Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog"

Transkript

1 Nils T. Bjørke Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog Grunnskule Voss Sterom Hovslagarkurs Voss jordbruksskule agronom 4H plakett for fullført 4H program. (10 år) Militer førstegongsteneste buss sjåfør Voss jordbruksskule maskinkurs vår 1983 Forsøksringen hordaland ymse kurs i økonomi og grovfôrproduksjon til mjølkekyr Norsk landbrukssamvirke, Medietrening på høgt nivå 2000 Norsk landbrukssamvirke Lederutviklings program for tidige tillitsvalgte leiarar Internasjonal kommunikasjon og forståelse 2004 Yrkeserfaring Arbeid på garden frå skulealder Avløysar Avløysar hovslager Bonde Tillitsverv Leiar i Lystig 4H klubb Leiar Voss Bygdeungdomslag Fylkesstyremedlem i Hordaland Bygdeungdomslag Leiar i Hordaland BSF Varaordførar i Noregs Bygdeungdomslag Nestleiar i Voss Bondelag Leiar i Voss Bondelag Styremedlem Hordaland Bondelag 1999 Leiar i Hordaland Bondelag Styremedlem i innovasjon Hordaland frå Styremedlem i Norges Bondelag frå Kontaktutvalsleiar i Nortura nestleiar Norges bondelag Leiar Norges bondelag 2009-

2 Berit Hundåla Født 1959, gift og 2 døtre Har hovedansvar for drift av gårdsbruk med 145 v.f. sau og 650 da prod. skog i bygda Hundåla, på sørsida av Vefsnfjorden, ca 20 km fra Mosjøen, Nordland. : Examen Artium, Reallinja, Mosjøen gymnas Agronom og Agrotekniker, allsidig, Vefsn Landbruksskole Landbruksmaskinkurs, Skjetlein Landbruksskole Halvårsenhet i Naturfag med hovedvekt på akvakultur, Høgskolen i Nesna Diverse kurs i regi av Landbruksskole, Forsøksring, Bygdeungdomslag og Bondelag. Tillitsvalgtkurs i Kjøttsamvirket Lederutviklingsprogram i regi av Norsk Landbrukssamvirke Internasjonal kommunikasjon og forståelse, kurs i regi av Norsk Landbr.s.v Organisasjonserfaring: Leder av Nordland Bygdeungdomslag og medlem av styret i Nordland Bondelag, 2 år. ( ) 1.vara til styret i Norges Bygdeungdomslag, 1 år.( 1985/ 86) Medlem av styret i Vefsn Bondelag, 4 år.( ) Representant i Nordland Fylkesting i 8 år. ( ) - Medlem av Helse og miljøkomiteen i 4 år og nestleder i Næringskomiteen i 4 år. Medlem i Områdestyret for reindrift i Nordland i 6 år. ( , Landbrukets representant) Representant i Vefsn Kommunestyre i 14 år.( og ) Var leder av Omsorgsutvalget i Vefsn Var Varaordfører i Vefsn i perioden Sept ( til fødsel nr 2) Styremedlem og nestleder i Helgeland Sau og Geit, Medlem av Representantskapet i Norsk Sau og Geit, Leder av Vefsn Sau og Geit siden Medlem av styret for Vefsn Folkehøgskole Tillitsvalgt i Felleskjøpet, Trondheim, Tillitsvalgt i Gilde / Nortura , Styremedlem i Gilde NNS, , derav de to siste årene som nestleder i styret. - Var også Leder i kontaktutvalget på Helgeland og medlem av Konsernrådet i Nortura fram til høsten vara til styret i Norges Bondelag Medlem av styret i Norges Bondelag fra 2007 og 1.nestleder fra Nestleder i styret for FFL / JA ( Forskningsmidler over jordbruksavtalen og forskningsavgiftsmidler) Medlem av styret i Gjensidigestiftelsen fra Europas representant i styret i World Farmers Organisation( WFO)fra 2011 Yrkeserfaring Agronom, Statens Forskningsstasjon, Tingvoll, 8 mnd, Elektrolyseoperatør, Elkem Aluminium, Mosjøen, 5 mnd, 1981 Instruktør i husdyrfag, Vefsn Landbruksskole, Mosjøen, 10 mnd, Timelærer og vikarlærer ved Husvika barne og ungdomsskole, Husvika, årene Jordbruksavløser, Opland avløserring, Husvika, 50 % stilling, 9 år, Bonde, Hundåla gård,

3 Einar Frogner Personalia 53 år, gift og 2 barn Examen artium 1978 Agronom Jønsberg Landbruksskole 1980 Instruktørkurs i landbruksteknikk Blæstad 1982 Forvalterkurs Vinterlandbruksskolen 1983 Div kurs i Norsk Landbrukssamvirke; landbrukspolitikk, medietrening og internasjonal kommunikasjon og forståelse Styreseminar ved firma Bjartveit og Eikeset AS Gardsdrift Bonde på Dørum gard siden 1983 Kornproduksjon på 700 da Mjølkeproduksjon med kvote på 180 tonn. Samdrift med to andre med totalkvote på 420 tonn 400 da produktiv skog Driver noe med leiekjøring Politisk leder i Vang Nei til EU styremedlem i Hedmark Nei til EU varamedlem i kommunestyret i Hamar, By og Bygdelista Relevant organisasjonserfaring Har tidligere hatt lokale tillitsverv innen meieri, slakteri og forsikring årsmøteutsending i FKØ/FKØV styremedlem i Hedmark Forsøksring styremedlem i Hedmark BSF styremedlem i SND/Innovasjon Norge i Hedmark Bondelaget leder i Vang Bondelag styremedlem i Hedmark Bondelag medlem i valgnemnda i Norges Bondelag leder i Hedmark Bondelag AU/styremedlem i Norges Bondelag Oppgaver for Norges Bondelag Kornutvalget Styremedlem LHMS Representantskapet Landkreditt Leder i styringsgruppa for prosjekt Dataflyt

4 Synne Vahl Rogn Født 1970, gift, 1 barn Bonde på Brekka fra 1995 Yrkeserfaring Fylkesmannen i Telemark, matkoordinator Kulturlandskapet AS, daglig leder i eget selskap Telemarkreiser AL, markedssjef og nestleder Lilleborg Dagligvare, salgskonsulent divisjon hygiene 1997 Norsk Hydro / Manpower, salgsmedarbeider DanCenter, bookingsjef Nordis Euromarketing, markedskonsulent, daglig leder 1993 Coca Cola Norge, markedsprosjekt i dagligvare Høgskolen i Telemark Rauland Norges Markedshøyskole Oslo Universitetet i Oslo Telemark Distriktshøgskole Bø 2-årig studium i økonomi og administrasjon med reiseliv 1-årig studium i matematikk Handelshøyskolen BI, Porsgrunn Interesser Verv Friluftsliv, natur, jakt og fiske. Bøker og håndarbeid. Mat og matkultur. Tid og aktiviteter sammen med familie og venner dato: Styremedlem Norges Bondelag 2010 dato: Styremedlem Norges Bygdekvinnelag 2010 dato: Styremedlem Norske Lakseelver : Styreleder visitrjukan AS : Styremedlem Dag Bondeheim AS, Skien : 2. vara til styret i Norges Bondelag : 3. vara til styret i Norges Bondelag : Styremedlem Bamble Skogeierlag : Styremedlem Telemark Bondelag, valgt mars : 1. vara til styret i Telemark Bondelag, har møtt i styremøtene. Har stått på varamannslista i noen perioder før det. Annet Driver gård i Bamble, som vi overtok i 1995 Deltok på Female Future 2009 i regi av NHO. Programmet fokuserer på lederutvikling, retorikk, styrekompetanse og profesjonell nettverksbygging. Deltok på Ta Grep med Norsk Landbrukssamvirke 2009/10. Deltaker på kurs i Internasjonal Politikk og Kulturell forståelse i regi av Norsk Landbrukssamvirke høst 2011 vår 2012.

5 Gustav Grøholt Personalia Født 1966, gift, 2 barn Produksjon Tok over driften i 1999 og kjøpte i Gris: 55 årspurker i kombinert, leverer ca 300 smågris Jordbruk: 1150 da, bygg og såkornproduksjon Kulturlandskap/nærmiljø: 1150 da : Strategiarbeid i samvirkeforetak, BI : Hedmark Distriktshøgskole, 3-årig landbruksteknikk med bedriftsøkonomi : Jønsberg landbruksskole, 1 årlig agronomkurs for studenter : Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge, 2 årlig etatsutdanning i staten med pliktår på Terningmoen : Ajer videregående skole, Grunnkurs Handel og kontor, markedsføring og data Kurs Kurs i internasjonal politikk og kulturell forståelse i LS, Militære kurs; områdesjefskurs og avsnittsstabskurs for HV Sprøytekurs, KSL kurs, HMS kurs, Norsvin skolen og diverse svinefaglig kurs, Truckfører kurs, Brannkurs: brevkurs, røykdykkerkrus, grunnkurs for deltidsbrannmenn Praksis Født og oppvokst på gard, arbeidet onner og fritid Plikttjeneste FDI 5 IR 5, Terningmoen Produksjonsveileder svin, Gilde Hed-Opp Diverse engasjement ved Østoppland HV-distrikt 05 som, instruktør, kontolloffiser, personelloffiser, Kvartermester og Hovedinstruktør Salgskonsulent, landbruksmaskiner, FKØV, avd. Hamar Brannmann, deltid, Hedemarken interkommunale brann og feiervesen Selvstendig næringsdrivende bonde Verv Leder Fauskar 4H og Bygdeungdomslaget: Styremedlem, og leder i lokallag og fylkessalg Bygdeungdomslagsrepresentant i Hedmark bondelag Løten rødekors hjelpekorps: adm. Leder og instruktørleder Tillitsvalgt for ansatte i FKØ, årsmøteutsending Styremedlem, president og visepresident i Løten Lions Club Leder Norsvin Løten, Nestleder Norsvin Hedmark Nesteleder Løten Bondelag Styremedlem, nestleder og leder av Hedmark Forsøksring Grunnlegger og beskytter i Løiten aquavitens venner Årsmøteutsending Gilde Norsk Kjøtt Styremedlem i FKØ/FKA fra 2005 nestleder fra 2010 Styremedlem i Norsk Felleskjøp fra 2010 Styreleder i Landbrukets arbeidsgiverforening

6 Bjørn Gimming Født 1972 Utdannelse: : Lederutviklingsprogrammet «Ta Grep», Norsk Landbrukssamvirke : Lederutviklingsprogram Norsk Landbrukssamvirke : Cand agric, Jord- og plantekultur, Norges Landbrukshøgskole : Utskrevet sersjantkurs, HVK/førstegangstjeneste : Agronom, Tomb Jordbruksskole : Examen artium, Christian August videregående skole Praksis: 1999 d.d.: Bonde Før 1999: Div. sommerjobber innen landbruket Tillitsverv: 2011 d.d.: Medlem Genressursutvalg for kulturplanter, Norsk Genressurssenter 2009 d.d.: Leder Østfold Bondelag 2009 d.d.: Styremedlem Utmarksavd. for Østfold og Akershus 2009 d.d.: Medlem rådgivende utvalg Forurens, Miljø2015, Norges Forskningsråd 2008 d.d.: Leder av Norges Bondelags miljø- og kvalitetsutvalg : Leder Norsk Havreforening : Medlem av Gjensidige forsikring eierutvalg : Styremedlem Norsk Havreforening : Nestleder Østfold Bondelag : Styremedlem Østfold Bondelag : Leder av Norges Bondelags kornutvalg : Varamedlem til styret i Norsk Matraps : Varamedlem til styret i Forsøksringen SørØst : 1. vara til styret i Østfold Bondelag : Styremedlem i Idd Bondelag : Medlem i felles kornutvalg for Østfold og Akershus Bondelag : Medlem i fagutvalg Institutt for plantefag, NLH : Medlem i fagutvalg Plantevern, NLH : Styremedlem i Idd Bygdeungdomslag Annet: : Liaisonoffiser (Lt), Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 Gårdsdriften: 600 daa fulldyrka (herav 130 daa leid) + 24 daa innmarksbeite 18 ammekyr Leiekjøring (kornproduksjon) Maskinsamarbeid i kornproduksjon med 2 naboer 2100 daa skog

7 Bjarne Leonhardsen Født: 1952 Agronomutdanning Kleiva i Vesterålen 1970 Overtok gårdsbruket i 1982, og har drevet sammen med Janne siden geitbruk vinterforet sau årspurker i kombinertproduksjon, i dag 180 melkegeit og en kvote på liter Kommunale verv Kommunal landbruksnemd - skolestyret Kommunestyret formannskap nærings og tiltaksnemd Kommunestyret formannskap - varaordfører helse og sosialutvalg leder nærings og tiltaksnemd vara teknisk hovedutvalg Ledet forprosjekt nytt sykehjem, bygget ut fjøset og yngstemann født Kommunestyret formannskap leder helse og sosialutvalg Kommunestyret formannskap gruppeleder kommunestyret Verv styret i lokalt idrettslag 4 år som leder Startet amatørteater leder i 22år styret i lokalt bondelag 3år som leder arbeidsutvalg i produsentlag 3år som leder styret Troms bondelag styret i Tine meieriet nord Leder Troms landbruksfaglige senter vara til styret i Norges Bondelag Styreleder kompetansesenter geit

8 Kristin Ianssen Født: 1960, gift, 3 barn Produksjon: Svineproduksjon kombinert 35 purker, avlsbesetning Landsvin Korn 300 da, skog 500 da Norges Landbrukshøyskole , husdyrbruk Dr.scient hovedfag statistikk (ikke fullført avhandling) Kursprogram Norsk Landbrukssamvirke -Ta Grep -Lederutviklingsprogram for toppledere i landbruket -Mediakurs - BI Samvirkeforetak strategi og forretningsvirksomhet Yrkesliv Norsvin Bonde i Eidsberg 1997 Avlskonsulent og avlsforsker (kontorsted Inst for husdyrfag, Ås) Tillitsverv Tillitsverv på alle nivå i flere av landbrukets organisasjoner fra 1998 Kimen Såvarelaboratorie styremedlem Nortura : Verdikjedeutvalg Svin , årsmøteutsending Bondelaget: Eidsberg Bondelag leder Medlem Representantskap (fra Norsvin) Norsvin: lokallag og fylkeslag (nestleder , leder 2005/2006) Norsvin sentralt : Styreleder Norsvin International: Styreleder Norsk Landbrukssamvirke styremedlem (fra Norsvin) Representantskap Norsk Bonde- og Småbrukarlag (fra NL) Øvrige verv: Medlemsvalgt i Coop Øst, lokale lag og foreninger

9 Arnstein Røyneberg Født: 1981, gift, 1 barn Melkeproduksjon: Samdrift liter med fult påsett. 28 ammekyr Utdannelse Grunnskole 3 år jordbruksskole (Lyngdal jordbruksskole) år moderne husbruk Medietrening Landbruksamvirket Yrkeserfaring Arbeidet på gården fra skolealder Håndmann/ maskinfører; anleggsgartner firma: Bonde: Tillitsverv Styremedlem Sola bondelag: Leder Sola bondelag: Ungdomsrådet Gilde: Arbeidsutvalget Tine: Leder Sola bondelag: vara Norges Bondelag vara Rogaland bondelag 2012-

10 Birte Usland Født 1972, gift og to barn Nøkkelkompetanse: Jeg har mangfoldig kompetanse fra styre og organisasjonsarbeid, er dyktig på nettverksbygging, og har bred erfaring på kommunikasjons arbeid, bla dagspressen, foredrag, kronikker og sosiale medier. Mange år som både tillitsvalgt og selvstendig næringsdrivende har gitt meg god og bred innsikt i forvaltningen og det politiske systemet, samt den sterke verdien av å sette seg mål og å nå de i samhandling med andre mennesker. Viktigste yrkeserfaring: 1996 d.d.: Selvstendig næringsdrivende. Bonde på Høye: melk, jordbærproduksjon og skog. Bygger for tiden nytt fjøs til melkeproduksjonen : Styret i LFR, nå Norsk Landbruksrådgiving d.d.: Fylkesleder i Vest Agder Bondelag. I samme tidsrom har jeg bl.a. vært med i Miljø- og Kvalitetsutvalget i Norges Bondelag, Styreleder i Landbrukets Dag, medlem i Sørlandets Samferdsels løft, Landbrukets Samarbeidsråd og styret i Agrol. Jeg har også vært lokallagsleder og nest leder i fylkesstyret : Konsernstyremedlem i Nortura 2009 d.d.: Styret i Innovasjon Norge Agder 2011 d.d.: Kommunestyret, formannskap og varaordfører, Ap, Marnardal kommune. Har i tillegg vært medlem i valgkommiteen i Norsk Landbruksrådgiving og Tine. Relevant utdannelse og kurs: Grunnkurs handel og kontor og 3 - årig agronom med studiekompetanse. Styrekompetanse, strategi i samvirkeforetak og media og kommunikasjon på BI. Ta Grep, lederutviklingsprogrammet til Norsk Landbrukssamvirke. Female Future, NHO lederutviklingsprogram. Kurs i landbrukspolitkk Referanser: Siri Mathiesen, NHO direktør Agder. Tlf: Linda Verdal, leder i Vest Agder Arbeideparti. Tlf: Terje Damman, Fylkesordfører i Vest Agder, Høyre. Tlf: Dag Petter Sødal, Landbruksdirektør i Vest Agder. Tlf: Agnes Nordgård, LO sekretær Aust Agder. Tlf:

11 Odd Christian Stenerud Født 1962, gift, 3 barn Starta saman med kona som gardbrukere i 1984,driv i dag melkeproduksjon som vi har auka frå 30 tonn til 400 tonn. Har og restaurert Hogstein fyrstajon,har no 4 hus til utleige. Garden ligg på Godøya, utanfor Ålesund : Ex.artium,Ålesund Agronom Lederutviklingsprogram, Norsk Landbrukssamvirke Fram Agro kurs,innovasjon Norge sitt bedriftslederkurs for bønder BI Styrekompetansekurs Yrkeserfaring Bonde i 28 år Organisasjonserfaring: Leder i Giske Bondelag 10 år Ordfører i Møre og Romsdal Bondelag 10 år Ordfører Norges Bondelag 7 år Tillitsmann for Gilde/Nortura 14 år Styreleder Borgund Folkehøgskule 7 år Kommunestyrerepresentant Giske Kommune 4 år (Krf) Styreleder Godøy Bedehus 10 år Styreleder Godøy Indremisjon 2 år Kordirigent 14 år

12 Arne Magnus Aasen Født 1961, Gift, fire barn Arbeidserfaring Født og oppvokst i Førde i Sogn og Fjordane. Kjøpte eit nedlagt bruk i Tingvoll i Møre og Romsdal i Driv i dag i samdrift med eldste sønn. Produksjonen er melk, storfekjøtt, sau og ved. Arbeidde som selgar i Bjørn Berge Agentur i Førde Ansvarleg for sau og griseproduksjonen ved Lyngdal Jordbruksskule Instruktør i hagebruk ved Lyngdal Jordbruksskule Aktuelle tillitsverv Styreleiar i Norsk Landbruksrådgiving (tidligare Landbrukets Forsøksringer) frå Medlem i styret samme organisasjon sidan Styreleiar i lokal forsøksring i ti år fram til Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag Medlem av valgkomiteen Norges Bondelag Leiar av valgkomiteen i M&R Bondelag i fleire periodar sist i Leiar av det lokale bondelaget i mange år fordelt på to periodar. Leiar i to kommunale byggekomitear Agronom ved Lyngdal Jordbruksskule Eksamen artium realfag Førde Gymnas Hobby Familien og gardsdrifta tok all tid dei første åra etter Etter kvart som eg vart med i styre og stell har det tatt meir og meir tid, slik at det ikkje har blitt tid til så mykje anna, men eg er glad i naturen. Og er nok i familiens auge ein ivrig jeger!

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Bosted: Beitstad, Steinkjer kommune Alder: 46 år Produksjon: Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Bjørn Gimming

Lars Petter Bartnes. Bjørn Gimming Lars Petter Bartnes Bosted: Beitstad, Steinkjer kommune Født: 1969 Produksjon: Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden

Detaljer

Bosted: Født: Produksjon: Faglig bakgrunn / kompetanse: Organisasjonsmessig erfaring:

Bosted: Født: Produksjon: Faglig bakgrunn / kompetanse: Organisasjonsmessig erfaring: Lars Petter Bartnes Bosted: Beitstad, Steinkjer kommune Født: 1969 Produksjon: Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALGKOMITEENS INNSTILLING VALGKOMITEENS INNSTILLING I. STYRET Leder: Trond Ellingsbø, Sel og Vågå gjenvalg 1 år Styremedlem: Anders Hole Fyksen, Gausdal ny 2 år Bjørnhild Kihle, Østre Toten ny 2 år 1. vara: Kristina Hegge, Biri

Detaljer

Finalister: Årets unge bonde 2014

Finalister: Årets unge bonde 2014 Finalister: Årets unge bonde 2014 Marita Helskog Alder: 34 Hjemsted: Dyping Gård, Steigen Kommune, Nordland Fylke Yrke: Melkebonde Marita er gift med Andreas og har to barn på 9 og 12 år. Hun driver et

Detaljer

Utarbeidet av Arkiv: 023 Pål-Krister Vesterdal Langlid

Utarbeidet av Arkiv: 023 Pål-Krister Vesterdal Langlid Nord-Trøndelag Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2013-02-18 Utarbeidet av Arkiv: 023 Pål-Krister Vesterdal Langlid Til Kopi til Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag Protokoll - Valgnemnda

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte Sentral valgkomite i Geno SA har i 2013-2014 bestått av følgende personer: Asgeir Pollestad Region Sør (leder) Halvard Oppervoll

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Nord-Trøndelag Bondelag

Nord-Trøndelag Bondelag Nord-Trøndelag Bondelag Utarbeidet av Brita Buan Til Protokoll Kopi til Protokoll - Valgnemnda i Nord-Trøndelag 2014 Valgnemnda i Nord-Trøndelag Bondelag har hatt 4 møter og 3 telefonmøte i 2013/2014,

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning til Hurtigruteseminaret november 2016 Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning til Hurtigruteseminaret 23. 24. november 2016 Hva skal jeg snakke om? Hvordan er hovedtrekkene i utviklingen i Norge og fylkesvis? Økonomien i melkeproduksjonen

Detaljer

Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv. Videregående skole, naturfaglinja Topplederkurs i Ap

Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv. Videregående skole, naturfaglinja Topplederkurs i Ap Prosessveiledere i KS Østfold/Akershus 2015-2019 Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv Inger-Lise Skartlien (f.67) Bosted: 1529 Moss Telefon: 911 99 531 E-post: inger.skartlien@rygge.kommune.no

Detaljer

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse

Utviklingen i jordbruket i Troms. Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Utviklingen i jordbruket i Troms Innledning for Landbrukskonferansen 29. mars 2017 Hanne Eldby, AgriAnalyse Hva skal jeg snakke om? - Utviklingen i jordbruket i Troms Muligheter i Troms Eiendomssituasjonen

Detaljer

Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide?

Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide? Løsdriftskravet 2024 Når alle fram i tide? Resultater fra spørreundersøkelsen Politikkseminar 1. september 2016 Eivinn Fjellhammer Mot 2024 og 2034 I 2003 besluttet Stortinget å innføre «Løsdrift for alt

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2017

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2017 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2017 Navn Funksjon Område Styret Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg) Styreleder Øst Hans Einar Stendal, 8289 Engeløya (gjenvalg) Nestleder Nord Vara til styret

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til eksisterende vedtekter.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til eksisterende vedtekter. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til eksisterende vedtekter. Navn Funksjon Region Styret Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg) Styreleder Øst Torill Nina Midtkandal, 6783 Stryn

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv. Videregående skole, naturfaglinja Topplederkurs i Ap

Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv. Videregående skole, naturfaglinja Topplederkurs i Ap Prosessveiledere i KS Østfold/Akershus 2015-2019 Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv Inger-Lise Skartlien (f.67) Bosted: 1529 Moss Telefon: 911 99 531 E-post: inger.skartlien@rygge.kommune.no

Detaljer

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet?

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Fylkesplanseminar juni 2012 Synnøve Valle Disposisjon Landbruket i Møre og Romsdal Landbruksmeldinga for MR Landbruket

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til forslag på nye vedtekter.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til forslag på nye vedtekter. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2016 I henhold til forslag på nye vedtekter. Navn Funksjon Område Styret Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg) Styreleder Øst Hans Einar Stendal, 8289 Engeløya

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Kommunesider for Telemark

Kommunesider for Telemark Kommunesider for Telemark Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Telemark. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Rekruttering og kompetanse i landbruket Rekruttering og kompetanse i landbruket Landbruk i ny tid krever ny kunnskap. Innlegg ved John Luktvasslimo Avdelingsleder Mosjøen vgs. 26.4.2012 24.05.2012 1 Hva sier landbruksmeldinga om behovet for

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

i nord-norsk husdyrproduksjon

i nord-norsk husdyrproduksjon EUs landbrukspolitikk hvor viktig er det for norske kommuner? Struktur Klaus og Mittenzwei økonomi i nord-norsk husdyrproduksjon Klaus Mittenzwei NORSK KOMMUNESEKTOR OG EU/EØS MODUL 2, TROMSØ 2. 22. JANUAR

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 13.5.214 13/1325-8 Utarbeidet av Anders Huus/ Elin Marie Stabbetorp Til Kopi til Inntektsvirkninger for ulike produksjoner, bruksstørrelser og geografisk

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 Gratulerer med dagen 2 Prosessen 3 Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 564 000,- Utdanningsår 1997 4 Lønnsøkning alle medlemmer 2014-2015 1,6 % 5 Identiske individer

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Presentasjon i Kirkenes

Presentasjon i Kirkenes Presentasjon i Kirkenes 18.11.2015 Antall bruk Bakgrunn for prosjektet En betydelig nedgang i landbruket i Karasjok, Kautokeino og Porsanger mellom 2000 og 2010 70 Antall gårdsbruk i Ávjovárri 2000-2014

Detaljer

Hvordan ser rogalandsbonden på framtida? Trender i norsk landbruk 2016

Hvordan ser rogalandsbonden på framtida? Trender i norsk landbruk 2016 Hvordan ser rogalandsbonden på framtida? Trender i norsk landbruk 2016 Stavanger 17.01.2017 Jostein Vik og Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning 1 Norsk senter for bygdeforskning Privat stiftelse,

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til styre

Valgkomiteens innstilling til styre Valgkomiteens innstilling til styre Valgkomiteen for GF15 har bestått av Thomas Mæland, Åshild Margrethe Lode og Nikolai Fuglseth. Valgkomiteens innstilling til nytt følger under. Ønsker du å sende inn

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Oslo Handelsstands Forening. Tirsdag 26. april kl VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Forening 2016 Tirsdag 26. april kl. 16.00 1 ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle personlige og bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015, og som har betalt kontingent, har stemmerett.

Detaljer

Nord-Trøndelag Bondelag (intern)

Nord-Trøndelag Bondelag (intern) Nord-Trøndelag Bondelag (intern) Utarbeidet av Brita Buan Til Kopi til Protokoll valgnemnda Nord-Trøndelag Bondelag 201 Valgnemnda i Nord-Trøndelag Bondelag har hatt 4 møter (04.11, 14.11, 11.01 og 02.02)

Detaljer

Valg. Innstilling fra forberedende valgkomite

Valg. Innstilling fra forberedende valgkomite Valg Innstilling fra forberedende valgkomite Styrets innstilling på valgkomite og revisor for 2016 Forberedende valgkomite har bestått av: Odd Haldgeir Larsen (leder) Kjell Dahle Ingebjørg Nordbø Åste

Detaljer

Prosessveiledere KS Nord-Norge

Prosessveiledere KS Nord-Norge Prosessveiledere KS Nord-Norge Torbjørn Evanger (f 1947) Tlf: 90834385 e-post: torbjorn.evanger@nordtroms.net bosted: 9152 Sørkjosen Sosialøkonomi, bedriftsøkonomi, personal/ arbeidspsykologi, næringsutvikling/

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Kjøttmarkedet. e-post:

Kjøttmarkedet. e-post: Kjøttmarkedet 2006 e-post: thomas.randem@nortura.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall (1. gangs omsetning) 4 Middelvekter

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Oslo Handelsstands Felleskontor 2016 Tirsdag 26. april (umiddelbart etter årsmøte i OHF) 1 Oslo Handelsstands Felleskontor ORDINÆRT ÅRSMØTE (alle bedriftsmedlemmer innmeldt før 31.12.2015,

Detaljer

Til alle bruksberettigede Egerom, i Romedal Almenning

Til alle bruksberettigede Egerom, i Romedal Almenning Til alle bruksberettigede Egerom, 16.03.2016. i Romedal Almenning KUNNGJØRING OG INFORMASJON OM ÅRSMØTE OG VALG I ROMEDAL ALMENNING, MANDAG 11.april 2016 PÅ HERREDSVANG. VALGMANNTALL. Valgmanntallet er

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Eierorganisasjonen TINE SA

Eierorganisasjonen TINE SA Eierorganisasjonen TINE SA «Før» Deltar i Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet) Produsentlag Årsmøte Velger Velger etter

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09)

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda27.06.13 Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Følgende endringer ønskes foretatt i forskrift om vern av Villsau frå Norskekysten

Følgende endringer ønskes foretatt i forskrift om vern av Villsau frå Norskekysten Se høringsliste 1 av 6 966/506 29.09.2014 HØRING AV UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM VERN AV VILLSAU FRÅ NORSKEKYSTEN SOM GEOGRAFISK NEMNING På vegne av Mattilsynet sender Matmerk med dette utkast til

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post:

Kjøttmarkedet Utarbeidet av. e-post: Kjøttmarkedet 2005 Utarbeidet av e-post: thomas.randem@gilde.no INNHOLDSFORTEGNELSE Tabellnummer 1 Verdiomsetning 2 Tilførsler i tonn 2005 (1. gangs omsetning) 3 Tilførsler i antall 2005 (1. gangs omsetning)

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer