Kritisk til apotek-testing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kritisk til apotek-testing"

Transkript

1 Ola Kristians nye glis 8: SV-politiker takker sitt eget parti for at han fikk seks nye tenner. tirsdag 27. august 2013 n uke 35 nr. 196 n løssalg 25,00 Kritisk til apotek-testing «Villscreening»: Medisinprofessor Siri Forsmo bruker ordet «villscreening» om at apotekene stadig oftere vil teste folk for ulike lidelser og sykdommer. Unødvendig: Hun mener dette ikke er et bidrag til bedret folkehelse. Samfunnet trenger ikke flere diagnostikere, det holder med legene, sier Forsmo. n side 14 og 15 Foto: Johan Arnt Nesgård Smiiiiil til fotografen! Steinkjer: Arbeiderpartiets listetopp Ingvild Kjerkol sikret seg et minne til sin private fotosamling da kulturminister Hadia Tajik i går sto for den offisielle åpningen av den nye Steinkjerhallen. Her poserer statsråden villig sammen med May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning i Nord-Trøndelag. n Side 4 og Lite rype i fjellet også i høst Det blir nok et labert rypeår, selv om det ligger an for litt bedring fra fjorårets katastrofeår. n side 13 «Gourmetteater» Trondheim: Som instruktør for Harold Pinters «Bedrag» synes Øyvind Brandtzæg at han går fra soddkoking til gourmet på teatret. n side 20 og 21 Tvil om vindkraft Konsesjon for åtte vindkraftparker til tross energibransjen er fremdeles usikker på om vindkraft er lønnsomt. n side 18 og 19

2 2 TRØNDER-AVISA TIRSDAG 27. AUGUST 2013 MENINGER Suksess I disse dager er det tjue år siden Trønderbanen ble lansert etter at ordførere i Nord-Trøndelag hadde engasjert seg sterkt for å få bedret jernbaneforbindelsen mellom Steinkjer og Trondheim. I dag vet vi at banen er blitt en suksess selv om navnet Trønderbanen er gått ut av bruk. Det viktigste suksesskriteriet for banen er regulariteten. Det er i all hovedsak en avgang hver time i begge retninger og toget kommer til samme tid, gjennom hele dagen. Da banen ble åpnet reiste omkring en halv million langs strekningen i dag har tallet passert 1,3 millioner. Fortsatt øker antall reisende fra år til år, noe som viser at potensialet er stort. LEDER Krever framsynte politikere. Skal banen utvikles videre er det avhengig av elektrifisering foruten gradvis utbygging til dobbeltspor. Skal vi få økt trafikk mellom Innherred og Trondheims-regionen er vi overbevist om at det særlig er viktig å øke hastigheten, noe som ikke lar seg gjøre verken med dagens trasé eller enkle spor. Vi tror også det ligger et potensial i å utvikle banen med tanke på transport til og fra flyplassen på Værnes særlig for reisende som har Trondheim som utgangspunkt eller mål. Både trafikksikkerhetsmessig og miljømessig er det viktig å få overført mer persontrafikk fra vei til bane. Dette fordrer imidlertid infrastruktur også tilknyttet stoppestedene. Skal pendlere velge jernbanen er mange avhengig av gratis parkering i tilknytning til stasjonene. Mangler dette vil svært mange velge å bruke bilen på hele strekningen. Jernbanen har fått en kraftig renessanse de siste tjue årene vel å merke når det gjelder persontrafikk. For gods peker alle piler motsatt vei. Det gir grunn til bekymring at antall vogntog på veiene øker kraftig fra år til år. Noe av denne trafikken burde gått på sjø andre deler av den på bane. Skal jernbanen kunne konkurrere med biltrafikk kreves imidlertid både bedre kapasitet og effektivitet. Det var politikere som tok initiativ til Trønderbanen. Mange mente det ambisiøse forslaget ikke var bærekraftig at markedet for togtransport ikke var til stede. I dag vet vi at skeptikerne tok grundig feil. Dette viser betydningen av at politikerne våger å tenke både kreativt og stort også i vår tid. I dette ligger utfordringen til vår tids folkevalgte både lokalt, regionalt og nasjonalt. Se også side 7 Gratulerer Hele 6500 så årets utgave av Pe-Torsa i Kvelia i Lierne. Det er intet mindre enn kraftig imponerende at et lite lokalsamfunn klarer å løfte en slik oppgave og ikke minst; fornye seg og utfordre stadig flere besøkende fra år til år. Pe-Torsa viser hvilke kreative krefter på så vel kunstnerisk som organisatorisk nivå som finnes i Distrikts-Norge. Det er derfor bare å ta av seg hatten og gratulere nok et år. Venstre vil satse på kunnskap Å satse på læreren er å satse på eleven. Gode lærere gir nemlig en god skole. Kunnskap og kvalitet i skolen kan best sikres av gode lærere, og Venstre vil derfor ha et tydelig lærerløft. I disse dager tar ca lærere imot elever til begynnelsen av et nytt skoleår. De har Norges viktigste jobb. Mange av disse lærerne har lang fartstid i skolen, men det er også ca nye lærere som har sitt første møte med elevene disse dagene. Disse lærerne skal forhåpentligvis stå i jobben sin i mange år fremover. Den største utfordringen norsk skole står over for de kommende årene er å sikre mange nok dyktige lærere. Statistisk sentralbyrå (SSB) har estimert at vi kan komme til å ha en underdekning på ca lærerårsverk i Samtidig vet vi at en av ti lærere slutter i skolen hvert år. I tillegg er det ca lærerutdannede yrkesaktive som ikke er i skolen, men som er å finne i andre yrker. Nasjonalt er det minst «ufaglærte» lærere i norsk grunnskole som ikke har undervisningskompetanse i fagene de underviser i. Blant disse er hele 201 av 2159 lærere i Nord- Trøndelag ufaglærte. Av denne grunn er det helt avgjørende at de nye lærerne som står foran en elevgruppe for første gang disse dagene, faktisk blir værende i skolen. Det er avgjørende at rekrutteringen øker og at flere lærere kommer tilbake til jobben de i utgangspunktet er utdannet til. Det vil Venstre gjøre det vi kan for å få til. Ikke ufaglærte: i trenger ikke flere ufaglærte lærere, økt timetall, eller leksehjelp som ikke fungerer. Det vi trenger er motiverte, trygge, kompetente voksenpersoner som kan gjøre den viktige jobben i klasserommet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Scanstockphoto n innlegg André N. Skjelstad Stortingskandidat for Venstre Arild Stokkan-Grande Stortingsrepr. (Ap) Politikk handler om å prioritere. De siste åtte årene har de rødgrønne partiene gjennomgående prioritert feil i skolepolitikken. De store pengene er blitt brukt på timetallsutvidelser og frukt og grønt, mens tiltakene knyttet til den viktigste kvalitetshevende faktoren for elevenes læring læreren har vært altfor defensiv. For eksempel har samlet bevilgning til lærernes kompetanseheving ligget på om lag samme nivå siden 2005: ca mill. kroner. Til sammenligning har man årlig brukt ca. 1,2 mrd. kroner på timetallsutvidelser siden 2005 (ekskl. valgfag), og 257 mill. kroner på frukt og grønt. Venstre vil prioritere annerledes enn de rødgrønne. Vi trenger ikke flere ufaglærte lærere, økt timetall, eller leksehjelp som ikke fungerer. Det vi trenger er motiverte, trygge, kompetente voksenpersoner som kan gjøre den viktige jobben i klasserommet. Det fortjener både elever, foreldre og ikke minst lærerne selv. Dette er Venstres viktigste skolepolitiske sak, og vi mener dette må stå aller øverst på blokka for en ny Sosialdemokratisk glasur Høyres Elin Agdestein tar for seg Aps og den rødgrønneregjeringen sin helsepolitikk. Jeg har noen kommentarer til diagnosen, og er redd medisinen som foreskrives vil føre til feilbehandling. Høyre hevder til stadighet at det er flere hundre tusen i helsekø. Skal vi bruke samme retorikk, står det til enhver tid personer i tannlegekø i Norge. De står ikke i kø, men har en avtale om behandling. En annen årsak til at vi har ventelister, er at du som pasient kan bli behandlet for flere sykdommer i dag, enn for bare få år siden. La meg likevel være tydelig på at vi har utfordringer i helsevesenet vårt. Dette gjør vi noe med, og vi har pengene til å utvikle sykehusene våre fordi vi ikke lover skattekutt. Vi har fire n replikk mål for sykehusene. Vi skal øke kvaliteten. Alle skal fortsatt ha krav på behandling i verdensklasse. Vi skal behandle flere og redusere ventetidene, og alle pasienter skal få en bindende frist for oppstart og helsehjelp. Egenandelene skal fortsatt holdes lave. Sykehusene våre skal være trygge arbeidsplasser for dem som gjør jobben, der utvikling skjer i et samspill de som jobber der. utdanningsminister etter 9. september Læreryrket må løftes og Venstre lover å løfte lærerne. Derfor har vi lagt fram en omfattende plan med 10 tiltak for en bedre skole. Det gjør vi ved å styrke den viktigste innsatsfaktoren for elevenes læring i skolen, nemlig læreren: n Vi vil ha en forbedret og utvidet lærerutdanning n Vi vil gi lærere rett og plikt til videreutdanning n Vi vil kvalitetssikre og heve statusen for læreryrket n Vi vil ha flere helsesøstre og andre yrkesgrupper inn i skolen n Vi vil kutte i skolebyråkratiet n Vi vil ha på plass gode seniortiltak n Vi vil rekruttere flere lærere fra andre yrker n Vi vil ha flere med doktorgrad inn i skolen n Vi vil gi lærere flere karriereveier n Vi vil ha mange nok lærere i skolen Arbeiderpartiet mener at hvis du blir syk i Norge, er du pasient, ikke kunde. Det mener vi er en vesentlig forskjell. Da kan vi ikke som Høyre ønsker, åpne opp for et frislipp av private aktører på helseområdet. Kostnadene vil eksplodere, ansatte vil dras over til private aktører, og de offentlige sykehusene vil tappes for ressurser. De offentlige sykehusene vil sitte igjen med de dyreste behandlingene, samt ansvar for forskning og utvikling. Over tid vil denne utviklingen føre til at de nordtrønderske sykehusene blir truet. Dersom de nordtrønderske sykehusene skal styres gjennom et sentralt direktorat er jeg redd for at prosessen styres uten at nordtrønderne får noen som helst innflytelse. Påstanden om at vi skremmer velgerne med en Høyre og FrP-regjering, fortjener ingen ytterlige kommentar, annet enn at Elin Agdestein og Høyre må tåle at Arbeiderpartiet påpeker det åpenbare. Skattekutt og privatisering vil ikke føre til flerepleiere for våre syke og eldre. Det vil føre til større forskjeller og en usikker framtid for sykehusene i Nord-Trøndelag.

3 TIRSDAG 27. AUGUST 2013 TRØNDER-AVISA meninger 3 SJEFREDAKTØR OG ADM. DIR.: ARVE LØBERG Nyhetsredaktør: gøril engesvik Politisk redaktør: John Arne Moen utviklingsredaktør: heidi j. stiklestad digitalredaktør: elin sofie lorvik Trønder-Avisa ble etablert i samarbeid mellom avisene Nord-Trøndelag (1919) og Inntrøndelagen (1897) Mangler plasser: Den norske legeforening lanserte den 18. september i fjor resultatene av en stor undersøkelse foretatt av forskere fra blant annet HUNT, NTNU, St. Olavs og Nasjonalt folkehelseinstitutt. I alt 704 sykehjemsplasser ved samtlige 32 sykehjem i Nord-Trøndelag ble kartlagt ved hjelp av klinisk demensvurdering. Konklusjonen av undersøkelsen var at 82 prosent av alle sykehjemsbeboere i fylket lider av demens, og at man ikke har nok plasser, skriver kronikøren. Arkivfoto Har vi en trygg, varm og god eldreomsorg? n kronikk Robert Eriksson Stortingsrepr. (Frp) Ikke svartmaling, men å ta de på alvor. Fredag 23. august uttalte jeg til Trønder-Avisa at regjeringens verdighetsgaranti ikke er verdt papiret den er skrevet på, og at det kan synes som om dyr har bedre rettigheter en pleietrengende. Vi har også denne valgkampen fått avdekket en rekke uverdige forhold i eldreomsorgen rundt om i landet. Forhold som opprører meg, fordi jeg mener eldre, og pleietrengende fortjener bedre. Det er også mye bra, og de ansatte gjør en uvurderlig innsats hver eneste dag. Men fortsatt er det slik at altfor mye ikke er bra. TV2 har nylig gjennomført en større sykehjems undersøkelse. To av tre ansatte uttalte at eldre på sykehjem i Norge får uforsvarlig og uverdig behandling på grunn av for lite ressurser. Jeg registrerer at Fagforbundets leder, Jan Davidsen gikk hardt ut mot denne undersøkelsen. Han tvilte på at forholdene for landets eldre er så dårlige som man kunne avsløre. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at den mektige fagforeningslederen stempler svaret fra over ansatte, mange hans egne medlemmer, som misvisende. Hjelpepleier Grete Hallstensen svarte på TV2s undersøkelse. Hun er også tillitsvalgt i Fagforbundet og reagerte sterkt på Davidsens uttalelser i TV2, og ga følgende tilsvar: «Det er en hån mot oss som jobber i helsevesenet som sliter hver dag for å prøve å få endene til å møtes. Det er jo virkeligheten som vi prater om, hverdagen på et sykehjem, og jeg kan ikke skjønne at han ikke tror på det». Undersøkelsen avdekket også feilmedisinering, fall, nestenfall, og nesten ulykker hver eneste dag på norske sykehjem, samt.at bare 1 av 5 av beboerne blir dusjet etter oppsatt plan, og det selv om planen sier at man skal få dusje en gang hver 14. dag. Ingvild Kjerkol og Arild Stokkan- Grande (Ap), mener jeg forsøker å svartmale situasjonen og bommer på beskrivelsene over hvordan omsorgen fungerer i fylket. Trønder- Avisa kaster seg rundt og gjorde en undersøkelse blant fylkets kommuner, og hvor de konkluderte med at nesen ingen venter på sykehjemsplass. Mine uttalelser den 23. august var ikke bare rettet mot om man får sykehjemsplass eller ikke, men mer om kvaliteten på omsorgen som gis. Lørdag 10. august skulle jeg delta på valgdebatt på Torget i Steinkjer i forbindelse med Steinkjermartnan. På vei til torget ble jeg stoppet av en kvinne i rullestol, som fortalte at hun ikke hadde fått hjelp til å dusje på snart seks uker. Hun spurte hva jeg mente om det, og om jeg syntes det skulle være slik? Jeg svarte: Nei, slik skal det ikke være. 14. august sto samme kvinne fram i Trønder-Avisa og fortalte sin historie. 30. august 2011 uttalte fungerende virksomhetsleder ved Øra Bo- og helsetun, Unni Sellæg, til Verdalingen: «Siden kommunen ikke opererer med ventelister, kan ikke virksomhetslederen si noe konkret om antall person som venter på plass.» Denne uttalelsen er ikke ulik hva jeg selv hevdet i TRØNDER-AVISA den 24. august. I tillegg uttalte hun at man hadde mange brukere med stor pleietyngde uten at man klare å gi tilbud om døgntilsyn. Den norske legeforening lanserte den 18. september 2012, resultatene av en stor undersøkelse foretatt av forskere fra Sykehuset Innlandet, HUNT, NTNU, St. Olavs, og Nasjonalt folkehelseinstitutt. I alt 704 sykehjemsplasser ved samtlige 32 sykehjem i Nord-Trøndelag ble kartlagt ved hjelp av klinisk demensvurdering. Konklusjonen av undersøkelsen var at 82 prosent av alle sykehjemsbeboere i fylket lider av demens, og at man ikke har nok plasser. I forbindelse med denne undersøkelsen uttalte medlem i pårørendeforeningen ved Skogn Helsetun, Kari Grande Andersen, til Adresseavisen 18. september 2012: «Tilbudet til demente er langt fra bra nok. Det skorter på bemanning og kompetanse». Det kan også nevnes at hun selv er sykepleier, og lærer ved sykepleierutdanningen ved HINT. Som leder av sosialkomiteen på Stotinget har jeg besøkt flere sykehjem rundt om i landet, også i Nord- Trøndelag. Det er summen av rapporter som er utarbeidet og at jeg har lyttet til ansatte, pleietrengende og pårørende som er bakgrunnen for mine uttalelser. I motsetning til Fagforbundets leder Jan Davidsen, så tror jeg på det de ansatte forteller. Det er ikke svartmaling, men å ta de på alvor. Kjerkol etterlyser også at det er på tide at FrP svarer på de kommuneoppgjørene vi tenker for Nord-Trøndelag. Det har jeg gjort tidligere, men gjentar det gjerne. FrP vil styrke kommuneøkonomien med 2,5 mrd. kr mer enn regjeringen. I påvente av at vi får endret finansieringssystemet vil FrP øremerke midler til drift av eldreomsorgen. For vårt fylke ville man da ha fått 30,6 mill. kr mer til pleie- og omsorg, 5,5 mill. kr mer til rus og psykiatri ute i kommunen, og 13,3 mill. kr mer til å dekke kostnader knyttet til samhandlingsreformen. Totalt 49,4 mill. kr og det bare for i år. Derfor har FrP tre klare krav i eventuelle regjeringsforhandlinger. Vi vil lovfeste retten til sykehjemsplass, overføre finansieringsansvaret til staten, innføre bemanningsnormer, og gjennomføre et kompetanseløft.

4 4 nyheter TRØNDER-AVISA TIRSDAG 27. AUGUST 2013 Molands dødsårsak er klar K i n s h a s a : Kongolesisk militærpoliti fikk mandag o v e r l e v e r t obduksjonsrapporten hvor dødsårsaken til Tjostolv Moland (bildet) er beskrevet. Norsk politi har ikke avdekket noe kriminelt i forbindelse med sine undersøkelser i Kongo. Den foreløpige rapporten som norske og kongolesiske obdusenter har utarbeidet sammen etter likundersøkelsen av Tjostolv Moland, ble mandag overlevert militærpolitiet i Kinshasa. Nordmannen ble funnet død på cella i Ndolo-fengselet i Kinshasa forrige søndag. Det var ingen uenighet mellom den norske overlegen Arne Stray Pedersen og hans kongolesiske kollega, opplyser legen til NRK. Hans kollega overleverte rapporten til militærpolitiet som nå eier rapporten. De er enige om hva dødsårsaken er. Ut over det kan jeg ikke kommentere hva som er kommet fram av hensyn til de videre undersøkelsene og særlig de pårørende, sier politiadvokat Per Zimmer i Kripos til NTB. TV 2 tar selvkritikk Oslo: Kritikken har vært kraftig etter at TV 2 onsdag presenterte en omfattende undersøkelse av norske sykehjem. Kanalens nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther sier presentasjonen «kunne vært bedre og tydeligere» og tar selvkritikk i et intervju med Kampanje. Under onsdagens partilederdebatt presenterte TV 2 funnene fra en stor undersøkelse kanalen har gjort av norske sykehjem. Et av hovedpoengene var at «To av tre sykehjemsansatte forteller at de eldre på sykehjem i Norge får uforsvarlig og uverdig behandling på grunn av for lite ressurser». Vi burde ha fortalt at hvis du fjerner den delen av de spurte som svarer at det «i noen grad» er uverdighet, faller tallet til en tredel. Det blir altså halvert. Men det er fortsatt et høyt tall, sier Årsæther sykehjemsansatte i Norge deltok i undersøkelsen. (NTB) Helsekøene øker i Spania Madrid: Helsekøen i kriserammede Spania har vokst seg rekordlang. Spanjoler må i gjennomsnitt vente i 100 dager på en operasjon, ifølge fjorårets tall. Køen for en operasjon ved landets offentlige sykehus har aldri vært så lang som den var i fjor, viser tall fra landets myndigheter. Statistikken viser at gjennomsnittlig ventetid for en operasjon i tilfeller som ikke er akutte, var 100 dager i desember i fjor. Det er 24 dager lenger enn i juni samme år. Tallene viser videre at spanjoler ventet på en operasjon i desember. Dette er en økning på nesten i løpet av det siste halvåret i fjor. (NTB) Godordene satt løst n steinkjer «Formidabelt» og «banebrytende» var blant karakteristikkene da kulturminister Hadia Tajik i går åpnet Idrettens Hus. Tore Vikan og Johan Arnt Nesgård (foto) / Tlf Det var topptungt på Guldbergaunet i går formiddag. De var der alle sammen fylkesråder, fylkesmann, idrettstopper og toppledelsen i Steinkjer kommune. Og som en ekstra fjær i hatten, hadde kulturministeren funnet tid til en Steinkjer-tur i en hektisk valgkampinnspurt. Bredde- og toppidrett Og Hadia Tajik var ikke snau i sin tale under åpningen av Idrettens Hus: Det er blitt et formidabelt bygg, og her er det virkelig mulig å skape det gode fagmiljøet og kompetansesenteret som har vært intensjonen. Steinkjer har fostret mange store idrettsutøvere, og jeg tror ikke bare det skyldes drikkevannet i Reinsvatnet det handler om sterke idrettstradisjoner, sa Tajik. Hun understreket også hvor glad hun var for satsingen på idrett for funksjonshemmede. Hva tror du om Campusprosjektet i Steinkjer som modell for lignende satsinger andre steder i landet? Jeg tror det er en klok modell, fordi man får bredde og topp sammen, side om side. I tillegg har man her muligheten til å bygge opp et fantastisk fagmiljø. Nå må alle parter jobbe videre med å utvikle dette samarbeidet, og jeg mener det ligger godt til rette med det sterke lokale engasjementet som er her, sa Tajik til Trønder-Avisa etter at hun hadde klippet den berømmelige snora. Satsing på funksjonshemmede Og om kulturministeren var raus med godordene, nærmet generalsekretær Inge Andersen i Idrettsforbundet seg skamros. Dette prosjektet er banebrytende for norsk idrett, og et mønstereksempel på samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og frivilligheten, sa Andersen. Han mener folk kommer til å valfarte til Steinkjer for å lære: Det finnes flere store skoleog idrettsanlegg rundt omkring, men ingen som har involvert idrettsledelsen på denne måten, sa Andersen, før han overrakte kroner til utredning av et nasjonalt kompetansesenter for idrett for funksjonshemmede. Ærlig styreleder Styreleder Brit Tove Welde la IMPONERT: Kulturminister Hadia Tajik lot seg imponere over dimensjonene i friidrettshallen. Så svært, sa hun da hun fikk en Ingvild Kjerkol, og generalsekretær Inge Andersen i Norges Idrettsforbund. ikke skjul på at det hadde vært en lang og krevende vei fram mot det ferdige bygget. De sa det ikke lot seg gjøre, men her står vi i dag mot alle odds. Gjennom samspill og brutale prioriteringer innenfor en usannsynlig trang ramme har vi kommet i mål. Nå starter den utfordrende jobben med driften, men det tar vi i morgen. I dag skal vi feire, sa Welde i sin tale. Byhistorie Deretter slapp byhistoriker Robert Øfsti til med et fornøyelig kåseriaktiv sveip gjennom Guldbergaunets historie. En stolt og glad Steinkjerordfører Bjørn Arild Gram takket departementet, Idrettsforbundet og fylkeskommunen for samarbeidet med prosjektet. Dette er en stor dag for Steinkjer. Vi har fått en kompakt og fremtidsrettet bydel for skole, idrett og helse her på Guldbergaunet, sa Gram. Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik omtalte Idrettens Hus og resten av Campus Steinkjer som «vårt felles eie». Det er ikke ofte fylkeskommunen går så tungt inn i et prosjekt, og dette er et anlegg for både regionen og fylket, sa hun. OFFISIELL ÅPNING: Da kulturministeren i går Campus-prosjektet nærmer seg fullførelse.

5 TIRSDAG 27. AUGUST 2013 TRØNDER-AVISA nyheter 5 under åpningen SPERRET E6: Vogntoget lastet med asfalt veltet på E6 og blokkerte veien i begge retninger. MMS-FOTO: TA-TIPSER Vogntog veltet på E6 Grong: Ingen personer kom til skade da et vogntog lastet med asfalt veltet på E6 i Grong mandag morgen og ble liggende i begge kjørefelt. Uhellet skjedde et par kilometer sør for Gartland. Etter de opplysninger vi sitter med skal ingen personer ha blitt skadet, sier operasjonsleder Dag Hjulstad ved Nord-Trøndelag politidistrikt. Vogntoget veltet da det møtte en anne bil i en sving. Vogntogsjåføren skal ha mistet kontrollen over bilen etter at han forsøkte å gi plass til den møtende bilen. Velten skjedde ved en avkjørsel, og det var derfor mulig for andre kjøretøy å passere. Med litt dirigering var det mulig å få trafikken til å flyte rimelig greit, sier Hjulstad. Ulykken ble meldt kl , og redningsbil ble etter hvert rekvirert. Første ved 11-tiden kunne politiet melde at vogntoget var fjernet, veien ryddet og at trafikken gikk som normalt. DE BESTE TILBUD FRA NORGES STØRSTE DØR- OG VINDUSLAGER FAST LAVPRIS omvisning etter åpningen av Idrettens Hus. Her sammen med Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram, Arbeiderpartiets listetopp LAGERFØRTE SMÅVINDUER 60x ,- 70x ,- 80x ,- 90x ,- 100x ,- 110x ,- 120x ,- 50x ,- 60x ,- 70x ,- 80x ,- 90x ,- 100x ,- 110x ,- 120x ,- 50x ,- 60x ,- 70x ,- 80x ,- 90x ,- 100x ,- 110x ,- 120x ,- 70x ,- 90x ,- 100x ,- 110x ,- 120x ,- 60x ,- 80x ,- 100x ,- 110x ,- 120x ,- 90x ,- 50x ,- 60x ,- 100x ,- 110x ,- 110x ,- klippet snora for Idrettens Hus, betød det at Kun uteområdet gjenstår. LOKALHISTORIE: Robert Øfsti fortalte med stor innlevelse om bydelen Guldbergaunet. UBEHANDLET 2-LAG MED TETNINGSLIST Kontante hentepriser inkl. mva. Miljøavgift kr 19,- pr. glass Mandag-fredag a s

6 6 nyheter TRØNDER-AVISA TIRSDAG 27. AUGUST 2013 prosjekt: Her er gruppa som jobber med seksualitet blant unge menn (f.v.) Toril Skjørholm, Carita Høknes, Elin Duvsete, Øyvind Bragstad, Kirsti Amdahl, Bendik Holt, Gunn Tronsen (foran: Siri Strand). Vil lære unge menn om sex n Verdal I Verdal jobber fagfolk for å få unge menn til å ta mer ansvar når det gjelder uønskede svangerskap og abort. Tone E. Berg og Johan Arnt Nesgård (foto) / Tlf Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har satt av kroner til prosjektet. Målet er å utarbeide et undervisningsopplegg som skal brukes på ungdomsskolene og i den videregående opplæringen. I tillegg skal det i løpet av skoleåret arrangeres en fagdag for ulike yrkesgrupper som arbeider med ungdom. Nylig var prosjektgruppa samlet til et drøftingsmøte ved helsestasjonen i Verdal. Det er utfordrende å få unge menn i tale når det gjelder kropp og seksualitet, sier prosjektleder og jordmor Gunn H. Tronsen. Få hos helsesøster Helsesøster Kirsti Amdahl, nikker bekreftende. Blant dem som bruker Helsestasjon for ungdom, er bare rundt 20 prosent gutter. Stort sett oppsøker de unge mennene helsesøster for å teste seg mot kjønnssykdommer, sier Amdahl. Helsesøstrene ved Helsestasjon for ungdom har inntrykk av at unge i dag har et annet forhold til sex enn for få år siden. Grensene flyttes stadig, tilføyer Bendik Holt i miljøteamet ved ungdomsskolen, og peker på at sex på mange måter er blitt «alminneliggjort». Samtidig er det å ha sex noe annet enn å spise et måltid. Det involverer så mye mer både fysisk og psykisk, understreker jordmor Tronsen. Mangler kunnskap Helsesøstrene i skolehelsetjenesten forteller at ungdommene generelt ikke spør mye når det gjelder kropp og seksualitet. Henvendelsene handler i stor grad om praktiske ting som å få ordnet seg med p-piller og testet seg mot chlamydia, sier Amdahl. Fagfolkene mener mye av utfordringen ligger i spennet mellom mediene og internett som tar for seg den tekniske biten i detalj og hvordan sex er «i det virkelige liv». Dermed tror kanskje vi voksne at ungdommene kan alt, selv om de mangler noen grunnleggende elementer, påpeker ungdomskontakt Bragstad. Holt i miljøteamet mener blant annet at det å ha tenkt gjennom konsekvensene av sexen burde vært mer utbredt blant ungdommene. Vil vite mer Jordmor og prosjektleder Tronsen er også opptatt av at unge menn i større grad skal ta ansvar for de eventuelle følgene av sexlivet sitt. På helsestasjonen ønsker vi å følge opp blivende mødre og fedre, sier Tronsen som mener unge menn i større grad burde ansvarliggjøres i forkant av en eventuell graviditet. En abort kan selvsagt også være smertefull for begge parter, tilføyer Tronsen. Den erfarne jordmoren mener det er stor kunnskapsmangel på feltet. Nettopp derfor håper prosjektgruppa å få inn noen spørsmål knyttet til unge menn og seksualitet når kommunen kommer i gang med sin ungdomsundersøkelse gjennom Ungdata. Vil ha innspill Selv om prosjektgruppa foreløpig rommer voksne og bare to menn er de tydelige på at de ønsker innspill fra ungdommene selv. Flere i prosjektgruppa jobber ved skolene og ved helsestasjonen. Vi vil veldig gjerne ha råd underveis. Blant annet må vi finne ut av hvordan vi bedre skal få guttene i tale, understreker ungdomskontakt Øyvind Bragstad. For å nå flere gutter ved Helsestasjon for ungdom er derfor ansettelse av en mannlig helsearbeider et av tiltakene prosjektgruppa drøfter. Høyt forbruk av kjemikalier En ny undersøkelse viser at nærmere 90 prosent av grønnsaksarealet i norske veksthus i 2012 ble behandlet med biologiske plantevernmidler. Tallene fra Statistisk sentralbyrå(ssb) viser at 44 prosent av arealet ble behandlet med kjemiske midler. Årsaken til at prosentandelen overstiger 100 er at samme vekst kan bli behandlet flere ganger gjennom vekstsesongen. For alle typer prydplanter var de tilsvarende tallene henholdsvis 32 prosent og 82 prosent. Særlig på agurker, tomater og urter er bruken av såkalte biologiske nytteorganismer for å bekjempe skadedyr stor. Nærmere 99 prosent av arealet for dyrking av agurker ble behandlet med biologiske midler, mens tallene er 88 prosent for tomater og urter og 81 prosent for salater. Når det gjelder arealet for dyrking av snittblomster og andre prydplanter, viser tallene det motsatte, der er bruk av kjemiske midler større, bare 15 prosent av snittblomster og 35 prosent av øvrige prydplanter blir behandlet med biologiske produkter. (NTB)

7 TIRSDAG 27. AUGUST 2013 TRØNDER-AVISA nyheter 7 Ingen feiring av 20 år med Trønderbanen Søndag er det 20 år siden daværende ordfører Martin Stavrum i Levanger offisielt åpnet Trønderbanen. Suksessbanens bursdag forbigås i stillhet. Svein Helge Falstad / Tlf Det var rene folkefesten da NSB foretok åpningen av Trønderbanen ved en offisiell seremoni for gjester og presse onsdag 1. september Åpningen fant sted på Skogn stasjon. Dette er en like stor dag som da jernbanen kom til vårt distrikt. Trønderbanen representerer noe helt nytt, sa levangerordfører Martin Stavrum i sin åpningstale. Navnet er historie Informasjonssjef Dag Svinsås i Jernbaneverket Midt sier til Trønder-Avisa at det ikke er noen planer om markering verken fra baneeiers side eller NSB, så langt han vet. Trafikken på Trønderbanen skal faktisk stå stille i helga. Vi skal utføre diverse vedlikeholdsarbeid og reparasjoner på spor og utstyr, opplyser Svinsås. Jernbaneverkets sjef for Dovre-, Trønder- og Meråkerbanen, Knut Haugen, og NSBs sjef for Trønderbanen, Asle Nordbotn, bekrefter det Svinsås sier. Jubileet forbigås i stillhet. NSB har tatt navnet Trønderbanen ut av offisielt bruk. Nå heter det NSB Lokaltog, men vi i Jernbaneverket bruker fortsatt internt Trønderbanen om strekningen Trondheim Steinkjer. Vi synes faktisk navnet står seg godt for banestrekningen, sier Haugen. Passasjermål ble feiret Pensjonert ordfører Martin Stavrum er verken såret eller vonbroten over at hjertebarnet Trønderbanen ikke blir husket på 20-årsdagen. I og med at navnet Trønderbanen ikke eksisterer lenger, er det forståelig at markering droppes. SUKSESS: For Nord-Trøndelag har Trønderbanen betydd utrolig mye disse 20 årene, sier Martin Stavrum, tidligere ordfører i Levanger og pådriver for Trønderbanen. FOTO: TROND BLIKØ Det viktigste er at banen blir satset videre på, fastslår han. Den store endringen var flere avganger og at NSB innførte såkalte stive ruter. Det betyr avgang til samme klokkeslett hver time, forteller Stavrum som også minnes at han syntes målsettingen om én million passasjerer årlig innen 2000 var drøyt. 2. september Ordførerne tok initiativ I 1993 hadde banen passasjerer, så jeg syntes en dobling hørtes utopisk ut. Men millionen ble nådd allerede i 1998, noe som ble feiret i regi av NSB og regionsjef Asbjørn Øye på Salater pensjonat i Levanger, smiler Stavrum. Ifølge Stavrum var det et ordførermøte i Nord-Trøndelag på nyåret 1992 som tok initiativ til å få en sterkere satsing på regiontog. Stavrum ble utpekt til å ta opp saken med NSB. Det resulterte i at han ble oppnevnt i en styringsgruppe for det som senere skulle få navnet Trønderbanen. Vi så til Jærbanen i Rogaland, som da var blitt en stor suksess. Vi ønsket tilsvarende satsing i Trøndelag. Mye ble gjort også med stasjonsområdene, med nye skur som brukes den dag i dag og steinlagte perronger, sier Stavrum og legger til: For Nord-Trøndelag har Trønderbanen vært en suksess og betydd utrolig mye disse 20 årene. Kanskje mer for nordfylket enn for Trondheim. Men Trondheim har på sin side profittert stort på banen, i form av arbeidspendling inn og ut av byen. Jeg håper det satses videre på Trønderbanen. Mitt håp er at banen er elektrifisert før det har gått 20 nye år, sier Stavrum. Banen øker stadig Nylig kunne NSB presentere tall n fakta Trønderbanen n Navnet ble skapt av Gunhild Myren fra Inderøy, da hun vant en navnekonkurranse i n Ble en av de virkelig vellykkede banesatsingene i Norge. n Fra 1. januar 2004 sluttet NSB å bruke navnet Trønderbanen på lokaltogtilbudet sør og nord for Trondheim. som viser at det i 2012 var nesten 1,3 millioner reisende på Trønderbanen det vil si strekningen fra Steinkjer til Oppdal/Røros. Det er en vekst på ni prosent, eller vel flere togpassasjerer enn året før. Kafé Verden åpner igjen LEVANGER: Kafé Verden starter opp igjen på Dampskipsbrygga i Levanger torsdag 5. september, etter en pause i august. Kafeen er et samarbeid mellom Levanger Røde Kors, Levangers Unge Sanitetsforening, Frol Sanitetesforening og Levanger Frivilligsentral. Det vil bli ukentlige kafeer utover høsten med middag og kaffe og diverse underholdning på torsdager, melder Åse Saltvik, daglig leder/nettverksleder ved Levnager Frivillighetssentral. To prester forretter Oslo: Ved Rolv Wesenlunds (bildet) bisettelse torsdag 29. august vil to prester forrette i Frogner kirke i Oslo. Etter familiens og hans eget ønske vil tidligere sjømannsprest Knut Mølbach og prest Per Arne Dahl stå for det seremonielle ved bisettelsen. Wesenlund samarbeidet med Mølbach i mange år i Sjømannsmisjonen, og Dahl fulgte Rolv Wesenlund nært de siste årene, opplyser familiens talsmann, Odd Grann, til NTB. Fra før av er det klart at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kommer til å tale ved bisettelsen. Regjeringen mener han har betydd så mye for norsk kulturliv at den vil ære ham med begravelse på statens bekostning. Rolv Wesenlund døde natt til søndag 18. august, 76 år gammel, etter lengre tids sykdom. Etter bisettelsen i Oslo vil selve urnenedsettelsen finne sted i Horten, Wesenlunds fødeby. (NTB) Jobbdirekte AS KJØR NORSK Varehenger fra kr Båthenger fra kr Yrkeshenger fra kr Skaphenger fra kr Hestehenger fra kr Priser er veil., inkl. mva. Hest Skaphengere er FOB Gaupen. Reg. omk. kan tilkomme. NYHET 2013 FLERE NYE MODELLER OG VEKTKLASSER Levanger, Felleskjøpet Steinkjer, Felleskjøpet Stjørdal, Felleskjøpet Stjørdal, Jernia Hellsenteret Verdal, Felleskjøpet

8 VALG nyheter VALG 2013 TRØNDER-AVISA TIRSDAG 27. AUGUST 2013 Det var ikke mange som hadde trua på at jeg skulle klare meg, forteller politikeren. Men Johansen reiste seg og nå kan han endelig smile. I dag får jeg satt inn seks nye tenner, sier han til Trønder-Avisa like før begivenheten finner sted på Steinkjer. Det har tatt en del tid, sier Johann 9. september er det stortingsvalg. Trønder-Avisa følger valgkampen hver dag fram til lørdag før valgdagen. n Det skal totalt velges 169 representanter. Fra Nord-Trøndelag velges fire direktemandater og ett utjevningsmandat. n Fylket har mistet ett mandat siden forrige valg. Årsaken er langt sterkere økning i folketall i enkelte fylker, særlig Oslo. n Ved inngangen til valgkampen viste meningsmålingen Sentio har gjort fra Trønder-Avisa at Ap ligger an til to sikre mandater, Høyre er nest største parti, mens Frp og Senterpartiet kniver om det siste mandatet. n Du kan følge valgkampen på Med gråblikk på valget 2013 Dagens velger Andreas Tollefsen Fjeldavli, Trondheim (24) Skal du stemme? Ja. Hvorfor? På grunn av klageretten man har etterpå. Jeg vil bruke innflytelsen jeg har på samfunnet. Jeg er ikke nødvendigvis så engasjert i politikk, men stemme skal jeg uansett. Dette skjer i dag n Venstre presenterer sine tiltak mot barnefattigdom, Steinkjer klokken n Elin Agdestein (H) besøker HiNT Røstad, Levanger. n Maritim konferanse på Marøya. Deltakere: Ingvild Kjerkol (Ap), Arild Stokkan-Grande (Ap) og Terje Søvik (Ap). Sitatet «Mange ler av at #Frp vil fjerne noen latterlige forbud. Men hvorfor lo de ikke like mye da de latterlige forbudene kom? #Dax18» Tidligere utdanning- og forskningsminister (H) og nåværende leder for tankesmien Civita, Kristin Clemet på Twitter. Dagens poll Hver dag spør Trønder-Avisa leserne et aktuelt spørsmål på Bør de fleste butikkene fortsatt være stengt på søndager? n Ja: 67 % n Nei: 32 % n Vet ikke: 1 % Antall stemmer: 496 Første titt: Ola Kristian forteller at det er uvant, men herlig med nye tenner. Her ser han dem for første gang. Nå kan SV-Ola end Etter lang tids rusmisbruk var det kun stubber og hull igjen i Ola Kristian Johansens munnhule. Nå kan 36-åringen smile igjen mye takket være sitt eget parti, mener han. Monica Irén Solberg Susegg / Tlf Ola Kristian Johansen er Sosialistisk Venstrepartis andrekandidat i Nord- Trøndelag, men har en fortid ikke mange politikere deler med ham: For syv år siden var tung rusmisbruker. Jeg hadde ikke hatt økonomi til å ordne det selv, det ville kostet meg opp mot kroner. Ola Kristian Johansen sen. Da han for over syv og et halvt år siden sluttet med narkotika, hadde han nok med å stable seg på beina. Takker eget parti Man har ikke akkurat tannhelsen i fokus når man er rusmisbruker. Det har vært mye arbeid. Heldigvis bor jeg i en kommune hvor helse- og omsorgstjenestene er gode, sier han og sikter til Snåsa kommune. Johansen mener han er et eksempel på at det må være et gratis tilbud for folk som har slitt med rus og andre problemer også i tannhelsetjenesten. Når man kommer seg ut av rusen er det å skaffe seg et sted

9 TIRSDAG 27. AUGUST 2013 TRØNDER-AVISA nyheter 9 Utfordret listetoppene på miljø Monica Irén Solberg Susegg / Tlf elig smile igjen å være, få i gang kroppen igjen og få orden på økonomien ofte fokuset, sier Johansen. Han og SV har derfor kjempet for at det skal bli gratis for noen og billigere tannlegetjenester for alle. For de med mye penger er det kanskje ikke et problem, men for folk med middels eller dårlig økonomi blir det dyrt med tannlegebesøk for nye tenner Johansen får dekket seks nye tenner, «det som er nødvendig», av staten i tillegg til andre senskader etter rusmisbruken. Det er han takknemlig for. Jeg hadde ikke hatt økonomi til å ordne det selv, det ville kostet meg opp mot kroner. SV vil innføre en egenandelsordning for tannhelse, lik den i andre helsetjenester, med et egenandelstak på kroner. Er ikke det fortsatt mye penger? Vi har regnet ut at det er en sum som er mulig å betale for de fleste. Og jeg tror ikke folk vil vente for å få dårlig nok tannhelse for at det skal «lønne seg» uansett. Det vil man ikke utsette seg selv for. Johansen sier at målet hele tiden har vært å få tannhelsetjenesten som en likeverdig del av folkehelsetjenesten. Vi begynner rolig, men målet er at det skal være en del av Folkehelsetjenesten. Jeg mener vi har fått til mye de siste åtte årene, til tross for at vi har hatt kun 8 prosent oppslutning. Smiler En drøy halvtime etter at tannlegetimen startet, smiler Johansen i stolen hos Kvaran i Steinkjer. Han har fått seks nye tenner, men fortsatt gjenstår mer arbeid. Jeg får ikke dekket alt arbeid, kun det nødvendigste. Hvis jeg skulle ordnet opp i alt ville det kostet meg opp mot Nå er uansett det mest nødvendige på plass for å få glede av mitt nye nytelsesmiddel; mat, forteller han og ler. n Fakta Dette ønsker SV n Tannhelse som en del av folketrygden og det ordinære helsesystemet. n Dekke tjenestene til de som trenger det mest, deretter innføre maksgrense på egenandel for alle nødvendige helsetjenester. n Innføre priskontroll på tannhelsetjenester og skjerpe tilsynet for å unngå spekulativ overbehandling. n At nødvendig tannbehandlinger skal være betalt av fellesskapet med en egenandelsgrense på kroner. I en uhøytidelig undersøkelse har Naturvernforbundet kommet fram til hvem som ønsker hva for miljøet. S p ø r s - m å l e n e Naturvernf o r b u n d e t og tidligere fylkesleder Per Flatberg (bildet) har stilt listetoppene i Nord-Trøndelag dreier seg følgelig om miljø, enten nasjonale eller med fokus på Nord-Trøndelag. Det er Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre som har svart. Fremskrittspartiet og Rødt har ikke respondert på undersøkelsen. Det er ifølge forbundet kun Elin Agdestein (H) og Ingvild Kjerkol (Ap) som er for konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen. De samme partiene er også for utbygging av Trongfossen i Namsskogan, sammen med Johan Fossan (KrF) og Marit Arnstad (Sp). Altså er det kun Venstre, SV og Miljøpartiet som ikke ønsker utbygging av fossen. Anne Kolstad (SV) har forsøkt å hindre utbyggingen, blant annet ved å forsøke å få laksearten namsblanken som prioritert art fra Miljøverndepartementet. Høyre ønsker også at namsblanken skal vernes og forutsetter at en utbygging av fossen skal være forsvarlig med tanke på den sjeldne fisken. Naturvernforbundet skriver i sin oppsummering av undersøkelsen at det kun er SV som ønsker å gå inn for lukkede anlegg for oppdrett av laks fremfor åpne merder på havet slik det er nå. Det er også kun SV og Miljøpartiet De Grønne som ikke ønsker videre utbygging av firefeltsvei i Nord-Trøndelag. Samtlige partier er enige om satsing på Trønderbanen. Flatberg mener undersøkelsen gir en god pekepinn på hvilke partier som er mest opptatt av et godt miljø. Svarene var litt hummer og kanari, men jeg er ikke overrasket, sier han til Trønder-Avisa. Han synes det er synd at det han mener tidligere har vært gode miljøparti, ikke holder på profilen. Dette viser et klart skille mellom miljøpartiene, med Miljøpartiet de Grønne, Venstre og SV på en side, Ap og Høyre på den andre siden og Sp og KrF imellom. Vi i Naturvernforbundet ønsker aldri å si hva folk skal stemme, men vi mener svarene gir en god pekepinn på hvem som er opptatt av miljø.

10 VALG nyheter VALG 2013 TRØNDER-AVISA TIRSDAG 27. AUGUST 2013 Med gråblikk på valget 2013 Trivsel: Valgmøte på Skomsvoll bedehus, er litt politikk, men først og fremst kaffe og kaker, og mye prat. F.v. Johan Fossan, Dagrun Eriksen og Åste Lande Lindau. Når Kristelig Folkeparti arrangerer på Otterøya, er det som å gå rett inn Håkon Arntsen Laksefest på Skomsvoll bedehus er en gammel tradisjon. De eldste er litt uenig om det var på 1950 eller 1960-tallet det hele startet. Men like sikkert som amen i bedehuset, blir det stelt til laksefesten på Otterøya utenfor Namsos, hver gang det nærmer seg valg. Da treffes gamle kjente fra Namdalseid i sør til Leka i nord for å høre på litt politikk, prate lenge, drikke god kaffe og nyte kaker. Kanskje også vinne laks. Og laksen på Skomsvoll er garantert oppdrettsfri. Otterøya har vært stor på kilenotfiske, og fortsatt er det noen få som prøver lykken. Den som tror at laksefesten er et gedigent etegilde på tidlighøsten, tar skammelig feil. Laksen må man eventuelt tilberede selv og spise hjemme. Det er nemlig gammeldags loddsalg som er tingen, og trekningen er kveldens høydepunkt. Slik var det også i år på Skomsvoll bedehus. Gammel og ung ryddet vekk kaffekopper og fat, og la lodder i mange farger på bordene. Fra talerstolen ropes; gul T-26, grønn G-4, blå Q- 96. Ja, det er her, med handa i været, og glade barn springer rundt med premiene. Noen glade vinnere smiler fornøyd, mens andre kaster utryktløst nummerlappene i søppelbøtta. Så vandrer de hjem, noen lett på foten og andre med stokk. Det var trivelig å møtes, og du var heldig som vant røykelaks i år også, smiler to eldre damer til hverandre. Annerledes Dagrun Eriksen, KrFs nestleder, er denne gang hovedinnleder. Hun står på talerstolen med et stort Jesus-bilde bak og snakker varmt om familien, om dem som sliter, de sårbare menneskene, barn, funksjonshemmede og flyktninger som sitter i kirkeasyl, redd for å bli sendt ut. Nære møter med mennesker gjør inntrykk på henne. Men det gjør også godt. På reisene rundt om i landet treffer hun ildsjeler, og kjenner på engasjementet. Jeg blir så glad når folk lar seg engasjere. Hun nevner nesten ikke økonomi, bare når hun blir spurt om hvorfor ikke barnetrygden er oppjustert siden 90-tallet. Det blir for dyrt. Bare en liten økning vil bety milliardbeløp, svarer hun. Mens kampen om penger og gode prosjekter ofte står sentralt på

11 TIRSDAG 27. AUGUST 2013 TRØNDER-AVISA nyheter 11 lget 2013 Jeg håper at når KrF kommer i regjering blir det mer fokus på menneskeverdet. Johan Fossan Jeg blir så glad når folk lar seg engasjere. Dagrun Eriksen Vi er i ferd med å miste Jesus i skolen. Johannes Strømnes Barna var med: Skjønner ikke så mye av hva som sies fra talerstolen, og vil heller lage egne fortellinger i bilder. Olivia Konstanse, Dorthea Pauline og Pernille. Med Jesus på laget: Dagrun Eriksen har Jesus i ryggen når hun maner til at alle må stemme på KrF Loddsalg er topp: Borghild Lande har ingen problemer med å få solgt lakselodd. Laks: Første laksen klar til å trekkes: Åste Lande Lindau, Olivia, Berhard og Dorthea. valgmøte på Skomsvoll bedehus bygdekulturen på 1960-tallet. valgmøter i andre partier, har KrF hovedfokus på andre verdier, menneskeverdet. Når Eriksen er ferdig er det kaffetid og prat. Alle synger bordverset av full hals. Først reiser mennene seg og forsyner seg av et delikat kakebord. Det har damene stelt til. Når mennene har forsynt seg, stiller damene i kø. De tar mindre biter, men fra flere fat. Praten går høylytt blant de vel 50 frammøtte. Mens Dagrunn Eriksen hadde innlegg, satt barna og tegnet. Nå springer de rundt både inne og ute, mens to damer selger lodd. Kaffepausen varer lenge, i nesten to timer. Stemningen er god, folk har det trivelig. Så er det dags for å slippe salen til. Litt mer politikk. Det er jo valg. Kristent parti Bjørn Leirvik er drosjesjåfør og forteller om egne dramatiske erfaringer, om pasienter han henter på sykehus og som skal til sykehjem, men som er så syke at han har mest lyst til å snu tilbake til sykehuset igjen. Jeg håper at når KrF kommer i regjering blir det mer fokus på menneskeverdet, sier han, og klandrer Bjarne Håkon Hanssen for å ha gått for fort fram med samhandlingsreformen. Eli Kristiansen gir uttrykk for bekymring etter at partilederen Hareide, sammen med Trine Skei Grande, advarte mot Frp. Skal vi nå rote det til igjen?, spør hun. Johannes Strømnes oppfordrer til å ha med Jesus. Vi er i ferd med å miste Jesus i skolen, sa han, og viste til at det skal bli slutt på skolegudstjenester. Han la til at vi er et kristent land som må holde på våre rettigheter. Dessuten oppfordret han til å snakke om Israel. Ikke vær redd for å snakke om Israel. Det er mange nok som hater Israel. Dem som velsigner Israel, skal selv bli velsignet. Johan Fossan la i sin sluttappell stor vekt på distriktenes betydning. Distrikts-Norge og Namdalen opptar meg. Nord-Trøndelag er bebygd av mennesker som søkte etter mat, sa han. Nå er enorme beiteområder ikke lenger i bruk på grunn av rovdyr. Fossan mener vi selv må produsere mer av maten vi spiser, og ønsker å være pådriver for landbruket. Utenfor sto fine biler, mange biler. Visst var det 2013, igjen. Men om to år er det laksefest på Skomsvoll bedehus. Ganske sikkert.

12 VALG nyheter VALG 2013 Mener Frp skremmer Med gråblikk på valget 2013 Marit Arnstad peker på at Fremskrittspartiet gikk ut foran valgkampen og advarte andre partier mot skremselspropaganda. Nå er det jo Frp selv som skremmer, sier Arnstad. Hun viser blant annet til oppslag i Trønder-Avisa, hvor Robert Eriksson (Frp) hevder at kyr har bedre omsorg enn eldre. Å bruke slike overskrifter, bidrar på ingen måte til å få en fornuftig debatt om eldreomsorg. Tenk på hvordan alle de som jobber i hjemmehjelpen eller på sykehjem må føle en slik sammenligning, sier hun oppgitt. I det hele tatt er samferdselsministeren kritisk til språkbruken i valgkampen. Det blir jo altfor mye svart-hvitt, og altfor lite nyanser. Hun er også oppgitt over TV 2s framstilling av omsorgen ved sykehjemmene i Norge, som hun karakteriserer som enøyd og feilaktig. Advarte mot eldremyter Ottar Vist, som har lang og omfattende erfaring som rådgiver knyttet til omsorgstjeneste, blant annet i KS, sier at det fortsatt er en rekke myter om eldreomsorg. Dette gir et uheldig og feilaktig bilde hos mange. Mytene er med på å prege holdninger. Som eksempel sa han at begrepet alderdom får mange til å tenke sykdom. Eller «Lykke i livet = mye hjelp fra kommunen», «Heldøgns trygghet= sykeheim», «Velferdsteknologi= farlig og fremmedgjørende» og «Eldre med demens = trenger behandling». Vist sa at det var nødvendig å tenke nytt om eldreomsorg. Han mener det fortsatt er for mye fokus på institusjoner og sykehjem, og for lite fokus på forebygging, rehabilitering og motivasjon. Vi har ikke maktet å ta utfordringen med institusjonell tenking. Dagens folkesykdom blant eldre er ensomhet, angst og følelsen av at ingen har bruk for en, hevdet han. betenkt: Marit Arnstad og Ivar Vigdenes er urolig for nordtrønderske vegprosjekter dersom Høyres forslag om finansiering av E6 sør for Trondheim bli gjennomført. Høyre rir to hester n STJØRDAL Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) mener Høyre kan sette en planlagt samferdselssatsing i Nord- Trøndelag i fare. Håkon Arntsen Høyre i Sør-Trøndelag gikk fredag ut og sa at de ville bygge ut E6 mellom Oppdal og Trondheim ved bruk av offentlig privat samarbeid (OPS-pakke). Høyre mener det vil framskynde prosessen og gi den beste økonomiske løsningen. På ordførermøtet for Senterpartiet i Nord-Trøndelag i går, advarte samferdselsminister Marit Arnstad mot Høyres utspill. Høyre utfordrer enigheten om samferdselsprioritering som tidligere er etablert i Trøndelag, sier Arnstad. Prioriteringen som fylkestingene i begge trønderfylkene har blitt enig om, er utbygging av E6 sør for Trondheim, elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen og utbygging av E6 mellom Stjørdal Steinkjer, med start på parsellen Kvithamar Åsen. Det var en god plan. Trønderne var enige, og det var viktig for hva som ble vedtatt i Nasjonal Transportplan, sier samferdselsministeren. Derfor reagerer hun på at Høyre nå synes å kjøre et sololøp som kan få store konsekvenser. Den løsningen som Høyre foreslår på E6 mellom Oppdal og Trondheim er den dyreste finansieringsmåten som kan tenkes. Det vil bety 3,4 milliarder kroner i ekstra utgifter. Men 3,4 milliarder må jo hentes et eller annet sted fra, og vi har ikke satt av en eneste krone ekstra i Nasjonal Transportplan til denne type ekstra kostnader, sier hun. Prosjekter i fare Arnstad mener Høyre må bli tatt på alvor. Hun spurte derfor om ekstraregningen på 3,4 milliarder kunne føre til at elektrifiseringen av Trønderbanen og Meråkerbanen ville bli forsinket, eller tunnelløsninger mellom Trondheim og Værnes ble skjøvet utover i tid. Høyre rir to hester i valgkampen. For det første sier de at de er økonomisk ansvarlig parti, men så lover de gjennom OPSprosjekter mer enn deres egen økonomiske ramme tillater. Arnstad ønsker å møte Høyre ansikt til ansikt for å få en reell debatt om samferdselsinvesteringene i Trøndeag. Dette er en viktig debatt. Jeg vil ha en reell debatt om samferdsel, men Høyre vil ikke møte meg, sier Arnstad. Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes (Sp) er enig med Arnstad. Dette må vi få svar på. 3,4 milliarder er ikke småpenger, og Høyre opererer med samme totalramme som regjeringen. I tillegg vil Høyre samarbeide med et parti som vil kutte bompenger. Jeg frykter at Høyre vil dra ressursbruken til området TRØNDER-AVISA TIRSDAG 27. AUGUST 2013 sør for Trondheim. Er utspillet fra Sør-Trøndelag Høyre klarert med Nord-Trøndelag Høyre, spør Vigdenes. Tilbakeviser kritikken Høyres Elin Agdestein sier at påstanden fra Arnstad om ekstraregning på 3,4 milliarder skal ettergås av Sør-Trøndelag Høyre. 3,4 milliarder er en påstand fra Arnstad som ikke er dokumentert, svarer Agdestein. Hun legger vekt på at finansiering gjennom OPS vil gi sammenhengende og raskere utbygging av E6. Marit Arnstad innrømmet også at OPS-løsningen kan gi en raskere utbygging på 1 2 år. Samferdselsministeren hevder Høyres forslag om OPS-finansieringen av vegen sør for Trondheim kan føre til utsettelse av prosjekter i Nord-Trøndelag? Det har hun ikke noe som helst grunnlag for å hevde, svarer toppkandidaten fra Høyre, som mer en gjerne møter Arnstad til samferdselsdebatt. Tviler på borgerlig evne til samarbeid Statsminister Jens Stoltenberg mener historien viser at det «lett blir mye rot» når høyresiden og sentrum skal samarbeide. Alliansen kan raskt gå i indre oppløsning. Det er en usikkerhet. Vi har sett det før at det lett blir mye borgerlig rot, svarer statsminister Jens Stoltenberg (Ap) på om han tror opposisjonspartiene vil ta med seg dagens problemer inn i et formalisert samarbeid. Politisk kommentator Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv trekker i en kommentar lørdag opp hvordan samarbeidsproblemer mellom det politiske sentrum og høyresiden har ført til at forskjellige koalisjoner og allianser de siste 30 årene har gått i indre oppløsning. Klarer de ikke temme «kaoskreftene» denne gangen heller, kan en blåblå regjering med støtte fra sentrum få et kortvarig liv, kanskje så kort som et drøyt år, mener han. Men Erna Solberg frykter ikke at Venstre og KrF vil bevege over til Arbeiderpartiet halvveis inn i neste periode, hvis de blir stående utenfor regjering. Når man går til valg på ønsket om en ny regjering, medfører det et ansvar overfor velgerne, understreker hun overfor NTB. Stoltenberg tar uenigheten til inntekt for sin oppfatning av kaos på borgerlig side. Dette er bare nok et eksempel på at det er en helt uavklart situasjon, sier han til NTB. Borgerlig rot: Jens Stoltenberg (Ap) tror opposisjonspartiene vil ta med seg dagens problemer inn i et formalisert samarbeid. Foto: Scanpix

13 nyheter TIRSDAG 27. AUGUST 2013 TRØNDER-AVISA 13 Fortsatt lite rype i fjellet Lite fugl i fjellet gjør at det blir begrensninger også under årets rypejakt. Johan Prestvik / Tlf Rypetakseringene rundt om i fylket er unnagjort, og rapportene Trønder-AvIsa har hentet inn fra fjellheimen er klar: Det blir nok et labert rypeår, selv om det ligger an for litt bedring fra fjorårets katastrofeår. Slik det ser ut er det ingen stor oppgang. Det er fremdeles dårlig, sier Vidar Formo i Snåsa fjellstyre. Der hadde de møte i går kveld for å diskutere hvilke begrensninger som skulle settes i verk. Det var klart før møtet at det ville bli innført en bag limit en døgnkvote på antall fugler per jeger. Færre jaktkort Også i Steinkjer ligger det an til et nytt svakt rypeår. Smågnagerne har uteblitt også i år, og produksjonen per høne er forsatt lav. Vi selger et redusert antall med jaktkort og setter bag limiten på rype til tre ryper per jeger og dag, går det fram på hjemmesiden til Steinkjer kommuneskoger. Der fortsetter de begrensnigene med ingen jakt på rype etter jul og fortsatt fredning av røy. Også i Lierne, som har tre hvite liryper i sitt kommunevåpen, vil det trolig bli innført strenge begrensninger også i år. Årets taksering viser fem kyllinger per høne, og en gjennomsnittlig tetthet på ryper per kvadratkilometer. Hvilke begrensninger det vil gi for årets jaktsesong avgjøres på styremøtet i fjellstyret i dag. Begrenser seg selv Flere andre grunneiere melder også om begrensninger i jakta også i år, selv om noen mener det er lite hensiktsmessig. I mange tilfeller har ikke bag limit noe for seg, fordi mange n FaktA Rype n Rypejakta starter 10. september og varer normalt til 28. februar. n Totalt ble ryper felt i Nord-Trøndelag i løpet av jaktåret 2012/2013. Det er en reduksjon på 54 prosent fra foregående jaktår, og det laveste fellingstallet som er registrert for rype. n Rypa hekker i mai og juni, og rypa legger 9-14 egg i reir på bakken. Eggene ruges i dager før kyllingene klekkes. vil oppleve at fjellet er tomt for fugl. Derfor vil begrensningene komme av seg selv. Det blir naturligvis færre jegere i fjellet når det er lite fugl å jakte på, sier Vidar Formo i Snåsa. På den andre siden påpeker han at andre igjen kan møte store kull med fugl. Dårligere økonomi Rypejakta er gjerne den store inntektskilden til mange av de største grunneierne i fylket. Når rypene uteblir blir det også mindre penger i kassa. Inntektene gikk ned i fjor, og jeg tror ikke de går veldig mye opp i År, sier Formo. Det er tilfelle også i Namsskogan. Det blir solgt færre jaktkort I slike bunnår, det er det ikke tvil om, så noe mindre inntekt må vi regne med. Det har vi også tatt høyde for, sier oppsynsmann og daglig leder Jarle Fløan i Namsskogan fjellstyrae. Ifølge tall fra takseringen i Namsskogan, ble det funnet 3,8 kyllinger per høne. Dette er drøyt halvparten av bestanden i et normalår. I Namsskogan har de allerede besluttet å innføre en bag limit på fire ryper, hvorav to liryper, per jeger per dag. I tillegg er det kun lov å skyte én skogsfugl per jeger per døgn, sier Fløan. Begrenser tilgangen: Takseringen av ryper rundt om i Nord-Trøndelag viser at det også i år kan bli vanskelig å finne rype i fjellet, selv om det varsles bedring fra fjorårets skuffelse. foto: Scanstockphoto Nei til å skyte bever ja til å rive demning i bekk Roar A. Fordal / Tlf Stjørdal: Beveridyllen i Holmsbekken i Øfsti i Hegra får en brå slutt. Tre grunneiere har imidlertid fått nei til å skyte bever, men ja til å fjerne beverdemningen. Forsøk på å åpne demningen har vært helt mislykket, men nå vil det bli tøffere tiltak med tillatelse fra Stjørdal kommune. Så effektiv er demningen til beverne at det er flom i bekken hele tiden. Vannstanden er hevet slik at dyrket jord er oversvømmet, sier Bjørn Ole Håve. Han skrev derfor brev til Stjørdal kommune. Ødelegg demningen. Forhåpentligvis kan det få beverne til å flytte fra Holmsbekken, svarte Stian Almestad på vegne av kommunen. Dermed er klarsignalet gitt for felles innsats mot beverne som har bygd mye i bekken. Den er ikke veldig stor, men med løvskog langs bekkeløpet har beverne funnet et sted å trives. Ved en undergang under jernbanen har beverne startet sitt byggeprosjekt. Slik kan det ikke fortsette, sier Bjørn Ole Håve. Han slår fast at beboerne langs bekken ikke har noe som helst imot bever, men vann på plener og åkre vil de ikke finne seg i. Grunneierne søkte om fellingstillatelse, men vi vil gjerne øke beverbestanden i Stjørdal. Derfor vil vi ikke gi klarsignal for jakt, men til å rive demningen. Forhåpentligvis vil det få de byggelystne beverne i Holmsbekken til å flytte, sier Stian Almestad. Vi som bor langs bekken er svært takknemlige for rask reaksjon fra kommunen. Og vi er godt tilfredse med at vi nå kan starte mottiltak mot de nye naboene nede i bekken, sier Bjørn Ole Håve. lager flom: Holmsbekken er konstant flomstor takket være bevere.

14 14 nyheter TRØNDER-AVISA TIRSDAG 27. AUGUST 2013 Kritisk til helsetester Medisinprofessor Siri Forsmo er betenkt over at apotek stadig oftere vil teste folk for ulike lidelser og sykdommer. Tone E. Berg og Johan Arnt Nesgård (foto) / Tlf Jevnlig tilbyr apotekene forskjellige helsesjekker. Det kan være hjertesjekk, kolesterolsjekk, blodtrykksjekk, blodsukkersjekk eller føflekksjekk. Apotekenes annonsekampanjer inviterer kundene til å finne ut om alt er i orden med egen helse. Professor i samfunnsmedisin, Siri Forsmo, er kritisk til utviklingen. Forsmo, som leder Institutt ved samfunnsmedisin ved NTNU, sammenligner det med bukken som skal passe havresekken når farmasøytene som skal selge medisiner ved apotek, også begynner å diagnostisere mennesker. Tema på Hunt Fredag kommer Forsmo til Hunt forskningssenter for å diskutere problemstillingen under debattmøtet med tittelen «Helsetjenester i apotek er det en god ide?». Helt siden 1200-tallet har det i Europa vært en arbeidsdeling mellom lege og apoteker. Legen stiller diagnoser og beslutter behandling, farmasøyten og apotekeren produserer og selger legemiddelet. Yrkesgruppene kan ikke blande rollene, skriver Forsmo i en kronikk som i sommer sto på trykk i Aftenposten. Tydelig skille Professoren understreker at apotekloven definerer apotek som «et salgssted for legemidler til sluttbruker hvor det gis legemiddelfaglig veiledning». Det står ingenting om at apoteket skal bedrive diagnostikk. Tvert imot, det er flere særdeles gode grunner til hvorfor diagnostikk ikke skal være apotekerens arbeidsfelt, sier Forsmo. Professoren mener det er viktig at en og samme person ikke skal ha rettighet til både å skrive ut legemidler og å tjene penger på å selge dem: Ingen lege kan eie et apotek. Dette er lovregulert i de fleste industrialiserte land. Til og med i det liberale USA, tilføyer Forsmo. Villscreening av folk Samfunnsmedisineren peker på at leger blir opplært til å være tilbakeholdne når det gjelder diagnostiske undersøkelser og tester på symptomfrie mennesker. Unntaket er masseundersøkelser og screening. Screening besluttes ikke av den enkelte lege, men av helsemyndighetene som ledd i å få kontroll over farlige sykdommer og fremskynde behandling. Screening som helsetiltak er omdiskutert, ikke minst fordi det medfører mye overdiagnostikk og overbehandling, uten Samfunnet trenger ikke flere diagnostikere, det holder med legene. Siri Forsmo, professor helsemessig gevinst, skriver Forsmo i kronikken. Professoren bruker ordet «villscreening» når hvem som helst kan stikke innom apoteket for en «sjekk». Unødvendige undersøkelser Professor Forsmo stiller også spørsmål ved hva som skjer med kundene som får avdekket en mulig diagnose på apoteket. Hvem skal utrede dem? Hvem skal behandle? Hvem skal følge opp, hvem skal trøste? Hvem skal eventuelt avkrefte sykdomsdiagnosen? Det står ikke i reklamen fra apoteket, men det blir fort fastlegens oppgave, sier professoren og tilføyer: Hvem vet, kanskje hadde kunden på apoteket allerede vært hos fastlegen? Kanskje vurderte legen at undersøkelsen ikke var nødvendig nå igjen? Kanskje vet legen at enda et medikament å holde rede på for akkurat denne pasienten, ikke vil føre noe annet med seg enn enda høyere risiko for bivirkninger og feilbehandling? Ikke helsefremmende Under debattmøtet på Hunt, vil professoren blant annet utdype sine synspunkter rundt at diagnostikk og økning i antall pasienter gjennom villscreening og ukritisk «sjekk» ikke er et bidrag til bedret folkehelse: Jeg er kritisk til sykdomsfokuset. Føler du deg frisk, er du sannsynligvis det. Du trenger ingen sjekk for å få det bekreftet. Samfunnet trenger ikke flere diagnostikere, det holder med legene, avslutter Forsmo. Helsetjenesten utvikler seg Apotekbransjen mener helsesjekkene de tilbyr, kan avlaste fastlegene. Kvalitetssjef ved Norsk Medisinaldepot AS, Rønnaug Larsen, kommer fra Oslo til Hunt i Levanger for å delta på debattmøtet på fredag. Larsen representerer apotekbransjen, er selv utdannet farmasøyt og har erfaring både fra flere funksjoner i apotekbransjen Takker nei: Torunn Holm (t.v.) og Brit Kari Y. Hagen er ikke interesserte i å ta helsesjekker ved apotek. og som universitetslektor. Kvalitetssjef Larsen kjenner godt til kritikken fra professor Siri Forsmo. Kan avlaste Hun er imidlertid grunnleggende uenig. For å si det litt enkelt: Det er helseutfordringer nok til alle. Farmasøytene ved apotekene prøver ikke å konkurrere med fastlegene. Tvert imot helsesjekker ved apotek kan være med og avlaste det ordinære helsevesenet, sier Larsen. Kvalitetssjefen i Norsk Medisinaldepot stiller også spørsmål ved Forsmos argument om at dette blir som «bukken som passer havresekken». Med de reseptfrie legemidlene har apotekene allerede i lang tid hatt mulighet til å rådgi og selge legemidler lenge. Farmasøytene har flere års universitets- eller høyskoleutdanning og kompetanse på feltet, og kan selvsagt gi folk råd om legemidler, sier Larsen. Hun understreker imidlertid at farmasøytene da holder seg innenfor beskrivelsene i brukerveiledningene. Larsen peker på at helsevesenet har tradisjon for omstilling og endring. For noen år siden gjorde leger oppgaver som sykepleiere gjør nå, mens for eksempel helsesekretærer har fått oppgaver som var forbeholdt bioingeniører. Utviklingen vil og bør fortsette. Vi har store helseutfordringer foran oss, sier Larsen.

15 TIRSDAG 27. AUGUST 2013 TRØNDER-AVISA nyheter 15 på apotek Kvinne til sykehus etter utforkjøring VERDAL: En kvinne i 20-årene ble natt til mandag fraktet til legevakt etter en utforkjøring på fylkesveg 757 i Verdal. Etter våre opplysninger skal kvinnen ha sluppet fra utforkjøringen med lettere skader, sier operasjonsleder Dag Hjulstad ved Nord-Trøndelag politidistrikt. Utforkjøringen skjedde ved Landfaldbanen mellom Stiklestad og Vuku. Kvinnen skal ha mistet kontrollen da bilen kom utfor vegkanten og fikk skrens. Politiet mistenker at kvinnen har hatt stor fart forut for utforkjøringen. Raserte bil ved lensmannskontoret NAMSOS: En eller flere personer gjennomførte i løpet av helga skadeverk mot en bil som tilhører Namsos kommune. Den ramponerte bilen er en grå Opel Astra, som sto parkert utenfor lensmannskontoret i Namsos. Vi er veldig interessert i tips hvis noen har observert skadeverket eller på annen måte har kjennskap til episoden, sier operasjonsleder Dag Hjulstad ved Nord-Trøndelag politidistrikt. Mistanke om promille STJØRDAL: En 19 år gammel mann fra Stjørdal er mistenkt for promillekjøring etter at han ble stoppet i Stjørdal sentrum klokka halv to natt til søndag. Det var ingen tvil om at det var alkohol i bildet, sier operasjonsleder Rune Reinsborg ved Nord-Trøndelag politidistrikt. Foretrekker å gå til fastlegen Tog evakuert på Berkåk Berkåk: Røykutvikling i et togsett på Dovrebanen førte mandag formiddag til at toget måtte stoppe og evakueres på Berkåk stasjon. Ifølge Sør-Trøndelag politidistrikt var det røykutvikling i bakerste vogn som førte til at togsettet måtte stoppe og passasjerene evakueres. Brannmannskapene som kom til stedet, har problemer med å finne årsaken til røykutviklingen, og den bakerste vognen ble derfor frakoblet resten av togsettet. Hendelsen fant sted ved nitiden mandag morgen. (NTB) Torunn Holm og Brit Kari Y. Hagen takker nei til helsesjekkene på apotek. Undersøkelser vil de ta hos fastlegen. Begge har sett tilbudene om gratis helsesjekk ved apotek og begge har gått rett forbi. Jeg har tenkt at dette ikke er noe for meg. Jeg oppfatter disse testene som usikre, og er fornøyd med den oppfølgingen jeg får av legen min. Skulle jeg lure på noe og ønske å bli undersøkt, er det legen jeg ville tatt kontakt med ikke et apotek, sier Brit Kari Y. Hagen. Slipper ventetiden De to kvinnene har stoppet opp utenfor et apotek på Verdalsøra. Mens Hagen er mer skeptisk, mener Torunn Holm helseundersøkelser ved apotek kan være et greit tilbud til dem som vil gjøre enklere tester av blodtrykk og blodsukker. Det er jo tester folk kan kjøpe selv og utføre på egen hånd. Ventetiden for å komme inn til fastlegen kan være lang, og da kan jo dette være et greit tillegg til det vanlige helsetilbudet, mener Holm. Unngå uro For sykdommer hvor testene kan skape stor uro og usikkerhet for dem som tar sjekken, er imidlertid også Holm betenkt. Å sjekke for eksempel føflekker ved et apotek, hvor du kan risikere å frykte kreft før du kommer deg inn til fastlegen, tror jeg ikke er en god ide. Selvsagt kan også diabetes og høyt blodtrykk Skulle jeg lure på noe og ønske å bli undersøkt, er det legen jeg ville tatt kontakt med ikke et apotek. Brit Kari Y. Hagen være alvorlig for den enkelte, men jeg opplever likevel at det går et skille der, sier Holm. Nav-ansatt slått og truet Ålesund: En person i 30-årene ble mandag pågrepet etter at han skal ha slått en ansatt i Nav på Moa i Ålesund i ansiktet og truet med en stol. Hendelsen skjedde like etter klokken 10. Personen har truet ansatte verbalt og med en stol. I tillegg ble en ansatt slått med knyttneve. Mistenkte ble pågrepet på stedet uten dramatikk, ifølge politiet. (NTB)

16 16 nyheter TRØNDER-AVISA TIRSDAG 27. AUGUST 2013 Tørt, men lite: Håvard Røstad ved Rindsem Nedre i Verdal er ikke fornøyd med kornmengden på årets avling, men slår fast at kornet er tørt og fint. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Stor variasjon på kornet Mens kornbonde Håvard Røstad i Verdal er skuffet etter starten på kornhøsten, er bestyrer Sveinung Flægstad ved Steinkjer kornsilo fornøyd. Johan Prestvik / Tlf Lørdag ettermiddag startet Håvard Røstad å høste inn årets kornavling. I strålende sol og herlig temperatur tresket han byggsortene Tiril og Brage til stor skuffelse. Det vi har tresket hittiil ser dårlig ut. Jeg tresket hos naboen også, og det så ikke bra ut det heller. Det blir ikke noe toppår, slår kornbonden på Rindsem Nedre og lederen i Rindsem maskinlag fast. Det er først og fremst mengden korn han er misfornøyd med. For bløtt etter våronna Det ble vel for bløtt etter våronna. Kornet har vel fått for lite næring, sier han. Han registrerer at det er lokale variasjoner på avlingene i år. Jeg har vært og tresket på Levanger og på Skogn, og der ser det bra ut. Selv har jeg noe jord på Rinnleiret også som ser alminnelig greit ut, sier han. Kvaliteten på kornet har han mindre å utsette på. Kornet er tørt og fint. Vi skulle hatt samme mengde som vi hadde i fjor og vanninnholdet vi har i år. Jeg har levert med 14 prosent, noe som er veldig fint, forteller Røstad. Da Trønder-Avisa tok kontakt i går var Røstad og gjengen i gang med å treske Edel. Jeg vet ikke hvordan det ser ut ennå, sier han. Ser bra ut Litt lenger nord er bestyrer Sveinung Flægstad ved Steinkjer kornsilo langt mer lystig enn Røstad i Verdal. Han bekrefter med det inntrykket kornbonden Røstad har om at det er store lokale variasjoner på årets kornavling. Det ser bra ut. Vi har fått inn fint korn, med greit vanninnhold og god egenvekt. Så langt er det veldig lite feltsopp, sier Flægstad. Også i Steinkjer er kornhøstinga godt i gang. Signalene fra dem som høster er at det er god mengde. Det gir oss grunn til å fortsette og tro på et normalår, og kanskje vel så det. Det ligner på det så langt iallfall, sier silobestyreren Flægstad. En del ugress Han bekrefter likevel at prognosene er like gode overalt i Steinkjer heller. Vi ser en del åkerareal som det er mye eksing i, og det kan vi regne med at setter ned avlingsnivået i disse feltene. Det er kanskje mest i kornsorten Tyra, som er en sen kornsort som ikke høstes inn ennå. n FaktA Kornareal i Nord-Trøndelag Dekar n Hvete i alt: n Vårhvete: n Høsthvete: n Rug og rughvete: n Bygg: n Havre: n Korn i alt Kilde: SSB. Tallene omfatter jordbruksbedrifter som søkte om produksjonstilskudd. Tyre er mer åpen og slipper ned mer lys til ugresset, men hvor mye det er snakk om ser ikke særlig effekt av ennå, forteller Flægstad. Anklager hverandre for skyting Damaskus: Partene i Syria anklager hverandre for å stå bak skytingen mot FNs våpeninspektører. Inspektørene ble beskutt mandag mens de var på vei til Damaskusforstaden Mouadamiya, der et gassangrep skal ha funnet sted i forrige uke. En av etterforskningsteamets biler ble beskutt flere ganger av uidentifiserte snikskyttere, sa FN-talsmann Martin Nesirky. Tidligere mandag landet to bombekastergranater i strøket der FN-personellets hotell ligger, og det statlige nyhetsbyrået SANA melder at tre personer ble såret. Syriske myndigheter hevder begge angrepene ble utført av opprørere, mens opposisjonen legger skylden på regimevennlige styrker. En full vestlig inngripen i Syria vil få tidligere intervensjoner som i Kosovo til å fortone seg som en søndagstur, mener kommandørkaptein Per Christian Gundersen i Forsvarets høgskoles mediegruppe. Han har liten tro på at en slik krig vil komme. Jeg blir overrasket hvis Vesten engasjerer seg med bakkestyrker slik situasjonen er nå, det blir i så fall minst like kostbart, komplisert og langvarig som krigen i Irak, sier Gundersen til NTB. Erfaringen fra Irak og Afghanistan gjør at vestlige ledere vil og må tenke seg svært godt om før det innledes noen militær aksjon mot Syria, understreker han. (NTB) beskutt: FN-inspektørenes biler forlater hotellet i Damaskus mandag. En av bilene ble senere samme dag skutt i stykker av ukjente snikskyttere. Foto: Reuters/NTB scanpix

17 nyheter TIRSDAG 27. AUGUST 2013 TRØNDER-AVISA 17 Oppgang i global turisme Den internasjonale turismen vokste overraskende sterkt i årets seks første måneder. Asia-Stillehavsområdet nyter spesielt godt av den globale reiselysten, mens Sør- Amerika og Karibia sliter i motbakke. Til sammen 494 millioner turister tilbrakte minst én natt utenlands i perioden fra januar til og med juni i år. Dette var en økning på 5,2 prosent i forhold til samme periode i fjor, viste tall fra FNs turismeorganisasjon mandag. I Nord-Amerika økte turismen med 3,1 prosent, mens Sør-Amerika og Karibia måtte nøye seg med magre 0,1 prosent. FN-organisasjonen mener likevel at tallene alt i alt er robuste, og kunngjør at den nå øker vekstprognosen for 2013 som helhet til rundt 4 prosent. (NTB) Nav-ansatt slått og truet Ålesund: Det er satt i gang arbeid med sikkerheten til Nav-ansatte etter at en kvinne ble drept på jobb tidligere i Oslo i august. Mandag ble det meldt om et nytt voldstilfelle i Ålesund. Hendelsen på Nav-kontoret på Moa i Ålesund skjedde like etter klokken 10 mandag. Personen har truet ansatte verbalt og med stol. I tillegg ble en ansatt slått med knyttneve i ansiktet. Mistenkte ble pågrepet på stedet uten dramatikk. Personen er satt i arrest og vil bli avhørt, sier operasjonsleder Leif Arne Valderhaug i Sunnmøre politidistrikt. Personen i 30-årene som er pågrepet, er en kjenning av politiet. En arbeidsgruppe er satt ned for å vurdere sikkerhetstiltak på Nav-kontorer i hele landet etter at en ansatt ble knivstukket og drept på jobb på Nav Grorud 5. august. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) møtte 23. august Fellesorganisasjonen for å diskutere Nav-ansattes sikkerhet. Det er satt ned en arbeidsgruppe som raskt kan komme fram til tiltak. De vil gå gjennom lovverk og fysiske utforminger, sa Huitfeldt etter møtet. Ifølge arbeidsministeren har Nav bedt alle sine kontorer finne fram til strakstiltak basert på lokale erfaringer. Fellesorganisasjonen (FO) organiserer en stor del av de høyskoleutdannede som arbeider i sosialtjenestene og har i flere år fremmet et krav om en ny forskrift knyttet til arbeidsmiljøloven etter oppskrift fra Sverige. Det var et godt og åpent møte med god dialog. Jeg har stor tro på at vi sammen skal finne gode løsninger som kan gjøre arbeidsdagene bedre og tryggere for de ansatte. har vært lydhør og tatt dette på alvor, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO. (NTB) Analyseselskap foreslår kommunerevolusjon Foreslår 105 regionkommuner Analyseselskapet NIVI har på oppdrag av NRK fremmet forslag til kommunalreform som innebærer en ny kommunerolle og sterkere primærkommuner over hele landet. Fylkesgrenser NÅ: KILDE: KILDE: NIVI for NRK/snl.no/NTB KARTGRUNNLAG: Statens kartverk (cc-by-sa-3.0) Massive kommunesammenslåinger til 105 regionkommuner og langt færre oppgaver til fylkene. Det er analyseselskapet NIVIs oppskrift for ny kommunalreform. Med blanke ark og uten noen føringer tegner kommuneanalytikerne et nytt norgeskart der bare tolv kommuner har færre enn innbyggere og flere storkommuner med mer enn innbyggere spretter opp rundt Oslo. NIVI har laget skissen på oppdrag fra NRK Dagsrevyen. Analyseselskapet forsøker å beskrive en reform hvor oppgavefordeling og administrativ inndeling ses i sammenheng. Analytikerne foreslår at politikerne velger en bred kommunemodell og en smal regionalmodell som løsning. Flest mulig offentlige oppgaver foreslås samlet i kommunene, mens fylkeskommunens nåværende oppgaver så langt som mulig skal overføres til kommunene. Splittet om tvang Senterparti-leder Liv Signe Navarsete er imot å tvangssammenslå kommuner, mens Høyre-leder Erna Solberg sier tvang er irrelevant i diskusjonen. Det store spørsmålet er: Skal vi ta ansvar for å bygge en offentlig sektor som virkelig løser utfordringene for de svakeste innbyggerne? Jeg synes at det er litt spesielt å begynne med det som skal være sluttpunktet. Vi må begynne med spørsmålet om hvorfor, sa Solberg da hun møtte En kommune Antall kommuner i Norge ved ulike årstall. Grafen viser summen av herreds- og bykommuner Forrige store reformperiode 428 Navarsete i debatt på Dagsrevyen mandag kveld. Navarsete var enig i at det er spørsmålet om hvorfor man skal ha en reform som er interessant. Jeg mener norske kommuner fungerer godt. Både politikere og ansatte gjør en kjempejobb. Det er faktisk i de minste kommunene folk er mest fornøyd, svarte hun. Oppgaver framfor avstand For å samle mange små distriktskommuner i større enheter skal overordnede prinsipper om å kunne yte et fullverdig tjenestetilbud få langt større vekt enn hensynet til nærhet og reiseavstander. Lange avstander og ønsket om nærhet i deler av den kommunale virksomheten kan sikres gjennom lokalstyrer, lokale servicekontor og andre interne organisasjonsløsninger, heter det i analysen. Superkommuner Hovedgrepet fra NIVI er å utvikle større, tyngre og sterkere kommuner som hver for seg skal kunne løse oppgavene bedre for innbyggerne. De tolv største kommunene med mer enn innbyggere bør få samme forvaltningsmodell som Oslo har i dag. De fleste av disse vil ligge rundt Oslo. De nye superkommunene vil bidra til å se delregionene og det samlede byområdet i sammenheng. Hovedstadsområdet mangler en formell regional overbygging og er trolig blant Europas mest fragmenterte byområder, mener NIVI. I tillegg til Oslo-nære regionsentra identifiserer analysen ANTALL INNBYGGERE 0 til NY: Bergen, Stavangerregionen, Trondheimsområdet, Kristiansandregionen, Haugesundregionen og Grenlandsregionen som kommende storkommuner ! = Tolv bykommuner med over innbyggere Oslo Bergen Stavangerregionen Trondheimsområdet Vestreg. (Asker/Bærum) Nedre Romerrike Nedre Glommaregionen Drammensregionen Follo Kristiansandregionen Haugesundregionen Grenlandsregionen Størst og minst Oslo kommune er størst med ca innbyggere som i dag. Minste regionkommune blir Setesdal (Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle) med ca.7000 innbyggere. Seks uforandret Seks kommuner endres ikke: Oslo, Horten, Sandefjord, Grimstad, Bergen og Sør-Varanger. vil ikke tvinge: Senterparti-leder Liv Signe Navarsete er imot å tvangssammenslå kommuner. foto: NTB scanpix Overtar fylkets oppgaver Forslaget vil bety massive endringer i kommunestrukturen. Bare seks av dagens 428 kommuner vil bestå som i dag. NIVI foreslår en stram tidsplan for kommunerevolusjonen. Det meste skal skje i neste stortingsperiode. Allerede neste år bør Stortinget vedta de nasjonale prinsippene for reformen. Kommunene bør på sin side fremme sine forslag til omstillinger innen 2016, og det endelige stortingsvedtaket bør komme innen 2017, heter det i analysen. (NTB)

18 18 TRØNDER-AVISA TIRSDAG 27. AUGUST 2013 næringsliv& økonomi Flere leverer i tide Mandag formiddag var det fremdeles selskaper som ikke hadde levert regnskapene til regnskapsregisteret i Brønnøysund. Det er én prosent færre enn på samme tid i fjor, opplyser Torstein Finnbakk, kommunikasjonsrådgiver i Brønnøysundregistrene. 31. august er siste frist for norske selskaper til å fortelle offentligheten om fjoråret. Etter 1. september får selskapene ukebøter. De første to månedene koster det 860 kroner pr. uke, de neste ti ukene: kroner pr. uke, og de siste åtte ukene: kroner pr. uke. Gebyret ilegges for hele uker. Det kan maksimalt beregnes ukebøter for 26 uker. Da er regningen nesten kroner. Etter det tvangsoppløses selskapet. Bedre for Skandiabanken i Norge Svenske Skandiabanken fikk et overskudd før skatt på 150 millioner kroner i første halvår. Bankvirksomheten i Norge sørget for 138 av de millionene. Sammenlignet med fjoråret, er bankens totale resultat før skatt noe svekket, mens den norske bankdriften har styrket seg. I første halvår 2012 lå overskuddet før skatt på 182 millioner svenske kroner som tilsvarer 169 millioner norske kroner etter dagens kurs for Skandiabanken sett under ett. I Norge endte overskuddet på 107 millioner kroner. Inntekten i Norge steg med 10,9 prosent fra 342 millioner kroner til 379 millioner kroner. Siden nyttår har utlån til norske kunder økt med 15,7 prosent til 33,4 milliarder kroner. Innskuddene gikk i samme periode opp med 5,5 prosent til 40 milliarder. (NTB) Skjebnevalg for økologisk mat Stortingsvalget vil ha avgjørende betydning for framtiden til økologisk mat i Norge, mener interesseorganisasjonen Oikos. Den rødgrønne regjeringen har et konkret mål om at 15 prosent av landbruket og matforbruket skal være økologisk innen Venstre ønsker 17 prosent innen 2020 og Høyre har antydet at de ikke ønsker et slikt mål, sier daglig leder Regine Andersen i Oikos til NTB. I tillegg til 15-prosentmålet bør partiene forplikte seg til å fremme offentlige innkjøp av økologisk mat, mener hun. Vi har sett at SV, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og KrF har uttrykt seg positivt, mens de andre partiene er uklare, sier hun. Norsk laks stoppes på grensa til Kina Norsk laks taper markedsandeler i Kina og blir holdt igjen på grensen. Fiskeeksportørene merker lite til den varslede oppmykingen av forholdet mellom landene. Nylig varslet utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at både Kina og Norge ønsker å normalisere forholdet, som har vært anstrengt siden Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris for snart tre år siden. I Shanghai selger lille Færøyene nå mer laks til Kina enn Norge gjør, skriver Dagens Næringsliv. (NTB) Usikkert om det n BREKSTAD Energibransjen er fremdeles usikker på om vindkraft er lønnsomt. Håkon Okkenhaug og Anders Nordmeland / Tlf Nå har vi gitt konsesjoner og opprettet ordningen med grønne sertifikater. Nå er det opp til bransjen å bygge, var den klare marsjordren fra Olje- og energiminister Ola Borten Moe til en samlet norsk vindkraftbransje som var samlet på Brekstad i går. Her var de alle, selskapene som skal bygge ut, selskapet som skal få vindkrafta på nett og politikere fra alle Fosen-kommunene som nå håper på ringvirkninger i sin egen kommune. Beslutning i 2015 Fram mot investeringsbeslutningen i 2015 er det mange kalkulatorer og regneark som vil gå seg varme. De vil beregne hvor mye det blåser, hvor langt utviklingen av vindturbiner har kommet og hvordan vindparkene skal designes. Det har skjedd lite i vannkraft de siste 20 til 30 åra. Innen vindkraft skjer det en stor teknologiutvikling, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav. Konsernsjef i Statnett Auke Lont sier det skjer en effektivitetsforbedring på 12 prosent i året innen vindkraftturbiner. Siden selskapene planla de åtte vindkraftverkene på begge sider av Trondheimsfjorden mellom 2005 og 2010 har det skjedd mye. Derfor må de nå tilbake til tegnebrettet og kna dem enda mer. Turbinene har for eksempel fått 30 prosent større kapasitet. Satser sikkert Til tross for at moderne teknologi gir høyere virkningsgrad vil ikke eierne i Sarepta satse på noe uprøvd. NTE har allerede tapt flere hundre millioner kroner på sin forskningspark i Ytre Namdal. Når vindkraften skal bli kommersiell vil de satse på teknologi som de vet virker. Når vi velger turbiner skal vi vite at de har gått minst ett år uten problemer. Vi skal kjøpe 200 turbiner. Da må vi vite at selskapet vi kjøper av har finansiell styrke slik at vi vet de er der i servicefasen av prosjektet også, sier styreleder i Sarepta energi, Anne Strømmen Lycke. Hun sier de har mer enn nok med å skaffe lønnsomhet i de prosjektene de skal i gang med. Å være med på et nytt Scanwindeventyr med å utvikle egne generatorer for vindmøller er et tilbakelagt stadium. STORT: 60 prosent av investeringene er selve kraftturbinene. Vi må skaffe oss opsjoner på bygging skal vi Eggan i Trønderenergi, til høyre Christian Stav, konsernsjef i NTE. Vi kan starte å montere de første vindmøllene i første halvår Anne Strømmen Lycke, styreleder Sarepta energi Begge de to eierne bak Sarepta, NTE og Trønderenergi, har mye kompetanse på vindkraft. I NTE har man drevet med vind i 20 år. Nå selger de prosjekteringsavdelingen til Multiconsult, men mener de vil bli store kunder hos dem. Avdelingen blir i Steinkjer. Gjennom Multiconsult kan de utvikle seg og bli enda bedre, mener konsernsjef Christian Stav i NTE. Trønderenergi er landets tredje største vindkraftprodusent i dag, sier energidirektør Tormod Eggan i Trønderenergi. NTE og Trønderenergi må hente inn kapital og nye eiere for å reise vindparkene til ti milliarder kroner. Det vil de vente med. Først når vi har alle regnestykkene klare vil vi gå ut med kapitalutvidelser. Jo lengre vi venter jo lavere risiko vil det bli i prosjektene og da kan vi få bedre pris, sier konsernsjef Christian Stav. Når Forsvaret investerer sine fem milliarder på Ørlandet lager de anbudspakker som lokale en- n Fakta Vindkraftsatsingen n Olje- og energidepartementet har gitt endelig konsesjon for åtte vindkraftparker og kraftlinje fra Namsos til Surnadalsøra. n Saken kan ikke ankes. n Kraftlinja koster fem milliarder, vindmøllene 15 milliarder. n Sarepta energi (der NTE og Trønderenergi eier halvparten hver) får bygge ut Sørmarkfjellet i Osen og Flatanger og deler av Roan-prosjektet. n SAE vind DA får bygge Storheia og Kvenndalsfjellet i Åfjord og Bjugn. Der økes installert effekt fra 100 til 120 MW. n I Snillfjord er det gitt konsesjon for Geitfjellet, Remmafjellet, Storhammaran. I tillegg kommer en park på Frøya. treprenører kan gå sammen om. Det vil vi også gjøre. Dette skal gi muligheter for lokalt næringsliv, sier de tre bak Sarepta energi.

19 TIRSDAG 27. AUGUST 2013 TRØNDER-AVISA Næringsliv 19 Æ e GO' å HA! Næringslivsansvarlig i Trønder-Avisa er Håkon Okkenhaug. Han nås på tlf: , e-post: Tips eller kommentarer om næringsliv og økonomi i Nord-Trøndelag kan sendes til eller per brev til Trønder-Avisa, postboks 2590, 7738 Steinkjer. Sentralbordet: Tlf blir vindkraft IKKE ENIG: Mens naturvernerne mener konsesjonene er en gigantisk naturrasering, mener Ola Borten Moe at det er viktig for miljøsatsingen i Norge. Fosen får ikke flere konsesjoner klare å bygge 200 før firsten i 2020, sier styreleder i Sarepta Anne Strømmen Lycke (i midten). Til venstre energidirektør Tormod Må bygges ut skal vi bygge ny linje Statnett kommer ikke til å bygge ut kraftlinja over Fosen hvis det blir bygd for få vindmøller. Håkon Okkenhaug / Tlf Konsernsjef Auke Lont og styreleder Kolbjørn Almlid vil ikke si hvor den nedre grensen for lønnsomhet for den nye kraftlinja går. Vi må ha et betydelig volum, men de MW som det nå er gitt konsesjon for er mer enn nok. Kraftlinja som Statnett bygger fra Namsos til Surnadal er på 420 kv, og en del av det norske stamnettet. Den har to hensikter, å koble vindkrafta fra Fosen på det norske nettet, men også å sikre bedre overføringskapasitet mellom nord og sør i landet. Forsyningene til Fosen består i dag av ei linje nordfra og en kabel under Trondheimsfjorden. Hvis OPTIMISTER: Går det ikke an å bygge vindkraftverk her med noen av de beste vindforholdene går det ingen steder, sier konsernsjef i Statnett Auke Lont (t.v.). Videre Ola Borten Moe og Kolbjørn Almlid. en av dem ryker, er det bare så vidt det er kapasitet i den andre forsyningen til å gi strøm til hele Fosen. Vi har så stor tro på at dette blir realisert at vi allerede 12. august begynte å sette ned stikker for traseen på Fosen. Vi er nå i tett dialog med vindmølleutbyggerne for å koordinere bygging av linje med bygging av kraftverk, sier Auke Lont. n Trondheim Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) sier det ikke vil bli gitt flere konsesjoner for vindkraft på Fosen. Anders Nordmeland og NTB / Tlf Nok er nok. Dette blir definitivt den siste vindkraftutbyggingen på Fosen, sier Borten Moe til NTB. Det løftet imponerer ikke naturvernerne. Denne utbyggingen er samlet den største naturraseringen i Trøndelag etter krigen. Dersom alt dette blir bygd, er det ikke plass til mer utbygging på Fosen, sier Mads Løkeland, som er nestleder i Naturvernforbundet i Sør- Trøndelag. Et av verdens største Til sammen blir kraftverkene nord og sør for Trondheimsfjorden et av verdens største vindkraftprosjekter. Men prosjektene gir omfattende naturinngrep og har møtt kraftig motstand, særlig fra reindriften og fra naturvernhold. Olje- og energidepartementet har brukt tre år på klagebehandlingen, og har gjort enkelte justeringer. Jeg mener en slik konsentrert utbygging er viktig for å samle inngrepene framfor en spredt utbygging, sier Borten Moe. Men med disse kraftverkene på plass er det uaktuelt med flere vindkraftverk på Fosen, av hensyn til den samlede belastningen, legger han til. Nasjonalt løft Kraftverkene vil produsere rundt 3,7 TWh strøm, tilsvarende årsforbruket for husstander, tre ganger forbruket i Trondheim. Dette er et nasjonalt løft for fornybar kraftproduksjon, og gir nok strøm til å løse alle regionens kraftproblemer i overskuelig framtid, sa Borten Moe. Innen 2020 skal 2/3 av all energi som produseres i Norge komme fra fornybare energikilder. På NTNU i går morges forsikret statsråden at storsatsingen på vindkraft i Trøndelag er bare starten på oljenasjonen Norges vridning fra fossil energi til fornybar energi. Vi skal fortsette å levere fornybar kraft innenfor vind, vann og bio i et tempo som vi ikke har sett siden 1950-tallet, uttalte han. Norges mål er at andelen fornybar energi av den totale energibruken skal være 67,5 prosent i Til sammenligning har EUs fornybardirektiv et mål på 20 prosent. Satsing på mer produksjon av fornybar energi skal skje parallelt med at jobbes med teknologisk utvikling for å få ned klimagassutslippene. Vi må lykkes med rensing og lagring av C02, og har stor tro på det vil skjer teknologiske nyvinninger på dette området blant annet ved testlaben Norge har på Mongstad. Ny politikk I tillegg pekte han på situasjonen i Europa og behovet for en mer enhetlig energi- og miljøpolitikk. Vi må lære av det som fungerer og det som ikke fungerer, sa han og viste til den mindre vellykkede satsingen på solenergi i Tyskland. Studenter i salen konfronterte statsråden med spørsmål om vindkraft blir lønnsomt nok i konkurranse med andre energikilder. Det håper jeg, men det må de som bygger ut sette seg ned å finne ut av. Systemet med grønne sertifikater skal bidra til lønnsomhet, svarte Borten Moe. Han fikk også spørsmål om de store naturinngrepene med vindkraftutbyggingen. Det vil bli store inngrep, men konsekvensene for reindrift og naturmangfoldet er utredet grundig og tatt hensyn til i prosessen, sa han.

20 20 TRØNDER-AVISA TIRSDAG 27. AUGUST 2013 kultur Favnen full for Justin New York: Justin Timberlake (bildet) kunne vende hjem med fire priser under helgens MTV Video Music Awards. Prisene vanket i klassene for Årets video for «Mirrors», en ærespris utstedt i Michael Jacksons navn, samt for beste regi («Suit & Tie») og beste redigering («Mirrors»). Timberlake takket for seg ved å fremføre en medley av storhitene sine, men høydepunktet ble hans gjenforening med gamlebandet *NSYNC. Registrering av eldre bygninger SNÅSA: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) starter 2. september arbeidet med kontrollregistrering av nærmere 450 eldre bygninger i Snåsa kommune, i forbindelse med Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram Gamle hus da og nå. De fleste hus i kommunen bygd før 1900 vil bli tatt nærmere i øyesyn av fagpersoner fra NIKU i løpet av den første uken i september måned. Dette gjelder bygninger oppført i SEFRAK-registeret, som administreres av Riksantikvaren. Registreringen er basert på utvendig, visuell befaring. Vi tar bilder av alle sider av bygningene, og sammenligner med foto fra tidligere registrering, sier prosjektleder Åse Dammann ved NIKU. I Snåsa ble tilsvarende registrering gjort i 2003 og Ny kurs for norsk film Haugesund: Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommessen (bildet) vil stake ut en ny kurs for norsk film. Han vil ha en egen post på statsbudsjettet til filmkulturelle tiltak, styrke de regionale filmsentrene for å skape mangfold, satse mer på utdanningen ved blant annet å innføre mastergrad i film og utvide Filmkommisjonen for å få flere produksjoner lagt til Norge. Bortfallet av videograminntekter har ført til en dramatisk situasjon for filmfestivalene som mister tilskudd. Høyre har foreslått å gi 10 mill. kroner som et plaster på såret. (NTB) Kan ha funnet graven til legendarisk konge London: Greske arkeologer har funnet et enormt gravkompleks nær oldtidsbyen Amfipolis nord for Athen, og den jevne greker er overbevist over at monumentet tilhører Aleksander den Store, skriver den britiske avisa Daily Mail. Greske medier ber publikum avvente situasjonen og ikke juble for tidlig. Likevel vedgår de at funnet av en marmormur er bemerkelsesverdig og av høy arkeologisk viktighet. Slakter Hollywood Melanie Griffith (bildet) er en svært kjent Hollywood-profil, men skuespilleren har ikke bare lovord å komme med om filmbyen. Hun sier: Da jeg var i 20- og 30-årene hørte jeg eldre kvinnelige skuespillere fortelle om hvor vanskelig det var å få roller. Vel, nå har det skjedd meg. Hollywood er et veldig overfladisk sted. (NTB) GOURMET: Øyvind Brandtzæg er regissør for «Bedrag» og beskriver forestillingen som «gourmet». På scenen er Jan Erik Berntsen (t.v.), Jan Frostad Øyvind fra sodd Mye erfaring Det er en fordel å ha levd litt når man skal jobbe med dette stoffet. Men samtidig er man ikke gammel før man opplever en eller annen form for bedrag, sier skuespillerne Jan Erik Berntsen, Wenche Strømdahl og Jan Frostad, som utgjør hele ensemblet i høstens første premiere på Trøndelag Teater. Til sammen har de 130 års scen TRONDHEIM Som instruktør for Harold Pinters «Bedrag» synes Øyvind Brandtzæg at han går fra soddkoking til gourmet på teatret. Eva Hilde Murvold / Tlf Det nærmer seg 20 år siden steinkjerbyggen Øyvind Brandtzæg fikk sin første rolle på Trøndelag Teater, men det er først de siste tre-fire årene han har prøvd seg som regissør. Flere ganger for Rabarbrateateret på Bakklandet, en tur på Røros og senest i vår på Marianne Meløys soloforestilling «Stemt» på Trøndelag Teater. Nå er han aktuell med oppsetningen av Harold Pinters «Bedrag» på Studioscenen på Trøndelag Teater, og Brandtzæg selv mener at nå begynner regijobben å smake gourmet. Dette er litt vanskeligere stoff, og mens jeg tidligere har laget sodd begynner dette å ligne gourmet. Dette er noe av det aller, aller beste stoffet man kan jobbe med på teater, og jeg koser meg glugg i hjel, sier han. «Bedrag» regnes som et av Harold Pinters mest sentrale verk. Historien går i revers, og utspiller seg rundt to bestevenner og kvinnen de deler. Utroskapen har pågått i årevis, og over tid har nettet av løgner blitt tettere og tettere. Etter hvert som historien avdekkes, trer bedraget fram. Også selvbedraget.

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering

Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Informasjon Venstre er din grønne mulighet i en ny regjering Iselin Nybø 1. kandidat, Rogaland Venstre www.rogaland.venstre.no Sats på kunnskap Venstre vil : Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.

Detaljer

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune

Ungdom, arbeid og. framtidsforventninger. Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdom, arbeid og framtidsforventninger Rune Kippersund Leder av virksomhet folkehelse, Vestfold fylkeskommune Ungdomsledighet Angitt som prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken = sysselsatte og registrert

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009 Til Kopi til Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret i Operasjon Dagsverk Sentralstyremedlem Mikkel Øgrim Haugen Fra Dato 7. oktober 2008 Saksnr. LS069-08/09

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

være med å bidra til at fylkeskommunen

være med å bidra til at fylkeskommunen Politisk paneldebatt 22. mars 2013 - Nordlys Hotell Alta Finnmárkku Finnmark Invitasjon til media Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening og har over 156.000 medlemmer. Vi har medlemmer

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter!

Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Jernbane: Dobbel og elektrisk - Nye spor Nye muligheter! Historisk satsing på Jernbane i Trøndelag. Fantastiske muligheter hvis vi gjør de rette valgene. Valgene vil få store konsekvenser for samferdsel,

Detaljer

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Reformen vil skape økte kommunale forskjeller, der bostedsadressen din vil være avgjørende

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Ytringsfrihet for ansatte i Bodø kommune

Ytringsfrihet for ansatte i Bodø kommune Ytringsfrihet for ansatte i Bodø kommune AN, onsdag 21.august 2013 Åpent brev til komite for levekår i Bodø kommune v/ leder Else Marie Torp. Under overskriften en trygg og verdig alderdom har stortingskandidat

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Årsmelding for Verdal Venstre 2014

Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Årsmelding for Verdal Venstre 2014 Styret har bestått av: Leder: Bjørn Stian Hojem Nestleder: Ragnhild Håskoll Kasserer: Grethe Dyrstad Sekretær: Ole Petter Ingebrigtsen Studieleder: Trond Elnes(fram til

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Fremtidens redningsmenn

Fremtidens redningsmenn Menn i helsevesenet Fremtidens redningsmenn Hva er Menn i helsevesenet? Samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Nav Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Helsedirektoratet Mål: Rekruttere

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene 7 av 10 stortingskandidater vil forplikte kommunene i digitaliseringsarbeidet, og hele 9 av 10 mener staten skal finansiere felles offentlige IT

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Fylkeslagets valgundersøkelse

Fylkeslagets valgundersøkelse Vår dato 04.09.2013 Buskerud Fylkeslagets valgundersøkelse I forbindelse med Stortingsvalget 2013 har Utdanningsforbundet Buskerud stilt de politiske partiene i Buskerud tre spørsmål om barnehagepolitikk:

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 30. mai 2013 kl. 10.00 Sted: Pilgrimshotellet, Gäddede Tilstede fra Styringsgruppen: Alf Robert Arvasli - Ordfører - Lierne

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Eva Solvi Utkast program for Transport og kommunikasjonskomiteens besøk i Trøndelag 28.-30. april 2014

Eva Solvi Utkast program for Transport og kommunikasjonskomiteens besøk i Trøndelag 28.-30. april 2014 Eva Solvi Utkast program for Transport og kommunikasjonskomiteens besøk i Trøndelag 28.-30. april 2014 Transportkomiteens besøk april 2014 Mandag 28/4 0955: Ankomst Værnes Møterom Radisson Blu 1015-1110:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Mangfold og kvalitet flere menn i omsorgstjenesten

Mangfold og kvalitet flere menn i omsorgstjenesten Frode Rønsberg, prosjektleder Mangfold og kvalitet flere menn i omsorgstjenesten Foto: Carl-Erik Eriksson Målsetninger: Mål: Den overordnede målsetningen for prosjektet er at Trondheim kommune utvikler

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014

NSB Persontog. Modellering av Trønderbanen. Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 NSB Persontog Modellering av Trønderbanen Presentasjon for Samferdsel i Trøndelag 3. mars 2014 Utfordring: Befolkningen og etterspørselen etter transport øker 30 % i Trønderbanens nedslagsfelt innen 2040

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Lokalisering av nytt sykehus i Drammen. Strategi for høsten 2013

Lokalisering av nytt sykehus i Drammen. Strategi for høsten 2013 Lokalisering av nytt sykehus i Drammen Strategi for høsten 2013 Bakgrunn Vestre Viken HF skal til høsten beslutte hvor det nye sykehuset i helseregionen skal ligge First House skal bistå Drammen kommune

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise?

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise? Informasjon Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as Ut og reise? Her er vårt tilbud til deg som reiser til/fra Indre Namdal Obs: Forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Det vil være endringer i

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer