FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "167768 FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet"

Transkript

1 Prosjektnumme Aktivitet/Progr Prosjekttittel Prosjektansvarlig Saksbehandler r am DIV-INT Reisetilskudd og workshop - Institutt for sosiologi og Arnfinn J. Andersen Nettverkskapende arbeid innenfor prosjektet Research Integration samfunnsgeografi, Universitetet i DIV-INT Forberedelse av søknader under tema 7 i Det samfunnsvitenskapelige Arnfinn J. Andersen EUs 6 rammeprogram Citizens and Governance fakultet, DIV-INT Forberedelse av EU-søknad for prosjekt med fokus på menn, velferd og livskvalitet Arbeidsforskningsinstituttet AS Arnfinn J. Andersen DIV-INT Forberedelse av søknad under EUs 6 RP Citizens and Governance DIV-INT Forberedelse av søknader under EUs 6 RP Citizens and Governance DIV-INT Re-imagining Religious Roots of European Identities. Forberedelse av søknad under EUs 6 RP Citizens and Governance Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Rokkansenteret, Universitetsforskning Bergen Teologisk fakultet, Universitetet i Arnfinn J. Andersen Arnfinn J. Andersen Arnfinn J. Andersen DIV-INT Forberedelse av søknader under EUs 6 RP Citizens and Governance Historisk-filosofisk fakultet, EU6-STRA Real-Time in Situ Detection of Strontium- Institutt for energiteknikk, 90 Radioactivity in Water: Ultra-Sensitive Avdeling for miljøteknologi Detector System for Continuous Monitoring FINANSMARK Sanksjonssystemet ved brudd på regler for verdipapirmarkedet - med særlig vekt på foretaksstraff FINANSMARK Liquidity problems, financing constraints Frischsenteret for and investment decisions: A theoretical samfunnsøkonomisk forskning modelling with application to Norway FINANSMARK International trade as a vehicle for Norsk utenrikspolitisk institutt fraudulent cross-border financial (NUPI) transactions FINANSMARK Er eierskap viktig? En komparativ studie Handelshøyskolen BI, Institutt av norske forretnings- og sparebanker for finansiell økonomi FINANSMARK Portiofolio Choices of Norwegian Investors Samfunns- og Næringslivsforskning AS FINANSMARK Integrating Environmental Risks in London School of Economics, International Banking - A Case Study of Department of International the Equator Principles Relations FINANSMARK Inflasjons- og rentemodeller ved omforminger til lineær skala Gabler Partners FINANSMARK Evaluating s8uggested approaches to Det Norske Veritas, DNV incorporate corporate responsibility Certification evaluations and ratings in traditional company and bond appraisals FINANSMARK Bidder Behavior in Treasury Auctions Handelshøyskolen BI i Sandvika FINANSMARK Europeisk kapital- og finansmarkedsrett Juridisk fakultet, Universitetet i FINANSMARK Konkurranse mellom finansinstitusjoner og Samfunns- og informasjonsflyt i finansielle markeder Næringslivsforskning AS FINANSMARK Finansmarkedsdata Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges FINANSMARK Finansmarkedets virkemåte - Et forskningsprogram i finansiell økonomi ved NHH/SNF FINANSMARK A study of the legal methodologies employed by multinational corporate entities for the purpose of corporate compliance and legal management FINANSMARK Husholdningenes porteføljevalg i et makroøkonomisk perspektiv Samfunns- og Næringslivsforskning AS Det juridiske fakultet, Statistisk sentralbyrå FINANSMARK National Financial Data Research Center Handelshøyskolen BI, Institutt for finansiell økonomi Arnfinn J. Andersen Karine Hertzberg

2 FINANSMARK Capital Markets & Corporate Development. A look at the Ghana Stock Exchange FISKTEK Bruk av kompositt-/sandwichmaterialer som konstruksjonsmateriale i fiskefartøy Ampong, Kwabena Student SINTEF Materialer og kjemi - Trondheim Turid Hiller FORPRO Gave til Kings Bay AS i forbindelse med åning av Marinlaboratoriet i Ny-Ålesund Kings Bay AS GLOBFISK Misery and miserabilism in African Chr. Michelsen Institutt Fisheries: Conceptualisations of poverty in small scale fisheries research - samfinans. med /i HAVBRUK Proposal Call FP SSP-4. Fastfish - Havforskningsinstituttet On Farm Assessment of Stress in Fish HAVBRUK Developmental and growth dynamics of the vertebral column in farmed Atlantic salmon HAVBRUK Skeletal deformities and cardiac growth dynamics in underyearling Atlantic salmon smolts (out-of-season, 0+ smolts) Institutt for biologi, Universitetet i Bergen AKVAFORSK - Ås Fridtjof Mehlum Jan M. Haakonsen HAVBRUK GENETIC AND MATERNAL FACTORS Fiskeriforskning AS AS INDICATORS OF DEVELOPMENTAL POTENTIAL IN FISH EGGS AND EMBRYOS HAVBRUK The pathogenesis of IPNV infections in Veterinærinstituttet Atlantic salmon with emphasis on persistence and cellular responses HAVBRUK General requirement and cataract Marine Harvest Norway AS preventative effect of dietary histidine relative to dietary lipid sources in Atlantic salmon growers HAVBRUK Røntgenbasert kvalitetskontroll av Fjord Aker AS blåskjell HAVBRUK Sats på torsk Stiftelsen Norsk Sjømatsenter HAVBRUK Sjøstjerne som predator på kamskjell i havbeite Helland Skjell AS HAVBRUK Control of vertical transmitted viruses and Saprolegnia in salmon hatcheries by ozone HAVBRUK Mikrobiell kontroll i produksjon av torskelarver HAVBRUK Marker-Assisted Selection for IPN resistance in Atlantic salmon HAVBRUK Slaktekvalitet og dyrevelferd. Metode for slakting ved Fjord Seafood Norway AS, Herøy Nutreco Aquaculture Research Centre A/S (ARC) Sagafjord Sea Farm AS Aqua Gen AS Fjord Seafood ASA HAVBRUK Automasjon av Artemia produksjon Risørfisk A/S HAVBRUK Jerntoksisitet i norske settefiskanlegg - Fjord Seafood ASA oppskalering og utprøving av vannbehandling med silikat og/eller sjøvann HAVBRUK Novel narrow bandwidth lighting Intravision group AS technology in cod farming and its impact on performance from early stages to adult fish HAVBRUK Causes of proliferative gill INTERVET NorBio A/S disease/epitheliocystis HAVBRUK Lipostatic regulation of feed intake in Gildeskål forsøksstasjon AS Atlantic cod: long-term study on the effects of energy status on growth and deposition patterns HAVBRUK Improving the nutritional quality of rotifer Natural ASA and Artemia as live food for fish larvae, by increasing the HUFA rich phospholipids content HAVBRUK Tørrlagring av levende blåskjell Oldermann Havbruk AS HAVBRUK A multidisciplinary optimization of the production characteristics of spotted wolffish Tomma Marinfisk AS

3 HAVBRUK Storskala oppdrett av Kongekrabbe i Vardø - optimal fôringsstrategi og individtetthet ContRace AS HAVBRUK Konferansen Aquaculture Europe 2005 Institutt for biologi, Norges HAVBRUK Tilsetting av oksygen i holdemerder for OxSea Vision AS slaktefisk HAVBRUK Control of malformations in the production AKVAFORSK - Ås of Atlantic cod (Gadus morhua L.) by optimizing temperature and light conditions HOYKOM Sensitiv driftssentral for 4 kommuner på Hattfjelldal kommune Helgeland HOYKOM Elektroniske publikumstjenester på Nedre Skedsmo kommune Romerike - Trinn HOYKOM Webbaserte brukerundersøkelser som Songdalen kommune grunnlag for kommunal planlegging, med fokus på økonomiplanarbeidet HOYKOM Åpent elektronisk lokalsamfunn. Nye Fredrikstad kommune utviklingsmodeller for lokalt bredbånd Et samarbeidsprosjekt mellom frivillig, off. og privat sektor HOYKOM Modernisering av sosial- og Rådmannsgruppa i Nordfjord barneverntenesta i Nordfjordkommunane HOYKOM Bredbånd og digitale mapper. Nøtterøy kommune, Oppvekst og kultur - skole HOYKOM Samarbeidsportal for interkommunal Lyngdal kommune samhandling og kompetanseutveksling HOYKOM eportfolio og digitale mapper som felles Nordland fylkeskommune, grunnlag for vurdering og tilrettelagt Utdanningsavdelingen undervisning i hele grunnopplæringa HOYKOM Digital kommunesammenslåing - et Hole kommune forsøksprosjekt mellom to kommuner og næringslivet i en av dem HOYKOM Telemedisin som samhandlingsredskap Helse Finnmark HF mellom sykehus og sykestuer i Finnmark HOYKOM Intelligente transportsystem for offentlig kollektivtrafikk HOYKOM 5 kommune samarbeid om digitale offentlige tjenester gjennom økt bruk av bredbånd Informasjonstek., matematikk og elektrotek.fak. f., Norges Vågan kommune HOYKOM Breie band på Voss i skule, barnehage og Voss kommune omsorgstun? HOYKOM Avjuvare urfolkssone - Tjenestedelt Kautokeino kommune økonomifunksjon HOYKOM Breiband i øvre Suldal Suldal kommune HOYKOM DIGITALT LÆREMIDDEL OM SAMISKE Karasjok kommune FORHOLD HOYKOM Det digitale landbrukskontor i Midt- Midt-Telemarkrådet, v/ Bø Telemark Kommune HOYKOM Digital Kunnskapsbase For HALLINGDAL Regionrådet for Hallingdal HOYKOM Digital kompetanse i praksis Lillehammer kommune HOYKOM Digital og fysisk kommunesammenslåing Aure kommune Aure og Tustna HOYKOM Digitalisering og harmonisering av tjenesteproduksjon i kommunene i Drammensregionen HOYKOM Digitalt og lokalt - ein modell for digital tilgang og lokal forvaltning av lokalhistorisk materiale HOYKOM Distribusjon av elektronisk mediearkiv i bibliotek Rådet for Drammensregionen Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga, Fylkesarkivet Deichmanske bibliotek HOYKOM Driftskvalitet for brebåndsnett Kommunenes sentralforbund HOYKOM Drøbak Bygningsbiografi Stiftelsen Follo museum HOYKOM Dynamisk integrasjon mellom campus og studiesentra Midt i Norden

4 HOYKOM Elektronisk byggesaksbehandling i Ofoten Byggsøk forum, v. Narvik kommune HOYKOM Etablering av felles fagsystemstøtte for Vikna kommune interkommunal barneverntjeneste for Leka, Nærøy og Vikna kommuner HOYKOM Etablering, utprøving og utbygging av kommune, Kirkelig bredbåndsnettverk og bredbåndsanvendelser for kirken i, Asker og Bærum kommuner. fellesråd i HOYKOM Felles IT-satsing i Ryfylke Ryfylke IKS HOYKOM Felles fagsystemer via fiber (FFvF) Dalanerådet HOYKOM Felles skolebredbånd i Torsken kommune Torsken kommune HOYKOM Felles struktur for digitale servicekontor i Vest-Finnmark Regionråd, c/o Vest-Finnmarkregionen. Hammerfest kommune HOYKOM Filmarkivet.no med åpne standarder Norsk Filminstitutt HOYKOM Granvin og Voss på felles IKT-plattform Voss kommune HOYKOM Historien om Norge - bruk av medierikt NRK, Arkiv & research undervisningsmateriale fra NRKs arkiv i historieundervisninga i videregående opplæring HOYKOM INFORMASJONSPORTAL FOR Årvoll skole INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV I BJERKE BYDEL HOYKOM Innføring av E-tjenester i Det Digitale Trondheim kommune Trøndelag HOYKOM Kommunal Bredbåndsbasert ebuziness Sandefjord kommune HOYKOM Kompetansetiltak i helse-og Nord-Trøndelag fylkeskommune sosialsektoren i distriktskommuner HOYKOM Kuling - kulturhistorisk emnekart for læring Øksnes Kommune, Kultur og og undring Fritid HOYKOM LoVe it - et regionalt kommunesamarbeid Vestvågøy kommune på tvers av regiongrenser mellom Hadsel og Vestvågøy kommune HOYKOM MODEFF - Modernisering og effektivisering av hjemmetjenester ved bruk av bredbåndsnett i Sola Kommune HOYKOM MinJournal - en ny generasjons publikumstjenester Sola Kommune, Sentraladministrasjonen Rikshospitalet - Radiumhospital HF, IT-avdelingen HOYKOM Multimedial Interaktiv Læringsarena Høgskolen i Agder, Fakultet for teknologi HOYKOM Nettportal og IKT-tjenester for kvensk Porsanger kommune, Norsk språk- og kultur Bruk av IKT i kvensk senter for kvensk språk og revitaliseringsprogram kultur HOYKOM Nettverkssamarbeide, mellom off. og priv. for bruk av felles portal og løsninger, - for eksisterende og planlagte ledninger/infrastruktur HOYKOM Oncolex - et oppslagsverk for oppdaterte prosedyrer og nasjonale registre innen diagnostikk og behandling av kreft Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Fagområde for medisinsk informatikk HOYKOM Opplevelsesenter for kommunal informasjon HOYKOM Region-nett Vest-Finnmark - skoleportal som gir distriktsskolene kunnskapsløftet! Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Vest-Finnmark Regionråd, c/o Hammerfest kommune HOYKOM Regionale geodatatjenester i Lofoten Vestvågøy kommune HOYKOM Ruteopplysningen 117troms.no og kart Troms fylkeskommune, Regional utviklingsetat, samferdselsavdelinge HOYKOM Samarbeid om teknologisk løsning for IKTbaserte Tana kommune/deanu Gielda fagløsninger mellom Nesseby og Tana HOYKOM Selvbetjente kommunale løsninger i Follo Follorådet ved Ski kommune HOYKOM Skole uten grenser og spisskompetanse på bredband. Ørland kommune, Avdeling for IKT

5 HOYKOM Telemedisinke tjenester Gevinster, effekter og hemmende og fremmende faktorer. - Sammenstilling, analyse og anbefalinger HOYKOM Tjenesteutvikling i eget Trådløst bredbåndsnett HOYKOM Trådløst bredbåndsnettverk ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF, Radiumhospitalet HOYKOM Utlån av lydbøker over Internett for avspilling på håndholdte digitale spillere Nasjonalt Senter for Telemedisin, Universitetssykehuset Nord- Norge HF Tranøy kommune Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Onkologisk avdeling Troms fylkesbibliotek HOYKOM Utvidet anvendelse av bredbånd i ASPsamarbeidet Åmot kommune i Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot HOYKOM Vann på nett - Elektroniske tjenester for Norsk institutt for vannforskning en helhetlig vannforvaltning HOYKOM Virtuelle opplevelser på vandring Øvre Eiker kommune HUM Tilleggssøknad til /V20 (Dr.stip)Forskningsopphold ved Northwestern University (Chicago) høsten 2005: forskning på Kants sene skrifter Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen Jan-Arne Eilertsen IDR-SAMF Makt, demokrati og idrett UNIFOB AS, Solbjørg Rauset Universitetsforskning Bergen IDR-SAMF Demokrati og makt i den frivillig Telemarksforsking - Bø Solbjørg Rauset organiserte idretten - En studie av horisontale og vertikale demokrati- og maktprosesser IDR-SAMF Offentlig styring for frivillig idrett Rogalandsforskning, Samfunns- Solbjørg Rauset og næringsutvikling IDR-SAMF Demokrati og makt i den frivillig Høgskolen i Telemark, Avdeling Solbjørg Rauset organiserte idretten i Norge - skisser til fire for allmenne fag forskningsprosjekt IDR-SAMF Idrettsdemokratiet: deltakelse og diskurs Institutt for samfunnsforskning Solbjørg Rauset IKTIP Norsk OSIRIS - Open Source Infrastructure for Run-time Integration of Services IKTIP DeHiGate - Deployable High capacity Gateway for emergency services. Mobil høykapasitets bro for katastrofe og redningstjenesten IS-BILAT Structural biochemistry of DNA base repair IS-BILAT Fatigue crack initiation from micronotches in aluminium automotive components IKT-Norge Thales Norway AS Rikshospitalet - Radiumhospital HF Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige Harald Reed Jan E. Marthinsen IS-BILAT Relating Causal Explanations: An analysis of the relation between levels of causal explanation and their metaphysics Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i IS-BILAT New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring - EnviTools IS-BILAT Result and reflexivity. Analysis of norwegian mass media`s presentation of information about National Tests in school IS-BILAT A phenomenological study of skill acquisition and practical expertise related to Military Cold Weather Operations IS-BILAT Research stay at WEMPEC,UW in Madison IS-BILAT Epidemiology of Toxoplasma gondii infections on Svalbard Institutt for geofag, Universitetet i Høgskolen i Agder, Fakultet for pedagogikk Norges idrettshøgskole Energiomforming og elektriske anlegg, Elkraftteknikk, Institutt for Norges veterinærhøgskole, Institutt for arktisk veterinærmedisin

6 IS-BILAT Sabbatical stay at Colorado School of Mines - Martin Landrø Inst. for petroleumsteknologi og anv. geofysikk, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Modelling of Circadian Rhythms Universitetet i Stavanger, Det fakultet IS-BILAT Visiting Scholar at the Department of Geography, University of British Columbia Norsk institutt for by- og regionforskning IS-BILAT Mobility scholarship for Gakushi Ishimura Norges Handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi IS-BILAT The Economic Causes and Senter for utviklingsstudier, Consequences of Norwegian Immigrant Citizenship IS-BILAT DESIGN EVALUATION AND OPTIMIZATION THROUGH TESTING AND SIMULATION OF A PROTOTYPE HIGH PRESSURE WATER HYDRAULIC PUMP IS-BILAT Interrogating the 10p13 Amplicon in Basal Subtype Breast Cancer Høgskolen i Bergen, Avd. for ingeniørutdanning Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Inst. for kreftforskning IS-BILAT Advancing Sound-Field Prediction Techniques with Edge Diffraction IS-BILAT Risk and Risk Management in Aqua- and Agriculture IS-BILAT Cross-national circulation of the Balanced Scorecard concept: A comparative study of the concept's reception in different national settings IS-BILAT Genetic studies of Parkinson's disease in the Norwegian population Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Norges Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Norges Handelshøyskole, Institutt for strategi og ledelse Nevromedisin og bevegelse, Inst. for, Norges teknisknaturvitenskapelige Naturhistorisk museum, Universitetet i Det fakultet, Universitetet i Stavanger IS-BILAT Genetic mechanisms of reproductive isolation in Draba fladnizensis IS-BILAT A comparative study of land use and transport planning in 4 cities in four countries IS-BILAT Pollution transport and cloud effects Norsk institutt for luftforskning IS-BILAT Leiv Eiriksson mobility grant for visit to UW Madison Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse IS-BILAT Applied Risk Analysis and Monte Carlo Methods Matematisk institutt, Universitetet i IS-BILAT Molecular mechanisms involved in control Rikshospitalet - Radiumhospital of DNA replication initiation in Escherichia HF, Inst. for kreftforskning coli IS-BILAT Teacher-Student Relationships in the USA Universitetet i Stavanger and Norway IS-BILAT Cooperation with Cornell University, Ithaca, NY Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges IS-BILAT Saami identity puzzles Saami reindeer nomadism and governmental policies Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø IS-BILAT School Readiness in Norway and the Det humanistiske fakultet, United States Universitetet i Stavanger IS-BILAT Institutionalization of Reform in Search for Inst. f. administrasjon- og Good Governance: Does Culture Matter? organisasjonsvitenskap, IS-BILAT The Leiv Eiriksson mobility programme Det Historisk-filosofisk fakultet, 2005 Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Multi-annual variability of the pelagicbenthic coupling off the shelf of the of the Canadian Basin, Arctic Ocean Institutt for akvatisk biologi, Norges Fiskerihøgskole

7 IS-BILAT Power transformer behaviour under switching operations Informasjonstek., matematikk og elektrotek.fak. f., Norges IS-BILAT Researh cooperation on institutional Høgskolen i Bodø, Avdeling for analysis with Workshop in Political Theory samfunnsfag and Policy Analysis, Indiana University, Bloomingtn IS-BILAT Visit for Collaboration at Department of Historisk-filosofisk fakultet, Philosophy, Rutgers University Universitetet i IS-BILAT Training in the statistics and metodology Nasjonalt folkehelseinstitutt of genetic epidemiology at Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics IS-BILAT New Organohalogen Contaminants and Norsk Polarinstitutt Metabolites in Norwegian Arctic Glaucous Gulls: Whole Body Distribution and Bioenergetic effects IS-BILAT Thyroid hormone transport proteins in Institutt for biologi, Norges Glaucous gull: Cloning, molecular profiling and competitive binding interactions of organic pollutants IS-BILAT The Other Langage in French-speaking Romansk institutt, Universitetet litterature and cinema with a special focus i Bergen on Québec IS-BILAT The right to control one's own life - myth or reality? A discourse-theoretic analysis of individual and collective stories IS-BILAT Environmental Characterization of Aquifers with Direct Push and Rotopercussion Sounding Methods IS-BILAT Molecular studies of a novel syndrome with diabetes and exocrine pancreas dysfunction IS-BILAT Rock properties of Paleozoic carbonate platform margins of the Arctic IS-BILAT Conflicting Human Rights - With a special emphasis on the conflict between freedom of expression and protection of privacy Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avd. for helsefag- Namsos Norges Geotekniske Institutt Seksjon for pediatri, Haukeland Universitetssykehus Institutt for Geologi, Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet, IS-BILAT Basic mechanism related to resuscitation injury in newborn infants IS-BILAT Diabetic foot ulcers: prevalence, risk factors and psychological well-being based on the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT) IS-BILAT Research grant to visit the International Arctic Research Center IS-BILAT Oxygen Exchange and Transport Properties of Mixed Ionic Electronic Conductors for Low Temperature SOFC Electrodes Medisinsk fakultet, Universitetet i Seksjon for sykepleiervitenskap, UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen Institutt for materialeteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT SIMS UC Berkeley Institutt for telematikk, Norges IS-BILAT The Challenge of Plagiarism and Academic Dishonesty in a US Context IS-BILAT Reasearch stay at two of the leading environments withing Physical Metallurgical reeaserch and Aluminium in particular IS-BILAT The interaction of rodents and sheep in Norwegian alpine rangeland IS-BILAT Detection and discrimination by parallel neural pathways in primate vision IS-BILAT The Morphology-Phonology Interface in Cognitive Linguistics: The Case of Russian Softening Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for materialeteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige NINA Hovedadm. Institutt for fysikk, Norges Humanistisk fakultet, Universitetet i Tromsø IS-BILAT Leiv Erikson Havforskningsinstituttet

8 IS-BILAT Establishment of Masters course in Aquatic Medicine/cosupervisor/involvment in evaluation of diagnostic tests for fish diseases Norges veterinærhøgskole IS-BILAT Research model development in Medisinske fakultet, alternative, complementary and integrative Universitetet i Tromsø medicine: Linking a Norwegian strategy and US analysis tools IS-BILAT Collaboration University of Texas Austin and NTNU in the field if CO2 capture by absorption IS-BILAT Reproduction and mapping of the cold water coral Lophelia pertusa IS-BILAT Roles of AQP1 water channels in chondrocytes IS-BILAT The Document Academy - Tromso- Berkeley - document theory, method and network Institutt for kjemisk prosessteknologi, Norges Institutt for biologi, Norges Centre for Molecular Biology and Neuroscience, (CMBN) Dokumentasjonsvitenskap, Universitetet i Tromsø IS-BILAT visiting scholar, Santa Barbara Religionsvitenskap, Institutt for, Universitetet i Tromsø IS-BILAT Research Stay at Harvard University, Filosofi, ide- og kunsthistorie og September June 2006, working on klassiske språk, Universitetet i a ph.d. project on The Causal Role of Genes IS-BILAT Development of a technique for rapid nondestructive on-line fat measurements in fatty fish species based on mobile NMR spectrometer IS-BILAT The use of single nucleotide polymorphisms (SNPs) gene markers in fishery and aquaculture management IS-BILAT Leiv Eiriksson Mobilitetsstipend for Øivind Hagen IS-BILAT Visiting researcher at Cornell University, Ithaca, Cornell. Visiting Prof. Ravi Kanbur, working with the PhD project on income inequality IS-BILAT Distributed Narrative for New Media Pedagogy IS-BILAT Predictors of Changes in Depressive Symptoms, Suicidality, and Eating Problems in Adolescence and Early Adulthood SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Bioressurser Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk Psykologisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Norges Handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi Seksjon for humanistisk informatikk Psykologisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse IS-BILAT Raising to object in Norwegian Inst. for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i IS-BILAT Adaptive evolution of myostatin in the family of Bovidae UNIFOB AS - Avdeling for beregningsvitenskap, Universitetsforskning Bergen Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen IS-BILAT Geophysical Fluid Dynamics - Guest professorship IS-BILAT Seismic Monitoring of CO2 injection SINTEF Petroleumsforskning AS, Reservoarteknologi IS-BILAT Simulating waves from boats in shallow Matematisk institutt, waters using the COULWAVE solver for the Boussinesq equations IS-BILAT Cognitive and neuroendocrine correlates of stress coping style in fish Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyrog akvakulturvitenskap IS-BILAT Learning and evaluating production Nasjonalt institutt for ernærings- processes of artificial diets for the implementation on Norwegian aquaculture species as cod and halibut. og, sjømatforskning (NIFES) IS-BILAT Optimization issues in medical image Institutt for informatikk, processing and fiber tracking IS-BILAT Winter energetics and ecology of the northern fulmar (Fulmarus glacialis) Polarmiljøsenteret AS

9 IS-BILAT Mechanisms behind Toll- like receptor signalling and regulation IS-BILAT Moral Responsibility and Practical Deliberation. My research is concerned with investigating the conditions for moral responsibility IS-BILAT Assessment of the state of the marine ecosystem and development of ecosystem indicators based on bottomtrawl data on demersal fish IS-BILAT Estimation algorithms for attitude determination of sounding rockets IS-BILAT Sabbathical (5 months) at University of California Santa Barbara IS-BILAT Development of new tools for aerosols particle research Det medisinske fakultet, Norges Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Havforskningsinstituttet, Senter for marine ressurser Fysisk institutt, Universitetet i Institutt for akvatisk biologi, Norges Fiskerihøgskole Kjemisk institutt, Universitetet i IS-BILAT Time and Existence Filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i IS-BILAT Effects of experimental hypothermia and rewaming on myocardial excitationcontraction coupling and intracellular calsium regulation IS-BILAT The establishment of applied mathematics as an academic field in the United States Anestesiavdelingen, Institutt for klinisk medisin Høgskolen i Agder, Fakultet for realfag IS-BILAT Exhaust emissions from jet engines Høgskolen i Agder - Grimstad IS-BILAT Phosphodiesterase regulated Rikshospitalet - Radiumhospital compartmentalization of camp dependent HF, Fakultetsdivisjon signaling in normal and failing cardiomyocytes IS-BILAT The role of economic incentives in achieving optimal quality of health care IS-BILAT Functional studies of a novel group of putative ligands in plants: Auxin, vascular patterning and root development, and the IDA-like genes Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Unversitetet i Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i IS-BILAT Musical Gesture Experiments at McGill Musikkvitenskap, Avd. for, Universitetet i IS-BILAT Renal failure in ethylene glycol poisonings: Ullevål ssykehus The inhibitory role of oxalate crystals in mitochondrial respiratory function IS-BILAT Communication in court - evidential value of oral and immediate statement in court IS-BILAT Decision making, institutional arrangements and valuation of multifunctional (agricultural ) activities: land use within rural communities IS-BILAT Professor Pavel Karen - Visiting researcher at the Solid-State Chemistry Group at the Ohio State University, Columbus, Ohio, USA IS-BILAT Corporate accountability in an interdisciplinary and comparative perspective IS-BILAT Packaging the Presidency - Norwegian Style, a project within the Forum for Contemporary History framework of America in our hearts? IS-BILAT Monte Carlo simulation for radiation analyzers and gauges Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Kjemisk institutt, Universitetet i Institutt for fredsforskning, PRIO Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Institutt for fysikk og teknologi, IS-BILAT Peptide binding to HLA-DQ2 and development of blocking agents for the treatment of celiac disease IS-BILAT Integration of developmental and environmental forcing in life history models of planktonic organisms Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Fakultetsdivisjon Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

10 IS-BILAT Sub-study within the Occluded Artery Trial Medisinsk avdeling, Institutt for (OAT) and its angiographic substudy the klinisk medisin Total Occlusion Study of Canada-2 (TOSCA-2) IS-BILAT Understanding and treating girlhood Det humanistiske fakultet, aggression Universitetet i Stavanger IS-BILAT A research stay at UCD, Dept. of Agriculture and Resource Economics, as an integral part of my doctoral studies IS-BILAT OPUS - OPen Urban Spaces a project to increase knowledge of how open urban spaces accommodate new urban life and modern cultural event IS-BILAT OPUS - OPen Urban Spaces a project to increase knowledge of how open urban spaces accommodate new urban life and modern cultural events IS-BILAT Identification and pathogenic characterisation of putative trehalose utilization genes in Brucella melitensis IS-BILAT DIRECT NUMERICAL SIMULATION OF TURBULENT COMBUSTION NEAR A SOLID SURFACE IS-BILAT The 2004 European Union: An International Organization to become a Federal State? - An American - European Union comparative study IS-BILAT Sabbatical at UCSB: publication and advances in trophic ecology, invasion biology and ecological parasitology Det fakultet, Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø SINTEF Energiforskning AS, Termisk energi og strømningsmaskiner Institutt for samfunns- og markedsfag, Norges fiskerihøgskole Institutt for akvatisk biologi, Norges Fiskerihøgskole IS-BILAT Inflammation and platelet reactivity in postmenopausal Gynekologi/obstetrikk, Klinisk women medisin, Inst. for IS-BILAT Human Security in the Arctic Instituitt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø IS-BILAT Scientist exchange between SINTEF SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Fisheries and Aquaculture and The Fiskeriteknologi University of New Hampshire (USA) IS-BILAT Mesenchymal tumours in the gastrointestinal tractus - a retrospective study of mesenchymal tumours in gastrointestinal tract, IS-BILAT Finite-Difference Modelling of Viscoelastic Waves in Media with Orthorhombic Symmetry Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø SINTEF Petroleumsforskning AS, Seismikk og formasjonsfysikk IS-BILAT Ourbound mobility to Whitehead Institute Interagon AS, Medisinsk for two postdoctoral scholars who will do Teknisk Senter bioinformatics research on regulatory RNA IS-BILAT Research in environmental engineering - personal mobility scholarship for Jon B. Manchester IS-BILAT Incomplete Women and Men? A Cultural Study of Childfree (Voluntarily Childless) Couples IS-BILAT Pancreas Disease in Norwegian and Canadian Salmon stocks a review of occurrence and evaluation of diagnostic tests IS-BILAT Advanced analytical training in sediment biogeochemical techniques IS-BILAT Dr. Karin Laumann's research exchange from Institute of energy technology with Idaho National Laboratory USA IS-BILAT Inbound mobility: Professor Fredric C. Menz to CICERO IS-BILAT Active Control of Slender Structures for Marine Applications IS-BILAT Overseas fellowship for data production and presentation Universitetet i Stavanger, Det fakultet UNIFOB AS, Universitetsforskning Bergen Norges veterinærhøgskole, Fagseksjon for akvatisk biologi Akvaplan Niva AS Institutt for energiteknikk - Halden CICERO Senter for klimaforskning Marine konstruksjoner, Institutt for, Norges teknisknaturvitenskapelige UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen

11 IS-BILAT Fellowship for visiting researcher - use of cosmogenic nuclides to solve problems in geomorphology and glacial geology UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen IS-BILAT The genetic structure of Norwegian red deer. Høgskolen i Telemark - Bø IS-BILAT Upgrading and Characterisation of Heavy Institutt for kjemisk Oils. Overseas Fellowship - The University prosessteknologi, Norges Alberta, Canada IS-BILAT Synchronizaton and Formation Control of Marine Craft Marine konstruksjoner, Institutt for, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Expression of the prion protein gene in cell Norges veterinærhøgskole lines derived from sheep ileal Peyer?s patches IS-BILAT Ageing future: Economic beliefs and Medisinske fakultet, attitudes toward the future of old age Universitetet i Tromsø IS-BILAT Implementation of the Curvi-linear Norges Fiskerihøgskole Princeton Ocean Model 2000 for the North Norwegian coast IS-BILAT Immigration, Belonging, and the (In- Norsk institutt for forskning om )Visibility of Difference: The Case of Polish oppvekst, velferd, og aldring Immigrants in Norway (NOVA) IS-BILAT O2 transport and utilization by skeletal muscle in man: Changes with aging, circulation and lung disease IS-BILAT G-protein coupled receptors in hypertension and hypertension related damages IS-BILAT Level set methods and total varitation method for diffusion tensor imaging IS-BILAT Intercultural Product Development - A Cross-Cultural Analysis on Product Development (PD) Processes in USA and Norway Inst. f. sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk, Norges Institutt for indremedisin, Matematisk institutt, Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniørfag IS-BILAT Forskningstermin ved MIT Institutt for matematiske fag, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Joint research on forging and extrusion of aluminum alloys, including physical and numerical modeling Institutt for produktutvikling og materialer, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Integrated Liquefied Energy Chain Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Molecular characterization of enterovirus infections among healthy Norwegian infants IS-BILAT Day blindness (hemeralopia) in wirehaired dachshunds Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for epidemiologi Norges veterinærhøgskole, Institutt for smådyrsjukdommer IS-BILAT Improving care for people with dementia through developing a collaborative multi center international research project USA - Norway Sentralsjukehuset i Rogaland IS-BILAT Detecting interactions and time lags Høgskolen i, Avdelingen among financial indicators by analyzing for ingeniørutdanning pairs of synoptic time series IS-BILAT Insurance and Risk Management Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges IS-BILAT Personlig utenlandsstipend for Doroteaciro Nansen Senter for Miljø og Iovino Fjernmåling IS-BILAT Reassessing the diversity-performance Norges Handelshøyskole, link: A survivor based approach Institutt for strategi og ledelse

12 IS-BILAT Environmental analysis of the value chain of fish emphasising the fishing vessels Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges IS-BILAT Trans-Atlantic Collaboration in Turfgrass Research for Golf Courses Planteforsk, Apelsvoll forskningssenter - Landvik IS-BILAT Polymerisation mechanism study for some Institutt for kjemisk catalysts in olefin polymerisations prosessteknologi, Norges IS-BILAT 8 mths stay at the Dep of Agricultural and Resource Economics, University California, Berkeley for coursework and research as part of PhD Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for økonomi og ressursforvaltning IS-BILAT Recycling and remelting of light metals Institutt for materialeteknologi, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT Cooperation Norway-USA in the field of wind energy Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-BILAT GLACIER MAPPING FROM SATELLITE Norges vassdrags-og IMAGERY: NEW SURVEY OF GLACIER energidirektorat, Hydrologisk EXTENT AND CHANGE IN NORWAY -A avdeling PILOT STUDY FOR JOSTEDALSBREEN AND SVARTISEN IS-BILAT Development and testing of the Cultural Embeddedness of Products (CEP) concept and scale, its antecedents and effects IS-BILAT Proposal for sabbatical support for Gordon Hamilton in framework of GLIMS (GLobal Ice Measurements from Space) IS-BILAT Strengthening competence in research on health interventions: Collaboration with Stanford University and University of California, Davis IS-BILAT Overseas fellowship to visit Cornell University during Sabbatical 2005/ IS-BILAT Development of a new animal model for medically intractable epilepsy IS-BILAT Research stay at WEMPEC, University of Wisconsin, Madison, USA IS-BILAT Memory Optimization for Embedded Systems IS-BILAT Environmental impact of commersial cod culture: Effects on wild cod populations? Norges Handelshøyskole, Institutt for strategi og ledelse Norsk Polarinstitutt HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen Høgskolen i Agder, Fakultet for økonomi og samfunnsfag Anatomisk institutt, Universitetet i Energiomforming og elektriske anlegg, Elkraftteknikk, Institutt for Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, Norges Fiskeriforskning AS IS-BILAT Reindeer herding in changing climate - application for Leiv Eirikson outbound mobility grant IS-BILAT The Cape Khoekhoe: The Appearance of a People Presumed Dead IS-BILAT Succession of aquatic invertebrates in recently deglaciated terrain: mapping the magnitude and impact of climate change Norges veterinærhøgskole, Institutt for arktisk veterinærmedisin Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Institutt for biologi, Universitetet i Bergen IS-BILAT History of Scientific Instruments and Practices in India: A study of select particle accelerator facilities (~ ) IS-BILAT Transport mechanisms and photochemical degradation of persistent pollutants in the Arctic cryosphere IS-BILAT Modelling Thermal Effects in the Polymer Electrolyte Fuel Cell IS-BILAT Modelling of extensible, programming language-independent abstract syntax trees in cooperation with Canada Institutt for historie og klassiske fag, Norges teknisknaturvitenskapelige Norsk institutt for luftforskning Institutt for energiteknikk - Kjeller Institutt for informatikk,

13 IS-BILAT Six months research stay for Anders Grinrød at Professor Leo Paquette's labs at the Ohio State University IS-BILAT Determination of perfluorinated chemicals in human serum and breast milk Universitetet i Stavanger, Det fakultet Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for miljømedisin IS-BILAT The Americanisation-discourse of French Intellectuals Høgskolen i Volda IS-BILAT Collaborative Northern Shelf geo-inversion Forsvarets forskningsinstitutt, Studies Avdeling Maritime sytemer IS-BILAT The Catholic Church in American History Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges IS-BILAT Evaluation of vessel concepts for subsea operations in Northern Seas Universitetet i Stavanger, Institutt for Petroleumsteknologi IS-BILAT Preservation of microbially-generated structures in pillow lavas of Precambrian oceanic crust Institutt for geovitenskap, IS-BILAT The efficacy of a computerized Senter for odontofobi, Motivational Interviewing (MI) package for dentally avoidant adolescents. A randomized clinical trial IS-BILAT Modeling and Control of Tensegrity Structures in Marine Systems IS-BILAT Coupled Cluster Theory (CCT) and Gamow Shell Model (GSM) for Dripline Nuclei IS-BILAT International Collaboration on Spontaneous Imbibition and Waterfloods for Oil Recovery in Reservoir Rock at Various Wettabilities Marine konstruksjoner, Institutt for, Norges teknisknaturvitenskapelige Institutt for fysikk og teknologi, Institutt for fysikk og teknologi, IS-BILAT Understanding and prevention of Nasjonalt folkehelseinstitutt, unexplained stillbirths - US collaboration in Divisjon for epidemiologi the Femina study and the Norwegian Mother & Child Cohort Study IS-BILAT A Narrative History of the Winter Avventer registrering on Sørøya IS-BILAT Partial Differential Equations Informasjonstek., matematikk og elektrotek.fak. f., Norges IS-BILAT Geometry of n-body systems and noncommutative geometry Institutt for matematiske fag, Norges teknisknaturvitenskapelige IS-STP Wild, Adam, GB, STP, 0405 Storbritannia Kristin Eikeland Johansen IT-FUNK Organisasjonsmessige løsninger for NTNU Samfunnsforskning A/S, Maja Arnestad integrasjon av funksjonshemmede i distribuerte organisasjoner. Studio Apertura KULTUREN Romanifolkets kultur, språk og historie Inst. for lingvistiske og nordiske Steinar Kristiansen studier, Universitetet i KULTUREN Reisende spelemenn og tatermusikere Norsk folkemusikksamling, Universitetet i MAT Fisk produser ved havbruk og kystfiske Høgskolen i Agder, som mulig reservoar og vektor for Sentraladministrasjonen spredning av humanpatogene virus som er årsak til epidemier i Norge MAT Development of a supersensitive receptorbased Biosense Laboratories AS assay for dioxins in food and feed NANOMAT Industriell produksjon av multiveggkarbonnanorør ved hjelp av lysbueovnsteknologi NANOMAT Produksjon av koniske karbonnanomateriale i plasmaovn og evaluering av deres egenskaper NANOMAT Funksjonell optiske og elektriske polymere filmer n-tec AS Carbon Cones AS IgnisPhotonyx as Steinar Kristiansen Johs Kjosbakken

14 NANOMAT In-situ-karakterisering av nanostrukturerte NorECs Norwegian Electro filmer og overflater for avanserte Ceramics AS keramiske membraner NANOMAT High efficiency Si-based solar cells employing nanostructured layers NANOMAT Advanced transmission electron microscopy in catalysis NANOMAT Deponering av nano-zeolitter i porøse, keramiske strukturer, og studie av dets potensiale som filter med porer i nedre nanometer området NANOMAT Nano-materials in novel electrodes for low cost alkaline cells NANOMAT Knowledge-based control of nano-sized particles and trace elements during crystallisation of silicon for photo-voltaic applications NANOMAT Nano science for new advanced metalhydrogen systems towards applications NANOMAT Nanoteknologi og funksjonelle materialer for sportsbekledning NANOMAT Formation of metal salt nanoparticles in supercritical hydrothermal aqueous solutions by molecular dynamics simulations NANOMAT Nano-magnetoelectronic-mechanical systems Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, Universitetet i Institutt for kjemisk prosessteknologi, Norges KeraNor AS SINTEF Materialer og kjemi, Energikonvertering og Materialer SINTEF Materialer og kjemi - Trondheim Institutt for energiteknikk - Kjeller Norrøna Sport AS Institutt for fysikk og teknologi, Institutt for fysikk, Norges Aase Marie Hundere Aase Marie Hundere NANOMAT Fermionic condensation in nanosensors Fysisk institutt, Universitetet i Aase Marie Hundere NANOMAT Gentic approaches to complex materials Senter for materialvitenskap og Aase Marie Hundere nanoteknologi, Universitetet i NANOMAT Heat Transferability in Nanofluids Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisknaturvitenskapelige Aase Marie Hundere NANOMAT Support to the Swiss-Norwegian Beamlines (SNBL) at ESRF, Greoble, France NANOMAT Development of customized barrier packaging by novel nanoparticle technology NANOMAT Nanostructured Polymer and Composite Particles: Mechanical Properties NANOMAT Delivery of liposome-membrane associated anticancer agents to solid tumors exemplified by Camptothecin liposomes NANOMAT Accumulation of proteins at implant surfaces studied by reversible protein adsorption on nanospheres NORKLIMA Climate and Ocean in mid-to-high latitudes: Mechanisms of variability in PAleo and modern records PES-EU Prosjektetableringsstøtte til AQUABATsøknad PES-EU Posisjonerisngstøtte EUROCOLDCHAIN EU FP6 call 2004-Food-3A- Integrated project PES-EU Utarbeidelse av EU-søknad vedrørende prototyp test av mini-tbm for boring av sjakter for småkraftverk PES-EU Short Sea Shipping Vessels Concept Development PES-EU Short Sea Shipping Vessels Cargo Handling Norsk synkrotronforskning as SINTEF Materialer og kjemi, Syntese og egenskaper Institutt for konstruksjonsteknikk, Norges Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø Institutt for biomedisin UNIFOB AS - Bjerknessenteret, Universitetsforskning Bergen Sustainable Management International AS- SMI SINTEF Energiforskning AS Sira-Kvina kraftselskap LogIT a.s. LogIT a.s. Dag Høvik Dag Høvik Dag Høvik Dag Høvik Dag Høvik Fridtjof Mehlum Johanne Schjøth Johanne Schjøth Line Amlund Hagen Line Amlund Hagen Line Amlund Hagen

15 PES-EU Prosjektetablering - EU - SME/IP - KeraNor AS Tor Einar Johnsen Nanosecure PES-EU ES e-business in Fisheries Viscaria AS (Prosjektetableringstøtte) PES-EØS EØS - 1) Cooperation between local Norsk institutt for by- og Odd Reitevold governements and NGOs in Poland 2) utviklingsprosjekt for polsk kommunesektor regionforskning PES-EØS EØS - CareOrganiser Norge-Latvia Hospital Organiser AS Odd Reitevold PES-EØS EØS - Polen: The challenge of sustainable Norsk institutt for by- og Odd Reitevold mobility in urbn planning and urban regionforskning development: a comparative study PES-EØS EØS - Polen: Samarbeid om innovative Norsk institutt for by- og Odd Reitevold byer i polske og norske regioner regionforskning PES-EØS EØS - Latvia: Nettverk for Norsk institutt for by- og Odd Reitevold regionalforskning i Latvia regionforskning PES-EØS EØS - Tsjekkia: økologi og vannkvalitet i Norsk institutt for by- og Odd Reitevold områder preget av intensivt landbruk regionforskning PES-EØS Establishing a Polish centre for research Samfunns- og Odd Reitevold and training in leadership and organizational development næringslivsforskning AS PES-INST IP - Effective Operation in Port MARINTEK Knut Helge Osmundsvåg PES-INST STREP- Call 3B, (2.2) Application of MARINTEK Knut Helge Osmundsvåg advanced design and manufacturing techniques used in vessel production PES-INST IP - Motorway of the Seas MARINTEK Knut Helge Osmundsvåg PES-INST Call 3B, tema: Towards advanced road SINTEF Teknologi og samfunn Knut Helge Osmundsvåg transport for urban environment. Instrument: Integrated project PES-INST Søknad om prosjektetablererstøtte ved Bergen kommune, Grønn Line Amlund Hagen deltakelse i Concerto-programmet for utvikling av området Damgårdssundet/Puddefjorden i Bergen avdeling PES-INST Low cost and High Efficiency CO2 Mobile SINTEF Energiforskning AS Line Amlund Hagen Air Conditioning system for lower segment cars PES-INST Prosjektetableringsstøtte frem til kontrakt SINTEF Energiforskning AS Line Amlund Hagen NextGenBioWaste EU FP SM - Integrated project PES-INST Prosjektetableringsstøtte til CO2ReMoVe (IP 6RP) SINTEF Petroleumsforskning AS, Reservoarteknologi Line Amlund Hagen PES-INST Biometrics standards - specific requirements for Europe Norsk forening for multimodale intelligente, transportsystemer og tjenester Sverre Sogge PES-INST MicroActive - kontraktsforhandlinger SINTEF IKT Tor Einar Johnsen PES-INST Nanoelectronics Mixed Signal Circuits for SINTEF IKT, Instrumentering Tor Einar Johnsen Wireless Applications og mikroelektronikk PES-INST AFDA Resubmission SINTEF Materialer og kjemi, Tor Einar Johnsen Syntese og egenskaper PES-INST Universal Systems for Delivery of Discrete SINTEF Materialer og kjemi, Tor Einar Johnsen Energy on Macro-, Micro-, and Nanolevel Energikonvertering og Materialer PES-INST IP-Environmental Security and Protection Common Platform (ESP-COP) Norsk institutt for vannforskning Tor Einar Johnsen PES-INST ProCorrCoat Teknologisk institutt PES-INST Novel process for reducing sugar and Matforsk AS adding fibre to natural apple juices PES-INST European guideline for healthy high fibre/ Matforsk AS low salt baking process based on the use of European barley PES-INST CR - Quality and safety of pelagic fish SINTEF Fiskeri og havbruk AS products PES-INST CRAFT - Production of an ultrasonic Teknologisk institutt cutting system including a shape memory alloy (SMA) actuated blade capable of changing shape PES-INST CR - PRE-EMPT - Predictive Realtime Electromagnetic Monitoring of Press Tools Teknologisk institutt

16 PES-INST Making automation a solution for small series manufacturing SMEs by converting state-of-the-art knowledge to the skills needed for exploitat Teknologisk institutt PES-INST CR - Cost effective solutions for recycling Teknologisk institutt and recovery of polyurethane (PUR) waste from flexible and rigid foam PES-INST CRAFT - Crustacean Fishery Value Chain -Teknologisk institutt Enhanced Knowledge, Development of Grading Unit and Transportation Technology for Live Commodity PES-INST Substituting solvent with water borne panting in decorative paints in the Building&Construction sector. Identifying best practice, best avai PES-INST CR The development of novel doped photocatalysts which are activated in the visible light range for the killing of viruses and bacteria PES-INST Craft - A Total Metalworking Fluid Disposal Technology PETROMAKS High Capacity Drill Pipe.-Low Weight High Strength Steel Pipes for Extended Reach and Real-time Communication P-KVINN Forskjellige familier. En undersøkelse av familieforståelser i lovtekster og litteratur P-KVINN Extending Sex Equality to Families - A Challenge for the Twenty-first Century P-KVINN Teologi, kjønn og samfunn - utfordringer i forhold til læstadianska tradisjoner Teknologisk institutt Teknologisk institutt Teknologisk institutt SINTEF Materialer og kjemi, Anvendt mekanikk og korrosjon Siri H. Friedemann Høgskolen i Agder, Fakultet for Siri Tønseth humanistiske fag Universitetet i Tromsø Siri Tønseth Samisk høgskole Siri Tønseth P-KVINN Ektefelledelt arbeidstid - 30 år etter. Universitetet i Siri Tønseth P-KVINN Likestilling og fruktbarhet - Har foreldres bruk av fødselspermisjon og kontantstøtte betydning for videre barnefødsler? Statistisk sentralbyrå Siri Tønseth P-KVINN Gender, family and gender equality in UNIFOB AS, Siri Tønseth Norwegian and US policy debates Universitetsforskning Bergen P-KVINN Samlivskurs. Ein kulturanalytisk studie av UNIFOB AS, Siri Tønseth kjønn, likestilling og parforhold. Universitetsforskning Bergen P-KVINN Økonomisk likestilling i familiesfæren i et UNIFOB AS, Siri Tønseth globalt perspektiv Universitetsforskning Bergen P-KVINN Digital hverdag og likestilling i SINTEF Teknologi og samfunn, Siri Tønseth familiesfæren: Nye medieteknologier, nye kjønnsforståelser? Institutt for industriell miljøforskning (IFIM) P-KVINN Fedre og fosterfedre i barnevernet, Universitetet i Tromsø Siri Tønseth farskap i skjæringspunkter mellom privat og offentlig sfære P-KVINN Familien satt på prøve? Kjønnsmakt og Siri Tønseth familiepraksis i endring P-KVINN Kjønnslikestilling og familiepolitikk: Institutt for samfunnsforskning Siri Tønseth Økonomiske effekter og kulturelle forestillinger P-KVINN Mangfoldig likestilling i familiesfæren? NORUT Samfunnsforskning AS Siri Tønseth Virkninger av norsk mangfolds- og likestillingspolitikk P-KVINN Gulvets kjønnsdannelse Teknologiens Statens institutt for Siri Tønseth potensial for endring i det rene hjem forbruksforskning P-SAMISK Reindeer herders knowledge: codifying and communicating coping mechanisms Samisk høgskole Anne Klemetsen P-SAMISK Samiske innslag i kirkebyggingen i Nord- Troms og Finnmark, P-SAMISK Tradisjonell kunnskap i reindrifta: mennesker, dyr og landskap P-SAMISK Undersøkelse av språkbakgrunn og språkbruk blant 8-10 klassinger ved noen skoler i Finnmark P-SAMISK Att flyga på trons vingar - teman i laestadianska traditioner då och nu P-SAMISK Reindeer herders knowledge: codifing and communicating coping mechanisms NIKU Hovedkontor - Samisk høgskole Samisk høgskole Samisk høgskole Samisk høgskole Kari Morthensen Kari Morthensen Kari Morthensen Kari Morthensen Kari Morthensen

17 P-SAMISK Sámi báikenamat historjá ja osku Samisk høgskole Beraralváhki gielddas Samiske stedsnavn, historie og tro i Berlevåg kommune Kari Morthensen P-SAMISK Tilleggssøknad til prosjektet: Intergenerasjonell språkoverføring av samiske språk og rammebetingelsene for ei slik overføring PUBL Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (143151/V10) PUBL Den gyldne mellomvegen. Tema frå Venstres historie PUBL Reflexive Processes - an Essay about Visual Anthropology in the Modern Media Society PUBL Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen Samisk høgskole Tapir forlag Fagbokforlaget Høgskolen i Finnmark, Avdeling for nærings- og sosialfag (NSF) Kulturhistorisk museum,, Universitetet i PUBL Sjøfartshistorisk årbok 2004 (161621/V20) Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum PUBL DIN - Tidsskrift for religion og kultur for Novus forlag PUBL Reise og skrive. En introduktion till den Allmenn litteraturvitenskap, moderna reselitteraturen Universitetet i PUBL The Mission of Mormonism in Norway Det humanistiske fakultet, A Study and Analysis of the Universitetet i Stavanger Reception Process. Kari Morthensen PUBL The Offertory and its Verses Senter for middelalderstudier, Norges teknisknaturvitenskapelige PUBL Virkelighetens tid Spartacus Forlag AS PUBL Den uforutsigbare barndommen. Bortsatte Historisk institutt, Universitetet i barn ca Bergen PUBL Språket i Familien Malavoglia ut over tradisjonen. La lingua dei Malavoglia oltre la tradizione PUBL Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur Romansk institutt, Universitetet i Bergen Høgskolen i Agder, Institutt for nordisk og mediefag PUBL Askim Inst. for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i PUBL The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom, ca PUBL Søknad om produksjonsstøtte til internasjonal publisering av HJERTETS KULTURHISTORIE PUBL Acta ad Archaeologiam et Artivm Historiam Pertinentia ser. alt. Vol. XX, N.S. 6 Middelalderstudier, Senter for, Høgskolen i Telemark, Institutt for kultur og humanistiske fag Det norske institutt i Roma, Istituto di Norvegia in Roma PUBL Sigurd Kolsrud Novus forlag PUBL Vitenskapelig oversettelse av Sein und Pax Forlag AS Zeit av Martin Heidegger PUBL L'Analogie et le probable: deux Institutt for nordisk og configurations dans la pensée et l'écriture de Denis Diderot litteraturvitenskap, Norges RENERGI Produksjon av syntetisk biodiesel (BTL) i Norsk Pellets Vestmarka AS Harald Rikheim Norge RENERGI Cost efficient production of renewable liquid biofuel and biochemicals from Scandinavian wood materials Papir- og fiberinstituttet AS Harald Rikheim RENERGI Providing biofuels in Europe: A social learning approach to resolving nontechnological barriers RENERGI Markedsnært prosjekt - Støtte til biogassbusser i Fredrikstad RENERGI Markedsnært prosjekt - Fyllestasjon for biogass nær Fredrikstad sentrum RENERGI Markedsnært Brukerstyrt Innovasjonsprosjekt: Miljøknutepunkt WNRI (Vestlandsforsking), Environment Research BorgBuss AS Fredrikstad Biogass AS Bellona, Miljøstiftelsen Harald Rikheim Harald Rikheim Harald Rikheim

18 RENERGI TH!NK hydrogen Utvikling av en elbil med hydrogendrift - et markedsnært brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) RENERGI PRØVING AV?MIKRO DIESEL M/ UREA? PÅ KJØRETØY I REGULÆR TRAFIKK PÅ RJUKAN RENERGI Prosjektering av hybrid gassmotor og brenselcelle ferge RENERGI The effect of hydrogen addition to automotive fuels in SI- CI- and HCCI internal combustion engines Think Nordic AS QEco Systems AS Fjord1 MRF Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisknaturvitenskapelige RENERGI Bedre miljø og helse samt økt og bred nasjonal verdiskaping med naturgass i transportsektoren RENERGI Teknologisk utvikling ved fremtidsrettet fremdrift av skip - Reduserte uslipp av klimagasser - bedre miljø og helse Norsk Gassforum NGF, Jakob Eng AS Norsk Gassforum NGF, Agder Gassforum - Tore Wiese- Hansen Det Norske Veritas Research AS SMC Sinus Motor Concpt AS RENERGI Fuel Cells for Low Emission Ships - Phase 2A - Demonstrator Development RENERGI Bygging av Sinus Hydrogen Motor som en Range Extender i en elektrisk bil RENERGI MBIP: Introduksjon av hydrogen som Norsk Hydro ASA - miljøvennlig drivstoff ved etablering av en hydrogenstasjon og utprøving med hydrogendrevne kjøretøy RENERGI HyNor et markedsnært brukerstyrt innovasjonsprosjekt Norsk Hydro ASA RENERGI MARKEDSNÆRT PROSJEKT -Hydrogen Birkebeinerlaugets and Fuel Cells in Norway - Who is who? Bedriftsutvikling AS RENERGI Markedsnært brukerstyrt innovasjonsprosjekt: Hydrogen på veien Bellona, Miljøstiftelsen RENERGI MARKEDSNÆRT PROSJEKT - Rogaland Fylkeskommune, Hydrogenveien i Norge: Knutepunkt v/fylkesordfører Stavanger RENERGI MARKET PROJECT: Technology system Liquiline AS for safer and more reliable delivery infrastructure of hydrogen in the transport sector RENERGI Markedsnært prosj: Implementering av AS Gråkallbanen batteribusslinje RENERGI PROTOTYPETESTING AV NY Statoil ASA, Div. Mongstad MILJØVENNLIG DRIVSTOFFTEKNOLOGI FOR BLANDINGER AV NATURGASS (LPG), HYDROGEN OG BIODIESEL I FORBRENNINGSMOTORER RENERGI Markedsnært prosjekt - Demonstrasjon av Statoil AS - Trondheim, hydrogenverdikjeder Forskningssenter VEFO Policy Discourses, International Actors Rokkansenteret, and National Welfare Policy. Norway in a Universitetsforskning Bergen Comparative Perspective VEFO Inclusion through social capital: An Høgskolen i, Avdeling for experiment of activation økonomi- kommunal- og sosialfag VEFO A Research Program for the Study of Statistisk sentralbyrå, Welfare Policies Forskningsavdelingen VEFO Barns rettigheter: Barnekonvensjonens Institutt for offentlig rett, betyrning for profesjons- og rettspraksis Universitetet i VEFO Children as New Citizens and the 'Best NTNU Samfunnsforskning A/S Interest of the Child' - a Challenge for Modern Democracies VEFO Generasjon, livsløp og kjønn: Et Statistisk sentralbyrå, Seksjon samordnet opplegg for norsk deltakelse i for demografi og Generations and Gender Programme og levekårsforskning videreføring av LAg Rita Bergersen Rita Bergersen Rita Bergersen Rita Bergersen Rita Bergersen Rita Bergersen

Norges forskningsråd Gruppen for internajonale stipend (IS) 1

Norges forskningsråd Gruppen for internajonale stipend (IS) 1 Matematisk modellering / Darmouth Medical School, Det teknisknaturvitenskapelige Gjesteforsker- 169283 num.metoder Modelling of Circadian Rhythms Christian I. Hong, post Hanover, NH fakultet, UIS stipend

Detaljer

Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig 169278 DIV-INT MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing

Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig 169278 DIV-INT MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing Prosjektnummer Aktivitet/Program Prosjekttittel Prosjektansvarlig 169278 DIV-INT MSH: Photography, Surveillance and Discipline: Policing Det Historisk-filosofisk fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi livsviktig kunnskap 10.06.2015 NIBIO 2 Tre blir ett: = NIBIO 10.06.201 5 NIBIO 3 NIBIO Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

De riktige valgene. Arvid Hallén

De riktige valgene. Arvid Hallén De riktige valgene Arvid Hallén De viktige spørsmålene Satser vi nok? Satser vi riktig? Utnytter vi ressursene effektivt? Får vi gode nok resultater og utnyttes de? Offentlige FoU-investeringer pr capita

Detaljer

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Health Innovative

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder. Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015

Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder. Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015 Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015 Europa: et blått kontinent Policy setter agendaen Integrated Maritime Policy 2007 Integrated marine and maritime

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

1. erfaringer så langt 2. nye muligheter - polsk-norske forskningsfond 3. Forskningsrådets virkemidler

1. erfaringer så langt 2. nye muligheter - polsk-norske forskningsfond 3. Forskningsrådets virkemidler forskningssamarbeid forskningssamarbeid 1. erfaringer så langt 2. nye muligheter - polsk-norske forskningsfond 3. Forskningsrådets virkemidler Odd M Reitevold Norges forskningsråd Fem sentrale målsetninger

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret /16 Opptak, fordelt på fakultet, nivå og studieprogram Fakultet for arkitektur og billedkunst Billedkunst - bachelorstudium 20 Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Detaljer

Klimaforskernes suksess i EUs 6. RP. Hvordan hente ut merverdi i EUs 7. RP? Ingunn Borlaug Lid

Klimaforskernes suksess i EUs 6. RP. Hvordan hente ut merverdi i EUs 7. RP? Ingunn Borlaug Lid Klimaforskernes suksess i EUs 6. RP Hvordan hente ut merverdi i EUs 7. RP? Ingunn Borlaug Lid 6.-7. februar, Lillehammer NORKLIMAs forskerkonferanse EU 6. rammeprogram Norske aktører har høy suksess i

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø Wind-IRIS Vindturbin for forskning Øystein Lund Bø Energiforskning hos IRIS Perspektiv: Bærekraft, effektiv ressursutnyttelse, klima, næring Olje & Gass Automatisert Boring Flerfase reservoarteknologi

Detaljer

University College of Southeast Norway

University College of Southeast Norway Nøkkeltall for HSN 19.000 8 Tett på 700 000 innbyggere Utviklingsavtale med KD HSN Digital Regionalt forankret, HSN Partnerskap internasjonalt konkurransedyktig HSN Profesjon Fagområder // Folkemusikk

Detaljer

Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020

Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020 Klinisk forskning i EU fra 7RP til Horizon 2020 Forskerseminar klinisk forskning 19.11.2012 Spesialrådgiver og NCP for Health Berit Nygaard, Norges forskningsråd Årets utlysning siste i FP7 Kliniske studier

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT Photo: Stig Brøndbo, UiT Drivkraft i Nord Anne Husebekk Rektor, UiT Norges arktiske universitet Saltentinget, 18. oktober 2017 Tidens Tegn For mig staar det forlængst som en liketil og naturlig sak at

Detaljer

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Dr. Odd Myklebust, Project Director, SINTEF Raufoss Manufacturing To analyser over Norges status inne Digitalisering Den

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa

Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Per Backe-Hansen Forskning relevant for vannforvaltning i Forskningsrådet

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Roland Wittje og Ola Nordal Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge,

Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call. Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, Norske søknader mot Nanomedisin FP7 1. call Tor E. Johnsen Nanomedisin i Norge, 12.12.2007 Innhold Evalueringsprosessen i NMP Enkelttema som hadde muligheter for prosjekter innen nanomedisin Oversikt norske

Detaljer

Blå vekst i morgen hvordan kan Horisont 2020 bidra? HAVKYST 9. april 2015 Gudrun Langthaler

Blå vekst i morgen hvordan kan Horisont 2020 bidra? HAVKYST 9. april 2015 Gudrun Langthaler Blå vekst i morgen hvordan kan Horisont 2020 bidra? HAVKYST 9. april 2015 Gudrun Langthaler Hva har skjedd hittil Blue Book FP7: Ocean of Tomorrow - Cutting across Arctic Marine life, biodiversity Foot

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Et arbeidsprogram blir til i Horisont 2020 Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Politiske føringer 1. Specific Programme Horizon 2020 «Særprogrammet» 2. EUs mål

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 89/16 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 04.10.2016 Saksnr: 16/01321-4 Saksansvarlig: Troels G. Jacobsen, forsknings-

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

Especially terrestrial BIODIVERSITY EVOLUTION ECOLOGY. And various combinations!

Especially terrestrial BIODIVERSITY EVOLUTION ECOLOGY. And various combinations! How do I Decide? What sort of biology excites and intrigues you? Is there a special organism group you are interested in? Are there special questions you are interested in? What are your career plans?

Detaljer

Forslag til. KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering

Forslag til. KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering Forslag til KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering Kjell Sand SINTEF Energiforskning 1 KMB prosjekt Typisk varighet 5 år Utføres av FoU-institusjon Dr. grad inngår Finansiering fra Forskningsrådet

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2016 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet 7,7 1 637,2

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Frode Braadland EU rådgiver Innovasjon Norge Agder Eyde-nettverket, 23.03.2010 Finansieringsmuligheter i EU 3 virkemidler for næringslivet Eco-innovation Intelligent

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Smart Grid aktiviteter og FoU

Smart Grid aktiviteter og FoU Albert Leirbukt, Teknisk Møteplass, 22. september 2010 Smart Grid aktiviteter og FoU October 26, 2010 Slide 1 Agenda October 26, 2010 Slide 2 ABB Smart Grid portefølje Smart Grid FoU behov Smart Grid Demo:

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling STANDARD AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2017 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet

Detaljer

Compact and efficient technology for particle separation Trondheim, 5. mai 2017 Jo Terje Lestum Project controller

Compact and efficient technology for particle separation Trondheim, 5. mai 2017 Jo Terje Lestum Project controller Compact and efficient technology for particle separation Trondheim, 5. mai 2017 Jo Terje Lestum Project controller Compact and effective Primary Separation of Wastewater 25 years of experience 43 employees

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning. Dialogmøte Oslo, 28. september 2011

Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning. Dialogmøte Oslo, 28. september 2011 Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning Dialogmøte Oslo, 28. september 2011 1 - Classification: Internal 2011-09-28Classification: 2011-09-13 mill boepd Vår strategi Opprettholde vårt

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ,

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, Effektstudien 1990-94 Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, 2008-10-14 Mål: Effektstudien ble gjennomført for å bestemme virkningen av utslipp på omgivelsene rundt smelteverkene i Norge. Hovedmål

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

SIU. Virkemidler for akademisk samarbeid med Brasil Gro Tjore Avdelingsdirektør

SIU. Virkemidler for akademisk samarbeid med Brasil Gro Tjore Avdelingsdirektør SIU Virkemidler for akademisk samarbeid med Brasil 24.01.2014 Gro Tjore Avdelingsdirektør 2 Innhold Kort om SIU Samarbeid med Brasil CAPES-SIU programmet Science without borders UTFORSK 3 Senter for internasjonalisering

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15

Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15 Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15 Opptak, fordelt på fakultet, studieprogram og nivå. Nivå Ramme 2014 Hvorav int.plasser 2014 Ramme vår 2015 Opptak med C garanti Fakultet for arkitektur og

Detaljer

Smartere byer gir bedre miljø og nye gevinstmuligheter. Morten Thorkildsen mothor@no.ibm.com 2009 IBM Corporation

Smartere byer gir bedre miljø og nye gevinstmuligheter. Morten Thorkildsen mothor@no.ibm.com 2009 IBM Corporation Smartere byer gir bedre miljø og nye gevinstmuligheter Morten Thorkildsen mothor@no.ibm.com 2009 IBM Corporation Det Smarte Trondheim En by er et system av systemer Offentlige City Tjenester Services Water

Detaljer

Erfaringer fra EØS-midlene og muligheter i fremtiden. Aleksandra W. Haugstad og Birgit Jacobsen Tromsø, 1. og 2. juni 2017

Erfaringer fra EØS-midlene og muligheter i fremtiden. Aleksandra W. Haugstad og Birgit Jacobsen Tromsø, 1. og 2. juni 2017 Erfaringer fra EØS-midlene og muligheter i fremtiden Aleksandra W. Haugstad og Birgit Jacobsen Tromsø, 1. og 2. juni 2017 Hva har du i din EØS-miks? Mobil Innov Forsk Forskningsprosjekter Mobilitet/utdanningssamarbeid

Detaljer

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010 Stemmerett stedkode Stemmerettsted Tilknytningskodenavn Antall 194.12.1.0 Rektor stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt 1 194.13.1.0 Forskning og nyskaping stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag

Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Teknologiske studier ved HVE, Fakultet for realfag og ingeniørfag Bachelor: Datateknikk Elektro-automasjon Elektronikk Mikro- og nanoteknologi Produktdesign Master: PhD: ved Per Øhlckers Micro- og Nanotechnologies

Detaljer

NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet. Stig F. Mjølsnes

NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet. Stig F. Mjølsnes Kort presentasjon til NFR WS.mars 005 NTNU Forskningsprogram for informasjonssikkerhet Stig F. Mjølsnes Utfordring and response Vårt samfunn krever i økende grad at IKT-systemer for seriøs virksomhet er

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 Eksamensdato: 03.06.2011

Detaljer