1 PUMPESTASJON AVLØP. 1.1 Pumpekum. Side 1 av 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 PUMPESTASJON AVLØP. 1.1 Pumpekum. Side 1 av 10"

Transkript

1 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 1 av 10 1 PUMPESTASJON AVLØP DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon følges. Kravspesifikasjon omfatter kjøp og levering av normale prefabrikkerte avløpspumpestasjoner. For plass-støpte stasjoner skal funksjonskravene være minimum som angitt nedenfor. HENSIKT/FORMÅL: Sikre at bruk av eksterne leverandører gir den kvalitet og kvantitet kommunen ønsker. ANSVAR/MYNDIGHET: Bestiller har ansvaret for gjennomføring av kravspesifikasjonen. Driftsleder VA har ansvar for at denne kravspesifikasjonen korrigeres ved eventuelle behov, samt gjøres kjent for den som foretar innkjøpsvurderingen. BESKRIVELSE/HANDLING: Ved innkjøp av avløpspumpestasjoner skal det foretas en gjennomgang av kravspesifikasjoner opp mot anbudsdokumenter. 1.1 Pumpekum Prefabrikkert pumpekum i glassfiberarmert polyester forberedt for tilkobling av trykkledning, vannledning, selvfallsledning, nødoverløp, og kabelgjennomføringer for el.,jord og overvåking/tele. Det monteres 50 mm muffe (PRK) loddrett i kum, slik at vannledning i 50 mm PE kan trekkes direkte opp til innvendig stengeventil som skal monteres i overbygget (over dekke) Pumpekummen skal dimensjoneres for opptredende ensidig vanntrykk, belastning fra overbygg, armatur, rørføringer, trykkstøt og utvendig vanntrykk ved tom pumpesump. Kummen skal tettesprøves med trykkløst vann i et døgn Nødvendige festeankre med beskrivelse av tilstrekkelig forankring mot oppdrift skal medfølge. Eventuelt bunnplate med beskrivelse av tilstrekkelig forankring mot oppdrift skal beskrives Pumpekummen skal konstrueres for det antall pumper som skal plasseres, samt alt nødvendig utstyr som koblingsføtter, geiderør og løftebøyler Det skal monteres vaskeautomat (sumpvasker) eller lignende for nedspyling av flyteslam/rengjøring av vegger i pumpesumpen via uttak av rentvann fra vannledning. Spylingen betjenes via magnetventil. Ventilen skal ha langsomt trekkende funksjon (min. 5

2 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 2 av 10 sek.) for å unngå trykkstøt. Anlegget forutsettes bygd i rustfritt/syrefast stål. For funksjonsbeskrivelse av spyling se punkt Det skal monteres arbeidsbelysning type Goliat 38W eller tilsvarende gummiarmert belysning (halogenlyskaster godtas ikke). Arbeidsbelysningen tennes samtidig m/lys i overbygg, over samme bryter. Lyskasteren innfestes ved lukekant. Lyskasteren skal være støpslet i en dobbel stikkontakt montert i overbygg Oppheng for givere, vipper etc. forsynes med justerbare strekkavlastere. Løse kabler til pumper og annet utstyr henges på oppheng Det monteres varerør i PVC (110 mm) for nivåmåler/trykksonde Det skal leveres målsatte tegninger av pumpesumpen i snitt og plan. I tillegg skal opplysninger medfølge som viser høyde og volum for hver centimeter. Dette skal presenteres i et regneark (excel) der brukte formler skal ligge til grunn (leveres på papir og cd-r/datafil). I tillegg skal opplysningene også presenteres grafisk som funksjon av høyde og volum (skal inngå i driftsinstruksen). Volumet skal være målt nettovolum eks. pumper og rør montert i stasjonen Bunnutformingen av pumpesumpen skal være av type top-sump eller tilsvarende. D.v.s. minst mulig sedimenteringsflate der sugeflaten er. 1.2 Gulvet Solid sandwich konstruksjon m/hulkil min 5 cm. Gulvet skal minst tåle vekten av pumpene kg per m To stk luker i gulv med kraftige syrefaste hengsler. Lukene skal være i syrefast stål eller glassfiberarmert polyester eller tilsvarende ikke korrosivt materiale Under lukene monteres 2-delte sikkerhetsluker i varmforzinket stål eller edlere metall Nødvendige hulltakninger til kabelgjennomføringer, vannledning, drens/sluk med rist etc. skal foretaes. Hullene skal tettes/sikres mot vanninntrenging i bærematerialet i gulvkonstruksjonen. Det skal brukes foringsrør gjennom dekke med plastring mot foringsrør. Foringsrør skal gå over gulvnivå slik at hullene ikke virker som sluk Gulvet skal være forsynt med dreneringsmuligheter/sluk med rist for lettere spyling Konstruksjonen av gulvet skal være slik at flatene ikke utgjør noe risiko for å skli. Nødvendig anti sklibelegg skal brukes ved glatt overflate.

3 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 3 av Pumper og samlestokk Hver av pumpene skal alene ha beregnet kapasitet, og styres automatisk av vannstandvariasjonen i pumpemagasinet Pumpene skal minimum ha 80 mm fritt gjennomløp, med tilstoppningsfritt pumpehjul (type N-hjul eller lignende) Evt. andre hjultyper avtales med byggherre. Pumpene skal være utstyrt med løftebøyler med minimumsavstand på 7 cm ifra topp pumpe. Dette fordi løftekrok skal klare å entre under bøyle ved heising av pumpen Motorer over en viss størrelse skal i utgangspunktet være forsynt med fukt og termoreleer. Eventuelle andre løsninger avtales med byggherren Pumpene, givere etc. skal kobles over stikkontakter på betjeningsdekk, slik at disse kan frakobles uten bruk av elektriker. Pumpene skal leveres med 10 m spesialkabel og varmforsinket heisekjetting kortlenket G8 7 mm EN Er pumpene støpslet i selve motoren kan strømforsyningen kobles direkte mot rekkeklemmer i skap Pumpene skal være overflatebehandlet med epoxylakk (min. tykkelse 250 my, tørr) Pumpekarakteristikker med Q/H-kurve for pumpe og pumpeledning (samordnet), effektkurve, virkningsgradkurve og tregetsmoment for pumpe med motor, samt øvrige data som fabrikat, dimensjoner, matrialkvaliteter og motordata skal dokumenteres og følge som vedlegg til tilbudet Stengeventiler skal være av type glattløpssluse, og plasseres over dekke i overbygget (totalt 4 stk på samlestokken + kuleventiler for lufting og avtapping). Gjelder ikke stengeventil på innløp, da denne monteres utvendig. Tilbakeslagsventiler med kule skal monteres over gulv (dekke).alle ventiler skal være overflatebehandlet med epoxylakk (min. tykkelse 250 my, tørr) Trykkrør fra pumper og samlestokk inkludert alle stålrørsdeler (flenser, bolter, skiver og muttere) skal være i syrefast stål På samlestokken, over dekket (gulv), monteres stuss for innsetting av spyleplugg for pumpeledningen,. Stussen skal leveres med glattløps sluseventil, samt kuleventiler og rør for avluftning og tømming av topp samlestokk. Avluftnings/tømmerør føres ned mellom pumpene. Alt av rørarrangement skal leveres i syrefast stål. (Manomenter for trykkside skal monteres) Flensepakninger skal være av type med stålinnlegg Det skal monteres opplegg for bunnspyling av pumpesump (løsning av sedimenter) ved hjelp av avløpsvann fra pumpeledning. Spyletiden og frekvens skal være justerbar og forutsettes styrt over driftskontroll/pls. Magnetventil for styring av stengning/åpning,

4 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 4 av 10 samt alt av styrekabler og rele/kontaktor/pls leveres og monteres. For funksjonsbeskrivelse se punkt Forslag til løsning skal beskrives Kopi av motorskilt skal monteres på driftsskap i overbygg, der det også klart framgår hva som er pumpe 1 og pumpe Innløps- og utløpsarrangement Innløpet skal leveres med innvendig spissende og utvendig muffe/flens, boring etter NS 158-NT 10. Det skal være utført som flenserør av syrefast stål og være innstøpt/laminert i stasjonsveggen. Avstanden fra yttervegg flens til vegg må være så stor at man får ut flenseskruene. Innstøpningen skal tåle utvendig belastning som f.eks sluse osv På innløpet monteres utvendig stengeventil. Det skal monteres dykket tangentiell innføring fra ventil og ned i sump Pumpeledningen avsluttes utvendig med flens, boring NS 153-NT Trykkrøret skal være innstøpt/laminert i stasjonsveggen. Evn. trykkstøt fra/på pumpeledningen skal løses i stasjonen. Dette skal dokumenteres fra leverandøren senest ved kontraktinngåelse. Se også punkt Nødoverløp/overløpsanslutning monteres med dobbel PVC-muffe eller flens i stasjonsvegg. Der overløpsmengden og tiden skal dokumenteres, skal det bygges et V- overløp eller tilsvarende. En kontaktgiver og trykktransmitter skal monteres i overløpet slik at ved vannhøyde ved bunnen i overløpet skal kontaktstaven gi et signal til driftsskap, og trykktransmitteren skal begynne sitt måleområde og gi et ma signal til driftsskap. Begge signalene skal legges ut til driftsovervåkning via rekkeklemmer. Der overløpet er i ekstern kum skal kontaktstav og trykktransmitter monteres. Er overløpet i stasjonen trenger man ikke egen trykktransmitter for overløpsregistreringen, da trykktransmitteren for pumpestyringen ivaretar dette. Der ultralydsmåling kan brukes til nivåmåling/styring, skal dette benyttes istedenfor senkbar trykktransmitter (Gjelder både pumpesump, og eventuelt utvendig overløp).

5 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 5 av Overbygg Stasjonen skal leveres med prefabrikkert overbygg med min utvendige mål 2.5 x 2.5 meter Overbygget skal være isolert med 100 mm isolasjon i vegger og 150 mm i tak Innvendig skal bygget være kledd med baderomsplater, helstøpte GUP plater eller annet materiale som tåler spyling og effektivt renhold uten vanninntrengning i vegg/tak Materialet skal ha en lys farge. All innvendig belistning skal lakkeres Yttervegg skal ha luftet kledning av trykkimpregnert tømmermannspanel (over og underbord). Det skal brukes musebånd, disse skal monteres slik at kledningen blir helt musetett. Annen løsning skal godkjennes av byggherren Taket skal normalt være av sadeltaktype med plastisolbelagte stålplater. Bygget skal være utrustet med tilfredsstillende løfteanordning varig festet i konstruksjonen Takrenner skal monteres, og være av planylbelagt stål med utkast på bakken Typegodkjent ytterdør i stål med låsekasse (Trio Ving). Mål 900 mm x 2100 mm. Døren skal være varmgalvanisert og ferdig svartlakkert Vanninntak Ø 50 mm forsynes med hovedstengeventil, vakumventil, tilbakeslagsventil og reduksjonsventil montert over dekket Følgende utstyr skal leveres/monteres i overbygget (minimum i de to første punktene refererer til normalstasjonen på 2,4 x 2,4 meter): Minimum 2 stk. sprutsikkert lysarmatur i tak, hver med 2 lysrør T8 à 14 watt. Minimum 1 stk. varmeovn 1000 watt, type ribberørsovn m/termostat på vegg. Denne skal være av en slik type at det går an å montere den vertikalt i stasjonen. 1 stk. automat for håndsåpe av type som er påfyllbar fra kanne. 1 stk. papirholder for papirrull type M-tørk eller lignende. 1 stk. hurtigvarmer/direktevarmer av godkjent type med minimums effekt på 5 KW (f.eks type E-maks 5,7 KW). Vann skal varmes via en direktevarmer, ikke bereder eller falltank. 1 stk. utslagsvask rustfri med nedløp til sump. Batteriet skal være med armbetjening (åpningsstag type handikaphendel).

6 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 6 av 10 1 stk. vannopplegg i plast eller tilsvarende tæringssikker materiale (fornikling, forkromming, kobber osv. vil underkjennes) med 5 meter spyleslange (25 mm) og regulerbar strålespiss. Slangeholder i rustfritt stål. Plastdeler som Astore vil underkjennes p.g.a. erfarte driftsproblemer med disse klemkoblingene. Det skal tas hensyn til stedlige trykkforhold når trykklasse velges. Kran med slange og børste for støvelvask (15 mm). 1 stk. skrivehylle med skuff (500 x 500). Denne skal lakkeres. 1 stk. søppelbøtte i flettet netting festet til vegg. 1 stk. klesknagg med 4 knagger. 1 stk rist av strekkmetall monteres på utsiden av inngangsdøren. Høyden skal tilpasses dørterskel slik at denne ikke legges på bakkenivået I takkonstruksjonen skal det være innfestet to stk varmforsinket I-bjelker med travers for en stk varmforsinket I-bjelke som minimum kan kjøres 0,5 meter på utsiden av døra for løft av pumpene. Denne skal være utstyrt med løpekatt. Uttrekket må være enkelt. Bjelke mot metallslisse eller lignende godkjennes ikke. Uttrekket skal løpe på hjul. Tilhørende sertifikat/dokumentasjon skal gjelde for hele konstruksjonen. Løpekatten skal la seg sentrere over løftebøylene til pumpene. Utstyret dimensjoneres for minst 500 kg eller minimum 25 % mer enn pumpevekten stk. kombistikk 16A (3-fas/1-fas) skal monteres på skap eller vegg stk. utelys monteres, beregnet for sparepære med sokkel E27. Utelyset skal kunne slåes av med 2-polt bryter på innsiden i stasjonen. Utelyset skal styres over skumringsbryter (lagt på utsiden mot takkonstruksjonen) og utvendig bevegelsessensor montert over dør. Utelyset skal være av en mer robust type, med tanke på hærverk. 1.6 EL installasjon All elektrisk installasjon skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og norm. (FEL og NEK 400) Det elektriske et skal utføres som åpent. Installasjonen skal være i tett utførelse I installasjonen inngår montering og kabling til lys i sump, overbygg, stikk, ventilasjon, vipper og trykktransmittere (ultralydsmålere) og eventuell kontaktstav Hvis pumpeleverandøren ikke skal levere automatikskap skal overnevnte installasjoner føres til koblingsbokser som merkes. Tavlemontøren står da ansvarlig for å koble dette inn til EL-skapet.

7 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 7 av Automatikkskap skal ha plass, og være klargjort, for strømmåler. Målebrett og hovedsikringer skal ligge i automatikkskap. Skapet skal utstyres med innvendig lys; tennes ved åpning Det skal tilrettelegges kurs til driftsovervåkning/pls skap. D.v.s. at det skal legges til rekkeklemmer en stk 16 ampere, 230 volt, kurs, som er sikret i pumpeleverandørs styreskap Tilbyder skal montere overspenningsvern (Grovvern, mellomvern og/eller finvern.) for sitt utstyr. Eget signal for feilstatus skal gå til driftskontrollen. 1.7 Ventilasjon For ventilasjon av pumpesump skal det monteres eget kanalsystem (f.eks pp-rør) der innløpet til utluftsrøret er påbegynt rett over nødoverløpet til stasjonen. Avtrekk skal avsluttes på byggets bakside. Ventil for innluft og utluft skal under ingen omstendighet ligge på samme vegg eller lik høyde stk. innblåsningsvifte med avskjermet luftstrøm til overbygget, monteres til 150 mm veggventil. Viften kobles separat med bryter (auto/0/man) til driftsskap. Tilbudt viftetype av industrikvalitet og kapasitet skal beskrives. 1.8 Automatikkskap / Styring / Driftskontroll For sumpvaskeren gjelder følgende: I skapfront monteres Man-/0/Autobryter. I manuell skal denne foreta spyling helt til den settes tilbake til auto. I auto styres den av PLS/Driftsovervåkning der spyletid og frekvens skal kunne settes i henholdsvis sekunder og time området, samt tvangskjøring ved slurpefunksjon (funksjon der pumpene kjøres helt ned angis etter ant. pumpestart) Utelys skal styres etter ekstern skumringsbryter og utvendig bevegelsessensor. Lystiden etter detektert bevegelse skal være justerbar. Lysbryter til utelys skal overstyre denne ved å bryte strømmen til utelampen Innblåsningsviften skal kunne kjøres manuell, slåes av eller styres i auto. Viften skal kunne startes i automodus etter signal gitt ved driftsovervåkning/pls, utvendig bevegelsessensor og innvendig lysbryter for overbygg. Dette forutsetter at styresignal legges ut på rekkeklemmer til driftsovervåkningset. Konstant drift i manuell. Bevegelsessensor skal monteres over dørkarm. Bevegelsessensor, innvendig lysbryter for overbygg eller driftsovervåkning/pls skal styre et releinnslag som igjen skal kunne forsinkes ut i størrelsesområdet 0 60 minutter (driftstiden til viften). Relefunksjonen skal legges til driftsskap. Releèt skal tåle driftsstrøm til viften og driftsstrøm til annen enhet på 1 ampere

8 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 8 av 10 (ekstra kontaktsett på releèt). En romtermostat skal i automodus koble ut viften ved valgfri lav (synkende) temperatur i rommet For styring av spyleventil gjelder følgende: I skapfront monteres Man-/0/Autobryter. I manuell skal denne foreta spyling helt til den settes tilbake til auto. I auto styres den av PLS/Driftsovervåkning der spyletid og frekvens skal kunne settes i henholdsvis sekunder og time området, samt etter pumpestart (hver start, annenhver start osv) Pumpene skal kunne slåes av, settes i manuell og styres etter start og stopp gitt ved vippestyring (res. drift) og ekstern signalgiving fra pumpestyring eller driftsovervåkning. Pumpene skal forsynes med frekvensomformere eller mykstartere med mykstopp funksjon hvis et på noen måte krever trykkstøt dempende tiltak ved pumping. Det aksepteres ikke bruk av mykstartere der retardasjonen er løst med bruk av strømbegrensing og rampetid som kan gi dårlige hydrauliske forhold. Valgte mykstartere skal minimum tilsvare Telemecanique Altistart 48`s tekniske løsning med kontroll av momentet under retardasjon eller bedre Pumpesumpen skal utstyres med vippe for registrering av lavt nivå, samt vipper for start og stopp av pumper i res. stilling (to stk. start vipper og en stk. stoppvippe) I tillegg skal det i skapbunn være koblingmuligheter over støpsel for å legge ut vippene (start, stopp og lavt nivå). Brytere/vendere for pumpene skal ha man/0/auto/res innstillinger, der res (reserve) muliggjør start og stopp via reserve vipper som beskrevet ovenfor. Normal styring av pumpestasjonen forutsettes gjort ved hjelp av driftsovervåkningset. Trykktransmitter (ultralydsmåler) for styring av pumpene ved ekstern signalgivning leveres og monteres av tilbyder (i 110 mm varerør), samt trykktransmitter (ultralydsmåler) og kontaktstav for overløpsregistrering. (Der overløpet er i stasjonen trenger man ikke egen trykktransmitter (ultralydsmåler) for overløpsregistreringen, da trykktransmitteren (ultralydsmåler) som brukes til pumpestyringen ivaretar dette). Er overløpet i kum må egen trykktransmitter (ultralydsmåler) og kontaktstav monteres i denne av tilbyder. Forsyning av driftsspenning til overløpsregistrering skal tilrettelegges slik at leverandøren av driftsovervåkningen ivaretar dette (p.g.a. overløpsregistrering ved strømbrudd). Montert utstyr skal være for 24V DC I skapfront skal det legges ut driftslampe, feillampe (termovern, motorvern og fuktvakt samlet), timeteller og amperevisning for hver pumpe. Egne måletrafo`er med 4 20 ma utgang skal benyttes ved amperemålingen. I tillegg skal det være feillamper for høyt nivå (overløp) og lavt nivå. Motorvern/mykstarter skal la seg resette på skapets utside enten ved hjelp av egen trykkbryter, samt ved bruk av eksternt signal fra driftsovervåkningen Det skal være 30 % ledig kapasitet i driftsskap. Dette gjelder også kanalene. Maks temperatur skal være 40 grader. Går temperaturen over det skal vifte monteres Alle feilsignal, driftssignal (også venderposisjon for pumpene) skal legges ut på potensialfrie rekkeklemmer. Målesløyfer som ikke tåler 5 volt belastningstap, skal gå via

9 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 9 av 10 galvaniske skiller der utgang og inngang er eksternt spenningsmatet. Alle analoge signal skal legges over skillbare rekkeklemmer med kniv og hull for målepinner (type Phoenix). En gjennomgang på hvilke signal som skal legges ut, skal gjøres i samarbeid med firmaet Paul Jørgensen as og Malvik kommune ved driftsansvarlig. Alle styresignal for ekstern styring skal være spenningsforsynt av pumpeleverandøren. Målesignal 4-20 ma forsynes primært ifra driftsovervåkningset Alt montert el-utstyr skal leveres i en tetningsgrad som tilfredsstiller alle krav til bruk, sånn som spyling, lekkasjer osv. Utstyret skal være støyskjermet med tanke på el-støy Jordfeilvarsler skal monteres. Denne skal være av en type som er retningsbestemt og stillbar opp til 300mA. Eget signal for feilstatus skal gå til driftskontrollen. Jordfeilbrytere skal ikke monteres Sikringsskap skal ha automatsikringer av type Merlin Gerin eller tilsvarende for lettere vedlikehold/utskiftning Koblingstabeller /rekkeklemmetabeller, koblingsskjema/strømveisskjema med komplett referansemerking for alle tilkoblingsklemmer og koblingspunkter. Kursfortegnelsen skal påtegnes med IK3 maks og IK2p min. for IT-nett ved inntakspunktet i fordelingen. 1.9 Generelt Nøkkeldata for stasjonen skal samles og preges på plate som monteres på veggen i stasjonen Levering, montering og koblinger av givere og kabel i eventuell overløpskum og internt i pumpestasjonen utføres av tilbyder Før overtagelse skal leverandøren oversende komplett driftsinstruks som skal inneholde alle nødvendige tegninger, beskrivelser, sertifikater og spesifikasjoner både for stasjonen og øvrige komponenter som inngår i leveransen Driftsinstruksen skal inneholde egen del som omhandler HMS krav Før overtakelse skal leverandøren dokumentere uttesting av alle signaler og funksjoner i et. Dokumentasjonen skal sammenstilles og leveres på en slik måte at den enkelt lar seg kontrollere av byggherren og hans konsulent, samt av etterfølgende leverandører av driftskontrollet. Det skal leveres 2 sett komplette driftsinstruksjoner på norsk + en utgave på CD-R eller DVD I forbindelse med levering av et skal følgende dokumentasjon foreligge:

10 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 10 av 10 Koblingstabeller/rekkeklemmetabeller, koblingsskjema/strømveisskjema med komplett referansemerking for alle tilkoblingsklemmer og koblingspunkter. Benyttede symboler, forkortelser og lignende i skjemategninger skal være forklart i symbolliste og utført etter gjeldende norm. Komponentliste/apparatspesifikasjon for benyttede deler/komponenter. Rapport fra risikovurdering, rapport fra sluttkontroll, kursfortegnelse, utstyrsdokumentasjon og erklæring om samsvar ihht NEK Elektroniske/elektriske komponenter i et skal merkes på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av et. Alle ledninger i tavlen skal merkes. Levetiden for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte sdel/komponent som skal merkes VA- komponenter i et skal merkes på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av et (Trykkledning, sugeledning, pumpe 1, pumpe 2 osv.). Levetiden for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte sdel/komponent som skal merkes.

HENSIKT/FORMÅL: Sikre at bruk av eksterne leverandører gir den kvalitet og kvantitet kommunen ønsker.

HENSIKT/FORMÅL: Sikre at bruk av eksterne leverandører gir den kvalitet og kvantitet kommunen ønsker. \03 \Kravspesifika sjon for Side 1 av 8 1 PUMPESTASJON VANN DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon følges. Kravspesifikasjon omfatter

Detaljer

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP.

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika Side 1 av 6 DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon

Detaljer

Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as.

Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as. Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as. Ulike avløpsstasjoner / løsninger Pumpestasjon med dykkede pumper Pumpestasjon med tørroppstilte pumper ( evakueringssystem)

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Sømna kommune Espen Aspestrand 17.04.2013 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna, inkludert

Detaljer

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune

Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune METEOROLOGISK INSTITUTT Beskrivelse av elektrisk anlegg Metrologisk Institutts værradar Hafjell i Øyer kommune Espen Aspestrand 17.03.2016 En sammenfatning av det elektriske opplegget for værradar Sømna,

Detaljer

INSTRUKSJON FOR MONTASJE, IDRIFTSETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV FLYGT PUMPESTASJONER TYPE PE850 enkel og dobbel

INSTRUKSJON FOR MONTASJE, IDRIFTSETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV FLYGT PUMPESTASJONER TYPE PE850 enkel og dobbel INSTRUKSJON FOR MONTASJE, IDRIFTSETTELSE OG VEDLIKEHOLD AV FLYGT PUMPESTASJONER TYPE PE850 enkel og dobbel OBS! Tenk Sikkerhet! Alle arbeider på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert rørlegger.

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

Montering og vedlikeholdsinstruks

Montering og vedlikeholdsinstruks Montering og vedlikeholdsinstruks Intec pumpestasjoner Kongeveien 220 1 Generelt 1. Alt arbeid på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert fagarbeider. 2. Alt arbeid på elektrisk utstyr (pumpe,

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Monteringsanvisning Pumpestasjon PB

Monteringsanvisning Pumpestasjon PB Monteringsanvisning Pumpestasjon PB Generellt For å oppnå god driftssikkerhet er det viktig at pumpestasjonen monteres korrekt. Eventuelle driftsforstyrrelser kan oppstå ved feilaktig montering og vedlikehold.

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 MINDRE PUMPESTASJONER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Mindre pumpestasjoner

Detaljer

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner.

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner. Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 23.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Hensikten med denne rutinen er å sikre at nye vann- og avløpspumpestasjoner som bygges er av god kvalitet, er funksjonelle,

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D)

Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D) Monterings- og vedlikeholdsinstruks WM Teknikk AS pumpestasjon type CK800 E(D) GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: -Pumpestasjonen skal behandles med forsiktighet på byggeplass etc. før den nedgraves,

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Rogaland Driftsoperatørforening

Rogaland Driftsoperatørforening Rogaland Driftsoperatørforening Sola 10 og 11 mars 2010 Magne Torgersen Eigersund kommune Vannverk Trykkøkningsstasjoner Toalettbygg E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Eigerøy fyr vinterstid Nye prefabrikkerte

Detaljer

Avløpspumpestasjoner

Avløpspumpestasjoner 2-dagers DOP-samling 2010 Rica Seilet Hotel, Molde 14.-15. desember 2010 Avløpspumpestasjoner Innledning og oversikt Jon Ivar Gjestad Møre og Romsdal fylkeskommune, Regional- og næringsavdelinga 14.12.2010

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

PUMPESTASJONER SPILLVANN

PUMPESTASJONER SPILLVANN PUMPESTASJONER SPILLVANN 1 FORMÅL Dette vedlegget har som formål å beskrive hvilke funksjoner en pumpestasjon for avløpsvann skal dekke, og hvordan stasjonen skal prosjekteres og bygges for å oppnå dette.

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

BESKRIVELSE AV ØNSKET CONTAINERKONSEPT TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS)

BESKRIVELSE AV ØNSKET CONTAINERKONSEPT TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS) Vedlegg nr. 2. BESKRIVELSE AV ØNSKET CONTAINERKONSEPT TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS) Beskrivelse av ønsket containerkonsept: Tankbil som nå anskaffes til Mosseregionen

Detaljer

ØJ336. Den perfekte avløpspumpestasjon

ØJ336. Den perfekte avløpspumpestasjon Nøkkelinformasjon Etablert 1948 Hovedkontor I Trondheim 14 ansatte Teknisk salg Omsetning 50mill NOK KS: I henholdtiliso 9001 HMS: Miljøfyrtårn SULZER, DANFOSS OG SIEMENS partner Salgsområde ØJ336 Den

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

Avløpspumpestasjoner. Oppgradering eller rehabilitering.

Avløpspumpestasjoner. Oppgradering eller rehabilitering. Avløpspumpestasjoner Oppgradering eller rehabilitering. Bergen Vann KF Otto Kaurin Nilsen Seksjon for avløpstransport Øygarden kommune - driftsingeniør Ringerike kommune - prosjektingeniør Bergen Vann

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630

Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 Innholdsfortegnelse: 1. Bruksområde.3 1.1 Hva er normalt avløpsvann..3 2. Beskrivelse av pumpestasjonens komponenter.3 3. Valg av riktig pumpe 4

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

INSTALLASJONS-, IGANGSETTELSES-, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. FOR WILO AVLØPSSTASJON

INSTALLASJONS-, IGANGSETTELSES-, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. FOR WILO AVLØPSSTASJON INSTALLASJONS-, IGANGSETTELSES-, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. FOR WILO AVLØPSSTASJON TYPE.: L6 Viktig! - Kontroller at leveransen er i henhold til bestillingen og til pakkseddel, og at varene er uskadd.

Detaljer

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Planleggingsråd VMS God planlegging Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Vi er behjelpelig med planlegging og plantegning Om du skulle trenge flere opplysninger Noen av planleggingsmålene

Detaljer

Varmeovner Produkter: Enøovn Småromsovn Termostatenheter. Nobø Enøkovnen:

Varmeovner Produkter: Enøovn Småromsovn Termostatenheter. Nobø Enøkovnen: Varmeovner Produkter: Enøovn Småromsovn Termostatenheter Nobø Enøkovnen: Er konstruert slik at overflaten holder lav temperatur selv når ovnen går for fullt. Gjennomstrømningsprinsippet gjør dette mulig:

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene. Del

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Hyttedusj 90 x 70 r Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune Hilde Sunde, Asplan Viak VA-ANLEGG LØYNING 350 eksisterende hytter, ca 600 moh Odda kommune bygger

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC 2 TMC - 2012 Toaletter og septikutstyr Pumpetoalett TMC Toalett med porselensbolle og sete/lokk i plast. Pumpen er dobbeltvirkende (pumper både når man trekker og skyver på håndtaket). Slangedim. inntak:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med blandebatteri - med trykktank 12 liter Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles for begge modellene.

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL til basseng 3-0610 ABS CERTIKIN for betong og liner- skråstilt 5 (Ungår blending) med sikkerhetsglass Innsats er ø330 mm i diameter. Og frontrammen bygger ø350mm. Bygger 150mm inn i veggen. Leveres med

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Nå med Flygt pumper! Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset www.ahlsell.no E-post: info@ahlsell.no Telefon: 51 81 85 00 Ahlsell Kompus II pumpestasjoner

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Installasjon og brukerveiledning

Installasjon og brukerveiledning Installasjon og brukerveiledning Pumpestasjon Arctic 630 1-fas Innholdsfortegnelse: 1. Bruksområde.3 1.1 Hva er normalt avløpsvann..3 2. Beskrivelse av pumpestasjonens komponenter.3 3. Valg av riktig pumpe

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

VA-konferansen 2013 Torsdag 30. fredag 31. mai 2013 Rica Seilet Hotel, Molde

VA-konferansen 2013 Torsdag 30. fredag 31. mai 2013 Rica Seilet Hotel, Molde VA-konferansen 2013 Torsdag 30. fredag 31. mai 2013 Rica Seilet Hotel, Molde Dagens tema: Luktfri og vedlikeholdsvennlig avløpspumpestasjon i syrefast stål og betong. Magne Torgersen Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V 1-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V 1-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V 1-fas Monteringsanvisning for elinstallatør 1 VAK 1 T AK 63 VL Ø Ø50 PSP VL Ø63 Generell informasjon All installasjon skal utføres etter de til en hver tid gjeldende

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

Driftsassistansen Møre og Romsdal

Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsassistansen Møre og Romsdal Driftsoperatørsamling Rica Parken hotel 3 og 4 desember 2014 Tema: Lufteventiler Problemer/løsninger Ulefos AS Distriktsansvarlig Midt Norge Hans Hatmyr Luft i vannledninger

Detaljer

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi. KOMPUS Komplette pumpestasjoner Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.no www.vpi.no - Tlf: 33 43 03 50 - Fax: 33 43 03 54 www.vpi.no Kompus komplette

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. Sigex. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. Innledning / Produktbeskrivelse. 2. Hoveddata FDV: Purus Sigex. rustfritt gulvsluk

FDV-DOKUMENTASJON. Sigex. Forvaltning, drift og vedlikehold. 1. Innledning / Produktbeskrivelse. 2. Hoveddata FDV: Purus Sigex. rustfritt gulvsluk FDV-DOKUMENTASJON Forvaltning, drift og vedlikehold Versjon 1 - Mars 2014 - ultra design-3379 Sigex rustfritt gulvsluk Gulvsluk med 3 anboringer Ø40 i rustfritt stål med sideutløp i 75 mm. 1. Innledning

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING NRL-STOPPEN

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING NRL-STOPPEN ONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING NRL-STOPPEN PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD NRL-STOPPEN Waterguard NRL-Stoppen INNGANG BAD/WC 230 V jordet stikk for Strøm-adapter D D Dørbryter agnetventil Waterguard

Detaljer

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC

Nødstrømfordeling RRN-7 12VDC Nødstrømfordeling RRN7 har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, nødstrømbatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90)

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 90x70 (70x90) MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt som er felles

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

BANO GRENSESNITT RIB VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE NORSK RIB VVS EL. Side 2-6 Servant m. høydejustering og deksel. Side 7-10 Toalettmodul/ sisterne

BANO GRENSESNITT RIB VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE NORSK RIB VVS EL. Side 2-6 Servant m. høydejustering og deksel. Side 7-10 Toalettmodul/ sisterne NORSK BANO GRENSESNITT INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Servant m. høydejustering og deksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toalettmodul/ sisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA, 5970-22, 5970-23

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Driftsoptimalisering PS er

Driftsoptimalisering PS er Driftsoptimalisering PS er Rolf Helge Ingebrigtsen Driftsingeniør avløp Tromsø kommune Hva er driftsoptimalisering? Valg av materialer sump og rør Hydraulisk del Overbygg Styring Redusere behov for besøk/ettersyn

Detaljer

DENNE KRAVSPESIFIKASJONEN ER ET VEDLEGG TIL VA-NORM FOR EIDSVOLL KOMMUNE

DENNE KRAVSPESIFIKASJONEN ER ET VEDLEGG TIL VA-NORM FOR EIDSVOLL KOMMUNE FEIRING MINNESUND RÅHOLT DAL DENNE KRAVSPESIFIKASJONEN ER ET VEDLEGG TIL VA-NORM FOR EIDSVOLL KOMMUNE Revisjon, 29.09. 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALKVALITET... 4 3 UTVENDIGE FORHOLD...

Detaljer

Kravspesifikasjon, brukt tankbil til Sømna Brannvesen.

Kravspesifikasjon, brukt tankbil til Sømna Brannvesen. Kravspesifikasjon, brukt tankbil til Sømna Brannvesen. Besvar i feltet til høyre: Tankbil: Brukt tankbil med isolert rustfri tank, som kan benyttes som brannbil og må ha tank som rommer 14000-15000 liter.

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

Metall Waterstop type ACE

Metall Waterstop type ACE Metall Waterstop type ACE Tekniske detaljer Contaflexactiv utvendig hjørneløsning contaflex Bentoseal innvendig tettingsmasse hjørneløsning contaflexactiv utvendig hjørneprofil for overgang dekke/vegg

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

Montering og drift. Styreskap, LPS2000Extreme

Montering og drift. Styreskap, LPS2000Extreme Montering og drift Styreskap, PS2000Extreme Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Generelt Styreskapet, Modell PS2000 med kretskort rev F, benyttes for sikker styring og overvåking av alle PS-pumper.

Detaljer

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling.

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. SMALHANS antilegionella Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. Anvendelse SMALHANS dusjpanel er velegnet både for

Detaljer

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur.

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur. Pakket nedsenkbar pumpe stasjoner med syntetisk samling bunnpanne SKB 6, SKB 9 Programmet SKB 6 og SKB 9 sumper er pre-assemluftet nedsenkbar pumpe stasjoner, hver med en anti-flotasjon samling bunnpannen

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

K-sluk Gulvsluk i plast med sideutløp 50 og 75 mm

K-sluk Gulvsluk i plast med sideutløp 50 og 75 mm Gulvsluk i plast med sideutløp 0 og mm NBI sertifisert iht. produktstandard EN Produktsertifikat nr. TYPE mm UTLØP 0 0 K 0,, 0 Sideutløp, rett 0 0 K,, Sideutløp, rett Ø0= Ø=, o Ø0= Ø= MONTERINGSPLATER

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 75 223 412 604 878 829 845 756 508 264 134 66 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 5+5 840 Tappevann og vannvarme 12 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 5594 kwh ( Østlandet - 30 takvinkel mot syd). Total

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

V A R M T V A N N S B E R E D E R E

V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E M O N T E R I N G S - O G B R U K E R V E I L E D N I N G Revidert 08.12.2015 FØLGENDE GJELDER SAMTLIGE VARMTVANNSBEREDERE FRA HØIAX: All service/reparasjon, inkludert

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADKOMSTVEIER... 2 3. KRAFTSTASJONEN... 2 1.1. FUNDAMENT... 2 1.2. OVERBYGG... 2 4. ELEKTRO-MEKANISK UTRUSTNING... 2 1.3. MASKINTEKNISK

Detaljer