PUMPESTASJONER SPILLVANN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PUMPESTASJONER SPILLVANN"

Transkript

1 PUMPESTASJONER SPILLVANN 1 FORMÅL Dette vedlegget har som formål å beskrive hvilke funksjoner en pumpestasjon for avløpsvann skal dekke, og hvordan stasjonen skal prosjekteres og bygges for å oppnå dette. 2 BEGRENSNINGER Normen gjelder for prefabrikkerte pumpestasjoner for avløpsvann som kommunen skal drifte. Prinsippene vil gjelde også for plassbygde stasjoner, men disse må prosjekteres særskilt. 3 OMFANG Nyanlegging av avløpspumpestasjon omfatter levering, montering og igangkjøring av komplett stasjon inkludert overbygg, pumpesump, avløpsteknisk utstyr, røropplegg, el-teknikk, startutrustning og pumpeovervåking. Denne beskrivelsen går inn på spesifikasjon av enkelte av elementene. 4 FUNKSJONSKRAV 4.1 Generelle krav Prosjektering og utføring av stasjonen skal være i samsvar med: Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Vedtekter i kommuneplan og/eller reguleringsplan etterfølges. Byggherreforskriften. Arbeidstilsynet sine forskrifter. Pumpestasjonen skal være i stand til å transportere avløpsvann i henhold til gitte parametrer mengde, løftehøyde med mer. Det skal alltid foretas en trykkstøtsberegning. Prosessregulering og trykkstøtsdempende tiltak skal tilpasses stasjonen. Pumpenes virkningsgrad skal oppgis. Alle beregninger skal dokumenteres. Alle pumpestasjoner skal sikres med nødoverløp, normalt i innløpskum foran stasjonen. Det skal legges til rette for registrering/måling av overløp i drift. Eventuell buffertank dimensjonert for tilrenning vurderes i spesielle tilfeller. Steinfang/sandfang i innløpskum vurderes i hvert enkelt tilfelle. Krav til vibrasjoner i pumpestasjonen skal være i henhold til ISO 2372 og VDI rightline

2 Det skal tilstrebes lavest mulige støyverdier utenfor stasjonen i områder der omgivelsene kan bli plaget av støyen. Vedr. krav til støynivå inne i stasjonen vises til arbeidstilsynet sine forskrifter. Støynivået skal dokumenteres. Alle planer for avløpspumpestasjoner skal godkjennes av va-ansvarlig i kommunen. 4.2 Stasjonsområdet Stasjonsområdet skal utformes slik at en lett kan komme til med sugebil. Det skal være snuplass inne på området og vei helt fram til dør. 5 LØSNINGER 5.1 Bygning Bygningens minimumsmål utvendig skal være 2,4 x 3,5 m. Alt utstyr må monteres på en slik måte at det er beskyttet mot sprut/søl som kan forekomme i stasjonen. Utvendig - Veggene kles med liggende eller stående panel avhengig av plankrav og lokale estetiske hensyn. - Males med to strøk oljebeis og ett strøk oljedekkbeis. Farge rørosrød med brunsvart staffasje. - Isolert utvendig korrosjonsbehandlet ståldør. - Vandalsikkert utelys med fotocelle for automatisk tenning skal plasseres over dør o takhelning. - Taktekking tilpasses reguleringsbestemmelser. - Senkede kledde rafter. - Isolasjonsmatter (10 cm i vegg og 15 cm i tak) med forhudningspapp og fuktsperre. Innvendig - Pumpestasjonen skal leveres med ferdig innlagt strøm. - Lyse farger i overflatebehandling som er lett vaskbart, evt. i material. - Materialer av vannfast og brannhemmende kvalitet som tåler spyling. - Lys i tak, 2 stk. 2x36W lysrør sprutsikre. - Termostatstyrt ovn sprutsikker, 1500 W, takmontert. - Inspeksjonsluker i tak for travers. - Minimum 250 kg s sertifisert skyvbar I-bjelke med løpekatt og 3-fase el-talje. - Overtrykksvifte. - Ø 100 mm ventilasjonsrør fra underdel og ut under tak mm vanninntak med tilbakeslagsventil type 4 og kuleventil over gulv. - 5 liter varmtvannsbereder. - 6 m 1" spyleslange med kuleventil og oppheng for slange. - Rustfri servant med avløp mm røropplegg i rustfritt stål. - Papirholder og såpedispenser. - Stor veggmontert papirkurv med lokk. 2

3 - Skrivehylle; hvit med plass til permer for A4. - Veggskap 40x50 cm. - Klessknagger. 5.2 Pumpesump - Produsert etter Vertias-godkjente beregninger - Glassfiberarmert umettet polyester med utvendig og glatt innvendig lys grå toppcoat - Utvendig frostisolering fra topp og 2 m ned og i utstikkende gulv innbakt i polyester og toppcoat. - Gjennomgangsbolter innbakes vanntett i polyester - Isolert, sklisikkert stivt toppdekke. - Luke med sikkerhetsrister. - Avtagbar festebolt for prøvebelastning av løfteutstyr W lys under toppdekket, sprut og støtsikkert. - Svingbar aluminiumsstige med opptrekkbar handbøyle. - Samlestokk (min. DN100 mm) i syrefast stål. - Armatur og ventiler i samme dimensjon som samlestokk, epoxybelagt. - Vertikal renseplugginnføring. - Renseplugginnføring i samme dimensjon som pumpeledning. - Epoxybelagte kule-tilbakeslagsventiler og sluser. - Ventiler bare over mellomdekkshøyde, men ikke over toppdekket. - Mellomdekke (min. Ø 1,6 m) for stasjonshøyde over 4 m. - Ristluker med wiretrekk. - Rør, hengsler og bolter i syrefast stål, AISI Overløp i foranliggende kum. 5.3 Pumper Generelt. Normalt skal pumpestasjonen ha 2 pumper. Hver pumpe skal være dimensjonert for å levere Qmaks. - Pumpene skal være tørroppstilte. - Pumpene må ikke være høyeste punkt på pumpeledningen. - Kapasiteten må gi selvrens i pumpeledningen (0,8-1,2 m/s). - Epoxybelagt. - Oljebestandig kabel med støpsel. - Legges ut som alarm: o Føler for høy temperatur i motor o Fukt i stator- detektor o Vann i olje- detektor Motor for pumpen skal ha følgende kraftreserver i driftspunktet: Motorer med effekt mindre eller lik 5 kw skal ha 25 % kraftreserve. Ved motoreffekter som er større enn eller lik 10 kw skal det være 10 % kraftreserve. 3

4 Omdreining på pumpene skal normalt ikke overstige 1450 omdr/min. Senkbare pumper skal være utstyrt med løftebøyle i syrefast stål SIS2343. For pumper med lukket kanalhjul og virvelhjul skal det være min 50 mm diameter på kulegjennomløp. Pumpekonsept og løsninger skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle. 5.4 Rør og ventiler På samlestokken skal det være montert flenset avstikk for innføring av renseplugg. På blindflensen skal det monteres minimum 1 kuleventil. Støpejernsdeler skal ha varmpåført epoksy min 250 my. Alle rør og rørdeler skal være i syrefast stål SIS2343/316L i trykklasse PN10. Godstykkelse skal være minimum 3 mm. Sveising i henhold til NS 288. Alle rør skal festes så langt over vannspeilet som mulig. Alle sveisearbeider skal utføres av kvalifisert personell/sveisere, som har gyldig godkjenning i henhold til NS-EN Alt festemateriell skal være i syrefast stål SIS23443/316L. Hver pumpe skal ha kuletilbakeslagsventil med fullt gjennomløp. Stasjonen skal ha stengeventil på samlestokken av type manuelt eller automatisk skyvespjeld. Det skal monteres kuleventil med hydraulisk aktuator for sumpspyler, min Ø 50 mm. Sumpspyling skal foregå med spillvann fra samlestokken. Alle stasjoner skal ha mengdemåler på trykkledningen. Det skal monteres innløpsventil og gummikompensatorer både på suge- og trykkside. Sugerør skal ha trompetutforming i bunn. Dykkede pumper Det skal monteres vannaktuert innløpsventil. Hvis det er mellomdekke i sumpen skal aktuatoren monteres over mellomdekke. 4

5 5.5 Automatikk PLS-styring, lokalt HMI-system og kommunikasjon mot sentral driftsovervåking leveres av Rana kommune. Tilbyder skal levere startutrustning og overvåking av pumper. Pumpene skal styres av frekvensomformere. Det skal benyttes Smartrun pumpestyring eller tilsvarende. Grensesnitt mot PLS vil være rekkeklemmer i skap for startutrustning (sikringsskap). Det må settes av veggplass ved siden av skap for startutrustning for montering av PLS-skap (H x B x D = 80 x 60 x 25 cm) og radioskap (H x B x D = 50 x 40 x 25 cm). Skap for startutrustning skal bestå av bl.a.: - Integrert inntaksskap med hovedskillebryter, jordfeilvarsling og plass for E-verkets måler. - Nødvendig kabling og oppheng/bruer inkluderes. - Automatisk lys som tennes når skapet åpnes. - Motorsikringer, sikringer for lys og varme. - 10A-sikring for strømforsyning til PLS-skap. Lagt ut på rekkeklemmer. - 10A-sikring for strømforsyning til radioskap. Lagt ut på rekkeklemmer. - Frekvensomformere og nødvendig utrustning for drift av pumper. Kan monetres utenfor skap. - Nødvendig utrustning for overvåking av pumper. Utvendig på skapdøren til skap for startutrustning skal følgende monteres: - Bryter for lys under gulv. - Bryter for ventilasjonsvifte. - Låsbar dør med fastmontert nøkkel A stikk. Digitale signaler til PLS legges ut på potensialfrie rekkeklemmer i skap for startutrustning og skal bestå av bl.a.: - Alarm for høy temperatur i motor - Alarm for fukt i stator - Alarm for vann i olje - Alarm for feil med frekvensomformer - Alarm for overstrøm (utløst motorvern) - Alarm for jordfeil - Alarm for overløp - Driftsklar frekvensomformer - Pumpedrift forover - Pumpedrift revers Leverandøren kan også foreslå øvrige funksjoner som det er naturlig å ta med. Digitale signal fra PLS legges ut på potensialfrie rekkeklemmer i PLS-skap og skal bestå av bl.a.: - Pumpedrift forover - Pumpedrift revers - Evt. sumpspyling. 5

6 - Evt. veggvasker Leverandøren kan også foreslå øvrige funksjoner som det er naturlig å ta med. Analoge signal til PLS leveres som 4-20 ma signal med galvanisk skille på rekkeklemmer i skap for startutrustning, og skal bestå av bl.a.: - Pumpestrøm - Nivå i pumpesump Leverandøren kan også foreslå øvrige funksjoner som det er naturlig å ta med. Nivåføler skal være ultralydføler eller tilsvarende Dokumentasjon Dokumentasjon skal leveres i rimelig tid før overlevering av nyanlegg slik at eventuelle endringer/kompletteringer kan avtales. Arbeidstegninger skal sendes byggherren for godkjenning i rimelig tid før igangsetting av arbeidet. Dokumentasjonen skal leveres i 2 eksemplarer på papir samt digitalt i standardformat. Alle skriftlige dokumenter skal være på norsk såfremt ikke annet er avtalt. El-teknisk dokumentasjon i henhold til beskrivelse samt digitalt i standardformat Driftsinstruks Det skal leveres 2 eksemplarer på norsk for det monterte utstyret. Driftsinstruksene skal blant annet inneholde fullstendig dokumentasjon av anvendt utstyr (datablad, brosjyrer etc.). Driftsinstruksen skal leveres i egen mappe og skal inneholde all nødvendig informasjon om: - Materialer, sammensetninger/stoffer, produksjonsmetode, relevante egenskaper (kapasitetsdiagram mm) og kvalitetsprøving - Utstyr, inventar, produksjon, produksjonssted - Utførelse, måledata, bilder - Bruksanvisning, vedlikehold mm. Inndelingen skal inndeles slik (hvis ikke annet avtales): - Anleggsbeskrivelse - Funksjonsbeskrivelser - Vedlikeholdsrutiner, med skjema for funksjonskontroll av anlegget. - Driftsjournal - Pumper, rør og ventiler (inkl. kapasitetsdiagram) - Automatikk (styring og overvåkning) - Tegninger - Annet utstyr Tegninger Tegningene skal kontrolleres av byggherren (eller representant for denne) før igangsetting av arbeidet. Tegninger skal leveres i 2 eksemplarer på papir samt elektronisk i standard format i rimelig tid før overlevering. Følgende tegninger skal leveres: - Situasjons-, profil- og plantegninger over bygning, ledningssystemer og automatikk - El-tegninger for 230 volt anlegg 6

7 5.5.4 Dokumenter lokalisert i pumpestasjonen Et eksemplar av driftsinstruksen og av tegningene skal plasseres i ringpermer på hylle i stasjonen. I tillegg skal det kunne plasseres følgende dokumenter i ringpermer på samme sted: beredskapsplan, driftsplan og andre deler av kommunens IK/KS/HMS-system. 7

Prosjekt: Pumpestasjon Granåsen Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Pumpestasjon Granåsen Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 1.04 Pumpestasjon 1.04.1 U Rør- og sanitærinstallasjoner 1.04.2 UN Pumper og pumpeanlegg 1.04.3 UN1 Prefabrikkerte pumpestasjoner 1.04.5 UN1.1A PREFABRIKKERT PUMPESTASJON Lokalisering: Ved sivilforsvarsleir

Detaljer

1.1 Tilbudet omfatter

1.1 Tilbudet omfatter SPESIFIKASJONER OG KRAV TIL PUMPESTASJON 1.1 Tilbudet omfatter Denne beskrivelsen for pumpestasjoner er en del av graveentreprisen. Graveentreprenør skal velge pumpeleverandør, etter de kriterier som her

Detaljer

Pumpestasjoneravløp 1 FORMÅL 2 BEGRENSNINGER 3 FUNKSJONSKRAV. 3.1Generellekrav. 3.2Stasjonsområdet. Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg

Pumpestasjoneravløp 1 FORMÅL 2 BEGRENSNINGER 3 FUNKSJONSKRAV. 3.1Generellekrav. 3.2Stasjonsområdet. Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg Vedlegg8 Pumpestasjoneravløp Revidert: 9.5.2012 1 FORMÅL Dettevedleggetharsomformål å beskrive hvilke funksjonerenpumpestasjonfor avløpsvannskaldekke,og

Detaljer

F. SPESIFIKASJONER OG KRAV TIL PUMPESTASJON OG AGGREGATHUS

F. SPESIFIKASJONER OG KRAV TIL PUMPESTASJON OG AGGREGATHUS F. SPESIFIKASJONER OG KRAV TIL PUMPESTASJON OG AGGREGATHUS 1.1 Tilbudet omfatter Denne beskrivelsen for pumpestasjoner er en del av graveentreprisen. Graveentreprenør skal velge pumpeleverandør, etter

Detaljer

Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as.

Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as. Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as. Ulike avløpsstasjoner / løsninger Pumpestasjon med dykkede pumper Pumpestasjon med tørroppstilte pumper ( evakueringssystem)

Detaljer

ØJ336. Den perfekte avløpspumpestasjon

ØJ336. Den perfekte avløpspumpestasjon Nøkkelinformasjon Etablert 1948 Hovedkontor I Trondheim 14 ansatte Teknisk salg Omsetning 50mill NOK KS: I henholdtiliso 9001 HMS: Miljøfyrtårn SULZER, DANFOSS OG SIEMENS partner Salgsområde ØJ336 Den

Detaljer

ALTA KOMMUNE MAL FOR MINDRE AVLØPSPUMPESTASJON

ALTA KOMMUNE MAL FOR MINDRE AVLØPSPUMPESTASJON ALTA KOMMUNE MAL FOR MINDRE AVLØPSPUMPESTASJON DEL 1 (overbygg, sump, pumper, rørgalleri m.v.) side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KRAV...3 1.1 RIGG OG DRIFT...3 2 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG...3 2.1 TILRENNING...3

Detaljer

Kommunalteknisk VA- norm

Kommunalteknisk VA- norm 1 Vedlegg B5 -A Kommunalteknisk VA- norm KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE FOR KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER (dykkpumper) 2 KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE FOR KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER 1. Generelt.

Detaljer

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner.

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner. Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 23.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Hensikten med denne rutinen er å sikre at nye vann- og avløpspumpestasjoner som bygges er av god kvalitet, er funksjonelle,

Detaljer

Kategori: Type: Godkjent:

Kategori: Type: Godkjent: STANDARD FOR ANLEGG Gran kommune, teknisk drift. Kategori: PUMPESTASJON FOR DRIKKEVANN Type: Fil: J:\Drift\VA\Standard for Anlegg\v-pumpst.doc Kjell Erik Rønning 24.06.2002 Godkjent: Stasjonstyper: 1.

Detaljer

Avløpspumpestasjoner

Avløpspumpestasjoner Avløpspumpestasjoner Intec Pumpestasjoner Overbygg Intec Pumper AS tilbyr et komplett program av pumpestasjoner for vanntilførsel/trykkøkning og avløpsvann. Vi har løsninger for alt fra små ministasjoner

Detaljer

Driftsoptimalisering PS er

Driftsoptimalisering PS er Driftsoptimalisering PS er Rolf Helge Ingebrigtsen Driftsingeniør avløp Tromsø kommune Hva er driftsoptimalisering? Valg av materialer sump og rør Hydraulisk del Overbygg Styring Redusere behov for besøk/ettersyn

Detaljer

Avløpspumpestasjoner

Avløpspumpestasjoner 2-dagers DOP-samling 2010 Rica Seilet Hotel, Molde 14.-15. desember 2010 Avløpspumpestasjoner Innledning og oversikt Jon Ivar Gjestad Møre og Romsdal fylkeskommune, Regional- og næringsavdelinga 14.12.2010

Detaljer

SPESIFIKASJONER OG KRAV TIL PUMPESTASJON

SPESIFIKASJONER OG KRAV TIL PUMPESTASJON SPESIFIKASJONER OG KRAV TIL PUMPESTASJON I.1 TILBUDET OMFATTER Denne beskrivelsen for pumpestasjoner er en del av graveentreprisen. Graveentreprenør står fritt til å velge pumpeleverandør, etter de kriterier

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKT Avløpspumpestasjon Brubakk

YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKT Avløpspumpestasjon Brubakk YTELSESBESKRIVELSE PROSJEKT Avløpspumpestasjon Brubakk Totalentreprise Innhold Innhold... 1 0.1 Entrepriseform... 3 0.2 Om tilbudet... 3 0.3 HMS/SHA... 3 0.4 Tilbudsbefaring, måltaking og undersøkelsesplikt...

Detaljer

Vedlegg B3. Retningslinjer for utforming av avløpspumpestasjonar. Sunnfjord og Ytre Sogn

Vedlegg B3. Retningslinjer for utforming av avløpspumpestasjonar. Sunnfjord og Ytre Sogn Vedlegg B3 Retningslinjer for utforming av avløpspumpestasjonar Sunnfjord og Ytre Sogn Side 2/9 1.0 INNLEIING... 3 1.1 INNLEIING... 3 1.2 HOVUDPRINSIPP FOR UTFØRING... 3 1.3 SLUTTDOKUMENTASJON... 3 2.0.

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 MINDRE PUMPESTASJONER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Mindre pumpestasjoner

Detaljer

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Nå med Flygt pumper! Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset www.ahlsell.no E-post: info@ahlsell.no Telefon: 51 81 85 00 Ahlsell Kompus II pumpestasjoner

Detaljer

BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS

BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS Avløpspumpestasjoner i Bømlo kommune Side 1 BØMLO VATN OG AVLØPSSELSKAP AS STANDARD KLOAKK- PUMPESTASJONAR I BØMLO KOMMUNE Avløpspumpestasjoner i Bømlo kommune Side 2 1 Teknisk beskrivelse 1.1 Utforming

Detaljer

Vanndagene nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer.

Vanndagene nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer. Vanndagene 1.-2. nov 2017 Avløpspumpestasjoner. Driftserfaringer. Agenda 1. Bergen Vann KF - Organisasjon - Generelt om driften 2. Fettproblematikk - Generelt - Rengjøring av sump - Eks. Dreggen PSP 3.

Detaljer

BILAG. Prosjekt: Pumper til pumpestasjon PST Myra BILAG. BILAG 1. Oppdragsgivers spesifikasjon. BILAG 2. Mengdebeskrivelse

BILAG. Prosjekt: Pumper til pumpestasjon PST Myra BILAG. BILAG 1. Oppdragsgivers spesifikasjon. BILAG 2. Mengdebeskrivelse 1 Prosjekt: Pumper til pumpestasjon PST Myra BILAG BILAG BILAG 1. Oppdragsgivers spesifikasjon BILAG 2. Mengdebeskrivelse A1. Generalomkostninger A2. Generelt A3. Beskrivende del BILAG 3. A4. Tilbudsskjema

Detaljer

Hole kommune Teknisk/eiendom

Hole kommune Teknisk/eiendom Rev. 19.08.15 Hole kommune Teknisk/eiendom Tilknytning av KUR-anleggene til kommunalt nett PUMPESTASJONER FOR SPILLVANN TILBUDSDOKUMENT SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk INNHOLDSFORTEGNELSE Tilbudsinnbydelse

Detaljer

Steinkjer Kommune. Godkjent: Geir Gilde

Steinkjer Kommune. Godkjent: Geir Gilde Revisjon nr.0 Utarbeidet av: gtk/agk Dato: 15.09.10 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Hensikten med denne rutinen er å sikre at nye vann- og avløpspumpestasjoner som bygges er av god kvalitet, er funksjonelle,

Detaljer

Rogaland Driftsoperatørforening

Rogaland Driftsoperatørforening Rogaland Driftsoperatørforening Sola 10 og 11 mars 2010 Magne Torgersen Eigersund kommune Vannverk Trykkøkningsstasjoner Toalettbygg E i g e r s u n d k o m m u n e motiv: Eigerøy fyr vinterstid Nye prefabrikkerte

Detaljer

AVLØPSPUMPESTASJON Funksjonsbeskrivelse

AVLØPSPUMPESTASJON Funksjonsbeskrivelse AVLØPSPUMPESTASJON Funksjonsbeskrivelse Side 2 av 11 Innhold 1. ORIENTERING... 3 2. ANDRE ENTREPRISER... 3 3. GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER... 4 3.1. FORHÅNDS- OG FERDIGMELDING... 4 3.2. FORSKRIFTER...

Detaljer

Sum kapittel 1 overføres tilbudssammendrag

Sum kapittel 1 overføres tilbudssammendrag . Generelle kostnader. Prosjektmøter hos byggherre utenom montasjeperiode. Inklusive reisekostnader. Kostnader per deltaker..2 Byggemøter 2 stk.3 Rigg og drift.4 6.4 Radio dekningstest og befaring.5 Prosjekteringsarbeider.6

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

VA-DAGENE FOR INNLANDET 2007

VA-DAGENE FOR INNLANDET 2007 VA-DAGENE FOR INNLANDET 2007 A V L Ø P S P U M P E S T A S J O N E R Av Fredrik Bjørge Prosjektingeniør nyanlegg Ringsaker kommune - Teknisk drift TEMA: Utforming av avløpspumpestasjonen. Løpehjulstyper.

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

A Driftsassistansen i Sogn og Fjordane, typisk avløpspumpestasjon side 1 av 10 Funksjonsbeskrivelse

A Driftsassistansen i Sogn og Fjordane, typisk avløpspumpestasjon side 1 av 10 Funksjonsbeskrivelse A058213 Driftsassistansen i Sogn og Fjordane, typisk avløpspumpestasjon side 1 av 10 INNHOLD: 1 GENERELT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

5143724 PREFABRIKKERT AVLØPSPUMPESTASJON Flåkåli pumpestasjon

5143724 PREFABRIKKERT AVLØPSPUMPESTASJON Flåkåli pumpestasjon 5143724 PREFABRIKKERT AVLØPSPUMPESTASJON Flåkåli pumpestasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Resyme: Side 2 av 37 Lillehammer kommune skal etablere kommunale vann- og avløpsledninger for bebyggelsen langs Flåkålivegen

Detaljer

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi. KOMPUS Komplette pumpestasjoner Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.no www.vpi.no - Tlf: 33 43 03 50 - Fax: 33 43 03 54 www.vpi.no Kompus komplette

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune Hilde Sunde, Asplan Viak VA-ANLEGG LØYNING 350 eksisterende hytter, ca 600 moh Odda kommune bygger

Detaljer

DENNE KRAVSPESIFIKASJONEN ER ET VEDLEGG TIL VA-NORM FOR EIDSVOLL KOMMUNE

DENNE KRAVSPESIFIKASJONEN ER ET VEDLEGG TIL VA-NORM FOR EIDSVOLL KOMMUNE FEIRING MINNESUND RÅHOLT DAL DENNE KRAVSPESIFIKASJONEN ER ET VEDLEGG TIL VA-NORM FOR EIDSVOLL KOMMUNE Revisjon, 29.09. 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALKVALITET... 4 3 UTVENDIGE FORHOLD...

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER Revidert, 01. des. 2014 Revidert, 17. des. 2013 Revidert, 10. juni 2010 Revidert, 10.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER Revidert, 17. des. 2013 Revidert, 10. juni 2010 Revidert, 10. juni 2005 Revidert, 01.

Detaljer

VEDLEGG 10. FORUTSETNINGER FOR PS1, PS2 og PS3

VEDLEGG 10. FORUTSETNINGER FOR PS1, PS2 og PS3 VEDLEGG 10 FORUTSETNINGER FOR PS1, PS2 og PS3 For PS1 er følgende forutsetninger lagt til grunn: 2 stk. pumper á. Nedsenkbare pumper med termo- og fuktvakt. Tørroppstilte pumper med føler for høy temperatur

Detaljer

FORORD... 4 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER...

FORORD... 4 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... FORORD... 4 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 1.1 BRUK AV KOMMUNALTEKNISK NORM...2 1.2 REVISJONSLISTE....2 2. VEILEDNING FOR TILTAKSHAVER/SØKER VEDRØRENDE TILTAK SOM BERØRER VANN- OG AVLØPSFORHOLD.... 2

Detaljer

VA-dagane på Vestlandet 2014

VA-dagane på Vestlandet 2014 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagane på Vestlandet 2014 Haugesund 10-11. september 2014 11. september 2014 Selvrensing og rensing av trykkledninger (dykker- og pumpeledninger) Gunnar

Detaljer

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP.

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika Side 1 av 6 DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon

Detaljer

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC

Manuell. Manuelt TMC - 2012. Toaletter og septikutstyr. Pumpetoalett TMC 2 TMC - 2012 Toaletter og septikutstyr Pumpetoalett TMC Toalett med porselensbolle og sete/lokk i plast. Pumpen er dobbeltvirkende (pumper både når man trekker og skyver på håndtaket). Slangedim. inntak:

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Mindre avløpspumpestasjoner Overbygg med installasjoner og automatikk

Mindre avløpspumpestasjoner Overbygg med installasjoner og automatikk Mindre avløpspumpestasjoner Overbygg med installasjoner og automatikk PLAN TRANSPORTSYSTEM AVLØP Nr. 77 2007 1 FORMÅL Dette VA/Miljø-blad er det andre av tre VA/ Miljøblad som til sammen utgjør Forslag

Detaljer

Mindre avløpspumpestasjoner Overbygg med installasjoner og automatikk

Mindre avløpspumpestasjoner Overbygg med installasjoner og automatikk Mindre avløpspumpestasjoner Overbygg med installasjoner og automatikk PLAN TRANSPORTSYSTEM AVLØP Nr. 77 2016 1 FORMÅL Dette VA/Miljø-blad er det andre av tre VA/Miljøblad som til sammen utgjør Forslag

Detaljer

Avløpspumpestasjoner

Avløpspumpestasjoner Avløpspumpestasjoner Driftsoperatørsamling i Molde/Ålesund 9.-10.11.04 Leif K. Grande Driftsassistansen Disposisjon Oversikt avløpspumpestasjoner i M&R Elementer som inngår i en pumpestasjon Hovedtyper

Detaljer

Melhus kommunes VA-norm, vedtatt Endring av pkt

Melhus kommunes VA-norm, vedtatt Endring av pkt Melhus kommunes VA-norm, vedtatt 21.3.2013. Endring av pkt. 6.18. Pkt. 6.18 utgår og erstattes i sin helhet med følgende; 6.18 0 PUMPESTASJONER FOR AVLØP (Tørroppstilt) 6.18 1 Generelt Driften av pumpestasjonene

Detaljer

Dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon. FDV- Dokumentasjon

Dokumentasjon. Teknisk dokumentasjon. FDV- Dokumentasjon Dokumentasjon Dokumentasjon Teknisk dokumentasjon FDV- Dokumentasjon Dokumentasjon TEK 10 Kap. 4 4-1 Ansvarlig PRO og UTF skal fremlegge nødvendig dokumentasjon for igangsetting, forvaltning, drift og

Detaljer

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Erfaring fra et spesielt tilfelle Anbudsinnbydelse fra en kommune

Detaljer

VA-konferansen 2013 Torsdag 30. fredag 31. mai 2013 Rica Seilet Hotel, Molde

VA-konferansen 2013 Torsdag 30. fredag 31. mai 2013 Rica Seilet Hotel, Molde VA-konferansen 2013 Torsdag 30. fredag 31. mai 2013 Rica Seilet Hotel, Molde Dagens tema: Luktfri og vedlikeholdsvennlig avløpspumpestasjon i syrefast stål og betong. Magne Torgersen Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Den perfekte miljøpumpestasjon HMS satt i system

Den perfekte miljøpumpestasjon HMS satt i system Den perfekte miljøpumpestasjon HMS satt i system Helse Best mulig arbeidsmiljø for driftsoperatør Miljø Minst mulig energiforbruk Komponenter med minst mulig «fotavtrykk» Sikkerhet Sikkerhet for driftspersonell

Detaljer

Montering og vedlikeholdsinstruks

Montering og vedlikeholdsinstruks Montering og vedlikeholdsinstruks Intec pumpestasjoner Kongeveien 220 1 Generelt 1. Alt arbeid på vann og avløpsanlegg skal utføres av autorisert fagarbeider. 2. Alt arbeid på elektrisk utstyr (pumpe,

Detaljer

VEDLEGG H1 TEKNISK BESKRIVELSE AV AVLØPSPUMPESTASJON. KP232

VEDLEGG H1 TEKNISK BESKRIVELSE AV AVLØPSPUMPESTASJON. KP232 VEDLEGG H1 TEKNISK BESKRIVELSE AV AVLØPSPUMPESTASJON. KP232 Titan ( punkt 09.1 09.9 refererer seg til kommunen VA standard med tilleggstekster tilpasset for de aktuelle stasjoner) Revidert:08.06.2016 09.1

Detaljer

Avløpspumpestasjoner -Valg av løsninger ANNE METTE E. RENSVIK

Avløpspumpestasjoner -Valg av løsninger ANNE METTE E. RENSVIK Avløpspumpestasjoner -Valg av løsninger ANNE METTE E. RENSVIK AGENDA Litt om Xylem, hvem er vi Hva påvirker løsningsvalg Valg av pumpehjulstype LCC, Livsløpskostnader Løsningsvalg 2 XYLEM Water Solution

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Storåsen høydebasseng Side D1-2 Kapittel: 03 BETONGARBEIDER 03 BETONGARBEIDER 03.2.16 LM1.5802A INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS Antall stk 2 Type: Rør Metode: Valgfri Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse

Detaljer

Komplette avløpsstasjoner For eneboliger, hytter og boligfelt. Wilo-WS Avløpsstasjoner

Komplette avløpsstasjoner For eneboliger, hytter og boligfelt. Wilo-WS Avløpsstasjoner Komplette avløpsstasjoner For eneboliger, hytter og boligfelt Wilo-WS Avløpsstasjoner Valg av pumpestasjon L = Lengde på pumpeledning Hst. = Statisk løftehøyde Pumpeledning Laveste vannstand Innledende

Detaljer

DENNE KRAVSPESIFIKASJONEN ER ET VEDLEGG TIL VA-NORM FOR EIDSVOLL KOMMUNE

DENNE KRAVSPESIFIKASJONEN ER ET VEDLEGG TIL VA-NORM FOR EIDSVOLL KOMMUNE FEIRIN G MINNE S UND RÅHOLT DAL DENNE KRAVSPESIFIKASJONEN ER ET VEDLEGG TIL VA-NORM FOR EIDSVOLL KOMMUNE Revisjon, 19.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. MATERIALKVALITET... 4 3. UTVENDIGE

Detaljer

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015

Kartverk. Kongsvinger 29.04.2015 Kartverk Kongsvinger 29.04.2015 Er`e så nøye a? Viktig med riktig kartverk for prosjektavdelingen Viktig med riktig kartverk for driftsavdeling Brannvesen Abonnenter Hva gjør vi? Ha oppmåling/bilde dokumentasjon

Detaljer

Spesifikasjon på prefabrikkerte avløpspumpestasjoner. Virksomhet kommunalteknisk drift. Revidert

Spesifikasjon på prefabrikkerte avløpspumpestasjoner. Virksomhet kommunalteknisk drift. Revidert 55 Spesifikasjon på prefabrikkerte avløpspumpestasjoner Virksomhet kommunalteknisk drift Revidert 22.10.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAV TIL DOKUMENTASJON s.2 2 TILKNYTNING TIL LEDNINGSNETT s.2 3 SLUTTDOKUMENTASJON

Detaljer

BESKRIVELSE AV ØNSKET CONTAINERKONSEPT TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS)

BESKRIVELSE AV ØNSKET CONTAINERKONSEPT TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS) Vedlegg nr. 2. BESKRIVELSE AV ØNSKET CONTAINERKONSEPT TIL MOSSEREGIONENS INTERKOMUNALE BRANN- OG FEIERVESEN (SEKTOR I MOVAR IKS) Beskrivelse av ønsket containerkonsept: Tankbil som nå anskaffes til Mosseregionen

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Flenserørdeler. Duktilt støpejern. Bruksområde og spesielle egenskaper. Teknisk beskrivelse. Montering

Flenserørdeler. Duktilt støpejern. Bruksområde og spesielle egenskaper. Teknisk beskrivelse. Montering Side 1 av 7 Bruksområde og spesielle egenskaper Bruksområde: Vann, avløp og sjøvann Avrundede former sikrer god epoxybelegning Betydelig bedre bruddforlengelse enn gråjern God slagseighet Høy strekkfasthet

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE AVLØPSPUMPESTASJON NORD-ODAL KOMMUNE VEDLEGG 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER

NORD-ODAL KOMMUNE AVLØPSPUMPESTASJON NORD-ODAL KOMMUNE VEDLEGG 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER NORD-ODAL KOMMUNE AVLØPSPUMPESTASJON NORD-ODAL KOMMUNE VEDLEGG 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER Mal for typisk avløpspumpestasjon Nord-Odal kommune side 2 av 12 INNHOLD: 1 GENERELT

Detaljer

Rehabilitering av PA716 Størsrudvegen og PA737 Vestenga avløpspumpestasjoner

Rehabilitering av PA716 Størsrudvegen og PA737 Vestenga avløpspumpestasjoner Rehabilitering av PA716 Størsrudvegen og PA737 Vestenga avløpspumpestasjoner Konkurransegrunnlag Juli 2015 Konkurransegrunnlag 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1

Detaljer

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere Sertifiserte plast rør sveisere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLSFORTEGNELSE 2. OM STADPIPE 3. SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER 4. TEORETISK VANNMENGDER 5. FLENSEBORINGER 6. BEND 0-30 7. BEND 31 60 8. BEND

Detaljer

MFT. Miljø- og Fluidteknikk

MFT. Miljø- og Fluidteknikk Miljø- og Fluidteknikk Arbeidsfelt Virksomhet Med hensikt regnpåvirket avløpsvann, ekstremnedbør, springflo salg av produkter og løsninger veiledning, problemløsing forebygge kjelleroversvømmelser, redusere

Detaljer

NOTAT 1 BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE PS 001 ELVEPARKEN VEST

NOTAT 1 BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE PS 001 ELVEPARKEN VEST Oppdragsgiver: Drammen Kommune Oppdrag: 530063-02 Oppgradering av pumpestasjoner og overløp - Maskin Del: Dato: 09.12.2015 Skrevet av: Rolf Lunde Kvalitetskontroll: FUNKSJONSBESKRIVELSE PS 001 ELVEPARKEN

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER Dette er et levende dokument Der det måtte være særskilte krav utover denne beskrivelse Er det entreprenørens ansvar at

Detaljer

SJEKKLISTE VED OVERTAKELSE AV PUMPESTASJONER

SJEKKLISTE VED OVERTAKELSE AV PUMPESTASJONER VEDLEGG nr. 20 Sjekkliste for kontroll SJEKKLISTE VED OVERTAKELSE AV PUMPESTASJONER 1 Generelle krav 1,1 * Kommunal grunn, evt erklæring foreligger 1,2 * Tett pumpekum * Isolert overbygg 1,3 * Innløp samlet

Detaljer

RISIKOVURDERING - HELSE OG SIKKERHET I EKSPLOSJONSFARLIGE ATMOSFÆRER

RISIKOVURDERING - HELSE OG SIKKERHET I EKSPLOSJONSFARLIGE ATMOSFÆRER Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 522722 5057 Hegstadmoen avfallsdeponi - område 3. Detaljprosj. opprydding/bearbeiding Del: Dato: 2012-11-27 Skrevet av: Per Sandvik Kvalitetskontroll:

Detaljer

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning Anborings- og hylsesystem fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Grunnleggende regler for anboring på hovedledninger...side Side 3 3

Detaljer

Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADKOMSTVEIER... 2 3. KRAFTSTASJONEN... 2 1.1. FUNDAMENT... 2 1.2. OVERBYGG... 2 4. ELEKTRO-MEKANISK UTRUSTNING... 2 1.3. MASKINTEKNISK

Detaljer

Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av. Kumdata (Se veiledning) Kumform Kumbredde Kjegle Byggemetode Stige Drenering

Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av. Kumdata (Se veiledning) Kumform Kumbredde Kjegle Byggemetode Stige Drenering Vedlegg B: Mal for kumkort Kumkort Kumnr. Prosjektnavn Anleggsted Dato Registrert av Kumskisse. Hver ledning og hvert utstyr skal nummereres og beskrives nedenfor. Fra/til punkt skal påføres hver ledning.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Høringsutkast. Norm for avløpspumpestasjoner

Høringsutkast. Norm for avløpspumpestasjoner Høringsutkast Norm for avløpspumpestasjoner September 2016 Innhold 1 Generelle krav... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Tilført avløpsvann... 4 1.3 Hovedprinsipp for utførelse... 4 1.4 Generelle funksjoner for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde i kunngjøringen krysset av for at det økonomisk mest fordelaktige tilbudet ville bli valgt, mens det ikke var oppgitt noen tildelingskriterier.

Detaljer

Verdal kommune VVA-anlegg Holte-Minsås-Lein

Verdal kommune VVA-anlegg Holte-Minsås-Lein VVA-anlegg Holte-Minsås-Lein TILBUDSGRUNNLAG SPILLVANNSPUMPESTASJON AP01 Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: November 2012 Sign: H. Brøndbo Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. TILBUDSINNBYDELSE... 3 1.1. Innleveringsted

Detaljer

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713

Norge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des SUM. Vestlandet 90 267 494 725 1 054 995 1 014 907 609 317 161 79 6 713 Side 1 av 6 Datablad for solfanger system TV 6+6 840 System med platevarmeveklser for andre varmekilder 14,4 m2 solfanger - 840 liter tank Solfanger: Beregnet varmefangst per år: 8391 kwh ( Østlandet -

Detaljer

Øye- og ansiktsdusj. Type NA1 7.100. Øye- og ansiktsdusj sett forfra i lukket tilstand. Øye- og ansiktsdusj sett fra siden i åpen tilstand

Øye- og ansiktsdusj. Type NA1 7.100. Øye- og ansiktsdusj sett forfra i lukket tilstand. Øye- og ansiktsdusj sett fra siden i åpen tilstand Øye- og ansiktsdusj 7.100 Øye- og ansiktsdusjene brukes ved rensing av øyne og ansikt etter kontakt med farlige stoffer. Oppsamlingsskålen er i rustfritt stål. Dusjhodet er av plast som gir en myk skylling

Detaljer

1 Brønnetablering i Englandsskogen vest

1 Brønnetablering i Englandsskogen vest Postbeskrivelse Brønnboring i Alta kommune 2015 Side 1 av 7 1 Brønnetablering i Englandsskogen vest Kapittelet skal dekke etablering av tre komplette rørbrønner med kontinuerlig slisser filter og 3-4 observasjonsbrønner

Detaljer

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 100% strekkfast Enkel å montere og demontere Enkel montering under alle værforhold Høy korrosjonsbestandighet og slagfasthet For vann og ikke-agressivt avløpsvann Kan leveres for gass- og oljeprodukter

Detaljer

UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...

UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG... Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG... 3 2.1 Bygninger og rom... 3 2.1.1 Temperatur... 3 2.1.2 Fuktighet... 4 2.1.3 Støv... 4 2.2 Omformerrom...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Sum kapittel 1.1 overføres tilbudssammendrag

Sum kapittel 1.1 overføres tilbudssammendrag 1 1.1 Generelle kostnader 1.1.1 Prosjektmøter hos byggherre utenom montasjeperiode. Inklusive reisekostnader. Kostnader per møte. 5 stk 1.1.2 Byggemøter 4 stk 1.1.3 Rigg og drift 1.1.4 Prosjekteringsarbeider,

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Fritekstskilt Region vest

Fritekstskilt Region vest Sted A: Felles A A A 1 A Felles TRAFIKKRGULRING OG LYSNING Styreskap Fritekstskilt Prosessen omfatter punktene under. 1) etaljprosjektering 2) Levering, montering, tilkobling og dokumentasjon av fullt

Detaljer

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER SIDE 1 1. GENERELT Vannmålerinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak, og det skal gis beskjed til Vann- og avløpsetaten (VAV) v/ gebyrseksjonen når vannmåleren er ferdig installert. Vannmålere skal

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON

01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON 01 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON UTARBEIDELSE OG LEVERANSE AV FDV-DOKUMENTASJON DOKUMENTASJONEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL NS 5820 DOKUMENTASJON AV UTSTYRSLEVERANSER 1 av 3 Dokumentasjon! FDV-dokumentasjon skal

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer