Årsmelding og regnskap Coop Innlandet BA. Møteplan kretsårsmøtene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2005. Coop Innlandet BA. Møteplan kretsårsmøtene"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2005 Coop Innlandet BA Møteplan kretsårsmøtene Mandag 20. mars Onsdag 22. mars Krets 3 Sel Krets 2 Nord- og Sør-Fron Kl.: Kl.: Sted: Grand Gjestegård, Otta Sted: Sødorp Gjestgivergård, Vinstra Krets 4 Dovre/Lesja Krets 5 Ringsaker Kl.: Kl.: Sted: Tunstugu, Lesja Sted: Fremad, Åshøgda Torsdag 23. mars Krets 9 Toten Krets 1 Gausdal/Lillehammer Kl.: Kl.: Sted: Håkonshallen, Bøverbru Sted: Follebu Bygdahus, Follebu Tirsdag 21.mars Krets 6 Hamar Krets 8 Gjøvik Kl.: Kl.: Sted: Jern banesamfunnet, Hamar Sted: Samfunnssalen, Torvgata 24, Gjøvik Fredag 24. mars Krets 10 Land Krets 7 Stange Kl.: Kl.: Sted: Bjørnen Kro, Odnes Sted: Ottestad Samfunnshus Saksliste for møtene iflg. vedtekter: 1. Åpning ved leder i kretsutvalget. Valg av sekretær. 2. Styrets årsmelding. 3. Regnskap og revisjonsmeldinger. 4. Kretsens årsmelding, orientering om butikkene. 5. Reviderte normalvedtekter for samvirkelag. 6. Valg: a: Kretsens medlemmer til representantskapet. b: Kretsutvalg. c: Valgkomite. 7. Innkomne forslag. Årsmøte i representantskapet avholdes på Quality Hafjell Hotell, Øyer den 4.april

2 Tillitsvalgte 2005 Kretsutvalg På valg: Krets 1: Eyvind Lome 2007 Sigrun K Sanden 2006 Trond Ruen 2007 Arne Knuterud 2006 Randi Skålsveen 2007 Krets 2: Ole Christian Renshus 2007 Sven Sæter 2007 Jorun Haanes Ruset 2007 Erik Bakken 2006 Inger Helen Jansrud 2006 Krets 3: Bjørn Båtstad 2007 Åse Bente Broløkken 2007 Arne Breden 2007 Ester Midtli 2006 Torstein Jordet 2006 Krets 4: Hans Rudiløkken 2007 Aud Øien 2006 Gunnar Åvangen 2007 Mildri Sylte 2006 Ågot Sørumgård Botheim 2007 Krets 5: Finn Kolden 2006 Inger Sofie Jakobsen 2007 Randi Nordli 2007 Anne Grethe Smebold 2006 Odd Gude Dambuen 2006 Krets 6: Finn E. Bakken 2006 Tor A Gundersen 2007 Bjørn Harry Ofstad 2007 Knut Kristoffersen 2006 Aud Juliussen 2006 Krets 7: Reidar Bråthen 2007 Ivar Frydenlund 2007 Odd Østgård 2006 Hilde Lise Borud 2007 Aud Turid Bakke 2006 Krets 8: Cato Lahlum 2007 Laila Larsen 2006 Rolf Arne Kaspersen 2007 Helen Hansen 2007 Oddbjørn Noem 2006 Kretsutvalg På valg: Krets 9: Lage Ødemark 2007 Asbjørn Dalby 2006 Arve Søbakk 2006 Lise Johansen 2007 Aud Karin Grøtberg 2006 Krets 10: Inger Berit Heimdal 2006 Leif Mikkelstuen 2006 Wenche Eimann 2006 Torgeir Kolbu 2007 Unn Haug 2007 Representantskap Medlemsvalgte: Sigrun Sanden 2007 Grete J Rivli 2007 Eyvind Lome 2006 Ole Christian Renshus 2007 Aud Karin Løkken 2007 Erik Bakken 2006 Arne Breden 2007 Bjørn Båtstad 2006 Knut Krokrud 2006 Hans Rudiløkken 2007 Rolv Baadshaug 2006 Finn Kolden 2006 Randi Nordli 2007 Jacob Bolstad 2007 Anne Grete Smebold 2006 Aud Juliussen 2006 Tor A Gundersen 2007 Bjørn Harry Ofstad 2006 Ola Våge 2007 Reidar Bråthen 2006 Ivar Frydenlund 2006 Helen Hansen 2007 Oddveig H Standhaug 2006 Cato Lahlum 2007 Rolf Arne Kaspersen 2007 Lage Ødemark 2007 Asbjørn Dalby 2006 Inger Berit Heimdal 2007 Leif Mikkelstuen 2006 Unn Haug 2007 Representanskap ansattes representanter På valg: Jon Arne Øverjordet 2006 Steinar Åvangen 2007 Inge Johansen 2007 Anita Haugastuen 2006 Bjørg Bismo 2006 Astrid Dahlum 2007 Steinar Årnes 2006 Rønnaug Brendhaugen 2006 Eivind Rønshaugen 2007 Helge Hysjulien 2006 Sørine Melgård 2006 Geir Kristianson 2006 Kari Olsen 2007 Bjørn Neverlien 2007 Njål Nyløkken 2007 Styret: Leif Bredli Styreleder 2007 Randi Torp Nestleder 2006 Lars Håvard Tordhol 2006 Bjørg Lekve 2007 Tom Rognstad 2007 Unni Jørgensen Fodnes 2006 Ivar Engelien 2007 Kontrollkomite: Rune Skybak 2007 Arnfinn Houmb 2006 Ingvald Aspaas

3 Årsmelding og regnskap 2005 Virksomhetens art og tilholdssted Coop Innlandet BA er en medlemseid virksomhet (samvirkelag) som driver salg av dagligvarer og faghandelsvarer. Coop Innlandet BA ble formelt etablert 27. mars 2003 som et resultat av fusjon mellom Coop Gudbrandsdalen BA og Coop Innlandet BA. Virksomheten driver butikker i totalt 15 kommuner i Hedmark og Oppland; Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker og Stange. Butikkporteføljen pr bestod av: 7 Coop Mega, 6 Coop Prix, 18 Coop Marked, 1 Coop Obs! Hypermarked, 1 Coop Obs! Bygg, 2.Etage (klær og leker), 1 PopIn (dameklær), 1 Wagner (herreklær), GoKjøp (klær/utstyr) og 1 Statoil bensin. Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Coop Innlandet BA s eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Medlemmene. Medlemstallet er fortsatt stigende i Coop Innlandet og ved årsskiftet var det registrert medlemmer og det er en netto økning på medlemmer i 2005 (9,1%). Aktiv medlemsverving har bidratt til dette medlemmer har hjemstedsadresse utenfor våre kretser. Våre medlemmer er totalt tilført kr. 8,1 mill. i kjøpeutbytte. Andre lags medlemmer er tilført 0,1 mill. i kjøpeutbytte fra Coop Innlandet. Våre medlemmer får utbetalt kr. 4,7 mill. fra eget lag og kr. 3,4 mill. fra samarbeidspartnere. Coop Innlandet har forhåndsgarantert 1 % kjøpeutbytte for Styret, representantskapet og kontrollkomite. Styret har hatt 7 møter og behandlet 69 saker. Representantskapet har hatt 2 møter og behandlet 13 saker Kontrollkomiteen har hatt 2 møter og behandlet 9 saker Blant de viktigste sakene finner vi: Beslutning om å bygge ut til kjøpesenter på Sødorptunet Vinstra, fusjon med Coop Bøverbru, salg av Coop Elektro Vinstra, salg av Sport 1 Vinstra, inngåelse av franchiseavtale med herrekleskjeden Wagner, etablering av Coop Mega i Vikasenteret og etablering av Coop Mega på Raufoss. Arbeidsmiljø og personale Ved årsskiftet var det totalt 492 ansatte i virksomheten, fordelt på heltid og deltid. Det er avholdt personalmøter for alle ansatte den 1. og 3. mars på henholdsvis Rudshøgda, Vinstra og Dombås. I tillegg er det gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i butikkene. Formelle fora hvor saker vedrørende. arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalget (SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. 3

4 Årsmelding og regnskap 2005 I samarbeid med Samarbeidsrådet LO/SAMFO ble det mars og april gjennomført kurs i lov- og avtalebestemt samarbeid. Deltakere var tillitsvalgte, samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg (SAMU), butikksjefer, salgssjefer og ledelsen i laget. Den 29. og 30. august samt 20. september ble det gjennomført lovpålagt opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Jubilantene samlet på Hoel Gård personer fikk tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i 30 år. 19 personer fikk gullklokke og Coop s erkjentlighetsmerke for 25 års ansettelse. 16 av disse jubilantene med ledsagere hadde den 17. juni anledning til å delta på en festlig sammenkomst i denne anledning på den vakre gården Hoel på Nes. Ny internkontroll for helse, miljø og sikkerhet er innført i alle deler av virksomheten. En Håndbok for ansatte i Coop Innlandet BA er laget og distribuert. Dette er et oppslagsverk hvor den viktigste informasjonen for ansatte og nyansatte er samlet. Håndboken er også lagt ut på vårt intranett for nedlasting i butikk etter behov. Ett felles Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalg, forkortet til SAMU, ble innført som en prøveordning under forutsetning av en evaluering høsten På SAMU møtet den 13.september ble dette gjort, og det var enighet om å innføre ordningen på permanent basis. Høsten 2005 ble vernerundene for første gang gjennomført av de regionale verneombudene. Dette gir færre butikker pr. verneombud og derav større nærhet til den enkelte butikk og mer oversiktlige verneområder. 4

5 Årsmelding og regnskap 2005 Det har vært 1 arbeidsulykke som er rapport inn til Arbeidstilsynet. En cafeansatt fikk frityrolje på bena under rengjøring av en frityrkoker. Hendelsen medførte ikke materielle skader. Sykefraværet var i løpet av året på 6 % av mulige arbeidstimer. Tilsvarende tall i fjor var 5,39 %. Fordelingen av sykefraværet er følgende: Egenmelding 0,68 %, inntil 16 dager 1,39 %, over 16 dager 3,83 %, ved barns sykdom 0,08 %. Coop Norden lanserte høsten 2005 kampanjen helse og sunn mat. Bakgrunnen for kampanjen er at Coop som en medlemseid organisasjon ønsker å legge til rette for at forbrukerne kan gjøre sunne valg i hverdagen. Coop Innlandet BA vil følge opp denne kampanjen på lokalt nivå. Ytre miljø og miljøtiltak Coop Innlandet BA`s kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Miljøet påvirkes direkte og indirekte ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med isvann. Coop har i sine butikker et stort innslag av økologiske og miljøvennlige varer som påvirker miljøet positivt. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og det utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. Virksomheten fullførte i 2005 utskifting av PCB holdige lysarmaturer. Foretaket vil fremover benytte miljøvennlige kuldemedier på oppgradering av kjøl/fryseanlegg. Salg av økologiske produkter er et satsingsområde i våre butikker. Likestilling Styret og ledelse er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet og er ved rekruttering bevisst på å skape balanse mellom kjønnene. Hovedtyngden av ansatte i bedriften er kvinner med deltidsstillinger. Av 36 butikksjefer er 19 kvinner (53 %) og 17 menn (47 %). Av 6 salgssjefer på Obs! Hypermarked er 5 kvinner. Ledergruppen i virksomheten består av menn. Styret består av 7 personer hvorav 3 (43 %) er kvinner. Av representantskapets 45 representanter er 15 kvinner (33 %). Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene. Pr var 169 samvirkelag medlemmer av Coop NKL. Dette tilsvarer en nedgang i 2005 på 26 lag. Nedgangen skyldes 24 sammenslutninger mellom samvirkelag, 3 avviklinger og 1 innmelding. Ved utgangen av 2005 var det omkring medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop NKL. Tilsvarende tall for foregående år var

6 Årsmelding og regnskap 2005 Den samlede verdiveksten i detaljhandelen var på 3,1 % i Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av dagligvarebutikker, omsatte i verdi for 1,2 % mer i 2005 sammenlignet med Konsumprisindeksen steg med 1,6 % fra 2004 til Sterk prisvekst på drift og vedlikehold av biler, dyrere kultur- og fritidstjenester og prisøkninger på transporttjenester var viktige faktorer bak prisveksten. Bensinprisene økte med 8,8 %, prisene på reservedeler til biler økte med 8,5 %, mens prisen på transporttjenester økte med 5,4 %. Prisene på klær og sko bidro i motsatt retning og dempet veksten i KPI. Samlet falt prisene med 4,6 %, og det var prisene på klær som falt mest med et snitt på 4,9 %. Også prisene på audiovisuelt utstyr falt betydelig fra 2004 til Samlet utgjorde dette 7,9 %. Fra 2004 til 2005 falt prisene på audiovisuelt utstyr med 6,7 %. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte i gjennomsnitt med 1,5 % fra 2004 til Alkoholholdige drikkevarer steg med 1,9 %, mens tobakksvarer hadde en økning på 3,2 %. Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2005 på ca 31 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på ca. 3 % fra Adm.dir åpningstale Sødorptunet

7 Årsmelding og regnskap 2005 ÅRETS DRIFT OG REGNSKAP Omsetnings- og resultatutvikling Virksomheten har i løpet av året solgt 1 Coop Elektro, solgt 1 sportsbutikk med tilhørighet i Sport1 kjeden, solgt 1 sko butikk og avviklet 2 butikker innen klær. 1 Coop Prix er i løpet av året omprofilert til Coop Marked. Det er i løpet av året etablert Coop Obs! Bygg og Wagner herreklær. En Coop Mega og Obs! Hypermarked er oppgradert. I tillegg er Sødorptunet på Vinstra påbygd og oppgradert til et kjøpesenter. Endringene i butikkstruktur og butikkportefølje er i tråd med virksomhetens strategiplan. Omsetningen i 2005 ble på kr. 835,0 mill. netto. Dette er en nedgang i forhold til 2004 på 4,4 %. Nedgangen i ren dagligvareomsetning er på 2,7 % sammenlignbart. Bakgrunnen for nedgangen er i hovedsak effekten av streik blant transportarbeiderne i den private dagligvarehandelen våren 2004 som hindret distribusjon av varer til store deler av våre konkurrenter innen dagligvarer. Dette bekreftes ved å se på utviklingen gjennom året, hvor dagligvareomsetningen 1. tertial økte med 2,25 %, 2. tertial viste en nedgang på 13,1 % mens 3. tertial viste en økning på 4,8 %. Med bakgrunn i pågående byggeaktivitet ble Mega Otta og Mega Vinstra berørt, noe som ga omsetningssvikt på disse butikkene. Coop Bøverbru ble regnskapsmessig fusjonert inn 1. januar. Dette ga en meromsetning på kr 10,4 mill. Omsetningsutvikling pr. profil: (tall i kr 1000) Faghandel OBS! Marked Prix Mega Coop Mega har beholdt noenlunde samme omsetningsnivå som 2004, selv med stor effekt av transportstreik i Utviklingen på Coop Prix og Coop Marked er noe påvirket av flytting av en butikk mellom profilene. Øvrig faghandel bærer preg av at butikker er avviklet/solgt gjennom året. 7

8 Årsmelding og regnskap 2005 Utvikling i omsetningsandeler i prosent pr kjedeprofil: Faghandel OBS! Marked Prix Mega Årets resultat før skatt ble på kr. 17,9 mill. før skatt. Dette er en resultatnedgang i forhold til forrige år. Nedgangen skyldes at salgsgevinstene er kr. 5,5 mill. lavere enn i Driftsresultatet er sammenlignbart bedre enn i fjor, til tross for at transportarbeiderstreiken i 2004 ga ett betydelig omsetningsløft og positiv effekt på resultatet. Investeringer. Coop Innlandet har i løpet av året investert kr. 67,0 millioner i nyetablering og oppgraderinger, i tillegg er kr. 3,8 mill i brukt til vedlikehold. De største investeringene er knyttet til etablering av Obs! Bygg, renovering av Coop Mega Otta, modernisering av Obs! Hypermarked og utbygging/oppgradering av Sødorptunet Kjøpesenter. Kontantstrøm De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på kr. 30,5 mill i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til - kr. 63,1 mill.. Finansaktivitetene har tilført bedriften 44,5 mill siste år. De største postene her er låneopptak for finansiering av utbygging av Sødorptunet og økte låneinnskudd fra våre medlemmer. Totalt sett har vi økt beholding av kontanter og kontantekvivalenter med kr. 11,8 mill i Beholdning pr er på kr. 88,3 mill. Finansiell risiko Kredittrisiko Virksomheten har gjennom avvikling av 5 faghandelsavdelinger redusert risikoen for ukurans i varelageret. Obs! Bygg tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra ekstern kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. 8

9 Årsmelding og regnskap 2005 Låneopptak. Det er i løpet av året foretatt låneopptak i form av byggelån med en ramme på til sammen kr. 48,3 millioner i DnBNor for finansiering av utbyggingen på Sødorptunet Kjøpesenter. Kr. 44,0 millioner konverteres over til gjeldsbrevlån. Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL samt gjennom egne verdier. Selskapets låneinnskudd er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. Disse har i løpet av året økt. Kortsiktig gjeld er på samme nivå som forrige år med leverandørgjeld og ferielønn som de største poster. Eierandel i andre foretak. Selskapet har en eierandel i Dølastugu Eiendom AS på 50 %. Eierandelen i Dombås Bakeri AS er på 20 %. Denne er endret fra 25 %. Eierandelen i Norbohus Vinstra AS på 83 %, er uforandret. Balanseført verdi av aksjene i Nordbohus AS er 4,88 mill.kr. Prosjekter under bearbeidelse Selskapet er gjennom eierandelen i Dølastugu Eiendom AS involvert i utbyggingen av Ottatunet Kjøpesenter på Otta. Prosjektet hadde byggestart på slutten av 2004 og blir ferdigstilt med åpning i mars Coop Prix Vikasenteret vil i løpet av 2006 bli omprofilert til Coop Mega. Denne omprofileringen blir gjort parallelt med at senteret bygges ut. Coop Mega blir etablert i den nye delen. Coop Prix Åker og Coop Marked Bøverbru vil i løpet av året bli oppgradert. En etablering av Obs! Hypermarked på Gjøvik er under planlegging. Tomt er sikret. Det gjenstår imidlertid godkjenninger fra kommunale myndigheter. Coop Innlandet har tro på at prosjektet blir realisert og at detaljplanleggingen kan starte opp i løpet av Utvikling fremover. Styret i virksomheten vedtok i 2004 en strategi-/foretningsplan for perioden Investeringer er foretatt i henhold til denne planen. Betydelige beløp er investert for å møte fremtidig konkurranse. Virksomhetens butikkportefølje fremstår nå som moderne og fremtidsrettet. Unntaket er til en viss grad virksomhetens Coop Markeder. En del av disse vil i løpet av året bli vedlikeholdt. Virksomheten har en variert markedsandel i de mest befolkningsrike områdene. Spesielt i og rundt Gjøvik er situasjonen markedsmessig kritisk. En etablering av ett Obs! Hypermarked vil være ett riktig verktøy for å øke markedsandelen i dette området. En eventuell etablering av ett Obs! Hypermarked vil være en stor investering for virksomheten. En realisering av prosjektet vil være belastende på selskapets resultater i oppstartsfasen. Virksomheten er i dag eid av drøyt medlemmer. Det vil ligge et betydelig potensiale i denne eiermassen ved å øke gjennomsnittshandelen og kjøpslojaliteten til disse. Det ligger også et potensiale i å rekruttere nye og yngre medlemmer/eiere. 9

10 Årsmelding og regnskap 2005 Effektivisering i butikkdrift og administrasjon vil være nødvendig for å opprettholde nødvendig konkurransekraft. Coop Innlandet er definert som ett regionlag av Coop NKL. Det betyr at virksomheten vil jobbe aktivt for å redusere antall samvirkelag i regionen med den hensikt å skape en større og mer robust kooperativ virksomhet i regionen. Fortsatt drift Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2005 og budsjettet for 2006 er utarbeidet under denne forutsetning. Det er utarbeidet strategiplan med langsiktige prognoser som også støtter antagelsen. Avslutning Denne årsmeldingen gir et lite bilde av hvilken utvikling vi har hatt i Coop Innlandet gjennom Vi har lagt bak oss et godt driftsår og tunge investeringer. Dette er et resultat av målrettet arbeide på alle nivåer i vår organisasjon. Styret vil rette en takk til medlemmene for god oppslutning om våre butikker, og til ledelse, medarbeidere, tillitsvalgte og leverandører, for god og positiv medvirkning i det lagspillet som må fungere for å lykkes. Vinstra, 23.februar 2006 Styret i Coop Innlandet BA 10

11 Resultatregnskap

12 12 Balanse pr. 31. desember

13 Balanse pr. 31. desember 13

14 14 Balanse pr. 31. desember

15 Kontantstrømoppstilling 15

16 16 Noter til årsregnskapet for 2005

17 Noter til årsregnskapet for

18 18 Noter til årsregnskapet for 2005

19 Noter til årsregnskapet for

20 20 Noter til årsregnskapet for 2005

21 Noter til årsregnskapet for

22 22 Noter til årsregnskapet for 2005

23 Noter til årsregnskapet for

24 24 Noter til årsregnskapet for 2005

25 Revisjonsberetning 25

26 26 Kontrollkomitéen

27 Årsmelding og regnskap 2005 Mega Lillehammer ble valgt til årets Mega-butikk i 2005! 27

28 28 Åpning av Sødorptunet, 17. november 2005

Årsmelding og regnskap 2006. Coop Innlandet BA. Møteplan kretsårsmøtene. Saksliste for møtene iflg. vedtekter:

Årsmelding og regnskap 2006. Coop Innlandet BA. Møteplan kretsårsmøtene. Saksliste for møtene iflg. vedtekter: Årsmelding og regnskap 2006 Coop Innlandet BA Møteplan kretsårsmøtene Lørdag 17. mars Tirsdag 20. mars Krets 1 Gausdal/Lillehammer Krets 10 Land Kl 19.30 Kl 19.00 Storsalen, Jorekstad Bjørnen, Odnes Mandag

Detaljer

Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen.

Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Coop Havøysund SA avholder årsmøte onsdag 28. mars kl.19.00 på Havøysund Hotell, møtesalen. SAKSLISTE 1. Åpning 2. Konstituering Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

Coop Innlandet BA Årsmelding og regnskap 2010

Coop Innlandet BA Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 Coop Innlandet BA Årsmelding og regnskap 2010 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 7. april 2011 på Honne kurs- og konferansesenter, Biri kl. 1900. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

GENERALFORSAMLING 22.04.16

GENERALFORSAMLING 22.04.16 GENERALFORSAMLING 22.04.16 VÅR FILOSOFI : KONSENTRERE OSS OM VÅR KJERNEVIKSOMHET NÆRHET TIL KUNDENE VÆRE SYNLIGE LANGSIKTIGHET I VÅRE TILTAK OG INVESTERINGER ØNSKE OM ØKT VOLUM OG FLEKSIBILITET RISIKOSPREDNING

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. www.madlahandelslag.no. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 107. driftsår

ÅRSMELDING 2014. www.madlahandelslag.no. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 107. driftsår ÅRSMELDING 2014 107. driftsår www.madlahandelslag.no Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2014 Generelt om året 2014 Året 2014 ble ett nytt godt år for

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 12. desember Avsluttede regnskap. Prognose pr Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 12. desember 2015 Avsluttede regnskap Prognose pr. 20.11.15 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2014 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rotary Brumunddal 17.06.2013

Rotary Brumunddal 17.06.2013 Rotary Brumunddal 17.06.2013 1 Kjernevirksomhet Utvikle og forvalte næringseiendom og det potensiale som er til leiligheter Eie minimum 50% av selskap og ha driftsansvar Regionalt fokus nærhet til kundene

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune og Erik Wang Forfall: Tone Vold, Monica

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010 65. driftsår

Årsmelding og regnskap 2010 65. driftsår Årsmelding og regnskap 2010 65. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012 67. driftsår

Årsmelding og regnskap 2012 67. driftsår Årsmelding og regnskap 2012 67. driftsår Årsmøte... 4 Styrets beretning for 2012... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 6 Sett sparepengene dine i Coop Hamarvik SA!... 7 Lagets drift...

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

Åpent stevne 2011 Arrangør:Øystre Slidre SKL Mesterskap V55 Øystre Slidre Sparebank

Åpent stevne 2011 Arrangør:Øystre Slidre SKL Mesterskap V55 Øystre Slidre Sparebank Mesterskap V55 1 Ole Jan Engeli Vestre Toten 50 49 50 98 100 347 12* 2 Bjørn Halvard Lykken Beito 49 48 50 97 97 341 14* 3 Steinar Dalby Aasveen 47 49 49 97 242 9* 4 Kristoffer Lerhol Øystre Slidre 49

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 1. halvår 2008 ble 23 281 MNOK (20 335 MNOK), en økning på 14,5

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007.

GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007. Driftsinntekter 579,5 522,5 1 220,6 1 109,5 1 649,7 Driftsresultat 90,2 67,1 21,4-8,7 45,2 Avskriv. immaterielle eiendeler -3,2-3,4-10,5-10,2-13,1 Finansposter -9,1-0,9-6,0-2,4-6,0

Detaljer