POLITIET VED ET VEISKILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITIET VED ET VEISKILLE"

Transkript

1 nr løssalg kr 55,- POLITIET VED ET VEISKILLE Politi-Norge blir endret når Resultatformen vedtas. Distrikter blir lagt ned, lensmannskontorer forsvinner, arbeidsoppgaver endres. Reformen skal nå på høring. Side 2, 23, 24, 25, midten, 28, 29, 30 og 31.

2 2 KOLOFON LEDER Et nytt politi-norge 100.årgang UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Stig Kolstad Tlf Mobil JOURNALIST Solrun Dregelid Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Ida Follerås Tlf PRODUKSJON Motorfinger FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen ADRESSEFORANDRINGER FORSIDEFOTO Et nært og lokalt forankret politi kan bli sentralisert i framtida. FOTO: Stig Kolstad Arbeidet med Resultatreformen har pågått uten kommentarer i medier eller andre, som til nå ikke har hatt innsyn i arbeidet med å «frigjøre ressurser» i politiet. I april i år forelå derimot Politi direktoratets analyserapport av virksomheten i politiet i årene , og det ble ikke lagt skjul på at man må få mer politikraft ut av hver krone i denne etaten. Det innebærer drastiske endringer, også det som gjelder størrelsen på politi distriktene, slik at de kan være i stand til å oppfylle alle politikernes krav til oppklaring og priori teringer. Politiske prioriteringer kan komme brått på politiet - enkelte ganger så raskt at det bare har vært et innlag på tv-nyhetene om emnet. Ei heller har en kraftig befolkningsvekst ført til mer politi. Og alle er nå enige om at vi skal ha to politifolk pr 1000 innbygger innen Analysen av politiet har ført til Resultatreformen, og slik sett har man kommet ett skritt videre. Men fram til nå har ikke arbeidet vært forankret lokalt. Styringsgruppen bak produktet har vært bredt sammensatt, men ingen politidistrikter, lokalpolitikere eller PF-lag har deltatt i denne delen av arbeidet. Men reformen skal heldigvis ut på høring. Den som har meninger om fremtidens politi- Norge, må nå på banen. Tiden er nemlig ganske knapp. Endelig politisk beslutning om det nye politi-norge skal fattes før neste Stortingsvalg. Og neste år er det Den som har meninger om fremtidens politi-norge, må nå på banen. kommunevalg. Det er ikke flust av ordførere som står på barrikadene for å legge ned sitt lokale lensmannskontor. Ingelin Killen green har derimot ikke lagt skjul på at lokalpatriotiske interesser ofte går på tvers av politifaglige vurderinger. Både antall politidistrikter og lensmannskontor blir færre i framtida. Det er det ingen tvil om. Og fremtiden starter fra 2012: Da skal ressurser frigjøres. Politiet skal altså gjennom nok en omfattende omstilling. I dette nummeret av Politiforum kan du lese hva Resultatreformen kan innebære. En av modellene er en tilnærmet «fylkespoliti-modell», hvor antallet politidistrikt ender på 18 eller 19. I verste fall, om det mest inngripende forslaget blir vedtatt, sitter vi igjen med 15. Samtidig vil mange oppgaver forsvinne fra lensmannskontorene. Akkurat det er det få som gråter over. Lensmannen skal ikke lenger være skjønnsmann. Hvordan våre stortingspolitikere nå har tenkt å løse utfordringene ved å kreve et «nært og lokalt forankret politi», når de samtidig skal sentral isere det, ligger over min fatteevne. Framover må nok politikerne snakke litt mindre varmt om at politiet skal være «lokalt forankret», for det vil etaten ikke makte å være med det vi nå ser komme. Den lokale forankringen skjer nemlig sentralt. TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost: Politioppgave Politiet er ingen hemmelig tjeneste snarere tvert i mot. Alt arbeid som utføres i etaten, er på vegne av samfunnet, og pengene kommer fra skattebetalerne. Folk har et berettiget krav til å få vite hva som skjer. Bare en liten del av arbeidet holdes tilbake fra offentligheten, noe bare for en periode slik at politiet kan arbeide i ro med sin samfunnsoppgave. Slik skal det også være. Avdekking av det som er forklart som hemmelig overvåking på utsiden av politietaten, av tidligere politifolk, vekker berettiget bekymring. Politifolk må ikke la seg forlede til å utføre oppdrag de godt vet er politiets. At deres kunn- skap og erfaring er etterspurt i samfunnet, er forståelig, men å sette grenser for hvilke arbeidsoppgaver man kan ta til med som pensjonist, burde være en selvfølge. I Norge, hvor PST har god kontroll over trusselnivået, burde det være selvsagt at det ikke er behov for en egen enhet på utsiden av politietaten for å sitte bak et vindu i Henrik Ibsens gate og spane ned på folk som viser interesse for den amerikanske ambassadebygningen. Skulle det være et behov for det, må det begrunnes godt og legges fram for politiet. Hittil har Oslo-politiet og PST sørget for USAs sikkerhet til alles tilfredshet.

3 INNHOLD 6 Velkommen til Alta! INDEX 8 PFs nye forbundsstyre? 13 Burde vært buret inne 14 Sivilsamling på Gardermoen 20 Afghansk politigeneral i Norge FASTE SIDER 40 Innlegg og debatt 44 Arne Meinar 45 Vi gratulerer 46 Politijuss 47 Folkestad Politiets verden 51 Purken & PFFU START PÅ TOPPEN Resultatreformen vil føre til sammenslåtte politidistrikter og færre lensmannskontorer. Men arbeidet med nok en omstilling i politiet må starte på toppen, mener PF. 4 6 BEVÆPNING I POLITIET? Oslo politiforening krever ny bevæpningsdebatt. Om ett år bør PF ha tatt et valg om politiet skal bevæpnes permanent. LANDSMØTE I ALTA Det er klart for nytt landsmøte i PF. Denne gang i Alta. Slik blir PFs øverste organ organisert DET NYE FORBUNDSSTYRET? Valgkomiteens innstilling foreligger. Sigve Bolstad foreslås til PFs nye nestleder etter Bjørn Enge. POLITIDRAPET I MO I RANA En rekke brikker falt på plass da rettssaken etter politidrapet i Mo i Rana ble avviklet i Bodø.

4 4 BEVÆPNING Oslos politi: Ja eller nei innen ett år Oslo politiforening ønsker en grundig vurdering av generell bevæpning i politiet. Frist for arbeidet: 12 måneder fra nå. Tekst og foto Stig Kolstad Til forslag på Landsmøtet i Alta ligger det et vedtak forankret i PFs forbundsstyre om å nedsette et utvalg som skal arbeide grundig med spørsmålet. I god tid før neste landsmøte skal det samme styret ha behandlet arbeidsgruppens rapport og legge den fram med forslag til vedtak. Det betyr: Den som vil være med på bevæpningsdebatten, har ikke veldig god tid. KREVER SVAR. OPF-toppene Sigve Bolstad og Erik Eriksen krever fortgang i bevæpningsdebatten. Svar ja eller nei innen ett år men begrunn svaret grundig, sier de. NYTT VERKTØY En snekker som krever en ny, optimal hammer for å gjøre jobben bedre, blir ikke avfeid med et forbud. Ei heller en tannlege som trenger et bedre bor for å reparere tenner på en bedre måte. Vi vet det er de operative mannskapene i Oslo som i større grad enn andre grupper innenfor PF, ønsker en debatt nå. Gruppens synspunkter må tas på alvor, sier OPF-leder Sigve Bolstad. Han er også klar over at internt i OPF vil det være svært ulike synspunkter på spørsmålet om permanent bevæpnet politi. Spesielt vil mange tenke praktisk, og tenke «plunder og heft» i forhold til sin nåværende tjeneste, dersom man også skal være bevæpnet på jobb. Mer operativ tilnærming til oppdrag og mer trening i løpet av ett år kan også bli konsekvenser enkelte operativt godkjente i dag vil stille seg kritiske til. På ledelsesnivå kan spørsmål som flere skytebaner, klart behov for flere instruktører og mer mannskap og ergo en dyrere polititjeneste, melde seg som argumenter. Det er ikke denne type argumenter vi trenger nå. De politioperative som nærmet daglig bevæpner seg i Oslo, må tas på alvor, krever Bolstad og sekretær Erik Eriksen.

5 BEVÆPNING 5 JA/NEI OPF ønsker Landsmøtet med på å nedsette et svært bredt sammensatt utvalg til å vurdere PF-medlemmers ja eller nei. Om det blir en spørreundersøkelse, slik PF Troms har foreslått, blir opp til arbeidsgruppen å vurdere/gjennomføre. For svarene skal foreligge innen PFs neste landsmøte på Sundvolden utenfor Oslo den 16. november Et «ja» eller «nei» til generell bevæpning av norsk politi skal være velbegrunnet. Gruppen må svare på hvorfor de er kommet til svaret, krever OPF. Ingen skal holdes utenfor en slik debatt. Distriktene må med Oslo skal ikke ha noen form for særordning. Hvorfor skal distriktene nødvendigvis stille seg negative, med de utrykningsavstandene de har? undrer Eriksen og Bolstad. I fremtiden, når sentraliserings-forslagene i «Resultatreformen» blir vedtatt, kan kjøreavstandene bli enda lenger enn i dag. I New Zealand var det nettopp politiet i distriktene som var mer positive (77 pst) enn bypolitiet (72 pst) da de ble spurt om generell bevæpning tidligere i år. STATISTIKKEN KLAR Bolstad og Eriksen advarer mot å være forutinntatt i debatten: I tidligere debatter har man sett at statistikk ikke har bidratt i noen grad overfor nei-folk. Men statistikkene foreligger: Antall avfyrte skudd, antall trusler med våpen, antall treff, antall skadde, antall bevæpninger, antall drepte alt er veldokumentert. Folk må gjøre seg noen tanker nå. I august kan det være for sent, sier OPF-toppene, som stiller spørsmålene hvor mange politifolk man er villig til å se drept i tjeneste før man tar et valg. New Zealands politi: Krever generell bevæpning Politiet på New Zealand har fått nok. Ni kolleger skutt i løpet av to år, hvorav to døde, fikk begeret til å renne over. Men politisk ledelse vrir seg unna politiets krav om generell bevæpning. Tekst Stig Kolstad New Zealand, Storbritannia, Island og Norge er land som fortsatt har ubevæpnet politi. Men hadde politisk ledelse på New Zealand fulgt politiets krav nå, hadde den uavhengige staten blitt neste ut med permanent bevæpning av sitt politi. Men så enkelt er det ikke. Bakgrunnen for at kravet kommer nå, er at New Zealand Police Assosiation ser at antall våpentrusler mot politiet har økt de siste to årene. Medlemmene sier de i flere tilfeller hvor de var involvert i alvorlige hendelser, hadde løst oppdragene bedre ved å være bevæpnet. Overraskende nok er det politiet i rurale områder som skårer høyest på ja-statistikken når det gjelder generell bevæpning ikke bypolitiet, fremkom det på landsmøtet. I alt er ni politifolk (!) skutt i New Zealand de siste to årene. To døde, de andre overlevde skuddskadene. I flere av hendelsene var politiet ubevæpnet og ikke forberedt på væpnet angrep. BEVÆPNING. Politiet på New Zealand er også ubevæpnet, men skal arbeide videre for generell bevæpning. Foto Greg O'Beirne/Wikipedia.org Saken har tydeligvis gjort størst inntrykk på innbyggerne - ikke politisk ledelse: Flertallet i befolkningen sier nemlig ja til at politiet bør bevæpne seg permanent mens politiministeren sier nei. New Zealand Police Ledes av politisjef Howard Broad 12 politidistrikter Ca ansatte, drøyt 8000 politiutdannet (4,25 mill innbyggere) 400 politistasjoner alarm-telefoner pr år (tlf 111) Ubevæpnet, ingen forhåndslagring Tok i bruk taser i 2006, men ikke personlig utrustning Pågriper ca mennesker i året, 10 pst av dem påvirket av metamfetamin Kilder New Zealand Police/Wikipedia.org Nei fra ministeren Politiminister Judith Collins er ikke villig til å gå med på generell bevæpning av politiet, men vil før jul trolig gå med på en forhåndslagring av våpen i alle patruljebiler etter norsk modell. Forslaget skal utformes fra landets politisjef Howard Broad til politiministeren før nyttår. Broad har fått så sterke politiske føringer at forslaget mest trolig bør dreie seg om forhåndslagring i bil, selv om han nå vet at politistyrken hans ønsker noe helt annet. Politiminister Collins er opptatt av hvordan politiet fremstår i møtet med publikum, og kalte politiet verdens beste da hun talte på landsmøtet til politiets fagforening forrige måned. Hun liker ikke ordet policeforce, men ønsker et sivilt preg på landets politi som er servicerettet. Hun ville heller ikke se væpnet politi i kontakt med publikum, i kjøpesentre eller på skoler, sa hun. Politiministeren innrømmet at alle skyteepisodene mot politiet den siste tiden bekymret henne. Senest i juli i år ble to politimenn skutt, men begge overlevde heldigvis. Politiet på New Zealand skårer høyt hva angår tillit i befolkningen.

6 6 LANDSMØTE Velkommen til Alta! Hjertelig velkommen til Alta! sier leder av arrangementskomiteen, Grete Rugland, som sammen med de andre gleder seg voldsomt til PFs landsmøte. Tekst Ole Mortvedt Landsmøtet i Politiets Fellesforbund er organisasjonens høyeste organ. Her skal strategi og valg vedtas for kommende år. Selve grunnlaget for neste års lønnskamp og hvilke saker PF skal prioritere. Arbeidsmiljø skal stå sentralt. De 124 delegatene fra 37 lokallag skal velge nytt forbundsstyre. De skal votere over landsmøtesaker og de skal trekke opp fagforeningens lønnsstrategi for Medievante Arne Johannessen bruker samtidig muligheten til å sette PFs viktigste saker på dagsorden. 106 gjester fra inn- og utland er invitert, deriblant justiskomiteen på Stortinget. Hele herligheten er budsjettert til å koste medlemskroner. De konkrete landsmøtesakene finner du på PFs hjemmeside.

7 LANDSMØTE 7 ALTA KOMMUNE innbyggere. Innbyggertallet har økt med over 3000 de tre siste årene. Bystatus i Gjennomsnittstemperatur i november -3,4 grader. Areal: km2. Kjent for rikt laksefiske, Nordlysobservatorium og skiferdrift. Mange politifolk husker godt Alta-aksjonen og forlegning på båtene Janina og Viking som lå for anker på havna. ALTA LENSMANNSKONTOR. Et av landets største lensmannskontor med 32 stillinger. Samlokalisert med Reinpolitiet og PST. Har egen påtalejurist. Region lensmann for Sør-regionen i Vestfinnmark politidistrikt. Innbefatter lensmannskontorene Alta, Loppa og Kautokeino. GLEDER SEG. At arrangementskomiteen gleder seg, skulle være unødvendig å fortelle. Her er Øyvind Lorentzen, Marit Mortensen, Torill Thomassen og Grete Rugland (bak). Håvard Martinsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto Odd Magne Haugen, Altaposten SORRISNIVA Stedet der landsmøtets delegater og gjester skal nyte festmiddagen. Norges største og nordligste ishotell. Ligger i munningen av Nord-Europas største Canyon ved bredden av Alta-elva. Kjøkkensjef Johnny Trasti lover en fantastisk matopplevelse under arrangementet der. ARRANGEMENTSKOMITEEN Når søringer kommer til Finnmark er gjestfriheten stor. Arrangementskomiteens leder Grete Rugland lover et annerledes og minnerikt opphold. Samt noen overraskelser for delegater og gjester. Med seg i arrangementskomiteen har hun en energisk gjeng som står utrykingsklare for å lose landsmøtet vel i havn.

8 8 LANDSMØTE PFs forbundsstyre 2011? Valgkomiteen har levert et forslag til nytt forbundsstyre. Tre nye ansikter står for fornyelsen. Seks er foreslått gjenvalgt. De skal stå for kontinuiteten. Tekst Ole Mortvedt På mange måter er valgkomiteen låst til enkelte føringer: Det skal tas hensyn til fornyelse og kontinuitet Det skal tas hensyn til geografisk representasjon Oslo skal i kraft av sin størrelse ha minst to Nord-Norge skal ha minst en representant De politisivile skal ha sin representant inn Med ledersatsingen som PF nå gjør, må en politileder inn i styret I tillegg skal det være en god miks av kvinner og menn TAR GJENVALG Ingen har åpent utfordret PF-leder Arne Johannessen som tar gjenvalg for nye to år. Den største nyheten er at mangeårig tillitsmann og nestleder Bjørn Enge fra Sør-Trøndelag ikke er foreslått gjenvalgt. I stedet er leder av Oslo Politiforening, Sigve Bolstad, foreslått som PF-nestleder. Valgkomiteens leder Kjell Fagerli avviser at komiteen har vært styrt. Vi har lagt frem en enstemmig innstilling basert på forslag fra lokallagene. Slik jeg oppfatter forslagene, er de basert på kompetanse, egnethet, kjønn, erfaring og geografi. Underlagsmateriale vi har fått er omfattende med detaljerte CV-er. Slik jeg ser det, fremstår forslagene vi har mottatt som veldig samlende til de kandidatene vi har foreslått, sier Fagerli. Dermed er det innlysende at lokallagene har hatt en dialog i forkant av de innsendte forslagene. Jeg mener dette er styrkende for PF som organisasjon, sier Fagerli. MANGFOLD Han en spent på om Landsmøtet vil følge valgkomiteens forslag om å gi et nytt og utvidet mandat for likestillingsutvalget. Vi må komme bort fra kun å jobbe for å få kvinner inn Beredskapstroppen, til å få et bredere syn på likestilling. Vi mener vi i større grad må arbeide for likestilling mellom kolleger med annen etnisk bakgrunn og for åpenhet rundt homofile og lesbiske. Derfor foreslår vi at utvalget døpes om til å hete «Utvalget for mangfold», sier Fagerli. Han avviser at det innad i valgkomiteen har vært mye hestehandling og vanskelige kompromisser, og synliggjør stor tro på at valgkomiteens innstilling blir fulgt av landsmøtet. Jeg forventer ikke støting på mange av kandidatene. Vi har hatt god dialog med både kandidater, forslagsstillere og de som har vært i utsatte posisjoner. Men selvsagt skal vi ikke undervurdere Landsmøtets følelser under selve møtet, sier Fagerli.

9 LANDSMØTE Leder ARNE JOHANNESSEN (52) Gjenvalg. Har vært PFleder i 10 år. Har permisjon fra stilling som lensmann i Sogndal. Har tidligere vært leder av Lensmannsetatens Landslag i 7 år og to år som nestleder i PF. 2 Forbundsnestleder SIGVE BOLSTAD (45), Oslo. Ny. Forbundsstyremedlem pr. dags dato. Leder Oslo politiforening. Tillitsvalgt siden 1990, forbundssekretær en kort periode for PF. 3 Runar Arnesen (48), Østfold Gjenvalg. Har vært lokallagsleder i PF Østfold i Tillitsvalgt siden Bente Elisabeth Bugge (41), Oslo. Gjenvalg. Tillitsvalgt i Oslo siden 1995, plasstillitsvalgt, 2. nestleder Oslo Politi forening. 5 Audun Buseth (43), Asker og Bærum. Ny. Leder av Politiets Fellesforbund Asker og Bærum siden Tillitsvalgt siden 1999, verneombud, Hovedtillitsvalgt for UP (HTU), formann for lokalt politihundelag. 6 Anja Fjerdingen Forbord (39), Sør-Trøndelag. Ny. Organisasjonssekretær i full stilling i PF Sør-Trøndelag Nestleder i samme lag. Tillitsvalgt siden Landsstyremedlem Styremedlem PF Sør Trøndelag Ivar Sindre Hellene (51) Hordaland. Gjenvalg. Tillitsvalgt siden Leder av PF Hordaland Styremedlem i PF Hordaland i mange år. 9 Per Øivind Skogmo (33), Troms. Ny. Tillitsvalgt siden Styremedlem PF Troms Leder PF Troms fra Nestleder i Tromsø Senterparti og leder fra Ernst Olav Lunde (49), Agder. Gjenvalg som 1.vara og fast møtende til forbundsstyret. Tillitsvalgt siden Styremedlem og leder i PF Agder siden 1999.Forbundsstyremedlem UTVALGSLEDERNE SOM MØTER I FORBUNDSSTYRET: NORSKE POLITILEDERE: 11 Ingjerd Kagnes (44), Lensmann i Våler i Solør. Gjenvalg. Forbundsstyremedlem i PF fra Leder av Norske politiledere fra SIVILUTVALGET: 12 Gry Mossikhuset (48), HMS-rådgiver i Salten politidistrikt. Tillitsvalgt siden 2002, forbundsstyremedlem i PF fra 2006 og leder av Sivilutvalget fra samme åvr. Politiske verv i Senterpartiet og medlem av kommunestyret i Råde kommune Østfold. LIKESTILLINGSUTVALGET: 13 Nasim Karim (29) PF Asker og Bærum. Ny i denne sammen heng. Hun er tillitsvalgt i PF Asker og Bærum på sivil side. Har tatt høyere utdanning innen konflikthåndtering, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. 8 Unn Alma Skatvold, Østfold. Gjenvalg. Tillitsvalgt siden Leder/nestleder PF Østfold fra Bladstyret i Politiforum.

10 10 DATALAGRINGSDIREKTIVET Revisjon forsinkes? Tekst og foto Stig Kolstad EU-kommisjonens revisjon av Datalagringsdirektivet kan bli ytterligere forsinket, tror Datatilsynets sjef Bjørn Erik Thon. Rapporten kommer neppe før påske, tror han. Gjennomgangen av direktivet forventes å gi svar på om direktivet har hatt effekt i landene hvor det er implementert. Samtidig varsles det endringer i direktivet på bakgrunn av funnene som er gjort. Dette styrker grunnene til ikke å si ja til direktivet, mener tilsynet. Blir direktivet innført også i Norge, øker lagringstiden for tele- og datatrafikk, samtidig som langt flere opplysninger enn i dag blir tilgjengelige for politiet. Men også hvem som kan lagre data, blir regulert. I dag lagres slik trafikk ut fra kommersielle hensyn, hvor tele- og dataselskaper lagrer trafikken for senere å skrive ut fakturaer. Direktivet gir derimot selskapene en plikt til lagring, alt fra seks måneder til to år. KRITIKK Siden direktivet ble vedtatt i EU i 2006, har blant annet EUs egen datatilsynskomitè kritisert metodene enkelte av EUlandene har benyttet. Landene har ikke fulgt retningslinjene i direktivet; noen har lagret innhold i elektronisk post, ikke kun datatrafikken. Andre land har brutt lagringstiden og «glemt» å slette i tråd med strenge tidskrav. Politiet må innhente kjennelse fra en domstol før det får innsyn i tele- og datatrafikk. Det er politiet, påtalemyndigheten og Ap som ivrer mest etter å si ja til en innføring i Norge. I mens er Sp og SV imot mens Høyre er splittet. Innenfor datamiljøer er motstanden betydelig, og pressgruppen Stopp Datalagringsdirektivet har fått flere tusen tilhengere. MELLOM STO STOLER? Kripos har rettet kritikk mot Bjørn Erik Thon og Datatilsynet fordi en saksbehandler der er aktiv i «Stopp Datalagringsdirektivet». Kripos mener det er dermed kan stilles spørsmål ved Datatilsynets fremtidige rolle som tilsynsorgan dersom direktivet skulle bli innført i Norge. Bjørn Erik Thon avviser kritikken og sier at den aktuelle saksbehandleren ikke deltar i arbeid knyttet til direktivet. FORSINKET. Bjørn-Erik Thon i Datatilsynet tviler på om gjennom gangen av Datalagringsdirektivet kommer før påske. Unn deg en forfremmelse. Premiere på helt nye Vito. Med kraftigere motorer, forbedret hjuloppheng og klimaanlegg som standard har markedets beste varebil blitt enda bedre. ESP, ASR, ABS, BAS og EBD er sikkerhetsystemer som er standard i nye Vito og gjør at bilen på alle måter er perfekt tilpasset din hverdag. Nye Vito kan også leveres med permanent firehjulsdrift i kombinasjon med automatgir. Les mer på Valget er enkelt, prøv nye Vito. Introduksjonstilbud: Bi-xenonlykter med LED kjørelys Kun kr 3.900,- Tilbudet gjelder til Inkl. mva. (veil ,-) Gj.snitt forbruk 0,74-0,77 l/mil. CO2 utslipp g/km. Importør: Bertel O. Steen AS

11 NYHET! Spesialtilbud til PF-medlemmer Falck Hjem Nøkkelgjenfinning Skadebegrensning ved ulykker Konsultasjon hos advokat Psykologisk rådgivning Batteri til røykvarsler Henting av medisiner og utstyr Gunstige rabatter og tilbud Ekstra trygghet i hjemmet 50% medlemsrabatt Falck Bil Hjelp på stedet Hjelp når du trenger oss Ingen egenandel Taxi videre når det haster Videre transport på reise Hjelp uansett tid på døgnet Hjelp på veien når du trenger det! 50% medlemsrabatt Falck Sykkelregister Registrerte sykler spores tilbake Større sannsynlighet for å få levert tilbake stjålet registrert sykkel Inntil 50% redusert egenandel på forsikringsoppgjør ved tap av sykkel Politiets intranett gir direkte tilgang til registeret Effektivt mot tyveri 25% medlemsrabatt Bestill nå! Tlf E-post: Kode BIL: Kode HJEM: Kode SYKKEL: 0067.

12 12 KORTNYTT Ny sesong med «Politiet» TVNorge tar i disse dager nye opptak til nok en sesong med «Politiet». Denne gang har også Oslo-politiet takket ja til å ha med reporter i baksetet, sammen med Østfold, Rogaland og Hedmark. Tekst Stig Kolstad Det er Limelight TV som gjør opptakene for TVNorge. Serien «Politiet» startet i 2004 og har gode seertall rundt per uke samt i reprisesendingene. Sesong to gikk i 2009/2010. På det meste har sittet foran tv-apparatene på en tirsdag kveld og fulgt politipatruljer på helt vanlige tjenestesett. Men nå blir det litt annerledes: Vi følger blant annet politiets planlegging av utdelingen av Fredsprisen, fra kunngjøringen og videre i forberedelsene i kulissene, opplyser informasjonsmedarbeider Anita Raaberg. I tillegg blir tv-reporteren med politiets nye grensebil i Østfold, som endelig er på hjul. Den er spesiallaget for grensenære kontroller, og kan avdekke ulovlig innvandring med tilgang til de nødvendige datasystemer. I Trysil skal tv-teamet følge oppladningen til skisesongen, mens i Stavanger blir det jakt på smuglere, ulovlig fiskere samt dumping av fangst sammen med Kystvakten. Fra Hamar blir det også reportasje fra Barnehuset, opplyser Raaberg. Programserien starter rett over nyttår og vil trolig fortsette på tirsdager. PÅ JOBB. TVNorge har fulgt politiet i to sesonger og hatt gode seertall. Nå blir det en tredje sesong. Foto TVNorge Godt omdømme I konkurranse med 50 offentlige virksomheter, får politiet stempelet «Fremragende omdømme» med en score på 80,9. Samtidig ble Justisdepartementet med en score på 65,1 henvist til 22 plass og karakteristikken middels godt omdømme. Det var Reputation Institute som la frem resultatet av en spørreundersøkelse gjort tidligere i år nordmenn sa sitt med å navngi to offentlige virksomheter de mente hadde et spesielt godt omdømme og to de mente hadde et spesielt dårlig omdømme. De virksomhetene som ble nevnt flest ganger, samt enkelte andre som ble lagt til, er dybdeanalysert i RepTrak Offentlig Forbrukerrådet kom best ut av undersøkelsen med en score på 87,3. TILLIT: Årets avgangskull med politistudenter kan se frem til å jobbe i en offentlig etat med fremragende omdømme. Foto Ole Mortvedt

13 Burde vært buret inne! KORTNYTT 13 Tekst Stig Kolstad Foto Gro Jørgensen Ikke ofte det hyles i politikorridorer, men da «herr Buorm» tok turen til politiet i Telemark, ble det ramaskrik. Den beit heldigvis ingen, men hvem vet hvor haren hopper eller hvor buormer slynger seg? Magnus Bekkvold, ny i Konfliktrådet i Telemark, trodde noen spilte ham et puss da han oppdaget det han trodde var en liksom-orm på kontorgulvet. Men da ormen rørte på seg, var det slutt på liksom. Inntil 40 ansatte på politihuset i Skien fant raskt veien til stedet for å ta gjesten nærmere i øyesyn. Og nysgjerrigheten var stor; hvordan i huleste hadde ormen funnet veien inn i politihuset? Svar: Ingen vet. Og alle, inklusiv operasjonssentralen (ja, 112 er jo alltid involvert i større hendelser i et distrikt), forsøkte å finne ut hvordan man skulle angripe problemet. Valget falt på ØA. Hver gang den rørte på seg, hylte alle, forteller Gro Jørgensen i Konfliktrådet. Etter å ha sendt bilder til Mattilsynet, som igjen kontaktet Dyreparken i Kristiansand, ble det klart at det kun var snakk om en buorm. Da hadde operasjonssentralen i mellomtiden også sendt bilder til reptilparken i Oslo. Det ble altså jobbet på høygir for å avklare faregraden. Buormer biter, men er ikke giftige. Da risikonivået ble endret fra rødt til gult, kom OPS-ens egen helt, Jan Erik Stuksrud, alle til unnsetning. Han var relativt tungt bevæpnet. Med en linjal fikk han fanget den uønskete gjesten og vippet gjesten av pinnen. Eller rettere sagt: Vekk fra politiet, tilbake til sitt rette element. En kan trygt si at det ble en annerledes dag på jobben. Som jeg skrev på Twitter: Først kom statsbudsjettet, så kom slangen. Det var en tøff dag, ler Gro Jørgensen. Balchen gjenvalgt Paal Christian Balchen (50) er av forbundsstyret i PF gjenvalgt som forbundssekretær for fire år. Han har vært forbundssekretær i to år, og kommer fra stilling ved Strategi- og analyseseksjonen i Politidirektoratet. Han får ansvaret for kontakt med tillitsvalgte i særorganene, samt bidra med strategisk utviklingsarbeid i PF. Distributør i Norge: Fottøy for profesjonelle

14 14 POLITISIVILE Politi uten opplæring De har samme myndighet og oppgaver som politiet på et begrenset område, men må ofte utføre politioppgavene nærmest uten opplæring. Tekst og foto Solrun Dregelid MANGELFULL. Arrestforvarer Vegar Monsvoll, grensekontrollør Karin Nore og arrestforvarer Arne Gustav Lien mener opplæringen av sivile med begrenset politimyndighet bør bli langt bedre enn i dag. Vi snakker her om det stadig voksende antallet sivile med begrenset politimyndighet i politi- og lensmannsetaten. Dette er sivile med full politimyndighet innenfor det fagfeltet de jobber innen. En sivil arrestforvarer har altså den samme myndighet som en politiutdannet med de samme oppgavene. VARIERENDE OPPLÆRING Men, mens den politiutdannede har tre år på Politihøgskolen, kan den sivile risikere å bli satt til den samme jobben etter trefire dagers innføring. I dag finnes det nemlig ingen krav til hvilken opplæring sivile med begrenset politimyndighet skal få før vedkommende får utlevert batong og pepperspray. Begynner det mange arrestforvarere samtidig, kan de kanskje få tre ukers opplæring, men når de begynner en og en, kan opplæring være svært mangelfull. Vi har sett eksempler på arrestforvarere som har fått uniform på mandag, pepper og kølleopplæring på tirsdag, opplæring i data på onsdag og torsdag, før de jobber som arrestforvarere og har full politimyndighet på sitt område fredag. Disse får aldri noen opplæring i lover og instrukser og vet ofte ikke hva det innebærer å ha denne myndigheten, sier Vegar Monsvoll, tillitsvalgt og arrestforvarer i Sør-Trøndelag. Og det er det ikke bare de ansatte som ikke vet. Ifølge Tor-Geir Myhrer, professor ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen, kan kunnskapen om hva begrenset politimyndighet er, også være mangelfull hos ledelsen. Det er altfor varierende kompetanse på hva politimestrene kan om begrenset politimyndighet. Store politidistrikt som Oslo kan ha som fordel at de har folk med spesialkompetanse på dette, mens de i mindre distrikt ikke har dette, sier Myhrer. Hvilke konsekvenser kan dette få? Det kan for eksempel føre til at operasjonsledere delegerer folk med begrenset politimyndighet til oppgaver de egentlig ikke har myndighet til å utføre. På den måten blir de sivile tvunget til å bryte loven, i tillegg til at de må utføre oppgaver de kanskje ikke er kvalifisert for. Om en med begrenset politimyndighet skal få utvidet politimyndigheten sin til andre felt, er det bare opp til politimesteren å avgjøre, aldri operasjonsleder, sier Myhrer. Manglende kunnskap om begrenset politi myndighet, både hos ledelsen og ansatte, fører dessuten til en manglende respekt for de sivile i uniform.

15 Begrenset politimyndighet Kan benytte seg av polisiære tvangsmidler på området man har politimyndighet på: Er regulert i politiloven 7-10 og er midler som kan benyttes for bevare eller opprettholde ro, orden og sikkerhet, eller for å avverge eller stanse lovbrudd. Midlene består av å regulere ferdselen, forby opphold i bestemte områder, visitere person eller kjøretøy, uskadeliggjøre eller ta farlige gjenstander i forvaring, avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer, påby virksomhet stanset eller endret. Ta seg inn på privat eiendom eller område eller påby områder evakuert. Kan benytte seg av forvaltningsmessig tvangsmidler (f. eks Utlendingsloven, Naturmangfoldsloven, Forurensingsloven) SPAREKNIVEN Minus 50 mann og to VG Når krybben er tom som den er i politiet - bites hestene, heter det. Spare k niven brukes kreativt i etaten om dagen. 15 Kan i noen tilfeller også bruke straffeprosessuelle tvangsmidler på området man har politimyndighet på: De vanligste straffeprosessuelle tvangsmidler er pågripelse, fengsling, ransaking og beslag. UTFORDRING Det går utover arbeidsmiljøet når verken politiutdannede eller sivile vet hva begrenset politimyndighet er. De politiutdannede ser bare at folk, som nesten ikke får opplæring, gjør den samme jobben som dem. Det er ikke alltid like populært, og på den måten blir sivile i uniform og de politiutdannede satt opp mot hverandre, sier Karin Nore, leder i sivilutvalget på Romerike og grensekontrollør på Gardermoen. Hun mener flere tiltak bør på plass for å sikre at både ledelse og ansatte får nødvendig kunnskap om begrenset politimyndighet. Det første hun peker på er at det burde være obligatorisk for alle med begrenset politimyndighet å gå gjennom en basisutdannelse. Politihøgskolen har et slikt basiskurs i dag på 15 studiepoeng, men det er opp til hvert enkelt politidistrikt om de ønsker å betale for dette. Det er heller ikke mulig å søke på utdannelsen før man har jobbet ett år i etaten. Videre peker Nore på at det burde være noen felles krav til politidistriktenes opplæring av dem med begrenset politimyndighet, i tillegg til at opplæringen kontrolleres. Hun mener også at noen med begrenset politimyndighet burde få en instruktørrolle. Disse burde hvert år, i likhet med politiutdannede, få være med på IP-kurs i arrestasjonsteknikk, pepperspray og batong. Slik det er i dag er det ingen som sikrer at kompetansen vår ivaretas eller utvikles, sier Nore. POD TAR IKKE AFFÆRE Det ser imidlertid ikke ut til at Nores forslag vil bli hørt. Jeg kan ikke se noe grunn til at Politidirektoratet (POD) skal ta initiativ til å styrke opplæringen av dem med begrenset politimyndighet. Dette er politimestrenes ansvar og vi ønsker ikke å overstyre dem, sier Steinar Talgø, seksjonssjef ved juridisk seksjon i Politidirektoratet. Men, hva om opplæringen politimestrene gir ikke er god nok og de mangler kunnskap om hva begrenset politimyndighet er? Jeg har ingen berettiget mening om opplæring er mangelfull eller om politimestrene mangler kunnskap. Politimestrene må selv kontakte POD om de er i tvil og dersom politimestrene ser behov for sentrale retningslinjer eller opplæring så vil POD vurdere det, sier Talgø. Pent høl. Et gitter i Passatens frontspoiler koster hele 304 kr pluss moms og blir derfor ikke erstattet i dagens Politi-Norge. Tekst og foto Stig Kolstad Og Politiforum ønsker selvsagt å bidra til at gode sparetips i en blakk politietat videreføres. Først ut i vår nye og eksklusive sparespalte er Sentrum politistasjon i Trondheim og Bergen, som har innført stillingsstopp. Når hoder forsvinner, erstattes de ikke. Da er det bare å håpe at de var uerstattelige, de som dro. Neste ut er Asker og Bærum og Oslo, som hver for seg varsler om omfattende sparetiltak. Først og fremst går det på å kutte antall hoder, slik at det pr siste opptelling møtte 50 færre i politietaten i Asker og Bærum enn det er stillingshjemler til. Fra 370 ansatte til 320 nå. Men det kuttes mer: I Asker varsles det innkjøpsstopp av to stk lørdags-vg med øyeblikkelig virkning. Det gir en innsparing framover på 30 kroner uka (dog ikke 1. juledag og 1. nyttårsdag, for da sover landets nest største avis ut jule(b)rusen). Lørdagen skal visstnok være den samme som før, selv uten VG, meldes det. Man leser jo ikke avis når man kjører patrulje. I Oslo holdes stillinger ledige over en lav sko, og det er tilnærmet stillingsstopp også her. Men, også bilene må svi: En plastbit her og en plastbit der som detter av de nye Passatene, er det ikke råd å erstatte. Ergo må publikum fortsatt lure på hvorfor det er høl i fronten på de splitter nye bilene. Det er fordi det ikke er penger til gitteret som koster hele 304 kr pluss moms. Andre gode sparetips? I så fall er adressen DYRT. VG koster ikke 12 kr på lørdager, så da blir det for dyrt for politiet.

16 16 POLITIDRAPET Noen brikker falt p 21. april ble politioverbetjent Olav Kildal drept av en psykiatrisk pasient i forbindelse med bistand til pågripelse og transport. Under straffesaken i Rana tingrett i begynnelsen av november kom noen av svarene på spørsmål som har vært stilt. Tekst Ole Mortvedt Hvorfor var det 58 år gamle Olav Kildal og 2. års politihøgskolestudent Cathrine Lie (23) som fikk oppdraget med å pågripe og transportere den 62 år gamle psykiatriske pasienten? Er det er det forsvarlig at Operasjonssentralen er bemannet med kun operasjonsleder? er noen av spørsmålene som har vært stilt. FARE Slike oppdrag skjer som følge av at helsevesenet ber politiet om bistand fordi de mener oppdraget er for farefylt til at helsevesenet selv kan gjøre jobben. I utgangspunktet skal politiet bistå helsevesenet på oppdraget. Men det er sterkt varierende praksis fra politidistrikt til politidistrikt. I Helgeland politidistrikt har praksisen vært, som i flere andre politidistrikt, at politiet selv håndterer pågripelse og transport i en og samme handling uten at helsepersonell fysisk er til stede. Slike oppdrag går på overtid for involverte mannskaper, og det sendes refusjonsregning til helsevesenet. Overtidsoppdraget annonseres på SMS internt i politidistriktet, og interesserte kan melde sin interesse for jobben. OL ALENE PÅ JOBB Kildal og Lie var av de to som meldte slik interesse. På Operasjonssentralen for hele Helgeland politidistrikt satt operasjons-

17 å plass TUNG VURDERING. Øyeblikkelig aksjon eller forberedt aksjon? Innsatsleder Fredd Leirvik måtte på kort tid og lite informasjon beslutte hvilken taktikk som skulle brukes. Foto Øyvind Bratt, Rana Blad leder Geir Riise helt alene. I PO-loggen hadde han skrevet inn at behandlende lege ikke vurderte mannen som farlig utenfor sitt eget hus, og at mannen var paranoid og schizofren. Riise anførte videre at mannen var observert av en hjemmehjelp inne i huset mens han bar kniv, og at mannen ikke hadde tatt sin medisin de ti siste ukene. Mannen ble beskrevet til å være i høy beredskap noe som var grunnen til at legen bad politiet om bistand. Kildal og Lie var tildelt oppdraget før operasjonsleder Riise kom på jobb. Kl. 15 begynte Riise på jobb, og fikk da umiddelbart en større brann i fanget, samtidig som han tok hånd om andre henvendelser. Da oppdraget med pågripelse av pasienten begynte, hadde han dermed allerede et pågående større oppdrag. Noen egen risiko vurdering av oppdraget rakk han ikke å utføre, ut over at Kildal selv kjente til mannen fra tidligere møter, og mente de fikk vurdere tiltak etter hvert som oppdraget skred frem. Politihøgskolestudent Lie gikk fra å være student til politibetjent med begrenset politimyndighet da overtidsoppdraget begynte. VERNEUTSTYR Selv var Lie nøye med å ta på seg vernevest og utstyrsrigg, og hun leste innholdet i POloggen. Kildal droppet vernevesten, noe som skulle vise seg å være skjebnesvangert. Han var heller ikke kjent for å bruke slikt verneutstyr. Under rettsforhandlingene kom det frem at politiets tjenestemenn står helt fritt til å velge om de vil bruke vernevest eller ikke. Det er intet instruksverk som regulerer dette. Etter å ha forsøkt å få kontakt med mannen som skulle pågripes, besluttet Kildal å ta seg med makt inn i leiligheten. Han skrudde ut et vindu i ytterdøra, og fikk åpnet låsen ved å stikke inn hånden og vri om dørlåsen fra innsiden. Innenfor var det en trang gang med nok en dør som var låst. DØRA GIKK OPP Mens Olav jobbet med å bryte opp døra, gikk den plutselig opp, og mannen hoppet ut i gangen der vi var. Han hadde en kniv i hånden, og plutselig stakk han Olav i siden. Det ble håndgemeng mellom de to, før mannen hogg til Olav med kniven nok en gang. Olav segnet om momentant, og ble liggende livløs på gulvet med åpne øyne. Det så ut som om han var død med en gang, sa politihøgskolestudent Cathrine Lie (23) i retten. Hun stod da foran valget med å slå til mannen med batongen hun hadde klar, eller trekke seg ut. Han hevet kniven, og så på henne på svært kort avstand rett i øynene. Hun følte seg på ingen måte kompetent til å gå i nærkamp med en psykiatrisk pasient med kniv i en trang gang, og trakk seg derfor raskt ut av leiligheten, og ut av syne for leiligheten. Samtidig som hun over samband fikk varslet Operasjonssentralen om at Kildal var knivstukket, og at de trengte ambulanse på stedet. POLITIDRAPET 17 LETTELSE. Jeg har tenkt en del på om jeg tok riktig beslutning. Det er en lettelse å vite at jeg ikke risikerte liv og helse til innsatsmannskapet for å hente ut en død kollega, sier innsatsleder Fredd Leirvik. Foto Ole Mortvedt RINGTE AMK Jeg ringte AMK umiddelbart, og varslet om at vi hadde en skadd tjenestemann. På dette tidspunktet viste ikke jeg at det var kniv i bildet, og varslet derfor ikke om det. Samtidig ble det gitt bevæpningsordre, og jeg ble veldig opptatt med å varsle egne styrker, sa Riise i retten. Han var alene om å håndtere et stort antall telefoner og koordinere en innsats helt til han fikk hjelp av en arrestforvarer. Da ambulansen kom, forsøkte Lie med håndsignaler å stanse den, men de misforsto, og trodde hun stod der for å vise vei. Uten å kjenne til omstendighetene i situasjonen, gikk en kvinnelig ambulansearbeider inn i huset der drapsmannen fremdeles befant seg. Hun kom raskt ut igjen etter at hun hadde fått øye på, og gjenkjent Kildal, liggende på gulvet. Også hun fikk inntrykk av at Kildal da var død. Innsatsleder, politiførstebetjent Fredd Leirvik, forklarte under sitt vitneprov i retten at han først var bestemt på å gjennomføre ØA en øyeblikkelig aksjon med sine mannskaper (en patrulje på to mann) da de ankom åstedet etter kort tid. Men på bakgrunn av observasjoner fra ambulansepersonellet revurderte han behovet for umiddelbar politiaksjon. Det ble opplyst at Kildal lå i gangen, og ble oppfattet som død. UTGRUPPERTE Jeg tenkte: Olav, du er død, jeg kan dessverre ikke hjelpe deg nå. Jeg kan ikke risikere innsatsmannskapene før vi har mer ressurser og kontroll oversituasjonen, sa han i retten. Alene om å ta den endelige beslutningen, endret han taktikken fra øyeblikkelig aksjon til «forberedt aksjon».

18 18 POLITIDRAPET GASS. Politiet skjøt inn gassgranater i leiligheten uten synlig virkning på mannen. Foto Øyvind Bratt, Rana Blad Han utgrupperte mannskaper, fikk evakuert en nabo og isolerte åstedet. Samtidig fikk han på radio inn melding om en «mann i drift» med hagle i nabolaget der de var. Umiddelbart fryktet jeg at vi hadde mistet kontroll over gjerningsmannen, og måtte avsette ressurser til å håndtere dette, samtidig som vi skulle opprettholde kontrollen over åstedet. Haglemannen viste seg å være harmløs, og observasjoner gjorde at de var sikre på at gjernings mannen var inne i huset, sier Leirvik. Grunnlaget for taktikk nedfelt i PBS II lå hele tiden i bakhodet. Maktpyramiden og sikkerhet til våre og eksterne mannskaper måtte settes høyt. Distriktets UEH-lag og egne mannskaper holdt observasjon og isolasjon på objektet. Gassplan ble lagt, og granater ble skutt inn i huset uten at det hadde noen synlig virkning på gjerningsmannen. Vanligvis er én til to slike granater tilstrekkelig til å få tømt en leilighet for mennesker. UEH-laget fra Salten politidistrikt ble om natten fløyet inn som støtte. Da aksjonsgruppen skulle inn, måtte de ta på vernemasker fordi konsentrasjonen av CS-gass var for høy til at de kunne gå inn. Etter kort tid kom gjerningsmannen raskt ut fra et rom: Det så ut som om han hadde planlagt å angripe oss, han danset bortover gulvet med en kniv i hånden, sa innsatsmann og hundefører Kjetil Johnsen i sitt vitneprov. Mannen rømte tilbake til et rom og slengte døra rett i snuten på politihunden. Deretter gikk alt veldig fort. Innsatsmannskapet gikk igjennom døra, og fikk lagt gjerningsmannen i bakken, og de hadde kontroll på situasjonen. DØDE MOMENTANT Obduksjonsrapporten viste at gjerningsmannen knivstakk Kildal hele sju ganger. To av knivstikkene var direkte dødelige med treff i hjertet. Det ene knivstikket ville ha medført umiddelbar død, det andre i løpet av få minutter, sa professor dr. med. Lars Uhlin-Hansen fra Universitetet i Tromsø. Med det kunne han dermed bekrefte inntrykket Lie og ambulansepersonen hadde hatt om at Kildal døde momentant. Selv er Leirvik lettet over at hans vurdering av å beslutte taktikken «forberedt aksjon» viste seg å være riktig. Jeg må innrømme at jeg har tenkt en del på om vi kunne ha reddet Olav hvis vi med en gang hadde stormet leiligheten. Men obduksjonsrapporten er meget klar på at vår kollega døde øyeblikkelig. Det mener jeg bekrefter at det var riktig å ikke risikere liv og helse til våre og andre innsatsmannskaper. Et ordtak vi hadde i min tid under FN-tjenesten i Libanon var Safety First. Det gjelder også i den daglige polititjenesten, sier den erfarne politimannen. Til ettertid vil han råde sine politikolleger til å vurdere følgende momenter ved psykiatrioppdrag: Krev at helsepersonell skal være med under pågripelsesfasen for dialogen med den syke. Del opp de typiske transportoppdragene av psykisk syke mennesker i en pågripelsesfase hvor det er høyere beredskap, og en ren transportfase når ting er under kontroll. Ansvarliggjør helsevesenet for transportene. Politiet er et bistandsorgan. Psykotiske eller rusede personer kan forbli upåvirket av CS-gass og pepperspray Psykotiske eller rusede personer kan ha forhøyet smerteterskel Gjør en skikkelig trusselvurdering, og vær på vakt i tilfelle noe uforutsett hender. Hva kreves for å være operativ nok til å håndtere situasjonen i forhold til trusselvurderingen Bruk verneutstyr med stikkplater.

19 POLITIDRAPET 19 PREGET. Politihøgskolestudent Cathrine Lie håper politiet kan trekke lærdom av hennes dyrkjøpte erfaring. Foto Stig Kolstad Skremmende PHS-student Cathrine Lie (23) opplevde situasjonen som skremmende. Hun er lettet over at hun selv valgte å bruke verneutstyr, og anbefaler alle kolleger om alltid å ta den på. Spesialenheten etterforsker saken Spesialenheten for politisaker bekrefter at Helgland politidistrikt er under etter forskning i saken. Det er selvsagt en lettelse å vite at jeg ikke evakuerte fra en situasjon hvor jeg kunne ha reddet Olav. Hvordan gjerningsmannen så meg rett i øynene med kniven i hånd på et par meters avstand, var skremmende, sier Lie til Politiforum etter å ha gitt sitt vitneprov i Rana tingrett. Lie er også lettet over at rettssaken nå er over. Nå ber hun sine politikolleger å bli enda mer nøye med å bruke lettvest, gjerne med stikkplater. Når vi tar på oss vestene, gjør det at vi på en naturlig måte høyner beredskapen. Den som ikke bruker vest vil være patruljens svakeste ledd. I verste fall vil en politibetjent som ikke bruker vest, være med på å utsette andre kolleger for fare, ved at vedkommende raskere blir satt ut av spill dersom noe skulle skje. I tillegg er jo vesten en ekstrabeskyttelse hvis bilen du sitter i kolliderer, sier Lie. Hun gjorde det eneste riktige i en slik ekstremsituasjon, sier aksjonsleder Fredd Leirvik som roser den unge politistudenten som hadde bare 7 måneders politierfaring da drapet fant sted. Lie sier saken har preget henne, og at hun håper etaten slipper slike saker i fremtiden. Hun håper politiet kan lære av det som har skjedd. Lie er tilbake på PHS i Oslo og gjennomfører siste studieår der. Vi besluttet å gå inn i saken på anmodning fra Arbeidstilsynet. Det er første og fremst arbeidsgiveransvaret etter arbeidsmiljøloven som vi etterforsker, sier etterforskningsleder Thomas Nordberg i Spesialenheten. Han sier de vil avslutte sin etterforskning i nærmeste fremtid. Da vil de sende sitt etterforskningsresultat til Arbeidstilsynet og deretter ta stilling til påtalespørsmålet. Da står politimester Håvard Fjærli i Helgeland politidistrikt foran muligheten av å få foretaksstraff, kritikk eller fullstendig frifinnelse. Dømt 62-åringen ble i Rana tingrett dømt til tvungen psykiatrisk helsevern, og retten mener det foreligger stor fare for gjentakelse av alvorlige voldshandlinger. Dommen er i tråd med aktors påstand. Domfelte må også betale de etterlatte etter politimannen erstatning og oppreisning på kroner.

20 20 AFGHANSK POLITI I et land hvor kvinner blir drept fordi de er politi, er politigeneral Shafiqa Quraishis plan å rekruttere 5000 kvinner til politiet innen 2014.» 5000 politikvinner innen 2014 Tekst og foto Solrun Dregelid» Politiforum møter politigeneralen i innenriks departementet i Afghanistan, med ansvar for menneskerettigheter og vold mot kvinner og barn, på PHS i Stavern. Hun er her for å lære om norsk politi og hvordan det jobber med blant annet familie vold og etterforskning. Under besøket går hun trygt rundt i gatene, og reiser fra distrikt til distrikt i en vanlig privatbil. En uvant situasjon for general Shafiqua. For i hjemlandet ekskorteres hun rundt i en pansret bil for å hindre at hun, slik som er tilfelle med flere andre politikvinner, blir drept på grunn av sitt yrkesvalg. I dag er det for farlig for kvinnelig politi å jobbe i operativ tjeneste. De 900 kvinnene som jobber i politiet i dag, arbeider derfor i administrasjonen. Ved å rekruttere flere kvinner til politiet håper jeg at det skal være mulig å endre noe av holdningen til kvinnelig politi, og holdningen til kvinner generelt, sier general Shafiqua Quraishi. FÅR IKKE ANMELDE Ikke bare er flere kvinnelige politi nødvendig på grunn av en tiltrengt holdningsendring. De er også nødvendige fordi de mannlige politibetjentene som jobber i Afghanistan i dag, ikke kan håndtere verken ransaking av kvinner eller ta imot anmeldelse fra dem. I store områder av Afghanistan har den kvinnelige befolkningen dermed i praksis ikke noe politi å henvende seg til. Det er et særlig problem i et land hvor vold mot kvinner er blant den høyeste i verden. I en rapport fra den britiske organisasjonen Womankind, kommer det frem at hele 87 prosent av kvinnene i Afghanistan sier de har blitt misbrukt med vold og halvparten av disse sier angrepene har vært seksuelle i natur. Å rekruttere kvinner til et yrke hvor man risikerer å bli drept bare på grunn av sitt kjønn, er ikke lett. Dette selv om mange enker i Afghanistan i dag er desperate etter å tjene til livets opphold. POLITIGENERAL SHAFIQA QURAISHI regnes som en av verdens modigste kvinner, blant annet fordi hun rekrutterer kvinner til den afghanske politistyrken. TRYGGHETSTILTAK Quaraishi tar derfor i bruk en rekke insentiver for å rekruttere de kvinnelige politibetjentene. Ved å velge yrket kan de få gratis barnehage, transport til og fra jobben på grunn av sikkerhensyn, og i noen tilfeller også støtte til bolig i nærheten av politistasjonen de sogner til. Det er også i ferd med å opprettes såkalte safe houses for kvinnelig politi som mottar trusler på grunn av sitt yrkesvalg. MODIGHETSPRIS Man må være modig for å være kvinnelig politi i Afghanistan, og man må være modig for å rekruttere flere kvinner til dette yrket. Man må også være modig for å kjempe mot vold. Generalen er altså en modig kvinne og i mars ble hun belønnet for dette. Da fikk hun utdelt den internasjonale modige kvinner prisen fra Hillary Clinton og Michelle Obama i USA. Disse kvinnene beviser at endring er mulig. De er modige og de gjør en forskjell og de står opp imot sterke krefter som forsøker å hindre deres arbeid, sa Clinton i forbindelse med utdelingen av prisen til general Shafiqua og ni andre «modige» kvinner. For at kreftene mot general Shafiquas arbeid er sterke, er det ingen tvil om. Ikke bare er rekrutteringen av politikvinnene høyst upopulær, men motstanden mot å straffe kvinnemishandlere er også sterk. Vi har fått noen lover som styrker kvinners rettigheter, men problemet er at lovene ikke blir håndhevet, og da blir situasjonen den samme. Kvinner tør ikke å anmelde vold fordi sjansen er større for at de selv blir straffet for det, enn at gjerningsmannen blir det, sier Shafiqua. Så hva kan dere gjøre for å endre situasjonen for disse kvinnene? Vi prøver å spre informasjon om hvilke rettigheter kvinner har. Dess flere som vet om lovene, desto større sannsynlighet er det for at de blir håndhevet. Det blir bygget flere safehouses for utsatte kvinner og flere kvinnelig politi vil også sannsynligvis hjelpe fordi kvinner da har et sted de kan henvende seg, sier hun.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Bevæpning av politiet noen refleksjoner

Bevæpning av politiet noen refleksjoner Bevæpning av politiet noen refleksjoner Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 Tor-Geir Myhrer Bevæpningsdebatten Spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi er et verdispørsmål Alle standpunkter er i

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning?

Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Hva mener innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-godkjente 1-5 Rapport til Bevæpningsutvalget 12. oktober 2012 Professor Liv Finstad Noen hovedresultater Undersøkelsen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Bergen oktober 2010: 25 åring m/ skuddskade Utdrag fra AMK samtalen

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen.

17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. Side 1 av 5 Av Gøril Huse 19.06.06 13:59, ny 19.06.06 15:13 17-åringen hadde nettopp skutt Ingrid-Elisabeth Berg med fire skudd. Fortvilet ringer han politiet. Her er hele samtalen. TV 2 Nettavisen følger

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA Deres ref. Vår ref. Dato 16/5040-4-TEG 17/2926 24.05.2017 Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Obligatorisk kurs for ATV

Obligatorisk kurs for ATV Storgt.141 3915 Porsgrunn Telefon: 35 54 78 78 Mob: 90 72 00 25 Telefaks: 35 54 72 10 post@porsgrunn.utdanningsforbundet.no PORSGRUNN Obligatorisk kurs for ATV i barnehager og skoler Tid: torsdag 20.november

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth

Sør-Øst politidistrikt. Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth Sør-Øst politidistrikt Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth Vold i nære relasjoner Vold er enhver maktmisbrukende handling rettet mot en annen person,

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år) Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen etterlatte etter omkomne på Utøya til å delta i

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Deres ref. 11/770-18 Vår ref. 17/3056 Dato 24.05.2017 Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Re: SV: SV: SV: SV: Møte mellom Kristiansund kommune og Jomar Tørset angående kommunale boliger i Tollåsenga

Re: SV: SV: SV: SV: Møte mellom Kristiansund kommune og Jomar Tørset angående kommunale boliger i Tollåsenga Emne Fra Til Re: SV: SV: SV: SV: Møte mellom Kristiansund kommune og angående kommunale boliger i Tollåsenga Jomar Toerset Kjell Neergaard

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 KORGEN Deres ref. Vår ref. Dato 17/00191-3 17/3056 24.05.2017 Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge 1 Orientering om Rådgivningskontorene i Norge Velkommen Bodø 23.04.2008 Rådgivningskontoret for Salten, sted Bodø. 2 Hvem er vi? Etablert som prøveprosjekt i 1996 Permanent ordning fra jan. 2007 Gratis

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland

09.11.15 VARSLING. Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland 09.11.15 VARSLING Kristin Konglevoll Fjell Politiets Fellesforbund Hordaland Politiets Fellesforbund Medlemi UNIO-hovedorganisasjonenfor Universitets-oghøyskoleutdannede. Den største fagforening i politiet

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Målselv kommune Kommunehuset 9321 Moen Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Geografisk inndeling av et politidistrikt Et politidistrikt Hovedsetet i politidistriktet En geografisk driftsenhet (GDE) Lensmannsdistrikt

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET

INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET Innledning Nordland politidistrikt er et langstrakt distrikt med spredt kystnær bosetning. Distriktet

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

-Status Vest Politidistrikt/opplæring - Forventninger fra politiet

-Status Vest Politidistrikt/opplæring - Forventninger fra politiet Kort innføring i PLIVO prosedyren -Status Vest Politidistrikt/opplæring - Forventninger fra politiet Politiførstebetjent/spesialmedarbeider Frank Østrem Avsnitt for operativ trening Politioverbetjent/avsnittsleder

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

Treningslogg for Puls 07

Treningslogg for Puls 07 Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent og var veldig klar får å gi alt jeg har Jeg grua meg også litt på å løpe opp bakken. Jeg var litt syk på søndag og sov ikke så mye. Jeg var sliten men det var gøy å

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer