Leiaren har ordet. Terje Kolstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leiaren har ordet. Terje Kolstad"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011

2 Leiaren har ordet Årsmøte i 2011 vart halde på Vestnes Fjordhotell, og tema var organisasjonsutviklinga i selskapet. Vi fikk eit glimrande innlegg av adm.dir. Trygve Enger i DnS. Skogselskapet har i ettertid jobba med å få på plass alle brikkene for integrering i DnS. På årsmøtet blei det diskutert ein god del om økonomien i selskapet, styret har i inneverande år snudd på kvar ein stein og føler vi er på rett veg, sjølv om vi også i år legg fram eit års resultat med negativt forteikn. Det er lagt opp til vidare produksjon ved planteskulen og vi ser at det går sakte opp med plantesalet. Dagleg leiar er ein kreativ kar og har klart og leige ut det meste av ledige areal på planteskulen, noko som også gir gode innteningar. Plantesalet skulle sjølvsagt ha auka noko meir pr år, men i inneverande år har vi selt det som har vore produsert. Skogshengaren som blei innkjøp for skogdagar m.m. har stort sett vore på utlån, noko som er positiv pr for skogselskapet. Kanskje burde Skogselskapet, FMLA og Allskog dratt i gang ein aksjon for auka planting i fylket, eit prosjekt for å få fart på skogplantinga att og ikkje minst på skogkultursida. Det hadde vore eit godt tiltak ikkje minst no når klimameldinga ligg føre. Slik eg ser det er det eit tankekors og eit nederlag for skogeigaren at ho/han ikkje er flinke nok sjølve til å ta initiativ til det som må gjerast i eigen skog. Oppfordringa er at skogeigaren må bli noko flinkare på dette punkt. Ta del i kurs og gjerne oppdater kunnskap gjennom Aktivt Skogbruk serien. Arbeidet i Møre og Romsdal skognæringsforum går framover og har vore aktiv med på initiativ til meir midlar til opprydding etter orkanen i julehelga Eg må som tidlegare år nytte høvet til å oppfordre til auka skogplanting, det er etter det ein erfarar mykje areal som ligg brakk etter hogst etter at snutebilla fikk stor plass oss. Vi har gode skogplantar på lager, dei treng å kome i jorda no i vår. Gjer ein innsats på planting og skogkultur i Til slutt vil eg på vegne av styret få takke alle for eit godt samarbeid i året som er omme og med ønskje om ein ny giv i Terje Kolstad

3 STYRET Styret har i 2011 og frem til årsmøtet 2012 bestått av disse personene: Leder Terje Kolstad Vanylven ( leder 1 år) Nestleder Ola Tjelle Eidsvåg (nestleder 1 år) Styremedlem Hjørdis Asphol Kleive Styremedlem Ottar Arve Bjørkedal Bjørkedal Styremedlem May Karin Meisingset. Tingvoll Varamedlem Anders Røkkum Ålvundfjord Varamedlem. Laila Børset Rindal Ansatt: Daglig leder / planteskolebestyrer Tore Dønheim Tilitsvalgt i Det Norske Skogselskap: Harald Nymoen. Molde. - styremedlem Styret i Det norsk Skogselskap ser slik ut etter landsmøtet i Styreleder: Johan C. Løken Nestleder: Hans Olav Lahus, Telemark Skogselskap Styremedlemmer: Harald Nymoen, Skogselskapet i Møre og Romsdal Aud Irene Vatland, Skogselskapet i Vest-Agder, Helge Strætkvern, Skogselskapet i Hedmark, Snorre Synnestvedt Skogselskapet i Oslo og Akershus (valgt fra de ansatte) Kirsti Haagensli, Nord-Trøndelag

4 ÅRSMØTEPROTOKOLL På Vestnes Fjordhotell 30 stemmeberettigede medlemmer var til stede inklusiv styret Leder Terje Kolstad ønsket velkommen til årsmøtet ÅRSMØTET: Valg av møteleder: Forslag fra årsmøtet: Harald Nymoen. Harald Nymoen ble enstemmig valgt. Valg av referent: Forslag fra årsmøtet: Tore Dønheim Tore Dønheim ble enstemmig valgt. Innkalling og saksliste: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Gustav Holmen mente det måtte gjøres noe med at det er 4 ukers frist med å komme med saker som skal behandles på årsmøtet, mens fristen for å sende ut innkalling til årsmøtet er bare 2 uker. Valg av to personer til underskrift av protokollen: Forslag fra årsmøtet: Håkon Eliassen og Erlend Snøfugl. Håkon Eliassen og Erlend Snøfugll ble enstemmig valgt. Årsmelding 2010: Gjennomgang av årsmelding ved møteleder Harald Nymoen. Gustav Holmen spurte hvor utgiftene med utbedring på Megarden er ført i regnskapet, og avklaringen var at dette er ført med avskrivninger. Harald Nymoen orienterete om snutebilleproblemet som gjør at det ikke kan plantes før det er gått 3 år etter hogst på granfelt. Dette er med på å gjøre plantesalget lavt. Harald Nymoen oppfordret medlemmene til å leie hytta på Svartløken, dette for å få mere inntekt på denne. Roger Nedreklepp spurte om den kunne leies ut på åremål. Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.

5 Regnskapet. Regnskapet ble gjennomgått av daglig leder. Underskuddet i 2010 kommer av for lavt plantesalg, og at det er utført ombygging på Megarden for å tilfredstille leietakere. Dette er tiltak for å få inntekt på utleie i åra fremover. Det ble stilt spørsmål om hvorfor renteinntektene er så lave. Styret ble anmodet om å ta tak i dette og prøve å få bedre inntekt på pengene som er i banken. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Budsjett for Styrelederen gikk gjennom og orienterte om budsjettet for Orientering om handlingsplan for Styrelederen orienterte litt om handlingsplanen som varer fra 2010 til Målsettinga er å drive planteskolen videre. Det er ønskelig med et møte mellom skogselskapet, skognæringsforum Møre og Romsdal, Allskog og skogetaten i fylket. Det blir i vår satset på 10 skoleskogplantingsdager. Dette blir i år for det meste på Sunnmøre. Bernt Fylling kom med en anmodning til styret og årsmøtet om at planteskolen ikke må legges ned, da han får god servise og gode planter derifra. Dette er han ikke sikker på dersom plantene kommer fra en annen kant av landet. Vedtak: Handlingsplan tas til vitande VALG. Valgkomiteen la frem følgende innstilling til årsmøtet: Valgkomiteen har vurdert styret sin sammensetning og geografiske representasjon. Komiteen har prøvd å finne en blanding av kontinuitet og rekruttering.

6 Innstilling: Alle foreslåtte kandidater er spurt og har sagt seg villige til vervet. Leder Terje Kolstad Vanylven ( leder 1 år) Gjenvalg Nestleder Ola Tjelle Eidsvåg (nestleder 1 år) Styremedlem Hjørdis Asphol Kleive Gjenvalg Styremedlem Ottar Arve Bjørkedal Bjørkedal Styremedlem May Karin Meisingset. Tingvoll Varamedlem Anders Røkkum Ålvundfjord Varamedlem. Laila Børset Rindal Godtgjøring for tillitsvalgte: Fast godtgjøring: Leder: Medlem arbeidsutvalget kr pr.år (før kr.8000,-) kr pr.år (før kr ) Møtegodtgjøring: Alle styre - varamedlemmer kr pr.møte (før kr ) Telefonmøte kr pr.møte Revisor. Nordmøre Revisjon Kristiansund a/s Valgkomite Magne Reiten. Leder 2. Gøril Bakken 3. Anders Bjørkedal ble valgt av årsmøtet Valgkomiteen 2010 har vært: Magne Per Fylling Magne Reiten Gøril Bakken leder Møteleder gjennomførte valget, og ingen krevde skriftlig avtemming. Alle valg ble enstemmig vedtatt som innstillinga.

7 Medlemskontingent. Årskontingenten ble foreslått forandret etter forslag fra DNS, da det er et ønske om å få like satser over hele landet. Forslag på nye satser: Årlig betalende kr pr år. ( bør kunne økes til kr fra 2012) Livstidsmedlemmer infoavgift kr pr år Bedrifsmedlemmer: under 10 mill i omsetning kr pr år Bedrifsmedlemmer over 10 mill i omsetning kr pr år. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Skogselskapets ærespris Skogselskapets ærespris for 2011 ble tildelt Sivert Elias Bjørkedal. Han får tildelt æresprisen for det arbeidet han har gjort for skogens sak i en årrekke. Hedersmannen var forhindret fra å møte så prisen vil bli overlevert på hans hjemsted. Halsanaustan Tore Dønheim Referent Håkon Eliassen Erlend Snøfugl Harald Nymoen Møteleder

8 MEGARDEN PLANTESKOLE Det ble sådd 760 brett furu og 8800 brett gran i vår, dette er samme antall som i fjor. Plantesalget har ikke kommet opp på det nivået vi ønsker i år heller, men det ble solgt planter, og dette er en oppgang på planter. Men i 2011 ble av plantene levert i Møre og Romsdal planter ble solgt ut av fylket. Dette gjorde at det ble ca planter for lite til vårplantinga, men dette ble plantet ut på høsten. Til våren 2012 har vi ca planter klar til levering, og etter de signalene vi har fått fra skogetaten er det gode utsikter for Vi leier ut lokaler til : Posten Norge as. Halsabygda vassverk, Halsa Kommune, G.K.Røe. as Br.Svendsen.as Pikhaugen. as Nistuå.as Irene R Waagan Nordmøre og Romsdal Felleskjøp. Kristian I Megård. Lokaler til postombæringa Garasje og utelager Garasje til brannbil Kontor og lager Kontor og lager Kontor Kontor Kontor Lager Kontor Kristian I Megård har tatt utdanning til takstmann, og han leier kontor. Da det har vært en del vind i 2011, har vi fått en del skader på drivhuset. To takplater er blåst ut og ca 15 plater har fått skade som sprekker/ små hull. Har reparet taket provisorisk med vannfast finer, for å begrense skadene. Acrylplatene på drivhuset er beregnet å vare max 20 år, og disse er no 20 år.

9 Så det er kansje på sin plass å få disse skiftet ut til plater laget av polykarbonat, og plastlistene som holder platene på plass blir no byttet med aluminiumslister som blir skrudd i aluminiumsprofilene. Har også fatt laget og montert infoskilt ved innkjørselen til planteskolen. Har skiftet en stor stoppekran i drivhuset, og skiftet pumpa på maskina som vi snutebillebehandler planter i. Har reparert en motor til porten i lokalene som posten leier. Høytykkvaskeren kollapset og har kjøpt ny. Fikk havari på pc og skriver, slik at disse er også skiftet ut i Jeg har deltatt på to samlinger om kompetanseheving i skogplanteskolene, som er gjennomført av Det norske skogselskap. Har vært utført reperasjon og kjøp av dekk til varebilen, og har kjøpt ny snøskuff til traktoren. Posten har no vært leietaker i fire år, og dette fungerer greit hva samarbeid og bruk av areal angår. Har også i år mange båter og campingvogner i drivhuset for vinterlagring, og dette gjør at leieinntektene øker. I kjølerommet er det også båter, dette er en fin utnyttelse av ledige arealer i vinterhalvåret. Innmarka har også i år vært utleid til grasproduksjon. Jakta på eiendommene er i år som tidligere utleid. Det har i 2011 blitt supplert noen plantefelt på Megarden, og det ble plantet 2000 planter. Når du leser avdelingsregnskapet så er avdeling 20. den skattbare delen av utleie, så den må ses sammen med avdeling 1. Megarden.

10 Det har blitt gjennomført 11 skoleskogdager i Disse skolene har deltatt: 3 skoler i Aure kommune Ørsta/Velle skule - Ørsta/Dalane skule Gjemnes/Batnfjord skule Stranda / Liabygda skule- Vestnes/ Fiksdal skule Vestnes/Tresfjord skule Ålesund/Larsgården skule På skoleskogdagene i Aure var det Hans Brede fra Skogselskapet i Trøndelag som arrangerte. På skoleskogdagene i Romsdal og Sunnmøre er det Jostein Dalen som er aktiv skogkursinstrutør som har arrangert, i samarbeid med lokale personer. Generelt: Elevane plantar i gjennomsnitt 10 plantar kvar samt får med seg ein plante heim. Dei yngste er ofte dei mest lydhøre mens berre dei største har fysikk til å utføre plantinga. Det er begrensa kor mykje teori dei vil ta imot på ein dag. Karbonkretsløpet er for komplisert men elevane tar imot i grove trekk. Min dag: Karbonkretsløpet. Planting Treslag Bruk av tre. Treets vekst aldersbestemmelse. Høgdemåling. Fuglesong. Seljefløyte. Fri leik. Skulane er svært takknemlege for å få denne dagen. Ved god marknadsføring vil etterspørselen vere større enn det vi kan tilby.

11 Fra en skoleskogdag i Skogtilhenger

12 Dette er de som har sponset Skogtilhengeren: Møre og Romsdal Fylkeskommune Skogoppsynslaget Forstmannsforeningen Allskog Skogetaten i disse kommunene: Aure kommune Nordre Sunnmøre Landbrukskontor Vanylven kommune Ørsta kommune Rindal kommune Averøy kommune Fræna kommune Halsa kommune Rauma kommune Surnadal kommu Prosjekt Biokjede Halsa. Skogselskapet er med på et prosjekt der en ser på videre utvikling av areala på planteskolen. Det er Skogselskapet, Møretyri, Halsa Bygdaservice og et sagbruk i startfasen, som står for forprosjektet. Målet med prosjektet er å få til en næringsklynge på eiendommen, gjennom konkrete tiltak, og få fram gode modeller på samarbeid.

13 PLANTER Dette arbeidet har vært videreført i 2011, uten at det er kommet til noe konkret ut av dette, men håper det skjer positive ting i 2012 Plantesalg i Møre og Romsdal ANDRE FURU SITKA GRAN ÅR

14 FASTE EIENDOMMER Megarden gnr. 11, bnr. 4 i Halsa ble kjøpt av Skogselskapet til planteskoledrift i Eigedomen er på 50 da dyrka mark, 55 da myr, 534 da produktiv og 67 da uproduktiv skogsmark. Skogselskapet er medeigar i ein skogsbilveg saman med noen naboar. Eigedomen har god vegdekning. Noe av skogarealet er bortleid til skytebane. Reiten, gnr. 23, bnr. 3 i Halsa, kjøpt 1972, har om lag 85 da dyrka mark, 537 da skogsmark, av dette er 410 produktivt. Tidligare er det bygd 700 m bilveg. Det meste av dyrkamarka leies bort til grasproduksjon. På eigedomen står et forsøksfelt med bjørk som var planta i Svartløken Svartløken blei kjøpt i 1965, eigedomen er på om lag dekar, det meste av areala er tilplanta. Skogen er i god vekst og ein kan starte planlegging av tynning og noko slutthogst. Den tynna skogen Står flott og er i god kondisjon. Noko av skogen på myrområda burde vore gjødsla for å få meir fart i veksten. Hjortejakta blei heller ikkje i år utleigd, grunna den pågåande grensegangen som jordskifte held på med. Saka er ikkje endeleg avgjord, ein får berre håpe at jordskifte kjem i hamn i løpet av Utleige av hytta: sjå Skogselskapet har ikkje andre eigedomar på Sunnmøre og det er naturleg at det vert framleis satsa på skogen på Svartløken. Det blei ikkje gjennomført grillkveld på Svartløken i 2011 Bergheim. I Surnadal eig Skogselskapet garden BERGHEIM, kjøpt i Utmarksarealet er på 1710 da. Av dette er bare 230 da aktuell for skogproduksjon. Innmarka er regnet til 45 da og er bortleid. Den produktive delen av skogen er godt dekt med veger. Vi har inntekt på fiskeretten og reguleringserstatning langs Surna.

15 Budsjett 2012 For Skogselskapet i Møre og Romsdal Nr. Kontonavn 2012 Salgs- og driftsinntekt 3000 Salg planter/frakt /snutebillebehandling Salgsinnt.tjenester,avg.pl. G.K.Røe. as Mottatte tilskudd Infoavgift/nye medlemsskap Leieinntekt fast eiendom Avg.fri Leieinntekt fast eiendom avg.pliktig Leieinntekt andre varige driftsmidler Jordleie avg.fri /Vegavgift/Festeavg Leieinntekt jakt/fiske avg.pl Salgs- og driftsinntekt Varekostnad 4000 Kjøp planter, frø, torv, perlite,gjødsel Frakt, toll og spedisjon Fremmedytelse og underentreprise Varekostnad Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte Feriepenger Styrehonorar/Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløp. feriepenger Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring ansatte Vital Annen personalkostnad Lønnskostnad Driftskostn. og av- og nedskrivninger 6000 Avskrivning på bygning/annen fast eiend Avskr. transportm., maskiner og inventar Frakt, transp./forsikr. vareforsendelse Bensin, dieselolje, gass, fyringsolje Renovasjon, vann, avløp o l Lys, varme Renhold Leie maskiner Utstyr u/akt.grense Driftsmateriale 2 000

16 6560 Rekvisita Arbeidsklær og arbeidsutstyr Reparasjon og vedl.hold bygninger/anlegg 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Annen fremmede tjenester Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker o l Møte, kurs, samlinger,oppdatering Telefon Datautstyr/Bredbånd /Vedl.hold PCplant Porto Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 7000 Drivstoff transportmidler Vedlikehold transportmidler Forsikring og avgifter transportmidler Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Trekkfri telefongodtgjøring Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Reklame/Annonser Kontingent, fradragsberettiget Forsikringspremie Bank- og kortgebyr Annen driftskostnad Driftsresultat Annen renteinntekt Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat

17 Skogselskapet i Møre og Romsdal Handlingsplan Skogselskapet i Møre og Romsdal er ein ideell organisasjon som har til føremål å fremme forståing for skogens mangesidige betyding og arbeide for eit godt skogbruk. Skogselskapet i Møre og Romsdal driv si verksemd ut frå eigne lokalar i Halsa kommune der ein også driftar Megarden planteskule. Visjon: Alle menneskjer skal oppleve skog som ein verdfull kjelde til livskvalitet. Mål Planteskulen skal drivast vidare, det er gode grunnar for å auke plantesalet i åra frametter. Det må setjast inn kampanjar og det må samarbeidast med Fylkesmannens landbruksavdeling. Premiering av auka planting/plantesal, kan premierast med støtte til felles turar for Skogoppsynslaget / forstmannsforeininga og skogselskapets medlemmer. Betre informasjonen til skogbrukarane i fylket. Innleie av eksterne medarbeidarar til skuleverket, søkje finansiering av tiltak. Bruke Aktivt skogbruk sine kurs aktivt for å kome i betre kontakt med skogeigarar. Utarbeide lokale fordelar for medlemsmassen og ta tak i vervekampanjen. Skogselskapet skal fremje forståinga av skogens mangesidige betyding, arbeide for eit berekraftig skogbruk og forvaltning av denne.

18 Skogselskapet skal arbeide for å setje nye og viktige skogsaker på dagsorden og vere ein aktiv samarbeidspart for myndigheitene 1. Erstatte bruken av ikkje fornybare ressursar og vere ein kjelde til fornybar energi og viktig binding av Co2. 2. Synleggjere skogen som lærings- og opplevelses- og aktivitetsarena for born og ungdom. 3. Plantesalet skal aukast. 4. Kampanje mot skogtenestemenn i fylket for å få ei satsing på planting og ungskogpleie. 5. Planteskulen skal drivast vidare med produksjon av proveniensar som passar skogbruket i fylket. Skogselskapet skal være proaktiv inn i prosjekt. 6. Innleie av instruktør for skuleverket planteprosjekter 7. Kampanje mot nye skogeigarar og anna, bruk av Aktivt Skogbruks kurs 8. Utarbeide fordelar med å vere medlem, saman DnS Målgrupper / samarbeidspartar Einskild personar og organisasjonar Skogtenestemenn Skuleverket og ungdom 4H Politikarar og andre aktørar i samfunnsdebatten. Kystskogbruket, Skognæringa Kyst, Skognæringsforum i Møre og Romsdal Media Verdiar Skogselskapet er ein fri og uavhengig skogorganisasjon Skogselskapet er ein ope, landsdekkjande, medlemsstyrt organisasjon for einskildpersonar og organisasjonar Skogselskapet ønskjer å løyse sine oppgåver innanfor ramma av deltakande demokrati, likestilling og samarbeid.

19 Finansiering Samordna kontingent > Berre årlege medlemskap > Medlemsfordelar (likt som i DnS) Auka grad av samarbeid > Utvikle fellestenester Setje fokus på kampanjar/spesielle tiltak i offentleg regi, selje konsulenttenester Arbeidsmetodar Nettverksbygging og etablering av møteplassar Møre og Romsdal skognæringsforum. Aktiv samfunnskontakt for å skape bevisstheit om skogens mangesidige betyding Årlege og langsiktig verksemdplan- og budsjettarbeid. Kampanjar Utvikling av Skogselskapets personale ressursar Personalressursane skal bestå av medarbeidarar med brei fagleg kompetanse, stor kreativitet, fleksibilitet og praktisk emne til gjennomføring. Spisskompetanse innhentast etter behov. Kompetansen skal forvaltast slik at den gjev størst mogleg effektivitet gjennom lokalt og sentralt samarbeid Personalressursane må vidareutviklast i tråd med endra oppgåver og prioriteringar.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Årsmøte 2006 s 6-9 Dokka Biovarme s 10-11 Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sitkagran som konstruksjonsvirke s 14 Kystskogbruket s 15 Medlemsblad

Detaljer

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl. 15.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl. 10.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap 2011 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg Årsberetning og regnskap SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2012 Tid: Onsdag 6.juni Frammøtested:

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

2014 2.264.773 201.369 54 2.466.196 2014 644.368 975.246 1.619.614 2014 85.137 554.246. 634.939 1.274.322

2014 2.264.773 201.369 54 2.466.196 2014 644.368 975.246 1.619.614 2014 85.137 554.246. 634.939 1.274.322 Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 166.875,- totalt. Fordelt med kr. 96.875 for revisjon samt kr. 70.000,- i bistand og særattestasjoner. Beløpene er inklusive merverdiavgift. 2013: Det er utbetalt

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

Årsmelding 2011 SKOGBRUKSSJEFEN I FINNMARK. FINNMARK TREFORUM Skog- og trenæringa i Finnmark

Årsmelding 2011 SKOGBRUKSSJEFEN I FINNMARK. FINNMARK TREFORUM Skog- og trenæringa i Finnmark Årsmelding 2011 SKOGBRUKSSJEFEN I FINNMARK FINNMARK TREFORUM Skog- og trenæringa i Finnmark Lederen har ordet Også i 2011 har arbeidet for å implementere «Strategiprosess for Skogselskapet» vært hovedarbeidsområdet

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2013

Årsberetning og regnskap år 2013 Årsberetning og regnskap år 2013 ÅRSMØTE Onsdag 2. april 2014 Kl. 16.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 2. april 2014 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 2 Jæren Friluftsråd Årsmelding 2013 Innhold: Medlemskommunene 3 Tillitsvalgte og administrasjon 4 Årsmelding 4 Årsregnskap 18 Balanse 19 Revisorberetning 26 Arbeidsplan 2014 27 Budsjett

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Skogselskapet i Oppland

Skogselskapet i Oppland Skogselskapet i Oppland Årsmelding 2012 Årsmøte Skogselskapet i Oppland Fredag 14. juni Langmorkje almenning i Vågå Fjellskogdag: Elgforvaltning og skogproduksjon Er det mulig å ha både elg og effektiv

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer