Mentale innstillinger i fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mentale innstillinger i fotball"

Transkript

1 Mentale innstillinger i fotball Handler suksess om å lære Eller om å bevise at du er best? UEFA A-lisens

2 Innhold Sammendrag:... 4 Forord... 6 Problemstilling... 7 Hovedproblemstilling:... 7 Underproblemstilling:... 7 Innledning... 7 Teoridel: De mentale innstillingene... 9 Utfordringer Den konstante mentale innstillingen: Den mentale innstillingen om vekst Tilbakeslag Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Innsats Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Tilbakemeldinger Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Andres suksess Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Oppsummering så langt Målorienteringsteori Oppgaveorientering Hva med Ego? Ortogonale fenomener Metode Hermeneutisk tilnærming Introperspektiv tilnærming Dybdeintervjuer

3 Observasjon Innholdsanalyse Primær og sekunder data Egne erfaringer og innsamling av data Utfordringer Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Tilbakeslag Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Innsats Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Tilbakemeldinger Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Andres suksess Den konstante mentale innstillingen Den mentale innstillingen om vekst Oppgave orientering Rasmus Ankersen Drøfting av problemstillingene Hovedproblemstillingen Den konstante mentale innstillingen og ego-orientering: Den mentale innstillingen om vekst og oppgaveorientering Ortogonale fenomener Konklusjon hovedproblemstilling Underproblemstilling Iver Fossum Martin Ødegaard Konklusjon av underproblemstillingen Iver Fossum Martin Ødegaard

4 Avsluttende kommentarer Litteraturliste Vedlegg... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 1: Intervju Iver Fossum... Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 2: Intervju Martin Ødegaard... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3

5 Sammendrag: Hvordan påvirker de mentale innstillingene fotballspilleren? I Hvilken grad har dette vært med på å forme Iver Fossum og Martin Ødegaard sin utvikling som fotballspillere? Denne oppgaven handler om hvordan de mentale innstillinger påvirker fotballspilleren. En stor del av bakgrunnen for valget av tema bunner i interesse rundt det mentale aspektet i fotball og mye av oppgaven er derfor bygd på egne opplevelser som spiller og trener. Oppgavens teori tar utgangspunkt i den amerikanske sosialpsykologen, Carol Dwecks forskning på mental innstilling, sammenfattet i boka Mindset the new psychology of success, som i norsk oversettelse har tittelen mental vekst. I første del av oppgaven ønsker jeg å gi leseren en innføring i forskningen til Dweck på de mentale innstillingene, gi leseren en dypere forståelse for hvordan de mentale innstillingene preger folks selvoppfattelse, samt hvordan de håndterer henholdsvis utfordringer, tilbakeslag, innsats, tilbakemeldinger og andres suksess. Deretter bruker jeg de samme begrepene som overskrift når jeg går i gjennom egne erfaringer og opplevelser som spiller, og som trener i møte med andre spillere. I denne delen er målet å gi leseren innsikt i hvor forskjellig verden fortoner seg for spillere med ulik mental innstilling og hvor avgjørende denne innstillingen igjen er for deres evne til å ta læring og utvikle seg. Problemstillingen og de fenomenene jeg her tar for meg er av en sånn art at det er naturlig å velge kvalitative metoder. Oppgaven er derfor først og fremst induktiv med et mål om å skape større forståelse for temaet hos meg og for leseren. Jeg vil belyse hvordan den mentale innstillingen hos fotballspillere sjelden er så svart-hvitt som en kan få inntrykk av hos Dweck. Her vil jeg også trekke inn begrepene ego- og oppgaveorientering for å tydeliggjøre at en kan ha elementer av begge innstillinger samtidig. Her vil jeg også trekke inn sammenhengen mellom mental innstilling og motivasjon. I siste del av oppgaven ønsker jeg å se på hvordan de mentale innstillingene har vært med på å forme to av landets fremste unge spillere, Iver Fossum og Martin Ødegaard sin utvikling som 4

6 fotballspillere. Her har jeg valgt å dybde intervjue Iver og Martin om deres tenkning rundt utviklingen av egne ferdigheter og hvordan de underveis har taklet utfordringer, tilbakeslag, innsats, tilbakemeldinger og andres suksess. 5

7 Forord Jeg er nå i ferd med å runde av en teoretisk oppgave rundt en tematikk som har påvirket meg som fotballspiller, fotballtrener og menneske, og jeg må innrømme at denne oppgaven har vært viktig for meg personlig. Til tross for ung alder (24) har jeg gjennom mange år stilt spørsmål ved og reflektert rundt hvordan det mentale aspektet påvirker en fotballspiller, mye fordi jeg selv har brukt mange timer inne på et hyggelig kontor hos en mental trener ved navn Mette Rosseland. Det har derfor vært en stor lettelse og endelig fått skrevet ned mange av disse refleksjonene og opplevelsene. Jeg har etter beste evne forsøkt å sette teorien inn i en sammenheng som jeg håper vil gi leseren interesse og forståelse rundt hvordan de mentale innstillingene fungerer og hvordan de påvirker en fotballspiller. Jeg vil takke NFF og spesielt min veileder Reidar Vågnes som har hjulpet meg med å bygge opp strukturen på oppgaven og gjort det lettere for meg å sette ting inn i et system. Jeg vil også benytte anledningen å takke Espen Haug, Geir Arne «Rødde» Kristiansen og Johannes Mosegaard i arbeidsgruppa, for flotte diskusjoner og god samarbeidsvilje fra første sekund. Jeg vil også rette en ekstra takk til Mette Rosseland og Øyvind Thorsen som har vært viktige diskusjonspartnere i arbeidet med oppgaven. Drammen, 27.januar

8 Problemstilling Hovedproblemstilling: Hvordan påvirker de mentale innstillingene fotballspilleren? Underproblemstilling: I hvilken grad har de mentale innstillingene vært med på å forme Iver Fossum og Martin Ødegaard sin utvikling som fotballspillere? Innledning Det kan være lurt for leseren å kjenne til noe av bakgrunnen til forfatteren av en slik oppgave. Jeg er 24 år gammel og jobber til daglig som trener i utviklingsavdelingen til Strømsgodset Toppfotball. Dette har jeg gjort siden jeg måtte legge opp som fotballspiller i samme klubb i 2011 på grunn av en serie med kneskader og operasjoner. Jeg har alltid sett på meg selv som en ydmyk, pliktoppfyllende og lærevillig person, men jeg skulle etterhvert erfare og bli bevisst en «propp» i min evne til å ta til meg læring, og evne til å bli en bedre fotballspiller. I 2006, da jeg var 16 år og, som mange andre, en ung og lovende fotballspiller i utviklingsavdelingen til Strømsgodset. De to første årene var fylt med utvikling. Jeg ble bedre for hver dag og dermed ble bedre enn de fleste i mitt miljø. Jeg var opptatt av å gjøre ting hundre prosent, og jeg forventet, samt etterstrebet perfeksjon. Perfeksjon for meg var å bli bedre, men også å være bedre enn andre. Dette førte også til at jeg utviklet en redsel for å tape, mislykkes og gjøre feil. Ettersom jeg ble bedre, ble jeg desto mer redd for å feile. Det å avsløre svakheter for medspillere, trener og folk på tribunen ble etter hvert min største frykt. Dette førte til at jeg skjerpet meg voldsomt og gav mye energi, men samtidig stoppet dette også utviklingen min, for jeg fokuserte og spilte på det jeg allerede var god på. Jeg var mer opptatt av å spille feilfritt, enn å utvikle kreativitet. Det ble mer viktig for meg å bevise at jeg var best, enn å utfordre meg selv til å bli enda bedre. Da jeg fikk proffkontrakt som 18åring ble dette verre. Jeg havnet oftere i forsvarsposisjon, spesielt i situasjoner hvor medspillere forventet at jeg skulle være best. Selv om jeg var en ydmyk person som hørte på folk rundt meg, minsket min evne til å ta til meg læring og utforske spillet. Dette ble et resultat at jeg var 7

9 ekstremt redd for å avsløre svakhet. I ettertid har jeg spurt meg selv om hvorfor det var slik, og hva var denne overnevnte «proppen»? Som tidligere nevnt i oppgaven har viktig diskusjonspartnere for meg i dette arbeidet vært Øyvind Thorsen og Mette Rosseland. Disse to personene har hatt stor betydning for min bevissthet og interesse for tematikken. I 2010 anbefalte Thorsen meg å lese Mental vekst (2007) av den amerikanske sosialpsykologen Carol Dwek, som viste seg å være en bok som traff meg. Jeg har aldri lest en bok som så presist kunne sette ord og forklaringer på mye av det jeg har opplevd og fremdeles opplever. 8

10 Teoridel: De mentale innstillingene Innledningsvis nevnes Mental vekst, som har hatt mye å si for min interesse rundt det mentale aspektet, og derfor er denne boken utgangspunktet og hovedlitteraturen i denne oppgaven. Samtidig ønsker jeg å sette meg inn i andres forskning og teorier under beslektet tematikk. Dette for å tydeliggjøre tematikken og kunne svare bedre på problemstillingen. Jeg innleder denne delen med en grafisk modell av Carol Dwecks mentale innstillinger. Modellen er tatt fra Nigel Homes og stod på trykk i Stanford Magazine april

11 Dweck beskriver hvordan din selvoppfattelse påvirker hvem du ønsker å være og hva du setter pris på i livet: Tyve års forskning har vist meg at måten du betrakter deg selv på, har dyptgripende innflytelse på hvordan du lever. Din egen innstilling til deg selv kan avgjøre om du blir den du ønsker å være, og om du vil oppnå det du setter pris på i livet. (Dweck, 2007:11-12). Carol Dweck beskriver to typer mentale innstillinger: Den konstante mentale innstillingen og den mentale innstillingen om vekst. Hun beskriver at mye av grunnlaget for din mentale innstilling handler om egen selvoppfattelse. I denne settingen vil det si hvordan du ser på deg selv som fotballspiller. Kort forklart har du en konstant mental innstilling hvis du ser på fotballtalentet ditt som noe som er en medfødt egenskap, og noe du i liten grad kan gjøre noe med. Personer med en konstant mental innstilling definerer suksess ved å være bedre enn andre, vise at man er overlegen og bevise at talentet deres er større en andres. Personer med en mental innstilling om vekst ser på fotballtalentet sitt som noe man i stor grad kan utvikle gjennom egeninnsats. Disse personene definerer egen suksess som når de lærer noe nytt i møte med utfordringer (Dweck, 2007). For å tydeliggjøre de mentale innstillingene, har jeg valgt en kronologisk tilnærming til modellen til Nigel Holm. Jeg ønsker å gå inn i dybden på kjernepunktene i modellen som er challenges, obstacles, effort, criticism og success of others. Jeg forholder meg til denne modellen i oppgaven, men velger å oversette til utfordringer, tilbakeslag, innsats, tilbakemeldinger og anders suksess. Utfordringer Den konstante mentale innstillingen: Dweck beskriver hvordan personer med en konstant mental innstilling risikerer å møte utfordringer med passivitet. Dweck har studert mange forskjellige personer med ulik bakgrunn og alder. Hun forteller at barn allerede fra fire års alder med en konstant mental innstilling ville forsikre seg om at de lykkes: Vi ga fireåringer følgende valg: De fikk legge et puslespill om igjen, eller prøve et nytt og vanskeligere. Selv i så ung alder holdt ungene med en konstant mental innstilling, som trodde på fastlagte karaktertrekk, seg til det tryggeste valget. Unger som er født gløgge, «vil ikke gjøre feil», fortalte de oss. (Dweck, 2007:22). 10

12 Personer med en konstant mental innstillinger ønsker å fremstå som perfekte og feilfrie. I de fleste tilfeller ønsker de å bli satt på en pidestall, ha folk rundt seg som dyrker dem, og får dem til å føle seg perfekte. Det vil si at personer med en konstant mental innstilling blomstrer når alt er trygt og godt. Når situasjonen blir utfordrende, da de ikke føler seg smarte eller talentfulle nok, mister de interessen. Dweck beskriver det slik: Vi ga 5.klassinger puslespill, som alle syntes var morsomme, men etter hvert som spillene ble vanskeligere, observerte vi et dramatisk fall i interessen blant elevene med en konstant mental innstilling. De mistet også lysten til å ta med seg spillerne hjem for å øve seg. (Dweck, 2007:23) Oppsummert føler personer med en konstant mental innstilling seg smarte når de ikke begår noen feil, fullfører noe raskt og feilfritt, da noe er lett for dem tross andre ikke klarer det, og at det viktigste er å være perfekt her og nå (Dweck, 2007). Eksempelvis er barn som legger puslespill én ting, men hvordan reagerer topputøvere med en konstant mental innstilling på utfordringer? I følge Dweck hadde den gamle tennisspilleren John McEnroe en konstant mental innstilling, da talentet til McEnroe betydde alt, han hadde ikke noe mer å lære. For han handlet suksess om å vise at man er overlegen, og i Mental vekst gjengis et utsagn fra John McEnroe, «Noen mennesker gidder ikke trene, men vil bare prestere. Andre vil øve seg hundre ganger. Jeg tilhører den første gruppen» (Dweck, 2007:103). Den mentale innstillingen om vekst For en person med en mental innstilling om vekst handler utfordringer om å strekke seg. Disse personene møter utfordringer med glød og entusiasme, og Dweck beskriver dem slik som at «De nøyer seg ikke bare med å søke utfordringer, de vender utfordringer til sin egen fordel. Jo større utfordringen er, desto mer strekker de seg» (Dweck, 2007:27). Dette bringer oss tilbake til puslespillene, hvor disse barna synes det å velge samme puslespill om igjen var et merkelig valg og stilte spørsmål om hvorfor en spurte om dette og lurte på hvem som ønsket å legge det samme puslespillet om igjen (Dweck, 2007:23). Personer med mental innstilling om vekst definerer læring når noe er virkelig vanskelig, og de må anstrenge seg for å klare noe de ikke klarte før, og de jobber med noe over lang tid, og begynner å forstå det (Dweck, 2007:30). Poenget er å lære med tiden, møte utfordringer underveis og gjøre fremskritt, for denne gruppa er ikke poenget umiddelbar perfeksjon (ibid). Dweck forteller om den amerikanske fotballspilleren Mia Hamm, som hadde stor suksess. Mia begynte å spille fotball med sin eldre bror og ti år gammel spilte hun på lag med elleve år 11

13 gamle guttespillere. Hun kastet seg deretter inn i kampen for å komme med på det beste universitetslaget i USA. Hentet fra Mental vekst beskriver Mia Hamm situasjonen som følgende: Hele livet har jeg strukket meg, og utfordret spillere som var eldre, større, dyktigere og mer erfarne kort sagt bedre enn meg selv ( ) Hver dag forsøkte jeg å nå opp til nivået deres ( ) og jeg forbedret meg raskere enn jeg trodde var mulig. (Dweck, 2007:35). Tilbakeslag Den konstante mentale innstillingen Dweck mener at fiasko og nederlag kan bli traumatiske tilbakeslag for personer med en konstant mental innstilling. Disse personene ser på det å feile som mangel på kompetanse og potensial at du er en fiasko. Personer med en konstant mental innstilling plager seg selv med sin inkompetanse og sitt manglede egenverd. I et forsøk på universitetsstudenter fant Dweck ut at disse personene i stor grad ikke gjorde noe for å løse vanskelighetene de møtte. De studerte for eksempel ikke det de måtte lære, de leverte ikke besvarelser innen tidsfristene, og de ga blaffen i det daglige rutinearbeidet. Hindringer førte til tilbaketrukket engasjement for mange av studentene med denne innstillingen (Dweck, 2007). Dweck forteller at de gjennomførte en undersøkelse der 7.klassinger fortalte hvordan de ville reagere på en dårlig skolekarakter i et nytt fag. Dweck beskriver hvordan disse 7.klassingene jobbet frem mot neste prøve: Elevene med en konstant mental innstilling sa at de ville jobbe mindre frem til neste prøve. For hvis du ikke har de evnene som skal til, hva er vitsen med å kaste bort tiden på å anstrenge seg mer? De sa også de ville overveie å jukse neste gang! Hvis de ikke har de nødvendige evnene, må man finne en annen metode (Dweck, 2007:41) I tillegg ønsket disse elevene å reparere sin egen selvtillit. Dweck skisserer noen måter disse barna ønsket å reparere den på, eksempelvis ved å oppsøke personer som testet dårligere, slik at de på den måten føler seg bedre selv, eller å komme med unnskyldninger, samt legge skylden på noen andre (Dweck, 2007). Som vi har sett ett eksempel på tidligere hadde John McEnroe en konstant mental innstilling, og Dweck beskriver hvordan McEnroe taklet nederlag og tilbakeslag: 12

14 Ingenting var noensinne hans egen feil. En gang tapte han en kamp fordi han hadde feber. En gang hadde han vondt i ryggen. En gang ble han offer for altfor store forventinger, en annen gang for tabloidpressen ( ) En gang spiste han for kort tid før kampen. En gang var han for tykk, en annen gang for tynn. En gang var det for kaldt å spille, en annen gang for varmt. En gang var han for dårlig trent, en annen gang overtrent (Dweck, 2007:42) I følge Dweck er McEnroe mest smertelige tap, tapet for Ivan Lendl i det åpne franske mesterskapet i Hvordan kunne han tape kampen etter å ha ledet den med 2-0 i sett? Ifølge McEnroe var det ikke hans feil. En kameramann fra NBC hadde tatt av seg hodetelefonene, og støyen fra dem kunne høres fra sidelinjen (Ibid). Personer med denne innstillingen kan i mange tilfeller utvikle stor frykt for å tape. For den konstante mentale innstillingen er det å feile, uten å ha en god unnskyldning selve marerittet. I mental vekst(2007) beskriver fiolinisten Nadja Salerno-Sonnenberg det slik: «Alt jeg opplevde kokte ned til frykt frykten for å prøve og feile. Hvis man skal prøvespille et sted, og ikke satser alt eller er dårlig forberedt og ikke har jobbet så hardt man kunne, da har man en unnskyldning om man ikke vinner Ingenting, er vanskeligere enn å si: Jeg ga alt jeg hadde, men det var ikke godt nok.» (Dweck, 2007:48) Den mentale innstillingen om vekst I Dwecks undersøkelse hvor 7.klassinger fortalte hvordan de ville reagere på en dårlig skolekarakter i et nytt fag reagerte personer med en mental innstilling om vekst helt annerledes: «Elever med en mental innstilling om vekst sa ikke overraskende at de ville jobbe hardere frem til neste prøve ( ) Studentene ønsket også å se besvarelsene til de elevene som hadde gjort det mye bedre enn dem selv» (Dweck, 2007:41). I forsøket med universitetsstudentene sier Dweck at mange av personene med en mental innstilling om vekst også slet med å takle tilbakeslag. Til forskjell fra de konstante oppdaget Dweck og teamet at disse personene anstrengte seg mer, jo mer deprimerte de følte seg: «Jo mer deprimert personer med en innstilling om vekst følte seg, desto mer anstrengte de seg for å løse problemene, desto mer tok de seg av skolearbeidet og desto mer tok de seg av de trivielle sidene ved livet. Jo verre de følte seg, desto mer besluttsomme ble de» (Dweck, 2007:43). Basketballspiller Michael Jordan ble, som kjent for mange, ikke rekruttert til colleget laget i North Carolina. Jordan ble, som mange andre, sønderknust når han ikke ble prioritert. Moren 13

15 forteller: «Jeg ba ham gå tilbake og trene mer ( ) gutten hørte på mor ( ) Han pleide å dra hjemmefra i sekstiden om morgenen for å trene før skolen begynte» (Dweck, 2007:91). Dweck hevder at et av de viktige kjennetegnene på personer med en innstilling om vekst er at de blir motivert av tilbakeslag. Nederlag er informative, og funger som en vekkerklokke. Hun forteller om hvordan basketballstjernen Kareem Abdul-Jabbar reagerte når basketforbundet nedla forbud mot han yndlingsskudd, dunkeskuddet. Mange trodde at den nye regelen ville hemme karrieren hans, men i stedet jobbet han dobbelt så hardt på å utvikle andre skuddvarianter (Dweck, 2007). Innsats Dweck mener at den generelle oppfatning av talent og gode prestasjoner er som følgende: Man skulle tro at alle i idrettens verden simpelthen må se sammenhengen mellom trening og forbedringer og mellom bevissthet og prestasjoner og slutte å snakke så mye om medfødt fysisk talent. Men det er nesten som folk nekter å se dette. Grunnen er kanskje det Malcom Gladwell har påpekt, nemlig at vi setter naturlig begavelse høyere enn ferdighetene vi tilegner oss. (Dweck 2007:94) Den konstante mentale innstillingen Dweck forteller om Stuart Biddle og kollegene hans som målte sammenhengen mellom unge menneskers mentale innstilling og idrettsevner. Personer med en konstant mental innstilling mente at man har en begrenset evne til å drive med idrett og at man i virkeligheten ikke kan gjøre mye for å påvirke den. De mente at en må ha et naturtalent i idrett for å bli virkelig god (Dweck 2007:102). Dweck hevder at personer med en konstant mental innstilling ser på anstrengelser som noe svake mennesker må belage seg på. Når folk vet at de er mindreverdige, har de ingenting å tape på å anstrenge seg mer. Derimot hvis du har mye å tape dersom din berømmelse skyldes at du ikke har noen svakheter, men er et geni eller et naturtalent, kan den konstante mentale innstillingen se på anstrengelser som noe som kan reduserer deg (Dweck, 2007). Dweck forteller flere historier om fiolinisten Nadja Salerno-Sonnenberg. Nadja debuterte som fiolinist allerede i alder av ti år i Philadelphia Orchestra. Nadja var et stort talent, men når hun 14

16 kom til Juilliard for å studere videre hos den store fiolinpedagogen Dorothy DeLay, hadde hun lagt til seg mange uvaner. Til tross for et stort talent var fingerstillingen og buestrøkene klumsete, og hun holdt også fiolinen galt. Hun nektet å forandre på dette, Nadja hadde alltid vært vant med gode omtaler i pressen. Etter noen år oppdaget hun at flere av de andre studentene begynte å ta henne igjen og til og med bli bedre. Frykten for å gi alt hun hadde og allikevel feile ble et mareritt for henne og lammet henne (Dweck, 2007). Jeg stiller spørsmål ved hvorfor det er så skremmende å anstrenge seg? Dweck mener det er to grunner til det, hvor den ene er at genier ifølge den konstante mentale innstillingen ikke behøver å anstrenge seg. Hvis du må anstrenge deg, er du ikke begavet. Den andre grunnen er, slik Nadja antyder, at anstrengelser fratar en enhver unnskyldning, noe som vil si når man ikke anstrenger seg, kan man alltid si: «Jeg kunne ha blitt». Dweck forteller om venninnen som påstod at hun kunne bli verdens beste i karate, men hvis hun virkelig hadde prøvd å bli det kunne hun ikke ha sagt det (Dweck, 2007:47-48). Den mentale innstillingen om vekst Tilbake til Stuart Biddle, som i sterk kontrast til den konstante mentale innstillingen oppfatter personer med en mental innstilling om vekst følgende: «Du kan alltid forbedre dine idrettsprestasjoner hvis du bare trener mer. For å bli god i idrett må du lære deg teknikk og ferdigheter, og øve jevnlig på dem» (Dweck, 2007:102). Jeg fortsetter også på historien om Salerno-Sonnenberg, som faktisk klarte å gjøre noe med sin konstante mentale innstilling. Hun turte til slutt å prøve å feile, å oppleve et ærlig nederlag, som tross alt var bedre enn kursen hun hadde slått inn på. Hun tok ekstra timer hos DeLay for å delta i kommende konkurranser, og for første gang satset hun alt, og vant. Salerno-Sonnenberg beskriver: «Noe vet jeg med sikkerhet: Man må jobbe hardes for tingene man liker best. Og når det er musikk man elsker, må man kjempe med livet som innsats» (Dweck, 2007:48). 15

17 Tilbakemeldinger Den konstante mentale innstillingen Dweck hevder at den konstante mentale innstillingen begrenser prestasjonene, at den pådytter folk hemmende tanker og skaper dårlige læringsstrategier. Personer med en slik mental innstilling gjør andre mennesker til dommere istedenfor allierte. Dweck mener at kritikk eller tilbakemeldinger til personer med en konstant mental innstilling tas personlig, at det blir sett på som en trussel, en fornærmelse eller et angrep. For disse personene blir tilbakemelding sett på som en dom over talentet sitt, og Dweck forklarer det slik: Innenfor den konstante mentale innstillingen kan både positive og negative merkelapper forkludre bevisstheten. Når du får en positiv merkelapp blir du redd for å miste den. Og når du får en negativ merkelapp, frykter du at du fortjener den (Dweck, 2007:80). En person med en konstant mental innstilling forkaster derfor tilbakemeldinger. En student med en konstant mental innstilling sa følgende om læreren sin: «Han er ondskapsfull. Han setter ikke riktig karakter, og er åpenbart partisk. Han liker meg rett og slett ikke ( ) Fyren er en pompøs drittsekk. Han er bare ute etter å slakte arbeidet mitt» (Dweck, 2007:81). Den mentale innstillingen om vekst Dweck mener at personer med en mental innstilling om vekst skaffer seg allierte i læringsprosessen. Hun beskriver dette som noe av grunnen til at vekstorienterte mennesker utvikler evnene sine og at dette bærer frukter. Dweck spurte folk om hvordan de så for seg Thomas Alva Edison jobbet med oppfinnelsene sine, og mange trodde at Edison jobbet alene. Sannheten er at Edison jobbet sammen med mange velutdannede vitenskapsfolk blant dem kjemikere, matematikere, fysikere, ingeniører og glassblåsere (Dweck, 2007). I kontrast til den konstante tenkemåten reagerte elevene med en vekst innstilling annerledes på tilbakemeldingene fra læreren: Han virket arrogant, ydmykende og var en nedlatende person, men evalueringen var tilsynelatende ærlig og detaljert ( ) Han er tilsynelatende så stolt av seg selv at det nærmer seg arroganse. Han var uhyre kritisk ( ) Kommentarene hans var nyttige og klare. Jeg føler at jeg har lært mye av ham (Dweck, 2007:81). Personer med en mental innstilling om vekst snur tilbakemeldinger om til sin fordel. Vekstorienterte personer kan i likhet med den konstante mentale innstillingen oppleve lærere 16

18 eller trenere som gamle grinebitere eller bedrevitere, men de innser at dette er personer som har noe å lære dem. Andres suksess Den konstante mentale innstillingen I følge Dweck reagerer personer med en konstant mental innstilling dårlig på andres suksess: John McEnroe orket aldri tanken på å tape. Det verste var å tape mot en venn eller slektning. Slike tap gjorde han mindre spesiell. For eksempel håpet han intenst at vennen Peter skulle tape finalen i en turnering der Peter hadde slått ut McEnroe i en tidligere runde (Dweck, 2007:104) Jeg har tidligere beskrevet at personer som er konstante ønsker å bli dyrket og satt på en pidestall, og at disse personene liker seg best når de er på toppen. For deres suksess betyr andres fiasko, men andres suksess kan bety som McEnroe: min fiasko. Dweck gir oss eksempel på hvordan elever med en konstant mental innstilling i 7.klasse reagerte når de fikk lov til å se på andres besvarelse på en prøve: «Elevene men en konstant mental innstilling valgte i mye større grad å se på besvarelsene til elever som virkelig hadde gjort det dårlig. På denne måten følte de seg bedre selv» (Dweck, 2007:41). Den mentale innstillingen om vekst Personer med en vekst innstilling unner andre suksess, og samtidig prøver de å lære av personer som har gjort det bedre, eller er på et høyere nivå en dem selv. Dweck forteller at disse 7.klasseelvene studerte besvarelsene til elevene som hadde gjort det mye bedre enn dem selv, og brukte dette til å bli bedre (Dweck, 2007). Oppsummering så langt Som vi har sett fortoner verden seg forskjellig for personer med ulik mental innstilling. Skille mellom de mentale innstillingene kommer svært tydelig frem og er noe av styrken til boka til Dweck, men kanskje også noe av svakheten. Fremstilling til Dweck av de mentale innstillingene kan oppleves som noe svart/hvit. På bakgrunn av denne innsikten har jeg valgt å 17

19 ta et dykk inn i litteratur som er nært beslektet Dwecks forskning. Dette er målorienteringsteori hvor ego-orientering og oppgaveorientering er de sentrale mentale innstillingene for å bruke Dwecks terminologi. Målorienteringsteori I boken True competition A guide to pursuing excellence in Sport and Society(2009) skrevet av David Light Shields og Brenda Light Bredemeier beskriver de to veier til suksess, gjennom task eller ego, oversatt til norsk oppgaveorientering eller ego-orientering. I boken beskriver de task eller oppgaveorienterte personer som True Competitors, disse personene er oftest indre motiverte og suksess handler som oftest om å lære. Ego eller ego-orienterte personer kalles decompetitors, disse er som oftest ytre motiverte og suksess handler om å være bedre enn andre (Shields & Bredemeier, 2009). I boka beskrives det slik: Both competitors and decompetitors are interested in achievement and success, but they think about it differently. To preview: Competitors feel successful whenever they develop new skills or achieve new levels of mastery. Personal excellence is their ultimate goal. The goal of decompetitors is to demonstrate their superior abilities, and they experience success only when they outperform others (Shields & Bredemeier 2009:94) Videre i oppgaven kommer jeg til å bruke Task og Ego som egennavn for å forklare fenomenene. Oppgaveorientering Task betrakter talentet sitt som noe man i stor grad kan gjøre noe med og mener suksess stammer fra hardt arbeidet over tid (Shields & Bredemeier 2009:93). Task finner motivasjon i det å bli bedre: Task sees the contest as an opportunity to learn and grow, to push past previous levels of achievement and to measure his progress towards mastery. Although Task would much rather win than lose, he feels like a winner, regardless of the outcome, if he believes he has stretched himself. Task is always hustling, always trying hard ( ) Competitors se the contest as an opportunity to push for excellence. (Shields & Bredemeier 2009:94-95) Task har personlige mål, men ser på prosessen som det viktigste: «Excellence is a journey that is never fully completed. It is a journey of self-discovery, and the journey is what matters. 18

20 Excellence is more about process than outcome» (Shields & Bredemeier 2009:103). Shields og Bredemeier beskriver at oppgaveorienterte personer ser stor verdi i innsats for å bli bedre, står i utfordringer over lengre tid, finner gode læringsstrategier, håndterer emosjonelle tilbakeslag raskt, håndterer stress på en god måte og trives med konkurranse. Det er store likheter mellom Task og Dweck sin mentale innstilling om vekst. Personer som er oppgaveorienterte ser i liket med vekst innstillingen på egeninnsats som veien til å utvikle ferdigheter. De betrakter talentet sitt som noe de i stor grad kan gjøre noe med. I møte med utfordringer og tilbakeslag så ser de på dette som en naturlig del av læringen. Kritikk eller tilbakemelding fra andre er viktig hvis de skal oppnå høyere ferdighetsnivå og begge ser ut til å være drevet av indre motivasjon. Task liker å vinne, men ser stor verdi i å mestre utfordringer og lære seg nye ferdigheter uten nødvendigvis å være bedre enn andre. Hva med Ego? Ego betrakter talentet sitt som noe man i liten grad kan gjøre noe med og mener suksess kommer fra talentet du er født med: «Ego believes that effort may help, but ultimately, success comes to the most talented, and Ego wants to prove that he belongs in that elite category» (Shields & Bredemeier 2009 :93). Ego er opptatt av å demonstrere at han er bedre enn andre, å utkonkurrere andre er selve definisjonen på suksess for Ego: Ego s goal is to demonstrate his superiority over Task. He defines success as outperforming others ( ) Consequently Ego often gets engulfed in what we might-call reveal conceal syndrome. He wants to reveal his ability when it is superior, but conceal it when it isn t. (Shields & Bredemeier 2009:94-95) Ego er ekstremt opptatt av å vise at talentet sitt er bedre enn andres, derfor kan Egos selvoppfattelse ha betydning for innsatsen han gjør i en konkurranse: Ego is very careful about how much effort he puts out. He recognizes that trying hard is a double edged sword. Ego achieves his goal of looking like the more talented player. However, if he tries really hard and still falls short of the victory stand, then everyone will see that he is the less talented player. Better to slack off a bit. Then if he loses, he can shrug it off. (Ibid) Egos viktigste motivasjon er å vinne, men ofte kan motivasjonen for å vinne gå over i frykt for å tape og beskrives som følgende «Rather than focusing on winning, this alternate form of decompetion is driven by a different goal: To avoid defeat» (Shields & Bredemeier 2009:98). Denne frykten kan ende på to måter for Ego: 19

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Hvordan utvikle prestasjonskulturen

Hvordan utvikle prestasjonskulturen Hvordan utvikle prestasjonskulturen i FK Vigør G 16? Stress i konkurransesituasjonen - hvordan takle stress / press sammen Bjørn Tore Johansen, FK Vigør KONKURRANSESITUASJONEN STRESS I IDRETT EUSTRESS

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2)

Treneren har sine egne favoritter som alltid får spille hele kampen. (2) Av og til driver vi med veldig kompliserte øvelser på trening. Treneren oppmuntrer oss til å spørre dersom vi ikke forstår hva vi skal gjøre eller hvordan øvelsen kan gjøre oss bedre i kamp. Det er veldig

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet ØVELSE: HVOR STÅR DU I DAG IFHT EKSAMEN? Tenk deg en skala fra 1 til 10. På denne skalaen er 10 det nivået du befinner deg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Talentutvikling i fotball

Talentutvikling i fotball Talentutvikling i fotball Martin Kjeøen Erikstad, stipendiat Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Universitetet i Agder Fotball 265 millioner fotballspillere (FIFA, 2007) En av de mest konkurransedyktige

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset

Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Motiverende Lederskap Manual for presentasjon av trenerkurset Dette dokumentet inneholder hovedpunkter til hvert power-point bilde. Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet

Detaljer

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser.

Når du starter treningen på øvelsen skal det være i kontrollerte former, helst innendørs og med en medhjelper som kan lage forstyrrelser. Kindereggøvelsen Tekst: Arne Aarrestad Det de fleste hundeeiere sliter mest med når de har en valp eller unghund, er at den vil bort og hilse på alt som beveger seg. Det vanskeligste å passere uten å hilse

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA i barne- og ungdomsfotball?

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Den voksnes betydning for barns selvfølelse og selvbilde

Den voksnes betydning for barns selvfølelse og selvbilde Den voksnes betydning for barns selvfølelse og selvbilde Studentoppgave 1. klasse, deltid Innledning Jeg vil i denne oppgaven skrive om barns selvfølelse og selvbilde, og hvordan den voksnes rolle i det

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA

Detaljer

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn Elaine N. Aron Særlig sensitive barn Til alle sensitive barn, og til dem som oppdrar dem slik at de vokser opp og føler seg trygge i en vanskelig verden Forfatterens takk Denne boken foreligger takket

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012. Gjør rede for følgende teorier:

SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012. Gjør rede for følgende teorier: SENSURVEILEDNING PED3522 HØST 2012 Kandidatene skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. Oppgave 1 teller 70 % og oppgave 2 teller 30 % av karakteren. Oppgave 1 (essayoppgave) Gjør rede for følgende teorier:

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Refleksjon rundt det transkriberte materialet.

Refleksjon rundt det transkriberte materialet. Refleksjon rundt det transkriberte materialet. I løpet av praksisukene skulle jeg intervjue to elever. Før disse intervjuene kunne gjennomføres måtte det hentes inn tillatelse fra foreldrene om at barnet

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt. Det finnes ulike modeller for hva som er vesentlige momenter å ha inn i et program

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Hvordan få «ting» til slik du ønsker? Prestasjonsmestring. Ingrid Kristiansen www.ingrid-kristiansen.com

Hvordan få «ting» til slik du ønsker? Prestasjonsmestring. Ingrid Kristiansen www.ingrid-kristiansen.com Hvordan få «ting» til slik du ønsker? Prestasjonsmestring Ingrid Kristiansen www.ingrid-kristiansen.com Presentasjon av meg selv Tidligere toppidrettsutøver Langrenn Friidrett Har trent fysisk siden 12

Detaljer

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen

Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Ta følelsene på alvor! Om mestring av hverdagen Heidi A. Zangi, sykepleier/phd-student Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) Diakonhjemmet sykehus, Oslo HVA FORELESNINGEN

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK

BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK BARNETS FEM KJÆRLIGHETSSPRÅK Denne artikkelen bør ses i sammenheng med omtalen av de mange intelligensene (se heftet OM det kreative barnet). Det handler samlet sett om kommunikasjon: Vi kan forholde oss

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

Fysisk aktivitet og sosial distinksjon

Fysisk aktivitet og sosial distinksjon Fysisk aktivitet og sosial distinksjon Idédugnad Høgskolenettet for fysisk aktivitet I skolen Reidar Säfvenbom Forsvarets institutt Norges idrettshøgskole reidar.sefvenbom@nih.no Den moderne ungdommen

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON 1. 9. 2009 FORSØK I NATURFAG HØGSKOLEN I BODØ MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON Foto: Mari Bjørnevik Mari Bjørnevik, Marianne Tymi Gabrielsen og Marianne Eidissen Hansen 1 Innledning Hensikten med forsøket

Detaljer

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO»

«ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» «ET MENTALT TRENINGSSTUDIO» Deltageropplevelser og erfaringer fra heterogene selvorganiserte selvhjelpsgrupper sett i helsefremmende perspektiv V/ ERNA HELEN MAJORMOEN L I N K O S L O 1 0 Å R 3 1. O K

Detaljer

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE Forord Vi har alltid forstått at medfølelse er svært viktig. Hvordan vi har det med oss selv, og hva vi tror at andre mennesker tenker og føler om oss, har en enorm innvirkning på vårt velvære. Hvis vi

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

PERFEKSJONISME. Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte

PERFEKSJONISME. Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte PERFEKSJONISME Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte Perfeksjonisme Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte Innhold Hva er perfeksjonisme 2 Den onde

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 1 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here FAKTA: Det er mer enn 25000 lag i barne- og ungdomsfotballen i Norge. Av

Detaljer

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis?

LAG TRE LINJER FRA 0 10 PÅ ARKET FORAN DEG. Hvor viktig er det for meg å gjøre endringer i min kliniske praksis? ØVELSER 3 personer i hver gruppe Øvelsene kan gjøres i rekkefølge (dersom det er tid) eller gruppen velger de øvelsene som virker interessante. Plansjene som ligger ved kan være til hjelp under øvelsene

Detaljer