Tvers gjennom Australia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tvers gjennom Australia"

Transkript

1 > logistikk > informasjon > transport > terminaler > samferdsel > logistikk > informasjon > transport > Post Danmark delprivatiseres TEMA: Australia Alkolås på Schenker-biler Nr 2/2005 N E T T V E R K Talestyrt logistikkmedarbeider Varesikkerhet Postmarkedet Bilmegleren Modulvogntog Tvers gjennom Australia

2 innhold >>> juni 3 Innspill Forventningene til den økonomiske utvikling for 2005 og Holder orden på 3000 vogntog Bilmegler Anita Pedersen, Schenker AS. 6 Kan rasere kollektiv godstransport i Norge Næringspolitisk kommentar. 8 Danmark tillater modulvogntog 9 Logistikk viktig for Volvo Ocean Race Mer russisk innlandslogistikk 10 Mot toppen - Hvorfor har Linjegods et godt omdømme? 12 Forskergruppe vil vingeklippe Posten Schenker innfører alkolås i alle biler 14 Australia - Fra kamelryttere til Road Train 17 Norge - Australia - Samarbeid over kontinenter 20 Varesikkerhet - Skjerpet sikkerhetsfokus i Linjegods 22 Talestyrt lagermedarbeider og sjåfør 24 Danskene delprivatiserer Post Danmark 27 På nett - Terminallandet UTGIVER Linjegods AS Telefon: Telefaks: Erling Sæther ANSVARLIG REDAKTØR Einar Spurkeland E-post: REDAKSJONSRÅD Nils-Petter Buer Tone Kjeldset Bjørn-Erik Moen Einar Spurkeland ABONNEMENT OG ADRESSERING OPPLAG 7500 N E T T V E R K GRAFISK PRODUKSJON RM grafi ka as TRYKK Stens Trykkeri ADRESSER Linjegods AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo Schenker AS Postboks 292 Alnabru, 0614 Oslo UTGIVELSESPLAN 2005 NR MATERIELLFRIST UTGIVELSE februar 22. mars mai 22. juni august 22. september oktober 22. november 2/2005 Artikler uttrykker skribentenes meninger. Publisering forutsetter at artikkelen ikke har vært publisert andre steder. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeiding av tekstene. Titler og ingress er redaksjonens ansvar. Bladet tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Redaksjonen forbeholder seg retten til å utgi alt materiell i elektronisk form. Logistikk Nettverk arbeider etter reglene for god presseetikk. Logistikk Nettverk produseres i samarbeid med Schenker AS. 2 logistikk nettverk

3 >>> innspill Forventningene til den økonomiske utvikling for 2005 og 2006 NHOs halvårsrapport er nettopp lagt frem. Hovedinntrykket er positivt, med forventninger om økt økonomisk vekst og økt sysselsetting. Fortsatt er det tre forhold som skaper økt etterspørsel og høy aktivitet: Høye petroleumsinvesteringer som også har hatt ringvirkninger for annen industri Et meget positivt bytteforhold med utlandet. Norske ressursbaserte varer har vært sterkt etterspurt til gode priser (spesielt i Asia), mens vi har kunnet kjøpe billigere innsats- og forbruksvarer (også spesielt fra Asia). Veksten i verdens oljekonsum har ikke økt så mye som i 2004 siden Verdien av eksport av tradisjonelle varer økte i verdi med 11 % fra 2003 til 2004, og med ytterligere 11 % hittil i år. Lav rente og reallønnsøkning har gitt sterk etterspørsel i privat konsum. Litt av de endringene man kan se siden sist, er det faktum at norsk økonomi kan absorbere en sterkere etterspørselsvekst enn før, uten at det oppstår prisdrivende flaskehalser. Større mulighet til import av innsatsvarer til gunstige priser og et åpnere internasjonalt arbeidsmarked, har ført til større vekstevne i økonomien uten de negative effektene vi har vært vant til tidligere. En annen endring er at man ser en mer positiv utvikling i både investeringer og sysselsetting i kommunal sektor, da skatteinngangen har vært god. Fallende ledighet generelt og redusert sykefravær vil være positivt for økonomien i hele den offentlige sektor. Når det gjelder våre markeder, så forventes industriproduksjonen i USA å øke med 4 % i 2005 og 2006, selv med konkurranse fra Kina. Det private forbruket forventes å vokse med 3,6 % i år, selv med en renteøkning fra 1 til 3 prosent. Veksten forventes imidlertid å avta, med en vekst i BNP som reduseres fra 4,4 % til 3,4 %. Tyskland sliter med økende arbeidsledighet og budsjettunderskudd. Prognosene for veksten i 2005 er nedjustert til under 1 %. Sverige forventer en vekst i BNP på 3 % i 2005 og 2006, og en vekst i industriinvesteringene på 7 %. Industriproduksjonen forventes å øke med 3 %. Kinas BNP vokste med 9,5 % i fjor, og mye tyder på at veksten kan bli noe lavere i år. Den kinesiske økonomien er så stor at deres etterspørsel betyr mye for verdenshandelen, ikke minst for norske ressursbaserte varer. Kina er nå verdens nest største oljekonsument etter USA. Utviklingen i BNP i hele Asia har vært meget sterk. I 1973 utgjorde Asia 20 % av verdens BNP, mens den i 1998 utgjorde 37 %. Presset på inflasjonen i Kina er sterk, og den ligger nå på 5 %. Det er knyttet stor spenning til om Kina vil revaluere med 5 10 prosent allerede i løpet av Det blir nå innført en eksporttoll på 74 tekstilprodukter på mellom 0,5 og 4,0 prosent, trolig for å imøtekomme USA og EU, for å unngå handelshindringer. Den største usikkerheten fremover knytter seg nå først og fremst til: Svakere utvikling i Euroland. Halvparten av norsk eksport, og 72 prosent av norsk eksport av tradisjonelle varer, går hit. Den økte med 11 % fra i fjor til i år, mest til Sverige, Danmark og Storbritannia. Disse landene står for en tredjedel av eksporten, og er samtidig de landene hvor økonomien vokser sterkest sammen med Spania og Irland. Eksporten til Tyskland er imidlertid stagnert. Om utviklingen i USA blir som forventet. Sterk økning i kronekursen. Kronen har styrket seg med 9 % mot dollar og 5 % mot Euro i forhold til samme periode i fjor. Økningene i råvareprisene har imidlertid oppveid dette. Kronekursen betyr imidlertid mye for konkurranseevnen til norsk industri. Oppsummert er imidlertid bildet positivt, med forventinger i norsk industri om eksportvekst, økt lønnsomhet og økning i ansettelser. Lenge hadde ikke veksten noen særlig virkning på sysselsettingen på grunn av økt produktivitet og bruk av overtid. Grensen synes nå å være nådd, slik at flere ansettelser er nødvendig. Viktige årsaker til at man ser lyst på utviklingen fremover er at partene i arbeidslivet har lyktes å komme fram til moderate lønnsoppgjør, og at rentepolitikken har ført til en mer stabil kronekurs. Hva er konsekvensene for transport og logistikk? Signalene tyder på økt etterspørsel og aktivitet inn til Norge og ut fra Østlandsområdet, og økende utfordringer i retningsbalansen. Nå som før er det i hovedsak eksport av fiskeriprodukter som følger samme transportmidler i retur, mens andre ressursbaserte varer ofte transporteres på andre måter. Altså: Mye positivt og noen kjente utfordringer i forsterket utgave. Thor Bergby Thor Bergby er adm. dir. i Linjegods AS Linjegods AS er et av landets ledende logistikk- og transportselskaper. Linjegods AS tilbyr totalløsninger innenfor logistikk og transport nasjonalt og internasjonalt i samarbeid med Schenker. Linjegods har ca. 30 terminaler og avdelinger over hele landet, ansatte og en omsetning på over to milliarder kroner logistikk nettverk 3

4 logistikk >>> Bilmegler Anita Persen, Schenker AS: Holder orden på 3000 vogntog God kontakt med sjåfører og kunder er viktig for bilmegleren, sier Anita Persen. Årlig håndterer hun 3000 vogntog mellom Norge og Finland med import- og eksportvarer. Tekst & foto: Einar Spurkeland Kristiansand-jenta Anita Persen (32) er bilmegler hos Schenker på Alnabru i Oslo. Vårt intervju skjer mens telefonen kimer i ett sett fra sjåfører som skal ha viktige beskjeder om hvor og når de skal hente gods hos kundene. I det ene øyeblikket er det en norsk sjåfør, deretter en finsk sjåfør som Anita må snakke engelsk med, og videre kommer en svensk sjåfør som lurer på om hun har tid til en prat i kantinen mens bilen lastes opp. Hun noterer stikkord på noen gule lapper, sjekker telefonnummer, trekker frem en liste fra håndvesken og gir nye beskjeder til sjåførene. I et rivende tempo jobber hun med og ordner opp i minst 5-10 forskjellige saker, samtidig som hun snakker med meg. Toppidrett Hun er utdannet diplomøkonom fra NHHK og har engelsk grunnfag fra Universitetet i Oslo. Før hun flyttet til Oslo i 1992 gjennomførte hun Gimle videregående skole hjemme i Kristiansand. Hun er Europamester i karate innenfor grenen Nambudo, hvor det gjelder å forsvare seg og kaste motstanderen i bakken. Hun har ikke tall på hvor mange ganger nesen har vært knekt, og hun husker best den gangen hun fikk brudd i brystbeinet. Det gjorde skikkelig vondt. I årene var hun fast på landslaget i karate, og hun har utøvet denne sporten siden hun var 13 år. Anita angrer ikke et sekund på alle timene, dagene og ukene som er lagt ned i sporten. Det har lært henne mye om målrettet satsing og utholdenhet. Hun forteller at det var hektisk å være toppidrettsutøver samtidig som hun studerte. Fortsatt trener hun karate, også etter at lille Jørgen kom til verden i Men, hun har droppet den tunge styrketreningen i helsestudio og de lange løpeturene. Nå er hun med bare fordi det er moro. I Oslo Karateklubb har hun sitt miljø og fristed når hun ikke er sammen med familien eller på jobben hos Schenker. Tilfeldig - Det var rent tilfeldig at jeg kom inn i transportbransjen, sier hun. Etter avsluttet utdanning i 1997 fikk jeg jobb hos Tollpost Globe og arbeidet der med partilaster på innlandstrafikken. I 1999 ble det en ledig jobb hos Schenker på utlandstrafikken til Sverige, som jeg søkte på og fikk. Etter et års tid fikk jeg så ansvar for trafikken til/fra Finland. Jeg trives veldig godt med denne jobben og kunne ikke tenke meg noen annen jobb for øyeblikket. - Hva er det som gjør jobben så spennende? - Ingen dag er lik. Hele tiden kommer det forespørsler om vareleveringer som jeg må skaffe transportkapasitet til. Vi har mange faste kunder, men tar også i mot tilfeldige Bilmegler Anita Persen Interesser: Karate, danser sving Musikk: All god musikk, unntatt klassisk og opera Bil: Toyota Corolla stasjonsvogn Drømmeferie: Reiser så langt som mulig, har besøkt Mexico og Thailand Drømmemannen: Ronny Holmen, Schenker Barn: Jørgen, født Utdanning: Diplomøkonom, engelsk grunnfag Ønsker: Tilbud på solid barnevakt av og til 4 logistikk nettverk

5 >>> logistikk kunder. På Finland er vi også heldig som har god retningsbalanse. Det gjør jo at vi har et godt grunnlag for å få god inntjening. Vi har et godt samarbeid med vårt kontor i Finland som tar hånd om importbilene, mens vi tar hånd om eksportbilene fra Norge. På mange måter kan du si at dette er et fritt yrke hvor du daglig må finne nye kreative løsninger. Egenskaper - Hvilke egenskaper kreves for å bli en god bilmegler? - Du må kunne arbeide selvstendig, handle raskt og være nøyaktig. I mitt tilfelle får jeg ordnet det meste på dagtid, men må ha mobiltelefonen tilgjengelig på kvelden. Jeg har også begynt å lære meg finsk for å kunne kommunisere lettere med de finske sjåførene. Det er et vanskelig språk som krever mye innsats. Jeg er glad i språk og har tatt utfordringen, så får vi se hvor langt jeg kommer. Personlig må man nok være litt sta og kunne jobbe hardt når det trengs. Du må være strukturert og passe på å få med alt godset på riktig bil. Ofte handler dette om å gi korrekte beskjeder, sette opp korrekt lasteliste og få med alle dokumenter. Du må også om nødvendig løse problemer som oppstår når kundene har oppgitt feil mål på godset. Når sjåføren ringer og sier at godset rommer 5 lastemeter i stedet for 3 lastemeter, må du løse problemet. - God kontakt med sjåførene blir med andre ord viktig? - Ja, jeg har som prinsipp at jeg alltid prøver å være hyggelig med sjåførene. Det gjør at jeg får positive tilbakemeldinger og hjelp til å finne løsninger. Den gode sjåfør noterer nøyaktig beskjeder, følger opp disse og gjør de rette tingene og valgene. Dersom det skjer noe uforutsett melder han tilbake til oss, slik at vi kan bidra til å løse problemene. Vi er 8-9 bilmeglere som alle jobber med dette for øye. Selv om vi jobber på ulike markeder prøver vi å hjelpe hverandre. Vårt fortrinn er at vi kan lage løsninger for både store og små kunder, og vi vet at kvaliteten gjennom systemet er god. Noen ganger prøver kundene andre transportører, men det viser seg ofte at de kommer raskt tilbake til oss fordi de er avhengig av god kvalitet i alle ledd. - Hva jobber du med i 2010? - Det aner jeg ikke. Kanskje jobber jeg fortsatt som bilmegler hos Schenker. I øyeblikket tenker jeg ikke på noe annet. Eller kanskje gjør jeg noe helt annet. Jeg vet ikke Isblokk fra Sverige til Australia Schenker har transportert en isblokk på 9 tonn km fra Jukkasjarvi i Nord-Sverige til Melbourne i Australia. Den svenske regjeringen har utpekt 2005 til året for svensk design, og i mars 2005 fikk australierne opplevd en serie designarrangementer i form av Swedish Style i Australia. Ron Koehler, administrerende direktør for Schenker Australia og New Zealand uttaler: - Å sende is fra Jukkasjarvi i Lappland til Melbourne i Australia krever kunnskap til lokale forhold samt logistikkerfaring i temperaturstyrt godstransport. Med vårt globale nettverk og med støtte fra vårt Schenker-team i Sverige var vi i stand til å sørge for at isen kunne bli levert helt inntakt og klar for kunstneren til å kunne bruke den. Swedish Style i Australia, som har oppstått på initiativ av Den svenske Ambassade i Canberra var beæret ved å ha hennes kongelige høyhet kronprinsesse Victoria som beskytter. Hun var selv til stede ved forskjellige designarrangement i forbindelse med den månedslange feiringen av Sverige, i både Melbourne og Sydney. Schenker Australia (grunnlagt i 1962 i Sydney) tilbyr internasjonale sjø- og flyfrakttjenester med integrerte logistikktjenester fra kontorer i Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth samt et datterselskap i Auckland, New Zealand. Schenker Australia Pty Ltd. var offisiell logistikktilbyder for Swedish Design Festival logistikk nettverk 5

6 Næringspolitisk kommentar EU-direktiv om vogntoglengder kan rasere kollektiv godstransport i Norge Tekst: Erling Sæther Mange EU-regler som leder til hoderystende reaksjoner verserer rundt om i samfunnet. En av de mest kjente er den standardiserte agurk; Den skal være like lang og ha samme bøy i hele EU-området. Antakelig er den bare en myte uten grunnlag i realitetene. Her er imidlertid et regelverk og det er ingen myte: Norge har basert sin varedistribusjon på intermodale løsninger med containere som kan benyttes både av tog og bil. Intermodale systemer er honnørord i både europeiske og norske offentlige transportplaner. Da er det greit å vite at det norske logistikkmiljøet også er langt fremme. Så tidlig som på 80-tallet containeriserte Linjegods hele sin godsfremføring. Et slik løft skulle en tro ikke så raskt glemmes når en vet det tjente både samfunnet og bedriften; Den kollektive varetransporten med sterkt innslag av togtransport ble i langt større grad muliggjort i forhold til tidligere. Problemet er bare at lengden på containerne er 7,82 meter. To slike supplert med bilhytte og lysåpning mellom bil og henger gir 19,0 meter. Dette er lovlig lengde på containerbiler i Norge i dag. Men det varer ikke lenge. Fra er det slutt. Da skal alle europeiske lastebiler ikke være lenger enn 18,75 meter lange. Det er en EU-forskrift som sier dette. I Norge er det 3000 containere med lengde 7,82 meter av dem driftes av Linjegods. Det dreier seg om det komplette kollektive godstransportsystem i landet. EU endret bestemmelsene for vogntoglengde for noen år siden ut fra motivene om såkalte vegnormaler og normaler for kjøretøybestemmelser, men helt klart også ut fra motivet om å regulere konkurransekraften mellom de enkelte transportmidler. Vi må nå lene oss til at Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet rydder opp. Etter vår mening er det to spor vi kan forfølge. Det ene er å undersøke om en fortolkning av bestemmelsene kan gi mulighet til å redusere lysåpningen mellom bil og henger. Dette betyr da at vi kan beholde containerne slik de er, men samtidig overholde bestemmelsene om maksimal totallengde. Det kan også gjøres unntak for modale innenlandske systemer som ikke fører til konkurransevridning. Modulsystemet gjør det eksempelvis mulig å bruke inntil 25,25 meter modulvogntog, men altså ikke 19,0 meter vogntog! Også 22 meter tømmervogntog er tillatt. Vegmyndighetene bør kunne undersøke slike muligheter. Norske vegmyndigheter har transportnæringen som kunde. Kundevennlige leverandører søker å finne fleksible løsninger. Om dette ikke fører frem, må vi mobilisere det politiske miljøet. De øvrige nordiske land, som attpåtil er EU-medlemmer, har jo forhandlet seg til slike særbestemmelser som endog gir mulighet for å benytte lengre vogntogkombinasjoner. I Norge dreier det seg om det kollektive godstransportsystem hvor jernbanen er grunnstammen. Om vi ikke får løst problemet med containerlengde og vogntoglengde, er jeg redd det blir flere biler på vegene på bekostning av bane. Norge bør uansett be om at de norske reglene videreføres som de er nå. EU-systemet har stadig et pågående arbeid med hensyn til å utforme det fremtidige regelverket for vekter og dimensjoner. Lange vogntog på inntil 25,25 meter benyttes nå i EU-land som Sverige, Finland, Tyskland og Nederland, mens Danmark om kort tid også vil komme i gang med forsøk med 25,25 meter vogntog. I tillegg har det også kommet forslag om å prøve dette på de franske motorveiene. Dette viser at det endelige regelverket ikke er bestemt for all fremtid, men er under utvikling. I en slik situasjon trenger vi som bransje politiske myndigheter som taler vår sak. 6 logistikk nettverk

7 >>> logistikk hele Største flyfraktprosjekt noensinne Schenker har bidratt til at Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) har kommet i rekordbøkene. PS2 slimline playstations med en fraktvekt på mer enn tonn ble sendt mellom Kina og fire internasjonale hoveddestinasjoner fra oktober 2004 til lanseringen den 1. november Prosjektet fortsatte i ytterligere 14 uker til slutten av januar Operasjonen anses for å være en av verdens største og mest enestående charteroppgaver som noensinne har blitt utført. Alle flystrekninger ble gjennomført med fly av typen Volga Dnepr Antonov 124, som totalt kan frakte 160 paller. Alle fly til Nottingham East Midlands ble møtt av Schenker-biler. Den verdifulle lasten ble losset direkte fra flyet og over på lastebilene. Deretter kjørte bilene, ledsaget av store sikkerhetsmannskaper, til Sonys UK distribusjonslager i Berkshire. Schenker UK sin flyfraktdirektør, Kevin Mclean uttaler: - Dette var en spennende oppgave, som konstant krevde en stor grad av nøyaktighet og vi måtte til enhver tid følge de aller høyeste sikkerhetsstandarder. Til tross for transportenes enorme omfang og til tider vanskelige værforhold, forløp hele prosjektet som planlagt. Schenkers medarbeidere kan være meget stolte over den glimrende service som de utøvde i dette prosjektet! logistikk nettverk 7

8 Danmark tillater modulvogntog Den danske regjeringen har besluttet å gjennomføre forsøk med lange lastebiler inntil 25,25 meter modulvogntog i Danmark mellom Øresund og Kastrup. Forsøket omfatter trafikken over Øresundsbroen til og fra Cargo Centeret i Kastrup Lufthavn, opplyste transport- og energiminister Flemming Hansen på generalforsamlingen i Dansk Transport og Logistik (DTL) 7. mai 2005 i Odense. I dag går det ett vogntog hver vei på strekningen pr time. Med innføring av 25,25 meter modulvogntog regner man med en vesentlig reduksjon i antall vogntog. Danske lastebileiere glade Transport og Logistik, som tilsvarer Norges Lastebileier-Forbund i Norge, er meget glad for tiltaket. Umiddelbart etter at Flemming Hansen hadde offentliggjort regjeringens beslutning, fremmet DTL et forslag om at de internasjonale ferjehavnene som Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn, Grenå og Helsingør må kunne ta i land modulvogntog. DTL håper forsøket vil bli etterfulgt av et storskalaforsøk på hele det danske motorveinettet. Forberedelser Før de danske forsøkene mellom Øresund og Kastrup kan komme i gang gjenstår noe arbeid. Transportrutene må testes i forhold til svingradius. En rundkjøring må utvides, og en høyresving må bygges noe om. Trafikministeriet har foreslått at det også etableres spesielle omkoplingsplasser i tilknytning til motorveinettet hvor modulvogntog kan splittes til to ordinære vogntog. Dette vil være et fordyrende element i forhold til å la logistikkterminalene få direkte tilknytning. I forsøket vil det være mange forskjellige myndigheter involvert. Det skal utarbeides regler og informasjon om forsøket, veinettet skal som nevnt gjennomgåes og mange parter skal informeres. Det vil Transport- og energiminister Flemming Hansen vil prøve modulvogntog. Foto: Herningmessen derfor ta noe tid før de første modulvogntogene kan kjøre opp løypen. Skreddersydde løsninger for alle typer materialhåndtering Trucker på dine vilkår Utleie Finansiering Service Reservedeler Batterier Dekk Truckførerkurs BT Norge AS Industriveien 18, 1481 Hagan Postboks 124, 1483 Skytta Tel: Fax: Bergen Storbotn 106, 5106 Øvre Ervik Pb. 64, Eidsvåg i Åsane 5876 Bergen Tel: Fax: Stavanger Fabrikkvn Stavanger Tel: Fax: Trondheim Ingvald Ystgaards vei Trondheim Tel: Fax: Åndalsnes Troaveien 3. Postboks Åndalsnes Tel: Fax:

9 Logistikk viktig for Volvo Ocean Race Schenker skal levere globale logistikkløsninger til Volvo Ocean Race juni Logistikk er en viktig suksessfaktor for arrangementet. >>> logistikk Som offisiell logistikkleverandør til Volvo Ocean Race skal Schenker levere globale logistikkløsninger og tjenester som flyfrakt, sjøfrakt, landtransporter, fortolling, utstyr til håndtering av materiell, oppbevaring, reservedelsdistribusjon og event-tjenester til Volvo Ocean Race arrangørene, deres sponsorer, leverandører, TVselskaper og presseagenter, etc. Globalt sportsarrangement Volvo Ocean Race er én av verdens store begivenheter innenfor sportens verden. Begivenheten strekker seg over ni måneder på fem kontinenter. Arrangementet er verdens ledende ocean race, og tiltrekker seg verdens mest profesjonelle seilere og alle deres interessenter - alle i et fellesskap av de beste innenfor klassen. Volvo Ocean Race hadde et samlet publikum på mer enn 800 millioner, og var dermed blant de ledende internasjonale sportsbegivenheter. Volvo Ocean Race starter som et havnekappløp i Sanxenxo, Galicia/ Spania den 5. november 2005 og fortsetter jorden rundt. Logistikken viktig - Vi er glade for å få Schenker som vår offisielle leverandør av logistikkløsninger og servicetjenester til Volvo Ocean Race Når man tenker på de enorme avstandene vi dekker i vårt fantastiske eventyr, samt den godsmengde vi er nødt til å transportere verden rundt, spiller logistikk en viktig rolle for en knirkefri avvikling og suksess for denne begivenheten. Vi har tillit til at Schenker på bakgrunn av sitt suverene omdømme på dette spesielle området vil kunne imøtekomme alle de krav som vi stiller til dem. De vil bli en viktig del av det team som arrangerer kappløpet, uttaler Glenn Bourke, adm. direktør for Volvo Ocean Race, Göteborg. - At Schenker har fått tildelt en oppgave i verdensklasse som tilbyder av logistikkløsninger og tjenester i samarbeid med Volvo Ocean Race er en enestående mulighet for oss til å dele visjonen rundt denne attraktive begivenhet, sier Håkan Buskhe, adm. direktør for Schenker AB, Göteborg og regionsdirektør for Nord-Europa, Schenker AG. Ved å gå helt og fullt inn for denne oppgaven kan vi på en effektiv måte videreføre vårt budskap om at vi er en integrert logistikktilbyder av «one-stop shop service», og at vi yter samme kvalitet, uansett hvor våre kunder måtte befinne seg. Schenker-teamet for Volvo Ocean Race vil være under ledelse av Schenker Sweden AB samt Schenkers utvalgte team for globale sportsbegivenheter. - Den allerede eksisterende forbindelse mellom Schenker og AB Volvo i Göteborg samt den erfaring og knowhow som Schenkers Global Sports Events team disponerer, vil sikre et høyt nivå av forståelse og samarbeid under hele løpet. En konkurranse av dette kaliber krever simpelthen en tilsvarende logistikktilbyder, understreker Dr. Thomas C. Lieb, medlem av ledelsen for Schenker AG og ansvarlig for globale aktiviteter i forbindelse med større sportsbegivenheter. Schenker har et mangeårig godt omdømme på dette området. Volvo-konsernet er én av verdens største produsenter av trucker, busser og konstruksjonsutstyr, trekksystemer til maritime og industrielle formål samt komponenter og serviceytelser til romfart. Konsernet leverer også finansierings- og serviceløsninger. Mer russisk innlandslogistikk Schenker bygger et nytt distribusjonsnettverk i Russland med forbindelser mellom de 20 største byene i den europeiske delen - i tillegg til Ural og vestre Sibir. - I Russland finnes det et meget stort og sovende marked som bare venter på å bli vekket til live. Skritt for skritt kommer dette nye innlandsnettverket til å bli nært sammenkoblet med vårt globale nettverk, sier Dr. Thomas Held, styreformann og adm. direktør i Schenker AG. Trafikken vil bli åpnet i løpet av de nærmeste ukene, og nettverket vil bli ytterligere utvidet i løpet av året. Innhentings- og distribusjonstransporter vil bli håndtert fra nye regionale huber. Mellom St. Petersburg, Kazan, Rostov, Samara, Volgograd og Krasnodar ble arbeidet påbegynt i mars Mot slutten av året vil også byer som Novgorod, Ufa, Saratov og Perm bli implementert i nettverket. Schenkers russiske datterselskap, Schenker Ltd., åpner et nytt distribusjonssenter på mer enn kvadratmeter i Moskva. Terminalen har god beliggenhet nær Moskvas hovedinnfartsåre. - Gjennom vårt ekspansive nettverk kan vi møte kundenes krav til det russiske logistikkmarkedet for henting, distribusjon og transport på en helt ny måte, sier Henry Fagerstrøm, regionsdirektør for Schenker AG i Øst-Europa logistikk nettverk 9

10 Mot toppen Hvorfor har Linjegods et godt omdømme? Tekst: Nils-Petter Buer I 2005 er Linjegods igjen blitt kåret til markedsleder i den store årlige markedsundersøkelsen som er gjennomført av MMI for Aftenposten. Hvert år tar man for seg alle større bransjer for å måle merkestyrken til de mange bedriftene i Norge. Markedsleder er et veldig generelt utrykk for noe som enhver bedrift anstrenger seg mye for å bli. Et sterkt omdømme bygges over tid, og det er en rekke ting som må virke for at man skal kunne påvirke bedriftens omdømme innenfor sitt eget marked. Linjegods merkevare er godt kjent. Det ligger i 2005 på en 23. plass. I kundeporteføljen er ledende merkevarenavn, og med over 4000 aktive kunder har vi et godt grep om markedet. Linjegods sin rolle i samfunnsdebatten er viktig, og politikernes oppmerksomhet mot bedriften har økt betydelig de senere årene. Det gjelder spørsmål omkring Nasjonal Transportplan, vekter og dimensjoner, miljø og transportkostnader. Hos Linjegods får alle gode råd. Hvorfor har Linjegods fått en slik unik posisjon? Varemerket Linjegods ble etablert for over 30 år siden og fikk kanskje mye negativ oppmerksomhet den gangen. Dette var også med på å gjøre navnet til en merkevare. I dag er det en moderne bedrift alle kjenner og opplever hver eneste dag. Linjegods bidro også til standardisering og containertransport i Norge. Senere har også helt nye metoder for informasjonsflyt og informasjonsbehandling bidratt til utvikling av bedriften. Kompetanse Kompetanse handler om medarbeidere som kan sitt fag og gjør sin jobb i bedriften. Linjegods har bygget opp kompetanse internt med fokus på produksjonseffektivitet. Vi har også vært pådriver for å få faget terminalarbeider inn i den videregående skole. Vi eier og driver en rekke kurs og programmer for skolering av våre ansatte. Vi har et avansert personalsystem som registrerer den enkeltes kompetanse og følger opp at de ansatte får nødvendig opplæring. Logistikkfaget er sentralt for utvikling av bedriften. Derfor tar vi også inn traineekandidater fra høyskoler årlig. Dette bidrar til å fornye vår egen kompetanse og sikrer at vi alltid er oppdatert. Det er den enkelte medarbeider som utgjør noe av det viktigste vi har derfor foredler vi våre medarbeidere slik at de kan ta på seg større oppgaver etter hvert. Løfter på hver eneste stein Fordi vi dekker hele Norge med produkter og tjenester, så ligger det innenfor vår utvikling å løfte hver stein for stadig å gjøre tingene enda bedre. Særlig vil dette gjelde for systemet Linjegods, som dekker absolutt hele Norge. Da vil du finne et meget komplisert system som så absolutt ikke går av seg selv, men er helt avhengig av hver eneste ansatt/sjåfør og alle nødvendige systemer og rutiner for å fungere godt. Under slike forhold er det bare kontinuerlig forbedring som gjelder. At vi ser på alle de ulike elementene som de ulike logistikkprosessene består av. Dette skjer kontinuerlig ved at det defineres spesielle fokusområder. Kulturen i bedriften tilsier at vi ikke hviler på laurbær fra gode resultater, men hele tiden løfter på hver eneste stein for å gjøre forbedringer. Dette handler både om kultur, men også om kompetanse innenfor de ulike områder i logistikkmaskineriet. Med små marginer er det kort vei mellom suksess og nederlag. Da har vi ikke råd til å la være å se på selv den minste detalj. Markedsforståelse Uansett vil vår holdning til markedet være avgjørende for vår suksess. Vi i Linjegods har åpenbart mer å hente på å bli flinkere i markedet. I disse dager bygges det opp en helt ny spesialenhet, som skal håndtere en spesiell kundegruppe. Dette fordi vi har avdekket en svakhet, fordi markedet endrer seg. Men hvis vi skal se på hva som har vært spesielt bra over tid, så finner vi styrke i det å ta vare på kunder gjennom å videreutvikle deres logistikk i takt med kundens utvikling. Dette skal kundene til Linjegods forvente, og vår logistikkkompetanse skal her gi merverdi for kundene. Utvikling av markedsorganisasjonen har stått i fokus i flere år fra transportkonsulentene, som alene håndterte kundenes behov, til selgerne har et komplett logistikkapparat med velutdannede logistikk konsulenter og logistikere som ivaretar de krevende oppgavene. Det handler om å jobbe for å tilby markedet det kundene vil ha. 10 logistikk nettverk

11 OMTANKE Volvo setter standarder for sikkerhet, med stadige nyvinninger for å forbedre beskyttelsen for mennesker, kjøretøy og miljø. Det unike Electronic Stability Programme (ESP) er et klart eksempel; det stabiliserer kjøretøy og tilhenger i kritiske situasjoner ved å hindre saksing og velteulykker. Volvo har omtanke for forbedret førerkomfort og kontroll så vel som å utvikle systemer slik som Volvo I-shift automatgirkasse. Dette girsystemet reduserer sjåførstress og tar vare på lastebilen. Det er ingen overraskelse at transportører og sjåfører over hele Europa har Volvo lastebiler som sitt sikre valg. VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS LASTEBILER ETTERMARKED FINANSIERING TRANSPORTSTYRING

12 logistikk >>> På like vilkår Forskergruppe vil vingeklippe Posten En rapport fra en gruppe forskere anbefaler at Posten ikke bør drive med produksjon av masseforsendelser og pakking av forsendelser. Dersom Posten skal fortsette med dette, bør disse virksomhetene skilles ut som selvstendige driftsenheter helt atskilt fra kjernevirksomheten. Tekst: Einar Spurkeland I tillegg bør det innføres reguleringer som hindrer kryssubsidiering mellom ulike driftsarter. Forskerne mener også at det bør vurderes nærmere om Posten i det hele tatt skal drive med distribusjon av pakker og gods. Forskerne bygger sine anbefalinger på en gjennomgang av offentlig eide foretak, herunder Posten Norge. I tillegg er det innhentet internasjonale erfaringer som underbygger konklusjonene. Rapporten som er bestilt og utgitt av Konkurransetilsynet, har naturlig nok ikke fått noen stor politisk oppmerksomhet etter at den ble fremlagt i april Kraftig lut må til Forskerne anbefaler flere strategier for å hindre at offentlige monopoler og selskaper utnytter sin stilling: - begrensning av foretakets særfordeler (prisnivåer, tilskudd, avkastningskrav, utbytte, kapitalbase) - avgrensning av foretakets virksomhet (synergi, konkurranse, regulering) - organisatorisk oppdeling av foretaket (egne selskaper) - prisregulering (prinsipper for priser) - regulering av tilgangsbestemmelser (gjøre det lett å etablere konkurrerende selskaper) Forskerne mener det er grunn til å gå nærmere inn på alle disse punktene, men de har ikke kunne gjøre det i sin fulle bredde på grunn av manglende detaljkunnskap. Likevel har de funnet frem til en rekke områder som Posten helt åpenbart kan høste fordeler av. Innenfor transport av pakker hevdes det at Posten har mulighet til å kryssubsidiere tjenester som ligger innenfor enerettsområdet. Posten kan gjennom samlasting ta med gods fra flere kunder i samme bil. På denne måten kan enerettsområdet og det konkurranseutsatte området produseres felles, uten at kostnadsdelingen i og for seg blir riktig. Posten er ikke omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene innenfor enerettsområdet. Det gjør at Posten har en vesentlig konkurransefordel i forhold til eksterne private transportører. Det kan derfor reises tvil om Posten kan gjennomføre alle sine transporter innenfor kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Dimensjoneringen av distribusjonssystemet kan også diskuteres. Trenger Posten egentlig egen distribusjon? Kan all posttransport legges ut på anbud? Rus & trafikk Schenker satser på alkolås i alle biler Senest 1. januar 2006 skal alle nye Schenker-kjøretøy være utstyrt med alkolås. Det gjelder både lastebiler og tjenestebiler. Selskapets trafikksikkerhetsarbeid har vakt internasjonal oppmerksomhet. Tekst: Pierre Olsson - Det er viktig at vi som transportør setter ned foten. Alkohol har ikke noe i trafikken å gjøre, sier Håkan Buskhe, CEO i Schenker Sverige. I løpet av de første månedene 2005 begynte Schenker å alkoholteste ansatte som kjører i tjeneste. - Vi kommer til å fortsette med testene inntil de fleste av våre kjøretøy er utstyrt med alkolås, sier Håkan Buskhe. Sikrere trafikk I august 2004 presenterte Schenker «Seks skritt mot sikrere trafikk på svenske veier», der en av målsetningene er å innføre alkolås i alle kjøretøy. Schenker har videre som ledende innkjøper av ferjefrakt stilt krav til rederier som trafikkerer Sverige når det gjelder servering av alkohol til sjåfører. Vi har også oppfordret rederiene til å sørge for at deres terminalpersonale og personalet om bord reagerer når det er mistanke til at noen er beruset. Som en av markedets ledende transportører vil vi gå i bresjen for å oppnå et mer sikkert trafikkmiljø, sier Håkan Buskhe. 12 logistikk nettverk

13 >>> logistikk Vingeklipping Konklusjonene i rapporten er sterk kost for Posten Norge. Forskerne mener Posten ikke bør drive med masseforsendelser i det hele tatt. Dersom Posten likevel velger å fortsette med dette, så må virksomheten skilles ut i et eget selskap, for å hindre kryssubsidiering og at Posten utnytter kjernevirksomheten til å markedsføre den konkurranseutsatte virksomheten. Postens konkurrenter må samtidig få tilgang til distribusjonen på samme vilkår som Posten selv. Ved distribusjon av masseforsendelser foreligger det stordriftsfordeler som følge av ledig kapasitet i systemet. Også her må det innføres verktøy som hindrer kryssubsidiering. Posten må ikke få lov å utvide distribusjonsnettet, for så å velte kostnadene over på kjernevirksomheten. Produktregnskap med fullfordelte kostnader anbefales som en minste løsning. Pakking av forsendelser har ikke elementer av stordriftsfordeler på samme måte som distribusjon. Dette bør Posten kun utføre gjennom selvstendige virksomheter i konkurranse med andre aktører. Deler av transportvirksomheten av pakker og gods har få eller ingen bånd til kjernevirksomheten. Det er derfor ingen synergieffekter å hente ut ved å samordne brev og småpakker med den øvrige transportvirksomheten. Forskerne mener det derfor bør vurderes nærmere om Posten i det hele tatt skal drive med transport av pakker og gods. I alle fall må denne virksomheten være helt separert fra kjernevirksomheten. Forskerne mener det må åpnes for bedre innsyn i produktregnskaper og annen relevant informasjon for å vurdere Postens virksomhet. Forskerne kan ikke finne noen argumenter for at virksomheten skal være unntatt fra innsyn fra allmennheten. Logistikkdivisjonen Posten logistikk har ansvar for salg og distribusjon av logistikkprodukter, ekspress- og budtjenester. Etter kjøpet av Nor-Cargo utgjør logistikkinntektene ca. 24 prosent av Postens eksterne inntekter. Budtjenestene kjennetegnes av at de går utenom terminal fra kunde til kunde. Ekspresstjenestene har mer spesielle krav til leveringssikkerhet og leveringstid enn vanlige forsendelser. Det samme gjelder pakker. Lettgods har en fremsending på inntil fire døgn. Postens ekspresspakker har en garanti om levering senest kl neste dag. Pakketransport omfatter terminalbehandlet gods. Posten har en maksimal vektgrense for slike pakker på 35 kg. Postens pakketilbud dekker både pakker mellom bedrifter, fra bedrifter til privatpersoner, og mellom private personer. Tyngre gods deles inn etter stykkgods og partilast. Stykkgods blir terminalbehandlet, mens partilast sendes mellom avsender og mottaker. Posten har også tilbud om spesialgods (farlig gods) og tredjepartslogistikk. Postens godsvirksomhet har en felles ITstøtte, men det er ikke avklart hvordan Nor- Cargo sin virksomhet skal implementeres i dette opplegget. Flere datterselskaper drifter de ulike segmentene. Box Group AS har ansvar for budbiltjenestene og Oslo Container Stevedor AS, i samarbeid med Wajens AS, trekker containere fra Oslo havn. Nettlast AS og Nettlast Hadeland AS driver containertransport uten terminaldrift. Pan Nordic Logistics AB driver distribusjon av pakker i Skandinavia og Baltikum. Selskapet er eiet av Posten Norge og Post Danmark (50/50). Distribusjonsdivisjonen Divisjonen har ansvar for det fysiske nettverket, innhenting, sortering og utlevering av brev og pakker. Divisjonen har også ansvar for transportoppdrag hos eksterne transportører. Postens transport er delt inn i følgende delelementer: - hovedpostgang (lengre strekninger, mellom terminaler) - lokaltransport (fra leveringspunkt til terminal) - distribusjon (finmasket transport til kunder) I løpet av 2006 skal antall brevterminaler reduseres fra 32 til 12. Det er også 21 pakketerminaler som skal reduseres til 13. Ved å innføre samproduksjon av utkjøring av brev og pakker skal dette være mulig. Når det gjelder stykkgods og pakker, så tror ikke Posten at disse kan samproduseres. Kilde: Rapport 1/2005 «På like vilkår? En analyse av konkurranse mellom offentlige og private foretak» Konkurransetilsynet (2005) Aktuelt også for andre land Schenker mottar stadig oftere invitasjoner når trafikksikkerhet står på agendaen. I februar ble konferansen «Best i Norden» avholdt. Det er et samarbeid der gode eksempler på trafikksikkerhet presenteres for å stimulere andre til å gjøre det samme. Et av eksemplene er Schenker. Når den belgiske transportministeren Renaat Landuyt var i Stockholm for å studere hva som ligger bak Sveriges relativt lave antall trafikkdøde, ble også Schenker invitert for å holde et foredrag. De nordiske landene ligger på toppen i Europa når det gjelder å få ned dødeligheten på veiene. Til konferansen «Best i Norden» ble myndigheter, politi og firmaer fra de nordiske landene invitert for å diskutere hvordan gode eksempler skal spres for ytterligere å øke trafikksikkerheten. Også utenfor Norden har man blitt oppmerksom på Sveriges arbeid i forhold til trafikksikkerhet. Det var derfor den belgiske transportministeren ba om å få komme til Sverige med en delegasjon, for å se hva som ligger bak de lave dødstallene i Sverige. Belgierne var blant annet interessert i å se hvordan myndigheter og firmaer samarbeider på frivillig basis. Schenker har innført alkotesting av sjåførene. Etter hvert vil det komme alkolås i bilene logistikk nettverk 13

14 australia >>> Fra kamelryttere til Road Train Transport i Australia har utviklet seg fra afghanske kamelryttere i de nordlige og midtre delene av Australia (Red Centre) for hundrevis av år siden til et kontinent hvor alle moderne transportløsninger trengs. Tekst: Michael Sheffield Foto: Christoph J. Mecker Oversettelse: Anne Kristin Djupos og Tone Kjeldset I dagens Australia har man vogntog (Road Train) som kan ha en totalvekt på opptil 250 tonn. Disse kan transportere nyttelast på opptil 170 tonn, i motsetning til de 42 tonn som vanligvis transporteres opp og ned langs den østlige kystlinjen. De enorme vogntogene sliter hardt på veidekket og er ikke egnet for passering over broer, men er en viktig livsnerve for dette kontinentet. Historien har etterlatt seg spor i de sentrale delene av Australia, hvor kameler og daddeltrær sporer sin arv tilbake til eldgamle distribusjonsnettverk. Store volum Den totale transportmengden som transporteres via veinettet, på jernbane og via havnene vil bli doblet innen Den raske økonomiske veksten innebærer at volumet for landtransport i sentrale områder forventes å øke med cirka 70 % på bare 15 år. Australias største containerhavn i Melbourne har store problemer med å kunne motta internasjonale fartøy av en viss størrelse på grunn av de begrensninger som havneområdet gir. Kanaldybden ved den sørlige havnen i Melbourne skaper problemer med å kunne ta imot de store internasjonale linjeskipene. Mangelen på containertransport svekker veksten i noen av landets regioner. Det totale antall containere som passerer gjennom australske havner er forventet å øke med 66 % de neste 7 årene til 4,8 millioner containere. Forberedt på endringer Reformer og nyskapende handelslogistikk har bidratt til at den australske økonomien i dag er konkurransedyktig på verdensbasis. Dette innebærer omfattende endringer for alle i transportbransjen, noe som også inkluderer Schenkers lokale kontorer i Australia. - Vi ser en stor vekst når det gjelder lagerlogistikk, sier Ron Koehler, administrerende direktør i Schenker Australia. Vi utvider vårt tjenestespekter i stor skala over hele landet, ikke minst med tanke på at en del selskaper ønsker å outsource deler av sin logistikk. Kontinentet kan bli et offer for sin egen suksess. Ivan Backmann, styreformann i det australske logistikkråd mener at 14 logistikk nettverk

15 det raskt voksende fraktvolumet er et enormt problem, som kan føre til en overbelastning på veinettet. Dersom man ikke foretar seg noe raskt og transporten fortsetter å øke i like stor grad, kan dette føre til at veinettet bryter sammen. Australias regjering publiserte i 2004 en fireårsplan for transportutvikling. Økt bruk av kombinerte transporter mellom vei, jernbane og havner vil være nødvendig dersom man skal kunne håndtere fremtidig anslåtte transportvolumer. Med bakgrunn i landets utstrakte landområder, vil flyfrakt spille en viktig rolle i det totale transportbildet. Infrastrukturens begrensninger har vært tema også ovenfor regjeringen, og er tatt i betraktning i regjeringens transportplan. Planen er omtalt som «AusLink» og ble lansert i juni AusLink er en videreutvikling av regjeringens «Australian Logistics Industry Strategy», som ble implementert av det australske logistikkrådet i Dette rådet er en uavhengig industrigruppe som fokuserer km fra Laverton i Vest-Australia til Winton i Queensland via Alice Springs i de nordlige områdene. Pr. i dag består denne veien av km fast veidekke og km med grusvei. Denne veien vil berøre ca. 5,5 millioner australiere i de raskt voksende områdene på kysten av Queensland, de sydvestlige områdene og gullgruvedistriktene i Vest-Australia og gjennom ødemarken i Queensland. Denne motorveien er viktig for Australias sentrale regioner, sett i et økonomisk, kulturelt og sosialt perspektiv. Det vil være viktig med en samarbeidsånd for å kunne sette prosjektet ut i livet, sammen med bevilgninger fra staten, kommunene og det private næringslivet. Vogntogtransportører vil også nyte fordeler av de bevilgninger som er gitt i forhold til veiutvidelser, brofornyelser samt vedlikehold på hovedveiårer gjennom de øde områdene i Vest-Australia, de nordlige områdene samt i Queensland. på saker av nasjonal betydning innen transport og logistikk. Gruppen samarbeider med regjeringen både når det gjelder regionale og lokale saker. Hovedtrekkene til AusLink sin problemstilling er utviklingen av konsepter for veinettet. Det er første gang man i tillegg til vei også har inkludert jernbaneforbindelser og kombinerte transporter. Tidligere har vei og jernbane blitt planlagt og budsjettert uavhengig av hverandre. Det er nærmere 30 regionale hovedårer i Australia, hvorav ni knytter storbyene sammen og 11 er innenfor de store byene. Regjeringen forventer at de forskjellige regionene skal delta i utbyggingen av det nasjonale veinettet. Regjeringen har bevilget USD 8,1 milliard for veiutviklingsprosjekter, hvorav USD 304 millioner over en fireårsperiode er øremerket støtte til lokale veiprosjekter i de regionale områdene. Dette inkluderer blant annet det foreslåtte prosjektet «Outback Highway». Ny motorvei «Outback Highway» vil være en helårs motorvei som strekker seg Jernbanen I dag frakter jernbanen kun 15 % av den totale lasten mellom Melbourne og Brisbane, og kun 10 % mellom Melbourne og Sydney. Som en kontrast til dette, frakter jernbanen omtrent 80 % av ikkebulk last mellom Sydney og Perth. For drøye 10 år siden var jernbanesektoren statlig styrt, mens i dag er det også privateide enheter. På den måten åpner industrien opp for nye aktører med en sunn innstilling til sluttresultatet. Et typisk eksempel på dette er jernbaneaktøren FreightLink, som opererer på den viktige strekningen Adelaide - Darwin. Administrerende direktør i FreightLink, John Fullerton, sier at firmaet fremdeles opplever noen «barnesykdommer», men etter ett års drift har FreightLink tilegnet seg 80 % av fraktpotensialet på strekningen Adelaide - Darwin (cirka 3000 km). - Jernbanetransport er igjen i fremmarsj for langdistansetransport, sier Fullerton. FreightLink transporterte nærmere tonn i løpet av sitt første operative år. Det er tonn mer enn forventet logistikk nettverk 15

16 australia >>> I 2004 ble en jernbanestrekning på hele km mellom Adelaide i sør til Darwin i nord (også kalt «Ghan») ferdigstilt. Det bygges også nye veistrekninger gjennom øde områder i Australia. Toget «The Ghan» hadde sin jomfrutur på strekningen Port Augusta Alice Springs 4. august Den gangen var det smalsporede skinner, og intensjonen var at man en dag i fremtiden skulle kunne kjøre hele veien til Darwin nord i landet. En tilsvarende forbindelse ble bygget for å kjøre strekningen sør fra Darwin, men denne stoppet ved Larrinah og ble stengt i Dette betyr at i mer enn 70 år, også etter at «The Ghan» ble ombygd til standardspor og utvidet til Adelaide i 1956, forble Alice Springs endestasjon. I 2004 ble det endelig en endring på dette. «The Ghan» kjører nå igjen til Darwin og krysser kontinentet fra nord til sør. Denne fascinerende turen på km tar to døgn. På denne reisen vil man oppleve det varierte australske landskapet gjennom blant annet Simpson-ørkenen, hvor man finner den beryktede røde jorden. «The Ghan» har fått sitt navn fra de gamle afghanske kameltransporter, som i sin tid var den eneste fremkomstmåten gjennom det australske landskapet. Flyfrakt Det er usikkert hvordan fremtiden for internasjonal flyfrakt vil se ut. Kapasiteten for internasjonal flyfrakt er begrenset, slik at for å redusere kostnadene vil en del last gå med vanlig passasjerfly. Dette innebærer at flyfraktkapasiteten i fremtiden vil være avhengig av endringer i størrelse samt disposisjon av flyene. Bruken av småfly som lander på små internasjonale flyplasser i Australia har allerede avtagende kapasitet. Noen som allerede har merket dette er de som transporterer ferske varer, slik som fisk og grønnsaker i det nordlige Queensland. De er avhengig av å frakte fersk tunfisk raskt til markedene i Asia samt avokado og mango til forhandlere og markedene sør i landet. Store utfordringer Prognoser tilsier at fruktmarkedet fra Australia til Asia kan øke med mer enn 50 millioner tonn hvert år de neste fem år. Man stiller seg derfor spørsmålet hvordan frakte disse ferskvarene ut til markedet? Her har australske myndigheter en stor logistisk utfordring. Eksport av vin utgjør en viktig del av Australias totale eksport. Industrien har de siste årene hatt en sterk vekst, og omsetningen nådde i 2002 nye høyder med mer enn NOK 9 milliarder. Dette utgjør mer enn 46 % av Australias totale vinproduksjon. I 2002 var det mer enn 1460 vinprodusenter i Australia. Drøyt 663 av disse eksporterer australsk vin til markeder i mer enn 100 land over hele verden, både på fat og flasker. Det ble i 2002 importert mer enn 2,2 millioner liter australsk vin til Norge, og Australia hadde samtidig et eksportvolum på i alt 417 millioner liter vin. Innen 2025 har Australia som målsetning å bli en av verdens mest innflytelsesrike og lønnsomme leverandører av vin, og man ønsker at australsk vin skal være et førstevalg blant forbrukere verden over. Det forventes at vineksporten de neste 20 årene vil fordobles. Nytt bilde Økonomisk vekst Veksten i den australske økonomien var så stor på 1990-tallet at den amerikanske økonomen Paul Krugman refererte til Australia og landets økonomiske vekst som et mirakel. På 1900-tallet hadde BNP en gjennomsnittlig økning på 3,9 % pr. år. Dette var bedre enn USA og gjennomsnittet i OECD-landene, noe som i tidsrommet løftet Australia fra en 16. plass til en 8. plass på OECD sin liste over BNP pr. innbygger. 16 logistikk nettverk

17 Norge Australia: Samarbeid over kontinenter I det store og hele har Australia og Norge et vennskapelig og gjensidig samarbeid, og samme syn på en rekke internasjonale spørsmål, som miljø, nedrustning og menneskerettigheter. Som en av tre europeiske land med territoriale krav i Antarktis, er Norge en viktig samtalepartner for Australia i spørsmål som gjelder Antarktis. En gjensidig avtale som tillater midlertidige oppholds- og arbeidstillatelser for personer under 30 år trådde i kraft i august Dette har vist seg å være et populært tiltak for unge australiere og nordmenn, som på den måten kan utforske hverandres land. Australia og Norge er uenige i to viktige samfunnsspørsmål. Det er hvalfangsten og Norges sterke landbruksvern. Australia har konsekvent hevet sin røst gjennom mange kanaler når det gjelder Norges politikk i disse spørsmålene. Hoveddelen av australsk eksport til Norge (som beløp seg til ca. NOK 460 millioner i 2003) består av aluminium, måle- og kontrollinstrumenter samt vin. Importen fra Norge var i 2003 på totalt ca. NOK 970 millioner, og inkluderte våpen og ammunisjon, papirprodukter, telekommunikasjonsutstyr og ost/ostemasse. Disse tallene inkluderer dog ikke den store utvekslingen av arbeidskraft innenfor utdannelsessektoren som foregår mellom Australia og Norge. I 2003 var det mer enn 4000 norske avgangsstudenter i Australia som gjennomgikk en fullverdig utdannelse, noe som har gjort Australia til en av de mest populære mål for norske studenter i utlandet. Norge og Australia deler felles ekspertise i forskjellige industrielle sektorer, blant annet innenfor olje og gass, gruvedrift, kjemikalieindustrien og shipping. En rekke viktige norske selskaper har foretatt investeringer i Australia. Her kan nevnes Kværner-gruppen (olje og gass), Hydro (aluminium) og Dyno (sprengstoff). Det er foretatt mindre investeringer fra australsk side i Norge, hovedsakelig konsentrert innenfor gruvedrift. Anslagsvis er cirka nordmenn bosatt i Australia, og mer enn australiere hevder at de er av norsk opprinnelse. Australia er et meget populært turistmål for nordmenn. Årlig reiser ca nordmenn på ferie til Australia. Australia har ikke egen ambassade i Norge, men den australske ambassaden i Danmark representerer Danmark, Norge og Island. Norge har opprettholdt en ambassade i Australias hovedstad Canberra, og man har utplassert generalkonsuler i alle statene logistikk nettverk 17

18 australia >>> Tunnelbygging i Sydney Schenker i Australia bistår i forbindelse med byggingen av Sydneys nye tunnel - jernbanelinjen fra Epping til Chatswood. Dette nye jernbanesporet er på 12,5 km og vil øke kapasiteten betraktelig i de sentrumsnære områdene i Sydney. Materiell og maskiner kommer fra utlandet, og det er Schenker som står for selve transporten. Det er store variasjoner i de delene som skal transporteres alt fra de minste reservedeler til to stk. boremaskiner til tunnelbyggingen, hvor hver av disse maskinene veier cirka 700 tonn. Schenker i Australia har tidligere stått for logistikken for OL i Sydney, og har også levert transporttjenester til store arrangement som blant annet Sail Melbourne, the Australian International Airshow og The Melbourne International Art Festival. WHEN THE GOING GETS TOUGH Fakta om Australia Australia er et flatt og vidstrakt kontinent som strekker seg over 7,68 millioner km 2, og grenser til Det indiske hav, Stillehavet og Sørishavet. Økonomien er liten sett i internasjonal sammenheng. Den bidrar bare til cirka 1 % av verdenshandelen, og er rangert som nummer 26 når det gjelder internasjonal eksport. Australia har store mineralrikdommer, og med sin beliggenhet i Asia-området er de strategisk meget viktige sett ut fra landets økonomiske størrelse. Industrinasjonene Kina og India vil fortsatt ha behov for australsk eksport av mineraler. Også Japan, Korea og Taiwan vil fortsette å være viktige handelspartnere. Australia er verdens 6. største land, som grenser til New Zealand, Indonesia og Papua New Guinea. Landet har et areal som er dobbelt så stort som Europa, men har verden laveste befolkningstetthet kun to mennesker pr. km 2. Areal: kvadratkilometer Styreform: Demokrati Innbyggere: 20 millioner Hovedstad: Canberra Nasjonaldag: 26. januar Språk: Engelsk og urspråk Etniske grupper: De fleste er av europeisk herkomst, også kalt kaukasiere (92 %), asiater (7 %), aboriginere og andre (1 %) Religion: Anglikansk (26,1 %), romersk-katolsk (26 %), protestanter (24,3 %) og ateister (11 %) Valuta: Australske dollar Inflasjon: Stabil på 2-3 % pr. år Ressurser: Kull, jern, kobber, tinn, sølv, uran, nikkel, tungstein, mineralsand, bly, sink, diamanter, naturgass og olje Industri: Gruvedrift, industri- og transportutstyr, matforedling, kjemikalier og stål Eksportvarer: Kull, gull, ull, kjøtt, aluminium, jern, hvete, maskin- og transportutstyr Importvarer: Maskiner og transportutstyr, PC er og kontormaskiner, telekommunikasjonsutstyr og deler, råolje og oljeprodukter. WALKER 351 EN 345 S1. Str NYHET! EN AV MARKEDETS LETTESTE VERNESKO Brynjes nye sporty vernesko til lett industri. Yder maksimal sikkerhet, utsøkt komfort og forhindrer feilbelastning av ben og rygg. Utført i pustende materialer og utstyrt med alu-tåkappe for å forene letthet med optimal sikkerhet. Ring for ytterligere informasjon og henvisning til din nærmeste forhandler. Brynje Rodeløkken Malerhaugveien 25 P.B Etterstad 0602 Oslo Tel Fakta om Schenker i Australia Egne kontorer siden : 1962 Medarbeidere: 320 Kontorer/terminaler: 6 - Sydney (2 stk.), Melbourne, Brisbane, Adelaide og Perth Lagerkapasitet: m 2 Sertifiseringer: ISO 9002 / ISO 9001:2000 Internett: Schenker-tjenester Logistikkløsninger og prosjekter Sjø- og flyfrakt MPS (Marine Parts Service) Vintransport Nasjonal distribusjon Spesialtransporter Messer og utstillinger Flyttetjenester Fortolling og utstedelse av dokumenter 18 logistikk nettverk

19 >>> notiser Gardermoen: Rugekasse med blikket mot utlandet Høsten 2005 etablerer BizPoint seg som Bizpoint Inkubator og rugekasse for små og mellomstore bedrifter. Målet er at bedrifter med internasjonale ambisjoner skal samles et steinkast fra hovedflyplassen i løpet av Det langsiktige målet er å utnytte de naturlige fortrinnene infrastrukturen og nærheten til hovedflyplassen og å etablere et kompetansemiljø for internasjonalisering av bedrifter. - Vi har et internasjonalt fokus og tilbyr infrastruktur og utbyggingsmuligheter for lager og logistikkvirksomheter. Vi er lokalisert i forhold til både Østlandet, resten av Norge samt internasjonale markeder. I inkubatoren får bedriftene tilgang til et kompetansenettverk og samlokalisering i et internasjonalt næringsmiljø ved hovedflyplassen, sier prosjektleder Giert von der Lippe i BizPoint Norway. Han opplyser at de ser etter bedrifter innen samferdsel/transport, lager/logistikk, flyteknisk/flyrelatert, reiseliv og næringsmidler. - Vi samarbeider med internasjonale inkubatorer og kompetansemiljøer, og forsknings- og kunnskapsmiljøer i hele Østlandsområdet, og har tilgang til verdifull kompetanse. I tillegg ytes veiledning om finansieringskilder, og et kontaktnett, der vi kobler gründere og kapital, sier von der Lippe. Hva er en inkubator: Et tilrettelagt miljø hvor kunnskapsbaserte bedrifter under etablering i en startfase gis faglig rådgivning, tilgang til kompetansenettverk og servicetjenester til rimelige kostnader. Bedrifter i BizPoint Inkubator får tilgang til: Startpakke Veiledning for oppstart av bedrifter Videreformidling av praktiske tjenester som regnskap, IT og revisjon Bistand til idé- og forretningsutvikling Bistand til å skrive forretnings- og markedsplan Bistand til å søke om finansiell støtte Bistand til markedsføring og PR Generell veiledning og coaching Mentorer fra næringslivet Hjelp til å skaffe eksterne styrerepresentanter Bistand til internasjonalisering gjennom kompetansenettverk og intern internasjonal kompetanse Matchmaking Kontakt: Blått lys for 19,0 meter vogntog For vogntog registrert i Norge eller utlandet før 17. september 1997 er tillatt lengde i Norge 19,0 meter frem til 1. januar Den normale lengden for vogntog er ellers 18,75 meter, unntatt for tømmervogntog, som kan være inntil 22 meter. Bransjen har lenge arbeidet for å gjøre 19,0 meter til en permanent lengde i Norge ved siden av EU-kravene om 18,75 meter. EU tillatter også 25,25 meter modulvogntog. Det er således ingen opplagt sak at 19,0 meter uten videre bør forbys fra 1.januar Innvendingen mot å avvikle bestemmelsen om å kunne bruke 19,0 meter er at det vil føre til at inntil 3000 containere må vrakes. For samlastere er det beregnet at behovet for nyinvesteringer vil være millioner kroner. I tillegg vil transportbransjen få 100 millioner kroner i økte transportkostnader årlig som følge av mindre last pr bil. Antall pallplasser blir redusert fra 19 til 18 pr container. Det vil også føre til flere lastebiler på veiene. Norske myndigheter kan ta opp igjen saken med EU og be om at ordningen med 19,0 meter vogntog forlenges og eventuelt gjøres permanent. Dersom ordningen avvikles som planlagt kreves det samarbeid med påbyggere og bransje. Vraking eller ombygging av 3000 containere hos samlastere og i tillegg et stort antall hos andre transportører gir problemer. Deutsche Bahn med jernbane på Transport Logistics 2005 Med omkring 900 kvadratmeter standareal og ca. 100 m banelengde på utstillingsområdet, var Deutsche Bahn AGs transport- og logistikksektor også i år én av de største utstillerne på messen «Transport Logistics» i München 31. mai - 3. juni Schenker, Railion samt Stinnes sine forretningsområder hadde i år for første gang en samlet utstilling av sine servicetjenester. Standen viste spekteret av servicetjenester over alle konsernets transportutøvere, samlet i åtte kompetansesentre: Landtransport, fly- og sjøfrakt, logistikk, faglogistikk (Schenker), internasjonale trafikker, transport- og logistikktjenester/ bane (Stinnes Freight Logistics), kundeservice/bane (Railion) samt kombinert trafikk (Stinnes Intermodal). Utover dette var DB-selskapene Conliner, BTS Kombiwaggon, Railog, Metrans, TGFI/Polzug, Transa, Kombiverkehr, BLS, DB Netz AG, DB Energie GmbH, DB Systems GmbH samt DB Telematik GmbH representert på fellesstanden. Ørje omlastingsterminal Vegdirektoratet har sendt ut på høring et forslag om å etablere en egen omlastningsterminal for svenske vogntog på Sletta industriområde på E18 ved Ørje. Dermed vil modulvogntog på 25,25 meter og 60 tonn kunne kjøre 3,5 km inn i Norge før de må deles og bli to vogntogkombinasjoner med hver sin trekkbil. Tilsvarende vil to vogntog som kommer fra Norge kunne koples sammen til ett vogntog og kjøre videre inn i Sverige. I Sverige har det i mange år vært tillatt med lengde 24 meter, bredde 2,60 meter og totalvekt 60 tonn samt EU-godkjente modulvogntog på 25,25 meter, 2,55 meter bredde og 60 tonn. Samferdselsdepartementet har i august 2004 uttalt at de ikke har innvendinger til tiltaket såfremt terminalen blir åpen for samtlige transportører som benytter strekningen. Vegdirektoratet er positiv til tiltaket, fordi det gir lavere kostnader for transportørene ved at de får enklere omkopling av vogntogene og det kan benyttes færre enheter gjennom Sverige. Høringsfristen er satt til 12. august Dersom det kommer positive tilbakemeldinger fra høringsinstansene kan det antas at tiltaket kan iverksettes til høsten logistikk nettverk 19

20 varesikkerhet >>> Linjegods: Skjerpet sikkerhetsfokus i Linjegods Transportbransjen skal vokte seg for å ikke bli «det svakeste ledd i varekjeden/godssyklusen» og i så måte få et uønsket fokus fra kriminelle miljøer. Linjegods AS gir denne utfordringen prioritet, og har omfattende sikkerhetssystemer. Tekst: Finn Stuart Jordet Norske næringslivsaktører får et stadig større fokus på sikring av deres varer og eiendeler. Det har lenge vært en selvfølge med en rekke sikkerhetstiltak i et banklokale, men i den senere tid har også andre bransjer fulgt i samme spor. I handelsstanden er det vanlig at forretningene er sikret med gitter og alarmer. Varene er ofte påført alarmbrikker. Lokalene er overvåket og er tilknyttet vektervakthold. fysisk sikring av slike lokaler. Det fokuset vareprodusent og de forskjellige eiere har på svinn, fordrer også tiltak fra de som transporterer disse varene. Sikringstiltak ved terminaler Sikring av varer i transportbransjen er utfordrende. Det største potensialet i dette arbeidet er den arbeidskultur som råder blant de ansatte som behandler gods. Ærlighet, nøyaktighet og overvåkenhet er en optimal arbeidskultur. Som et eksempel på «kontinuerlig fokus» kan det nevnes at Linjegods AS i løpet av 4 måneder har avholdt/avholder 35 rans- og sikkerhetskurs for sjåfører på til sammen 17 forskjellige terminaler/kurssteder. Som et eksempel på «apparat som igangsettes» kan det nevnes at Linjegods AS har egen sikkerhetssjef som har som kjernevirksomhet å forebygge tyverier og å granske mistenkelig mankoer. Internutredninger og Sikkerhetssjef Finn Stuart Jordet har arrangert ranskurs over hele landet. Ansatte blir kontrollert ved utpassering fra egen arbeidsplass, med sikte på å forebygge og å avsløre tyverier og underslag. Produksjonsbedrifter og sentrallagrene for elektronikk og andre høyverdivarer blir sikret som gode gammeldagse fort. Bølgen av «sjokk-brekk» på og begynnelsen av 90-tallet gjorde det påkrevd med solid beskrivelser av egenskaper som vi ønsker skal prege vår arbeidskultur. Det gjøres mange tiltak for å fremme disse egenskapene i vår hverdag. Gode ansettelsesrutiner, et kontinuerlig fokus på området i alle ledd og et apparat som igangsettes ved avvik, er stikkord i forbindelse med målrettet innsats for å nå påfølgende medarbeidersamtaler vil iverksettes ved mistanke om tyverier. Nulltoleranse I Linjegodssystemet er det «nulltoleranse» overfor ansatte som blir tatt for tyverier. De blir avskjediget og anmeldt til politiet. Etter min mening blir ofte arbeidet opp mot 20 logistikk nettverk

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Statens Vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Vår dato: 20.12.2012 Vår ref: ÅK 2012/00011 Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

Logistikk et lederansvar

Logistikk et lederansvar Logistikk et lederansvar Kapittel 8 (6) Godstransport SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Hvorfor godstransport? Godstransporten skaper tid og stednytte Transport påvirker Varenes kvalitet

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no porten til europa s s LARVIK Med sentral beliggenhet nær E 1 og åpent farvann, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtrafikk.

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold

Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv. Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold Norsk fag- og yrkesopplæring i et Europeisk og internasjonalt perspektiv Yrkesfagkonferansen 17 oktober 2011 Jens Bjørnåvold 1 Sett utenfra - inklusive Brussel - er Norge det landet i verden som har best

Detaljer

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009

Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 TØI-rapport 1040/2009 Forfatter(e): Olav Eidhammer, Michael Sørensen og Jardar Andersen Oslo 2009, 62 sider Sammendrag: Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. oktober 2009 Til nå er det

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Kan godstransport være miljøvennlig?

Kan godstransport være miljøvennlig? Kan godstransport være miljøvennlig? Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 2.4.08 1 2 Schenker AS, i Norge 32 Terminaler, 1400 ansatte 1300 sjåfører og lastebiler 1100 containere Schenker AS 1 01.2007

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Hovedpunkter i foredraget Samarbeidsregjeringen: Gjennomførte og planlagte reformer

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN BA-Kompetanse 2010 Son, juni 2010 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN 1. NOEN FAKTA 2. KINA I FARTA 3. INDIA KOMMER ETTER 4. HVA SKJER I HELLAS?

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal

Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Godstrafikk til/fra Møre og Romsdal Hvilken betydning vil nye baner i flerbrukskonsept ha for godstrafikken til/fra Møre og Romsdal? Intervjuundersøkelse blant næringslivet. Ålesund, 2 mai 2012 Håkon Raabe,

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS Elas AS Etablert 1957 Lokalt eierskap. Arne Haugen. Lysrørsarmatur.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2005 NSB-KONSERNET Viktige hendelser i 2005 6. januar NSB til Göteborg. I jubileumsåret for unionsoppløsningen sikrer NSB fortsatt togforbindelse mellom Norges hovedstad og Vest-Sverige. Fra

Detaljer

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/12 FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget 1. i sammenlikning 2. Doble underskudd

Detaljer

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010 Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Bring Logistics - fakta Bring Logistics, Offshore & Energy Bring

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Utfordringer for norsk økonomi

Utfordringer for norsk økonomi Utfordringer for norsk økonomi Statssekretær Paal Bjørnestad Oslo,..15 Svak vekst i Europa, men norsk økonomi har klart seg bra Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. =1 Arbeidsledighet

Detaljer

Integrert virksomhetsstyring i Tollpost Globe

Integrert virksomhetsstyring i Tollpost Globe i Tollpost Globe Hva er det? Mangel på mål Virksomheten mangler mål og mening ; ansatte gjør det de tror er best Løsrevet ledelse Ledelse har klare mål og mening som ikke er kommunisert med resten av organisasjonen

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg!

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Et altfor velkjent syn Utfordringer Transportmarkedet Dramatisk økning i vogntogtrafikken: I 2002 krysset 16700 lastebiler inn i Norge over den norsk finske grensa.

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

8 Nyttetrafikken. 8.1 Hva dreier debatten seg om? 8.2 Hva er sakens fakta? Innenlands godstransport etter transportmåte, 1965-2014.

8 Nyttetrafikken. 8.1 Hva dreier debatten seg om? 8.2 Hva er sakens fakta? Innenlands godstransport etter transportmåte, 1965-2014. 8 Nyttetrafikken 8.1 Hva dreier debatten seg om? Kollektivtrafikk på vei (buss) omtales stort sett i positive ordelag i Norge, og det er bred politisk enighet om å styrke kollektivtrafikken i årene fremover.

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt Sammendrag: Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt TØI rapport 1273/2013 Forfatter: Julie Runde Krogstad Oslo 2013 57 sider Rapporten gir en oversikt over studier og

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods Prosjektstatus (UIS/IRIS sitt bidrag i prosjektet): Aktivitetsområde 1 - Kartlegging og datainnsamling: Utfylle eksisterende kartlegging,

Detaljer

SVOVELDIREKTIVETS KONSEKVENSER FOR NORSK NÆRINGSLIV OG NORSKE FORBRUKERE

SVOVELDIREKTIVETS KONSEKVENSER FOR NORSK NÆRINGSLIV OG NORSKE FORBRUKERE NHO Transport & logistikk, 20. oktober 2014 SVOVELDIREKTIVETS KONSEKVENSER FOR NORSK NÆRINGSLIV OG NORSKE FORBRUKERE Eivind Magnus, Partner, SVOVELDIREKTIVET Svoveldirektivet vedtatt av EU i 2012 innebærer

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Velkommen. porten til Europa

Velkommen. porten til Europa www.larvik.havn.no Velkommen til Larvik Havn porten til Europa 2 ÅBO LARVIK NORSKEKYSTEN HIRTSHALS GRENÅ LYSEKIL GÖTEBORG HALMSTAD RIGA HUNDESTED ESBJERG CUXHAVEN IMMINGHAM EEMSHAVEN HAMBURG BREMERHAVEN

Detaljer

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Gardermoen, 21. oktober 2014 Geir Berg Utviklingstrekk som påvirker bransjen Økende knapphet på attraktive arealer for transportintensiv virksomhet

Detaljer

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog

Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Saknr. 13/7344-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer PÅ Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer?

NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? Hvorfor bør norske utdanningsinstitusjoner sende studenter til Tyskland? Kompetansedirektør Are Turmo, Næringslivets Hovedorganisasjon Erasmus-seminar 21.11.2011 Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største

Detaljer

Nordic Transportpolitical Network (NTN) Møte og generalforsamling 2009 i Arendal. Godstransport i Skandinavia utvikling og tendenser

Nordic Transportpolitical Network (NTN) Møte og generalforsamling 2009 i Arendal. Godstransport i Skandinavia utvikling og tendenser Nordic Transportpolitical Network (NTN) Møte og generalforsamling 2009 i Arendal Godstransport i Skandinavia utvikling og tendenser Gottfried Heinzerling I denne presentasjonen ønsker jeg å belyse flere

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Hvordan gi drahjelp til næringslivet?

Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Hvordan gi drahjelp til næringslivet? Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Frokostmøte Asker og Bærum næringsråd 25. november 2003 Et godt utgangspunkt, men.. Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer