M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi"

Transkript

1 Lørdag 02. april: 0900 Avreise med buss gjennom Alpene til Zurich Lunsj inntas på et passende sted (for eksempel Wengen eller Kleine Scheidegg) Ankomst og innlosjering på hotell i Zurich Tekna Realistene, i samarbeid med Oslo kommune, Utdanningsetaten, og Akershus fylkeskommune og M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi inviterer til STUDIETUR TIL CERN OG TECHNORAMA I MARS/APRIL 2011 MNT-Forum Oslo og Akershus vil 31. mars april 2011 arrangere en studietur til CERN i Genève og Technorama, teknisk museum og vitensenter, i Winterthur utenfor Zurich. Turen inkluderer også en storslått busstur gjennom Alpene, med lunsj for eksempel i Wengen. I tillegg til plasser som utlyses åpent, vil Utdanningsetaten i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ha reservert en del plasser. Foreløpig program: Torsdag 31. mars: Avreise med Norwegian fra Gardermoen til Genève (ankomst 12.40) Ankomst og innlosjering på hotell i Genève Ettermiddag: Byvandring i Genève Fredag 01. april: 0830 Avreise til CERN, program hele dagen, forelesninger og omvisninger Søndag 03. april: 0915 Avreise med buss til Technorama, vitensenteret i Winterthur (Europas beste??) Etter besøket, buss til flyplassen i Zurich 2000 Avreise med SAS til Gardermoen (ankomst 2220) Detaljer i programmet legges etterhvert ut på Se egen fane for CERN TEKNA Realistene vil stå for den praktiske gjennomføringen av turen. Takket være sponsing fra Tekna, Aker ASA og Naturfagsenteret er det mulig å tilby turen med lav egenandel: Pris med avreise fra Gardermoen: kr ,-,for reise, transport og overnattinger m frokost. Det kan ordnes med tilslutningsbilletter fra andre norske flyplasser mot et tillegg i pris. Men med sen ankomst til Gardermoen søndag kveld er det bare til de største byene at det vil være mulig å komme hjem i løpet av søndagen, slik at deltagere må ta høyde for at det er nødvendig med en overnatting. Bindende påmelding innen til De utvalgte vil få beskjed tidlig i februar. Tilsvarende tur ble arrangert høsten Denne turen fikk veldig gode tilbakemeldinger, våre kontaktpersoner på CERN la opp til et flott program, med forelesninger og omvisninger. Turen i 2009 ble overtegnet, og det er grunn til å tro at det også vil skje igjen. De åpne plassene vil bli fordelt ved loddtrekning.

2 KURS FOR TILLITSVALGTE: (forutsetter at obligatoriske nettkurs er gjennomført): Forhandlingskompetanse Dato: til Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlings-prosessen, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom egne synspunkter og krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egentrening skal deltakerne bli bedre forhandlere slik at man oppnår gode resultater i forhandlinger med arbeidsgiver eller andre interessenter. Motivasjon og ledelse Dato: til Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Perspektiver på motivasjon og ledelse. Hvilke sammenhenger er det mellom motivasjon og jobbprestasjon? Hva kjennetegner gode og dårlige ledere? Kurset skal gi deltakerne kunnskap om arbeid i styrer, grupper og team slik at arbeidet blir mer målrettet og effektivt. Kurset gir også en innføring i hvordan tillitsvalgte bør håndtere media. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team, også utenfor Tekna. Kommunikasjon og påvirkning Dato: til Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Tillitsvalgtrollen er mer enn å delta i de årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon med arbeidsgiver. Målet er å kunne utøve tillitsvalgtrollen til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene. Kursene er gratis og Tekna dekker reiseutgifter. Påmelding til Skole- Info NR. 01/11 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: MONA GALÅEN NY LEDER I TEKNA KOMMUNE Mona Galåen ble valgt som leder i Tekna Kommune under årsmøte på Gardermoen 14. januar. Mona er lektor ved Skien videregående skole og har vært leder for Tekna Skole i tre år. Asbjørn Vermedal fra Kongsberg videregående skole ble valgt som styremedlem i Tekna Kommune. ÅRSMØTE TEKNA REALISTENE Tekna Realistene vil i år ha årsmøte sammen med Interesseforeningen for skoleverket mars på DFDS. Invitasjon med program sendes ut i nær fremtid. STOR SUKSESS FOR ASE-KONFERANSEN Tekna Realistene hadde i år med seg over 170 deltagere til den årlige ASEkonferansen, i år i Reading. Nok en gang en fantastisk deltager-rekord. Dette var med å gjøre den norske delegasjonen til en desidert største utenlandske delegasjonen. Deltagerne var innlosjert på studenthjem rett ved campus, og i tillegg til det faglige påfyllet (hvor utvalget er formidabelt) ble det mulighet for sosialt og kulturelt påfyll av ulikt slag. Lokalpuben ble invadert av nordmenn, nordmenn markerte seg på bille-show, 50 nordmenn på tribunen når Reading FC slo ut West Bromwich av cupen, Neste års ASE-konferanse, i januar 2012, er i Liverpool.

3 Som medlem av Tekna og faggruppen Realistene blir du invitert til Realistenes årsmøte til København mars 2011, se program. Arrangementet har faglig innhold og dekkes i sin helhet av Tekna. Det er begrenset med plasser og påmeldingsfrist er satt til 15. februar, påmelding til PROGRAM; REALISTENE OG INTERESSEFORENINGENS ÅRSMØTE TIL KØBENHAVN MARS :30 Oppmøte DFDS terminal, 10:45 Vi går om bord, noe å bite i 11:15 12:30 Kjemiens år, Professor dr. scient Einar Uggerud; Livets vann vannets liv, anledning til å stille spørsmål 12:30 13:30 Lunch 13:30-16:30 Tekna introduserer sitt skoleopplegg i anledning valget 2011 v/direktør samfunnspolitisk seksjon Erik Strøm Tekna ønsker å markere seg i årets valgkamp og følgende debattanter kommer for å diskutere skolepolitikk: 16:30 16:45 Pause m/noe å bite i FrP v/stortingskandidat Tord Lien Ap v/stortingsrepresentant Hadia Tajik Og en liten debatt før båten går.. 16:45-17:30 Orienteringer om lønnsoppgjøret 2010 v/katrine Olsson, forhandlingsseksjonen Tekna 17:45 19:30 Årsmøte for Interesseforeningen; 2000 Buffet middag, Seven seas Ankomst København og buss til IDA, Kalvebod brygge 1000 IDA (Ingeniørorganisasjonen i Danmark, organiserer både master og bachelor nivå) vil kunne fortelle om: Organisering av danske gymnaslærere Erland Andersen fra Naturfagskurser, naturfagene; fortrinnsvis i videregående skole og hvordan Danmark gjennomfører prøvene Valg og bortvalg i Dansk skole, Claus Jessen som er gymnasielærer og tidligere fagkonsulent i gymnasiet 1300 Lunch på Kanalcafeen: Dansk frokostplatte m/drikke.. Tekna dekker lunchen Frigang til siste buss, senest kl 1600 fra Kongens Nytorg Siste frist for å gå på båten Årsmøte Realistene Åpen time 2000 Festmiddag, Blue Ribband Ankomst Oslo, og vel hjem

4 ÅPNING FOR SIVILINGENIØRER PÅ PPU-STUDIET NTNU åpner nå for en individuell vurdering av hver enkelt sivilingeniør som søker opptak til praktisk pedagogisk utdanning. Tekna med flere har engasjert seg i saken. Nå foreligger svaret fra NTNU "NTNU mener at et totalt omfang på 60 studiepoeng i matematiske fag, tilsvarende ett år fulltidsstudier, er et rimelig krav til opptak til praktiskpedagogisk utdanning (PPU) og deretter kvalifikasjoner til å undervise i matematikk... NTNU mener at for sivilingeniører er det akseptabelt at de har 52,5 studiepoeng i matematiske fag, da de kan godskrives 7,5 studiepoeng som generell matematikkompetanse fra sin anvendte bakgrunn i ingeniørfag, uten å dokumentere dette spesielt." NTNU opprettholder altså kravet om 52,5 studiepoeng. Det nye nå er at universitetet vil bruke skjønn i vurderingen: "I sivilingeniørstudier med sterke elementer av matematikk i andre fag, kan disse godkjennes i en individuell vurdering", heter det i brevet. NTNU lover også å se nærmere på realkompetanse. "På samme måte er vurdering av realkompetanse nødvendig i de tilfellene hvor sivilingeniører har tilegnet seg kunnskap gjennom å ha praktisert som sivilingeniører, eller på andre måter. NTNU vil også sørge for å få utredet mulige ordninger for dette." Tord Lien, FrP, som også har engasjert seg sterkt i saken, ser signalene som mer enn en halv seier. Jeg kunne tenke meg ett litt klarere svar, men innkasserer herved nesten en hel seier. Konsekvensen av dette vil bli at langt flere sivilingeniører kan bli lærere, noe som er bra. I praksis vil jeg anta at de med siv.ing.-utdanning fra de mest ingeniørfaglig orienterte studieretningene i stor grad vil få anledning til å ta matematikkdidaktikk og dermed PPU. UiO, som har hatt samme holdning som NTNU, har tidligere uttalt at de vil følge NTNU i sin videre saksbehandling. Som en følge av utviklingen ved NTNU har Tekna sendt brev til UiO der de forutsetter at UiO følger opp raskt ved å etablere likelydende krav til opptak til praktisk pedagogisk utdanning. Skole- Info NR. 02/11 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: M N T Forum Oslo og Akershus inviterer til omvisning i nye Holmenkollen skianlegg, tirsdag 8. februar 2011 Tema; Å hoppe i den Nye Holmenkollbakken - Beregninger av vind og fart vil - i tillegg til lengde og stil - avgjøre hvem som blir verdensmester den 3. mars i Holmenkollen. Dessuten vil si vi litt om hvilke fysiske krav som stilles til en moderne hoppbakke. Begrenset antall plasser, vi fyller en buss, så først til mølla Pga serveringen og plass på bussen ønsker vi påmelding senest innen fredag 4. februar, til oppgi Navn, og skole/arbeidssted. M N T Forum Agder Tirsdag 8. februar kl : Besøk hos Metallkraft AS ww.metallkraft.no Oppmøte ved bedriften Setesdalsveien 110 kl Påmelding til møtet tirsdag gjøres til: Teknas distriktskontor Agder, på epost: eller tlf: , innen fredag

5 HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN ET DISKUSJONSNOTAT Dag Boman ved Arendal vgs, tildelt Bonnevieprisen i 2008 for arbeidet med å styrke biologifagets stilling i skolen, Teknamedlem og medlem av flere læreplangrupper i biologi, har sendt et notat til Utdanningsdirektoratet ang eksamensordningen i biologi. Teknas SkoleInfo gjengir utdrag av notatet: Fram til innføring av Kunnskapsløftet ble skriftlig eksamen i høyeste nivå biologi (3Bi) gjennomført uten tilgang på faglige hjelpemidler (ut over en norsk rettskrivningsordliste). Som del av Kunnskapsløftet innførte Utdanningsdirektoratet en delt eksamensordning for skriftlig eksamen i Biologi 2. Første del er 2 timer uten tilgang på hjelpemidler. Deretter er det en 3 timers del med tilgang på hjelpemidler. Vekting under evaluering er fastsatt til 40% for del 1 og 60% for del 2. Tilbakemeldinger fra mitt kontaktnett av faglærere, fra sensorer og fra fagnemnda i biologi er entydige i at denne store vektleggingen av del 2 (med hjelpemidler) er lite egnet for faget. Dette bygger på både negative følger av de pedagogiske føringene for eksamen, og på fagspesifikke sider ved utvalget av fagemner til del 2. (Se begrunnelser nedenfor). Jeg tilrår derfor at eksamensordningen for biologi 2 endres. Del 1 (uten hjelpemidler) utvides til 3 timer, mens del 2 (med hjelpemidler) reduseres til 2 timer. Tilsvarende endres vektingen under evalueringen til h.h.vis 60% og 40%. Begrunnelser: A) Negative følger av pedagogiske føringer: Arbeidet med læreplaner for både Reform 94 og for Kunnskapsløftet har gitt meg et visst innsyn i den pedagogiske ideologien som dominerer i Utdanningsdepartementet, og dermed også i Udir. Ved flere anledninger har jeg tatt til motmæle og etterlyst hvilke empiriske undersøkelser som ligger til grunn for byråkratiets valg av ulike pedagogiske pålegg. Men i liten grad har jeg fått svar. Mange føringer virker således mer som resultat av ideologiske synsinger enn av etterprøvbare vitenskaplige undersøkelser over tid. Innføring av hjelpemidler til eksamen er et eksempel på dette. Det er riktignok blitt argumentert med at bruk av hjelpemidler er en forberedelse for elever til arbeidsmåter i næringslivet. Der er det ikke uvanlig med å etablere en arbeidsgruppe for å løse en gitt problemstilling. Da hevdes det at aktørene må ha høy kompetanse til å søke ny informasjon fra ulike kilder. Sammenlikningen halter imidlertid på et vesentlig punkt. En person som er ansatt i en bedrift har fått sin jobb etter søknad, og er blitt selektert på bakgrunn av at vedkommende kan dokumentere sitt faglige kompetansenivå. Det vil si at vedkommende i utgangspunktet innehar relevante grunnkunnskaper for bedriften. Her ligger en fundamental forskjell fra skolens hverdag. Der er elevene i liten grad selektert, og undervisningen må vektlegge innlæring av grunnleggende fagkunnskaper for at elevene skal få nødvendige verktøy til å løse nye problemstillinger. Dessuten kan ikke hull i egen fagkompetanse til en eksamen oppveies av kompetanse hos andre aktører i gruppa. Innlæringen av grunnleggende fagkunnskaper hos elever må derfor bygge på en stein-påstein -prosess hos hver enkelt for å nå alle læreplanens mål i løpet av året.. B) Fagspesifikke sider: Læreplanen i Biologi 2 inneholder 6 hovedområder med 30 kompetansemål. I praksis har det vist seg at egnete eksamensoppgaver til del 2 bare kan knyttes til et begrenset utvalg hovedområder og kompetansemål. I tillegg foreligger det klare utsagn fra mange sensorer om at det er vanskelig å finne egnete kriterier for evaluering av elevenes kompetanse i del 2. Med nåværende vektlegging på 60% i evalueringen for denne eksamensdelen vil dette kunne gi et skjevt bilde av en elevs kompetanse i faget. Ved å endre og flytte hovedvektingen til eksamensdelen uten hjelpemidler vil denne skjevheten bli mindre. Da vil evaluering av elevenes grunnleggende fagkunnskaper knyttet til flere av læreplanens hovedområder gi et bedre bilde av elevens totale kompetanse i faget. Tekna har sendt sin støtte til Bomans notat til Utdanningsdirektoratet: Bruk av hjelpemidler under eksamen og todelt eksamen Tekna Realistene organiserer de av Teknas medlemmer som arbeider i skoleverket, fortrinnsvis i videregående skoler. Vi viser til innspill fra et av våre medlemmer, lektor Dag Boman, vedr. endring av eksamensordning i biologi. Tekna Realistene støtter Bomans vurderinger og hans forslag om at eksamensordningen endres til 3 timer uten hjelpemidler og 2 timer med hjelpemidler, og med tilsvarende vekting 60 % i favør av eksamensdelen uten hjelpemidler under evaluering. Vi er også av den oppfatning at man gjennom ordningen med todelt eksamen, det vil si en del med hjelpemidler og en del uten bruk av hjelpemidler, gis muligheten til å ivareta ulike aspekter ift å avdekke elevenes læringsutbytte og kunnskapsnivå.. Tekna Realistene ønsker derfor at denne ordningen skal omfatte samtlige realfag. På generelt grunnlag mener vi også at delen uten hjelpemidler bør vektlegges sterkere enn eksamensdelen hvor hjelpemidler er tillatt.

6 MNT-FORUM MØRE OG ROMSDAL BESØKER EPAX AS Målgruppe: Sidan det er kjemiens år, passer det spesielt godt å kunne invitere til ei bedrift som i sterk grad nyttar og foreinar kunnskap om mellom anna prosessteknologi, analyse, kjemisk syntese og bioteknologi i sin produksjon. Dette passer særs godt for dei som underviser i naturfag og kjemi, og som ønskjer å lære meir om temaet i eit prosessteknologisk perspektiv. Dette passar også godt for dei som underviser i biologi, då ein har ei ernærings- og helsemessig tilnærming til produktet. NR. 03/11 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: EPAX AS, SKARBØVIKA I ÅLESUND Onsdag kl Velkommen til Epax AS Lunsj Orientering og omvising v/ HR-sjef Jan-Inge Sætre Kort presentasjon av Omegaland Fagtema I kjemi i Omega-3. Kjemi i Omega-3 oppbygging, syntese og prosessar. Ved FoU-sjef Iren Stoknes, EPAX Beinstrekk frukt og kaffi Fagtema II Omega-3 i helse og ernæring. Ved FoU-sjef Asgeir Sæbø, Pharma Marine as Spørsmål og oppsummering Påmelding innen 9. mars. VE L K O M M E N! NORDISK KONFERANSE FOR KJEMILÆRERE I STOCKHOLM I anledning kjemiens år arrangeres det en nordisk konferanse for kjemilærere i Stockholm 28. og 29. oktober. Det vil bli foredrag og workshops. Foreløpig program er lagt ut på Tekna vil arrangere en fellesreise til denne konferansen, og det er allerede ordnet med finansiell støtte, slik at turen vil bli godt subsidiert for Teknamedlemmer. Konferansen varer fra fredag morgen til lørdag ettermiddag. Ettersom det er begrenset med flyavganger på lørdager, vil fellesreisen sannsynligvis legge opp til overnatting til søndagen. Mer info vil følge når detaljene er mer på plass. Vi sakser fra invitasjonen til konferansen: The International Year of Chemistry, IYC 2011, is worldwide celebrating the achievements of Chemistry and its contributions to the well-being of humankind. A unifying theme has been chosen for this year, Chemistry-our life, our future. This theme suggests that is important for the future to focus on our children and young people and reflect upon the Chemistry education that they are offered. The Nordic countries have social values and educational systems that are fairly well in compliance with each other. This conference want to gather Chemistry teachers of all the Nordic countries and to give teachers opportunities to learn about and from each other, build networks as well as having a good time with high quality lectures, work-shops and discussions to inspire teachers to even greater achievements at home! Teachers matter, and that is what the IYC Conference for Nordic chemistry teachers is about!

7 IYC Conference for Nordic Chemistry Teachers - International Year of Chemistry October 2011 at Stockholm University, Sweden Tekna Realistene arrangerer fellesreise til denne nordiske konferansen for kjemilærere i Stockholm oktober Reisen starter fra Gardermoen fredag 28. oktober med flyavgang kl 0740 til Stockholm og med retur søndag ettermiddag 30. oktober. Overnatting 2 netter i enkeltrom på Freys hotell i Stockholm sentrum. Pris som inkluderer flyreise t/r Gardermoen, to overnattinger i enkeltrom i Stockholm, inkl frokost lørdag og søndag, og full konferansepakke (inkl lunsj fredag og lørdag, konferansemiddag fredag kveld): Kr 2,600,- pr person ; faktura blir tilsendt. Turen er da subsidiert med kr pr person for Tekna-medlemmer via Faglige aktivitetsmidler fra Tekna. For deltagere som trenger tilslutningsbillett med fly, kan Tekna være behjelpelig med dette, dog kan det være vanskelig å rekke det tidlige flyet fra Gardermoen torsdag morgen. Skulle noen ønske hjemreise lørdag ettermiddag, lar dette seg gjøre, man må da riktignok avbryte konferansen før den er slutt. Totalt er det plass til 160 deltagere på konferansen. Tekna har 25 plasser til disposisjon på fellesreisen, og det forventes at disse raskt vil bli fylt opp. Det er derfor ønskelig at man melder seg på snarest mulig. Man vil få raskt beskjed etter påmelding om man får delta. Skulle det vise seg at plassene ikke blir fylt opp, åpnes det for at lærere som ikke er medlemmer av Tekna kan bli med, disse får da ikke den subsidierte prisen. Påmeldingsskjema, se under. Foreløpig program for konferansen, se Påmelding sendes til Fullt navn som i passet: Postadresse: Poststed: Fødselsdato: Mobilnummer: E-postadresse: Teknamedlem Arbeidsgiver: Postadresse: Poststed: Faktura sendes Ja Nei Arbeidsgiver Privat Vennligst kopier tabellen og lim inn i egen e-post som returneres til merket Kjemikonferansen oktober 2011 i emnefeltet.

8 ÅRSMØTER I INTERESSEFORENINGEN OG I REALISTENE Interesseforeningen og Realistene har i år avhold årsmøter i fellesskap på DFDS med et program inneholdende både lønn, fag og samfunnspolitikk. Blant annet var stortingsrepresentantene Hadia Tajik, AP og Tord Lien, FrP på besøk. Styret i Teknas Interesseforening ved skoleverket har etter årsmøtet 17. mars denne sammensetningen: Leder: Morten Amsrud, Gjøvik videregående skole Styremedlem: Asbjørn Vermedal, Kongsberg videregående skole Styremedlem: Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter - fagskolen Styremedlem: Frøydis Baadshaug, Dønski videregående skole Styremedlem: Geir-Magne Haugland, Bergen tekniske fagskole På årsmøtet i Realistene 18. mars ble følgende styre valgt: Leder: Bjørn Gjermundsen, Fagerborg videregående skole Styremedlem: May Britt Stjerna, Nesbru videregående skole Styremedlem: Kjetil Andre Jakobsen, Oslo katedralskole Styremedlem: Sølve Marie Stenmark, Malakoff videregående skole Styremedlem: Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, utnevnt av Interesseforeningen FAGGRUPPEN REALISTENE er et faglig tilbud til Tekna-medlemmer som underviser i skoleverket. Tidligere ble man automatisk medlem, men etter lovendring sentralt i Tekna å man nå selv aktivt melde seg inn. Det er gratis å være medlem av Realistene, og som fordeler vil du motta: - Jevnlig elektronisk nyhetsbrev - Tilbud om subsidierte studieturer; Realistene dekker kr 2.000,- av ASE turen for sine medlemmer, vi har også studietur til CERN og NAROM foruten til Kjemilærerkonferansen i Stockholm i oktober dette år. - Invitasjon til Årsmøte som er en to dagers samling med faglig innhold - Invitasjon til MNT-forum arrangementer landet rundt Former informasjon se eller Du kan melde deg inn via SMS, send Real til 2007 NR. 04/11 Skole- Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Tekna passerer medlemmer I februar passerte Tekna medlemmer. Antall medlemmer har økt med over siden årtusenskiftet. Vi har hatt flere gode år med sterk medlemsvekst. Jeg tror et godt tilbud til alle med mastergrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag, vårt økte engasjement innen samfunnspolitikk og vår økte synlighet har bidratt til den sterke veksten, sier generalsekretær i Tekna Kenneth Stien. Stien påpeker at flere medlemmer gir foreningen enda flere muligheter, og at det derfor er viktig å holde trykket oppe. - Vi kommer til å opprettholde god juridisk assistanse til våre medlemmer, utvide vårt faglige tilbud og fortsette å gi god støtte til medlemmene under lønnsforhandlingene, sier han. Med sine medlemmer er Tekna den klart største foreningen i Akademikerne. TEKNAS SKOLEINFO Teknas SkoleInfo har nå i en årrekke blitt sendt medlemmene i skoleverket skolevis i dette formatet. Tiden er nå inne for å gå over til å sende SkoleInfoen som et nyhetsbrev på epost. I en periode vil SkoleInfoen sendes BÅDE i papirformat og som elektronisk epost.

9 IYC Conference for Nordic Chemistry Teachers - International Year of Chemistry October 2011 at Stockholm University, Sweden Tekna Realistene arrangerer fellesreise til denne nordiske konferansen for kjemilærere i Stockholm oktober Reisen starter fra Gardermoen fredag 28. oktober med flyavgang kl 0740 til Stockholm og med retur søndag ettermiddag 30. oktober. Overnatting 2 netter i enkeltrom på Freys hotell i Stockholm sentrum. Pris som inkluderer flyreise t/r Gardermoen, to overnattinger i enkeltrom i Stockholm, inkl frokost lørdag og søndag, og full konferansepakke (inkl lunsj fredag og lørdag, konferansemiddag fredag kveld): Kr 2,600,- pr person ; faktura blir tilsendt. Turen er da subsidiert med kr pr person for Tekna-medlemmer via Faglige aktivitetsmidler fra Tekna. For deltagere som trenger tilslutningsbillett med fly, kan Tekna være behjelpelig med dette, dog kan det være vanskelig å rekke det tidlige flyet fra Gardermoen torsdag morgen. Skulle noen ønske hjemreise lørdag ettermiddag, lar dette seg gjøre, man må da riktignok avbryte konferansen før den er slutt. Totalt er det plass til 160 deltagere på konferansen. Tekna har 25 plasser til disposisjon på fellesreisen, og det forventes at disse raskt vil bli fylt opp. Det er derfor ønskelig at man melder seg på snarest mulig. Man vil få raskt beskjed etter påmelding om man får delta. Skulle det vise seg at plassene ikke blir fylt opp, åpnes det for at lærere som ikke er medlemmer av Tekna kan bli med, disse får da ikke den subsidierte prisen. Påmeldingsskjema, se under. Foreløpig program for konferansen, se Påmelding sendes til Fullt navn som i passet: Postadresse: Poststed: Fødselsdato: Mobilnummer: E-postadresse: Teknamedlem Arbeidsgiver: Postadresse: Poststed: Faktura sendes Ja Nei Arbeidsgiver Privat Vennligst kopier tabellen og lim inn i egen e-post som returneres til merket Kjemikonferansen oktober 2011 i emnefeltet.

10 ÅRSMØTER I INTERESSEFORENINGEN OG I REALISTENE MNT-FORUM MØRE OG ROMSDAL BESØKER EPAX AS Interesseforeningen og Realistene har i år avhold årsmøter i fellesskap på DFDS med et program inneholdende både lønn, fag og samfunnspolitikk. Blant annet var Målgruppe: stortingsrepresentantene Sidan det er kjemiens Hadia år, Tajik, passer AP det og spesielt Tord godt Lien, å kunne FrP på invitere besøk. til ei bedrift som i sterk grad nyttar og foreinar kunnskap om mellom anna Styret i Teknas Interesseforening ved skoleverket har etter årsmøtet 17. mars denne prosessteknologi, sammensetningen: analyse, kjemisk syntese og bioteknologi i sin produksjon. Dette passer særs godt for dei som underviser i naturfag og kjemi, og som Leder: ønskjer å lære meir Morten om temaet Amsrud, i eit Gjøvik prosessteknologisk videregående perspektiv. skole Dette passar Styremedlem: Asbjørn Vermedal, Kongsberg videregående skole også godt for dei som underviser i biologi, då ein har ei ernærings- og Styremedlem: Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter - fagskolen Styremedlem: helsemessig tilnærming Frøydis Baadshaug, til produktet. Dønski videregående skole Styremedlem: Geir-Magne Haugland, Bergen tekniske fagskole EPAX AS, SKARBØVIKA I ÅLESUND På årsmøtet i Realistene 18. mars ble følgende styre valgt: Onsdag kl Leder: Bjørn Gjermundsen, Fagerborg videregående skole Styremedlem: May Velkommen Britt Stjerna, til Nesbru Epax AS videregående skole Styremedlem: Kjetil Andre Jakobsen, Oslo katedralskole Styremedlem: Sølve Orientering Marie Stenmark, og omvising Malakoff v/ HR-sjef videregående Jan-Inge skole Sætre Styremedlem: Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, utnevnt Lunsj av Interesseforeningen Kort presentasjon av Omegaland FAGGRUPPEN REALISTENE Fagtema I kjemi i Omega-3. Kjemi i Omega-3 er et faglig tilbud til oppbygging, Tekna-medlemmer syntese som og prosessar. underviser i skoleverket. Tidligere ble man automatisk medlem, men etter lovendring sentralt i Tekna å man nå selv aktivt melde seg Ved inn. FoU-sjef Iren Stoknes, EPAX Det er gratis å være medlem av Realistene, og som fordeler vil du motta: Jevnlig elektronisk Beinstrekk nyhetsbrev frukt og kaffi - Tilbud om subsidierte studieturer; Realistene dekker kr 2.000,- av ASE turen for sine Fagtema medlemmer, II Omega-3 vi har også i helse studietur og ernæring. til CERN Ved og FoUsjef foruten til Kjemilærerkonferansen Asgeir Sæbø, Pharma i Stockholm Marine i oktober as. dette år. NAROM - Invitasjon til Årsmøte som er en to dagers samling med faglig innhold Invitasjon til Spørsmål MNT-forum og oppsummering arrangementer landet rundt Former Påmelding informasjon innen 9. se mars. eller VE L K O M M E N! Du kan melde deg inn via SMS, send Real til 2007 NR. 04/11 Skole Skole-Info Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: Tekna passerer medlemmer I februar passerte Tekna medlemmer. Antall medlemmer har økt med over siden årtusenskiftet. Vi har hatt flere gode år med sterk medlemsvekst. Jeg tror et godt tilbud til alle med mastergrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag, vårt økte engasjement innen samfunnspolitikk og vår økte synlighet har bidratt til den sterke veksten, sier generalsekretær i Tekna Kenneth Stien. Stien påpeker at flere medlemmer gir foreningen enda flere muligheter, og at det derfor er viktig å holde trykket oppe. - Vi kommer til å opprettholde god juridisk assistanse til våre medlemmer, utvide vårt faglige tilbud og fortsette å gi god støtte til medlemmene under lønnsforhandlingene, sier han. Med sine medlemmer er Tekna den klart største foreningen i Akademikerne. TEKNAS SKOLEINFO Teknas SkoleInfo har nå i en årrekke blitt sendt medlemmene i skoleverket skolevis i dette formatet. Tiden er nå inne for å gå over til å sende SkoleInfoen som et nyhetsbrev på epost. I en periode vil SkoleInfoen sendes BÅDE i papirformat og som elektronisk epost

11 KURS FOR TILLITSVALGTE: MNT-FORUM MØRE OG ROMSDAL BESØKER EPAX AS (forutsetter at obligatoriske nettkurs er gjennomført): Motivasjon og ledelse Målgruppe: Sidan det er kjemiens år, passer det spesielt godt å kunne invitere Dato: til Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen til ei bedrift som i sterk grad nyttar og foreinar kunnskap om mellom anna prosessteknologi, analyse, kjemisk syntese og bioteknologi i sin produksjon. Perspektiver på motivasjon og ledelse. Hvilke sammenhenger er det mellom Dette passer særs godt for dei som underviser i naturfag og kjemi, og som motivasjon og jobbprestasjon? Hva kjennetegner gode og dårlige ledere? Kurset ønskjer skal å lære gi meir deltakerne om temaet kunnskap i eit prosessteknologisk om arbeid i styrer, perspektiv. grupper Dette og team passar slik at arbeidet også godt blir for mer dei som målrettet underviser og effektivt. i biologi, Kurset då ein har gir ei også ernærings- en innføring og i hvordan tillitsvalgte helsemessig bør tilnærming håndtere til media. produktet. En vil ha nytte av kurset i alle typer styrer, grupper og team, også utenfor Tekna. EPAX AS, SKARBØVIKA I ÅLESUND Kommunikasjon og påvirkning Dato: Onsdag kl. til Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Tillitsvalgtrollen er Velkommen mer enn å delta til Epax i de AS årlige lønnsforhandlingene. Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon Orientering med og omvising arbeidsgiver. v/ HR-sjef Målet Jan-Inge er å kunne Sætre utøve tillitsvalgtrollen til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene Lunsj Kursene er gratis og Kort Tekna presentasjon dekker reiseutgifter. av Omegaland Påmelding til Fagtema I kjemi i Omega-3. Kjemi i Omega-3 STATSOPPGJØRET I HAVN - skuffet over liten lokalpott oppbygging, syntese og prosessar. Med dette resultatet har staten svekket evnen til å konkurrere om akademisk arbeidskraft. Det ansvaret Ved FoU-sjef hviler tungt Iren Stoknes, på regjeringen, EPAX sier forhandlingsleder for Akademikerne Stat, Rikke Ringsrød. Resultatet tilsier et prosentvis Beinstrekk tillegg frukt på og 1,72 kaffi % fra og med lønnstrinn 53. For de under dette blir det et årlig tillegg på minimum 7000 kroner. Det avsettes kun 0, % til lokale forhandlinger. Fagtema II Omega-3 i helse og ernæring. Ved FoUsjef Asgeir Sæbø, Pharma Marine as. Den økonomiske rammen ligger oppunder 4 %. - Det er noe lavere enn forventet Trolig ender Spørsmål statlig og sektor oppsummering under frontfaget. Men dette er til å leve med i et år hvor vi visste det var lite penger å forhandle om, sier Ringsrød. Hun Påmelding viser til innen at resultatet 9. mars. gir en reallønnsvekst for VE alle L Akademikernes K O M M E N! medlemmer i statlig sektor. NR. 05/11 Skole Skole-Info Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: KS-OPPGJØRET I HAVN Som ventet ble det et kjedelig oppgjør, hvor det kun var fordelingen av økonomi som var tema. Resultatet er et generelt tillegg på 1,72 %, dog minst kr til alle i kapittel 4. Dette gir en økonomisk totalramme på 4 1/4 %. Rammen er en del høyere enn de offisielle tallene fra staten og frontfaget så langt. HTA kapittel 4 - ny minstelønnstabell Endringer i minstelønn for stillinger i kapittel 4C. Generelt tillegg er inkludert i endret minstelønn. Virkningstidsdato: Stillingsgrupper 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Lærer Adjunkt Adjunkt (med tillegg) Lektor Lektor (med tillegg) Av tekstlige forhold kommer det et partsammensatt utvalg, som bl.a. skal se på "flyte oppå" problematikken. Tekna er misfornøyde med profilen på det generelle tillegget (for høyt kronebeløp i bunn) og selvsagt at det ikke er midler til lokale forhandlinger. BRUDD I OSLO KOMMUNE Mens man i andre sektorer kom i mål, endte det med brudd i Oslo kommune.

12 TEKNA REALISTENE ARRANGERER KURS FOR LÆRERE om Raketter i undervisningen på Andøya Rakettskytefelt mandag 5. og tirsdag 6. september Reisen starter fra Gardermoen søndag 4. september, med flyavgang kl 1500 til Evenes, og med retur sen kveld tirsdag 6. september med ankomst Gardermoen kl Vi flyr Norwegian fra Gardermoen til Evenes og kjører buss til Andøya, beregnet reisetid fra flyplass til NAROM er ca 3 timer, gjennom vakker norsk natur. Pris som inkluderer flyreise t/r Gardermoen og fullpensjon på NAROM : Kr pr person; faktura blir tilsendt. Turen er godt subsidiert! Reise og oppholdsutgifter til og fra Gardermoen flyplass dekkes av den enkelte. For deltagere som trenger tilslutningsbillett med fly med Norwegian, kan Tekna være behjelpelig med dette, gi beskjed på påmeldingsskjemaet hvilke flyavganger du ønsker. Det er 24 plasser til disposisjon, ved overtegning forbeholder Tekna seg rett til å foreta utvelgelse blant de påmeldte. Bindende påmelding innen fredag 20. mai ved å fylle ut og returnere påmeldingsskjemaet, se eget vedlegg. De påmeldte vil få beskjed om man får delta umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp. PROGRAM: SØNDAG 4. SEPTEMBER Ankomst/innsjekking 2030 Velkommen og praktisk informasjon 2100 Kveldsmat MANDAG 5. SEPTEMBER Frokost Presentasjon av ARS og NAROM Omvisning ARS Kaffe/te pause m/frukt Raketteknikk Raketteknikk Lunsj Rakettverksted Middag 1730 Fortsettelse på rakettverksted, for de som ønsker Kveldsmat 2100 Get together TIRSDAG 6. SEPTEMBER Frokost 0845 Transport til ALOMAR Presentasjon av ALOMAR Omvisning ALOMAR 1030 Retur til ARS 1045 Kaffe/te pause m/frukt Oppskytning og høydemåling av modellraketter. Demonstrasjon av hybridmotor Lunsj Evaluering Kaffe/te og vaffel 1430 Avreise PÅMELDING: Fornavn som i passet Etternavn som i passet Fødselsdato Privat adresse Postnummer Mobil E-post Skole Skoleadresse Postnummer Tekna-medlem JA: NEI: Disse opplysningene sendes til snarest, og senest innen fristens utløp

13 KURS FOR TILLITSVALGTE: MNT-FORUM MØRE OG ROMSDAL BESØKER EPAX AS (forutsetter at obligatoriske nettkurs er gjennomført): Tariffkurs Målgruppe: for Sidan tillitsvalgte det er kjemiens i skolesektoren år, passer det spesielt godt å kunne invitere Dato: til til ei bedrift som i sterk grad nyttar og foreinar kunnskap om mellom anna Sted: Hotel Gabelshus, Frogner i Oslo prosessteknologi, analyse, kjemisk syntese og bioteknologi i sin produksjon. Program for tariffkurset vedlegges i neste sending av Teknas SkoleInfo. Dette passer særs godt for dei som underviser i naturfag og kjemi, og som Det er anledning til å melde på flere deltagere fra samme skole. ønskjer å lære meir om temaet i eit prosessteknologisk perspektiv. Dette passar Forhandlingskompetanse også godt for dei som underviser - kommunal i biologi, då sektor ein har ei ernærings- og Dato: helsemessig tilnærming til produktet. Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Kurset EPAX skal AS, gi SKARBØVIKA deltakerne en innføring I ÅLESUND i forhandlings-prosessen, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom egne synspunkter og krav. Gjennom Onsdag forelesninger, kl diskusjoner og egentrening skal deltakerne bli bedre forhandlere slik at man oppnår gode resultater i forhandlinger med arbeidsgiver eller andre interessenter. Velkommen til Epax AS Konflikthåndtering Orientering - felles for og alle omvising sektorer v/ HR-sjef Jan-Inge Sætre Dato: til Sted: Clarion Hotel Lunsj Oslo Airport, Gardermoen Å håndtere og løse konflikter er blant de mest utfordrende oppgavene du møter som tillitsvalgt Særlig Kort vil presentasjon dette være tilfelle av Omegaland viss konfliktene har medmenneskelige og følelsesmessige konsekvenser. Spesielt krevende vil det være viss noen opplever Fagtema at det I benyttes kjemi i "hersketeknikker" Omega-3. Kjemi i og Omega-3 manipulering. Utgangspunktet for oppbygging, kurset er at konflikter syntese og er prosessar. naturlige, og kan håndteres. Ved FoU-sjef Iren Stoknes, EPAX Kommunikasjon og påvirkning - felles for alle sektorer Dato: til Sted: Clarion Hotel Beinstrekk Oslo Airport, frukt Gardermoen og kaffi Tillitsvalgtrollen er Fagtema mer enn å II delta Omega-3 i de årlige i helse lønnsforhandlingene. og ernæring. Ved FoUsjef Dette kurset skal gi deltakerne økt bevissthet om ulike arenaer og former for påvirkning og kommunikasjon Asgeir med Sæbø, arbeidsgiver. Pharma Marine Målet er as. å kunne utøve tillitsvalgtrollen til beste for Teknas medlemmer også utover lønnsforhandlingene Spørsmål og oppsummering Kursene Påmelding er gratis innen og 9. Tekna mars. dekker reiseutgifter. Påmelding VE L K O til M M E N!. NR. 06/11 Skole Skole-Info Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: ENIGHET I FORHANDLINGENE I OSLO KOMMUNE Partene ble enige om en ramme på 4 ¼ prosent. - Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet. Den økonomiske rammen gir ikke grunnlag for å iverksette en streik, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. - Vi har gjennom denne enigheten bidratt til et økonomisk forsvarlig oppgjør, sier han. Oppsiktsvekkende lavlønnsdefinisjon i Oslo - Ved å gi et så høyt såkalt lavlønnstillegg som kr definerer Oslo kommune lavlønn i kommunen for inntekter opp mot kr ,-. Dette er oppsiktsvekkende sier Birkenhagen. Det prosentvise tillegget, som gis de fleste av Akademikernes medlemmer, er 3,35 prosent fra 1. mai Dette er et resultat som vi kan leve med, fremholder Birkenhagen. Birkenhagen mener kommunens utfordring med å rekruttere og beholde akademisk arbeidskraft er ved dette mellomoppgjøret på ingen måte løst. TEKNAS SKOLEINFO Teknas SkoleInfo har nå i en årrekke blitt sendt medlemmene i skoleverket skolevis i dette formatet. Tiden er nå inne for å gå over til å sende SkoleInfoen som et nyhetsbrev på epost. I en periode vil SkoleInfoen sendes BÅDE i papirformat og som elektronisk epost. Hvis du leser denne Infoen på papir og IKKE har fått den på epost, skyldes dette trolig at du ikke ligger inne i Teknas medlemsregister med oppdatert epost-adresse. Henvend deg i så fall til Rebecca Bræin Gjertsen,

14 TEKNA AVVISER SAMMENSLÅING MED NITO Tekna-president Marianne Harg setter foten bastant ned for enhver debatt om å slå NITO og Tekna sammen. Harg avviser dermed forslaget fra Erik Prytz, generalsekretær i NITO gjennom 18 år inntil han overlot roret til Steinar Sørlie 1. januar i år. Dette kommer opp med jevne mellomrom, men det er helt uaktuelt, sier Harg. Hun begrunner det blant annet med Teknas medlemskap i Akademikerne, der kravet om høyere forskningsbasert utdannelse er nedfelt i vedtektene. Akademiske krav Vi var med på å stifte Akademikerne, det var blant annet for å få en organisasjon for gruppene med høyere akademisk utdannelse. Våre medlemmer har en mer teoretisk basert utdannelse og det utgjør en viktig forskjell. Det er klare krav om at utdannelsen skal være på mastergradsnivå eller høyere. Hvis vi skulle slå oss sammen med NITO, må vi forlate Akademikerne, og det er ikke aktuelt, sier Harg. Rolleavklaring De områdene vi samarbeider på i dag er de mest relevante og det fungerer bra. Vi har et tett og godt samarbeid med NITO på mange områder. Det har vi hatt lenge, og det har vi tenkt å fortsette med. Vi samarbeider der vi har felles nytte og interesse av det, og så konkurrerer vi på andre områder. Vi tror medlemmene nyter godt av en sunn konkurranse som gjør at begge foreninger skjerper seg og gir egne medlemsgrupper gode ytelser. Harg avviser at det er behov for en større organisasjon som rommer ingeniørene. 30 prosent av våre medlemmer har en annen utdannelse enn sivilingeniør. Det er vår faglige tyngde som er viktig, ikke om vi er sivilingeniører, realfagslærere eller forskere. Det er viktig for Teknas utvikling å få inn flere medlemmer med annen høyere akademiske utdannelse, sier hun. STYRENE I TEKNAS INTERESSEFORENING VED SKOLEVERKET OG TEKNA REALISTENE benytter anledningen til å ønske alle medlemmene en riktig GOD SOMMER! BLI MED I TEKNAS VERVEKAMPANJE! Teknas medlemstilbud omfatter blant annet gode bank- og forsikringstilbud og et bredt faglig nettverk. Dessuten taler vi medlemmenes sak i samfunnsdebatten. Har du en kollega som er medlemsberettiget, men likevel ikke er medlem? Da kan du gjøre en verveinnsats nå. Du som verver, kan velge mellom gavekort på bøker (boksjekk), flotte friluftsartikler, ting til hjemmet eller en ideell gave. Les mer på eller STOR PÅMELDING TIL TEKNAS FAGLIGE TILBUD Tekna har i det siste året initiert og arrangert en rekke etterutdanningstilbud for lærere. I en årrekke har det nå vært arrangert fellesreise til den årlige opplæringskonferansen hos Association for Science Education, ASE, i England. Denne konferansen er alltid rett etter nyttår og veksler mellom ulike engelske universiteter. I januar 2011 i Reading hadde Tekna med seg 172 norske lærere, hvilket gjorde at Norge hadde den desidert største utenlandske delegasjonen. Planlegging er nå i gang mot 2012-konferansen, da i Liverpool. I april arrangerte Tekna for annen gang, i samarbeid med MNT-Forum Oslo & Akershus, tur til CERN. Og for annen gang ble turen overtegnet. 45 lærere fikk delta i april og har gitt gode tilbakemeldinger. I september skal Tekna for annen gang arrangere Rakettkurs for lærere i samarbeid med NAROM på Andøya. Når påmeldingsfristen løp ut var det også her oversøkning. 25 lærere har fått klarsignal. Dette kurset vil høyst sannsynlig bli gjentatt i Og i oktober skal Tekna arrangere tur til den første nordiske kjemilærerkonferansen (i anledning det internasjonale kjemiåret) i Stockholm. 27 Tekna-medlemmer skal delta på denne turen. Til alle turene gir Tekna tilskudd, slik at turene kan arrangeres med lav egenandel for medlemmene. Dette er blant de mange gode argumentene man har for å være medlem i Tekna.

15 Tekna besøker skoler landet rundt, forts MNT-FORUM MØRE OG ROMSDAL BESØKER EPAX AS Ved arrangementene vil politikere fra ulike partier møte lærere og Teknarepresentanter til diskusjon rundt blant annet lærerkompetanse i skolen, og Målgruppe: hvordan man Sidan kan det heve er kjemiens kvaliteten år, passer ytterligere det spesielt på utstyrsfronten. godt å kunne invitere - For Tekna er det nyttig at politikerne møter lærerne i deres eget miljø. Lærerne til ei bedrift som i sterk grad nyttar og foreinar kunnskap om mellom anna vet jo selv best hvor utfordringene er størst. Vi vil ta med oss de innspillene vi får prosessteknologi, videre i Teknas analyse, skolearbeid, kjemisk og syntese i møte og med bioteknologi KUF-komiteen i sin produksjon. på Stortinget til høsten, Dette passer sier Harg. særs godt for dei som underviser i naturfag og kjemi, og som Parallelt ønskjer å med lære de meir politiske om temaet møtene i eit prosessteknologisk vil Tekna også arrangere perspektiv. Teknas Dette time, passar der realfagsentusiast og tv-kjendis Andreas Wahl og representanter for også godt for dei som underviser i biologi, då ein har ei ernærings- og Forskerfabrikken underholder lærere og elever, og viser hvordan realfag kan formidles helsemessig på tilnærming en morsom til måte. produktet. - For oss er det et poeng å vise de unge at realfag er gøy, og samtidig kanskje inspirere EPAX AS, noen SKARBØVIKA lærere til å gjøre I undervisningen ÅLESUND enda morrsommere, sier Harg. Her blir det valgmøter og /eller Teknas time: 24.august: Onsdag Fagerborg kl. videregående skole, Oslo 26.august: Kannik ungdomsskole, Stavanger 29.august: Dønski videregående Velkommen til skole Epax (bare AS Teknas time) 29.august: Hagabyen ungdomsskole, Harstad 30.august: Nesbru videregående Orientering og skole, omvising Asker v/ HR-sjef Jan-Inge Sætre 01.september: Fredrik II videregående skole, Fredrikstad 02.september: Arendal Lunsj videregående skole, 05.september: Kongsberg videregående skole 07.september: Åretta Kort ungdomsskole, presentasjon Lillehammer av Omegaland (bare Teknas time) 09.september: Kristiansand katedralskole (bare Teknas time) Fagtema I kjemi i Omega-3. Kjemi i Omega-3 oppbygging, syntese og prosessar. KURS FOR TILLITSVALGTE: Ved FoU-sjef Iren Stoknes, EPAX (forutsetter at obligatorisk nettkurs er gjennomført): Beinstrekk frukt og kaffi Tariffkurs for tillitsvalgte i skolesektoren Dato: til Fagtema II Omega-3 i helse og ernæring. Ved FoUsjef Hotel Gabelshus, Frogner Asgeir i Oslo Sæbø, Pharma Marine Sted: as. Program for tariffkurset vedlegges i denne sendingen av Teknas SkoleInfo Spørsmål og oppsummering Det er anledning til å melde på flere deltagere fra samme skole. Påmelding Påmelding til innen 9. mars.. VE L K O M M E N! NR. 07/11 Skole Skole-Info Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: SYMPATI MED TERROROFRENE Tekna vil uttrykke sterk sympati med ofrene for terrorhandlingene i Oslo og på Utøya fredag. I dag er vi alle berørt av dette uhyrlige angrepet mot uskyldige mennesker som engasjerte seg i demokratiets tjeneste, sier Teknas president Marianne Harg. - For Tekna med over studentmedlemmer, er det ufattelig å høre at så mange flotte unge mennesker ble drept på en politisk ungdomsleir, sier Harg. Hun slutter seg til statsminister Jens Stoltenberg når han sier at dette ikke skal ødelegge vårt demokrati og vårt engasjement for en bedre verden. TEKNA BESØKER SKOLER LANDET RUNDT - Vi må få kvalitet i skolen på dagsorden i valgkampen, sier Teknas president Marianne Harg. Tekna vil fram mot valget holde politiske møter over hele landet, der politikere kan møte lærere og andre med engasjement for skolen. 24.august sparkes Teknas valgprosjekt i gang på Fagerborg videregående skole, som det første av en serie valgmøter skal holdes på skoler over hele landet. Deretter følger på rekke og rad arrangementer i Stavanger, Akershus, Harstad, Fredrikstad, Arendal, Kongsberg, Lillehammer, Kristiansand og Trondheim. - Tekna er opptatt av at politikerne setter fokus på en bedret utstyrssituasjonen i skolen, økt kvalitet og kompetanse blant lærere, og mer samarbeid mellom næringsliv og skole. Mye positivt har skjedd i skolen de senere årene, men den trenger fortsatt et kraftig kompetanseløft, sier Teknas president Marianne Harg. Forts. baksiden

16 MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I LIVERPOOL I JANUAR 2012 Tekna Realistene vil som i tidligere år koordinere en fellesreise til den årlige konferansen hos Association for Science Education, ASE, denne gang i Liverpool, England, i januar Denne opplæringskonferansen arrangeres hvert år rett etter nyttår, og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette foregår over tre dager og at alt omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir rik anledning til å knytte internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Årets konferanse starter på formiddagen torsdag 05. januar og avsluttes til lunsj lørdag 07. januar Tekna planlegger avreise onsdag 04. januar og hjemreise søndag 08. januar. Vi har reservert plasser på fly fra Oslo til Manchester airport kl og på onsdagen med retur kl på søndagen. Og med egen buss fra flyplassen til hotellet i Liverpool t/r. Mulig med tilslutning fra andre norske byer, tilslutningsbilletter kan ordnes mot et tillegg i prisen. Det er også mulig å reise med Ryanair fra Torp eller Rygge til Liverpool eller Manchester. Ved tidligere konferanser har Tekna satset på innkvartering i studenthjem. Dessverre ligger studenthjemmene i Liverpool langt utenfor allfarvei, mens universitetet ligger rett ved sentrum. Tekna tilbyr derfor innkvartering på hotell, i enkeltrom eller dobbeltrom (man må da selv skaffe samboer ). Hotellet vårt ligger kun noen få minutters gange fra universitetsområdet. Full English breakfast er inkludert i prisen. PRISEN for en pakke bestående av; - reise t/r med fly fra Oslo, samt transport fra Manchester airport til hotellet i Liverpool tur/retur, - fire overnattinger i enkeltrom på hotell inkl. frokost, - konferanseavgift for tre dager (inkluderer ett års medlemskap i ASE, her får du mange interessante tidsskrifter!) blir ca. kr ,-. Samme pakke, men med overnatting i dobbeltrom (man ordner selv samboer), vil koste ca. kr ,-. Siden vi i år tilbyr hotell, og ikke kun enkeltrom på studenthjem som i fjor, åpner dette for muligheten til å ta med ledsager som ikke skal delta på konferansen. Be om pristilbud for ledsager, dersom dette er aktuelt. Hvis man ønsker å bestille reisen selv, og at Tekna kun ordner med konferanse inkl medlemskap i ASE + fire overnattinger er prisen for dette ca kr ,- for enkeltrom og kr ,- for dobbeltrom. Tekna-medlemmer som jobber i skoleverket får en rabatt på kr ,-. Rabatten gis også til dem som melder seg inn i Tekna innen De som allerede er medlemmer i ASE og har betalt årets kontingent får redusert prisen tilsvarende (ca kr. 800,-). Det blir et tillegg i pris for deltagere som skal ha tilslutningsbillett fra andre norske flyplasser. Studenter får gode rabatter på konferanseavgiften, studentpris for full pakke inkl. reise i enkeltrom: kr ,-, i dobbeltrom kr ,-. Hotellet har også noen få familierom som åpner mulighet for at tre eller fire kan dele rom. Tilbudet er åpent for ALLE lærere uansett organisasjonstilknytning. Siden vi har reservert mange hotellrom er vi avhengig av en bindende påmelding innen fredag til: Teknas distriktskontor Agder, e-post: tlf: Distriktskontoret kan også informere om hvor man kan få nærmere opplysninger. For nærmere opplysninger om konferansen, se foreløpig program for 2012 legges ut i september.

17 REALISE DITT UTDANNINGSVALG! Realise ditt MNT-FORUM utdanningsvalg! MØRE OG (Naturfagsenteret, ROMSDAL BESØKER Universitetet EPAX i Oslo) AS arrangerer fire regionale spredningskonferanser om rekruttering til realfag, med et spesielt fokus på jenter. Dato Målgruppe: for konferansen Sidan det i er Bergen kjemiens er år, 7. november passer det spesielt og i Oslo godt 8. å november kunne invitere til ei bedrift som i sterk grad nyttar og foreinar kunnskap om mellom anna Konferansen retter seg inn mot ungdomskolen og videregående skole; lærere, prosessteknologi, rådgivere, analyse, skoleledere kjemisk og FAU. syntese Også og bioteknologi næringslivet i sin og produksjon. andre som er opptatt Dette passer av rekruttering særs godt for til dei realfag som underviser en viktig i naturfag målgruppe og kjemi, og vil og kunne som ha ønskjer nytte å av lære konferansen. meir om temaet i eit prosessteknologisk perspektiv. Dette passar også godt for dei som underviser i biologi, då ein har ei ernærings- og Konferansene er gratis. For helsemessig mer info tilnærming se til produktet. EPAX AS, SKARBØVIKA I ÅLESUND NORSK KJEMILÆRERFORENING Faggruppe Onsdag for kjemiundervisning kl under Norsk Kjemisk Selskap Torsdag , som Velkommen et punkt på til Naturfagkonferansen Epax AS på Blindern, var det "Interim årsmøte for Faggruppe for kjemiundervisning Norsk kjemilærerforening" Orientering og omvising v/ HR-sjef Jan-Inge Sætre. Se Lunsj for informasjon om møtet og vedtekter. På Kort presentasjon av Omegaland finner du en oppsummering Fagtema fra I møtet. kjemi i Man Omega-3. vil frem Kjemi mot årsmøtet i Omega-3 i Norsk Kjemisk Selskap jobbe oppbygging, for at kjemilærerforeningen syntese og prosessar. registreres som en faggruppe under Norsk Kjemisk Selskap, på samme måten som Fysikklærerforeningen Ved er FoU-sjef en faggruppe Iren Stoknes, under Norsk EPAX Fysisk Selskap. Følgende midlertidige Beinstrekk styre ble valgt: frukt og kaffi Leder: May Britt Stjerna, Nesbru videregående skole Nestleder: Magne Olufsen, Fagtema UiT II Omega-3 i helse og ernæring. Ved FoUsjef Feren, HiST Asgeir Sæbø, Pharma Marine as. Kari Kirsten Fiskum, Naturfagsenteret Kristian Steffensen, Spørsmål Røyken videregående og oppsummering skole Interesserte Påmelding kan innen kontakte 9. mars. Kirsten Fiskum for mer informasjon: VE L K O M M E N! NR. 08/11 Skole Skole-Info Info Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: NY INFORMASJONSKANAL FOR TEKNA SKOLE Tekna har flere nettsider med nyttig informasjon for medlemmer som jobber i skoleverket. Interesseforeningens side og Realistenes side er begge godt besøkt. Interesseforeningen og Realistene har nå i felleskap også opprettet en Facebook-side hvor informasjon også vil bli lagt ut. Her har man også mulighet til selv å legge inn kommentarer. I løpet av de få dagene denne siden har eksistert har den allerede hatt flere tusen visninger. For dere som er på Facebook: Søk etter Tekna Skole og se selv. Og anbefal gjerne siden for andre Facebook-venner! FORHANDLINGER OM NY ARBEIDSAVTALE Oppstartmøte for forhandlingene om arbeidstidsavtalen er satt til 8. november. Tekna vil fortløpende legge ut krav og tilbud på nettsiden. HAR DU FÅTT MED DEG HØSTENS MATTESNAKKIS PÅ NRK? I "Siffer" reiser programleder Jo Røislien rundt i verden for å vise deg at du liker tall - selv om du tror du ikke gjør det. I regi av Tekna Studentene skal Jo nå besøke flere studiesteder. Han har allerede vært ved UiO og UiB, og skal besøke UMB kl i Festsalen, UR bygningen. Tekna Studentene vil gjerne invitere Tekna-medlemmer i skoleverket til å delta på arrangementet. Har du lyst til å delta sender du en henvendelse til

18 Matematikbiennalen 2012 i Umeå! Tekna Realistene har i en del år sponset medlemmer som ønsker å reise til ASE-konferansen med kr 2.000,-. På årsmøtet i 2011 ble det reist spørsmål om man også på samme måte kunne sponse deltagelse på en matematikk-konferanse. Styret har derfor besluttet at man vil sponse et antall medlemmer som ønsker å delta på Matematikk-biennalen i Umeå i januar 2012 med kr Les mer om biennalen for eksempel på Søknad om å bli sponset med kr sendes til Tekna v/ Lene Nordrum på epost snarest. Torsdag 26 januari Umeå universitet öppnar Utställningen öppnar Invigning av Matematikbiennalen Första konferensdagen fortsätter Årsmöte i SMaL Mingel inför konferensfesten Konferensfest Fredag 27 januari Umeå universitet öppnar Utställningen öppnar Andra konferensdagen fortsätter Matematikbiennalen 2012 avslutas Deltagaravgift Två dagar: 3400 kronor exkl moms. En dag: 1900 kronor exkl moms Avgiften inkluderar tillträde till konferensen, deltagarmaterial, två luncher och för- och eftermiddagskaffe. För 320 kr exkl moms kan du även delta i vår "After-Math" där du får tillfälle att äta god mat och umgås med kollegor! MNT-forum Oslo & Akershus inviterer til omvisning og aktiviteter på Inspiria Science senter, Sarpsborg, onsdag 16. november 2011 Se Program: Oppmøte v/hovedinngangen til Thon Hotell Opera, v/sjøsiden Oslo S Bussavgang til Sarpsborg Ca 1630 Kortreist middag og kaffe på ØstfoldMat 1730 Visning av film i Planetariet 1800 Egentid i senteret til besøk av utstillinger og mulighet for aktiviteter under veiledning av senterverter (derfor er det avsatt god tid) 2000 Senteret stenger og vi returnerer til Oslo S Gratis deltakelse, husk å invitere med deg en kollega. Påmelding innen mandag 14. november til fint om du oppgir navn, skole og mobilnummer i påmeldingen. MNT-forum tar forbehold om at turen fort kan bli fulltegnet, først til mølla.. MNT-forum Agder besøker Fibofabrikken i Lyngdal 07. desember Fibo-Trespo i Lyngdal er en spennende bedrift i moderne lokaler. Bedriften er eid av Byggma ASA med hovedkontor og produksjon i Lyngdal i Vest-Agder, Norge. Bedriften ble etablert i 1952 og er Norges ledende produsent av baderomspanel og andre laminatprodukter. Se MNT-forum Agder har fått anledning til å besøke bedriften onsdag den Bedriftsbesøket gjøres i samarbeid med Lister pedagogiske senter. Påmelding til omvisningen onsdag gjøres til: Teknas distriktskontor Agder, på epost: eller tlf: , innen fredag

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09 forts. Staten bør også ha ansvar for å sikre et faglig tilfredsstillende videreutdanningstilbud, som fortrinnsvis kan tilbys gjennom eksisterende fagtilbud i høgskole- og universitetssektoren. Skoleleders

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER!

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! (forsiden) Nå har Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) byttet navn til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneskiftet har blitt mottatt med glede. Ingen oppegående

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover.

Vi er overbevist om at dette er en sak som friskoleorganisasjonene må følge nøye i tiden framover. KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2009 nr 1-2 Redaksjonen avsluttet 15. juni Innholdsoversikt: Omlegging

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015

Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Kristen Friskole 2015 nr 1 ISSN 1891-3555 Redaksjonen avsluttet 6. februar 2015 Innholdsoversikt:

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

6.1 Perioden 1899 1975: Fysikk som verkstedfag...29 6.2 Perioden 1976 1996: Vitenskapsfaget befestes...29

6.1 Perioden 1899 1975: Fysikk som verkstedfag...29 6.2 Perioden 1976 1996: Vitenskapsfaget befestes...29 1 INNLEDNING: FYSIKKFAGETS PARADOKS FÅ MEN LYKKELIGE...2 2 EN BESKRIVELSE AV UTVALGETS ARBEID...4 2.1 UTVALGETS SAMMENSETNING OG MANDAT...4 2.2 PROSEDYRER FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV NY LÆREPLAN...4

Detaljer

Skolelederen. Viviane Robinson. Møte med. Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse. s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan

Skolelederen. Viviane Robinson. Møte med. Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse. s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan Skolelederen Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse Møte med Viviane Robinson s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan s 16: Kunst og kultur gir mer entusiastiske elever! s. 10

Detaljer

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet 12 SOMMER 2012 frisøren For frisører i Fagforbundet God Sommer Resultatet av årets oppgjør Vanskelig med omskolering Møte med en frisørlærer 2 SOMMER 2012 Kurs for frisører høsten 2012 Bergen 4. - 5. september

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer