Fremtidens Byer, Energi i bygg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens Byer, Energi i bygg."

Transkript

1 Fremtidens byer. Fremtidens Byer, Energi i bygg. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere Pro Teknologi) Hovedaktivtet.: Kontroll/validering av nybygg, optimalisering eksisterende bygg, drift av bygninger. Energimerkesystemet/ordningen Hva innebærer energimerking og energivurdering for eksisterende bygg. Hvordan foreta innkjøp Hva ligger i energivurdering av energitekniske anlegg? Hvilke forpliktelser og hvilke konsekvenser gir EMS Hva betyr dette i daglig drift. Hvorfor kan vi ikke kontrollmåle energimerket. Hvordan holde kontroll på de tekniske anlegg. 44 mill m*2 offentlig bygg ca 9 m*2 pr hode Stats=14 mill m*2 Fylke =5 mill m*2, 80 % av dagens bygg vil bestå i Kommune25 mill m*

2 Et fantastisk Funksjonelt bygg? Bevist valg til omfang og plassering vinduer! Vindu er en "dårlig vegg" 3 Byggeprosessen i byggets levetid. Riktig løsning Riktig valg fra start til mål Byggbare og energiriktige løsninger Stort sett ferdig "driftsklart" bygg Drift FDV OVERTAGELSE BYGGING IGANGKJØRING GRENSESNITTSKONTROLL Entr. FERDIG? IDRIFTSETTELSE PRØVEPERIODE FERDIGBEFARING DRIFT Mangelutbedringer Reklamasjonsperiode Byggeprosjekt fra unnfangelse til reinkarnasjon Idriftsettelsestester med utstyr Installering brukerutstyr

3 Byggets levetid A building is not something you finish, it`s something you start Fra unnfangelse til reinkarnasjon DRIFT Bruksperioden 8760 timer pr år i 60 år? IGANGKJØRING Brukstid kontor 2000 timer pr år ( 8*5*52- ferie, kurs, sykdom) dvs ca 20 % av tiden er driftspersonell tilstede BYGGING Bygget skal fungere riktig uten driftspersonell til stede i 80 % av tiden 5 Formål Formålet Energimerkesystemet skal stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand og mulighetene for å redusere energibruken i bygninger. Formålet med energivurderingen er å stimulere til effektiv drift og vedlikehold og riktig dimensjonering av anlegg. Energimerking Obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Energivurdering Energivurdering skal gjennomføres av en ekspert hvert fjerde år (hvert annet år for store anlegg) for kjelanlegg og klimaanlegg(kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse). I tillegg er det krav til engangsvurdering av varmeanlegg med kjel for fossilt brensel der kjelen er 15 år gammel.. Energimerking, FUBE

4 NS 3454 LIVSLØPSKOSTNADER Hva er FDVU-kostnadene for kontorbygg m*2 BTA Forvaltning kr/ m 2 år Drift kr/ m 2 år (Eks sikring) Vedlikehold kr/ m 2 år Utvikling kr/ m 2 år Sum FDVU kr/ m 2 år Investeringskostnad kr/m 2 ( engangsinvestering Investeringskapitalens årskostnadca kr/ m 2 år Kjernevirksomhetens kostnad kr/ m 2 år. Hva er de store kostnadspostene? : Energi kr/ m 2 år Renhold kr/ m 2 år Avfall?? kr/ m 2 år Vakt og sikring?? kr/ m 2 år Energikostnaden i perspektiv! % av byggets FDV-kostnader 1-1,5 % av kjernevirksomhetens kostnad 7 Livsløpskostnader LCC

5 Hva skal gjøres ved energimerking Kartlegging av bygget samt energi beregning E-Pbl + E-Ems. Etablere en tiltaksliste for å "løfte" bygget til en bedre energiklasse. Foreta energiteknisk vurdering av energitekniske anlegg. Kjeler(energikilder) Varmeanlegg Varme/ Kjøle/ventilasjon-installasjoner Hva vil dette koste for eksisterende bygg? Kartlegging dokumentasjon- Hva finnes av dokumentasjon Energiberegning Tiltaksliste 3-5 kr/m*2 Energiteknisk vurdering av energitekniske anlegg Tiltaksliste 5-10 kr/m*2 9 TEK 10, Energimerkeordningen. EMS Elektrisk Varmepumpe E-Pbl Olje Kjølemaskin Termisk varme kjøling Indikatorer. Referanse i hht standard, Solfanger Vannkraft Bio E Ems Solcelle, Vindmølle etc Gjenvinning, avløp Fjernkjøling E-drift Gass Fjernvarme Netto Energibehov (Beregnet Energi Pbl.) Levert energi (Beregnet = Energi EMS,) Co 2 grense Primærenergi Målt Energi (=Energ drift)

6 Energibruk? E-Pbl = Byggets energibruk basert på Plan og Bygningsloven pr.dato Tek 10.(beregnet) E-EMS = Energibehov basert på energimerkesystemet. ( Beregnet) E-Ems (geo)= Energibehov som E-Ems men bygget er flyttet til riktig geografisk sted. E-drift = Reelt målt energibehov, Levert målt/kjøpt NB kjøling og overtemperatur Alle beregninger baserer seg på NS 3031, energibruk i bygninger. Tips krev minimum 3 beregninger. 1. Beregning med standard belastning i Oslo, Pbl, EMS 2. Beregning som 1 men bygget flyttet på riktig sted 3. Beregning som 2 men med reell drift og belastning 11 Hvilket areal skal benyttes? Blokkoppdeling NS

7 Egendefinert norm for tiltaksvurdering? Funksjonsblokker NS 3457 Bygg type Funksjonstype Energira mme EMO A B C Tek 10 D E F G 711 Lokalsykehus Sentralsykehus Regionsykehus, Universitetssykehus 714 Spesialsykehus Sykehjem Bo og behandlingssenter Rehabiliteringsinstitusjon Klinikk Helse og sosialsenter, helsestasjon 733 Kurbad Enebolig Tomannsbolig vertikaldelt Tomannsboloig horisontaldelt Boligblokk 2 etasjer Boligblokk på 3-4 etg Boligblokk på 5 etg og flere Kontor og administrasjonsbygg 511 Hotellbygning Motellbygning Barnehage Laboratoriebygg Energimerking, FUBE Registrering av underlag

8 Viktig at byggeier har eierforhold til EMS. 15 Energivurdering av tekniske anlegg

9 Viktig med oversikt over de energitekniske installasjoner Ventilasjonsskjema 17 Tiltaksliste, Foreslåtte energitiltak skal settes opp tabellarisk( regneark som vedlagt) med minimum følgende informasjon. Bygg, system, produkt. Hva det betjener. Hva innbefatter tiltaket. Forventet energibesparelse Forventet investeringskostnad. Dersom tiltaket er avhengig av eller må kombineres med andre tiltak, vedlikeholdsoppgaver så skal dette angis. Tiltakets levetid. Tiltakets pay-bak Tiltakets Internrente når realrente settes til 5 % og energiprisen settes til 1 kr Kwh. se vedlegg. registreringskjema Husk at all informasjon skal være oppdragsgivers eiendom

10 Hvordan skal energirapporten se ut?? Byggherren skal ha eiendomsretten til alle data/underlag 19 Hvordan skal energibruken kontrolleres. DRIFT Bruksperioden 8760 timer pr år i 60 år? IGANGKJØRING Brukstid kontor 2000 timer pr år ( 8*5*52- ferie, kurs, sykdom) dvs ca 20 % av tiden er driftspersonell tilstede BYGGING Bygget skal fungere riktig uten driftspersonell til stede

11 EOS- Energioppfølgings system Cebyc Entro Apas Siemens GK. Schneider EOS GSM/3G/4G Hva med effekt NS-EN Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning Timesverdier fra nettleverandør (Inntil 7 dager forsinket) 21 Beslutningsstøtesystem for drift av bygninger. Fakturering Forvaltning Vedlikehold Verktøy for å kommunisere med ulike systemer EOS Alarmanlegg Automatikk M/ WEB SERVER Energimålerer M-bus Sonesystem KNX/LON etc Brannvarsling Adgangskontroll

12 Verktøy for effektiv drift. Sentral driftskontroll? ( 80-20) Automation net Management net SD-O SRO/ SD-U PLS Internett Intranett SQL/OPC Teknisk nett/ Intranett Web Nettverk US F.eks. BACNET TCP/IP FND Driver for undersentraler er nødvendig Skjermdriver for overordnet Bacnett, Ethernet Echelo Profibus FMS/DP C-bus etc Field net Kommunikasjonsenhet. Installasjonsbuss, Tradisjonell kabling eller. Undersentral PLS/DDC Trad.kabling eller f.eks.eib Echelon, Profibus PA, FF -Foudation BUS, Can-system etc 23 Ventilasjonsanlegg Kjekt med system som varsler at bensintanken er TOM

13 Hører vi om de gode prosjektene?? Byggherre ( utbygger) Leietaker Arkitekt Prosjektleder Prosjekterende Har alle disse felles mål for å redusere energibruken påvirkning Byggeleder Entreprenør Leverandør kostnad Driftspersonalet 25 Riktig energibruk, bruk av teknikk! Hvem er du???

Verktøy og teknikk for effektiv drift av bygg

Verktøy og teknikk for effektiv drift av bygg Kompetanse for bedre Eiendomsforvaltning. NTNU 2011 Verktøy og teknikk for effektiv drift av bygg Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere

Detaljer

Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima.

Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima. Vedlikeholdsplanlegging Dokumentasjon Energi, Brann, sikkerhet, Inneklima. Hvorfor dokumentasjon Hva finnes. Standardisering FDV-dokumentasjon. Building smart Brynjulf Skjulsvik GODT DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Effektivisering med smart bruk av FDV-systemer. FDV-systemer, veien til suksess?? Har alle felles mål???

Effektivisering med smart bruk av FDV-systemer. FDV-systemer, veien til suksess?? Har alle felles mål??? Effektivisering med smart bruk av FDV-systemer FDV-systemer, veien til suksess?? Har alle felles mål??? Juridisk Eier Utførende eier Forvalter Leietaker Drift og vedlikeholdspersonalet Systemleverandør

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 Side 2 av 16 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER

Detaljer

Enovas byggstatistikk 2007

Enovas byggstatistikk 2007 Enovas byggstatistikk 2007 enova rapport 2008:3 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer og utføre andre avtalte

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder

Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder Informasjon starter i tegning/blokk BIM-koder Egenskaper blokk Elementer ID-kode / TAG Designegenskaper Areal leieavtale Vedlikehold Rapportering offentlige Kommune Arbeidstilsynet etc Digital dokumenter

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Utviklingskontrakter gir muligheter

Utviklingskontrakter gir muligheter Utviklingskontrakter gir muligheter Lysark fra konferansen Utviklingskontrakter gir muligheter Rapport fra konferansen vil foreligge om noen uker. (Anne Sigrid Haugset og Morten Stene) 1 17.09.2009 Innovasjon

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Alle kan energimerke nå 1. januar 2010: Ordningen trådte

Detaljer

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET?

ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? ENERGIMÅLINGER PÅ POSTENE I NS 3031 ER DET PRAKTISK MULIG OG HVA KOSTER DET? Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultaivator EvoTek AS EvoTek AS ble etablert 1. april 2004 Rådgivingsfirma som tilbyr

Detaljer

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet) Rådgivere. Energi & miljø. Strategi. Forretningsutvikling. FoU Opplæring og godkjenning av energirådgivere for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Bygningsenergidirektivet)

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering

Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering 0 1 1 1 Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering 2 Etterisolering gir store miljøgevinster og redusert energiforbruk 40% av Europas energiforbruk

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger og installasjoner En kvalitativ og kvantitativ studie Erling Viljugrein Stølen Master i energi og miljø Innlevert: juli 2014 Hovedveileder: Vojislav Novakovic,

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer