Årsmelding og regnskap Coop Innlandet BA. Møteplan kretsårsmøtene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2005. Coop Innlandet BA. Møteplan kretsårsmøtene"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2005 Coop Innlandet BA Møteplan kretsårsmøtene Mandag 20. mars Onsdag 22. mars Krets 3 Sel Krets 2 Nord- og Sør-Fron Kl.: Kl.: Sted: Grand Gjestegård, Otta Sted: Sødorp Gjestgivergård, Vinstra Krets 4 Dovre/Lesja Krets 5 Ringsaker Kl.: Kl.: Sted: Tunstugu, Lesja Sted: Fremad, Åshøgda Torsdag 23. mars Krets 9 Toten Krets 1 Gausdal/Lillehammer Kl.: Kl.: Sted: Håkonshallen, Bøverbru Sted: Follebu Bygdahus, Follebu Tirsdag 21.mars Krets 6 Hamar Krets 8 Gjøvik Kl.: Kl.: Sted: Jern banesamfunnet, Hamar Sted: Samfunnssalen, Torvgata 24, Gjøvik Fredag 24. mars Krets 10 Land Krets 7 Stange Kl.: Kl.: Sted: Bjørnen Kro, Odnes Sted: Ottestad Samfunnshus Saksliste for møtene iflg. vedtekter: 1. Åpning ved leder i kretsutvalget. Valg av sekretær. 2. Styrets årsmelding. 3. Regnskap og revisjonsmeldinger. 4. Kretsens årsmelding, orientering om butikkene. 5. Reviderte normalvedtekter for samvirkelag. 6. Valg: a: Kretsens medlemmer til representantskapet. b: Kretsutvalg. c: Valgkomite. 7. Innkomne forslag. Årsmøte i representantskapet avholdes på Quality Hafjell Hotell, Øyer den 4.april

2 Tillitsvalgte 2005 Kretsutvalg På valg: Krets 1: Eyvind Lome 2007 Sigrun K Sanden 2006 Trond Ruen 2007 Arne Knuterud 2006 Randi Skålsveen 2007 Krets 2: Ole Christian Renshus 2007 Sven Sæter 2007 Jorun Haanes Ruset 2007 Erik Bakken 2006 Inger Helen Jansrud 2006 Krets 3: Bjørn Båtstad 2007 Åse Bente Broløkken 2007 Arne Breden 2007 Ester Midtli 2006 Torstein Jordet 2006 Krets 4: Hans Rudiløkken 2007 Aud Øien 2006 Gunnar Åvangen 2007 Mildri Sylte 2006 Ågot Sørumgård Botheim 2007 Krets 5: Finn Kolden 2006 Inger Sofie Jakobsen 2007 Randi Nordli 2007 Anne Grethe Smebold 2006 Odd Gude Dambuen 2006 Krets 6: Finn E. Bakken 2006 Tor A Gundersen 2007 Bjørn Harry Ofstad 2007 Knut Kristoffersen 2006 Aud Juliussen 2006 Krets 7: Reidar Bråthen 2007 Ivar Frydenlund 2007 Odd Østgård 2006 Hilde Lise Borud 2007 Aud Turid Bakke 2006 Krets 8: Cato Lahlum 2007 Laila Larsen 2006 Rolf Arne Kaspersen 2007 Helen Hansen 2007 Oddbjørn Noem 2006 Kretsutvalg På valg: Krets 9: Lage Ødemark 2007 Asbjørn Dalby 2006 Arve Søbakk 2006 Lise Johansen 2007 Aud Karin Grøtberg 2006 Krets 10: Inger Berit Heimdal 2006 Leif Mikkelstuen 2006 Wenche Eimann 2006 Torgeir Kolbu 2007 Unn Haug 2007 Representantskap Medlemsvalgte: Sigrun Sanden 2007 Grete J Rivli 2007 Eyvind Lome 2006 Ole Christian Renshus 2007 Aud Karin Løkken 2007 Erik Bakken 2006 Arne Breden 2007 Bjørn Båtstad 2006 Knut Krokrud 2006 Hans Rudiløkken 2007 Rolv Baadshaug 2006 Finn Kolden 2006 Randi Nordli 2007 Jacob Bolstad 2007 Anne Grete Smebold 2006 Aud Juliussen 2006 Tor A Gundersen 2007 Bjørn Harry Ofstad 2006 Ola Våge 2007 Reidar Bråthen 2006 Ivar Frydenlund 2006 Helen Hansen 2007 Oddveig H Standhaug 2006 Cato Lahlum 2007 Rolf Arne Kaspersen 2007 Lage Ødemark 2007 Asbjørn Dalby 2006 Inger Berit Heimdal 2007 Leif Mikkelstuen 2006 Unn Haug 2007 Representanskap ansattes representanter På valg: Jon Arne Øverjordet 2006 Steinar Åvangen 2007 Inge Johansen 2007 Anita Haugastuen 2006 Bjørg Bismo 2006 Astrid Dahlum 2007 Steinar Årnes 2006 Rønnaug Brendhaugen 2006 Eivind Rønshaugen 2007 Helge Hysjulien 2006 Sørine Melgård 2006 Geir Kristianson 2006 Kari Olsen 2007 Bjørn Neverlien 2007 Njål Nyløkken 2007 Styret: Leif Bredli Styreleder 2007 Randi Torp Nestleder 2006 Lars Håvard Tordhol 2006 Bjørg Lekve 2007 Tom Rognstad 2007 Unni Jørgensen Fodnes 2006 Ivar Engelien 2007 Kontrollkomite: Rune Skybak 2007 Arnfinn Houmb 2006 Ingvald Aspaas

3 Årsmelding og regnskap 2005 Virksomhetens art og tilholdssted Coop Innlandet BA er en medlemseid virksomhet (samvirkelag) som driver salg av dagligvarer og faghandelsvarer. Coop Innlandet BA ble formelt etablert 27. mars 2003 som et resultat av fusjon mellom Coop Gudbrandsdalen BA og Coop Innlandet BA. Virksomheten driver butikker i totalt 15 kommuner i Hedmark og Oppland; Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker og Stange. Butikkporteføljen pr bestod av: 7 Coop Mega, 6 Coop Prix, 18 Coop Marked, 1 Coop Obs! Hypermarked, 1 Coop Obs! Bygg, 2.Etage (klær og leker), 1 PopIn (dameklær), 1 Wagner (herreklær), GoKjøp (klær/utstyr) og 1 Statoil bensin. Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Coop Innlandet BA s eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Medlemmene. Medlemstallet er fortsatt stigende i Coop Innlandet og ved årsskiftet var det registrert medlemmer og det er en netto økning på medlemmer i 2005 (9,1%). Aktiv medlemsverving har bidratt til dette medlemmer har hjemstedsadresse utenfor våre kretser. Våre medlemmer er totalt tilført kr. 8,1 mill. i kjøpeutbytte. Andre lags medlemmer er tilført 0,1 mill. i kjøpeutbytte fra Coop Innlandet. Våre medlemmer får utbetalt kr. 4,7 mill. fra eget lag og kr. 3,4 mill. fra samarbeidspartnere. Coop Innlandet har forhåndsgarantert 1 % kjøpeutbytte for Styret, representantskapet og kontrollkomite. Styret har hatt 7 møter og behandlet 69 saker. Representantskapet har hatt 2 møter og behandlet 13 saker Kontrollkomiteen har hatt 2 møter og behandlet 9 saker Blant de viktigste sakene finner vi: Beslutning om å bygge ut til kjøpesenter på Sødorptunet Vinstra, fusjon med Coop Bøverbru, salg av Coop Elektro Vinstra, salg av Sport 1 Vinstra, inngåelse av franchiseavtale med herrekleskjeden Wagner, etablering av Coop Mega i Vikasenteret og etablering av Coop Mega på Raufoss. Arbeidsmiljø og personale Ved årsskiftet var det totalt 492 ansatte i virksomheten, fordelt på heltid og deltid. Det er avholdt personalmøter for alle ansatte den 1. og 3. mars på henholdsvis Rudshøgda, Vinstra og Dombås. I tillegg er det gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i butikkene. Formelle fora hvor saker vedrørende. arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalget (SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. 3

4 Årsmelding og regnskap 2005 I samarbeid med Samarbeidsrådet LO/SAMFO ble det mars og april gjennomført kurs i lov- og avtalebestemt samarbeid. Deltakere var tillitsvalgte, samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg (SAMU), butikksjefer, salgssjefer og ledelsen i laget. Den 29. og 30. august samt 20. september ble det gjennomført lovpålagt opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Jubilantene samlet på Hoel Gård personer fikk tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i 30 år. 19 personer fikk gullklokke og Coop s erkjentlighetsmerke for 25 års ansettelse. 16 av disse jubilantene med ledsagere hadde den 17. juni anledning til å delta på en festlig sammenkomst i denne anledning på den vakre gården Hoel på Nes. Ny internkontroll for helse, miljø og sikkerhet er innført i alle deler av virksomheten. En Håndbok for ansatte i Coop Innlandet BA er laget og distribuert. Dette er et oppslagsverk hvor den viktigste informasjonen for ansatte og nyansatte er samlet. Håndboken er også lagt ut på vårt intranett for nedlasting i butikk etter behov. Ett felles Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalg, forkortet til SAMU, ble innført som en prøveordning under forutsetning av en evaluering høsten På SAMU møtet den 13.september ble dette gjort, og det var enighet om å innføre ordningen på permanent basis. Høsten 2005 ble vernerundene for første gang gjennomført av de regionale verneombudene. Dette gir færre butikker pr. verneombud og derav større nærhet til den enkelte butikk og mer oversiktlige verneområder. 4

5 Årsmelding og regnskap 2005 Det har vært 1 arbeidsulykke som er rapport inn til Arbeidstilsynet. En cafeansatt fikk frityrolje på bena under rengjøring av en frityrkoker. Hendelsen medførte ikke materielle skader. Sykefraværet var i løpet av året på 6 % av mulige arbeidstimer. Tilsvarende tall i fjor var 5,39 %. Fordelingen av sykefraværet er følgende: Egenmelding 0,68 %, inntil 16 dager 1,39 %, over 16 dager 3,83 %, ved barns sykdom 0,08 %. Coop Norden lanserte høsten 2005 kampanjen helse og sunn mat. Bakgrunnen for kampanjen er at Coop som en medlemseid organisasjon ønsker å legge til rette for at forbrukerne kan gjøre sunne valg i hverdagen. Coop Innlandet BA vil følge opp denne kampanjen på lokalt nivå. Ytre miljø og miljøtiltak Coop Innlandet BA`s kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Miljøet påvirkes direkte og indirekte ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med isvann. Coop har i sine butikker et stort innslag av økologiske og miljøvennlige varer som påvirker miljøet positivt. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og det utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. Virksomheten fullførte i 2005 utskifting av PCB holdige lysarmaturer. Foretaket vil fremover benytte miljøvennlige kuldemedier på oppgradering av kjøl/fryseanlegg. Salg av økologiske produkter er et satsingsområde i våre butikker. Likestilling Styret og ledelse er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet og er ved rekruttering bevisst på å skape balanse mellom kjønnene. Hovedtyngden av ansatte i bedriften er kvinner med deltidsstillinger. Av 36 butikksjefer er 19 kvinner (53 %) og 17 menn (47 %). Av 6 salgssjefer på Obs! Hypermarked er 5 kvinner. Ledergruppen i virksomheten består av menn. Styret består av 7 personer hvorav 3 (43 %) er kvinner. Av representantskapets 45 representanter er 15 kvinner (33 %). Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene. Pr var 169 samvirkelag medlemmer av Coop NKL. Dette tilsvarer en nedgang i 2005 på 26 lag. Nedgangen skyldes 24 sammenslutninger mellom samvirkelag, 3 avviklinger og 1 innmelding. Ved utgangen av 2005 var det omkring medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop NKL. Tilsvarende tall for foregående år var

6 Årsmelding og regnskap 2005 Den samlede verdiveksten i detaljhandelen var på 3,1 % i Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, omsatte i verdi for 1,2 % mer i 2005 sammenlignet med Konsumprisindeksen steg med 1,6 % fra 2004 til Sterk prisvekst på drift og vedlikehold av biler, dyrere kultur- og fritidstjenester og prisøkninger på transporttjenester var viktige faktorer bak prisveksten. Bensinprisene økte med 8,8 %, prisene på reservedeler til biler økte med 8,5 %, mens prisen på transporttjenester økte med 5,4 %. Prisene på klær og sko bidro i motsatt retning og dempet veksten i KPI. Samlet falt prisene med 4,6 %, og det var prisene på klær som falt mest med et snitt på 4,9 %. Også prisene på audiovisuelt utstyr falt betydelig fra 2004 til Samlet utgjorde dette 7,9 %. Fra 2004 til 2005 falt prisene på audiovisuelt utstyr med 6,7 %. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte i gjennomsnitt med 1,5 % fra 2004 til Alkoholholdige drikkevarer steg med 1,9 %, mens tobakksvarer hadde en økning på 3,2 %. Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2005 på ca 31 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på ca. 3 % fra Adm.dir åpningstale Sødorptunet

7 Årsmelding og regnskap 2005 ÅRETS DRIFT OG REGNSKAP Omsetnings- og resultatutvikling Virksomheten har i løpet av året solgt 1 Coop Elektro, solgt 1 sportsbutikk med tilhørighet i Sport1 kjeden, solgt 1 sko butikk og avviklet 2 butikker innen klær. 1 Coop Prix er i løpet av året omprofilert til Coop Marked. Det er i løpet av året etablert Coop Obs! Bygg og Wagner herreklær. En Coop Mega og Obs! Hypermarked er oppgradert. I tillegg er Sødorptunet på Vinstra påbygd og oppgradert til et kjøpesenter. Endringene i butikkstruktur og butikkportefølje er i tråd med virksomhetens strategiplan. Omsetningen i 2005 ble på kr. 835,0 mill. netto. Dette er en nedgang i forhold til 2004 på 4,4 %. Nedgangen i ren dagligvareomsetning er på 2,7 % sammenlignbart. Bakgrunnen for nedgangen er i hovedsak effekten av streik blant transportarbeiderne i den private dagligvarehandelen våren 2004 som hindret distribusjon av varer til store deler av våre konkurrenter innen dagligvarer. Dette bekreftes ved å se på utviklingen gjennom året, hvor dagligvareomsetningen 1. tertial økte med 2,25 %, 2. tertial viste en nedgang på 13,1 % mens 3. tertial viste en økning på 4,8 %. Med bakgrunn i pågående byggeaktivitet ble Mega Otta og Mega Vinstra berørt, noe som ga omsetningssvikt på disse butikkene. Coop Bøverbru ble regnskapsmessig fusjonert inn 1. januar. Dette ga en meromsetning på kr 10,4 mill. Omsetningsutvikling pr. profil: (tall i kr 1000) Faghandel OBS! Marked Prix Mega Coop Mega har beholdt noenlunde samme omsetningsnivå som 2004, selv med stor effekt av transportstreik i Utviklingen på Coop Prix og Coop Marked er noe påvirket av flytting av en butikk mellom profilene. Øvrig faghandel bærer preg av at butikker er avviklet/solgt gjennom året. 7

8 Årsmelding og regnskap 2005 Utvikling i omsetningsandeler i prosent pr kjedeprofil: Faghandel OBS! Marked Prix Mega Årets resultat før skatt ble på kr. 17,9 mill. før skatt. Dette er en resultatnedgang i forhold til forrige år. Nedgangen skyldes at salgsgevinstene er kr. 5,5 mill. lavere enn i Driftsresultatet er sammenlignbart bedre enn i fjor, til tross for at transportarbeiderstreiken i 2004 ga ett betydelig omsetningsløft og positiv effekt på resultatet. Investeringer. Coop Innlandet har i løpet av året investert kr. 67,0 millioner i nyetablering og oppgraderinger, i tillegg er kr. 3,8 mill i brukt til vedlikehold. De største investeringene er knyttet til etablering av Obs! Bygg, renovering av Coop Mega Otta, modernisering av Obs! Hypermarked og utbygging/oppgradering av Sødorptunet Kjøpesenter. Kontantstrøm De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på kr. 30,5 mill i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til - kr. 63,1 mill.. Finansaktivitetene har tilført bedriften 44,5 mill siste år. De største postene her er låneopptak for finansiering av utbygging av Sødorptunet og økte låneinnskudd fra våre medlemmer. Totalt sett har vi økt beholding av kontanter og kontantekvivalenter med kr. 11,8 mill i Beholdning pr er på kr. 88,3 mill. Finansiell risiko Kredittrisiko Virksomheten har gjennom avvikling av 5 faghandelsavdelinger redusert risikoen for ukurans i varelageret. Obs! Bygg tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra ekstern kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. 8

9 Årsmelding og regnskap 2005 Låneopptak. Det er i løpet av året foretatt låneopptak i form av byggelån med en ramme på til sammen kr. 48,3 millioner i DnBNor for finansiering av utbyggingen på Sødorptunet Kjøpesenter. Kr. 44,0 millioner konverteres over til gjeldsbrevlån. Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL samt gjennom egne verdier. Selskapets låneinnskudd er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. Disse har i løpet av året økt. Kortsiktig gjeld er på samme nivå som forrige år med leverandørgjeld og ferielønn som de største poster. Eierandel i andre foretak. Selskapet har en eierandel i Dølastugu Eiendom AS på 50 %. Eierandelen i Dombås Bakeri AS er på 20 %. Denne er endret fra 25 %. Eierandelen i Norbohus Vinstra AS på 83 %, er uforandret. Balanseført verdi av aksjene i Nordbohus AS er 4,88 mill.kr. Prosjekter under bearbeidelse Selskapet er gjennom eierandelen i Dølastugu Eiendom AS involvert i utbyggingen av Ottatunet Kjøpesenter på Otta. Prosjektet hadde byggestart på slutten av 2004 og blir ferdigstilt med åpning i mars Coop Prix Vikasenteret vil i løpet av 2006 bli omprofilert til Coop Mega. Denne omprofileringen blir gjort parallelt med at senteret bygges ut. Coop Mega blir etablert i den nye delen. Coop Prix Åker og Coop Marked Bøverbru vil i løpet av året bli oppgradert. En etablering av Obs! Hypermarked på Gjøvik er under planlegging. Tomt er sikret. Det gjenstår imidlertid godkjenninger fra kommunale myndigheter. Coop Innlandet har tro på at prosjektet blir realisert og at detaljplanleggingen kan starte opp i løpet av Utvikling fremover. Styret i virksomheten vedtok i 2004 en strategi-/foretningsplan for perioden Investeringer er foretatt i henhold til denne planen. Betydelige beløp er investert for å møte fremtidig konkurranse. Virksomhetens butikkportefølje fremstår nå som moderne og fremtidsrettet. Unntaket er til en viss grad virksomhetens Coop Markeder. En del av disse vil i løpet av året bli vedlikeholdt. Virksomheten har en variert markedsandel i de mest befolkningsrike områdene. Spesielt i og rundt Gjøvik er situasjonen markedsmessig kritisk. En etablering av ett Obs! Hypermarked vil være ett riktig verktøy for å øke markedsandelen i dette området. En eventuell etablering av ett Obs! Hypermarked vil være en stor investering for virksomheten. En realisering av prosjektet vil være belastende på selskapets resultater i oppstartsfasen. Virksomheten er i dag eid av drøyt medlemmer. Det vil ligge et betydelig potensiale i denne eiermassen ved å øke gjennomsnittshandelen og kjøpslojaliteten til disse. Det ligger også et potensiale i å rekruttere nye og yngre medlemmer/eiere. 9

10 Årsmelding og regnskap 2005 Effektivisering i butikkdrift og administrasjon vil være nødvendig for å opprettholde nødvendig konkurransekraft. Coop Innlandet er definert som ett regionlag av Coop NKL. Det betyr at virksomheten vil jobbe aktivt for å redusere antall samvirkelag i regionen med den hensikt å skape en større og mer robust kooperativ virksomhet i regionen. Fortsatt drift Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2005 og budsjettet for 2006 er utarbeidet under denne forutsetning. Det er utarbeidet strategiplan med langsiktige prognoser som også støtter antagelsen. Avslutning Denne årsmeldingen gir et lite bilde av hvilken utvikling vi har hatt i Coop Innlandet gjennom Vi har lagt bak oss et godt driftsår og tunge investeringer. Dette er et resultat av målrettet arbeide på alle nivåer i vår organisasjon. Styret vil rette en takk til medlemmene for god oppslutning om våre butikker, og til ledelse, medarbeidere, tillitsvalgte og leverandører, for god og positiv medvirkning i det lagspillet som må fungere for å lykkes. Vinstra, 23.februar 2006 Styret i Coop Innlandet BA 10

11 Resultatregnskap

12 12 Balanse pr. 31. desember

13 Balanse pr. 31. desember 13

14 14 Balanse pr. 31. desember

15 Kontantstrømoppstilling 15

16 16 Noter til årsregnskapet for 2005

17 Noter til årsregnskapet for

18 18 Noter til årsregnskapet for 2005

19 Noter til årsregnskapet for

20 20 Noter til årsregnskapet for 2005

21 Noter til årsregnskapet for

22 22 Noter til årsregnskapet for 2005

23 Noter til årsregnskapet for

24 24 Noter til årsregnskapet for 2005

25 Revisjonsberetning 25

26 26 Kontrollkomitéen

27 Årsmelding og regnskap 2005 Mega Lillehammer ble valgt til årets Mega-butikk i 2005! 27

28 28 Åpning av Sødorptunet, 17. november 2005

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl. 19.00 på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2010 Coop Vestfold og Telemark SA C o o p V e s t f o l d o g Te l e m a r k S A Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Nedre Eiker kommune Krets 5 Coop Obs! Buskerud Tønsberg kommune Krets

Detaljer

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår

Årsmelding og regnskap. «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin. Coop Romerike SA. 10. driftsår Årsmelding og regnskap 2010 «Klart vi handler i vår egen butikk!» Coop-medlemmene Robin og Elin Coop Romerike SA 10. driftsår Få oversikt over ditt medlemskap på coop.no/minside Vi har pusset opp Min side

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G COOP TRONDHEIM OG OMEGN BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 7 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA

Coop Øst SA Årsberetning 2014. Årsmelding og regnskap 2014. Coop Øst SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Øst SA a PÅ HYLLEPRIS MAKS 1 PRODUKT PR. KUPONG GYLDIG T.O.M. 5.10.2014 1 L Coop Øst SA Årsberetning 2014 Nb! Husk at du må benytte medlemskortet ditt for å få glede av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13

INNHOLD INNHOLD. Kretsårsmøter... 3. Kart over butikker... 4. Styrets beretning... 5-13 ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14 ÅRSRAPPORT 2014 De sterkeste båndene knytter du tidlig. De kan vare hele livet. Coop hadde 1 430 218 medlemmer ved utgangen av 2014. Alle har en stemme. COOP LITT DITT INNHOLD NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2011

Å r s r a p p o r t 2011 Årsrapport 2011 Det beste med å jobbe i Sparebanken Hedmark er å oppleve den gode viljen til å skape resultater sammen. Geir Inge Brelin regionbanksjef bedriftsmarked Oppland Innhold 2011 - et år i endring

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Styrets beretning for 2007

Styrets beretning for 2007 Styrets beretning for 2007 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Hovedkontoret er etablert i eget forretningsbygg i Hegra, mens avdelingskontoret drives

Detaljer

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

års* rapport 2012 NorgesGruppens årsrapport 2012

års* rapport 2012 NorgesGruppens årsrapport 2012 *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: internettversjonen Årsrapport 2012 med alt lovpålagt innhold som også inneholder et komplett nedlastbart regnskap i PDF-format samt papirutgaven

Detaljer