Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb. 2009"

Transkript

1 Referat Årsmøtet i bedriftslaget Meteorologen 24.feb kl i lille møterom, Hovedbygget. Det var 7 til stede. Leder i idrettslaget Tone Huseby ønsket velkommen. Tone Huseby ble valgt til møteleder og Per Helmer Skaali sekretær. Sak 2. Godkjennelse av innkalling og saksliste. Årsmøtet godkjente innkallingen og sakslista men kommentarer om at sakspapirene hadde kommet 1 uke før (iflg. vedtektene 2 uker) og manglende revisjonsberetning (skyldtes sykdom) og valgkomiteens innstilling. Sak 3. Gjennomgang av årsrapporter for 2008 Rapportene omfatter en generell del fra leder og rapporter fra gruppene for volleyball, fotball, friidrett, orientering og fra kasserer. Rapport fra aerobic kom ikke inn i tide og blir lagt inn i referatet, samt et tillegg til orientering. Kommentarer til de enkelte rapporter: Generell del: Leder har satt opp en fin gjennomgang av årets aktiviteter punktvis. Kommentar til at Jan-Inge Hansen var glemt som gruppeleder under Andre funksjoner. Orientering: Tilleggs kommentar fra gruppeleder om at Siri Spjelkavik har ca 60 starter i ordinære løp i Årsrapportene ble godkjent med disse kommentarene Tillegg til årsrapport: ÅRSRAPPORT FOR ORIENTERINGSGRUPPA 2008 Siri Spjelkavik utmerket seg også i 2008 med mange løp. I tillegg til 15 OBIK-løp deltok hun i 22 enkeltløp (Oslo city cup, Tibro-trippelen, Tiomila, Lørdagskjappen, Eikerløpet, Knut Valstad, Folloløpet, Pinseløp Kongsberg, Jonsokløpet, Nordvestgaloppen, o-ringen, KM mellom og lang, Blåbærløpet og Stokkesprinten) ÅRSRAPPORT FOR AEROBICGRUPPA 2008 Vi startet tidlig i januar og aerobictreningen hadde mange deltagere som ønsket å komme i form etter jul. Utover vårparten sank antall deltakere noe, men tok seg opp igjen nærmere sommeren.

2 Også sommeren 2008 hadde vi en del trening på gresset utenfor instituttet, dette etter oppfordring fra flere av deltagerne. I midten av september fortsatte vi treningen på Sogn skole igjen og holdt på helt fram mot jul. Vi kjørte 6 forskjellige en-times programmer, så variasjonen var stor. til tider kan oppmøte være mindre enn jeg ønsker, men det tar seg alltid opp igjen, så etter utallige oppfordringer har jeg bestemt meg for å fortsette å kjøre aerobic-timene. Og i år vil det også komme et nytt treningsprogram som jeg nå har under bearbeidelse. Mvh. Mona Mariann Lie Sak 4. Regnskap for 2008 Ev av revisorene har godkjent regnskapet muntlig. Det foreligger ikke revisjonsberetning siden en av revisorene er syk og ikke har hatt mulighet til å se på regnskapet. Kommentarer til regnskapet. Kasserer påpekte at beholdningen av usolgte t-skjorter var glemt i oppsettet og beklaget det. Renter fra høyrentekontoen er glemt ført. Lagt inn i revidert regnskap. Resultatet endrer seg da fra underskudd på kr -615,97 til overskudd på kr 1 030,81, Ønske om at idrettslaget kan være mer fleksible i innkjøp av f. eks volleyballer i regnskap og budsjett. Ok for kasserer. Det er mulighet for å få kaldt vann fra varmdrikksautomaten og koppene til dette er gratis for brukerne. Altså en ren utgiftspost. Årsmøtet har sett regnskapet og venter på revisjonsrapporten. Etter at kasserer har rettet opp varebeholdningen 31/12 og hvis ikke revisorene har noe å innvende, er det godkjent av årsmøtet. Sak 5. Forslag til årsmøtet. Det hadde ikke kommet inn noen forslag i forkant av møtet fra medlemmene, men ett av styremedlemmene hadde levert inn et forslag. Beklageligvis ble denne glemt i innkallinga. Grunnet lavt aktivitetsnivå i noen av gruppene er det ønskelig å slå sammen friidrett, ski og sykkel til en kondisjonsgruppe. Dette ble enstemmig vedtatt. Sak 6. Budsjett for 2009 Budsjettet ble godkjent med følgende kommentarer: Ønske om at budsjett 2009 er på samme ark som regnskap og budsjett for 2008 At en bruker overføringsposten aktivt Grunnet sammenslåing av grupper (se pkt 5 forslag) så endres curling til aktivitetsdag og refusjon for ski og friidrett slås sammen til refusjon kondisjon. Kostnader til volleyball blir redusert med 2000 kr, og denne summen blir så ført på klatring som kan ha store muligheter for å gjenoppstå.

3 Sak 7. Valg av styre, revisor og valgkomité. Valgkomiteen hadde ikke rukket å fremlegge noe forslag. Medlemmene som var på valg tok gjenvalg. Sekretær er fortsatt ikke besatt. Valgkomiteen skal finnen en egnet kandidat. Styremedlemmer: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Tone B. Husebye (ikke på valg) Jan-Inge Hansen (gjenvalg) Per Helmer Skaali (ikke på valg) Kåre Holter Solhjell (ny). Svenn Arne Alm (gjenvalg) Rune Bøe (ikke på valg) Rune Ringberg (gjenvalg) Revisorer: Kjetil Bjerk (gjenvalg) Stein Kristiansen (gjenvalg) Vara: Gunn Nygård (gjenvalg) Valgkomite: Brita Ullestad (ny) Leif G. Olonkin (gjenvalg) Revisorer, vararevisor og valgkomité velges for ett år om gangen Alle valg var enstemmige. Per Helmer Skaali

4 BUDSJETT 08 DRIFTS REGNSKAP 08 Utgifter Inntekter Differanse Utgifter Inntekter Differanse Diff. regn-bud 1 FOTBALL FRIIDRETT FRIIDRETT REFUSJON HOLMENKOLLSTAFETT ORIENTERING ORIENTERING REFUSJO SKI SKI REFUSJON SKIFEST VOLLEYBALL ANNEN REFUSJON (Start CURLING SYKKEL & SOMMER -DAG SYKKELREBUS og AKSJ MEDLEMSKONTINGENT MINERALVANN VARMDRIKK ISKREM OBIK KLATRING AEROBIC BANKGEBYR RENTER DUGNAD/STØTTE MØTER DIVERSE Investering/Overføring BALANSE: Beholdning inngangen av 2008 (eget dokument) Beholdning utgangen av 2008 (eget dokument) BALANSE: Overskudd Overskudd Endringer fra årsmøte: Inntekter økes for dugnad med kr 1000 til 5000 varmdrikk med kr 4000 til kr total økning på kr 5000 som skal dekke kjøp av drakter og baller for volleyballgruppa

5 VAREBEHOLDNING BRUS: Brus: flasker kasser: 0 ca. á kr: 0 0 kr fou 56 flasker: 799 ca. á kr: kr hoved 743 Penger: Pengebeholdning kasse, FoU kr: Veksel i automaten kr: (resten tatt med i kasse beholdning) Tomgods: Tomme Kasser: 22 ca. á kr: kr Flasker 415 ca. á kr: kr 767 Til sammen i penger ca. kr: IS: antall pris Opptalt: kr Pengebeholdning kasse FoU: 0 kr 974 Til sammen i penger ca. kr: 974 VARMDRIKKE: Løse kopper: 390 ca. á kr: kr "rør" med 25 kopper 180 ca. á kr: kr Esker 3* *400 kopper 0 ca. á kr: 5 0 kr kr (resten tatt med i kasse beholdning) Veksel i automaten kr: Beholdning i automaten: 0 Til sammen i penger ca. kr: T-skjorter Opptelt antall kr KLATRING: antall kr klipp Beholdning til sammen ca. estimert i "utsalgs" kroner: kr:

6 VAREBEHOLDNING BRUS: Brus: flasker kasser: 0 ca. á kr: 0 0 kr fou 94 flasker: 494 ca. á kr: kr hoved 400 Penger: Pengebeholdning kasse, FoU kr: Veksel i automaten kr: Beholdning i automaten (resten tatt med i kasse beholdning) (resten tatt med i kasse beholdning) Tomgods: fou hoved Tomme Kasser: 37 ca. á kr: kr 7 30 Flasker 488 ca. á kr: kr Til sammen i penger ca. kr: 7008 IS: antall pris Opptalt: kr Pengebeholdning kasse FoU: 0 kr 630 kr Til sammen i penger ca. kr: 630 VARMDRIKKE: Løse kopper: 50 ca. á kr: kr "rør" med 25 kopper 165 ca. á kr: kr Esker 3* *400 kopper 0 ca. á kr: 5 0 Veksel i automaten kr: kr (resten tatt med i kasse beholdning) Beholdning i automaten: Til sammen i penger ca. kr: T-skjorter Opptelt antall kr KLATRING: antall kr klipp Beholdning til sammen ca. estimert i "utsalgs" kroner: kr: 29713

7 SALDO 2008 Inn Ut Balanse Kasse , , ,50 Driftskonto , , ,59 Sparekonto ,41 0, ,41 Til sammen ,50 DRIFT 2008 Inn Ut Balanse Driftsregnskap , ,76 Overføringer 0,00 0,00 Total , ,76 Drifts overskudd 7 096,81 Beholdning inngangen av ,00 Beholdning utgangen av ,00 Beholdnings underskudd ,00 TOTAL Total overskudd 1 030,81 Overføring fra 2007 aerobic 8 000,00 Overføring til 2009 aerobic ,00 Total overskudd ekskl. overføringer 5 630,81 Årsoversikt Kasse 3 315, ,50 Driftskonto , ,59 Sparekonto , ,41 Beholdning , ,00 Til sammen , ,50 Balanse 1 030,81

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 19. februar 2015 kl. 09.30 Møterom Hiet (ADM B124) i administrasjonsbygget Dagsorden, årsmelding og sakspapirer DAGSORDEN 1. Åpning Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Årsmøte 2010 Universitetets bedriftsidrettslag UBIL

Årsmøte 2010 Universitetets bedriftsidrettslag UBIL Årsmøte 2010 Universitetets bedriftsidrettslag UBIL Bergen, 25.03.2010 Sted: Christiesgt. 18, 3 etasje, rom 3.43/3.44 Tid: kl. 16.15 SAKSLISTE...2 ÅRSBERETNING FRA STYRET V/LEDER...3 ÅRSBERETNING FRA GRUPPENE...5

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25.

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25. Dato: Torsdag 16. april 2009 kl 19.00. ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT 1. Åpning Formann Ole Jan Olsen ønsket velkommen. Opplyst om at forslagene blir godkjent ved mer enn 50 prosent overvekt, og

Detaljer

Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2010

Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2010 Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2010 Tirsdag 2. februar 2010 Nordre Skøyen Hovedgård, Bryn, 0667 Oslo kl 1900 Viser til innkallingen til årsmøte som ble sendt ut uke 2. Her følger saksdokumenter

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00

Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Årsmøte i RRMC 05.02.11, kl. 14:00 Sted: Klubbhuset 20 medlemmer møtte. Sak 1: Godkjenning av innkalling Gro ønskte velkommen til årsmøtet. Det ble godt mottatt at sakslisten var lagt ut på hjemmesiden

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Årsmeldinger Regnskap Budsjett for

Årsmeldinger Regnskap Budsjett for UT-Hitra Sportsklubb Tilsluttet Norges Idrettsforbund 2010 2009 Årsmeldinger Regnskap Budsjett for Styret/Arbeidsutvalget Mindegruppen Nærmiljøgruppen Allidrettsgruppen Håndballgruppen Sakliste for årsmøtet:

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG

Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Innkalling: ÅRSMØTE I FYLKESKONTORENES BEDRIFTSIDRETTSLAG Mandag 28. februar kl 14 på møterom 102 Sakskart 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3.

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer