Peng Xu Seniorkonsulent Mobil: E-post: Født: 1982 Adresse: Øvre Ljanskoll vei 24 A 1169 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peng Xu Seniorkonsulent Mobil: +47 96803669 E-post: peng.xu@jansaugen.no Født: 1982 Adresse: Øvre Ljanskoll vei 24 A 1169 Oslo"

Transkript

1 Peng Xu Seniorkonsulent Mobil: E-post: Født: 1982 Adresse: Øvre Ljanskoll vei 24 A 1169 Oslo CV Personlig profil Peng ble ansatt som Seniorkonsulent i Jan Saugen AS - februar Han har tidligere vært ansatt i Norconsult og. Han har 7 års formell høyere utdanning innen Jernbane Signal og har erfaring fra norske og internasjonale Jernbane Signal prosjekter. Han har lang erfaring fra arbeid med programmerbare sikringsanlegg og signalsystemer for norsk og internasjonal jernbane og har spesiell kompetanse innen ERTMS / ETCS, GSMR systemer. For øvrig har han veldig god forståelse av Jernbaneverkets regelverk JD 501 og JD550. og meget god kjennskap til standardene EN50126, EN50128 og EN50129 gjennom arbeid med planlegging, test, godkjenning og idriftsettelse. Han gjennomførte Arna stasjonsprosjektering fase 10 og 20 i Ulriken prosjektet, hvor han hadde ansvar for forriglingstabeller og skjematisk plan. Han deltok i testteamet for utvikling av nytt forriglingssystem i. I tillegg har han erfaring med GE Signalteknologi i Tibetbanen, verdens høyest beliggende jernbane. Han har sommeren 2013 blitt utnevnt til professor (Adjunct Prosfessor) i Computer & Communication engineering på Southwest Jiaotong (Jernbane) University, Emei i Kina. Øvrig utdannelse er Sivilingeniør, ( Master of Science in Intelligent Transportation System ) Kommentar: Phd spesialitet er Intelligent Transportation System, Master er Traffic Information System Engineering and Control. Re. Norsk Språk trinn 3 muntlig og skriftlig norsk begge bestått (med dette kvalifisert til arbeid i offentlig forvaltning). Muntlig 1 til 1 norskundervisning første kurs gjennomført. Muntlig 1 til 1 norskundervisning andre kurs påstartet. Språkopplæring gjennomført i Folkeuniversitetets regi. Nøkkelkompetanse Programmerbare sikringsanlegg og signalsystemer for norsk og internasjonal jernbane Kompetanse på ERTMS / ETCS, GSM-R Jernbaneverkets regelverk generelt og spesielt innen signal Internasjonale standarder for jernbane generelt og signal, spesielt Standarder innen RAMS. Utvikling/implementering av styrings- og overvåkningsanlegg Erfaring fra utvikling av s sikringsanlegg Merkur og RailLock. Erfaring med utvikling / implementering av styrings- og overvåkningsanlegg samt IP nødtelefonisystem og trafikksystemer for tunnel / veg. Kunder Anacon

2 Kinesiske jernbaner Relevant erfaring Anacon AS Varighet: pågår Arna Stasjon, Ulriken Jernbanetunnel Prosjekt på Bergensbanen Signalingeniør, seniorkonsulent Arbeid med forriglingstabeller for Arna fase 10 og 20. Redigere i Word format, korrigere iht granskningsrapporter skrevet av Claus Feyling. Overføre Arna fase 10 tabellers innhold til Excel format tilpasset Jernbaneverkets nye mal for disse, i draft utgave høsten Fylle inn manglende innhold i tabellene, under veiledning av Claus Feyling. Tabellene omfattet disse aspektene: togveier, forlengede togveier, sikkerhetssone for togvei, sidedekning for togvei og skiftevei, utløsning av togveier. Skifteveier, forlengede skifteveier, utløsning av skifteveier Lokalområder, sammensatte lokalområder Arbeidsområder Sporvekselomlegging Middelkontroll-lamper Varighet: Arna Stasjon, Ulriken Jernbanetunnel Prosjekt på Bergensbanen Signalingeniør, konsulent Arbeid med Signal prosjektering på Arna Stasjon fase 10 og 20. Arbeid med forriglingstabell og korrigering av Signalobjekter på tegninger / skjematisk plan og forriglingstabell. Planlegging Lokalområder og Arbeidsområder fordeling i detaljplan og byggeplan. Arbeidet i en tverrfaglig arbeidsgruppe i Norconsult og samarbeidet bl.a. med kontaktledning ( strømforsyning ) for å prosjektere arbeidsområder. Norconsult ( internt ) Varighet: Automatisk prosjekterings software signal, testverktøy Signalingeniør, konsulent Oppretting av programvareplattform med prosjektering, generering av forriglingstabell, ATC og skiltplan. Programvaren ble utviklet iht krav i JD 550. Programvaren kan lese skjematisk plantegning og konvertere den til database. Algoritmen utfører prosjektering togvei, skiftevei, sidedekning, sikkerhetssone, sluttpunktet, osv. Norconsult ( internt ) Varighet: Dynamiske jernbaneobjekt symboler Signal Ingeniør, konsulent Foreslår et nytt konsept: Digitaltegning. Da kan dynamiske symboler brukes for å kjøre uniform prosjektering i Jernbane virksomhet. Den skal løse dagens problemer med format av objekter i tegning mellom forskjellige leverandører og mellom prosjekter. Varighet: Side 2 av 5

3 Validering av RailLock v.3 Signalingeniør Arbeidet i test team for validering av RailLock v.3 under utviklingsprosessen. Designet testplan, utviklet automatisk testprogramvare for validering av modul, integrering og system nivå for generelt produkt og generell applikasjon. Test prosedyren tilpasses til verifikasjons- og validerings- (V & V) prosessen. Hele utviklingsprosessen er i overensstemmelse med EN50126(RAMS), 50128, og IEC 61508, IEC61511, for å oppnå Safety Integrity Level 4 (SIL4) krav. Oppnådd resultat: Vellykket utvikling av RailLock v.3 Varighet: Nordlandsbaneprosjektet Signalingeniør Arbeid med Nordlandsbaneprosjektet som inkluderer 11 stasjoner fra Grong til Bodø. benyttet Merkur for dette prosjektet. Arbeidet i Skoseng og Dunderland gjennom prosjektfasene: Funksjonsbeskrivelse Designbeskrivelse PLS program A, B, C Jernbanesignaltegning Pre-FAT FAT og på Nyland stasjon før leveranse. Varighet: Dobbeltspor Sandnes - Stavanger Signalingeniør, konsulent gjennom Bemanningspartneren AS senere Folk AS Arbeidet med hardware node tilknytning for Boganes stasjon. Deltok i prosjektmøter i Stavanger i oktober 2008 mellom og Jernbaneverket. Tegnet kabelplan på Sandes stasjon, som inngikk i delprosjekt Tele. Varighet: Oppgave: Interne oppdrag Signalingeniør, konsulent gjennom Bemanningspartneren AS senere Folk AS Intern Programvare-Database, er en workflow programvare som kan håndtere programvare ressurser gjennom jernbanesignalprosjekt. Den kan registrere GA (med versjon), GP (med versjon), SA (med versjon og stasjon), Bibliotek versjon, Funksjonsblokk versjon, oppdatert informasjon, Programversjon i forskjellige jernbanesignalprosjektfaser. Intern NCR Database, NCR står for Non Conformity Report, og er en database som er spesialutviklet for jernbanesignalprosess for håndtering av feilprosedyrer. Trafsys Varighet: Oppgave: Div. oppdrag Utvikler / konsulent for Trafsys Variable trafikkskilt.benyttet PLS Siemens S7-300 til kontroll av Smart Motor for aktivering av variable fartsskilt for veg. Systemet benyttet profibus-dp for kontroll. Motoren er programmert som slave, og PLS virker som master. Brukte profibus og OPC kommunikasjon protokoll i prosjekt. Kinesisk Tunnel, Marked analyse og utvikling. Skrev 2 markedsrapporter: Side 3 av 5

4 Road to China Market for Trafsys Analysis of Chinese Highway Industry Operation Mode and Typical business mode of Hirschmann in China Kinas handelskonsul besøkte Trafsys sommeren 2007 Langnestunnelen (Tromsø) Nødtelefon konfigurasjon Lagde VOIP (Voice over IP) konfigurasjon ved bruk av selvutviklet programvare Kinesisk Jernbane Varighet: Tibet-linjen Feltingeniør innleid gjennom General Electric Tibet-linjen er bygd 1142 km lang over 4000m høyde. Det ble benyttet General Electric s Incremental Train Control System (ITCS), som posisjonerer v.h.a. GPS. Utførte felttest, GPS oppmåling og dataregistrering for digitalt kart i prosjektet. Denne teknologien er egnet for Low Density Traffic Line (LDTL) på grunn av lave kostnader. Utførte også Virtual Balise eksperiment for ph.d. avhandling. Gjennomført en rekke telekurs bl.a GSM-R, CDMA, Data nettverk. Brukte både signal og tele (GMS-R) kunnskap til å kjøre prosjekt på systemnivå. Ledelse for 4 medarbeider for å gjøre GPS undersøkelse gjennom linje. UK China ITS Center Varighet: 2004 ITS (Intelligent Transportation System) Embedded System Developer ITS (Intelligent Transportation System) informasjonsplattform for byene Xintai og Ningbo. Dette prosjektet skapte en integrering mellom eksisterende trafikkressurser ved bruk av IT, POV (point of vehicle), MapInfo, ArcGis, videogjenkjennelse og Smart trafikklys kontroll. Formålet var optimalisering av trafikkflyt. Utdanning og sertifiseringer År 2013 / tittel Professor (Adjunct Prosfessor) i Computer & Communicationgineering Southwest Jiaotong (Jernbane) University, Emei i Kina. År Master i innovasjon og Entreprenørskap Universitetet i Oslo (UiO) År 2011 Jesse H. Jones Graduate School of Management Rice University År Phd i Intelligent Transportation system Beijing Jernbane Universitet År Master i Traffic Information Engineering and Control Beijing Jernbane Universitet Kurs General Electric Kurs i GPS prinsipp og oppmålingsprogram for Qinghai-Tibet jernbanesignalprosjekt ARM Certification Institution Interne utviklingskurs Internkurs Side 4 av 5

5 CENELEC kurs (EN50126, EN50128 og EN50129) Prosjektering av koplingstegninger i RailLock RailLock vedlikehold og feilsøking AC800M Programmering av understasjoner i RailManager System 800xA Safety AC800M High Integrety Trainor FSE 2010 installasjonsbedrifter lavspenning AutoCAD 2011 videregående kurs Norconsult Språkopplæring - norsk trinn 3 muntlig og skriftlig norsk begge bestått (med dette kvalifisert til arbeid i offentlig forvaltning). Muntlig 1 til 1 norskundervisning første kurs gjennomført. Muntlig 1 til 1 norskundervisning andre kurs påstartet. Språkopplæring gjennomført i Folkeuniversitetets regi. Språk Morsmål Kinesisk Andre språk Egenvurdering Forståelse Tale Skrift Europeisk nivå (*) Engelsk Norsk C2 Lytting Lesing Muntlig interaksjon C2 (*) Felles europeisk rammeverket for språk Muntlig produksjon Skriftlig produksjon Referanser Oppgis på forespørsel Side 5 av 5

Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo

Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo Knut-Ove Hesjedal Senior forretningsanalytikker DNB IT Mobil: +4790052250 E-post: hesjedal@live.com; Født: 1951 Adresse: Lørenveien 41B, 0585 Oslo CV Personlig profil Lang erfaring med IT og prosjektarbeid

Detaljer

Bjørn Andresen Seniorkonsulent Mobil: +4790507395 E-post: Bjorn.andresen@jansaugen.no Født: 1952 Adresse: Gangstuveien 12, 0952 Oslo

Bjørn Andresen Seniorkonsulent Mobil: +4790507395 E-post: Bjorn.andresen@jansaugen.no Født: 1952 Adresse: Gangstuveien 12, 0952 Oslo Bjørn Andresen Seniorkonsulent Mobil: +4790507395 E-post: Bjorn.andresen@jansaugen.no Født: 1952 Adresse: Gangstuveien 12, 0952 Oslo CV Personlig profil Sertifisert Prince-2 prosjektleder. Bjørn har lang

Detaljer

Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer

Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer En kartlegging av kompetanse og behov i norsk industri. Kartleggingen er utført som et samarbeid mellom Kongsberg Simrad Det Norske Veritas Institutt

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personlige opplysninger Navn Adresse(r) Lillerydningen 20, 7027 Trondheim Telefonnumre Mobil: +47 970 25 260 E-postadresse(r) Rolf.schanche@jansaugen.no Nasjonalitet(er) Norsk

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring Årsmelding 2008 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Innholdsfortegnelse TISIP

Detaljer

desember 2008 9. årgang Svar på dagens spørsmål i julekalenderen vinn spennende premier! www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.

desember 2008 9. årgang Svar på dagens spørsmål i julekalenderen vinn spennende premier! www.siemens.no/jul Automatos www.siemens. desember 2008 9. årgang Svar på dagens spørsmål i julekalenderen og vinn spennende premier! www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/automatos Leder Innhold En travel høst er snart over og en velfortjent

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 41 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Sommeroppgave MFO Tele 2013

Sommeroppgave MFO Tele 2013 Sommeroppgave MFO Tele 2013 Morten Øvrebø og Lars-Martin Hejll 8/15/2013 Innhold Introduksjon:... 3 Oppgave... 5 1. Tema og problemstilling for oppgaveideen... 5 2. Hva skal sluttproduktet være etter at

Detaljer

Kurskatalog. Karriere Kurs Sertifisering. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere

Kurskatalog. Karriere Kurs Sertifisering. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere Kurskatalog Mars 2013 September 2013 Karriere Kurs Sertifisering Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere People: Spesialister på rekruttering og utleie

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter Årsmelding 2009 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Fotokunst omslag: Ali

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013

Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 2 13 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 Temaer i denne utgaven: Løsninger for bymessig infrastruktur Godt miljø i byer 04 Tunnelen Diabolo i Belgia Trygg passasje under 06 Systemer for belysning

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE 2 AFFECTO ACADEMY - HVORDAN OPPNÅ ROI PÅ INVESTERINGEN? Mange svarer og sier at de har et bra verktøy som fungerer men utnyttes det virkelig? Utnyttes verktøyene på den måten

Detaljer

UTDANNELSE 1995.08 1999.12 NTNU i Trondheim, Sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap

UTDANNELSE 1995.08 1999.12 NTNU i Trondheim, Sivilingeniør i datateknikk og informasjonsvitenskap Markvard er utdannet Sivilingeniør fra NTNU innen datateknikk og informasjonsvitenskap, og har siden år 2000 jobbet med utvikling, testing og forvaltning innen datavarehus, data migrering og rapporteringsløsninger.

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel

Detaljer

Kurskatalog. Sertifisering. Kurs. Karriere. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere og IT teknikere

Kurskatalog. Sertifisering. Kurs. Karriere. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere og IT teknikere Kurskatalog september 2012 - februar 2013 Kurs Sertifisering Karriere Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere og IT teknikere People: Spesialister på rekruttering og utleie til IKT bransjen

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER DENNE TEMAAVISEN EN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3D reservoarmodeller Legger grunnlaget for beslutninger i milliardklassen CARSTEN LØDDESØL, SNØHETTA Print i 3D Produser detaljerte modeller raskt og billig

Detaljer