VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23"

Transkript

1 FORSVARETS FORUM NR 5 13 APRIL RETURUKE 23 INTERPRESS NORGE ISSN X Kr. 39,- VÅR KAMP Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24

2

3

4 Biletet Til minne om ein oberst Frå Setermoen til Bardufoss går det kvar vår eit skirenn til minne om ein oberst. Og i år var det nesten rekordstor deltaking i det tre mil lange Reistadløpet. Nesten 1100 tok turen over fjellet, fleire som ledd i militært NM på ski. Ole Reistad ( ) var idrettsmann, flygar og offiser. Det var han som under patruljeløpet i vinter-ol i St. Moritz lanserte uttrykket «samling i bånn, karer». Reistad var ei tid på våren 1940 leiar av Hæren sitt flygevåpen, seinare sjef for treningsleiren Little Norway i Toronto, der han kom på kant med enkelte i makteliten. Etter frigjeringa vart han sjef for Luftkommando Nord-Noreg på Bardufoss, og det var i indre Troms han blei umåteleg populær som offiser og ungdomsleiar. Ole Reistads minnerenn kom i gang i 1958 og er eit sivil-militært arrangement. Det finst to byster og fleire vegar som er kalla opp etter den populære obersten. Biletet er tatt på Orta, høgste punktet før det går nedover mot Kampenhytta, som også er eit resultat av Reistads idrettsarbeid. Tekst og bilete: TORBJØRN LØVLAND 4 MAI 2013 MAI

5 innhold FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ Foto: ARNE FLAATEN FOTO: ARNE FLAATEN FOTO: FINN FRANDSEN/POLFOTO dokumentet Festningen Den kommersielle skipsfarten rekrutterer stadig flere tidligere soldater også fra Norge. 38 aktuelt Krigskorset med sverd Lars Lauritzen og Kristian Bergh Stang mottar norges høyeste dekorasjon av H. M. Kongen 8. mai. 18 FOTO: FORSVARET FORSIDEN: Thomas Nysted og Caroline Gundhus Nysted har lært å dra nytte av erfaringene de har gjort sammen. Foto: ARNE FLAATEN 8 Kort fortalt 16 Fotoikoner Kurbadet 50 Datasoldatene 54 Utland Miniportrett: Bjørn Arild Gohn-Hellum «Veteraner er ryggraden i Forsvaret og en stor ressurs for samfunnet» ROBERT MOOD Veteraninspektør og generalmajor «Vi trenger et verdspoliti» THOMAS SELTZER Programleder 64 Aktiv veteranene AFGHANISTAN- HJELPEN Hanne Bygdevoll møtte mange utfordringer som sanitetssoldat i Afghanistan. 30 portrett Veteranløsningen Thor Lysenstøen har kommet unna mange kniper med sunt bondevett Kultur 72 Kryssord 75 Forsvarets informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 26. APRIL 6 MAI 2013 MAI

6 kort fortalt Ombudsrefs Ombudsmannen gir Forsvarets ledelse kritikk i sin siste innberetning til Stortinget. Der tar han blant annet for seg episoden der Alice Asplund måtte bade naken. «Ombudsmannen finner grunn til a bemerke at Forsvaret har forsømt seg med hensyn til a gi tydelige felles bestemmelser som relaterer seg til forholdet mellom kjønnene, men forlatt seg pa at dette løses lokalt eller av det enkelte befal.» En løytnant ble refset med bot på kroner etter at Asplund ble beordret til å bade naken sammen med resten av soldatene på øvelse i «Det er en svakhet at Forsvaret ikke har trukket opp linjer for hvordan praksis skal være, med tanke pa at det er forholdsvis mange kvinner som gjennomfører førstegangstjenesten», skriver ombudet, og understreker at Forsvaret burde avklare disse forhold når det samtidig er ivrig på å rekruttere flere kvinner. Ny GIH innsatt 24. april var det oppstilling og sjefsskifte utenfor det nye ledelsesbygget som Hæren snart skal ta i bruk i Rusta leir. Generalmajor Rune Jakobsen avløste Per Sverre Opedal som generalinspektør for Hæren. Opedal ble samtidig dekorert med Forsvarets hederskors. Det var forsvarssjef Harald Sunde som foresto sjefsskiftet. MJK mot terror Marinejegerne får nå også en kontraterrorberedskap. MJK i Bergen/Ramsund skal støtte politiet på samme måte som HJK på Rena. Og ingen skal flyttes, men det etableres felles virksomhetsledelse for spesialstyrkene i Oslo. Det vi nå har besluttet, bygger på forsvarssjefens fagmilitære råd. Med ny, felles ledelse får vi utnyttet ressursene bedre. Men det er viktig at de to fagmiljøene får utvikle egenarten de har bygget opp gjennom så mange år, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og viser til at den operative ledelsen skal være som tidligere. FOTO: OLE-SVERRE HAUGLI Nato-topper til Oslo I mai er Norge vertsnasjon for den årlige «Conference of Commandants» arrangert av Nato Defense College. Dit kommer sjefer for høyere militær utdanning, generaler og admiraler fra alle Nato-land. Hovedformålet er å diskutere militær utdanning. Det blir en kjempegod anledning til å presentere en del norske synspunkter og gjøremåter for en rekke viktige mennesker fra mange ulike land, forklarer generalløytnant Arne Bård Dalhaug, sjef Nato Defense College i Roma. Nato-landene bytter på å være vertskap for den anerkjente konferansen. Siden Nato Defense College nå har norsk sjef var det ikke helt unaturlig at valget i år falt på Norge. Mens det faglige innholdet er Nato Defense Colleges sitt ansvar, står Forsvarets høgskole for det praktiske. Det blir den største Nato-konferansen arrangert i Norge på snart ti år. Samarbeid. Mange nasjoner har opparbeidet seg et høyt operativt nivå som følge av Nato-operasjonen i Afghanistan, ifølge viseadmiral Dalhaug. Vi vil blant annet diskutere hvordan militær utdanning kan videreføres på en fornuftig måte for å opprettholde denne kompetansen. Forståelsen og viktigheten av å operere sammen er GLOBALT. 100 deltakere fra 50 nasjoner er ventet til Nato-konferansen i Oslo i mai, sier Arne Bård Dalhaug. blitt veldig mye større etter disse årene, ikke bare innad Nato, men også med andre partnernasjoner, forteller han. MARTE BOYE HAAKONSEN Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Conference of Commandants Arrangeres årlig av Nato Defense College Tema er høyere militær utdanning mai i Oslo i samarbeid med Forsvarets Høgskole Trues av andre stater Utfordringene forbundet med cyber og framtidig krigføring var tema under Cyberkonferansen i Oslo i april. Foredragsholdere fra inn- og utland var samlet under konferansen arrangert av Cyberforsvaret og Den Norske Atlanterhavskomité. Blant disse var utenriksminister Espen Barth Eide, cyberansvarlig David Ferbrache fra Storbritannia og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Hovedutfordringene relatert til cyber kan kategorisere i tre grupper: kriminell aktivitet, interessegrupper og nasjonalstater. Den alvorligste trusselen mot Forsvar et kommer fra nasjonalstater, ifølge general major Roar Sundseth, sjef Cyberforsvaret. Han mener dette underbygges av de foreløpige konklusjonene fra en pågående studie om cyber - DATAKRIG. David Ferbrache fra det britiske Forsvarsdepartementet forteller om hvordan cyber vil påvirke framtidens forsvar. makt. Denne gjennomføres av Forsvarets forskningsinstitutt med blant andre Sverre Diesen. Det dreier seg først og fremst om forsøk på spionasje. Alle nasjon er med respekt for seg selv driver etterretningsaktivitet innen cyber, forklarer Sundseth. Etableringen av Cyberforsvaret gjør at vi er bedre rustet til å møte disse utfordringene, ifølge Sundseth. Søker svar. David Ferbrache fra det britiske forsvarsdepartementet er ansvarlig for strategi, policy og internasjonalt engasjement innen forsvarsrelaterte cyberanliggender. Cyber er et menneskeskapt domene i rask endring. Bruken av cyberangrep er økende, og statene er nødt til å tenke på hvordan de skal forsvare seg mot dem, forklarer Ferbrache. Hvordan cyber vil påvirke Forsvarets framtidige operasjoner, er vanskelig å konkretisere. Vi har ikke svarene, det er nettopp derfor studien på FFI er iverksatt. Det brukes åtte millioner kroner på å gjennomføre studien, og vi har stor tro på at resultatene vil bidra til å gi flere svar, sier generalmajor Sundseth. MARTE BOYE HAAKONSEN Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag frå Forsvars staben. Bladet har som oppgåve å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har ei fri og uavhengig stilling formulert i Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Inn haldet treng difor ikkje vere uttrykk for kva den politiske eller militære leiinga måtte meine. Medlem av: European Military Press Association F Forsvarets forum ønskjer å rette seg etter reglar for god presse skikk slik desse er nedfelte i Ver Varsam-plakaten. Den som meiner seg ramma av urettmessig omtale i bladet, vert oppmoda til å kontakte redaksjonen. Ein kan også klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart. Trykk: Aktie trykkeriet AS Ansvarleg redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleiar: GUNN-HILDE KOLSTAD Flagget til topps for veteranane våre Mange knyter veteranar fyrst og fremst til andre verdskrigen. Det er naturleg av fleire årsaker. Vi markerer takksemda vår for innsatsen deira 8. mai som er frigjeringsdagen og den nasjonale veterandagen. Det var jo den dagen verdskrigen tok slutt i Noreg. Framleis er nokre av veteranane frå den gongen i live. Vemorkveteranen Joachim Rønneberg er ein av dei, han vart heidra under ei større tilstelling ved Vemork kraftstasjon på Rjukan tidlegare i år. No i slutten av april var han æresgjest i det britiske parlamentet. Rønneberg er den einaste som lever av dei som tok del i tungtvassaksjonen for 70 år sidan. Han fekk overrekt Union Jack, det britiske flagget, for innsatsen under krigen. Her heime er han tildelt Krigskorset med sverd, den fremste dekorasjonen i landet. Det finst likevel også langt yngre veteranar enn dei som tok del i verdskrigen. Over norske soldatar har vore med i internasjonale operasjonar etter Den nasjonale veterandagen er også deira dag. I år vil to offiserar som har gjort teneste i Afghanistan, bli overrekte Krigskorset med sverd. Dekorasjonen vert tildelt soldatar eller sivile som på ein særskilt framifrå måte har utmerkt seg med personleg tapperheit eller under leiing av avdelinga si i kamp. Dei to som tek imot dekorasjonen av H. M. Kongen, er løytnantane Lars Kristian Lauritzen og Kristian Bergh 20 år siden redaksjonelt «Utan omsyn til førebuingar og åtgjerder blir teneste i internasjonale operasjonar aldri risikofrie» Soldatene i den norske FN-bataljonen i Makedonia fryktet at borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia skulle spres sørover. Nesten daglig kunne de se serbiske patruljer komme over på makedonsk side av grensen for å skremme lokalbefolkningen. Kaptein Svein Henriksen hadde ansvaret for å rydde miner i et område av Afghanistan på størrelse med Norge. Etter ti år med krig pågikk borgerkrig for fullt, og etter at Sovjetunionen trakk seg ut av landet, lå det millioner av livsfarlige miner rundt omkring i det krigsherjede landet. Stang. Dette er folk som til vanleg ikkje ynskjer å seie noko offentleg. Difor er vi svært glade for at dei vil og kan la seg intervjue i denne utgåva av F etter å ha fått godkjenning til det av sjefane sine. Utan omsyn til førebuingar og åtgjerder blir teneste i internasjonale operasjonar aldri risikofrie. Det veit ekteparet Thomas Nysted og Caroline Gundhus Nysted mykje om. Etter at Thomas vart livstruande skadd i Afghanistan for tre år sidan, kjempa han seg tilbake. Etter ein tøff periode med vanskelege val har Thomas og Caroline greidd å halde fram samlivet, noko som slett ikkje var sjølvsagt. Dei fortel om røynslene sine her i bladet, som i dette nummeret har mange artiklar om veteranar. Forsvarssjefen og veteraninspektøren er mellom dei som bidrar. Også i serien om veteranar frå internasjonale operasjonar er vi komne til Afghanistan og legestudenten Hanne Bygdevoll som var i Meymaneh Medical Company i Ho fortel om sterke hendingar og inntrykk. Eg trur du som lesar òg kan få mange opplevingar og inntrykk i dette bladet. La oss heise flagget på 8. mai for veteranane våre dei unge og dei gamle. Det fortener dei for den innsatsen dei har gjort. 50 år siden Nye typer masseødeleggelsesvåpen førte til at Forsvarets mikrobiologiske institutt ble opprettet i Norge. Instituttet ble knyttet til Statens institutt for folkehelse og skulle ledes av Arne Ødegård, som i statsråd ble utnevnt til overlege ved det nye instituttet. Bilmekanikerlinjen ved HYSVT hadde blitt en stor suksess. Linjen var svært populær og hele 90 prosent av søkerne måtte avvises. Brorparten av elevene finner faktisk at Forsvaret er et så brukbart arbeidssted at de fortsetter etter de tre årene, kunne hovedinstruktør Ugelstad fortelle. 8 MAI 2013 MAI

7 dette skjer mai ledelsen Kompetansen veteraner bærer på, er viktig å bringe videre til samfunnet. MØTE OG SEMINAR 12-14/5: Prio-seminar om sivil motstand /5: Militærkomiteen i Nato møtast i Brussel. 14/5: Norsk-amerikansk tryggingskonferanse Washington /5: Likestillingsseminar Lillehammer. 22/5: Prio-seminar om cyberspace og tryggleik. 23/5: Nobel-seminar om maktbalansen etter den kalde krigen /5: Velferdskonferanse Kristiansand /5: Internasjonal veterankonferanse i Stockholm. 29/5: Sivil-militær beredskapskonferanse i Stavanger. 4/6: FFI-forum om bruk av simulering. 4-5/6: Miljøvernseminar Oscarsborg. 4-5/6: Forsvarsministermøte i Brussel. 5-6/6: NbF symposium, Holmenkollen Park Hotel. KULTUR 8/5: Veteran- og frigjeringsdag. 9/5: Gla`dag med Garden i Skotselv /5: Veterantur til Libanon /5: Sjøforsvarets musikk i Bekkjarvik og Austevoll. 30/5: Første promenadekonsert i Trondheim/Levanger, Luftforsvarsmusikken. 30/5: Skøyen-kveld med Garden. IDRETT 8/5: Sykkelritt Bæreia Oslo. 11/5: Holmenkollstafett /5: NROF-meisterskap i mangekamp Oslo. ØVINGAR 11/5: Start Tiger Meet Midt-Noreg. 15/5: Katastrofeøving Porsanger /5: Tyfon /5: Joint Effort Jørstadmoen. 27/5: Start MES Troms /5: Gemini Vestlandet. 3-7/6: Forsvarstrim 2. 3/6: Start Rein 2 i Troms. 3/6: Start Arctic Horn Bodø. ANDRE HØGDEPUNKT 6-8/5: Nato sin generalsekretær og Natos råd i Noreg. 7/5: Høyring om Investeringspropen i Stortinget. 7-8/5: Statssekretæren og kronprinsparet på Lockheed Martin i USA. 7/5: Stortingsdebatt om religiøse/politiske symbol på Forsvaret sine uniformar. 13/5: Utdeling av miljøprisen /5: Grenaderopptak Rena. 23/5: Avslutning Soldataksjonen. 23/5: Sjømilitære Samfunds vinaften i Bergen. 3/6: Statsråden vitjat Kongsberg-gruppa. 10 MAI 2013 FOS GRENADER: Frå 21. til 30. mai er det felles opptak og seleksjon for Brigade Nord der også HMKG og FKL/FAES deltar. FOTO: TORGEIR HAUGAARD Viser seg verdig Over 760 har søkt om å bli grenader i Brigade Nord, og 21. mai startar ei ni dagar lang opptaksveke på Rena. I denne omgangen har vi 170 ledige plassar, og vi reknar med at 350 møter til opptak og seleksjon. På førehand har vi gjort ei vurdering av søkjarane før dei vert kalla inn, seier løytnant og opptakskoordinator Irene Eriksen. Fråsegner om tenesta, helse, vandel og sivil utdanning er noko av det vi vurderer. Alle må ha vore gjennom førstegongsteneste før dei tiltrer ved avdelinga 1.august NB: Treng 80. Vi har mange kategoriar. Eg kan nemne stilling for vognførar stridsvogn, skarpskyttar, ammunisjonssoldat, artillerjeger, kommandoplassoldat, laseroperatør, geværsoldat, mekanikar, sanitetssoldat, stormingeniør og administrasjonsassistent. Berre til Telemark bataljon treng vi 80 nye soldatar, seier Eriksen. I opptaksperioden skal kandidatane gjennom intervju, fysiske testar og ei feltøving. Grunnløna er på oppunder 300 tusenlappar i året pluss øvingstillegg. Aukar. Det er Telemark bataljon som gjennomfører grenaderopptaket. Etter opptaksråd 30. mai vil søkjarane få melding om kven som har kome gjennom nålauget med start i ny jobb som verva soldat 1. august. Talet på verva har auka trutt, og berre i Brig N er det no i overkant av 700. TORBJØRN LØVLAND 7/6: Haakonsvern firar 50 år. 15. mai skal fregatten Fridtjof Nansen segle frå Håkonsvern til Adenbukta for å stoppe piratar. Veteraner og kompetanse Den 8. mai markeres frigjøringsdagen etter 2. verdenskrig og vår nasjonale Veterandag. Denne dagen hedrer vi våre veteraner for den innsats de har gjort for Norge og for våre verdier, her hjemme, men også ute i internasjonale operasjoner. Utdelingen av medaljer for spesielt tapre handlinger er et viktig symbol på samfunnets takk. Videre er det svært viktig at det også i tiden fremover holdes fokus på all den kompetansen våre veteraner i sum har bragt tilbake til Forsvaret og det norske samfunn. Etter 2. verdenskrig har over nordmenn deltatt i oppunder 100 operasjoner i 40 ulike land. Deltakelsen i disse operasjonene spenner fra enkeltpersoner til store avdelinger, og fra ubevæpnede observatører til tungt oppsatte avdelinger. Noen operasjoner har kun hatt noen ukers varighet, mens andre har vart i tiår. Disse operasjonene har ikke direkte påvirket hele vårt land og folk slik annen verdenskrig gjorde, og derfor kanskje gjort det vanskeligere for folk her hjemme å forstå innsatsen til våre soldater. Veteranene er en stor gruppe mennesker i alle aldre som innehar unik kompetanse som må komme til nytte både i og utenfor Forsvaret. Kompetansen handler om kunnskap, faglig innsikt og ferdigheter, men det handler også om holdninger, etikk og ledelse. Våre veteraner har gjennom tjeneste i konfliktområder i mange tiår og i mange ulike deler av verden, kommet hjem med erfaringer og kunnskap som handler om nettopp dette. Samfunnets utfordring er å benytte seg av denne unike livserfaringen og kunnskapen. Gjennom konfliktløsning på alle nivåer, gjennom samarbeid og løsningsorientert ledelse og ikke minst gjennom en respekt for og forståelse av kulturforskjeller, har våre soldater tilegnet seg uvurderlig kompetanse. Denne kompetansen må vi sette krefter inn på å få ta del i og utnytte til felles beste. Samfunnet vårt utvikler seg i et høyt tempo og har behov for mennesker med bred kunnskap og evne til hurtig omstilling. Her er våre veteraner best i klassen med sin erfaring og innsikt. I år markerte vi at det er 70 år siden den sagnomsuste Vemork aksjonen. «Operation Gunnerside» er samtidig et godt eksempel på hvordan dagens forsvar ivaretar erfaringene fra datidens spesialsoldater ved at dagens spesialstyrker årlig gjennomfører en øvelse der de går i fotsporene til heltene fra Vemork. 70 år etter, er erfaringene og kompetansen som er videreført i generasjoner fortsatt relevant og høyst levende. Dette ser vi i utdanning og trening av våre spesialstyrker og offiserskorps, og vi kan følge linjen helt ned til mentoreringen av CRU-styrkene i Afghanistan i dag. Som forsvarssjef setter jeg svært stor pris på den innsats veteranene legger ned, og har lagt ned gjennom mange år. Kompetansen dere bringer tilbake til samfunnet, er unik. Dere var, er og forblir våre soldater. Forsvaret vil videreføre sitt arbeid med å sørge for at dere får anerkjennelse og at både dere og den kunnskapen dere besitter blir ivaretatt på en skikkelig måte. Harald Sunde, forsvarssjef «Kompetansen handler om kunnskap, faglig innsikt og ferdigheter»

8 KVINNEAVDELINGA JUBILANT-BÆRTER: FLA-gjengen samla til feiring av bursdagen til Wenche Georgsen (39) og Gina Gabrielsen (50) (foran). FOTO: CHRISTIAN NØRSTEBØ I denne forsvarsavdelinga er tre av fire tilsette kvinner. Medan resten av Forsvaret slit med å auke kvinneprosenten, har Forsvarets lønsadministrajon (FLA) i Harstad vist seg som ei skikkelig dameavdeling. Berre rekneskapsavdelinga i Bergen kjem i nærleiken av FLA sine 75,5 prosent, med 72,1 prosent kvinneleg tilsette ved utgangen av Eg veit ikkje om vi kan skrive at menn vert oppmoda til å søkje ledige stillingar, men vi er samde om at blanda miljø er best og vil kanskje preferere menn om søkjarar elles står likt, seier FLA-sjefen kommandørkaptein Geir Morten Bentzen. Populær. Det er 52 stillingar i FLA, delt på sju team. Organisasjonen er kompetansesenter for løn med tillegg, reiser og flytting; dei skal kontrollere, rettleie og korrigere. FLA erstatta fem lokale lønsavdelingar og kan til hausten feire ti år. Vi var ti damer i den gamle lønsavdelinga i Harstad. FLA er ein populær arbeidsplass, og mange i byen blir overraska når dei får høyre at vi Eg føler meg ikkje like militær her som i hangaren på Bardufoss» ODDVEIG RØRELV er over 50 tilsette. Høgskolen i Harstad utdannar mange økonomar, og der har vi profilert oss for rekruttering dei siste to åra, seier førstekonsulent Elisabeth Skaugvoll. Ho har mellom anna som jobb å krevje tilbake for mykje utbetalt løn. Og tenker med ein viss gru tilbake til starten då ho saman med ein kollega tok turen til Bergen: Vi fekk mykje kjeft, men også det meste av pengane. No er det lite feilbetalingar, og vi brukar litt skjønn når vi avgjer krav om tilbakebetaling, seier ho. Ein milliard kroner passerer lønsavdelinga kvar månad. Det finst over kodar for løn, og nesten 50 særavtalar. Vi held kurs for dei som steller med løn i avdelingane, då unngår vi mange feilposteringar. No er vi mest spente på nye arbeidstidsreglar og prosjekt 2814 med ny kontoplan, slikt skapar ekstra spenning og risiko, skyt Bentzen inn. Pæs. Men attende til kvinneaspektet: Blir det mykje skravling når så mange damer jobbar saman? Nei, det tykkjer eg ikkje. Vi er effektive sjølv om vi har eit fint miljø. Då eg jobba i eit mannsdominert og røft miljø på Bardufoss, kalla alle ein spade for ein spade. Vi få damene vart respekterte, men fekk inga særhandsaming. No pakkar eg kanskje litt meir inn det eg seier og føler meg heller ikkje like militær her på FLA som i hangaren på Bardufoss, seier førstekonsulent Oddveig Rørelv. Vi sit jo litt spreidde og i to etasjar så det er mest i matpausen vi møtest. Vi er jo revisorar som avstemmer resultatet, vi er nærast ein kontrollarorganisasjon, fortel teamleiar Vivi Lindstrøm. Den dagen F er til stades, skal også ein 50-årsdag feirast med kake. For ni ti år sidan vart ikkje rekneskapen til Forsvaret godkjend mellom anna fordi det var feil på løn. Gjett om vi fekk «pæs» vi sa ofte spøkefullt at vi jobba på Narvesen. Men vi var eigentlig uskuldige skyteskiver, ler Skaugvoll. Ja, det var dårlig med opplæring, og vi famla mykje i blinde, vi følte oss rett og slett bortgløymde. Men sidan har det berre gått oppover, skyt Oddveig Rørelv inn. No får vi skryt av overordna, til og med skatteetaten. Både Internrevisjonen og Riksrevisjonen kjem innom, legg Bentzen til. Men alt kan ikkje kontrollerast like nøye, det er trass alt over lønsslippar i månaden. Det må difor bli stikkprøver og hovudpostar. 14. og 15. mai er det likestillingskonferanse på Lillehammer med undertittelen «Korleis redusere talet på menn i Forsvaret?». TORBJØRN LØVLAND Kvinnetoppen (tal i prosent) Forsvarets lønnsadministrasjon 75 Forsvarets regnskapsavdeling 72 Forsvarets sanitet 42 Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon 34 Forsvarets personelltjenester 32 Vernepliktsverket 29 Forsvarets høgskole 28 Forsvarets sikkerhetsavdling 28 Forsvarets mediesenter 27 Forsvarets forum 25 Etterretningstjenesten 22 Av dei totalt tilsette i Forsvaret (befal, verva og sivile) var 2805 kvin - ner i fjor. Det tilsvarer 16,5 prosent. Om ein berre reknar dei som går i uniform (befal, verva og vernepliktige), er prosentdelen ved årsskiftet 10,5 prosent. På sivil side er 33 prosent damer, viser tala F har fått frå person - ell avdelinga i Forsvarsstaben. akkurat nå F inviterer gode skribenter til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang Laila Bokhari, forsker og forfatter I søket på svar etter terrorhandlinger kan raske konklusjoner få alvorlige konsekvenser. Jakten på svar 16. april eksploderte to bomber ved mållinjen i Boston maraton. Tre ble drept momentant, over 140 ble skadet minst 17 av disse kritisk. Det er det største terrorangrepet på amerikansk jord siden 11. september Et terroranslag på et såkalt «soft target», en menneskemasse, en folkefest og et idrettsarrangement. Deltakerne og tilskuerne kom fra hele verden, angrepet kan derfor omtales som et angrep ikke bare på USA, men på en hel verden, en livsstil og en idrett. En meningsløs og grusom handling, uansett hvem som står bak. Tiden etter et terrorangrep er ofte preget av panikk, usikkerhet og informasjonsforvirring. Det er mye informasjon og ubekreftet informasjon, og behovet for nyhetsstoff er enormt, presset er stort på redaksjoner, journalister og etterforskere. Dette ser vi etter enhver terrorhandling, uansett hvor den finner sted. De første spørsmålene som oppstår, er alltid: Hvem gjorde dette? Og hvorfor? Vi leter etter svar. Enkle og raske svar. Forskningen kan hjelpe oss med å trekke opp noen svar på trender. Vi kan sammenlikne handlingsmønstre, målutvelgelse, taktikk og valg av våpen. Vi kan også antyde mulig motivasjon, kan skissere opp et historiske kart over hendelser og på det grunnlaget diskutere mulige scenarier. Hvis vi vil. Det er imidlertid mange fallgruver her. Varsomhet har derfor blitt en gylden regel for mange av oss. Å bli trukket inn som «ekspert» gjør at det du sier kan vektlegges på feil grunnlag. Raske konklusjoner i en presset situasjon kan komme feil ut på forsiden av en avis eller i et intervju som blir redigert. Men samfunnet har krav på å få høre dine synspunkter og vurderinger, får jeg ofte høre. Har vi en plikt her? Muligens. Men i en situasjon hvor «ingen» vet, og alt er uoversiktlig, er det muligens bedre og trekke seg tilbake og få oversikt på bakrommet og ikke i full offentlighet? Vi skal være forsiktige med spekulasjoner og synsinger. Ikke bare fordi vi kan ta så utrolig feil. Dette har skjedd de beste av oss. Men også fordi våre vurderinger og spekulasjoner kan bli raske uoverveide overskrifter som igjen kan oppfattes som stigmatisering av enkelte grupper og igjen kan føre til radikalisering. Både de etniske gruppene det gjelder, og motgruppene. Dette vet vi kan få alvorlige konsekvenser på lang sikt. «Å bli trukket inn som «ekspert» gjør at det du sier, kan vektlegges på feil grunnlag» 12 MAI 2013 MAI

9 "Kostnadene er de samme, men tallene er forklarer prisøkningen på F-35. #brennpunkt Besøkt norske soldater i #Afghanistan. De trener afghanske soldater og politi! Imponerende jobb under krevende forhold #Forsvaret Kan nok en gang bekrefte at gakkgakk uniformen til sjøforsvaret drar. Igår kom selveste Aqua Lene bort og sa at jeg var pen! #forsvaret Forsvarsbygg - jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Men det vet hvertfall ikke de. Følge oss klipp tre kjappe Korea Att den explosiva relationen mellan Nordkorea och omvärlden kan fortgå år efter år beror i hög grad på Kina. Ett kollapsat Nordkorea skulle öppna för en stärkt amerikansk position i Asien vilket är ett mardrömsscenario för den kinesiska regimen. Jan Hallenberg, profesor, Försvarshögskolan, i Svenska Dagbladet Dronene Peter Bergen, leder for New America Foundations sikkerhetsprogram, tar til orde for et internasjonalt rammeverk for å regulere dronebruken. Hvis ikke kan utviklingen løpe helt løpsk. Den skyter allerede stor fart. Kjell Dragnes, utenriksredaktør, i Aftenposten Norsk debattnivå Jeg synes den språklige nivelleringen og frykten for at språket ikke skal være folkelig nok har gått på bekostning av presisjonsnivå og muligheter for å nyansere, både skriftlig og muntlig. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til Dagens Næringsliv FOTO: TORGEIR HAUGAARD Finland På fyra minuter når en rysk markmålsrobot Helsingfors från basen i Luga. Behöver vi ligga sömnlösa för det? Nej, svarar ansvariga ministrar. Hufvudstadsbladet, Helsingfors Sverige En allvarlig situation för Sverige, anser vice statsminister Jan Björklund (Folkpartiet). Ingen direkt hot, menar försvarsminister Karin Enström (Moderaterna). Svenska Dagbladets uppgifter om Rysslands militära upprustning visar en tydlig spicka inom alliansen i försvarsfrågan. Svenska Dagbladet Norden Nordiska rådet vill ha mera synlighet och en roll också inom försvars- och säkerhetspolitiken. Då måste man kunna diskutera geopolitik. (...) Nya hot har lagts till de gamla, inte ersatt dem. Beredskap handlar också om att vara rustad för det mest överraskande och minst sannolika. Hufvudstadsbladet på lederplass I dag President Ronald Reagans vidløftige «Star Wars»- planer for 30 år siden ble latterliggjort eller fordømt. I dag skal alle ha rakettforsvar. Per Olav Ødegård, kommentator, i Verdens Gang FOTO: BOBBI ZAPKA Verneplikt - I Det burde være en selvfølge at gutter og jenter har like rettigheter og plikter her i landet. Når det ikke gjelder verneplikten, en av de tyngste oppgavene staten kan pålegge sine borgere, skyldes det en anakronisme som lovgiverne må rette opp. Dagbladet på lederplass Opplysninger Avgjørelsen i Høyesterett (om Treholt-opptakene) kom samtidig med at det såkalte EOS-utvalget rapporterte at Forsvaret ulovlig hadde samlet inn opplysninger om flere journalister... Sistnevnte sak har utviklet seg til det verre. Kulturen Det finnes mye god kultur i det norske Forsvaret. Dessverre finnes det også en del subkulturer. Og det er ikke alltid like lett å skille mellom de to. Det er også for å dyrke frem den gode kulturen at det må slås beinhardt ned på den dårlige. Stavanger Aftenblad på lederplass Harald Stanghelle, politisk redaktør, i Aftenposten Tilbakeblikk Svein Blindheim vil bli husket som en usedvanlig uredd og rakrygget offiser, en av de siste representantene for den militære Venstre-tradisjonen som førte fram til Lars Borgersrud, historiker, i minneord om Svein Blindheim ( ) i Klassekampen Verpehøns Førebels er det på testestadiet, men det er på tide å vekkje ein gamal matklassikar til live. Det kan me få til ved å byggje opp forståing og kunnskap om hønsekjøttet. Det er ein vesentleg skilnad mellom kyllingog hønsekjøtt, mellom anna lengre koketid og betre smak. Økologiske verpehøns må framsnakkast i staden for å bruke pengar på å destruere mat som har høg kvalitet. Pål Stenberg, orlogskaptein og ansvarleg for økosatsinga i Forsvaret, til Nationen Navn: Geir Olav Kjøsnes (57) Stilling: Brigader og sjef Vernepliktsverket (VPV) Aktuell: Kjønnsnøytral verneplikt Fleire jenter Treng VPV mykje tid for å førebu innkalling av alle jenter? Nei, slik vi ser det, skal vi ikkje trenge stor omlegging. Vi kallar jo alle unge inn til sesjon i dag, så på ein måte vil plikta gjere jobben enklare. Vi skal finne dei beste kvinner også av dei drygt ungdommane i kvart årskull. Blir omfanget av frammøtet til sesjon større? Nei, det vil avhenge av kor mange som trengst til teneste. Og det talet vil neppe endre seg mykje, det blir berre fleire å velje mellom. tall 3 miljøsanerte fartøy ligg no ved kai i Ramsund, og i løpet av året kan to Hauk mtb-ar også komme på plass. Dermed har Ramsund fem fartøy som kan vere mål for det nye sjømålsmissilet NSM. Ein av Haukane skal no utstyrast med motor for å kunne verte fjernstyrt, men båten vil nok ikkje få den gamle toppfarta langt ifrå, seier kommandørkaptein Geir Johnsen i Flo maritime kapasitetar. Før påske blei den gamle fregatten Bergen slept til kai (biletet). Frå før er Ægir og Trondheim miljøsanerte. Tette skott og tankar skal hindre målfartøya i å søkke. 20 millionar kubikkmeter fjell står i fare for å rase ut i Lyngenfjorden, og det er bakteppet for den sivil-militære øvinga Barents Rescue til hausten. Nordnesfjellet rører seg fire-fem centimeter i året, og det er laga kriseplanar med tanke på ei inntil 45 meter høg flodbølgje som vil råke kommunesenteret Lyngseidet. Fleire tusen sivile og militære vil delta i øvinga september. Dei kjem hovudsakleg frå Noreg, men også Sverige, Finland og Russland er med. Forutan eit fjellskred vil øvinga også omfatte ein tunnelbrann og masseskade på ein ungdomsleir, fortel øvingsleiar Tor Honningsvåg i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. 80 prosent ynskjer ikkje å snakke med lege, og det betyr mykje tid spart i forhold til å la alle på innrykk vitje legen. Så heretter blir berre dei med nyoppdaga medisinske problem etter sesjon sende innom legen på innrykksdagen. Det var på rekruttinntaket på Sessvoll sist sommar at Forsvarets sanitet gjorde ein gruppetest på behov for legeundersøking. Han viste at dimisjonsprosenten var den same for dei som vitja legen og dei som droppa legen også i vekene etterpå. Operasjon Gerbera konkluderte med at friviljug legeundersøking ved innrykk kan spare ressursar utan at det går ut over kvalitet og tryggleik. Kven vel ut den einskilde soldaten? Vi skriv ut ut frå kriteria som den einskilde forsvarsgreina har fastsett vi skal rett og slett skaffe dei beste ut frå kva avdelingane krev. Og det vil nok vere ute i avdelingane at behovet for fysisk tilrettelegging er størst, eg tenkjer på kaserne og utrusting. Men eg tør ikkje spå korleis utviklinga kan bli. Krava til fysikk er overkommelege for begge kjønn, men det vert jo stilt høgare krav til ein jeger enn eit forsyningsmenneske. Men vi skal oppfylle målet om minimum 20 prosent jenter når ein kjønnsnøytral vernepliktslov trer i kraft, kanskje i TORBJØRN LØVLAND 14 MAI 2013 MAI

10 fotoikoner Berømte krigsbilder og deres opphav Tittel: «Den ekte Bond-piken» fra Operation Mincemeat. I juli 1943 planla de allierte å invadere Sør-Europa fra Nord-Afrika. Sicilia var det mest sannsynlige landingsstedet, og tyskerne hadde forberedt seg godt med store styrker på øya. I en strengt hemmelig liten avdeling av MI5 den britiske utenlandsetterretningen planla to offiserer, Ewen Montagu og Charles Cholmondeley, en operasjon for å gi tyskerne inntrykk av at invasjonen ville komme i Hellas og på Sardinia. Planen kom etter en idé som Cholmondeley fikk av Ian Fleming allerede i En død person, kledd opp som britisk offiser med kurerpost, ble skylt i land på spanskekysten i et område der tyskerne hadde en særdeles aktiv hemmelig agent. Kureren hadde lenket en veske til uniformsbeltet med høyt klassifiserte dokumenter om den planlagte invasjonen som var ment for general Alexander i Tunis. Som antatt klarte den tyske agenten å få kopiert disse dokumentene før spanske myndigheter overleverte offiseren og dokumentene til britiske diplomater. Den døde britiske offiseren, som ble sluppet ut fra en undervannsbåt ved spanskekysten, var slett ikke en ekte offiser, men en ulykkelig alkoholisert waliser som hadde begått selvmord og som Montagu og Cholmondeley meget nøye hadde skapt en dekkhistorie for. Han var utstyrt med en rekke private papirer, blant annet dette bildet av sin «kjæreste» samt brev fra både henne og offiserens far og en regning for nyinnkjøpte forlovelsesringer. Tyskerne bet på kroken. Alt rundt den oppkonstruerte kaptein Bill Martin virket reelt. For å finne en troverdig kjæreste til kaptein Martin lette Montagu blant sekretærene i MI5. Valget falt på den vakre 19 år gamle Jean Leslie som i operasjonen fikk dekknavnet «Pam». Hennes identitet var hemmelig helt frem til 1996 da en serie avisartikler om menneskene bak operasjonen ble publisert. Allerede på 1950-tallet var operasjonen blitt til en film med tittelen «The man who never was». Tyskerne flyttet blant annet en hel panserdivisjon til Hellas og ga en forsterking av styrker på Sardinia og i Peloppones høyeste prioritet. Da topp hemmelige allierte autentiske dokumenter senere kom på avveie og ble funnet av tyskerne, ble det tatt for å være falske dokumenter. Nå hadde de lært trodde de. Tekst: ARNE FLAATEN Jean Leslie ved Themsen i 1942 fotografert av Grenadier Guardsman Tony. Copyright: The National Archives UK. Kilder: the Telegraph, NY times, Wikipedia 16 MAI 2013 MAI

11 aktuelt Krigskorset med sverd 8. mai mottar to Krigskorset med sverd. I F forteller for første gang løytnantene Lars Kristian Lauritzen og Kristian Bergh Stang om deres tid i Afghanistan. Spesialsoldaten Lars Kristian Lauritzens karriere som spesialjeger startet med et sterkt ønske om å hoppe i fallskjerm. Det er egentlig helt tilfeldig at jeg havnet i spesialstyrkemiljøet. Jeg gikk rekruttskole på Sessvollmoen da instruktører fra Hærens jegerskole dukket opp. De spurte om det var noen som ville bli fallskjermjeger. Jeg visste lite om tjenesten annet enn at de hoppet fallskjerm, og det var noe jeg hadde hatt lyst til lenge. Nå hadde jeg muligheten. Jeg rakte derfor hånden i været og meldte meg klar til opptak. To måneder senere lå jeg og mine nye kompiser ute på Trandum og gliste etter å ha gjennomført våre første hopp, forteller løytnant Lars Lauritzen (42). Veteran. Førstegangstjenesten som fallskjermjeger i 1991 ble hans første møte med spesialstyrkene. Tjueto år senere sitter han ved et kafebord i Oslo som veteran med mange utenlandsoppdrag bak seg. For noen uker siden ble det klart at han mottar Krigskorset med sverd 8. mai for å ha utvist fremragende tapperhet og mot under kamp i Afghanistan i Jeg er utrolig stolt og ydmyk over å motta denne utmerkelsen. Samtidig er jeg litt ukomfortabel med oppmerksomheten det medfører. Men jeg ser dette som en anerkjennelse av den jobben vi som avdeling har gjort i Afghanistan, sier Lauritzen. Spesialjeger. Etter førstegangstjenesten tjenestegjorde han til sammen tre år i Libanon og Bosnia. Deretter begynte han på sykepleierskolen i Elverum. Valget av studiested var ikke tilfeldig. For i bakhodet lurte tanken om å verve seg som spesialjeger. Etter å ha fullført opptaket i 1999 har han blitt værende ved avdelingen. FSK (Forsvarets spesialkommando) er en utrolig givende og variert arbeidsplass med engasjerte kollegaer. Motivasjonen som har ligget i bunnen alle disse årene, er nok avdelingens stående oppdrag. Jeg liker rotasjonsordningen vi har internt mellom skvadronene med tanke på nasjonal beredskap og deltakelse i internasjonale operasjoner. Jeg ønsker å være i aktiv tjeneste så lenge jeg får lov og har noe å bidra med. Utvikling. Siden tidlig på 2000-tallet har FSK gått gjennom en rivende utvikling. På få år har de vokst fra en skoleavdeling og nasjonal kontraterrorstyrke til en fullskala spesialstyrke med internasjonale kapasiteter. Over ti år i Afghanistan har satt sine spor. Og Lauritzen har sett disse forandringene på nært hold. Jeg kom inn i FSK på et riktig tidspunkt i forhold til oppdrag i utlandet. Det har vært utrolig spennende å få være med på denne utviklingen. Siden 2007 har en av primæroppgavene til avdelingen vært opptrening av den afghanske spesialenheten Crisis Response Unit. Dette er en innsatstyrke som har vært med å avverge flere terroraksjoner og bekjempet opprørsgrupper i hovedstaden. Variasjon. Lauritzen har deltatt i et bredt spekter av operasjoner i Afghanistan hvor hver kontingent har hatt sitt særpreg. Han forteller at FSK i løpet av disse årene har gjennomført oppdrag innenfor de typiske grunnpilarene hos en spesialstyrke. Dette innebærer spesiell rekognosering, offensive aksjoner og militær assistanse. Oppdragene har variert fra høyrisiko arrestasjoner til å gi medisinsk hjelp. Vi var ute i en landsby ikke så langt fra grensen til Pakistan i Ei jente hadde alvorlige komplikasjoner i forbindelse med fødselen. Vår medic fikk instruksjoner via satelittelefon fra en jordmor i Norge. Fødselen var vanskelig, men alt gikk bra med den unge moren og hennes nyfødte sønn. Så spørs det da om gutt - ungen blir en trivelig kar, sier Lauritzen med glimt i øyet. Spent. Nå har troppen han tilhører reist for å fortsette opptreningen av spesialpolitiet i Kabul. Dette er første gang de reiser uten Lauritzen som blir hjemme på grunn av permisjon. Det er en ny situasjon for han, og det blir ikke bare lett. Jeg kommer til å følge godt med og vil nok være ekstra spent og litt nervøs. Oppdragene vi løser i Kabul, er slett ikke ufarlige. Og det er ofte når alt virker stille og rolig, at uønskede hendelser skjer. Tsunami. At uønskede hendelser oftest skjer I SIVIL: Lars Lauritzen (42) forteller at han ønsker å være i aktiv tjeneste så lenge han har noe å bidra med. 18 MAI 2013

12 aktuelt 8. mai I AFGHANISTAN. FSK har gjennomført uttalige operasjoner i Afghanistan og Lars Lauritzen har vært med på mange her etter fullført oppdrag utenfor Kabul i grålysningen (FOTO: FSK) HEDRES. Løytnant Kristian Bergh Stang (35) fungerte som PRT-sjefens utstrakte arm i Faryab. 8.mai blir han tildelt Krigskorset med sverd. FOTO: FORSVARET når man minst venter det, fikk han oppleve til gangs for noen år tilbake. Plutselig befant han seg i en situasjon som holdt på å ta livet av ham. Jeg var på ferie i Thailand. Tidlig på morgen - en lå jeg og slumret i senga. En kompis står utenfor bungalowen og gjesper mot sola. Plutselig hører jeg han rope: LARS LØP! På et brøkdelssekund er Lauritzen ute av døra og springer for livet. Bakfra høres det ut som ti godstog kommer rasende. Tsunamien knuser alt til pinneved før den slår ham til bakken. Jeg kan nok takke mye av militærtreningen for at jeg overlevde. Dette var en periode hvor jeg blant annet dykket og klatret mye i avdelingen. Jeg handlet på rent instinkt, samtidig som jeg var utrolig heldig, forteller han. 20 MAI 2013 Hardt arbeid. Erfaringen fra Thailand er også overførbar til Afghanistan, mener han. Uoversiktelige og vanskelige situasjoner skjer ofte når man minst venter det. Da må de riktige håndgrepene utføres instinkt ivt. Basisferdigheter som skyting, CQB (Close Quarter Battle red. anm) og fysisk yteevne danner grunnmuren for løsning av oppdragene. God militær drill og terping på detaljer er utrolig viktig for hvordan man reagerer i kritiske situasjoner. Det er altså ingen snarveier eller annet hokus-pokus som gjør at spesialsoldater presterer. Det er grunnleggende hardt arbeid og trening, konstaterer han. Privilegert. Når Krigskorset med sverd festes på uniformen 8. mai, blir Lars Lauritzen del av en eksklusiv gruppe. Selv har han møtt flere av heltene fra annen verdenskrig. Blant annet Joachim Rønneberg. Jeg setter stor pris på å høre historiene fra de gamle gutta i Linge og Commandos. Jeg kjenner «Oppdragene vi løser i Kabul, er slett ikke ufarlige» igjen den samme viljestyrken og gløden som også kjennetegner dagens spesialjegere, sier han. Lauritzen trekker fram det gode miljøet som den viktigste grunnen til at han har blitt værende i FSK i så mange år. Innad i troppen har vi mange ulike personligheter med forskjellig bakgrunn. Vi har vestkantgutten fra Bærum på den ene siden og småviltjegeren fra Snåsa på den andre. Og alt imellom. I vår jobb tror jeg det er viktig med en god blanding av mennesker med tanke på både alder og livserfaring. Jeg føler meg privilegert som får jobbe i en slik avdeling, sier han. SVEIN ARSTAD Foto: ARNE FLAATEN Budbringeren Løytnant Kristian Bergh Stang mener han er heldig som fikk gjøre noe meningsfylt i Afghanistan. 8. mai mottar han Krigskorset med sverd av Kongen. Jeg tror ikke det har sunket helt inn ennå. Det føles litt merkelig, samtidig som det er en stor ære. Først og fremst er det en stor anerkjennelse for arbeidet jeg gjorde sammen med teamet mitt i PRT (Provincial Reconstruction Team), mener Stang. Som major og sjef for et MOT-lag (Military Observation Team) hadde Stang ansvar for å samle inn informasjon om situasjonen i området i Faryab der PRT opererte. Dette ble blant brukt til å støtte lokalbefolkningen, sikkerhetsstyrkene og de humanitære organisasjonene i landet. Til det var han helt avhengig av dyktige kolleger. Jeg tar i mot utmerkelsen på egne vegne og på vegne av alle gutta i teamet, sier Stang. Han ikke er så glad i oppmerksomhet, men vil gjerne framheve lagets innsats. Man blir ikke en annen person av å få en slik utmerkelse, men jeg er stolt over det teamet mitt og jeg fikk til, forklarer løytnanten. Krevende var et år da mye endret seg på kort tid i Afghanistan. Sikkerhetssituasjonen ble etter hvert svært vanskelig. Mange vurderinger måtte tas. Det er den mest spesielle kontingenten jeg har vært med på, utfordringene sto i kø, forteller Stang, som har tjenestegjort tre ganger i landet. MAI

13 aktuelt 8. mai livet I denne spalten inviterer vi ulike bidragsytere til å skrive om det å være menneske. Robert Mood om: Veteraner FOTO: FORSVARET Generalmajor og sjef for Forsvarets veterantjeneste Veteranmennesket Har kjent på klumpen i magen foran vanskelige oppdrag. Hørte pulsen i ørene når kritiske valg måtte tas. Innså at å «ta ut mål» betyr å drepe mennesker. Fryktet konsekvensen av egen ildgivning. Jublet uhemmet over å lykkes. Fryktet å svikte kameratene mer enn å miste eget liv. Utsatte familien for stor belastning. Respekterer andre kulturer. Vet at religion i seg selv ikke er problemet. Innser at man ikke kan forvente ubetinget støtte når det gjøres feil. Fortjener alles anerkjennelse og samfunnets særskilte støtte! Veteranmennesket har med andre ord gjort en veldig spesiell jobb og har unik praktisk erfaring fra krevende oppdrag under tidspress. Som menneske, soldat og veteran er det intet som gjør meg mer stolt enn å se den soldatprofesjonen og det lederskapet som utøves i Forsvarets skarpeste avdelinger: Vinnerkultur er definert som å løse oppdrag med minimum tap av liv på alle sider. Selv om både internasjonale operasjoner og krig har hatt og vil ha en pris, har ingen jeg har møtt, angret. Alle ville reist ut igjen! Sammenlignet med det intense kameratskapet, mestringsfølelsen, teamtilfredsstillelsen og spenningen ute gir den trivielle overflodstilsværelsen som enkeltindivid her hjemme fort mindre mening. Før vi har trukket oss ut av Afghanistan, vil vi antagelig ha rundt veteraner med erfaring fra det sentralasiatiske landet. Mange av dem med krigserfaring som overgår det meste nordmenn har vært med på. Uansett målestokk og ståsted har disse soldatene løst pålagte oppdrag på en flott måte. Samfunnets utfordring er å sørge for at soldatenes innsats ikke knyttes til en eventuelt negativ utvikling i Afghanistan, da har vi feilet. ANNEN VIRKELIGHET. Erfaringene fra Afghanistan setter ting i perspektiv her hjemme, mener Kristian Bergh Stang. Jeg synes vi taklet det på en god måte ut ifra de ressursene vi hadde til rådighet. Vi opplevde støtte og aksept fra lokalbefolkningen, noe som var helt avgjørende. Uten tilliten kunne vi bare pakket sakene våre og dratt, fastslår han. April Fem år senere er Stang for lengst tilbake i gamlelandet. En helt vanlig torsdagskveld ringer telefonen i ti-tiden. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på tråden. Som har en hyggelig nyhet å dele. Først trodde jeg det var en spøk fra kollegene mine, men jeg skjønte fort at det var henne siden jeg kjente igjen stemmen. For tre år siden fikk jeg vite at jeg var innstilt. Men siden jeg ikke hørte noe, tenkte jeg ikke mer over det før forsvarsministeren ringte, forteller Stang. Han blir tildelt Krigskorset med sverd «for å ha utvist særlig fremragende mot og ledelse under kamphandlinger i 2008», ifølge deler av begrunnelsen. Det er vanskelig å beskrive eget lederskap, men jeg registrerer at folk trives med meg som leder. Jeg føler ikke at jeg har vært spesielt modig i forhold til andre. Det er lett å være leder for disse gutta, det er hos dem min styrke ligger, forteller Stang. En sjef må skape entusiasme for oppgaver og utfordringer, selv om ikke alt er like gøy, ifølge Stangs lederfilosofi. Da er det viktig med humor. Man må gå for gull uansett oppgave. I tillegg må en sjef bry seg, ha stor grad av empati, forklarer han. I ekstreme situasjoner må de beholde roen. Som i resten av Forsvaret handler det om forberedelser, trening og fokus på detaljer. Du må gjøre ditt aller beste og godta at arbeidsforholdene ikke alltid er ideelle, forklarer han. Privilegert. At Stang endte opp med en karriere i Forsvaret, var ganske tilfeldig. Etter gjennomført førstegangstjeneste tenkte han at befalsutdanning kunne være kjekt å ha. Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge fulgte, deretter ti år i Etterretningsbataljonen. Oppdragene i Afghanistan har gitt han mange faglige utfordringer. Jeg føler meg privilegert som har fått bidra i Norges engasjement i Afghanistan, og jeg håper vår innsats har vært med på å gjøre hverdagen enklere for menneskene der, sier Stang. MARTE BOYE HAAKONSEN Krigskorset med sverd Norges fremste dekorasjon kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile, som under krig eller væpnet konflikt på en særlig fremragende måte har utmerket seg med personlig tapperhet eller ved ledelse av troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp. Kongen i Statsråd besluttet 26. juni 2009 å gjeninnføre tildelingen. Kilde: Forsvaret.no «Jeg føler meg privilegert som har fått bidra i Norges engasjement i Afghanistan» Veteraner fra internasjonale operasjoner utgjør om lag en tredjedel av Forsvarets ansatte og sitter i mange nøkkelstillinger både offentlig og privat. De er ryggraden i Forsvaret og en betydelig bærer av kompetanse i samfunnet for øvrig. Veteranene er årsaken til at regjeringen trygt kan plukke fra en variert verktøykasse i visshet om at alle aktuelle oppdrag vil bli løst på en god måte, både operativt og etisk. Regjeringen kan være trygg på at når vi blir overrasket her hjemme, fysisk så vel som indirekte, er Forsvaret bedre forberedt enn de ellers ville vært. Alle veteraner jeg har møtt og det er ganske mange er vant til at lista legges høyt. De er lojale og leverer kvalitet. Våre veteraner er også reflekterte kvinner og menn, noe som kommer tydelig frem i bøkene som er skrevet av og om veteraner de siste årene. Forsvaret må bruke veteranenes kunnskap og erfaring for det den er verdt uten at vi bruker dem opp. Veteranmennesket leverer på våre vegne og fortjener vår anerkjennelse. Illustrasjon: NINA NORDAL RØNNE «Selv om både internasjonale operasjoner og krig har hatt og vil ha en pris, har ingen jeg har møtt angret» 22 MAI 2013 MAI

14 aktuelt STYRKE. Thomas Nysted og Caroline Gundhus Nysted fikk en uvanlig start på livet sammen. Veien tilbake Livet tok en brå vending for Thomas og Caroline da han ble livstruende skadet i Afghanistan i I dag holder ekteparet foredrag om erfaringene sine. Det handler om å klare seg som par når man blir kastet inn i en alvorlig situasjon. Man må hele tiden ta bevisste valg. Vi kunne tatt den lette utveien og gått fra hverandre. Det ville vært enklest for begge, forteller Caroline Gundhus Nysted. Foredragene handler egentlig ikke om hendelsen i Afghanistan, men om det å reise seg igjen. Å komme gjennom noe sammen. Afghanistan er kun settingen, det kunne like gjerne vært en bilulykke i Røa-krysset, forklarer Thomas Nysted. Bakholdet. Vi befinner oss på Klækken hotell utenfor Hønefoss. Ekteparet Nysted holder jevnlig foredrag for både militære og sivile aktører. I dag er de invitert til en konferanse for sykepleiere ved Drammen sykehus. De forteller historiene sine etter tur. Jeg jobbet som eksplosivrydder (EOD-operatør) i Meymaneh. 2. mai 2010 drar vi ut med fire Ivecokjøretøy og noen firehjulinger på et oppdrag, begynner Thomas. Laget hans befinner seg nede i det uttørkete elveleiet Wadi Tutak da de blir utsatt for bakholdsangrep av Taliban. De er fanget i elveleiet, en flere timer lang kamp er i gang. Mens Thomas prøver å hjelpe en kamerat som er blitt skutt, blir han selv truffet. Kula går gjennom ryggen og ut av brystet. I tillegg treffer en rikosjett det ene benet hans. Det føles som å få et glødende grillspyd stukket i ryggen. Besatt og usikker. Hjemme i Oslo venter Caro - line. De hadde blitt kjærester ni måneder før Thomas reiste ut. Jeg kjente ingen som hadde vært verken i militæret eller i utenlandsoppdrag, så jeg visste ikke så mye om hva det innebar. Thomas og jeg snakket veldig lite om det før han dro, vi var mest opptatt av å være forelsket, forteller hun. Men da hun begynner å lese om alle de farlige hendelsene i Afghanistan i media, går alvoret opp for henne. Snart er hun besatt av å få med seg absolutt alt av nyheter fra landet. Livet dreier seg om de få telefonene fra Thomas. Så kommer nyheten hun frykter mest av alt: Thomas er svært kritisk skadet i Afghanistan, det er ikke sikkert han vil overleve. Ny kamp. Det har vært tøft. Soldatene er trent opp på forhånd, mens de som sitter igjen, ikke er profesjonelle pårørende. Vi vet ikke hva som skjer, og det er ikke gitt hva man er rustet til å gjennomgå, sier Caroline. Thomas kjemper seg tilbake til livet etter flere uker i koma og mange kompliserte operasjoner. Utallige flere venter. På en rekke sykehus og rehabiliteringssentre begynner en ny og annerledes hverdag for paret. Det er utrolig at vi har klart det. Vi tok en serie med harde valg og har måttet slåss for å være sammen. Det har krevd mye av begge to, vi måtte lære å leve sammen igjen, forteller Thomas. I dag har vi fått stablet oss på bena, men fort satt er det mye som gjenstår, legger Caroline til. Felles målsettinger er viktig, å inkludere hverandre i sine egne mål. I 2012 deltok de begge i et 85 kilometer langt sykkelritt i Tysk - land for skadde veteraner, noe som krevde en god del trening på forhånd. Tilbake i jobb begynner Thomas å holde erfaringsbrifer for Forsvaret om det han har vært i gjennom. Slik oppstår ideen om et foredrag som belyser både soldatens og den pårørendes opplevelser. Jeg så at det var et informasjonsbehov. Da jeg ble bedt om å holde et foredrag for RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), ble Caroline med, forklarer han. De begynner å holde foredrag sammen for ulike aktører, blant annet leger, psykologer, sykepleiere og elever ved videregående skole. For å få en struktur på de etter hvert etterspurte foredragene etablerer de nettstedet Amorfati.no. «Amor fati» betyr «elsk din skjebne» på latin. Meningsfylt. Vi er nødt til å sile ut og sier nei til nysgjerrige mennesker. Vi ønsker å være en 24 MAI 2013

15 aktuelt erfaringer OPPREIST. Thomas Nysted forteller om dagen da han holdt på å mistet livet og tiden etterpå. SJOKK. Disse nyhetene møtte Caroline Gundhus Nysted hjemme i Norge. På båren ligger Thomas. samfunnsnytte, en ressurs, for eksempel overfor sykepleiere som gjør en så viktig jobb, sier Thomas. Det er utrolig givende å holde foredrag. Det er gøy å se at det engasjerer, at det vekker publikums interesse. Det ligger litt terapi - funksjon i det også, synes Caroline. Men det kommer litt an på dagsformen hvor mye jeg forteller. Avisutklippene fra hendelsen vekker sterke minner. Alt er ikke helt bearbeidet ennå, og det blir det kanskje aldri. Tilbakemeldingene og spørsmålene er som regel mange. Temaet vi snakker om, er nok litt tabulagt. Noen er kanskje redd for å stille spørsmål, men det finnes ingen dumme spørsmål til temaene vi berører i foredragene våre, fastslår Thomas. Lærerikt. Selv om bakteppet er alvorlig, formidler de begge med en liten porsjon humor. I det ene øyeblikket er tilhørerne beveget, i det neste kan de slippe løs en liten latter. Sigrid Hellum og Lisa-Beth Haugan er anestesi - sykepleiere ved Drammen sykehus. De synes foredragene var både sterke og interessante. Det er alltid nyttig å høre pasientenes opplevelse. I en akuttsituasjon der det virkelig stormer må vi beholde roen. Thomas husket en del fra intensivavdelingen på Ullevål sykehus. Da er det viktig å tenke på hvordan vi formulerer oss, forklarer de. Samtidig ble vi minnet på hvor viktig det er å være tilstede for de pårørende oppi det hele. Også de trenger oppfølging her og nå. Det var spennende å høre begges versjon, legger Hellum til. Et vanlig liv. Det er fint å kunne være til nytte. Foredragene er interessante nå, men i framtiden er det kanskje andre caser som mer aktuelle. Da gir vi oss, sier Thomas. Å holde foredrag er kun noe de gjør ved siden av jobb og studier. Caroline holder på med en mastergrad i familieterapi ved Diakonhjemmet Høgskole, mens Thomas tar en bachelor i fredog konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole. Han lønnes av Forsvaret som sivil student på lik linje med studenter som går på studier der Forsvaret har kvoteplasser. Nå er han hundre prosent friskmeldt og omskolerer seg til videre jobb i Forsvarets veterantjeneste. Utdanningen betales av Forsvaret. Tidligere hobbyer som dykking, frikjøring og klatring måtte han slutte med på grunn av skuddskadene. I dag er det golf og langrenn som gjelder. God ryggdekning fra kone og familie har hjulpet han enormt. Det er lett å legge seg ned å gi opp, tror Thomas. Det å komme tilbake i arbeid har alt å si! Caroline mener prosessen også har vært givende. Jeg er glad jeg har vært gjennom alt dette. Før trodde jeg at jeg var en person som ikke tålte så mye. Nå vet jeg hvor sterk jeg er og hvor sterke vi kan være sammen. MARTE BOYE HAAKONSEN Foto: ARNE FLAATEN «Vi tok en serie med harde valg og har måttet sloss for å være sammen» THOMAS NYSTED «Avisutklippene fra hendelsen vekker sterke minner. Alt er ikke helt bearbeidet ennå, og det blir det kanskje aldri.» CAROLINE GUNDHUS NYSTED 26 MAI 2013 MAI

16 OSLO 08:00 Flaggheis på Akershus festning (AK). 09:15 Kransenedleggelse på Retterstedet. 10:00 H.M. Kongen ankommer Nasjonalmonumentet. 10:05 Overflyvning. 10:10 Kransenedleggelse ved Nasjonalmonumentet av H.M. Kongen. 10:15 Statsministeren taler. 10:25 NATOs generalsekretær taler. 10:35 Soldatens tale. 10:45 Medaljeseremoni. 12:00 Salutt fra AK. 12:30 Åpent skip i Oslo havn. 13:00 Åpen dag på Akershus festning. 14:00 Feltgudstjeneste på AK. 14:00 Kransenedleggelse ved Krigsseilermonumentet på Bygdøynes. 15:00 Kransenedleggelse i minne - lunden på AK. Alle seks monumenter og Max Manusstatuen bekranses. 16:30 Drilloppvisning på festningsplassen. 17:00Oppvisning med bombehunder på festningsplassen. 19:00 Tale ved Karpedammen. 19:10 Konsert ved Karpedammen. BARDUFOSS Se program på forsvaret.no. BERGEN/ BERGEN KOMMUNE Kommandanten på Bergenhus festning og ordfører i Bergen inviterer veteraner og alle andre til å delta på markeringene. Hovedmarkeringer. 10:00 Solheim æreskirkegård. Tale og kransenedleggelse av kommandanten for Bergenhus festning. Tale og kransenedleggelse av ordfører i Bergen kommune. Kirkens fredsbønn ved sjøforsvarspresten. Fane og flaggborg Æresgarde fra Haakonsvern orlogsstasjon og musikk av Forsvarets musikkorps Vestlandet. 12:00 Salutt fra Bergenhus festning PROGRAM FOR 8. MAI FRIGJØRINGS 13:30 Kronstad hovedgård. Seremoni i regi av Stiftelsen Kronstad hovedgård. Ordfører i Bergen kommune inviterer veteraner og pårørende til lunsj. 19:30 Frigjøringskonsert i Bergen domkirke. Markeringer i samarbeid mellom kom mandanten og veteranforeningene. 08:15 Bergenhus festning: Kransenedleggelse på Kongestatuen. 08:30 Koengen: Kransenedleggelse på Veteranmonumentet av lederen i NVIO Bergen. 09:00 Gravdal: Kransenedleggelse på minnesmerket ved kommandantboligen. 09:10 Lancaster-monumentet: Kransenedleggelse. 09:15 Nygård kirke: Kransenedleggelse på minnesmerket. 09:30 Møllendal: Kransenedleggelse på Samveldelandenes krigsgraver. Kanadisk konsul taler og legger ned krans. Britisk konsul legger ned krans. 09:30 Kringsjå/Leite: Kransenedleggelse på minnesmerket «våknende ungdom». 12:00 Øvre Hellen Hellen fort: Kransenedleggelse på minnesmerket. 12:00 Rotunden i Veiten: Kransenedleggelse på minnesmerket. Ordfører Trude Drevland taler. 12:15 Sjømanndsmonumentet: Kransenedleggelse. 12:30 Nordstjernen og Shetlands- Larsen: Kransenedleggelse. 12:50 Krigsmoderen: Tale og kransenedleggelse av kontreadmiral Egil J. Eikanger. Øvrige markeringer. 11:00 Storetveit: Avduking av minnesmerke over Fredrik Kayser. 12:20 Ulven leir, MTB 345-bautaen: Kransenedleggelse. 12:30 Ulven leir, minnesmerke IR 9 og e-tjenesten: Kransenedleggelse på minnesmerket. 12:30 Espeland fangeleir: Felles marsj fra Espeland jernbanestasjon. 13:00 Espeland fangeleir: Seremoni og kransenedleggelse. BODØ 10:30 Tale for dagen og kransenedleggelse ved tårnfoten, domkirken 11:00 Gudstjeneste i domkirken 12:15 Veteranlunsj på rådhuset Krigshistorisk museum holder åpent hele dagen. ELVERUM/RENA Se program på forsvaret.no. HARSTAD Se program på forsvaret.no. KIRKENES 07:45 Kransenedleggelse ved bauta på Skytterhusfjellet. 08:00 Overflyvning F :03 Flaggheising, signalbønn og minneord v/ garnisonspresten 08:45 Kransenedleggelse på Russermonumentet. 10:00 Lunsj hos Garnisonen i Sør-Varanger. 11:00 Omvisning for veteraner. KONGSVINGER/BÆREIA 08:00 Flaggheis ved Forsvarets veteransenter, Bæreia. 08:10 Busstransport fra Bæreia til Kongsvinger festning. 08:30 Taler og kransenedleggelse på UNIFIL-monumentet på Kongsvinger festning. 09:00 Busstransport fra Kongsvinger festning til byparken. 09:15 Tale og kransenedleggelse på minnesmerket i byparken. 09:45 Busstransport fra Kongsvinger til Oslo 11:45 Åpen dag på AK i Oslo. 16:15 16:15 Busstransport fra Oslo tilbake til Kongsvinger. 18:30 Veteranenes aften med fest - middag på Forsvarets veteransenter. LILLEHAMMER Jørstadmoen, Lillehammer. 09:00- Seminar: «Å reise ut». 11:00 Åpning v/oberst Geir Fonstad. Bilder og informasjon om Cyberforsvarets oppdrag i Afghanistan. Forfatter Janne Aasebø Johnsen leser fra boken om hvordan det er å ha en pappa i Forsvaret. Foredrag v/ brig. Yngve Odlo 12:00 Oppstilling og taler av: Sjef Cyberforsvaret, Generalmajor Roar Sundseth Prest, oberst Arne Svilosen Soldatens tale av kvartermester Kjetil Kortnes. Kulturelt innslag av Lilleham - mer guttemusikk og et veterankorps. 13:00 Felleslunsj på Jørstadmoen Tale, fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud NARVIK 17:55 Innmarsj til minnesmerket i Kirkeparken. DAG OG NASJONAL VETERANDAG 18:00 Tale ved ordføreren i Narvik. 18:25 Prosesjon til Narvik kirke. 18:30 Gudstjeneste i Narvik kirke. 19:10 Åpen kirkekaffe i Narvik menighetshus. Ensemble «Oscar». Tale, oberst Rune Solberg. 20:30 Avslutning ved ordføreren. STAVANGER/SANDNES/ VATNELEIREN 10:50 Flaggborgen i Vatneleiren. 11:00 Velkommen v/ Sjef HV :10 Leder for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner hilser. 11:20 Ordfører i Sandnes kommune hilser. 11:30 Kransenedleggelse. 11:40 Distrikspresten ord for dagen. 12:00 Salutt Ulsnes og Odderøya Transport fra Vatneleiren til Sandnes sentrum. 12:30 Veteranlunsj i regi av 13:30Sandnes kommune. TRONDHEIM 10:30 Krigsseilermonumentet Tavern Velkommen v/ Svein Dyrvik. Tale for dagen. 11:45 Kristiansten festning 12:25 Hyldningsmarsj. Velkomsthilsen. Kransenedleggelse. Salutt. Tale. 13:00 Vår frue kirke 14:00 Domkirkegården 14:20 Tale. Kransenedleggelse på Gravminne for frihetskampens ofre. ASKØY KOMMUNE 10:00 Kransenedleggelse ved minnestøttene over de falne på Herdla. 11:30 Kransenedleggelse ved minnestøtten over de falne på Strusshamn. 12:00 Sammenkomst for veteraner og familie i Møllesalen Sjod dien. Etter påmelding AUSTRHEIM KOMMUNE Markeringen i Austrheim kommune foregår på øya Selsøy. Det var her det i 1944 var plassert en observasjonpost og lyttestasjon som rapporterte til England. En liten hytte er satt opp på stedet. Eivind (Piten) Viken og lokale motsandsmenn var stasjonerte her. Program i Selsøy: 09:30 Båt fra Baløy og Langøy. 11:00 Velkomst v/ Arnt Lundal. 11:05 Gudstjeneste ved Rolf Eivind Monsen. Musikk v/ Korpsgruppa. 11:35 Innslag v/ 9. kl. fra Årås Skule 11:50 Helsing v/ ordfører Per Lerøy. 11:55 Helsing ved adm. K. B. Olsen. 12:00 Tale og blomenedlegging ved minneplata ved Åge Olav Sandal. 12:35 Tur til hytta. Musikk v/ Korpsgruppa og matøkt på rasteplassen. Skyss tilbake etter behov GRIMSTAD KOMMUNE I Grimstad kommune inviterer ordføreren kommunens veteraner til en lunsj på 8. mai. SKEDSMO KOMMUNE I Skedsmo kommune blir det 8. mai en kransenedleggelse kl. 13:45 ved monumentet utenfor Lillestrøm kirke i regi av Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner NVIO avd. nedre Romerike. STEINKJER KOMMUNE Steinkjer kommune inviterer veteraner fra nasjonale og internasjonale oppdrag og deres familier til en enkel seremoni ved bautaene over falne på Sannan kl Program for dagen: Sparbu hornmusikklag spiller. Tale for dagen ved vernepliktig major Fredrik Brandt. Fanfare. Ordføreren legger ned krans. Sparbu hornmusikklag spiller. Alle oppmøtte inviteres til samvær og enkel servering på Brød og Cirkus. TRYSIL KOMMUNE Trysil kommune inviterer veteraner med følge til en markering av Veterandagen i Kongeparken i Nybergsund kl. 18. Etter en enkel seremoni med tale av en representant fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) og påfølgende kransenedlegging, inviteres gjester til en enkel servering i Innbygda. Sted for dette vil bli gjort kjent senere. Av hensyn til servingen ber kommunen om påmelding på forhånd. Det kan skje på følgende måte: Skriftlig til: Trysil kommune, Postboks200, 2421 Trysil. Pr. e-post: eller telefon TRONDHEIM KOMMUNE I Trondheim kommune foregår årets veteranarrangement på FNs internasjonale veterandag, 29. mai. Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker i samarbeid med Trondheim kommune, de øvrige kommunene i Sør-Trøndelag, Luftkrigsskolen og Luftforsvarets musikkorps å hedre veteraner som har tjenestegjort i utlandet. Veteraner inviteres i den anledning til en markering i Nidarosdomen. Under seremonien vil det bli personlig overrekkelse av fylkesmerket til veteraner som deltar, som et uttrykk for at deres innsats blir høyt verdsatt. Arrangementet starter onsdag 29. mai 2013 kl Dørene åpnes kl Etter seremonien er veteranene velkommen til Erkebispegården, til en enkel servering. Hele det historiske anlegget vil være åpent under arrangementet, og det vil være mulig å besøke både Museet og Rustkam meret. Antrekk: Sivilt, eventuelt med hodeplagg, skjerf og/eller avdelingsmerke fra internasjonal operasjon. Det bes om påmelding innen 10. mai Kontakt Sør-Trøndelag fylkeskommune på telefon / eller send en e-post til VEGÅRSHEI KOMMUNE Vegårshei kommune inviterer veteraner til en seremoni ved minnebautaen for falne, deretter til en markering i kommunestyresalen. 15:00 Fremmøte ved minnebautaen i Vegårshei. 15:05 Kulturelt innslag. 15:15 Velkommen v/ ordfører i Vegårshei kommune. Blomsternedleggelse av varaordføreren. 15:30 Veterankaffe i kommunekantina. 16:30 Avslutning ved ordføreren. Kommunen ber om påmelding fra veteraner innen 3. mai med tanke på en enkel servering. PÅ FORSVARET.NO VIL DU FINNE ET OPPDATERT PROGRAM 28 MAI 2013 MAI

17 veteranene Siden annen verdenskrig har Norge deltatt i flere operasjoner utenlands. I denne serien presenterer vi en veteran fra de største. Denne gang: Afghanistanveteran Hanne Bygdevoll. Bruk krefter på det du kan gjøre noe med Hanne Bygdevoll innså at mange som trengte hjelp aldri fikk den i Afghanistan. I Afghanistan lærte jeg å bruke energien på det jeg kan gjøre noe med. Jeg utviklet økt toleranse, mer tålmodighet og et sterkt ønske om å hjelpe dem som har det tøft. Ikke minst ble jeg inspirert til å studere medisin, forteller veteran og legestudent Hanne Bygdevoll. Hun var i Meymaneh Medical Company fra desember 2009 til juni Trodde det skulle gå galt. Det var dårlig vær da Hanne skulle flys inn i tjenesteområdet for første gang. Deler av reisefølget sto fast i Kabul, selv var hun over et døgn forsinket da flyet endelig landet i Meymaneh. De som skulle hjem ventet utålmodig langs flystripen. Ved ankomsten ble Hanne spurt om å trene førstehjelp med latviere utenfor leiren senere på dagen. Det sa hun ja til. Men først skulle hun innkvarteres i den norsklatviske campen. Den huser rundt 500 personer og et sykehus. Det ene kirurgteamet er fra Makedonia, det andre fra USA. I løpet av oppholdet kommer Hanne til å bruke så mye av fritiden som mulig på sykestuen. For å lære. Blant annet er hun der 2. mai, dagen da ni norske soldater blir såret i en trefning Thomas Nysted livstruende. Opplevelsen gjør et sterkt inntrykk. Jeg kan fremdeles kjenne at alt er varmt og klamt og nytt. Lyder og lukter er fremmede. Vi kjører i landskap jeg ikke kjenner, på støvete veier, langs uttørkede elveleier. Frykten vokser i magen og jeg tror hele tiden at det skal gå galt. Jeg ser potensielle veibomber over alt. Og latvierne snakker dårlig engelsk, forteller hun. For den nyankomne blir det tydelig hvor mye som kan skje inni hodet når man føler seg stresset. Jeg skjønner raskt at jeg må velge bort noe for å fungere godt. Velger å kutte ut det skumle og det jeg ikke kan påvirke. Lærer meg fort å stole på at andre gjør jobben sin. Også på at sjåføren ser like godt som meg og bedre når vi er ute og kjører. Eneste jente. I Afghanistan er stavangerjenta enten ute på oppdrag eller i leiren. I leir har hun fri eller hun er på såkalt QRT (Quick Reaction Team). Som del av sanitetstroppen skal hun alltid være klar til å rykke ut. Vi har tre evakueringsambulanser og en mobil hjelpeplass med lege og sykepleier. Det skal alltid være minst en evakueringsambulanse med ut på oppdrag, forklarer hun. Vi drar ut med styrkene, det kan være alt fra 12 til 50 stykker ute på et oppdrag. I evakueringsambulansen er vi fire. Noen oppdrag innebærer inntil et par uker utenfor leiren. Vi er hele tiden strategisk plassert i forhold til styrkene og kontinuerlig på samband. Det er mye venting. Om noe skjer, leverer styrkene pasienter til oss, vi behandler og stabiliserer, og sørger for å få helikopter inn i området hvis det er nødvendig, forteller den unge veteranen. I leiren sjekker Hanne og makkeren daglig at vognen alltid er ren, at utstyret er pakket og klart, at det er nok ammunisjon og medisin samt mat og vann fra lageret. Alltid boksmat og feltrasjoner. Også frukt og grønnsaker og andre ferskvarer når de vet de skal ut. Sanitetstroppen er der for å opprettholde 30 MAI 2013 MAI

18 Norske styrker i Afghanistan «Jeg skjønner raskt at jeg må velge bort noe for å fungere godt. Velger å kutte ut det skumle og det jeg ikke kan påvirke». Innføring av republikk. Okupert av Sovjetunionen Sovjetunionen trakk seg ut. Taliban overtar makten 1989 Terroraksjonen 11. sept Flere nasjoner intervenerer 7. okt. Midlertidig regjering på plass. på hvordan det ville være å behandle mannlige 32 MAI 2013 Styrkereduksjon og uttrekning, oppbygning av Afghanske sikkerhetsstyrker. Det meste av ISAFs styrker ute av landet ISAF utvider operasjonsområdet. Støtte til utdanning og mentorering. PARTENE OPPDRAG ISAF er en NATO-ledet styrke som kom på plass etter intervensjonen av Afghanistan i Afghanske sikkerhetsstyrker, internasjonale styrker, Taliban og grupper av opprørere. Støtte og sikre statsbygging, oppbygging av sikkerhetsstyrker og legge til rette for økonomisk utvikling og humanitær hjelp. 80 km UZBEKISTAN Andkhvoy TURKMENISTAN JOWZJÀN Balkh Boyni y Qara Q Meymanah Meyma Mey yma an anah a nah Aq A q Koprùkk Qeyç r Qeyçàr Belcheràgh Belcher Belche elcherà errràg eeràgh àgh à IRAN Qondùz TAKHAR SAMANGÀN ÀN SEKTOR NORD BÀMÌÀN : Provincial Reconstruction Team Meymanah i Faryab km KÀBUL K KÀ ÀBU BU VARDA VARDAK VA NANGARHÀR LLOWGAR HERÀT SEKTOR VEST afghanere som kvinnelig medic. Og på hvordan det ville være å ha sårede Talibanere i ambulansen. Jeg opplevde bare én gang at en afghansk mann reagerte negativt. Han stirret rett fremfor seg og unnlot å se på meg mens jeg behandlet ham, sier hun. I forhold til Taliban, hadde jeg tidlig i oppholdet en opprører som var kritisk såret i ambulansen. Jeg oppdager umiddelbart at jeg har sympati med ham som pasient. Og at det ikke er min jobb å dømme mennesker som klart trenger medisinsk hjelp. Vi bærer Røde Kors-merket. Det betyr at vi skal hjelpe egne, allierte, sivile og fiender om de er skadet som følge av konflikten. Og det er ikke vanskelig, sier Hanne Bygdevoll alvorlig. Hanne dro til Afghanistan fordi hun ville inn på Politihøgskolen. Men følte seg kallet til legestudier av det hun opplevde i det fattige landet. I løpet av seks måneder hadde 22-åringen rundt ti pasienter i kategori A og B, det vil si kritisk skadde. Uønsket. Men ikke alle setter pris på medisinsk hjelp fra den norske sanitetstroppen. En dag kommer en eldre, livredd afghansk bonde med sin lille sønn mens Hanne er på oppdrag utenfor leiren. Opprørere har skutt mannen i kneet fordi han ikke vil gi fra seg åkeren. De truet med å komme tilbake om han søker behandling hos utlendinger. Da skulle de drepe familien hans. Via tolk forteller mannen hvor opprørerne holder til, hva slags våpen de har og trygler om hjelp mens Hanne behandler skuddsåret. De afghanske politifolkene som er der, ber oss om å gå til aksjon. Mannen fatter håp. Men så, i grålysningen når våre styrker står klare, kommer kontrabeskjeden: politiet har ombestemt seg. Jeg ser fremdeles håpet i mannens øyne da han gikk kvelden før. Men det var intet vi kunne gjøre. Og det var tøft. Vi snakket blant annet mye om dette i laget. Til slutt måtte vi bare gi slipp. Og akseptere at det ikke er alt man kan gjøre noe med. Vil tilbake. Hanne Bygdevoll har jobbet et år i Forsvaret etter hjemkomst og vært med å forberede andre innen sanitetsfeltet om skal til Afghanistan. Selv håper hun å reise ut igjen. Men først er det medisinstudier i Ungarn. Skribenten Nina Bratt er frilansjournalist. I denne serien intervjuer hun kjente personer om hvordan de opplevde å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner. Serien er laget på oppdrag av Forsvarets veterantjeneste. FÀRÀH RÀH : NCC og NSE. ORÙZGÀN OR ORÙZG RÙZ ZGÀ GÀN AFGHANISTAN SEKTOR SØR Afghanistan , : Spesialstyrker KÀBUL BÀDGH À ÌS BÀDGHÌS Norge BAGHLÀN BAG BAGH GH GH SAR-E R-E POLL Ghowrmach Gho owrmach Faràh BADAKHSHÀN QONDÙZ Mazàr-e Sharìf Dowlatàbàd TAJIKISTAN : NCC - Nasjonal kontingentledelse NSE: Nasjonalt logistikk støtteledelse. BALKH FÀRYÀB KINA Afghanske menn. Stavangerjenta lurte i forkant Parlamentsvalg gjennomført. MANDAT Problemer med synet. En afghansk politimann griper fatt i Hanne og skyver den blonde jenta frem foran en lang rekke mannlige landsbybeboere. Hun blir ikke redd, hun har opplevd det før. Med høy stemme forteller politimannen at kvinner og barn kan få hjelp av den unge medicen. Og i løpet av få minutter forsvinner de fremmøtte, mens hustruer, mødre, døtre og små barn strømmer til og flokker seg rundt Hanne. Barna synes det er kjempespennende med en lyshåret, blåøyd dame. I Afghanistan er det veldig sterkt lys og mange sliter med synet. Det gjelder også de fremmøtte kvinnene, som ikke har lov til å vise seg frem for andre menn enn sin ektefelle. Mange har beinskjørhet, kreft og kroniske sykdommer. Jeg gir råd og forteller hvor de kan få hjelp, behandler de plagene jeg kan. På en måte føler jeg at jeg kan bidra, på en annen måte føler jeg at jeg kommer veldig til kort. Det gjør vondt å se det enorme udekkede behovet for hjelp, erkjenner Hanne. Hun blir tatt med til kvinneklinikker, får prate med noen (ytterst sjeldne) kvinnelige leger og jordmødre, og opplever på nært hold den medisinske utstyrmangelen i det krigsherjede landet. Etter hvert har vi lært oss å lese faresignaler når vi kjører inn i en landsby. At folk kommer strømmende er et godt tegn. Hvis gatene derimot er folketomme eller folk skynder seg å forlate stedet når vi kommer kan det være tegn på ugler i mosen. Vi går aldri ut om vi opplever en trussel. Og vi aksepterte aldri invitasjoner hjem til folk. Men i møte med lokalbefolkningen må vi der og da på en måte lukke faren ute fra hodene våre. Går det galt, så oppdager vi det tidsnok, tenkte jeg. Karzai ISAF trener afghansk hær gjenvalgt til til operasjoner. Ny grunnlov. ParlaHamid ment Karzai valgt valgt. til president Bonnavtalen og FN-mandat. stridsevnen. Det betyr at vi også prøver å gjennomføre velferdstiltak for dem som er ute på skarpe oppdrag. For eksempel forsøker vi bestandig å ha maten klar når styrkene kommer hjem til den midlertidige campen hvor vi eventuelt har ventet. Vi har kjølerom og fryser i vognen. Og når vi kan arrangerer vi for eksempel grilling av hamburgere. Hanne får også kontakt med sivilbefolkningen i landsbyer rundt Meymaneh. En god del av jobben utenfor leir består som sagt av venting. Og når det oppleves trygt, går medicene ut av vognen og hilser på folk. Flere ber nordmennene om medisinsk hjelp. Som eneste jente både i troppen og i sitt lag får Hanne erfaringer og mulighet til å hjelpe som de mannlige kollegene ikke får. Nato overtar ISAF (aug). PAKTÌÀ PAKISTAN Operation Enduring Freedom (OEF) Amerikansk ledet internasjonal operasjon (The Global War on Terror). Startet 7. oktober 2001 for å fjerne Taliban-regimet og fordrive Al-Qaida fra baser i Afghanistan. Direkte respons på terrorangrepene mot USA 11. september Norge har bidratt med militære styrker, deriblant spesialstyrker, til OEF i perioden SEKTOR ØST GH ZN NÌ GHAZNÌ PAKTÌ PAKTÌKÀ AKTÌKÀ TÌ ZÀ ZÀBOL À INDIA ISAF (International Security Assistance Force) Kandahàr HELMAND IRAN 2011: KANDAHÀR NÌMRÙZ Antall soldater i den Int. styrken : : 5000 soldater (20 nasjoner) Norske omkomne: 10 nordmenn har falt i tjeneste i Afghanistan. Bidragene fra 2002 til i dag: dd dd 2012 dd Spesialstyrker, EOD, transportfly, F-16, stabsoff. og etterretning Spesialstyrker, CIMIC, kirurgisk enhet Telemark kompani, Kavalerieskadron PRT-Meymaneh, Battle Group 3 i Kabul, brann- og havaritj. i Kabul. Spesialstyrker, ansvar og bidrag til/for brann- og havaritjenesten Ingeniørstyrke i Mazar-e-Sharif (bygging av Camp Nidaros) Lederansvar av PRT Meymaneh*. F-16 jagerfly OMLT-bidrag (mentorering og trening) Uttrykningsstyrke (QRF) til regionkommandoen i Nord-Afghanistan Feltsykehus i Mazar-i-Sharif Spesialstyrker Instruktører til fagskoler og utdanningsinst. i den afghanske hæren C-130 transportflyenhet (TAD), spesialstyrker i Kabul, OMLT-pers NATO-ledet multinasjonal styrke, etablert i 2001 for å støtte interimregjeringen. Opprettet etter konferanse mellom afghanske motstandsgrupper og giverland i Bonn. Mandat fra FNs sikkerhetsrådsresolusjon Var en styrke satt inn i Kabul med omegn, men ble underlagt NATO-kommando fra august Nytt FN-mandat i 2003 for å kunne utvide operasjonsområdet innenfor hele Afghanisatan UNAMA/FN United Nations Assistance Mission in Afghanistan er en FN-ledet politisk misjon etablert i 2002 for å styrke støtten til gjenoppbyggingen av Afghanistan. Hovedkvarteret ligger i Kabul. Norge har bidratt med 1-2 stabsoffiserer hvert år siden : (50 nasjoner) Norske styrkebidrag MEDALJER dereav 596 kvinner. Pr. april 2013 Forsvarets operasjonsmedalje Afghanistan NATO/ ISAFmedaljen UN Special Service Medal (UNSSM) ca. 250 * Manøverstyrker, vakt- og sikring, IED/EOD-team, medisinsk helikopterevakueringsenhet (NAD), sanitetsenhet, logistikk og forsyning, OMLT-personell. KILDER: Vernepliktsverket, Forsvarsstaben, «Intops - norske soldater i Intops », Dag Leraand, Store Norske Leksikon, Forsvarets veterantjeneste, NATO, FN og Wikipedia. DELTAGERLAND: Mer enn 50 nasjoner har bidratt i Afghanistan. USA har bidratt med flest soldater. MAI

19 annonser MAI

20 DET HJELPER. Leder for angstavdelingen, Gro Nore og psykologspesialist Finn-Magnus Borge har stor tro på terapien Arve Marcelius Aasbak får på Modum bad. Kurbadet På Modum Bad lærer veteraner å håndtere de vanskelige tankene. Fakta: Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) er en angstlidelse som gir svært påtrengende minner. Lyd, lukt og andre sanseopplevelser er ofte dominerende. Personer med PTSD er i en slags forlenget høyberedskap, har dårlig søvnkvalitet og reagerer på stimuli som om de fortsatt er i felten. PTSD ble tatt inn i diagnosesystemet så sent som i (Kilde: Modum Bad). Anne-Grethe Strøm-Erichsen er den første forsvarsministeren som har anerkjent at posttraumatisk stressyndrom (PTSD) kan være en direkte følge av krigsopplevelser, sier Gro Nore, leder for angstavdelingen ved Modum Bad i Vikersund. Det er kanskje et lite skritt for Forsvaret, men et stort skritt for den enkelte veteran med psykiske senskader. De bærer ofte på mye skyldfølelse for at de ble skadet i utenlandstjeneste. Derfor er det viktig å formidle at ansvaret ikke alltid ligger hos enkeltpersonene, de kan ikke skylde seg selv for situasjoner de ikke kunne forutse, mener Nore. Vi møter henne sammen med psykologspesialist Finn-Magnus Borge og veteran Arve Marcelius Aasbak (45). Krigstraumer. Aasbak fikk PTSD etter å ha tjenestegjort i Libanon i Som eneste nordmann i en FN-gruppe på sju personer ble han i flere måneder isolert i Beirut. Veier og luftrom var stengt, de var også uten radiosamband. Det var flere tusen bombenedslag i døgnet, vi hadde ikke noe annet valg enn å akseptere situasjonen. Der og da handler det om å overleve og man kobler inn en mental autopilot, forteller Aasbak. Soldatene ble etter hvert reddet og fløyet ut med helikopter. Da ble alt svart, sier Aasbak. Han fikk hukommelsestap og fortsatt er det svarte hull, selv om flere og flere minner er kommet tilbake. Lyder og lukter som minnet om det han opplevde i Beirut, førte til angstreaksjoner. Arve hadde et konstant behov for oversikt, kontroll og tilgang på rømningsveier i ulike situasjoner. Etter hvert prøvde han å unngå sammenhenger som kunne fremkalle de negative reaksjonene. Det siste året har han gjort store framskritt, ved hjelp av behandling ved Modum Bad. Etter mange år med tung medisinering og forsøk på å fortrenge de vonde opplevelsene trenger han ikke lenger medikamenter. I løpet av de mer enn tjue årene siden jeg kom hjem fra Libanon, har jeg prøvd like mange medisiner. Nå er jeg helt medisinfri, et stort skritt i seg selv. Jeg føler at jeg er på rett vei, sier Libanonveteranen. Langtidseffekt. Å komme dit at man kan klare seg helt uten medisiner for psykiske plager, er et viktig mål i behandlingsopplegget ved Modum Bad. Nyere forskning viser at kognitiv terapi har bedre effekt enn medisiner på lang sikt, opplyser Borge. Mange «selvmedisinerer» med alkohol eller annen rus, som i realiteten virker mot sin hensikt og forsterker de psykiske plagene heller enn å døyve. Da han etter hvert innså at han trengte hjelp, møtte Aasbak forståelse hos fastlegen som foreskrev piller. Det ble ingen langsiktig god løsning. En ubearbeidet PTSD-diagnose forverres over tid, til symptomene blir uhåndterlige hos den som er berørt, forklarer Nore. Intensiv terapi. Behandlingen ved Modum Bad er intensiv over åtte ti uker og består i stor grad av samtaleterapi. Det kan oppleves tøft, for man blir hele tiden konfrontert med traumene sine og må aktivt gå inn i tankene for å kunne bearbeide. Vi jobber mye med at man må legge av seg en del automatiske reaksjoner. Målet er å konvertere et traumeminne til et vanlig minne som man klarer å håndtere, uten å få voldsomme reaksjoner i dagliglivet, sier Borge. Fra før hadde jeg store fordommer om hva et mentalsykehus er. Men på Modum fikk jeg for første gang ordentlig hjelp. Det skal ikke være mer skam å ha psykiske senskader, enn en fysisk skade, sier Aasbak. Gode prognoser. Mellom 20 og 30 veteraner har blitt behandlet for PTSD ved Modum Bad siden De fleste har blitt bedre. To tredjedeler av alle som kommer hit får det vesentlig bedre etterpå. Det vil si at en tredjedel ikke blir friskere, uvisst av hvilken grunn. Kanskje har de ikke vært klar for å motta behandling, sier Borge, og legger til at mange ikke innser før etter mange år at de trenger hjelp. Først nå er mange av Libanon-veteranene klare. PTSD er en relativt ny diagnose og har, både i Norge og andre land, vært ansett som vanskelig å behandle. Men Modum Bad kan vise til gode resultater. Vi ser at det vi gjør har effekt og at mange blir bedre. Behandlingsmodellen vi jobber ut fra, som er utviklet av den israelske professoren i psykologi, Edna Foa, er en av de best dokumenterte og internasjonalt av de mest anbefalte innenfor dette fagfeltet, opplyser Nore. Vi ønsker å bidra aktivt, i enda større grad fremover, til å hjelpe veteraner med psykiske senskader, sier Nore. Den nære koblingen på Modum Bad mellom forskning og klinisk behandling er også unik i norsk sammenheng. I dag eksisterer det ikke noe formalisert samarbeid med Forsvaret om behandling av veteraner. De som ønsker behandlingsopphold på Modum, må henvises via fastlege eller distriktpsykiatriske sentre. Positiv. Arve Marcelius Aasbak ser lyst på fremtiden. Jeg vil ikke bruke energi på å tenke på hva som kunne vært annerledes. I det store og hele er mitt forhold til Forsvaret positivt. I fremtiden kunne jeg godt tenke meg å ha en jobb med fokus på å hjelpe andre veteraner, gjerne innenfor Forsvarets system. GRO ANITA FURREVIK Foto: Arne FLAATEN «Det skal ikke være en skam å ha psykiske senskader, mer enn hvis man har fått en fysisk skade» 36 MAI 2013 MAI

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Satser mer på veteraner

Satser mer på veteraner Satser mer på veteraner I løpet av januar går Robert Mood av som Forsvarets første generalinspektør for veteraner. Han mener hovedutfordringen fremover er at fastleger og psykologer mangler kunnskap om

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien.

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Var aldri redd Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Åshild Eidem (tekst og foto) Hun kan ikke

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets

«En kriger løser oppdraget. Uansett forutsetninger. Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid.» Slik lød vårt motto i Forsvarets 2014 J.M. Stenersens Forlag AS Skrevet i samarbeid med Irina Lee Omslagsdesign: Teft design Omslagsbilde: Jeton Kacaniku Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-7201-581-6 J.M. Stenersens Forlag Stortingsg.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft over tid. Psykososiale utfordringar og hensiktsmessige tiltak ved kreftsjukdom Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft Det er mange utfordringar, f.eks:

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan Malin Stensønes På våre vegne Soldatberetninger fra Afghanistan 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29369-6 Bibliotekutgave

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Lee Child. Fienden. Oversatt av Kurt Hanssen

Lee Child. Fienden. Oversatt av Kurt Hanssen Lee Child Fienden Oversatt av Kurt Hanssen Tilegnet minnet om Adèle King 1 Like ille som et hjerteinfarkt. Da den fatale, panikkaktige eksplosjonen i hodet hans gjorde at han sluttet å puste og falt ned

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer