Familien Width i Molde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Familien Width i Molde"

Transkript

1

2 Familien Width i Molde Av Finn Gjerde Tidlig på 1800-tallet dukket Henning Bastiansson Settem With opp og bosatte seg i Molde. Han fikk en stor familie etter seg, og i 100 år var de toneangivende i byens og forretnings- og selskapsliv. I dag er sporene etter dem så godt som borte. Hvem var de, og hvor kom de fra? Henning B. With ble født på gården Settem på Nordmøre i Han var etterkommer etter Sebastian White, en engelsk trelasthandler som kom til Norge under dramatiske omstendigheter i Historier vil ha det til at både flukt og forlis, kjærlighet og død var ingredienser i Sebastians ankomst til Norge. I 1617 giftet han seg med Ingeborg Audensdatter Aspen av Tryggeslekta, og hun fikk flere gårder med seg som medgift. En av gårdene var Åsgård, og senere makeskiftet Sebastian også til seg Settem. Fra disse gårdene har etterkommere av Ingeborg og Sebastian spredd seg utover hele landet og enda videre, og de ulike grenene har gjort seg sterkt gjeldende særlig innen kultur og kirkeliv, handel og vandel. Familienavnet ble først forenkla til With, senere ble det føyd til en «d» i enkelte grener av familien, blant annet den i Molde. Tippoldebarnet Henning var i år gammel, ugift korporal og bodde på gården Settem. I 1810 giftet han seg med Karen Malene 242

3 Øwne, datter av smeden Michel Øwne i Kristiansund, og i september samme året fikk de sin førstefødte. Henning kan ikke ha vært helt ubemidlet, for i 1813 kjøpte han bygård nr. 26 i Molde av major Darre. Gården var en av byens største, og lå omtrent der Hotell Molde ligger i dag. I 1815 fikk han borgerskap som innenlandshandler, og i 1819 som kjøpmann. Forretningen drev han under eget navn, H. B. Width, og en tid hadde han også herberge. Henning og Karen Malene fikk 11 barn: Bastian Michael, født 7. september 1810 Marie Magdalene, født 12. april 1812 Caroline Elisabeth, født 1814 Jens, født 1816 Michael Henrik, født 6. januar 1817 Hendriette Barbara, født 8. august 1819 Biatha Antonette, født 27. mai 1821 Ole Edvart, født 2. juli 1822 Anton Christian, født 6. september 1823 Lars Bernhart, født 29. mai 1825 Carl Magnus, født 23. februar 1829 Hvor ble det av dem? Flere av disse søsknene og deres etterkommere fikk stor innflytelse og betydning for byen og distriktet. Vi skal her se hvor og hva det ble av dem, og de tre som gjorde mest av seg i byen og distriktet får nærmere omtaler. 1. Bastian på Nøisomhed Bastian fikk merkantil utdannelse i Bergen og tok handelseksamen der. Ved farens død i 1831 var Bastian bare 21 år gammel, men han tok over eiendommen og forretningen og fortsatte driften under navnet B. M. Width. Han drev forretningen i Storgata opp til et betydelig omfang, med eksport av fisk og trelast, og import av korn. En periode eide han de tre fiskeværene Søre Bjørnsund, Ona og Lyngværet, og han hadde et mindre skipsrederi og var partsreder i en rekke Molde-skuter. Sammen med broren Michael kjøpte han i 1854 skonnertbriggen Eidsvold, og i 243

4 Bastian og Marie Width. (Romsdalsmuseets fotoarkiv) 1861 fikk han bygget skonnerten «White» hos Lars Hammerås på Vestnes. På slutten av sekstiårene var han med på å kjøpe det til da største Molde-skip, barken «B.M.Width», og i 1870 bygget han skonnerten «Oscar» hos Lars Hammerås, som da hadde flyttet til Hovdenakken. Han var også drivkraften bak da interessenter skaffet byen sitt første lastedampskip «Frey». Bastian ble gift med Marie Handberg, og han var en av de absolutte forgrunnsfigurene i byen, trolig også den rikeste. Han hadde allsidige interesser, og i 1841 var han byens ordfører, og ble også valgt inn i en komite som kom med utkast til «Lov om fiskerierne langs rigets kyster». Ellers var han mangeårig formann i styret for Molde Sparebank, aksjonær og styremedlem i I/S Moldegårds Skipsverft, satt flere perioder i formannsskap og bystyre og var også tysk konsul. Han var en ettertraktet deltaker i byens forenings- og selskapsliv, og var mangeårig medlem i både byselskapet og klubbselskapet «Harmonien». Midt på 1860-tallet solgte han bygården og forretningen, og trakk seg tilbake til et roligere liv på gården Nøisomhed på Fannestranda som en formuende mann. Han var aktet og elsket, og kjørte daglig inn til byen for å betjene konsulatet og kjøpe fisk. En dag det var lite torsk ville 244

5 Nøisomhed i 1890-åra. Foto Kirkhorn, utlånt av Helge Mowinckel. en fisker ikke selge det han hadde fordi han ventet gamle Width. «Er ikke mine penger like gode som Width sine?» skal kunden ha spurt. Fiskeren så på ham og svarte: «Trur du dù skal spise torsk, og han Bastian Width maule pale?» Dermed var dét avgjort. Bastian bodde på Nøisomhed i over 30 år til han døde 26. juni Han ble gravlagt 1. juli fra Molde Kirke på kommunens bekostning. Kisten ble båret av kommunestyrerepresentanter, og Romsdals Tidende berettet at «deltakelsen i begravelsen var overmåte stor». I nekrologen i samme avis ble det berettet at han året før sin død hadde tildelt byen legater for omkring kroner, i tillegg til støtte til enkeltpersoner. Til sammenligning kan nevnes at etter hans død ble Nøisomhed ble solgt for kroner. Bastian og Marie hadde ingen barn. I Banehaugen i Molde finner vi i dag Bastian Widths gate som et minne om den innsatsen han gjorde for byen. I heftet «Nøisomhed gjennom 200 år» står det mer utførlig om Bastian Width og det han har betydd for gården og byen. 2. Marie Magdalene og hennes to sakførere. 26 år gammel giftet Marie seg med Knud Andreas Bjørseth. Han hadde begynt sin karriere som visergutt hos sorenskriver og byfogd Ingelbrecht Knudssøn, og fikk senere hjelp av den nye sorenskriveren fra 1822, Hans Ib Møller på Årønes, til å få seg juridisk utdannelse. Han fortsatte på sorenskriverkontoret og fikk senere en karriere i 245

6 departementene. Da han giftet seg med Marie den 28. august i 1838 var han fullmektig i Revisjonsdepartementet. I 1841 ble Bjørseth utnevnt til underrettsprokurator i Romsdal, og Marie kunne flytte tilbake til Molde med familien. Bjørseth ble fort vel ansett og opparbeidet en god praksis. Han var aktivt med i styrer og foreningsliv, og var ordfører i 1843, 1844 og I 1852 døde han etter langvarig sykdom, knapt 45 år gammel. I Romsdal Sogelag sitt årsskrift for 1980 har Nils Parelius en omfattende omtale av Bjørseth. Marie og Knud Andreas fikk fem barn: Henrik Bastian ble født i I elevmatrikkelen av 1862 blir han omtalt som handelsbetjent, og han døde ugift i Molde i Karen Maria Magdalena (Kaja) ble født i Hun var i årene 1881 til 1892 bestyrer for Molde Pikeskole og byens småbarnskole, som ble kalt «Tante Kaja Bjørset-skolen» etter den populære bestyrerinnen. Hun døde i Oslo i Knud ble født i Også han begynte som handelsbetjent, og var ansatt i forskjellige firma i Ålesund før han startet sin egen fiskeforretning. Denne drev han frem til en av de største i byen, og han var medlem av kommunestyret og sterkt samfunnsinteressert. Slik ble han en av forgrunnsfigurene i partiet Venstre i 1880-årene, og en tid eide og redigerte han avisen Sunnmørsposten. Beate Antonette ble født i 1845, og giftet seg med Ole Jørgen Christopher Randers som var sakfører og ble politimester i Bodø. Beate fikk syv barn med Randers, og blant annet er den kjente fjellmannen fra Romsdal, Arne Randers Heen, ett av oldebarna til Marie Magdalene. Betsy var oppkalt etter onkelen på Nøisomhed, og ble lærer på en pikeskole i Horten. I 1848 var Knud Andreas Bjørseth allerede sykelig, og hadde tatt inn sakfører Gunder Paulsen ved kontoret. Han var fra Grue i Solør og videreførte praksisen etter Bjørseth. I 1852 døde Bjørseth, og samme året giftet Marie Magdalene seg med den 9 år yngre Paulsen. Også han drev en god praksis, og ble underrettssakfører i Han var ordfører i Molde i flere perioder og var i vararepresentant til Stortinget. 246

7 Marie fikk tre barn med Gunder: Paul Martin ble født i 1852 og ble bare 18 år gammel. Johanne ble født i Lars Bernhard ble født i 1857 og døde 20 år gammel. Ved folketellingen i 1865 bodde familien Paulsen i Olsmedbakken 8. Døtrene Kaja og Betsy fra første ekteskap bodde fremdeles sammen med moren, Kaja livnærte seg med «Skræddersøm og Modepynt». Marie Magdalene overlevet også sin siste mann, og døde i Molde i Caroline Elisabeth ble gift med lensmann Christian Lid i Surnadal. De fikk tre barn som alle «døde unge eller spede». 4. Jens reiste til Namsos og ble kjøpmann der. Han giftet seg med Charlotte Greger, og de fikk fem barn. Sønnen Sebastian Mikael (Bastian) ble kjøpmann i Namsos, senere i Kristiansund, og var direktør i Kristiansunds Privatbank frem til Michael på Årønes Michael Henrik ble født i 1817, og også han gikk handelsveien og ble væreier og landhandler. 21 år gammel kom han til fiskeværet Viken i Bud og opparbeidet en solid forretning som gjorde ham til en formuende mann. Særlig hardt drev han det i fiskehandel, og sammen med broren Bastian i Molde var han en torn i øyet til de andre Moldekjøpmennene. I Viken hadde Michael fra gammelt av brennevinsrett, og denne ble det hevdet at han brukte for å tilrive seg handelen utasunds. Hans Thiis Møller i Molde hevdet i et klagebrev at fiskerne ble forvent og at det måtte serveres drammer så snart de kom inn på kontoret eller butikken, og at det ble holdt rene spiselag for hele båtbesetninger. Andre så på dette med mer positive øyne, og i en artikkel i Budstikka i januar 1851 kunne en lese: «Fredag 3. januar foranstaltet de herrer brødrene Bastian og Michael Width et meget hyggelig gilde for Bud fiskeværs sildefiskere, hvor over 100 fiskere var tilstede og bevertedes med varm mat, kaffe, øl og brennevin, og hvor der dansedes natten utover. Folkene 247

8 Den såkalte «Width-bollen» ble laget samme år som familien flyttet fra Bud til Årønes. Dette eksemplaret tilhører Romsdalsmuseet, R var glade og mundtre, neppe en eneste beruset», ifølge Budstikka. Dagen etter skal brødrene ha traktert omlag 40 fattige fra Bud som ikke hadde fast fattighjelp med middag og kaffe, og sendt med dem mat hjem i tillegg. Michael kom gjennom krisen i 1850-årene med formuen i behold, og i 1860 kjøpte han handelsstedet Nordre Bjørnsund. Tre år senere solgte han hele forretningen i Viken og kjøpte gården Årønes på Fannestranda og flyttet dit. Nordre Bjørnsund beholdt han, men under utskiftingen i 1889 ble mesteparten av grunnen solgt til oppsitterne. Det året de flyttet fikk Michael og Marthine laget en serie stentøysboller med motiv og teksten «Erindring af Michael og Marthine Width», trolig en gave til forbindelser og kjente i forbindelse med at forretningen ble nedlagt. Michael var gift med Marthine Sophie Sommerschield, datter av Johan Støren Sommerschield, som var oberst og sjef for Romsdalske Korps og som ble Moldes andre ordfører i Marthine var en meget nøysom og rettskaffen kvinne, og tiden i Bud ga henne et godt innblikk i økonomi og familieliv i mange fiskerfamiler. Hun visste at ofte var det ikke mer enn fra hånd til munn. Det fortelles at noen år etter at de var flyttet til Årønes spurte Michael sin nøkterne kone hva hun ønsket seg til jul. Til svar fikk han at hun ville ha protokollen fra handelsforretningen i Bud der Michael hadde ført opp de som ennå skyldte penger. Julaften lå protokollen innpakket under treet. Noen uker ut i det nye året kom imidlertid Michael og ville låne protokollen en stund, og det fikk han mot løfte om å levere den tilbake. Så satte han seg til å skrive kvitteringer, og ble sittende i flere dager og avslutte protokollen før han ga den tilbake med all gjeld slettet. Trolig hadde fru Marthine med dette gitt den største julegaven i distriktet i lang tid. Denne historien skal skrive seg fra en av husjomfruene som var i tjeneste på Årønes på den 248

9 Årønes sett fra sjøsida. Michael Width på trappa ca (Fotograf Kirkhorn/privat) Under: Michael og Marthine Width. (Romsdalsmuseet fotoarkiv) tiden. Michael gjorde store forbedringer på gården Årønes etter at han overtok, blant annet ble hovedbygningen istandsatt og ombygget til det utseendet den har i dag. Også de andre bygningene, tunet og hagen satte han i en stand som de ikke har vært i verken før eller siden. I skatteligninga for 1907 ble Årønes, M. Widths dødsbo, oppført med en formue på kroner. Dette var den fjerde største formuen i Molde og Bolsøy tilsammen, overgått bare av søstrene Johnsen på Retiro og Molde Sparebank! 249

10 Michael og Marthine døde begge på Årønes, 90 og 91 år gamle. Hun døde den 10. august i 1907, han knapt 5 måneder senere. De ligger begravet på familiegravstedet på Røbekk kirkegård. Michael og Marthine fikk ni barn: Dorothea ble født i 1841, og ble gift med Andreas Severin Høyem, kjøpmann og tysk visekonsul i Ålesund, senere agent og skipsmegler i Bergen. De fikk ett barn. Karen Maline (Kaja) ble født i Da Årønes ble solgt etter farens død kjøpte hun sammen med søsteren Bastiane et jordstykke på Fuglset. Der bygget søstrene det staselige huset som senere ble kalt Rangnes-huset etter den neste eieren. Huset endte som kommunalt ungdomshus og brant ned 17. mai Kaja var ugift, og hun er begravet på familiegravstedet på Røbekk. Mathilda Henriette ble født i Hun var sykelig, og døde i Johanne ble født i 1845 og døde samme året. Johanne ble født i 1846 og døde ugift på Årønes i Henninge Bastiane ble født i 1848, og ble gift i Molde med telegrafist Edvard Endresen. De fikk fire barn. Bastiane Marie ble født i 1853, og bodde sammen med foreldrene på Årønes. Hun var ugift, døde i 1939 og er begravet på Røbekk. Michael Henrik ble født i 1855, og var 8 år da familien flyttet fra Mathilda, Johanna og Michael Henrik Width. (Romsdalsmuseets fotoarkiv) 250

11 Søstrene Kaja og Bastiane. I 1910 fikk de kjøpe tomt på Fuglset og bygde der et staselig hus. (Foto utlånt av Romsdalsmuseet) 251

12 Bud til Årønes. Som 10-åring gikk han på skole i Molde, og bodde til leie hos fru Abelset i hus nummer 9 til hovedgata sammen med 3 andre skoleelever. Han fikk videre utdannelse ved Grüners Handelsakademi i København, og fra 1877 var han ansatt på et kontor i Køningsberg for å lære internasjonal handel. Senere bodde han på og drev forretning fra Nordre Bjørnsund, som han overtok etter faren. Han ble aldri forretningsmann av et slikt format som faren, og i begynnelsen av 1890-årene leide han bort fiskeværet till klippfiskfirmaet Christian Johnsen i Kristiansund, og ble ansatt på kontoret der som bokholder. I Kristiansund bodde han i 2. etasje i Storgata 19, og i folketellingen av 1900 er han oppført som «enslig, ugift, kontorbetjent i fiskeforretning og eier af fiskevær». I 1905 solgte han Nordre Bjørnsund, etter at han hadde utført store forbedringer der. Michael døde ugift i Kristiansund i 1947, nær 93 år gammel. Laura ble født i 1857 og døde året etter. 6. Hendriette Barbara ble født i Hun ble gift med Hans Jørgen Fyhn, som var tollbetjent i Molde. Han døde i Skien, og de hadde tre barn. 7. Biatha Antonette ble født i Hun ble gift med Ole G. Olsen, som var kjøpmann. De bodde en tid i Hamburg, men han ble senere skogs- og eiendomsbesitter i Namsos. Ved sin død bodde han i Christiania, og de hadde seks barn. 8. Ole Edvart ble født i 1822 og døde ung. 9. Anton Christian ble født i Han ble kjøpmann i Hull, og senere i Liverpool. Han var gift og hadde minst ett barn. 10. Lars Bernhart ble født i Han stod fadder på brordatteren Kaja i 1842, og ble da omtalt som handelsbetjent. Senere skal han ha blitt kjøpmann i Molde, 252

13 og døde ugift. 11. Carl Magnus ble født i Også han ble kjøpmann i Molde, og i 1865 bygslet han et stykke av Nordre Hamnevågen i Sandøy og bygde tranbrenneri der. Det ble imidlertid beskjedent med driften, som ble lagt ned fire år senere. Carl var gift med Barbara Christine, datter av postmester Arveschoug i Ålesund. De fikk to sønner, der bare den eldste levde opp. Henning og Karen Malene fikk altså 11 barn, minst 37 barnebarn og la grunnlaget for en av de mest innflytelsesrike familiene i byen gjennom hundre år. Gatenavnet Bastian Widths gate i Banehaugen er et minne etter et av familiemedlemmene. Ellers er familien i ferd med å gå i glemmeboka i Molde, og forfatteren har ikke funnet noen gjenlevende slektninger som har kunnet bidra med opplysninger. Artikkelen er derfor basert på de skriftlige kildene som er nevnt nedenfor. KILDER: «Folk og heimar i Åsskard» av Hans Hyldbakk «Bjørnsund i Bilder» fra 1985 «Sandøy i Romsdal» av Edvard Os Molde Bys Historie, bind 1 og 2, av Niels de Seve Thurn-Christensens samlinger på Folkebiblioteket i Kristiansund Kopier fra Collins samlinger på Romsdalsmuseet Notater i Romsdalsmuseets fotoarkiv Dokumentsamlinga på Årønes Gård Årsskrifta til Romsdals Sogelag, særlig fra 1980, -88 og -95 Heftet «Selskapet for Molde Byes Vel, » av Bolstad og Berg Heftet «Nøisomhed gjennom 200 år» av Bjørn Austigard og Signy Jakobsen Ordførererbiografier av Skule Tofte i Romsdals Budstikke i 1954 Artikkel av O.J.Ragnes i Romsdals Budstikke Artikkelen «Annaliatiske optegnelser fra det gamle Kristiansund» av Trygve Width Søk i folketellinger m.m i det digitale arkivverket Kirkebøker, særlig for Bolsøy, Bud og Molde 253

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes

Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes Bernhard N. Getz, anonym eier på Årønes Av Finn Gjerde Jeg har i tidligere artikler i Romsdal sogelags årsskrift (1999 og 2003) tatt for meg de to markante eierne på Årønes, sorenskriver Hans Møller og

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 Var døpt Frederikke, men var alltid nøye på å kalle seg Friederikke. Hadde i 1900 tjenestepost hos Kongelig fulmektig Oluf

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Aner - generasjoner med bilde og biografi

Aner - generasjoner med bilde og biografi Aner - generasjoner med bilde og biografi 1. Jørgen Johan Mikkelsen, 1,1 annet navn Johan Jørgen Mikalsen Røstad, 2 annet navn Jørgen Mikaelsen Rostad, 3 (Mrk. 1), annet navn Jørgen Mikalsen, 4 annet navn

Detaljer

Hvordan i all verden kom jeg på ideen om å skrive gårdshistorie? Det er ikke så lett å si, men jeg tror nok at grunnlaget ble lagt i 1984.

Hvordan i all verden kom jeg på ideen om å skrive gårdshistorie? Det er ikke så lett å si, men jeg tror nok at grunnlaget ble lagt i 1984. HISTORIA OM HISTORIA Hvordan i all verden kom jeg på ideen om å skrive gårdshistorie? Det er ikke så lett å si, men jeg tror nok at grunnlaget ble lagt i 1984. I forbindelse med det påbegynte arbeidet

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter

Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans Jensen Øksnes & Hanna Catharina Jensdatter Hans ble født den 18. April 1809 i Hamarøy i Nordland 1. Foreldrene var Jens Christophersen (slektsledd 84) og Ane Hansdatter (85) på Korsvik. Hanna Catharina

Detaljer

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Ektemann: Arnt Jonsson Kleiven 28. februar 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Kleiven Døpt: 7. april 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER

Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE INNSENDT MELDING OM MULIGE RETTIGHETER Šalču-siida v/anders Somby Jr., Vajamohkenjarga, 9730 Karasjok Šalču-siida v/mathis M. Somby, Ajaluodda 19, 9730 Karasjok Finnmarkskommisjonen 9845 Tana Karasjok 13. Juli 2014 VEDR. OPPLYSNINGER TIL ALLEREDE

Detaljer

ET GRYENDE DEMOKRATI. Kampen for rettferdighet - kampen mot fattigdom

ET GRYENDE DEMOKRATI. Kampen for rettferdighet - kampen mot fattigdom ET GRYENDE DEMOKRATI Kampen for rettferdighet - kampen mot fattigdom Med et storslagent musikkteater blir kampen for rettferdighet og mot fattigdom synliggjort gjennom Raud Vinter! Europa og Norge på

Detaljer

HAUGALeNDINGEN 2009 2010

HAUGALeNDINGEN 2009 2010 HAUGALeNDINGEN 2009 2010 Etter å ha bygd 160 båter, gikk Ole Olsen over til å bygge modellbåter. 8 Båtbygger Ole T. Olsen Lodvar P. Hesseberg En særegen person i Haugesund som jeg hadde lagt merke til,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter!

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! Moldova tur 2015 Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! På min store dag 30. desember fikk jeg mye hyggelig besøk og pengegaver. Gavene ble tatt med til Moldova og

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hvordan involvere publikum?

Hvordan involvere publikum? Hvordan involvere publikum? Det 6.norske Arkivmøtet Hvordan involvere publikum? Ragnar H. Albertsen Fotoarkivar 27 år med fotobevaring. Sogn og Fjordane 1986-1996 Møre og Romsdal 1996-20. Det 6.norske

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum

Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer Pedersen Tranaas & Sophie Jacobsdatter Toddum Nicolai Dreyer ble født den 3. februar 1820 i Fosnes 1. Foreldrene var Peder Pedersen Tranaas (slektsledd 136) og Olava Eriksdatter (137) fra

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Som det fremgår av beskrivelsen fra Bolsøyboka ble Årønes skilt ut fra indre del av indre Årøs bømark slik som vist nedenfor:

Som det fremgår av beskrivelsen fra Bolsøyboka ble Årønes skilt ut fra indre del av indre Årøs bømark slik som vist nedenfor: Tilkjøp og frasalg Side 1 Årønes Gård "Årønes er en forholdsvis nyskipet gård, utgått av indre Årø på 16 h. tallet uten at tiden nøyaktig kan fastslåes. Gården eller stedet finnes ikke nevnt i noe mantall

Detaljer

To barns flukt under andre verdenskrig

To barns flukt under andre verdenskrig To barns flukt under andre verdenskrig Siegmund og Karl Peters historie Nazistene kom til makten i Tyskland i 1933 og satte i gang forfølgelse av jøder. Året 1938 gjorde nazistene Østerrike og områder

Detaljer

1942 Litt om familien Hoås under krigen

1942 Litt om familien Hoås under krigen Hans Olav Løkken Stjørdal www.historiefortelleren.no 1942 Litt om familien Hoås under krigen Petra Gulli Hoås, gift med Kjeld-Enok Vollestad - og bosatt på Løten, forteller om sin far, Johan Hoås, som

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Min tippoldefars historie ble et mysterium som måtte løses

Min tippoldefars historie ble et mysterium som måtte løses Nordnytt Ursprungsartikel http://www.nrk.no/nordnytt/et-mysterium-fra-fortida-1.11793717 omvandlad till PDF-fil, enligt tillstånd. Reinraide Tolv år gammel kom Johan Erik alene over fra Tornedalen til

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen Froen er den største og en av de eldste gårdene i Frogn. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige veien mellom Oslo og det vestlige

Detaljer

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder.

Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Fra Grimstad bys museers skattkammer 10 av Ibsens bilder. Jens A. Reimann Lars Nielsen Da Ibsen var i Grimstad (1843-1850), brukte han også sine kreative evner til maling av bilder, tegninger og karikaturer.

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Ola Svekling. Et 150 årsminne

Ola Svekling. Et 150 årsminne Ola Svekling Et 150 årsminne 1. februar i 1855 ble det på Aunhaugen på Hemn skogen født et tvillingpar gutter. Foreldrene var Ole Olsen f. Skogrand og Ane Olsdtr. F. Vorpbukt. Det stod dårlig til med barna,

Detaljer

Forfedre av. Agnete Aronsdotter

Forfedre av. Agnete Aronsdotter Forfedre av Agnete Aronsdotter 17 aug 2013 Publisert av Else Marie Eriksen Side 1 1 Agnete Aronsdotter Fødselsdato: 6 nov 1847 Gen: 1 2 Aron Johansson Fødselsdato: 15 mar 1826 3 Maria Hansdotter Fødselsdato:

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Ektemann: Ingebrigt Andersen Monset 5. november 1824 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 1. januar 1825 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

REGISTRERING AV POSTKORT UTGITT AV PER VIKEN

REGISTRERING AV POSTKORT UTGITT AV PER VIKEN REGISTRERING AV POSTKORT UTGITT AV PER VIKEN MOLDE /MIDSUND Registreringen avsluttet 30.08. NR. TEKST PÅ KORTET SERIE ÅR TRYKK FORMAT COPYRIGHT KOMMENTAR Kong Harald og Richard With møtes i Molde 00 Ekh

Detaljer

Parasha 5 Torah. Første Mosebok. Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25. Kapittel 23

Parasha 5 Torah. Første Mosebok. Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25. Kapittel 23 Parasha 5 Torah Første Mosebok Kapittel 23 Kapittel 24 Kapittel 25 Kapittel 23 Sara levde i hundre og tjuesju år. Dette var Saras leveår. 2 Så døde Sara i Kirjat-Arba, det er Hevron, i Kanaans land, og

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JANUAR 2013 Godt nytt år alle sammen I dette tilbakeblikket vil dere få et lite innblikk i hvordan desember var her på Sverdet og hva vi har gjort sammen i januar. Barna

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

GUTTEN SOM HATET DESEMBER PROLOG. Den siste kvelden i november samlet de nye innbyggerne seg i den nedlagte fabrikken ved

GUTTEN SOM HATET DESEMBER PROLOG. Den siste kvelden i november samlet de nye innbyggerne seg i den nedlagte fabrikken ved GUTTEN SOM HATET DESEMBER PROLOG Den siste kvelden i november samlet de nye innbyggerne seg i den nedlagte fabrikken ved elva. De kom fra alle kanter, snek seg inn dørene med minutters mellomrom, gjorde

Detaljer

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Gammelgaard Gammel 1 Christian Jacobsen G 26.11 1815 30 Gammelgaard husfader godsforpagter gaard 2 Engel Ida Luise Balle G 16.02 1824 21 Nordborg husmoder hans kone gods 3 Elsabe Margarethe Jacobsen

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Soga om Johnsen-slekta

Soga om Johnsen-slekta REV.1 Nr 8 Desember 2006 Kjell Roar Storm Kjær Diakonveien 15 0370 Oslo Tel: +47 22 60 92 00 Mob: + 47 4848 KJÆR kjaer@slok.net www.kjaers.com Soga om Johnsen-slekta Jule- og nyttårshilsen Dette er en

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Karin KRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer