Mentale innstillinger i fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mentale innstillinger i fotball"

Transkript

1 Mentale innstillinger i fotball Handler suksess om å lære Eller om å bevise at du er best? UEFA A-lisens

2 Innhold Sammendrag:... 4 Forord... 6 Problemstilling... 7 Hovedproblemstilling:... 7 Underproblemstilling:... 7 Innledning... 7 Teoridel: De mentale innstillingene... 9 Utfordringer Den konstante mentale innstillingen: Den mentale innstillingen om vekst Tilbakeslag Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Innsats Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Tilbakemeldinger Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Andres suksess Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Oppsummering så langt Målorienteringsteori Oppgaveorientering Hva med Ego? Ortogonale fenomener Metode Hermeneutisk tilnærming Introperspektiv tilnærming Dybdeintervjuer

3 Observasjon Innholdsanalyse Primær og sekunder data Egne erfaringer og innsamling av data Utfordringer Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Tilbakeslag Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Innsats Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Tilbakemeldinger Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Andres suksess Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Oppgave orientering Rasmus Ankersen Drøfting av problemstillingene Hovedproblemstillingen Den konstante mentale innstillingen og ego-orientering: Den mentale innstillingen om vekst og oppgaveorientering Ortogonale fenomener Konklusjon hovedproblemstilling Underproblemstilling Iver Fossum Martin Ødegaard Konklusjon av underproblemstillingen Iver Fossum Martin Ødegaard

4 Avsluttende kommentarer Litteraturliste Vedlegg... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 1: Intervju Iver Fossum... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 2: Intervju Martin Ødegaard... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3

5 Sammendrag: Hvordan påvirker de mentale innstillingene fotballspilleren? I Hvilken grad har dette vært med på å forme Iver Fossum og Martin Ødegaard sin utvikling som fotballspillere? Denne oppgaven handler om hvordan de mentale innstillinger påvirker fotballspilleren. En stor del av bakgrunnen for valget av tema bunner i interesse rundt det mentale aspektet i fotball og mye av oppgaven er derfor bygd på egne opplevelser som spiller og trener. Oppgavens teori tar utgangspunkt i den amerikanske sosialpsykologen, Carol Dwecks forskning på mental innstilling, sammenfattet i boka Mindset the new psychology of success, som i norsk oversettelse har tittelen mental vekst. I første del av oppgaven ønsker jeg å gi leseren en innføring i forskningen til Dweck på de mentale innstillingene, gi leseren en dypere forståelse for hvordan de mentale innstillingene preger folks selvoppfattelse, samt hvordan de håndterer henholdsvis utfordringer, tilbakeslag, innsats, tilbakemeldinger og andres suksess. Deretter bruker jeg de samme begrepene som overskrift når jeg går i gjennom egne erfaringer og opplevelser som spiller, og som trener i møte med andre spillere. I denne delen er målet å gi leseren innsikt i hvor forskjellig verden fortoner seg for spillere med ulik mental innstilling og hvor avgjørende denne innstillingen igjen er for deres evne til å ta læring og utvikle seg. Problemstillingen og de fenomenene jeg her tar for meg er av en sånn art at det er naturlig å velge kvalitative metoder. Oppgaven er derfor først og fremst induktiv med et mål om å skape større forståelse for temaet hos meg og for leseren. Jeg vil belyse hvordan den mentale innstillingen hos fotballspillere sjelden er så svart-hvitt som en kan få inntrykk av hos Dweck. Her vil jeg også trekke inn begrepene ego- og oppgaveorientering for å tydeliggjøre at en kan ha elementer av begge innstillinger samtidig. Her vil jeg også trekke inn sammenhengen mellom mental innstilling og motivasjon. I siste del av oppgaven ønsker jeg å se på hvordan de mentale innstillingene har vært med på å forme to av landets fremste unge spillere, Iver Fossum og Martin Ødegaard sin utvikling som 4

6 fotballspillere. Her har jeg valgt å dybde intervjue Iver og Martin om deres tenkning rundt utviklingen av egne ferdigheter og hvordan de underveis har taklet utfordringer, tilbakeslag, innsats, tilbakemeldinger og andres suksess. 5

7 Forord Jeg er nå i ferd med å runde av en teoretisk oppgave rundt en tematikk som har påvirket meg som fotballspiller, fotballtrener og menneske, og jeg må innrømme at denne oppgaven har vært viktig for meg personlig. Til tross for ung alder (24) har jeg gjennom mange år stilt spørsmål ved og reflektert rundt hvordan det mentale aspektet påvirker en fotballspiller, mye fordi jeg selv har brukt mange timer inne på et hyggelig kontor hos en mental trener ved navn Mette Rosseland. Det har derfor vært en stor lettelse og endelig fått skrevet ned mange av disse refleksjonene og opplevelsene. Jeg har etter beste evne forsøkt å sette teorien inn i en sammenheng som jeg håper vil gi leseren interesse og forståelse rundt hvordan de mentale innstillingene fungerer og hvordan de påvirker en fotballspiller. Jeg vil takke NFF og spesielt min veileder Reidar Vågnes som har hjulpet meg med å bygge opp strukturen på oppgaven og gjort det lettere for meg å sette ting inn i et system. Jeg vil også benytte anledningen å takke Espen Haug, Geir Arne «Rødde» Kristiansen og Johannes Mosegaard i arbeidsgruppa, for flotte diskusjoner og god samarbeidsvilje fra første sekund. Jeg vil også rette en ekstra takk til Mette Rosseland og Øyvind Thorsen som har vært viktige diskusjonspartnere i arbeidet med oppgaven. Drammen, 27.januar

8 Problemstilling Hovedproblemstilling: Hvordan påvirker de mentale innstillingene fotballspilleren? Underproblemstilling: I hvilken grad har de mentale innstillingene vært med på å forme Iver Fossum og Martin Ødegaard sin utvikling som fotballspillere? Innledning Det kan være lurt for leseren å kjenne til noe av bakgrunnen til forfatteren av en slik oppgave. Jeg er 24 år gammel og jobber til daglig som trener i utviklingsavdelingen til Strømsgodset Toppfotball. Dette har jeg gjort siden jeg måtte legge opp som fotballspiller i samme klubb i 2011 på grunn av en serie med kneskader og operasjoner. Jeg har alltid sett på meg selv som en ydmyk, pliktoppfyllende og lærevillig person, men jeg skulle etterhvert erfare og bli bevisst en «propp» i min evne til å ta til meg læring, og evne til å bli en bedre fotballspiller. I 2006, da jeg var 16 år og, som mange andre, en ung og lovende fotballspiller i utviklingsavdelingen til Strømsgodset. De to første årene var fylt med utvikling. Jeg ble bedre for hver dag og dermed ble bedre enn de fleste i mitt miljø. Jeg var opptatt av å gjøre ting hundre prosent, og jeg forventet, samt etterstrebet perfeksjon. Perfeksjon for meg var å bli bedre, men også å være bedre enn andre. Dette førte også til at jeg utviklet en redsel for å tape, mislykkes og gjøre feil. Ettersom jeg ble bedre, ble jeg desto mer redd for å feile. Det å avsløre svakheter for medspillere, trener og folk på tribunen ble etter hvert min største frykt. Dette førte til at jeg skjerpet meg voldsomt og gav mye energi, men samtidig stoppet dette også utviklingen min, for jeg fokuserte og spilte på det jeg allerede var god på. Jeg var mer opptatt av å spille feilfritt, enn å utvikle kreativitet. Det ble mer viktig for meg å bevise at jeg var best, enn å utfordre meg selv til å bli enda bedre. Da jeg fikk proffkontrakt som 18åring ble dette verre. Jeg havnet oftere i forsvarsposisjon, spesielt i situasjoner hvor medspillere forventet at jeg skulle være best. Selv om jeg var en ydmyk person som hørte på folk rundt meg, minsket min evne til å ta til meg læring og utforske spillet. Dette ble et resultat at jeg var 7

9 ekstremt redd for å avsløre svakhet. I ettertid har jeg spurt meg selv om hvorfor det var slik, og hva var denne overnevnte «proppen»? Som tidligere nevnt i oppgaven har viktig diskusjonspartnere for meg i dette arbeidet vært Øyvind Thorsen og Mette Rosseland. Disse to personene har hatt stor betydning for min bevissthet og interesse for tematikken. I 2010 anbefalte Thorsen meg å lese Mental vekst (2007) av den amerikanske sosialpsykologen Carol Dwek, som viste seg å være en bok som traff meg. Jeg har aldri lest en bok som så presist kunne sette ord og forklaringer på mye av det jeg har opplevd og fremdeles opplever. 8

10 Teoridel: De mentale innstillingene Innledningsvis nevnes Mental vekst, som har hatt mye å si for min interesse rundt det mentale aspektet, og derfor er denne boken utgangspunktet og hovedlitteraturen i denne oppgaven. Samtidig ønsker jeg å sette meg inn i andres forskning og teorier under beslektet tematikk. Dette for å tydeliggjøre tematikken og kunne svare bedre på problemstillingen. Jeg innleder denne delen med en grafisk modell av Carol Dwecks mentale innstillinger. Modellen er tatt fra Nigel Homes og stod på trykk i Stanford Magazine april

11 Dweck beskriver hvordan din selvoppfattelse påvirker hvem du ønsker å være og hva du setter pris på i livet: Tyve års forskning har vist meg at måten du betrakter deg selv på, har dyptgripende innflytelse på hvordan du lever. Din egen innstilling til deg selv kan avgjøre om du blir den du ønsker å være, og om du vil oppnå det du setter pris på i livet. (Dweck, 2007:11-12). Carol Dweck beskriver to typer mentale innstillinger: Den konstante mentale innstillingen og den mentale innstillingen om vekst. Hun beskriver at mye av grunnlaget for din mentale innstilling handler om egen selvoppfattelse. I denne settingen vil det si hvordan du ser på deg selv som fotballspiller. Kort forklart har du en konstant mental innstilling hvis du ser på fotballtalentet ditt som noe som er en medfødt egenskap, og noe du i liten grad kan gjøre noe med. Personer med en konstant mental innstilling definerer suksess ved å være bedre enn andre, vise at man er overlegen og bevise at talentet deres er større en andres. Personer med en mental innstilling om vekst ser på fotballtalentet sitt som noe man i stor grad kan utvikle gjennom egeninnsats. Disse personene definerer egen suksess som når de lærer noe nytt i møte med utfordringer (Dweck, 2007). For å tydeliggjøre de mentale innstillingene, har jeg valgt en kronologisk tilnærming til modellen til Nigel Holm. Jeg ønsker å gå inn i dybden på kjernepunktene i modellen som er challenges, obstacles, effort, criticism og success of others. Jeg forholder meg til denne modellen i oppgaven, men velger å oversette til utfordringer, tilbakeslag, innsats, tilbakemeldinger og anders suksess. Utfordringer Den konstante mentale innstillingen: Dweck beskriver hvordan personer med en konstant mental innstilling risikerer å møte utfordringer med passivitet. Dweck har studert mange forskjellige personer med ulik bakgrunn og alder. Hun forteller at barn allerede fra fire års alder med en konstant mental innstilling ville forsikre seg om at de lykkes: Vi ga fireåringer følgende valg: De fikk legge et puslespill om igjen, eller prøve et nytt og vanskeligere. Selv i så ung alder holdt ungene med en konstant mental innstilling, som trodde på fastlagte karaktertrekk, seg til det tryggeste valget. Unger som er født gløgge, «vil ikke gjøre feil», fortalte de oss. (Dweck, 2007:22). 10

12 Personer med en konstant mental innstillinger ønsker å fremstå som perfekte og feilfrie. I de fleste tilfeller ønsker de å bli satt på en pidestall, ha folk rundt seg som dyrker dem, og får dem til å føle seg perfekte. Det vil si at personer med en konstant mental innstilling blomstrer når alt er trygt og godt. Når situasjonen blir utfordrende, da de ikke føler seg smarte eller talentfulle nok, mister de interessen. Dweck beskriver det slik: Vi ga 5.klassinger puslespill, som alle syntes var morsomme, men etter hvert som spillene ble vanskeligere, observerte vi et dramatisk fall i interessen blant elevene med en konstant mental innstilling. De mistet også lysten til å ta med seg spillerne hjem for å øve seg. (Dweck, 2007:23) Oppsummert føler personer med en konstant mental innstilling seg smarte når de ikke begår noen feil, fullfører noe raskt og feilfritt, da noe er lett for dem tross andre ikke klarer det, og at det viktigste er å være perfekt her og nå (Dweck, 2007). Eksempelvis er barn som legger puslespill én ting, men hvordan reagerer topputøvere med en konstant mental innstilling på utfordringer? I følge Dweck hadde den gamle tennisspilleren John McEnroe en konstant mental innstilling, da talentet til McEnroe betydde alt, han hadde ikke noe mer å lære. For han handlet suksess om å vise at man er overlegen, og i Mental vekst gjengis et utsagn fra John McEnroe, «Noen mennesker gidder ikke trene, men vil bare prestere. Andre vil øve seg hundre ganger. Jeg tilhører den første gruppen» (Dweck, 2007:103). Den mentale innstillingen om vekst For en person med en mental innstilling om vekst handler utfordringer om å strekke seg. Disse personene møter utfordringer med glød og entusiasme, og Dweck beskriver dem slik som at «De nøyer seg ikke bare med å søke utfordringer, de vender utfordringer til sin egen fordel. Jo større utfordringen er, desto mer strekker de seg» (Dweck, 2007:27). Dette bringer oss tilbake til puslespillene, hvor disse barna synes det å velge samme puslespill om igjen var et merkelig valg og stilte spørsmål om hvorfor en spurte om dette og lurte på hvem som ønsket å legge det samme puslespillet om igjen (Dweck, 2007:23). Personer med mental innstilling om vekst definerer læring når noe er virkelig vanskelig, og de må anstrenge seg for å klare noe de ikke klarte før, og de jobber med noe over lang tid, og begynner å forstå det (Dweck, 2007:30). Poenget er å lære med tiden, møte utfordringer underveis og gjøre fremskritt, for denne gruppa er ikke poenget umiddelbar perfeksjon (ibid). Dweck forteller om den amerikanske fotballspilleren Mia Hamm, som hadde stor suksess. Mia begynte å spille fotball med sin eldre bror og ti år gammel spilte hun på lag med elleve år 11

13 gamle guttespillere. Hun kastet seg deretter inn i kampen for å komme med på det beste universitetslaget i USA. Hentet fra Mental vekst beskriver Mia Hamm situasjonen som følgende: Hele livet har jeg strukket meg, og utfordret spillere som var eldre, større, dyktigere og mer erfarne kort sagt bedre enn meg selv ( ) Hver dag forsøkte jeg å nå opp til nivået deres ( ) og jeg forbedret meg raskere enn jeg trodde var mulig. (Dweck, 2007:35). Tilbakeslag Den konstante mentale innstillingen Dweck mener at fiasko og nederlag kan bli traumatiske tilbakeslag for personer med en konstant mental innstilling. Disse personene ser på det å feile som mangel på kompetanse og potensial at du er en fiasko. Personer med en konstant mental innstilling plager seg selv med sin inkompetanse og sitt manglede egenverd. I et forsøk på universitetsstudenter fant Dweck ut at disse personene i stor grad ikke gjorde noe for å løse vanskelighetene de møtte. De studerte for eksempel ikke det de måtte lære, de leverte ikke besvarelser innen tidsfristene, og de ga blaffen i det daglige rutinearbeidet. Hindringer førte til tilbaketrukket engasjement for mange av studentene med denne innstillingen (Dweck, 2007). Dweck forteller at de gjennomførte en undersøkelse der 7.klassinger fortalte hvordan de ville reagere på en dårlig skolekarakter i et nytt fag. Dweck beskriver hvordan disse 7.klassingene jobbet frem mot neste prøve: Elevene med en konstant mental innstilling sa at de ville jobbe mindre frem til neste prøve. For hvis du ikke har de evnene som skal til, hva er vitsen med å kaste bort tiden på å anstrenge seg mer? De sa også de ville overveie å jukse neste gang! Hvis de ikke har de nødvendige evnene, må man finne en annen metode (Dweck, 2007:41) I tillegg ønsket disse elevene å reparere sin egen selvtillit. Dweck skisserer noen måter disse barna ønsket å reparere den på, eksempelvis ved å oppsøke personer som testet dårligere, slik at de på den måten føler seg bedre selv, eller å komme med unnskyldninger, samt legge skylden på noen andre (Dweck, 2007). Som vi har sett ett eksempel på tidligere hadde John McEnroe en konstant mental innstilling, og Dweck beskriver hvordan McEnroe taklet nederlag og tilbakeslag: 12

14 Ingenting var noensinne hans egen feil. En gang tapte han en kamp fordi han hadde feber. En gang hadde han vondt i ryggen. En gang ble han offer for altfor store forventinger, en annen gang for tabloidpressen ( ) En gang spiste han for kort tid før kampen. En gang var han for tykk, en annen gang for tynn. En gang var det for kaldt å spille, en annen gang for varmt. En gang var han for dårlig trent, en annen gang overtrent (Dweck, 2007:42) I følge Dweck er McEnroe mest smertelige tap, tapet for Ivan Lendl i det åpne franske mesterskapet i Hvordan kunne han tape kampen etter å ha ledet den med 2-0 i sett? Ifølge McEnroe var det ikke hans feil. En kameramann fra NBC hadde tatt av seg hodetelefonene, og støyen fra dem kunne høres fra sidelinjen (Ibid). Personer med denne innstillingen kan i mange tilfeller utvikle stor frykt for å tape. For den konstante mentale innstillingen er det å feile, uten å ha en god unnskyldning selve marerittet. I mental vekst(2007) beskriver fiolinisten Nadja Salerno-Sonnenberg det slik: «Alt jeg opplevde kokte ned til frykt frykten for å prøve og feile. Hvis man skal prøvespille et sted, og ikke satser alt eller er dårlig forberedt og ikke har jobbet så hardt man kunne, da har man en unnskyldning om man ikke vinner Ingenting, er vanskeligere enn å si: Jeg ga alt jeg hadde, men det var ikke godt nok.» (Dweck, 2007:48) Den mentale innstillingen om vekst I Dwecks undersøkelse hvor 7.klassinger fortalte hvordan de ville reagere på en dårlig skolekarakter i et nytt fag reagerte personer med en mental innstilling om vekst helt annerledes: «Elever med en mental innstilling om vekst sa ikke overraskende at de ville jobbe hardere frem til neste prøve ( ) Studentene ønsket også å se besvarelsene til de elevene som hadde gjort det mye bedre enn dem selv» (Dweck, 2007:41). I forsøket med universitetsstudentene sier Dweck at mange av personene med en mental innstilling om vekst også slet med å takle tilbakeslag. Til forskjell fra de konstante oppdaget Dweck og teamet at disse personene anstrengte seg mer, jo mer deprimerte de følte seg: «Jo mer deprimert personer med en innstilling om vekst følte seg, desto mer anstrengte de seg for å løse problemene, desto mer tok de seg av skolearbeidet og desto mer tok de seg av de trivielle sidene ved livet. Jo verre de følte seg, desto mer besluttsomme ble de» (Dweck, 2007:43). Basketballspiller Michael Jordan ble, som kjent for mange, ikke rekruttert til colleget laget i North Carolina. Jordan ble, som mange andre, sønderknust når han ikke ble prioritert. Moren 13

15 forteller: «Jeg ba ham gå tilbake og trene mer ( ) gutten hørte på mor ( ) Han pleide å dra hjemmefra i sekstiden om morgenen for å trene før skolen begynte» (Dweck, 2007:91). Dweck hevder at et av de viktige kjennetegnene på personer med en innstilling om vekst er at de blir motivert av tilbakeslag. Nederlag er informative, og funger som en vekkerklokke. Hun forteller om hvordan basketballstjernen Kareem Abdul-Jabbar reagerte når basketforbundet nedla forbud mot han yndlingsskudd, dunkeskuddet. Mange trodde at den nye regelen ville hemme karrieren hans, men i stedet jobbet han dobbelt så hardt på å utvikle andre skuddvarianter (Dweck, 2007). Innsats Dweck mener at den generelle oppfatning av talent og gode prestasjoner er som følgende: Man skulle tro at alle i idrettens verden simpelthen må se sammenhengen mellom trening og forbedringer og mellom bevissthet og prestasjoner og slutte å snakke så mye om medfødt fysisk talent. Men det er nesten som folk nekter å se dette. Grunnen er kanskje det Malcom Gladwell har påpekt, nemlig at vi setter naturlig begavelse høyere enn ferdighetene vi tilegner oss. (Dweck 2007:94) Den konstante mentale innstillingen Dweck forteller om Stuart Biddle og kollegene hans som målte sammenhengen mellom unge menneskers mentale innstilling og idrettsevner. Personer med en konstant mental innstilling mente at man har en begrenset evne til å drive med idrett og at man i virkeligheten ikke kan gjøre mye for å påvirke den. De mente at en må ha et naturtalent i idrett for å bli virkelig god (Dweck 2007:102). Dweck hevder at personer med en konstant mental innstilling ser på anstrengelser som noe svake mennesker må belage seg på. Når folk vet at de er mindreverdige, har de ingenting å tape på å anstrenge seg mer. Derimot hvis du har mye å tape dersom din berømmelse skyldes at du ikke har noen svakheter, men er et geni eller et naturtalent, kan den konstante mentale innstillingen se på anstrengelser som noe som kan reduserer deg (Dweck, 2007). Dweck forteller flere historier om fiolinisten Nadja Salerno-Sonnenberg. Nadja debuterte som fiolinist allerede i alder av ti år i Philadelphia Orchestra. Nadja var et stort talent, men når hun 14

16 kom til Juilliard for å studere videre hos den store fiolinpedagogen Dorothy DeLay, hadde hun lagt til seg mange uvaner. Til tross for et stort talent var fingerstillingen og buestrøkene klumsete, og hun holdt også fiolinen galt. Hun nektet å forandre på dette, Nadja hadde alltid vært vant med gode omtaler i pressen. Etter noen år oppdaget hun at flere av de andre studentene begynte å ta henne igjen og til og med bli bedre. Frykten for å gi alt hun hadde og allikevel feile ble et mareritt for henne og lammet henne (Dweck, 2007). Jeg stiller spørsmål ved hvorfor det er så skremmende å anstrenge seg? Dweck mener det er to grunner til det, hvor den ene er at genier ifølge den konstante mentale innstillingen ikke behøver å anstrenge seg. Hvis du må anstrenge deg, er du ikke begavet. Den andre grunnen er, slik Nadja antyder, at anstrengelser fratar en enhver unnskyldning, noe som vil si når man ikke anstrenger seg, kan man alltid si: «Jeg kunne ha blitt». Dweck forteller om venninnen som påstod at hun kunne bli verdens beste i karate, men hvis hun virkelig hadde prøvd å bli det kunne hun ikke ha sagt det (Dweck, 2007:47-48). Den mentale innstillingen om vekst Tilbake til Stuart Biddle, som i sterk kontrast til den konstante mentale innstillingen oppfatter personer med en mental innstilling om vekst følgende: «Du kan alltid forbedre dine idrettsprestasjoner hvis du bare trener mer. For å bli god i idrett må du lære deg teknikk og ferdigheter, og øve jevnlig på dem» (Dweck, 2007:102). Jeg fortsetter også på historien om Salerno-Sonnenberg, som faktisk klarte å gjøre noe med sin konstante mentale innstilling. Hun turte til slutt å prøve å feile, å oppleve et ærlig nederlag, som tross alt var bedre enn kursen hun hadde slått inn på. Hun tok ekstra timer hos DeLay for å delta i kommende konkurranser, og for første gang satset hun alt, og vant. Salerno-Sonnenberg beskriver: «Noe vet jeg med sikkerhet: Man må jobbe hardes for tingene man liker best. Og når det er musikk man elsker, må man kjempe med livet som innsats» (Dweck, 2007:48). 15

17 Tilbakemeldinger Den konstante mentale innstillingen Dweck hevder at den konstante mentale innstillingen begrenser prestasjonene, at den pådytter folk hemmende tanker og skaper dårlige læringsstrategier. Personer med en slik mental innstilling gjør andre mennesker til dommere istedenfor allierte. Dweck mener at kritikk eller tilbakemeldinger til personer med en konstant mental innstilling tas personlig, at det blir sett på som en trussel, en fornærmelse eller et angrep. For disse personene blir tilbakemelding sett på som en dom over talentet sitt, og Dweck forklarer det slik: Innenfor den konstante mentale innstillingen kan både positive og negative merkelapper forkludre bevisstheten. Når du får en positiv merkelapp blir du redd for å miste den. Og når du får en negativ merkelapp, frykter du at du fortjener den (Dweck, 2007:80). En person med en konstant mental innstilling forkaster derfor tilbakemeldinger. En student med en konstant mental innstilling sa følgende om læreren sin: «Han er ondskapsfull. Han setter ikke riktig karakter, og er åpenbart partisk. Han liker meg rett og slett ikke ( ) Fyren er en pompøs drittsekk. Han er bare ute etter å slakte arbeidet mitt» (Dweck, 2007:81). Den mentale innstillingen om vekst Dweck mener at personer med en mental innstilling om vekst skaffer seg allierte i læringsprosessen. Hun beskriver dette som noe av grunnen til at vekstorienterte mennesker utvikler evnene sine og at dette bærer frukter. Dweck spurte folk om hvordan de så for seg Thomas Alva Edison jobbet med oppfinnelsene sine, og mange trodde at Edison jobbet alene. Sannheten er at Edison jobbet sammen med mange velutdannede vitenskapsfolk blant dem kjemikere, matematikere, fysikere, ingeniører og glassblåsere (Dweck, 2007). I kontrast til den konstante tenkemåten reagerte elevene med en vekst innstilling annerledes på tilbakemeldingene fra læreren: Han virket arrogant, ydmykende og var en nedlatende person, men evalueringen var tilsynelatende ærlig og detaljert ( ) Han er tilsynelatende så stolt av seg selv at det nærmer seg arroganse. Han var uhyre kritisk ( ) Kommentarene hans var nyttige og klare. Jeg føler at jeg har lært mye av ham (Dweck, 2007:81). Personer med en mental innstilling om vekst snur tilbakemeldinger om til sin fordel. Vekstorienterte personer kan i likhet med den konstante mentale innstillingen oppleve lærere 16

18 eller trenere som gamle grinebitere eller bedrevitere, men de innser at dette er personer som har noe å lære dem. Andres suksess Den konstante mentale innstillingen I følge Dweck reagerer personer med en konstant mental innstilling dårlig på andres suksess: John McEnroe orket aldri tanken på å tape. Det verste var å tape mot en venn eller slektning. Slike tap gjorde han mindre spesiell. For eksempel håpet han intenst at vennen Peter skulle tape finalen i en turnering der Peter hadde slått ut McEnroe i en tidligere runde (Dweck, 2007:104) Jeg har tidligere beskrevet at personer som er konstante ønsker å bli dyrket og satt på en pidestall, og at disse personene liker seg best når de er på toppen. For deres suksess betyr andres fiasko, men andres suksess kan bety som McEnroe: min fiasko. Dweck gir oss eksempel på hvordan elever med en konstant mental innstilling i 7.klasse reagerte når de fikk lov til å se på andres besvarelse på en prøve: «Elevene men en konstant mental innstilling valgte i mye større grad å se på besvarelsene til elever som virkelig hadde gjort det dårlig. På denne måten følte de seg bedre selv» (Dweck, 2007:41). Den mentale innstillingen om vekst Personer med en vekst innstilling unner andre suksess, og samtidig prøver de å lære av personer som har gjort det bedre, eller er på et høyere nivå en dem selv. Dweck forteller at disse 7.klasseelvene studerte besvarelsene til elevene som hadde gjort det mye bedre enn dem selv, og brukte dette til å bli bedre (Dweck, 2007). Oppsummering så langt Som vi har sett fortoner verden seg forskjellig for personer med ulik mental innstilling. Skille mellom de mentale innstillingene kommer svært tydelig frem og er noe av styrken til boka til Dweck, men kanskje også noe av svakheten. Fremstilling til Dweck av de mentale innstillingene kan oppleves som noe svart/hvit. På bakgrunn av denne innsikten har jeg valgt å 17

19 ta et dykk inn i litteratur som er nært beslektet Dwecks forskning. Dette er målorienteringsteori hvor ego-orientering og oppgaveorientering er de sentrale mentale innstillingene for å bruke Dwecks terminologi. Målorienteringsteori I boken True competition A guide to pursuing excellence in Sport and Society(2009) skrevet av David Light Shields og Brenda Light Bredemeier beskriver de to veier til suksess, gjennom task eller ego, oversatt til norsk oppgaveorientering eller ego-orientering. I boken beskriver de task eller oppgaveorienterte personer som True Competitors, disse personene er oftest indre motiverte og suksess handler som oftest om å lære. Ego eller ego-orienterte personer kalles decompetitors, disse er som oftest ytre motiverte og suksess handler om å være bedre enn andre (Shields & Bredemeier, 2009). I boka beskrives det slik: Both competitors and decompetitors are interested in achievement and success, but they think about it differently. To preview: Competitors feel successful whenever they develop new skills or achieve new levels of mastery. Personal excellence is their ultimate goal. The goal of decompetitors is to demonstrate their superior abilities, and they experience success only when they outperform others (Shields & Bredemeier 2009:94) Videre i oppgaven kommer jeg til å bruke Task og Ego som egennavn for å forklare fenomenene. Oppgaveorientering Task betrakter talentet sitt som noe man i stor grad kan gjøre noe med og mener suksess stammer fra hardt arbeidet over tid (Shields & Bredemeier 2009:93). Task finner motivasjon i det å bli bedre: Task sees the contest as an opportunity to learn and grow, to push past previous levels of achievement and to measure his progress towards mastery. Although Task would much rather win than lose, he feels like a winner, regardless of the outcome, if he believes he has stretched himself. Task is always hustling, always trying hard ( ) Competitors se the contest as an opportunity to push for excellence. (Shields & Bredemeier 2009:94-95) Task har personlige mål, men ser på prosessen som det viktigste: «Excellence is a journey that is never fully completed. It is a journey of self-discovery, and the journey is what matters. 18

20 Excellence is more about process than outcome» (Shields & Bredemeier 2009:103). Shields og Bredemeier beskriver at oppgaveorienterte personer ser stor verdi i innsats for å bli bedre, står i utfordringer over lengre tid, finner gode læringsstrategier, håndterer emosjonelle tilbakeslag raskt, håndterer stress på en god måte og trives med konkurranse. Det er store likheter mellom Task og Dweck sin mentale innstilling om vekst. Personer som er oppgaveorienterte ser i liket med vekst innstillingen på egeninnsats som veien til å utvikle ferdigheter. De betrakter talentet sitt som noe de i stor grad kan gjøre noe med. I møte med utfordringer og tilbakeslag så ser de på dette som en naturlig del av læringen. Kritikk eller tilbakemelding fra andre er viktig hvis de skal oppnå høyere ferdighetsnivå og begge ser ut til å være drevet av indre motivasjon. Task liker å vinne, men ser stor verdi i å mestre utfordringer og lære seg nye ferdigheter uten nødvendigvis å være bedre enn andre. Hva med Ego? Ego betrakter talentet sitt som noe man i liten grad kan gjøre noe med og mener suksess kommer fra talentet du er født med: «Ego believes that effort may help, but ultimately, success comes to the most talented, and Ego wants to prove that he belongs in that elite category» (Shields & Bredemeier 2009 :93). Ego er opptatt av å demonstrere at han er bedre enn andre, å utkonkurrere andre er selve definisjonen på suksess for Ego: Ego s goal is to demonstrate his superiority over Task. He defines success as outperforming others ( ) Consequently Ego often gets engulfed in what we might-call reveal conceal syndrome. He wants to reveal his ability when it is superior, but conceal it when it isn t. (Shields & Bredemeier 2009:94-95) Ego er ekstremt opptatt av å vise at talentet sitt er bedre enn andres, derfor kan Egos selvoppfattelse ha betydning for innsatsen han gjør i en konkurranse: Ego is very careful about how much effort he puts out. He recognizes that trying hard is a double edged sword. Ego achieves his goal of looking like the more talented player. However, if he tries really hard and still falls short of the victory stand, then everyone will see that he is the less talented player. Better to slack off a bit. Then if he loses, he can shrug it off. (Ibid) Egos viktigste motivasjon er å vinne, men ofte kan motivasjonen for å vinne gå over i frykt for å tape og beskrives som følgende «Rather than focusing on winning, this alternate form of decompetion is driven by a different goal: To avoid defeat» (Shields & Bredemeier 2009:98). Denne frykten kan ende på to måter for Ego: 19

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Mer meg. - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft. Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3

Mer meg. - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft. Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3 Mer meg - om pårørende søsken sine opplevelser med kreft Diakonhjemmet Høgskole Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis MGFAM-C-FA3 Renate Buhaug Sjaastad Masteroppgave 26. april 2013 Antall ord:

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Unge kreftpasienters psykososiale behov

Unge kreftpasienters psykososiale behov Bacheloroppgave i sykepleie Unge kreftpasienters psykososiale behov Young cancer patients psychosocial needs Kandidatnummer: 137 Kull: 2011 Antall ord: 10 006 Innleveringsdato: 19. mars 2014 Kreftsykdommen

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Motivasjon for å bli selvstendig næringsdrivende

Motivasjon for å bli selvstendig næringsdrivende Bacheloroppgave Vår 2011 Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Studentnummer: 36022260 Motivasjon for å bli selvstendig næringsdrivende Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Utdrag fra "Pust når det gjelder" Alle rettigheter Koloritt Forlag AS og Inger Lise Eide

Utdrag fra Pust når det gjelder Alle rettigheter Koloritt Forlag AS og Inger Lise Eide Sesjon 6 Unnfangelse Kreativitet Prosjektplanlegging Seksualdriften er midlertidig tilfredsstilt når kvinnen går gravid - Astrolog Tad Mann Det gamle Kina I det gamle Kina planla man alltid et barns unnfangelse.

Detaljer