1 PUMPESTASJON AVLØP. 1.1 Pumpekum. Side 1 av 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 PUMPESTASJON AVLØP. 1.1 Pumpekum. Side 1 av 10"

Transkript

1 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 1 av 10 1 PUMPESTASJON AVLØP DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon følges. Kravspesifikasjon omfatter kjøp og levering av normale prefabrikkerte avløpspumpestasjoner. For plass-støpte stasjoner skal funksjonskravene være minimum som angitt nedenfor. HENSIKT/FORMÅL: Sikre at bruk av eksterne leverandører gir den kvalitet og kvantitet kommunen ønsker. ANSVAR/MYNDIGHET: Bestiller har ansvaret for gjennomføring av kravspesifikasjonen. Driftsleder VA har ansvar for at denne kravspesifikasjonen korrigeres ved eventuelle behov, samt gjøres kjent for den som foretar innkjøpsvurderingen. BESKRIVELSE/HANDLING: Ved innkjøp av avløpspumpestasjoner skal det foretas en gjennomgang av kravspesifikasjoner opp mot anbudsdokumenter. 1.1 Pumpekum Prefabrikkert pumpekum i glassfiberarmert polyester forberedt for tilkobling av trykkledning, vannledning, selvfallsledning, nødoverløp, og kabelgjennomføringer for el.,jord og overvåking/tele. Det monteres 50 mm muffe (PRK) loddrett i kum, slik at vannledning i 50 mm PE kan trekkes direkte opp til innvendig stengeventil som skal monteres i overbygget (over dekke) Pumpekummen skal dimensjoneres for opptredende ensidig vanntrykk, belastning fra overbygg, armatur, rørføringer, trykkstøt og utvendig vanntrykk ved tom pumpesump. Kummen skal tettesprøves med trykkløst vann i et døgn Nødvendige festeankre med beskrivelse av tilstrekkelig forankring mot oppdrift skal medfølge. Eventuelt bunnplate med beskrivelse av tilstrekkelig forankring mot oppdrift skal beskrives Pumpekummen skal konstrueres for det antall pumper som skal plasseres, samt alt nødvendig utstyr som koblingsføtter, geiderør og løftebøyler Det skal monteres vaskeautomat (sumpvasker) eller lignende for nedspyling av flyteslam/rengjøring av vegger i pumpesumpen via uttak av rentvann fra vannledning. Spylingen betjenes via magnetventil. Ventilen skal ha langsomt trekkende funksjon (min. 5

2 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 2 av 10 sek.) for å unngå trykkstøt. Anlegget forutsettes bygd i rustfritt/syrefast stål. For funksjonsbeskrivelse av spyling se punkt Det skal monteres arbeidsbelysning type Goliat 38W eller tilsvarende gummiarmert belysning (halogenlyskaster godtas ikke). Arbeidsbelysningen tennes samtidig m/lys i overbygg, over samme bryter. Lyskasteren innfestes ved lukekant. Lyskasteren skal være støpslet i en dobbel stikkontakt montert i overbygg Oppheng for givere, vipper etc. forsynes med justerbare strekkavlastere. Løse kabler til pumper og annet utstyr henges på oppheng Det monteres varerør i PVC (110 mm) for nivåmåler/trykksonde Det skal leveres målsatte tegninger av pumpesumpen i snitt og plan. I tillegg skal opplysninger medfølge som viser høyde og volum for hver centimeter. Dette skal presenteres i et regneark (excel) der brukte formler skal ligge til grunn (leveres på papir og cd-r/datafil). I tillegg skal opplysningene også presenteres grafisk som funksjon av høyde og volum (skal inngå i driftsinstruksen). Volumet skal være målt nettovolum eks. pumper og rør montert i stasjonen Bunnutformingen av pumpesumpen skal være av type top-sump eller tilsvarende. D.v.s. minst mulig sedimenteringsflate der sugeflaten er. 1.2 Gulvet Solid sandwich konstruksjon m/hulkil min 5 cm. Gulvet skal minst tåle vekten av pumpene kg per m To stk luker i gulv med kraftige syrefaste hengsler. Lukene skal være i syrefast stål eller glassfiberarmert polyester eller tilsvarende ikke korrosivt materiale Under lukene monteres 2-delte sikkerhetsluker i varmforzinket stål eller edlere metall Nødvendige hulltakninger til kabelgjennomføringer, vannledning, drens/sluk med rist etc. skal foretaes. Hullene skal tettes/sikres mot vanninntrenging i bærematerialet i gulvkonstruksjonen. Det skal brukes foringsrør gjennom dekke med plastring mot foringsrør. Foringsrør skal gå over gulvnivå slik at hullene ikke virker som sluk Gulvet skal være forsynt med dreneringsmuligheter/sluk med rist for lettere spyling Konstruksjonen av gulvet skal være slik at flatene ikke utgjør noe risiko for å skli. Nødvendig anti sklibelegg skal brukes ved glatt overflate.

3 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 3 av Pumper og samlestokk Hver av pumpene skal alene ha beregnet kapasitet, og styres automatisk av vannstandvariasjonen i pumpemagasinet Pumpene skal minimum ha 80 mm fritt gjennomløp, med tilstoppningsfritt pumpehjul (type N-hjul eller lignende) Evt. andre hjultyper avtales med byggherre. Pumpene skal være utstyrt med løftebøyler med minimumsavstand på 7 cm ifra topp pumpe. Dette fordi løftekrok skal klare å entre under bøyle ved heising av pumpen Motorer over en viss størrelse skal i utgangspunktet være forsynt med fukt og termoreleer. Eventuelle andre løsninger avtales med byggherren Pumpene, givere etc. skal kobles over stikkontakter på betjeningsdekk, slik at disse kan frakobles uten bruk av elektriker. Pumpene skal leveres med 10 m spesialkabel og varmforsinket heisekjetting kortlenket G8 7 mm EN Er pumpene støpslet i selve motoren kan strømforsyningen kobles direkte mot rekkeklemmer i skap Pumpene skal være overflatebehandlet med epoxylakk (min. tykkelse 250 my, tørr) Pumpekarakteristikker med Q/H-kurve for pumpe og pumpeledning (samordnet), effektkurve, virkningsgradkurve og tregetsmoment for pumpe med motor, samt øvrige data som fabrikat, dimensjoner, matrialkvaliteter og motordata skal dokumenteres og følge som vedlegg til tilbudet Stengeventiler skal være av type glattløpssluse, og plasseres over dekke i overbygget (totalt 4 stk på samlestokken + kuleventiler for lufting og avtapping). Gjelder ikke stengeventil på innløp, da denne monteres utvendig. Tilbakeslagsventiler med kule skal monteres over gulv (dekke).alle ventiler skal være overflatebehandlet med epoxylakk (min. tykkelse 250 my, tørr) Trykkrør fra pumper og samlestokk inkludert alle stålrørsdeler (flenser, bolter, skiver og muttere) skal være i syrefast stål På samlestokken, over dekket (gulv), monteres stuss for innsetting av spyleplugg for pumpeledningen,. Stussen skal leveres med glattløps sluseventil, samt kuleventiler og rør for avluftning og tømming av topp samlestokk. Avluftnings/tømmerør føres ned mellom pumpene. Alt av rørarrangement skal leveres i syrefast stål. (Manomenter for trykkside skal monteres) Flensepakninger skal være av type med stålinnlegg Det skal monteres opplegg for bunnspyling av pumpesump (løsning av sedimenter) ved hjelp av avløpsvann fra pumpeledning. Spyletiden og frekvens skal være justerbar og forutsettes styrt over driftskontroll/pls. Magnetventil for styring av stengning/åpning,

4 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 4 av 10 samt alt av styrekabler og rele/kontaktor/pls leveres og monteres. For funksjonsbeskrivelse se punkt Forslag til løsning skal beskrives Kopi av motorskilt skal monteres på driftsskap i overbygg, der det også klart framgår hva som er pumpe 1 og pumpe Innløps- og utløpsarrangement Innløpet skal leveres med innvendig spissende og utvendig muffe/flens, boring etter NS 158-NT 10. Det skal være utført som flenserør av syrefast stål og være innstøpt/laminert i stasjonsveggen. Avstanden fra yttervegg flens til vegg må være så stor at man får ut flenseskruene. Innstøpningen skal tåle utvendig belastning som f.eks sluse osv På innløpet monteres utvendig stengeventil. Det skal monteres dykket tangentiell innføring fra ventil og ned i sump Pumpeledningen avsluttes utvendig med flens, boring NS 153-NT Trykkrøret skal være innstøpt/laminert i stasjonsveggen. Evn. trykkstøt fra/på pumpeledningen skal løses i stasjonen. Dette skal dokumenteres fra leverandøren senest ved kontraktinngåelse. Se også punkt Nødoverløp/overløpsanslutning monteres med dobbel PVC-muffe eller flens i stasjonsvegg. Der overløpsmengden og tiden skal dokumenteres, skal det bygges et V- overløp eller tilsvarende. En kontaktgiver og trykktransmitter skal monteres i overløpet slik at ved vannhøyde ved bunnen i overløpet skal kontaktstaven gi et signal til driftsskap, og trykktransmitteren skal begynne sitt måleområde og gi et ma signal til driftsskap. Begge signalene skal legges ut til driftsovervåkning via rekkeklemmer. Der overløpet er i ekstern kum skal kontaktstav og trykktransmitter monteres. Er overløpet i stasjonen trenger man ikke egen trykktransmitter for overløpsregistreringen, da trykktransmitteren for pumpestyringen ivaretar dette. Der ultralydsmåling kan brukes til nivåmåling/styring, skal dette benyttes istedenfor senkbar trykktransmitter (Gjelder både pumpesump, og eventuelt utvendig overløp).

5 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 5 av Overbygg Stasjonen skal leveres med prefabrikkert overbygg med min utvendige mål 2.5 x 2.5 meter Overbygget skal være isolert med 100 mm isolasjon i vegger og 150 mm i tak Innvendig skal bygget være kledd med baderomsplater, helstøpte GUP plater eller annet materiale som tåler spyling og effektivt renhold uten vanninntrengning i vegg/tak Materialet skal ha en lys farge. All innvendig belistning skal lakkeres Yttervegg skal ha luftet kledning av trykkimpregnert tømmermannspanel (over og underbord). Det skal brukes musebånd, disse skal monteres slik at kledningen blir helt musetett. Annen løsning skal godkjennes av byggherren Taket skal normalt være av sadeltaktype med plastisolbelagte stålplater. Bygget skal være utrustet med tilfredsstillende løfteanordning varig festet i konstruksjonen Takrenner skal monteres, og være av planylbelagt stål med utkast på bakken Typegodkjent ytterdør i stål med låsekasse (Trio Ving). Mål 900 mm x 2100 mm. Døren skal være varmgalvanisert og ferdig svartlakkert Vanninntak Ø 50 mm forsynes med hovedstengeventil, vakumventil, tilbakeslagsventil og reduksjonsventil montert over dekket Følgende utstyr skal leveres/monteres i overbygget (minimum i de to første punktene refererer til normalstasjonen på 2,4 x 2,4 meter): Minimum 2 stk. sprutsikkert lysarmatur i tak, hver med 2 lysrør T8 à 14 watt. Minimum 1 stk. varmeovn 1000 watt, type ribberørsovn m/termostat på vegg. Denne skal være av en slik type at det går an å montere den vertikalt i stasjonen. 1 stk. automat for håndsåpe av type som er påfyllbar fra kanne. 1 stk. papirholder for papirrull type M-tørk eller lignende. 1 stk. hurtigvarmer/direktevarmer av godkjent type med minimums effekt på 5 KW (f.eks type E-maks 5,7 KW). Vann skal varmes via en direktevarmer, ikke bereder eller falltank. 1 stk. utslagsvask rustfri med nedløp til sump. Batteriet skal være med armbetjening (åpningsstag type handikaphendel).

6 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 6 av 10 1 stk. vannopplegg i plast eller tilsvarende tæringssikker materiale (fornikling, forkromming, kobber osv. vil underkjennes) med 5 meter spyleslange (25 mm) og regulerbar strålespiss. Slangeholder i rustfritt stål. Plastdeler som Astore vil underkjennes p.g.a. erfarte driftsproblemer med disse klemkoblingene. Det skal tas hensyn til stedlige trykkforhold når trykklasse velges. Kran med slange og børste for støvelvask (15 mm). 1 stk. skrivehylle med skuff (500 x 500). Denne skal lakkeres. 1 stk. søppelbøtte i flettet netting festet til vegg. 1 stk. klesknagg med 4 knagger. 1 stk rist av strekkmetall monteres på utsiden av inngangsdøren. Høyden skal tilpasses dørterskel slik at denne ikke legges på bakkenivået I takkonstruksjonen skal det være innfestet to stk varmforsinket I-bjelker med travers for en stk varmforsinket I-bjelke som minimum kan kjøres 0,5 meter på utsiden av døra for løft av pumpene. Denne skal være utstyrt med løpekatt. Uttrekket må være enkelt. Bjelke mot metallslisse eller lignende godkjennes ikke. Uttrekket skal løpe på hjul. Tilhørende sertifikat/dokumentasjon skal gjelde for hele konstruksjonen. Løpekatten skal la seg sentrere over løftebøylene til pumpene. Utstyret dimensjoneres for minst 500 kg eller minimum 25 % mer enn pumpevekten stk. kombistikk 16A (3-fas/1-fas) skal monteres på skap eller vegg stk. utelys monteres, beregnet for sparepære med sokkel E27. Utelyset skal kunne slåes av med 2-polt bryter på innsiden i stasjonen. Utelyset skal styres over skumringsbryter (lagt på utsiden mot takkonstruksjonen) og utvendig bevegelsessensor montert over dør. Utelyset skal være av en mer robust type, med tanke på hærverk. 1.6 EL installasjon All elektrisk installasjon skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og norm. (FEL og NEK 400) Det elektriske et skal utføres som åpent. Installasjonen skal være i tett utførelse I installasjonen inngår montering og kabling til lys i sump, overbygg, stikk, ventilasjon, vipper og trykktransmittere (ultralydsmålere) og eventuell kontaktstav Hvis pumpeleverandøren ikke skal levere automatikskap skal overnevnte installasjoner føres til koblingsbokser som merkes. Tavlemontøren står da ansvarlig for å koble dette inn til EL-skapet.

7 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 7 av Automatikkskap skal ha plass, og være klargjort, for strømmåler. Målebrett og hovedsikringer skal ligge i automatikkskap. Skapet skal utstyres med innvendig lys; tennes ved åpning Det skal tilrettelegges kurs til driftsovervåkning/pls skap. D.v.s. at det skal legges til rekkeklemmer en stk 16 ampere, 230 volt, kurs, som er sikret i pumpeleverandørs styreskap Tilbyder skal montere overspenningsvern (Grovvern, mellomvern og/eller finvern.) for sitt utstyr. Eget signal for feilstatus skal gå til driftskontrollen. 1.7 Ventilasjon For ventilasjon av pumpesump skal det monteres eget kanalsystem (f.eks pp-rør) der innløpet til utluftsrøret er påbegynt rett over nødoverløpet til stasjonen. Avtrekk skal avsluttes på byggets bakside. Ventil for innluft og utluft skal under ingen omstendighet ligge på samme vegg eller lik høyde stk. innblåsningsvifte med avskjermet luftstrøm til overbygget, monteres til 150 mm veggventil. Viften kobles separat med bryter (auto/0/man) til driftsskap. Tilbudt viftetype av industrikvalitet og kapasitet skal beskrives. 1.8 Automatikkskap / Styring / Driftskontroll For sumpvaskeren gjelder følgende: I skapfront monteres Man-/0/Autobryter. I manuell skal denne foreta spyling helt til den settes tilbake til auto. I auto styres den av PLS/Driftsovervåkning der spyletid og frekvens skal kunne settes i henholdsvis sekunder og time området, samt tvangskjøring ved slurpefunksjon (funksjon der pumpene kjøres helt ned angis etter ant. pumpestart) Utelys skal styres etter ekstern skumringsbryter og utvendig bevegelsessensor. Lystiden etter detektert bevegelse skal være justerbar. Lysbryter til utelys skal overstyre denne ved å bryte strømmen til utelampen Innblåsningsviften skal kunne kjøres manuell, slåes av eller styres i auto. Viften skal kunne startes i automodus etter signal gitt ved driftsovervåkning/pls, utvendig bevegelsessensor og innvendig lysbryter for overbygg. Dette forutsetter at styresignal legges ut på rekkeklemmer til driftsovervåkningset. Konstant drift i manuell. Bevegelsessensor skal monteres over dørkarm. Bevegelsessensor, innvendig lysbryter for overbygg eller driftsovervåkning/pls skal styre et releinnslag som igjen skal kunne forsinkes ut i størrelsesområdet 0 60 minutter (driftstiden til viften). Relefunksjonen skal legges til driftsskap. Releèt skal tåle driftsstrøm til viften og driftsstrøm til annen enhet på 1 ampere

8 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 8 av 10 (ekstra kontaktsett på releèt). En romtermostat skal i automodus koble ut viften ved valgfri lav (synkende) temperatur i rommet For styring av spyleventil gjelder følgende: I skapfront monteres Man-/0/Autobryter. I manuell skal denne foreta spyling helt til den settes tilbake til auto. I auto styres den av PLS/Driftsovervåkning der spyletid og frekvens skal kunne settes i henholdsvis sekunder og time området, samt etter pumpestart (hver start, annenhver start osv) Pumpene skal kunne slåes av, settes i manuell og styres etter start og stopp gitt ved vippestyring (res. drift) og ekstern signalgiving fra pumpestyring eller driftsovervåkning. Pumpene skal forsynes med frekvensomformere eller mykstartere med mykstopp funksjon hvis et på noen måte krever trykkstøt dempende tiltak ved pumping. Det aksepteres ikke bruk av mykstartere der retardasjonen er løst med bruk av strømbegrensing og rampetid som kan gi dårlige hydrauliske forhold. Valgte mykstartere skal minimum tilsvare Telemecanique Altistart 48`s tekniske løsning med kontroll av momentet under retardasjon eller bedre Pumpesumpen skal utstyres med vippe for registrering av lavt nivå, samt vipper for start og stopp av pumper i res. stilling (to stk. start vipper og en stk. stoppvippe) I tillegg skal det i skapbunn være koblingmuligheter over støpsel for å legge ut vippene (start, stopp og lavt nivå). Brytere/vendere for pumpene skal ha man/0/auto/res innstillinger, der res (reserve) muliggjør start og stopp via reserve vipper som beskrevet ovenfor. Normal styring av pumpestasjonen forutsettes gjort ved hjelp av driftsovervåkningset. Trykktransmitter (ultralydsmåler) for styring av pumpene ved ekstern signalgivning leveres og monteres av tilbyder (i 110 mm varerør), samt trykktransmitter (ultralydsmåler) og kontaktstav for overløpsregistrering. (Der overløpet er i stasjonen trenger man ikke egen trykktransmitter (ultralydsmåler) for overløpsregistreringen, da trykktransmitteren (ultralydsmåler) som brukes til pumpestyringen ivaretar dette). Er overløpet i kum må egen trykktransmitter (ultralydsmåler) og kontaktstav monteres i denne av tilbyder. Forsyning av driftsspenning til overløpsregistrering skal tilrettelegges slik at leverandøren av driftsovervåkningen ivaretar dette (p.g.a. overløpsregistrering ved strømbrudd). Montert utstyr skal være for 24V DC I skapfront skal det legges ut driftslampe, feillampe (termovern, motorvern og fuktvakt samlet), timeteller og amperevisning for hver pumpe. Egne måletrafo`er med 4 20 ma utgang skal benyttes ved amperemålingen. I tillegg skal det være feillamper for høyt nivå (overløp) og lavt nivå. Motorvern/mykstarter skal la seg resette på skapets utside enten ved hjelp av egen trykkbryter, samt ved bruk av eksternt signal fra driftsovervåkningen Det skal være 30 % ledig kapasitet i driftsskap. Dette gjelder også kanalene. Maks temperatur skal være 40 grader. Går temperaturen over det skal vifte monteres Alle feilsignal, driftssignal (også venderposisjon for pumpene) skal legges ut på potensialfrie rekkeklemmer. Målesløyfer som ikke tåler 5 volt belastningstap, skal gå via

9 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 9 av 10 galvaniske skiller der utgang og inngang er eksternt spenningsmatet. Alle analoge signal skal legges over skillbare rekkeklemmer med kniv og hull for målepinner (type Phoenix). En gjennomgang på hvilke signal som skal legges ut, skal gjøres i samarbeid med firmaet Paul Jørgensen as og Malvik kommune ved driftsansvarlig. Alle styresignal for ekstern styring skal være spenningsforsynt av pumpeleverandøren. Målesignal 4-20 ma forsynes primært ifra driftsovervåkningset Alt montert el-utstyr skal leveres i en tetningsgrad som tilfredsstiller alle krav til bruk, sånn som spyling, lekkasjer osv. Utstyret skal være støyskjermet med tanke på el-støy Jordfeilvarsler skal monteres. Denne skal være av en type som er retningsbestemt og stillbar opp til 300mA. Eget signal for feilstatus skal gå til driftskontrollen. Jordfeilbrytere skal ikke monteres Sikringsskap skal ha automatsikringer av type Merlin Gerin eller tilsvarende for lettere vedlikehold/utskiftning Koblingstabeller /rekkeklemmetabeller, koblingsskjema/strømveisskjema med komplett referansemerking for alle tilkoblingsklemmer og koblingspunkter. Kursfortegnelsen skal påtegnes med IK3 maks og IK2p min. for IT-nett ved inntakspunktet i fordelingen. 1.9 Generelt Nøkkeldata for stasjonen skal samles og preges på plate som monteres på veggen i stasjonen Levering, montering og koblinger av givere og kabel i eventuell overløpskum og internt i pumpestasjonen utføres av tilbyder Før overtagelse skal leverandøren oversende komplett driftsinstruks som skal inneholde alle nødvendige tegninger, beskrivelser, sertifikater og spesifikasjoner både for stasjonen og øvrige komponenter som inngår i leveransen Driftsinstruksen skal inneholde egen del som omhandler HMS krav Før overtakelse skal leverandøren dokumentere uttesting av alle signaler og funksjoner i et. Dokumentasjonen skal sammenstilles og leveres på en slik måte at den enkelt lar seg kontrollere av byggherren og hans konsulent, samt av etterfølgende leverandører av driftskontrollet. Det skal leveres 2 sett komplette driftsinstruksjoner på norsk + en utgave på CD-R eller DVD I forbindelse med levering av et skal følgende dokumentasjon foreligge:

10 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika sjon for Side 10 av 10 Koblingstabeller/rekkeklemmetabeller, koblingsskjema/strømveisskjema med komplett referansemerking for alle tilkoblingsklemmer og koblingspunkter. Benyttede symboler, forkortelser og lignende i skjemategninger skal være forklart i symbolliste og utført etter gjeldende norm. Komponentliste/apparatspesifikasjon for benyttede deler/komponenter. Rapport fra risikovurdering, rapport fra sluttkontroll, kursfortegnelse, utstyrsdokumentasjon og erklæring om samsvar ihht NEK Elektroniske/elektriske komponenter i et skal merkes på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av et. Alle ledninger i tavlen skal merkes. Levetiden for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte sdel/komponent som skal merkes VA- komponenter i et skal merkes på en slik måte at det gir entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av et (Trykkledning, sugeledning, pumpe 1, pumpe 2 osv.). Levetiden for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte sdel/komponent som skal merkes.

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER Revidert, 01. des. 2014 Revidert, 17. des. 2013 Revidert, 10. juni 2010 Revidert, 10.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER Dette er et levende dokument Der det måtte være særskilte krav utover denne beskrivelse Er det entreprenørens ansvar at

Detaljer

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner.

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner. Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 23.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Hensikten med denne rutinen er å sikre at nye vann- og avløpspumpestasjoner som bygges er av god kvalitet, er funksjonelle,

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 Forord Oslo kommune stiller, som

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Montering og vedlikeholdsinstruks

Montering og vedlikeholdsinstruks Montering og vedlikeholdsinstruks Intec pumpestasjoner Kongeveien 220 1 Generelt 1. Alt arbeid på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert fagarbeider. 2. Alt arbeid på elektrisk utstyr (pumpe,

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER

PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 Elkraftinstallasjoner - generelt... 3 40.1 Merking... 3 40.2 Tekniske rom for elektro... 3 40.3 Reserveplass/kapasitet...

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Montering og drift LPS2000EIV

Montering og drift LPS2000EIV Montering og drift LPS000EIV LPS generelt LPS (Low Pressure Sewer) eller trykkavløp som det heter på norsk, skiller seg fra et tradisjonelt selvfallsanlegg på flere måter. Den største forskjellen er at

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

hyttetorget Solar Duo Polar Hyttedusj Nyhet! Miljøvennlig side 82 vanntoalett Aqua Green Nytt Hyttetorget senter på Liertoppen! Innredning og utstyr

hyttetorget Solar Duo Polar Hyttedusj Nyhet! Miljøvennlig side 82 vanntoalett Aqua Green Nytt Hyttetorget senter på Liertoppen! Innredning og utstyr 2015 Gratis! hyttetorget Innredning og utstyr Nytt Hyttetorget senter på Liertoppen! side 7 Solar Duo Strømproduksjon og ventilasjon fra samme solpanel side 122 Nyhet! Miljøvennlig side 82 vanntoalett

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Strøm. 2. utgave. www.holteindustri.no

Strøm. 2. utgave. www.holteindustri.no Strøm 2. utgave www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no Innhold strøm Velkommen til Holte Industri...5

Detaljer

Trafikksikkerhetsutstyr

Trafikksikkerhetsutstyr Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2011 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav retningslinje Håndbok R310 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer