Nyskaping forankret i tradisjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyskaping forankret i tradisjoner"

Transkript

1 Nyskaping forankret i tradisjoner

2 Jan Ryde «Orgelbygging har alltid vært en kreativ prosess, stadig drevet av søken etter den optimale klang.» Orgelbygger Jan Ryde er født i Vasa i Finland. Han har sin utdannelse innen musikk, teknikk og orgelbygging fra Finland og Danmark. Dr. philos. Hans Jacob Tronshaug skriver følgende om Rydes betydning for orgelbyggerkunsten i Norge: «Jan Ryde har først og fremst bygd opp orgelbyggeriets renommé gjennom sin intonasjonskunst og den høye håndverksmessige standarden firmaet representerer i dag. Som orgelbygger har han tatt utgangs punkt i det beste innenfor klassisk nordisk orgelbyggerkunst og utviklet disse trekkene på en måte som gjør at orglene fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS er særegne og enhetlige både klanglig og teknisk. En stadig utvikling på det håndverksmessige området har ført til at firmaet i dag representerer noe av det ypperste man finner innenfor moderne nordisk orgelbygging.» Nyskaping forankret i tradisjoner Ryde & Berg Orgelbyggeri bygger orgler som klanglig og visuelt er tilpasset rommets arkitektoniske og akustiske forhold. Ved å kombinere kunnskap om tradisjonell orgelbygger kunst med moderne teknologi, skapes instrumenter som egner seg like godt til å uttrykke musikk fra det 16. århundre som moderne musikk. «Tiden vi lever i gir impulser om nyskaping. De instrumentene som skapes gir mulighet for nye retninger innen musikk-komposisjoner tallets orgelbyggere la grunnlaget for barokkens store og mektige orgelverk dagens orgelbyggere legger grunnlaget for dette årtusenets utvikling.» Respekt for århundrelang tradisjon og estetikk kombineres med en stor vilje til å utforske nye veier og nye løsninger innen orgelbyggerkunsten. Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Firmaet ble etablert i 1985 av orgelbyggerne Jan Ryde og Nils Olof Berg. Siden 1987 er firmaet eid og drevet av Jan Ryde. Ryde & Berg er Norges største orgelbyggeri, og har levert over 100 orgler til norske kirker og musikkinstitusjoner. Ryde & Berg utfører også restaurering, og har spesialkompetanse innen akustisk rådgivning. Samarbeid Ryde & Berg har i mange år samarbeidet med den svenske arkitekten Ulf Oldæus, som er en av Europas fremste fasade arkitekter. Sammen med dr. ing. Helge Mordt i Predictor AS, dr.ing. Odd Arild Olsen i Fibula AS og prosjekt leder Frode Valen i Storm Elektro AS, har vi utviklet vårt kombinasjonssystem RBSetzer. Systemet videreutvikles jevnlig i takt med de teknologiske fremskrittene. 2

3 Oslo domkirke Opus 34/1996, 16 stemmer, II-P - Kororgel Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: P E Lindströms Måleri AB, Örebro Orgelkonsulent: Terje Kvam og Kåre Nordstoga HOVEDVERK I SVELL: Principal 16 Oktav 8 Bourdon 8 Vox candida 8 Kvint 2 2/3 * Oktav 2 * Ters 1 3/5 * Mixtur V * POSITIV I SVELL: Bordun 8 Gamba 8 Principal 4 Waldfløyte 2 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Oktav 8 & Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk/elektronisk. RBSetzer m/pls-system Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 * Delte register Kåre Nordstoga, domorganist: «Kororgelet i Oslo Domkirke har vakt stor begeistring både hos organister og hos alle de musikere som har spilt sammen med det. Orgelets kvaliteter kommer spesielt til sin rett i samspill med kor og ved kammermusikk, men brukes også mye til gudstjenester. Selv om det kun har 16 stemmer, har det vist seg å være et meget fleksibelt og velklingende instrument.» 3

4 4 4

5 & Oslo domkirke Opus 39/1998, 53 stemmer, III-P - Hovedorgel Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Malerarbeid: P E Lindströms Måleri AB, Örebro Orgelkonsulenter: Hans Fagius, Hans-Jacob Tronshaug, Terje Kvam, Kåre Nordstoga. Fasadens arkitektur og treskjæring: Orgelets fasade er hovedsakelig tegnet og bygget av Daniel Lambert Karsten (1727). Arkitekt SAR Ulf Oldæus, Stockholm, har vært ansvarlig for fasaderestaureringen. Akantusvingene på siden av hvert pedaltårn er sammensatt av to forskjellige treskjærerarbeider: Nedre halvdel ble trolig skåret av treskjærer Lars Borg og stammer fra kirkens første orgel bygget av Carl Gustav Luckwitz i Den øvre delen er sannsynligvis skåret av sønnen, Nicolai Borg, og skjøtt til den gamle delen i Spillebordet og deler av området rundt er rekonstruert og nybygd av Ryde & Berg. Orgelet er en nykonstruksjon, da det ikke fantes noe annet bevart enn fasaden fra Karstens-orgelet. Det nye orgelet er bygget i nordisk klassisistisk stil. Olivier Latry, organist i Notre Dame, Paris: «Et musikalsk instrument. Det er laget for kirken lyder ikke for høyt, ikke for lavt. Kort og godt perfekt!» «Grunnstemmene synger, det er i det hele tatt et syngende instrument. Vi kan kjenne igjen det typisk skandinaviske i rørstemmene det klinger godt for musikk la oss si av Bach og Buxtehude. Samtidig tar orgelet utmerket vare på de franske mestrenes orgelspråk, f.eks. Dandrieu. Dette er et annerledes orgel. Et orgel med sjel og stor personlighet.» Olivier Latry hevder at det er grunn til å tenke over om ikke Oslo-orgelet er veien å følge når det gjelder fremtidig orgelbygging. (Fra intervju i avisen Vårt Land i forbindelse med innvielsen av orgelet.) HOVEDVERK (I): Principal 16 Bordun 16 Gamba 8 Spissfløyte 8 Gedaktfløyte 4 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur VII Mixtur III Cornet V Trompet 16 POSITIV (II): Gedakt 8 Vox candida 8 Rørfløyte 4 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Terz 1 3/5 Kvint 1 1/3 Mixtur III Kromhorn 8 Tremulant SVELLVERK (III): Bordun 16 Flûte harm. 8 Bordun 8 Fugara 8 Voce celeste 8 Principal 4 Italiensk fløyte 4 Nasard 2 2/3 Waldfløyte 2 Terz 1 3/5 Mixtur VI Bombarde 16 Trompet harm. 8 Obo 8 Clairone 4 Tremulant Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk/elektronisk. RBSetzer m/pls-system Manualomfang: C - a Pedalomfang: C - f Kopler: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, III 4 /P PEDAL: Grand bourdon 32 Principal 16 Subbass 16 Fløytebass 16 Oktav 8 Gedakt 8 Mixtur V Basun 32 (Walcker 1930) Basun 16 Trompet 4 Kåre Nordstoga, domorganist: «Orgelbygging er på mange måter et nådeløst kunsthåndverk, hvor hver minste detalj er viktig for helheten, og hvor resultatet er underlagt ufravikelige akustiske naturlover. Teknologien er like avansert som ved flybygging, samtidig som moderne teknologi ikke er relevant for dette håndverket. Klangen i et orgel er naturlig, ikke elektrisk eller digitalt manipulert.» «Hovedorgelet i Oslo domkirke har en påfallende varm og vokal klang. Både labialverk og rørverk har dessuten et uttrykkspotensial som en organist bare kan drømme om. Orgel klangen oppleves som uvanlig fleksibel, noe som særlig kommer til uttrykk i samspill med kor, menighetssang og instrumenter. For øvrig har orgelet en stilistisk personlighet som kommuniserer med store deler av orgellitteraturen.» 5

6 6

7 Norges musikkhøgskole, Oslo Opus 14/1990, 22 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: P E Lindströms Måleri AB, Örebro Orgelkonsulent: Orgellærerene Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 & HOVEDVERK: Bordun 16 Rørfl øyte 8 Gedaktfløyte 4 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur V Fagott 8 SVELLVERK: Gedakt 8 Gamba 8 Principal 4 Italiensk fløyte 4 Waldfløyte 2 Cornettino II Kvint 1 1/3 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Oktav 8 Gedakt 8 Fagott 16 Bjørn F. Boysen, professor: «I forbindelse med innredningen av Musikkhøgskolens nybygg fikk kirkemusikkutdanningen en unik anledning til å skreddersy nye orgler til våre behov. I tillegg til at byggets store konsertsal, Lindemansalen, selvfølgelig skulle ha et større instrument, sto instrumentet til den planlagte orgelsalen sentralt. Mens Lindemansalen allerede i utgangspunktet var planlagt med mange formål for øye, hvorav bruk av orgelet bare var ett, skulle orgelsalen (som siden har fått navnet Sandvoldsalen) på heltid være sentrum for orgelundervisningen. Høgskolens orgellærere var enige om at det kommende instrumentet måtte kunne favne over et vidt spekter av orgellitteratur, samtidig som vi ønsket oss et instrument med sjarm og personlighet. Dette sto i noen grad i motsetning til en svært vanlig trend på denne tiden, der tilsvarende undervisningsinstrumenter ofte ble bygget som mer eller mindre slaviske kopier av orgler fra en historisk epoke. Jan Ryde tok oppgaven på strak arm og resultatet er blitt et instrument som er sterkt preget av sin opphavsmann. «Med en daglig bruk på timer har orgelet i løpet av sine første 14 år fått en bruk som må svare til langt over 100 år for et kirkeorgel» «Det ene øyeblikket spilles det Franck, det neste Scheidt, Buxtehude eller Bach. Ingenting kan sies å klinge autentisk, men det meste klinger utsøkt musikalsk.» Med en særpreget, varm og vakker klang og med utsøkte håndverksmessige detaljer er det blitt et instrument vi som daglige brukere ikke er gått trett av. Det relaterer ikke direkte til noen spesiell orgelstil, men kommer svært ulike typer orgelmusikk i møte på en spennende måte. Det ene øyeblikket spilles det Franck, det neste Scheidt, Buxtehude eller Bach. Ingenting kan sies å klinge autentisk, men det meste klinger utsøkt musikalsk. Med en daglig bruk på timer har orgelet i løpet av sine første 14 år fått en bruk som må svare til langt over 100 år for et kirkeorgel. Dette til tross, har det så langt vært svært få problemer med instrumentet, selv om benbelegget på manualtangentene har fått slitasjegroper som man ellers bare ser på de virkelig gamle orglene. Orgelet har fremfor alt blitt det vi hadde ønsket det skulle bli, en referanse som våre studenter har med seg når de siden i livet kommer ut fra skolen og skal forholde seg til instrumenter av ulik opprinnelse og kvalitet.» 7

8 8

9 Sande kirke, Vestfold Opus 47/1999, 20 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Malermester Tore Persen AS, Holmestrand Treskjærere: Elling Johansen og Hans Westgaard, Fredrikstad Orgelkonsulent: Kåre Nordstoga HOVEDVERK: Principal 16 (c 0 ) Prinicipal 8 Rørfløyte 8 Vox candida 8 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur V & OVERVERK: Gedakt 8 Salicional 8 Rørfløyte 4 Waldfløyte 2 Obo 8 Tremulant Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 PEDAL: Subbass 16 Oktavbass 8 Basun 16 Anders Eidsten Dahl, kantor: «Orgelet i Sande kirke representerer en litt uvanlig stilretning om vi ser på hva som er og har vært trenden av nybygde orgler i Norge de siste årene. Instrumentet har klare klassisistiske og tidlig-romantiske føringer i disposisjonen, men er ikke utstyrt med svell. Det er det nordisk klassisistiske orgelet som er den klanglige hovedinspirasjonskilde. Med et bredt 8 fots fundament skaper dette en vokalrettet klang, og gode muligheter for gradvise dynamiske oppbygninger noe som kler det romantiske orgelrepertoaret godt. Men instrumentet er vel så anvendelig til eldre repertoar, som musikk av barokkens mestere. Sande kirke er ikke preget av stor etterklang, og valg av klangkonsept kler dette rommet godt. Her må instrumentet selv skape klangen i rommet. Ellers må man trekke fram den usedvanlig vakre orgelfasaden som med inspirasjon fra kirkens altertavle og prekestol forskjønner og beriker Sande kirke visuelt.» 9

10 Innset kirke, Rennebu, Sør-Trøndelag Opus 62/2003, 14 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Bækkevold & Møller DA, Hønefoss Fasademalerier: Håkon Bleken og Håkon Gullvåg Orgelkonsulent: Per Fridtjov Bonsaksen & HOVEDVERK: Principal 16 Trefløyte 8 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur IV Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 Mekaniske frikombinasjoner i HV SVELLVERK: Gedakt 8 Vox candida 8 Waldfløyte 2 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Oktavbass 8 Kjell Kvernaas, arkitekt: «Innset kirke, bygget 1642, ble gjenreist og vigslet år 2000, etter at den ble totalskadet ved brann i Kirken ble gjenoppbygget på samme tuft, med samme grunnform og hoveduttrykk. Kirkerommets disposisjon ble tilpasset dagens liturgi, og byggets arkitektur og detaljering uttrykker også kirkestedets lange historie inn i en ny tid. Orgelet ble plassert nede i kirkerommet, og inngår i likhet med det øvrige interiør i et helhetlig uttrykk, både formmessig og kunstnerisk. Kirkens kunstneriske utsmykking et samarbeidsprosjekt mellom kunstnerne Håkon Bleken og Håkon Gullvåg, henter som gjennomgangstema sine motiver fra det gamle og det nye testamentet. Orgelets høyreiste front inngår således i utsmykkingen med bibelske motiver 6 i tallet, oppmontert vekselvis Bleken og Gullvåg som i kirkerommet forøvrig.» «Orgelet består av ca deler totalt.» Jan Ryde, orgelbygger: «Orgelet i Innset kirke har 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Hver stemme har 56 piper i hovedverk og positiv. Unntaket er Mixturen, som har ca fire piper for hver tone. I pedalverket er det 30 piper for hver stemme. Den lengste pipen har en tonelengde på 440 cm, den minste pipen har en lengde på 2 cm. Totalt er det 862 piper i orgelet. Orgelet har ca deler pr. stemme, og består dermed av ca deler totalt. Det er benyttet sju forskjellige treslag: Furu (orgelhus), dansk hvitbøk (mekanikkdeler), ibenholt og kanadisk eik (spillebordet), ibenholt og sibirsk gran med belegg av oksebein (tangentene), bjørk og furu (trepipene). Mesteparten av pipene i orgelet er bygget i en tinn- og blylegering på mellom 40 og 80 %. Legeringen bestemmes av akustiske forhold og stilistisk retning.» 10

11 11

12 12

13 Vardeneset kirke, Stavanger Opus 63/2003, 17 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: P E Lindströms Måleri AB, Örebro Orgelkonsulent: Asbjørn Myrås Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 HOVEDVERK: Principal 16 Rørfløyte 8 Vox Candida 8 Oktav 2 Cornett III Mixtur IV SVELLVERK: Bordun 8 Gamba 8 Traversfløyte 4 Waldfløyte 2 Obo 8 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Basun 16 & Gunn Randi Leite, kantor: «Orgelet i Vardeneset kirke er spennende både arkitektonisk og klangmessig. Farge- og linjemessig er fasaden skreddersydd kirken: Treverket skimtes gjennom hvit beis, og avrundede buer i toppen lager en fin brytning med kirkerommets mange rette linjer. Dette er tema som er fanget opp fra kirkens interiør og arkitektur for øvrig. Orgelet har behagelig, mektig og fyldig klang. Det er plassert på galleriet og nytter dermed akustikken i kirken, som har god takhøyde og er bygget i mur, til fulle. Disposisjonen gir orgelet muligheter både i forte- og pianissimo-spill. Dermed er det godt egnet til bruk ved de fleste anledninger, alt fra alvorlige og sorgtunge til festligere anledninger. Det er et svært godt instrument til å gjøre den jobben det blir aller mest brukt til, nemlig å lede menighetens salme sang. Imidlertid har musikeren også mulighet til å lage spennende registerkombinasjoner til annen type musikk.» 13

14 14

15 Lillestrøm kirke Opus 69/2004, 31 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: P E Lindströms Måleri AB, Örebro Orgelkonsulent: Kåre Nordstoga HOVEDVERK: Principal 16 Gamba 8 Flûte harm. 8 Bourdon 8 Fl. oktaviante 4 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Cornett V Mixtur V & SVELLVERK: Basetthorn 8 Bordun 8 Salicional 8 Voceceleste 8 Flûte traverso 4 Waldfløyte 2 Cornettino II Mixtur V Trompet harm 8 Obo 8 Clarione 4 Tremulant PEDAL: Violonbass 16 Subbass 16 Fløytebass 8 Gedakt 8 Basun 16 Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk og elektronisk. RBSetzer Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 Hans Fagius, professor, Det kgl. danske musikkonservatorium: «Den nya Ryde & Berg-orgeln i Lilleström Kirke är ett mästerverk som i alla avseenden håller högsta kvalitet. Det gäller såväl den tekniska uppbyggnaden som den fönämliga intonationen. Men det som ändå imponerar mest är den konsekvent genomförda stilen (med mindre, välmotiverade kompromisser som inte faller utanför ramen). Man har känslan av att sitta vid en äkta Cavaille-Coll-orgel med allt vad det innebär från breda sjungande grundstämmor, stora solistiska flöjter till grandiosa rörverk som fyller varje vrå av kyrkan. Det finns bara några få orglar i Skandinavien som kan ge organist och åhörare samma överväldigande upp levelse av den symfoniska orgelmusiken.» «Det finns bara några få orglar i Skandinavien som kan ge organist och åhörare samma överväldigande upp levelse av den symfoniska orgelmusiken.» Harald Rise, professor, Institutt for musikk NTNU: «Ryde & Berg Orgelbyggeri AS sine instrumenter kjennetegnes av høy teknisk og klanglig kvalitet. Det nye orgelet i Lillestrøm kirke er intet unntak. Det preges av varme i intonasjonen, med syngende labialstemmer og glansfulle rørstemmer. Orgelets pleno klinger bredt, fyldig og balansert. Enkeltstemmene er vakre og fleksible, og har utmerkede ensemblekvaliteter så vel som solistiske egenskaper. Med dette praktfulle instrumentet befester orgelbyggeriet sin framstående posisjon både i norsk og internasjonal sammenheng.» 15

16 & Røa kirke, Oslo Opus 74/2005, 27 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Orgelkonsulent: Kåre Nordstoga HOVEDVERK: Principal 16 Fl. harmonique 8 Gamba 8 Bourdon 8 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur V SVELLVERK: Bordun 16 Basetthorn 8 Bordun 8 Salicional 8 Voce celeste 8 Traversfløyte 4 Fløyte 2 Cornettino II-III Trompet harm. 8 Obo 8 Clairone 4 Tremulant PEDAL: Violonbass 16 Subbass 16 Oktavbass 8 Basun 16 Traktur: Mekanisk Registratur: Elektronisk. RBSetzer Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 Gunnar Petersen-Øverleir, kantor: «Røa kirkes Rydeorgel fra 2005 er et fleksibelt orgel som egner seg svært godt til gudstjenestespill, kirkelige handlinger og konserter med både gammel og ny orgellitteratur. Og det beste av alt, orgelet gjør som jeg vil, og ikke omvendt! Jeg er heldig som får spille på dette instrumentet.». Jan Ryde, orgelbygger: «Kirkerommet i Røa kirke har mye til felles med Lillestrøm, men bl.a. på grunn av begrenset plassforhold og et stort rundt vindu med glassmaleri, ble orgelets utforming i høy grad påvirket av og tilpasset dette. Disse forholdene er som så ofte i orgelbygg utslagsgivende for hvordan orgelet konstrueres, og til sist hvordan det vil klinge. Orgelhusets form er sterkt medvirkende til utformingen av den klanglige profilen. Dette orgelets stilretning heller mot det romantiske sent 1800-/ tidlig 1900-tall og kan beskrives som et annerledes orgel. Disposisjonen har mange solostemmer og stor dynamisk spennvidde, noe som gir stor fleksibilitet». 16

17 17

18 18

19 & Vantörs kyrka - Stockholm Opus 82/2006, 36 stemmer, III-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Kurt Fredrikssons Måleri AB, Märsta Orgelkonsulent: Mattias Wager HOVEDVERK (I): Borduna 16 Fl.harm. 8 Gamba 8 Octava 4 Octava 2 Cornett V Mixtur IV Trumpet 8 POSITIV I SVELL (II) Gedackt 8 Fugara 8 Principal 4 It.flöjt 4 Nasard 2 2/3 Waldfl. Cyl 2 Ters 1 3/5 Larigot 1 1/3 Cromorne 8 Tremulant Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk og elektronisk. RBSetzer Manualomfang C-g Pedalomfang C-f Mekaniske kopler: I/II, II/III, P/I, P/II, P/III Mekatroniske kopler: I/III og III 16 SVELLVERK (III): Basetthorn 8 Rörflöjt 8 Salicional 8 Voix celéste 8 Salicet 4 Fl. octaviante 4 Flöjt 2 Sedecima 1 Tr. harm. 8 Oboe 8 Clairon 4 Tremulant PEDAL: Violon 16 Subbas 16 Borduna 8 Octava 4 Basun 16 Trumpet 8 Mattias Wager, organist i Stockholms domkyrka Storkyrkan: «Genom den nya orgeln i Vantör har firma Ryde & Berg än en gång visat sig tillhöra de absolut främsta inom skandinaviskt orgelbyggeri. Med sin enastående mångsidighet gör orgeln i Vantör rättvisa åt olika epokers musik samtidigt som den behåller en egen unik klanglig personlighet. Jan Ryde och hans orgelbyggare har bemästrat byggnadens svåra akustik och skapat ett instrument med klangliga egenskaper som vanligen förknippas med betydligt större orglar: en dynamisk spännvidd från skiraste pianissimo till ett härligt fullt verk som övertygar med sin fysiska påtaglighet. Varje stämma har sin egen distinkta personlighet, men sammansmälter skönt med de andra. Principalkörerna har en robust och sjungande karaktär, flöjterna är många och rikt differentierade och rörverken är färgrika. Orgelbyggarna Ryde & Berg övertygar med sin spännande kombination av å ena sidan hantverk och intonationskonst på allra högsta nivå och å andra sidan en ovanligt stor kreativitet och öppenhet för nya idéer. I detta avseende har orgeln i Vantör blivit ett lysande och utmanande bidrag till diskussionen om den samtida orgeln.» 19

20 20

21 Elverum kirke Opus 83/2007, 28 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Kurt Fredrikssons Måleri AB, Märsta Treskjæring: Arve Mosand, Skreia Orgelkonsulent: Hans Jacob Tronshaug HOVEDVERK: Principal 16 (E) Rørfløyte 8 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Kornett IV (f 0 ) Mixtur IV Vox humana 8 OVERVERK I SVELL: Bordun, tre 16 Basetthorn 8 Gamba 8 Gedakt 8 Unda maris 8 Fugara 4 Traversfl. 4 Waldfl. 2 Sesquialtera II Mixtur III Obo 8 Tremulant PEDAL: Principal 16 Subbass 16 Oktav 8 Gedakt 8 Basun 16 & Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk og elektronisk. RBSetzer Manualomfang: C - g Pedalomfang: C - f Kopler: II/I, I/P, II/P, II4 /P Hans Fagius, professor, Det kgl. danske musikkonservatorium: «Den nya orgeln i Elverums kirke är ett underbart instrument både klangligt och arkitektoniskt väl anpassat till rummet. Intonationen är mycket vokal och behaglig, och instrumentet lämpar sig utmärkt för musik från senbarocken fram till tidig romantik med komponister som t.ex Mendelssohn, Schumann eller Ritter. Vid min egen konsert spelade jag bara verk av Bach vilket också var en fin upplevelse. Elverums kirke är bara att gratulera till ett så förnämligt instrument!» 21

22 Kroken kirke, Tromsø Opus 84/2007, 20 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Kurt Fredrikssons Måleri AB, Märsta Orgelkonsulent: Bengt Norbakken HOVEDVERK: Bourdon 16 Flûte harmonique 8 Rørfløyte 8 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur IV SVELLVERK: Basetthorn 8 Bordun 8 Salicional 8 Flûte oktaviante 4 Flûte 2 Cornettino II-III Obo 8 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Oktavbass 8 Basun 16 «Stemmene er vakre og fleksible, og har utmerkede solokvaliteter og egner seg også godt til akkompagnement eller gruppespill. Og uansett hva man gjør så synger orgelet!» & Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 Bengt Norbakken, kantor: «Ryde & Berg Orgelbyggeri AS har nok en gang levert et instrument av høy teknisk og klanglig kvalitet. Da det skulle bygges orgel til Kroken kirke i Tromsø var det et kriterium som var udiskutabelt: Orgelet skulle synge! For når orgelet synger da synger også menigheten. Vi fikk et instrument som preges av en varm klang, med syngende labialstemmer og glansfulle rørstemmer. Stemmeutvalget er som en kunstmalers palett som gir mange og gode kombinasjonsmuligheter enten det er orgelets pleno som nyttes eller det er en enkeltstemme. Stemmene er vakre og fleksible, og har utmerkede solokvaliteter og egner seg også godt til akkompagnement eller gruppespill. Og uansett hva man gjør så synger orgelet! Med dette instrumentet har Kroken kirke fått et av de beste instrumentene i landsdelen.» 22

23 23

24 24

25 Kisteorgel Opus 77B/2007, 4,5 stemme, Nidarosdomen Gedakt 8 eik/pære Gedaktpommer 4 eik/metall Principal 2 Sedecima 1 Kvint 2 2/3 diskant Transponerbart klaviatur Hz Delte register Manualomfang: C-d «Det som imponerte aller mest var instrumentets klanglige potensiale.» & Guttorm Ihlebæk, tidl. domkantor: «Fredrikstad Domkirke anskaffet i 2002 et kisteorgel fra orgelbyggeriet Ryde & Berg. Bakgrunnen var behovet for et continuo-instrument som kunne fylle behovet for domkorets (Borg Bach-Kor) stadig flere fremførelser av klassiske kirkemusikkverk med bruk av gamle instrumenter (mulighet for a 1 = 415 Hz), samt et kororgel som kunne brukes liturgisk. Anskaffelsen oppfylte til fulle begge disse behov. Instrumentet ble teknisk og håndverksmessig på et meget høyt nivå. Men det som imponerte aller mest var instrumentets klanglige potensiale. Til tross for bare 4 ½ stemme, har orgelet kunnet lede menighetssangen på en utmerket måte. Samtidig ble det et meget godt continuo-orgel, noe som også barokkorkesteret Barokkanerne s meget kompetente continuo-spiller har gitt sterkt uttrykk for. Jan Ryde har ved dette instrumentet nok en gang befestet sin store intonasjonskunst.» Samme type kisteorgel finnes i domkirkene i Oslo, Fredrikstad (bildene til høyre) og Hamar, samt i flere mindre kirker. 25

26 Tønsberg domkirke Opus 89/2008, 60 stemmer ( transm.), IV-P Orgelbygger: Th. Frobenius (1924) og Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Kurt Fredrikssons Måleri AB, Märsta Treskjæring: Arve Mosand, Skreia Orgelkonsulent: Hans Jacob Tronshaug HOVEDVERK (I): Principal 16 (ny) Grossgedackt 8 Hohlflöte 8 Violoncello 8 Gemshorn 8 Offenflöte 4 Kvint 2 2/3 (ny) Oktav 2 (ny) Mixtur 4 fag 2 2/3 Kornet 3 5 fag Trompet 4 (ny) PRELUDERVERK I SVELL (II): Kvintatøn 16 Fløiteprincipal 8 Salicional 8 Flûte harm. 8 Cor de nuit 8 Unda maris 8 Fugara 4 Rohrflöte 4 Kvint 2 2/3 Flageolet 2 Ters 1 3/5 Klarinet 8 (rek. 2008) Cymbelstjerne Tremulant II SVELLVERK (III): Bourdon 16 Hornprincipal 8 Bourdon 8 Flauto traverso 8 Viola di Gamba 8 Voix celeste 8 Prestant 4 Flûte octaviante 4 Octavin 2 Plein Jeu 3-5 fag Fagot 16 Oboe 8 Klarine 4 Tremulant III FJERNVERK I SVELL (IV): Bourdon 16 Viola 8 Bourdon doux 8 Spitzflöte 8 Vox angelica 8 Gemshorn 4 Harm.ætheria 3 fag Vox humana 8 Tremulant IV PEDAL: Fløitebass 16 Violonbass 16 Subbass 16 Bourdonbass 16 Kvintbass 10 2/3 Bassfløite 8 Violon 8 (ny) Bourdonbass 8 Principalfløite 4 Fløite 4 Basun 16 Fagottbass 16 Orage Traktur: Mekanisk/Pneumatisk/Elektronisk Registratur: Elektronisk RBSetzer Manualomfang: C-a Pedalomfang: C-g & Normalkopler for hånd og fot: II/I, III/I, IV/I, III/II, I/P, II/P, III/P, IV/P Oktavkopler for hånd: Superoktav II, Superoktav III, Superoktav IV, Superoktav P, Superoktav II/I, Superoktav III/I, Suboktav III, Suboktav IV, Suboktav II/I, Suboktav III/I Generalcrescendo Rørverk av/på Mixturer av/på Orgelet i Tønsberg domkirke ble bygget av firmaet Frobenius & Co, København, og sto ferdig i Det hadde 53 stemmer fordelt på fire manualer og pedal, og var på det tidspunktet Norges største. Hele orgelet, med unntak av fjernverket, sto oppstilt bak Eriksen & Svendsens orgelprospekt fra Kirken ble restaurert i 1930-årene, og i 1954 ble orgelet ombygd av J.H.Jørgensen, Oslo. Trakturen ble gjort elektrisk, og orgelet fikk nytt spillebord og ny fasade. De viktigste delene ble imidlertid beholdt nærmest uforandret; både pipeverk, vindlader og belger. Orgelet ble restaurert/ombygd i 2008 av Ryde & Berg Orgelbyggeri. Det ble samlet bak ny fasade tegnet av arkitekt SAR Ulf Oldæus, Stockholm, og det ble bygget nytt spillebord med RBSetzer ( kombinasjoner).orgelet har en unik kombinasjon av mekanikk, pneumatikk og elektronikk 26 Svein Erik Tandberg, kantor: «For oss som har lyttet til Domkirkens orgel nærmest fra barnsben av, dro vi hele tiden kjensel på instrumentets tidligere identitet. Likevel har dette særpreget vært gjenstand for en betydelig raffineringsprosess. Noe slikt krever kunstnerisk og håndverksmessig innsikt på høyeste plan. Disse kravene har orgelbyggerfirmaet Ryde & Berg innfridd til fulle. Imponerende!» (Fra omtale i Tønsbergs Blad i forbindelse med innvielsen av orgelet.)

27 Orgelet i Tønsberg domkirke ble bygget av firmaet Frobenius & Co, København, og sto ferdig i Det hadde 53 stemmer fordelt på fire manualer og pedal, og var på det tidspunktet Norges største. Hele orgelet, med unntak av fjernverket, sto oppstilt bak Eriksen & Svendsens orgelprospekt fra

28 Uddevalla kyrka Opus 91/2009, 12 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Gunnar Eldh, Lysekil Orgelkonsulent: Sven Åke Svensson, Lysekil HOVEDVERK: Borduna 16 Rörflöjt 8 Octava 4 Kvinta 3 * Octava 2 * Mixtur III Trumpet 8 * POSTIV I SVELLVERK: Gedackt 8 Flöjt 4 Tremulant PEDAL: Subbas 16 Gedackt 8 Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-f Pedalomfang: C-d Kopler:II/I, I/P, II/P, II4 /P Cymbelstjärna * Delte register & Birgitta Brodén, organist: I korets begränsade utrymme har Ryde & Berg skapat en mycket välklingande orgel och med goda tekniska lösningar. Spelbordet är placerat på sidan, av utrymmesskäl och praktiska skäl, för att organisten smidigt ska kunna leda både kör- och församlingssången. Orgeln flyttas ut 50 cm så att man lätt kommer åt att stämma trumpeten. Den fylliga och grundtonsrika klangen, baserad på två manualer och pedal, varav svällverket med gedakt 8 och flöjtprincipal 4 och huvudverket, som inkluderar borduna 16, trumpet och mixtur, gör att orgeln klingar fantastiskt både till sången och i solistiskt spel. Delade stämmor i kvinta, trumpet och oktava 2 ger stora variationsmöjligheter och som extra krydda en cymbelstjärna på toppen! Orgeln fungerar utmärkt och helt enligt önskemål i alla sammanhang, såväl som gudstjänst-, continuo-, som konsertinstrument. Det är en fröjd att spela på och lyssna till orgeln som även arkitektoniskt smälter synnerligen väl in i kyrkorummet! 28

29 Bardu kirke Opus 94/2009, 16 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Kurt Fredrikssons Måleri AB, Märsta Orgelkonsulent: Bjørn Boysen HOVEDVERK: Rørfløyte 8 Nasat 2 2/3 Oktav 2 Mixtur IV POSTIV I SVELL: Salicional 8 Gedakt 8 Traversfløyte 4 Waldfløyte 2 Cornettino II Obo 8 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Oktavbass 8 Fagott 16 Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: II/I, I/P, II/P, II4 /P «Som man kan forvente av dette firmaet, er utførelse og materialer fra innerst til ytterst av ypperste klasse.» & Utdrag fra konsulentens godkjenningsrapport: Som man kan forvente av dette firmaet, er utførelse og materialer fra innerst til ytterst av ypperste klasse Bardu kirke er med sin svært etterklangsfattige akustikk, i utgangspunktet ikke noe lett rom å intonere orgel i. Jeg er derfor gledelig overrasket over hvor varmt og fyldig orgelet klinger. Med et beskjedent antall stemmer har det fått et svært vidt register av uttrykksmuligheter og kommer et vidt spekter av orgelmusikk i møte på en utsøkt måte 29

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk

Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Examensarbete Master 2010 Andreas Henrik Backer Refleksjoner rundt sang og stemmebruk, improvisasjon og komposisjon i egen musikk Handledare: Joakim Milder och Ragnhild Sjögren Musikerprogram, konstnärlig

Detaljer

En sosial arbeidsarena

En sosial arbeidsarena En mulighetsstudie Et produksjonsrom for lyd Et sted for lydopplevelser En sosial arbeidsarena 2 KUBE Et produksjonsrom for lyd en mulighetsstudie 3 INNHOLD 1. Visjon 1.1 Hvorfor kube 1.2 Brukere 2. Hva

Detaljer

SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL

SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL Masteroppgave i produktdesign ved insitutt for produktdesign, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Nicolai Gulliksen X FYRESDAL TRE Sammendrag Fyresdal Tre er en lokal møbelfabrikk

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Om strengefysikk og bueteknikk med sideblikk til forskning og formidling

Om strengefysikk og bueteknikk med sideblikk til forskning og formidling Om strengefysikk og bueteknikk med sideblikk til forskning og formidling Knut Guettler Professor Tekn. Dr., Norges musikkhøgskole, Oslo Abstract Denne artikkelen vil prøve å gi en kortfattet oversikt over

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

I annonsebilag fra nho I

I annonsebilag fra nho I I annonsebilag fra nho I I vignett I å I I 2 NHO-magasiNet 02.2012 I annonsebilag fra Nho I I vignett I å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å I annonsebilag fra Nho I 02.2012

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

E lectrocompaniet er erklært død! Norges

E lectrocompaniet er erklært død! Norges www.audioforum.no Lenge leve Electrocompaniet! E lectrocompaniet er erklært død! Norges mest profilerte hi-fi produsent er ikke mer, ifølge skifteretten. Et stort tap for mange ikke minst de mange konkurrentene.

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Elisabeth Seip: REGJERINGSKVARTALET ETTER 22.7.2011

Elisabeth Seip: REGJERINGSKVARTALET ETTER 22.7.2011 Elisabeth Seip: REGJERINGSKVARTALET ETTER 22.7.2011 Notatet er skrevet etter oppdrag fra Statsbygg november 2011 og inneholder en vurdering av arkitektur-, kulturminne- og minneverdi i den eksisterende

Detaljer

STEMMER SOM STEMMER FAGBLAD FOR EVTA.NO NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM 2015 22. ÅRGANG VOL. 1 INTERVJU: DAG NERGAARD INTERVJU: INGVILD KOKSVIK

STEMMER SOM STEMMER FAGBLAD FOR EVTA.NO NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM 2015 22. ÅRGANG VOL. 1 INTERVJU: DAG NERGAARD INTERVJU: INGVILD KOKSVIK STEMMER SOM STEMMER FAGBLAD FOR EVTA.NO NORSK STEMMEPEDAGOGISK FORUM 2015 22. ÅRGANG VOL. 1 TEMA: VIBRATO INTERVJU: DAG NERGAARD INTERVJU: INGVILD KOKSVIK 14 Ingvild Koksvik INNHOLD FEBRUAR 2015 VOL.19

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen

Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen Digitale fortellinger i skolen (versjon 2012) Rolf K. Baltzersen PDF generert ved hjelp av mwlib-verktøyet (åpen kildekode). Se http://code.pediapress.com/ for mer informasjon. PDF generated at: Thu, 22

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen

Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen Malstyringens innvirkning på hverdagen i redaksjonen Slik noen ansatte i redaksjonen ser det En casestudie i Avisa Nordland Jan Erik Andreassen Senter for journalistikk Universitetet i Nordland Innledning

Detaljer

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g

j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g j u n i 2 0 0 6 a r k i t e k t u r i s k o l e s e k k e n p r a k s i s : b a r n, u n g d o m o g p l a n l e g g i n g 2 3 i n n h o l d 2 4 7 8 10 12 16 17 18 19 20 22 24 27 leder kunnskapsløftet

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Unges boligpreferanser

Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud Unges boligpreferanser NOTAT 2009:106 Tittel: Forfatter: Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-781-1 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og unges

Detaljer

På av. Kroppen NR 3 2007 ET MAGASIN OM FAG OG FRITID FRA WÜRTH NORGE

På av. Kroppen NR 3 2007 ET MAGASIN OM FAG OG FRITID FRA WÜRTH NORGE NR 3 2007 På av ET MAGASIN OM FAG OG FRITID FRA WÜRTH NORGE glamormodell Helene Rask: Kroppen som verktøy Containeren en logistikkløser Tom Nordlie: Leder av format Telemarksbataljonen: Arbeidsmiljø for

Detaljer

Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007

Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007 Johan Hjulstad Johan Hjulstad Tegnspråk på nett - Om mediering av offentlig informasjon Hovedoppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for

Detaljer

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring En litteraturdidaktisk vurdering av hvordan Johan Falkbergets An-Magritt kan brukes i den videregående skolen i dag Mastergradsavhandling

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 4 Årets arkiv 2014: Statped! Intervju med Norsk Arkivråds nye leder Populær arkivutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus Noark 5 hvor står vi,

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale

Magasinet ??? 1/2007. Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale E t r e p o r t a s j e b l a d fra Moelven??? 1/2007 Magasinet Kommentarer Produkter Reportasjer Portrettet Trender Moelven-nyheter Marked Prosjekter Personale Leder Moelven Magasinet nr. 1/2007 Redaksjon

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer