HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 1, fabruar 2007 e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 1, fabruar 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no"

Transkript

1 HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 1, fabruar 2007 INFORMASJON Innkalling til Årsmøte i Folkets Hus Onsdag 14. mars 2007 kl Sal D (Messaninen), Youngsgt. 11, Oslo Styrets beretning for 2006 Med Regnskap 2006 og budsjett 2007 Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Navnet Hallangen

2 Dagsorden Innkalling til årsmøte onsdag 14. mars 2007 kl i Folkets Hus, Sal D (Bankettsalen), Youngsgt. 11, Oslo. 1. Godkjenning av dagsorden 2. Valg av: a) Dirigent b) Referent c) 2 til å underskrive protokollen 3. Styrets årsberetning for Regnskap med revisjonsberetning 5. Innkomne forslag: ingen 7. Budsjett og kontingenter. Styret foreslår ingen endringer fra dagens satser som er: Medlemsavgift kr. 350 Veiavgift kr. 150 Vannavgift kr. 650 Misbrukeravg. vann kr Tilkoplingsavg. vann kr Fravær på dugnad kr Valg a) Leder (for to år) b) Sekretær (for to år) c) Styremedlem (for to år) e) Varamedlem (for ett år) f) 2 revisorer g) Valgkomité h) Sommerfestkomité Etter Velets offisielle agenda vil Bryggeforeningene holde informasjonsmøte for medlemmer og andre interesserte. Fra Pollestien meldes: -Videre saksgang -Byggesøknad -Anbud, standard, pris -Regnskap for reguleringsplan og arbeide.

3 STYRETS BERETNING FOR 2006 Styret har i perioden bestått av: Kjell Gunnar Knutsen formann på valg Lars Bergersen nestformann ikke på valg Janne Haanes sekretær på valg Kristin Bakken kasserer ikke på valg Hans Erik Becker styremedlem på valg Rune Gulbrandsen varamedlem på valg Revisorer: Hans Kjørven på valg Arild Søhagen på valg Valgkomite: Gunnar Knutsen på valg Stein Erik Gundersen på valg Tore Sundsby på valg Sommerfestkom.: Styret på valg Veisjef: Hans Erik Becker styrets kontaktmann Rodemestere: Rode 1 Tom Solberg Rode 2 Johs Antonsen Rode 3 Magne Johansen Rode 4 Freddy Egsæter Rode 5 Jan Furuberg Rode 6 Geir Midtun Rode 7 Thor Ottersen Rode 8 Thamar Kaarud Rode 9 Kai Vissgren Rode 10 Svein Larsen Rode 11 Anders Grendahl (for Aslaug Tangen) Rode 12 Arne Solli Rode 13 Hans Kjørven Henrik Lundsvei indre Henrik Lundsvei øvre Konrad Gardersvei fra Veltomt til torvet Strandmyrveien fra veltomta til Standmyrbk. Strandmyrbakken Strandmyrtoppen Olsok- /Jonsokveien Strandmyrveien til veltomta Konrad Gardersvei Polleveien Damholtet Bekkeholtet Svartlagsveien nedre Svartlagsveien øvre Holmen (med vei) Vannverksjef: Lokale vannmenn: Frogn Hyttevel Forening Hallangsposten Webside Garderfeltets Bryggeforening Pollestien Bryggeforening Bleien Brygge Flytebrygga Bryggekomité Lars Bergersen Gunnar Nyhoff - koordinator Henrik Skjeseth Johs Antonsen Terje By Inge Johnsen Kjell Gunnar Knutsen (Holmen) Gunnar Knutsen (vår representant i Styret) Lena-M. S. Bergersen André Langseth Knut Gundersen Gunnar Nyhoff/Trond Helseth Gunnar Knutsen Geir Arnestad

4 STYRETS BERETNING Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. Antall medlemmer er 238, herav ett æresmedlem. Styret har i perioden spesielt arbeidet med: Hallangsposten/webside "Hallangsposten" utkom med 3 nummer i Hallangsposten er styrets informasjonsorgan til våre medlemmer. Vellets egen webside: er flittig besøkt. Hallangsposten og lignende vil alltid bli lagt ut på nettet. Pr. i dag er det ca. 70 medlemmer som mottar Hallangsposten pr. e-post. På nettsiden vår finnes også tidligere utgaver av Hallangsposten, årsberetninger, lover og regler m.m. Send oss gjerne nyhetstips og bilder du mener kan være aktuelle for vår nettside eller til Hallangsposten. Vannanlegget Vannanlegget har fungert godt i hele Kun i korte perioder, på natten, i den varmeste og mest belastede perioden på sommeren måtte vannet stenges pga høyt forbruk og tomt høydebasseng. Vannkvaliteten er testet jevnlig gjennom hele sesongen. På sensommeren er det fortsatt litt for mye bakterier i vannet som pumpes opp fra brønnene. Takket være renseanlegget, er kvalitet på vann som sendes ut til forbrukerne god. Det er brukt noe mindre vannmanntimer enn budsjettert. Senhøstes 2006, etter at vannanlegget var stengt for sesongen, ble det montert nye senkepumper med tørrkjøringsvern i brønnene i Svartlaget og på Veltomta. Dette vil medføre reduserte strømutgifter, høyere kapasitet og større driftssikkerhet. Veier Det er i 2006 utarbeidet akseltrykkbegrensning på vellets veier, dette av den enkle grunn at veiene våre ikke tåler lastebiler og tyngre kjøretøy i perioder. Tillatt totalvekt er satt til 7,5 tonn i perioder hvor det er teleløsning og i regnperioder. Hvis dette ikke overholdes, vil det resultere i relativt store kostnader på vedlikehold av veiene våre i nærmeste framtid. Vi håper dette følges av den enkelte hytteeier i vellet vårt. Endel lyspærer har gått rundt om på belysningen av veiene våre. Noen av disse er blitt skiftet, men det er også defekte armaturer på noen av mastene. Disse må skiftes av Hafslund, og dette vil bli gjort de første månedene i Vi har hatt en ryddegjeng som har begynt kvisting langs veiene. Det gjenstår fremdeles en god del, og dette vil bli ferdigstilt i løpet av våren Velplassen er satt i stand og utvidet etter påtrykk fra våre medlemmer. Det har nå blitt gode parkeringsmuligheter for vellets medlemmer og deres gjester. Vi kan vel karakterisere høstnedbøren som ekstrem, noe som har ført til at en del medlemmer har fått mye tilsig av vann med grus over eiendommene sine. At en del bekkeløp er lagt i rør som ikke er dimensjonert for ekstremvær, har ikke gjort saken noe bedre. Vinterbrøytingen fortsetter som før ved Dag Wetlesen. Avtalen gjelder følgende veier: -Strandmyrveien -Polleveien -P-plass ved Veltomta -Konrad Garders vei -Bekkeholtet -Henrik Lunds vei (hele) -Damholtet -Strandmyrbakken -Strandmyrtoppen -Jonsokveien hele -Olsokveien -Svartlagveien (til Dammen) Dag Wetlesen gjør også privat brøyting utover instruksen (f.eks. til vinterferie eller påske). Telefon Dette betales selvsagt av den enkelte. Dugnad Årets dugnad ble viet tradisjonelt vedlikehold av veinett, strandsone og generell opprydding.

5 Eiendommer Nytt bord og nye benker er satt opp ved grendehuset på veltomta. Badeplassen og vannspeil Festene på badetrappen røk på høsten og blir nymontert før sesongstart Samtidig vil det komme rekkverk på den ene siden av trappen. Båtvraket som ble forsøkt lagt i bøye utenfor badeplassen ble etter press fra styret flyttet til Busch- brygga innerst i Pollen. Barnas Dag/Sommerfesten Tradisjonen tro ble det også i år arrangert sommerfest i Hallangspollen. Rekordmange glade barn konkurrerte på formiddagen og frydet seg over premieposer og iskrem. Det totale antallet var 98 fordelt på 42 jenter og 53 gutter. Gravemaskinkjøring var også i år mektig populært. Grillfesten om kvelden var godt besøkt om enn ikke helt fra starten, og hyttefolket i alle aldre danset til fengende musikken utover kvelden. Det var ringspill og skyting, og loddsalget innbrakte nok til at arrangementet gikk med et pent overskudd på vel 6000 kroner. Etter at det offisielle arrangementet var avsluttet, skjedde det en del hærverk på stoler og bord. Festkomiteen ble møtt av et lite hyggelig syn formiddagen etter pga hærverket og som vanlig mye tomgods og søppel på plassen. ANØ/gråvann renseanlegg I 2007 må renseanleggene installeres for å unngå eventuelle pålegg fra kommunen dersom hytta har innlagt vann. Flytebryggene Bryggeforeningene er nå svært glade for å se slutten på et seks års langt engasjement med reguleringsplanen i Frogn kommuneadministrasjon. Det ble mange oppoverbakker med uventede hindre. Slik er det med reguleringsplaner har vi forstått nå og misunner ingen som finner på å starte med slikt. Nå er jobben gjort, planen ligger klar, og alle avtaler er i orden. Bryggeforeningene takker alle tålmodige medlemmer som trodde på prosjektet og alle som støttet oss med å innbetale kontingent. Takk også til Tone Gro Hugin i Konrad Garders vei som med spesialkompetanse og stort engasjement har bidratt til at det ble en svært god reguleringsplan og en akseptabel løsning for de eiendommene som ligger innenfor reguleringsområdet. Styret i Hallangspollens Vel har også bidratt mye på slutten for å få i stand nødvendige avtaler med grunneier S Hallangen gård og Frogn Kommune. Mange gamle, uløste og kompliserte saker på Garderfeltet har nå funnet sin løsning. Nå ser vi fram til anskaffelse av nye flytebrygger for alle som er interessert. De som ikke er interessert nå, kan hekte seg på senere. Vellet har i 2006 gjort avtale med Frogn Kommune om vedlikehold av en kyststi over kommunens og Søndre Hallangen gårds grunn. Kyststien er en forutsetning for godkjenning av rammeplan for Svartlaget og gjennomføring av bryggeprosjektet og vil gå fra Henrik Lunds vei til Svartlaget. Vi håper alle er enige i at dette blir et løft for hele vårt hytteområde. Økonomi Vellets økonomi er god. Se vedlagte regnskap som kun er et driftsregnskap. Velhus, dansegulv og pumpehus/vannanlegg er ikke regnet med som kapital. Etter purringer er det bare 2 som ikke har betalt avgiftene. 1 av disse er vannabonnent, og vannet ble avstengt i Vellet har registrert seg inn i Brønnøysund-registret slik at vi nå har et organisasjonsnummer. Frogn Hyttevel Forening Gunnar Knutsen har også i denne periode representert vellet i denne paraplyorganisasjonen. Tema som FHF har vært opptatt av er bl.a. forurensing av vårt nærområde. - årsberetning slutt -

6 Resultat Utgift Inntekt Resultat Utgift Inntekt Medlemsavgift ,00 Medlemsavgift ,00 Veiavgift ,00 Veiavgift ,00 Vannkontingent ,00 Vannkontingent ,00 Dugnad v/fravær ,00 Dugnad v/fravær ,00 Velhus leieinntekt Velhus leieinntekt Renteinntekt 6 699,07 Renteinntekt 4 202,04 Salg av pollebok 2 800,00 Salg av pollebok 2 100,00 Anø Anø , ,00 Drift av vei ,34 Drift av vei ,75 Drift av vann ,27 Drift av vann ,51 Bygning:lager/pumpehus/di Bygning:lager/pumpehus/div 9 216,00 v ,00 Strøm grendehus 3 075,50 Strøm grendehus 3 588,99 Forsikring 8 314,00 Forsikring 9 526,00 Hallangsposten 8 516,25 Hallangsposten 6 721,15 Rekv./Porto/data/div ,50 Rekv./Porto/data/div ,05 Årsmøteutgifter 7 700,00 Årsmøteutgifter 7 700,00 Frogn hyttevelforening 2 370,00 Frogn hyttevelforening Styrehonorar ,00 Styrehonorar ,00 Badestrand ,00 Badestrand 149, , , , , , ,70 Balanse Aktiva Pasiva Balanse Aktiva Pasiva Bank: Festkomite ,29 Bank: Festkomite 7 557,19 Bank Sparekonto ,11 Bank Sparekonto ,07 Bank Rentefond 9 900,58 Bank Rentefond 9 675,48 Postbank ,21 Postbank ,14 Kassebeholdning 201,50 Kassebeholdning 201,50 Kasse festkomite 0,00 Kasse festkomite 0,00 Egenkapital: ,69 Egenkapital: ,38...Vellet ,51...Vellet ,69...Vei ,70...Vei ,04...Vann ,19...Vann ,46...Festkomite ,29...Festkomite 7 557, , , , , , ,38

7 Oversikt pr Budsjett 06 Utgift Inntekt Egenkapital Budsjettforslag 2007 Utgift Inntekt Vel Egenk. pr ,69 VEL REGNSSSKAP Medl.kontingent ,00 Medl.kont. Kr Salg av pollebok 2 800,00 Renteinntekter ,07 Renteinntekter Dugnad ( gebyr v/fravær) ,00 Dugnadsinntekter kr Forsikring ,00 Forsikring Velhus /bygninger ,50 Velhus/bygninger Hallangposten/web ,25 Hallangsposten/web Møte/styrehonorar ,00 Møte/styrehonorar Årsmøte lokale ,00 Møteutgifter Frogn Hytteforening ,00 Frogn Hyttevelforening Rekv./Porto/Datalister ,50 Rekv./porto/datalister Kyststien Badeplass ,00 Badeplass Sum , , ,82 Sum Egenkap.pr ,51 Vann Egenk. pr ,46 VANN REGNSKAP Kontingent ,00 Vannkontingent kr Strøm ,27 Strøm Oppgradering Div ,50 Oppgradering div Vannprøver ,50 Vannprøver Honorar vannsjef ,00 Honorar vannsjef Honorar vannmenn ,00 Honorar vannmenn Sum: , , ,73 Sum Egenkap.pr ,19 Vei Egenkap.pr ,04 VEI REGNSKAP Kontingent ,00 Vei kontingent Kr Brøyting Brøyting ,00 Strøsand Strøsand ,00 Subbus Subbus ,78 Rep/vedlikeh./asfalt/veilys Rep./ vedlikehold ,56 Sum: , , ,34 Sum: Egenkap.pr ,70 Egenkapital pr FESTKOMITE 7 557,19 årets resultat 6 014,00 renter 06 23,10 Egenkap. pr ,29 Dugnad 19. mai 2007

8 Årets dugnad avholdes lørdag 19. mai Nærmere info kommer senere. Barnas Dag / Sommerfest - 7. juli 2007 Barnas dag/sommerfesten er i år satt til 7. juli. Musikk er bestilt. MnM kommer også iår. Festkomiteen kommer tilbake med mer informasjon senere. Vi trenger premier og bidrag til lotteriet. Web siden Igjen oppfordrer flere til å melde seg på nyhetsbrev. Dere kan melde dere på for å få tilsendt Halangsposten pr. E-post i sdedet for brev. Dette vil spare oss for utsendelseskostnader. Navnet Hallangen sakset fra Akershus Amtstidene, 9 februar 2007.

9

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

HALLANGSPOSTEN ÅRG. 17 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, februar 2009 styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN ÅRG. 17 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, februar 2009 styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 17 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, februar 2009 styret@hallangspollensvel.no e-post: INFORMASJON Innkalling til årsmøte Onsdag 11. mars 2009 kl. 19:00. I kantina i Molex bygg i

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L 2001 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TIRSDAG 12. Mars 2002 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 2 3 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I STORE BREVIK VELFORENING 2015 ONSDAG 29. APRIL KL. 19:30 I STORE BREVIK BARNEHAGE Vi har sendt denne informasjonen på e-post til de adressene vi har registrert. Har du e-post-adresse

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte tirsdag 25.02.14 kl. 18.30 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, tirsdag 24.mars 2015, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, tirsdag 24.mars 2015, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, tirsdag 24.mars 2015, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2014. medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet Klubbhus

Detaljer