VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016"

Transkript

1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret

2 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående skole eller læreplass i bedrift. Vi gjør oppmerksom på at det kan være gjort endringer i tilbudet etter at katalogen er trykket. Du finner en oppdatert versjon av katalogen på våre nettsider Er du usikker på hva du vil velge finner du utfyllende informasjon om linjer og yrkesvalg på Tenk godt gjennom valgene før du søker og vær nøye med søknaden. Du har rett til inntak på 1 av 3 valgte utdanningsprogram, men ikke en bestemt skole. For å ha rett til videregående opplæring, er det viktig at søknadsreglene følges. Som søker har du ansvar for å lese nødvendig informasjon. Videregående opplæring er gratis, men du må selv dekke individuelt utstyr. For mer informasjon om skoleskyss, se Kontakt gjerne inntakskontoret ved spørsmål 3 3 Tlf: / Lykke til med søkingen og velkommen til skoleåret ! 2

3 Søknadsfrister 1. februar Søkere med fortrinnsrett: 3 Søkere med fortrinnsrett til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 ( 6-15) 3 Søkere med fortrinnsrett grunnet sterkt nedsatt funksjonsevne ( 6-17) 3 Søkere med fortrinnsrett til opplæring i eller på tegnspråk ( 6-18) 3 Søkere med vedtak om utvidet tid ( 6-19) Søkere som av særlige grunner må behandles individuelt ( 6-25, 6-38) Lærekandidatsøkere Minoritetsspråklige søkere med rett til særskilt språkopplæring og/eller med kort botid i Norge ( 6-8 b og c) Søkere til Pasvik folkehøgskole (se s. 12) 1. mars Ordinære søkere til skoleplass og læreplass Søkere med meldeskjema (se s. 6-7) Dette er viktig! Søk stipend på Utfyllende informasjon om de ulike linjene og yrkesvalgene finner du på Ved søking til Vg2 må alle fag på Vg1 være bestått, og for søking til Vg3 må alle fag på Vg2 være bestått. Søk videregående opplæring på Gjelder også du som ønsker læreplass, og også du som allerede har gjort avtale om læreplass. Når du søker må du bruke MinID. Ta godt vare på koden. Mister du koden, kontakt MinID. Nett: Tlf: Kontaktinformasjon inntakskontoret: Mail: Tlf.: / Nett : 3

4 Søking og inntak Du har rett til videregående opplæring i det fylket du er bostedsregistrert. (For søking til annet fylke, se side 6). Det er ikke mulig å søke elektronisk etter 1. mars. Etter dette må du henvende deg til inntakskontoret for hjelp. Du må føre opp 3 ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge ved søking til Vg1. Du har rett til inntak på 1 av dine 3 ønsker, men ikke på en bestemt skole. Ved søking til Vg2, Vg3 eller læreplass har du rett til å komme inn på ett programområde som bygger på det Vg1/Vg2 du har fullført og bestått. Har du ikke nok poeng til å komme inn ved de skolene du har søkt til, kan inntakskontoret tilby deg skoleplass ved en annen skole. Venteliste Mange opplever å stå på venteliste etter første inntak, du kan også ha fått tilbud om plass på et lavere ønske samtidig som du står på venteliste. Du er kommet inn på et lavere ønske og står på venteliste til høyere ønsker hva kan du gjøre? Ventelisteplassene er veiledende Ventelisteplasseringen kan endres i inntaksperi oden, også til et lavere nummer. Det må ofte rettes opp i feil i inntaksperioden, noe som kan medføre endringer i ventelistene. Vente listen er basert på karakterpoeng, hvis noen med høyere karakter poeng enn deg kommer på vente listen, vil de komme foran deg i køen. Du kan takke JA til venteliste og JA til plass. Om du ved neste inntak kommer inn på et høyere ønske, har du fått ny skoleplass og mister plassen du først ble tilbudt. Du takker JA til plassen du er tilbudt på lavere ønske, og NEI til venteliste. Du er kommet inn på plassen du takket ja til. Klagerett Vedtak om inntak er et enkeltvedtak. Du har derfor klagerett etter forvaltningsloven 2. Du kan ikke klage på skolested Frist for klager er 3 uker etter du har mottatt vedtak Klager skal sendes til Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelinga, shuset, 9815 Vadsø. Du takker NEI til plassen du er tilbudt på lavere ønske, og JA til venteliste. Om du ikke kommer inn fra venteliste, står du nå uten skoleplass. Du takker NEI til plassen du er tilbudt, og NEI til venteliste, eller ikke svarer. Du er uten skoleplass og har ikke krav på et nytt tilbud. 4

5 Gjesteelevgaranti Finnmark fylkeskommune kan gi gjesteelevsgaranti for søkere fra Finnmark som ønsker videregående opplæring i et annet fylke i følgende tilfeller: 3 Dersom søkeren må oppholde seg i et annet fylke som følge av barnevernsvedtak. 3 Dersom det er særdeles sterke sosiale grunner til at søkeren må oppholde seg i annet fylke. 3 Dersom søkeren har søkt på toppidrettstilbud i annet fylke, og kan dokumentere nasjonalt toppnivå i denne idretten. Uttalelse fra nasjonalt forbund må foreligge. Garanti gis ikke ved inntak til Norges toppidrettsgymnas (NTG). Flytting Om du skal flytte til et annet fylke er det viktig at du orienterer deg om frister og retningslinjer i fylket du skal flytte til. Husk at du har retten din i det fylket du er bostedsregistrert ved inntak. I de fleste fylker er frist for å melde flytting i begynnelsen av juni. Tidsplan og frister 8. januar: VIGO åpnes for søking 1. februar: Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett, søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt, lære kandidat søkere, minoritetsspråklige søkere og søkere til Pasvik folkehøgskole 1. mars: Ordinære søkere til skole- og læreplass og søkere med meldeskjema 1. mars: Ordinære søkere til skole- og læreplass 15. april: Frist for endring av søknad 15. juni: Frist for flyttemelding 30. juni: Frist for å legge inn forhåndssvar og evt. endring av telefonnummer i VIGO Uke 28: Første inntak Uke 30: Andre inntak Uke 32: ne overtar inntaket 5

6 Mange muligheter Studieforberedende eller yrkesfag? Om du ønsker å kunne studere ved universitet eller høgskole etter fullført videregående skole, kan du velge mellom 3 studieforberedende utdanningsprogram (Studiespesialisering, Musikk, dans og drama, og Idrettsfag). Om du ønsker en yrkesfaglig utdanning og et fag-/ svennebrev kan du velge mellom 9 ulike utdanningsprogram; Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk- og indu stri - ell produksjon, Elektrofag, Service og sam ferdsel, Helse og oppvekstfag, Medier- og kommu nikasjon, Restaurantog matfag, Design- og hånd verk og Naturbruk. Om du ønsker å ta yrkesfag og samtidig kunne studere etterpå, er det mulig å ta Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått 2 år på yrkesfag. Du som allerede har fullført yrkesfag med læretid og fagbrev, har også rett til å ta Vg3 Påbygging etterpå. Dette gjelder for deg som er under 24 år og som har tatt fagbrev i 2013 eller senere. Yrkesfag Yrkesfagene er et 4-årig løp med 2 år i skole og 2 år som lærling i bedrift. Det er også mulig å ha mer av opplæringen ute i bedrift. For eksempel kan du søke deg rett ut i bedrift og ha alle 4 årene her, eller ha 1 år i skole og 3 år i bedrift. Etter fullført opplæring tar lærlingen fagbrev i sitt fag. For mer informasjon om dette, ta kontakt med inntakskontoret. Det er også mulig å være lærekandidat. Dette betyr at du ikke tar fullt fagbrev i ditt fag, men fullfører deler av et fagbrev og får et kompetansebevis. Dette kalles et grunnkompetanseløp. Hvis det viser seg at du likevel vil klare full fagprøve, kan kontrakten endres slik at du blir lærling isteden for lærekandidat. Praksisbrev er en annen type grunnkompetanseløp. Ordningen er et 2-årig løp med en kombinasjon av yrkesopplæring i bedrift og tre fag i skolen (norsk, matematikk og samfunnsfag). Det er mulig å ta praksisbrev innenfor 16 faste fag, men ikke alt kan tilbys i Finnmark. For mer informasjon om dette ta kontakt med inntakskontoret. En annen måte å ta fagbrev på, er gjennom vekslingsmodellen. I Finnmark kan du søke om vekslingsmodell innenfor Vg2 Helsefagarbeider på LOSA. Vekslingsmodellen betyr at du veksler på å være skoleelev i en av LOSA-kommunene og lærling i den samme LOSA-kommunen i 3 år. Lærlingekontrakten tegnes etter vg1 er avsluttet. Før disse 3 årene må du ha fullført og bestått Vg1 Helse- og oppvekstfag. Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju i de aktuelle LOSA-kommunene før det gjøres inntak til tilbudet. Vekslingsmodellen tilbys også innenfor naturbruk ved Tana videregående skole. Du kan være lærling innenfor Hestefaget eller innenfor Landbruksfaget (fagbrev som agronom). I denne vekslingen tegnes lærekontrakten allerede fra Vg1. De første 3 årene av utdanningen veksler du mellom opplæring i skole og lærling i bedrift. Det siste året er du full tid i lære. Læretida gjennomføres i samarbeid mellom skolens stall / gårdsbruk og andre staller / gårdsbruk i nærområdet eller i hjemkommunen din. LOSA Lokal opplæring i samarbeid med næringslivet LOSA finnes i kommunene Gamvik, Hasvik, Lebesby, Måsøy, Loppa, Berlevåg og Tana. Tilbudet innebærer at Nordkapp maritime fagskole og videre gående skole i samarbeid med kommunene lokalt, tilbyr nettbasert opplæring innenfor flere studieretninger på Vg1 med yrkespraksis og veiledning i lokale bedrifter. Hva som tilbys vil være avhengig av praksisplasser på yrkesfag og igangsetting av tilbud vil være avhengig av søkertall. Søkere med fortrinnsrett Alle som søker etter en av fortrinnsrettene under, fyller ut tilleggsskjemaet «Søknad om fortrinnsrett skoleåret ». Dette er et tilleggsskjema til den elektroniske søknaden på VIGO. Søknadsskjemaet sendes i 1 eksemplar til inntakskontoret innen 1. februar. Alle søkere med fortrinnsrett, skal tas inn til et tilbud før ordinært inntak gjøres. Fortrinnsrett til et prioritert utdanningsprogram Dette gjelder søkere som har et omfattende behov for spesialundervisning og som etter en sakkyndig vurdering fra PPT vurderes å ha et særlig behov for ett bestemt utdanningsprogram. Dette gjelder søkere som bare vil ha mulighet for å gjennomføre 1-2 bestemte utdanningsprogram. (Etter opplæringsloven 5-1 og forskrift 6-15 og 6-16). 6

7 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne Denne fortrinnsretten gjelder søkere med sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Et eventuelt behov for inntak til en bestemt skole som er særskilt tilrettelagt, må begrunnes ut fra søkerens nedsatte funksjonsevne. (Etter forskrift 6-17). Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk Søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk, kan søke om enten inntak til Vg1 med tolk i en ordinær videregående skole, eller om inntak til en knutepunktskole. Knutepunktskoler er skoler som er spesielt tilrettelagt for ulike søkergrupper, for eksempel søkere med behov for opplæring i og på tegnspråk. (Etter opplæringsloven 3-9, 6-40 og 6-43, og forskrift 6-18). Søkere med vedtak om utvidet tid Dette gjelder søkere med vedtak om utvidet tid (Etter forskrift 6-19). Også disse søkerne skal tas inn etter individuell vurdering før ordinært inntak. Søkere med meldeskjema Dette gjelder søkere med behov for spesialundervisning som ikke har fortrinnsrett. Meldeskjema gjelder også for de med behov for annen tilrettelegging og de som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene. Søknadene vil bli behandlet individuelt i forbindelse med det ordinære inntaket. Søkerne har krav på inntak til 1 av 3 prioriterte utdanningsprogrammer, men ikke på en bestemt skole. Minoritetsspråklige Du er minoritetsspråklig søker hvis du ikke har norsk som morsmål og har vært i Norge mindre enn 6 år (gjelder ikke de som er samisk, dansk eller svensk). har gått i norsk grunnskole eller som ikke har vært i Norge så lenge. Året skal bidra til å styrke norskkunnskaper og basisfagene matematikk, norsk og engelsk i tillegg til kroppsøving. Tilbudet finnes i Vadsø, Kirkenes, Hammerfest og Alta. International Baccalaureate, Diploma Programme (IB DP) Vg2 Kirkenes videregående er autorisert som IB World School og tilbyr Vg2 og Vg3 IB DP. Dette er et verdensomspennende tilbud tilpasset det nasjonale skolesystemet. Elever som har fullført og bestått Vg1 Studiespesialisering eller tilsvarende løp i utlandet kan søke. Målet med IB DP er å utvikle spørrende, vitende og omsorgsfulle mennesker som bidrar til å skape en bedre og mer fredfull verden gjennom flerkulturell forståelse og respekt. IB DP er mer rettet mot universitetsutdanning ved at en har færre fag med mer dybdekunnskap. Internasjonalt tankesett, kritisk tenkning, kreativitet og åpenhet er nøkkelbegrep for tilbudet. All undervisning er på engelsk. Søkere søker på vanlig måte på vigo.no, men må i tillegg fylle ut et skjema for fagvalg og skrive et motivasjonsbrev. Tilleggsskjema og motivasjonsbrev sendes direkte til Kirkenes videregående skole. Skjema og mer informasjon finnes på og og Søking til annet fylke På Vg2 og Vg3 er det ikke alle tilbud som finnes i Finnmark. På side 11 finner du oversikt over tilbudene du kan søke i de 6 nordligste fylkene (Opplæringsregion Nord). Tilbudene er tilgjengelige i VIGO under Finnmark fylke. Du kan også søke til landslinjer og landsdekkende linjer. Disse finner du også under Finnmark fylke på VIGO. Dette er linjer alle ungdommer i Norge kan søke uavhengig av hvor du bor. Om du skal flytte og derfor ønsker å søke til et annet fylke, se side 5. For deg som ikke har gått i norsk grunnskole, er det viktig at grunnskolepapirer fra ditt hjemland legges ved søknaden. Papirene må være oversatt til norsk eller engelsk av en autorisert oversetter. Vi anbefaler også at du søker til Forberedende år for minoritetsspråklige. Dette tilbudet er til deg som ikke 7

8 og utdanningsprogram NIVÅ Utdanningsprogram Kirkenes vgs Vadsø vgs Vardø vgs Forberedende år minoritetsspråklig Alt. Oppl. M/rettsbruk (Pasvik) ST Studiespesialisering VG1 Studiespesialisering VG2 Studiespesialisering realfag VG2 Studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi VG2 International Baccalaureate VG3 International Baccalaureate VG3 Studiespesialisering realfag VG3 Studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi VG3 Påbygging til generell studiekompetanse VG3 Påbygging etter fagbrev ID Idrettsfag VG1 Idrettsfag VG2 Idrettsfag VG3 Idrettsfag MD Musikk, dans og drama VG1 Musikk, dans og drama Musikk VG1 Musikk, dans og drama Drama VG2 Musikk VG3 Musikk VG2 Drama VG3 Drama BA Bygg- og anleggsteknikk VG1 Bygg- og anleggsteknikk VG2 Anleggsteknikk VG2 Byggteknikk VG2 Klima-, energi- og miljøteknikk EL Elektrofag VG1 Elektrofag VG2 Data og elektronikk VG2 Elenergi VG2 Automatisering HS Helse- og oppvekstfag VG1 Helse- og sosialfag VG2 Ambulansefag VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 Helsearbeiderfag VG2 Helseservicefag VG2 Helsefagarbeider vekslingsmodell Nordkapp vgs Lakselv vgs Hammerfest vgs Alta vgs Samisk vgs Karasjok Samisk vgs Kautokeino Tana vgs LOSA-Gamvik LOSA-Hasvik LOSA-Lebesby LOSA-Måsøy LOSA-Berlevåg LOSA-Loppa LOSA-Tana, skolested Tana vgs Båtsfjord 8

9 og utdanningsprogram NIVÅ Utdanningsprogram Kirkenes vgs Vadsø vgs MK Medier og kommunikasjon VG1 Medier og kommunikasjon 1 VG2 Medier og kommunikasjon VG3 Medier og kommunikasjon NA Naturbruk VG1 Naturbruk VG1 Naturbruk, vekslingsmodell VG2 Akvakultur VG2 Fiske og fangst VG2 Landbruk og gartneri VG2 Heste- og hovslagerfaget VG2 Reindrift RM Restaurant- og matfag VG1 Restaurant- og matfag VG2 Matfag med spesialisering i sjømat VG2 Kokk- og servitørfag SA Service og samferdsel VG1 Service og samferdsel VG2 IKT-servicefag 3 VG2 Reiseliv VG2 Salg, service og sikkerhet VG2 Transport og logistikk VG3 Yrkessjåfør (for lærlinger) 2 VG3 Yrkessjåfør (19 ukers kurs for voksne) 2 TP Teknikk- og industriell prod. VG1 Teknikk- og industriell produksjon VG2 Arbeidsmaskiner VG2 Bilkskade, lakk og karosseri VG2 Maritime fag VG2 Industriteknologi 3 VG2 Kjemiprosess VG2 Kjøretøy VG3 Anleggsmaskinmekaniker DH Design og håndverk VG1 Design og håndverk VG2 Design og duodji VG2 Frisør Vardø vgs Nordkapp vgs Lakselv vgs Hammerfest vgs Alta vgs Samisk vgs Karasjok Samisk vgs Kautokeino Tana vgs LOSA-Gamvik LOSA-Hasvik LOSA-Lebesby LOSA-Måsøy LOSA-Berlevåg LOSA-Loppa LOSA-Tana, skolested Tana vgs Båtsfjord 1) undervisningsspråk er samisk 2) søknad sendes skolen 3) tilbudet er i samarbeid med næringslivet 9

10 Regionale tilbud Opplæringsregion nord Tilbudene under er tilbud som ikke gis i Finnmark, men som kan søkes via Finnmark til de aktuelle skolene og fylkene oversikten viser. MD MUSIKK, DANS OG DRAMA VG2 Dans, MDDAN2---- Fagerlia vgs Trondheim katedralskole Ole Vig vgs Inderøy vgs Olav Duun vgs Bodø vgs Kongsbakken vgs Polarsrkelen vgs VG3 Dans, MDDAN3---- Fagerlia vgs Trondheim katedralskole Ole Vig vgs Inderøy vgs Olav Duun vgs Bodø vgs Kongsbakken vgs BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Vg2 Treteknikk, BATRT2---- Gauldal vgs VG2 Overflateteknikk, BAOFT2---- Charlottenlund vgs Bodø vgs Verdal vgs DH DESIGN OG HÅNDVERK VG2 Aktivitør, DHAKT2---- Thora Storm vgs VG2 Blomsterdekoratør, DHBLD2---- Ørsta vgs VG2 Design og trearbeid, DHDTR2---- Gauldal vgs Kristiansund vgs VG2 Interiør og utstillingsdesign, DHIUD2---- Thora Storm vgs VG2 Design og tekstil DHDTE2---- Grong vgs Nord Trøndelag Sandnessjøen vgs Polarsirkelen vgs Bodin vgs Charlottenlund vgs Bardufoss Høgtun vgs VG3 Interiør, DHINT3---- Thora Storm vgs Bodin vgs VG3 Utstillingsdesign, DHUTS3---- ST STUDIESPESIALISERING VG1 Formgivingsfag STFOR1---- Stanges vgs Breivang vgs VG2 Formsgivingsfag STFOR2---- Stangnes vgs Breivang vgs EL ELEKTROFAG VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk, ELKVT2---- Strinda vgs Breivika vgs Haram vgs Møre- og Romsdal 10

11 Vg3 Automatisering, ELAUT3---- Kristiansund vgs Romsdal vgs Sykkylven vgs Ørsta vgs Strinda vgs Malvik vgs Meldal vgs Bodin vgs Polarsirkelen vgs Saltdal vgs Nordkjosbotn vgs VG3 Dataelektronikerfaget, ELDAT3---- Meldal vgs Fosen vgs Narvik vgs Kristiansund vgs VG3 Avionikerfaget, ELAVI3 Bardufoss Høgtun vgs HS HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG3 Apotekteknikk, HSAPO3---- Thora Storm vgs Hadsel vgs Breivika vgs Bodø vgs VG3 Helsesekretær, HSHES3---- Bodø vgs Hadsel vgs Breivika vgs VG3 Tannhelsesekretær, HSTAN3---- Borgund vsg Hadsel vgs Breivika vgs Bodø vgs VG2 Hudpleie, HSHUD2---- Malvik vgs Steinkjer vgs Mosjøen vgs VG3 Hudpleier, HSHUD3---- Malvik vgs Steinkjer vgs Mosjøen vgs Breivika vgs NA NATURBRUK VG2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag, NAADI2---- Gjermundnes vgs Skjetlein vgs Mære landbruksskole VG2 Skogbruk, NASBR2---- Mære landbruksskole Mosjøen vgs Vg3 Naturbruk, studiespesialisering, NANAB3---- Gjermundnes vgs Skjetlein vgs Mære landbruksskole Grong vgs Mosjøen vgs TP TEKNIKK- OG INDUSTRIELL PRODUKSJON VG2 Laboratoriefag, TPLAB2---- Melhus vgs Vg2 Brønnteknikk, TPBRT2---- Kristiansund vgs Sandnessjøen vgs Stangnes vgs 11

12 tilbud ved Pasvik folkehøgskole Folkehøgskolen ligger i Pasvikdalen 40 km fra Kirkenes. n er eksamens - og karakterfri. Aldersgrensen er 18 år på ordinært opptak. Vi har følgende linjetilbud (15 t/uka) Jakt og fiske Friluftsliv Finnmark Foto og reise Hundekjøring og villmarksliv Hestesport Norsk for fremmedspråklige I tillegg har du mulighet til å komponere din egen timeplan ut ifra et bredt valgfagtilbud ut ifra dine interesser. Se tilbudene på vår hjemmeside. Opptak og søknad Vi starter opptaket 1. februar og tar opp elever fortløpende helt fram til skolestart eller til linjene er fulltegnet. Du vil få svar ganske kort tid etter at søknaden er levert. Søknadsskjema og mer informasjon om skolen finner du på vår hjemmeside Tilbud til elever med spesialpedagogiske behov Pasvik folkehøgskole tar også inn elever med spesialpedagogiske behov. Elevene vil få et tilpasset opplegg på linjefaget sammen med de andre elevene. De vil i tillegg på oppfølging på ettermiddag/fritid etter behov. Søking gjøres både elektronisk via VIGO og på papir som rådgiveren ved elevens skole er behjelpelig med. En sak - kyndig vurdering skal være vedlagt og dette gjøres i samarbeid med PP-rådgiver. Ta gjerne kontakt med Pasvik folkehøgskolen tidligst mulig i søknadsprosessen. n ønsker å gi aktuelle elever muligheten til et besøk på folkehøgskolen før søknadsfristen. Søknadsfrist 1. februar. Ønsker du mer informasjon se: Báhčaveaji álbmotallaskuvla, tel Ketil Foss, rektor tel Kontaktinformasjon til skolene Vadsø Videregående skole Karl Rasmussens plass Vadsø Tlf: Vardø videregående skole gata Vardø Tlf: Kirkenes videregående skole Hessengveien Hesseng Tlf: Tana videregående skole Bonakas 9845 Tana Tlf: Karasjok samiske videregående skole 9730 Karasjok Tlf: Lakselv videregående skole Postboks Lakselv Tlf: Nordkapp maritime fag skole og videregående skole Postboks Honningsvåg Tlf: Hammerfest videregående skole Meridiangata Hammerfest Tlf: Alta videregående skole veien Alta Tlf: Kautokeino samiske videregående skole og reindriftsskole 9520 Kautokeino Tlf: shuset 9815 Vadsø Telefon: E-post: Foto av: Nordkapp, Kirkenes og Vardø videregående skoler, Pasvik folkehøgskole, UE Finnmark og Sigurd Jakola.

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011

Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2010/2011 Illustrasjon: Abel S.Reyes. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever i Vg2 formgivningsfag,

Detaljer

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013

Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2012-2013 Vidaregåande opplæring tilbod i 2012-2013 VIKTIGE DATOAR 1. februar Søknadsfrist for inntak med behov for spesialundervisning. Søknadsfrist for lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt.

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2015-2016 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 2. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012

Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående opplæring i Oslo Opplæringstilbudet skoleåret 2011/2012 lllustrasjon: Helen Fjeld Langrid. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole.

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring tilbod i skole 2014-2015 2 Viktige datoar Pass på at du har PIN-kodar til MinID i god tid før søknadsfristen. 3. febr. : Søknadsfrist om fortrinnsrett eller individuell vurdering.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring i Telemark

Videregående opplæring i Telemark Videregående opplæring i Telemark Statistikk for inntak 2012/2013 www.telemark.no 2 INNHOLD: Side Statistikk, inntaket 2012/2013 4 Inntak på særskilt grunnlag 7 Elevtall per.01.09.12 og 01.10.12 9 Inntatt

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Om heftet. Om prosjektet Dette informasjonsheftet er oversatt fra norsk til 18 språk. Opplegget er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Om heftet. Om prosjektet Dette informasjonsheftet er oversatt fra norsk til 18 språk. Opplegget er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til

Detaljer