Sikker låsing i serie 3. Aktuell teknikk 4-5. CSS sikkerhetssensor. Ny sikkerhets PLS 8. Små lysbokker i kategori 2 og 4 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikker låsing i serie 3. Aktuell teknikk 4-5. CSS sikkerhetssensor. Ny sikkerhets PLS 8. Små lysbokker i kategori 2 og 4 8"

Transkript

1 Aktuell informasjon om sikkert arbeidsmijø i Norden. Nr 1, 2006 Sikker låsing i serie 3 Aktuell teknikk 4-5 CSS sikkerhetssensor 6-7 Ny sikkerhets PLS 8 Små lysbokker i kategori 2 og 4 8 Last ned EPLAN-filer til dine eltegninger 9 PrEN i stedet for EN Sikkerhetsskolen: Nødåpning 10 Schmersal åpner egne kontrorer i Frankrike og Spania 11 Messekalender

2 EDITORIAL Praktisk bruk av det låsbare sikkerhetshåndtaket AZM 200 Dorries Scharmann Technologie GmbH (DST) har en ledende posisjon innen bearbeidingssentre. Bedriften stiller høye krav til nøyaktighet og hastighet og bruker derfor innovative løsninger for sikkerhetsteknikken. Kjære leser! Maskinbyggere- og -brukere ser ikke sikkerheten som det viktigste aspektet når det gjelder deres maskiner eller anlegg. Fra deres ståsted er prestasjon, produktivitet, tilgjengelighet, effektivitet og kvalitet viktigere, og sikkerhetsteknikken bidrar ikke til disse faktorene. Tvert imot kan sikkerhetskomponenter som ikke er optimalt integrert i maskinen og arbeidssekvensene ha en negativ innvirkning på produktiviteten. Ved EMO-messen presenterte DST en ny produktserie som er konstruert for krevende sponskjærende bearbeiding. DST konstruerte det opprinnelige konseptet med stasjonær søyle, variabel spindelenhet og bearbeidingshode med parallell kinematikk for sponskjærende bearbeiding av konstruksjonskomponenter innen aeroteknikk. Med Ecospeed F HT (bilde 1) kan man nå oppnå en rask og nøyaktig bearbeiding av små komponenter med ett eneste feste. Sikkerhet: Nye veier, nye enheter Også når det gjelder maskinsikkerhet tar DST inn på en ny vei med Ecospeed F HT. Bedriften var en av pionerene innen praktisk anvendelse av det nye, låsbare sikkerhetshåndtaket AZM 200. Utenom de ergonomiske egenskapene og integreringen av flere forskjellige funksjoner (dørhåndtak, posisjonsovervåking og håndtak for nødåp- Vi hos Schmersal har satt oss det mål å gi våre kunder sikkerhetskontrollenheter som gir optimal sikkerhet og høy effektivitet. Våre nye produkter som presenteres her setter helt nye standarder. Våre utviklingsingeniører har brukt lang tid på å utvikle og implementere nye teknikker som eliminerer produksjonsfall og maskinstopp på grunn av vanlige problemer. Et eksempel kan være at en beskyttelsesdør henger feil eller er feil justert. Våre praktiske og behagelige nye produkter kan integreres perfekt i den omgivende konstruksjonen. På denne måten gir våre sikkerhetskontrollenheter ikke bare beskyttelse for menneske og maskin, men de øker også brukernes konkurransedyktighet. Ved EMO-messen presenterte DST en ny generasjon av maskiner for sponskjærende bearbeiding med høy hastighet: Ecospeed F HT. Heinz Schmersal Vil du ha mer informasjon om noe du har lest. Faks tilbake svarkupongen på baksiden av avisen eller send en mail til Positive Break

3 AZM 200 ning) var den enkle trekningen av ledning også en viktig faktor: Flere låser kan kobles i serie og kontrolleres via en eneste modul for sikkerhetsovervåking eller via direkte kobling til sikkerhetskontrollsystemet. CSS-seriens ledningstrekking oppfyller kravene for kontrollkategori 4 i henhold til EN eller SIL-nivå 3 i henhold til DIN EN Enklere montering Takket være dette kan DST alltid benytte samme kretser i koblingsboksen, uavhengig av antallet beskyttelsesinnretninger eller hvilke typer som benyttes. AZM 200 kan også brukes til forskjellige slags beskyttelsesinnretninger (for eksempel hengselutstyrt eller flyttbare) med eller uten nødåpning. Det innebygde røde nødhåndtaket gjøre det også lettere å konstruere og montere beskyttelsesinnretningen. Fram til nå har DST fått lov til å bruke en mekanisk vaier i hylse for å få nødåpningen og nødutgangen innen rekkevidde for eventuelle innestengt maskinist. Det nye standardlåshåntaket De praktiske fordelene med AZM 200 har virkelig overbevist maskinbyggerne. DST har bestemt seg for å bruke det nye, låsbare sikkerhetshåndtaket fra Schmersal som standardlåshåndtak på alle beskyttelsesdører, også på sideinngangene. Versjonen med nødhåndtak og mulighet for sensordeteksjon av låst posisjon vil bli installert på alle maskiner og i alle isolerte soner. Utenom de tekniske fordelene ble denne beslutningen tatt også av kostnadsmessige årsaker. DST har beregnet og vist at når monteringskostnadene inkluderes i beregningen, gir AZM 200 større funksjonalitet samtidig som kostnadseffektiviteten er høyere. Foto: Dörries Scharmann Technologie GmbH Positive Break

4 AKTUELL TEKNIKK Optimal integrering og smidig montering Sikkerhetssensoren CSS 34 Den berøringsfrie sikkerhetssensoren CSS 34 er konstruert for overvåking av beskyttelsesinnretninger. Med denne nye sikkerhetssensoren får man bl.a. smidig montering og optimal integrering i maskinkonstruksjonen. Dessuten tillates store toleranser når det kodede aktiveringsorganet nærmer seg, både i forhold til bryteravstand og tverrforskyvning. Sensoren monteres ved hjelp av to skruer. De langsgående og dreibare, avlange hullene gir riktig innretning av sensoren i forhold til aktiveringsorganet. Med den variable aktiveringsretningen og de fire mulige aktiveringsplanene er denne kompakte sikkerhetssensoren spesielt fleksibel å bruke. De innebygde lysdiodene informerer brukeren om status og driftsforhold. Med CSS 34 får du også fordelene ved CSS-teknikken: Flere sensorer kan kobles i serie også med andre enheter som benytter samme teknikk (CSS 180, AZ 200, AZM 200) og kontrolleres via en felles modul for sikkerhetsovervåking uten at sikkerhetsnivået forverres. På den måten kan man få store løsninger opp til kontrollkategori 4 i henhold til EN eller SIL-nivå 3 i henhold til pren Den nye generasjonen Sikkerhetsbryteren AZ 200 For noen måneder siden lanserte Schmersal-konsernet AZM 200, et innovativt låsbart sikkerhetshåndtak som gir både maskindesigneren og brukeren betydelige fordeler. Nå har Schmersal innført disse fordelene i sikkerhetsbryterne. AZ 200 bruker samme teknikk som AZM 200, men har ingen låsemekanisme. Et av de utmerkede trekkene ved AZ 200 sammenlignet med vanlige sikkerhetsbrytere er den store forskyvningstoleransen. Den innebygde sensoren oppdager all virksomhet i nærheten av toleransegrensen og sender en tidlig advarsel som øker maskinens produktivitet. Når beskyttelsesdøren åpnes, skyves sikkerhetsbryterens aktiveringsorgan helt inn i det elegante plastomslaget. Fravær av komponenter som stikker ut reduserer risikoen for at operatøren skader seg. Bryteren og aktiveringsenheten på AZ 200 kan integreres perfekt i den eksisterende maskinkonstruksjonen og monteres på en pen og enkel måte i vanlige profilsystemer. Kompakt og kodet Sikkerhetssensor BNS 260 Den nye sikkerhetssensoren BNS 260 har samme kompakte størrelse som BNS 250. Monteringshullene og avstanden til den aktive overflaten er kompatible. Den kodede brytende kontakten gir høyt sikkerhetsnivå: i kombinasjon med et egnet sikkerhetsrelé for overvåking er kravene for kategori 4 i henhold til EN eller SIL nivå 3 i henhold til IEC oppfylt. Sikkerhetssensoren passer også til applikasjoner av PDF-klasse... i henhold til EN Brukeren kan velge mellom 1 koblingskontakt og 2 koblingskontakter. Signalkontaktene er lukket. Når det gjelder tilkobling finnes det flere forskjellige varianter. For bruksområder der sensoren må monteres i 90 vinkel, finnes det et spesielt aktiveringsorgan med tverrstilt aktiv overflate. Aktiveringsavstanden (S ao = 5mm, S ar = 15 mm) passer perfekt til behovene ved normal bruk av overvåking for beskyttelsesdører. Sammenlignet med BNS 250 tolererer BNS 260 større feilaktige innrettinger mellom maskinprofilen og beskyttelsesinnretningen. 4 Positive Break

5 Utvidet informasjon Trådløse sikkerhetsbrytere Et spørsmål om innstilling Profibus-port for seriell diagnostikk Schmersal har utviklet en ny port for seriedeteksjon av diagnostisk informasjon som sendes av de nye CSS-teknikkbaserte sikkerhetssensorene. Port-enheten benytter en intern seriell diagnostisk buss for å samle inn den datainformasjon som er av interesse for diagnostikken, som deretter forvandles til et Profibus DP-signal før den sendes til PLC-enheten via Profibus-inngangen. På denne måten kan maskinisten få informasjon om hvilken beskyttelsesinnretning som er åpnet eller hvor en overoppheting eller kortslutning er diagnostisert. Siden det blir lettere og fortere å løse feil, blir maskinens driftstopptid redusert og produktiviteten øker. Dessuten kan historisk data hentes og undersøkes, f.eks. for å oppdage feilkilder som ofte forekommer eller for å optimere maskinen og/eller driften av den. Brukeren kan for eksempel fastslå hvor ofte en beskyttelsesdør er åpnet. Seriekoblingen av port-enheten forenkler installasjonen og øker gjennomskinneligheten: Brukeren har all relevant og riktig informasjon om sikkerhetskomponentenes driftsforhold til sin disposisjon. Sikker radiorelé For seks måneder siden lanserte Schmersal-konsernet det trådløse ESALAN Wireless-systemet. Mange konstruktører ble overbevist om fordelene med denne trådløse teknikken. De første spesifikke trådløse prosjektene som Schmersals datterselskap Elan har utført har vist at det sikre radioreléet er ekstremt anvendelig ved oppstart av nye maskiner. Under oppstartfasen av maskinen må operatøren kunne programmere maskinen ved redusert driftshastighet uten å slå av beskyttelsesinnretningen. For å gjøre dette har han med seg en mobil aktiveringsbryter. Da denne bryteren nå finnes i en trådløs versjon, kan operatøren bevege seg fritt og konsentrere seg om arbeidet uten å risikere å snuble over strøm- eller signalledninger. Snart vil den første serien ESALAN Wireless-applikasjoner komme for signaloverføring til mobile komponenter. Da vil det ikke lenger være behov for slitasjefølsomme kontaktledninger. Det vil spare penger og gjør at man slipper uønsket driftstopp. Når ESALAN Wireless brukes på større mobile beskyttelsesinnretninger i maskiner og anlegg, gjør den sikre, trådløse kommunikasjonen bruken av kabelopphengsordninger overflødig. Hengselbryter TVS 410 Schmersal utvider sitt utvalg av hengselsbrytere med en ny modell med regulerbart brytepunkt. Posisjonen for beskyttelsesanordningen som hengselsbryteren bryter ved kan velges fritt. Brytevinkelen kan stilles inn med en spesiell justeringsnøkkel som føres inn i snekkedriften. Når ønsket brytepunkt er stilt inn med en enkel vridning av nøkkelen, tas nøkkelen bort og åpningen tettes igjen. Åpningsvinkelen på TVS 410 på 180 gjør at man kan få flat montering ved dørposter og beskyttelsesanordninger. De avlange hullene gjør det enkelt å montere. På denne måten kan det fås beskyttelseskonstruksjoner også for smale sprekker ved dørstolpene. TVS 410 kan også monteres mellom dørstolpene og beskyttelsesanordningen. Det er kabelinngang både over og under TVS 410. Det gjør det enklere å trekke kabelen. Brukeren kan velge mellom forskjellige tilkoblingsvarianter og det er også et ekstra hengsel uten innebygd sikkerhetsbryter. Positive Break

6 CSS - SIKKERHETSSENSOR CSS 34 og ZA 200: De nye medlemmene i CSS-familien fra Schmersal. De nye sikkerhetskontrollenhetene gir betydelige fordeler for maskin-byggeren og -brukeren. CSS 34 er bl.a. meget fleksibel og lett å montere på beskyttelsesinnretninger for maskiner og anlegg. Utvidelse av CSS-familien 6 Positive Break

7 Mange Schmersal-kunder kjenner til CSS-familien selv om ikke alle familiemedlemmer som bruker denne nye sensorteknikken har CSS i navnet. Familiens stamfar er CSS 180. Denne sikkerhetssensoren bruker pulsekkoteknikk i stedet for det magnetiske aktiveringsprinsippet for å detektere aktiveringsorganet. På grunn av denne teknikken kan sensoren generere ytterligere diagnoserelevant informasjon og oppdage beskyttelsesdører som er innstilt feil på et tidlig stadium. Flere sikkerhetssensorer kan også kobles i serie og kontrolleres via en fellesmodul for sikkerhetsovervåking uten at sikkerhetsnivået kompromitteres. Det andre medlemmet i CSS-familien det låsbare sikkerhetshåndtaket AZM 200 har de samme fordelene. Nå er CSS-utvalget utvidet med to nye serier. Sikkerhetssensor: optimal integrering og smidig montering Den nye berøringsfrie sikkerhetssensoren CSS 34 er konstruert for overvåking av beskyttelsesinnretninger. Utenom de generelle fordelene med CSS-teknikken kan denne sensoren monteres på en smidig måte. Sensoren kan integreres fleksibelt i konstruksjonen. Takket være den svært kompakte størrelsen (35x27x102mm) og variable aktiveringsretning (fire mulige aktiveringsplaner) kan CSS 34 integreres fleksibelt i konstruksjonen. Den passer spesielt bra for direkte montering på 40 mm-profiler for beskyttelsesinnretninger og sperrestengsel. Innvendig sensor : Ny generasjon av sikkerhetsbrytere det elegante plastomslaget. Fravær av komponenter som stikker ut reduserer risikoen for at operatøren skader seg. Bryteren og aktiveringsenheten på AZ 200 kan integreres perfekt i den eksisterende maskinkonstruksjonen og monteres på en pen og enkel måte i vanlige profilsystemer. Seriekobling av flere sikkerhetsbrytere Utvidelsen av den CSS-teknikkbaserte familien av kontrollenheter øker fordelene med seriekobling. Nå kan forskjellige typer sikkerhetskontrollenheter kobles i serie og kontrolleres av en fellesmodul for sikkerhetsovervåking. Brukeren kan f.eks. bruke sikkerhetssensor (CSS 180 eller CSS 34) for å overvåke den første beskyttelsesinnretningen, en sikkerhetsbryter (AZ 200) for den andre og ved den tredje kan man hvis det er risiko for farlige inertbevegelser installere et låsbart sikkerhetshåndtak (AZM 200). Signalene for alle disse sikkerhetskontrollenhetene kan styres av en fellesmodul for sikkerhetsovervåking uten at kategoriene svekkes. På denne måten kan brukeren spare penger. Port for diagnostisk informasjon CSS-teknikken gir brukeren ekstra diagnostisk data, f.eks. informasjon om feilkilder eller driftsfrekvensen på en bryter. Schmersal har utviklet en ny seriell port som benytter Profibus-standarden for å samle og sende denne (ikke sikkerhetsrelatert) informasjonen, som reduserer arbeidet med å trekke ledning som kreves på dette nivået. En annen innovasjon fra Schmersal er den nye generasjonen av sikkerhetsbrytere. Med AZ 200 (bildet) får du fordelene med CSS-teknikken, f.eks. store forskyvningstoleranser og kostnadseffektiv seriekobling av flere enheter til én modul for sikkerhetsovervåking. AZ 200 har samme ergonomiske ytre som AZM 200, men uten låseenhet. Når beskyttelsesdøren åpnes, skyves aktiveringsinnretningen på AZ 200 helt inn i Den nye generasjonen av sikkerhetskontrollenheter AZ 200 benytter samme sensorteknikk som CSS 180 og CSS 34. Positive Break

8 SIKKERHETS-PLS LYSBOM Utvikling av et PLS-sikkerhetsnettverk for bilproduksjon Toyoda drar nytte av Elans kunnskap Toyota Production System (TPS) er den globale standarden for moderne produksjonsmetoder innen bilindustsrien. Vi i Schmersal-gruppen er derfor svært stolte over at vårt datterselskap Elan har hjulpet Toyoda Manufacturing Works Ltd. som er avdelingen for mekanikk, mekatronikk og elektronikk innen Toyota-konsernet å utvikle et merkebeskyttet PLS-sikkerhetsnettverk for bilindustrien. Under en lisens- og serviceavtale som ble inngått allerede i 2002 ble det ut viklet et fremgangsrikt system ved navn TOYOPUC PCS som bygde på kunnskapen fra ESALAN-systemet. Flere hundre av disse sikre kontrollsystemene er installert over hele verden, bl.a. i det nye anlegget i Kolin (Tsjekkia) der Toyota og PSA (Peugeot Citroën) sammen produserer en ny, liten bil som ble introdusert på Geneva Motor Show i mars Takket være Elans arbeid har TOYPOUS PCS fått de aller høyeste sikkerhetsgodkjenningene for industriautomatiseringssystemet fra tyske BGIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz yrkesinstituttet for industrisikkerhet): kategori 4 i henhold til EN og SIL 3 i henhold til IEC 61508, dvs. Prestasjonsklasse e i henhold til EN TUV Rheineland tildelte en spesiell sertifisering for markedene i USA og Canada. SLB 200 (kat. 2) Systemet består av en eller to lysstsråler og en modul for sikkerhetskontroll. Systemet kan brukes til inngangsbeskyttelse eller direkte beskyttelse av farlige soner på en maskin. Svært liten konstruksjon Innebygd advarsel om tilsmussing Beskyttelsesklasse IP 67 Innstillingsindikasjon gjennom lysdioder som er synlige fra 2 sider Godkjent av TÜV Ved utviklingen av TOYOPUC PCS kunne Elans utviklere falle tilbake på den omfattende kunnskapen som de skaffet både under utviklingen og den praktiske anvendelsen av sikkerhetsbussen ESALAN og det sikre kontrollsystemet som ESALAN- Compact. I dag er Toyoda ikke lenger den eneste velkjente japanske designeren av industrianlegg som Elan samarbeider med. Japan har i flere år vært Elans fremste eksportmarked. SLB 400 (kat. 4) Systemet består av en til fire lysstsråler og en modul for sikkerhetskontroll. Det kan brukes til inngangsbeskyttelse eller direkte beskyttelse av farlige soner på en maskin. Svært liten størrelse Lang rekkevidde, opptil 15 m Innebygd advarsel om tilsmussing Dreibar adapter Beskyttelsesklasse IP 67 Godkjent av BG Koding mulig for opptil 4 systemer (16 par lysstråler). Ingen vekselpåvirkning. Modul for sikkerhetskontroll med innebygd systemdiagnostikk 8 Positive Break

9 NY STANDARD/ EPLAN Ny standard pren På den sikre siden Brukere av sikkerhetsprodukter fra Schmersal er alltid på den sikre siden: nå og i fremtiden. Dette gjelder også ved kommende erstatning av gjeldende europeiske standard EN 954-1, som i dag er det viktigste grunnlaget for risikoanalyse. Den nye versjonen av EN 954-1, som er kjent under navnet pren , benytter helt andre prinsipper for å bestemme hvilket sikkerhetsnivå som kreves og henviser i høy grad til IEC som ble publisert i Som et resultat av dette må konstruktører av maskiner begynne å tenke i hele nye baner. Det ville ta altfor mye plass å gi en detaljert beskrivelse av forandringene. Kort sagt innebærer det at fem såkalte prestasjonsnivåer fra a til e i fremtiden må tildeles de velkjente risikoparametrene i risikodiagrammet. For å fastslå disse prestasjonsnivåene trenger konstruktøren ytterligere datainformasjon fra alle komponenter i sikkerhetskretsen blant annet pålitelighet (MTTFd middeltid til farlig feil) og diagnostisk dekning ( Diagnostic Coverage DC). Schmersal har allerede gjort de forandringene som den nye standarden krever. I tiden fremover vil alle nødvendige verdier for alle produkter være til disposisjon. Kravene i pren , IEC EN og EN er allerede tatt i betraktning ved utviklingen og produksjonen av nye produkter som CSS 180 og AZM 200. På denne måten vil Schmersals kunder være på den sikre siden også i fremtiden. Husk at pren er en innledende standard som fortsatt er under revisjon og derfor kan komme til å bli endret. Derfor kan den endelige standarden skille seg fra den nåværende versjonen. Ny service for konstruktører: Nå kan det lastes ned EPLANfiler i for våre kontrollenheter Fra og med nå kan være sikkerhetsprodukter integreres enda bedre i våre kunders tegninger: Maskinbyggerne kan nå laste ned EPLAN 5-makroen for produktene våre og kopiere dem direkte inn i deres CAD-system og koblingsskjemaer. Ved å laste ned produktmakroen får man flere fordeler på én gang. For det første sparer konstruktøren tid ved at de ikke trenger å kopiere artikkellister, vedlikeholdsskjemaer, osv. ettersom makroene i EPLAN 5-filen inneholder all relevant produktdata. Som et resultat av dette øker konstruksjonssikkerheten ettersom risikoen for overføringsfeil unngås som er fordel nummer to. Som en tredje fordel er all data for kontrollenhetene tilgjengelig under alle de etterfølgende stegene i arbeidet, f.eks. når dokumentasjon eller vedlikeholdsinstruksjoner må sammenlignes. Alle produktrelaterte diagrammer og all masterdata er lagret i makrobiblioteket. Datainformasjonen kan også importeres fra biblioteket i DXF-format og redigeres i Auto-Cad eller andre CAD-systemer. Sist men ikke minst, når brukeren klikker på typebetegnelsen for det aktuelle produktet i makroen åpnes tilsvarende side i Schmersals online-katalog forutsatt at brukeren arbeider på en datamaskin med internett-tilkobling. På denne måten kan brukeren få den siste tekniske datainformasjonen for produktet han eller hun bruker. Positive Break

10 SIKKERHETSSKOLEN Nødåpning Med passerbare vern i en maskin øker faren for at personer kan bli stengt inne innenfor vernet, og dermed bli utsatt for en farlig situasjon. I henhold til EUs maskindirektiv (MD) plikter produsenten å identifisere og bedømme alle risikomomenter for sin maskin, og deretter konstruere og produsere maskinen i henhold til denne bedømmelsen. Maskinprodusenten må altså ta hensyn også til dette momentet. Som hjelp finnes det ytterligere et punkt i maskindirektivet som spesifikt tar opp denne spørsmålsstillingen. Fra Maskindirektivet: Fare for å bli sperret inne i en maskin. Maskiner skal være konstruert, bygd eller utstyrt med innretninger som hindrer at en utsatt person kan bli sperret inne i den, eller dersom dette ikke er mulig, gjør det mulig for personen å tilkalle hjelp. På EUs hjemmeside for informasjon* kan man finne kommentarer til Maskindirektivet på enkelte språk, men ikke norsk. En fri oversettelse av en del av kommentaren til lyder: Dette kravet gjelder for maskiner der operatøren må ha tilgang inn i maskinen (f.eks. for rengjøring av bestemte næringsmiddelmaskiner). Operatøren må kunne komme ut uten å få hjelp utenfra... Faren for å bli innestengt kan unngås ved at man fra innsiden av maskinen har tilgang til utganger som er utstyrt med en anordning som kan låses opp og åpnes fra innsiden av maskinen (f.eks. dører som er tilstrekkelig store, og som også kan åpnes fra innsiden selv om de er låst og forriglet fra utsiden). Hvis man leser MD samt kommentarene til dette punktet, er det åpenbart at passerbare vern skaper ekstra risikomomenter sammenliknet med et mindre vern. Det man særlig må tenke på, er om det finnes farer selv om maskinen er slått av, f.eks. farlige gasser som kan oppstå ved gjæringsprosesser. Man må også være oppmerksom på utilsiktet start. I hvert enkelt tilfelle må man i risiko-analysen avgjøre om det er tilstrekkelig med en reset-knapp som må tillbakestilles på utsiden, eller om det også må være en nødåpning på innsiden av vernet, eller om en helt annen løsning må velges. Tenk også på at dette ikke bare gjelder låsbare vern, men også passerbare vern med forrigling uten lås. Det avgjørende er om vernet/døren kan åpnes fra innsiden. *http://europa.eu.int/comm/enterprise/mechan_equipment/machinery 10 Positive Break

11 Nytt spansk datterselskap Den 1. august 2005 avsluttet Schmersal-gruppen sitt samarbeid med sin spanske handelsrepresentant og dannet i stedet eget datterselskap i Barcelona i Spania. I produktutvalget som Schmersal Iberica, S.L. tilbyr det spanske markedet ligger hele produktprogrammet for de tre forretningsområdene: Maskinsikkerhet, automatiseringsteknikk og heisteknikk. Schmersal-konsernet utvikler og produserer også skreddersydde løsninger for mange spanske bedrifter. En gruppe med salgsingeniører gir kundene ekspertråd og konsulentrådgivning. Schmersal-gruppens portugisiske datterselskap er også integrert juridisk og organisatorisk i Schmersal Iberica, S.L. Andree Kupper, som er direktør for det nye datterselskapet, sier: På denne måten kan vi tilby optimal service til alle våre kunder på den iberiske halvøya. Adresse: Schmersal Iberica, S.L. Pol.Ind.La Masia Cami de les Cabories, Nave 4 E Sant Cugat Sesgarrigues Spania Telefon: Faks: Salg og service i Frankrike under Schmersals ledelse. Schmersal-konsernet tok nylig over Automatisme & Control (A&C) med hovedkontor i Seyssins i nærheten av Grenoble. Automatisme & Controle var Schmersals forretningspartner i Frankrike i mange år. I tiden fremover vil bedriften hete Schmersal France SAS. Siden de ansatte og ledelsen flytter over til det nye selskapet, vil kontinuiteten garanteres for kundene. Schmersal France har 35 ansatte: ti salgsingeniører gir kunder fra hele Frankrike ekspertråd om sikkerhetsbrytere og sikkerhetssystemer for deres maskiner. Erfaring hos A&Cs salgsingeniører innen det svært viktige området maskinsikkerhet, der det må tas hensyn til aspekter som ergonomi, produktivitet og manipuleringsbeskyttelse og kravene fra harmoniserte direktiver og standarder må oppfylles, er verdifulle for mange franske produsenter av maskiner, anlegg og heiser. Adresse: Schmersal France SAS 8, rue Raoul Follereau F-3810 Seyssins, Frankrike Telefon: Faks: premie Klokke Messing/palladiumbelagt urkasse, nikkelfri, matt sølv, vanntett opptil 3 atm, mineralsk klokkeglass, ekte lærreim. Seiko Epson VD 54 har 60 minutters tidtaking og et ekstra lite urverk med 24-timersvisning premie Enda flere attraktive premier venter på deg! La oss overraske deg! Du vil ikke bli skuffet. Konkurrer og vinn Hva er kontaktavstanden for den nye sikkerhetssensoren BNS 260? Har du innsikt i moderne sikkerhetsteknikk og kjenner til vårt produktprogram? I så fall kan du med litt hell vinne en klokke. Send inn svarene på spørsmålene til vår e-postadresse som står nedenfor før den 30. juni Du kan finne svaret et sted i dette nummeret av Positive Break Vinnerne trekkes og resultatet kan ikke påklages. Ansatte hos Schmersal-gruppen får ikke delta i konkurransen. Lykke til, alle sammen! Positive Break

12 AVSENDER: Schmersal Nordiske Postboks 95 Smestad N-0309 Oslo INFO Kalender 2006 fra til Eliaden, Oslo Automatica, München Motek, Sinsheim Tekniikka, Jyväskylä Scanpack, Göteborg MATELEC, Madrid Lift, Milano SPS, Nürnberg SCS, Paris Nord Villepinte Informasjonskupong Vil du vite mer om noe spesifikt emne? Faks bare inn den utfylte informasjonskupongen ( ) eller sende en mail der du oppgir hvilken informasjon du vil ha og din adresse til følgende e-postadresse: Utgiver: K.A. Schmersal GmbH Möddinghofe 30 D Wuppertal Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Redaksjon: Gerald Scheffels, Wuppertal Heike Klöpping, Wuppertal Juha Frestadius, Helsinki Björn Aronzon, Göteborg Bjørn Berntsen, Oslo Kristin Trollesborg, København CSS 180 AZM 200 CSS 34 AZ 200 BNS 260 Profibuss gateway Sikker radiolink Programoversikt Hovedkatalog: Maskinsikkerhet Hovedkatalog: Automasjonsteknikk Hovedkatalog: Heisteknikk Firma Funksjon Konsept, layout og produksjon: Scan + Proof Foto: Udo Kowalski, Schmersal Gruppe, Dörries Scharmann Technologie GmbH, Andreas Brücklmaier Copyright K.A. Schmersal GmbH 2006 Navn, Telefonnummer Adresse Postnummer, Sted 2.500/V 2006/NO/norw.

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Kvalitet servert, nytelse garantert. illy caffè: perfekt espresso. PROFINET utviklet sammen med deg. 100 000 hestekrefter under kontroll

Kvalitet servert, nytelse garantert. illy caffè: perfekt espresso. PROFINET utviklet sammen med deg. 100 000 hestekrefter under kontroll Magasin - 2008 Kvalitet servert, nytelse garantert illy caffè: perfekt espresso Lufttette kaffebokser av høy kvalitet bevarer smaken tre år lenger På side 8 kan du lese om hvordan Illy gjorde det PROFINET

Detaljer

Nr. 26/2014. Praksisrapport

Nr. 26/2014. Praksisrapport Nr. 26/2014 Praksisrapport Leder Innhold 20 Kuleskruedrift for pålitelige, elektriske parkeringsbremser 28 isoweld : Feltinnfesting av flate tak 32 Intervju med Blum and Co om design 36 Flerfunksjonelle,

Detaljer

Håndbok for idéskapere og innovatører

Håndbok for idéskapere og innovatører Håndbok for idéskapere og innovatører Forfatter: Graham Barker Copyright: European Patent Office The original English version is available on the web site of The European Patent Office. Innledning Formålet

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER

FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER BLYBATTERIER EN UTDØENDE TEKNOLOGI? NEI TVERT IMOT! Behovet for lagret energi er større enn noen gang og vi vil med denne brosjyren

Detaljer

Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava

Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava Bedriftsblad for toyota MAteRIAL HANDLING NoRWAY A s Årgang 22 Nr. 1 2009 Les om: Ny toyota tonero 48 Ny Bt Reflex Ny Bt Levio Ny Bt staxio stronger together vi besøker Glava TOYOTA MATERIAL HANDLING NORWAY

Detaljer

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Økt sikkerhet og fleksibilitet uten nøkler Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt. En brikke eller et kort erstatter nemlig

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2008

NTI NESTORNEWS 2/2008 NTI NESTORNEWS 2/2008 KONKURRANSE Revit Architecture & Autodesk Inventor Premier for 450.000,- Les mer på side 5 Autodesk NavisWorks Link Landskap satser på BIM Verftsindustri revitaliseres med 3D CAD

Detaljer

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7 SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder Funksjoner i SuperOffice 7 OVERSIKT OVER NYE OG FORBEDREDE FUNKSJONER Dokumentet du nå leser inneholder

Detaljer

Fokus på effektivitet

Fokus på effektivitet 1 15 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT Januar 2015 Fokus på effektivitet Løsninger for sikker bygningsteknikk som utnytter energien effektivt 02 Redaksjonelt UPDATE 1 15 Redaksjonelt 02 Henning Grorud

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013

Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 2 13 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 Temaer i denne utgaven: Løsninger for bymessig infrastruktur Godt miljø i byer 04 Tunnelen Diabolo i Belgia Trygg passasje under 06 Systemer for belysning

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter www.nyteknikk.no Størst innen tekniske nyheter Nr.05.22 årg. 2008 Årsabonnement. kr. 695 Jean-Paul Clozel World Entrepreneur Of The Year 2008 I konkurranse med Jon Gjedebo og gründere fra hele verden vant

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre verdiskapende elementer som gjør det mulig for selskapet å skape konkurransefortrinn og

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer