MTO-diagram Statfjord OLS-A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MTO-diagram Statfjord OLS-A"

Transkript

1 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Utmng Utmng OLS-A OLS-A Foreløpge trykkstøt beregnnger lasteslange. Desgn rate 5000 m3/t Break-away del løsnng. OLS-A OLS-A nstallert nstallert med med Coflexp Coflexp Dmensjonerende motstand mot sprengng 192 bar. Installeres uten break-away koblng. Årlg trykktest OLS- A beskrevet. Nov spesfkasjon, spesfkasjon, Statol Statol dokument. dokument. Målng gjennstrømnng kke del spesfkasjonen. ESD 1 mn. 21 sek. ESD 2 32 sek. Hydraulkksystem beskrevet uten kr strupedyse. Teknsk løsnng: CC, ED ( Break-away ), HD. Teknsk løsnng: ED (dyse). Rskovurderng: DK. 1

2 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Første Første APL APL tas tas bruk. bruk. Tove Knutsen. Lasteslange Lasteslange OLS-B OLS-B klemt klemt sammen. sammen. Tltak: Etablere fagmljø. Tltak: Montere transpondere ved lastehodet å overvåke dets bevegelser under vann. Tltak: Bygge modell OLS bruk opplærng systemståelse hos brukere Granskng Granskng oljeutslpp oljeutslpp Statfjord Statfjord SPM-C, SPM-C, 900m3 900m3 Ven sto åpen. Tltak: Systembeskrvelser, tegnngsunderlag opplærngsmonduler må oppdateres. Tltak: Teknsk systemansvarlg enhet bør oppgraderes. Skkerhetssystem: DK, ED, (målng), HA. Hendelse: DC, DF, KC Hendelse: DC, DF, HA, KC. 2

3 Hendelse- årsaksanalyse Avvk August 1992 Aprl Coflexp Coflexp skftes skftes Coflexp Coflexp á 80m 80m 40m. 40m. Rate øker 6000 m3/t. Spesfkasjon systemet er 8000 m3/t desgn rate Ny trykkstøtberegnng kke utført Rskovurderng Avvk m Coflexp Coflexp skftes skftes ut ut med med hhv hhv Dunlop Dunlop Prell. Prell. Dmensjonerende motstand mot sprenng 95 bar. 5 års levetd Benytter desgn rate s OLS-B, 8000 m3/t. FMEA datert Byggng Byggng Non Non Brtanna. Brtanna. Rasmussen Martme Servces følger opp verft. As-bult stemmer kke med dokumentasjon. Rskovurderng: CC, DK, HD. Rskovurderng: CC, ED (slange), DK, HD. Oppfølgng (): DC Teknsk løsnng (kontraktør): BG, CC, DC, ED (dyse), HD. 3

4 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Teknsk Teknsk Tlstand Tlstand Skkerhet Skkerhet (TTS) (TTS) prram prram nnføres. nnføres. Lastesystemet kke nkludert TTS. 8-års 8-års rammeprram rammeprram OLS-A OLS-A Rammeprram basert standsbedømmelse Martmt Martmt brev brev vedlkehold vedlkehold utskftng utskftng hydraulkkslanger. hydraulkkslanger. Kr vsuell nspeksjoner hydraulkkslanger før etter lasteoperasjoner. 3 månedlg nærvsuell nspeksjon testng hydraulkksystemet. Kr 30 måneders ntervall utskftng hydraulkkslanger. Vedlkehold: DC, DH, DK, HD. Oppfølgng (reder): DD, DH, DK. 4

5 Rskovurderng MTO-dagram Statfjord OLS-A Hendelse- årsaksanalyse Avvk Avvk Ma 2004 FMECA FMECA /STL /STL Randgrd. Randgrd. klassfseres s Low Crtcal Items. Organsasjonsendrnger Organsasjonsendrnger Tampen Tampen DVM. DVM. OLS nkluderes kke teknsk system- fagansvar. Utskftng Utskftng hydraulkkslanger hydraulkkslanger.. Rskovurderng: DD, DH, DK. Ledelse: DE 5

6 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Brudd Brudd weak-lnk weak-lnk Gullfaks Gullfaks SPM-2 SPM-2 lasteslange lasteslange pga pga trykkstøt. trykkstøt. 12m3 12m3 Hydraulkkslange røk Coupler-ven stengte hurtg. Tltak: Ombyggng hydraulkksystemet slk at rktg lukketd opprettholdes ved brudd hydraulkkslange. Januar 2005 November 2007 Statol Statol Vettng, Vettng, APL APL Teekay Teekay ser ser løsnnger løsnnger etter etter Gullfaks Gullfaks hendelse hendelse Servce letter APL modfkasjoner med strupedyse Martmt Martmt brev brev Nær-vsuell nspeksjon hydraulkkslangene. Tltak: Rutner skftng hydraulkkslanger vurderes. Hendelse: DC, DF, ED (). Hendelse: DC, DF, ED (), GB. Oppfølgng (reder): CD, DC. 6

7 Vedlkehold MTO-dagram Statfjord OLS-A Hendelse- årsaksanalyse Avvk Avvk November 2006 November Hydraulkkslangene Hydraulkkslangene kke kke skftet skftet.. Dokumentasjon utskftng er heller kke beskrevet etter dette tdspunkt. Kontrakt Kontrakt oljelastng oljelastng mell mell Statol Statol Teekay. Teekay. Teknsk stand tankfartøy aksepteres. Kontrakt kr FMEA Brudd Brudd weak-lnk weak-lnk Draugen Draugen FLP FLP lasteslange. lasteslange. 78m3 78m3 Hydraulkkslangebrudd ga hurtg stengng ven(er) s resulterte trykkstøt. Vedlkehold (reder): DF, DH, GB. Ledelse: DC, DK, ED (). Hendelse: DD, DF. 7

8 Oppfølgng MTO-dagram Statfjord OLS-A Hendelse- årsaksanalyse Avvk Avvk Inspeksjon Inspeksjon utført utført Statol Statol Ingen anmerknnger knyttet hydraulkkslanger. Opplærng vurdert s fredsslende. Martmt Martmt brev brev OTS Vettng skal godkjenne ny oppstart lasteoperasjoner. Årlg Årlg kontroll kontroll utført utført APL. APL. Ingen anmerknnger knyttet hydraulkkslanger. Oppfølgng: DC Vedlkehold (kontraktør): DH 8

9 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Test Test utført utført OTS OTS Vettng Vettng Ingen anmerknnger knyttet hydraulkkslanger. Sjekklste bord funnet orden. Vsuell Vsuell nspeksjon nspeksjon hydraulkkslanger hydraulkkslanger.. Anmerkng at utstyr er OK. Hendelse Hendelse Gullfaks Gullfaks SPM SPM lukkes. lukkes. Anbefalte tak kke gjennført. Oppfølgng: DC Vedlkehold (reder): DH Hendelse: DC, DF. 9

10 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Kl Kl 0645 Servce Servce letter letter APL APL Anbefaler å nstallere en strupedyse hydraulkkutløp. Coupler-venen. Gjelder alle fartøy med APLs Lasteslange Lasteslange er er koblet. koblet. Grønn lnje etablert. Pumpestopp test. Starter Starter lastngen lastngen.. Første pumpe startes. Maks lasterate ca 6000 m3/t. Mottak olje verfseres ved lyttng råoljerøret. Pumpetrykk 15,1 bar. Teknsk løsnng: ED (dyse), DF. Skkerhetssystem: ED (målng). 10

11 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Kl 0700 Kl 0723 Kl 0724 Tmerapport Tmerapport lastevolum. lastevolum. Levert volum 1200 Sm3 Strekkmålng lasteslangen 30 tonn. Pumpene Pumpene stanser stanser.. Brudd Brudd grønn grønn lnje. lnje. Hull hydraulkkslange Coupler-ven. Hurtg lukkng Coupler-ven, alarm null strekk lasteslange. Trykkstøt OLS-A ca 115 bar. SKR SKR får får opplyst opplyst at at stans stans lastngen lastngen skyldes skyldes brudd brudd hydraulkkslange. hydraulkkslange. Styrende dokumentasjon beskrver kke hvordan brudd hydraulkkslanger skal rapporteres nternt. Styrende dokumentasjon beskrver kke hvordan brudd grønn lnje skal håndteres. Brudd lasteslange. Skkerhetssystem: ED 11

12 Skkerhetssystem Hendelse- årsaksanalyse Avvk Kl 0737 Kl 0820 Kl Kapten Kapten gr gr muntlg muntlg beskjed beskjed Teekay. Teekay. E-post Vessel Manger Teekay OTS Vettng Kl Frst alert Ruptured hydraulc hose to the to deck. Lost about 20 ltres hydraulc ol, approx. 5 ltes lost to the sea. OTS OTS Vettng Vettng autorserer autorserer gjenopptakelse gjenopptakelse lasteoperasjon. lasteoperasjon. OTS Vettng kontaktes Teekay e- posten Kl OTS Vettng oppfatter brudd hydraulkkslange trmsylnderen. Teekay Stanger er samme oppfatnng s OTS Vettng. Avvk Lastngen Lastngen gjenopptas. gjenopptas. Første pumpe startes. Maks lasterate ca 6000 m3/t Mottak olje verfseres ved lyttng råoljerør. Pumpetrykk 13,8 bar. Kmunkasjon ( reder): GB. Skkerhetssystem: ED 12

13 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Kl 0900 Kl Kl Tmerapporterng Tmerapporterng lastevolum. lastevolum. Levert volum 5600 m3 (akkum.) Strekkmålng lasteslangen 16 tonn. Personell Personell bro bro observerer observerer olje olje Grønn lnje brytes bro. Pumpet mell Kl : 4304 Sm3 (totalt 7336 m3). Varslng Varslng hendelse hendelse.. Varsler, hjelpefartøy, Teekay, Marn. Mannskap nspserer baugrådet. rapporterer Kl 0922 oljeflak anslagsvs 400x800 m, Teekay. Skkerhetssystem: ED 13

14 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Kl 0925 Kl 0930 Kl 0930 Helkopter Helkopter ve ve GFC GFC observerer observerer mye mye olje olje sjøen sjøen rundt rundt en en tankbåt tankbåt 2 nm nm sør sør SFC. SFC. Lufttrafkk Tampen (LTT) GFC melder vdere Marn. Marn Marn kontrollr kontrollr er allerede nmert olje Avklarer at skal håndtere rapporterng etc. anslår anslår utslpp utslpp m3. m3. Volum anslått før manuell tankmålng. Beredskap: DL (moblserng). 14

15 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Normand Normand Draupne Draupne rapporterer rapporterer ganske ganske mye mye olje olje rundt rundt Marn. Marn. Marn er nå nmert betydelg med olje sjø 3 uhengge klder. MTO-dagram Statfjord OLS-A Kl 0935 Kl 0940 Kl 0955 Observasjon Observasjon olje olje sjøen sjøen ved ved SFC. SFC. SFC nmerer Plattmsjef (PLS). Beredskap () Avvk PLS PLS samlet samlet kontrollrsoperatører kontrollrsoperatører Normand Normand Draupne. Draupne. Ingen varslng lgførng. Beredskap: DL (moblserng). Beredskap: DL (moblserng), GB 15

16 Hendelse- årsaksanalyse Avvk PLS PLS rnger rnger vaktsentral vaktsentral Forus Forus melder melder utslpp utslpp olje olje Aksjon Vaktsentral Forus: Gr beskjed 2. lnje beredskapsleder s tar kontakt med. MTO-dagram Statfjord OLS-A Kl 1015 ca Kl 1020 Kl Teekay Teekay Emergency Emergency Team Team Marn Marn varslng varslng Kystverket. Kystverket. Marn opplyser at varetar varslngsplktene. Beredskap (2. lnje) Avvk Marn Marn ansvarlg ansvarlg enhet enhet beredskap beredskap.. Stabsleder 2. lnje har kke hørt noe oljeutslpp. Marn kontrollr å skre at PLS er nmert. Beredskap: DL (moblserng), GB 16

17 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Kl 1046 Kl 1057 Kl 1135 Teekay Teekay varsler varsler myndgheter myndgheter oljeutslppet. oljeutslppet. Kystverket varslet oljeflak 200x500m. P varslet utslpp m3. P P lnje lnje mer mer nmasjon nmasjon hendelsen. hendelsen lnje lnje beredskap beredskap moblsert. moblsert. Første statusmøte gjennføres. 17

18 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Kl 1135 Kl 1200 Kl lnje lnje varsler varsler SFT SFT NOFO. NOFO. Varslng Varslng P P NOFO NOFO varsler varsler Kystverket. Kystverket. NOFO moblseres. 18

19 Hendelse- årsaksanalyse Avvk Kl 1249 Kl Kystverket Kystverket lnje. lnje. Får bekreftet utslppet. Aksjonsplan Aksjonsplan nr. nr. 1 mottatt. mottatt. Oljevernaksjon Oljevernaksjon gangsatt. gangsatt. I alt 9 aksjonsplaner utarbedes. Sste aksjonsplan Oljevernaksjon sluttes. 19

Oljeutslipp Statfjord OLS-A 12.12.2007 001037002

Oljeutslipp Statfjord OLS-A 12.12.2007 001037002 Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Oljeutslipp Statfjord OLS-A 12.12.2007 001037002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig Sammendrag

Detaljer

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater

Lise Dalen, Pål Marius Bergh, Jenny-Anne Sigstad Lie og Anne Vedø. Energibruk î. næringsbygg 1995-1997 98/47. 11 Notater 98/47 Notater 998 Lse Dalen, Pål Marus Bergh, Jenny-Anne Sgstad Le og Anne Vedø Energbruk î. nærngsbygg 995-997 Avdelng for økonomsk statstkk/seksjon for utenrkshandel, energ og ndustrstatstkk Innhold.

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013

Fokus. effektive lanseringer. Standarder. Ny standard. løser utfordringene GTIN nøkkelen til sporbarhet. nr 2 P juni P 2013 Fokus nr 2 P jun P 13 gs1 the global language of busness Ny standard effektve lansng Standard løs utfordrngene GTIN nøkkelen tl sporbarh nnhold led 4 6 Isonor IT AS 26 Coca-Cola skkh vdkjeden 4 Års vktgste

Detaljer

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS

Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét. Åpent polhav og endret klima TYNN IS Sykehus for flaggermus Taus vår på Vestlandét Åpent polhav og endret klma PÅ - 4 TYNN S - Mljøagentene Leder Klmaendrngenes prs Kjøp av kvoter skal g statsansatte ltt bedre samvttghet når de set ter seg

Detaljer

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark.

Friluftsvukku. Friluftsvukku. Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark. Nytt fra Aprl/ma 2013 Nr. 2 13. årgang www.normsjon.no?????????????????????????????????? Østfold så Tekst lge det fnnes no s sørger for han ved stt Ord er tlstede, passer at han får Tekst tale ord nn vår

Detaljer

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) er pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Pkt. 1 Balkongdør Draugen 163 Sjekk balkongdør, byttes eller remonteres. Balkongdør

Detaljer

ekommune 2012 lokal digital agenda

ekommune 2012 lokal digital agenda KS ekommune 2012 lokal dgtal agenda 2008 Kommunelaget AS, Oslo Redaksjon KS: Harald Kjensl, May-Brtt Nordl, Lne Rchardsen, Camlla Bredde Pettsen Sven Erk Wlthl Omslagsdesgn: Smaapgne Sats: 07 Gruppen AS

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens

Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39. fugle. jakti kongens atur.. Norges Naturvernforbund 3/1999. KR39 På fugle jakt kongens elva e EN HELT VANLG ETTER- MDDAG NATUREN Fast-food gjør oss fete og dumme, Hvordan vrker det Serenget: Sjraffmoren og ungen beter et akasetre.

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR 2014 36. ÅRGANG 50-årsdag Brkeland Bjarne julebord Lyngdals-Ford uten bakaksel Julemøte Froland Godt nytt år, alle sammen! Så skrv

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Sammendrag... 4. 2 English summary... 7. 3 Mandat for granskingen... 10. 4 Bakgrunnsinformasjon... 12. 5 Hendelsen...

Innholdsfortegnelse. 1 Sammendrag... 4. 2 English summary... 7. 3 Mandat for granskingen... 10. 4 Bakgrunnsinformasjon... 12. 5 Hendelsen... Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 1.1 Hendelsen...4 1.2 Konsekvenser...4 1.3 Årsaker...4 1.4 Tiltak...5 2 English summary... 7 2.1 The incident...7 2.2 Consequences...7 2.3 Causes...7 2.4 Actions...8

Detaljer

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET

Leder. Lov verner natur. Bilkoen prises ut. Økologisk uoiige. iet NJ, 1w I L 1. På Normans vis Vi kan kanskje si at de er ned NATURVERN FORBUNDET Utgver: Norges Naturvern forbund Postboks 2113 GrOner løkka, 0505 OSLO, Norge. Resøksadresse: Nedregate 7 T1f 22 71 5520 Telefax: 22 71 5640 Bankgro: 1720.05.00717 Postgro: 0803 5 09 46 02 Ansvarlg redaktør:

Detaljer

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG

FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG FJÆRBLADET ORGAN FOR AGDER MOTORHISTORISKE KLUBB NR. 2 - MARS / APRIL 2014 36. ÅRGANG Klar folket 17. ma! 35 r jubleumsbløtkake En Escort vd hjem D Gyldne Tændplug gnstr gj REDAKTØREN Tmnlste 2014 S vr

Detaljer

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel

Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg til GOMO og Opersasjonsmanual for Offshore service fartøy Norsk sokkel Gradering: Open Status: Final Side 1 av 18 Tittel: Statoil spesifikke retningslinjer. Tillegg

Detaljer

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv

Kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv Rapport Kaptalbeskatnng og nvesternger norsk nærngslv MENON-PUBLIKASJON NR. 28/2015 August 2015 av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grmsby og Marcus Gjems Thee Forord Denne rapporten er utarbedet av Menon Busness

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012

Fokus. nøkkelen til suksess. GS1-systemet. logistikk. store gevinster. Mer effektiv. EPC/RFID skaper. nr 4 P desember P 2012 Fokus nr 4 P desemb P 2012 gs1 the global language of busness M effektv lstkk EPC/ skap store gevnst GS1-system nøkkelen tl suksess 4 6 nnhold led Isonor IT AS EDI Gjort enkelt! M effektv mljøvennlg transport

Detaljer

Guide for Bilunderholdning 2002-2003

Guide for Bilunderholdning 2002-2003 Gude for Blunderholdnng 2002-2003 Våg å møte fremtden Alt du trenger for å kunne kjøre nn fremtden er hva Poneer lover deg. La Poneer's nye blnavgerngssystemer gude deg dt. Bl underholdt av uforlgnelg

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Nødnettet i Norge er ikke i drift. Stadig utsettelser. Fortsatt kun pilotdrift.

Nødnettet i Norge er ikke i drift. Stadig utsettelser. Fortsatt kun pilotdrift. PLENUM MØTE 22.-23 OKTOBER 2008 1. Møtets åpning Olli Pahkala ønsket alle velkommen til Finland og ga ordet over til Östersjöfondens representant Edgar Öhberg som ønsket velkommen til Åland og holdt en

Detaljer

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 16. - 22. juni 2014 OPV 2014 1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Operativ organisasjon... 6 2.2 Deltagende enheter... 7 3 PLANLAGTE AKTIVITETER...

Detaljer

Beredskapsøvelser i store og små kommuner

Beredskapsøvelser i store og små kommuner VA konferansen 2015 Beredskapsøvelser i store og små kommuner Erfaring fra arbeidet i Driftsassistansen i Hordaland Hvordan jobbe med beredskap i praksis Eksempler på scenarier og dreiebøker Det er sannsynlig

Detaljer

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks:

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Oppsummering av arbeid og tiltak ved U-864 frem til 2007... 4 2.2 Anbefaling fra Kystverket i 2006 om miljøtiltak for U-864... 7 3 Oppdrag fra Fiskeri- og

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer