Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog"

Transkript

1 Nils T. Bjørke Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog Grunnskule Voss Sterom Hovslagarkurs Voss jordbruksskule agronom 4H plakett for fullført 4H program. (10 år) Militer førstegongsteneste buss sjåfør Voss jordbruksskule maskinkurs vår 1983 Forsøksringen hordaland ymse kurs i økonomi og grovfôrproduksjon til mjølkekyr Norsk landbrukssamvirke, Medietrening på høgt nivå 2000 Norsk landbrukssamvirke Lederutviklings program for tidige tillitsvalgte leiarar Internasjonal kommunikasjon og forståelse 2004 Yrkeserfaring Arbeid på garden frå skulealder Avløysar Avløysar hovslager Bonde Tillitsverv Leiar i Lystig 4H klubb Leiar Voss Bygdeungdomslag Fylkesstyremedlem i Hordaland Bygdeungdomslag Leiar i Hordaland BSF Varaordførar i Noregs Bygdeungdomslag Nestleiar i Voss Bondelag Leiar i Voss Bondelag Styremedlem Hordaland Bondelag 1999 Leiar i Hordaland Bondelag Styremedlem i innovasjon Hordaland frå Styremedlem i Norges Bondelag frå Kontaktutvalsleiar i Nortura nestleiar Norges bondelag Leiar Norges bondelag 2009-

2 Berit Hundåla Født 1959, gift og 2 døtre Har hovedansvar for drift av gårdsbruk med 145 v.f. sau og 650 da prod. skog i bygda Hundåla, på sørsida av Vefsnfjorden, ca 20 km fra Mosjøen, Nordland. : Examen Artium, Reallinja, Mosjøen gymnas Agronom og Agrotekniker, allsidig, Vefsn Landbruksskole Landbruksmaskinkurs, Skjetlein Landbruksskole Halvårsenhet i Naturfag med hovedvekt på akvakultur, Høgskolen i Nesna Diverse kurs i regi av Landbruksskole, Forsøksring, Bygdeungdomslag og Bondelag. Tillitsvalgtkurs i Kjøttsamvirket Lederutviklingsprogram i regi av Norsk Landbrukssamvirke Internasjonal kommunikasjon og forståelse, kurs i regi av Norsk Landbr.s.v Organisasjonserfaring: Leder av Nordland Bygdeungdomslag og medlem av styret i Nordland Bondelag, 2 år. ( ) 1.vara til styret i Norges Bygdeungdomslag, 1 år.( 1985/ 86) Medlem av styret i Vefsn Bondelag, 4 år.( ) Representant i Nordland Fylkesting i 8 år. ( ) - Medlem av Helse og miljøkomiteen i 4 år og nestleder i Næringskomiteen i 4 år. Medlem i Områdestyret for reindrift i Nordland i 6 år. ( , Landbrukets representant) Representant i Vefsn Kommunestyre i 14 år.( og ) Var leder av Omsorgsutvalget i Vefsn Var Varaordfører i Vefsn i perioden Sept ( til fødsel nr 2) Styremedlem og nestleder i Helgeland Sau og Geit, Medlem av Representantskapet i Norsk Sau og Geit, Leder av Vefsn Sau og Geit siden Medlem av styret for Vefsn Folkehøgskole Tillitsvalgt i Felleskjøpet, Trondheim, Tillitsvalgt i Gilde / Nortura , Styremedlem i Gilde NNS, , derav de to siste årene som nestleder i styret. - Var også Leder i kontaktutvalget på Helgeland og medlem av Konsernrådet i Nortura fram til høsten vara til styret i Norges Bondelag Medlem av styret i Norges Bondelag fra 2007 og 1.nestleder fra Nestleder i styret for FFL / JA ( Forskningsmidler over jordbruksavtalen og forskningsavgiftsmidler) Medlem av styret i Gjensidigestiftelsen fra Europas representant i styret i World Farmers Organisation( WFO)fra 2011 Yrkeserfaring Agronom, Statens Forskningsstasjon, Tingvoll, 8 mnd, Elektrolyseoperatør, Elkem Aluminium, Mosjøen, 5 mnd, 1981 Instruktør i husdyrfag, Vefsn Landbruksskole, Mosjøen, 10 mnd, Timelærer og vikarlærer ved Husvika barne og ungdomsskole, Husvika, årene Jordbruksavløser, Opland avløserring, Husvika, 50 % stilling, 9 år, Bonde, Hundåla gård,

3 Einar Frogner Personalia 53 år, gift og 2 barn Examen artium 1978 Agronom Jønsberg Landbruksskole 1980 Instruktørkurs i landbruksteknikk Blæstad 1982 Forvalterkurs Vinterlandbruksskolen 1983 Div kurs i Norsk Landbrukssamvirke; landbrukspolitikk, medietrening og internasjonal kommunikasjon og forståelse Styreseminar ved firma Bjartveit og Eikeset AS Gardsdrift Bonde på Dørum gard siden 1983 Kornproduksjon på 700 da Mjølkeproduksjon med kvote på 180 tonn. Samdrift med to andre med totalkvote på 420 tonn 400 da produktiv skog Driver noe med leiekjøring Politisk leder i Vang Nei til EU styremedlem i Hedmark Nei til EU varamedlem i kommunestyret i Hamar, By og Bygdelista Relevant organisasjonserfaring Har tidligere hatt lokale tillitsverv innen meieri, slakteri og forsikring årsmøteutsending i FKØ/FKØV styremedlem i Hedmark Forsøksring styremedlem i Hedmark BSF styremedlem i SND/Innovasjon Norge i Hedmark Bondelaget leder i Vang Bondelag styremedlem i Hedmark Bondelag medlem i valgnemnda i Norges Bondelag leder i Hedmark Bondelag AU/styremedlem i Norges Bondelag Oppgaver for Norges Bondelag Kornutvalget Styremedlem LHMS Representantskapet Landkreditt Leder i styringsgruppa for prosjekt Dataflyt

4 Synne Vahl Rogn Født 1970, gift, 1 barn Bonde på Brekka fra 1995 Yrkeserfaring Fylkesmannen i Telemark, matkoordinator Kulturlandskapet AS, daglig leder i eget selskap Telemarkreiser AL, markedssjef og nestleder Lilleborg Dagligvare, salgskonsulent divisjon hygiene 1997 Norsk Hydro / Manpower, salgsmedarbeider DanCenter, bookingsjef Nordis Euromarketing, markedskonsulent, daglig leder 1993 Coca Cola Norge, markedsprosjekt i dagligvare Høgskolen i Telemark Rauland Norges Markedshøyskole Oslo Universitetet i Oslo Telemark Distriktshøgskole Bø 2-årig studium i økonomi og administrasjon med reiseliv 1-årig studium i matematikk Handelshøyskolen BI, Porsgrunn Interesser Verv Friluftsliv, natur, jakt og fiske. Bøker og håndarbeid. Mat og matkultur. Tid og aktiviteter sammen med familie og venner dato: Styremedlem Norges Bondelag 2010 dato: Styremedlem Norges Bygdekvinnelag 2010 dato: Styremedlem Norske Lakseelver : Styreleder visitrjukan AS : Styremedlem Dag Bondeheim AS, Skien : 2. vara til styret i Norges Bondelag : 3. vara til styret i Norges Bondelag : Styremedlem Bamble Skogeierlag : Styremedlem Telemark Bondelag, valgt mars : 1. vara til styret i Telemark Bondelag, har møtt i styremøtene. Har stått på varamannslista i noen perioder før det. Annet Driver gård i Bamble, som vi overtok i 1995 Deltok på Female Future 2009 i regi av NHO. Programmet fokuserer på lederutvikling, retorikk, styrekompetanse og profesjonell nettverksbygging. Deltok på Ta Grep med Norsk Landbrukssamvirke 2009/10. Deltaker på kurs i Internasjonal Politikk og Kulturell forståelse i regi av Norsk Landbrukssamvirke høst 2011 vår 2012.

5 Gustav Grøholt Personalia Født 1966, gift, 2 barn Produksjon Tok over driften i 1999 og kjøpte i Gris: 55 årspurker i kombinert, leverer ca 300 smågris Jordbruk: 1150 da, bygg og såkornproduksjon Kulturlandskap/nærmiljø: 1150 da : Strategiarbeid i samvirkeforetak, BI : Hedmark Distriktshøgskole, 3-årig landbruksteknikk med bedriftsøkonomi : Jønsberg landbruksskole, 1 årlig agronomkurs for studenter : Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge, 2 årlig etatsutdanning i staten med pliktår på Terningmoen : Ajer videregående skole, Grunnkurs Handel og kontor, markedsføring og data Kurs Kurs i internasjonal politikk og kulturell forståelse i LS, Militære kurs; områdesjefskurs og avsnittsstabskurs for HV Sprøytekurs, KSL kurs, HMS kurs, Norsvin skolen og diverse svinefaglig kurs, Truckfører kurs, Brannkurs: brevkurs, røykdykkerkrus, grunnkurs for deltidsbrannmenn Praksis Født og oppvokst på gard, arbeidet onner og fritid Plikttjeneste FDI 5 IR 5, Terningmoen Produksjonsveileder svin, Gilde Hed-Opp Diverse engasjement ved Østoppland HV-distrikt 05 som, instruktør, kontolloffiser, personelloffiser, Kvartermester og Hovedinstruktør Salgskonsulent, landbruksmaskiner, FKØV, avd. Hamar Brannmann, deltid, Hedemarken interkommunale brann og feiervesen Selvstendig næringsdrivende bonde Verv Leder Fauskar 4H og Bygdeungdomslaget: Styremedlem, og leder i lokallag og fylkessalg Bygdeungdomslagsrepresentant i Hedmark bondelag Løten rødekors hjelpekorps: adm. Leder og instruktørleder Tillitsvalgt for ansatte i FKØ, årsmøteutsending Styremedlem, president og visepresident i Løten Lions Club Leder Norsvin Løten, Nestleder Norsvin Hedmark Nesteleder Løten Bondelag Styremedlem, nestleder og leder av Hedmark Forsøksring Grunnlegger og beskytter i Løiten aquavitens venner Årsmøteutsending Gilde Norsk Kjøtt Styremedlem i FKØ/FKA fra 2005 nestleder fra 2010 Styremedlem i Norsk Felleskjøp fra 2010 Styreleder i Landbrukets arbeidsgiverforening

6 Bjørn Gimming Født 1972 Utdannelse: : Lederutviklingsprogrammet «Ta Grep», Norsk Landbrukssamvirke : Lederutviklingsprogram Norsk Landbrukssamvirke : Cand agric, Jord- og plantekultur, Norges Landbrukshøgskole : Utskrevet sersjantkurs, HVK/førstegangstjeneste : Agronom, Tomb Jordbruksskole : Examen artium, Christian August videregående skole Praksis: 1999 d.d.: Bonde Før 1999: Div. sommerjobber innen landbruket Tillitsverv: 2011 d.d.: Medlem Genressursutvalg for kulturplanter, Norsk Genressurssenter 2009 d.d.: Leder Østfold Bondelag 2009 d.d.: Styremedlem Utmarksavd. for Østfold og Akershus 2009 d.d.: Medlem rådgivende utvalg Forurens, Miljø2015, Norges Forskningsråd 2008 d.d.: Leder av Norges Bondelags miljø- og kvalitetsutvalg : Leder Norsk Havreforening : Medlem av Gjensidige forsikring eierutvalg : Styremedlem Norsk Havreforening : Nestleder Østfold Bondelag : Styremedlem Østfold Bondelag : Leder av Norges Bondelags kornutvalg : Varamedlem til styret i Norsk Matraps : Varamedlem til styret i Forsøksringen SørØst : 1. vara til styret i Østfold Bondelag : Styremedlem i Idd Bondelag : Medlem i felles kornutvalg for Østfold og Akershus Bondelag : Medlem i fagutvalg Institutt for plantefag, NLH : Medlem i fagutvalg Plantevern, NLH : Styremedlem i Idd Bygdeungdomslag Annet: : Liaisonoffiser (Lt), Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 Gårdsdriften: 600 daa fulldyrka (herav 130 daa leid) + 24 daa innmarksbeite 18 ammekyr Leiekjøring (kornproduksjon) Maskinsamarbeid i kornproduksjon med 2 naboer 2100 daa skog

7 Bjarne Leonhardsen Født: 1952 Agronomutdanning Kleiva i Vesterålen 1970 Overtok gårdsbruket i 1982, og har drevet sammen med Janne siden geitbruk vinterforet sau årspurker i kombinertproduksjon, i dag 180 melkegeit og en kvote på liter Kommunale verv Kommunal landbruksnemd - skolestyret Kommunestyret formannskap nærings og tiltaksnemd Kommunestyret formannskap - varaordfører helse og sosialutvalg leder nærings og tiltaksnemd vara teknisk hovedutvalg Ledet forprosjekt nytt sykehjem, bygget ut fjøset og yngstemann født Kommunestyret formannskap leder helse og sosialutvalg Kommunestyret formannskap gruppeleder kommunestyret Verv styret i lokalt idrettslag 4 år som leder Startet amatørteater leder i 22år styret i lokalt bondelag 3år som leder arbeidsutvalg i produsentlag 3år som leder styret Troms bondelag styret i Tine meieriet nord Leder Troms landbruksfaglige senter vara til styret i Norges Bondelag Styreleder kompetansesenter geit

8 Kristin Ianssen Født: 1960, gift, 3 barn Produksjon: Svineproduksjon kombinert 35 purker, avlsbesetning Landsvin Korn 300 da, skog 500 da Norges Landbrukshøyskole , husdyrbruk Dr.scient hovedfag statistikk (ikke fullført avhandling) Kursprogram Norsk Landbrukssamvirke -Ta Grep -Lederutviklingsprogram for toppledere i landbruket -Mediakurs - BI Samvirkeforetak strategi og forretningsvirksomhet Yrkesliv Norsvin Bonde i Eidsberg 1997 Avlskonsulent og avlsforsker (kontorsted Inst for husdyrfag, Ås) Tillitsverv Tillitsverv på alle nivå i flere av landbrukets organisasjoner fra 1998 Kimen Såvarelaboratorie styremedlem Nortura : Verdikjedeutvalg Svin , årsmøteutsending Bondelaget: Eidsberg Bondelag leder Medlem Representantskap (fra Norsvin) Norsvin: lokallag og fylkeslag (nestleder , leder 2005/2006) Norsvin sentralt : Styreleder Norsvin International: Styreleder Norsk Landbrukssamvirke styremedlem (fra Norsvin) Representantskap Norsk Bonde- og Småbrukarlag (fra NL) Øvrige verv: Medlemsvalgt i Coop Øst, lokale lag og foreninger

9 Arnstein Røyneberg Født: 1981, gift, 1 barn Melkeproduksjon: Samdrift liter med fult påsett. 28 ammekyr Utdannelse Grunnskole 3 år jordbruksskole (Lyngdal jordbruksskole) år moderne husbruk Medietrening Landbruksamvirket Yrkeserfaring Arbeidet på gården fra skolealder Håndmann/ maskinfører; anleggsgartner firma: Bonde: Tillitsverv Styremedlem Sola bondelag: Leder Sola bondelag: Ungdomsrådet Gilde: Arbeidsutvalget Tine: Leder Sola bondelag: vara Norges Bondelag vara Rogaland bondelag 2012-

10 Birte Usland Født 1972, gift og to barn Nøkkelkompetanse: Jeg har mangfoldig kompetanse fra styre og organisasjonsarbeid, er dyktig på nettverksbygging, og har bred erfaring på kommunikasjons arbeid, bla dagspressen, foredrag, kronikker og sosiale medier. Mange år som både tillitsvalgt og selvstendig næringsdrivende har gitt meg god og bred innsikt i forvaltningen og det politiske systemet, samt den sterke verdien av å sette seg mål og å nå de i samhandling med andre mennesker. Viktigste yrkeserfaring: 1996 d.d.: Selvstendig næringsdrivende. Bonde på Høye: melk, jordbærproduksjon og skog. Bygger for tiden nytt fjøs til melkeproduksjonen : Styret i LFR, nå Norsk Landbruksrådgiving d.d.: Fylkesleder i Vest Agder Bondelag. I samme tidsrom har jeg bl.a. vært med i Miljø- og Kvalitetsutvalget i Norges Bondelag, Styreleder i Landbrukets Dag, medlem i Sørlandets Samferdsels løft, Landbrukets Samarbeidsråd og styret i Agrol. Jeg har også vært lokallagsleder og nest leder i fylkesstyret : Konsernstyremedlem i Nortura 2009 d.d.: Styret i Innovasjon Norge Agder 2011 d.d.: Kommunestyret, formannskap og varaordfører, Ap, Marnardal kommune. Har i tillegg vært medlem i valgkommiteen i Norsk Landbruksrådgiving og Tine. Relevant utdannelse og kurs: Grunnkurs handel og kontor og 3 - årig agronom med studiekompetanse. Styrekompetanse, strategi i samvirkeforetak og media og kommunikasjon på BI. Ta Grep, lederutviklingsprogrammet til Norsk Landbrukssamvirke. Female Future, NHO lederutviklingsprogram. Kurs i landbrukspolitkk Referanser: Siri Mathiesen, NHO direktør Agder. Tlf: Linda Verdal, leder i Vest Agder Arbeideparti. Tlf: Terje Damman, Fylkesordfører i Vest Agder, Høyre. Tlf: Dag Petter Sødal, Landbruksdirektør i Vest Agder. Tlf: Agnes Nordgård, LO sekretær Aust Agder. Tlf:

11 Odd Christian Stenerud Født 1962, gift, 3 barn Starta saman med kona som gardbrukere i 1984,driv i dag melkeproduksjon som vi har auka frå 30 tonn til 400 tonn. Har og restaurert Hogstein fyrstajon,har no 4 hus til utleige. Garden ligg på Godøya, utanfor Ålesund : Ex.artium,Ålesund Agronom Lederutviklingsprogram, Norsk Landbrukssamvirke Fram Agro kurs,innovasjon Norge sitt bedriftslederkurs for bønder BI Styrekompetansekurs Yrkeserfaring Bonde i 28 år Organisasjonserfaring: Leder i Giske Bondelag 10 år Ordfører i Møre og Romsdal Bondelag 10 år Ordfører Norges Bondelag 7 år Tillitsmann for Gilde/Nortura 14 år Styreleder Borgund Folkehøgskule 7 år Kommunestyrerepresentant Giske Kommune 4 år (Krf) Styreleder Godøy Bedehus 10 år Styreleder Godøy Indremisjon 2 år Kordirigent 14 år

12 Arne Magnus Aasen Født 1961, Gift, fire barn Arbeidserfaring Født og oppvokst i Førde i Sogn og Fjordane. Kjøpte eit nedlagt bruk i Tingvoll i Møre og Romsdal i Driv i dag i samdrift med eldste sønn. Produksjonen er melk, storfekjøtt, sau og ved. Arbeidde som selgar i Bjørn Berge Agentur i Førde Ansvarleg for sau og griseproduksjonen ved Lyngdal Jordbruksskule Instruktør i hagebruk ved Lyngdal Jordbruksskule Aktuelle tillitsverv Styreleiar i Norsk Landbruksrådgiving (tidligare Landbrukets Forsøksringer) frå Medlem i styret samme organisasjon sidan Styreleiar i lokal forsøksring i ti år fram til Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag Medlem av valgkomiteen Norges Bondelag Leiar av valgkomiteen i M&R Bondelag i fleire periodar sist i Leiar av det lokale bondelaget i mange år fordelt på to periodar. Leiar i to kommunale byggekomitear Agronom ved Lyngdal Jordbruksskule Eksamen artium realfag Førde Gymnas Hobby Familien og gardsdrifta tok all tid dei første åra etter Etter kvart som eg vart med i styre og stell har det tatt meir og meir tid, slik at det ikkje har blitt tid til så mykje anna, men eg er glad i naturen. Og er nok i familiens auge ein ivrig jeger!

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte Sentral valgkomite i Geno SA har i 2013-2014 bestått av følgende personer: Asgeir Pollestad Region Sør (leder) Halvard Oppervoll

Detaljer

Curriculum Vitae (cv)

Curriculum Vitae (cv) Curriculum Vitae (cv) Kandidatar til fylkestingsvalet 2011 Nominasjonsnemnda i Senterpartiet Innleiing. I dette hefte finn vi cv ar for dei fleste som er føreslegne i samband med 1. runde av nominasjonen

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013

Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013 Valgkomiteens innstilling landsmøtet 2013 Valgkomiteen har bestått av: Oddvar Igland, leder Aksel Hagen Mona Høvset Gerhard Prøsch Elin Maria L'Estrange Per-Magnus Finnanger Sandsmark Simen Andrè Knutssøn

Detaljer

BUSKERUD VALKOMITEENS INNSTILLLING PRESENTASJON AV KANDIDATER. Verv Navn Sted Periode

BUSKERUD VALKOMITEENS INNSTILLLING PRESENTASJON AV KANDIDATER. Verv Navn Sted Periode BUSKERUD Årsmøterepresentant Liv Margaretha Berven Veggli Ny for 2 år Årsmøterepresentant Torleif Olav Terum Modum På valg i 2016 1. Vararepresentant Hans Terje Hamremoen Krødsherad På valg i 2016 2. Vararepresentant

Detaljer

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING KNUT AARSLAND... 1 OLAV MARTIN BAKHEIM... 2 ARNT NARVE BORDAL... 2 GEIR FISKNES... 3 ARVID HAMMER... 4 JORUNN GRANDE...

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2012 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot i jordbruksforhandlingane Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 3 Innhald Året då

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer

Troms Bondelag. Årsmelding 2009

Troms Bondelag. Årsmelding 2009 Troms Bondelag Årsmelding 2009 Side 2 Side 3 2. Innholdsfortegnelse 1. Leders side...2 2. Innholdsfortegnelse...4 3. Fylkesstyret i Troms Bondelag...6 4. Utvalg og representanter...7 4.1 Utvalg i regi

Detaljer

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE

Bygdekvinner. Grepa kvinner! 1913-2013: 100-årsjubileum. 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Bygdekvinner Medlemsblad for Norges bygdekvinnelag utgave 1-2013 1913-2013: 100-årsjubileum Grepa kvinner! 10 - Samvirkemodellen i vinden 16 - Ei bygdekvinne for stemmerett 28 - Alle gode ting er TRE Leder

Detaljer

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet

Årsmelding 2005. Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse. framkant av fylkesårsmøtet Årsmelding 2005 Innleiarane på Bondelagets næringskonferanse i framkant av fylkesårsmøtet på Hotell Alexandra i Molde 11. mars. Heile 19 innlegg ved bonden og dei gode hjelparane. Namn sjå side 64. (Foto:

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200

Årsmelding 2014. ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 ISSN 0546-3238 Forsidefoto: Brot jordbruksforhandlingar 2014 Foto: Arild Erlien Opplag: 1200 2 Årsmelding 2014 Innhold 2014 - blå vind over landet 5 Medlemmar og lokallag

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.30 på Fossberg, Lom

INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE. tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.30 på Fossberg, Lom Skjåk Skogeierlag INNKALLING TIL ÅRSMØTE / ANDELSEIERMØTE tirsdag 10. mars 2015 kl. 19.30 på Fossberg, Lom Skjåk og Lom Skogeierlag avholder sine møter sammen. Møtene starter med en felles del der følgende

Detaljer

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av:

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: 1 av 11 Fylkesstyrets arbeid Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: Leder: Asbjørn Helland, Egge og Kvam (2012) Nestleder: Kåre Peder Aakre, Nærøy (2012) Styremedlemmer: Anders Røflo,

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17 Årsmelding 2009 Hedmark Bondelag Høyvangveien 40, 2322 Ridabu Telefon: 62 55 53 10 e-post: hedmark@bondelaget.no Internett: www.bondelaget.no/hedmark Bankkonto: 1800.07.00912 Innhold Bondesangen 3 Forord

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Toppleder i grønn kjeledress

Toppleder i grønn kjeledress Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Publikasjonsnummer 7(118) 2012 Toppleder i grønn kjeledress Dybdeintervju med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal. Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Bioforsk

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer