Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013"

Transkript

1 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike alternativer. Den enkelte må etablere underdelinger hvor løpenummeret spesifiserer nærmere oppdeling innen hovedgruppen (3 siffret nivå). Ulike hovedtyper gruppers med systemnr. Bygningsdelene deles opp i forskjellige systemer på samme måte som tekniske systemer. Dette er den offisielle versjon av TFM-systemet frem til juli Tabellene kan fritt distribueres, men må ikke endres. 1 Ledig 10 Ledig 2 Bygning 20 Ledig Grunn og fundament 210 Grunn og fundamenter, generelt Kan brukes som samlepost for alle arbeider under =21 hvis man ikke ønsker fin oppdeling Gulv på grunn Spunting, pæling 214 Fundamenter Pele og pillarfundamenter 218 Utstyr / enheter 219 Spesialsystem 22 Råbygg 220 Primære bygningsdeler, generelt Kan brukes som samlepost for alle arbeider under =22 hvis man ikke ønsker fin oppdeling. 221 Rammer 222 Søyler Frittstående, ikke en del av et system 223 Bjelker 224 Vegger 225 Dekker 226 Takstammer Takelementer, lett-takelementer. 227 Faste kjerner Toalettkjerner, trapperom, sjakter 228 Utstyr / enheter 229 Spesialsystem 23 Yttervegger Yttervegger Klimaskjerm, ekskl. dører, vinduer, porter 233 Vinduer i yttervegg Dører og porter Ytterdører i yttervegg Utstyr 238 Enheter Balkonger, Fasader, Glassfasader 239 Spesialsystem Solavskjerming Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 1 av 15

2 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 24 Innvendige overflater Flatebekledende 240 Overflate gulv/golv Teppe, parkett, gulvbelegg Overflate vegg Overflate tak Overflate himling 245 Overflate vinduskarmer 246 Glasskonstruksjoner Overflate dør, karm 249 Spesialsystem 25 Benyttes ikke - se Yttertak Ytre klimaskjerm Tak 262 Indre klimaskjerm 263 Overlys Takluker For røykluker, se =367 Røyk- og brannventilasjon 264 Takoppbygg, Takoverbygg Gesimskonstruksjoner, Baldakin Glasskonstruksjoner Glasstak 267 Altaner, terrasser 268 Utstyr / enheter Takrenner, Beslag 269 Spesialsystem Istiningssystem 27 Fast inventar 270 Fast Inventar generelt Inventar som brukes innen flere romkategorier eller som man ikke ønsker å knytte opp mot en spesiell type rom. 271 Kjøkkeninnredning 272 Baderom 273 Garderober 274 Laboratorieinventar 275 AV- inredning Skilt, tavler 278 Utstyr / enheter Vern, Beskyttelse, Gardiner, Innvendige persienner, Sceneteppe, Forheng, Stativ, Holdere, Gymnastikksalinnredning (fast), Idrettsapparater (fastmonterte). 279 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 2 av 15

3 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 28 Løst inventar 280 Løst Inventar generelt Inventar som brukes innen flere romkategorier eller som man ikke ønsker å knytte opp mot en spesiell type rom Publikumsutstyr 286 Brukerutstyr Stoler, Bord, Benker, Knagger, Matter (Alternativt eget identifikasjonssystem for brukeru Utstyr / enheter Løst utstyr, Stativ, Holdere, Gymnastikksalinnredning (løs), Idrettsapparater (løse). Kan også føres under = Romdannelse Underlag for flatebekledning Undergulv Ulike typer grupperes i system 292 Innervegger Branntetting og røyktetting , Ulike typer grupperes i system Ferdigbehandlede veggplater 293 Innvendige vinduer Ulike typer grupperes i system 294 Innvendige dører Innvendige porter Ulike typer grupperes i system 295 Nedforet himling Ferdigbehandlede himlingsplater Ulike typer grupperes i system Utstyr Innvendige trapper Ulike typer grupperes i system 298 Enheter Komplettering 299 Spesialsystem Prefabrikerte rom eller gulv (datagulv) Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 3 av 15

4 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 3 VVS 30 Ledig Sanitær 310 Sanitær Vannforsyning Varmtvann inkl. bereder og sirkulasjon, Kaldtvann, Trykkøkningssystem Avløpssystem Inkl. bunnledninger 318 Utstyr / enheter Målesystem, Doseringssystem 319 Spesialsystem Hettvannssystem, Høytrykkssystem, Destilasjonssystem 32 Varmesystem 320 Varmesystem Varmeproduksjon, Hoveddistribusjon, Radiatorsystem, Konvektorsystem, Gulvvarmesystem Utstyr / enheter 329 Spesialsystem Dampsystem inkl. kondensat, Gassvarmesystem, Hettoljesystem 33 Brannslokking Sprinklersystem Manuelt og automatisk Pulversystem Gasslokkingssystem Inerte gasssystem 337 Skumslokkesystem 338 Utstyr / enheter Brannslanger, Pulverapparater, Gassapparater Ulike typer grupperes i system Ulike typer grupperes i system 339 Spesialsystem Deluge-sytem Ulike typer grupperes i system Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 4 av 15

5 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 34 Gass og trykkluft system Gassystem Lystgass, Nitrogen, Oksygen, Karbondioksyd, Blandingsgasser, Propansystem Ulike typer grupperes i system 343 Trykkluftsystem Pneumatisk trykkluft, Teknisk trykkluft, Medisinsk Ulike typer grupperes i system trykkluft Utstyr / enheter 349 Spesialsystem Vakumsystem, KFK-gasser, Hydraulikk Ulike typer grupperes i system 35 Kulde / Kjølesystem inkl luftkjøling 350 Kuldesystem / Kjølesystem Kuldeproduksjon, Varmepumpe, Ulike typer grupperes i system Hoveddistribusjon, Deldistribusjon Kjøleromssystem Ulike typer grupperes i system 353 Fryseromssystem Ulike typer grupperes i system Utstyr / enheter Kompaktaggregater, Splittaggregater Ulike typer grupperes i system 359 Spesialsystem Gulvkjøling, Kjøletak, Kjølehimling, Kjølebafler, Ulike typer grupperes i system Dataromskjøling 36 Luftbehandling 360 Luftbehandlingssystem Inkl. aggregat, CAV og VAV-system Ulike typer grupperes i system Avtrekksystem Laboratorieavtrekk, Sveisavtrekk Ulike typer grupperes i system 363 Tilfluktsromssystem Røyk og brannventilasjon Overtrykksventilasjon, Viftesystemer for evakuering av røyk, Røykluker, Overlysluker med funksjon som røykluke. 368 Utstyr / enheter Luftvarmere, Luftporter Ulike typer grupperes i system 369 Spesialsystem Operasjonstak, Lakkbokser Ulike typer grupperes i system 37 Ledig Kjøkken Kjøkkenmaskiner Ulike typer grupperes i system Utstyr / enheter Kantinesystem 389 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 5 av 15

6 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 39 Spesialsystem 390 Energiproduksjon 391 Fjernvarmesystem / Fjernkjølesystem 392 Gass-system / El.produksjon 393 Forbrenningssystem Kullsystem, avfall, destruksjon etc Ulike typer grupperes i system Utstyr / enheter Vaskerisystem, Vaskemaskiner, Desinfiseringsmaskiner, Destilleringsmaskiner 399 Spesialsystem Oljesystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 6 av 15

7 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 4 Elkraft 40 Ledig Generelle system Bæresystemer Sterk- og svakstr.: Kabelbroer, Kabelskinner, Føringer 412 Jording 413 Lynavleder Utstyr / enheter 419 Spesialsystem 42 Høyspenning Fordelingskabler / evt. inkl. kabel frem til trafo/nettstasjon Fordelingsskinner 422 Nettstasjoner Prioritert, Uprioritert Utstyr / enheter 429 Spesialsystem 43 Fordelinger Inntakskabel til hovedfordeling Kabel fra trafo/nettstasjon til hovedfordeling 432 Hovedfordeling inkl. kabel frem til underfordeling 433 Underfordeling inkl. kabel til utstyr eller annen fordeling 434 Fordeling for bygningsdrift Fordeling til teknisk system inkl. kabling frem til utstyr 435 Fordeling for virksomhet Fordeling til spesialutstyr inkl. kabling til utstyr Utstyr / enheter 439 Spesialsystem 44 Lys Belysningssytem Ulike typer grupperes i system 443 Nødlyssystem Utstyr / enheter 449 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 7 av 15

8 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 45 Elektrisk varme El.varmeovner Panelovner, Konvektorer 453 Flatevarmeelementer Takvarme, Gulvvarme, Veggvarme 454 Varmekabler Gulvvarme, Varmtvannledning Utstyr / enheter 459 Spesialsystem 46 Driftsteknisk Utstyr / enheter 469 Spesialsystem Ladesystem for trucker, Ladesystem for vaskemaskiner 47 Ledig Ledig Spesialsystem Utstyr / enheter 499 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 8 av 15

9 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 5 Tele og Automatisering 50 Ledig Generelle system Bæresystemer Kun ved spesielle/selvstendige bæresystemer for svakstrøm Felles telefordeling for teleinstallasjoner Utstyr / enheter 519 Spesialsystem 52 Datakommunikasjon 520 Datakommunikasjon Utstyr / enheter 529 Spesialsystem 53 Telefon 530 Telefonsystem Offentlig tilknyttet telefonsystem Telesentral 533 Apparatutstyr for telefon 534 Porttelefon Heistelefon 535 Høyttalende hustelefon Callingsystem 536 Personsøkersystem Utstyr / enheter 539 Spesialsystem Radiosamband 54 Alarm og signal Brannalarmsystem 543 Innbruddssystem Skallsikring, Romsikring, Objektsikring 544 Sykesignal 545 Tidsregistrering 546 Adgangskontrollsystem Låssystem som et delsystem f.eks Persontrygghet Trygghetsalarm, Ransalarm 548 Utstyr / enheter 549 Spesialsystem Ur-system, Tellesystem, Alarmsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 9 av 15

10 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 55 Lyd og bilde Fellesantennesystem 553 Internfjernsynsystem TV-overvåkning 554 Sentralradiosystem 555 Lydforsterkningssystem PA-system, Høytalersystem 556 Bilde og AV-system Utstyr / enheter 559 Spesialsystem 56 Automatisering Sentral Driftskontroll SD-system Normalt bare det overordnede system. Undersentraler og andre komponenter inngår i tavler 564 System for Forvaltning, Drift og FDV-system Vedlikehold 565 Lokal automatisering Lokale undersentraler, trad. automatikk, Sonesystemer som bussystem inngår i romkontrollsystem (IRC) Utstyr / enheter 569 Spesialsystem 57 Integrert kommunikasjon Felles kablingssystem for informasjons teknologi (IT-systemer) - tele/data spredenett 572 BUS-systemer Ulike bussystemer EIB-bus, Profibus, Echelon C-buss, Batibuss etc Utstyr / enheter 579 Spesialsystem 58 Ledig Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 10 av 15

11 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 6 Andre installasjoner 60 Ledig Reservekraft Generatorsystem Motorsystem, Nødstrøm, Reservekraftaggregat 612 Avbruddsfri strøm UPS, No-Breake 613 Batterisystem Utstyr / enheter 619 Spesialsystem 62 Heiser Persontransport Personheis, Sengeheis 622 Varetransport 623 Trappeheiser Utstyr / enheter 629 Spesialsystem Vindusheiser, Fasadeheiser Adkomstsystem for fasade 63 Interntransport Rulletrapper, rørpost Varetransport Transportbånd, Rørpostsystem, Conveyer-system, Varetransportør, Vognbanesystem Persontransport Rulletrapper, Rullebånd Utstyr / enheter 639 Spesialsystem Løftebord, Kraner, Taljer 64 Sammensatte enheter Utstyr / enheter 649 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 11 av 15

12 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 65 Avfall og renhold Avfallssystem Avfallstransport, Avfallsortering 652 Rengjøringssytem Sentralstøvsugersystem Utstyr / enheter Rengjøringsmaskiner 659 Spesialsystem 66 Brukes ikke Sikring Utstyr / enheter 679 Spesialsystem 68 Skjerming EMI-skjerming 682 EMP-skjerming 683 Tempest Utstyr / enheter 689 Spesialsystem 69 Spesialsystem Utstyr / enheter 699 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 12 av 15

13 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 7 Utendørs 70 Ledig Terrengbehandling Marksikring Utstyr / enheter 719 Spesialsystem 72 Konstruksjoner 720 Generelle konstruksjoner Sykkelskur, Bod 721 Bruer Kjørebruer, Gangbruer 722 Tunneler Undergang, Gangtunneler Kulvert Teknisk kulvert, Kulvert for kabler, Gangbar, Inspeksjonsbar 725 Gjerder, Murer, Sperrer Støttemurer. Større "gjerder". 726 Porter / Bommer Utstyr / enheter Utvendige trapper, ramper 729 Spesialsystem 73 Utendørs VVS fra 1m utenfor bygg Vanninntak Stikkledning frem til offentlig VAsystem. 732 Utendørs avløpsledning Inntak, Kloakkledninger, Overvannsledninger Stikkledning frem til offentlig VAsystem. 733 Basseng 734 Brannvannsystem / Vanntanker Spesielle. 735 Snøsmeltesystem Gatevarme, Fortauvarme Pumpestasjoner Ikke VA-system 738 Utstyr / enheter 739 Spesialsystem Oljesystem, Rensesystem 74 Utendørs elkraft fra 1m utenfor bygg Utendørs belysning Gatebelysning, Fasadebelysning, Skiltbelysning 745 Varmekabler Gatevarme, Fortausvarme, El. snøsmeltesystem 746 Motorvarmere Utstyr / enheter 749 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 13 av 15

14 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 75 Utendørs tele-og aut. fra 1m utenfor bygg Sikringssystem 752 Betalingssystem Utstyr / enheter 759 Spesialsystem 76 Veier og plasser Veier Gangvei, Sykkelvei. 762 Plasser Asfalterte-, Brosteinsbelagte-, Belegningssteinsbelagte-. Sykkelparkering Skilter Oppmerking 768 Utstyr / enheter 769 Spesialsystem 77 Park og hage Gressarealer Plener 772 Beplantning Blomster, Busker, Trær 773 Benker Møbler, lekeutstyr 774 Gjerder 775 Skulpturer 776 Flaggstenger Utstyr / enheter 779 Spesialsystem 78 Vann og avløp (VA-systemer) Vannforsyningssystem 782 Fellessystem 783 Spillvannsanl. 784 Overvannsanl. Drenering 785 Fordrøyningssystem 786 Rensesystem 787 Infiltrasjons og utslippssystem 788 Utstyr / enheter 789 Spesialsystem 79 Spesialsystem Utstyr / enheter 799 Spesialsystem Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 14 av 15

15 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader 8 Bør ikke benyttes som systemvangivelse 80 Ledig 9 Prosessystem for bedriften 90 Ledig 900 Ledig Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Systemer - Side 15 av 15

16 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer Dette er den offisielle versjon av TFM-systemet frem til juli Tabellene kan fritt distribueres, men må ikke endres. A Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler B Innebyggende Innebygde byggprodukter Beskyttende, Begrensende, Isolasjon, Vindsperre, Fuktsperre, Folie, Spikerslag C Kompletterende / Utspringende Kompletterende og påmonterte bygningsdeler/produkter Balkonger, Karnapper, Takoppbygg, Rammer, D Åpnende Innvendig og utvendig i bygningskonstruksjon og tekniske systemer Festemateriell Dører, Vinduer, Porter, Luker Bekledende Overflatebekledning og overflatebehandling Belegg, Maling, Himling E Innredende Veggfast Fast inventar, fast utstyr ("veggfast"), tilknyttet bygget Faste skap og innredninger (f.eks F auditorieinnredning) G Møblerende / Utstyr / Inventar Løst inventar: Utstyr, Maskiner, Brukerutstyr Stoler, Bord, Reoler, Løse skap, Bordlamper, Gardiner, Kjøkkenmaskiner, Kjøleskap H Hjelpende (Mobilt) Mobilt hjelpeutstyr tilknyttet bygningsdrift Trucker, Lifter, Biler for drift, Verktøy, Serviceutstyr I Produserende Fysisk produksjon av Gass, Varme, Kulde, Elektrisk energi Kjeler, Generatorer, Aggregater J Forsterkende Utstyr plassert mellom produserende og overførende Vifter, Pumper, Forsterkere K Overførende / Transporterende Kanaler, Rør, Kabler, Føringer Rør, Kanaler, Kabler, Ledninger, Kabelføringer, Transportskinner, Gjennomføringer L Omformende / Vekslende Alle former for varmeveksling, varmeavgivelse, overføring av energi og effekter Varme-/Kjøleveksler, Varme-/Kjølebatterier, Frekvensomformer, Radiatorer, Varmekabler M Filtrerende / Rensende Filtre (og rensende produkter) for alle medier Filter for Vann, Luft, Elektrisk energi N Lagrende Produkter for lagring og oppbevaring av alle typer masser og mengder O Prosesserende Utstyr som utfører en prosess under videreformidling av informasjon og signaler Tanker, Beholdere, Kondensatorer, Batterier, Magnetiske og Optiske Lagringsenheter AV-Maskiner, Datamaskiner, Hub'er (Smart- Hub'er), Routere, PBX, Sentralenheter for Elektroniske systemer, Servere, Nettkontrollsenter P Q Ikke i bruk Vernende / Dempende Sikkerhetsutstyr, Elektrisk vern, Skjermer, Vakter Sikkerhetsventiler, Overspenningsavledere, Lynavleder, Termostater R Registrerende Utstyr som registrere verdier, størrelser, forhold eller masser. Alle former for måling av Mengder og Volum. Detektorer (Temperatur, Fukt, Brann, Innbrudd), Mikrofoner, Videokameraer S Stengende / Regulerende Regulering, struping, stenging Strupeveniler, Reguleringsventiler, Stengeventiler, Ventiler for Ventilasjon, Reguleringsspjeld, Stengespjeld, Regulatorer T Ikke i bruk U Uttakende Uttaksenheter for vann, luft, gass, elektrisk energi, signaler Kraner, Uttakspunkt for Lys, Belysningsarmaturer, Stikkontakter, Uttaksbokser, Tele- og Datakontakter, Antennekontakter V Utvendig Veier, plasser, sletter Ikke i bruk W El. produkter Basert på IEC-norm 750 (1983) / NEC321 (med X_ foran). Komponenter monter i tavler vil normalt være X Hovedsakelig for Tavlekomponenter og komponenter montert i merket etter NEC321. Byggherren kan da elektriske fordelinger. Noen komponenter kan merkes med bestemme at intern omnummerering i tavle ikke er X_ selv om de ikke er montert i tavle. Eks. Elektriske nødvendig ettersom produktet har korrekt motorer, Brytere, Vendere. produktbetegnelse uten X_ foran. Spesielt Spesielle komponenter og utstyr for bedriftens Y bygningsmasse Spesielle prosessutstyr for Spesielle komponenter og utstyr for bedriftens prosesser. Z virksomheten. Æ Bør ikke brukes Ø Bør ikke brukes Bør ikke brukes Å Inndeling av produktgrupper er basert på funksjon uavhengig av fagområder. Produkter er delt i produktyper ( første bokstav) og produkttyper ( andre bokstav) Produkttypene er en typeangivelse og det er ikke meningen at alle ulike produkter skal ha egen bokstavkode. Inn under eksemple, synonymer er ulike beslektede produkttyper angitt Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 1 av 16

17 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer A Bærende / Romdannende AA AB Bjelke Bjelker, Drager, Dip, Bæring AC AD AE Elementer Monteringsferdige, Prefabrikerte elementer AF Fagverk Bindingsverk, Stenderverk, Rigler, Rigel AG Glassfelt Glass i glasstak Ikke vinduer Pelehode AH AI AJ AK Komplette konstruksjoner Komplette enheter, Bygningsmessige konstruksjoner, Store bygningsmessige bærekonstruksjoner AL List / Beslistning Listverk, Gulvlister, Taklister, Dørlister, Folist, Gerikt, Holkil, Utvendig og innvendig belistning Vaskelist, Vannbord, Vindski, Hjørnebord. AM AN AO Oppbygende / Utforende Foring: Betong, Lettklinkel, Leca, Tegl, Murstein, Treverk, Treplank, Stål AP Plate Bygningsmessige plater: Veggplater, Gulvplater, Gipsplater, Sponplater, Trefiberplater, Finérplater Utforing, Oppforing, Nedforing, Utlekting, Opplekting, Nedlekting, Kledningsbord, Bordkledning Plater beregnet for videre behandling, Perforert plate, Kledningplater. AQ AR Ramme / Oppheng Rammeverk. For bygningsmessige konstruksjoner: Montasjerammer, Stativ, Braketter, Opphengsskinner, Festeprofil, Stålprofil, Baner, Barduner, Stag, Fundamenter, Små bærekonstruksjoner AS Søyle Bærende stolper Søyler som ikke er systemer AT AU AV Vegg Komplett konstruksjon Når ikke eget system AW AX AY AZ B Innebyggende BA Armering, Forsterkning Innstøpt bjelke, Vinkeljern, Stålvinkel, Kamstål, Armeringsnett Rammer som ikke er systemer. For utstyr: CR_ Støpeskjøter, Forankringsklo, Forskaling BB Beskyttende / Stoppende Membran, Folie, Duk, Blyskjerm Bl.a. i forbindelse med fuktighet BC Begrensende Vindplate, Vindpapp, Støysperre BD BE BF Fuging Fugemasse, Fugeinnlegg, Fugeprofil, Kitt, Silikon Fuger, Foging, Foger Pakning, Tetning BG BH BI Isolasjon Glassull, Mineralull Alle typer isolasjon unntatt brannisolasjon; se QZ BJ BK BL BM BN BO BP Avretningsmasse Påstøp, Puss, Sparkel, Helsparkling, Tynnavretting, Mørtel Avretting av alle overflater BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ Spikerslag Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 2 av 16

18 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer Kompletterende / Utspringende C CA CB Balkong Så fremt disse ikke er egne system CC Baldakin Så fremt disse ikke er egne system CD Karnapp Så fremt disse ikke er egne system CE CF CG Rampe / Repos Gangbaner, Rullestolramper, Elefantrist, (repoer) Store rister (for mindre rister benyttes MR) CH CI Så fremt disse ikke er egne system Så fremt disse ikke er egne system CJ CK Komplett konstruksjon Komplett installasjon, Komplett enhet, Utsyr Systemnr. må beskrive hvilken konstruksjon/enhet. CL CM Kjemiske stoffer Lim, Tilsetningsstoff, Pigmenter, Fargestoff, Herder, Tynner, Primer, Grunning, Lake, Lut, Såpe, Sepe, Glykolblanding, Kjølemedium, Olje Kan også benyttes for "naturlige stoffer": Luft, Vann, Gass CN CO Kobling, Overgang Muffer, Flenser, Bend, Bøy, Albu, Fittings (Fysisk overgang, forbindelse eller retningsendring), Jordingsmuffe. Adapter. CP Pipe / Skostein Eksosrør, Røykrør CQ Festemateriell Skruer, Bolter, Nagler, Stift, Klammer, Hengsler CR Rammeverk / Oppheng Rammekonstruksjon for Utstyr og Installasjoner, Montasjerammer, Stativ, Braketter, Opphengsskinner, Så fremt disse ikke er egne system. Rammer for bygningsmessige konstruksjoner: AR_ Stålprofil, Baner, Barduner, Stag, Unistrut, Kabelbro, Kabelstige, Kabelbaner, Støttebein, Bunnramme, Sykkelstativ. CS CT Trapp / Leider Videltrapp, Taktrapp, Stiger Så fremt disse ikke er egne system CU CV CW CX Tunnel / Bru (inne/ute) Gangbruer, Tunneller, Broer Så fremt disse ikke er egne system CY CZ D Åpnende DA DB Dør med brannklasse Branndører Ytterdører og innerdører DC DD DE DF Foldedør / Foldevegg Skyvevegger Skyvedører: DI_ DG DH DI Dør - innvendig Innvendige Dører; Ståldører, Tredører, Glassdører, Innerdører Skyvedører DJ DK DL Luke Renseluker, Inspeksjonsluker, Brannluker, Røykluker, Alle former for luker Overlysluker, Tilfluktsromsluker, Seglass, Tomdel, Inspeksjonsdel, Kumlokk DM DN DO DP Port Rulleporter, Foldeporter, Skyveporter Porter inne og ute DQ DR DS DT Dør - tilfluktsrom Tilfluktsromsdører DU Dør - utvendig Utvendige Dører; Inngangsdører, Utgangsdører, Dører mot det fri.ståldører, Tredører, Glassdører, Skyvedører Ytterdører DV Vindu Innervinduer, Yttervinduer, Takvinduer Inne og ute, Grupperes (ikke glassfelt) DW DX DY DZ Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 3 av 16

19 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer E Bekledende EA EB Overflatebekledning Veggbelegg, Gulvbelegg, Banebelegg, Vinylbelegg, Linoleum, Tepper, Matter, Dørmatter, Fliser, Skifer, Stein, Tregulv, Parkett, Panel, Baderomspanel, Rørmantling, Takpapp, Beslag (blikk, stål, aluminium) Ulike typer grupperes etter løpenummer. Plater med ferdig overflate/overflatebehandling, Veggplater, Perforert plate, Gesimsbeslag, Sålbenkbeslag, Sokkelbeslag EC Overflatebehandling Maling, Lakk, Beis, Lut, Impregnering, Antigrafitti, Trebehandlingsolje, Vedlikeholdsolje, Strie, Tapet Ulike typer grupperes etter løpenummer ED EE EF EG EH Himling Himlingsplater, Himlingskassetter, Himlingsspiler, Takplater Alle typer himling også systemhimlinger EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ F Innredende Veggfast FA Ventilert arbeidsplass Avtrekkskap, Avtrekksbenker, LAF-Benk, Punktavsug, Næravsug, Kjøkkenhetter, Avtrekkshetter FB Benk / Bord / Plate / Tavle Arbeidsbenker, Arbeidsbord, Skrivebord, Oppslagstavler, Veggfast Skrivetavle, Whiteboard FC Beslag Kjøkkenbeslag, Laboratoriebeslag, Rustfritt Beslag Benyttes ved våte rom FD Disk / Skranke Kateter FE FF Fryserom Fryseskap: GF_ FG FH Hylle / Reol Veggfast FI Kabinett Kabinett, Dusjhjørne, Dusjkabinett (prefabrikkert) FJ FK Kjølerom / Svalrom Kjøleskap: GK_ FL FM FN FO Sittebenk / Sofa / Stol Sofa, Klappstol,Stoler, Krakk, Toalettsete, Klossettsete Veggfast FP FQ FR Rom Prefabrikerte Rom, Spesialrom; Tørkerom, Audiorom Fryserom: FF_ - Kjølerom: FK_ FS Skap / Skuff Alle typer fastmonterte skap - El. skap, Kabinett, Rack (brannskap: se -UO) FT Speil FU FV Vaskemaskin Sengevaskemaskiner, Bilvaskemaskiner Store, innbebygde FW FX Krok / Knagg / Håndtak Løftekroker, Dørvridere, Panikkbeslag (for døråpning) FY FZ Veggfast. Tavle, elektrisk underfordeling: Selve skapet/fordelingen, som system, skal har eget systemnr. Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 4 av 16

20 G Versjon TFM_2_42.xls Produktfunksjon Møblerende / Utstyr / Inventar Faganvendelse, synonymer GA Automat / Maskin Kjøkkenmaskiner, Kaffetrakter, Kaffemaskin, Juice, Kakkaomaskin GB Benk / Bord / Plate / Tavle Arbeidsbenker, Arbeidsbord, Skrivebord, Oppslagstavler, Skrivetavle, Whiteboard Løst utstyr GC GD Dekontamator Bekkenspyler Desinfisering GE Autoklaver Sterilisering GF Fryseskap Fryseboks, Frysedisk Fryserom: FF_ - Kjølerom: FK_ GG Gardiner / Forheng Gobeliner, Senetepper, Filmlerret GH Hylle / Reol Løst utstyr GI GJ GK Kjøleskap / Kjøledisk Kjøleboks, Svaleskap Kjølerom: FK_ GL Lås / Beslag Låskasser, Låssylinder, Låskontakt, Systemsylinder Grupperes etterløpenummer GM Mattilbereding Gryter, Panner, Komfyr, Mikrobølgeovn, Plater, Stekebord, Kokeskap, Dampskap Varmeskap for mat GN Nøkler Nøkkelkort, Systemnøkkel Typeunik GO Sofa / Sittebenk Gruppering etter løpenummer - typeunik merking GP Stol Gruppering etter løpenummer - typeunik merking GQ Seng / Liggebenk Løst utstyr GR GS Skap / Skuffer Løst utstyr GT Tørkeskap / Varmeskap Ikke for mat GU GV Vaskemaskin Klær, Mopper, Instrumentvaskemasin, Oppvaskemaskiner GW Vekt Komplette vekter. Veieaparater, måleapparater, veieseller. For veieselle eller selve sensoren, se RV GX Holder Toalettrullholdere, Tørkepapirstativ, Dispenser, Såpeholder, Sepebeholder GY GZ H Hjelpende (Mobilt) HA Automobil / Bil HB Rullebord / Tralle Lasteapparat HC Container / Vogn Containere, kasse, patron for rørpost HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM Maskin Komprimatorer, Kverner All typer maskiner som ikke har egen betegnelse HN HO HP HQ HR HS Rullestol Gåstoler HT Truck / kran Løfteredskap Stasjonære og mobile kraner HU HV Verktøy HW HX HY HZ Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 5 av 16

21 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer I Produserende IA IB Brenner Oljebrenner, Gassbrennere IC ID Kjel for destruksjon Kjeler for søppelforbrenning IE Elektrokjel Elementkjel, Elektrodekjeler Vann og damp IF Kjel for fast/bio brensel Biokjeler IG Generator For Strømproduksjon, Reservekraft, Nødstrøm IH II IJ IK Kuldeaggregat Kjølemaskin, Frysemaskin, Varmepumpe, Kjøleuniter, Splituniter (på system =358), Romkjølere IL IM Motor Forbrenningsmotorer: Dieselmotor, Bensinmotor Aktuator: KA_ - Elektomotor: XM_ IN IO Oljekjel IP Gasskjel Propan etc IQ IR IS Spesielt Hele maskinen = IK -> selve kompressoren = JK IT Trykkluftaggregat (enhet) Trykkluftmaskin, Trykkluftkompressor Hele maskinen = IT -> selve kompressoren = JK IU Turbin IV Aggregatenhet Ventilasjon: f.eks. kompaktaggregat, Støvsuger, Sentralstøvsuger - Sammensatt utstyr Komplett aggregat = IV -> selve viften = JV IW IX IY IZ J Forsterkende Tur/tilluft = J_4 Retur/fraluft = J_5 JA JB JC JD JE JF Forsterker Lydforsterker, Lysforsterker, Signalforsterkere, JG JH JI JJ JK Kompressor Selve Kompressoren -> Komplett Maskin Se I_ JL JM JN JO JP Pumpe Pumper for alle medium. Sirkulasjonspumpe(-40), Isvannspumpe(-41), Gjenvinningspumpe(-50), Trykkøkningspumpe, Brennstoffpumpe, Prosesspumpe, Matevannspumper, Kondenspumpe, Manuell pumpe Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe. De ulike pumper brukes i ulike systemer slik at oppdelingen blir tilfredstillende. Tur = JP4 Retur = JP5 JQ Pumpe i VA-installasjoner Utomhus,Avløpspumper, Grunnvannspumpe, Kommunalt Nettvann, Matepumpe JR JS JT JU JV Vifte Tilluftsvifte(-40), Innblåsningsvifte(-40), Fraluftsvifte(-50), Avtrekksvifte(-50), Omluftsvifte(-60), Aksialvifter, Kjøletårnsvifte, Fordampervifte, Kondensatorvifte JW Spesialvifte Røykgassvifter, EX-vifter, Gassvifter, Prosessvifter, Transportvifte, Sugeenhet, Luftport uten varme, Rørpostvifter JX JY JZ VA=1m utenfor yttervegg - Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe. Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe. Det skal benyttes JV4_ for tilluftsvifter og JV5_ for fraluftsvifter. For eksempel komponent i en støvsuger Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 6 av 16

22 Produktfunksjon Faganvendelse, synonymer K Overførende / Transporterende KA Aktuator Spjeldmotor, Ventilmotor, Servomotor, El.-/Pneum.- /Hydraulisk, Låsmotor, Motorlås, Dørlukker, Magnetholder (for branndører) KB KC KD Drivhjul / Drev Reimskive, Tannhjul, Drivknute Se også: KO_ og LG_ KE KF KG Gjennomføring Hylse KH Transportenhet ( hevende, forflyttende) Heisstol, Heiskurv, Bånd for: Transportbånd, Rulletrapper, Rullebånd, KI KJ KK Kanal Ventilasjon- og el.kanaler, Metallkanal, Plastkanal, Kunststoffkanal, Kabelkanal, Installasjonskanal, Sykeromskanal KL KM Mast / Antenne Stolpe, Stang KN Nedløp Avløp, Sluk, Vannlås KO Kraftoverføring Drivrem, Kilerem, Kjede, Kjetting, Wire, Brems, Snor, Tau Se også: KD_ og LG_ NB kan også ha samme benevnelse som system KP KQ Rør - spesielt Oljerør, Eksosrør, Røkgass, Rørpostrør, Trekkerør, Se også utvendig eksosrør: CP_ Elektrikerrør, Takrenner, Taknedløp KR Rør - generelt Rør, Væske, Damp, El (Installasjonsrør) KS Skinne / Bane / Spor Strømskinner, Transportskinner, Gardinskinner, Telelift, Conveyer gardinstang, Jordingsskinne KT Deler Deler til kanal- og rørsytemer. Bend, avgrening, albu, anboringsklammer. Lokk. KU Kombinert kabel Samlekabel, flatkabel Kabler med flere spenninger. Komplette kabelbaner. KV Høyspenningskabel > 1000V Høyspenningskabler, høyspenningsleding KW Lavspenningskabel 50V til 1000V - Bl.a. Styrestrøm og kraftkabler 230V og Lavspentkabel, ledning, (sterkstømskabel) 50 til 1000V 400V KX Lavspenningskabel < 50V 0V til 49V - SD-system, IT-kabler(metall), Signalkabel Svakstrømskabel, Ledning, Patchesnor, Koaksialkabel KY Optisk kabel IT-kabel, Fiberkabler KZ Slange Fleksibelt rør, Fleksible kanaler, Kompensator, Vibrasjonsdemper på rør Fleksible koblinger for å oppta vibrasjoner. Slanger på trommel: UO_ Statsbygg, Postboks 8106 dep, 0032 Oslo Produkter - Side 7 av 16

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

1021.360. 01. TF40. Komponent Nummer Vent.anl. Byggnr.

1021.360. 01. TF40. Komponent Nummer Vent.anl. Byggnr. ULLENSAKER KOMMUNE TEKNISK SEKTOR Merkesystem tekniske anlegg, revisjon nummer 2. Merkesystemet følger prinsipper som beskrevet i eksempelet nedenfor. Videre benyttes kontoliste fra Ullensaker kommune

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag)

Elektroinstallasjon Kabler fra 434 fordelinger (Kun tilbudsgrunnlag) 434.nnn 520.001 Kommunikasjonskabler mellom hovedsentral og undersentraler Gjennomsnittlig lengde er pr. undersentral Kabel mellom hovedsentral og og for hovedsentral. (antall= ant. US+1 434.nnn 520.001

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Tavler Nek 400 V/ Kurt Ole Johansen DEMAS AS

Tavler Nek 400 V/ Kurt Ole Johansen DEMAS AS Dag 1 4. oktober 2011 Åpning v/ Nils Roar Tobiassen 23 personer var tilstede ved oppstart. Nils Roar kom med en del praktisk informasjon om framdriften utover dagen og i morgen. Terje tok opprop. Tavler

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Komponentkoder OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

Komponentkoder OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS Komponentkoder E07 30.04.12 Implementering GMTND GMAFR GMFAG E06 25.05.11 Implementering GMTND GMAFR GMFAG E05 12.02.10 Implementering GMTND GMAFR GMFAG E04 26.06.09 Implementering GMTND GMAFR GMFAG E03

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Protokoller 19. mar. 2012

Protokoller 19. mar. 2012 Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr.: 10007110 Protokoller 19. mar. 2012 01. Innregulering system 360.01 02. Innregulering system 360.05-06 03. Innregulering system 360.08

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

E-verkets stikkledning til effektbryter. Overspenningsavledere som spesifisert. Evt. sikring for måler. UZ. Sikring for instrumenter.

E-verkets stikkledning til effektbryter. Overspenningsavledere som spesifisert. Evt. sikring for måler. UZ. Sikring for instrumenter. 30V, 50Hz &08%3' X&%'$X Nett innkoblet til SD. T E-verkets stikkledning til effektbryter Eff.br. 00-300A 6 x 3 x 400? Overspenningsavledere som spesifisert. ellesfeil til SD. a Jordfeilindikatortablå m/trafo

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Prosjekteringsanvisning Innledning:

Detaljer

Gruppe 14 Fotoceller Koblings og Astro ur

Gruppe 14 Fotoceller Koblings og Astro ur Katalog 2011 Gruppe 14 Chorus Gruppe 14 Gruppe 15 Gruppe 16 Gruppe 17 Gruppe 25 Gruppe 30 Gruppe 31 Gruppe 32 Gruppe 33 Gruppe 41 Gruppe 43 Gruppe 45 Gruppe 66 Gruppe 82 Katalog 2011 Gruppe 14 Chorus Komplette

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

370 Kjøleanlegg 370.01 Isvann

370 Kjøleanlegg 370.01 Isvann TAG.NR KOMPONENT PLASSERING FABRIKAT / TYPE KAPASITET/DATA FUNKSJON GENERELL INFO for system 370.01, 370.02 og 360.01: Forsvarsbygg ønsker ikke at alle brukere av SD-anlegget skal kunne endre set-punkt

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre Side 1 av 17 00 Generelt 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.2 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Automatikkskjema for:

Automatikkskjema for: 5 9 0 Automatikkskjema for: ANLEGGSNAVN SYSEM PROSJEKNUMMER P00 PROSJEKLEDER ech.0,.0,.0 ANLEGGSNR. o00 058 Oslo elefon: 98 5 70 0VAC: Svart og Blå (Blå som L eller N) VAC: Hvit (G) og Grå (G0) VDC: Rød

Detaljer

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010

SE BAKSIDEN FOR OPPDATERING OM VÅRE PRODUKTER OG NEK400:2010 Rehabilitering rehab 360/550 Markedets flotteste og mest fleksible rehabiliteringsløsning Dette er en rehab løsning der vi ved hjelp av en ramme med dør og en innsats bygger om det gamle sikringsskapet

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

BM B B B B A072 764. Mur O.K +13.15 Støpt Gulv. Ringmur O.K 13.2. Ringmur O.K 13.2 TEKNISK. Gulv senkes 15 mm. Støpt Gulv. Mur O.K +13.15 O.K +13.

BM B B B B A072 764. Mur O.K +13.15 Støpt Gulv. Ringmur O.K 13.2. Ringmur O.K 13.2 TEKNISK. Gulv senkes 15 mm. Støpt Gulv. Mur O.K +13.15 O.K +13. betong 36x18/1 mm svill 12 mm faltplate/9 mm GU 23x8 mm lekte for liggende kledn. (evnt, 23x8 + 36x8 mm for stående.) undament x i.h.t. Svinnarmert påstøp Radon sperre duk Min. 150 mm 800 2130 70 M A A

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

PRODUKTER FOR JOHN DEERE

PRODUKTER FOR JOHN DEERE PRODUKTER FOR JOHN DEERE UPDATE 11/2015 www.hella.com/agriculture Symboler og forkortelser Produktdetaljer Tverrhenvisninger OE 4 5 6 Oversikt over bestillingsnummer 41279 30185 21913 1 Batteri Bryter

Detaljer

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder

Områdekoder, delområder/bygningskoder og undergruppekoder SL LUFTHAVN AS mrådekoder, delområder/bygningskoder og E21 01.06.15 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E20 15.12.14 For implementering GMTND GMWEE GMFAG E19 01.10.13 For implementering GMTND GMWEE GMFAG

Detaljer

Formelark for eksamen i TE 559 Signaler og systemer Kontinuerlig tid Diskret tid Beskrivelse Dierensialligning Dieranseligning y(t) =y (t) +3u(t) +5u (t) y[k] =,y[k, ] + u[k] Beskrivelse Impulsrespons,

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Høyteknologisenteret AS byggetrinn II UiB - Biobygget Oversikt over bygg og brukerutstyr:

Høyteknologisenteret AS byggetrinn II UiB - Biobygget Oversikt over bygg og brukerutstyr: Høyteknologisenteret AS byggetrinn II UiB - Biobygget Oversikt over bygg og brukerutstyr: Forklaring: Prosjekteringsgruppen (PG) planlegger generelt tilrettelegging for alt bygg og installasjonspåvirkende

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Vedlegg 4 Lagstruktur

Vedlegg 4 Lagstruktur Vedlegg 4 Lagstruktur Lagstruktur følger NS 3451(2009) og tverrfaglig merkesystem. For mer informasjon om hva innholde i de forskjellige lagene gjelder. Henvises til standardene. HOVEDDELER 2 Bygning 20

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Format og skala Oppsett for tegning Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Fyll inn informasjon til tittelfelt. Velg Next for neste bilde.

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Temperaturføler RT42 1 X X X X Avvik alarm x. Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x. Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv.

Temperaturføler RT42 1 X X X X Avvik alarm x. Luftmengdemåler RF40 X Fiktiv. RD40 + k-faktor x. Luftmengdemåler RF50 X Fiktiv. Automatiseringsanlegg - Sentral driftskontroll Bygnings nr. - HOVEDSENTRAL Utstyr Anleggs type 360.001 Undersentral Undersentral / PLS nr. Automatikk/EL-tavler (Hovedmaskin - Terminalutstyr - Skrivere)

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer