Nyskaping forankret i tradisjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyskaping forankret i tradisjoner"

Transkript

1 Nyskaping forankret i tradisjoner

2 Jan Ryde «Orgelbygging har alltid vært en kreativ prosess, stadig drevet av søken etter den optimale klang.» Orgelbygger Jan Ryde er født i Vasa i Finland. Han har sin utdannelse innen musikk, teknikk og orgelbygging fra Finland og Danmark. Dr. philos. Hans Jacob Tronshaug skriver følgende om Rydes betydning for orgelbyggerkunsten i Norge: «Jan Ryde har først og fremst bygd opp orgelbyggeriets renommé gjennom sin intonasjonskunst og den høye håndverksmessige standarden firmaet representerer i dag. Som orgelbygger har han tatt utgangs punkt i det beste innenfor klassisk nordisk orgelbyggerkunst og utviklet disse trekkene på en måte som gjør at orglene fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS er særegne og enhetlige både klanglig og teknisk. En stadig utvikling på det håndverksmessige området har ført til at firmaet i dag representerer noe av det ypperste man finner innenfor moderne nordisk orgelbygging.» Nyskaping forankret i tradisjoner Ryde & Berg Orgelbyggeri bygger orgler som klanglig og visuelt er tilpasset rommets arkitektoniske og akustiske forhold. Ved å kombinere kunnskap om tradisjonell orgelbygger kunst med moderne teknologi, skapes instrumenter som egner seg like godt til å uttrykke musikk fra det 16. århundre som moderne musikk. «Tiden vi lever i gir impulser om nyskaping. De instrumentene som skapes gir mulighet for nye retninger innen musikk-komposisjoner tallets orgelbyggere la grunnlaget for barokkens store og mektige orgelverk dagens orgelbyggere legger grunnlaget for dette årtusenets utvikling.» Respekt for århundrelang tradisjon og estetikk kombineres med en stor vilje til å utforske nye veier og nye løsninger innen orgelbyggerkunsten. Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Firmaet ble etablert i 1985 av orgelbyggerne Jan Ryde og Nils Olof Berg. Siden 1987 er firmaet eid og drevet av Jan Ryde. Ryde & Berg er Norges største orgelbyggeri, og har levert over 100 orgler til norske kirker og musikkinstitusjoner. Ryde & Berg utfører også restaurering, og har spesialkompetanse innen akustisk rådgivning. Samarbeid Ryde & Berg har i mange år samarbeidet med den svenske arkitekten Ulf Oldæus, som er en av Europas fremste fasade arkitekter. Sammen med dr. ing. Helge Mordt i Predictor AS, dr.ing. Odd Arild Olsen i Fibula AS og prosjekt leder Frode Valen i Storm Elektro AS, har vi utviklet vårt kombinasjonssystem RBSetzer. Systemet videreutvikles jevnlig i takt med de teknologiske fremskrittene. 2

3 Oslo domkirke Opus 34/1996, 16 stemmer, II-P - Kororgel Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: P E Lindströms Måleri AB, Örebro Orgelkonsulent: Terje Kvam og Kåre Nordstoga HOVEDVERK I SVELL: Principal 16 Oktav 8 Bourdon 8 Vox candida 8 Kvint 2 2/3 * Oktav 2 * Ters 1 3/5 * Mixtur V * POSITIV I SVELL: Bordun 8 Gamba 8 Principal 4 Waldfløyte 2 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Oktav 8 & Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk/elektronisk. RBSetzer m/pls-system Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 * Delte register Kåre Nordstoga, domorganist: «Kororgelet i Oslo Domkirke har vakt stor begeistring både hos organister og hos alle de musikere som har spilt sammen med det. Orgelets kvaliteter kommer spesielt til sin rett i samspill med kor og ved kammermusikk, men brukes også mye til gudstjenester. Selv om det kun har 16 stemmer, har det vist seg å være et meget fleksibelt og velklingende instrument.» 3

4 4 4

5 & Oslo domkirke Opus 39/1998, 53 stemmer, III-P - Hovedorgel Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Malerarbeid: P E Lindströms Måleri AB, Örebro Orgelkonsulenter: Hans Fagius, Hans-Jacob Tronshaug, Terje Kvam, Kåre Nordstoga. Fasadens arkitektur og treskjæring: Orgelets fasade er hovedsakelig tegnet og bygget av Daniel Lambert Karsten (1727). Arkitekt SAR Ulf Oldæus, Stockholm, har vært ansvarlig for fasaderestaureringen. Akantusvingene på siden av hvert pedaltårn er sammensatt av to forskjellige treskjærerarbeider: Nedre halvdel ble trolig skåret av treskjærer Lars Borg og stammer fra kirkens første orgel bygget av Carl Gustav Luckwitz i Den øvre delen er sannsynligvis skåret av sønnen, Nicolai Borg, og skjøtt til den gamle delen i Spillebordet og deler av området rundt er rekonstruert og nybygd av Ryde & Berg. Orgelet er en nykonstruksjon, da det ikke fantes noe annet bevart enn fasaden fra Karstens-orgelet. Det nye orgelet er bygget i nordisk klassisistisk stil. Olivier Latry, organist i Notre Dame, Paris: «Et musikalsk instrument. Det er laget for kirken lyder ikke for høyt, ikke for lavt. Kort og godt perfekt!» «Grunnstemmene synger, det er i det hele tatt et syngende instrument. Vi kan kjenne igjen det typisk skandinaviske i rørstemmene det klinger godt for musikk la oss si av Bach og Buxtehude. Samtidig tar orgelet utmerket vare på de franske mestrenes orgelspråk, f.eks. Dandrieu. Dette er et annerledes orgel. Et orgel med sjel og stor personlighet.» Olivier Latry hevder at det er grunn til å tenke over om ikke Oslo-orgelet er veien å følge når det gjelder fremtidig orgelbygging. (Fra intervju i avisen Vårt Land i forbindelse med innvielsen av orgelet.) HOVEDVERK (I): Principal 16 Bordun 16 Gamba 8 Spissfløyte 8 Gedaktfløyte 4 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur VII Mixtur III Cornet V Trompet 16 POSITIV (II): Gedakt 8 Vox candida 8 Rørfløyte 4 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Terz 1 3/5 Kvint 1 1/3 Mixtur III Kromhorn 8 Tremulant SVELLVERK (III): Bordun 16 Flûte harm. 8 Bordun 8 Fugara 8 Voce celeste 8 Principal 4 Italiensk fløyte 4 Nasard 2 2/3 Waldfløyte 2 Terz 1 3/5 Mixtur VI Bombarde 16 Trompet harm. 8 Obo 8 Clairone 4 Tremulant Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk/elektronisk. RBSetzer m/pls-system Manualomfang: C - a Pedalomfang: C - f Kopler: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, III 4 /P PEDAL: Grand bourdon 32 Principal 16 Subbass 16 Fløytebass 16 Oktav 8 Gedakt 8 Mixtur V Basun 32 (Walcker 1930) Basun 16 Trompet 4 Kåre Nordstoga, domorganist: «Orgelbygging er på mange måter et nådeløst kunsthåndverk, hvor hver minste detalj er viktig for helheten, og hvor resultatet er underlagt ufravikelige akustiske naturlover. Teknologien er like avansert som ved flybygging, samtidig som moderne teknologi ikke er relevant for dette håndverket. Klangen i et orgel er naturlig, ikke elektrisk eller digitalt manipulert.» «Hovedorgelet i Oslo domkirke har en påfallende varm og vokal klang. Både labialverk og rørverk har dessuten et uttrykkspotensial som en organist bare kan drømme om. Orgel klangen oppleves som uvanlig fleksibel, noe som særlig kommer til uttrykk i samspill med kor, menighetssang og instrumenter. For øvrig har orgelet en stilistisk personlighet som kommuniserer med store deler av orgellitteraturen.» 5

6 6

7 Norges musikkhøgskole, Oslo Opus 14/1990, 22 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: P E Lindströms Måleri AB, Örebro Orgelkonsulent: Orgellærerene Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 & HOVEDVERK: Bordun 16 Rørfl øyte 8 Gedaktfløyte 4 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur V Fagott 8 SVELLVERK: Gedakt 8 Gamba 8 Principal 4 Italiensk fløyte 4 Waldfløyte 2 Cornettino II Kvint 1 1/3 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Oktav 8 Gedakt 8 Fagott 16 Bjørn F. Boysen, professor: «I forbindelse med innredningen av Musikkhøgskolens nybygg fikk kirkemusikkutdanningen en unik anledning til å skreddersy nye orgler til våre behov. I tillegg til at byggets store konsertsal, Lindemansalen, selvfølgelig skulle ha et større instrument, sto instrumentet til den planlagte orgelsalen sentralt. Mens Lindemansalen allerede i utgangspunktet var planlagt med mange formål for øye, hvorav bruk av orgelet bare var ett, skulle orgelsalen (som siden har fått navnet Sandvoldsalen) på heltid være sentrum for orgelundervisningen. Høgskolens orgellærere var enige om at det kommende instrumentet måtte kunne favne over et vidt spekter av orgellitteratur, samtidig som vi ønsket oss et instrument med sjarm og personlighet. Dette sto i noen grad i motsetning til en svært vanlig trend på denne tiden, der tilsvarende undervisningsinstrumenter ofte ble bygget som mer eller mindre slaviske kopier av orgler fra en historisk epoke. Jan Ryde tok oppgaven på strak arm og resultatet er blitt et instrument som er sterkt preget av sin opphavsmann. «Med en daglig bruk på timer har orgelet i løpet av sine første 14 år fått en bruk som må svare til langt over 100 år for et kirkeorgel» «Det ene øyeblikket spilles det Franck, det neste Scheidt, Buxtehude eller Bach. Ingenting kan sies å klinge autentisk, men det meste klinger utsøkt musikalsk.» Med en særpreget, varm og vakker klang og med utsøkte håndverksmessige detaljer er det blitt et instrument vi som daglige brukere ikke er gått trett av. Det relaterer ikke direkte til noen spesiell orgelstil, men kommer svært ulike typer orgelmusikk i møte på en spennende måte. Det ene øyeblikket spilles det Franck, det neste Scheidt, Buxtehude eller Bach. Ingenting kan sies å klinge autentisk, men det meste klinger utsøkt musikalsk. Med en daglig bruk på timer har orgelet i løpet av sine første 14 år fått en bruk som må svare til langt over 100 år for et kirkeorgel. Dette til tross, har det så langt vært svært få problemer med instrumentet, selv om benbelegget på manualtangentene har fått slitasjegroper som man ellers bare ser på de virkelig gamle orglene. Orgelet har fremfor alt blitt det vi hadde ønsket det skulle bli, en referanse som våre studenter har med seg når de siden i livet kommer ut fra skolen og skal forholde seg til instrumenter av ulik opprinnelse og kvalitet.» 7

8 8

9 Sande kirke, Vestfold Opus 47/1999, 20 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Malermester Tore Persen AS, Holmestrand Treskjærere: Elling Johansen og Hans Westgaard, Fredrikstad Orgelkonsulent: Kåre Nordstoga HOVEDVERK: Principal 16 (c 0 ) Prinicipal 8 Rørfløyte 8 Vox candida 8 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur V & OVERVERK: Gedakt 8 Salicional 8 Rørfløyte 4 Waldfløyte 2 Obo 8 Tremulant Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 PEDAL: Subbass 16 Oktavbass 8 Basun 16 Anders Eidsten Dahl, kantor: «Orgelet i Sande kirke representerer en litt uvanlig stilretning om vi ser på hva som er og har vært trenden av nybygde orgler i Norge de siste årene. Instrumentet har klare klassisistiske og tidlig-romantiske føringer i disposisjonen, men er ikke utstyrt med svell. Det er det nordisk klassisistiske orgelet som er den klanglige hovedinspirasjonskilde. Med et bredt 8 fots fundament skaper dette en vokalrettet klang, og gode muligheter for gradvise dynamiske oppbygninger noe som kler det romantiske orgelrepertoaret godt. Men instrumentet er vel så anvendelig til eldre repertoar, som musikk av barokkens mestere. Sande kirke er ikke preget av stor etterklang, og valg av klangkonsept kler dette rommet godt. Her må instrumentet selv skape klangen i rommet. Ellers må man trekke fram den usedvanlig vakre orgelfasaden som med inspirasjon fra kirkens altertavle og prekestol forskjønner og beriker Sande kirke visuelt.» 9

10 Innset kirke, Rennebu, Sør-Trøndelag Opus 62/2003, 14 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Bækkevold & Møller DA, Hønefoss Fasademalerier: Håkon Bleken og Håkon Gullvåg Orgelkonsulent: Per Fridtjov Bonsaksen & HOVEDVERK: Principal 16 Trefløyte 8 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur IV Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 Mekaniske frikombinasjoner i HV SVELLVERK: Gedakt 8 Vox candida 8 Waldfløyte 2 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Oktavbass 8 Kjell Kvernaas, arkitekt: «Innset kirke, bygget 1642, ble gjenreist og vigslet år 2000, etter at den ble totalskadet ved brann i Kirken ble gjenoppbygget på samme tuft, med samme grunnform og hoveduttrykk. Kirkerommets disposisjon ble tilpasset dagens liturgi, og byggets arkitektur og detaljering uttrykker også kirkestedets lange historie inn i en ny tid. Orgelet ble plassert nede i kirkerommet, og inngår i likhet med det øvrige interiør i et helhetlig uttrykk, både formmessig og kunstnerisk. Kirkens kunstneriske utsmykking et samarbeidsprosjekt mellom kunstnerne Håkon Bleken og Håkon Gullvåg, henter som gjennomgangstema sine motiver fra det gamle og det nye testamentet. Orgelets høyreiste front inngår således i utsmykkingen med bibelske motiver 6 i tallet, oppmontert vekselvis Bleken og Gullvåg som i kirkerommet forøvrig.» «Orgelet består av ca deler totalt.» Jan Ryde, orgelbygger: «Orgelet i Innset kirke har 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Hver stemme har 56 piper i hovedverk og positiv. Unntaket er Mixturen, som har ca fire piper for hver tone. I pedalverket er det 30 piper for hver stemme. Den lengste pipen har en tonelengde på 440 cm, den minste pipen har en lengde på 2 cm. Totalt er det 862 piper i orgelet. Orgelet har ca deler pr. stemme, og består dermed av ca deler totalt. Det er benyttet sju forskjellige treslag: Furu (orgelhus), dansk hvitbøk (mekanikkdeler), ibenholt og kanadisk eik (spillebordet), ibenholt og sibirsk gran med belegg av oksebein (tangentene), bjørk og furu (trepipene). Mesteparten av pipene i orgelet er bygget i en tinn- og blylegering på mellom 40 og 80 %. Legeringen bestemmes av akustiske forhold og stilistisk retning.» 10

11 11

12 12

13 Vardeneset kirke, Stavanger Opus 63/2003, 17 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: P E Lindströms Måleri AB, Örebro Orgelkonsulent: Asbjørn Myrås Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 HOVEDVERK: Principal 16 Rørfløyte 8 Vox Candida 8 Oktav 2 Cornett III Mixtur IV SVELLVERK: Bordun 8 Gamba 8 Traversfløyte 4 Waldfløyte 2 Obo 8 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Basun 16 & Gunn Randi Leite, kantor: «Orgelet i Vardeneset kirke er spennende både arkitektonisk og klangmessig. Farge- og linjemessig er fasaden skreddersydd kirken: Treverket skimtes gjennom hvit beis, og avrundede buer i toppen lager en fin brytning med kirkerommets mange rette linjer. Dette er tema som er fanget opp fra kirkens interiør og arkitektur for øvrig. Orgelet har behagelig, mektig og fyldig klang. Det er plassert på galleriet og nytter dermed akustikken i kirken, som har god takhøyde og er bygget i mur, til fulle. Disposisjonen gir orgelet muligheter både i forte- og pianissimo-spill. Dermed er det godt egnet til bruk ved de fleste anledninger, alt fra alvorlige og sorgtunge til festligere anledninger. Det er et svært godt instrument til å gjøre den jobben det blir aller mest brukt til, nemlig å lede menighetens salme sang. Imidlertid har musikeren også mulighet til å lage spennende registerkombinasjoner til annen type musikk.» 13

14 14

15 Lillestrøm kirke Opus 69/2004, 31 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: P E Lindströms Måleri AB, Örebro Orgelkonsulent: Kåre Nordstoga HOVEDVERK: Principal 16 Gamba 8 Flûte harm. 8 Bourdon 8 Fl. oktaviante 4 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Cornett V Mixtur V & SVELLVERK: Basetthorn 8 Bordun 8 Salicional 8 Voceceleste 8 Flûte traverso 4 Waldfløyte 2 Cornettino II Mixtur V Trompet harm 8 Obo 8 Clarione 4 Tremulant PEDAL: Violonbass 16 Subbass 16 Fløytebass 8 Gedakt 8 Basun 16 Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk og elektronisk. RBSetzer Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 Hans Fagius, professor, Det kgl. danske musikkonservatorium: «Den nya Ryde & Berg-orgeln i Lilleström Kirke är ett mästerverk som i alla avseenden håller högsta kvalitet. Det gäller såväl den tekniska uppbyggnaden som den fönämliga intonationen. Men det som ändå imponerar mest är den konsekvent genomförda stilen (med mindre, välmotiverade kompromisser som inte faller utanför ramen). Man har känslan av att sitta vid en äkta Cavaille-Coll-orgel med allt vad det innebär från breda sjungande grundstämmor, stora solistiska flöjter till grandiosa rörverk som fyller varje vrå av kyrkan. Det finns bara några få orglar i Skandinavien som kan ge organist och åhörare samma överväldigande upp levelse av den symfoniska orgelmusiken.» «Det finns bara några få orglar i Skandinavien som kan ge organist och åhörare samma överväldigande upp levelse av den symfoniska orgelmusiken.» Harald Rise, professor, Institutt for musikk NTNU: «Ryde & Berg Orgelbyggeri AS sine instrumenter kjennetegnes av høy teknisk og klanglig kvalitet. Det nye orgelet i Lillestrøm kirke er intet unntak. Det preges av varme i intonasjonen, med syngende labialstemmer og glansfulle rørstemmer. Orgelets pleno klinger bredt, fyldig og balansert. Enkeltstemmene er vakre og fleksible, og har utmerkede ensemblekvaliteter så vel som solistiske egenskaper. Med dette praktfulle instrumentet befester orgelbyggeriet sin framstående posisjon både i norsk og internasjonal sammenheng.» 15

16 & Røa kirke, Oslo Opus 74/2005, 27 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Orgelkonsulent: Kåre Nordstoga HOVEDVERK: Principal 16 Fl. harmonique 8 Gamba 8 Bourdon 8 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur V SVELLVERK: Bordun 16 Basetthorn 8 Bordun 8 Salicional 8 Voce celeste 8 Traversfløyte 4 Fløyte 2 Cornettino II-III Trompet harm. 8 Obo 8 Clairone 4 Tremulant PEDAL: Violonbass 16 Subbass 16 Oktavbass 8 Basun 16 Traktur: Mekanisk Registratur: Elektronisk. RBSetzer Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 Gunnar Petersen-Øverleir, kantor: «Røa kirkes Rydeorgel fra 2005 er et fleksibelt orgel som egner seg svært godt til gudstjenestespill, kirkelige handlinger og konserter med både gammel og ny orgellitteratur. Og det beste av alt, orgelet gjør som jeg vil, og ikke omvendt! Jeg er heldig som får spille på dette instrumentet.». Jan Ryde, orgelbygger: «Kirkerommet i Røa kirke har mye til felles med Lillestrøm, men bl.a. på grunn av begrenset plassforhold og et stort rundt vindu med glassmaleri, ble orgelets utforming i høy grad påvirket av og tilpasset dette. Disse forholdene er som så ofte i orgelbygg utslagsgivende for hvordan orgelet konstrueres, og til sist hvordan det vil klinge. Orgelhusets form er sterkt medvirkende til utformingen av den klanglige profilen. Dette orgelets stilretning heller mot det romantiske sent 1800-/ tidlig 1900-tall og kan beskrives som et annerledes orgel. Disposisjonen har mange solostemmer og stor dynamisk spennvidde, noe som gir stor fleksibilitet». 16

17 17

18 18

19 & Vantörs kyrka - Stockholm Opus 82/2006, 36 stemmer, III-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Kurt Fredrikssons Måleri AB, Märsta Orgelkonsulent: Mattias Wager HOVEDVERK (I): Borduna 16 Fl.harm. 8 Gamba 8 Octava 4 Octava 2 Cornett V Mixtur IV Trumpet 8 POSITIV I SVELL (II) Gedackt 8 Fugara 8 Principal 4 It.flöjt 4 Nasard 2 2/3 Waldfl. Cyl 2 Ters 1 3/5 Larigot 1 1/3 Cromorne 8 Tremulant Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk og elektronisk. RBSetzer Manualomfang C-g Pedalomfang C-f Mekaniske kopler: I/II, II/III, P/I, P/II, P/III Mekatroniske kopler: I/III og III 16 SVELLVERK (III): Basetthorn 8 Rörflöjt 8 Salicional 8 Voix celéste 8 Salicet 4 Fl. octaviante 4 Flöjt 2 Sedecima 1 Tr. harm. 8 Oboe 8 Clairon 4 Tremulant PEDAL: Violon 16 Subbas 16 Borduna 8 Octava 4 Basun 16 Trumpet 8 Mattias Wager, organist i Stockholms domkyrka Storkyrkan: «Genom den nya orgeln i Vantör har firma Ryde & Berg än en gång visat sig tillhöra de absolut främsta inom skandinaviskt orgelbyggeri. Med sin enastående mångsidighet gör orgeln i Vantör rättvisa åt olika epokers musik samtidigt som den behåller en egen unik klanglig personlighet. Jan Ryde och hans orgelbyggare har bemästrat byggnadens svåra akustik och skapat ett instrument med klangliga egenskaper som vanligen förknippas med betydligt större orglar: en dynamisk spännvidd från skiraste pianissimo till ett härligt fullt verk som övertygar med sin fysiska påtaglighet. Varje stämma har sin egen distinkta personlighet, men sammansmälter skönt med de andra. Principalkörerna har en robust och sjungande karaktär, flöjterna är många och rikt differentierade och rörverken är färgrika. Orgelbyggarna Ryde & Berg övertygar med sin spännande kombination av å ena sidan hantverk och intonationskonst på allra högsta nivå och å andra sidan en ovanligt stor kreativitet och öppenhet för nya idéer. I detta avseende har orgeln i Vantör blivit ett lysande och utmanande bidrag till diskussionen om den samtida orgeln.» 19

20 20

21 Elverum kirke Opus 83/2007, 28 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Kurt Fredrikssons Måleri AB, Märsta Treskjæring: Arve Mosand, Skreia Orgelkonsulent: Hans Jacob Tronshaug HOVEDVERK: Principal 16 (E) Rørfløyte 8 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Kornett IV (f 0 ) Mixtur IV Vox humana 8 OVERVERK I SVELL: Bordun, tre 16 Basetthorn 8 Gamba 8 Gedakt 8 Unda maris 8 Fugara 4 Traversfl. 4 Waldfl. 2 Sesquialtera II Mixtur III Obo 8 Tremulant PEDAL: Principal 16 Subbass 16 Oktav 8 Gedakt 8 Basun 16 & Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk og elektronisk. RBSetzer Manualomfang: C - g Pedalomfang: C - f Kopler: II/I, I/P, II/P, II4 /P Hans Fagius, professor, Det kgl. danske musikkonservatorium: «Den nya orgeln i Elverums kirke är ett underbart instrument både klangligt och arkitektoniskt väl anpassat till rummet. Intonationen är mycket vokal och behaglig, och instrumentet lämpar sig utmärkt för musik från senbarocken fram till tidig romantik med komponister som t.ex Mendelssohn, Schumann eller Ritter. Vid min egen konsert spelade jag bara verk av Bach vilket också var en fin upplevelse. Elverums kirke är bara att gratulera till ett så förnämligt instrument!» 21

22 Kroken kirke, Tromsø Opus 84/2007, 20 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Kurt Fredrikssons Måleri AB, Märsta Orgelkonsulent: Bengt Norbakken HOVEDVERK: Bourdon 16 Flûte harmonique 8 Rørfløyte 8 Kvint 2 2/3 Oktav 2 Mixtur IV SVELLVERK: Basetthorn 8 Bordun 8 Salicional 8 Flûte oktaviante 4 Flûte 2 Cornettino II-III Obo 8 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Oktavbass 8 Basun 16 «Stemmene er vakre og fleksible, og har utmerkede solokvaliteter og egner seg også godt til akkompagnement eller gruppespill. Og uansett hva man gjør så synger orgelet!» & Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: I/II, P/I, P/II, P/II 4 Bengt Norbakken, kantor: «Ryde & Berg Orgelbyggeri AS har nok en gang levert et instrument av høy teknisk og klanglig kvalitet. Da det skulle bygges orgel til Kroken kirke i Tromsø var det et kriterium som var udiskutabelt: Orgelet skulle synge! For når orgelet synger da synger også menigheten. Vi fikk et instrument som preges av en varm klang, med syngende labialstemmer og glansfulle rørstemmer. Stemmeutvalget er som en kunstmalers palett som gir mange og gode kombinasjonsmuligheter enten det er orgelets pleno som nyttes eller det er en enkeltstemme. Stemmene er vakre og fleksible, og har utmerkede solokvaliteter og egner seg også godt til akkompagnement eller gruppespill. Og uansett hva man gjør så synger orgelet! Med dette instrumentet har Kroken kirke fått et av de beste instrumentene i landsdelen.» 22

23 23

24 24

25 Kisteorgel Opus 77B/2007, 4,5 stemme, Nidarosdomen Gedakt 8 eik/pære Gedaktpommer 4 eik/metall Principal 2 Sedecima 1 Kvint 2 2/3 diskant Transponerbart klaviatur Hz Delte register Manualomfang: C-d «Det som imponerte aller mest var instrumentets klanglige potensiale.» & Guttorm Ihlebæk, tidl. domkantor: «Fredrikstad Domkirke anskaffet i 2002 et kisteorgel fra orgelbyggeriet Ryde & Berg. Bakgrunnen var behovet for et continuo-instrument som kunne fylle behovet for domkorets (Borg Bach-Kor) stadig flere fremførelser av klassiske kirkemusikkverk med bruk av gamle instrumenter (mulighet for a 1 = 415 Hz), samt et kororgel som kunne brukes liturgisk. Anskaffelsen oppfylte til fulle begge disse behov. Instrumentet ble teknisk og håndverksmessig på et meget høyt nivå. Men det som imponerte aller mest var instrumentets klanglige potensiale. Til tross for bare 4 ½ stemme, har orgelet kunnet lede menighetssangen på en utmerket måte. Samtidig ble det et meget godt continuo-orgel, noe som også barokkorkesteret Barokkanerne s meget kompetente continuo-spiller har gitt sterkt uttrykk for. Jan Ryde har ved dette instrumentet nok en gang befestet sin store intonasjonskunst.» Samme type kisteorgel finnes i domkirkene i Oslo, Fredrikstad (bildene til høyre) og Hamar, samt i flere mindre kirker. 25

26 Tønsberg domkirke Opus 89/2008, 60 stemmer ( transm.), IV-P Orgelbygger: Th. Frobenius (1924) og Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Kurt Fredrikssons Måleri AB, Märsta Treskjæring: Arve Mosand, Skreia Orgelkonsulent: Hans Jacob Tronshaug HOVEDVERK (I): Principal 16 (ny) Grossgedackt 8 Hohlflöte 8 Violoncello 8 Gemshorn 8 Offenflöte 4 Kvint 2 2/3 (ny) Oktav 2 (ny) Mixtur 4 fag 2 2/3 Kornet 3 5 fag Trompet 4 (ny) PRELUDERVERK I SVELL (II): Kvintatøn 16 Fløiteprincipal 8 Salicional 8 Flûte harm. 8 Cor de nuit 8 Unda maris 8 Fugara 4 Rohrflöte 4 Kvint 2 2/3 Flageolet 2 Ters 1 3/5 Klarinet 8 (rek. 2008) Cymbelstjerne Tremulant II SVELLVERK (III): Bourdon 16 Hornprincipal 8 Bourdon 8 Flauto traverso 8 Viola di Gamba 8 Voix celeste 8 Prestant 4 Flûte octaviante 4 Octavin 2 Plein Jeu 3-5 fag Fagot 16 Oboe 8 Klarine 4 Tremulant III FJERNVERK I SVELL (IV): Bourdon 16 Viola 8 Bourdon doux 8 Spitzflöte 8 Vox angelica 8 Gemshorn 4 Harm.ætheria 3 fag Vox humana 8 Tremulant IV PEDAL: Fløitebass 16 Violonbass 16 Subbass 16 Bourdonbass 16 Kvintbass 10 2/3 Bassfløite 8 Violon 8 (ny) Bourdonbass 8 Principalfløite 4 Fløite 4 Basun 16 Fagottbass 16 Orage Traktur: Mekanisk/Pneumatisk/Elektronisk Registratur: Elektronisk RBSetzer Manualomfang: C-a Pedalomfang: C-g & Normalkopler for hånd og fot: II/I, III/I, IV/I, III/II, I/P, II/P, III/P, IV/P Oktavkopler for hånd: Superoktav II, Superoktav III, Superoktav IV, Superoktav P, Superoktav II/I, Superoktav III/I, Suboktav III, Suboktav IV, Suboktav II/I, Suboktav III/I Generalcrescendo Rørverk av/på Mixturer av/på Orgelet i Tønsberg domkirke ble bygget av firmaet Frobenius & Co, København, og sto ferdig i Det hadde 53 stemmer fordelt på fire manualer og pedal, og var på det tidspunktet Norges største. Hele orgelet, med unntak av fjernverket, sto oppstilt bak Eriksen & Svendsens orgelprospekt fra Kirken ble restaurert i 1930-årene, og i 1954 ble orgelet ombygd av J.H.Jørgensen, Oslo. Trakturen ble gjort elektrisk, og orgelet fikk nytt spillebord og ny fasade. De viktigste delene ble imidlertid beholdt nærmest uforandret; både pipeverk, vindlader og belger. Orgelet ble restaurert/ombygd i 2008 av Ryde & Berg Orgelbyggeri. Det ble samlet bak ny fasade tegnet av arkitekt SAR Ulf Oldæus, Stockholm, og det ble bygget nytt spillebord med RBSetzer ( kombinasjoner).orgelet har en unik kombinasjon av mekanikk, pneumatikk og elektronikk 26 Svein Erik Tandberg, kantor: «For oss som har lyttet til Domkirkens orgel nærmest fra barnsben av, dro vi hele tiden kjensel på instrumentets tidligere identitet. Likevel har dette særpreget vært gjenstand for en betydelig raffineringsprosess. Noe slikt krever kunstnerisk og håndverksmessig innsikt på høyeste plan. Disse kravene har orgelbyggerfirmaet Ryde & Berg innfridd til fulle. Imponerende!» (Fra omtale i Tønsbergs Blad i forbindelse med innvielsen av orgelet.)

27 Orgelet i Tønsberg domkirke ble bygget av firmaet Frobenius & Co, København, og sto ferdig i Det hadde 53 stemmer fordelt på fire manualer og pedal, og var på det tidspunktet Norges største. Hele orgelet, med unntak av fjernverket, sto oppstilt bak Eriksen & Svendsens orgelprospekt fra

28 Uddevalla kyrka Opus 91/2009, 12 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Gunnar Eldh, Lysekil Orgelkonsulent: Sven Åke Svensson, Lysekil HOVEDVERK: Borduna 16 Rörflöjt 8 Octava 4 Kvinta 3 * Octava 2 * Mixtur III Trumpet 8 * POSTIV I SVELLVERK: Gedackt 8 Flöjt 4 Tremulant PEDAL: Subbas 16 Gedackt 8 Traktur og registratur: Mekanisk Manualomfang: C-f Pedalomfang: C-d Kopler:II/I, I/P, II/P, II4 /P Cymbelstjärna * Delte register & Birgitta Brodén, organist: I korets begränsade utrymme har Ryde & Berg skapat en mycket välklingande orgel och med goda tekniska lösningar. Spelbordet är placerat på sidan, av utrymmesskäl och praktiska skäl, för att organisten smidigt ska kunna leda både kör- och församlingssången. Orgeln flyttas ut 50 cm så att man lätt kommer åt att stämma trumpeten. Den fylliga och grundtonsrika klangen, baserad på två manualer och pedal, varav svällverket med gedakt 8 och flöjtprincipal 4 och huvudverket, som inkluderar borduna 16, trumpet och mixtur, gör att orgeln klingar fantastiskt både till sången och i solistiskt spel. Delade stämmor i kvinta, trumpet och oktava 2 ger stora variationsmöjligheter och som extra krydda en cymbelstjärna på toppen! Orgeln fungerar utmärkt och helt enligt önskemål i alla sammanhang, såväl som gudstjänst-, continuo-, som konsertinstrument. Det är en fröjd att spela på och lyssna till orgeln som även arkitektoniskt smälter synnerligen väl in i kyrkorummet! 28

29 Bardu kirke Opus 94/2009, 16 stemmer, II-P Orgelbygger: Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Arkitekt: Ulf Oldæus arkitekt SAR, Stockholm Malerarbeid: Kurt Fredrikssons Måleri AB, Märsta Orgelkonsulent: Bjørn Boysen HOVEDVERK: Rørfløyte 8 Nasat 2 2/3 Oktav 2 Mixtur IV POSTIV I SVELL: Salicional 8 Gedakt 8 Traversfløyte 4 Waldfløyte 2 Cornettino II Obo 8 Tremulant PEDAL: Subbass 16 Oktavbass 8 Fagott 16 Traktur: Mekanisk Registratur: Mekanisk Manualomfang: C-g Pedalomfang: C-f Kopler: II/I, I/P, II/P, II4 /P «Som man kan forvente av dette firmaet, er utførelse og materialer fra innerst til ytterst av ypperste klasse.» & Utdrag fra konsulentens godkjenningsrapport: Som man kan forvente av dette firmaet, er utførelse og materialer fra innerst til ytterst av ypperste klasse Bardu kirke er med sin svært etterklangsfattige akustikk, i utgangspunktet ikke noe lett rom å intonere orgel i. Jeg er derfor gledelig overrasket over hvor varmt og fyldig orgelet klinger. Med et beskjedent antall stemmer har det fått et svært vidt register av uttrykksmuligheter og kommer et vidt spekter av orgelmusikk i møte på en utsøkt måte 29

brosjyre.qxd:layout 1 20-04-09 11:26 Side 2 DET SYMFONISKE ORGELET INSTITUTT FOR MUSIKK NTNU

brosjyre.qxd:layout 1 20-04-09 11:26 Side 2 DET SYMFONISKE ORGELET INSTITUTT FOR MUSIKK NTNU brosjyre.qxd:layout 1 20-04-09 11:26 Side 2 DET SYMFONISKE ORGELET INSTITUTT FOR MUSIKK NTNU brosjyre.qxd:layout 1 20-04-09 11:26 Side 3 DET SYMFONISKE ORGELET INSTITUTT FOR MUSIKK NTNU «Mon orgue? C est

Detaljer

Nytt orgel i Nordreisa

Nytt orgel i Nordreisa Nytt orgel i Nordreisa Duften av grønnsåpe henger i luften i Nordreisa kirke. Jubilanten kirkebygget fyller straks150 år er nymalt og nå pusses og pyntes det til fest. Som en konkret markering av jubileet

Detaljer

RIS MENIGHET INNVIELSE AV NYTT ORGEL I RIS KIRKE

RIS MENIGHET INNVIELSE AV NYTT ORGEL I RIS KIRKE RIS MENIGHET Orgelfestival INNVIELSE AV NYTT ORGEL I RIS KIRKE 1 Orgelet og evangeliet «Musikken skal berolige og glede menneskets sjel» (MARTIN LUTHER) «Jeg ser faktisk ingenting bedre, mer nyttig eller

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG

Draumkvedet. - en eventyrlig reise i klang og form. - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Draumkvedet - en eventyrlig reise i klang og form - en familieforestilling fra 4 år og opp TONY VALBERG Idé og opplegg - gitar, virginal og kjøkkeninstrumentarium ROLF KRISTENSEN - gitar og kjøkkeninstrumentarium

Detaljer

Jakten på det gode øverommet. Desember 2012 Trond Eklund Johansen Hedmark og Oppland musikkråd

Jakten på det gode øverommet. Desember 2012 Trond Eklund Johansen Hedmark og Oppland musikkråd Jakten på det gode øverommet hva skal vi se etter? Desember 2012 Trond Eklund Johansen Hedmark og Oppland musikkråd UTGANGSPUNKT: HVA HØRER VI? Hørselen forandres gjennom hele livet men noen generelle

Detaljer

SAINT- SAËNS ORGAN WORKS PRÉLUDE ET FUGUE, OP 109, NO 2 7. PRÉLUDE (02:05) 8. FUGUE (03:22) CAMILLE SAINT-SAËNS MAGNE H.

SAINT- SAËNS ORGAN WORKS PRÉLUDE ET FUGUE, OP 109, NO 2 7. PRÉLUDE (02:05) 8. FUGUE (03:22) CAMILLE SAINT-SAËNS MAGNE H. CAMILLE SAINT-SAËNS MAGNE H. DRAAGEN ORGAN (1835-1921) PRÉLUDE ET FUGUE, OP 99, NO 3 1. PRÉLUDE (02:35) 2. FUGUE (07:24) 3. BÉNÉDICTION NUPTIALE, OP 9 (05:11) PRÉLUDE ET FUGUE, OP 109, NO 1 4. PRÉLUDE

Detaljer

Ad fontes akademi for musikk og liturgi

Ad fontes akademi for musikk og liturgi 1.april 2015 Ad fontes akademi for musikk og liturgi I løpet av de siste 40 år er det blitt nedlagt et stort arbeid innfor liturgi og gudstjenestefornyelse. Liturgi- og salmebokreformer har nærmest kommet

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Dale Kyrkje, Kyrkjerommet Vaksdal kommune i Hordaland

Rapport fra akustikkmåling Dale Kyrkje, Kyrkjerommet Vaksdal kommune i Hordaland Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Dale Kyrkje, Kyrkjerommet Vaksdal kommune i Hordaland Akershus musikkråd, rapport dato: 30.08.2013 Dale kirke er en steinkirke fra 1956 i gotisk stil

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Tune kirke, Kirkerommet Sarpsborg kommune i Østfold

Rapport fra akustikkmåling Tune kirke, Kirkerommet Sarpsborg kommune i Østfold Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Tune kirke, Kirkerommet Sarpsborg kommune i Østfold Østfold musikkråd, 15.04.13 Tune kirke er en langkirke fra 1910 i Sarpsborg kommune, Østfold. Byggverket

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Vaksdal Kyrkje, Kirkerommet Vaksdal kommune i Hordaland

Rapport fra akustikkmåling Vaksdal Kyrkje, Kirkerommet Vaksdal kommune i Hordaland Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Vaksdal Kyrkje, Kirkerommet Vaksdal kommune i Hordaland Hordaland musikkråd, rapport dato: 24.06.2013 Vaksdal kirke er en steinkirke bygget i 1933 med

Detaljer

Trond Borgen opnar utstillinga til årets festivalkunstnar Terje Meidel Skare, www.terjeskare.com. «Gudstjenestereforma korleis går det?

Trond Borgen opnar utstillinga til årets festivalkunstnar Terje Meidel Skare, www.terjeskare.com. «Gudstjenestereforma korleis går det? For meir detaljert program 11.- 14.9.: -sjå www.kirkemusikksymposium.no Torsdag 11. september: St. Petri kyrkje kl. 14.00: Bethel kl. 16.00: St. Johannes kyrkje kl. 19.30: Trond Borgen opnar utstillinga

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 4/5.- 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk?

Detaljer

REFERANSER. modulvegger.no

REFERANSER. modulvegger.no REFERANSER På de neste sidene følger referansebilder for å gi deg en smakebit på hvordan våre produkter kan brukes til å skape helhetlig og innovativ innredning. Produkt Overflate Ava Eiendom MV-100 Beiset

Detaljer

Ny rapport fra akustikk-måling med nye tepper Greverud kirke, Kirkerommet Oppegård kommune i Akershus

Ny rapport fra akustikk-måling med nye tepper Greverud kirke, Kirkerommet Oppegård kommune i Akershus Ny rapport fra akustikk-måling med nye tepper Greverud kirke, Kirkerommet Oppegård kommune i Akershus Akershus musikkråd, 29.08.2013 Greverud kirke er bygget i 1967. Foruten kirkerommet med plass til 200

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

Din ekspert på trapp

Din ekspert på trapp Din ekspert på trapp Stål og glass Ståldetaljer i trapper kan kombineres med ulike trappemodeller og passer fint til de fleste treslag og overflatebehandlinger. Løsninger der stål og glass er benyttet

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Skårer kirke, Kirkerommet Lørenskog kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Skårer kirke, Kirkerommet Lørenskog kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Skårer kirke, Kirkerommet Lørenskog kommune i Akershus Akershus musikkråd, 16.09.2010 Skårer kirke er bygd i 1978, og er en arbeidskirke i kvadratisk form. Kirken er hovedsakelig

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET UNIDRAIN GLASSLINE unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

Kirkefestuka i Molde 02.04-10.04. 2016. Program

Kirkefestuka i Molde 02.04-10.04. 2016. Program Kirkefestuka i Molde 02.04-10.04. 2016 Program Lørdag 02.04. KORSEMINAR Molde domkirke Jarle Waldemar Jarle Waldemar har i over 13 år produsert innholdsrike DVD-er, CD-er, barnebibler, bøker, apps, lydbøker,

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

REFERANSER 2009 og eldre

REFERANSER 2009 og eldre REFERANSER 2009 og eldre På de neste sidene følger referansebilder for å gi deg en smakebit på hvordan våre produkter kan brukes til å skape helhetlig og innovativ innredning. Prosjekt Produkt Overflate

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Dokka stasjon, Lokomotivverkstedet Nordre Land kommune i Oppland

Rapport fra Akustikk-måling Dokka stasjon, Lokomotivverkstedet Nordre Land kommune i Oppland Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Dokka stasjon, Lokomotivverkstedet Nordre Land kommune i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, 24.06.2013 Lokverkstedet på Dokka stasjon ble bygget

Detaljer

Tidsriktig og miljøvennlig

Tidsriktig og miljøvennlig Tidsriktig og miljøvennlig Den nye trappen er en limtrekonstruksjon av gjenbrukte gulvplanker. Også treplankene i gangbroen i loftsetasjen har en fortid som gulvplanker, i dette huset og før det trolig

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Greverud kirke, Kirkerommet Oppegård kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Greverud kirke, Kirkerommet Oppegård kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Greverud kirke, Kirkerommet Oppegård kommune i Akershus Akershus musikkråd, 16.07.2012 Greverud kirke er bygget i 1967. Foruten kirkerommet med plass til 200 mennesker har kirken

Detaljer

Meisland Trapp. www.meisland.no

Meisland Trapp. www.meisland.no Meisland Trapp www.meisland.no HÅNDVERK OG PRESISJON Høvelen. Selve symbolet på håndverk i tre. Vi har valgt å beholde høvelen som en del av vår logo, selv om vi selvfølgelig har tatt i bruk moderne teknologi

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Vormsund ungdsomsskole, Gymnastikksal/aula Nes kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Vormsund ungdsomsskole, Gymnastikksal/aula Nes kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Vormsund ungdsomsskole, Gymnastikksal/aula Nes kommune i Akershus Akershus musikkråd, 12.12.2012 Vormsund ungdomsskole er en offentlig ungdomsskole i tettstedet Vormsund i Nes

Detaljer

NR. 3 - FESTNUMMER - SEPTEMBER 2011-56. ÅRGANG. Foto: Kåre S. Pedersen/bildeforbilde.no. Holla Menighetsblad

NR. 3 - FESTNUMMER - SEPTEMBER 2011-56. ÅRGANG. Foto: Kåre S. Pedersen/bildeforbilde.no. Holla Menighetsblad NR. 3 - FESTNUMMER - SEPTEMBER 2011-56. ÅRGANG Foto: Kåre S. Pedersen/bildeforbilde.no Holla Menighetsblad Holla Menighetsblad Utgis av menighetsrådene i Holla og Helgen Redaksjonskomité Axel Jørgen Bugge

Detaljer

Rapport fra akustikk-måling Galleriet, Kunstnersenteret i Møre og Romsdal Molde kommune (1502_01)

Rapport fra akustikk-måling Galleriet, Kunstnersenteret i Møre og Romsdal Molde kommune (1502_01) Rapport fra akustikk-måling Galleriet, Kunstnersenteret i Møre og Romsdal Molde kommune (1502_01) Galleriet ved Kunstnersenteret Møre og Romsdal blir benyttet til utstilling av billedkunst og kunsthåndverk,

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Marikollen kultursal, Sal med amfi Rælingen kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Marikollen kultursal, Sal med amfi Rælingen kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Marikollen kultursal, Sal med amfi Rælingen kommune i Akershus Akershus musikkråd, 18.10.2009 Marikollen kultursal er en tidligere gymnastikksal på Marikollen ungdomsskole i

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Servicesenteret, Samlingssal/stue Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Servicesenteret, Samlingssal/stue Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Servicesenteret, Samlingssal/stue Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Møtested/eldresenter midt i Ski sentrum. Åpen dag

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Hordabø Kyrkje, Kirkerom Radøy kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Hordabø Kyrkje, Kirkerom Radøy kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Hordabø Kyrkje, Kirkerom Radøy kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 23.03.2011 Hordabø kyrkje er en langkirke fra 1875 i Bøvågen, Radøy kommune, Hordaland fylke. Kirka ligger

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk? Hva

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Follo Folkehøyskole, Garasje Vestby kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Follo Folkehøyskole, Garasje Vestby kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Follo Folkehøyskole, Garasje Vestby kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.09.2011 Garasjen tilhører den tidligere rektorboligen på folkehøyskolen og er bygd om til øverom

Detaljer

Tapeter & tekstiler. Klassisk. eleganse

Tapeter & tekstiler. Klassisk. eleganse Tapeter & tekstiler Klassisk eleganse Våren 2014 tapeter og tekstiler Klassisk eleganse VÅREN 2014 Kostymedramaer som Downton Abbey og The Great Gatsby har eksponert oss for en overdådig, elegant og sofistikert

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP

ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP ET TRINN OVER Riktig trapp forsterker boligens særpreg MEISLAND TRAPP 2 Meisland Trapp lever av å forme tre, og vi tar oss av hele trappeprosessen: Vi tegner, konstruerer, sager, limer, høvler, dreier,

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning. 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

Hva ønsker jeg å utrykke?

Hva ønsker jeg å utrykke? Innledning Produktet mitt er en lykt av leire. Den er formet som en blanding av et tre og en skyskraper, dette er et utrykk for hvordan Sande blir en by. Målgruppen er alle som er interesserte i utviklingen

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Sæbø Skule, Volleyballhall Radøy kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Sæbø Skule, Volleyballhall Radøy kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Sæbø Skule, Volleyballhall Radøy kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 23.03.2011 Den nye Sæbø skule stod ferdig til skolestart 2009. Skolen ligger landlig til ved FV565,

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Skogbygda skole, Gymsal Nes kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Skogbygda skole, Gymsal Nes kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Skogbygda skole, Gymsal Nes kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 30.12.2013 Gymsalen på Skogbygda skole brukes som øverom og konsertrom

Detaljer

Vedlegg 1: Elevbedrift med enkel lydproduksjon

Vedlegg 1: Elevbedrift med enkel lydproduksjon Vedlegg 1: Elevbedrift med enkel lydproduksjon Veiledningen er utarbeidet av Håvard Christensen, Stormen Konserthus i samarbeid med Stig Rune Holien, Nordland fylkeskommune Arild Johnsen, Nasjonalt senter

Detaljer

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN GOD INNSIKT OG KLART UTSYN - krystallklare løsninger fra DEKO 2 Krystallklare løsninger Hvordan skape et inspirerende arbeidsmiljø? DEKO har en enkel filosofi å sette mennesker i sentrum. Når kontorarealer

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan orkester Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

Hva skal du i en himmel der du ikke får joike? Áilluhaš betydning for den samiske joiken. Av Ola Graff, Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Hva skal du i en himmel der du ikke får joike? Áilluhaš betydning for den samiske joiken. Av Ola Graff, Tromsø Museum - Universitetsmuseet Hva skal du i en himmel der du ikke får joike? Áilluhaš betydning for den samiske joiken. Av Ola Graff, Tromsø Museum - Universitetsmuseet Nils-Aslak Valkeapää (Áilluhaš) er kanskje den mest mangfoldige

Detaljer

Drømmen om et vakrere hus

Drømmen om et vakrere hus Drømmen om et vakrere hus Vår kjærlighet til tre har sin forklaring Vår bedrift har bygget trapper i det lille innlandssamfunnet Norsjø i Västerbotten siden 1923. Det er ganske lett å forstå hvorfra vi

Detaljer

Kjøkken for. viderekomne! FARSUND

Kjøkken for. viderekomne! FARSUND Kjøkken for viderekomne! Vår unike sokkelskuff en av de mange finessene som gjør BIGACONCEPT best i virkeligheten Vi har kampanje på sokkelskuffer i hele høst uten tillegg i prisen *sokkelskuff rabatt

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

Badet for deg. Du finner fargeoversikt med alle våre Premium Bad bakerst i brosjyren. Lykke til med oppfyllelsen av drømmen om nytt bad!

Badet for deg. Du finner fargeoversikt med alle våre Premium Bad bakerst i brosjyren. Lykke til med oppfyllelsen av drømmen om nytt bad! Badet for deg I mer enn 85 år har Strai levert kvalitet og funksjonalitet gjennom god design til våre kunder. For mange er derfor Strai synonymt med kvalitetsprodukter. Vi har utviklet et attraktivt og

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Elevoppgaver med fasit. Fysiker Andreas Wahl møter Oslo-Filharmonien som konferansier i en utforskende konsert om lyd, universet og det indre øret

Elevoppgaver med fasit. Fysiker Andreas Wahl møter Oslo-Filharmonien som konferansier i en utforskende konsert om lyd, universet og det indre øret 1 Elevoppgaver med fasit Svingninger Fysiker Andreas Wahl møter Oslo-Filharmonien som konferansier i en utforskende konsert om lyd, universet og det indre øret Konsert for 5. trinn i Osloskolen Oslo Konserthus

Detaljer

Fjelljom. Gi hytta et unikt særpreg.

Fjelljom. Gi hytta et unikt særpreg. kjøkken og møbler Drømmer du om nytt kjøkken? Prima har produksjon av kjøkken og møbler i heltre. Kompromissløs kvalitet og miljøvennlig produksjon. Vi kan også tilby kjøkken og bad fra danske Aubo. Dansk

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Follo Trykk Arena, Hallen Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Follo Trykk Arena, Hallen Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Follo Trykk Arena, Hallen Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Nybygd idrettshall på Langhus i Ski kommune NORSK MUSIKKRÅDS

Detaljer

fra det norske grunnfjellet

fra det norske grunnfjellet fra det norske grunnfjellet naturens eget materiale Skifer er ikke bare solid, skifer er også dekorativt. Gjennom millioner av år har geologiske prosesser skapt utallige varianter av naturlige farger

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, rektorboligen, Bandrom 1. etasje Vestby kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, rektorboligen, Bandrom 1. etasje Vestby kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, rektorboligen, Bandrom 1. etasje Vestby kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.09.2011 Øverommet ligger i første etasje på den tidligere rektorboligen

Detaljer

LEKETØY FRA NATUREN. VARIS byggesett Naturlige, sertifiserte treprodukter Uten olje, lakk eller fargestoffer. www.økonome.no Eksklusiv forhandler

LEKETØY FRA NATUREN. VARIS byggesett Naturlige, sertifiserte treprodukter Uten olje, lakk eller fargestoffer. www.økonome.no Eksklusiv forhandler LEKETØY FRA NATUREN VARIS byggesett Naturlige, sertifiserte treprodukter Uten olje, lakk eller fargestoffer www.økonome.no Eksklusiv forhandler En av de viktigste tingene som barn kan gjøre er å leke.

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Gjettum Skole, Gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Gjettum Skole, Gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Gjettum Skole, Gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 19.01.2015 Ca 350 elever fordelt på 12 klasser. Hovedbygget er fra 1959, men har vært gjennom flere

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 16.10.2012 Det Akademiske Kvarter er studentenes kulturhus i Bergen. Huset åpnet første gang i 1995, og har

Detaljer

Sykehjemsmøbler fra Völker Oppdag harmonien med en gruppering. Opplev den fullstendige funksjonaliteten.

Sykehjemsmøbler fra Völker Oppdag harmonien med en gruppering. Opplev den fullstendige funksjonaliteten. Sykehjemsmøbler fra Völker Oppdag harmonien med en gruppering. Opplev den fullstendige funksjonaliteten. Form følger funksjon. I følge den franske arkitekten Le Courbusier skal arkitektur følge menneskelige

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914:

Strand skoleinternat, Pasvik Sør-Varanger (Nybarokk) Nybarokk. ca. 1850-1914: Nybarokk. ca. 1850-1914: Magnusgården, Oslo (idag Wingegården) (Nybarokk, 1899) Mathesongården, Olav Trygvasons gt. Trondheim (Nybarokk) Nationaltheatret, Oslo (Nybarokkinspirert, 1891-99) Britannia Hotell,

Detaljer

Canta bile. Klassiske svisker BERGEN UNGE KAMMERORKESTER

Canta bile. Klassiske svisker BERGEN UNGE KAMMERORKESTER Canta bile Canta bile CDen du nå skal få høre heter Cantabile. Cantabile er italiensk og betyr sangbart, syngende. Sommeren 2001 ble jeg kontaktet av en gruppe unge musikere som ønsket å starte et kammerorkester

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Kråkstad samfunnshus, Samfunnsalen Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Kråkstad samfunnshus, Samfunnsalen Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Kråkstad samfunnshus, Samfunnsalen Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 01.09.2010 Samfunnssalen i Kråkstad samfunnshus ble åpnet i 1956 og var kommunestyresal fram til

Detaljer

En stilhistorisk oversikt

En stilhistorisk oversikt En stilhistorisk oversikt I det følgende presenteres de ulike stilepokene fra 1600 til 1950. Vi har med hensikt utelatt enkelte utviklingstrinn, som blant annet Regencè og Louis-Seize. Her vil vi konsentrere

Detaljer

Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet Visjon Trondheim Symfoniorkester (TSO) skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater innenfor et bredt

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt:

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt: inspirasjon Nyt vår brosjyre og la deg inspirere. Se hva vi kan bidra med og opplev eksempler på hva vi har levert og utført for en rekke oppdragsgivere over mange år. med kvalitet og begeistring skal

Detaljer

Enkelt og eksklusivt. bolig i sveits

Enkelt og eksklusivt. bolig i sveits Enkelt og eksklusivt I den vakre fjellbyen Zuoz i den vestlige delen av Sveits ligger et hus helt utenom det vanlige. Boligen fremstår som moderne og ny, men samtidig fast forankret i det originale. Innvendig

Detaljer

Rapport fra akustikk-måling Bøndernes hus, Storsal, 2. etg Løten kommune i Hedmark

Rapport fra akustikk-måling Bøndernes hus, Storsal, 2. etg Løten kommune i Hedmark Rapport fra akustikk-måling Bøndernes hus, Storsal, 2. etg Løten kommune i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, 28.10.2010 Salen som er målt, er i 2. etasje i Bøndernes Hus, Løten sentrum. Huset er fra

Detaljer

Vi vet langt fra alt og jeg forsøker derfor etter fattig evne å fylle tomrommene med egne tolkninger av fakta og begivenheter.

Vi vet langt fra alt og jeg forsøker derfor etter fattig evne å fylle tomrommene med egne tolkninger av fakta og begivenheter. Sivilisasjonens vugge Jeg har alltid vært interessert i mytologi og arkeologi. Gjennom hele min kunstner-karriere har jeg latt meg inspirere av arkeologiske funn,bøker og filmdokumentarer. Dette har vært

Detaljer

Noen erfaringer med plassering av KONTRABASSGRUPPE I ORKESTERGRAV

Noen erfaringer med plassering av KONTRABASSGRUPPE I ORKESTERGRAV Noen erfaringer med plassering av KONTRABASSGRUPPE I ORKESTERGRAV Knut Guettler Norges musikkhøgskole Undertegnede var i en årrekke ansatt ved Det Norske Teatret og har atskillig erfaring med spill i ulike

Detaljer

100367-09 Grafisk design og produksjon: www.hatlehols.no Foto: Øystein Klakegg, Karl Otto Kristiansen, Arild Solberg Stylist: Berit Steffenssen STRYN

100367-09 Grafisk design og produksjon: www.hatlehols.no Foto: Øystein Klakegg, Karl Otto Kristiansen, Arild Solberg Stylist: Berit Steffenssen STRYN 100367-09 Grafisk design og produksjon: www.hatlehols.no Foto: Øystein Klakegg, Karl Otto Kristiansen, Arild Solberg Stylist: Berit Steffenssen DINA-SERIEN DESIGNET AV OLAV ELDØY Stryn Møbelindustri AS

Detaljer

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE (En ekstrakt av Arve J. Nilsens foredrag i Risør 5.mai 2010, knyttet til fremleggelse av Prosessverktøyet

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar Begynnernivå Mellomnvivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

The Only Way To Travel

The Only Way To Travel The Only Way To Travel Petter Wettre sax Jonas Westergaard (Danmark) - kontrabass Anders Mogensen (Danmark) trommer Konsert for 8. - 10. årstrinn : The Only Way To Travel PROGRAMMET Hva er improvisasjon?

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

www.seaco.no Seaco er en familiebåt, og vi tilstreber å levere den beste og mest sporty båten i vårt markedssegment.

www.seaco.no Seaco er en familiebåt, og vi tilstreber å levere den beste og mest sporty båten i vårt markedssegment. komplett båtglede Det første ledd i produksjonen av en Seaco foregår i Flekkefjord. Her føres gode båtbyggertradisjoner videre i Dracos erverdige lokaler, - og det synes vi forplikter! Vi legger vår sjel

Detaljer

UnoTech Nordic. Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima

UnoTech Nordic. Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima UnoTech Nordic Tradisjonelt og sikkert takbelegg for norsk klima Problemfritt i all slags vær Fire sterke grunner for Mataki UnoTech Nordic økonomisk løsning trygt og problemfritt passer både som eksponert

Detaljer

CELLO N MED DET RARE I! med Marianne Baudouin Lie

CELLO N MED DET RARE I! med Marianne Baudouin Lie CELLO N MED DET RARE I! med Marianne Baudouin Lie CELLO N MED DET RARE I! Målgruppe: aldersgruppen 3-6 år, men det er muligheter for å utvide konseptet også for andre aldersgrupper Cello n med det rare

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Nyhetsbrev #9/2015. Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen:

Nyhetsbrev #9/2015. Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen: Nyhetsbrev #9/2015 Aasmund Beier-Fangen og Gunnar Hopen: Truls E. Norby stiller i leserbrev til lokalavisene tolv spørsmål til Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke og finner det «høyst urimelig

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

PROSJEKT // BW OFFSHORE/BERGESEN ga Kunstverket i oppdrag å komme med flere forslag til utsmykking av fire møterom. Med likt interiør på møterommene valgte vi å engasjere én kunstner til oppdraget. Kunstneren

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Skrova samfunnshus, Flerbrukshall Vågan kommune i Nordland

Rapport fra Akustikk-måling Skrova samfunnshus, Flerbrukshall Vågan kommune i Nordland Rapport fra Akustikk-måling Skrova samfunnshus, Flerbrukshall Vågan kommune i Nordland Hedmark og Oppland musikkråd, 08.02.2013 Skrova samfunnshus ble tatt i bruk høsten 2011, og inneholder bl a en stor

Detaljer

2014-2015 kolleksjoner

2014-2015 kolleksjoner 2014-2015 kolleksjoner Skandinavisk produkt Noordi-teamet lot seg inspirere av storslått norsk natur, majestetiske fjell og lyse, nordiske netter, og skapte barnevogner som ble unike, ikke bare på grunn

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Åsen skole, Samlingssal SFO Lørenskog kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Åsen skole, Samlingssal SFO Lørenskog kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Åsen skole, Samlingssal SFO Lørenskog kommune i Akershus Akershus musikkråd, 16.09.2010 Åsen skole er en 1.-7. trinn barneskole med 340 elever på Løkenåsen i Lørenskog. SFO

Detaljer

ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby

ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby den perfekte rammen for ditt arrangement Med fleksible saler, VIP-lounge og mesanin med storslått utsikt og romslige foajéområder danner

Detaljer

kanalsystemer i aluminium

kanalsystemer i aluminium kanalsystemer i aluminium MAXETA Denne brosjyren viser et utdrag av vårt varespekter, samt bilder fra noen leverte prosjekter. 2 Generelt om MAXCOMBI MAXCOMBI er et varemerke for en hel familie av veggkanaler,

Detaljer

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang Nannestad kommune kultur Fagplan for Sang Nannestad kulturskole 2009 1 INNHOLD EN KULTURSKOLES FORMÅL OG OPPGAVER.... 3 En kulturskoles formål:... 3 Forankring i lovverket:... 3 Fagplanene i Nannestad

Detaljer