AutroMaster Installasjons- og igangkjøringshåndbok. Presentasjonssystem. Beskytter liv, miljø og verdier P-AM5000/IN, Rev.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AutroMaster 5000. Installasjons- og igangkjøringshåndbok. Presentasjonssystem. Beskytter liv, miljø og verdier... 116-P-AM5000/IN, Rev."

Transkript

1 AutroMaster 5000 Presentasjonssystem Installasjons- og igangkjøringshåndbok Beskytter liv, miljø og verdier P-AM5000/IN, Rev. F,

2 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form, på noen som helst måte for noen som helst hensikt. og deres datterselskaper påtar seg intet ansvar for feil i publikasjonen, eller for skader som følge av informasjonen i den. Ingen informasjon i denne publikasjonen må anses som noen garanti fra Autronica Fire and Security. Informasjonen i denne publikasjonen kan bli oppdatert uten varsel. Produktnavn omtalt i denne publikasjonen kan være varemerker. De brukes kun for identifikasjon! Page 2

3 Innledning Innhold 1. Innledning Om håndboken Leseren Referansedokumentasjon Om AutroMaster_ Installasjon Klargjøring for installasjon av systemet Installasjon av RedHat Linux Oppstart Mediekontroll Velkommen til Red Hat Linux Velge installasjonsspråk Tastatur Mus Type installasjon Partisjonere harddisken Legge til swap-partisjon Legge til Linux-partisjon Fullføre partisjonering av harddisk Installere LILO eller GRUB Nettverk Brannvegg Støttet språk Tidssone Systempassord Autentiseringsnivå Velge programvare som skal installeres Installasjon i gang Konfigurere X-vinduer Skjerm Tilpasse konfigurasjonen Kontrollere installasjonen Gå ut av grafisk modus Installasjon av AutroMaster Installasjon av CentOS Oppstart Mediekontroll Velkommen til CentOS Velg installasjonsspråk Tastatur Mus Type installasjon Partisjonering av harddisken Legge til swap-partisjonen Legge til Linux-partisjonen Fullføre partisjonering av harddisk Installere LILO eller GRUB Nettverk Brannvegg Page 3

4 Innledning Støttede språk Tidssone Systempassord Velge programvare som skal installeres Installasjon i gang Oppsett av CentOS Installere støtte for russisk språk AutroMaster_ Modifisere vertsfilen Registrere AutroMaster Registrering etter rekonfigurering Nettverk tidsprotokoll Innledning Konfigurere en NTP-server Konfigurere en NTP-klient Gi AutroMaster 5000 tilgang til enheter Oppstart Generelt Type skriver Utskrift av alarm Lydutgang Antall sammenkoblete inn-moduler Vaktstyring Dimme dataskjermen Skjermoppløsning Skifte kun til første alarm Skjermsparer/gjenopprette skjerm Stille klokke i BS Styreutganger Tilkoblede enheter Serieporter BS-100-adresser Lagre endringer Tilkobling av brannalarmsentral til AutroMaster_ Detaljert tilkobling av AutroMaster 5000 og BS Detaljert tilkobling av AutroMaster 5000 og AutroSafe Tvunnet parkabel Bruke IP-adresser Andre konfigurasjoner Konfigurasjon av en skriver under Linux Konfigurere automatisk justering av sommer/vintertid Page 4

5 Innledning 10. Leserens kommentarer...89 Page 5

6 Innledning 1. Innledning 1.1 Om håndboken Denne håndboken inneholder all nødvendig informasjon for å installere og igangkjøre AutroMaster 5000 presentasjonssystem. 1.2 Leseren Håndboken er beregnet på personell som er ansvarlig for installasjon, igangkjøring og oppstart av kommunikasjon med brannalarmpaneler som BS-100 eller AutroSafe. Vi forutsetter at leseren har nødvendig grunnkunnskap om operativsystemet Linux, samt BS-100 eller AutroSafe. 1.3 Referansedokumentasjon I tillegg omfatter dokumentasjonen for AutroMaster 5000 presentasjonssystem følgende: Tittel Systembeskrivelse Brukerhåndbok Konfigureringshåndbok Generere og importere bilder fra AutoCAD 2000 Datablad Artikkelnummer 116-P-AM5000/XN 116-P-AM5000/FN 116-P-AM5000/YN 116-P-AM-ACAD/FN 116-P-AM5000/CN Page 6

7 Om AutroMaster_ Om AutroMaster_5000 AutroMaster 5000 er et grafisk presentasjonssystem koblet til Autronicas brannalarmsentral BS-100 DYFI og/eller AutroSafe. Systemet kan kobles til flere forskjellige brannalarmsentraler (som f.eks. operatør-, kontroll- eller informasjonspaneler) via serietilkobling eller et Ethernet-nettverk. AutroMaster 5000 bruker Linux 1 som operativsystem. Plattform Operativsystem Installasjonsmedia PC RedHat Linux 9.0 CD PC CentOS 4.2 CD/DVD

8 3. Installasjon Når AutroMaster 5000 installeres på en PC, må du forsikre seg om at du har følgende programvare. Redhat Linux 9 installasjons-cder eller CentOS installasjons-cder (alternativt DVD). AutroMaster 5000 distribuert på CD. 3.1 Klargjøring for installasjon av systemet AutroMaster 5000 krever Red Hat Linux 9.0eller CentOS 4.2. Både Red Hat Linux 9.0 og CentOS 4.2 kan enten lastes ned fra Internett eller kjøpes fra. Hvis du ønsker å laste ned fra nettet, må du forsikre deg om at du laster ned en versjon i ISO-format. ISO-formatet er én stor fil som kan lastes på brennerprogrammet til CD-stasjonen, slik at du kan brenne en Linux- CD. Hver Linux-distribusjon inneholder komplett programvare for nettverkskommunikasjon, grafisk brukergrensesnitt, et komplett utviklingsmiljø, og mange forskjellige serverprogrammer. Viktig! Før installasjon er det viktig å skrive ned en del nøkkelinformasjon om PC-en, da du trenger denne informasjonen i forbindelse med installasjonen: Type grafikkort som er installert og størrelsen på minnet. Type mus og hvor musen er tilkoblet. Skjerminformasjon. Type, oppløsning, horisontal og vertikal oppdateringsfrekvens. Standard oppløsning er 1024x768, så finn den vertikale frekvensen for denne oppløsningen i håndboken til skjermen. Type nettverkskort, hvis datamaskinen skal kobles til et nettverk eller AutroSafe. Før installasjon må du forsikre deg om at alle nødvendige CDer, Linux-CDer, AutroMaster 5000 CD og informasjon om maskinvaren er tilgjengelig.

9 3.2 Installasjon av RedHat Linux 9.0 Sett inn Redhat Linux oppstart-cd-en og start datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke kan startes fra en CD, må du endre BIOSinnstillingen i datamaskinen, slik at CD-en blir den første oppstartenheten Oppstart Når du har startet datamaskinen, vises et oppstartbilde. Klikk Enter-tasten for å fortsette. Page 9

10 3.2.2 Mediekontroll Hvis du bruker LINUX-CD-ene for første gang, anbefales det at man utfører en Media Check for å få bekreftet at innholdet på CD-en er riktig. Hvis du bruker LINUX-CD-ene for første gang, klikker du OK. Hvis ikke, klikker du Skip Velkommen til Red Hat Linux Klikk Next for å fortsette. Page 10

11 3.2.4 Velge installasjonsspråk Språkvalget definerer språket som brukes under installasjonen. Valgt språk brukes også i Linux til feilmeldinger osv. Dette valget påvirker ikke andre språkavhengige innstillinger, som tastatur, osv. Vi anbefaler at du velger engelsk. Denne beskrivelsen er basert på engelsk språkinnstilling. Velg English og klikk Next for å fortsette Tastatur Velg tastaturtypen som er koblet til datamaskinen og klikk Next for å fortsette. Page 11

12 3.2.6 Mus Vær oppmerksom på at AutroMaster 5000 krever mus med 3 knapper. Hvis du bruker en hjulmus, kan hjulet brukes som den midterste knappen. Velg typen mus som er koblet til datamaskinen. For Logitech-mus med 3 knapper velger du generic 3 button mouse (ps/2). For hjulmus velger du Wheel Mouse. Forsikre deg om at emulate 3 button ikke er avkrysset. Klikk Next for å fortsette. Page 12

13 3.2.7 Type installasjon Velg custom-installasjon og klikk Next for å fortsette. (Vær oppmerksom på at oppgradering av en tidligere versjon ikke blir behandlet i denne håndboken). Page 13

14 3.2.8 Partisjonere harddisken AutroMaster 5000 (eller Linux) krever minst 2 partisjoner for å fungere riktig. Én swap-partisjon og minst én Linux-partisjon. Partisjonstype Størrelse Montasjepunkt Swap 1024 Mbytes Ingen Linux extended 2/3 Resten av plassen / Velg Manually partition with Disk Drive, klikk deretter Next for å fortsette. Hvis harddisken er ny, må den initialiseres. Hvis det kommer en advarsel på skjermen ( Would you like to initialise this drive, erasing ALL DATA? ), klikker du Yes for å fortsette. Page 14

15 Hvis harddisken inneholder eksisterende partisjoner, må disse partisjonene slettes. Velg partisjonene under partisjonslisten og klikk slett-knappen. Gjenta denne prosedyren til alle eksisterende partisjoner er slettet. Page 15

16 3.2.9 Legge til swap-partisjon Velg New for å definere en ny partisjon. Velg Linux swap under filsystemtype. Velg 1024 under Size. Klikk OK for å fortsette. Page 16

17 Legge til Linux-partisjon Klikk New for å legge til en partisjon. Velg EXT3 under filsystemtype. Skriv / under montasjepunkt. Merk av for Fill to maximum available size. Klikk OK for å fortsette. Page 17

18 Fullføre partisjonering av harddisk Forsikre deg om at hele harddisken er allokert. Hvis all ledig plass er allokert, klikker du Next for å fortsette og gå til kapittel som omhandler formatering. Hvis ikke all ledig plass på harddisken er allokert, slett partisjonen merket med / og gjenta prosedyren over. Page 18

19 Installere LILO eller GRUB LILO / GRUB er oppstartprogrammene for Linux, og én av dem må installeres (valgfritt). Forsikre deg om at Boot loader er installert på den første harddisken i PC-en. Klikk Next for å fortsette Nettverk Hvis datamaskinen skal kobles til et nettverk eller kommunisere med AutroSafe, må datamaskinens nettverkskort konfigureres. Klikk Edit for å endre nettverksinformasjonen. Page 19

20 Skriv inn IP-adressen og Netmask (f.eks / ). Forsikre deg om at Configure using DHCP ikke er avkrysset, AutroMaster 5000 støtter ikke DHCP. Forsikre deg om at Activate on Boot er avkrysset. Hvis datamaskinen skal installeres i et eksisterende nettverk, må nettverksadministratoren gi nettverksinformasjonen. Under hostname må du påse at Manually er valgt, og skriv inn et vertsnavn for datamaskinen, f.eks. bridgefire. Klikk Next for å fortsette. Page 20

21 Brannvegg Forsikre deg om at No Firewall er avkrysset, og klikk Next for å fortsette Støttet språk Klikk Next for å fortsette. Page 21

22 Tidssone Bruk GMT (Greenwich Mean Time) eller UTC (Universal Time Coordinated) for å definere tidssone, og juster klokken til lokal tid (senere). Velg UTC offset i stedet for location og velg UTC. Forsikre deg om at System clock uses UTC er avkrysset. Klikk Next for å fortsette. Page 22

23 Systempassord Passord for systemadministrator (rot) defineres ved å skrive det to ganger i root password -feltet og i confirm -feltet. Klikk Next for å fortsette. Page 23

24 Autentiseringsnivå AutroMaster 5000 benytter standard autentiseringsnivå. Forsikre deg om begge avkryssingsboksene er avkrysset. Klikk Next for å fortsette Velge programvare som skal installeres Det anbefales at alle pakker installeres. Bla nedover og velg alt, klikk deretter Next for å fortsette. Page 24

25 Installasjon i gang Klikk Next for å starte installasjonen. Følg instruksjonene på skjermen og endre installasjons-cd-en når du får beskjed om det. Page 25

26 Velg Yes for å opprette en oppstartdisk. Om du ikke ønsker en oppstartsdiskett, velg No. Klikk Next for å fortsette. Page 26

27 Konfigurere X-vinduer Linux vil som oftest detektere det grafiske grensesnittkortet som er installert i datamaskinen. Hvis kortet er installert riktig, klikker du Next for å fortsette. Hvis Linux ikke detekterer riktig grafisk grensesnittkort kan VESAdriver (Generic) benyttes, husk bare å sette riktig antall minne for kortet (Video card RAM). Klikk Next for å fortsette. Page 27

28 Skjerm Linux vil vanligvis detektere hvilken type skjerm som er tilkoblet datamaskinen. Klikk Next for å fortsette. Om Linux ikke detekterer riktig skjerm kan en av de generiske (Generic) skjermtypene benyttes. Pass på å velg en skjerm som korresponderer med den skjermoppløsning den tilkoblede skjermen støtter. Klikk Next for å fortsette. Page 28

29 Tilpasse konfigurasjonen Sett riktig skjermoppløsning for din skjerm. For 19 skjermer anbefaler vi skjermoppløsningen 1280x1024, for 17 skjermer anbefaler vi skjermoppløsningen 1024x768. Sett Screen Resolution til High Color (16bit). Forsikre deg om at innloggingstypen er satt på Text. Klikk Next for å fortsette. Når installasjonen er ferdig, klikker du Exit for å starte systemet på nytt. Page 29

30 Kontrollere installasjonen Når datamaskinen er startet på nytt, sjekker du installasjonen ved å logge deg inn på systemet med brukernavn root og passordet som er definert tidligere. Skriv startx etterfulgt av enter-tasten for å sjekke det grafiske brukergrensesnittet. Installasjonen er korrekt når følgende bilde, (eller et lignende bilde) kommer fram. Page 30

31 Gå ut av grafisk modus For å gå ut av grafisk modus velger du systemmenyen (Red Hat) og velger Log Off Installasjon av AutroMaster 5000 Har du fulgt ovenstående oppskrift har du nå et kommandolinjegrensesnitt på datamaskinen. Sett inn CD-platen AutroMaster 5000 distribueres på og skriv inn kommandoene under. Merk at _(understreking) er inkludert i kommandoene for å indikere mellomrom-tasten. Derfor må du når du skriver inn kommandoen bruke mellomromtasten i stedet for understreking. mount_/mnt/cdrom cd_/mnt/cdrom/redhat./install-9 Når AutroMaster 5000 er installert, vil datamaskinen foreta en restart. Ta ut CD-platen før datamaskinen begynner å gå. Page 31

32 3.3 Installasjon av CentOS 4.2 Sett inn CentOS oppstart CD og start datamaskinen. Hvis datamaskinen ikke kan startes opp fra en CD må du endre BIOSinnstillingen i datamaskinen slik at CD-en blir den første oppstartsenheten Oppstart Når du har startet datamaskinen vises følgende oppstartbilde. Klikk Enter-tasten for å fortsette Mediekontroll Hvis du bruker CentOS Cd-ene for første gang, anbefales det at man utfører en Media Check for å få bekreftet at innholdet på CD-en er riktig. Hvis du bruker installasjons-cd-ene for første gang, klikker du OK. Hvis ikke, klikker du Skip. Page 32

33 3.3.3 Velkommen til CentOS 4.2 Klikk Next for å fortsette Velg installasjonsspråk Språkvalget definerer språket som brukes under installasjonen av CentOS. Valgt språk vil også brukes i Linux til feilmeldinger osv. Dette valget vil ikke påvirke andre språkavhengige innstillinger som tastatur etc. Page 33

34 Vi anbefaler at du velger engelsk. Denne beskrivelsen er basert på engelsk språkinnstilling. Velg English og klikk Next for å fortsette Tastatur Velg tastaturtypen som er koblet til datamaskinen og klikk Next for å fortsette. Page 34

35 3.3.6 Mus Vær oppmerksom på at AutroMaster 5000 krever mus med 3 knapper. Hvis du bruker hjulmus, kan hjulet brukes som den midterste knappen. Velg typen mus som er koblet til datamaskinen For Logitech-mus med 3-knapper velger du genereric-> 3 button mouse (ps/2) For hjulmus velger du Wheel Mouse Forsikre deg om at emulate 3 button ikke er avkrysset Klikk Next for å fortsette Type installasjon Velg custom-installasjon og klikk Next for å fortsette. (Vær oppmerksom på at oppgradering av en tidligere versjon ikke blir behandlet i denne håndboken) Partisjonering av harddisken AutroMaster 5000 krever minst 2 partisjoner for å fungere riktig. En swap-partisjon og minst en Linux partisjon. Partisjonstype Størrelse Montasjepunkt Swap 1024 Mbytes Ingen Linux extended 2/3 Resten av plassen / Page 35

36 For størrelse på Swap benyttes minimum dobbelt så mye som datamaskinens fysiske minne. Velg Manually partition with Disk Druid, klikk deretter Next for å fortsette. Hvis harddisken er ny, må den initialiseres. Hvis det kommer en advarsel på skjermen Would you like to initialize this drive, erasing ALL DATA?, klikker du Yes for å fortsette. Page 36

37 Hvis harddisken inneholder eksisterende partisjoner, må disse partisjonene slettes. Velg partisjonene under partisjonslisten og klikk på Deleteknappen. Gjenta denne prosedyren til alle eksisterende partisjoner er slettet. Page 37

38 3.3.9 Legge til swap-partisjonen Velg New for å definere en ny partisjon. Velg swap under File System Type Velg 1024 under Size eller minimum dobbelt av fysisk minne på datamaskinen. Klikk OK for å fortsette Legge til Linux-partisjonen Klikk New for å legge til en partisjon Velg EXT3 under File System Type. Skriv / under Mounting Point Page 38

39 Merk av for Fill to maximum allowable size Klikk OK for å fortsette Fullføre partisjonering av harddisk Forsikre deg om at hele harddisken er allokert. Hvis all ledig plass er allokert klikker du Next for å fortsette. Hvis ikke all ledig plass på harddisken er allokert, sletter du partisjonene og gjentar prosedyren beskrevet over. Page 39

40 Installere LILO eller GRUB LILO og GRUB er to alternative oppstartsprogrammer for Linux, og en av dem må installeres. GRUB er benyttet default av CentOS og vårt valg. Forsikre deg om at Boot loader er installert på den første harddisken i datamaskinen Klikk Next for å fortsette. Page 40

41 Nettverk Hvis datamaskinen skal kobles til et nettverk eller kommunisere med AutroSafe, må datamaskinens nettverkskort konfigureres. Klikk Edit for å endre nettverksinformasjonen. Skriv inn IP-adressen og Nettmaske (for eksempel / ) Forsikre deg om at Configure using DHCP ikke er avkrysset siden AutroMaster 5000 krever faste IP-adresser. Forsikre deg om at Activate on boot er avkrysset. Page 41

42 Hvis datamaskinen skal installeres i et eksisterende nettverk må nettverksadministratoren gi nettverksinformasjonen. Hvis flere nettverkskort eksisterer i datamaskinen kan prosedyren gjentas for hvert kort. Under hostname må du påse at manually er valgt, og skriv inn et vertsnavn for datamaskinen, f.eks am5000 Klikk Next for å fortsette. Får du feilmelding om at du ikke har konfigurert Gateway, ignorer denne ved å klikke Continue Page 42

43 Får du feilmelding om at Primary DNS ikke er satt, ignorer denne ved å klikke Continue Brannvegg Forsikre deg om at No firewall er avkrysset Forsikre deg om at Enable SELinux er satt til Disabled Klikk Next for å fortsette. Page 43

44 Ignorer advarsalen om at ingen brannmur er konfigurert ved å klikke Proceed Støttede språk Forsikre deg om at English er valgt, klikk Next for å fortsette Page 44

45 Tidssone Velg riktig Location, for eksempel Europe/London Kryss av for System clock uses UTC Klikk Next for å fortsette Systempassord Passord for systemadministrator (root) definderes ved å skrive det to ganger i Root Password feltet og Confirm feltet. Klikk Next for å fortsette Page 45

46 Velge programvare som skal installeres Det anbefales at alle pakker installeres. Ble nedover til Miscellaneous og velg Everything. Klikk Next for å fortsette Installasjon i gang Klikk Next for å starte installasjonen Page 46

47 Forsikre deg om at du har alle nødvendige CD-er, og klikk Continue for å starte installasjonen Følg instruksjonene på skjermen og endre installasjons-cd når du får beskjed om det. Selve installasjonen er ferdig, klikk Reboot for å starte om datamaskinen Page 47

48 Oppsett av CentOS Klikk Next for å fortsette Merk Yes, I agree to the License Agreement Klikk Next for å fortsette Page 48

49 Still klokken riktig i forhold til UTC (UTC tid er i praksis lik GMT tid) Klikk Next for å fortsette Skjermoppsett må konfigureres. Klikk Configure for å sette riktig skjermtype Page 49

50 Velg riktig skjerm-modell i henhold til den skjermen som skal benyttes. Alternativt velg en av de generiske skjermtypene. Klikk OK for å fortsette Sett riktig skjermoppløsning. For 19 skjermer anbefales oppløsningen 1280x1024, for 17 skjermer anbefales 1024x768. Merk at AutroMaster 5000 krever minimum 1024x768 Sett riktig fargedybde, anbefalt fargedybde er Thousands of Colors. AutroMaster 5000 størrer ikke Millions of Colors. Klikk Next for å fortsette Page 50

51 Klikk Next for å fortsette Ignorer advarsel, klikk Continue for å fortsette Page 51

52 Er lydkort installert og høyttalere tilkoblet kan disse testes ved å klikke Play test sound Klikk Next for å fortsette Klikk Next for å fortsette Page 52

53 Klikk Next for å fortsette Logg inn på CentOS ved å skrive brukernavnet root Trykk Enter for å fortsette Page 53

54 Skriv inn systempassordet du definerte tidligere Trykk Enter for å fortsette Klikk på menyen Applications, pek på System Tools og klikk på Terminal for å starte opp et terminalvindu Page 54

55 Sett inn CD-platen AutroMaster 5000 distribueres på og skriv inn kommandoene under i terminalvinduet Merk at _(understreking) er inkludert i kommandoene for å indikere mellomrom-tasten. Derfor må du når du skriver inn kommandoen bruke mellomromtasten i stedet for understreking. cd /media/cdrom/centos./install-centos-4 AutroMaster 5000 vil nå installeres og starte om datamaskinen Page 55

56 3.4 Installere støtte for russisk språk Sett opp tastatur riktig vha redhat-config-keyboard eller systemconfig-keyboard. o Velg: U.S. English For å installere støtte for russisk: Install-russian. Reboot maskinen. Kopier inn russisk spesifikasjon, sysalarm.txt og reports.txt fra template-systemet. Gå på Velg språk, velg russisk. Restart maskinen. Page 56

57 AutroMaster_ AutroMaster_ Modifisere vertsfilen Før du registrerer programvaren, må nettverket konfigureres. Vertsnavnet definert under installasjonen av LINUX er tilordnet "loopback"-grensesnittet ( ) som standard. Se eksemplet nedenfor. # Ikke fjern linjen under. Hvis du gjør dette vil forskjellige # programmer som trenger nettverket feile AutroMaster-5000 localhost.localdomain localhost For å få riktig kommunikasjon mellom for eksempel Master og Slave AutroMaster 5000, må vertsnavnet tilordnes datamaskinens IPadresse. Dette gjøres ved å fjerne vertsnavnet fra "loopback"- grensesnittet og deretter legge til vertsnavnet på neste linje sammen med datamaskinens IP-adresse. Se eksemplet nedenfor. # Ikke fjern linjen under. Hvis du gjør dette vil forskjellige # programmer som trenger nettverket feile localhost.localdomain localhost AutroMaster-5000 Når flere datamaskiner kobles i et nettverk, legger du til IP-adressen og vertsnavnet for hver datamaskin. Page 57

58 AutroMaster_ Registrere AutroMaster 5000 Under første oppstart av en AutroMaster 5000 installasjon, må AutroMaster 5000 programvaren registreres på Autronica Fire and Security. Før du registrerer programvaren, må du forsikre deg om at nettverkskonfigurasjonen er fullført. Skriv anleggsnavnet (i eksemplet nedenfor er Test3 brukt) klikk Set. Site name (anleggsnavn) og Local code (lokal kode) kommer fram automatisk (i eksemplet nedenfor er Test3 og brukt). Kontakt Autronica Fire and Security, og de vil gi deg informasjonen du trenger for å registrere (serienummer og opplåsingsnøkkel). E-postadresse Autronica Fire and Security Supporttelefon Hvis du ønsker å registrere senere, klikk Register later. Legg merke til at programvaren må registreres i løpet av 30 dager etter installasjon for å sikre fortsatt drift. Tekst i dialogboksen vil informere deg om hvor mange dager deg er igjen før du må registrere. Hvis du ønsker å registrere nå, klikk Register now, og fortsett. Page 58

59 AutroMaster_5000 Skriv serienummeret og opplåsingsnøkkelen (Unlock key) som du har fått av Autronica Fire and Security, klikk deretter Register. (Hvis du ønsker å registrere senere, klikk Register later).. Når programvaren er registrert, klikker du Finish og starter datamaskinen på nytt. 4.3 Registrering etter rekonfigurering Hvis nettverkskonfigurasjonen for installasjonen av AutroMaster 5000 (PC) er endret, må AutroMaster 5000 registreres igjen. Sett et nytt anleggsnavn ("Site name") for å generere en ny "local code". Denne local code må sendes til Autronica Fire and Security. En ny "unlock key" vil så bli generert (se kapittel 4.2). Page 59

60 Nettverk tidsprotokoll 5. Nettverk tidsprotokoll 5.1 Innledning Network Time Protocol (NTP) er en standard protokoll som synkroniserer alle sanntidsklokker på datamaskiner og annet utstyr i en nettverkskobling. Hvis en ekstern NTP-server ikke eksisterer, kan en av AutroMaster 5000-datamaskinene konfigureres som en NTPserver, og de andre datamaskinene i nettverket kan synkronisere klokkene med denne datamaskinen. Når du synkroniserer med en NTP-server, må sanntidsklokken på datamaskinen konfigureres som UTC og vise UTC-tid. Hvis ingen NTP-server er tilgjengelig, kan en av AutroMaster datamaskinene i nettverket konfigureres som NTP-serveren og la de gjenværende AutroMaster 5000 synkronisere til dette systemet. Merk: Når man bruker Master/Slave nettvrkskommunikasjon i AutroMaster 5000-systemet, må NTP sanntidsklokke synkronisering konfigureres. 5.2 Konfigurere en NTP-server Åpne et UNIX-vindu. Endre mappe til /etc.-mappen. For å konfigurere en datamaskin som en NTP-server, kopierer du filen ntp.master til filen ntp.conf. 5.3 Konfigurere en NTP-klient Åpne et UNIX-vindu. Endre mappe til /etc.-mappen. For å konfigurere en datamaskin som en NTP-klient, kopierer du filen ntp.slave til filen ntp.conf. Åpne filen ntp.conf i en editor og erstatt nøkkelordet etter "server" med vertsnavnet eller IP-adressen til NTP-serveren. Hvis sanntidsklokkene i AutroMaster 5000-datamaskiner som er koblet i et nettverk må synkroniseres mot en ekstern NTP-server, må alle datamaskiner defineres som NTP-klienter. Page 60

61 Nettverk tidsprotokoll 5.4 Gi AutroMaster 5000 tilgang til enheter Når en installasjon er ferdig, vil kun systemadministratoren (rot) ha tilgang til enhetene. En enhet er en fysisk fil på harddisken som finnes i /dev-mappen. All tilgang til datamaskin-maskinvare er mulig ved å lese eller skrive til en bestemt enhets-fil. Et eksempelt på en enhets-fil er /dev/ttys0, som representerer serieport 1. _(understrek) er inkludert i kommandoen under for å indikere et mellomrom. Når kommandoen skrives, bruk derfor mellomrom i stedet for _(understrek). AutroMaster 5000 må gis nødvendig tilgang til disse enhetene, dette gjøres på følgende måte: Åpne et UNIX-vindu. Utfør kommandoen chmod_777 etterfulgt av navnet på enheten. Avhengig av konfigurasjonen av systemet, må AutroMaster 5000 gis tilgang til følgende enheter. Enhet Forklaring enhetsfil er /dev/ttys0 Serieport 1 enhetsfil er /dev/ttys1 Serieport 2 enhetsfil er /dev/ttys4 Serieport 5 (hvis installert) enhetsfil er /dev/ttys5 Serieport 6 (hvis installert) enhetsfil er /dev/ttys6 Serieport 7 (hvis installert) enhetsfil er /dev/ttys7 Serieport 8 (hvis installert) Page 61

62 Oppstart 6. Oppstart 6.1 Generelt Du finner alle konfigurasjonsalternativer under Meny --- Vedlikeholdskonf. Passordsikkerhetsnivå 3 (konfigurasjon) er nødvendig for å få tilgang til Configuration. Velg Configuration fra Vedlikehold i i hovedmenyen. Et vindu som viser alle data som kan konfigureres, vil komme fram. Merk: Vinduet lukkes automatisk etter 10 sekunder, hvis ikke noe blir valgt. Page 62

63 Oppstart 6.2 Type skriver For å definere type skriver som er koblet til maskinen, klikker du og holder nede venstre museknapp og velger Velg printertype. Skrivervalg Valg HP fargeskriver HP Laserjet med PCL Postscript Printer konfigurert av Linux Ingen Skriver Fargeskriver, f.eks. HP Deskjet 1600C Laserskriver, f.eks. HP Laserjet 5M Postscript laserskriver, f.eks. HP Laserjet 5MP Skrivertype avhenger av hvilkenskrivertype som er definert i Linux. Ingen skriver er valgt Page 63

64 Oppstart 6.3 Utskrift av alarm For å konfigurere automatisk alarmutskrift, klikker du og holder nede venstre museknapp og velger Utskrift ved alarm. Utskrift ved alarm. Valg Ja Nei Utskrift Utskrift når det oppstår alarmer Ingen utskrift når det oppstår alarmer Page 64

65 Oppstart 6.4 Lydutgang For å konfigurere lydsignal når det gis alarm, klikker du og holder nede venstre museknapp og velger Velg lydkilde. Lydutgang for feil og alarmer. Valg Internal piper Internal høyttaler normal Internal høyttaler høy Internal høyttaler høyest Ingen Lydkilde Interne høyttalere i maskinen Interne høyttalere i maskinen med normalt lydnivå. Interne høyttalere i maskinen med høyt lydnivå. Interne høyttalere i maskinen med høyeste lydnivå. Ikke lydsignal når det gis alarm Den interne høyttaleren som det refereres til i tabellen betyr utgangen fra lydkortet. Page 65

66 Oppstart 6.5 Antall sammenkoblete inn-moduler Antall sammenkoblede inn-moduler definerer antall RE-4/RE-10 type moduler som kan kobles sammen. Totalt antall inn-moduler. Valg Totalt antall inn-moduler 1 1 tilkoblet modul 3 3 tilkoblete moduler 6 6 tilkoblete moduler Inn-moduler type RE-4/RE-10 brukes kun til maritime installasjoner. Page 66

67 Oppstart 6.6 Vaktstyring Hvis du har to maskiner i nettverk, kan disse konfigureres for overføring av vaktstyring. Klikk og hold venstre museknapp nede og velg Vaktansvar. Hvis en annen maskin velges, velger du maskinnavnet som er definert for den andre maskinen i vinduet som kommer fram. Definere vaktstyring. Valg Ingen vaktfordeling Bruk vaktansvar Vaktstyring Vaktstyring ikke i bruk Velg maskinen for å dele vaktstyring Page 67

68 Oppstart 6.7 Dimme dataskjermen Manuell justering av skjermens lysstyrke eller skjermsparer kan defineres. Klikk og hold venstre museknapp nede og velg Velg lysstyreregulering av skjermen. Definere justering av skjermens lysstyrke. Valg Manuell regulering Automatisk skjermsparer Ingen skjermsparer aktivert Justering Aktiverer manuell justering av skjermens lysstyrke Automatisk skjermsparer aktivert Ingen skjermsparer aktivert Page 68

Installasjonsveiledning for Fedora 11 og Olex 7.17 eller nyere

Installasjonsveiledning for Fedora 11 og Olex 7.17 eller nyere 2 februar 2011 Hans Ole Hestvik /felles/trykksaker/installasjonsveiledning/f11_no.odt Installasjonsveiledning for Fedora 11 og Olex 7.17 eller nyere Dette er er en veiledning for installasjon av Fedora

Detaljer

ZENWALK LINUX MANUAL. Zenwalk brukerguide. Skrevet av ZenDoc Teamet. Copyright 2005-2007 - Zenwalk Linux. Om lisensen til denne dokumentasjonen

ZENWALK LINUX MANUAL. Zenwalk brukerguide. Skrevet av ZenDoc Teamet. Copyright 2005-2007 - Zenwalk Linux. Om lisensen til denne dokumentasjonen 1 sur 57 ZENWALK LINUX MANUAL Zenwalk brukerguide Skrevet av ZenDoc Teamet. Copyright 2005-2007 - Zenwalk Linux Om lisensen til denne dokumentasjonen Du har rett til å kopiere, distribuere og/eller modifisere

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

FireWin presentasjon 4

FireWin presentasjon 4 FireWin presentasjon 4 Istallasjonsveiledning Grafisk presentasjon & kontrollsystem for brannalarminstallasjoner 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for NOVAR

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning DVR 3.5 Digital videoopptaker Dokumentversjon 2.0 Mirasys Ltd 1997-2003 Med enerett. Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres for noe som helst formål, selv deler av det.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24

BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. 1/24 BRUKERHÅNDBOK FOR NOKIA PC SUITE 6.4 1/24 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Juridisk merknad Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon

Detaljer

Paragon ExtFS for Mac OS X

Paragon ExtFS for Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Tyskland Tlf. +49 (0) 761 59018201 Faks +49 (0) 761 59018130 Internett www.paragon-software.com E-post sales@paragon-software.com Paragon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.7 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller du kan bruke sammen med Nokia PC Suite...2 1.3 Komme i gang...2 1.4 Dette trenger du...2

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO

Brukerhåndbok NPD4751-01 NO NPD4751-01 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Produktfunksjoner... 9 Funksjoner... 9 Kapittel 1 Spesifikasjoner Spesifikasjoner...

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 WorkCentre Pro 65/75/90 604S14209 Instruksjoner for nettverksinstallasjon Les dette før installering Distribuere dokumentasjon erox installasjonsteam leverer, pakker ut og installerer skriveren. De finner

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 8400 http://no.yourpdfguides.com/dref/907082

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 8400 http://no.yourpdfguides.com/dref/907082 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART 8400. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART 8400 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6.

Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3. System Program Version 3.6. AutroSafe Interaktivt Brannalarmsystem, Versjon 3 System Program Version 3.6.0 Operatørhåndbok Brannalarmsentral BS-310/ 320/ Betjeningspanel BS-330 Vi verner liv, miljø og verdier... P-ASAFE-FO/FN Rev.

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4429-00 NO

Brukerhåndbok NPD4429-00 NO NPD4429-00 NO Innholdsfortegnelse Forord Opphavsrett og varemerker... 7 Bruke denne veiledningen... 8 Vedtatte former... 8 Product Features (Produktfunksjoner)... 9 Om Epson AcuLaser C1750-serien.... 9

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

Linux Installasjonskurs. & Konfigurasjon

Linux Installasjonskurs. & Konfigurasjon Linux Installasjon & Konfigurasjon Versjon 2.3.1 (sist oppdatert: 2003.02.26) Laget av : Victor Gjeset victor@decna.com 1 Innledning Utviklingen av LINUX har vært veldig rask de siste par årene. De fleste

Detaljer