Småkraft as. v/ Sigbjørn Rabbe Driftssjef Småkraft AS. Bygger ut og driver små vannkraftverk i samarbeid med lokale grunneiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Småkraft as. v/ Sigbjørn Rabbe Driftssjef Småkraft AS. Bygger ut og driver små vannkraftverk i samarbeid med lokale grunneiere"

Transkript

1 v/ Sigbjørn Rabbe Driftssjef Småkraft AS 1 Småkraft as Kraftselskap etablert 2002 ene og alene for å utvikle, bygge og drive Småkraftverk Eid av selskaper i Statkraftalliansen Bygger ut og driver små vannkraftverk i samarbeid med lokale grunneiere 2 1

2 Småkraft AS, Status juni i drift 250 GWh 8 under bygging 100 GWh 12 Konsesjoner 124 GWh 70 Søkt 837 GWh 204 Fallrettsavtaler 2 TWh 19 ansatte 2010 Adm dir: Rein Husebø 3 Et stort potensial for små kraftverk NVE kartlegging viser potensial på 25 TWh NVE mener det er realistisk å bygge ut 5 TWh de neste 10 årene Småkrafts målsetting er å bygge ut 2,5 TWh i løpet av 15 år tilsvarende forbruket i husstander 4 2

3 Apparatanlegg 22kV Minstevannføring Kontrollanlegg PLS PID regulator AVR Vern Måling trafo Prinsippskisse generator turbin 5 Tot alt produksjon MWh Totalt sum NOK ,00 50,00 40,00 MW 30,00 20,00 10,00 0, t t t t t t t t t t t 1 6 3

4 MW 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Vanndøla produksjon MWh 874,1 Vanndøla Sum NOK ,8 Vannstands regulering t t t t t t t t t t t

5 Steinsvik, Volda. 8,2 MW - 35 GWh. 700m. 1,4 m3. Oppstart 2009 Der ingen skulle tru.. 9 Ytre Alsåker, Ullensvang 5,5 MW- 18GWh 10 5

6 Kvåle kraftverk, Luster, 2009 Luster Småkraft AS 5490 MVA, 20GWh 11 Kunnskapsheving og gjenbruk av erfaring 12 6

7

8 Nullpunktsmotstand Sørge for at spenningene i generator blir stabil og meddefinert nivå i forhold til jord. Uten nullpunktsmotstand vil spenningene kunne variere og gjøre at vernet blir vanskeligere å få til å fungere nøyaktig. Jordmotstanden dimensjoneres slik at ved direkte jordfeil på en av fasene begrenses jordstrømmen gjennom motstanden til 5-10 A. Dette vil dermed være med å beskytte anlegget mot havari. Rask frakobling av anlegg ved måling av feilstrøm fra stator til jord. Kan gjøres ved å detektere spenning over motstand års flommen! 16 8

9 Søker nye løsninger for å realisere kostbare prosjekter Prefab apparat og kontrollanlegg 17 Nordhard Vågaåna

10 Miljø vassdrag Minstevannføring og dokumentasjon / skvalpekjøring Blådalselva kraftverk 160l/s hele året. 1,3 m3/s maskin

11 Generatorer, erfaringer Bygges normalt for overmagnetisert kjøring Må forsterkes for undermagnetisering pga feltendring. Cos -0.9 / -0,95 Konstruksjon tar ofte utgangspunkt i design for horisontal drift Lager og smøresystemer må tilpasses. Adkomst magnetisering og lager for vedlikehold og utskiftning må vurderes Sikring ved transport fra fabrikk Låse aksling radialt og aksialt. Rulle og kulelager er utsatt for punktskade. Direkte dialog Avtaler direkte med produsent øker funksjonalitet og kunnskap Dimensjonering 10-20% over turbineffekt for bedre elektriske og mekaniske egenskaper. 21 Høy spenning kan opptre i lettlast. Komp for lokal kapasitans med undermagnetisering. Fast vinkel effektivt pga ensidig problemstilling. Tung last liten eller ingen produksjon. Digital AVR for eksakt begrensinger 22 11

12 PQ Diagram 0,9Un Un 1,1Un Pn Reactive Power Limit P ( W ) Active Power Limit Limit I stator Limit I rotor Operating area Q ( VAR ) 23 Capability Curve alternator typical operating area aire de fonctionnement type Limite Puissance Système Entrainement P (kw) Limite Courant Rotor Vecteur E Vecteur jxd.i Vecteur U Vecteur I Limite Courant Stator 24 Limite Angle Interne (décrochage) Q (kvar) 12

13 NDE lager 25 Transformator epoxy Kort levetid? Støy? Høye tap? Dyr? Ikke berøringssikker! Enkel montasje Lav støy Enkel kjøling Tap like eller bedre Eget hsp rom Størrelse Definert maksimal effekt 26 13

14 Nett i to faser Utbygging Beregningsgrunnlag, anleggsbidrag Tekniske løsninger Restlevetid Tapsvurderinger, nettap Kommunikasjonsløsninger Drift Spenningskvalitet i lettlast for netteier Kompensering og regulering Tillit og trygghet

15 Tilknytning Småkraft ved Bruvoll og Tua 22 kv Kommunikasjon Måling og vern Kommunikasjon, Måling og vern Enhet fra NTE og HK Skillebrytere i tillegg 400V internt forbruk lys og styring Kabel G Linje 22 kv 22 / 6,6 kv Blokkobling SMÅKRAFT AS NETTSELSKAP 29 Utsatt for overspenning 30 15

16 Tilknytning Småkraft ved Bruvoll og Tua 22 kv Enhet fra NTE og HK Skillebrytere i tillegg Kommunikasjon Måling og vern 1000 V / 400 V internt forbruk lys og styring Kabel G Linje 22 kv / 1 kv internt forbruk lys og styring SMÅKRAFT AS Kommunikasjon, vern NETTSELSKAP 31 Noen konsekvenser - Investeringskostnad - Økte anleggsbidrag kompenseres med enklere anlegg mill i økte utb.kostnad per anlegg. - Kommunikasjon og styring bygges uansett til kraftverk i dag. Kan integreres i tavle og apparatanlegg ved innkjøp og bygging av kontr. anlegg - Flere lsp anlegg - Økte tap i kabler og generator, høyere Ik - Rimelige utstyr men mer vedlikehold - Færre vernfunksjoner + dublering av enkelte funksjoner. - Krav til sakkyndig driftsleder reduseres - El installatører bygger flere anlegg 32 16

17 Kommunikasjon RTU løsning vanlig for nettselskaper remote terminal unit. Typisk IEC for SCADA. Kommunisere på GSM/GPRS/radio/ etc. Liten erfaring med bruk. Analysatorfunksjoner TCP/IP med fast IP adresse åpner for nye muligheter. 2vk, daglig innsamling timeverdier Rapprotering til Statnett direkte i 2 pris system Alarmoverføring Fjerndiagnose Innsyn skjermbilder, overvåking, styring Programendring

18 Personsikkerhet Blokkoblet hsp. anlegg Få med adgang Kun kvalifisert personell Ikke tidspress ved utkobling/ arbeider på hsp Høyere kvalitet på materiell. Beskyttelse og forrigling for feilkobling Effektbryter i tilknytnings punkt lsp forskrifter vil i større grad gjelde for kraftverkene Flere personer involvert i betjening og styring Lavere kvalitet på bryter materiell Redusert adkomst til målefelt og bryter. Arbeider og vedlikehold utføres utendørs. Mer materiell i høyden 35 Nettkultur? Kunden i fokus men vi bestemmer? Uklare roller mellom nett og produksjon Respekt for myndighet! Ledelse og påvirkning. Negativ omtale skaper usikkerhet i org. Hjemmelagde anlegg som eksempel. KILE kost og svake nett blir synlig og fokusert mot småkraftutbygging. Mangel på kunnskap og kompetanse løses med regelstyringer Positiv omtale skaper samarbeid og gode løsninger Bransje standard under utvikling REN mfl 36 18

19 Tilkobling, framdrift mot nettselskap Melding om konsesjonssøknad med effektbehov Informasjon om kapasitet fra nettselskap Konsesjon, detaljprosjektering av vannvei, justert effektbehov Dialog om løsninger, forsterkninger og anleggsbidrag Avtale (interim) Planlegging av aktuelle nettanlegg Anleggskonsesjoner for netteier og produsent Innkjøp Avtale for nettilknytning og drift 37 Nett og løsninger 22 kv Ofte bygget i Rehabilitert deler av anlegg i Påvirket av fraflytting i enkelte områder. Små kvadrat og høye tap mm % Mangler jordfeilretningsvern i avganger fra sekundærstasjon Økt bruk av kabel og høyere kortsluningsverdier Mer skog Bygget på prisnippet om å kunne driftes gjennom feilsituasjoner som er tenkt forbigående. Spolejord Flytende nullpunkt 38 19

20 Historikk fra 80 tallet Høye innvesteringer i nett Mange dubleringer med samleskinner og brytere Økte sannsynligheter for feil Flere muligheter men mindre oversikt for operatør

21 Småkraft en mulighet til nettfornyelse Nye transformatorstasjoner Oppgraderte radialer tilpasset dagens forhold Økt bruk av kabel på 22 kv Riving av gamle linjer 41 Øksendalen, Usma og Ljøsåa 10 km 22 kv kabel Fiber og kabel TV 10 km riving av gml linje 10 mill anleggsbidrag 60 mill utbygging 42 21

22

23 45 23

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...7 1.1 INNFØRING AV LOKAL PRODUKSJON MEDFØRER ENDRINGER I NETTET...7 1.2 RAPPORTENS INNHOLD...8 1.3 BAKGRUNN...8 1.4 ANSVARSFORHOLD...9 1.5 BEGRENSNINGER...9 1.6

Detaljer

Haugshornet vindkraftverk Søknad

Haugshornet vindkraftverk Søknad 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 1 Olje & Energi Haugshornet vindkraftverk Søknad Partner 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 2 Haugshornet Vindkraftverk 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 6 1.1 FORMÅL OG INNHOLD

Detaljer

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON Joar Eide Fjellestad (kandidat nr. 9) Marius Folkestad (kandidat. nr. 2) Robert Øyen Einemo (kandidat. nr. 5) EL2-305 Ålfoten transformatorstasjon REFERANSESIDE Boks 523, 6803

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2013

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2013 Lokal energiutredning for Hemne kommune 213 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Beskrivelse av utredningsprosessen... 4 3. Forutsetninger for utredningsarbeidet... 5 3.1 Revisjonsoversikt... 5 4.

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk Ny utgave 1 2010 V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk 1 Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk

Detaljer

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen

Høring av forslag til revidering av regelverk for beredskap i energiforsyningen 1 Deres referanse Vår referanse Dato 201106765-12 eb/ivm HOW 28.09.2012 Norges vassdrags- og energidirektorat Energiavdelingen Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Høring av forslag til revidering av regelverk

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer

Grindrensker og full produksjon

Grindrensker og full produksjon www.voltmag.no Februar 2013 nr. 1 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Grindrensker og full produksjon Ny usikkerhet rundt AMS-utrullingen Les også: Rekordinnsamling

Detaljer

Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren. På vei mot framtidens strømnett

Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren. På vei mot framtidens strømnett Behov for styrket strømnett på Sør-Jæren På vei mot framtidens strømnett Innhold Side 4 Om Jærnettet Side 6 Størst vekst i landet Side 9 Husholdninger bruker mest strøm Side 11 Framtidens energibehov Side

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

FFI RAPPORT. NORSK KRAFTFORSYNING - Dagens system og fremtidig utvikling. HAGEN Janne Merete, NYSTUEN Kjell Olav, FRIDHEIM Håvard, RUTLEDAL Frode

FFI RAPPORT. NORSK KRAFTFORSYNING - Dagens system og fremtidig utvikling. HAGEN Janne Merete, NYSTUEN Kjell Olav, FRIDHEIM Håvard, RUTLEDAL Frode FFI RAPPORT NORSK KRAFTFORSYNING - Dagens system og fremtidig utvikling HAGEN Janne Merete, NYSTUEN Kjell Olav, FRIDHEIM Håvard, RUTLEDAL Frode FFI/RAPPORT-2000/04450 FFISYS/769/204.0 Godkjent Kjeller

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer