Sluttrapport. Hovedprosjekt h07d05. Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Hovedprosjekt h07d05. Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S."

Transkript

1 Hovedprosjekt h07d05 Sluttrapport Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet Gruppemedlemmer Samarbeidspartnere Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S. Johannessen Robert Roppestad Ted Sørlie Prediktor v/asle jensen Høgskolen i Østfold Phoenix Contact

2 PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Hovedprosjekt, Bachelor Omfang i studiepoeng: 20 Fagområde: Industriell IT Fritt tilgjengelig: Ja Prosjektnavn: Prosessstyring m/phoenix Contact og Profinet Forfattere: Lars-Ove Johansen, Mansour Safari og Patrick S Johannessen Avdeling/linje: Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Studieprogram dataingeniør Innleverings dato: Antall sider: 35 Antall vedlegg: 6 Antall sider vedlegg: 136 Veileder: Robert Roppestad Kontaktpersoner: Robert Roppestad (HIOF) Morten Aanonli (Phoenix C.) Olav Aaker (Prediktor) Utført i samarbeid med: Høgskolen i Østfold, Phoenix Contact og Prediktor. Om prosjektet: Dette prosjektet har vært om å sette opp en startpakke som inneholder flere ulike moduler fra Phoenix Contact, slik at en kan komme fort i gang med bruk av Phoenix Contact sine systemer. Videre å lage veiledninger slik at senere klassekull enkelt skal kunne ta i bruk systemet og lignende løsninger fra Phoenix Contact. I tillegg til dette skal gruppen sette opp ett demo system som viser bruk av prosesstyring trådløst over Blåtann og profinet. 3 emneord: Prosesstyring HMI Profinet h07d05 [2] Dataingeniør, Bachelor

3 Forord I 2005 kjøpte IT-avdeling på Høgskolen i Østfold en Profinet startpakke av Phoenix Contact. Denne pakken kjøpte avdelingen fordi de ønsket å teste denne nye standarden fra Phoenix Contact, som er en etterfølger i stedet for Profibus. Denne standarden er basert på Ethernet og er ganske ny innenfor markedet. Hvert år har IT-studentene ved Høgskolen I Østfold et hovedprosjekt i andre semester, tredje året av studiet. Skolen og bedrifter kommer med forslag til hovedprosjekt for dette. Robert Roppestad som er studieleder for dataingeniørene på skolen la fram denne startpakken som en mulig hovedprosjektoppgave, hvor senere klassetrinn kan lære om Profinet. Den ble godkjent som hovedprosjektoppgave, under navnet Industriell IT, da svært mange industrier benytter seg av ganske like standarder i sin produksjon. Vi valgte denne oppgaven fordi vi har interesse for temaer innenfor industriell IT, mer rettet mot industri og styring av prosesser med forskjellige I/O enn ren programmering som er informatikk orientert. Informasjon Kontaktperson fra Høgskolen i Østfold: Robert Roppestad Ted Sørlie Kontaktperson fra Phoenix Contact: Morten Aanonli Kontaktperson fra Prediktor: Olav Aaker Gruppemedlemmer: Patrick S Johannessen mob Asle Jensen Lars-Ove Johansen mob Mansour Safari mob Lars-Ove Johansen Mansour Safari Patrick S Johannessen h07d05 [3] Dataingeniør, Bachelor

4 Dokumentasjon og vedlegg Ettersom dokumentasjon og vedlegg er svært viktig innenfor dette hovedprosjektet, har vi valgt å legge med detaljerte manualer og vedlegg som hver for seg forklarer skrittvis hvordan forskjellige oppsett og innstillinger skal settes opp. Disse forklarer om de forskjellige programvarene og enhetene, slik at det skal være enklest mulig å komme i gang og bruke denne startpakken som lab. Med denne hovedprosjektrapporten medfølger følgende vedlegg: Vedleggsliste 1. Phoenix Contact Manual. Denne forteller kort om oppsett av selve Phoenix Contact startpakken, og bruk av PCWorx for å behandle signaler. 2. APIS Hive Manual. Denne forteller kort om hvordan APIS Hive skal settes opp mot OPC serveren som står på en annen maskin og hente data. 3. APIS Dancer Manual. Denne forteller hvordan APIS Dancer skal settes opp og brukes. 4. Blåtann kommunikasjon Manual. Denne forteller hvordan blåtann skal settes opp i systemet, slik at forskjellige kontrollere kan kobles på blåtannenhetene. 5. Forslag til laboppgaver. 6. Organisering. Denne inneholder arbeidsdiagram, gantdiagram og organisasjonskart. h07d05 [4] Dataingeniør, Bachelor

5 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 2 FORORD... 3 INFORMASJON... 3 DOKUMENTASJON OG VEDLEGG... 4 VEDLEGGSLISTE... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE... 5 FIGURLISTE INNLEDNING... 8 GRUPPENS OPPGAVER UTSTYRSOVERSIKT UTSTYRSOVERSIKT OG TEKNOLOGI Profinet Phoenix Contact Starterkit og annet utstyr HMI, OPC, Rapporteringsverktøy SITUASJONSBESKRIVELSE UTSYRSLISTE PLS Tilkoblede enheter SVITSJ Tilkoblede enheter KONTROLLER MED DIGITALE MODULER Tilkoblede enheter KONTROLLER MED DIGITALE OG ANALOGE MODULER Tilkoblede enheter BLÅTANNENHETER Tilkoblede enheter PROSJEKTMANDAT FORUTSETNINGER OG RAMMER PROSJEKTETS OMFANG OG AVGRENSNINGER KRAVSPESIFIKASJON Overordnet beskrivelse av systemet DELKRAVENE SPESIFISERT Profinet med moduler (kommunikasjon mellom PLS, svitsj og PCWorx) Prosesstyring ved hjelp av PLS OPC Parametersetting ved hjelp av HMI Prosesstyring ved hjelp av Blåtann Dokumentering av systemet GJENNOMFØRING/ORGANISERING GJENNOMFØRING Innledningen av prosjektet: h07d05 [5] Dataingeniør, Bachelor

6 ProsjektFasen RESULTATET PROFINET MED MODULER (KOMMUNIKASJON MELLOM PLS, SVITSJ OG PCWORX) PROSESSTYRING VIA PLS OPC PARAMETERSETTING VIA HMI PROSESSTYRING OVER BLÅTANN DOKUMENTERING AV SYSTEM TESTING AV SYSTEMET TESTING AV SIGNAL INN OG SKALERING TESTING AV SKALERING OG SIGNAL UT TESTING AV BEGRENSNINGER TESTING KABELBRUDD TESTING HMI ANALYSE RISIKOANALYSE LITTERATURLISTE/REFERANSELISTE h07d05 [6] Dataingeniør, Bachelor

7 FIGURLISTE Figur 1 PROFIBUS... 9 Figur 2 PROFINET... 9 Figur 3 Ethernet... 9 Figur 4 Sende data... 9 Figur 5 startpakken Figur 6 INSTRUTEK TEMP-CONTROL Figur 7 Fotocelle Figur 8 HMI Regulator Figur 9 Totalsystemet Figur 10 ILC 350 PN Figur 11 FL SWITCH MCS 14TX/2FX Figur 12 ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX Figur 13 FL IL 24 BK PN-PAC Figur 14 2 stk FL Bluetooth AP Figur 15 Prosjektmandat Figur 16 Dataflytskjema Figur 17 Profinet med kontrollere og IO tilkoblet Figur 18 PID Figur 19 Systemet med INSTRUTEK TEMP-CONTROL Figur 20 APIS, Tagger Figur 21 HMI - PID regulering av INSTRUTEK TEMP-CONTROL Figur 22 HMI Systemoversikt Figur 23 Blåtannenhetene Figur 24 Blåtann og PSU Figur 25 Testing av innsignal og skalering Figur 26 Testing av skalering og utsignal Figur 27 Testing av begrensninger Figur 28 Data valid Figur 29 Ferdig HMI Figur 30 Risikoanalyse h07d05 [7] Dataingeniør, Bachelor

8 1. Innledning Prosjektgruppen består av Patrick S. Johannessen, Lars-Ove Johansen og Mansour Safari. Vår hovedoppgave vil konsentrere seg rundt industriell IT og automatisering. Gruppen har anslått at minimum 1200 timer totalt sett er nødvendig for at prosjektet skal bli vellykket. Det vil si 400 timer pr gruppemedlem Phoenix Contact er leverandør av industrielle systemer for prosesskontroll og styring. Profinet startpakken gruppen har fått utdelt er ett produkt fra Phoenix Contact. Pakken vil kunne være ett godt utgangspunkt for læring av prosesstyring, gruppen vil dokumentere systemet så godt som mulig sånn at det på ett senere tidspunkt vil være enklere for nye studenter å tilegne seg kunnskapen. Prediktor er leverandør av APIS som ble brukt til å hente ut tagger fra OPC server og Apis Dancer modulen ble brukt til å opprette vårt HMI system. I tillegg til å være programvare leverandør har Prediktor vært en stor ressurs når det gjelder problemløsning i systemene hvor gruppen ikke har hatt forutsetninger til å fortsette. Vår veileder og oppdragsgiver er Robert Roppestad ved avdeling for IT. Det har også vært flere ressurssterke personer innenfor Høgskolen. Dette prosjektet blir gjort i samarbeid med Høgskolen i Østfold, Phoenix Contact og Prediktor. Gruppens oppgaver Gruppens oppgave var etter oppdrag fra oppdragsgiver, Robert Roppestad v/ HiØ å få til et fungerende Phoenix Contact system, bygget på modulene som startpakken inneholder. Koble Profinet, m/ styring av en (eller flere) prosesser som viser at dette fungerer. Gruppen skal lage brukermanual som kan brukes senere av skolen for å undervise andre elever innenfor dette temaet, slik at de enkelt kan få forståelse for hvordan Phoenix Contact med profinet fungerer. h07d05 [8] Dataingeniør, Bachelor

9 2 Utstyrsoversikt 2.1 Utstyrsoversikt og Teknologi Profinet. Det startet med Profibus. En av de 8 typene av protokoll sett som er satt av IEC feltbus standard, for å ha satt noen standarder å følge i industrien. Profibus er en av de ledende innenfor moderne automatiske systemer med feltbus. Denne sørger for at data som skal styres og rapporteres fort og riktig kommer fra I/O til mottakere som PLSer og servere, og ut igjen mellom industrimaskineri. Med over 14millioner installerte enheter som benytter seg av Profibus er dette en av verdens ledende feltbus. Etter Profibus kom PROFINET, i forhold til Profibus som benytter seg av egne buskommunikasjoner, benytter PROFINET ethernet som kommunikasjonsvei. PROFINET kan benytte seg av åpent industrielt ethernet for styringsteknikk. PROFINET benytter seg av TCP/IP standarden som allerede eksisterer og fungerer og kan drive automasjonsstyring via Real-Time ethernet. PROFINET er ment for å dekke alle behov for kommunikasjon over industriell ethernet i industrianlegg. Figur 1 PROFIBUS Figur 2 PROFINET PROFINET er en i nyskapende standard for ethernetbaserte industriell kommunikasjon. Det er fordi den selv velger hvordan den vil kommunisere basert på hva slags data den skal sende over ethernet. Er det parametersetting, diagnoseringer eller om det er andre typer kommunikasjon som ikke krever kjapp respons så benytter PROFINET seg av TCP/IP protokollen. Figur 3 Ethernet Er det Real Time data som sendes, (dette er data som blir sendt og mottatt i sanntid) så bruker PROFINET noe som heter Real Time ( RT ) som sørger for å gå utenfor TCP/IP. Dette er for typiske I/O data, og gjør at dataenes ankomst og levering kan forutsis og er presise. For data som skal muligens styre bevegelser (Motion Control) er det viktig at data sendes presist, raskt og ankommer akkurat til riktig tid. Da unngår PROFINET hele TCP/IP laget, og benytter seg av Isochronous Real Time. Dette gjør at dataene sendes med syklustid under millisekundet. Det gjøres mulig ved at mellom hver syklus TCP/IP sender data over ethernet, så sørger PROFINET for å sende Motion Control data mellom kontrollere i presise tidsluker. Figur 4 Sende data h07d05 [9] Dataingeniør, Bachelor

10 Teknisk spesifikasjon for hva som er forklart ovenfor: De tre forskjellige ytelsesklassene: TCP/IP: Åpent nettverk med TCP/IP kommunikasjon uten sanntid krav (dette er f.eks nett teknologi med syklustid opp til 100ms). RT (Real-Time): I/O data sendes mellom programmerbare kontrollere med sanntidskvalitet, (1-10ms). IRT (Isochronous Real-Time): I/O data veksling med veksling på syklustid under 1ms. Det vi har skrevet om over er Profinet IO kommunikasjon med distribuert I/O. Det eksisterer også Profinet CBA (Component Based Automation) kommunikasjon mellom såkalte komponenter i et distribuert miljø. Dette vil ikke bli kommentert her, ytterligere informasjon kan skaffes på I tillegg finnes konsepter for sikkerhet (PROFIsafe) og Motion Control (PROFIdrive) som kan benyttes. Informasjon om dette også kan skaffes på hjemmesidene til PROFINET. Disse vil ikke bli kommentert ytterligere da dette ikke har vært en del av dette prosjektet. h07d05 [10] Dataingeniør, Bachelor

11 2.1.2 Phoenix Contact Starterkit og annet utstyr. Vi har fått utdelt en startpakke fra Phoenix Contact som inneholder: Managed Svitsj PLS 2 stk Kontrollere Analoge/Digitale IO er 24Volts PSU uttak (omformer) 2 stk bluetooth sendere Tilkoblingskabler (RS232) Ethernet kabler Diverse tilkoblingsutstyr Konfigureringsprogramvare til systemet Figur 5 startpakken I tillegg til dette så har gruppen hatt tilgang til flere moduler som skal kunne styres(tilkobles) til Phoenix Contact sitt system. Av disse modulene kan vi nevne: Reguleringssløyfer Temperaturmålere Fotoceller Figur 7 Fotocelle Figur 6 INSTRUTEK TEMP-CONTROL h07d05 [11] Dataingeniør, Bachelor

12 2.1.3 HMI, OPC, Rapporteringsverktøy Vi har etter samtale med Asle Jensen hos Prediktor kommet fram til at det beste verktøyet vi kan bruke er APIS som inneholder alle nødvendige moduler for at vi skal kunne: Hente tagger og redigere parametere Visualisere prosesskart Bruke OPC server/klient Koble sammen prosesser Mulighet for rapportering til web Figur 8 HMI Regulator h07d05 [12] Dataingeniør, Bachelor

13 2.2 Situasjonsbeskrivelse Avdelingen for informasjonsteknologi ønsker å utvikle en lab basert på anvendelse av industrielt Ethernet i et styringssystem. Avdelingen har kjøpt en startpakke basert på Phoenix Contact sitt Profinet konsept. Startpakken består av en rekke hardwaremoduler og programvare for å kunne styre en prosess i en klient/server- basert oppstilling. Vi har også 2 blåtann kommunikasjonsmoduler for trådløs overføring av prosessdata. Avdelingen har flere mindre prosesser som man kan koble seg opp mot. Hovedmålet med oppgaven er å lage et helhetlig demo system innenfor industriell IT, hvor kommunikasjonen mellom modulene i systemet skal baseres på siste versjon av industriell Ethernet (Profinet). Det skal benyttes en OPC-server for prosessdata, og en eller flere OPC-klienter i et nettverk for å sikre informasjonsflyten og for å visualisere prosesstyringen. SNMP-protokollen skal benyttes for å signalisere feil i nettverket og svitsjer. Sluttproduktet skal være et godt uttestet og brukervennlig system tiltenkt undervisning og markedsføring av styringssystem basert på den nyeste teknologien innenfor industriell IT. Totalt består systemet av strømforsyning, to kontrollere, en svitsj og en PLS. Figur 9 Totalsystemet h07d05 [13] Dataingeniør, Bachelor

14 3. Utsyrsliste 3.1 PLS ILC 350 PN INLINE CONTROL ARM_L_40 PLC. PLS kontrolleren med PLS og digitale moduler for digital ut og inn. Figur 10 ILC 350 PN Tilkoblede enheter Bryter koblet til Inputbit10 velger Remote- eller lokalt Setpunkt til PID regulatoren som styres av PLS en. Bare 1 av 16 I/O i bruk på kontrolleren. 3.2 Svitsj FL SWITCH MCS 14TX/2FX Svitsj til systemet som gjør kommunikasjon mellom kontrollere og PLS mulig. Svitsjen operer på 10/100Mbit/s Figur 11 FL SWITCH MCS 14TX/2FX Tilkoblede enheter Denne svitsjen lar kontrollerne kommunisere med hverandre via PLS en. Bluetooth senderne er også koblet til denne svitsjen. Her er 4 av 16 porter i bruk. h07d05 [14] Dataingeniør, Bachelor

15 3.3 Kontroller med digitale moduler ILB PN 24 DI16 DIO16 2TX Kontroller med digitale inn og ut moduler hektet på. Figur 12 ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX Tilkoblede enheter To fotoceller ble koblet på inn kanalene 20 og 21. (Se vedlegg x for dokumentasjon). Her er det 16 digitale inn og 16 digitale ut. 3.4 Kontroller med digitale og analoge moduler FL IL 24 BK PN-PAC Kontroller med digitale moduler tilkoblet. Tilkoblede enheter Figur 13 FL IL 24 BK PN-PAC Denne kontrolleren ble utvidet med 3 tilleggsmoduler TEMP RTD modul, analog inn og analog ut. (Se vedlegg x for spesifikasjoner). h07d05 [15] Dataingeniør, Bachelor

16 3.5 Blåtannenheter 2 stk FL Bluetooth AP Blåtann enheter for å kommunisere trådløst over blåtann i stedet for strekk med Ethernet kabel. Figur 14 2 stk FL Bluetooth AP Tilkoblede enheter Kan koble til kontroller slik at kommunikasjon er trådløst. F.eks FL IL 24 BK PN-PAC. h07d05 [16] Dataingeniør, Bachelor

17 4. Prosjektmandat Prosjektets navn : Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet Prosjekteier: Patrick S. Johannessen, Lars-Ove Johansen og Mansour Safari i samarbeid med Høgskolen i Østfold Prosjektets bakgrunn: Avdelingen for informasjonsteknologi ønsker å utvikle en lab basert på anvendelse av industrielt Ethernet i et styringssystem. Avdelingen har kjøpt en startpakke fra Phoenix Contact sitt Profinet konsept. Startpakken består av en rekke hardwaremoduler og programvare for å kunne styre en prosess i en klient/server- basert oppstilling. Prosjektets forutsetninger og rammer Prosjektgruppen arbeider med Phoenix Contact startpakke i skolens lokaler, og utformer oppgaven i henhold til oppgavetekst, utstyr og informasjon er utdelt fra avdelingen. Prosjektets omfang og avgrensning Prosjektets formål Gruppen vil først konsentrere seg om Phoenix Contact startpakke og få dette til å kommunisere med hverandre. Deretter vil gruppen lage moduler som skal utføres for deretter å lage brukerveiledninger sånn at senere kull skal kunne sette seg inn i bruk av Phoenix Contact i et industrielt miljø. Det er et ønske fra Høgskolen i Østfold avd Informasjonsteknologi å ha ett industrielt nett (demosystem) til bruk i undervisning, med prosesser som kan styres ved hjelp av Phoenix Contact sitt system. Prosjektets mål/resultatmål og leveranser Gjennomføring/ Organisering Vi skal tilegne oss kunnskap om bruk av Phoenix Contact sine systemer for så å lage en brukermanual for skolen slik at studenter raskt skal kunne få innblikk i hvordan man kan bruke Phoenix Contact sitt system til prosesstyring. Prosjektgruppen består av 3 personer. Disse har satt opp en framdriftsplan bestående av hva som har blitt gått utført gjennom prosjektet. Figur 15 Prosjektmandat h07d05 [17] Dataingeniør, Bachelor

18 5. Forutsetninger og rammer Prosjektgruppen arbeider med Phoenix Contact startpakken i skolens lokaler, og utformer oppgaven i henhold til oppgavetekst, utstyr og informasjon er utdelt fra avdelingen. Det er avsatt ca 400 timer pr gruppemedlem til dette prosjektarbeidet, totalt 1200 timer. Det blir foretatt møter mellom prosjekt ansvarlige på Høgskolen i Østfold og studentgruppen for samle informasjon og planlegge oppbyggingen av både Phoenix systemet og moduler. Gruppen har i tillegg arrangert møter for å planlegge og strukturere fremferd i prosjektet. Høgskolen i Østfold stiller også med erfaringer fra tidligere forsøk på å sette opp systemet og gruppen tilegner seg med dette erfaring i bruk av Phoenix Contact startpakke og tilhørende prosesser. 5.1 Prosjektets omfang og avgrensninger Gruppen vil først konsentrere seg om Phoenix Contact startpakke og få dette til å kommunisere med hverandre. Deretter vil gruppen lage moduler som skal utføres for så å lage brukerveiledninger slik at senere kull skal kunne sette seg inn i bruk av Phoenix Contact i et industrielt miljø. Prosjektet avgrenses til å gjelde oppsett av PhoenixContact startpakke, for deretter å lage moduler som skal knyttes til nettet. Deretter lage brukermanualer som lett skal kunne få studenter inn på riktig spor i en undervisnings sammenheng. Moduler som kan være aktuelle er trådløs prosesstyring ved hjelp av blåtann, kablet profinet basert prosesstyring. Systemet skal kunne kjøres selv om nettet ikke fungerer, det vil si at PLS ikke trenger kontinuerlig oppdatering av informasjon fra ett HMI system. HMI skal fungere opp mot PLS og OPC server. Hvis det blir ledig tid vil gruppen utvide med flere moduler for å kunne øke antall enheter på det industrielle nettet. Skolen ønsker å ha detaljert dokumentasjon på produktene og brukermanualer for å kunne planlegge implementasjon av automatiserte systemer videre og gi en pekepinn på hvor mye arbeid som ligger i dette for studenter som eventuelt vil ta ett kurs innen industrielle systemer. h07d05 [18] Dataingeniør, Bachelor

19 5.2 Kravspesifikasjon Overordnet beskrivelse av systemet Delkrav Profinet med moduler (kommunikasjon mellom PLS, svitsj og PCWorx) Kommunikasjon mellom moduler via blåtann Prosesstyring ved hjelp av PLS OPC Parametersetting ved hjelp av HMI Prosesstyring over Bluetooth Dokumentasjon av systemet. Dette er delkravene som oppdragsgiver ønsker prosjektgruppen skal utføre, og som skal fungere sammen i et demosystem som kan vise hvordan disse modulene virker i et samlet system. Disse skal igjen kunne vises fram som et demosystem, slik at de neste klassekull kan lære om hvordan et profinet med denne Phoenix Contact startpakken kan gjøres. De kravene som er skrevet over vil alle jobbe sammen til et velfungerende prosess med prosesstyring. Det er tenkt at en prosess skal kunne styres uavhengig av hvilken klient som kobler seg til systemet via HMI (eller annet), slik at prosesstyring kan utføres uten å være tilstede ved prosessen. Systemet skal også kunne styre seg selv uten å ha kontakt med en klient PC med HMI, slik at PLS en kjøres uavhengig. Videre ønsker oppdragsgiver at disse kravene skal lages i moduler, deretter med nøye brukerveiledninger slik at klassekull kan lære litt om Profinet på Phoenix Contact startpakken. Systemet skal være nøye spesifisert. h07d05 [19] Dataingeniør, Bachelor

20 5.3 Delkravene spesifisert Profinet med moduler (kommunikasjon mellom PLS, svitsj og PCWorx) Denne delen består i at de enhetene som følger med startpakken skal kobles opp, og kommunisere med hverandre. Kommunikasjon skal her være å være oppkoblet slik at nettverksinnstillinger og strøm er riktig slik at kommunikasjon fungerer mellom disse Prosesstyring ved hjelp av PLS Denne delen består i at startpakken skal kunne fortsette å styre sin prosess selv om tilkobling til HMI systemer, eller andre enheter som styrer systemet forsvinner eller svikter. PLS en skal være programmert til å kjøre selv, uten innvirkning fra brukere OPC Denne delen består i sette opp en OPC server som mottar data fra Tags satt opp i PCWorX og sender data videre til HMI ved hjelp av APIS Parametersetting ved hjelp av HMI Denne delen består i at det lages et brukergrensesnitt. Dette brukergrensesnittet skal hente data fra OPC serveren og deretter visualisere disse data. Dette vil gjøre det lettere for operatøren å forstå dataene. Det skal også være mulig å endre data på disse om brukeren har rettigheter til dette Prosesstyring ved hjelp av Blåtann Denne delen består i at det skal settes opp en blåtannforbindelse for å kommunisere med en kontroller trådløst. Det brukes da 2 stk blåtannsendere som følger med Phoenix contact startpakken. Det betyr da at Phoenix PLS en styrer prosessen uten kabel, ved hjelp av blåtann Dokumentering av systemet Denne delen består i at systemene skal dokumenteres så godt som mulig sånn at det skal bli enklere for senere kull av dataingeniør studenter å tilegne seg kunnskapen som trengs for å kunne bruke Phoenix Contact utstyret, PCworx m/opc og APIS fra Prediktor. Det skal også settes opp forslag til laboppgaver. h07d05 [20] Dataingeniør, Bachelor

21 6. Gjennomføring/Organisering 6.1 Gjennomføring Innledningen av prosjektet: Gruppen ble presentert for Profinet i en forelesning av Morten Aanonli i faget Industriell IT i høstsemesteret. Og hadde derfor ingen bakgrunn i bruk av Profinet og heller ikke Phoenix Contact sitt utstyr. Gruppen måtte lære å bruke systemet fra grunnen av ved at man gikk igjennom Phoenix Contact sin Quickstart manual i tillegg til en del søk på internett for informasjon om profinet. Brukermanualen hadde mange mangler som gruppen rettet opp samtidig som manualen ble oversatt til norsk. Manualen ble etter hvert modifisert i en så stor grad att man nå skal kunne bruke denne i opplæring/kursing i PhoenixContact sitt utstyr ved høgskolen. Gruppen kom fram til at vi skulle bruke APIS fra Prediktor som verktøy til å lage grensesnittet som skulle brukes til hente/skrive data fra OPC serveren, og visualisere systemet. Dette var tung programvare som tok lang tid å konfigurere rett, men gjennom godt samarbeid med Prediktor så løste alle floker seg etter hvert. h07d05 [21] Dataingeniør, Bachelor

22 ProsjektFasen PCWorx Bruken av manualen var i hovedfokus de første månedene av prosjektet samtidig som gruppen skrev forprosjektrapport og ble enige om hva prosjektet skulle innholde. Quickstart manualen manglet en god del forklaringer på hvordan man gjorde grunnleggende operasjoner i PCworx utover det å behandle grunnleggende digitale signaler, gruppen ble enig i at store deler av prosjektet måtte gå til å dokumentere funksjoner og databehandling i Pcworx. Alle nødvendige endringer ble lagt til brukermanualen. Gruppen møtte på store utfordringer ved konfigurasjon av Pcworx, men dette ble som oftest løst ved samtaler i telefon og møter med samarbeidspartnere i prosjektet, Prediktor ved Olav Aaker og PhoenixContact Ved Morten Aanonli var viktige ressurspersoner under hele prosjekt tiden. Gruppen tok flere ganger med seg hele systemet til Prediktor sine lokaler for feilsøking og veiledning. Dette gjorde at gruppemedlemmene fikk innføring i både bruk av PhoenixContact og Prediktor sin APIS utover det som var beskrevet i manualene. Alle funn ble dokumentert i manualene og prosjektet kom på riktig vei og kunne fullføres. APIS/ Dancer APIS er ett sett med avansert programvare for å hente, lagre, behandle og presentere informasjon fra prosesser. Vi valgte å bruke APIS fordi vi hadde til en viss grad vært borti programvaren før og vi viste at den har all den funksjonaliteten vi var ute etter. Og ikke minst fordi dette medførte ingen kostnad siden vi fikk lånt både programvare og aktiveringsnøkkel fra Prediktor. Da vi startet med å bruke APIS viste vi hva den skal brukes til, men ikke noen kunnskap om hvordan den skal brukes. Vi startet så å si fra null. For å komme i gang brukte vi dokumentasjon vi fikk fra Prediktor, men dokumentasjon var ganske begrenset og var generelt om APIS. Derfor var vi nødt til å bruke Prøv og feil metoden og bruke ressurspersoner fra Prediktor. Det var alltid hjelp å få hos Prediktor og vi fikk den hjelpen vi trengte. Problemer vi kom borti under bruken av APIS var å skalere verdier vi hentet fra prosesser, oppkobling av APIS mot ekstern OPC server(ikke integrert OPC server fra Prediktor), rettighetsinnstillinger knyttet til kjøring av APIS programvaren og integrering av APIS Dancer med programmeringsmiljø for å produsere HMI grensesnitt mot systemet. h07d05 [22] Dataingeniør, Bachelor

23 7. Resultatet Prosjektet har vært preget av noen underliggende delkrav, hvor gruppen har jobbet målrettet framover for å nå disse. Det er krav som tidligere nevnt er satt sammen med arbeidsgiver. Dataflytskjema ble satt opp for å lettere å visualisere kommunikasjon mellom enhetene. Figur 16 Dataflytskjema 7.1 Profinet med moduler (kommunikasjon mellom PLS, svitsj og PCWorx) Sette opp alle enheter slik at vi så at de fikk strøm og nettverk slik at de er online og kommuniserte, var utført uten store problemer. Vi fant enhetene i PCWorX, kunne sette de i prosjekter, og se på spesifikasjoner til disse kontrollerene. h07d05 [23] Dataingeniør, Bachelor Figur 17 Profinet med kontrollere og IO tilkoblet.

24 7.2 Prosesstyring via PLS Prosessen med å Sette opp PCWorX var var i begynnelsen kompisert da gruppen ikke hadde noen forutsetninger for å gjøre dette. Det ble en del leting i dokumentasjon, prøving av forskjellige blokker og feiling. Det var en god del manglende informasjon i start guiden for å sette opp systemet, men det ble satt opp et fullverdig system som klarer å prosesstyre via PLS, uten innvirkning fra noen brukere. Alt dette er nøye dokumentert. Figur 18 PID Figur 19 Systemet med INSTRUTEK TEMP-CONTROL h07d05 [24] Dataingeniør, Bachelor

25 7.3 OPC Sette OPC var først rett fram å installere, etterpå var det å sette opp slik at APIS tok imot de tagger som eksisterer i OPC serveren. Dette var noe innviklet, men er satt opp slik at det fungerer smertefritt nå. Alt utført som planlagt. Figur 20 APIS, Tagger h07d05 [25] Dataingeniør, Bachelor

26 7.4 Parametersetting via HMI Det var litt småproblematisk å implementere APIS med resten av systemet, noe som førte til små dilemmaer med å få opp HMI. HMI verktøyet til Prediktor, APIS Dancer gjorde alt arbeid riktignok smertefritt. Dette ga oss et flott HMI for operatører som er lett å observere og styre. Alt utført som planlagt. Figur 21 HMI - PID regulering av INSTRUTEK TEMP-CONTROL Figur 22 HMI Systemoversikt h07d05 [26] Dataingeniør, Bachelor

27 7.5 Prosesstyring over blåtann Å sette opp blåtann gikk ganske smertefritt for seg. Det var noen komplikasjoner med at det er noen begrensninger i forhold til oppdateringshastighet mellom kabel og blåtann. Blåtannenhetene fungerer utmerket i vårt system etter modifikasjoner på scantid for systemet ble redusert fra 8ms til 32ms. Alt utført som planlagt. Figur 23 Blåtannenhetene Figur 24 Blåtann og PSU h07d05 [27] Dataingeniør, Bachelor

28 7.6 Dokumentering av system Dokumenteringen av systemet ble gjort meget grundig, hvor gruppen startet med å oversette QuickStart manualen til Phoenix Contact. Etter at manualen var oversatt fortsatte gruppen med å gå igjennom manualen punkt for punkt, og la inn rettelser og tillegg som måtte til for at systemet skulle fungere. Gruppen la også til importering av nye moduler og innhenting av analoge signaler da dette manglet helt i manualen til Phoenix Contact. Gruppen fant det også nødvendig å legge inn tips på operasjoner som gjorde programmeringen enklere samt programmeringsforslag. Gruppen dokumenterte implementeringen av blåtann kommunikasjon i eget vedlegg. Gruppen dokumenterte også installasjon av APIS, konfigurasjon for nettverksbruk opp mot ekstern OPC server i tillegg til dette ble det også laget en installasjonsveiledning og implementering av APIS Dancer i programmeringsmiljø. Gruppen produserte i tillegg til dette ett forslag til laboppgaver som faglærere kan dra nytte av ved labkjøring og vidreutvikling av systemene. h07d05 [28] Dataingeniør, Bachelor

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015 2015 Miniprosjekt Gruppe 3 2EA 20.03.2015 1 Innhold 2 Forord [HBR]... 1 3 Sammendrag [HBR]... 2 4 Prosjektoppgave [HBR]... 3 4.1 Kommunikasjonsoversikt [GMS]... 3 5 Forklaringer [NY]... 4 6 Informasjon

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, 25.01.2013

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT Stian Åsen Anton Ilchenko Ole Johnny Wahlstrøm Shanmugarajah Senthilkumaran Høgskolen i Oslo og Akershus PROSJEKT NR. 2015-10 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS pure hub Prosjektgruppe: Rådgiver: Produkteier: Kunde: Raheel Akhtar Quan Vu Loc Cao Do Kirsten Ribu Tommy Kristoffersen Syscom AS HiOA - Fakultet for teknologi,

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN 1 av 192 HOVEDPROSJEKT - GRUPPE 33 FORORD Denne rapporten er en presentasjon av arbeidet med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer