Kontinuasjon eksamen med sensorveiledning, MEDSEM8R vår 2009 Onsdag 12. august 2009 kl. 09:00-14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontinuasjon eksamen med sensorveiledning, MEDSEM8R vår 2009 Onsdag 12. august 2009 kl. 09:00-14:00"

Transkript

1 Kontinuasjon eksamen med sensorveiledning, MEDSEM8R vår 2009 Onsdag 12. august 2009 kl. 09:00-14:00 Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Deloppgavene i besvarelsen skal skrives på separate ark Hjelpemidler: Norsk rettskrivningsordbok Oppgave 1. Gudrun (35) er oppvokst på et gårdsbruk i en avsidesliggende dal i Trøndelag. Som barn var hun stille og beskjeden, og hun husker at hun opplevde barndommen som ensom. Foreldrene holdt seg mye for seg selv og var nok også ensomme. Hennes 2 år eldre bror har vært plaget med depresjoner. Hun opplevde at hun var annerledes enn sine venner og venninner. Foreldrene var strengt kristne. Hun identifiserte seg med dem, og gikk ikke på dans eller fester. Hun tenkte at andre barn og ungdommer så ned på henne og synes hun var spesiell. Etter videregående skole gikk hun et år på folkehøgskole. Dette var et svært vanskelig år. Hun kom ikke inn i miljøet og følte seg utenfor. Deretter arbeidet hun som sekretær et par år, også i denne jobben følte hun seg ensom. Etter dette har hun arbeidet som sekretær i en kristen organisasjon. Hun er ugift og bor alene i en 1-roms leilighet i Trondheim. Hun har ingen venner, og går aldri utbortsett fra når hun skal på arbeid eller handle. Hun ønsker intenst å ha kontakt med andre mennesker, men våger ikke dette. Til jobb kjører hun bil for å ikke treffe mennesker hun må snakke med. Treffer hun kjente, går hun en omvei. Hun klarer arbeidet bra, men klarer ikke å delta på møter der det er mer enn 5 mennesker. Hun har forståelse fra arbeidsgiver for dette. Hun har hatt plager siden folkehøgskolen. Sammen med andre mennesker føler hun seg dum og klossete. Hun rødmer, svetter og skjelver. Hun vet ikke hva hun skal si, og er stadig redd for å få jernteppe. Hun drikker ikke kaffe sammen med andre. Hun sier at hun ikke liker kaffe, men den egentlige grunnen er at hun er redd for å søle fordi hun skjelver. Hun ser ikke på andre mennesker, og håper at ingen vil snakke til henne. Hun gruer seg voldsomt før alle sosiale samlinger, og etter at hun har vært sammen med andre mennesker er hun sliten, anspent og har hodepine. Hun er mye trist og oppgitt. Hun søker fastlegen for å få hjelp. Forsøk å besvare følgende: a. Hvilken diagnose/diagnoser er mest sannsynlig? b. Hva er en fornuftig somatisk utredning ved denne tilstanden c. Hvordan ville du legge opp behandling? 1

2 Oppgave 2. Du får besøk av en 15 år gammel pike som oppleves deprimert. a. Hvilke forhold vil du legge vekt på når du vurderer om du skal henvise henne til spesialisthelsetjenesten(bup), eller behandle henne selv. b. Hva vet du om bruk av antidepressive midler til barn under 14 år og for ungdom 14- til 18 år? Oppgave 3. Oppgave 4. a. Hva heter faktorene i femfaktormodellen for personlighet? b. Hvilken sammenheng er det mellom tilknytning i barndommen og personlighetsforstyrrelse i voksen alder? c. Nevn minst 7 kjennetegn på psykopati. d. Hvilke psykoterapiformer har dokumentert effekt ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Kan en person som har fått en schizofreni diagnose ha testasjonshabilitet, dvs. kunne opprette et gyldig testamente? Oppgave 5. Psykosebegrepet er en sekkebetegnelse for en rekke ulike lidelser. a. Beskriv kort hva som kjennetegner en psykose. b. Nevn minst 3 ulike psykosediagnoser. Oppgave 6 1. Du har ditt første vikariat som øyelege og går kveldsvakt. En kvinne på 70 år kommer inn på båre. Hun har smerter og holder seg for sitt høyre øye. Tidligere på dagen var hun hos sin øyelege grunnet mistanke om netthinneavløsning. a. Diagnose? b. Hva er sammenhengen mellom diagnose og besøket hos øyelegen tidligere på dagen? 2. Din farmor har blitt operert for katarakt på begge øyne. Etter operasjonen klarer hun både å lese aviser og se på TV uten bruk av briller. a. Hvordan er dette mulig? b. 2 år etter operasjonen får hun på nytt uklart syn på det høyre øyet. Hva er sannsynlig diagnose? 2

3 3. En venn av deg har brukt kontaktlinser i flere år, og det har fungert bra. Fra i går har han hatt smerter i det ene øyet. Øyet er rødt og det er tåreflod. a. Hva råder du din venn til å gjøre med det samme? b. Sannsynlig diagnose? 4. Du arbeider som fastlege, og en 80 år gammel kvinne oppsøker deg da hun plutselig har blitt blind på sitt høyre øye. Hun har den siste tiden følt seg trøtt, og skal ha blitt utredet for malignitetsmistanke grunnet høy SR. a. Hvilken behandlingsmulig diagnose er det viktig å utelukke? b. Hvilken behandling kan bli aktuell for henne? 5. Din far har vært nærsynt siden tenårene. De siste dagene har han sett en skygge i det høyre øyet, og fra i går klarte han ikke å lese med dette øyet. a. Sannsynlig diagnose? b. Hvorfor kan ikke din far lese med sitt høyre øye? 6. Fru Petterson, 75 år, oppsøker deg på legevakt. Hun har diabetes type II, hypertoni, men er ellers frisk. Hun har nå vansker med å lese. Hun har vært til optiker som ikke kunne hjelpe henne. a. Hvilke retinale forandringer mistenker du at hun har? b. Behandling? 7. En 40 år gammel flyktning fra Irak oppsøker deg da han de siste dagene har sett mye dårligere på sitt høyre øye. Ved anamneseopptaket fremkommer det at han har hatt insulintrengende diabetes siden han var liten. Han har aldri vært hos noen øyelege. a. Sannsynlig diagnose? b. Behandling? 8. Fru Karlsson er 80 år, har diabetes og hypertoni. Hun oppsøker deg på legevakten da hun siden i går har hatt dobbeltsyn. Dobbeltsynet forverres ved blikk mot venstre. a. Diagnose? b. Hvilken type skjeling tror du hun har? 9. Atle, en venn av deg har spilt innebandy og har fått et kølleskaft hardt mot sitt høyre øye. Han ser nå dårlig og har smerter. Du ser at det er blod i øyet, og finner at øyet ikke klarer å elevere over midtlinjen. a. Hva mistenker du med tanke på den innskrenkede bevegeligheten? b. Hvorfor ser han ikke dobbelt? 3

4 10. Du er legevaktvikar. Astrid, 6 måneder gammel, kommer med sin mor. Mor forteller at datterens øye renner, og at hun plages mye av lys. Astrid har store øyne, noe som også flere i slekten har hatt. a. Hvilken diagnose er det viktig å utelukke? b. Behandlingsstrategi? 11. Linda er 4 år og har hatt en innoverskjeling på sitt høyre øye i en stund. Hun skjeler mer når hun er trøtt. Du er assistentlege på en øyeavdeling, og barnet kommer nå til deg sammen med sin mor. a. Hvilke undersøkelser bør du gjøre? b. Behandlinger? 12. Herr Sandvik er 30 år og arbeider som selger. Han kjører mye bil. Han har de siste årene hatt økende problemer med bilkjøring i mørket. Han opplever også at synsfeltet har blitt redusert på begge øyne a. Sannsynlig diagnose? b. Hvor sitter skaden? 13. Fru Pettersen har merket at hun ikke ser i sitt høyre synsfelt. Du undersøker henne og finner et bilateralt høyresidig synsfeltutfall. Dvs. at det på venstre øye er et nasalt, og på høyre øye et temporalt synsfeltutfall. a. Hva kalles dette synsfeltutfallet? b. Hvor sitter skaden? 14. En venn av deg som er 30 år ringer sent en søndags kveld og ber om råd. Han har i noen dager hatt smerter i sitt høyre øye. Tårene renner og han ser dårligere. Han forteller også at han er lyssky, og har derfor sittet i et mørkt rom hele dagen. Du vet fra før at han har plager med en vond rygg. a. Hvilken diagnose tenker du på ved denne anamnesen? b. Behandling? 15. Fru Ringen er 85 år. Hun bor på et sykehjem hvor du jobber som tilsynslege. Du har nylig undersøkt henne, og hun er overraskende pigg. Hun bruker ingen medisiner. Dog har hun i de siste år fått økende problemer med å lese. Hun har sagt opp sitt avisabonnement da hun ikke lenger klarer å lese mer enn overskriftene. Hun ble kataraktoperert for 10 år tilbake, og så da mye bedre. For 8 år siden ble hun behandlet for etterstær med YAG laser på begge øyne. a. Sannsynlig diagnose? b. Behandling? 4

5 Det medisinske fakultet, Oslo, 2. juli 2009 Signatur leder av eksamenskommisjon 5

6 Sensorveiledning Oppgave 1. a. Sosial fobi, alternativt unnvikende personlighetsforstyrrelser. Evnt. panikklidelse med agorafobi/agorafobi med panikkanfall. Tillegg av depressiv episode/tilbakevendende depresjon/dystym lidelse b. Vanlig klinisk undersøkelse, inkludert EKG og måling av thyroideastatus c. Undervisning om tilstanden (psykoedukasjon) + eksponeringsbehandling/kognitiv atferdsterapi. Antidepressive medikamenter (SSRI). Ikke anbefale benzodiazepiner Oppgave 2. a. Henvisningsfaktorer Symptomatologi (antall symptomer) Grad av sosial støtte Grad av suicidalitet Generelt redusert funkjsonsnivå Redusert egenomsorg Tidligere depresjonsepisoder Manglende respons på tiltak fra fastlegen Ønske om henvisning Agitasjon sammen med de depressive symptomene Psykotiske symptomer b. Antidepressiva Relativt liten effekt under 14 år. Mulighet for økte suicidale tanker og atferd ved bruk av SSRI. Minst problemer med fluoxetin år: Relativt svak effekt sammenliknet med placebo, men bedre enn hos barn under 14 år. Også her tendens til noe økning i suicidale tanker. Behandling skal følges svært godt opp, med informasjon om bivirkninger. Fastleger bør ikke behandle de yngste men rådføre seg med spesialist ved medikamentell behandling av depresjon hos tenåringer Oppgave 3. a. Nevrotisisme. 2. Ekstroversjon/introversjon. 3. Åpenhet for opplevelser. 4. Omgjengelighet. 5. Samvittighetsfullhet/organiserthet b. Utrygg tilknytning (spesielt desorganisert) disponerer for personlighetsforstyrrelse. 6

7 c. Glatthet/overflatisk sjarm Egosentrisk/storhetsidéer om egen verdi Behov for nye impulser/lett for å kjede seg Patologisk løgnaktighet/bedrageri Bløffmakeri/manipulering Manglende anger eller skyldfølelse Manglende dybde av følelser Ufølsomhet/mangel på empati Parasittær livsstil Oppfarende/dårlig kontroll over sinne Promiskuøs seksuell atferd Atferdsproblemer før fylte 12 år Manglende realistisk langtidsplanlegging Impulsivitet Uansvarlig foreldreatferd Hyppige ekteskap/samboerforhold Ungdomskriminalitet før fylte 15 år Svikt under prøvetid eller løslatelse Manglende ansvar for egne handlinger Flere typer lovbrudd blant følgende ti: Innbrudd, ran, etc. d. Dialektisk adferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi, skjematerapi, overføringsfokusert psykoterapi og støttende psykoterapi. Oppgave 4. En person som er myndig (fylt 18 år) og som ikke er umyndiggjort, kan opprette et gyldig testament forutsatt av formkravene blir fulgt (Arvelova av 3. mars 1972 lov nr 5/1973. Kapittel VIII. Korleis testament skal gjerast.). Dersom en person som har fått en schizofrenidiagnose ikke er umyndiggjort kan vedkommende altså være testasjonshabil. Psykotiske personer kan skrive testamente dersom det ikke er psykotisk motivert. Oppgave 5. a. Psykosebegrepet: Studenten bør ha med: 1. Bestemte symptomer som medfører realitetsbrist (hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, forvirring, bisarr atferd eller svekket hukommelsesfunksjon). 2. Nedsatt funksjonsnivå Studentene bør også kunne nevne noe om sykdomsinnsikt. b. Ulike psykosediagnoser: 7

8 Se i de ulike diagnosebøkene (DSM IV eller ICD-10) For eksempel: Schizofreni, vrangforestillingslidelse, schizoaffektiv lidelse Oppgave 6 1.a. Akutt glaukom b. Dillaterende dråper før undersøkelsen av netthinnen har utløst anfallet. 2.a. Ett øye er myopt, og ett er emmetropt, eller hun har fått multifokale linser (ett av alternativene er rett) b. Etterstær 3.a. Ta ut kontaktlinsen b. Keratitt 4.a. Temporalis arteritt b. Cortison per os (1 mg/kg kroppsvekt) 5.a. Netthinneavløsning b. Makula har løsnet 6.a. Makulaødem b. Laserbehandling, blodtrykkskontroll, vektreduksjon, mosjon, god diabeteskontroll 7.a. Glasslegemeblødning b. Vitrektomi samt laserbehandling 8.a. Venstresidig abducensparese b. Inkonkomiterende (ikke konkomiterende/paralytisk) esotropi 9.a. Fraktur i orbitagulv med innklemming av m. rectus inferior b. Ser dårlig på det skadede øyet 10.a. Kongenitt glaukom b. Senke det intraokulære trykket, ofte med operasjon 11.a. Undersøke øyet med spaltelampe samt undersøke øyebunnen. Skiaskopi for refraksjonsbestemmelse b. Briller dersom det er nødvending, lappebehandling av det venstre øyet 12.a. Retinitis pigmentosa b. Atrofi av fotoreseptorer, pigmentering i netthinnen ( ben-korpuskler ) 13.a. Høyresidig homonym hemianopsi b. Tractus opticus på venstre side 14.a. Akutt iritt/iridocyklitis acuta b. Cortisondråper samt mydriatikum 8

9 15.a. AMD b. Tørr AMD: Ingen. Våt AMD: VEGF-hemmere (Avastin/Lucentis) 9

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014 Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014 Fredag 9. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X

Detaljer

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin UNIVERSITETET I OSLO DET MEDISINSKE FAKULTET Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin Fredag 15. juni 2012, kl. 9.00-14.00 våren 2012 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler:

Detaljer

GLAUK. Fokuserer på det gode livet. Å leve med. Glaukomiker Atle Sandvold (35):

GLAUK. Fokuserer på det gode livet. Å leve med. Glaukomiker Atle Sandvold (35): Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2010 Les hele historien på side 3. Glaukomiker Atle Sandvold (35): Fokuserer på det gode livet. LES OGSÅ OM: Øyesykepleier

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Jan Hansen (70): - Ventilen i øyet ble redningen. MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR.

GLAUK. Å leve med. Jan Hansen (70): - Ventilen i øyet ble redningen. MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 1 2009 Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Eller er du i tvil? www.glaukomforeningen.no NYHET:

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t A l t o m s y n a l t o m s y n Forord Foto: Thomas Barstad En lysforkjemper Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning. Les og lær om hvordan du tryggest og best

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne.

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaucom.org) NR. 2 2007 Da Martine ble født gikk familien rett inn i en tid som skulle gi mange våkenetter, usikkerhet og utfordringer. Martine

Detaljer

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening

Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk Glaukomforening Norsk Glaukomforenings symbol er et fotografi av synsnerven. Initiativet til foreningen ble tatt høsten 1997 av styremedlem overlege Jan Erik Jakobsen og leder Per Kaland. Årsmøtet 2004 Nytt styre i Norsk

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Vedvarende angst, bekymring og anspenthet som er plagsom og gir redusert fungering Informasjonshefte til pasient og pårørende Innhold: Alv A. Dahl, professor dr. med., Oslo Ingrid

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Jeg har et godt liv. Allikevel kommer redselen av og til snikende. Mette Mellem (33):

GLAUK. Å leve med. Jeg har et godt liv. Allikevel kommer redselen av og til snikende. Mette Mellem (33): Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaucom.org) NR. 1 2008 Frank Melby og datteren Mette Mellem har begge glaukom. De har mye å dele med hverandre, men deres historier er også

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER 1 Øyelaser 5 Behandlingsmetoder 6 Trinn for trinn 8 Vanlige spørsmål 10 Bivirkninger & risiko 11 Linsebytte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Trinn for trinn 16 Vanlige

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen

Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Anne-Margrethe Nyhus Kommunikasjonssvikt og arroganse i norsk helsevesen Michael 2008;8: 388 95. Jeg har et ønske og en drøm om at flere leger tar seg bedre tid i sitt møte med meg som pasient. Jeg vil

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE En avgjørende del av en vellykket psykiatrisk behandling er egeninnsats. Arbeidsskjema kan være avgjørende for å få til en bedre mestring. Men hvis vi skal bli motivert

Detaljer

Vendepunkt. og livet etterpå. Ønsker å være et forbilde. Livet er ålreit. Dropp offerrollen. - Gi aldri opp deg sjøl! Side 7. Side 16.

Vendepunkt. og livet etterpå. Ønsker å være et forbilde. Livet er ålreit. Dropp offerrollen. - Gi aldri opp deg sjøl! Side 7. Side 16. Bladet Psykisk helse Vendepunkt og livet etterpå Ønsker å være et forbilde Side 7 Livet er ålreit Side 16 Dropp offerrollen Side 34 Et magasin utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk

Detaljer

SCID-II. Protokoll. Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV. Fylles ut av terapeutene: Dagbehandling påbegynt: / -

SCID-II. Protokoll. Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV. Fylles ut av terapeutene: Dagbehandling påbegynt: / - SCID-II Protokoll Strukturert Klinisk Intervju for Personlighetsforstyrrelser - DSM-IV Fylles ut av terapeutene: Id-nummer (fra edb-systemet): Dagbehandling påbegynt: / - Dato for intervju: Protokollen

Detaljer

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer