Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon 150.000 liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog"

Transkript

1 Nils T. Bjørke Født:1959, gift, 3 born. Mjølkeproduksjon liter i kvote og kjøtproduksjon, 22 vinterfora sau, nokre avlshopper og unghest kaldblods Skog Grunnskule Voss Sterom Hovslagarkurs Voss jordbruksskule agronom 4H plakett for fullført 4H program. (10 år) Militer førstegongsteneste buss sjåfør Voss jordbruksskule maskinkurs vår 1983 Forsøksringen hordaland ymse kurs i økonomi og grovfôrproduksjon til mjølkekyr Norsk landbrukssamvirke, Medietrening på høgt nivå 2000 Norsk landbrukssamvirke Lederutviklings program for tidige tillitsvalgte leiarar Internasjonal kommunikasjon og forståelse 2004 Yrkeserfaring Arbeid på garden frå skulealder Avløysar Avløysar hovslager Bonde Tillitsverv Leiar i Lystig 4H klubb Leiar Voss Bygdeungdomslag Fylkesstyremedlem i Hordaland Bygdeungdomslag Leiar i Hordaland BSF Varaordførar i Noregs Bygdeungdomslag Nestleiar i Voss Bondelag Leiar i Voss Bondelag Styremedlem Hordaland Bondelag 1999 Leiar i Hordaland Bondelag Styremedlem i innovasjon Hordaland frå Styremedlem i Norges Bondelag frå Kontaktutvalsleiar i Nortura nestleiar Norges bondelag Leiar Norges bondelag 2009-

2 Berit Hundåla Født 1959, gift og 2 døtre Har hovedansvar for drift av gårdsbruk med 145 v.f. sau og 650 da prod. skog i bygda Hundåla, på sørsida av Vefsnfjorden, ca 20 km fra Mosjøen, Nordland. : Examen Artium, Reallinja, Mosjøen gymnas Agronom og Agrotekniker, allsidig, Vefsn Landbruksskole Landbruksmaskinkurs, Skjetlein Landbruksskole Halvårsenhet i Naturfag med hovedvekt på akvakultur, Høgskolen i Nesna Diverse kurs i regi av Landbruksskole, Forsøksring, Bygdeungdomslag og Bondelag. Tillitsvalgtkurs i Kjøttsamvirket Lederutviklingsprogram i regi av Norsk Landbrukssamvirke Internasjonal kommunikasjon og forståelse, kurs i regi av Norsk Landbr.s.v Organisasjonserfaring: Leder av Nordland Bygdeungdomslag og medlem av styret i Nordland Bondelag, 2 år. ( ) 1.vara til styret i Norges Bygdeungdomslag, 1 år.( 1985/ 86) Medlem av styret i Vefsn Bondelag, 4 år.( ) Representant i Nordland Fylkesting i 8 år. ( ) - Medlem av Helse og miljøkomiteen i 4 år og nestleder i Næringskomiteen i 4 år. Medlem i Områdestyret for reindrift i Nordland i 6 år. ( , Landbrukets representant) Representant i Vefsn Kommunestyre i 14 år.( og ) Var leder av Omsorgsutvalget i Vefsn Var Varaordfører i Vefsn i perioden Sept ( til fødsel nr 2) Styremedlem og nestleder i Helgeland Sau og Geit, Medlem av Representantskapet i Norsk Sau og Geit, Leder av Vefsn Sau og Geit siden Medlem av styret for Vefsn Folkehøgskole Tillitsvalgt i Felleskjøpet, Trondheim, Tillitsvalgt i Gilde / Nortura , Styremedlem i Gilde NNS, , derav de to siste årene som nestleder i styret. - Var også Leder i kontaktutvalget på Helgeland og medlem av Konsernrådet i Nortura fram til høsten vara til styret i Norges Bondelag Medlem av styret i Norges Bondelag fra 2007 og 1.nestleder fra Nestleder i styret for FFL / JA ( Forskningsmidler over jordbruksavtalen og forskningsavgiftsmidler) Medlem av styret i Gjensidigestiftelsen fra Europas representant i styret i World Farmers Organisation( WFO)fra 2011 Yrkeserfaring Agronom, Statens Forskningsstasjon, Tingvoll, 8 mnd, Elektrolyseoperatør, Elkem Aluminium, Mosjøen, 5 mnd, 1981 Instruktør i husdyrfag, Vefsn Landbruksskole, Mosjøen, 10 mnd, Timelærer og vikarlærer ved Husvika barne og ungdomsskole, Husvika, årene Jordbruksavløser, Opland avløserring, Husvika, 50 % stilling, 9 år, Bonde, Hundåla gård,

3 Einar Frogner Personalia 53 år, gift og 2 barn Examen artium 1978 Agronom Jønsberg Landbruksskole 1980 Instruktørkurs i landbruksteknikk Blæstad 1982 Forvalterkurs Vinterlandbruksskolen 1983 Div kurs i Norsk Landbrukssamvirke; landbrukspolitikk, medietrening og internasjonal kommunikasjon og forståelse Styreseminar ved firma Bjartveit og Eikeset AS Gardsdrift Bonde på Dørum gard siden 1983 Kornproduksjon på 700 da Mjølkeproduksjon med kvote på 180 tonn. Samdrift med to andre med totalkvote på 420 tonn 400 da produktiv skog Driver noe med leiekjøring Politisk leder i Vang Nei til EU styremedlem i Hedmark Nei til EU varamedlem i kommunestyret i Hamar, By og Bygdelista Relevant organisasjonserfaring Har tidligere hatt lokale tillitsverv innen meieri, slakteri og forsikring årsmøteutsending i FKØ/FKØV styremedlem i Hedmark Forsøksring styremedlem i Hedmark BSF styremedlem i SND/Innovasjon Norge i Hedmark Bondelaget leder i Vang Bondelag styremedlem i Hedmark Bondelag medlem i valgnemnda i Norges Bondelag leder i Hedmark Bondelag AU/styremedlem i Norges Bondelag Oppgaver for Norges Bondelag Kornutvalget Styremedlem LHMS Representantskapet Landkreditt Leder i styringsgruppa for prosjekt Dataflyt

4 Synne Vahl Rogn Født 1970, gift, 1 barn Bonde på Brekka fra 1995 Yrkeserfaring Fylkesmannen i Telemark, matkoordinator Kulturlandskapet AS, daglig leder i eget selskap Telemarkreiser AL, markedssjef og nestleder Lilleborg Dagligvare, salgskonsulent divisjon hygiene 1997 Norsk Hydro / Manpower, salgsmedarbeider DanCenter, bookingsjef Nordis Euromarketing, markedskonsulent, daglig leder 1993 Coca Cola Norge, markedsprosjekt i dagligvare Høgskolen i Telemark Rauland Norges Markedshøyskole Oslo Universitetet i Oslo Telemark Distriktshøgskole Bø 2-årig studium i økonomi og administrasjon med reiseliv 1-årig studium i matematikk Handelshøyskolen BI, Porsgrunn Interesser Verv Friluftsliv, natur, jakt og fiske. Bøker og håndarbeid. Mat og matkultur. Tid og aktiviteter sammen med familie og venner dato: Styremedlem Norges Bondelag 2010 dato: Styremedlem Norges Bygdekvinnelag 2010 dato: Styremedlem Norske Lakseelver : Styreleder visitrjukan AS : Styremedlem Dag Bondeheim AS, Skien : 2. vara til styret i Norges Bondelag : 3. vara til styret i Norges Bondelag : Styremedlem Bamble Skogeierlag : Styremedlem Telemark Bondelag, valgt mars : 1. vara til styret i Telemark Bondelag, har møtt i styremøtene. Har stått på varamannslista i noen perioder før det. Annet Driver gård i Bamble, som vi overtok i 1995 Deltok på Female Future 2009 i regi av NHO. Programmet fokuserer på lederutvikling, retorikk, styrekompetanse og profesjonell nettverksbygging. Deltok på Ta Grep med Norsk Landbrukssamvirke 2009/10. Deltaker på kurs i Internasjonal Politikk og Kulturell forståelse i regi av Norsk Landbrukssamvirke høst 2011 vår 2012.

5 Gustav Grøholt Personalia Født 1966, gift, 2 barn Produksjon Tok over driften i 1999 og kjøpte i Gris: 55 årspurker i kombinert, leverer ca 300 smågris Jordbruk: 1150 da, bygg og såkornproduksjon Kulturlandskap/nærmiljø: 1150 da : Strategiarbeid i samvirkeforetak, BI : Hedmark Distriktshøgskole, 3-årig landbruksteknikk med bedriftsøkonomi : Jønsberg landbruksskole, 1 årlig agronomkurs for studenter : Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge, 2 årlig etatsutdanning i staten med pliktår på Terningmoen : Ajer videregående skole, Grunnkurs Handel og kontor, markedsføring og data Kurs Kurs i internasjonal politikk og kulturell forståelse i LS, Militære kurs; områdesjefskurs og avsnittsstabskurs for HV Sprøytekurs, KSL kurs, HMS kurs, Norsvin skolen og diverse svinefaglig kurs, Truckfører kurs, Brannkurs: brevkurs, røykdykkerkrus, grunnkurs for deltidsbrannmenn Praksis Født og oppvokst på gard, arbeidet onner og fritid Plikttjeneste FDI 5 IR 5, Terningmoen Produksjonsveileder svin, Gilde Hed-Opp Diverse engasjement ved Østoppland HV-distrikt 05 som, instruktør, kontolloffiser, personelloffiser, Kvartermester og Hovedinstruktør Salgskonsulent, landbruksmaskiner, FKØV, avd. Hamar Brannmann, deltid, Hedemarken interkommunale brann og feiervesen Selvstendig næringsdrivende bonde Verv Leder Fauskar 4H og Bygdeungdomslaget: Styremedlem, og leder i lokallag og fylkessalg Bygdeungdomslagsrepresentant i Hedmark bondelag Løten rødekors hjelpekorps: adm. Leder og instruktørleder Tillitsvalgt for ansatte i FKØ, årsmøteutsending Styremedlem, president og visepresident i Løten Lions Club Leder Norsvin Løten, Nestleder Norsvin Hedmark Nesteleder Løten Bondelag Styremedlem, nestleder og leder av Hedmark Forsøksring Grunnlegger og beskytter i Løiten aquavitens venner Årsmøteutsending Gilde Norsk Kjøtt Styremedlem i FKØ/FKA fra 2005 nestleder fra 2010 Styremedlem i Norsk Felleskjøp fra 2010 Styreleder i Landbrukets arbeidsgiverforening

6 Bjørn Gimming Født 1972 Utdannelse: : Lederutviklingsprogrammet «Ta Grep», Norsk Landbrukssamvirke : Lederutviklingsprogram Norsk Landbrukssamvirke : Cand agric, Jord- og plantekultur, Norges Landbrukshøgskole : Utskrevet sersjantkurs, HVK/førstegangstjeneste : Agronom, Tomb Jordbruksskole : Examen artium, Christian August videregående skole Praksis: 1999 d.d.: Bonde Før 1999: Div. sommerjobber innen landbruket Tillitsverv: 2011 d.d.: Medlem Genressursutvalg for kulturplanter, Norsk Genressurssenter 2009 d.d.: Leder Østfold Bondelag 2009 d.d.: Styremedlem Utmarksavd. for Østfold og Akershus 2009 d.d.: Medlem rådgivende utvalg Forurens, Miljø2015, Norges Forskningsråd 2008 d.d.: Leder av Norges Bondelags miljø- og kvalitetsutvalg : Leder Norsk Havreforening : Medlem av Gjensidige forsikring eierutvalg : Styremedlem Norsk Havreforening : Nestleder Østfold Bondelag : Styremedlem Østfold Bondelag : Leder av Norges Bondelags kornutvalg : Varamedlem til styret i Norsk Matraps : Varamedlem til styret i Forsøksringen SørØst : 1. vara til styret i Østfold Bondelag : Styremedlem i Idd Bondelag : Medlem i felles kornutvalg for Østfold og Akershus Bondelag : Medlem i fagutvalg Institutt for plantefag, NLH : Medlem i fagutvalg Plantevern, NLH : Styremedlem i Idd Bygdeungdomslag Annet: : Liaisonoffiser (Lt), Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 Gårdsdriften: 600 daa fulldyrka (herav 130 daa leid) + 24 daa innmarksbeite 18 ammekyr Leiekjøring (kornproduksjon) Maskinsamarbeid i kornproduksjon med 2 naboer 2100 daa skog

7 Bjarne Leonhardsen Født: 1952 Agronomutdanning Kleiva i Vesterålen 1970 Overtok gårdsbruket i 1982, og har drevet sammen med Janne siden geitbruk vinterforet sau årspurker i kombinertproduksjon, i dag 180 melkegeit og en kvote på liter Kommunale verv Kommunal landbruksnemd - skolestyret Kommunestyret formannskap nærings og tiltaksnemd Kommunestyret formannskap - varaordfører helse og sosialutvalg leder nærings og tiltaksnemd vara teknisk hovedutvalg Ledet forprosjekt nytt sykehjem, bygget ut fjøset og yngstemann født Kommunestyret formannskap leder helse og sosialutvalg Kommunestyret formannskap gruppeleder kommunestyret Verv styret i lokalt idrettslag 4 år som leder Startet amatørteater leder i 22år styret i lokalt bondelag 3år som leder arbeidsutvalg i produsentlag 3år som leder styret Troms bondelag styret i Tine meieriet nord Leder Troms landbruksfaglige senter vara til styret i Norges Bondelag Styreleder kompetansesenter geit

8 Kristin Ianssen Født: 1960, gift, 3 barn Produksjon: Svineproduksjon kombinert 35 purker, avlsbesetning Landsvin Korn 300 da, skog 500 da Norges Landbrukshøyskole , husdyrbruk Dr.scient hovedfag statistikk (ikke fullført avhandling) Kursprogram Norsk Landbrukssamvirke -Ta Grep -Lederutviklingsprogram for toppledere i landbruket -Mediakurs - BI Samvirkeforetak strategi og forretningsvirksomhet Yrkesliv Norsvin Bonde i Eidsberg 1997 Avlskonsulent og avlsforsker (kontorsted Inst for husdyrfag, Ås) Tillitsverv Tillitsverv på alle nivå i flere av landbrukets organisasjoner fra 1998 Kimen Såvarelaboratorie styremedlem Nortura : Verdikjedeutvalg Svin , årsmøteutsending Bondelaget: Eidsberg Bondelag leder Medlem Representantskap (fra Norsvin) Norsvin: lokallag og fylkeslag (nestleder , leder 2005/2006) Norsvin sentralt : Styreleder Norsvin International: Styreleder Norsk Landbrukssamvirke styremedlem (fra Norsvin) Representantskap Norsk Bonde- og Småbrukarlag (fra NL) Øvrige verv: Medlemsvalgt i Coop Øst, lokale lag og foreninger

9 Arnstein Røyneberg Født: 1981, gift, 1 barn Melkeproduksjon: Samdrift liter med fult påsett. 28 ammekyr Utdannelse Grunnskole 3 år jordbruksskole (Lyngdal jordbruksskole) år moderne husbruk Medietrening Landbruksamvirket Yrkeserfaring Arbeidet på gården fra skolealder Håndmann/ maskinfører; anleggsgartner firma: Bonde: Tillitsverv Styremedlem Sola bondelag: Leder Sola bondelag: Ungdomsrådet Gilde: Arbeidsutvalget Tine: Leder Sola bondelag: vara Norges Bondelag vara Rogaland bondelag 2012-

10 Birte Usland Født 1972, gift og to barn Nøkkelkompetanse: Jeg har mangfoldig kompetanse fra styre og organisasjonsarbeid, er dyktig på nettverksbygging, og har bred erfaring på kommunikasjons arbeid, bla dagspressen, foredrag, kronikker og sosiale medier. Mange år som både tillitsvalgt og selvstendig næringsdrivende har gitt meg god og bred innsikt i forvaltningen og det politiske systemet, samt den sterke verdien av å sette seg mål og å nå de i samhandling med andre mennesker. Viktigste yrkeserfaring: 1996 d.d.: Selvstendig næringsdrivende. Bonde på Høye: melk, jordbærproduksjon og skog. Bygger for tiden nytt fjøs til melkeproduksjonen : Styret i LFR, nå Norsk Landbruksrådgiving d.d.: Fylkesleder i Vest Agder Bondelag. I samme tidsrom har jeg bl.a. vært med i Miljø- og Kvalitetsutvalget i Norges Bondelag, Styreleder i Landbrukets Dag, medlem i Sørlandets Samferdsels løft, Landbrukets Samarbeidsråd og styret i Agrol. Jeg har også vært lokallagsleder og nest leder i fylkesstyret : Konsernstyremedlem i Nortura 2009 d.d.: Styret i Innovasjon Norge Agder 2011 d.d.: Kommunestyret, formannskap og varaordfører, Ap, Marnardal kommune. Har i tillegg vært medlem i valgkommiteen i Norsk Landbruksrådgiving og Tine. Relevant utdannelse og kurs: Grunnkurs handel og kontor og 3 - årig agronom med studiekompetanse. Styrekompetanse, strategi i samvirkeforetak og media og kommunikasjon på BI. Ta Grep, lederutviklingsprogrammet til Norsk Landbrukssamvirke. Female Future, NHO lederutviklingsprogram. Kurs i landbrukspolitkk Referanser: Siri Mathiesen, NHO direktør Agder. Tlf: Linda Verdal, leder i Vest Agder Arbeideparti. Tlf: Terje Damman, Fylkesordfører i Vest Agder, Høyre. Tlf: Dag Petter Sødal, Landbruksdirektør i Vest Agder. Tlf: Agnes Nordgård, LO sekretær Aust Agder. Tlf:

11 Odd Christian Stenerud Født 1962, gift, 3 barn Starta saman med kona som gardbrukere i 1984,driv i dag melkeproduksjon som vi har auka frå 30 tonn til 400 tonn. Har og restaurert Hogstein fyrstajon,har no 4 hus til utleige. Garden ligg på Godøya, utanfor Ålesund : Ex.artium,Ålesund Agronom Lederutviklingsprogram, Norsk Landbrukssamvirke Fram Agro kurs,innovasjon Norge sitt bedriftslederkurs for bønder BI Styrekompetansekurs Yrkeserfaring Bonde i 28 år Organisasjonserfaring: Leder i Giske Bondelag 10 år Ordfører i Møre og Romsdal Bondelag 10 år Ordfører Norges Bondelag 7 år Tillitsmann for Gilde/Nortura 14 år Styreleder Borgund Folkehøgskule 7 år Kommunestyrerepresentant Giske Kommune 4 år (Krf) Styreleder Godøy Bedehus 10 år Styreleder Godøy Indremisjon 2 år Kordirigent 14 år

12 Arne Magnus Aasen Født 1961, Gift, fire barn Arbeidserfaring Født og oppvokst i Førde i Sogn og Fjordane. Kjøpte eit nedlagt bruk i Tingvoll i Møre og Romsdal i Driv i dag i samdrift med eldste sønn. Produksjonen er melk, storfekjøtt, sau og ved. Arbeidde som selgar i Bjørn Berge Agentur i Førde Ansvarleg for sau og griseproduksjonen ved Lyngdal Jordbruksskule Instruktør i hagebruk ved Lyngdal Jordbruksskule Aktuelle tillitsverv Styreleiar i Norsk Landbruksrådgiving (tidligare Landbrukets Forsøksringer) frå Medlem i styret samme organisasjon sidan Styreleiar i lokal forsøksring i ti år fram til Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag Medlem av valgkomiteen Norges Bondelag Leiar av valgkomiteen i M&R Bondelag i fleire periodar sist i Leiar av det lokale bondelaget i mange år fordelt på to periodar. Leiar i to kommunale byggekomitear Agronom ved Lyngdal Jordbruksskule Eksamen artium realfag Førde Gymnas Hobby Familien og gardsdrifta tok all tid dei første åra etter Etter kvart som eg vart med i styre og stell har det tatt meir og meir tid, slik at det ikkje har blitt tid til så mykje anna, men eg er glad i naturen. Og er nok i familiens auge ein ivrig jeger!

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Bosted: Beitstad, Steinkjer kommune Alder: 46 år Produksjon: Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALGKOMITEENS INNSTILLING VALGKOMITEENS INNSTILLING I. STYRET Leder: Trond Ellingsbø, Sel og Vågå gjenvalg 1 år Styremedlem: Anders Hole Fyksen, Gausdal ny 2 år Bjørnhild Kihle, Østre Toten ny 2 år 1. vara: Kristina Hegge, Biri

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Geno SA 2014 Valg av tillitsvalgte Sentral valgkomite i Geno SA har i 2013-2014 bestått av følgende personer: Asgeir Pollestad Region Sør (leder) Halvard Oppervoll

Detaljer

Nord-Trøndelag Bondelag

Nord-Trøndelag Bondelag Nord-Trøndelag Bondelag Utarbeidet av Brita Buan Til Protokoll Kopi til Protokoll - Valgnemnda i Nord-Trøndelag 2014 Valgnemnda i Nord-Trøndelag Bondelag har hatt 4 møter og 3 telefonmøte i 2013/2014,

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv. Videregående skole, naturfaglinja Topplederkurs i Ap

Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv. Videregående skole, naturfaglinja Topplederkurs i Ap Prosessveiledere i KS Østfold/Akershus 2015-2019 Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv Inger-Lise Skartlien (f.67) Bosted: 1529 Moss Telefon: 911 99 531 E-post: inger.skartlien@rygge.kommune.no

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Rekruttering og kompetanse i landbruket Rekruttering og kompetanse i landbruket Landbruk i ny tid krever ny kunnskap. Innlegg ved John Luktvasslimo Avdelingsleder Mosjøen vgs. 26.4.2012 24.05.2012 1 Hva sier landbruksmeldinga om behovet for

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Prosessveiledere KS Nord-Norge

Prosessveiledere KS Nord-Norge Prosessveiledere KS Nord-Norge Torbjørn Evanger (f 1947) Tlf: 90834385 e-post: torbjorn.evanger@nordtroms.net bosted: 9152 Sørkjosen Sosialøkonomi, bedriftsøkonomi, personal/ arbeidspsykologi, næringsutvikling/

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Samarbeidspartnere: - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag

Samarbeidspartnere: - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag KIL PROSJEKTER SLUTTFØRTE I 2010 Oversikten nedenfor viser prosjekter som har fått tildelt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) og som har blitt sluttførte i 2010. 2006 Høgskolen

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Valg. Innstilling fra forberedende valgkomite

Valg. Innstilling fra forberedende valgkomite Valg Innstilling fra forberedende valgkomite Styrets innstilling på valgkomite og revisor for 2016 Forberedende valgkomite har bestått av: Odd Haldgeir Larsen (leder) Kjell Dahle Ingebjørg Nordbø Åste

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Valgkomiteen bestående av Erling Ølstad (leder), Odd Gisholt, Runar Karlsen og Thomas Helmersen foreslår følgende:

Valgkomiteen bestående av Erling Ølstad (leder), Odd Gisholt, Runar Karlsen og Thomas Helmersen foreslår følgende: SAK 8 VALG RETTET 29.3.16. Valgkomiteen bestående av Erling Ølstad (leder), Odd Gisholt, Runar Karlsen og Thomas Helmersen foreslår følgende: Styreleder Christian Hoel velges for 1 år Styremedlemmer Rajko

Detaljer

Norsvin Vestfold ÅRSMELDING 2010

Norsvin Vestfold ÅRSMELDING 2010 Norsvin Vestfold ÅRSMELDING 2010 Lederen har ordet Kjære alle svineprodusenter i Vestfold Jeg starter der jeg sluttet i fjord, tur til Morgedal januar 2011. Fantastisk oppslutning av nåværende og kommende

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09)

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria

Detaljer

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Leder: Birgit Gran (gjenvalg) 1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Videreutdanning: Alder: 57 Bosted: 5099 Bergen Stilling: Enhetsleder for ergo- og fysioterapitjenesten i Fana og

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til styre

Valgkomiteens innstilling til styre Valgkomiteens innstilling til styre Valgkomiteen for GF15 har bestått av Thomas Mæland, Åshild Margrethe Lode og Nikolai Fuglseth. Valgkomiteens innstilling til nytt følger under. Ønsker du å sende inn

Detaljer

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda27.06.13 Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Landbruket får Buskerud. til å gro!

Landbruket får Buskerud. til å gro! Landbruket får Buskerud til å gro! Dette er buskerudbonden i tall for 2009 Direkte sysselsatte på gårdene: 2828 årsverk. Direkte pluss indirekte sysselsatte: 2828 årsverk x 2,5 = 7070 årsverk. Dette tilsvarer:

Detaljer

Arktisk potet og grønnsaker

Arktisk potet og grønnsaker Arktisk potet og grønnsaker FMLA - Arktisk landbrukskonferanse Tromsø 23.-24. september 2014 Kristin Sørensen, rådgiver, Tromspotet AS Silsand, 69 breddegrad. (Nordkapp 71 breddegrad) Tromspotet AS og

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland. Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland. Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014 Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Innstilling frå valnemnda til Nei til EU

Innstilling frå valnemnda til Nei til EU Sak 7 Valg Innstilling frå valnemnda til Nei til EU Valnemnda som vart vald på landsmøtet i 2007, har hatt denne samansetjinga: Ingrid Fiskaa Margaret Eide Hillestad Margrethe Høydalsvik Helge Solum Larsen

Detaljer

Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Lederen har ordet. Hei alle Vestfolds svineprodusenter.

Lederen har ordet. Hei alle Vestfolds svineprodusenter. ÅRSMELDING 2015 Lederen har ordet Hei alle Vestfolds svineprodusenter. Det går som kjent opp og ned i vår næring når det gjelder økonomi. Og det siste året har det vært hyggeligere å være svineprodusent

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø!

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø! TIPSHEFTE TIL FAGKVELDER I DITT LOKALE FAGLAG Kompetanseløft Trøndersk landbruk tilbyr tilskudd til bondelag, bonde og småbrukarlag, sau og geit, skogeierlag, produsentlag osv. for å kjøre fagkvelder i

Detaljer

Oppnemning av eksterne styremedlemer til Høgskolen i Volda

Oppnemning av eksterne styremedlemer til Høgskolen i Volda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.03.2015 16254/2015 Robert Løvik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 23.03.2015 Oppnemning av eksterne styremedlemer til Høgskolen i Volda Bakgrunn Gjennom

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Kompetansetilbud for landbruket

Kompetansetilbud for landbruket Kompetansetilbud for landbruket Presentasjon strategiseminar Drammen, 23.8.2012 Bjørnar Sæther 1.amanuensis økonomisk geografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Forsker Østlandsforskning

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Jo mere vi er sammen. - Partner si involvering i gardsdrift. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling

Jo mere vi er sammen. - Partner si involvering i gardsdrift. Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling Jo mere vi er sammen - Partner si involvering i gardsdrift Karin Hovde Rådgiver i KUN senter for kunnskap og likestilling 2 3 4 Elli gård 5 Pilotprosjekt 2010-13 Prosjektet skal: Utvikle rutiner og metoder

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Valgte medlemmer Fylkesårsmøtet 2013 ble avholdt i Kristiansund. Følgende valg ble gjort: Fylkesstyret Leiar: Nestleiar: Kasserar: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlemmer

Detaljer

Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap?

Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap? Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap? Torstein Steine 10.11.2015 SFI - IHA 1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Torstein

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i 2006...

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15.

Utdanning Barnevernpedagog 1993. FO erfaring Styremedlem og kasserer FO Sør Trøndelag, plasstillitsvalgt Trondheim kommune. KPU. Valgkomiteen 2006 15. SAK 11. 6. Valg av valgkomite perioden 2015-19 Innstiling fra valgkomiteen Einar Ingebrigtsen Født 1954 Hordaland Leder (ny) i VK Vernepleier 1996, videreutd. administrasjon/ledelse, veiledning. Nå: miljøterapeut

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer