Årsmelding og regnskap Coop Innlandet BA. Møteplan kretsårsmøtene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2005. Coop Innlandet BA. Møteplan kretsårsmøtene"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2005 Coop Innlandet BA Møteplan kretsårsmøtene Mandag 20. mars Onsdag 22. mars Krets 3 Sel Krets 2 Nord- og Sør-Fron Kl.: Kl.: Sted: Grand Gjestegård, Otta Sted: Sødorp Gjestgivergård, Vinstra Krets 4 Dovre/Lesja Krets 5 Ringsaker Kl.: Kl.: Sted: Tunstugu, Lesja Sted: Fremad, Åshøgda Torsdag 23. mars Krets 9 Toten Krets 1 Gausdal/Lillehammer Kl.: Kl.: Sted: Håkonshallen, Bøverbru Sted: Follebu Bygdahus, Follebu Tirsdag 21.mars Krets 6 Hamar Krets 8 Gjøvik Kl.: Kl.: Sted: Jern banesamfunnet, Hamar Sted: Samfunnssalen, Torvgata 24, Gjøvik Fredag 24. mars Krets 10 Land Krets 7 Stange Kl.: Kl.: Sted: Bjørnen Kro, Odnes Sted: Ottestad Samfunnshus Saksliste for møtene iflg. vedtekter: 1. Åpning ved leder i kretsutvalget. Valg av sekretær. 2. Styrets årsmelding. 3. Regnskap og revisjonsmeldinger. 4. Kretsens årsmelding, orientering om butikkene. 5. Reviderte normalvedtekter for samvirkelag. 6. Valg: a: Kretsens medlemmer til representantskapet. b: Kretsutvalg. c: Valgkomite. 7. Innkomne forslag. Årsmøte i representantskapet avholdes på Quality Hafjell Hotell, Øyer den 4.april

2 Tillitsvalgte 2005 Kretsutvalg På valg: Krets 1: Eyvind Lome 2007 Sigrun K Sanden 2006 Trond Ruen 2007 Arne Knuterud 2006 Randi Skålsveen 2007 Krets 2: Ole Christian Renshus 2007 Sven Sæter 2007 Jorun Haanes Ruset 2007 Erik Bakken 2006 Inger Helen Jansrud 2006 Krets 3: Bjørn Båtstad 2007 Åse Bente Broløkken 2007 Arne Breden 2007 Ester Midtli 2006 Torstein Jordet 2006 Krets 4: Hans Rudiløkken 2007 Aud Øien 2006 Gunnar Åvangen 2007 Mildri Sylte 2006 Ågot Sørumgård Botheim 2007 Krets 5: Finn Kolden 2006 Inger Sofie Jakobsen 2007 Randi Nordli 2007 Anne Grethe Smebold 2006 Odd Gude Dambuen 2006 Krets 6: Finn E. Bakken 2006 Tor A Gundersen 2007 Bjørn Harry Ofstad 2007 Knut Kristoffersen 2006 Aud Juliussen 2006 Krets 7: Reidar Bråthen 2007 Ivar Frydenlund 2007 Odd Østgård 2006 Hilde Lise Borud 2007 Aud Turid Bakke 2006 Krets 8: Cato Lahlum 2007 Laila Larsen 2006 Rolf Arne Kaspersen 2007 Helen Hansen 2007 Oddbjørn Noem 2006 Kretsutvalg På valg: Krets 9: Lage Ødemark 2007 Asbjørn Dalby 2006 Arve Søbakk 2006 Lise Johansen 2007 Aud Karin Grøtberg 2006 Krets 10: Inger Berit Heimdal 2006 Leif Mikkelstuen 2006 Wenche Eimann 2006 Torgeir Kolbu 2007 Unn Haug 2007 Representantskap Medlemsvalgte: Sigrun Sanden 2007 Grete J Rivli 2007 Eyvind Lome 2006 Ole Christian Renshus 2007 Aud Karin Løkken 2007 Erik Bakken 2006 Arne Breden 2007 Bjørn Båtstad 2006 Knut Krokrud 2006 Hans Rudiløkken 2007 Rolv Baadshaug 2006 Finn Kolden 2006 Randi Nordli 2007 Jacob Bolstad 2007 Anne Grete Smebold 2006 Aud Juliussen 2006 Tor A Gundersen 2007 Bjørn Harry Ofstad 2006 Ola Våge 2007 Reidar Bråthen 2006 Ivar Frydenlund 2006 Helen Hansen 2007 Oddveig H Standhaug 2006 Cato Lahlum 2007 Rolf Arne Kaspersen 2007 Lage Ødemark 2007 Asbjørn Dalby 2006 Inger Berit Heimdal 2007 Leif Mikkelstuen 2006 Unn Haug 2007 Representanskap ansattes representanter På valg: Jon Arne Øverjordet 2006 Steinar Åvangen 2007 Inge Johansen 2007 Anita Haugastuen 2006 Bjørg Bismo 2006 Astrid Dahlum 2007 Steinar Årnes 2006 Rønnaug Brendhaugen 2006 Eivind Rønshaugen 2007 Helge Hysjulien 2006 Sørine Melgård 2006 Geir Kristianson 2006 Kari Olsen 2007 Bjørn Neverlien 2007 Njål Nyløkken 2007 Styret: Leif Bredli Styreleder 2007 Randi Torp Nestleder 2006 Lars Håvard Tordhol 2006 Bjørg Lekve 2007 Tom Rognstad 2007 Unni Jørgensen Fodnes 2006 Ivar Engelien 2007 Kontrollkomite: Rune Skybak 2007 Arnfinn Houmb 2006 Ingvald Aspaas

3 Årsmelding og regnskap 2005 Virksomhetens art og tilholdssted Coop Innlandet BA er en medlemseid virksomhet (samvirkelag) som driver salg av dagligvarer og faghandelsvarer. Coop Innlandet BA ble formelt etablert 27. mars 2003 som et resultat av fusjon mellom Coop Gudbrandsdalen BA og Coop Innlandet BA. Virksomheten driver butikker i totalt 15 kommuner i Hedmark og Oppland; Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker og Stange. Butikkporteføljen pr bestod av: 7 Coop Mega, 6 Coop Prix, 18 Coop Marked, 1 Coop Obs! Hypermarked, 1 Coop Obs! Bygg, 2.Etage (klær og leker), 1 PopIn (dameklær), 1 Wagner (herreklær), GoKjøp (klær/utstyr) og 1 Statoil bensin. Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Coop Innlandet BA s eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Medlemmene. Medlemstallet er fortsatt stigende i Coop Innlandet og ved årsskiftet var det registrert medlemmer og det er en netto økning på medlemmer i 2005 (9,1%). Aktiv medlemsverving har bidratt til dette medlemmer har hjemstedsadresse utenfor våre kretser. Våre medlemmer er totalt tilført kr. 8,1 mill. i kjøpeutbytte. Andre lags medlemmer er tilført 0,1 mill. i kjøpeutbytte fra Coop Innlandet. Våre medlemmer får utbetalt kr. 4,7 mill. fra eget lag og kr. 3,4 mill. fra samarbeidspartnere. Coop Innlandet har forhåndsgarantert 1 % kjøpeutbytte for Styret, representantskapet og kontrollkomite. Styret har hatt 7 møter og behandlet 69 saker. Representantskapet har hatt 2 møter og behandlet 13 saker Kontrollkomiteen har hatt 2 møter og behandlet 9 saker Blant de viktigste sakene finner vi: Beslutning om å bygge ut til kjøpesenter på Sødorptunet Vinstra, fusjon med Coop Bøverbru, salg av Coop Elektro Vinstra, salg av Sport 1 Vinstra, inngåelse av franchiseavtale med herrekleskjeden Wagner, etablering av Coop Mega i Vikasenteret og etablering av Coop Mega på Raufoss. Arbeidsmiljø og personale Ved årsskiftet var det totalt 492 ansatte i virksomheten, fordelt på heltid og deltid. Det er avholdt personalmøter for alle ansatte den 1. og 3. mars på henholdsvis Rudshøgda, Vinstra og Dombås. I tillegg er det gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i butikkene. Formelle fora hvor saker vedrørende. arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalget (SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. 3

4 Årsmelding og regnskap 2005 I samarbeid med Samarbeidsrådet LO/SAMFO ble det mars og april gjennomført kurs i lov- og avtalebestemt samarbeid. Deltakere var tillitsvalgte, samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg (SAMU), butikksjefer, salgssjefer og ledelsen i laget. Den 29. og 30. august samt 20. september ble det gjennomført lovpålagt opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Jubilantene samlet på Hoel Gård personer fikk tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i 30 år. 19 personer fikk gullklokke og Coop s erkjentlighetsmerke for 25 års ansettelse. 16 av disse jubilantene med ledsagere hadde den 17. juni anledning til å delta på en festlig sammenkomst i denne anledning på den vakre gården Hoel på Nes. Ny internkontroll for helse, miljø og sikkerhet er innført i alle deler av virksomheten. En Håndbok for ansatte i Coop Innlandet BA er laget og distribuert. Dette er et oppslagsverk hvor den viktigste informasjonen for ansatte og nyansatte er samlet. Håndboken er også lagt ut på vårt intranett for nedlasting i butikk etter behov. Ett felles Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalg, forkortet til SAMU, ble innført som en prøveordning under forutsetning av en evaluering høsten På SAMU møtet den 13.september ble dette gjort, og det var enighet om å innføre ordningen på permanent basis. Høsten 2005 ble vernerundene for første gang gjennomført av de regionale verneombudene. Dette gir færre butikker pr. verneombud og derav større nærhet til den enkelte butikk og mer oversiktlige verneområder. 4

5 Årsmelding og regnskap 2005 Det har vært 1 arbeidsulykke som er rapport inn til Arbeidstilsynet. En cafeansatt fikk frityrolje på bena under rengjøring av en frityrkoker. Hendelsen medførte ikke materielle skader. Sykefraværet var i løpet av året på 6 % av mulige arbeidstimer. Tilsvarende tall i fjor var 5,39 %. Fordelingen av sykefraværet er følgende: Egenmelding 0,68 %, inntil 16 dager 1,39 %, over 16 dager 3,83 %, ved barns sykdom 0,08 %. Coop Norden lanserte høsten 2005 kampanjen helse og sunn mat. Bakgrunnen for kampanjen er at Coop som en medlemseid organisasjon ønsker å legge til rette for at forbrukerne kan gjøre sunne valg i hverdagen. Coop Innlandet BA vil følge opp denne kampanjen på lokalt nivå. Ytre miljø og miljøtiltak Coop Innlandet BA`s kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Miljøet påvirkes direkte og indirekte ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med isvann. Coop har i sine butikker et stort innslag av økologiske og miljøvennlige varer som påvirker miljøet positivt. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og det utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. Virksomheten fullførte i 2005 utskifting av PCB holdige lysarmaturer. Foretaket vil fremover benytte miljøvennlige kuldemedier på oppgradering av kjøl/fryseanlegg. Salg av økologiske produkter er et satsingsområde i våre butikker. Likestilling Styret og ledelse er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet og er ved rekruttering bevisst på å skape balanse mellom kjønnene. Hovedtyngden av ansatte i bedriften er kvinner med deltidsstillinger. Av 36 butikksjefer er 19 kvinner (53 %) og 17 menn (47 %). Av 6 salgssjefer på Obs! Hypermarked er 5 kvinner. Ledergruppen i virksomheten består av menn. Styret består av 7 personer hvorav 3 (43 %) er kvinner. Av representantskapets 45 representanter er 15 kvinner (33 %). Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene. Pr var 169 samvirkelag medlemmer av Coop NKL. Dette tilsvarer en nedgang i 2005 på 26 lag. Nedgangen skyldes 24 sammenslutninger mellom samvirkelag, 3 avviklinger og 1 innmelding. Ved utgangen av 2005 var det omkring medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop NKL. Tilsvarende tall for foregående år var

6 Årsmelding og regnskap 2005 Den samlede verdiveksten i detaljhandelen var på 3,1 % i Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, omsatte i verdi for 1,2 % mer i 2005 sammenlignet med Konsumprisindeksen steg med 1,6 % fra 2004 til Sterk prisvekst på drift og vedlikehold av biler, dyrere kultur- og fritidstjenester og prisøkninger på transporttjenester var viktige faktorer bak prisveksten. Bensinprisene økte med 8,8 %, prisene på reservedeler til biler økte med 8,5 %, mens prisen på transporttjenester økte med 5,4 %. Prisene på klær og sko bidro i motsatt retning og dempet veksten i KPI. Samlet falt prisene med 4,6 %, og det var prisene på klær som falt mest med et snitt på 4,9 %. Også prisene på audiovisuelt utstyr falt betydelig fra 2004 til Samlet utgjorde dette 7,9 %. Fra 2004 til 2005 falt prisene på audiovisuelt utstyr med 6,7 %. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte i gjennomsnitt med 1,5 % fra 2004 til Alkoholholdige drikkevarer steg med 1,9 %, mens tobakksvarer hadde en økning på 3,2 %. Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2005 på ca 31 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på ca. 3 % fra Adm.dir åpningstale Sødorptunet

7 Årsmelding og regnskap 2005 ÅRETS DRIFT OG REGNSKAP Omsetnings- og resultatutvikling Virksomheten har i løpet av året solgt 1 Coop Elektro, solgt 1 sportsbutikk med tilhørighet i Sport1 kjeden, solgt 1 sko butikk og avviklet 2 butikker innen klær. 1 Coop Prix er i løpet av året omprofilert til Coop Marked. Det er i løpet av året etablert Coop Obs! Bygg og Wagner herreklær. En Coop Mega og Obs! Hypermarked er oppgradert. I tillegg er Sødorptunet på Vinstra påbygd og oppgradert til et kjøpesenter. Endringene i butikkstruktur og butikkportefølje er i tråd med virksomhetens strategiplan. Omsetningen i 2005 ble på kr. 835,0 mill. netto. Dette er en nedgang i forhold til 2004 på 4,4 %. Nedgangen i ren dagligvareomsetning er på 2,7 % sammenlignbart. Bakgrunnen for nedgangen er i hovedsak effekten av streik blant transportarbeiderne i den private dagligvarehandelen våren 2004 som hindret distribusjon av varer til store deler av våre konkurrenter innen dagligvarer. Dette bekreftes ved å se på utviklingen gjennom året, hvor dagligvareomsetningen 1. tertial økte med 2,25 %, 2. tertial viste en nedgang på 13,1 % mens 3. tertial viste en økning på 4,8 %. Med bakgrunn i pågående byggeaktivitet ble Mega Otta og Mega Vinstra berørt, noe som ga omsetningssvikt på disse butikkene. Coop Bøverbru ble regnskapsmessig fusjonert inn 1. januar. Dette ga en meromsetning på kr 10,4 mill. Omsetningsutvikling pr. profil: (tall i kr 1000) Faghandel OBS! Marked Prix Mega Coop Mega har beholdt noenlunde samme omsetningsnivå som 2004, selv med stor effekt av transportstreik i Utviklingen på Coop Prix og Coop Marked er noe påvirket av flytting av en butikk mellom profilene. Øvrig faghandel bærer preg av at butikker er avviklet/solgt gjennom året. 7

8 Årsmelding og regnskap 2005 Utvikling i omsetningsandeler i prosent pr kjedeprofil: Faghandel OBS! Marked Prix Mega Årets resultat før skatt ble på kr. 17,9 mill. før skatt. Dette er en resultatnedgang i forhold til forrige år. Nedgangen skyldes at salgsgevinstene er kr. 5,5 mill. lavere enn i Driftsresultatet er sammenlignbart bedre enn i fjor, til tross for at transportarbeiderstreiken i 2004 ga ett betydelig omsetningsløft og positiv effekt på resultatet. Investeringer. Coop Innlandet har i løpet av året investert kr. 67,0 millioner i nyetablering og oppgraderinger, i tillegg er kr. 3,8 mill i brukt til vedlikehold. De største investeringene er knyttet til etablering av Obs! Bygg, renovering av Coop Mega Otta, modernisering av Obs! Hypermarked og utbygging/oppgradering av Sødorptunet Kjøpesenter. Kontantstrøm De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på kr. 30,5 mill i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til - kr. 63,1 mill.. Finansaktivitetene har tilført bedriften 44,5 mill siste år. De største postene her er låneopptak for finansiering av utbygging av Sødorptunet og økte låneinnskudd fra våre medlemmer. Totalt sett har vi økt beholding av kontanter og kontantekvivalenter med kr. 11,8 mill i Beholdning pr er på kr. 88,3 mill. Finansiell risiko Kredittrisiko Virksomheten har gjennom avvikling av 5 faghandelsavdelinger redusert risikoen for ukurans i varelageret. Obs! Bygg tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra ekstern kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. 8

9 Årsmelding og regnskap 2005 Låneopptak. Det er i løpet av året foretatt låneopptak i form av byggelån med en ramme på til sammen kr. 48,3 millioner i DnBNor for finansiering av utbyggingen på Sødorptunet Kjøpesenter. Kr. 44,0 millioner konverteres over til gjeldsbrevlån. Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL samt gjennom egne verdier. Selskapets låneinnskudd er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. Disse har i løpet av året økt. Kortsiktig gjeld er på samme nivå som forrige år med leverandørgjeld og ferielønn som de største poster. Eierandel i andre foretak. Selskapet har en eierandel i Dølastugu Eiendom AS på 50 %. Eierandelen i Dombås Bakeri AS er på 20 %. Denne er endret fra 25 %. Eierandelen i Norbohus Vinstra AS på 83 %, er uforandret. Balanseført verdi av aksjene i Nordbohus AS er 4,88 mill.kr. Prosjekter under bearbeidelse Selskapet er gjennom eierandelen i Dølastugu Eiendom AS involvert i utbyggingen av Ottatunet Kjøpesenter på Otta. Prosjektet hadde byggestart på slutten av 2004 og blir ferdigstilt med åpning i mars Coop Prix Vikasenteret vil i løpet av 2006 bli omprofilert til Coop Mega. Denne omprofileringen blir gjort parallelt med at senteret bygges ut. Coop Mega blir etablert i den nye delen. Coop Prix Åker og Coop Marked Bøverbru vil i løpet av året bli oppgradert. En etablering av Obs! Hypermarked på Gjøvik er under planlegging. Tomt er sikret. Det gjenstår imidlertid godkjenninger fra kommunale myndigheter. Coop Innlandet har tro på at prosjektet blir realisert og at detaljplanleggingen kan starte opp i løpet av Utvikling fremover. Styret i virksomheten vedtok i 2004 en strategi-/foretningsplan for perioden Investeringer er foretatt i henhold til denne planen. Betydelige beløp er investert for å møte fremtidig konkurranse. Virksomhetens butikkportefølje fremstår nå som moderne og fremtidsrettet. Unntaket er til en viss grad virksomhetens Coop Markeder. En del av disse vil i løpet av året bli vedlikeholdt. Virksomheten har en variert markedsandel i de mest befolkningsrike områdene. Spesielt i og rundt Gjøvik er situasjonen markedsmessig kritisk. En etablering av ett Obs! Hypermarked vil være ett riktig verktøy for å øke markedsandelen i dette området. En eventuell etablering av ett Obs! Hypermarked vil være en stor investering for virksomheten. En realisering av prosjektet vil være belastende på selskapets resultater i oppstartsfasen. Virksomheten er i dag eid av drøyt medlemmer. Det vil ligge et betydelig potensiale i denne eiermassen ved å øke gjennomsnittshandelen og kjøpslojaliteten til disse. Det ligger også et potensiale i å rekruttere nye og yngre medlemmer/eiere. 9

10 Årsmelding og regnskap 2005 Effektivisering i butikkdrift og administrasjon vil være nødvendig for å opprettholde nødvendig konkurransekraft. Coop Innlandet er definert som ett regionlag av Coop NKL. Det betyr at virksomheten vil jobbe aktivt for å redusere antall samvirkelag i regionen med den hensikt å skape en større og mer robust kooperativ virksomhet i regionen. Fortsatt drift Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2005 og budsjettet for 2006 er utarbeidet under denne forutsetning. Det er utarbeidet strategiplan med langsiktige prognoser som også støtter antagelsen. Avslutning Denne årsmeldingen gir et lite bilde av hvilken utvikling vi har hatt i Coop Innlandet gjennom Vi har lagt bak oss et godt driftsår og tunge investeringer. Dette er et resultat av målrettet arbeide på alle nivåer i vår organisasjon. Styret vil rette en takk til medlemmene for god oppslutning om våre butikker, og til ledelse, medarbeidere, tillitsvalgte og leverandører, for god og positiv medvirkning i det lagspillet som må fungere for å lykkes. Vinstra, 23.februar 2006 Styret i Coop Innlandet BA 10

11 Resultatregnskap

12 12 Balanse pr. 31. desember

13 Balanse pr. 31. desember 13

14 14 Balanse pr. 31. desember

15 Kontantstrømoppstilling 15

16 16 Noter til årsregnskapet for 2005

17 Noter til årsregnskapet for

18 18 Noter til årsregnskapet for 2005

19 Noter til årsregnskapet for

20 20 Noter til årsregnskapet for 2005

21 Noter til årsregnskapet for

22 22 Noter til årsregnskapet for 2005

23 Noter til årsregnskapet for

24 24 Noter til årsregnskapet for 2005

25 Revisjonsberetning 25

26 26 Kontrollkomitéen

27 Årsmelding og regnskap 2005 Mega Lillehammer ble valgt til årets Mega-butikk i 2005! 27

28 28 Åpning av Sødorptunet, 17. november 2005

Årsmelding og regnskap 2006. Coop Innlandet BA. Møteplan kretsårsmøtene. Saksliste for møtene iflg. vedtekter:

Årsmelding og regnskap 2006. Coop Innlandet BA. Møteplan kretsårsmøtene. Saksliste for møtene iflg. vedtekter: Årsmelding og regnskap 2006 Coop Innlandet BA Møteplan kretsårsmøtene Lørdag 17. mars Tirsdag 20. mars Krets 1 Gausdal/Lillehammer Krets 10 Land Kl 19.30 Kl 19.00 Storsalen, Jorekstad Bjørnen, Odnes Mandag

Detaljer

Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen.

Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen. SAKSLISTE 1. Åpning 2. Konstituering Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

Coop Innlandet BA Årsmelding og regnskap 2010

Coop Innlandet BA Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Coop Innlandet BA Årsmelding og regnskap 2010 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 7. april 2011 på Honne kurs- og konferansesenter, Biri kl. 1900. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. www.madlahandelslag.no. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 107. driftsår

ÅRSMELDING 2014. www.madlahandelslag.no. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 107. driftsår ÅRSMELDING 2014 107. driftsår www.madlahandelslag.no Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2014 Generelt om året 2014 Året 2014 ble ett nytt godt år for

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

GENERALFORSAMLING 22.04.16

GENERALFORSAMLING 22.04.16 GENERALFORSAMLING 22.04.16 VÅR FILOSOFI : KONSENTRERE OSS OM VÅR KJERNEVIKSOMHET NÆRHET TIL KUNDENE VÆRE SYNLIGE LANGSIKTIGHET I VÅRE TILTAK OG INVESTERINGER ØNSKE OM ØKT VOLUM OG FLEKSIBILITET RISIKOSPREDNING

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune og Erik Wang Forfall: Tone Vold, Monica

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Rotary Brumunddal 17.06.2013

Rotary Brumunddal 17.06.2013 Rotary Brumunddal 17.06.2013 1 Kjernevirksomhet Utvikle og forvalte næringseiendom og det potensiale som er til leiligheter Eie minimum 50% av selskap og ha driftsansvar Regionalt fokus nærhet til kundene

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 1. halvår 2008 ble 23 281 MNOK (20 335 MNOK), en økning på 14,5

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Møte 21-10-15 EIERMØTE

Møte 21-10-15 EIERMØTE Møte 21-10-15 EIERMØTE Agenda: 1. Vår filosofi 2. Nøkkeltall 3. Regnskap 30.09 4. Ny selskapsstruktur 5. Aksjer- omsetning- kursutvikling 6. Utleiesituasjonen 7. Investeringer 2015 8. PROSJEKTER under

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl. 19.00 på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010 65. driftsår

Årsmelding og regnskap 2010 65. driftsår Årsmelding og regnskap 2010 65. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012 67. driftsår

Årsmelding og regnskap 2012 67. driftsår Årsmelding og regnskap 2012 67. driftsår Årsmøte... 4 Styrets beretning for 2012... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 6 Sett sparepengene dine i Coop Hamarvik SA!... 7 Lagets drift...

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011

NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011 NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011 2 Årsregnskap for 2011 for - konserntall Fremgangen fortsetter for Driftsinntektene i 2011 ble 58 641 MNOK (55 675 MNOK), en økning på 5,3 %. Driftsresultatet (EBIT) ble

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide)

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) ÅRSRAPPORT FOR 2011 Sartor Holding - Konsern «Sartor-gruppen» 1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) MNOK NØKKELTALL KONSERN 2 010 2 011 Inntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer