Sluttrapport. Hovedprosjekt h07d05. Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Hovedprosjekt h07d05. Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S."

Transkript

1 Hovedprosjekt h07d05 Sluttrapport Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet Gruppemedlemmer Samarbeidspartnere Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S. Johannessen Robert Roppestad Ted Sørlie Prediktor v/asle jensen Høgskolen i Østfold Phoenix Contact

2 PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Hovedprosjekt, Bachelor Omfang i studiepoeng: 20 Fagområde: Industriell IT Fritt tilgjengelig: Ja Prosjektnavn: Prosessstyring m/phoenix Contact og Profinet Forfattere: Lars-Ove Johansen, Mansour Safari og Patrick S Johannessen Avdeling/linje: Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Studieprogram dataingeniør Innleverings dato: Antall sider: 35 Antall vedlegg: 6 Antall sider vedlegg: 136 Veileder: Robert Roppestad Kontaktpersoner: Robert Roppestad (HIOF) Morten Aanonli (Phoenix C.) Olav Aaker (Prediktor) Utført i samarbeid med: Høgskolen i Østfold, Phoenix Contact og Prediktor. Om prosjektet: Dette prosjektet har vært om å sette opp en startpakke som inneholder flere ulike moduler fra Phoenix Contact, slik at en kan komme fort i gang med bruk av Phoenix Contact sine systemer. Videre å lage veiledninger slik at senere klassekull enkelt skal kunne ta i bruk systemet og lignende løsninger fra Phoenix Contact. I tillegg til dette skal gruppen sette opp ett demo system som viser bruk av prosesstyring trådløst over Blåtann og profinet. 3 emneord: Prosesstyring HMI Profinet h07d05 [2] Dataingeniør, Bachelor

3 Forord I 2005 kjøpte IT-avdeling på Høgskolen i Østfold en Profinet startpakke av Phoenix Contact. Denne pakken kjøpte avdelingen fordi de ønsket å teste denne nye standarden fra Phoenix Contact, som er en etterfølger i stedet for Profibus. Denne standarden er basert på Ethernet og er ganske ny innenfor markedet. Hvert år har IT-studentene ved Høgskolen I Østfold et hovedprosjekt i andre semester, tredje året av studiet. Skolen og bedrifter kommer med forslag til hovedprosjekt for dette. Robert Roppestad som er studieleder for dataingeniørene på skolen la fram denne startpakken som en mulig hovedprosjektoppgave, hvor senere klassetrinn kan lære om Profinet. Den ble godkjent som hovedprosjektoppgave, under navnet Industriell IT, da svært mange industrier benytter seg av ganske like standarder i sin produksjon. Vi valgte denne oppgaven fordi vi har interesse for temaer innenfor industriell IT, mer rettet mot industri og styring av prosesser med forskjellige I/O enn ren programmering som er informatikk orientert. Informasjon Kontaktperson fra Høgskolen i Østfold: Robert Roppestad Ted Sørlie Kontaktperson fra Phoenix Contact: Morten Aanonli Kontaktperson fra Prediktor: Olav Aaker Gruppemedlemmer: Patrick S Johannessen mob Asle Jensen Lars-Ove Johansen mob Mansour Safari mob Lars-Ove Johansen Mansour Safari Patrick S Johannessen h07d05 [3] Dataingeniør, Bachelor

4 Dokumentasjon og vedlegg Ettersom dokumentasjon og vedlegg er svært viktig innenfor dette hovedprosjektet, har vi valgt å legge med detaljerte manualer og vedlegg som hver for seg forklarer skrittvis hvordan forskjellige oppsett og innstillinger skal settes opp. Disse forklarer om de forskjellige programvarene og enhetene, slik at det skal være enklest mulig å komme i gang og bruke denne startpakken som lab. Med denne hovedprosjektrapporten medfølger følgende vedlegg: Vedleggsliste 1. Phoenix Contact Manual. Denne forteller kort om oppsett av selve Phoenix Contact startpakken, og bruk av PCWorx for å behandle signaler. 2. APIS Hive Manual. Denne forteller kort om hvordan APIS Hive skal settes opp mot OPC serveren som står på en annen maskin og hente data. 3. APIS Dancer Manual. Denne forteller hvordan APIS Dancer skal settes opp og brukes. 4. Blåtann kommunikasjon Manual. Denne forteller hvordan blåtann skal settes opp i systemet, slik at forskjellige kontrollere kan kobles på blåtannenhetene. 5. Forslag til laboppgaver. 6. Organisering. Denne inneholder arbeidsdiagram, gantdiagram og organisasjonskart. h07d05 [4] Dataingeniør, Bachelor

5 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 2 FORORD... 3 INFORMASJON... 3 DOKUMENTASJON OG VEDLEGG... 4 VEDLEGGSLISTE... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE... 5 FIGURLISTE INNLEDNING... 8 GRUPPENS OPPGAVER UTSTYRSOVERSIKT UTSTYRSOVERSIKT OG TEKNOLOGI Profinet Phoenix Contact Starterkit og annet utstyr HMI, OPC, Rapporteringsverktøy SITUASJONSBESKRIVELSE UTSYRSLISTE PLS Tilkoblede enheter SVITSJ Tilkoblede enheter KONTROLLER MED DIGITALE MODULER Tilkoblede enheter KONTROLLER MED DIGITALE OG ANALOGE MODULER Tilkoblede enheter BLÅTANNENHETER Tilkoblede enheter PROSJEKTMANDAT FORUTSETNINGER OG RAMMER PROSJEKTETS OMFANG OG AVGRENSNINGER KRAVSPESIFIKASJON Overordnet beskrivelse av systemet DELKRAVENE SPESIFISERT Profinet med moduler (kommunikasjon mellom PLS, svitsj og PCWorx) Prosesstyring ved hjelp av PLS OPC Parametersetting ved hjelp av HMI Prosesstyring ved hjelp av Blåtann Dokumentering av systemet GJENNOMFØRING/ORGANISERING GJENNOMFØRING Innledningen av prosjektet: h07d05 [5] Dataingeniør, Bachelor

6 ProsjektFasen RESULTATET PROFINET MED MODULER (KOMMUNIKASJON MELLOM PLS, SVITSJ OG PCWORX) PROSESSTYRING VIA PLS OPC PARAMETERSETTING VIA HMI PROSESSTYRING OVER BLÅTANN DOKUMENTERING AV SYSTEM TESTING AV SYSTEMET TESTING AV SIGNAL INN OG SKALERING TESTING AV SKALERING OG SIGNAL UT TESTING AV BEGRENSNINGER TESTING KABELBRUDD TESTING HMI ANALYSE RISIKOANALYSE LITTERATURLISTE/REFERANSELISTE h07d05 [6] Dataingeniør, Bachelor

7 FIGURLISTE Figur 1 PROFIBUS... 9 Figur 2 PROFINET... 9 Figur 3 Ethernet... 9 Figur 4 Sende data... 9 Figur 5 startpakken Figur 6 INSTRUTEK TEMP-CONTROL Figur 7 Fotocelle Figur 8 HMI Regulator Figur 9 Totalsystemet Figur 10 ILC 350 PN Figur 11 FL SWITCH MCS 14TX/2FX Figur 12 ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX Figur 13 FL IL 24 BK PN-PAC Figur 14 2 stk FL Bluetooth AP Figur 15 Prosjektmandat Figur 16 Dataflytskjema Figur 17 Profinet med kontrollere og IO tilkoblet Figur 18 PID Figur 19 Systemet med INSTRUTEK TEMP-CONTROL Figur 20 APIS, Tagger Figur 21 HMI - PID regulering av INSTRUTEK TEMP-CONTROL Figur 22 HMI Systemoversikt Figur 23 Blåtannenhetene Figur 24 Blåtann og PSU Figur 25 Testing av innsignal og skalering Figur 26 Testing av skalering og utsignal Figur 27 Testing av begrensninger Figur 28 Data valid Figur 29 Ferdig HMI Figur 30 Risikoanalyse h07d05 [7] Dataingeniør, Bachelor

8 1. Innledning Prosjektgruppen består av Patrick S. Johannessen, Lars-Ove Johansen og Mansour Safari. Vår hovedoppgave vil konsentrere seg rundt industriell IT og automatisering. Gruppen har anslått at minimum 1200 timer totalt sett er nødvendig for at prosjektet skal bli vellykket. Det vil si 400 timer pr gruppemedlem Phoenix Contact er leverandør av industrielle systemer for prosesskontroll og styring. Profinet startpakken gruppen har fått utdelt er ett produkt fra Phoenix Contact. Pakken vil kunne være ett godt utgangspunkt for læring av prosesstyring, gruppen vil dokumentere systemet så godt som mulig sånn at det på ett senere tidspunkt vil være enklere for nye studenter å tilegne seg kunnskapen. Prediktor er leverandør av APIS som ble brukt til å hente ut tagger fra OPC server og Apis Dancer modulen ble brukt til å opprette vårt HMI system. I tillegg til å være programvare leverandør har Prediktor vært en stor ressurs når det gjelder problemløsning i systemene hvor gruppen ikke har hatt forutsetninger til å fortsette. Vår veileder og oppdragsgiver er Robert Roppestad ved avdeling for IT. Det har også vært flere ressurssterke personer innenfor Høgskolen. Dette prosjektet blir gjort i samarbeid med Høgskolen i Østfold, Phoenix Contact og Prediktor. Gruppens oppgaver Gruppens oppgave var etter oppdrag fra oppdragsgiver, Robert Roppestad v/ HiØ å få til et fungerende Phoenix Contact system, bygget på modulene som startpakken inneholder. Koble Profinet, m/ styring av en (eller flere) prosesser som viser at dette fungerer. Gruppen skal lage brukermanual som kan brukes senere av skolen for å undervise andre elever innenfor dette temaet, slik at de enkelt kan få forståelse for hvordan Phoenix Contact med profinet fungerer. h07d05 [8] Dataingeniør, Bachelor

9 2 Utstyrsoversikt 2.1 Utstyrsoversikt og Teknologi Profinet. Det startet med Profibus. En av de 8 typene av protokoll sett som er satt av IEC feltbus standard, for å ha satt noen standarder å følge i industrien. Profibus er en av de ledende innenfor moderne automatiske systemer med feltbus. Denne sørger for at data som skal styres og rapporteres fort og riktig kommer fra I/O til mottakere som PLSer og servere, og ut igjen mellom industrimaskineri. Med over 14millioner installerte enheter som benytter seg av Profibus er dette en av verdens ledende feltbus. Etter Profibus kom PROFINET, i forhold til Profibus som benytter seg av egne buskommunikasjoner, benytter PROFINET ethernet som kommunikasjonsvei. PROFINET kan benytte seg av åpent industrielt ethernet for styringsteknikk. PROFINET benytter seg av TCP/IP standarden som allerede eksisterer og fungerer og kan drive automasjonsstyring via Real-Time ethernet. PROFINET er ment for å dekke alle behov for kommunikasjon over industriell ethernet i industrianlegg. Figur 1 PROFIBUS Figur 2 PROFINET PROFINET er en i nyskapende standard for ethernetbaserte industriell kommunikasjon. Det er fordi den selv velger hvordan den vil kommunisere basert på hva slags data den skal sende over ethernet. Er det parametersetting, diagnoseringer eller om det er andre typer kommunikasjon som ikke krever kjapp respons så benytter PROFINET seg av TCP/IP protokollen. Figur 3 Ethernet Er det Real Time data som sendes, (dette er data som blir sendt og mottatt i sanntid) så bruker PROFINET noe som heter Real Time ( RT ) som sørger for å gå utenfor TCP/IP. Dette er for typiske I/O data, og gjør at dataenes ankomst og levering kan forutsis og er presise. For data som skal muligens styre bevegelser (Motion Control) er det viktig at data sendes presist, raskt og ankommer akkurat til riktig tid. Da unngår PROFINET hele TCP/IP laget, og benytter seg av Isochronous Real Time. Dette gjør at dataene sendes med syklustid under millisekundet. Det gjøres mulig ved at mellom hver syklus TCP/IP sender data over ethernet, så sørger PROFINET for å sende Motion Control data mellom kontrollere i presise tidsluker. Figur 4 Sende data h07d05 [9] Dataingeniør, Bachelor

10 Teknisk spesifikasjon for hva som er forklart ovenfor: De tre forskjellige ytelsesklassene: TCP/IP: Åpent nettverk med TCP/IP kommunikasjon uten sanntid krav (dette er f.eks nett teknologi med syklustid opp til 100ms). RT (Real-Time): I/O data sendes mellom programmerbare kontrollere med sanntidskvalitet, (1-10ms). IRT (Isochronous Real-Time): I/O data veksling med veksling på syklustid under 1ms. Det vi har skrevet om over er Profinet IO kommunikasjon med distribuert I/O. Det eksisterer også Profinet CBA (Component Based Automation) kommunikasjon mellom såkalte komponenter i et distribuert miljø. Dette vil ikke bli kommentert her, ytterligere informasjon kan skaffes på I tillegg finnes konsepter for sikkerhet (PROFIsafe) og Motion Control (PROFIdrive) som kan benyttes. Informasjon om dette også kan skaffes på hjemmesidene til PROFINET. Disse vil ikke bli kommentert ytterligere da dette ikke har vært en del av dette prosjektet. h07d05 [10] Dataingeniør, Bachelor

11 2.1.2 Phoenix Contact Starterkit og annet utstyr. Vi har fått utdelt en startpakke fra Phoenix Contact som inneholder: Managed Svitsj PLS 2 stk Kontrollere Analoge/Digitale IO er 24Volts PSU uttak (omformer) 2 stk bluetooth sendere Tilkoblingskabler (RS232) Ethernet kabler Diverse tilkoblingsutstyr Konfigureringsprogramvare til systemet Figur 5 startpakken I tillegg til dette så har gruppen hatt tilgang til flere moduler som skal kunne styres(tilkobles) til Phoenix Contact sitt system. Av disse modulene kan vi nevne: Reguleringssløyfer Temperaturmålere Fotoceller Figur 7 Fotocelle Figur 6 INSTRUTEK TEMP-CONTROL h07d05 [11] Dataingeniør, Bachelor

12 2.1.3 HMI, OPC, Rapporteringsverktøy Vi har etter samtale med Asle Jensen hos Prediktor kommet fram til at det beste verktøyet vi kan bruke er APIS som inneholder alle nødvendige moduler for at vi skal kunne: Hente tagger og redigere parametere Visualisere prosesskart Bruke OPC server/klient Koble sammen prosesser Mulighet for rapportering til web Figur 8 HMI Regulator h07d05 [12] Dataingeniør, Bachelor

13 2.2 Situasjonsbeskrivelse Avdelingen for informasjonsteknologi ønsker å utvikle en lab basert på anvendelse av industrielt Ethernet i et styringssystem. Avdelingen har kjøpt en startpakke basert på Phoenix Contact sitt Profinet konsept. Startpakken består av en rekke hardwaremoduler og programvare for å kunne styre en prosess i en klient/server- basert oppstilling. Vi har også 2 blåtann kommunikasjonsmoduler for trådløs overføring av prosessdata. Avdelingen har flere mindre prosesser som man kan koble seg opp mot. Hovedmålet med oppgaven er å lage et helhetlig demo system innenfor industriell IT, hvor kommunikasjonen mellom modulene i systemet skal baseres på siste versjon av industriell Ethernet (Profinet). Det skal benyttes en OPC-server for prosessdata, og en eller flere OPC-klienter i et nettverk for å sikre informasjonsflyten og for å visualisere prosesstyringen. SNMP-protokollen skal benyttes for å signalisere feil i nettverket og svitsjer. Sluttproduktet skal være et godt uttestet og brukervennlig system tiltenkt undervisning og markedsføring av styringssystem basert på den nyeste teknologien innenfor industriell IT. Totalt består systemet av strømforsyning, to kontrollere, en svitsj og en PLS. Figur 9 Totalsystemet h07d05 [13] Dataingeniør, Bachelor

14 3. Utsyrsliste 3.1 PLS ILC 350 PN INLINE CONTROL ARM_L_40 PLC. PLS kontrolleren med PLS og digitale moduler for digital ut og inn. Figur 10 ILC 350 PN Tilkoblede enheter Bryter koblet til Inputbit10 velger Remote- eller lokalt Setpunkt til PID regulatoren som styres av PLS en. Bare 1 av 16 I/O i bruk på kontrolleren. 3.2 Svitsj FL SWITCH MCS 14TX/2FX Svitsj til systemet som gjør kommunikasjon mellom kontrollere og PLS mulig. Svitsjen operer på 10/100Mbit/s Figur 11 FL SWITCH MCS 14TX/2FX Tilkoblede enheter Denne svitsjen lar kontrollerne kommunisere med hverandre via PLS en. Bluetooth senderne er også koblet til denne svitsjen. Her er 4 av 16 porter i bruk. h07d05 [14] Dataingeniør, Bachelor

15 3.3 Kontroller med digitale moduler ILB PN 24 DI16 DIO16 2TX Kontroller med digitale inn og ut moduler hektet på. Figur 12 ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX Tilkoblede enheter To fotoceller ble koblet på inn kanalene 20 og 21. (Se vedlegg x for dokumentasjon). Her er det 16 digitale inn og 16 digitale ut. 3.4 Kontroller med digitale og analoge moduler FL IL 24 BK PN-PAC Kontroller med digitale moduler tilkoblet. Tilkoblede enheter Figur 13 FL IL 24 BK PN-PAC Denne kontrolleren ble utvidet med 3 tilleggsmoduler TEMP RTD modul, analog inn og analog ut. (Se vedlegg x for spesifikasjoner). h07d05 [15] Dataingeniør, Bachelor

16 3.5 Blåtannenheter 2 stk FL Bluetooth AP Blåtann enheter for å kommunisere trådløst over blåtann i stedet for strekk med Ethernet kabel. Figur 14 2 stk FL Bluetooth AP Tilkoblede enheter Kan koble til kontroller slik at kommunikasjon er trådløst. F.eks FL IL 24 BK PN-PAC. h07d05 [16] Dataingeniør, Bachelor

17 4. Prosjektmandat Prosjektets navn : Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet Prosjekteier: Patrick S. Johannessen, Lars-Ove Johansen og Mansour Safari i samarbeid med Høgskolen i Østfold Prosjektets bakgrunn: Avdelingen for informasjonsteknologi ønsker å utvikle en lab basert på anvendelse av industrielt Ethernet i et styringssystem. Avdelingen har kjøpt en startpakke fra Phoenix Contact sitt Profinet konsept. Startpakken består av en rekke hardwaremoduler og programvare for å kunne styre en prosess i en klient/server- basert oppstilling. Prosjektets forutsetninger og rammer Prosjektgruppen arbeider med Phoenix Contact startpakke i skolens lokaler, og utformer oppgaven i henhold til oppgavetekst, utstyr og informasjon er utdelt fra avdelingen. Prosjektets omfang og avgrensning Prosjektets formål Gruppen vil først konsentrere seg om Phoenix Contact startpakke og få dette til å kommunisere med hverandre. Deretter vil gruppen lage moduler som skal utføres for deretter å lage brukerveiledninger sånn at senere kull skal kunne sette seg inn i bruk av Phoenix Contact i et industrielt miljø. Det er et ønske fra Høgskolen i Østfold avd Informasjonsteknologi å ha ett industrielt nett (demosystem) til bruk i undervisning, med prosesser som kan styres ved hjelp av Phoenix Contact sitt system. Prosjektets mål/resultatmål og leveranser Gjennomføring/ Organisering Vi skal tilegne oss kunnskap om bruk av Phoenix Contact sine systemer for så å lage en brukermanual for skolen slik at studenter raskt skal kunne få innblikk i hvordan man kan bruke Phoenix Contact sitt system til prosesstyring. Prosjektgruppen består av 3 personer. Disse har satt opp en framdriftsplan bestående av hva som har blitt gått utført gjennom prosjektet. Figur 15 Prosjektmandat h07d05 [17] Dataingeniør, Bachelor

18 5. Forutsetninger og rammer Prosjektgruppen arbeider med Phoenix Contact startpakken i skolens lokaler, og utformer oppgaven i henhold til oppgavetekst, utstyr og informasjon er utdelt fra avdelingen. Det er avsatt ca 400 timer pr gruppemedlem til dette prosjektarbeidet, totalt 1200 timer. Det blir foretatt møter mellom prosjekt ansvarlige på Høgskolen i Østfold og studentgruppen for samle informasjon og planlegge oppbyggingen av både Phoenix systemet og moduler. Gruppen har i tillegg arrangert møter for å planlegge og strukturere fremferd i prosjektet. Høgskolen i Østfold stiller også med erfaringer fra tidligere forsøk på å sette opp systemet og gruppen tilegner seg med dette erfaring i bruk av Phoenix Contact startpakke og tilhørende prosesser. 5.1 Prosjektets omfang og avgrensninger Gruppen vil først konsentrere seg om Phoenix Contact startpakke og få dette til å kommunisere med hverandre. Deretter vil gruppen lage moduler som skal utføres for så å lage brukerveiledninger slik at senere kull skal kunne sette seg inn i bruk av Phoenix Contact i et industrielt miljø. Prosjektet avgrenses til å gjelde oppsett av PhoenixContact startpakke, for deretter å lage moduler som skal knyttes til nettet. Deretter lage brukermanualer som lett skal kunne få studenter inn på riktig spor i en undervisnings sammenheng. Moduler som kan være aktuelle er trådløs prosesstyring ved hjelp av blåtann, kablet profinet basert prosesstyring. Systemet skal kunne kjøres selv om nettet ikke fungerer, det vil si at PLS ikke trenger kontinuerlig oppdatering av informasjon fra ett HMI system. HMI skal fungere opp mot PLS og OPC server. Hvis det blir ledig tid vil gruppen utvide med flere moduler for å kunne øke antall enheter på det industrielle nettet. Skolen ønsker å ha detaljert dokumentasjon på produktene og brukermanualer for å kunne planlegge implementasjon av automatiserte systemer videre og gi en pekepinn på hvor mye arbeid som ligger i dette for studenter som eventuelt vil ta ett kurs innen industrielle systemer. h07d05 [18] Dataingeniør, Bachelor

19 5.2 Kravspesifikasjon Overordnet beskrivelse av systemet Delkrav Profinet med moduler (kommunikasjon mellom PLS, svitsj og PCWorx) Kommunikasjon mellom moduler via blåtann Prosesstyring ved hjelp av PLS OPC Parametersetting ved hjelp av HMI Prosesstyring over Bluetooth Dokumentasjon av systemet. Dette er delkravene som oppdragsgiver ønsker prosjektgruppen skal utføre, og som skal fungere sammen i et demosystem som kan vise hvordan disse modulene virker i et samlet system. Disse skal igjen kunne vises fram som et demosystem, slik at de neste klassekull kan lære om hvordan et profinet med denne Phoenix Contact startpakken kan gjøres. De kravene som er skrevet over vil alle jobbe sammen til et velfungerende prosess med prosesstyring. Det er tenkt at en prosess skal kunne styres uavhengig av hvilken klient som kobler seg til systemet via HMI (eller annet), slik at prosesstyring kan utføres uten å være tilstede ved prosessen. Systemet skal også kunne styre seg selv uten å ha kontakt med en klient PC med HMI, slik at PLS en kjøres uavhengig. Videre ønsker oppdragsgiver at disse kravene skal lages i moduler, deretter med nøye brukerveiledninger slik at klassekull kan lære litt om Profinet på Phoenix Contact startpakken. Systemet skal være nøye spesifisert. h07d05 [19] Dataingeniør, Bachelor

20 5.3 Delkravene spesifisert Profinet med moduler (kommunikasjon mellom PLS, svitsj og PCWorx) Denne delen består i at de enhetene som følger med startpakken skal kobles opp, og kommunisere med hverandre. Kommunikasjon skal her være å være oppkoblet slik at nettverksinnstillinger og strøm er riktig slik at kommunikasjon fungerer mellom disse Prosesstyring ved hjelp av PLS Denne delen består i at startpakken skal kunne fortsette å styre sin prosess selv om tilkobling til HMI systemer, eller andre enheter som styrer systemet forsvinner eller svikter. PLS en skal være programmert til å kjøre selv, uten innvirkning fra brukere OPC Denne delen består i sette opp en OPC server som mottar data fra Tags satt opp i PCWorX og sender data videre til HMI ved hjelp av APIS Parametersetting ved hjelp av HMI Denne delen består i at det lages et brukergrensesnitt. Dette brukergrensesnittet skal hente data fra OPC serveren og deretter visualisere disse data. Dette vil gjøre det lettere for operatøren å forstå dataene. Det skal også være mulig å endre data på disse om brukeren har rettigheter til dette Prosesstyring ved hjelp av Blåtann Denne delen består i at det skal settes opp en blåtannforbindelse for å kommunisere med en kontroller trådløst. Det brukes da 2 stk blåtannsendere som følger med Phoenix contact startpakken. Det betyr da at Phoenix PLS en styrer prosessen uten kabel, ved hjelp av blåtann Dokumentering av systemet Denne delen består i at systemene skal dokumenteres så godt som mulig sånn at det skal bli enklere for senere kull av dataingeniør studenter å tilegne seg kunnskapen som trengs for å kunne bruke Phoenix Contact utstyret, PCworx m/opc og APIS fra Prediktor. Det skal også settes opp forslag til laboppgaver. h07d05 [20] Dataingeniør, Bachelor

21 6. Gjennomføring/Organisering 6.1 Gjennomføring Innledningen av prosjektet: Gruppen ble presentert for Profinet i en forelesning av Morten Aanonli i faget Industriell IT i høstsemesteret. Og hadde derfor ingen bakgrunn i bruk av Profinet og heller ikke Phoenix Contact sitt utstyr. Gruppen måtte lære å bruke systemet fra grunnen av ved at man gikk igjennom Phoenix Contact sin Quickstart manual i tillegg til en del søk på internett for informasjon om profinet. Brukermanualen hadde mange mangler som gruppen rettet opp samtidig som manualen ble oversatt til norsk. Manualen ble etter hvert modifisert i en så stor grad att man nå skal kunne bruke denne i opplæring/kursing i PhoenixContact sitt utstyr ved høgskolen. Gruppen kom fram til at vi skulle bruke APIS fra Prediktor som verktøy til å lage grensesnittet som skulle brukes til hente/skrive data fra OPC serveren, og visualisere systemet. Dette var tung programvare som tok lang tid å konfigurere rett, men gjennom godt samarbeid med Prediktor så løste alle floker seg etter hvert. h07d05 [21] Dataingeniør, Bachelor

22 ProsjektFasen PCWorx Bruken av manualen var i hovedfokus de første månedene av prosjektet samtidig som gruppen skrev forprosjektrapport og ble enige om hva prosjektet skulle innholde. Quickstart manualen manglet en god del forklaringer på hvordan man gjorde grunnleggende operasjoner i PCworx utover det å behandle grunnleggende digitale signaler, gruppen ble enig i at store deler av prosjektet måtte gå til å dokumentere funksjoner og databehandling i Pcworx. Alle nødvendige endringer ble lagt til brukermanualen. Gruppen møtte på store utfordringer ved konfigurasjon av Pcworx, men dette ble som oftest løst ved samtaler i telefon og møter med samarbeidspartnere i prosjektet, Prediktor ved Olav Aaker og PhoenixContact Ved Morten Aanonli var viktige ressurspersoner under hele prosjekt tiden. Gruppen tok flere ganger med seg hele systemet til Prediktor sine lokaler for feilsøking og veiledning. Dette gjorde at gruppemedlemmene fikk innføring i både bruk av PhoenixContact og Prediktor sin APIS utover det som var beskrevet i manualene. Alle funn ble dokumentert i manualene og prosjektet kom på riktig vei og kunne fullføres. APIS/ Dancer APIS er ett sett med avansert programvare for å hente, lagre, behandle og presentere informasjon fra prosesser. Vi valgte å bruke APIS fordi vi hadde til en viss grad vært borti programvaren før og vi viste at den har all den funksjonaliteten vi var ute etter. Og ikke minst fordi dette medførte ingen kostnad siden vi fikk lånt både programvare og aktiveringsnøkkel fra Prediktor. Da vi startet med å bruke APIS viste vi hva den skal brukes til, men ikke noen kunnskap om hvordan den skal brukes. Vi startet så å si fra null. For å komme i gang brukte vi dokumentasjon vi fikk fra Prediktor, men dokumentasjon var ganske begrenset og var generelt om APIS. Derfor var vi nødt til å bruke Prøv og feil metoden og bruke ressurspersoner fra Prediktor. Det var alltid hjelp å få hos Prediktor og vi fikk den hjelpen vi trengte. Problemer vi kom borti under bruken av APIS var å skalere verdier vi hentet fra prosesser, oppkobling av APIS mot ekstern OPC server(ikke integrert OPC server fra Prediktor), rettighetsinnstillinger knyttet til kjøring av APIS programvaren og integrering av APIS Dancer med programmeringsmiljø for å produsere HMI grensesnitt mot systemet. h07d05 [22] Dataingeniør, Bachelor

23 7. Resultatet Prosjektet har vært preget av noen underliggende delkrav, hvor gruppen har jobbet målrettet framover for å nå disse. Det er krav som tidligere nevnt er satt sammen med arbeidsgiver. Dataflytskjema ble satt opp for å lettere å visualisere kommunikasjon mellom enhetene. Figur 16 Dataflytskjema 7.1 Profinet med moduler (kommunikasjon mellom PLS, svitsj og PCWorx) Sette opp alle enheter slik at vi så at de fikk strøm og nettverk slik at de er online og kommuniserte, var utført uten store problemer. Vi fant enhetene i PCWorX, kunne sette de i prosjekter, og se på spesifikasjoner til disse kontrollerene. h07d05 [23] Dataingeniør, Bachelor Figur 17 Profinet med kontrollere og IO tilkoblet.

24 7.2 Prosesstyring via PLS Prosessen med å Sette opp PCWorX var var i begynnelsen kompisert da gruppen ikke hadde noen forutsetninger for å gjøre dette. Det ble en del leting i dokumentasjon, prøving av forskjellige blokker og feiling. Det var en god del manglende informasjon i start guiden for å sette opp systemet, men det ble satt opp et fullverdig system som klarer å prosesstyre via PLS, uten innvirkning fra noen brukere. Alt dette er nøye dokumentert. Figur 18 PID Figur 19 Systemet med INSTRUTEK TEMP-CONTROL h07d05 [24] Dataingeniør, Bachelor

25 7.3 OPC Sette OPC var først rett fram å installere, etterpå var det å sette opp slik at APIS tok imot de tagger som eksisterer i OPC serveren. Dette var noe innviklet, men er satt opp slik at det fungerer smertefritt nå. Alt utført som planlagt. Figur 20 APIS, Tagger h07d05 [25] Dataingeniør, Bachelor

26 7.4 Parametersetting via HMI Det var litt småproblematisk å implementere APIS med resten av systemet, noe som førte til små dilemmaer med å få opp HMI. HMI verktøyet til Prediktor, APIS Dancer gjorde alt arbeid riktignok smertefritt. Dette ga oss et flott HMI for operatører som er lett å observere og styre. Alt utført som planlagt. Figur 21 HMI - PID regulering av INSTRUTEK TEMP-CONTROL Figur 22 HMI Systemoversikt h07d05 [26] Dataingeniør, Bachelor

27 7.5 Prosesstyring over blåtann Å sette opp blåtann gikk ganske smertefritt for seg. Det var noen komplikasjoner med at det er noen begrensninger i forhold til oppdateringshastighet mellom kabel og blåtann. Blåtannenhetene fungerer utmerket i vårt system etter modifikasjoner på scantid for systemet ble redusert fra 8ms til 32ms. Alt utført som planlagt. Figur 23 Blåtannenhetene Figur 24 Blåtann og PSU h07d05 [27] Dataingeniør, Bachelor

28 7.6 Dokumentering av system Dokumenteringen av systemet ble gjort meget grundig, hvor gruppen startet med å oversette QuickStart manualen til Phoenix Contact. Etter at manualen var oversatt fortsatte gruppen med å gå igjennom manualen punkt for punkt, og la inn rettelser og tillegg som måtte til for at systemet skulle fungere. Gruppen la også til importering av nye moduler og innhenting av analoge signaler da dette manglet helt i manualen til Phoenix Contact. Gruppen fant det også nødvendig å legge inn tips på operasjoner som gjorde programmeringen enklere samt programmeringsforslag. Gruppen dokumenterte implementeringen av blåtann kommunikasjon i eget vedlegg. Gruppen dokumenterte også installasjon av APIS, konfigurasjon for nettverksbruk opp mot ekstern OPC server i tillegg til dette ble det også laget en installasjonsveiledning og implementering av APIS Dancer i programmeringsmiljø. Gruppen produserte i tillegg til dette ett forslag til laboppgaver som faglærere kan dra nytte av ved labkjøring og vidreutvikling av systemene. h07d05 [28] Dataingeniør, Bachelor

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi. Programmering av PLS-styrt Modellandsby ved hjelp av Phoenix Profinet / PCWorX

Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi. Programmering av PLS-styrt Modellandsby ved hjelp av Phoenix Profinet / PCWorX Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Industriell IT ITD30005 Lab 1 (Gruppeoppgave) Programmering av PLS-styrt Modellandsby ved hjelp av Phoenix Profinet / PCWorX Remmen 03.sept 2015 Revidert:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no FORPROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Produktpanorama Automasjon

Produktpanorama Automasjon Produktpanorama Automasjon 2 3 4 5 6 7 Modicon TSX Nano Modicon TSX Micro Modicon TSX Premium Modicon TSX Quantum Modicon TSX Momentum Operatørterminaler og industri-pc Telefast 2, et tilkoblingssystem

Detaljer

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies

RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF-fjernkontroll for South Mountain Technologies RF i HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ingeniørutdanningen Postboks 1192, Valaskjold Besøk: Tuneveien 20 1705 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post:

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Vedlegg 1 av 38 Vedlegg 2 av 38 Prosjekt: Miniprosjekt Aktivitet: Opprette kommunikasjon, nettverk Aktivitet nr: 01 Startdato: 04.03.2015 Sluttdato: 24.03.2015 Ingen Etterfølgende aktiviteter: Lage testprogram

Detaljer

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer:

Forprosjektrapport H10E02 25.03.2010. Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. Gruppemedlemmer: Forprosjektrapport Tilknytning av små vindkraftverk til 22 kv fordelingsnett. H10E02 25.03.2010 Gruppemedlemmer: Markus Fagerås Stian Dahle Johansen Stein Ove Jensen HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag

Detaljer

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012

Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Forprosjekt bachelor-oppgave 2012 Oppgave nr. 4.- Styring av instrumenter. Skrevet av Jan Ingar Sethre. 1 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål for prosjektet... 3 1.3 Rammer og forutsetninger...

Detaljer

Produksjonssettingsrapport

Produksjonssettingsrapport Vedlegg E2 Produksjonssettingsrapport milepæl 1 Dokumentet inneholder beskrivelse av andre del av produksjonssetting av milepel 1 den 16.03.2013. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet ved avgang og landing

Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet ved avgang og landing Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet ved avgang og landing PHOENIX CONTACT AS Strømsveien 344 N-1081 Oslo +47 22 07 68 00 01.03.2016 http://phoenixcontact.no Flyplassen i Frankfurt: Optimal sikkerhet

Detaljer

VIDEREGÅENDE KURS EA6

VIDEREGÅENDE KURS EA6 VIDEREGÅENDE KURS KOMMUNIKASJON / IO-EKSPANSJON Utvidelse av io med EtherCat bus 1 Konsept EA PLS SIGNALER Utvidelse av io (inn- og utganger) EA PLS SIGNALER E-bus: Intern bus mellom modulene 2 Distribuert

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Vedlegg. 1. Hovedprosjekt h07d05. Phoenix Contact Manual Installasjon og Konfigurering. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S.

Vedlegg. 1. Hovedprosjekt h07d05. Phoenix Contact Manual Installasjon og Konfigurering. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S. Hovedprosjekt h07d05 Vedlegg. 1 Phoenix Contact Manual Installasjon og Konfigurering Gruppemedlemmer Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S. Johannessen Samarbeidspartnere Robert Roppestad Ted Sørlie

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

Driftskontroll Monserud Renseanlegg. Server Hjemmevaktløsning. og fiberkabel Westermo Fibermodem sikrer. mot driftskontroll

Driftskontroll Monserud Renseanlegg. Server Hjemmevaktløsning. og fiberkabel Westermo Fibermodem sikrer. mot driftskontroll Ringerike kommune Driftskontroll Monserud Renseanlegg Nøkkelinformasjon Installert 2002. Utvidelse av eksisterende renseanlegg Driftssentral FactoryLink og Windows NT- Server Hjemmevaktløsning Alarmvarsling

Detaljer

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010

Hovedprosjekt Bachelor IT. Våren 2010 Hovedprosjekt Bachelor IT Våren 2010 Retningslinjer for oppstart og gjennomføring av hovedprosjekt, 3.klasse 1. Generelt Studentene ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) skal i 6. semester

Detaljer

Rafnes PKN. ProsessKontrollNettverk

Rafnes PKN. ProsessKontrollNettverk Rafnes PKN ProsessKontrollNettverk Historikk Første behov for kobling mellom prosess og kontornett kom først på 90-tallet. Det ble kjøpt inn et produkt fra Honeywell som lagret prosessverdier på PC plattform

Detaljer

PR362009 24. november 2009 Programvare, pc-basert kontroll Side 1 av 5

PR362009 24. november 2009 Programvare, pc-basert kontroll Side 1 av 5 Programvare, pc-basert kontroll Side 1 av 5 IT-standarder: TwinCAT-programmeringsmiljø integreres i Microsoft Visual Studio TwinCAT 3 extended Automation Med TwinCAT 3 introduserer Beckhoff sin nye generasjon

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: KG Meldahls vei 9, 1671 Kråkerøy Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010

HIOF. Forprosjektrapport. Forbedring av transformatorkrets. Halfdan Jahr 25.03.2010 HIOF Forprosjektrapport Forbedring av transformatorkrets Halfdan Jahr 25.03.2010 Eidsiva ønsker forslag til forbedring i en transformatorkrets med tanke på spenningsproblematikk og lave kortsluttningsstrømmer.

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen (Dette er et vedlegg som tilhører Hoveddokumentet B014-106 HMI løsning med Wanderware 2014). Her er oversikt over alle modulene som er brukt på modellbyen.

Detaljer

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis

Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad kunstis Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag Forprosjekt for bacheloroppgave Forenklet tidtakersystem for trimløp og trening på Båstad Prosjektnummer: Forfattere: Kontaktperson: Per Thomas Huth 14. mai

Detaljer

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Svartediket 22.06.2010 Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Driftskontrollanlegg Thomas Frydenberg Hva omfatter begrepet driftskontroll I ROS sammenheng er det prosesskontroll funksjonen i driftskontrollanlegget

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Navigering av en mobil mikrorobot

Navigering av en mobil mikrorobot Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Intelligente systemer Fag IAD32005 Intelligente systemer Laboppgave nr 1 Navigering av en mobil mikrorobot Halden, Remmen 25.01.2007 23.01.07 Ny oppgave

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2006. Endring av nettverksinfrastruktur for Simplicatus AS og implementering av VPN. Morten Sandberg Dataingeniørstudent HiST/AITeL

HOVEDPROSJEKT 2006. Endring av nettverksinfrastruktur for Simplicatus AS og implementering av VPN. Morten Sandberg Dataingeniørstudent HiST/AITeL HOVEDPROSJEKT 2006 Endring av nettverksinfrastruktur for Simplicatus AS og implementering av VPN Morten Sandberg Dataingeniørstudent HiST/AITeL Oppdragsgiver Om Simplicatus Liten bedrift som ble stiftet

Detaljer

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kan administreres sentralt for endring av adgang lokalt Med det nye administrasjonsprogrammet

Detaljer

Saia PG5 2.0. Kjære kunde,

Saia PG5 2.0. Kjære kunde, Myrvoll 07.09.2009 Saia PG5 2.0 Kjære kunde, Etter en lang og intensiv periode med utvikling og testing, er det en glede å informere om at PG5 V2.0 er klar for distribusjon. I denne nye PG5 versjonen lanseres

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 7. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

KRAVSPESIFIKASJON. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 7. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 7 KRAVSPESIFIKASJON Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder:

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 Lampe/sensor-system u y I denne oppgaven skal vi teste et lampe/sensor-system som vist

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse:

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Memo - Notat Notat til: Notat fra: Alexandra Krage Angell Erik Svendsen Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Oppsummering - status etablering av Smak av kysten Fase/aktiviteter Tidsbruk i timer Reell

Detaljer

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT 2012

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT 2012 Høgskolen i Østfold SAMMENLIGNINGS- RAPPORT 2012 05.04.2012 Sammenligningsrapport 2012, Gruppe: H12M03 Rapportnavn: Forprosjektrapport 2012, Gruppe: H12M03 Prosjekttittel: Kvalitetssikre mogulproduksjon.

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS mtrack Player Rev. 1105 Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledningd... 4 2 Systemoversikt... 4 2.1 Tilkobling av PC med mtrack

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

HIMA Hardware, Software og OPC

HIMA Hardware, Software og OPC TL 02, KG 03, KG 04, KG 05, CCG 05, TL 07, AS 08, 09 KG, 10KRS, 12 TIJE TTK4175 Instrumenteringssystemer Laboratorieoppgave HIMA Hardware, Software og OPC Oppgavetekst NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM

HMILØSNING MEDWONDERWARE. ITF32012BacheloroppgaveB014-106 FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM HMILØSNING MEDWONDERWARE FJERNSTYRINGAVMODELLBYMEDENMODERNEINDUSTRIELLITPLATTFORM ITF32012BacheloroppgaveB014-106 NilsMikalLerøy KarzanSalihi TorArneTorgersen AjwanMamshi InnlevertJuni2014 HØGSKOLEN I

Detaljer

Fag ITD 33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning. mandag 28. oktober til fredag 15. november 2013

Fag ITD 33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning. mandag 28. oktober til fredag 15. november 2013 Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Fag ITD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning PROSJEKTOPPGAVE Halden, Remmen 02.10.2013 Fil : Skrevet ut av : sl 02.10.2013 09:27:00 Antall

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot

HiST AFT Rapport nr 01-2009. Ombygging av lagerrobot HiST AFT Rapport nr 01-2009 Ombygging av lagerrobot HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi RAPPORT Tittel: Ombygging av lagerrobot Forfattere: Thomas Johansen (HiST), Per Olav Slenes (HiST),

Detaljer

Ålesund Data AS. Server. Brukerveiledning

Ålesund Data AS. Server. Brukerveiledning Ålesund Data AS Server Brukerveiledning Innledning Ålesund Data AS i@nseo server (heretter kalt ianseoserver) gjør det enkelt for flere personer å jobbe mot resultatservice-databasen samtidig. Serveren

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C-Elektrotekniske anlegg 7. Driftskontrollanlegg Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse C.7 Driftskontrollanlegg... 3 C.7.1 Fjernstyrings- og overvåkingsanlegg...

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

FORPROSJEKTPLAN. Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-Engineering Høst 2010 Side 1 av 11 FORPROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder:

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014

Høgskolen i Østfold. Forprosjektrapport. Forprosjektrapport. Hovedoppgave gruppe B14E03. Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 Forprosjektrapport Hovedoppgave gruppe B14E03 Thomas Moe og Irfan Mohammadi vår 2014 1 Forord Gruppen består av to studenter og begge er student innenfor studieretningen elektroingeniør ved (HiØ). Ved

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Public Audio System. Rev. 1105. Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Public Audio System. Rev. 1105. Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12 HLS Brukermanual med troubleshooting guide Public Audio System Rev. 1105 Manual for PAS Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Systemoversikt... 4 3 Hva er I bruk ved vanlig drift...

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer