VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2015-2016"

Transkript

1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret

2 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående skole eller læreplass i bedrift. Vi gjør oppmerksom på at det kan være gjort endringer i tilbudet etter at katalogen er trykket. Du finner en oppdatert versjon av katalogen på våre nettsider Er du usikker på hva du vil velge finner du utfyllende informasjon om linjer og yrkesvalg på Tenk godt gjennom valgene før du søker og vær nøye med søknaden. Du har rett til inntak på 1 av 3 valgte utdanningsprogram, men ikke en bestemt skole. For å ha rett til videregående opplæring, er det viktig at søknadsreglene følges. Som søker har du ansvar for å lese nødvendig informasjon. Videregående opplæring er gratis, men du må selv dekke individuelt utstyr. For mer informasjon om skoleskyss, se Kontakt gjerne inntakskontoret ved spørsmål 3 3 Tlf: / Lykke til med søkingen og velkommen til skoleåret ! 2

3 Søknadsfrister 1. februar Søkere med fortrinnsrett: 3 Søkere med fortrinnsrett til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 ( 6-15) 3 Søkere med fortrinnsrett grunnet sterkt nedsatt funksjonsevne ( 6-17) 3 Søkere med fortrinnsrett til opplæring i eller på tegnspråk ( 6-18) 3 Søkere med vedtak om utvidet tid ( 6-19) Søkere som av særlige grunner må behandles individuelt ( 6-25, 6-38) Lærekandidatsøkere Minoritetsspråklige søkere med rett til særskilt språkopplæring og/eller med kort botid i Norge ( 6-8 b og c) Søkere til Pasvik folkehøgskole (se s. 12) 1. mars Ordinære søkere til skoleplass og læreplass Søkere med meldeskjema (se s. 6-7) Dette er viktig! Søk stipend på Utfyllende informasjon om de ulike linjene og yrkesvalgene finner du på Ved søking til Vg2 må alle fag på Vg1 være bestått, og for søking til Vg3 må alle fag på Vg2 være bestått. Søk videregående opplæring på Gjelder også du som ønsker læreplass, og også du som allerede har gjort avtale om læreplass. Når du søker må du bruke MinID. Ta godt vare på koden. Mister du koden, kontakt MinID. Nett: Tlf: Kontaktinformasjon inntakskontoret: Mail: Tlf.: / Nett : 3

4 Søking og inntak Du har rett til videregående opplæring i det fylket du er bostedsregistrert. (For søking til annet fylke, se side 6). Det er ikke mulig å søke elektronisk etter 1. mars. Etter dette må du henvende deg til inntakskontoret for hjelp. Du må føre opp 3 ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølge ved søking til Vg1. Du har rett til inntak på 1 av dine 3 ønsker, men ikke på en bestemt skole. Ved søking til Vg2, Vg3 eller læreplass har du rett til å komme inn på ett programområde som bygger på det Vg1/Vg2 du har fullført og bestått. Har du ikke nok poeng til å komme inn ved de skolene du har søkt til, kan inntakskontoret tilby deg skoleplass ved en annen skole. Venteliste Mange opplever å stå på venteliste etter første inntak, du kan også ha fått tilbud om plass på et lavere ønske samtidig som du står på venteliste. Du er kommet inn på et lavere ønske og står på venteliste til høyere ønsker hva kan du gjøre? Ventelisteplassene er veiledende Ventelisteplasseringen kan endres i inntaksperi oden, også til et lavere nummer. Det må ofte rettes opp i feil i inntaksperioden, noe som kan medføre endringer i ventelistene. Vente listen er basert på karakterpoeng, hvis noen med høyere karakter poeng enn deg kommer på vente listen, vil de komme foran deg i køen. Du kan takke JA til venteliste og JA til plass. Om du ved neste inntak kommer inn på et høyere ønske, har du fått ny skoleplass og mister plassen du først ble tilbudt. Du takker JA til plassen du er tilbudt på lavere ønske, og NEI til venteliste. Du er kommet inn på plassen du takket ja til. Klagerett Vedtak om inntak er et enkeltvedtak. Du har derfor klagerett etter forvaltningsloven 2. Du kan ikke klage på skolested Frist for klager er 3 uker etter du har mottatt vedtak Klager skal sendes til Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelinga, shuset, 9815 Vadsø. Du takker NEI til plassen du er tilbudt på lavere ønske, og JA til venteliste. Om du ikke kommer inn fra venteliste, står du nå uten skoleplass. Du takker NEI til plassen du er tilbudt, og NEI til venteliste, eller ikke svarer. Du er uten skoleplass og har ikke krav på et nytt tilbud. 4

5 Gjesteelevgaranti Finnmark fylkeskommune kan gi gjesteelevsgaranti for søkere fra Finnmark som ønsker videregående opplæring i et annet fylke i følgende tilfeller: 3 Dersom søkeren må oppholde seg i et annet fylke som følge av barnevernsvedtak. 3 Dersom det er særdeles sterke sosiale grunner til at søkeren må oppholde seg i annet fylke. 3 Dersom søkeren har søkt på toppidrettstilbud i annet fylke, og kan dokumentere nasjonalt toppnivå i denne idretten. Uttalelse fra nasjonalt forbund må foreligge. Garanti gis ikke ved inntak til Norges toppidrettsgymnas (NTG). Flytting Om du skal flytte til et annet fylke er det viktig at du orienterer deg om frister og retningslinjer i fylket du skal flytte til. Husk at du har retten din i det fylket du er bostedsregistrert ved inntak. I de fleste fylker er frist for å melde flytting i begynnelsen av juni. Tidsplan og frister 8. januar: VIGO åpnes for søking 1. februar: Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett, søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt, lære kandidat søkere, minoritetsspråklige søkere og søkere til Pasvik folkehøgskole 1. mars: Ordinære søkere til skole- og læreplass og søkere med meldeskjema 1. mars: Ordinære søkere til skole- og læreplass 15. april: Frist for endring av søknad 15. juni: Frist for flyttemelding 30. juni: Frist for å legge inn forhåndssvar og evt. endring av telefonnummer i VIGO Uke 28: Første inntak Uke 30: Andre inntak Uke 32: ne overtar inntaket 5

6 Mange muligheter Studieforberedende eller yrkesfag? Om du ønsker å kunne studere ved universitet eller høgskole etter fullført videregående skole, kan du velge mellom 3 studieforberedende utdanningsprogram (Studiespesialisering, Musikk, dans og drama, og Idrettsfag). Om du ønsker en yrkesfaglig utdanning og et fag-/ svennebrev kan du velge mellom 9 ulike utdanningsprogram; Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk- og indu stri - ell produksjon, Elektrofag, Service og sam ferdsel, Helse og oppvekstfag, Medier- og kommu nikasjon, Restaurantog matfag, Design- og hånd verk og Naturbruk. Om du ønsker å ta yrkesfag og samtidig kunne studere etterpå, er det mulig å ta Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått 2 år på yrkesfag. Du som allerede har fullført yrkesfag med læretid og fagbrev, har også rett til å ta Vg3 Påbygging etterpå. Dette gjelder for deg som er under 24 år og som har tatt fagbrev i 2013 eller senere. Yrkesfag Yrkesfagene er et 4-årig løp med 2 år i skole og 2 år som lærling i bedrift. Det er også mulig å ha mer av opplæringen ute i bedrift. For eksempel kan du søke deg rett ut i bedrift og ha alle 4 årene her, eller ha 1 år i skole og 3 år i bedrift. Etter fullført opplæring tar lærlingen fagbrev i sitt fag. For mer informasjon om dette, ta kontakt med inntakskontoret. Det er også mulig å være lærekandidat. Dette betyr at du ikke tar fullt fagbrev i ditt fag, men fullfører deler av et fagbrev og får et kompetansebevis. Dette kalles et grunnkompetanseløp. Hvis det viser seg at du likevel vil klare full fagprøve, kan kontrakten endres slik at du blir lærling isteden for lærekandidat. Praksisbrev er en annen type grunnkompetanseløp. Ordningen er et 2-årig løp med en kombinasjon av yrkesopplæring i bedrift og tre fag i skolen (norsk, matematikk og samfunnsfag). Det er mulig å ta praksisbrev innenfor 16 faste fag, men ikke alt kan tilbys i Finnmark. For mer informasjon om dette ta kontakt med inntakskontoret. En annen måte å ta fagbrev på, er gjennom vekslingsmodellen. I Finnmark kan du søke om vekslingsmodell innenfor Vg2 Helsefagarbeider på LOSA. Vekslingsmodellen betyr at du veksler på å være skoleelev i en av LOSA-kommunene og lærling i den samme LOSA-kommunen i 3 år. Lærlingekontrakten tegnes etter vg1 er avsluttet. Før disse 3 årene må du ha fullført og bestått Vg1 Helse- og oppvekstfag. Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til intervju i de aktuelle LOSA-kommunene før det gjøres inntak til tilbudet. Vekslingsmodellen tilbys også innenfor naturbruk ved Tana videregående skole. Du kan være lærling innenfor Hestefaget eller innenfor Landbruksfaget (fagbrev som agronom). I denne vekslingen tegnes lærekontrakten allerede fra Vg1. De første 3 årene av utdanningen veksler du mellom opplæring i skole og lærling i bedrift. Det siste året er du full tid i lære. Læretida gjennomføres i samarbeid mellom skolens stall / gårdsbruk og andre staller / gårdsbruk i nærområdet eller i hjemkommunen din. LOSA Lokal opplæring i samarbeid med næringslivet LOSA finnes i kommunene Gamvik, Hasvik, Lebesby, Måsøy, Loppa, Berlevåg og Tana. Tilbudet innebærer at Nordkapp maritime fagskole og videre gående skole i samarbeid med kommunene lokalt, tilbyr nettbasert opplæring innenfor flere studieretninger på Vg1 med yrkespraksis og veiledning i lokale bedrifter. Hva som tilbys vil være avhengig av praksisplasser på yrkesfag og igangsetting av tilbud vil være avhengig av søkertall. Søkere med fortrinnsrett Alle som søker etter en av fortrinnsrettene under, fyller ut tilleggsskjemaet «Søknad om fortrinnsrett skoleåret ». Dette er et tilleggsskjema til den elektroniske søknaden på VIGO. Søknadsskjemaet sendes i 1 eksemplar til inntakskontoret innen 1. februar. Alle søkere med fortrinnsrett, skal tas inn til et tilbud før ordinært inntak gjøres. Fortrinnsrett til et prioritert utdanningsprogram Dette gjelder søkere som har et omfattende behov for spesialundervisning og som etter en sakkyndig vurdering fra PPT vurderes å ha et særlig behov for ett bestemt utdanningsprogram. Dette gjelder søkere som bare vil ha mulighet for å gjennomføre 1-2 bestemte utdanningsprogram. (Etter opplæringsloven 5-1 og forskrift 6-15 og 6-16). 6

7 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne Denne fortrinnsretten gjelder søkere med sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne. Et eventuelt behov for inntak til en bestemt skole som er særskilt tilrettelagt, må begrunnes ut fra søkerens nedsatte funksjonsevne. (Etter forskrift 6-17). Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk Søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk, kan søke om enten inntak til Vg1 med tolk i en ordinær videregående skole, eller om inntak til en knutepunktskole. Knutepunktskoler er skoler som er spesielt tilrettelagt for ulike søkergrupper, for eksempel søkere med behov for opplæring i og på tegnspråk. (Etter opplæringsloven 3-9, 6-40 og 6-43, og forskrift 6-18). Søkere med vedtak om utvidet tid Dette gjelder søkere med vedtak om utvidet tid (Etter forskrift 6-19). Også disse søkerne skal tas inn etter individuell vurdering før ordinært inntak. Søkere med meldeskjema Dette gjelder søkere med behov for spesialundervisning som ikke har fortrinnsrett. Meldeskjema gjelder også for de med behov for annen tilrettelegging og de som mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene. Søknadene vil bli behandlet individuelt i forbindelse med det ordinære inntaket. Søkerne har krav på inntak til 1 av 3 prioriterte utdanningsprogrammer, men ikke på en bestemt skole. Minoritetsspråklige Du er minoritetsspråklig søker hvis du ikke har norsk som morsmål og har vært i Norge mindre enn 6 år (gjelder ikke de som er samisk, dansk eller svensk). har gått i norsk grunnskole eller som ikke har vært i Norge så lenge. Året skal bidra til å styrke norskkunnskaper og basisfagene matematikk, norsk og engelsk i tillegg til kroppsøving. Tilbudet finnes i Vadsø, Kirkenes, Hammerfest og Alta. International Baccalaureate, Diploma Programme (IB DP) Vg2 Kirkenes videregående er autorisert som IB World School og tilbyr Vg2 og Vg3 IB DP. Dette er et verdensomspennende tilbud tilpasset det nasjonale skolesystemet. Elever som har fullført og bestått Vg1 Studiespesialisering eller tilsvarende løp i utlandet kan søke. Målet med IB DP er å utvikle spørrende, vitende og omsorgsfulle mennesker som bidrar til å skape en bedre og mer fredfull verden gjennom flerkulturell forståelse og respekt. IB DP er mer rettet mot universitetsutdanning ved at en har færre fag med mer dybdekunnskap. Internasjonalt tankesett, kritisk tenkning, kreativitet og åpenhet er nøkkelbegrep for tilbudet. All undervisning er på engelsk. Søkere søker på vanlig måte på vigo.no, men må i tillegg fylle ut et skjema for fagvalg og skrive et motivasjonsbrev. Tilleggsskjema og motivasjonsbrev sendes direkte til Kirkenes videregående skole. Skjema og mer informasjon finnes på og og Søking til annet fylke På Vg2 og Vg3 er det ikke alle tilbud som finnes i Finnmark. På side 11 finner du oversikt over tilbudene du kan søke i de 6 nordligste fylkene (Opplæringsregion Nord). Tilbudene er tilgjengelige i VIGO under Finnmark fylke. Du kan også søke til landslinjer og landsdekkende linjer. Disse finner du også under Finnmark fylke på VIGO. Dette er linjer alle ungdommer i Norge kan søke uavhengig av hvor du bor. Om du skal flytte og derfor ønsker å søke til et annet fylke, se side 5. For deg som ikke har gått i norsk grunnskole, er det viktig at grunnskolepapirer fra ditt hjemland legges ved søknaden. Papirene må være oversatt til norsk eller engelsk av en autorisert oversetter. Vi anbefaler også at du søker til Forberedende år for minoritetsspråklige. Dette tilbudet er til deg som ikke 7

8 og utdanningsprogram NIVÅ Utdanningsprogram Kirkenes vgs Vadsø vgs Vardø vgs Forberedende år minoritetsspråklig Alt. Oppl. M/rettsbruk (Pasvik) ST Studiespesialisering VG1 Studiespesialisering VG2 Studiespesialisering realfag VG2 Studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi VG2 International Baccalaureate VG3 International Baccalaureate VG3 Studiespesialisering realfag VG3 Studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi VG3 Påbygging til generell studiekompetanse VG3 Påbygging etter fagbrev ID Idrettsfag VG1 Idrettsfag VG2 Idrettsfag VG3 Idrettsfag MD Musikk, dans og drama VG1 Musikk, dans og drama Musikk VG1 Musikk, dans og drama Drama VG2 Musikk VG3 Musikk VG2 Drama VG3 Drama BA Bygg- og anleggsteknikk VG1 Bygg- og anleggsteknikk VG2 Anleggsteknikk VG2 Byggteknikk VG2 Klima-, energi- og miljøteknikk EL Elektrofag VG1 Elektrofag VG2 Data og elektronikk VG2 Elenergi VG2 Automatisering HS Helse- og oppvekstfag VG1 Helse- og sosialfag VG2 Ambulansefag VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget VG2 Helsearbeiderfag VG2 Helseservicefag VG2 Helsefagarbeider vekslingsmodell Nordkapp vgs Lakselv vgs Hammerfest vgs Alta vgs Samisk vgs Karasjok Samisk vgs Kautokeino Tana vgs LOSA-Gamvik LOSA-Hasvik LOSA-Lebesby LOSA-Måsøy LOSA-Berlevåg LOSA-Loppa LOSA-Tana, skolested Tana vgs Båtsfjord 8

9 og utdanningsprogram NIVÅ Utdanningsprogram Kirkenes vgs Vadsø vgs MK Medier og kommunikasjon VG1 Medier og kommunikasjon 1 VG2 Medier og kommunikasjon VG3 Medier og kommunikasjon NA Naturbruk VG1 Naturbruk VG1 Naturbruk, vekslingsmodell VG2 Akvakultur VG2 Fiske og fangst VG2 Landbruk og gartneri VG2 Heste- og hovslagerfaget VG2 Reindrift RM Restaurant- og matfag VG1 Restaurant- og matfag VG2 Matfag med spesialisering i sjømat VG2 Kokk- og servitørfag SA Service og samferdsel VG1 Service og samferdsel VG2 IKT-servicefag 3 VG2 Reiseliv VG2 Salg, service og sikkerhet VG2 Transport og logistikk VG3 Yrkessjåfør (for lærlinger) 2 VG3 Yrkessjåfør (19 ukers kurs for voksne) 2 TP Teknikk- og industriell prod. VG1 Teknikk- og industriell produksjon VG2 Arbeidsmaskiner VG2 Bilkskade, lakk og karosseri VG2 Maritime fag VG2 Industriteknologi 3 VG2 Kjemiprosess VG2 Kjøretøy VG3 Anleggsmaskinmekaniker DH Design og håndverk VG1 Design og håndverk VG2 Design og duodji VG2 Frisør Vardø vgs Nordkapp vgs Lakselv vgs Hammerfest vgs Alta vgs Samisk vgs Karasjok Samisk vgs Kautokeino Tana vgs LOSA-Gamvik LOSA-Hasvik LOSA-Lebesby LOSA-Måsøy LOSA-Berlevåg LOSA-Loppa LOSA-Tana, skolested Tana vgs Båtsfjord 1) undervisningsspråk er samisk 2) søknad sendes skolen 3) tilbudet er i samarbeid med næringslivet 9

10 Regionale tilbud Opplæringsregion nord Tilbudene under er tilbud som ikke gis i Finnmark, men som kan søkes via Finnmark til de aktuelle skolene og fylkene oversikten viser. MD MUSIKK, DANS OG DRAMA VG2 Dans, MDDAN2---- Fagerlia vgs Trondheim katedralskole Ole Vig vgs Inderøy vgs Olav Duun vgs Bodø vgs Kongsbakken vgs Polarsrkelen vgs VG3 Dans, MDDAN3---- Fagerlia vgs Trondheim katedralskole Ole Vig vgs Inderøy vgs Olav Duun vgs Bodø vgs Kongsbakken vgs BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Vg2 Treteknikk, BATRT2---- Gauldal vgs VG2 Overflateteknikk, BAOFT2---- Charlottenlund vgs Bodø vgs Verdal vgs DH DESIGN OG HÅNDVERK VG2 Aktivitør, DHAKT2---- Thora Storm vgs VG2 Blomsterdekoratør, DHBLD2---- Ørsta vgs VG2 Design og trearbeid, DHDTR2---- Gauldal vgs Kristiansund vgs VG2 Interiør og utstillingsdesign, DHIUD2---- Thora Storm vgs VG2 Design og tekstil DHDTE2---- Grong vgs Nord Trøndelag Sandnessjøen vgs Polarsirkelen vgs Bodin vgs Charlottenlund vgs Bardufoss Høgtun vgs VG3 Interiør, DHINT3---- Thora Storm vgs Bodin vgs VG3 Utstillingsdesign, DHUTS3---- ST STUDIESPESIALISERING VG1 Formgivingsfag STFOR1---- Stanges vgs Breivang vgs VG2 Formsgivingsfag STFOR2---- Stangnes vgs Breivang vgs EL ELEKTROFAG VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk, ELKVT2---- Strinda vgs Breivika vgs Haram vgs Møre- og Romsdal 10

11 Vg3 Automatisering, ELAUT3---- Kristiansund vgs Romsdal vgs Sykkylven vgs Ørsta vgs Strinda vgs Malvik vgs Meldal vgs Bodin vgs Polarsirkelen vgs Saltdal vgs Nordkjosbotn vgs VG3 Dataelektronikerfaget, ELDAT3---- Meldal vgs Fosen vgs Narvik vgs Kristiansund vgs VG3 Avionikerfaget, ELAVI3 Bardufoss Høgtun vgs HS HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG3 Apotekteknikk, HSAPO3---- Thora Storm vgs Hadsel vgs Breivika vgs Bodø vgs VG3 Helsesekretær, HSHES3---- Bodø vgs Hadsel vgs Breivika vgs VG3 Tannhelsesekretær, HSTAN3---- Borgund vsg Hadsel vgs Breivika vgs Bodø vgs VG2 Hudpleie, HSHUD2---- Malvik vgs Steinkjer vgs Mosjøen vgs VG3 Hudpleier, HSHUD3---- Malvik vgs Steinkjer vgs Mosjøen vgs Breivika vgs NA NATURBRUK VG2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag, NAADI2---- Gjermundnes vgs Skjetlein vgs Mære landbruksskole VG2 Skogbruk, NASBR2---- Mære landbruksskole Mosjøen vgs Vg3 Naturbruk, studiespesialisering, NANAB3---- Gjermundnes vgs Skjetlein vgs Mære landbruksskole Grong vgs Mosjøen vgs TP TEKNIKK- OG INDUSTRIELL PRODUKSJON VG2 Laboratoriefag, TPLAB2---- Melhus vgs Vg2 Brønnteknikk, TPBRT2---- Kristiansund vgs Sandnessjøen vgs Stangnes vgs 11

12 tilbud ved Pasvik folkehøgskole Folkehøgskolen ligger i Pasvikdalen 40 km fra Kirkenes. n er eksamens - og karakterfri. Aldersgrensen er 18 år på ordinært opptak. Vi har følgende linjetilbud (15 t/uka) Jakt og fiske Friluftsliv Finnmark Foto og reise Hundekjøring og villmarksliv Hestesport Norsk for fremmedspråklige I tillegg har du mulighet til å komponere din egen timeplan ut ifra et bredt valgfagtilbud ut ifra dine interesser. Se tilbudene på vår hjemmeside. Opptak og søknad Vi starter opptaket 1. februar og tar opp elever fortløpende helt fram til skolestart eller til linjene er fulltegnet. Du vil få svar ganske kort tid etter at søknaden er levert. Søknadsskjema og mer informasjon om skolen finner du på vår hjemmeside Tilbud til elever med spesialpedagogiske behov Pasvik folkehøgskole tar også inn elever med spesialpedagogiske behov. Elevene vil få et tilpasset opplegg på linjefaget sammen med de andre elevene. De vil i tillegg på oppfølging på ettermiddag/fritid etter behov. Søking gjøres både elektronisk via VIGO og på papir som rådgiveren ved elevens skole er behjelpelig med. En sak - kyndig vurdering skal være vedlagt og dette gjøres i samarbeid med PP-rådgiver. Ta gjerne kontakt med Pasvik folkehøgskolen tidligst mulig i søknadsprosessen. n ønsker å gi aktuelle elever muligheten til et besøk på folkehøgskolen før søknadsfristen. Søknadsfrist 1. februar. Ønsker du mer informasjon se: Báhčaveaji álbmotallaskuvla, tel Ketil Foss, rektor tel Kontaktinformasjon til skolene Vadsø Videregående skole Karl Rasmussens plass Vadsø Tlf: Vardø videregående skole gata Vardø Tlf: Kirkenes videregående skole Hessengveien Hesseng Tlf: Tana videregående skole Bonakas 9845 Tana Tlf: Karasjok samiske videregående skole 9730 Karasjok Tlf: Lakselv videregående skole Postboks Lakselv Tlf: Nordkapp maritime fag skole og videregående skole Postboks Honningsvåg Tlf: Hammerfest videregående skole Meridiangata Hammerfest Tlf: Alta videregående skole veien Alta Tlf: Kautokeino samiske videregående skole og reindriftsskole 9520 Kautokeino Tlf: shuset 9815 Vadsø Telefon: E-post: Foto av: Nordkapp, Kirkenes og Vardø videregående skoler, Pasvik folkehøgskole, UE Finnmark og Sigurd Jakola.

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK 2014-2015

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK 2014-2015 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK 2014-2015 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til videregående skole eller læreplass

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK. Opplæringstilbud skoleåret 2016-2017

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK. Opplæringstilbud skoleåret 2016-2017 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I FINNMARK Opplæringstilbud skoleåret 2016-2017 1 Til deg som søker videregående opplæring I denne katalogen finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke til eller

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark

OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark OPPLÆRINGSKATALOGEN for Finnmark 2011-2012 Videregående opplæring ffk.no finnmark.no I denne katalogen finner du en enkel oversikt over den informasjonen du trenger for å søke om plass i videre gående

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND 2018/2019 k a t n n i g # tilbudo #søk n adsf Søke rist r for fo e med be r h indiv trinnsre ov tt id 1. fe uell beh / brua r 201 andling: 8 # søknadsfrist Fellesinntak:

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG

2010-2011. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG 2010-2011 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORD-TRØNDELAG Søkere med tilretteleggingsbehov Elever som har hatt tilrettelegging i grunnskolen på prøver og eksamen skal gi melding om dette. Velg riktig

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015

OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2015 Til landslinjer konkurrerer søkere fra hele landet på lik linje om alle elevplassene. Til øvrige

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Tilbud og inntak 2013/2014

Tilbud og inntak 2013/2014 videregående opplæring i nordland Tilbud og inntak 2013/2014 SøknadSfriSter fellesinntak: 1. mars 2013 Søkere med behov for spesialundervisning: 1. februar 2013 Søknad Tidsplan for inntaket Åpning av søknadsweb

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom

Inntatte tot. STSSA3---- Språk, samfunnsfag og økonom Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 30 29 56 0 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 28 17 3 0 BABAT1HT-1 BA Spes.u egen gr, 1. år 1 1 1 11 0 0 BABYG2---- Byggteknikk 15 1

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1

0 Mosjøen videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 10 1 Nivå Skole Pr.omrkode Programomr. Ant Søkere m/rett Ant Søkere u/rett Totalt antall søkere til videregående skole i Nordland 8677 894 0 Aust-Lofoten videregående skoaolov0j--- Forberedende kurs for min.spr

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Tilbod ved dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 IDRET1---- IDRETTSFAG 1 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 1 STUSP1--I- STUDIESPES - ENTR OG BEDR.UTV 2 IDIDR2---- IDRETTSFAG 2 MDMUS2---- MUSIKK 3 IDIDR3---- IDRETTSFAG

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 0.03.00 336 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR3---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG 5 STFOR---- STUDIESPES,

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer