Kombinasjonsbygg ,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, Bjørkelangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen"

Transkript

1 - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg ,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, Bjørkelangen

2

3 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten Telefon: Mobil: E-post: Faks: Aktiv Eiendomsmegling Bjørkelangen PB 56, 1941 Bjørkelangen Nøkkelinformasjon Verditakst: Kr ,- Prisant.: Kr ,- Omkostn.: Kr ,- Totalt inkl. Kr ,- omkostninger Eiendomstype: Næringsbygg Eierform: Selveier Byggeår: 1979 Tomt: m² Arealer: 8436 m² Gnr./bnr.: 3/6 Tomtetype: Eiet tomt Tomteareal: m² Oppdragsnr.: VELKOMMEN! Industrifeltet Holtermoen ligger på Bjørkelangen, som er kommunesenteret i Aurskog-Høland i Akershus fylke. Bygningsmassen har konstruksjoner og fleksibel bruks- og planløsning som lett kan tilpasses andre lager- og logistikk virksomheter. Hele bygningsmassen består av produksjon- og lagerlokaler oppført i en etasje. Takhøyde i lager og produksjonslokaler variere for byggetrinnene, fra 3 meter i fri takhøyde på det laveste til 18,6 meter i høytlager med pallereoler. Høytlageret har fastmonterte kraner som følger eiendommen. Oppdragsansvarlig Camilla Haugerudbråten 5

4 Lossing/Levering Store utearealer med god plass for lossing/levering

5

6 Holtermoen 15 Selger Tenvig AS Hjemmelshaver Serviteur Eiendom AS Eiendommens betegnelse Holtermoen 15, 1940 Bjørkelangen Gnr. 3, bnr. 6 i Aurskog Høland kommune. Eiendomstype Næringsbygg. Selveier Tomten Eiet tomt på ca m2 - se vedlagt situasjonskart og matrikkelrapport fra kommunen. Store deler av tomten består av naturlig vegetasjon. Byggemåte Se vedlagte verditakst ev. boligsalgsrapport avholdt iht. NS3940 av Tom Linder for teknisk beskrivelse av eiendommen. Oppvarming/ventilasjon Elektrisk oppvarming med varmluftsvifter og panelovner. Varmegjenvinningsanlegg med varmebatteri i forbindelse med ventilasjonsanlegget. Propananlegg med ca liter tank til ovner over innkjøringsporter og mot høytlager. Propananlegget kobles automatisk inn ved kuldetopper, for øvrig døgn-og temperatur styrt. Ovner er montert for å slippe kulderas, og består av 6 stk ovner à 22 kw. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Aircondition anlegg for kjøling på datarom i kontordelen. Diverse sirkulasjonsvifter i himlinger på lager- og produksjonsdel. Eget avtrekkssystem med manuell styring for utlufting i takkonstruksjonen på lagerdel. Samt eget aggregat for transport av varmluft oppunder yttertaket på høylageret. Oppgradert varmegjenvinner i Utrangert aircondition anlegg i forbindelse med kontordel, med behov for utskiftninger. Parkering Meget gode parkeringsforhold for ansatte og besøkende. Ca 40 oppmerkede plasser hvorav ca 20 med motorvarmere. For nyttetransport er det enkel adkomst fra hovedvei. Det er godt med manøvreringsareal foran porter og ramper. Byggeår 1979 med tilbygg i flere etapper frem til seneste i Areal Kjeller: 442 BTA sosiale rom, tekniske rom 1.etg: 200 BTA kontordel 1.etg: 1842 BTA høytlager 1.etg: 547 BTA plukklager 1.etg: 4605 BTA produksjonshall Messanin: 800 BTA lager SUM BYGNING 8436 BTA 8

7 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Utviklingspotensial Det antas gode utbyggingsmuligheter for eiendommen, da kun en mindre del av det totale tomtearealet er opparbeidet og tatt i bruk. I 2005 byggemeldte forrige eier, og fikk godkjent, en utvidelse på 3000m2 grunnflate med 7,5 meter netto takhøyde. Utvidelsespotensialet må antas å være betydlig større. Et annet potensiale det antas å ligge godt til rette for er å fradele tomteareal for videresalg, evt oppføre frittstående bygg for eget bruk eller utleie. Aurskog Høland Kommune er i sterk vekst, og det bygges mange nye boliger. Flere byggefelt er i gang og det forventes at det selges ca tomter pr år i tiden som kommer. Kommunen opplever med dette befolkningsvekst og etableringsvilje i næringslivet. Kjøpesenteret Bjørkelangen Amfi er et eksempel på dette. Senteret åpnet i 2011 og har i underkant av 20 forretninger. I tillegg finnes Bjørkelangen Senter med 10 forretninger, blant annet Vinmonopolet. Kommunen ønsker å legge til rette for flere lokale arbeidsplasser, slik at andel pendlere reduseres. De har derfor som et tiltak opprettet et næringsfond sammen med de lokale sparebankene. Fondet skal bidra til nyetablering og videreutvikling av næringslivet i Aurskog-Høland ved at det gis tilskudd til bedrinfter. Det har vært gjennomført store investeringer i veier i Aurskog- Høland og omkringliggende kommuner. Strekningen Lillestrøm-Fetsund er nå under ombygging og får en 4-felts vei. Norsk Bane AS har vært i dialog med Aurskog-Høland Kommune for å se på muligheten for et høyhastighetstog på strekningen Oslo - Stockholm. Dette kan bety Oslo- Bjørkelangen på 20 minutter hvis traseen legges via Bjørkelangen. Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc Leieforhold Hjemmelshaver har leiekontrakt med sitt søsterselskap. Det kan være aktuelt for selger å videreføre denne, dersom potensiell kjøper selv ikke skal benytte hele eiendommen ( leaseback ). Dette medfører til en forutsigbar cash-flow for kjøper. 9

8 Fleksibelt kombibygg Bygningsmassen er tilpasset opprinnelig bruker, men har konstruksjoner og fleksibel bruks- og planløsning som lett kan tilpasses andre lager- og logistikk virksomheter. Hele bygningsmassen består av produksjon- og lagerlokaler oppført i en etasje. Takhøyde i lager og produksjonslokaler variere for byggetrinnene, fra 3 meter i fri takhøyde på det laveste til 18,6 meter i høytlager med pallereoler. Høytlageret har fastmonterte kraner som følger eiendommen. Kontordelen består av to etasjer, hvorav inngangsparti og kontorer i 1. etasje, og kjøkken/kantine, garderober, trimrom/lager og diverse tekniske rom i kjeller. Bygningen har hovedinngang i kontordelen. Diverse lasteramper med leddheiseporter av- og pålessing til bygningen finnes ifbm lagerdelen. Både med tanke på adkomst, planløsning og størrelse vil bygningen være godt egnet for en store lager- og loggestikk bedrifter, med behov for mindre adm./kontorer, og store lagerog produksjonsarealer. Grunnflaten på bygget er ca 7636 m2 med utvendig overbygget lasterampe på ca 115 m2 i tillegg. Lageret omfatter ulike arbeidsstasjoner: * Høytlager med fire manuelle kraner for plukk- og lagerhåndtering av paller. * Småplukklager med tre manuelle kraner for plukk av småvarer fra hyllereoler. * Automatisk plukkbanesystem for plukk fra ti plukkstasjoner av høyfrekvente småvarer. * Messanin for plukk av sesongvarer Lageret har med dagens utnyttelse ca: * 9300 palleplasser * 200 palleplasser i dybdestablingsreoler * 4700 hyllereolplasser * 875 plasser i gjennomstrømningsreoler Volumet fra lageret nå er årlig ca: I 2013 var det ca sendinger og tonn. Driftssystemer: * Lagerstyringssystem "Logarithme" ( Acis ) * PLS-system fra Savoye ( styring av plukkbanesystem ) Kontorer: * Kontoravdeling i forbindelse med inngangspartiet ( 4-8 plasser ) * Kontor innenfor rampe i buffersone ( 2-3 plasser ) * Garderobe, trimrom og kantine i kjeller. Eiendommen med bygninger var i perioden sentrallager for Rich Andvord. Eiendommen ble suksesivt utbygget etter behov, og den seneste i 1997, 1998 og

9 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND I 2007 kjøpte selger eiendommen til eget bruk. De er nå i en prosess hvor de ser på muligheter for å effektivisere lagerbehovet, og i den forbindelse åpne for å komme i kontakt med interessenter som enten kan leie sammen med dem, kjøpe eiendommen til sitt bruk, alternativt salg med en "leaseback" avtale. Personer eller selskaper som ønsker å investere i en utleieeiendom med stort utviklingspotensiale vil også være aktuelle for selger. Det samme kan være et salg av selskapet som er hjemmelshaver av eiendommen. Standard Det er foretatt diverse påkostninger i forbindelse med tilbyggene. Det opplyses fra eier at det ble lagt nytt yttetak over høytlageret i 2003, og sluk på taket ble skiftet Det ble foretatt omfattende ombygninger av kraner for høytlager og pallereoler i Oppgradering av varmegjenvinner i Fastmonterte kraner i forbindelse med pallereoler og plukklager, samt trykkluftsutstyr tatt med i vurderingene. Øvrig maskiner og teknisk utstyr til dagens drift er ikke tatt med i denne vurderingen. Bygningen fremstår med et noe vedlikehold på innvendige overflater, dog må moderniseringer og vedlikehold må påregnes. Det elektriske anlegget er blitt noe modernisert i forbindelse med tilbyggene, og eier opplyser at det ikke foreligger noen pålegg. Bygningen har tilnærmet vedlikeholdsfrie fasader, men vinduer i den eldste delen (kontordelen) må påregnes skiftet i nærmeste fremtid. Øvrig del av bygningsmassen er løpende vedlikeholdt og fremstår med en normal slitasje tatt i betraktninger alder og bruk. Ifølge eier foreligger det serviceavtaler på VVS og Elektro, og full dokumentasjon i permer for alle byggetrinn. FDVdokumentasjon er allikevel noe mangelfult og ikke satt i system. Bygningsmassen fremstår med et tidløst utvendig utseende. Innvendige overflater har en varierende standard, som følger byggetrinnene. Tekniske innretninger som VVSog EL-anlegg er ikke vurdert, da dette er utenfor vårt fagområde og mandat. Dog opplyses det fra eier at det ble foretatt oppgraderinger av ventilasjonsanlegget, med blant annet ny varmegjenvinner i Det er i tillegg montert et eget ventilasjoinsanlegg for transport av varmluft som dannes oppunder yttertaket på høytlager. 11

10 Teknisk/offentlige forhold Utstyr/løsøre/inventar Kraner for høytlager og reollager, med fastmontert skinnesystem er tatt med i vurderingen, da konstruksjoner er tilpasset disse. Trykkluftsanlegg med 2 skru kompressorer, som leverer nok luft til dagens produksjon. Trykkluft er dessuten forsynt med både tank og tørke. Heltre kjøkkeninnredning med stål oppvaskbeslag i forbindelse med spiserom/kjøkken i kjeller. Øvrig fastmontert utstyr for dagens drift er ikke tatt med i beregningene. Det ble utført omfattende ombygninger av kraner i 2006, med blant annet utskiftninger av all elektronikk på de største kranene. Innlagt data- og kommunikasjonsanlegg i forbindelse med kontordelen i bygningen. For øvrig detaljer se verditakst. Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtagelse. 12

11 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Reguleringsmessige forhold Eiendommen ligger i et område avsatt til industri i kommunplanen. Iflg opplysninger fra kommunen finne det ikke bestemmelser for denne reguleringsplanen. Vei/vann/avløp Offentlig vann, vei og avløp. Det er ikke foretatt undersøkelser om eventuelle forurensninger i grunn. Dagens bruk av eiendommen forurenser ikke miljø, utover det som er normalt for denne type virksomhet. Servitutter/rettigheter/ forpliktelser Følgende er tinglyst på eiendommen: RETTIGHETER IFLG. SKJØTE BESTEMMELSE OM ANLEGG OG VEDLIKEHOLD AV LEDNINGER M.V. RETTIGHETSHAVER tele- og el.verket BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0221 / 3 / 18 / / Med flere bestemmelser Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Ferdigbefaringsrapport datert Ferdigattest tilbygg datert Ferdigattest tilbygg datert Midlertidig brukstillatelse tilbygg datert , og ferdigattest tilbygg datert

12 Beliggenhet Industrifeltet Holtermoen ligger på Bjørkelangen, som er kommunesenteret i Aurskog-Høland kommune i Akershus fylke. Fakta om kommunen : Innbyggertall: Ca (2,3 % vekst i 2011) Areal: 967 kvadratkilometer Geografisk beliggenhet: Øst i Akershus fylke med grense mot EU -landet Sverige og ca 60 km til Oslo sentrum, og ca 60 km til Gardermoen. Kommunesenter: Bjørkelangen Andre tettsteder: Aurskog, Løken, Hemnes, Fosser, Momoen, Lierfoss og Setskog. Nabokommuner: Fet, Sørum og Nes i Akershus, Eidskog i Hedemark, Rømskog, Marker, Eidsberg og Trøgstad i Østfold, og Eda i Sverige. Kommunikasjoner: Timesavganger på rute 881 mellom Bjørkelangen og Lillestrøm (Oslo). Rute 883 betjener Hemnes-Løken- Lillestrøm. Veier: Fv 170 forbinder nordre del av kommunen med Fetsund og Lillestrøm, Fv 171 går via Sørum kommune til E6, Fv 115 går mellom Bjørkelangen og Askim (E18), Fv 169 går mellom Løken og Fetsund, Fv21 går gjennom kommunen i øst langs svenskegrensen. Forventet boligvekst, % pr år: 1,5 % frem til 2015,dvs ca innbyggere. 1,0 % videre frem til 2050 som vil gi innbyggere. Kommunen kan tilby: Meget konkurransedyktige priser Lojal og stabil arbeidskraft Nærhet til sentrale strøk Kommunen har godt etablerte produskjonsselskaper, slik som Renor (avfallshåndtering) 07- gruppen (grafisk trykkeri), Stenquist (emballasje), Telemark Kildevann (mineralvann), Foodman (produksjon og pakking av næringsmidler) og Cipax (rotasjonsstøping). Sistnevnte har også tilholdsted på Holtermoen på Bjørkelangen. Eiendommen har en landlig beliggenhet på Bjørkelangen. For øvrig har Bjørkelangen stor gjennomgangstrafikk på grunn av transportveien til Charlottenberg og Töckfors i Sverige, som går via Bjørkelangen. Avstander i minutter - ordinær kjøring: ca 30 min Lillestrøm ca 45 min Oslo ca 50 min Oslo Lufthavn, Gardermoen ca 55 min Ørje Adkomst Holtermoen 15 ligger på et næringsområde ca 1 km syd for Bjørkelangen sentrum med enkel adkomst fra fv 229. Se for øvrig kartskisse. 14

13 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Holtermoen 15 Økonomi Prisantydning Prisantydning: kr ,- Omkostninger Dokumentavgift til staten 2.5% av kjøpesum Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr for pantedokument kr. 525,- Attestgebyr kr. 172,- Betalingsbetingelser Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler kjøpesummen inkl omkostninger til meglers klientkonto før avtalt overtagelse. Offentlige/kommunale avgifter De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr og renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Leieinntekter Kontakt megler for informasjon. Driftskostnader FDV-dokumentasjon er ikke satt i system, og takstmann har vurdert eierkostnader til kr ,- pr år. Driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken. Konsesjon Eiendommen er konsesjonsfri. Øvrige kjøpsforhold Overtagelse Overtagelse etter nærmere avtale med selger. Energiattest Alle eiendommer som selges/ leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. Dersom selger ikke har energimerket eiendommen og etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke fremlegger energiattest før avtaleinngåelse, kan kjøper få laget energiattest for selgers regning. Skriftlig anmodning må foreligge innen kjøpekontrakten er underskrevet og attesten må fremskaffes innen ett år etter avtaleinngåelse. For ytterligere informasjon se Dersom eier har energimerket eiendommen vil energimerket fremkomme her og komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Følgende forutsetninger legges til grunn for bud Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven 6-7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker. Bud Budgivere oppfordres til å gjennomgå kjøpekontrakten som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert kjøpekontrakten. Alle ovennevnte elementer må tas hensyn til ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig 15

14 vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning. Lov om hvitvasking Eiendomsmeglingsforetak er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner. Finansiering Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika-Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. I tillegg samarbeider Aktiv Eiendomsmegling med Aktiv Boligfinans, et agentselskap som har avtaler med flere ledende banker om lånefinansiering. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene mottar provisjon ved formidling av finansielle tjenester, men ikke ved formidling gjennom Aktiv Boligfinans. Vedlegg Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: - Kjøpekontrakt - Takst - Grunnboksutskrift - Reguleringsplan - Midlertidig brukstillatelse datert og Ferdigattest datert , og Matrikkelrapport - Situasjonskart - Utomhusplan - Målsatte tegninger - Tegning påført årstall for utvidelsene Salgsoppgaven er opprettet Tinglysing av hjemmel Dersom annet ikke avtales sendes skjøte/ hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse. Informasjon om meglerforetaket Sparebankenes Eiendomsmegler Akershus AS PB 56, 1941 Bjørkelangen Organisasjonsnummer:

15

16 ØVRIGE KJØPSVILKÅR Formidlingsnummer: Oppdragsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT mellom Serviteur Eiendom AS som selger Og som kjøper Vedrørende Overdragelse av Gnr.3 Bnr.6 i Aurskog Høland kommune 1/11

17 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND DEFINISJONER Følgende definisjoner benyttes i Avtalen: Avtalen Eiendommen Kjøper (Org. Nr. ) Denne avtale med Vedlegg Gnr.3 Bnr.6 i Aurskog Høland kommune Kjøperomkostningene De omkostninger som er nevnt i pkt Kjøpesummen Oppgjørsansvarlig AS (org. nr. ) Den kjøpesum Kjøper skal betale til Selger for Eiendommen Oppgjørskontoen Konto nr. i som vil benyttes av Oppgjørsansvarlig i forbindelse med Transaksjonen Overtakelse Overtakelsestidspunktet Part Partene Restgjelds- og slettebekreftelse Gjennomføring av Transaksjonen Den Kjøper eller Selger hver for seg Kjøper og Selger i fellesskap Skriftlig bekreftelse fra kreditor med pant i Eiendommen som angir (i) restgjeld pr. innfrielsestidspunktet og (ii) at pantet umiddelbart vil bli sendt til sletting ved kreditors mottak av restgjelden pr. innfrielsestidspunktet Selger Serviteur Eiendom AS (Org. Nr ) Selgeromkostningene De omkostninger som er nevnt i pkt Sikringsobligasjonen Transaksjonen Vedlegg Pantedokument med urådighet pålydende Kjøpesummen hvor Oppgjørsansvarlig er panthaver Kjøpers erverv av Eiendommen fra Selger De dokumenter som er vedlagt Avtalen og som inngår som en integrert del av Avtalen VEDLEGG Følgende dokumenter er Vedlegg til Avtalen: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Grunnboksutskrift for Eiendommen Mal for overtakelsesprotokoll Firmaattest for hhv. Selger og Kjøper Vedlegg 4 Verditakst utført av Tom Linder datert Vedlegg 5 Vedlegg 6 Prospekt fra Sparebankenes Eiendomsmegling AS Informasjon om Eiendommen - Meglerpakke fra Infoland 2/11

18 ØVRIGE KJØPSVILKÅR 1 AVTALEN OG PARTENE 1.1 Avtalen er inngått mellom Serviteur Eiendom AS som Selger og som Kjøper. Partene bekrefter gjensidig at Avtalen er forevist og godkjent av de nødvendige selskapsorganer hos Partene. 1.2 Avtalen går foran alle tidligere avtaler, forhandlingsutspill og forståelser mellom Partene vedrørende Transaksjonen. 1.3 Enhver meddelelse i forbindelse med Avtalen foretas til Partenes kontaktpersoner som angitt nedenfor: For Selger For Kjøper e-post: e-post: 1.4 [Hvis selger har tatt styreforbehold: Selger har tatt forbehold om styregodkjennelse av Transaksjonen, herunder vilkårene i Avtalen. Dersom Selger ikke meddeler Kjøper at han har oppnådd slik godkjennelse innen kl , skal Partene anses ubundet av Avtalen. Ingen av Partene kan i så fall rette krav om kostnadsdekning eller annet mot den annen Part.] 1.5 [Hvis Kjøper skal kunne transportere avtalen: Kjøper har rett til å transportere sine rettigheter og plikter etter Avtalen til selskap i Kjøpers konsern, forutsatt at dette selskapet kan dokumentere økonomisk evne til å oppfylle Avtalen. Dette selskapet trer i så fall inn i Kjøper sine rettigheter og plikter etter Avtalen i stedet for Kjøper.] 2 SALGSOBJEKT OG HEFTELSER 2.1 Eiendommen og tilbehør Salgsobjektet er Eiendommen med grunn og bebyggelse, samt tilbehør som eies av Selger, som befinner seg på Eiendommen på Overtakelsestidspunktet og som etter preseptorisk lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal tilhøre Eiendommen Det som evt. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller liknende ved Kjøpers besiktigelse av Eiendommen, skal ikke bli istandsettes eller fremskaffes av Selger før Overtakelse. 2.2 Leieforhold Eiendommen skal overdras med ingen løpende leieforhold 3/11

19 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND 2.3 Heftelser Kjøper har fått seg forelagt og har gjort seg kjent med utskrift av grunnboken for Eiendommen, jf. Vedlegg Eiendommen skal overdras uten panteheftelser, herunder skal heftelsene merket x i Vedlegg 1 slettes i forbindelse med Overtakelse. Anmerkninger i grunnboken som ikke er merket x i Vedlegg 1, skal overtas av Kjøper Ut over Sikringsobligasjonen skal Selger ikke tinglyse nye heftelser i Eiendommen frem til Overtakelse uten Kjøpers skriftlige samtykke I den grad det påheftes utleggspant el. i Eiendommen før Overtakelse, skal slike slettes for Selgers regning, og Oppgjørsansvarlig gis ugjenkallelig fullmakt til benytte den del av Kjøpesummen som er nødvendig i så måte. Selger skal umiddelbart varsle Oppgjørsansvarlig dersom utleggspant el. påheftes Eiendommen før Overtakelse Kjøper har hatt anledning til å undersøke eventuelle heftelser som måtte være tinglyst på den eller de eiendommer som Eiendommen er fradelt fra, og Selger påtar seg intet ansvar for disse. 3 KJØPESUM OG OMKOSTNINGER 3.1 Kjøpesum Kjøpesummen for Eiendommen er NOK <kjøpesum>, Omkostninger Kjøper skal betale følgende omkostninger: (i) dokumentavgift for tinglysning av skjøte med 2,5 % av Kjøpesummen, hvilket gir NOK,-, (ii) tinglysningsgebyr for skjøte med NOK 525,- og (iii) tinglysningsgebyr for evt. pant til fordel for Kjøpers bank med NOK 525,- pr. pantedokument som tinglyses. I tillegg kommer attestgebyr med NOK pr. pantedokument som tinglyses Selger skal betale følgende omkostninger: (i) tinglysningsgebyr for Sikringsobligasjonen med NOK 525,- og (ii) vederlag til megler og Oppgjørsansvarlig Dersom ovenstående avgifter/gebyrer endres, skal de beløp som er angitt over justeres tilsvarende. 4/11

20 ØVRIGE KJØPSVILKÅR Partene skal dekke egne omkostninger ved evt. juridisk og annen tjenesteyting tilknyttet Transaksjonen. 4 OVERTAKELSE 4.1 Eiendommen overtas av Kjøper på Overtakelsestidspunktet, forutsatt at Partene på dette tidspunkt har oppfylt sine oppgjørshandlinger til og med pkt (ii) nedenfor. 4.2 Kjøper svarer fra Overtakelsestidspunktet for alle Eiendommens utgifter og mottar dens inntekter. Partene skal selv, uten medvirkning fra Oppgjørsansvarlig, foreta pro & contra oppgjør for inntekter og utgifter knyttet til Eiendommen pr. Overtakelse. 4.3 Risikoen for Eiendommen går over på Kjøper på Overtakelsestidspunktet. Overtar ikke Kjøper Eiendommen til fastsatt tid, og dette skyldes forhold som Kjøper svarer for, overtar Kjøper likevel risikoen for Eiendommen fra og med Overtakelsestidspunktet. 4.4 Eiendommen skal holdes fullverdiforsikret av Selger frem til Overtakelse. Hvis Eiendommen forut for Overtakelsestidspunktet blir ødelagt eller vesentlig skadet skal Transaksjonen gjennomføres såfremt Kjøper kan overta Eiendommen med rett til forsikringsutbetaling som fullt ut dekker gjenoppføring/reparasjon og eventuelt leietap. 4.5 Dersom Eiendommen pr. Overtakelsestidspunktet vesentlig avviker fra kontraktsmessig stand, kan Kjøper avvise levering og kreve utsettelse av Overtakelse. Utsettelsen skal i tilfelle stå ved lag frem til Selger har rettet det vesentlige avviket. Punkt 4.2 til 4.4 over skal i tilfelle gjelde fra og med det nye overtakelsestidspunktet. 5 OPPGJØRSBESTEMMELSER 5.1 Oppgjørsansvarlig Partene har utpekt Oppgjørsansvarlig til å forestå oppgjør dem i mellom. Partene er inneforstått med at Oppgjørsansvarlig kun er engasjert for å forestå oppgjøret mellom Partene. Partene har selv ivaretatt sin opplysnings- og undersøkelsesplikt knyttet til Eiendommen og fritar Oppgjørsansvarlig for ethvert ansvar for disse pliktene, herunder pliktene som følger av eiendomsmeglingsloven Oppgjørskonto Alle innbetalinger nevnt nedenfor skal skje til Oppgjørskontoen og merkes med Holtermoen 15 og Kjøpers navn. 5/11

21 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND 5.3 Regulært oppgjør Gjennomføring av oppgjøret skal skje til de tider og i den rekkefølge som følger i pkt. 5.6 nedenfor. Innbetaling til Oppgjørskontoen fratar Kjøper rådigheten over innbetalingen, og Oppgjørsansvarlig skal ha ugjenkallelig fullmakt til å forestå oppgjøret. 5.4 Irregulært oppgjør Dersom en eller flere av disposisjonene i pkt. 5.6 nedenfor ikke oppfylles, skal Oppgjørsansvarlig meddele dette til Partene. Oppgjørsansvarlig skal i så tilfelle ikke foreta ytterligere disposisjoner før Partene har gitt Oppgjørsansvarlig felles, skriftlig instruks om den videre fremdrift i oppgjøret, eller det foreligger rettskraftig dom som avgjør hvordan oppgjøret skal gjennomføres Hvis oppgjøret forsinkes med mer enn tre måneder kan Oppgjørsansvarlig ansvarsfritt stanse oppgjøret, si fra seg oppdraget og deponere eventuelle mottatte betalinger hos Norges Bank, jf. lov om deponering i gjeldshøve. Eventuelle mottatte originaldokumenter skal ved en slik avslutning av oppdraget tilbakeleveres til den som ga Oppgjørsansvarlig det aktuelle dokument. 5.5 Forsinket betaling Ved forsinket betaling skal Kjøper betale forsinkelsesrente til Selger i samsvar med forsinkelsesrenteloven Forsinkelse skal anses å foreligge dersom Kjøpesummen og Kjøperomkostningene ikke er valutert på Oppgjørskontoen innen Overtakelsestidspunktet og dette skyldes forhold som Kjøper hefter for. Forsinkelse skal også anses å foreligge dersom utbetaling fra Oppgjørskontoen til Selger forsinkes grunnet at Kjøper ikke utfører sine forpliktelser i henhold til oppgjørsbestemmelsene i pkt Dersom Kjøper er mer enn 14 dager forsinket med betaling av Kjøpesummen til Oppgjørskontoen, kan Selger heve Avtalen. Forskuddsbeløpet etter pkt (iii) skal i tilfelle av heving tilfalle Selger som normaltapserstatning. Dersom Selger kan påvise å ha et høyere tap enn forskuddsbeløpet, kan Selger kreve erstatning for det overskytende. 5.6 Gangen i oppgjøret På dagen for signering av Avtalen skal: (i) Selger besørge at Sikringsobligasjonen og skjøte for Eiendommen leveres til depot hos Oppgjørsansvarlig. Dokumentene skal være tinglysningsklare. 6/11

22 ØVRIGE KJØPSVILKÅR Sikringsobligasjonen skal tjene som sikkerhet for de(t) krav som Oppgjørsansvarlig kan komme til å få mot Selger eller Kjøper, og som springer ut av Avtalen. (ii) Oppgjørsansvarlig sende Sikringsobligasjonen til tinglysning. Skjøtet skal oppbevares i safe inntil tinglysning finner sted. Oppgjørsansvarlig skal videre informere panthavere i Eiendommen om salget og be om bekreftelse på at pant vil bli slettet ved innfrielse av restgjeld i forbindelse med Overtakelse. (iii) Kjøper innbetale forskudd med 10 % av Kjøpesummen NOK,-, til Oppgjørskontoen. Så snart Sikringsobligasjonen er tinglyst, skal Oppgjørsansvarlig benytte den del av forskuddsbeløpet som behøves for å innfri Selgeromkostningene. Forskuddsbeløpet skal for øvrig tjene som delsikkerhet for Kjøpers forpliktelse til å gjøre opp Kjøpesummen, jf. også pkt Renter på kontoen tilfaller Selger. [hvis aktuelt: (iv) Kjøper undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet. Kjøper skal i god tid før Overtakelse innhente kommunens bekreftelse på egenerklæringen. Når kommunens bekreftelse foreligger, skal dokumentet levers til oppgjørsansvarlig, som skal oppbevare dokumentet i safe inntil tinglysning finner sted.] Senest to uker før Overtakelse skal: (i) Kjøper levere til Oppgjørsansvarlig eventuell pantobligasjon fra Kjøpers bank i tinglysningsklar stand. Oppgjørsansvarlig skal oppbevare obligasjonen i safe inntil tinglysning finner sted. (ii) Oppgjørsansvarlig innhente Restgjelds- og slettebekreftelse fra samtlige pantekreditorer hvis pant er merket x i Vedlegg 1. I den grad Oppgjørsansvarlig har fått kjennskap til at det etter signering av Avtalen er påheftet utlegg el. i Eiendommen, skal Oppgjørsansvarlig også innhente Restgjelds- og slettebekreftelse fra slike pantekreditorer I den grad Kjøpers bank ber om det, skal Oppgjørsansvarlig i forkant av Overtakelsestidspunktet avgi inneståelseserklæring for at Kjøpers banks pantobligasjon vil få forutsatt prioritet når oppgjøret for Eiendommen er gjennomført På Overtakelsestidspunktet skal: (i) Kjøper besørge at den resterende 90 %-andel av Kjøpesummen og Kjøperomkostningene er valutert på Oppgjørskontoen. (ii) Partene gjennomføre overtakelsesbefaring og sende overtakelsesprotokoll til Oppgjørsansvarlig hvor det fremkommer at Eiendommen er overlevert. Mal for overtakelsesprotokoll følger av Vedlegg 2. 7/11

23 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND (iii) Oppgjørsansvarlig sende skjøtet [hvis aktuelt: og skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet] samt Kjøpers banks pantobligasjon til tinglysning, sammen med samtykkeerklæring fra Oppgjørsansvarlig Så snart skjøtet og Kjøpers banks pantobligasjon er tinglyst, skal Oppgjørsansvarlig ta ut grunnboksutskrift og kontrollere om eier- og heftelsesbildet er i samsvar med Avtalen. Hvis så skal Oppgjørsansvarlig: (i) betale Kjøperomkostningene til Statens kartverk. (ii) innfri pantekreditorene i henhold til Restgjelds- og slettebekreftelsene. (iii) betale nettoprovenyet fra salget til Selgers konto, dvs. den del av Kjøpesummen som gjenstår etter betaling av Selgeromkostningene og innfrielse i henhold til Restgjelds- og slettebekreftelsene. Hvis grunnboksutskriften viser at det foreligger nye utlegg el., skal Oppgjørsansvarlig innhente Restgjelds- og slettebekreftelser fra de aktuelle pantekreditorene før ovennevnte prosedyre følges. Hvis nye utlegg el. medfører at oppgjøret blir utsatt, skal Oppgjørsansvarlig innhente nye Restgjelds- og slettebekreftelser fra de pantekreditorer som tidligere har avgitt slik bekreftelse, der restgjeld pr. nytt innfrielsestidspunkt fremgår. Deretter skal ovennevnte prosedyre følges, basert på oppdaterte Restgjelds- og slettebekreftelser Så snart Selger og samtlige pantekreditorer har bekreftet mottak av betaling, skal Oppgjørsansvarlig sende Sikringsobligasjonen til sletting. 6 EIENDOMMENS STAND 6.1 Kjøpers undersøkelser Kjøper har i forkant av Avtalens inngåelse blitt oppfordret til og hatt anledning til å gjennomgå informasjonen og dokumentasjonen om Eiendommen som følger av Vedlegg 4-7. Kjøper har også hatt anledning til og har blitt oppfordret til å befare Eiendommen sammen med fagfolk. 6.2 Selgers garantier Selger garanterer at følgende vil gjelde for Eiendommen per Overtakelse: a) At Selger er eier og hjemmelshaver til Eiendommen, 8/11

24 ØVRIGE KJØPSVILKÅR b) At Eiendommens heftelsesbilde vil være som angitt i Vedlegg 1, dog slik at panteheftelser merket x i Vedlegg 1, skal slettes i forbindelse med oppgjøret. c) At Selger ikke er kjent med skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder Eiendommen og som ikke er utført, betalt eller lignende og som Kjøper ikke er opplyst om. 6.3 Mangler Eiendommen selges as is. Avhendingsloven 3-9 annet ledd fravikes, slik at Kjøper kun kan gjøre gjeldende mangelskrav dersom Selger ikke oppfyller forpliktelser som følger av Avtalen eller forsømmer sin opplysningsplikt ihht. avhendingsloven 3-7 og 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil eller mangler ligger etter dette hos Kjøper Selger er ikke kjent med og fraskriver seg ansvar for eventuell forurensing i Eiendommen og eventuelle ufullstendigheter eller feil i fremlagte dokumenter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (takst, prospekt mv.), herunder arealangivelser for Eiendommen. Videre har Kjøper hatt anledning til å gjøre seg kjent med de offentlige reguleringsbestemmelser og planer som gjelder for Eiendommen og strøket omkring, og Kjøper kan ikke overfor Selger påberope som mangel at disse forhold var annerledes enn forutsatt. Tilsvarende skal Kjøper alene ha risiko for at evt. utbyggings- eller utviklingsplaner på Eiendommen lar seg realisere, herunder at nødvendige offentlige tillatelser oppnås. 6.4 Avgrensing av Selgers mangels- og garantiansvar Kjøper kan ikke fremme mangels- eller garantikrav mot Selger på grunnlag av forhold som Kjøper eller Kjøpers rådgivere kjente eller burde kjenne til før inngåelsen av Avtalen, herunder forhold som fremgår av Vedlegg 4-7. Dersom Kjøper har unnlatt å gjøre forsvarlige undersøkelser av fremlagt informasjon og dokumentasjon, jf. bl.a. Vedlegg 4-7, eller av Eiendommen for øvrig, skal Kjøper i relasjon til foregående setning stilles om forsvarlige undersøkelser var blitt gjort Kjøper kan ikke fremme krav mot Selger med mindre det samlede krav om prisavslag og/eller erstatning overstiger NOK. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under NOK. Dersom det samlede krav overstiger minstebeløpet, skal kravene likevel dekkes fra første krone. Kjøpers krav skal beregnes netto etter fradrag for eventuelle skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper vil kunne nyttiggjøre seg. Eventuelt indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven 7-1 (2), kan ikke gjøres gjeldende Dersom Kjøper har rett til prisavslag eller erstatning, kan Selger velge å tilby retting, forutsatt at retting kan gi Kjøper tilfredsstillende kompensasjon. Selger skal i tilfelle innen syv kalenderdager etter mottak av reklamasjonen varsle at Selger vil rette. 9/11

25 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Rettingen skal utføres så snart som mulig og senest innen 90 kalenderdager etter mottak av reklamasjonen [Hvis det er flere som utgjør Selger: De eiere som utgjør Selger etter Avtalen, hefter solidarisk for eventuelle krav fra Kjøper. (Alternativt:) De eiere som utgjør Selger etter Avtalen, hefter proratarisk for eventuelle krav fra Kjøper i samsvar med eierbrøk i Eiendommen.] Ovennevnte regulering er hensyntatt av Partene ved fastsettelse av Kjøpesummen. Ut over ovennevnte reguleres eventuelle mangler og brudd på garantier av bakgrunnsretten. 6.5 Reklamasjon Kjøper må reklamere skriftlig innen to uker fra det tidspunkt Kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangel ved Eiendommen. Som reklamasjon skal regnes en melding som eksplisitt sier (i) at det foreligger et nærmere angitt kontraktsbrudd og (ii) at Kjøper vil gjøre gjeldende krav mot Selger på denne bakgrunn. Det skal ses hen til hva Kjøpers styre, administrasjon og/eller eller eiere oppdaget eller burde oppdaget i bedømmelse av reklamasjonsfristens starttidspunkt Kjøper må under enhver omstendighet reklamere skriftlig senest innen ett år fra Overtakelsestidspunktet. 7 OFFENTLIGRETTSLIGE FORHOLD 7.1 Kjøper har risikoen for alle eventuelle offentligrettslige krav tilknyttet Transaksjonen, herunder evt. konsesjonskrav. 8 MERVERDIAVGIFT JUSTERING 8.1 Kjøper samtykker i å overta Selgers justeringsforpliktelse, jf. Vedlegg 8, avtale om overføring av justeringsforpliktelse. 9 LOVVALG OG VERNETING 9.1 Avtalen er undergitt norsk rett. 9.2 Eventuelle søksmål som gjelder Avtalen, skal behandles av de alminnelige domstoler. tingrett vedtas som verneting. 10/11

26 ØVRIGE KJØPSVILKÅR 10 SIGNATURER 10.1 Avtalen er utformet i to eksemplarer, ett til hver av Partene. Oppgjørsansvarlig har mottatt bekreftet kopi. Serviteur Eiendom AS Signatur Navn Tittel Dato Signatur Navn Tittel Dato AS AS Signatur Navn Tittel Dato Signatur Navn Tittel Dato Som Oppgjørsansvarlig påtar vi oss de oppgjørsforpliktelser som følger av Avtalen pkt. 5: AS Signatur Navn Tittel Dato 11/11

27 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Verditakst med kontantstrømanalyse Kombinasjonseiendom Holtermoen BJØRKELANGEN Gnr. 3 Bnr. 6 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Utført av: Tom Linder Tlf.nr: Oppdrag Befaringsdato:

28 TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT Verditakst Kombinasjonseiendom Holtermoen BJØRKELANGEN Gnr. 3 Bnr. 6 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Forutsetninger Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Andre forutsetninger/opplysninger Taksten er avholdt etter beste skjønn. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre dette er angitt. Det gjøres oppmerksom på at panteattest ikke er innhentet for eiendommen, og at det derfor ikke er kjent om denne inneholder opplysninger om forhold som har betydning for taksten. Kommunens bygningsarkiv er ikke gjennomgått og taksten tar således ikke hensyn til forhold/opplysninger som forefinnes her, med mindre det utrykkelig fremgår av takstdokumentet. Undertegnede er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet etter gjeldende instruks og retningslinjer for NTF. Det elektriske anlegget og røropplegg er ikke vurdert. Der det i rapporten er foretatt antagelser, er dette normalt fordi angjeldende forhold ikke lot seg bringe på det rene. Utvendige konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Besiktigelsen ble kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjonene. Funksjonstesting av elektrisk anlegg, varmekabler, fyringsanlegg, røropplegg, tekniske innretninger/utstyr og lignende er ikke foretatt. Det er ikke foretatt kontroll av overflateavvik i forhold til toleransekrav angitt i NS3420, dvs eventuelle skjevheter av gulv eller konstruksjonselementer. Arealene er oppmålt etter NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmålinger utarbeidet av bl.a. NITO Takst, Norges Eiendomsmeglerfprbund og Norges Takseringsforbund. Takstkonklusjonen er takstmannens vurdering av verdien på objektet, dvs. det beløp (forsiktig vurdert) som takstmannen mener markedet er villig til å betale. Mandat Eiendommen er taksert etter gitte mandat med dagens- og antatte leieinntekter lagt til grunn. Taksten skal benyttes i forbindelse med salg/finansiering. Sammendrag/konklusjon Sammendrag: Opprinnelig bygd som sentrallager for Rich Andvord i 1981, tilbygget i 1986, 1989, 1994, 1997, 1998 og Eiendommen ligger på industriområde Holtermoen i Aurskog og Høland kommune. Eiendommene ligger i relativt korte avstander til Bjørkelangen sentrum. Hele bygningsmassen benyttes av Serviteur AS, som er et ledende selskap innenfor emballasje. Dagens bruker har mindre behov for arealer, og i denne sammenheng vurderes fremleie på deler av dagens bygnbingsmasse, alternativt salg med en "leaseback" avtale. Bygningsmassen er tilpasset opprinnelig bruker, men har konstruksjoner og ellers en fleksibel bruks- og planløsning som lett kan tilpasses andre lager- og Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

29 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN Anmerkning og vurdering av takstobjektet: Generell markedsvurdering: loggestikk virksomheter. Hele bygningsmassen består av produksjon- og lagerlokaler oppført i en etasje. Takhøyde i lager og produksjonslokaler variere for byggetrinnene, fra 3 meter i fri takhøyde på det laveste til 18,6 meter i høytlager med pallereoler. Høytlageret har fastmonterte kraner som følger eiendommen, for øvrig omtalt under konstruksjoner - fast inventar i rapporten. Kontordelen består av to etasjer, hvorav inngangsparti og kontorer i 1. etasje, og kjøkken/kantine, garderober, trimrom/lager og diverse tekniske rom i kjeller. Bygningen har hovedinngang i kontordelen, og diverse rømningsveier ellers. Diverse lasteramper med leddheiseporter av- og pålessing til bygningen. Både med tanke på adkomst, planløsning og størrelse vil bygningen være godt egnet for en store lager- og loggestikk bedrifter, med behov for mindre adm./kontorer, og store lager- og produksjonsarealer. Stor eiertomt med antatt gode utbyggingsmuligheter. Eiendommen har en landlig beliggenhet på industrifeltet Holtermoen på Bjørkelangen, nær hovedvei og offentlig kommunikasjon (buss). Bygningen er vurdert med tanke på dagens og fremtidig bruk, samt fremtidige utbyggingsmuligheter. Takstmannens oppgave har vært å vurdere teknisk verdi av bygningsmassen inkl. tomt, samt eiendommens antatte salgsverdi i dagens marked. For øvrig er fastmonterte kraner i forbindelse med pallereoler og plukklager, samt trykkluftsutstyr tatt med i vurderingene. Øvrig maskiner og teknisk utstyr til dagens drift er ikke tatt med i denne vurderingen. Første del av bygningsmassen ble oppført i 1981, og senere tilbygget frem til Bygningsmassen fremstår med et tidløst utvendig utseende. Innvendige overflater har en varierende standard, som følger byggetrinnene. Tekniske innretninger som VVS- og EL-anlegg er ikke vurdert, da dette er utenfor vårt fagområde og mandat. Dog opplyses det fra eier at det ble foretatt oppgraderinger av ventilasjonsanlegget, med blant annet ny varmegjenvinner i Det er i tillegg montert et eget ventilasjoinsanlegg for transport av varmluft som dannes oppunder yttertaket på høytlager. Eiendommen har en landlig beliggenhet på Bjørkelangen. For øvrig har Bjørkelangen stor gjennomgangstrafikk på grunn av transportveien til Charlottenberg og Töckfors i Sverige, som går via Aurskog. Bygningsmassen er stor og gir derfor naturlig begrensinger med tanke på potensielle brukere. Bygningen har en fleksibel planløsning med tanke på oppdeling til flere bruker, dog er bruksmulighetene noe begrenset. Videre antas det gode utbyggingsmuligheter for eiendommen, da kun en mindre del av det totale tomtearealet er opparbeidet og tatt i bruk. Generelt om markedet; Ordrereserven i bygge- og anleggsbransjen er er fortsatt god. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til industri og eksportnæringen. Moderne bygg med god energiklassifisering får mer og mer markedsfordeler i forhold til energikrevende (utidsmessige) bygg. Leieprisene i Oslo/Akershus viser fortsatt en svak positiv stigning for bygg innenfor kategoriene "Prestisje" og "Gode" bygg i sentrum, mens øvrige områder har flat utvikling. Det forventes for "Prestisje" og "Gode" bygg i sentrum en fortsatt svak stigning i løpet av 2014, mens andre områder vil ha en fortsatt flat utvikling fremover. Forhold som vil påvirke prisene fremover er: beliggenhet, lengden på leiekontraktene, standard, arealeffektivitet, energimerking, kollektivtrafikk og trivsel på gatenivå i de store byene. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

30 TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN Sammenlignbare priser: Annet: Markedet på Aurskog; Det generelle markedet for næringseiendommer i Aurskog og Høland kommune må betraktes som tregt, og leiepriser ligger i det lavere sjiktet på Romerike. Det er tillegg foretatt diverse markedsundersøkelser blant næringsmeglere i området, som bekrefter våre vurderinger rundt disse forhold. Denne type eiendommer er også vanskelig å omsette, da det knytter seg stor usikkerhet etter leieforholdets opphør. Potensielle leietakere på denne type eiendommer antas å være vesentlig mindre, og vil samtidig være tidkrevende å få på plass. Det må påregnes betydelig vakans (ledighet) over en lengre periode, og derfor er dette tatt med som en årlig ekstraordinær eierkostnad med 20 % av antatt markedsleie. Eiendommen er vurdert ut ifra dagens- og antatte leieinntekter. Det er også vurdert gode utbyggingsmuligheter for eiendommen, men dette er ikke tatt med i beregningene. Det er ikke foretatt energimerking av bygningsmassen. Fra , ble det krav til energimerking av alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerkeordningen er hjemlet i energiloven. I tillegg energimerking er det krav til energivurderinger av tekniske anlegg hvert 4 år, noe som heller ikke er ivaretatt. Markedsverdi Det er ikke forelagt tilstrekkelig branndokumentasjon på bygningsmassen, og FDV-dokumentasjon for bygningsmassen er ikke satt i system. Det må derfor påregnes ekstraordinære eierkostnader for å oppdatere dette, og derfor er dette medregnet som spesielle kostnader i kontantstrømsanalysen. Konklusjon markedsverdi: Kr Tom Linder Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

31 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN Rekvirent Rekvirert av: Serviteur Eiendom AS c/o Tenvig AS v/tønnes Ellefsen Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Yngve Tollefsen Representant eier - Tom Linder Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Brukstillat./ferdigatt. Ferdigbefaringsrapport datert Ferdigattest tilbygg datert Ferdigattest tilbygg datert Midlertidig brukstillatelse tilbygg datert , og ferdigattest tilbygg datert Situasjonskart Dato Egenutskrift fra kommunens nettsider Tegninger Enkle plantegninger over bygningsmassen Forsikringsavtale Forelagt av eier Utleiekontrakter Intern leiekontrakt mellom eier og driftsselskapet Serviteur AS Tidligere takst Dato Utført av Jan Jensen Andre dok./kilder: Eier Rekvirent Teknisk etat Matrikkelopplysninger Dato Egenutskrift fra Infoland Tilstandsrapport tak Dato Tilstandsrapport for tak utført av Protan med tilbudsbrev, datert Tilstandsrapport Dato Tilstandsrapport utført av Ing/tømrermester Morten Johan Landmark Matrikkelrapport Dato Oversendt fra megler Kildehenvisninger Egne observasjoner: Eier: Matrikkelrapport: Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon. Adresse, eiendomsnavn, adkomst, tilknytning vann, tilknytning avløp, ligningstakst Forsikringsopplysn. Tomteareal, kommentar tomt, gårdsnr., bruksnr., regulering, kommuneplan Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 3 Bnr. 6 Hjemmelshaver: Serviteur Eiendom AS c/o Tenvig AS Tomt: Eiet tomt. Areal ,5 m² Areal er oppgitt i matrikkelrapport. Adkomst: Offentlig Vann: Offentlig Avløp: Offentlig Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

32 TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN Regulering: Kommuneplan: Andre opplysninger: Regulert gjennom reguleringsplan med bestemmelser for Holtermoen. Avsatt til nåværende industri Kommuneplanen. Kontor/lager/produksjon Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Tryg. Avtalenummer: Forsikringstype: Fullverdi Forsikringssum: Kr Kommentar: Ifølge fremlagt forsikringspolise. Ligningstakst Ligningstakst: År 2013 Andre opplysninger Tomt: Beliggenhet: Utbyggingspotensiale: Parkering: Miljø/forurensning: Spesielle forhold: Det er opparbeidet et eget område for parkering av personbiler sydøst ved innkjøring til eiendommen. Rikelig med asfalterte parkeringsarealer og arealer for nyttetransport. Store deler av tomten består av naturlig vegetasjon. Eiendommen ligger på Aurskog, i nær tilknytning til Fv 229 ca. 3,8 km fra Bjørkelangen sentrum. Gode adkomstforhold og relativt kort avstand til transportstrekning mellom Sverige og Lillestrøm. Det er ca. 39 km til Lilletrøm sentrum og ca. 57 km fra riksgrensen mellom Magnor og Eda til Sverige. Kun en mindre del av det totale tomtearealet er bebygd. Eiendommen er regulert til industrivirksomhet gjennom reguleringsplan for Holtermoen. Det er ikke laget noen mulighetsstudie over fremtidig utbyggingsmuligheter på eiendommen, men utvidelsesmuligheter anses som gode på grunn av tomtens størrelse. Det vises for øvrig til kommunedelplan med bestemmelser, samt planog bygningsavdelingen i Aurskog og Høland kommune. Det er opparbeidet ca. 40 parkeringsplasser for personbiler sydøst på eiendommen, hvorav ca. 20 parkeringsplasser med motorvarmeruttak. For øvrig meget gode parkeringsforhold for nyttetransport og besøkende. Det er ikke foretatt undersøkelser om eventuelle forurensninger i grunn. Dagens bruk av eiendommen forurenser ikke miljø, utover det som er normalt for denne type virksomhet. Teknisk beskrivelse av kraner i bygningen: 3 stk små kraner, manuelle plukkraner for hyllehøylager, type: BT OPC 600 installert: Kranene er utstyrt med driv og løpehjul i vulkollan. Strømforsyning 3-fase 400 volt. Driv og løftemekanismene er tyristordrevet med DC-motorer og gir av snekketype. Løft foregår via 2 stk 1 ½" kjeder. Kranene har faste gafler og kan kun håndtere pallelast i kjøreretning. Makslast 600kg. 4 stk store kraner, manuelle kraner for pallehøylager, type: BT SC 1001, installert: Kranene er utstyrt med driv og løpehjul i stål. Strømforsyning 3-fase 400 volt. Driv og løftemekanismene var opprinnelig tyristordrevet med DC-motorer, men er ombygd til pls- styring med frekvensomformere og AC-motorer. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

33 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN Bygninger på eiendommen Næringsbygg - Kontor/produksjon/lager Byggeår: Iflg. eier Anvendelse: Ombyggingen er foretatt av Max-el og Rexroth, og ferdigstilt i Gir av snekketype. Løft foregår via 2 stk 1 ½" kjeder. Kranene er utstyrt med hydraulisk gaffelaggregat. Maksløft 1000kg. Generelt om kraner: Årlig sikkerhetskontroll og teknisk gjennomgang ivaretas av Swisslog. Teknisk beskrivelse av trykkluftsanlegg: HS 180 Ole/vannutskiller, Trykkluftbeholder 1000 liter, HD Kjøletørke 230/5, FS 15/8 400/50 Kompressor, ESS 18-7,7 EANA 400/50 Kompressor. Ifølge eier foreligger det serviceavtaler på tekniske anlegg i bygningen, for øvrig ikke fremlagt. Det vises til alle serviceavtaler for nærmere beskrivelser og tiltak som er foretatt. Eventuelle utbedringskostnader er ikke tatt med i kontantstrømsanalysen, og det tas derfor et forbehold om dette. Hele bygningsmassen er utleid til Serviteur AS. Tilbygd: 1986, 1989, 1994, 1997, 1998 og Arealer og anvendelse Næringsbygg - Kontor/produksjon/lager - arealer Bruttoareal Etasje BTA m² Anvendelse Kjeller 442 Trapperom, gangarealer, spiserom, garderober for herrer og damer, tilfluktsrom/trimrom, lager/verksted, tavlerom, ventilasjonsrom, sprinkelrom. 1. etasje 200 Kontordel: Inngangsparti, gangarealer, toaletter, datarom, kontorer, trapperom. 1. etasje Høytlager med pallereoler. 1. etasje 547 Plukklager/håndtering 1. etasje Produksjonshall Mesanin 800 Lagermesanin Arealet er hentet fra fremlagte tegninger og kontrollmålinger er ikke foretatt på stedet. Sum bygning Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

34 TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN Gjenstående arbeider/vedlikehold Påkostninger: Vedlikehold: Det er foretatt diverse påkostninger i forbindelse med tilbyggene. Det opplyses fra eier at det ble lagt nytt yttetak over høytlageret i 2003, og sluk på taket ble skiftet Det ble foretatt omfattende ombygninger av kraner for høytlager og pallereoler i Oppgradering av varmegjenvinner i For øvrige opplysninger vises det til dokumentasjon på utførelse av arbeider. Bygningen fremstår med et noe vedlikehold på innvendige overflater, dog må moderniseringer og vedlikehold må påregnes. Det elektriske anlegget er blitt noe modernisert i forbindelse med tilbyggene, og eier opplyser at det ikke foreligger noen pålegg. Bygningen har tilnærmet vedlikeholdsfrie fasader, men vinduer i den eldste delen (kontordelen) må påregnes skiftet i nærmeste fremtid. Øvrig del av bygningsmassen er løpende vedlikeholdt og fremstår med en normal slitasje tatt i betraktninger alder og bruk. Ifølge eier foreligger det serviceavtaler på VVS og Elektro, og full dokumentasjon i permer for alle byggetrinn. FDV-dokumentasjon er allikevel noe mangelfult og ikke satt i system. Det ble forelagt tilstandsrapport for tak utført av Protan i 2012, og det refereres til rapport for detaljert informasjon. Generelt om yttertaket; Taket over høytlaget er i god stand, foruten et sluk har lekkasjepunkter. Lavplan mot vest er ok. Tak over lavplan mot syd er i god stand. Mindre del av lavplan er i dårlig stand med krakeleringer og nedbrutt tekking. Takene som er tekket med folie er i god stand, men en sveisebom ble registrert. Det må påregnes kostnader for omtekking av ca m², hvor kostnader er beregnet til ca. kr ,- eks. mva med tillegg av eventuelt nbytting av beslag. Kostnadene FDV-dokumentasjon, energimerking, energiberegninger av tekniske anlegg, samt omtekking av yttertak og andre nødvendige tiltak vurdert etter beste skjønn, er tatt med som spesielle kostnader for 2015, i kontantstrømsanalysen. KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Næringsbygg - Kontor/produksjon/lager Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Næringsbygg - Kontor/produksjon/la ger 200 Bygning, generelt Bygningsmassen fremstår med et tidløst utseende, og har en fleksibel planløsning som gir gode muligheter for alterantiv bruk som lager- og produksjonsarealer. 210 Grunn og fundamenter, generelt Støpte betongfundamenter over faste masser bestående sprengstein/kult over antatt fjell. Påkostninger: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

35 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN Eier opplyser at det er støpt nye fundamenter i forbindelse med innlastningsramper. 220 Primære bygningsdeler, generelt Bærende stål- og betongkonstruksjoner. 225 Yttervegger Hoveddel med høytlager har elementvegger mellom betongsøyler. Disse elementene består av gipsplater med isolasjon av skum (antatt polystyren) mellom platene. Senere tilbygg har bindingsverk av tre, med 150 mm isolasjon, og gipsplater på innsiden. "Robertson" profilerte lakkerte stålplater på fasader. Vedlikehold ol: Enkelte skader etter påkjørsler ved ramper. 227 Takkonstruksjoner Flate takkonstruksjoner bestående av selvbærende gitterdragere i stål og elementtakstoler i betong. Yttertaket opplyses å være isolert med 200 mm, tekket med papp og membran. Påkostninger: Det ble lagt ny taktekking med tilleggsisolering over høytlager i Samt utskiftninger av sluk i Vedlikehold ol: Opprinnelig taktekking over håndteringsdel fra 1981 (ca m ) med anbefalt rapport for utskiftinger. 233 Vinduer Vinduer i bygningsmassen følger byggeår. I kontordelen er det vinduer med 2-lags isolerglass i trekarmer fra Det er montert utvendig markise på sydvendt fasade til kontordelen i 1. etasje. Enkelte vinduer i aluminium med isolerglass. Overlysvinduer og røykluker i yttertaket på høytlager. Diverse takvinduer og vinduer mellom håndteringsdel og høytlager. Vedlikehold ol: Synlig punktering av glass i takvinduer mellom håndteringsdel og høytlager. I tillegg synlige fuktskader og lekkasjer fra vinduer i fasade på samme område. Hele lysfelt med takvinduer og vinduer i fasade må påregnes skiftet. 235 Ytterdører og porter Diverse isolerte leddheiseporter med automatikk. Leddheiseporter med automatikk med bredde fra 2,5 til 3 meter, og høyde fra 2,5 til 3 meter. En hurtigport i forbindelse med overbygd lasterampe. Hovedinngangsdør i aluminium og glass. Diverse branndører i stål for rømningsveier. Påkostninger: Ny hurtigport (Crawford) mellom håndteringsdel og lasterampe. 240 Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt Murvegger for brannseksjonering, ellers isolerte systemvegger med tosidig kledning. Overflatebehandlinger: Malte og tapetserte overflater. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

36 TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN 245 Himlinger inklusive taklister Åpen himling med synlige takkonstruksjon/himlinger, samt diverse T- profil himlinger. Overflatebehandlinger: Akustiske plater, malte flater. 254 Gulv og overflate Plasstøpt dekke og hulldekke elementer mellom etasjer. Stålpusset betonggulv i lager- og produksjonsdel. Overflatebehandlinger: Gulvbelegg, klinkerfliser og malt og oljebehandlet betong. 261 Trapper og ramper Støpte betongtrapper med stålrekkverk mellom etasjer. Utvendig elementtrapp til hoved inngangsdør. 8 lasteramper i tilknytning til håndteringsdel fra 1999, hvorav 6 i tilnytning til overbygd rampe på ca. 115 m² fra regulerbare ramper i forbindelse med overbygd rampe. I tillegg 2 ramper med direkte tilknytning til bygningen. Påkostninger: Ny overbygd lasterampe fra 2000, med 6 plasser og 1 stålrampe. 270 Fast inventar, generelt Kraner for høytlager og reollager, med fastmontert skinnesystem er tatt med i vurderingen, da konstruksjoner er tilpasset disse. Trykkluftsanlegg med 2 skru kompressorer, som leverer nok luft til dagens produksjon. Trykkluft er dessuten forsynt med både tank og tørke. Heltre kjøkkeninnredning med stål oppvaskbeslag i forbindelse med spiserom/kjøkken i kjeller. Øvrig fastmontert utstyr for dagens drift er ikke tatt med i beregningene. Påkostninger: Det ble utført omfattende ombygninger av kraner i 2006, med blant annet utskiftninger av all elektronikk på de største kranene. 300 VVS-installasjoner, generelt Balansert ventilasjonsanlegg med varmebatteri. Aircondition anlegg i kontordelen (luft til luft). Påkostninger: Det opplyses i tilstandsrapport fra 2006, at ventilasjonsanlegget ble modernisert med blant annet flytting av luftinntak til over takkonstruksjonen. Vedlikehold ol: Utrangert aircondition anlegg i forbindelse med kontordel, med behov for utskiftninger. 310 Sanitærinstallasjoner, generelt Tidsmessig hvitt sanitærutstyr tilpasset dagens virksomhet. Garderober med dusj og toaletter for begge kjønn i kjeller. Sanitærinnstallasjoner i forbindelse med kjøkken og toaletter for øvrig. 320 Varme, generelt Elektrisk oppvarming med varmluftsvifter og panelovner. Varmegjenvinningsanlegg med varmebatteri i forbindelse med ventilasjonsanlegget. Propananlegg med ca liter tank til ovner over innkjøringsporter og mot høytlager. Ovner er montert for å slippe kulderas, og består av 6 stk ovner à 22 kw. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

37 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN Påkostninger: Propananlegget kobles automatisk inn ved kuldetopper, for øvrig døgnog temperatur styrt. 330 Brannslokking, generelt Bygningsmassen er fullsprinklet. Det forutsettes for øvrig at det er montert tilstrekkelig brannvernsutstyr etter gjeldende forskrifter. Påkostninger: Det opplyses i tidligere tilstandsrapport eget strømagregat til vannpumpe ved strømbrudd, med vann fra nærliggende sjø. 360 Luftbehandling, generelt Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Aircondition anlegg for kjøling på datarom i kontordelen. Diverse sirkulasjonsvifter i himlinger på lager- og produksjonsdel. Eget avtrekkssystem med manuell styring for utlufting i takkonstruksjonen på lagerdel. Samt eget aggregat for transport av varmluft oppunder yttertaket på høylageret. Påkostninger: Oppgradert varmegjenvinner i Elkraft, generelt Bygningen er forsynt fra to forskjellige trafostasjoner. Kapasitet trafo ifølge tilstandsrapport 3 x 630 A. Totalt el-forbruk for dagens drift er ikke oppgitt. El. anlegg er ikke kontrollert av takstmann, da dette må utføres av godkjent el-takstmann. 442 Belysningsutstyr Fastmonterte lysarmaturer i nedsenket opplegg i himlinger, samt diverse innfelte og fastmonterte lysarmaturer i himlinger. Diverse uteblysning på fasade og tomt for øvrig. Vedlikehold ol: Det forutsettes at alle lysarmaturer er kontrollert mot PCB-innhold, og evt. skiftet. 450 Elvarme, generelt El-varmebatteri på 40 kw. Elektriske panelovner i kontordelen. Diverse elektriske varmluftsvifter i høytlager og bygning for øvrig. Elektrisk takvarmere og varmluftsvifter i forbindelse med leddheiseporter i lagerog håndteringsdelen. 520 Integrert kommunikasjon, generelt Innlagt data- og kommunikasjonsanlegg i forbindelse med kontordelen i bygningen. 540 Alarm- og signalsystemer, generelt Bygningen har brannalarmanlegg tilknyttet det lokale brannvesen. Tyverialarm tilknyttet vaktsentral. 710 Bearbeidet terreng, generelt Terrenget på forsiden av bygningsmassen og parkeringsarealer er opparbeidet med asfalt. Påkostninger: Det er reasfaltert et område på ca. 150 m² i forbindelse med utlastningsramper. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

38 TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN KONTRAKTER/AREALER Markedsleie/ledige lokaler Bygning/areal Etg. m² faktisk Kr/m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. % Næringsbygg - Kontor/produksjon/lager - Administrasjon, kontor Hele bygningsmassen 1. etasje Høytlager Hele bygningsmassen 1. etasje Lager Hele bygningsmassen Mezzani n Personal/teknisk Hele bygningsmassen Kjeller Plukklager/håndtering Hele bygningsmassen 1. etasje Produksjon/lager Hele bygningsmassen 1. etasje Sum: Kommentar kontrakt/arealer Kommentar leiekontrakter: Kommentar arealavvik: Dagens leieforhold er internt og i denne sammenheng vanskelig å risikovurdere. Denne er i realiteten helt uvesentlig i det eier kan annulere og/eller tilpasse denne som ledd i en utleie/salgssituasjon. Allikevel er det forutsatt at dagens leietaker også vil være en av flere brukere til eiendommen i fremtiden. Foruten nevnte må det påregnes betydelig usikkerhet hva gjelder fremtidige leietakere på eiendommen, både med tanke på størrelse, beliggenhet og det generelle markedet for utleie i området. Arealene er beregnet ut ifra fremlagte tegninger, og det er ikke foretatt kontrollmålinger på stedet. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

39 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN TOMTEVERDI Tomteareal: Tomteareal: m² Tomteverdi: Tomteverdi: Kr Kommentar: Verdien av tomten er beregnet ut ifra normal tomtebelastning hensyntatt eiendommens beliggenhet, utforming og bebyggbarhet, samt gjeldende reguleringsbestemmelser. Tomtekostnadene henspeiler således kostnadene som må påregnes for anskaffelse av en tilsvarende tomt i området for oppføring av tilsvarende bebyggelse. VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI Forutsetninger teknisk verdi Byggekostnadene er beregnet til hva det etter dagens byggepriser vil koste å føre opp tilsvarende bebyggelse, vurdert til normale byggepriser. Verdien av tomten er beregnet ut ifra normal tomtebelastning og gjeldende reguleringsbestemmelser. For å komme frem til teknisk verdi, reduseres normale byggekostnader p.g.a. alder, tilstand og anvendlighet. Reduksjon er foretatt som en skjønnsmessig vurdering av eiendommens fysiske foreldelse henført til alder og tilstand, funksjonell foreldelse som henføres til funksjonalitet i forhold til dagens bruk, strategisk foreldelse som går på eventuelle beslutninger som kan ha innvirkning på eiendommen samt økonomisk og miljørelatert foreldelse. Fradraget er beregnet som en prosentvis andel av normale byggekostnader for nybygg. Normalt er dette fradraget beliggende i nivå fra 0,2 til 2,0 % årlig avhengig av type bebyggelse, tilstand og utforming. Konklusjonen for endelig fastsatt teknisk verdi har ikke nødvendigvis direkte sammenheng med eiendommens salgsverdi. For bygningsmassen er det beregnet et normalt årlig fradrag for hvert enkelt byggetrinn, samt skjønnsmessige vurderinger etter besiktigelse av bygningsmassen. Dagens bruk tilsier stor bruksslitasje på både innvendige overflater og tekniske anlegg. Basert på en vektet vurdering av den gjeldende eiendom har vi beregnet et samlet fradrag på ca. 37 %. Normale byggekostnader Normale byggekostn.: Teknisk verdi Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris. Næringsbygg Kontor/produksjon/lager Kr Kraner og trykkluftsanlegg i bygningen (RS) Kr Sum normale byggekostnader: Kr Grunnlag: Sum normale byggekostnader: Kr Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Kr Teknisk verdi uten tomt: Kr Tillegg for normal tomteverdi: Kr Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet: Kr Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

40 TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING Rentegrunnlag Forutsetning og begrunnelse for valg av kapitaliseringsrente: Eiendommens forretningsmessige risiko er bygget opp av fire elementer. Ved vurdering av generell risiko har vi følgende ; Renterisiko fordeles på rente og inflasjon (0-3 %). Objektrisiko gjenspeiler den risiko som ligger i investering av fast eiendom generelt (1-2 %). Markedsrisiko gjenspeiler den risiko som ligger i leieavtaler og leiepriser på denne eiendommen (0-2 %). Byggrisiko reflekterer forhold ved bygningene på eiendommen, med hensyn til tilstand, kurans, attraktivitet, eksponering, utseende, m.m. (0-4 %). Renterisiko er vurdert relativt høyt, dette spesielt på grunn av at 10 års statsobligasjon er på et meget lavt nivå, og det er derfor en viss risiko for at denne vil stige de neste årene. Videre har den generelle risiko i obligasjonsmarkedet internasjonalt økt, bankenes innlånsrente steget, noe som igjen gir konekvenser for lånemarkedet for næringseiendom. 10 års statsobligasjon egner seg dårlig til bruk i dagens marked, og det er derfor brukt 10 års SWAP-rente som utgangspunkt i vurderingen. Objektrisiko hensyntar i denne rapporten eiendommens beliggenhet, utforming og generelle attraktivitet. Eiendommen har en landlig beliggenhet 2 km fra Bjørkelangen sentrum. Bygningsmassen er tilpasset tidligere og dagens drift med tilhørende kontorer. Bygningsmassen vurderes enkelt å kunne tilpasses annen drift med behov for store lager- og produksjonsarealer. Dog er dette markedet begrenset i området, og betydelig vakans (ledighet) må påregnes. Hele eiendommen er i bruk av Serviteur AS, som er et ledende selskap innen embalasje. Ved vurderinger av objektrisiko og den totale forretningsmessig risiko er det lagt til grunn en forlengelse av dagens leieforhold på delere av bygningsmassen. Markedssituasjonen for utleie av tilsvarende lokaler i området har et begrenset marked, og dessuten har bygningsmassen en størrelse som gjør det vanskelig å leie ut til en bruker. Som oftes må det påregnes flere brukere av denne type eiendommer, noe som blant annet innebærer høyere drift- og forvaltningskostnader. Risikonivået henført til leieavtaler og leiepriser vil i dette tilfelle være høyt, selv om dagens leietaker vil fortsatt være bruker av bygningsmassen. Det må tas med i betraktningene betydelig ledighet, da det generelle markedet for næringseiendommer i Aurskog og Høland kommune har en noe høyere risikograd enn tilsvarende eiendommer i mer sentrale strøk som våre største byer. Bygningsmassen er oppført i forskjellige byggetrinn, dvs. fra 1981 til Bygningsmassen fremstår derfor med en varierende standard og utførelse. Det er foretatt diverse tilpasninger for hvert byggetrinn, og bygningsmassen har et tidløst utseende. Eiendommen har en landlig beliggenhet på Holtermoen, tilbaketrukket fra offentlig vei. Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: 3,20 % - Inflasjon: -2,50 % Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

41 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN Forutsetninger nettokapitalisering Realrente: kalkulert 0,68 %, avrundet: 0,70 % Renterisiko 3,00 % Objektrisiko 1,80 % Markedsrisiko 1,80 % Byggrisiko 3,50 % Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 10,80 % Nettokapitaliseringen er basert på en vurdering av netto leieinntekter ved utleie. Det er benyttet et skjønnsmessig fradrag for normale eierkostnader samt ekstraordinære eierkostnader årlig. Brutto leieinntekter Arealtype Leiekontrakter Markedsleie/ledige lokaler Eiendommens arealtyper m² Kr/m² Leie pr år m² faktisk Kr/m² ansatt Leie pr år beregnet Administrasjon, kontor Høytlager Lager Personal/teknisk Plukklager/håndtering Produksjon/lager Sum: Fradrag i brutto leieinntekter Brutto leieinntekter: Kr Fradrag: Årlige normale eierkostnader er beregnet ut ifra erfaringstall og etter beste skjønn. Tap ved ledighet er vurdert under de forutsetninger av at det er knyttet stor usikkerhet rundt fremtidige leieforhold på bygningsmassen, og det må generelt påregnes betydelig ledighet (vakans) for hele bygningsmassen, og spesielt ved opphør av dagens leieforhold. Normale eierkostnader: Sum normale eierkostnader: Tap ved ledighet, 20 % av markedsleie: Sum: Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Kr Beregning av kapitalisert verdi Forutsetninger: Realavkastningskravet er valgt med utgangspunkt i estimert nivå på 10 års SWAP-rente, samt eiendommens forretningsmessige risiko. Avkastningskravet er beregnet på bakgrunn av en totalvurdering av eiendommen men tanke på beliggenhet, brukerlighet samt dagens markedssituasjon. Avkastningskravet er basert på eiendommen slik den fremstår i dag, med et langsiktig leieforhold på minst 10 år. Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd Kr kapitalisert med 10,8 % gir (avrundet) Kr Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

42 TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN VERDIGRUNNLAG - KONTANTSTRØMANALYSE Forutsetninger kontantstrømanalyse Kontantstrømsanalysen baserer seg på årlig anttt markedsleie og antatte kostnader neddiskontert til dagens kroneverdi, hvor årlig nettoleie korrigeres for inflasjon og neddiskonteres med nominell rente (avkastningskrav + inflasjon). Nøkkeltall Nøkkeltall Inntektsutvikling: 2,00 % Kostnadsutvikling: 2,00 % Realavkastningskrav: 10,80 % Diskonteringsrente: 13,30 % Generell ledighet: 20,00 % Generell ledighet fom år: 2014 Beregning av nåverdi År Leieinnt. Normale Spesielle Gener. Endring likv. Beregn. nåv. eierk. kostn. ledighet 2014/8 mnd /4 mnd Sum beregnet nåverdi: Restverdi (ansatt restverdi): Nåverdi av restverdi: Sum beregnet nåverdi: Spesifikasjon av spesielle kostnader Beskrivelse År Beløp Inkl. kostn.utv. Energimerking og energiberegninger (forskriftskrav) FDV-dokumentasjon Utskiftninger av taktekking Utskiftninger av takvinduer/vinduer i mellombygg Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

43 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN Leieinntekter og anslått markedsleie Forklaring Faktiske leieinntekter Anslått markedsleie Inntekter, kostnader og kontantstrøm Forklaring Inntekter Kostnader Kontantstrøm SAMMENLIGNBARE PRISER Sammenlignbare priser: Det er få sammenlignbare eiendommer i området, foruten anlegget til den tidligere bilprodusenten for el-biler "Think", på Aurskog. Denne bygningsmassen stod ledig for utleie i flere år, før den til slutt ble utleid. Dette viser at det må påregnes betydelig vakans (ledighet) på denne type eiendommer i område, og spesielt når et leieforhold opphører. Dessuten bør leieforhold sikres i form av solide garantier/depositum. Andre sammenlignbare eiendommer på denne størrelsen ligger dessuten mere sentralt, hvor etterspørselen etter lokaler er noe høyere. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

44 TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT Eiendom: Gnr. 3 Bnr. 6 KOMMUNE AURSKOG-HØLAND Adresse: Kombinasjonseiendom - Holtermoen 15, 1940 BJØRKELANGEN KONKLUSJON MARKEDSVERDI Grunnlag for verdifastsettelsen: Tomteverdi: Kr Normale byggekostnader: Kr Teknisk verdi: Kr Kapitalisert verdi: Kr Beregnet nåverdi: Kr Yield: % 10,8 Markedsverdi: På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Kr Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side: Romerike Bolig & Eiendomstaksering Tom Linder Org.nr Tom Linder av 18

45 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND

46 ØVRIGE KJØPSVILKÅR

47 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND

48 ØVRIGE KJØPSVILKÅR

49 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND

50 ØVRIGE KJØPSVILKÅR

51 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND

52 ØVRIGE KJØPSVILKÅR

53 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND

54 ØVRIGE KJØPSVILKÅR

55 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: AURSKOG-HØLAND 3 6 Utskriftsdato/klokkeslett: kl. 07:52 Produsert av: Evy Holth Side 1 av 12

56 ØVRIGE KJØPSVILKÅR Matrikkelenhet Matrikkelenhetstype: Grunneiendom Bruksnavn: ANDVORDTOMTA Etableringsdato: Skyld: 0,25 Er tinglyst: Ja Har festegrunner: Nei Er seksjonert: Nei Arealrapport Tekst Areal (m2) Kommentar Beregna areal for 3 / ,5 Eierforhold Tinglyste eierforhold Rolle Status Føds.d./org.nr Navn Bruksenhet Adresse Andel Hjemmelshaver SERVITEUR EIENDOM AS c/o Tenvig AS Rådhusgata OSLO 1 / 1 Forretninger Forretningstype Kartforretning Sammenslåing Kartforretning Grensejustering Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur ES Rolle Matrikkelenhet Arealendring Mottaker 3/ Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 3/ ,5 Mottaker 3/ , Rolle Matrikkelenhet Arealendring Mottaker 3/ Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 3/6-374,5 Side 2 av 12

57 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Forretningstype Skylddeling Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Mottaker 3/18 374, Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 3/ Mottaker 3/ Adresser Adressetype Adressenavn Adressekode Adressenr Kretser Adressetilleggsnavn Vegadresse Holtermoen Grunnkrets: 0304 EIDSLIA Valgkrets: 1 BJØRKELANGEN Kirkesogn: Bjørkelangen Postnr.område: Tettsted: 1940 BJØRKELANGEN Bygning og bygningsendring Bygningsnr: Løpenr: Bygningsendringskode: Bygningstype: Annen industribygning Næringsgruppe: Industri Bygningsstatus: Tatt i bruk Energikilder: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H Bruksenheter Bebygd areal: Bruksareal bolig: BRA annet: Bruksareal totalt: Alternativt areal: Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Ant. boliger: Ant. etasjer: Vannforsyning: Avløp: Har heis: 0 1 Nei Datoer: Rammetillatelse: Igangsettingstillatelse: Tatt i bruk: Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet 4019 Holtermoen 15 Unummerert bruksenhet / Side 3 av 12

58 ØVRIGE KJØPSVILKÅR Bygningsnr: Løpenr: 1 Bygningsendringskode: Tilbygg Bygningstype: Annen industribygning Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Bygningsstatus: Tatt i bruk Energikilder: Elektrisitet Bebygd areal: Bruksareal bolig: BRA annet: Bruksareal totalt: Alternativt areal: Ant. boliger: Ant. etasjer: Vannforsyning: Avløp: Har heis: Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Elektrisk 0 1 Tilkn. off. vannverk Offentlig kloakk Nei Datoer: Rammetillatelse: Igangsettingstillatelse: Tatt i bruk: Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H Bruksenheter Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet Unummerert bruksenhet /6 Kontaktpersoner Rolle Føds.dato/org.nr Navn Bruksenhet Adresse Tiltakshaver ANDVORD R A/S STORTORVET OSLO Bygningsnr: Løpenr: 2 Bygningsendringskode: Tilbygg Bygningstype: Annen industribygning Næringsgruppe: Varehandel, reparasjon av motorvogner Bygningsstatus: Tatt i bruk Energikilder: Bebygd areal: 0 Bruksareal bolig: 0 BRA annet: 196 Bruksareal totalt: 196 Alternativt areal: 0 Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Ant. boliger: Ant. etasjer: Vannforsyning: Avløp: Har heis: 0 2 Tilkn. off. vannverk Nei Datoer: Rammetillatelse: Igangsettingstillatelse: Tatt i bruk: Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H K Bruksenheter Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet 4019 Holtermoen 15 Unummerert bruksenhet /6 Kontaktpersoner Rolle Føds.dato/org.nr Navn Bruksenhet Adresse Tiltakshaver RICH ANDVORD AS Side 4 av 12

59 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Bygningsnr: Løpenr: 3 Bygningsendringskode: Tilbygg Bygningstype: Annen industribygning Næringsgruppe: Industri Bygningsstatus: Tatt i bruk Energikilder: Elektrisitet Bebygd areal: Bruksareal bolig: BRA annet: Bruksareal totalt: Alternativt areal: Ant. boliger: Ant. etasjer: Vannforsyning: Avløp: Har heis: Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Elektrisk 0 1 Tilkn. off. vannverk Nei Datoer: Rammetillatelse: Igangsettingstillatelse: Tatt i bruk: Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H Bruksenheter Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet 4019 Holtermoen 15 Unummerert bruksenhet /6 Kontaktpersoner Rolle Føds.dato/org.nr Navn Bruksenhet Adresse Tiltakshaver RICH ANDVORD AS Bygningsnr: Løpenr: Bygningsendringskode: Tilbygg Bygningstype: Annen industribygning Næringsgruppe: Industri Bygningsstatus: Tatt i bruk Energikilder: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H Bruksenheter Bebygd areal: Bruksareal bolig: BRA annet: Bruksareal totalt: Alternativt areal: Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Ant. boliger: Ant. etasjer: Vannforsyning: Avløp: Har heis: 0 1 Tilkn. off. vannverk Nei Datoer: Rammetillatelse: Igangsettingstillatelse: Tatt i bruk: Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet 4019 Holtermoen 15 Unummerert bruksenhet /6 Kontaktpersoner Rolle Føds.dato/org.nr Navn Bruksenhet Adresse Tiltakshaver ANDVORD RICH STORTORVET OSLO Side 5 av 12

60 ØVRIGE KJØPSVILKÅR Bygningsnr: Løpenr: 5 Bygningsendringskode: Tilbygg Bygningstype: Annen industribygning Næringsgruppe: Industri Bygningsstatus: Tatt i bruk Energikilder: Elektrisitet Bebygd areal: Bruksareal bolig: BRA annet: Bruksareal totalt: Alternativt areal: Ant. boliger: Ant. etasjer: Vannforsyning: Avløp: Har heis: Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Elektrisk 0 1 Tilkn. off. vannverk Nei Datoer: Rammetillatelse: Igangsettingstillatelse: Tatt i bruk: Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H Bruksenheter Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet Unummerert bruksenhet /6 Bygningsnr: Løpenr: Bygningsendringskode: Tilbygg Bygningstype: Annen industribygning Næringsgruppe: Industri Bygningsstatus: Rammetillatelse Energikilder: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H Bruksenheter Bebygd areal: Bruksareal bolig: BRA annet: Bruksareal totalt: Alternativt areal: Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Ant. boliger: Ant. etasjer: Vannforsyning: Avløp: Har heis: 0 1 Nei Datoer: Rammetillatelse: Igangsettingstillatelse: Tatt i bruk: Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet 4019 Holtermoen 15 Unummerert bruksenhet / Side 6 av 12

61 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Bygningsnr: Løpenr: Bygningsendringskode: Bygningstype: Kontor- og adm.bygning rådhus Næringsgruppe: Varehandel, reparasjon av motorvogner Bygningsstatus: Rammetillatelse Energikilder: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H Bruksenheter Bebygd areal: Bruksareal bolig: BRA annet: Bruksareal totalt: Alternativt areal: 0 Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Ant. boliger: Ant. etasjer: Vannforsyning: Avløp: Har heis: 0 1 Nei Datoer: Rammetillatelse: Igangsettingstillatelse: Tatt i bruk: Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet 4019 Holtermoen 15 Unummerert bruksenhet /6 Kontaktpersoner Rolle Føds.dato/org.nr Navn Bruksenhet Adresse Tiltakshaver KALLES BIL A/S 1940 BJØRKELANGEN Side 7 av 12

62 ØVRIGE KJØPSVILKÅR

63 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND

64 ØVRIGE KJØPSVILKÅR Areal og koordinater Areal: ,5 Arealmerknad: Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: Øst: Grensepunkt / Grenselinje Ytre avgrensing Løpenr Nord Øst Merke nedsatt i / Grensepunkttype / Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius , ,00 Jord Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13 74,85 Ikke hjelpelinje , ,61 Jord Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13 15,06 Ikke hjelpelinje , ,65 Jord Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13 56,18 Ikke hjelpelinje , ,25 Jord Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13 51,72 Ikke hjelpelinje , ,53 Jordfast stein Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13 2,00 Ikke hjelpelinje , ,90 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 31,10 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,57 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 34,10 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,79 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk ,61 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,82 Ikke spesifisert Ukjent 27,65 Ikke hjelpelinje 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler , ,65 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 30,70 Ikke hjelpelinje , ,44 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 55,44 Ikke hjelpelinje , ,97 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 8,75 Ikke hjelpelinje , ,52 Ikke spesifisert Ukjent 42,75 Ikke hjelpelinje 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler ,99 65, Side 10 av 12

65 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Løpenr Nord Øst Merke nedsatt i / Grensepunkttype / Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius , ,93 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 23,53 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,84 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 23,64 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,85 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 24,36 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,28 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 31,37 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,28 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 30,46 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,64 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 28,47 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,75 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 37,05 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,58 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 28,93 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,99 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 27,67 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,36 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 15,99 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,09 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 16,42 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,98 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 74,93 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,73 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 21,22 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,87 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 6,00 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,97 Ikke spesifisert Ukjent 14,47 Ikke hjelpelinje 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk avstandsmåler Side 11 av 12

66 ØVRIGE KJØPSVILKÅR Løpenr Nord Øst Merke nedsatt i / Grensepunkttype / Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius , ,12 Ikke spesifisert Ukjent 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 18,65 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,11 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 44,99 41,78 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,60 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13 21,35 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,32 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 12 Terrengmålt: Teodolitt med elektronisk 13-79,99 22,69 Ikke hjelpelinje avstandsmåler , ,41 Jord Offentlig godkjent grensemerke 11 Terrengmålt: Totalstasjon 13 25,42 Ikke hjelpelinje Side 12 av 12

67 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND

68 KOMMUNALINFO

69 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND

70 KOMMUNALINFO

71 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND

72 ØVRIGE KJØPSVILKÅR

73 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND

74 ØVRIGE KJØPSVILKÅR

75 HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Drømmer om fremtiden? Vi har dyktige meglere med lang erfaring og unik lokalkunnskap som gjør oss godt egnet til å til å hjelpe deg enten du skal selge eller kjøpe eiendom. Ta kontakt med oss for en uforpliktende boligprat! Camilla Haugerudbråten, ,

76

77 Forbrukerinformasjon om budgiving Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.... VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper

78 Budskjema FOR EIENDOMMEN: Adresse: Holtermoen 15, 1940 Bjørkelangen Adresse: Gnr. 3, bnr. 6Aurskog Høland kommune gnr. bnr. snr. / andelsnr.: Oppdragsnummer: Epost: Faks: Oppdragsnr: UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM: Kjøpesum kr:... Beløp med bokstaver + omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgave. kr:... Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den:...kl:... Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger. Eventuelle forbehold: Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud vil bli forelagt kjøper når handel er sluttet. Ønsket overtagelsesdato:... Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: Kontant ved ved kontraktens underskrift: underskrift: 1010% % av av kjøpesum... kr... Låneinstitusjon:... Referanse og tlf.nr.:... kr... Egenkapital:... kr... Totalt:... kr... Egenkapitalen består av: Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) Navn:... Navn:... Fødselsnr:... (11 siffer): Fødselsnr:... (11 siffer): Adr.:... Adr.:... Postnr.:...Sted:... Postnr.:...Sted:... Tlf.arb.:...Tlf.privat:... Tlf.arb.:...Tlf.privat:... E-post:...Arb.:.... E-post:... Dato:...Sign:...Dato:...Sign.:... Kun for Aktiv Eiendomsmegling. På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner Akseptfrist Signatur Dato Kl. Akseptert Sted.: Dato.: Sign.:... Oppdragsansvarlig: Camilla Haugerudbråten, tlf.: , Sparebankenes Eiendomsmegler Akershus AS, PB 56, 1941 Bjørkelangen Organisasjonsnr

79

80 960 mb mb mb Vi har Norges mest tilfredse boligkunder for 3. året på rad _ Tusen takk for tilliten! Vi takker for tilliten våre kunder har vist oss og er stolte av våre meglere som nok en gang viser at de setter kunden i fokus og lever opp til forventningene. Aktiv Eiendomsmegling er bransjevinner kundetilfredshet på Norsk Kundebarometer for tredje året på rad. Det betyr at vi er den eiendomsmeglerkjeden med de aller mest tilfredse kundene i hele landet. Mange dører skal åpnes og mange nøkler skal overleveres også i tiden fremover. Vi lover å gjøre vårt beste for fortsatt å tilfredsstille våre kunder og opprettholde vår anerkjennelse mb mb mb Bransjevinner kundetilfredshet - av fem av de største eiendomsmeglerkjedene som er målt, se kundebarometer.com. Vi megler frem dine verdier.

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier

Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Solplassen Sentralt beliggende boligtomt med ferdig regulering for utbyging av 64 leiligheter og 1 enebolig. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 16 kjøkken

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

oslo Ullevål Hageby adresse: Sognsveien 32, 0851 Oslo prisant: 5 090 000,- oppdragsansvarlig: Tio Trieu Dinh mobil: 99 29 43 78

oslo Ullevål Hageby adresse: Sognsveien 32, 0851 Oslo prisant: 5 090 000,- oppdragsansvarlig: Tio Trieu Dinh mobil: 99 29 43 78 oslo Ullevål Hageby adresse: Sognsveien 32, 0851 Oslo prisant: 5 090 000,- oppdragsansvarlig: Tio Trieu Dinh mobil: 99 29 43 78 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 14 kjøkken

Detaljer

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ

Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Kragerø Victoria Brygge, snr. 10 VICTORIA BRYGGE - KRAGERØ Prisant.: Felleskost.: kr 1 975 000,- kr 3 250,- per md. Omkostninger: kr 2,5 % + kr 3 685,- Oppdragsnummer: 4112031 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning:

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF:

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF: BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, Bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 4 roms toppleilighet og sydvendt veranda Adresse: Bjørnebærstien 67, 4 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 874,- Fellesgjeld: Kr. 38 047,- Visning:

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier Bergen-Arna Terminalvegen 4 Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 SKOTFOSS - SKIEN Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 ENEBOLIG MED "ALT PÅ EN FLATE" - RENOVERT 1998-2001 POLLENVEGEN 32 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26. 27. 28. 30. 43. 46. 52. 53. 57. 58.

Detaljer

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Kolsås / Bærum Prisantydning 4.470.000.- + omk. Lillehauger 5 1352 Kolsås Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Type bolig Leilighet Bta/Bra/P-rom.

Detaljer