømåking, strøing Containerleie/tømming Verktøy og redskaper Møbler/utstyr etc. til felleslokaler Lyspærer,lysrør,sikringer o.l Nøkler, låser o.l Driftsmateriell Vakthold Avgifter TV/ Bredbånd Vedlikehold bil/arb.maskiner Driftskostn. bil, traktor m.m Sum

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Side 24 Vedtekter For Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på generalforsamling den 16. oktober 1970, sist endret den 25. mai 2004 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. Vedtekter Vedtekter for Hovly borettslag org nr 853 954 292. Tilknyttet Hovly boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24.

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. Vedtekter for Skauen borettslag org nr 948 677 202 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. mai 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Skauen borettslag

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag Vedtekter for Bjørnefaret borettslag Org nr 954 356 051 tilknyttet ROBO (Romerike Boligbyggelag), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.5.1976, sist endret den 05/06 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtekter For Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. februar 1988, sist endret den 4. juni 2013 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Kantarellen borettslag

Detaljer

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl.

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på generalforsamling 16.04.2013. Vedtatt på generalforsamlingen 05.05.2008. (Ifbm. sammenslåing av med Follo

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Platous gate 9 Tid og sted: Tirsdag 19. april 16 kl: 17:3 Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtekter for LUNDSLØKKA Borettslag org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.06.1961 og sist endret i ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtekter For Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. desember 1973, sist endret den 26. april 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Borettslaget

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtekter for Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6. november 1987, med endringer 19. april 2005, sist endret den 28. mai 2015 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Årsregnskap 25 Universitetstjenestemennenes borettslag Disponible midler Regnskap 25 Regnskap 24 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 3 929 945 2 74 338 B. Endring i disponible midler Årets

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3. Vedtekter for Dyrgrav borettslag org nr 953 413 590. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.2015 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007. Vedtekter for Mårskrenten borettslag org nr 947 714 643 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører. Vedtekter for Othilienborg Borettslag org nr. 950.373.520 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 28.05.1965, sist endret 12.06.2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.02.1975, sist endret den 19.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL (Vedtatt på konstituerende generalforsamling 30.12.1972 med endring vedtatt på generalforsamling 18.12.1975, 12.05.1998, 15.05.2001 og 10.05.06). 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for HAUGEN Borettslag

Vedtekter for HAUGEN Borettslag Vedtekter for HAUGEN Borettslag org nr 880893122 tilknyttet BORI BBL. Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 15.03.1999 og sist endret i ekstraordinær generalforsamling den 31. januar

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Elgfaret borettslag org nr 953 748 525. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.04.1971, sist endret den 15/04 2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune. Vedtekter for Lundhaugen borettslag, SUS tilknyttet Boligbyggelaget Nord 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Lundhaugen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett

Detaljer

Vedtekter. for B/L Tjensås III, org nr , tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den

Vedtekter. for B/L Tjensås III, org nr , tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den Vedtekter for B/L Tjensås III, org nr 951 412 201, tilknyttet Stavanger Boligbyggelag vedtatt på generalforsamling den Innhold 1 Innledende bestemmelser... 2 1-1 Formål... 2 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 VEDTEKTER For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 Endret 16.3.2009, sist endret 18.04.2012. Borettslagets navn skal være Løvåshagen

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe 1 Sameiet Sofiesgate 12 Det innkalles til ordinært sameiermøte i sameiet Sofiesgate 12. Tid og sted: Torsdag 3. april 214 kl 18: i Sofiesgate 12. Saksliste 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Kongsberg kommune og har forretningskontor i Kongsberg kommune.

(1) Borettslaget ligger i Kongsberg kommune og har forretningskontor i Kongsberg kommune. NBBL-dok nr 2.02 Vedtekter For Solkollen borettslag org nr 912351637 Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på stiftelsesmøtet den 24.06.2013. * Sist endret etter ekstraordinær generalforsamling 07.05.2014.

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 Vedtekter for Kronstad Borettslag org nr 859 335 152 tilknyttet Stor-Bergen Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX tilknyttet TØNSBERG NØTTERØY BOLIGBYGGELAG vedtatt på konstituerende generalforsamling den XXXXXXXXX, sist endret den XXXXXXXXXXX,

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret ordinær generalforsamling 13.06.2007. Endret ordinær generalforsamling 10.06.2008.

Detaljer

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 VEDTEKTER for VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 sist endret den 16.06.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Voldsdalsberga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG Vedtekter Vedtekter for Trondhjems Kooperative Boligselskap Borettslag org.nr. 953 683 636. Vedtatt på ordinær selskapsforsamling 5 juni 2014. 1. Innledende bestemmelser 1 1 Formål (1) Trondhjems Kooperative

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den

Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den Vedtekter for Einerhålå Borettslag org nr. 947 181 408 tilknyttet Sandnes Boligbyggelag vedtatt på ekstraordinærgeneralforsamling den 12.12.2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål (1) Einerhålå borettslag

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag.

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. VEDTEKTER for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28.12.1972, endret 28.04.05, 26.04.12, sist endret 29.05.13. Vedtektene

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune. Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004 Vedtekter for Skredderåsen borettslag org nr 948 863 057 tilknyttet Moss Boligbyggerlag vedtatt på generalforsamling den 29/4-2004 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

Vedtekter. for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Søndre Flatåsen Borettslag Borettslag org nr. 953 358 263 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 14.05.1980 sist endret 24.05.2005 (ikrafttredelse

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune.

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune. VEDTEKTER Vedtekter for borettslaget Innherredsveien 58-60 org.nr. 976 002 008. Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.12.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 29.10.2009. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse...

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse... VEDTEKTER a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. Innledende bestemmelser... 1 1-1 Formål... 1 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold... 1 2. Aksjekapital og aksjeeiere... 1 2-1 Aksjer og aksjeeiere...

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Vedtekter for Myra borettslag

Vedtekter for Myra borettslag Vedtekter for Myra borettslag Org nr 947 122 363, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.3.1985, sist endret den 10.04.2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Myra borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Gjøvik kommune og har forretningskontor i Gjøvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Gjøvik kommune og har forretningskontor i Gjøvik kommune. NBBL-dok nr 2.02 Sist revidert 23.08.2006 Vedtekter for tilknyttede borettslag Vedtekter for Greina borettslag (under oppføring) tilknyttet Gjøvik og Omegn boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøtet den

Detaljer

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 VEDTEKTER for A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mai 1962 sist endret den 22. mars 2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Nyborg Borettslag

Detaljer

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Endret i e.o. generalforsamling 03.09.09. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR...1 1.1 Formål...1

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå VEDTEKTER FOR Skipperhuset borettslag Org. nr. SUS Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Skipperhuset borettslag.

Detaljer

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. - 1 - Vedtekter for Nygårdkollen Boligaksjeselskap, org nr 933 200 000 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2007 Endret på ordinær generalforsamling 26.05.2009 Endret på ordinær

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Vedtekter. for. Nebbejordet Borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Vedtekter. for. Nebbejordet Borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtekter for Nebbejordet Borettslag org nr 950 280 166 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28. desember 1982, med senere endringer og sist endret 27. mars 2012.

Detaljer

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag 1. Innledene bestemmelser Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28.11.2005. 1.1 Formål Tillertunet 3 Borettslag er et andelslag bestående av i alt 20 andeler som

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Storaneset borettslag org nr. 00950796316 tilknyttet Stor-Bergen boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.desember 1971, revidert den 11. mai 2002. Endringen gis virkning

Detaljer

Vedtekter for frittstående borettslag

Vedtekter for frittstående borettslag Klientnr. 1261 Vedtekter for frittstående borettslag For INDRE HAVNEBY BORETTSLAG stiftet 29.09.17. Organisasjonsnummer XXX XXX XXX Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag Vedtekter for Glostrupveien Borettslag org nr 948 414 929 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.august 1971 og sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30 Vedtekter for Borettslaget Christian Kroghs gate 30 (etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2008) 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Christian Kroghs gate 30, gnr. 208

Detaljer

Vedtekter for Sletta Borettslag

Vedtekter for Sletta Borettslag Vedtekter for Sletta Borettslag org. nr 948534320. tilknyttet Boligbyggelaget Romerike sist endret den 29.03.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Sletta Borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Stavanger kommune og har forretningskontor i Stavanger kommune.

(1) Borettslaget ligger i Stavanger kommune og har forretningskontor i Stavanger kommune. Vedtekter for borettslaget Auklend Vest org nr 955 044 894. Vedtatt på generalforsamling den 24.05.04. Sist endret 07.03.16. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brl. Auklend Vest er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 05.05.1977 sist endret 28.04.2005 (ikrafttredelse fra 15.08.05).

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag Vedtekter for Alaskasvingen borettslag 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Alaskasvingen borettslag. Alaskasvingen borettslag er et andelslag som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 7-17. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 11-15

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2008 og budsjett 2009 SIDE 7-17. - Noter til årsregnskap 2008 SIDE 11-15 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2009 SIDE 1-2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2008 SIDE 3-5 REVISJONSBERETNING SIDE 6 ÅRSREGNSKAP FOR 2008 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Olsgård II Borettslag, org nr. 950221933 tilknyttet Tromsø BBL vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26.juni 1969, sist endret den 28.04.11. Ikrafttredelse fra samme dato Lov om

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall.

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Landskronaveien Borettslaget avholdt 15.mars 2016 Kl. 18:00, Sted; Festsalen SSK Klubbhus, Nordens vei 21, 2013 Skjetten. Møtet ble åpnet av: Turid Weng

Detaljer

skredbakka Vedtekter

skredbakka Vedtekter skredbakka BORETTSLAGET http://www.borettslag.net/skredbakka Vedtekter for B/L Skredbakka, org nr 951 271 470, tilknyttet Stavanger Boligbyggelag, vedtatt på generalforsamling den 08.04.2010. (1) Innledende

Detaljer

Vedtekter. for Tagtvedt II borettslag org. nr tilknyttet Larvik boligbyggelag,

Vedtekter. for Tagtvedt II borettslag org. nr tilknyttet Larvik boligbyggelag, Vedtekter for Tagtvedt II borettslag org. nr. 953 361 582 tilknyttet Larvik boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 05.021981, sist endret 29.08.2016 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 7. oktober 2004, sist endret den 10.6.2008 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Neslia Borettslag

Vedtekter for Neslia Borettslag Vedtekter for Neslia Borettslag org nr 968 597 531. tilknyttet Boligbyggelaget Romerike vedtatt på konstituerende generalforsamling 26.mars 1998, sist endret på ordinær generalforsamling den 13.mars 2012.

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Svartås borettslag org nr 954 057 844. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.04.1971, sist endret den 26.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Boxbo

Vedtekter for Borettslaget Boxbo Vedtekter for Borettslaget Boxbo Org.nr.: 987 142 731 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Boxbo gnr. 53 bnr. 203 snr: 104 i Trondheim kommune er et samvirkeforetak som har til formål å gi

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005 Vedtekter for Fløenmarken Boliglag AS, org nr 930558664 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.juni 1951, sist endret den 28.april 2005 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Fløenmarken Boliglag

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Riegelsbakken borettslag org nr 953 609 363. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 15.08.1963, sist endret den 12/4 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG vedtatt på stiftelsesmøtet den 08.02.08, med endringer i ekstraordinær generalforsamling 7. september 2011. Endringer på generalforsamling 7.mai 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedtekter for B/L Frostaveien 1 borettslag org nr vedtatt på konstituerende generalforsamling den , sist endret den

Vedtekter for B/L Frostaveien 1 borettslag org nr vedtatt på konstituerende generalforsamling den , sist endret den Vedtekter for B/L Frostaveien 1 borettslag org nr 984063350 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 04.12.2001, sist endret den 24.06.2004 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål (1) B/L Frostaveien

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer