Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013"

Transkript

1 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike alternativer. Den enkelte må etablere underdelinger hvor løpenummeret spesifiserer nærmere oppdeling innen hovedgruppen (3 siffret nivå). Ulike hovedtyper gruppers med systemnr. Bygningsdelene deles opp i forskjellige systemer på samme måte som tekniske systemer. Dette er den offisielle versjon av TFM-systemet frem til juli Tabellene kan fritt distribueres, men må ikke endres. 1 Ledig 10 Ledig 2 Bygning 20 Ledig Grunn og fundament 210 Grunn og fundamenter, generelt Kan brukes som samlepost for alle arbeider under =21 hvis man ikke ønsker fin oppdeling Gulv på grunn Spunting, pæling 214 Fundamenter Pele og pillarfundamenter 218 Utstyr / enheter 219 Spesialsystem 22 Råbygg 220 Primære bygningsdeler, generelt Kan brukes som samlepost for alle arbeider under =22 hvis man ikke ønsker fin oppdeling. 221 Rammer 222 Søyler Frittstående, ikke en del av et system 223 Bjelker 224 Vegger 225 Dekker 226 Takstammer Takelementer, lett-takelementer. 227 Faste kjerner Toalettkjerner, trapperom, sjakter 228 Utstyr / enheter 229 Spesialsystem 23 Yttervegger Yttervegger Klimaskjerm, ekskl. dører, vinduer, porter 233 Vinduer i yttervegg Dører og porter Ytterdører i yttervegg Utstyr 238 Enheter Balkonger, Fasader, Glassfasader 239 Spesialsystem Solavskjerming Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 1 av 15

2 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 24 Innvendige overflater Flatebekledende 240 Overflate gulv/golv Teppe, parkett, gulvbelegg Overflate vegg Overflate tak Overflate himling 245 Overflate vinduskarmer 246 Glasskonstruksjoner Overflate dør, karm 249 Spesialsystem 25 Benyttes ikke - se Yttertak Ytre klimaskjerm Tak 262 Indre klimaskjerm 263 Overlys Takluker For røykluker, se =367 Røyk- og brannventilasjon 264 Takoppbygg, Takoverbygg Gesimskonstruksjoner, Baldakin Glasskonstruksjoner Glasstak 267 Altaner, terrasser 268 Utstyr / enheter Takrenner, Beslag 269 Spesialsystem Istiningssystem 27 Fast inventar 270 Fast Inventar generelt Inventar som brukes innen flere romkategorier eller som man ikke ønsker å knytte opp mot en spesiell type rom. 271 Kjøkkeninnredning 272 Baderom 273 Garderober 274 Laboratorieinventar 275 AV- inredning Skilt, tavler 278 Utstyr / enheter Vern, Beskyttelse, Gardiner, Innvendige persienner, Sceneteppe, Forheng, Stativ, Holdere, Gymnastikksalinnredning (fast), Idrettsapparater (fastmonterte). 279 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 2 av 15

3 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 28 Løst inventar 280 Løst Inventar generelt Inventar som brukes innen flere romkategorier eller som man ikke ønsker å knytte opp mot en spesiell type rom Publikumsutstyr 286 Brukerutstyr Stoler, Bord, Benker, Knagger, Matter (Alternativt eget identifikasjonssystem for brukeru Utstyr / enheter Løst utstyr, Stativ, Holdere, Gymnastikksalinnredning (løs), Idrettsapparater (løse). Kan også føres under = Romdannelse Underlag for flatebekledning Undergulv Ulike typer grupperes i system 292 Innervegger Branntetting og røyktetting , Ulike typer grupperes i system Ferdigbehandlede veggplater 293 Innvendige vinduer Ulike typer grupperes i system 294 Innvendige dører Innvendige porter Ulike typer grupperes i system 295 Nedforet himling Ferdigbehandlede himlingsplater Ulike typer grupperes i system Utstyr Innvendige trapper Ulike typer grupperes i system 298 Enheter Komplettering 299 Spesialsystem Prefabrikerte rom eller gulv (datagulv) Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 3 av 15

4 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 3 VVS 30 Ledig Sanitær 310 Sanitær Vannforsyning Varmtvann inkl. bereder og sirkulasjon, Kaldtvann, Trykkøkningssystem Avløpssystem Inkl. bunnledninger 318 Utstyr / enheter Målesystem, Doseringssystem 319 Spesialsystem Hettvannssystem, Høytrykkssystem, Destilasjonssystem 32 Varmesystem 320 Varmesystem Varmeproduksjon, Hoveddistribusjon, Radiatorsystem, Konvektorsystem, Gulvvarmesystem Utstyr / enheter 329 Spesialsystem Dampsystem inkl. kondensat, Gassvarmesystem, Hettoljesystem 33 Brannslokking Sprinklersystem Manuelt og automatisk Pulversystem Gasslokkingssystem Inerte gasssystem 337 Skumslokkesystem 338 Utstyr / enheter Brannslanger, Pulverapparater, Gassapparater Ulike typer grupperes i system Ulike typer grupperes i system 339 Spesialsystem Deluge-sytem Ulike typer grupperes i system Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 4 av 15

5 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 34 Gass og trykkluft system Gassystem Lystgass, Nitrogen, Oksygen, Karbondioksyd, Blandingsgasser, Propansystem Ulike typer grupperes i system 343 Trykkluftsystem Pneumatisk trykkluft, Teknisk trykkluft, Medisinsk Ulike typer grupperes i system trykkluft Utstyr / enheter 349 Spesialsystem Vakumsystem, KFK-gasser, Hydraulikk Ulike typer grupperes i system 35 Kulde / Kjølesystem inkl luftkjøling 350 Kuldesystem / Kjølesystem Kuldeproduksjon, Varmepumpe, Ulike typer grupperes i system Hoveddistribusjon, Deldistribusjon Kjøleromssystem Ulike typer grupperes i system 353 Fryseromssystem Ulike typer grupperes i system Utstyr / enheter Kompaktaggregater, Splittaggregater Ulike typer grupperes i system 359 Spesialsystem Gulvkjøling, Kjøletak, Kjølehimling, Kjølebafler, Ulike typer grupperes i system Dataromskjøling 36 Luftbehandling 360 Luftbehandlingssystem Inkl. aggregat, CAV og VAV-system Ulike typer grupperes i system Avtrekksystem Laboratorieavtrekk, Sveisavtrekk Ulike typer grupperes i system 363 Tilfluktsromssystem Røyk og brannventilasjon Overtrykksventilasjon, Viftesystemer for evakuering av røyk, Røykluker, Overlysluker med funksjon som røykluke. 368 Utstyr / enheter Luftvarmere, Luftporter Ulike typer grupperes i system 369 Spesialsystem Operasjonstak, Lakkbokser Ulike typer grupperes i system 37 Ledig Kjøkken Kjøkkenmaskiner Ulike typer grupperes i system Utstyr / enheter Kantinesystem 389 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 5 av 15

6 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 39 Spesialsystem 390 Energiproduksjon 391 Fjernvarmesystem / Fjernkjølesystem 392 Gass-system / El.produksjon 393 Forbrenningssystem Kullsystem, avfall, destruksjon etc Ulike typer grupperes i system Utstyr / enheter Vaskerisystem, Vaskemaskiner, Desinfiseringsmaskiner, Destilleringsmaskiner 399 Spesialsystem Oljesystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 6 av 15

7 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 4 Elkraft 40 Ledig Generelle system Bæresystemer Sterk- og svakstr.: Kabelbroer, Kabelskinner, Føringer 412 Jording 413 Lynavleder Utstyr / enheter 419 Spesialsystem 42 Høyspenning Fordelingskabler / evt. inkl. kabel frem til trafo/nettstasjon Fordelingsskinner 422 Nettstasjoner Prioritert, Uprioritert Utstyr / enheter 429 Spesialsystem 43 Fordelinger Inntakskabel til hovedfordeling Kabel fra trafo/nettstasjon til hovedfordeling 432 Hovedfordeling inkl. kabel frem til underfordeling 433 Underfordeling inkl. kabel til utstyr eller annen fordeling 434 Fordeling for bygningsdrift Fordeling til teknisk system inkl. kabling frem til utstyr 435 Fordeling for virksomhet Fordeling til spesialutstyr inkl. kabling til utstyr Utstyr / enheter 439 Spesialsystem 44 Lys Belysningssytem Ulike typer grupperes i system 443 Nødlyssystem Utstyr / enheter 449 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 7 av 15

8 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 45 Elektrisk varme El.varmeovner Panelovner, Konvektorer 453 Flatevarmeelementer Takvarme, Gulvvarme, Veggvarme 454 Varmekabler Gulvvarme, Varmtvannledning Utstyr / enheter 459 Spesialsystem 46 Driftsteknisk Utstyr / enheter 469 Spesialsystem Ladesystem for trucker, Ladesystem for vaskemaskiner 47 Ledig Ledig Spesialsystem Utstyr / enheter 499 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 8 av 15

9 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 5 Tele og Automatisering 50 Ledig Generelle system Bæresystemer Kun ved spesielle/selvstendige bæresystemer for svakstrøm Felles telefordeling for teleinstallasjoner Utstyr / enheter 519 Spesialsystem 52 Datakommunikasjon 520 Datakommunikasjon Utstyr / enheter 529 Spesialsystem 53 Telefon 530 Telefonsystem Offentlig tilknyttet telefonsystem Telesentral 533 Apparatutstyr for telefon 534 Porttelefon Heistelefon 535 Høyttalende hustelefon Callingsystem 536 Personsøkersystem Utstyr / enheter 539 Spesialsystem Radiosamband 54 Alarm og signal Brannalarmsystem 543 Innbruddssystem Skallsikring, Romsikring, Objektsikring 544 Sykesignal 545 Tidsregistrering 546 Adgangskontrollsystem Låssystem som et delsystem f.eks Persontrygghet Trygghetsalarm, Ransalarm 548 Utstyr / enheter 549 Spesialsystem Ur-system, Tellesystem, Alarmsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 9 av 15

10 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 55 Lyd og bilde Fellesantennesystem 553 Internfjernsynsystem TV-overvåkning 554 Sentralradiosystem 555 Lydforsterkningssystem PA-system, Høytalersystem 556 Bilde og AV-system Utstyr / enheter 559 Spesialsystem 56 Automatisering Sentral Driftskontroll SD-system Normalt bare det overordnede system. Undersentraler og andre komponenter inngår i tavler 564 System for Forvaltning, Drift og FDV-system Vedlikehold 565 Lokal automatisering Lokale undersentraler, trad. automatikk, Sonesystemer som bussystem inngår i romkontrollsystem (IRC) Utstyr / enheter 569 Spesialsystem 57 Integrert kommunikasjon Felles kablingssystem for informasjons teknologi (IT-systemer) - tele/data spredenett 572 BUS-systemer Ulike bussystemer EIB-bus, Profibus, Echelon C-buss, Batibuss etc Utstyr / enheter 579 Spesialsystem 58 Ledig Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 10 av 15

11 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 6 Andre installasjoner 60 Ledig Reservekraft Generatorsystem Motorsystem, Nødstrøm, Reservekraftaggregat 612 Avbruddsfri strøm UPS, No-Breake 613 Batterisystem Utstyr / enheter 619 Spesialsystem 62 Heiser Persontransport Personheis, Sengeheis 622 Varetransport 623 Trappeheiser Utstyr / enheter 629 Spesialsystem Vindusheiser, Fasadeheiser Adkomstsystem for fasade 63 Interntransport Rulletrapper, rørpost Varetransport Transportbånd, Rørpostsystem, Conveyer-system, Varetransportør, Vognbanesystem Persontransport Rulletrapper, Rullebånd Utstyr / enheter 639 Spesialsystem Løftebord, Kraner, Taljer 64 Sammensatte enheter Utstyr / enheter 649 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 11 av 15

12 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 65 Avfall og renhold Avfallssystem Avfallstransport, Avfallsortering 652 Rengjøringssytem Sentralstøvsugersystem Utstyr / enheter Rengjøringsmaskiner 659 Spesialsystem 66 Brukes ikke Sikring Utstyr / enheter 679 Spesialsystem 68 Skjerming EMI-skjerming 682 EMP-skjerming 683 Tempest Utstyr / enheter 689 Spesialsystem 69 Spesialsystem Utstyr / enheter 699 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 12 av 15

13 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 7 Utendørs 70 Ledig Terrengbehandling Marksikring Utstyr / enheter 719 Spesialsystem 72 Konstruksjoner 720 Generelle konstruksjoner Sykkelskur, Bod 721 Bruer Kjørebruer, Gangbruer 722 Tunneler Undergang, Gangtunneler Kulvert Teknisk kulvert, Kulvert for kabler, Gangbar, Inspeksjonsbar 725 Gjerder, Murer, Sperrer Støttemurer. Større "gjerder". 726 Porter / Bommer Utstyr / enheter Utvendige trapper, ramper 729 Spesialsystem 73 Utendørs VVS fra 1m utenfor bygg Vanninntak Stikkledning frem til offentlig VAsystem. 732 Utendørs avløpsledning Inntak, Kloakkledninger, Overvannsledninger Stikkledning frem til offentlig VAsystem. 733 Basseng 734 Brannvannsystem / Vanntanker Spesielle. 735 Snøsmeltesystem Gatevarme, Fortauvarme Pumpestasjoner Ikke VA-system 738 Utstyr / enheter 739 Spesialsystem Oljesystem, Rensesystem 74 Utendørs elkraft fra 1m utenfor bygg Utendørs belysning Gatebelysning, Fasadebelysning, Skiltbelysning 745 Varmekabler Gatevarme, Fortausvarme, El. snøsmeltesystem 746 Motorvarmere Utstyr / enheter 749 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 13 av 15

14 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 75 Utendørs tele-og aut. fra 1m utenfor bygg Sikringssystem 752 Betalingssystem Utstyr / enheter 759 Spesialsystem 76 Veier og plasser Veier Gangvei, Sykkelvei. 762 Plasser Asfalterte-, Brosteinsbelagte-, Belegningssteinsbelagte-. Sykkelparkering Skilter Oppmerking 768 Utstyr / enheter 769 Spesialsystem 77 Park og hage Gressarealer Plener 772 Beplantning Blomster, Busker, Trær 773 Benker Møbler, lekeutstyr 774 Gjerder 775 Skulpturer 776 Flaggstenger Utstyr / enheter 779 Spesialsystem 78 Vann og avløp (VA-systemer) Vannforsyningssystem 782 Fellessystem 783 Spillvannsanl. 784 Overvannsanl. Drenering 785 Fordrøyningssystem 786 Rensesystem 787 Infiltrasjons og utslippssystem 788 Utstyr / enheter 789 Spesialsystem 79 Spesialsystem Utstyr / enheter 799 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 14 av 15

15 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 8 Bør ikke benyttes som systemvangivelse 80 Ledig 9 Prosessystem for bedriften 90 Ledig 900 Ledig Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 15 av 15

16 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer Dette er den offisielle versjon av TFM-systemet frem til juli Tabellene kan fritt distribueres, men må ikke endres. A Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler B Innebyggende Innebygde byggprodukter Beskyttende, Begrensende, Isolasjon, Vindsperre, Fuktsperre, Folie, Spikerslag C Kompletterende / Utspringende Kompletterende og påmonterte bygningsdeler/produkter Balkonger, Karnapper, Takoppbygg, Rammer, D Åpnende Innvendig og utvendig i bygningskonstruksjon og tekniske systemer Festemateriell Dører, Vinduer, Porter, Luker Bekledende Overflatebekledning og overflatebehandling Belegg, Maling, Himling E Innredende Veggfast Fast inventar, fast utstyr ("veggfast"), tilknyttet bygget Faste skap og innredninger (f.eks F auditorieinnredning) G Møblerende / Utstyr / Inventar Løst inventar: Utstyr, Maskiner, Brukerutstyr Stoler, Bord, Reoler, Løse skap, Bordlamper, Gardiner, Kjøkkenmaskiner, Kjøleskap H Hjelpende (Mobilt) Mobilt hjelpeutstyr tilknyttet bygningsdrift Trucker, Lifter, Biler for drift, Verktøy, Serviceutstyr I Produserende Fysisk produksjon av Gass, Varme, Kulde, Elektrisk energi Kjeler, Generatorer, Aggregater J Forsterkende Utstyr plassert mellom produserende og overførende Vifter, Pumper, Forsterkere K Overførende / Transporterende Kanaler, Rør, Kabler, Føringer Rør, Kanaler, Kabler, Ledninger, Kabelføringer, Transportskinner, Gjennomføringer L Omformende / Vekslende Alle former for varmeveksling, varmeavgivelse, overføring av energi og effekter Varme-/Kjøleveksler, Varme-/Kjølebatterier, Frekvensomformer, Radiatorer, Varmekabler M Filtrerende / Rensende Filtre (og rensende produkter) for alle medier Filter for Vann, Luft, Elektrisk energi N Lagrende Produkter for lagring og oppbevaring av alle typer masser og mengder O Prosesserende Utstyr som utfører en prosess under videreformidling av informasjon og signaler Tanker, Beholdere, Kondensatorer, Batterier, Magnetiske og Optiske Lagringsenheter AV-Maskiner, Datamaskiner, Hub'er (Smart- Hub'er), Routere, PBX, Sentralenheter for Elektroniske systemer, Servere, Nettkontrollsenter P Q Ikke i bruk Vernende / Dempende Sikkerhetsutstyr, Elektrisk vern, Skjermer, Vakter Sikkerhetsventiler, Overspenningsavledere, Lynavleder, Termostater R Registrerende Utstyr som registrere verdier, størrelser, forhold eller masser. Alle former for måling av Mengder og Volum. Detektorer (Temperatur, Fukt, Brann, Innbrudd), Mikrofoner, Videokameraer S Stengende / Regulerende Regulering, struping, stenging Strupeveniler, Reguleringsventiler, Stengeventiler, Ventiler for Ventilasjon, Reguleringsspjeld, Stengespjeld, Regulatorer T Ikke i bruk U Uttakende Uttaksenheter for vann, luft, gass, elektrisk energi, signaler Kraner, Uttakspunkt for Lys, Belysningsarmaturer, Stikkontakter, Uttaksbokser, Tele- og Datakontakter, Antennekontakter V Utvendig Veier, plasser, sletter Ikke i bruk W El. produkter Basert på IEC-norm 750 (1983) / NEC321 (med X_ foran). Komponenter monter i tavler vil normalt være X Hovedsakelig for Tavlekomponenter og komponenter montert i merket etter NEC321. Byggherren kan da elektriske fordelinger. Noen komponenter kan merkes med bestemme at intern omnummerering i tavle ikke er X_ selv om de ikke er montert i tavle. Eks. Elektriske nødvendig ettersom produktet har korrekt motorer, Brytere, Vendere. produktbetegnelse uten X_ foran. Spesielt Spesielle komponenter og utstyr for bedriftens Y bygningsmasse Spesielle prosessutstyr for Spesielle komponenter og utstyr for bedriftens prosesser. Z virksomheten. Æ Bør ikke brukes Ø Bør ikke brukes Bør ikke brukes Å Inndeling av produktgrupper er basert på funksjon uavhengig av fagområder. Produkter er delt i produktyper ( første bokstav) og produkttyper ( andre bokstav) Produkttypene er en typeangivelse og det er ikke meningen at alle ulike produkter skal ha egen bokstavkode. Inn under eksemple, synonymer er ulike beslektede produkttyper angitt Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 1 av 16

17 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer A Bærende / Romdannende AA AB Bjelke Bjelker, Drager, Dip, Bæring AC AD AE Elementer Monteringsferdige, Prefabrikerte elementer AF Fagverk Bindingsverk, Stenderverk, Rigler, Rigel AG Glassfelt Glass i glasstak Ikke vinduer Pelehode AH AI AJ AK Komplette konstruksjoner Komplette enheter, Bygningsmessige konstruksjoner, Store bygningsmessige bærekonstruksjoner AL List / Beslistning Listverk, Gulvlister, Taklister, Dørlister, Folist, Gerikt, Holkil, Utvendig og innvendig belistning Vaskelist, Vannbord, Vindski, Hjørnebord. AM AN AO Oppbygende / Utforende Foring: Betong, Lettklinkel, Leca, Tegl, Murstein, Treverk, Treplank, Stål AP Plate Bygningsmessige plater: Veggplater, Gulvplater, Gipsplater, Sponplater, Trefiberplater, Finérplater Utforing, Oppforing, Nedforing, Utlekting, Opplekting, Nedlekting, Kledningsbord, Bordkledning Plater beregnet for videre behandling, Perforert plate, Kledningplater. AQ AR Ramme / Oppheng Rammeverk. For bygningsmessige konstruksjoner: Montasjerammer, Stativ, Braketter, Opphengsskinner, Festeprofil, Stålprofil, Baner, Barduner, Stag, Fundamenter, Små bærekonstruksjoner AS Søyle Bærende stolper Søyler som ikke er systemer AT AU AV Vegg Komplett konstruksjon Når ikke eget system AW AX AY AZ B Innebyggende BA Armering, Forsterkning Innstøpt bjelke, Vinkeljern, Stålvinkel, Kamstål, Armeringsnett Rammer som ikke er systemer. For utstyr: CR_ Støpeskjøter, Forankringsklo, Forskaling BB Beskyttende / Stoppende Membran, Folie, Duk, Blyskjerm Bl.a. i forbindelse med fuktighet BC Begrensende Vindplate, Vindpapp, Støysperre BD BE BF Fuging Fugemasse, Fugeinnlegg, Fugeprofil, Kitt, Silikon Fuger, Foging, Foger Pakning, Tetning BG BH BI Isolasjon Glassull, Mineralull Alle typer isolasjon unntatt brannisolasjon; se QZ BJ BK BL BM BN BO BP Avretningsmasse Påstøp, Puss, Sparkel, Helsparkling, Tynnavretting, Mørtel Avretting av alle overflater BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ Spikerslag Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 2 av 16

18 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer Kompletterende / Utspringende C CA CB Balkong Så fremt disse ikke er egne system CC Baldakin Så fremt disse ikke er egne system CD Karnapp Så fremt disse ikke er egne system CE CF CG Rampe / Repos Gangbaner, Rullestolramper, Elefantrist, (repoer) Store rister (for mindre rister benyttes MR) CH CI Så fremt disse ikke er egne system Så fremt disse ikke er egne system CJ CK Komplett konstruksjon Komplett installasjon, Komplett enhet, Utsyr Systemnr. må beskrive hvilken konstruksjon/enhet. CL CM Kjemiske stoffer Lim, Tilsetningsstoff, Pigmenter, Fargestoff, Herder, Tynner, Primer, Grunning, Lake, Lut, Såpe, Sepe, Glykolblanding, Kjølemedium, Olje Kan også benyttes for "naturlige stoffer": Luft, Vann, Gass CN CO Kobling, Overgang Muffer, Flenser, Bend, Bøy, Albu, Fittings (Fysisk overgang, forbindelse eller retningsendring), Jordingsmuffe. Adapter. CP Pipe / Skostein Eksosrør, Røykrør CQ Festemateriell Skruer, Bolter, Nagler, Stift, Klammer, Hengsler CR Rammeverk / Oppheng Rammekonstruksjon for Utstyr og Installasjoner, Montasjerammer, Stativ, Braketter, Opphengsskinner, Så fremt disse ikke er egne system. Rammer for bygningsmessige konstruksjoner: AR_ Stålprofil, Baner, Barduner, Stag, Unistrut, Kabelbro, Kabelstige, Kabelbaner, Støttebein, Bunnramme, Sykkelstativ. CS CT Trapp / Leider Videltrapp, Taktrapp, Stiger Så fremt disse ikke er egne system CU CV CW CX Tunnel / Bru (inne/ute) Gangbruer, Tunneller, Broer Så fremt disse ikke er egne system CY CZ D Åpnende DA DB Dør med brannklasse Branndører Ytterdører og innerdører DC DD DE DF Foldedør / Foldevegg Skyvevegger Skyvedører: DI_ DG DH DI Dør - innvendig Innvendige Dører; Ståldører, Tredører, Glassdører, Innerdører Skyvedører DJ DK DL Luke Renseluker, Inspeksjonsluker, Brannluker, Røykluker, Alle former for luker Overlysluker, Tilfluktsromsluker, Seglass, Tomdel, Inspeksjonsdel, Kumlokk DM DN DO DP Port Rulleporter, Foldeporter, Skyveporter Porter inne og ute DQ DR DS DT Dør - tilfluktsrom Tilfluktsromsdører DU Dør - utvendig Utvendige Dører; Inngangsdører, Utgangsdører, Dører mot det fri.ståldører, Tredører, Glassdører, Skyvedører Ytterdører DV Vindu Innervinduer, Yttervinduer, Takvinduer Inne og ute, Grupperes (ikke glassfelt) DW DX DY DZ Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 3 av 16

19 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer E Bekledende EA EB Overflatebekledning Veggbelegg, Gulvbelegg, Banebelegg, Vinylbelegg, Linoleum, Tepper, Matter, Dørmatter, Fliser, Skifer, Stein, Tregulv, Parkett, Panel, Baderomspanel, Rørmantling, Takpapp, Beslag (blikk, stål, aluminium) Ulike typer grupperes etter løpenummer. Plater med ferdig overflate/overflatebehandling, Veggplater, Perforert plate, Gesimsbeslag, Sålbenkbeslag, Sokkelbeslag EC Overflatebehandling Maling, Lakk, Beis, Lut, Impregnering, Antigrafitti, Trebehandlingsolje, Vedlikeholdsolje, Strie, Tapet Ulike typer grupperes etter løpenummer ED EE EF EG EH Himling Himlingsplater, Himlingskassetter, Himlingsspiler, Takplater Alle typer himling også systemhimlinger EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ F Innredende Veggfast FA Ventilert arbeidsplass Avtrekkskap, Avtrekksbenker, LAF-Benk, Punktavsug, Næravsug, Kjøkkenhetter, Avtrekkshetter FB Benk / Bord / Plate / Tavle Arbeidsbenker, Arbeidsbord, Skrivebord, Oppslagstavler, Veggfast Skrivetavle, Whiteboard FC Beslag Kjøkkenbeslag, Laboratoriebeslag, Rustfritt Beslag Benyttes ved våte rom FD Disk / Skranke Kateter FE FF Fryserom Fryseskap: GF_ FG FH Hylle / Reol Veggfast FI Kabinett Kabinett, Dusjhjørne, Dusjkabinett (prefabrikkert) FJ FK Kjølerom / Svalrom Kjøleskap: GK_ FL FM FN FO Sittebenk / Sofa / Stol Sofa, Klappstol,Stoler, Krakk, Toalettsete, Klossettsete Veggfast FP FQ FR Rom Prefabrikerte Rom, Spesialrom; Tørkerom, Audiorom Fryserom: FF_ - Kjølerom: FK_ FS Skap / Skuff Alle typer fastmonterte skap - El. skap, Kabinett, Rack (brannskap: se -UO) FT Speil FU FV Vaskemaskin Sengevaskemaskiner, Bilvaskemaskiner Store, innbebygde FW FX Krok / Knagg / Håndtak Løftekroker, Dørvridere, Panikkbeslag (for døråpning) FY FZ Veggfast. Tavle, elektrisk underfordeling: Selve skapet/fordelingen, som system, skal har eget systemnr. Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 4 av 16

20 G Versjon TFM_2_42.xls Produktfunksjon Møblerende / Utstyr / Inventar Faganvendelse, synonymer GA Automat / Maskin Kjøkkenmaskiner, Kaffetrakter, Kaffemaskin, Juice, Kakkaomaskin GB Benk / Bord / Plate / Tavle Arbeidsbenker, Arbeidsbord, Skrivebord, Oppslagstavler, Skrivetavle, Whiteboard Løst utstyr GC GD Dekontamator Bekkenspyler Desinfisering GE Autoklaver Sterilisering GF Fryseskap Fryseboks, Frysedisk Fryserom: FF_ - Kjølerom: FK_ GG Gardiner / Forheng Gobeliner, Senetepper, Filmlerret GH Hylle / Reol Løst utstyr GI GJ GK Kjøleskap / Kjøledisk Kjøleboks, Svaleskap Kjølerom: FK_ GL Lås / Beslag Låskasser, Låssylinder, Låskontakt, Systemsylinder Grupperes etterløpenummer GM Mattilbereding Gryter, Panner, Komfyr, Mikrobølgeovn, Plater, Stekebord, Kokeskap, Dampskap Varmeskap for mat GN Nøkler Nøkkelkort, Systemnøkkel Typeunik GO Sofa / Sittebenk Gruppering etter løpenummer - typeunik merking GP Stol Gruppering etter løpenummer - typeunik merking GQ Seng / Liggebenk Løst utstyr GR GS Skap / Skuffer Løst utstyr GT Tørkeskap / Varmeskap Ikke for mat GU GV Vaskemaskin Klær, Mopper, Instrumentvaskemasin, Oppvaskemaskiner GW Vekt Komplette vekter. Veieaparater, måleapparater, veieseller. For veieselle eller selve sensoren, se RV GX Holder Toalettrullholdere, Tørkepapirstativ, Dispenser, Såpeholder, Sepebeholder GY GZ H Hjelpende (Mobilt) HA Automobil / Bil HB Rullebord / Tralle Lasteapparat HC Container / Vogn Containere, kasse, patron for rørpost HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM Maskin Komprimatorer, Kverner All typer maskiner som ikke har egen betegnelse HN HO HP HQ HR HS Rullestol Gåstoler HT Truck / kran Løfteredskap Stasjonære og mobile kraner HU HV Verktøy HW HX HY HZ Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 5 av 16

21 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer I Produserende IA IB Brenner Oljebrenner, Gassbrennere IC ID Kjel for destruksjon Kjeler for søppelforbrenning IE Elektrokjel Elementkjel, Elektrodekjeler Vann og damp IF Kjel for fast/bio brensel Biokjeler IG Generator For Strømproduksjon, Reservekraft, Nødstrøm IH II IJ IK Kuldeaggregat Kjølemaskin, Frysemaskin, Varmepumpe, Kjøleuniter, Splituniter (på system =358), Romkjølere IL IM Motor Forbrenningsmotorer: Dieselmotor, Bensinmotor Aktuator: KA_ - Elektomotor: XM_ IN IO Oljekjel IP Gasskjel Propan etc IQ IR IS Spesielt Hele maskinen = IK -> selve kompressoren = JK IT Trykkluftaggregat (enhet) Trykkluftmaskin, Trykkluftkompressor Hele maskinen = IT -> selve kompressoren = JK IU Turbin IV Aggregatenhet Ventilasjon: f.eks. kompaktaggregat, Støvsuger, Sentralstøvsuger - Sammensatt utstyr Komplett aggregat = IV -> selve viften = JV IW IX IY IZ J Forsterkende Tur/tilluft = J_4 Retur/fraluft = J_5 JA JB JC JD JE JF Forsterker Lydforsterker, Lysforsterker, Signalforsterkere, JG JH JI JJ JK Kompressor Selve Kompressoren -> Komplett Maskin Se I_ JL JM JN JO JP Pumpe Pumper for alle medium. Sirkulasjonspumpe(-40), Isvannspumpe(-41), Gjenvinningspumpe(-50), Trykkøkningspumpe, Brennstoffpumpe, Prosesspumpe, Matevannspumper, Kondenspumpe, Manuell pumpe Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe. De ulike pumper brukes i ulike systemer slik at oppdelingen blir tilfredstillende. Tur = JP4 Retur = JP5 JQ Pumpe i VA-installasjoner Utomhus,Avløpspumper, Grunnvannspumpe, Kommunalt Nettvann, Matepumpe JR JS JT JU JV Vifte Tilluftsvifte(-40), Innblåsningsvifte(-40), Fraluftsvifte(-50), Avtrekksvifte(-50), Omluftsvifte(-60), Aksialvifter, Kjøletårnsvifte, Fordampervifte, Kondensatorvifte JW Spesialvifte Røykgassvifter, EX-vifter, Gassvifter, Prosessvifter, Transportvifte, Sugeenhet, Luftport uten varme, Rørpostvifter JX JY JZ VA=1m utenfor yttervegg - Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe. Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe. Det skal benyttes JV4_ for tilluftsvifter og JV5_ for fraluftsvifter. For eksempel komponent i en støvsuger Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 6 av 16

22 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer K Overførende / Transporterende KA Aktuator Spjeldmotor, Ventilmotor, Servomotor, El.-/Pneum.- /Hydraulisk, Låsmotor, Motorlås, Dørlukker, Magnetholder (for branndører) KB KC KD Drivhjul / Drev Reimskive, Tannhjul, Drivknute Se også: KO_ og LG_ KE KF KG Gjennomføring Hylse KH Transportenhet ( hevende, forflyttende) Heisstol, Heiskurv, Bånd for: Transportbånd, Rulletrapper, Rullebånd, KI KJ KK Kanal Ventilasjon- og el.kanaler, Metallkanal, Plastkanal, Kunststoffkanal, Kabelkanal, Installasjonskanal, Sykeromskanal KL KM Mast / Antenne Stolpe, Stang KN Nedløp Avløp, Sluk, Vannlås KO Kraftoverføring Drivrem, Kilerem, Kjede, Kjetting, Wire, Brems, Snor, Tau Se også: KD_ og LG_ NB kan også ha samme benevnelse som system KP KQ Rør - spesielt Oljerør, Eksosrør, Røkgass, Rørpostrør, Trekkerør, Se også utvendig eksosrør: CP_ Elektrikerrør, Takrenner, Taknedløp KR Rør - generelt Rør, Væske, Damp, El (Installasjonsrør) KS Skinne / Bane / Spor Strømskinner, Transportskinner, Gardinskinner, Telelift, Conveyer gardinstang, Jordingsskinne KT Deler Deler til kanal- og rørsytemer. Bend, avgrening, albu, anboringsklammer. Lokk. KU Kombinert kabel Samlekabel, flatkabel Kabler med flere spenninger. Komplette kabelbaner. KV Høyspenningskabel > 1000V Høyspenningskabler, høyspenningsleding KW Lavspenningskabel 50V til 1000V - Bl.a. Styrestrøm og kraftkabler 230V og Lavspentkabel, ledning, (sterkstømskabel) 50 til 1000V 400V KX Lavspenningskabel < 50V 0V til 49V - SD-system, IT-kabler(metall), Signalkabel Svakstrømskabel, Ledning, Patchesnor, Koaksialkabel KY Optisk kabel IT-kabel, Fiberkabler KZ Slange Fleksibelt rør, Fleksible kanaler, Kompensator, Vibrasjonsdemper på rør Fleksible koblinger for å oppta vibrasjoner. Slanger på trommel: UO_ Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 7 av 16

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

WarmUp. Vognliste 2012/2013

WarmUp. Vognliste 2012/2013 WarmUp Vognliste 2012/2013 Markedsleder på bilvarme DEF er en tradisjonsrik og norskeid gruppe av selskaper og markedsleder på elektrisk bilvarme i Europa. Årtier med et stadig økende volum har gitt oss

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 Forord Oslo kommune stiller, som

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark)

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark) Kapittel 1 Personer og utvalg (skilleark) Personer med verv pr. 01.06.2005 Styret Miriam Rygh Andersen Rune Fjørtoft Jan Røsegg Eyvind Røst Merete Hammari Haddal Varamedlemmer til styret Jon Magne Nielsen

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2. Oversikt over Produkter og Leverandører

2. Oversikt over Produkter og Leverandører 2. Oversikt over Produkter og Leverandører Her kan du finne ut hvem som har levert hva ifbm. ferdigstilling av leilighet. (Kan være en hjelp ift. indeks for faneblad 8-20.) Produkt/ Leveranse Leverandør

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Prisbok 2015. www.dahl.no

Prisbok 2015. www.dahl.no Prisbok 2015 VA www.dahl.no BD det enkle valget! Når vi sier at BD er det enkle valget mener vi at du som kunde av oss slipper mange unødvendige valg i hverdagen. Et utprøvd og godt logistikkapparat gjør

Detaljer

Symbolbibliotek ElCad Skjema

Symbolbibliotek ElCad Skjema habit Software AS Symbolbibliotek, habit ElCad Skjema av 9 Symbolbibliotek ElCad Skjema - Aktuatorer for manuell kontroll... - Aktuatorer automatisk kontroll... - Andre aktuatorer (Endert.0.00)... 8 70

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 C a s i n e t t o B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer