Besøk vår nettside: Hurtigguide storhusholdning Sortiment våren God fagkunnskap - gode måltidsløsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besøk vår nettside: www.findusfoodservice.no. Hurtigguide storhusholdning Sortiment våren 2014. God fagkunnskap - gode måltidsløsninger"

Transkript

1 Bøk vår nttid: Hurtiuid torhuholdnin Sortint vårn 2014 God fakunnkap - od åltidløninr * NorGruppn pri o Årt ASKO-lvrandør 2013

2 Mat kal vær odt! Mat r ikk lnr bar nærininntak. Fortatt r dt lik at vi forvntr unn o nærinrik kot, n vi har oå blitt lant r bvit på lv opplvln. Måltidt r pijtn høydpunkt. Tidpunktt for påfyll, nytl o atld - aln, d faili, vnnr llr kollar. Vi tar ikk til takk d dt ført o bt, kort o odt: Vi r blitt r kravtor. Dt har Findu tatt til, o har lat y arbid nd i nttopp dt, å i din jtr n virkli od piopplvl. Dt har blitt til hundrvi av atvarr o oppkriftr du o kjøkknjf kan frit din jtr d. Md d rikti råvarn, fordlt på dn allr bt åtn o din krativitt r vi hlt ovrbvit o at du får fornøyd jtr o kor ijn o ijn. I viht o at d nt an vil bli lik poitivt ovrrakt, o lik fornøyd d rultatt. L r o Findu på Gnuin, kt nlk panrin - akkurat o vår Fih n Chip Gourtfiltr Findu Foodrvic Oppav Findu kal jør dt nklr å rvr rikti, od o varirt kot i hvrdan. Vi lvrr pnnnd atvarr o hjlpr d å la unn o od hvrdaat på n nkl o rak åt. Vijon Findu kal i od åltidvanr på all kjøkkn. Vi kal l til rtt for dtt jnno produktr, oppkriftr o tip o ir d o kundn lyt til å vl od o unn pivanr. Hvordan kan Findu tilby din jtr od piopplvlr jnno od åltidløninr Vrdi Findu r inpirrnd, anvarli o odi, krativ, oppfinno o full av fart o pnnin. Vi kal lvr rikti produkt, i rtt tid til rikti pron, hvr an. Løft Findu lvrr kt atld jnno hundrvi av apptittvkknd, unn o varirt åltidløninr for hvrdaat. Vi bnyttr kun od råvarr o anrkjnt fordlintodr. God fakunnkap - od åltidløninr

3 Mnyplanlin r øy! Md inpirajon fra dt indik kjøkkn - od, lttvinn o kotik. La Findu INNOVASJON kap ny INSPIRASJON for d På idn o nå følr finnr du vår populær hurtiuid d bildovrikt ovr hl vårt produktortint. Dnn unik løninn kal hjlp d o krativ idébank i din nyplanlin, at ltt din btillin fra din roitforbindl. Ovriktn r byt opp pr. varrupp d bild, varnur, vkt o trkkodr. Dtt r jort for at dt kal vær nklr for d å finn d aktull produktr d tilhørnd varnur for btillin ho din roit. Bruk båd tradijon, variajon o nytnknin i planlinn. God åltidløninr ir fornøyd pijtr, o hr r utvalt: En uprunn alatblandin d bl.a. villri, bønnr o ukkrrtr. GRØNNSAKER: Findu rn rønnakr. 4 Findu rønnakblandinr. 5 Findu wok- o autérønnakr. 7 Findu Grn Mal. 8 POTET: Findu pottproduktr. 9 Findu fritrt pottproduktr porjonpakninr. 9 Findu fritrt pottproduktr tor pakninr. 9 OLJER: Findu frityroljr. 10 FISK: Findu fikfilt - hl o rvrintykkr. 11 Findu lak- o ørrtproduktr. 12 Findu fikfilt d fyll. 13 Findu fikfilt d toppin. 13 Findu Fik Créativ. 13 Findu panrt fik. 14 Findu panrt fik - fortkt. 14 Fih n Chip. 14 Findu panrt fik /fyll - fortkt. 15 Findu fikat. 15 Findu afood. 16 Findu andr fikrttr. 16 KJØTT: Findu barbidt kjøtt - panrt, fortkt. 17 Findu barbidt kjøtt - tkt produktr. 17 Findu pølr. 17 FERDIGRETTER: Findu frdirttr i atronorfor. 18 Findu andr frdirttr. 18 Findu aur. 19 FRUKT, BÆR OG JUICE: Findu frukt, bær o juic. 19 BAKVERK: Findu konditorit. 20 * NorGruppn pri o Årt produkt

4 Grønnakr Findu rn rønnakr Aparbønnr, 2,0 k, 6,0 k Avocado Halv u/tin o kall, 1,5 k, 9,0 k Babyulrøttr, 2,0 k, 6,0 k Blokålbukttr, 1,5 k, 4,5 k Aparbønnr, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Avocado. Krt. 6 x 1,5 k Findu EPD Babyulrøttr, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Forvlld blokålbukttr. Krt. 3 x 1,5 k Findu EPD Blokålbukttr, ini, 2,0 k, 8,0 k Broccolibukttr, 1,5 k, 4,5 k Chapinon, kivt, 2,0 k, 6,0 k Ertr, 2,0 k, 6,0 k Blokål i inibukttr, forvllt. Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Forvlld broccolibukttr. Krt. 3 x 1,5 k Findu EPD Skivt chapinon, inlfryt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Ertr, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Gulrotkivr, riflkuttt, 2,0 k, 6,0 k Gulrotkivr, rttkuttt, 2,0 k, 6,0 k Gulrottrninr, 2,0 k, 6,0 k Kålrottrninr, 2,0 k, 6,0 k Gulrotkivr, riflt o forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Forvlld ulrotkivr, rttkuttt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Gulrottrninr, forvlld. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Kålrottrninr, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Løk, yktkt, 1,25 k, 7,5 k Løk, trnt 10 x 10, 2,0 k, 6,0 k Mai, 2,0 k, 6,0 k Paprika Rød Strilt, 2,0 k, 6,0 k Løk, trilt. Krt. 6 x 1,25 k Findu EPD Løk, trnt, inlfryt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Maikorn, forvlld. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Rød paprika trilt o forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD

5 Grønnakr Findu rn rønnakr Purr, kivt, 2,0 k, 6,0 k Ronkål, 2,0 k, 6,0 k Rødbtbåtr Robut, 2,4 k, 4,8 k Sølvløk, 2,0 k, 6,0 k Skivt purr. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Ronkål, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Forvlld rødbtbåtr. Krt. 2,0 x 2,4 k Findu EPD Sølvløk, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Grønnakr Findu rønnakblandinr Arikank blandin, 2,0 k, 6,0 k Blokålblandin, 2,0 k, 6,0 k Broccoliblandin, 2,0 k, 6,0 k BukttSyfoni, 2,0 k, 6,0 k Gulrottrnin, rtr o ai. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Blokålbukttr, rtr o ulrotkivr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Broccolibukttr, blokålbukttr o ulrotkivr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Roanabønnr, blokål, broccoli, ul o oran ulrot. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Grønn rønnakblandin, 2,0 k, 6,0 k Gulrot Tricolor, 2,0 k, 6,0 k Gårdblandin, 2,0 k, 6,0 k Hawaii-ix, 1,5 k 12 k Broccoli, rtr, aparbønnr o ukkrrtr. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Forvlld ul, rød o oran ulrøttr. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Gulrotkivr, vartrot, roanabønnr o kålrottrninr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Kokt ri, rød paprika, ai, rtr, quah, anana. Krt. 8 x 1,5 k Findu EPD

6 Grønnakr Findu rønnakblandinr Hrrårdblandin, 2,0 k, 6,0 k Klotrrønnakr, 2,0 k, 6,0 k Lapkaublandin, 2,0 k, 6,0 k Nork rønnakblandin, 2,0 k, 6,0 k Gulrot, kålrot, blokålbukttr o broccoli. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD n r Gul o oran ulrot, blokålbukttr o ukkrrtr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Kålrottrninr, ulrottrninr, potttrninr o purr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Trninr av kålrot, ulrot, llri o trilt purr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Nork rutikkrønnakr d outkutt, 2,0 k, 6,0 k Paprikaik trilt, 2,0 k, 6,0 k Paprikaik, trnt, 2,0 k, 6,0 k RoancoSyfoni, 2,0 k 6,0 k Patinakk, ul o oranj ulrot, kålrot o purr. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Rød, rønn o ul trilt paprika, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Rød, rønn o ul trnt paprika, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Roancokål, bønnr, oran o ul ulrøttr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Salatrønnakr Provnçal, 2,0 k, 4,0 k Viltblandin, 2,0 k, 6,0 k Rød o ort bønnr, broccoli, ai o uar nap pa. Krt. 2 x 2,0 k Findu EPD Ronkål, kvartrtkårt ulrot o blokålbukttr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD

7 Grønnakr Findu wok- o autérønnakr Biffnaddr Mix u/kjøtt, 2,0 k, 6,0 k Ratatouill, 1,8 k, 3,6 k Rock Wok, 2,0 k, 8,0 k Rutica rilld rønnakr, 2,5 k, 5,0 k Strilt rød paprika at løk o chapinon. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Zucchini, rød o rønn paprika, toat, fritrt aubrin o løk. Zucchinin r forvllt. Krt. 2 x 1,8 k Findu EPD Oranj o ul ulrot, broccolitoppr, rødløk, purrløk, ukkrrtr, vann o chili. Grønnakn r forvllt, unntatt chili. Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Pottr, aubrin, rød paprika, zucchini o ul paprika. Krt. 2 x 2,5 k Findu EPD Rutikkrønnakr /rødløk o pottbåtr, 2,0 k, 6 k Solul Ratatouill, 2,0 k, 6,0 k Stkrønnakr /toat o bønnr, 1,8 k, 7,2 k Wok Hot Mxican, 2,0 k, 8,0 k Ny! Pottbåtr, ulrot, rødløk, brytukkrrtr o patinakk. Krt. 3 x 2 k Findu EPD Gul ulrot, rød paprika, rillt zucchini o rønn hvitløk. Gulrøttn r forvllt. Krt. 3 x 2 k Findu EPD Apar- o vokbønnr, rillt paprika, chrrytoat, rødløk, ulrot o ølvløk. Krt. 4 x 1,8 k Findu EPD Gulrot, paprika, ukkrrtr, anana, rødløk, løk, vann, hvitløk, chili o odifirt tivl. Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Wok /nudlr, 1,5 k, 3,0 k Wok Tat Marrakh, 2,0 k, 6,0 k Wokrønnakr Aia, 2,0 k, 6,0 k Wokrønnakr /loturot, 2,0 k, 6,0 k Kokt pata, broccoli, rødløk, ulrøttr, paprika o uar nap pa/brytukkrrtr. Krt. 2 x 1,5 k Findu EPD Oran o ul ulrot, rød o ul paprika, brkkbønnr, babyai o broccoli. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Gul o oran ulrot, løk, babukudd, aparbønnr o rød paprika. Satli rønnakr borttt fra løkn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Gul ulrøttr, ukkrrtr, rød paprika o loturot. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Produkt d allrnr: Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på 7

8 Grønnakr Findu Grn Mal Broccolidaljon, 60, 4,0 k Coucoupytt, 6,0 k Falafl, 15, 4,0 k Falaflburr, 90, 3,3 k Krt. ca. 66 x 60 Findu EPD Kokt coucou (duruhvt, vann), ulrøttr, linr, broccoli, bønnr, rød paprika, fritrt aubrin (aubrin, olikkolj), rapolj, tkt løk (løk, rapolj), hvitløk at aktiltninr. Krt. 1 x 6,0 k Findu EPD Krt. ca. 266 x 15 Findu EPD Krt. 37 x 90 Findu EPD Grønn Hvtkornalat, 2,0 k, 8,0 k Grønn Tacoik, 3,0 k, 3,0 k Ny! Gulrotdaljon, 60, 4,0 k Hvtkorn Pilaff, 2,75 k, 5,5 k Kokt duruhvtkorn, zucchini, paprika, patinak, pinat, rønn hvitløk, at aktiltninr. Zucchini, paprika o patinak r rillt. Dn vtabilk oljn i produktt r olikkolj. Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Soyaprotin, ai, paprika, kidnybønnr, løk, rapolj, plktrakt at aktiltninr. Krt. 1 x 3,0 k Findu EPD Krt. ca. 66 x 60 Findu EPD Kokt duruhvtkorn, zucchini/ quah, rød paprika, rønn bønnr, rødløk, rillt zucchini, rillt rød paprika, toatr, rillt toat, at aktiltninr. Krt. 2 x 2,75 k Findu EPD Miniboulttr, 3, 3,0 k Quinoaalat /bønnr o villri, 2,2 k, 4,4 k Rød Hvtkornalat d pl o tranbær, 2,0 k, 10,0 k Krt x 3 Findu EPD Kokt quinoa, bønnr, uarnap, ort bønnr, rød bønnr, paprika, ai, kokt ri, ritt hvitløk, at aktiltninr. Krt. 2 x 2,2 k Findu EPD Grillt paprika, duruhvtkorn, ai, toatr, at aktiltninr. Krt. 5 x 2,0 k Findu EPD * NorGruppn pri o Årt produkt Grønn rtt Kan innhold Van rtt = = Utn lk,, ot. lk,, ot.

9 Pott Findu pottproduktr Fløtrat. pottr, oriinal, 1,5 k, 6,0 k Krt. 4 x 1,5 k Findu EPD Po Noitt, 7,5, 10,0 k Krt. 4 x 2,5 k - ca x 7,5 Findu EPD Røtipottr, 30, 10,0 k Krt. 4 x 2,5 k - ca. 333 x 30 Findu EPD Pott Findu fritrt pottproduktr - porjonpakninr Crinkl Po Bitro, 180, 9,0 k Krt. 50 x 180 Findu EPD Fat Frit, 140, 5,6 k Krt. 40 x 140 Findu EPD Po Frit Riflkutt, 140, 8,4 k Krt. 60 x 140 Findu EPD Po Frit Riflkutt, 180, 9,0 k Krt. 50 x 180 Findu EPD Po Strip, 140, 8,4 k Krt. 60 x 140 Findu EPD Po Strip, 170, 8,5 k Krt. 50 x 170 Findu EPD Pott Findu fritrt pottproduktr - tor pakninr Crinkl Po Bitro, 1,8 k, 9,0 k Fat Frit, 1,5 k, 7,5 k Po Bitro, 2,0 k, 10,0 k Po Frit Rttkutt / kall, 1,8 k, 9,0 k Krt. 5 x 1,8 k Findu EPD Krt. 5 x 1,5 k Findu EPD Krt. 5 x 2,0 k Findu EPD Krt. 5 x 1,8 k Findu EPD Produkt d allrnr: Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på 9

10 Pott Findu fritrt pottproduktr - tor pakninr Po Frit Rttkutt, 2,0 k, 10,0 k Po Frit Riflkutt, 1,8 k, 9,0 k Po Gourt, 2,0 k, 10,0 k Po Rtro, Rifflkivr, 2,0 k, 8,0 k Krt. 5 x 2,0 k Findu EPD Krt. 5 x 1,8 k Findu EPD Krt. 5 x 2 k Findu EPD Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Po Robut, 2,0 k, 8,0 k Ny! Po Sauté 2,0 k, 8,0 k Ny! Po Scoop, 1,8 k, 7,2 k Po Strip 1,6 k, 8,0 k Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Krt. 4 x 1,8 k Findu EPD Krt. 5 x 1,6 k Findu EPD Po Strip Mini B, 1,6 k, 8,0 k Krt. 5 x 1,6 k Findu EPD Pottbåtr /kall, 1,8 k, 10,8 k Krt. 6 x 1,8 k Findu EPD Slottpottr, 2,4 k, 12,0 k Krt. 5 x 2,4 k Findu EPD Oljr Findu frityroljr Frityrolj 70/30 RP, 10 litr Ny! Rapolj, 10 litr Frityrolj priu, rap HO, 10 litr Frityrolj (palolj), 10 litr Spann, 10 litr Findu EPD Spann, 10 litr Findu EPD Spann,10 litr Findu EPD Spann, 10 litr Findu EPD

11 Fik Findu fikfilt - hl o rvrintykkr Alaka Pollock filt, , 4,54 k Hak Capni, , 5,0 k Hokifilt Gourt, 120, 5,0 k Hokifilt, , 5,0 k Krt. ca. 23 x 200 Findu EPD Krt. ca. 42 x 120 Findu EPD Krt. ca. 42 x 120 Findu EPD Krt. ca. 36 x 140 Findu EPD Kolj, røkt rvrintykkr, 4,5 k Kvitkivr /kinn & bn, , 5,0 k Makrllfilt, løfryt, , 5,0 k Saba (havabbor), , 5,0 k Krt. ca. 22 x 200 Findu EPD Krt. ca. 25 x 200 Findu EPD Krt. ca. 33 x 150 Findu EPD Krt. ca. 29 x 170 Findu EPD Si Loin, , 5,0 k Sifilt Gourt, 130, 5,0 k Sifilt Naturll, løfryt, , 5,0 k Tork i rvrintykkr, 50-80, 5,0 k Krt. ca. 31 x 160 Findu EPD Krt. ca. 38 x 130 Findu EPD Krt. ca. 25 x 200 Findu EPD Krt. ca. 50 x 100 Findu EPD Tork i porjon, lttaltt, , 5,0 k Tork, røkt rvrintykkr, 4,5 k Torkfilt Gourt, 130, 5,0 k Torkfilt Gourt, lttaltt, 130, 5,0 k Krt. ca. 45 x 100 Findu EPD Krt. ca. 22 x 200 Findu EPD Krt. ca. 38 x 130 Findu EPD Krt. ca. 38 x 130 Findu EPD

12 Fik Findu fikfilt - hl o rvrintykkr Torkfilt Gourt, lttrøkt, 130, 5,0 k Krt. ca. 38 x 130 Findu EPD Fik Findu lak- o ørrtproduktr FikSyfoni Tricolor, 1,0 k 5,0 k Lak /pinat o hollandai, 160, 5,12 k Lakfilt, porjon, 140, 5,0 k Lakfilt, kryddrbakt, ca. 1,2 k, 6,0 k Krt. 5 x 1,0 k Findu EPD Krt. 32 x 160 Findu EPD Krt. 5 x 1,0 k - ca. 35 x 140 Findu EPD Krt. 1,0-1,5 k - 5 x ca. 1,2 k Findu EPD G M E Lakfilt røkt, kivkårt, ca. 1,2 k, 6,0 k Lakfilt, urt-o hvitløkar. ca. 1,2 k, 6,0 k Lakhalr u/kinn, , 5 k Ørrthalr, , 5,0 k Krt. 1,0-1,5 k - 5 x ca. 1,2 k Findu EPD Krt. 1,0-1,5 k - 5 x ca. 1,2 k Findu EPD Krt. ca. 50 x 100 Findu EPD Krt. 5 x 1,0 k - ca. 50 x 100 Findu EPD Ørrtkubr, 14, 5,0 k Krt. 5 x 1,0 k x 14 Findu EPD

13 Fik Findu fikfilt d fyll Fikrullad Julinn, 145, 5,0 k Fikrullad Krta, 150, 4,5 k Fikrullad /créot o r., 120, 4,8 k Lakrullad /broccolicré, 140, 5,0 k Krt. 35 x 145 Findu EPD Krt. ca. 30 x 150 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Krt. 3 x 1,67 k - ca. 36 x 140 Findu EPD Fik Findu fikfilt d toppin Fik Bali, 160, 5,12 k Fik /toat o ozzarlla, 160, 5,12 k Fik PriaVra (Si), 100, 4,8 k Fik Thai, 160, 5,12 k Krt. 2 x 16 x x 2,56 k Findu EPD Krt. 2 x 16 x x 2,56 k Findu EPD Krt. 48 x 100 Findu EPD E Krt. 2 x 16 x x 2,56 k Findu EPD Fik Fik Findu Fik Créativ Tork /itron, 100, 6,4 k Lakryt Créativ /rønnakr i Thai Rd Curry au, 1,8 k, 7,2 k Si Créativ - toat/koko, 5,0 k Siryt Créativ /rønn akr i paranau, 1,8 k, 7,2 k Krt. 64 x 100 Findu EPD Krt. 4 x 1,8 k Findu EPD Krt. 1 x 5,0 k Findu EPD Krt. 4 x 1,8 k Findu EPD Produkt d allrnr: Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på 13

14 Fik Findu panrt fik Fihburr (Tork), 108, 6,4 k Krt. ca. 59 x 108 Findu EPD Fik Rødptt panrt, hl bnfri, dobbl, ca , 5,0 k Krt. ca. 30 x 150 Findu EPD Findu panrt fik - fortkt Flyndrfilt, lttpanrt, , 5,0 k Sifilt, lttpanrt, 75, 5,0 k Hoki, lttpanrt, 50, 5,0 k Ripanrt Fik, 85, 3,825 k Krt. ca. 41 x 120 Findu EPD Krt. ca. 66 x 75 Findu EPD Krt. 100 x 50 Findu EPD Krt. 45 x 85 Findu EPD Sprøbakt Rødptt, 80, 4,5 k Sprøbakt Si, 92, 3,68 k Sprøbakt Tork, 92, 3,68 k Krt. ca. 56 x 80 Findu EPD Krt. 40 x 92 Findu EPD Krt. 40 x 92 Findu EPD Fik Findu Fih n Chip Fih n Chip Stick, 1,5 k, 3,0 k Ny! Fih n Chip Gourtfilt, diu, 125, 3,0 k Fih n Chip Gourtfilt, 167, 4,0 k Fih n Chip Quartr Poundr, 115, 4,14 k 14 Krt. 2 x 1,5 k Findu EPD Krt. 24 x 125 Findu EPD Krt. 24 x 167 Findu EPD Krt. 36 x 115 Findu EPD

15 Fik Findu panrt fik /fyll - fortkt Flyndr, Kaptinn fylt / broc&ot, ca 160, 5,0 k Sprøbakt Fikrullad Chddar, 160, 5,12 k Sprøbakt Si Cordon Blu, 80, 4,5 k Krt. ca. 83 x 60 Findu EPD Krt. 32 x 160 Findu EPD Krt. ca. 56 x 80 Findu EPD Fik Findu fikat Fih Grillr, 20, 5,4 k Fikbollr, 25, 5,4 k Fikkakr, 50, 5,0 k Fikpuddin, 1,0 k, 10,0 k Krt. 6 x x 20 Findu EPD Krt. 216 x 25 Findu EPD Krt. 100 x 50 Findu EPD Krt. 10 x 1,0 k Findu EPD Koljkak, 60, 4,8 k Koljburr, 120, 4,8 k Lakburr, 120, 4,8 k Sikarbonadr, 60, 5,4 k Krt. 80 x 60 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Krt. 90 x 60 Findu EPD Sildkakr, 50, 5,1 k Stinbitburr, 120, 4,8 k Stinbitkakr, 80, 4,8 k Torkkakr, 80, 4,8 k Krt. 102 x 50 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Krt. 60 x 80 Findu EPD Krt. 60 x 80 Findu EPD Produkt d allrnr: Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på 15

16 Fik Findu Safood Calaar Fritti, 2,0 k, 8,0 k Kakjll, 10/20 lb/pund (454 ), 3,0 k Rkr, pilld inlfryt, 2,0 k, 4,0 k Scapi Buttrfly, 25, 5,0 k Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 1,0 k - ca. 22/24 tk. pr. k Findu EPD Krt. 2 x 2,0 k Findu EPD Krt. 5 x 1,0 k x 25 Findu EPD Scapi Fritti Provnçal, 1,0 k, 5,0 k Scapi Fritti, 1,0 k, 5,0 k Scapi Brochtt, 60, 3,0 k Krt. 5 x 1,0 k Findu EPD Krt. 5 x 1,0 k Findu EPD Krt. 50 x 60 Findu EPD Fik Findu andr fikrttr Fikratn /lak o broccoli, 2,0 k, 6,0 k Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Fikratn /akaroni, 2,0 k, 6,0 k Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Produkt d allrnr: Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på

17 Kjøtt Findu barbidt kjøtt - panrt, fortkt Hawaii-chnitzl, 80, 6,8 k Sprøbakt kalv /ot & kink, 80, 6,4 k Sprøbakt vinkjøtt /otau, 80, 6,4 k Sprøbakt Wintt /ot, 150, 7,5 k Krt. 85 x 80 Findu EPD Krt. 80 x 80 Findu EPD Krt. 80 x 80 Findu EPD Krt. 50 x 150 Findu EPD Kjøtt Kjøtt Findu barbidt kjøtt - tkt produktr Winttr /ot, 140, 7,0 k Bnlø fulr, halvtkt, 70, 6,1 k Hakkbiff, halvtkt, 120, 4,8 k Karbonadr, 70, 7,0 k Krt. 50 x 140 Findu EPD Krt. ca. 87 x 70 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Krt. 100 x 70 Findu EPD Kjøttbollr, 15, 6,0 k Kjøttkakr, 50, 7,1 k Lindtrøburr, halvtkt, 120, 4,8 k Krt. 400 x 15 Findu EPD Krt. 142 x 50 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Kjøtt Findu pølr Kjøttpølr røkt, 160, 7,0 k Krt. ca. 44 x 160 Findu EPD

18 Frdirttr Findu frdirttr i atronorfor Broccoliratn /kink, 2,0 k, 6,0 k Fikratn /lak o broccoli, 2,0 k, 6,0 k Fikratn /akaroni, 2,0 k, 6,0 k Krt. 3 x 2 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Frdirttr Findu andr frdirttr Bacalao Lofotn, 2,5 k, 10,0 k (kokpo) Chickn Curry, 1,5 k, 7,5 k Lapkau, 1,5 k, 6,0 k Laan i porjon, 160, 6,4 k Krt. 4 x 2,5 k Findu EPD Krt. 5 x1,5 k Findu EPD Krt. 4 x 1,5 k Findu EPD Krt. 40 x 160 Findu EPD Nai Gorn, 2,5 k, 5,0 k Onion Rin, br battrd, 1,0 k, 6 k Pan pizza /kjøtt, GN 1/1, 1,65 k, 6,6 k Porjonlaan Vrona, 160, 6,4 k Krt. 3 x k - ca. 20 x 250 Findu EPD Krt. 6 x 1,0 k Findu EPD Krt. 4 x 1,65 k Findu EPD Krt. 40 x 160 k Findu EPD Pytt-i-pann, 1,5 k, 12,0 k Ri-pytt Jabalaya, 5,0 k Spank Palla, løfryt 6,0 k Tikka Maala, 1,5 k 7,5 k Krt. 8 x 1,5 k Findu EPD Krt. 1 x 5,0 k Findu EPD Krt. 1 x 6,0 k Findu EPD Krt. 5 x 1,5 k Findu EPD

19 Frdirttr Findu aur Sauc Barnai, ca. 4 bitr, 4,0 k Krt. 2 x 2,0 k Findu EPD Frukt, bær o juic Findu frukt, bær o juic Applinjuic /fruktkjøtt, 1,0 k, 6,0 k Bjørnbær, 2,0 k, 6,0 k Blåbær, 2,0 k, 6,0 k Brinbær, 2,0 k, 6,0 k Krt. 6 x 1,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Jordbær, 2,0 k, 6,0 k Kirbær, 2,0 k, 6,0 k Mano Halv u/tin & kall, 112,5, 2,7 k Skobær, 2,0 k, 6,0 k Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 2 x 1,35 k - 24 x 112,5 Findu EPD Bjørnbær, blåbær, brinbær, rip o olbær. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Soothi blåbær/brinbær/ banan, 400, 4,8 k Soothi jordbær/banan, 400, 4,8 k Tropik Fruktix, 2,0 k, 6,0 k Tyttbær, 2,0 k, 6,0 k Krt. 12 x 400 Findu EPD Krt. 12 x 400 Findu EPD Mano, papaya, rønn lon, drur, oran lon, anana o frkn. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD

20 Bakvrk Findu konditorit Buttrdi, 250, 5,0 k Kanlboll, porjonpakkt, 35, 2,1 k Kanlbollr, 35, 2,1 k Marvpotir, 35, 2,52 k Krt. 20 x 250 Findu EPD Krt. 60 x 35 Findu EPD Krt. 60 x 35 Findu EPD Krt. 72 x 35 Findu EPD Nøttror, 20, 1,8 k Pannkak, økoloik, 60, 6,0 k Printan, 300, 4,8 k Sarah Brnhard, 22, 1,98 k Krt. 90 x 20 Findu EPD Krt. 100 x 60 Findu EPD Krt. 16 x 300 Findu EPD Krt. 90 x 22 Findu EPD Solkinnboll, porjonpakkt, 50, 2,5 k Winrbrød, 40, 2,4 k Krt. 50 x 50 Findu EPD Krt. 60 x 40 Findu EPD Produkt d allrnr: 20 Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på

21 Notatr od fakunnkap- od åltidløninr 21

22 Kvalitt Findu har i n årrkk vært ldnd på fordlin av råvarr for rtaurantr, kantinr, intitujonkjøkkn o fatfood. Dt brd pktrt av kvalittvarr Findu har å tilby r all t rultat av trn krav til kvalitt. Di kravn jldr hl produkjon- o lvrinkjdn. Innovajon Vår produktr kal vær tilpat torkjøkknt o dt krav til håndtrin, tilbrdnin, varholdin o rvrin. Stadi tørr foku på hl, variajon o kvalitt fra forbrukrn jør at trkt foku på innovajon, båd i råvarprodukjonn o fordlinn r hlt nødvndi. Inpirajon Findu kal inpirr o i ro for d o kjøkknjf. Vi kal vær n fornybar kild til inpirajon o atld d nyhtr tip o idéal. Vi har jnno årn løp o d kontinurli oppfølin tilnt o kunnkap o arkdt utviklin o kundn bhov. Findu på ditt kjøkkn kt atld jnno hl årt God fakunnkap - od åltidløninr

23 Kontaktpronr: Oråd Navn Mobil Mail-adr Kjdaljf Jan Trj Bjåland KAM Invild Bøh-Pdrn Produktjf Maria Lundqvit Vik Saljf Håvard Arntn Salkonulntr: Øtfold, Akrhu, dlr av Hdark Jan-Hnrik Wtby Hdark, Oppland Trin Hrjuaun Olo, Akrhu Trond Joln Olo, Akrhu o Bæru Bukrud, Tlark o Vtfold Roaland, Aut o Vt Adr Hordaland, Son & Fjordan Sør-Trøndla, Mør o Rodal Sunnør, Nord- Trøndla o Nordland til Saltfjllt Nordland til Bodø, Tro o Finnark Frdrik K. Birkland Stin Winblad Hl Nyård Rolf Hln Run Olufn Gir Øyn Bnt Johnny Markun

24 MSC-rkt btyr at fikn kor fra t fikri o r rtifirt ttr Th Marin Stwardhip Council iljøkrav for t vldrvt o bærkrafti fik. Produktr rkt d MSC ir tryht for kjøkknjfn i for av n porbarht fra «båt til tallrkn» llr fra «oppdrtt til tallrkn». Findu tøttr ETI o SA 8000 o dr tik rtninlinjr for innkjøp o handl. Marin Stwardhip Council har nå n nork wb. L r på - vl nork. Matrk rkordnin innfrir krav til kvalitt i hl vrdikjdn fra bond til bord. Du kan vær try på å få atvarr dr hnynt til dyr, nnkr o iljø r ivartatt på n od åt. Produktr bart på råvarr fra nork landbruk kan bruk rkt å ant kravn i ordninn r innfridd. Hovdrln r 100 % råvarr av nork opprinnl, n d non kliatik tilpaninr for nklt anatt produktr. D viktit kritrin r at råvarn kal vær nork. Råvarn kal vær produrt på årdbruk o har tablrt KSL ordnin. Produktn kal vær lat av virkoht o r lokalirt i Nor. For anatt produktr r kravt at iniu 75 % av inrdinn kal ha nork opprinnl. Nøkklhullrkinn r fra 17. juni 2009 n nordik rkordnin o bruk på produktr d lavt innhold av ftt, ukkr o alt, at høyt innhold av kotfibr. Sybolt har til hnikt å jør dt nklr for brukrn å forta unnr val. Dt vil vær n tor fordl for kjøkknt å rak kunn idntifir unnr produktr. Nøkklhullt kan bar bruk på frdi pakkd atvarr d unntak av fik, rønnakr, frukt o bær. Mattilynt o Soial- o hldirktoratt nr at nøkklhullt r t rk o vil i ltt ynli o fortåli inforajon for hl bfolkninn. Mrkt vil jør dt lttr for forbrukrn å vl d unnr altrnativn i kjøpøyblikkt, uavhni av l- o pråkfrdihtr. Dtt r nork yndihtr ny offiill loo for økoloik produktr. Loon r n aranti for at int 95% av varn inrdinr, o har itt utprin fra jordbruk, r økoloik o at produktn tr ovrn d dt offntli inpkjonytt rlvrk. Ø-rkt jør dt ltt å vl kt økoloik, o dt r din aranti for at varn du handlr r produrt på n naturli o bærkrafti åt. Ttt på kokkn I dnn Hurtiuidn finnr du an produktr o kan hjlp d til n varirt o pnnnd ny. Innn fik kan du f.k. rvr t lttr o unnr altrnativ, d r fik o indr panrin nn d klaik løninn. Varir llo i, flyndr o hoki for rvrin av ulik tørrlr. Gld din pijtr d flr fikrttr bart på lttpanrt fik. Prøv for kpl dn lttpanrt in o n ibiff d løk -rvrin, o du får lik porjontørrlr til all. Siryt Cré-ativ d rønnakr i paranau ir d n ny, rak åltidlønin d n hrli ak opplvl. Hr får du alt-i-tt på 1-2-3! Findu jør dt lttr for ditt kjøkkn å rvr od at på n nkl åt. Innn vårt populær fikatortint har vi oppradrt vår klaik fikpuddin. Nå r kvitlak tilbak o bærkrafti d MSC-odkjnnin o nå brukr vi dnn hrli råvarn i vår fikpuddin. Du får n hvitr o r akfull fikanrtnin til kjøkknt ditt, ntn dn blir brukt o pål, tkt i kivr, dapt til idda, llr o arnityr i alatr, kabartr, uppr llr rytr. M! Scapi r tilbak på nyn for fullt. Du kan vl llo fir variantr fra vår jøatny. Scapi trdd på pyd, Scapi fritti, Scapi Fritti Provnçal llr hva d n Scapi buttrfly? Alt an jør kokkn kjppopulær, o alt r lat på frk rkr o blir panrt før forfritrin i olikkolj. Md vår nyhtr får du nda flr inpirrnd produktr o ny ulihtr til å kobinr for jøat til nyn. Ta kontakt d din lokal Findu konulnt, å krddryr vi n ny til d d foku på dt ariti. Alt jort på naturli o kt råvarr fant o fordlt på itt bt for d o din pijtr. For inpirajon o oppkriftr d ulik ulihtr, klikk d inn på Vnnli athilnr fra o all i Findu Foodrvic Abaadør for Støtt oppropt o unn kolat til all, på Vår produktr finnr du oå på PDB.no L r o nyhtn på Santninn av inrdinr i produktt kan bli ndrt, l drfor alltid inrdinlitn på pakninn tiktt. Vd pørål kontakt Findu Nor AS, Matforu Divijon Foodrvic, Potbok 423, 1373 Akr. Tlf.: Fax.: E-ail:

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Ny garnityr gir flere løsninger

Ny garnityr gir flere løsninger Ny garnityr gir flere løsninger Garnityret er den gode hjelper som gir kjøkkenet mulighet for å komponere flotte anretninger til gjesten. Det viktige tilbehøret gir kokken mulighet til å pryde sitt arbeid

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

ØKOLOGISKMAT. Oppskrifter for SFO i Sande juni 2012. Økologisk fremtid - Drammensregionen

ØKOLOGISKMAT. Oppskrifter for SFO i Sande juni 2012. Økologisk fremtid - Drammensregionen ØKOLOGISKMAT Oppskrifter for SFO i Sande juni 2012 Kjøkkenfunksjonen og måltidet Meny: Smoothies med soyabønner & gryn Rosesaft & granskuddsaft Pålegg Kornsalat Marinerte bønner Kjøttfri taco og tortilla

Detaljer