BRUKERVEILEDNING FOR HÅNDBALLKLUBBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING FOR HÅNDBALLKLUBBER"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING FOR HÅNDBALLKLUBBER Versjon mai 2016

2 Innholdsfortegnelse VENSTRE MARG 3 Klubb i TurneringsAdmin (TA) 3 PÅMELDING 5 Påmelding av lag i TA 5 Nivå 6 Lag 6 Påkrevde funksjoner for turnering 6 Se liste over allerede påmeldte lag 8 TERMINLISTE 9 Filtrere og sortere 9 Eksportere til Excel 10 Skrive ut kamprapporter 10 RESULTATREGISTRERING 11 Enkel resultatregistrering 11 Registrere flere hendelser på kampen 12 Lag ikke møtt til kamp 12 Registrere dommerutgifter 13 Ekstraomgang eller straffekonkurranse 13 MINE LAG 14 Søke og filtrere lagsliste 14 Lagsdetaljer 14 Detaljer 14 Spillerstall 15 Sjekke lisensbetaling 16 Påmeldinger 16 Hjemmebaner 17 OMBERAMMINGSSØKNADER 18 Status søknader 18 Opprette ny søknad 18 HJEMMEBANER 19 LIVE 20 LIVE-REGISTRERING - ENKEL 20 LIVE-REGISTRERING - STANDARD 24 Registrere kamptropp 25 LIVE-REGISTRERING - AVANSERT 29 Registrere kamptropp 30

3 VENSTRE MARG Klubb i TurneringsAdmin (TA) Har du fått en av følgende funksjoner i en klubb, kan du logge deg inn i TA med samme brukernavn og passord som du bruker til MinIdrett: - Leder - Daglig leder - Kampansvarlig Funksjonene og tilgang gis av klubbleder i SportsAdmin (SA). Gå til websiden ta.nif.no og logg deg inn med ditt brukernavn og passord. Følgende vindu vil da møte deg: De valgene i hvit felt finner du også igjen i venstremarg under TA-logoen, ved å klikke på ikonet eller teksten bak ikonet.

4 For å gjøre venstre marg smalere/bredere klikker en på << teget i margen. Dette gir et bredere arbeidsområde til høyre for margen. Funksjoner om du er dommerkontakt i klubb. Funksjoner om du er Kampansvarlig/Leder i klubb. Logg av og Hjelp. Viser hvilke klubb/særforbund en er logget inn med funksjon i. Du bytter ved å klikke på listen som kommer opp.

5 PÅMELDING Påmelding av lag i TA På forsiden av TA velger du «påmelding». Her vil alle turneringer du har tilgang til å melde på lag i komme opp. Kampansvarlig i klubb har tilgang til å melde på alle lag, og vil dermed få opp alle turneringer. Kampansvarlig på lagsnivå vil kun få opp turneringene som er aktuelle for det spesifikke laget. (Kampansvarlig på et J09 lag vil kun få opp turneringer hvor J09 kan delta.) Øverst til høyre kan turneringene skilles ved at man velger den aktuelle klassen man skal melde på lag i. Øverst til venstre kan man velge mellom grenene «Håndball» og «Beachhåndball». Klikk på turneringen en ønsker å melde på lag til og et nytt vindu med opplysninger tilknyttet valgt turnering kommer opp. Er du på riktig turnering, klikk på Meld på lag. Da kommer et skjema det må fylles ut før påmeldingen er godkjent. Alle feltene er obligatorisk og må fylles ut før påmelding godkjennes.

6 Nivå Her kan en endre nivå-valget, som en gjorde i startsiden for påmelding, om ønskelig. Lag Om klubben har lag i klassen som enda ikke er meldt på til denne turneringen, dukker de opp i listen og en velger da ønsket lag. Om det ikke er lag tilgjengelig i listen, velger en Nytt lag. Da opprettes nytt lag i systemet (også i SA), og det vil stå Nytt lag til høyre for Lag og en blå boks kommer opp under, hvor det står Laget er ikke påmeldt i noen andre turneringer bak Påmeldte lag. Påkrevde funksjoner for turnering

7 Turneringen i eksempelet krever at det ligger inne en lagleder på laget for at påmeldingen skal bli godtatt. Klikk på Velg intern person for å velge en person innad i klubben, eller klikk på Velg ekstern person for å velge en person fra idrettens databaser. Dersom det allerede er lagt til en person som lagleder og vedkommende skal fortsette, vil personen dukker opp her. Ønsker en at vedkommende skal fortsette lar en det stå som det er. Skal en legge inn ny person, gjør en som forklart over, og funksjonene til allerede eksisterende person vil bli avsluttet i systemet. Lagleder som registreres ved påmelding legges på person slik at klubben ikke trenger å registrere dette via SA i etterkant. Funksjoner knyttet til lag gir kun rettigheter til det spesifikke laget. Dersom man som lagleder for en årsklasse med mange lag (f.eks J09), må man ligge som lagleder på alle lagene for å få rettigheter knyttet til påmelding. Kampansvarlig på klubbnivå har tilgang til alle klubbens lag og kan derfor benytte seg av avhukingen «Jeg vil melde på flere lag samtidig». Den gir muligheten til å melde på flere lag i samme klasse samtidig.

8 Se liste over allerede påmeldte lag Ønsker man å se over påmeldingene kan man fra forsiden velge «Påmeldte lag». Her kan man i perioden turneringen er åpen for påmelding endre sine påmeldinger. Listen over påmeldte lag kan en sortere ved å klikke på kolonneoverskrift. Dersom det er åpent for å gjøre endringer eller slette en påmelding, vil knappene til høyre for påmeldt lag være aktive ved å ha blå skrift. Klikk da på den aktuelle knappen etter om en ønsker å Redigere påmeldingen eller Slette påmeldingen. Er noe feil eller uklart ta kontakt med regionen.

9 TERMINLISTE Her vil alle klubbens kamper være synlig. Velg først hvilke gren og/eller sesong en ønsker få opp kamper fra. En vil da få opp en liste over alle kamper for alle klubbens lags tilknyttet valgt gren og sesong. Kampene er da sortert etter dato og tid, hvor kamper uten dato alltid kommer øverst. Filtrere og sortere Ønsker en kun vise et utvalg av kamper, kan en filtrere listen. Dette gjøres ved å skrive i feltet under overskriften. Vil en kun ha opp kamper for en spesiell klasse, skriver en for eksempel Gutter 15 A i feltet under Turnering og klikker linjeskifttasten eller tab.tasten. Ønsker en få opp kun kamper klubben er satt som

10 arrangør for, på en valgt dato skriver en inn følgende i filtreringsfeltene (etterfulgt av linjeskift-tast eller tab.tast): Eksportere til Excel Ønsker en å få ut listene i Excel, gjør en først det utvalget en ønsker ved å filtrere eller sortere, før en klikker en på knappen til høyre over listen over kamper merket Eksporter til Excel. Listen genereres da i en Excel-fil og lastes ned til lokalt på datamaskinen. Klikk på filen og lagre den med eget valgt navn på valgt sted på maskinen, og skriv evt ut. Skrive ut kamprapporter En kan få skrivet ut alle kamprapportene til utvalgte kamper. En filtrerer og sorterer som beskrevet over, før en klikker på knappen Skriv ut kamprapporter, som ligger over listen med kamper. Kamprapportene genereres da av systemet og gjøre klar til utskrift fra nettleseren din. Klikk så på skriv ut funksjonen for nettleseren og velg evt skriver før en klikker Skriv ut. Pass evt på at det er valgt riktig papirretning og passelige marger for å få hver kamprapport på egen side.

11 RESULTATREGISTRERING Når en går inn her, kommer alle kamper klubben enten har egne lag med i kamp eller er satt opp til å ha arrangøransvar. Listen med kamper kan filtreres og sorteres på lik linje som beskrevet i Terminlister over. Enkel resultatregistrering En registrerer resultater enten direkte i kampraden ved å skrive inn resultatet i de to hvite boksene under H og B. H = Hjemmelag og B = Borte lag. Når antall mål er lagt inn vil Utfall og Status automatisk bli oppdatert, samt at resultatet lagres automatisk. De kampene som er godkjent av regionen vil få statusen Godkjent og kan ikke lenger endres.

12 Registrere flere hendelser på kampen En kan også registrere pauseresultat og andre hendelser tilknyttet kampen ved å klikk på >- tegnet foran kampnr. Da åpner det seg en ekstra boks under valgt kamp. Lag ikke møtt til kamp Dersom lag ikke møter til kamp skal dette registreres ved å hake av foran Hjemmelag ikke møtt eller Bortelag ikke møtt. Resultatet settes da til 0 0 og riktig lag vil få poeng for seier. Skriv inn under Lagstraffkommenter om laget møtte uten å varsle, eller om når ikke møtt lag varslet motstander eller arrangør. Møter ingen av lagene, må dette meldes via epost til regionen.

13 Registrere dommerutgifter For å registrere dommerutgifter utbetalt tilknyttet kampen, klikk på knappen Utgifter. Et registreringsskjema kommer da frem, hvor en registrerer utbetalt kamphonorar og reiseutgifter for dommer(e) på kampen. Husk å fordele reiseutgiftene på alle kampene dersom dommer(ne) har dømt flere kamper samme dag og i samme hall. Kontroller at totalsum er riktig registrer, før en klikker på Lagre. Ekstraomgang eller straffekonkurranse Er det kamp som kunne og ble avgjort med ekstraomganger og /eller straffekonkurranse, må dette også registreres. Da klikker en på Velg til venstre for + Nytt delresultat og velger hvilke ekstra resultater som skal registreres på kampen. Så klikker en på + Nytt delresultat. Gjenta prosessen til alle ekstraresultat feltene er opprettet. Registrer så delresultatene til kampen.

14 MINE LAG Ved å gå inn her vil en få opp en liste over alle lag klubben som er registrert i klubben, og aktive. Søke og filtrere lagsliste Søk etter valgt lag eller lag i en klasse eller lignende ved å bruke filtreringsboksene under overskriftene. En kan også sortere ved å klikke på overskriftene. Merk at denne listen inneholder både håndball- og beach-lag. Dette filtreres under Idrettgren ved å skrive Håndball eller Beach. Lagsdetaljer Ved å klikke på lagsnavnet med blå skrift, får en opp detaljer tilhørende valgt lag. Detaljer Kortnavn for lag er navnet som vises i TA og på handball.no. De andre opplysningene registreres ellers i SportsAdmin (SA) av klubb.

15 Spillerstall Her kan en registrere eller redigere spillerstallen til laget. En legger inn nye spillere ved å klikke på + Legg til interne for å hente spillere registrert i klubben fra før. Ny dialogboks kommer opp, hvor en søker ved å skrive inn i filtreringsboksene. Det er lurt å skrive minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.

16 Har en spillere fra samarbeidsklubber, eller spillere som er i en overgangsprosess velger en + Legg til eksterne. Det er lurt å skrive minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil. Personer med annen klubbtilhørighet enn lagets klubb vil komme opp med rød bakgrunn i spillerstallen. Sjekke lisensbetaling Ved å klikke på Vis lisenser tilknyttet person i spillerstallen, vil en få opp liste over alle betalte lisenser for vedkommende. Påmeldinger Dette er en liste over alle påmeldinger det er registrert på valgt lag. En kan sortere listen ved å klikke på overskriftene. Dersom det er åpent for redigering eller sletting av påmelding, vil knappene Rediger og Fjern ha blå skrift dersom de er aktive. Klikk da på ønsket knapp og rediger.

17 Hjemmebaner Dette er oversikten over hvilke hjemmebane laget ønsker å spille sine kamper på. For å legge til flere baner, klikker en på knappen Hent enhet. Søk så etter ønsket bane og hak av til venstre for banen før en klikker Velg x valgte. Dersom det er flere baner registrert her, vil øverste bane i listen være klubbens hovedbanen. En endrer prioriteringsrekkefølgen for banene ved å hake av boksen foran Enhetsnr til banen og bruke pilene over til høyre ved å flytte opp og ned. En sletter/fjerner en bane ved å hake av foran banen før en klikker på Fjern enhet(er).

18 OMBERAMMINGSSØKNADER Her kan en se omberammingssøknader klubbens lag har søkt om, og få de ut i ulike lister ut fra status for søknadene. Status søknader Statusliste velger en ved å klikke på de ulike knappene: - Ubehandlet søknader som region ikke har behandlet enda - Godkjent søknader som region har godkjent og kamp flyttet. - Avvist søknader region ikke har godkjent - Alle Alle søknader sendt inn av klubb, uansett status. Opprette ny søknad Hvordan en søker om å flytte en kamp, kan sees som film ved å klikke her: https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/diverse/brukerveiledningerklubb/brukerveiledninger/

19 HJEMMEBANER Dette er oversikten over hvilke hjemmebane klubben har registrert å spille sine hjemmekamper på. For å legge til flere baner, klikker en på knappen Hent enhet. Søk så etter ønsket bane og hak av til venstre for banen før en klikker Velg x valgte. Dersom det er flere baner registrert her, vil øverste bane i listen være hovedbanen tilknyttet laget. En endrer prioriteringsrekkefølgen for banene ved å hake av boksen foran Enhetsnr til banen og bruke pilene over til høyre ved å flytte opp og ned. En sletter/fjerner en bane ved å hake av foran banen før en klikker på Fjern enhet(er). Lag som opprettes etter at endringer gjøres her, vil arve klubbens registrerte hjemmebaner. Allerede registrerte lag i klubben må en endre hjemmebane for hvert av lagene i ettertid dersom endringer gjøres.

20 LIVE LIVE-REGISTRERING - ENKEL Gå på MinIdrett.nif.no 1. Logg inn 2. Velg TurneringsAdm (TA) nederst i vinduet. Du vil da automatisk bli sendt videre til din profil i TA. For å kunne registrere kamper i LIVE må du enten ha funksjon som «Kampansvarlig» eller «Arrangementsansvarlig». Dine funksjoner får du opp ved å holde musepekeren over «avdeling». Finne kampen som skal registreres i LIVE Under klubb, finnes en del valg, deriblant «Livekamper». OBS: Du kun kan se dagens eller tidligere datoers livekamper. Det er ikke mulig å søke etter live-kamper på datoer fremover i tid. Hvordan starte registreringen i LIVE Klikk på kampnummeret til kampen du ønsker å starte live-registrering på. Klikk på «eksporter kampdata til live». Når beskjeden «eksporten var vellykket» har kommet opp, klikker du på «gå til LIVE».

21 Denne boksen vil vises på skjermen. Klikk på «gå til live registrering», og kampen er klar til å starte! LIVE-registrering Dette skjermbildet skal du få opp for din kamp.

22 Trykk på play-knappen for å starte kampen. Mål: Klikk på målknappen til laget som scorer. Timeout: Når et lag tar timeout klikker du på den svarte timeout-boksen og hvilket lag som tok timeout. Tiden stoppes automatisk, så du må starte kampen igjen ved å klikke på play-knappen når dommerne signaliserer at kampen blir gjenopptatt. Klikker du på feil knapp kan du gå tilbake ved å trykke på ESC. Skulle du være uheldig å registrere feil kan du klikke på «vis alle hendelser» og slette oppføringen som var feil.

23 Når kampen er ferdig Når kampen er ferdig klikker du på stoppknappen og «avslutt omgang og kamp». Fyll inn antall tilskuere og klikk på fullfør. Gå tilbake til TA og klikk på «importer kampdata fra LIVE». Vent på beskjed om at import er vellykket. Oppdater siden ved å trykke på F5. All data skal nå være lagt inn i TA. Dette kan kontrolleres ved å se på resultat i TA.

24 LIVE-REGISTRERING - STANDARD Gå på MinIdrett.nif.no 3. Logg inn 4. Velg TurneringsAdm (TA) nederst i vinduet. Du vil da automatisk bli sendt videre til din profil i TA. For å kunne registrere kamper i LIVE må du enten ha funksjon som «Kampansvarlig» eller «Arrangementsansvarlig». Dine funksjoner får du opp ved å holde musepekeren over «avdeling». Finne kampen som skal registreres i LIVE Under klubb, finnes en del valg, deriblant «Livekamper». Vær oppmerksom på at du kun kan se dagens eller tidligere datoers live-kamper. Det er ikke mulig å søke etter live-kamper på datoer fremover i tid. Hvordan starte registreringen i LIVE Klikk på kampnummeret til kampen du ønsker å starte live-registrering på.

25 Registrere kamptropp Før en kamp kan starte må det foreligge en kamptropp for begge lagene. Dette er det mulig å gjøre på to måter. a) Bla nedover til du finner «spillere». Klikk på rediger og vis Bøler. (I dette tilfellet). Deretter klikker du på legg til fra spillerstall og velger de spillerne som er aktuelle for kampen. Dersom en spiller ikke ligger tilgjengelig i spillerstallen må du klikke på legg til eksterne. Der søker du opp navnet til spilleren

26 Når dette er gjort for begge lag, må du huske å lagre. Bla helt øverst på siden og klikk på «eksporter kampdata til live». Etter melding om at eksporten var vellykket, klikker du på gå til LIVE. b) Klikk på eksporter kampdata til LIVE. Etter melding om at eksporten var vellykket, klikker du på gå til LIVE. Før liveregistrering kan starte må spillerne være lagt inn. Dette gjør du ved å klikke på spillere. Klikk på hjemmelag og deretter på spillerne som er aktuelle for kampen. Det samme gjøres for bortelaget. Ved å klikke på «kamprapport» kan du få muligheten til å skrive ut kamprapporten til sekretariatet. Klikk på «gå til LIVE registrering» og kampen er nå klar til å starte! Starte LIVE-registrering Dette skjermbildet skal du få opp for din kamp. Trykk på play-knappen for å starte kampen. Mål: Angi først om det er «mål» eller «mål 7-meter». Klikk på ruten med og angi spilleren som scoret.

27 Timeout: Når et lag tar timeout klikker du på den svarte timeout-boksen og hvilket lag som tok timeout. Tiden stoppes automatisk, så du må starte kampen igjen ved å klikke på play-knappen når dommerne signaliserer at kampen gjenopptar. Bestrafning: Når en spiller får en straff klikker du på bestrafning. Der markerer du først hvilket lag som fikk bestrafningen, hvilken spiller som fikk bestrafning og til slutt hva slags type bestrafning. Klikker du på feil knapp kan du komme tilbake til hovedskjermbildet ved å trykke på ESC. NB! Skulle du være uheldig å registrere feil kan du klikke på «vis alle hendelser» og slette oppføringen som var feil.

28 Når kampen er ferdig Når kampen er ferdig klikker du på stoppknappen og «avslutt omgang og kamp». Fyll inn antall tilskuere og klikk på fullfør. Dersom du klikker på kamprapport har du muligheten til å skrive ut kamprapporten som vil være ferdig utfylt med mål og bestrafninger. Klikk på fullfør. Gå tilbake til TA og klikk på «importer kampdata fra LIVE». Vent på beskjed om at import er vellykket.

29 Oppdater siden ved å trykke på F5. All data skal nå være lagt inn i TA. Dette kan kontrolleres ved å klikke på resultat. LIVE-REGISTRERING - AVANSERT Gå på MinIdrett.nif.no 5. Logg inn 6. Velg TurneringsAdm (TA) nederst i vinduet. Du vil da automatisk bli sendt videre til din profil i TA. For å kunne registrere kamper i LIVE må du enten ha funksjon som «Kampansvarlig» eller «Arrangementsansvarlig». Dine funksjoner får du opp ved å holde musepekeren over «avdeling». Finne kampen som skal registreres i LIVE Under klubb, finnes en del valg, deriblant «Livekamper». Vær oppmerksom på at du kun kan se dagens eller tidligere datoers live-kamper. Det er ikke mulig å søke etter live-kamper på datoer fremover i tid. Hvordan starte registreringen i LIVE Klikk på kampnummeret til kampen du ønsker å starte live-registrering på.

30 Registrere kamptropp Før en kamp kan starte må det foreligge en kamptropp for begge lagene. Dette er det det mulig å gjøre på to måter. c) Bla nedover til du finner «spillere». Klikk på rediger og vis Glassverket. (I dette tilfellet). Deretter klikker du på legg til fra spillerstall og velger de spillerne som er aktuelle for kampen. Dersom en spiller ikke ligger tilgjengelig i spillerstallen må du klikke på legg til eksterne. Der søker du opp navnet til spilleren.

31 Når dette er gjort for begge lag, blar du helt øverst på siden og klikker på «eksporter kampdata til live». Etter melding om at eksporten var vellykket, klikker du på gå til LIVE. d) Klikk på eksporter kampdata til LIVE. Etter melding om at eksporten var vellykket, klikker du på gå til LIVE. Før liveregistrering kan starte må spillerne være lagt inn. Dette gjør du ved å klikke på spillere. Klikk på hjemmelag og deretter på spillerne som er aktuelle for kampen. Det samme gjøres for bortelaget. Ved å klikke på «kamprapport» kan du få muligheten til å skrive ut kamprapporten til sekretariatet. Klikk på «gå til LIVE registrering» og kampen er nå klar til å starte! Starte LIVE-registrering Dette skjermbildet skal du få opp for din kamp.

32 Før kampen kan starte må du velge målvakt til begge lag. Klikk der det står «målvakt, ikke valgt» og velg hvilken spiller som starter i mål. Trykk på play-knappen, og kampen er i gang. Skudd: Klikk på skuddknappen for laget som skyter, merk hvilken spiller som skyter, klikk på om det er skudd, kontring, gjennombrudd eller 7-meter og hvor på banen skuddet kommer fra. Til slutt klikker du på hvordan skuddet endte.

33 Idømt 7-meter: Klikk på laget som får idømt 7-meter, merk hvilken spiller på motstanderlaget som forårsaket straffen og hvem som fikk tildelt straffen. Husk å registrere utfallet av straffen via skudd. Teknisk feil: Klikk på lag, deretter spilleren som gjorde en teknisk feil. Timeout:

34 Klikk på den svarte timeout-boksen og hvilket lag som tok timeout. Tiden stoppes automatisk, så du må starte kampen igjen ved å klikke på play-knappen når dommerne signaliserer at kampen gjenopptar. Bestrafning: Klikk på bestrafningsboksen, marker først hvilket lag som fikk bestrafningen, hvilken spiller som fikk bestrafning og til slutt hva slags type bestrafning.

35 Skade: Klikk på skade og deretter hvilken spiller som ble skadet. Klikker du på feil knapp kan du komme tilbake til skjermbildet over ved å trykke på ESC. Skulle du være uheldig å registrere feil kan du klikke på «vis alle hendelser» og slette oppføringen som var feil.

36 Når kampen er ferdig Når kampen er ferdig klikker du på stoppknappen og «avslutt omgang og kamp». Fyll inn tilskuere og klikk på hvem som var hjemmelagets og bortelagets beste spiller. Spillere som har vært aktive i form av mål, skuddbom, bestrafning osv, vil automatisk bli haket av som deltatt. Dersom en spiller har vært på banen, men ikke vært involvert, må du trykke deg tilbake til spillere, laget spilleren spiller for, og hake av spilleren som har deltatt. Dersom du klikker på kamprapport har du muligheten til å skrive ut kamprapporten som vil være ferdig utfylt med mål og bestrafninger. Klikk på fullfør. Gå tilbake til TA og klikk på «importer kampdata fra LIVE». Vent på beskjed om at import er vellykket.

37 Oppdater siden ved å trykke på F5. All data skal nå være lagt inn i TA. Dette kan kontrolleres ved å klikke på resultater.

38 FLERE BRUKERVEILEDNINGER HOS NIF-IT For mer informasjon om de ulike systemene som brukes rundt håndballklubbene våre og flere brukerveiledninger, gå til de ulike sidene hos NIF-IT (klikk på ønsket): TurneringsAdmin (TA) SportsAdmin (SA) MinIdrett (MI) KlubbAdmin (KA)

BRUKERVEILEDNING SPORTSADMIN (SA) Versjon 1.0

BRUKERVEILEDNING SPORTSADMIN (SA) Versjon 1.0 BRUKERVEILEDNING SPORTSADMIN (SA) for KLUBB Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse STIKKORDSREGISTER / OVERSIKT OVER FUNKSJONER... 3 Kom i gang!... 4 ADMINISTRERE FUNKSJONER OG VERV... 5 Avslutte funksjoner...

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,1 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,1 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Tester alle kretser i 2012 Alle avdelinger fra 2013 sesongen Utfordringer med forbundstinget 2012 Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister

Detaljer

HVORDAN FINNE FRAM OG BRUKE HANDBALL.NO

HVORDAN FINNE FRAM OG BRUKE HANDBALL.NO HVORDAN FINNE FRAM OG BRUKE HANDBALL.NO (17.12.2015) Innholdsfortegnelse Hovedmenyen... 2 Hovedknapper... 4 Informasjonsaker... 4 Daglige nyheter og Kalender... 5 Kamper... 5 - Terminlister og tabeller...

Detaljer

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen

V1,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Elektronisk kamprapport - FIKS V1,0 Brukermanual Tippeligaen, Toppserien og Adeccoligaen Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Elektronisk kamprapport. Skal brukes i alle kamper der det tidligere har vært dommerkort

Elektronisk kamprapport. Skal brukes i alle kamper der det tidligere har vært dommerkort Elektronisk kamprapport Skal brukes i alle kamper der det tidligere har vært dommerkort Brukerveiledning Elektronisk Kamprapport Hvert lag i klubben bør ha en egen kontaktperson / lagleder med egen tilgang

Detaljer

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner

V2,0 Brukermanual. Elektronisk kamprapport - FIKS. Oddsenligaen / 1.div Kvinner Elektronisk kamprapport - FIKS V2,0 Brukermanual Oddsenligaen / 1.div Kvinner Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 4 2 Ansvarsforhold... 5 3 Tilgang

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukerveiledning. Lagspåmelding. URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/

Brukerveiledning. Lagspåmelding. URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/ Brukerveiledning Lagspåmelding URL-adresse: http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/ 1. Åpningsbildet A: Velg sesong A: Velg din krets B: Velg din klubb 2. Påmeldte og foreslåtte lag Dersom det er påmeldt

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Elektronisk kamprapportskjemaer

Elektronisk kamprapportskjemaer Elektronisk kamprapportskjemaer Elektroniske kamprapporter Internet Explorer Husk å lagre hele veien Oppgaver før, under og etter kamp Tidsfrister Oppgaver Ansvarlig Senest TRE timer før kampstart Bortelaget

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag)

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) 1. Kontaktperson/lagleder må få tilgang til FIKS som klubbruker. 2. Spillerne må registreres i klubbens spillerregister i FIKS.

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag)

Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) Brukerveiledning: Elektronisk kamprapport - Lagledere (hjemmelag/bortelag) 1. Kontaktperson/lagleder må få tilgang til FIKS som klubbruker. 2. Spillerne må registreres i klubbens spillerregister i FIKS.

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Brukshundprøve(NBF)

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Brukshundprøve(NBF) 83 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Brukshundprøve(NBF) Rutinen blir nå den at ingen deltakere lenger sender inn påmeldingsskjema. Deltakeren betaler sin påmelding over nettbank, bankgiro,

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Innhold 1. Pålogging lagsider 2. Kontroll av lagets støtteapparat 3. Kontroll av lagets spillerliste 4. Oppdatering av lagets

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF Det er laget en maler for opprettelse av nye kurs, til hjelp for arrangører og kurslærere. Innlogging for klubber: Klubber og grupper logger seg inn

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Banedagbok Klubbapp.no. 11.05.2012 Fiplingdal, Frode

Banedagbok Klubbapp.no. 11.05.2012 Fiplingdal, Frode Banedagbok Klubbapp.no 11.05.2012 Fiplingdal, Frode Innhold 1 Innledning... 3 2 Tilbakemeldinger... 3 2.1 Support... 3 2.2 Feil i informasjon... 3 2.3 Forslag til funksjonalitet... 3 2.4 Forslag til forbedringer

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF Det er laget en maler for opprettelse av nye kurs, til hjelp for arrangører og kurslærere. Fig 1 Trykk Søk kurs. Skriv inn prosjektnr. i feltet Prosjektnummer

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE Innlogging FIKS: Brukernavn : fornavn.etternavn (for noen også mellomnavn) Passord: Tildeles ved første gangs bruk. Endres av bruker. Hvis man glemmer brukernavn/passord

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter

Brukerveiledning for standardrapporter Brukerveiledning for standardrapporter Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 3 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 6 Tallene i Statistikkportalen er delt

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Signeringsløsning for Hockey

Signeringsløsning for Hockey Signeringsløsning for Hockey Digital funksjonalitet for signering av Linesheet og Gamesheet i TA.Live, Min Hockey og TurneringsAdmin Innholdsfortegnelse Kort om signering... 1 Signering av Linesheet fra

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva

A-B-C...light. Trener/Oppmann. Regionseriene Region Øst. J/G 9-Senior. for. Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva A-B-C...light for Trener/Oppmann Regionseriene Region Øst J/G 9-Senior Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikre på hva som er rett og galt i forbindelse med avvikling av regionseriekamper.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

MANUAL Pr jan 2013. Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin. Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning

MANUAL Pr jan 2013. Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin. Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning MANUAL Pr jan 2013 Rapportering av fellesidrettslige tiltak i Sportsadmin Målgruppe: Ansatte med ansvar for utvikling / utdanning Rapporteringen i Sportsadmin brukes til rapporter på all aktivitet innen

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Arrangere lagturnering i Ruter

Arrangere lagturnering i Ruter Arrangere lagturnering i Ruter Denne brukerveiledningen tar utgangspunkt i at du kjenner til hvordan man arrangerer parturneringer i ruter. Oppstart Du starter turneringen fra turneringsutforskeren på

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Skogstrand IL QUICK GUIDE FOR Lagleder/Trener rollen

Skogstrand IL QUICK GUIDE FOR Lagleder/Trener rollen Skogstrand IL QUICK GUIDE FOR Lagleder/Trener rollen For fullstendig brukermanual, se under Min Side > Brukerveiledning Hvorfor er det viktig at lagleder/trener kan noe om 123sport og bruken av Skogstrand.org

Detaljer

Brukermanual. For app.minmemoria.no

Brukermanual. For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no Innhold Kom i gang... 4 Registrering... 4 Opprette en Memoriaprofil til pasienten... 4 Koble pasienten til institusjon... 4 Memoriaprofilen... 5 Sidepanelet... 5 Om personen...

Detaljer

Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014

Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014 Sunnmøre Fotballkrets Tilsluttet Norges Fotballforbund sunnmore.fotball@fotball.no www.fotball.no/sunnmore Innføring av elektroniske kamprapporter i alle klasser 13-19 år og senior for sesongen 2014 Sunnmøre

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer