Besøk vår nettside: Hurtigguide storhusholdning Sortiment våren God fagkunnskap - gode måltidsløsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besøk vår nettside: www.findusfoodservice.no. Hurtigguide storhusholdning Sortiment våren 2014. God fagkunnskap - gode måltidsløsninger"

Transkript

1 Bøk vår nttid: Hurtiuid torhuholdnin Sortint vårn 2014 God fakunnkap - od åltidløninr * NorGruppn pri o Årt ASKO-lvrandør 2013

2 Mat kal vær odt! Mat r ikk lnr bar nærininntak. Fortatt r dt lik at vi forvntr unn o nærinrik kot, n vi har oå blitt lant r bvit på lv opplvln. Måltidt r pijtn høydpunkt. Tidpunktt for påfyll, nytl o atld - aln, d faili, vnnr llr kollar. Vi tar ikk til takk d dt ført o bt, kort o odt: Vi r blitt r kravtor. Dt har Findu tatt til, o har lat y arbid nd i nttopp dt, å i din jtr n virkli od piopplvl. Dt har blitt til hundrvi av atvarr o oppkriftr du o kjøkknjf kan frit din jtr d. Md d rikti råvarn, fordlt på dn allr bt åtn o din krativitt r vi hlt ovrbvit o at du får fornøyd jtr o kor ijn o ijn. I viht o at d nt an vil bli lik poitivt ovrrakt, o lik fornøyd d rultatt. L r o Findu på Gnuin, kt nlk panrin - akkurat o vår Fih n Chip Gourtfiltr Findu Foodrvic Oppav Findu kal jør dt nklr å rvr rikti, od o varirt kot i hvrdan. Vi lvrr pnnnd atvarr o hjlpr d å la unn o od hvrdaat på n nkl o rak åt. Vijon Findu kal i od åltidvanr på all kjøkkn. Vi kal l til rtt for dtt jnno produktr, oppkriftr o tip o ir d o kundn lyt til å vl od o unn pivanr. Hvordan kan Findu tilby din jtr od piopplvlr jnno od åltidløninr Vrdi Findu r inpirrnd, anvarli o odi, krativ, oppfinno o full av fart o pnnin. Vi kal lvr rikti produkt, i rtt tid til rikti pron, hvr an. Løft Findu lvrr kt atld jnno hundrvi av apptittvkknd, unn o varirt åltidløninr for hvrdaat. Vi bnyttr kun od råvarr o anrkjnt fordlintodr. God fakunnkap - od åltidløninr

3 Mnyplanlin r øy! Md inpirajon fra dt indik kjøkkn - od, lttvinn o kotik. La Findu INNOVASJON kap ny INSPIRASJON for d På idn o nå følr finnr du vår populær hurtiuid d bildovrikt ovr hl vårt produktortint. Dnn unik løninn kal hjlp d o krativ idébank i din nyplanlin, at ltt din btillin fra din roitforbindl. Ovriktn r byt opp pr. varrupp d bild, varnur, vkt o trkkodr. Dtt r jort for at dt kal vær nklr for d å finn d aktull produktr d tilhørnd varnur for btillin ho din roit. Bruk båd tradijon, variajon o nytnknin i planlinn. God åltidløninr ir fornøyd pijtr, o hr r utvalt: En uprunn alatblandin d bl.a. villri, bønnr o ukkrrtr. GRØNNSAKER: Findu rn rønnakr. 4 Findu rønnakblandinr. 5 Findu wok- o autérønnakr. 7 Findu Grn Mal. 8 POTET: Findu pottproduktr. 9 Findu fritrt pottproduktr porjonpakninr. 9 Findu fritrt pottproduktr tor pakninr. 9 OLJER: Findu frityroljr. 10 FISK: Findu fikfilt - hl o rvrintykkr. 11 Findu lak- o ørrtproduktr. 12 Findu fikfilt d fyll. 13 Findu fikfilt d toppin. 13 Findu Fik Créativ. 13 Findu panrt fik. 14 Findu panrt fik - fortkt. 14 Fih n Chip. 14 Findu panrt fik /fyll - fortkt. 15 Findu fikat. 15 Findu afood. 16 Findu andr fikrttr. 16 KJØTT: Findu barbidt kjøtt - panrt, fortkt. 17 Findu barbidt kjøtt - tkt produktr. 17 Findu pølr. 17 FERDIGRETTER: Findu frdirttr i atronorfor. 18 Findu andr frdirttr. 18 Findu aur. 19 FRUKT, BÆR OG JUICE: Findu frukt, bær o juic. 19 BAKVERK: Findu konditorit. 20 * NorGruppn pri o Årt produkt

4 Grønnakr Findu rn rønnakr Aparbønnr, 2,0 k, 6,0 k Avocado Halv u/tin o kall, 1,5 k, 9,0 k Babyulrøttr, 2,0 k, 6,0 k Blokålbukttr, 1,5 k, 4,5 k Aparbønnr, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Avocado. Krt. 6 x 1,5 k Findu EPD Babyulrøttr, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Forvlld blokålbukttr. Krt. 3 x 1,5 k Findu EPD Blokålbukttr, ini, 2,0 k, 8,0 k Broccolibukttr, 1,5 k, 4,5 k Chapinon, kivt, 2,0 k, 6,0 k Ertr, 2,0 k, 6,0 k Blokål i inibukttr, forvllt. Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Forvlld broccolibukttr. Krt. 3 x 1,5 k Findu EPD Skivt chapinon, inlfryt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Ertr, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Gulrotkivr, riflkuttt, 2,0 k, 6,0 k Gulrotkivr, rttkuttt, 2,0 k, 6,0 k Gulrottrninr, 2,0 k, 6,0 k Kålrottrninr, 2,0 k, 6,0 k Gulrotkivr, riflt o forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Forvlld ulrotkivr, rttkuttt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Gulrottrninr, forvlld. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Kålrottrninr, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Løk, yktkt, 1,25 k, 7,5 k Løk, trnt 10 x 10, 2,0 k, 6,0 k Mai, 2,0 k, 6,0 k Paprika Rød Strilt, 2,0 k, 6,0 k Løk, trilt. Krt. 6 x 1,25 k Findu EPD Løk, trnt, inlfryt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Maikorn, forvlld. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Rød paprika trilt o forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD

5 Grønnakr Findu rn rønnakr Purr, kivt, 2,0 k, 6,0 k Ronkål, 2,0 k, 6,0 k Rødbtbåtr Robut, 2,4 k, 4,8 k Sølvløk, 2,0 k, 6,0 k Skivt purr. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Ronkål, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Forvlld rødbtbåtr. Krt. 2,0 x 2,4 k Findu EPD Sølvløk, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Grønnakr Findu rønnakblandinr Arikank blandin, 2,0 k, 6,0 k Blokålblandin, 2,0 k, 6,0 k Broccoliblandin, 2,0 k, 6,0 k BukttSyfoni, 2,0 k, 6,0 k Gulrottrnin, rtr o ai. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Blokålbukttr, rtr o ulrotkivr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Broccolibukttr, blokålbukttr o ulrotkivr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Roanabønnr, blokål, broccoli, ul o oran ulrot. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Grønn rønnakblandin, 2,0 k, 6,0 k Gulrot Tricolor, 2,0 k, 6,0 k Gårdblandin, 2,0 k, 6,0 k Hawaii-ix, 1,5 k 12 k Broccoli, rtr, aparbønnr o ukkrrtr. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Forvlld ul, rød o oran ulrøttr. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Gulrotkivr, vartrot, roanabønnr o kålrottrninr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Kokt ri, rød paprika, ai, rtr, quah, anana. Krt. 8 x 1,5 k Findu EPD

6 Grønnakr Findu rønnakblandinr Hrrårdblandin, 2,0 k, 6,0 k Klotrrønnakr, 2,0 k, 6,0 k Lapkaublandin, 2,0 k, 6,0 k Nork rønnakblandin, 2,0 k, 6,0 k Gulrot, kålrot, blokålbukttr o broccoli. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD n r Gul o oran ulrot, blokålbukttr o ukkrrtr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Kålrottrninr, ulrottrninr, potttrninr o purr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Trninr av kålrot, ulrot, llri o trilt purr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Nork rutikkrønnakr d outkutt, 2,0 k, 6,0 k Paprikaik trilt, 2,0 k, 6,0 k Paprikaik, trnt, 2,0 k, 6,0 k RoancoSyfoni, 2,0 k 6,0 k Patinakk, ul o oranj ulrot, kålrot o purr. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Rød, rønn o ul trilt paprika, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Rød, rønn o ul trnt paprika, forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Roancokål, bønnr, oran o ul ulrøttr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Salatrønnakr Provnçal, 2,0 k, 4,0 k Viltblandin, 2,0 k, 6,0 k Rød o ort bønnr, broccoli, ai o uar nap pa. Krt. 2 x 2,0 k Findu EPD Ronkål, kvartrtkårt ulrot o blokålbukttr. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD

7 Grønnakr Findu wok- o autérønnakr Biffnaddr Mix u/kjøtt, 2,0 k, 6,0 k Ratatouill, 1,8 k, 3,6 k Rock Wok, 2,0 k, 8,0 k Rutica rilld rønnakr, 2,5 k, 5,0 k Strilt rød paprika at løk o chapinon. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Zucchini, rød o rønn paprika, toat, fritrt aubrin o løk. Zucchinin r forvllt. Krt. 2 x 1,8 k Findu EPD Oranj o ul ulrot, broccolitoppr, rødløk, purrløk, ukkrrtr, vann o chili. Grønnakn r forvllt, unntatt chili. Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Pottr, aubrin, rød paprika, zucchini o ul paprika. Krt. 2 x 2,5 k Findu EPD Rutikkrønnakr /rødløk o pottbåtr, 2,0 k, 6 k Solul Ratatouill, 2,0 k, 6,0 k Stkrønnakr /toat o bønnr, 1,8 k, 7,2 k Wok Hot Mxican, 2,0 k, 8,0 k Ny! Pottbåtr, ulrot, rødløk, brytukkrrtr o patinakk. Krt. 3 x 2 k Findu EPD Gul ulrot, rød paprika, rillt zucchini o rønn hvitløk. Gulrøttn r forvllt. Krt. 3 x 2 k Findu EPD Apar- o vokbønnr, rillt paprika, chrrytoat, rødløk, ulrot o ølvløk. Krt. 4 x 1,8 k Findu EPD Gulrot, paprika, ukkrrtr, anana, rødløk, løk, vann, hvitløk, chili o odifirt tivl. Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Wok /nudlr, 1,5 k, 3,0 k Wok Tat Marrakh, 2,0 k, 6,0 k Wokrønnakr Aia, 2,0 k, 6,0 k Wokrønnakr /loturot, 2,0 k, 6,0 k Kokt pata, broccoli, rødløk, ulrøttr, paprika o uar nap pa/brytukkrrtr. Krt. 2 x 1,5 k Findu EPD Oran o ul ulrot, rød o ul paprika, brkkbønnr, babyai o broccoli. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Gul o oran ulrot, løk, babukudd, aparbønnr o rød paprika. Satli rønnakr borttt fra løkn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Gul ulrøttr, ukkrrtr, rød paprika o loturot. Grønnakn r forvllt. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Produkt d allrnr: Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på 7

8 Grønnakr Findu Grn Mal Broccolidaljon, 60, 4,0 k Coucoupytt, 6,0 k Falafl, 15, 4,0 k Falaflburr, 90, 3,3 k Krt. ca. 66 x 60 Findu EPD Kokt coucou (duruhvt, vann), ulrøttr, linr, broccoli, bønnr, rød paprika, fritrt aubrin (aubrin, olikkolj), rapolj, tkt løk (løk, rapolj), hvitløk at aktiltninr. Krt. 1 x 6,0 k Findu EPD Krt. ca. 266 x 15 Findu EPD Krt. 37 x 90 Findu EPD Grønn Hvtkornalat, 2,0 k, 8,0 k Grønn Tacoik, 3,0 k, 3,0 k Ny! Gulrotdaljon, 60, 4,0 k Hvtkorn Pilaff, 2,75 k, 5,5 k Kokt duruhvtkorn, zucchini, paprika, patinak, pinat, rønn hvitløk, at aktiltninr. Zucchini, paprika o patinak r rillt. Dn vtabilk oljn i produktt r olikkolj. Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Soyaprotin, ai, paprika, kidnybønnr, løk, rapolj, plktrakt at aktiltninr. Krt. 1 x 3,0 k Findu EPD Krt. ca. 66 x 60 Findu EPD Kokt duruhvtkorn, zucchini/ quah, rød paprika, rønn bønnr, rødløk, rillt zucchini, rillt rød paprika, toatr, rillt toat, at aktiltninr. Krt. 2 x 2,75 k Findu EPD Miniboulttr, 3, 3,0 k Quinoaalat /bønnr o villri, 2,2 k, 4,4 k Rød Hvtkornalat d pl o tranbær, 2,0 k, 10,0 k Krt x 3 Findu EPD Kokt quinoa, bønnr, uarnap, ort bønnr, rød bønnr, paprika, ai, kokt ri, ritt hvitløk, at aktiltninr. Krt. 2 x 2,2 k Findu EPD Grillt paprika, duruhvtkorn, ai, toatr, at aktiltninr. Krt. 5 x 2,0 k Findu EPD * NorGruppn pri o Årt produkt Grønn rtt Kan innhold Van rtt = = Utn lk,, ot. lk,, ot.

9 Pott Findu pottproduktr Fløtrat. pottr, oriinal, 1,5 k, 6,0 k Krt. 4 x 1,5 k Findu EPD Po Noitt, 7,5, 10,0 k Krt. 4 x 2,5 k - ca x 7,5 Findu EPD Røtipottr, 30, 10,0 k Krt. 4 x 2,5 k - ca. 333 x 30 Findu EPD Pott Findu fritrt pottproduktr - porjonpakninr Crinkl Po Bitro, 180, 9,0 k Krt. 50 x 180 Findu EPD Fat Frit, 140, 5,6 k Krt. 40 x 140 Findu EPD Po Frit Riflkutt, 140, 8,4 k Krt. 60 x 140 Findu EPD Po Frit Riflkutt, 180, 9,0 k Krt. 50 x 180 Findu EPD Po Strip, 140, 8,4 k Krt. 60 x 140 Findu EPD Po Strip, 170, 8,5 k Krt. 50 x 170 Findu EPD Pott Findu fritrt pottproduktr - tor pakninr Crinkl Po Bitro, 1,8 k, 9,0 k Fat Frit, 1,5 k, 7,5 k Po Bitro, 2,0 k, 10,0 k Po Frit Rttkutt / kall, 1,8 k, 9,0 k Krt. 5 x 1,8 k Findu EPD Krt. 5 x 1,5 k Findu EPD Krt. 5 x 2,0 k Findu EPD Krt. 5 x 1,8 k Findu EPD Produkt d allrnr: Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på 9

10 Pott Findu fritrt pottproduktr - tor pakninr Po Frit Rttkutt, 2,0 k, 10,0 k Po Frit Riflkutt, 1,8 k, 9,0 k Po Gourt, 2,0 k, 10,0 k Po Rtro, Rifflkivr, 2,0 k, 8,0 k Krt. 5 x 2,0 k Findu EPD Krt. 5 x 1,8 k Findu EPD Krt. 5 x 2 k Findu EPD Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Po Robut, 2,0 k, 8,0 k Ny! Po Sauté 2,0 k, 8,0 k Ny! Po Scoop, 1,8 k, 7,2 k Po Strip 1,6 k, 8,0 k Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Krt. 4 x 1,8 k Findu EPD Krt. 5 x 1,6 k Findu EPD Po Strip Mini B, 1,6 k, 8,0 k Krt. 5 x 1,6 k Findu EPD Pottbåtr /kall, 1,8 k, 10,8 k Krt. 6 x 1,8 k Findu EPD Slottpottr, 2,4 k, 12,0 k Krt. 5 x 2,4 k Findu EPD Oljr Findu frityroljr Frityrolj 70/30 RP, 10 litr Ny! Rapolj, 10 litr Frityrolj priu, rap HO, 10 litr Frityrolj (palolj), 10 litr Spann, 10 litr Findu EPD Spann, 10 litr Findu EPD Spann,10 litr Findu EPD Spann, 10 litr Findu EPD

11 Fik Findu fikfilt - hl o rvrintykkr Alaka Pollock filt, , 4,54 k Hak Capni, , 5,0 k Hokifilt Gourt, 120, 5,0 k Hokifilt, , 5,0 k Krt. ca. 23 x 200 Findu EPD Krt. ca. 42 x 120 Findu EPD Krt. ca. 42 x 120 Findu EPD Krt. ca. 36 x 140 Findu EPD Kolj, røkt rvrintykkr, 4,5 k Kvitkivr /kinn & bn, , 5,0 k Makrllfilt, løfryt, , 5,0 k Saba (havabbor), , 5,0 k Krt. ca. 22 x 200 Findu EPD Krt. ca. 25 x 200 Findu EPD Krt. ca. 33 x 150 Findu EPD Krt. ca. 29 x 170 Findu EPD Si Loin, , 5,0 k Sifilt Gourt, 130, 5,0 k Sifilt Naturll, løfryt, , 5,0 k Tork i rvrintykkr, 50-80, 5,0 k Krt. ca. 31 x 160 Findu EPD Krt. ca. 38 x 130 Findu EPD Krt. ca. 25 x 200 Findu EPD Krt. ca. 50 x 100 Findu EPD Tork i porjon, lttaltt, , 5,0 k Tork, røkt rvrintykkr, 4,5 k Torkfilt Gourt, 130, 5,0 k Torkfilt Gourt, lttaltt, 130, 5,0 k Krt. ca. 45 x 100 Findu EPD Krt. ca. 22 x 200 Findu EPD Krt. ca. 38 x 130 Findu EPD Krt. ca. 38 x 130 Findu EPD

12 Fik Findu fikfilt - hl o rvrintykkr Torkfilt Gourt, lttrøkt, 130, 5,0 k Krt. ca. 38 x 130 Findu EPD Fik Findu lak- o ørrtproduktr FikSyfoni Tricolor, 1,0 k 5,0 k Lak /pinat o hollandai, 160, 5,12 k Lakfilt, porjon, 140, 5,0 k Lakfilt, kryddrbakt, ca. 1,2 k, 6,0 k Krt. 5 x 1,0 k Findu EPD Krt. 32 x 160 Findu EPD Krt. 5 x 1,0 k - ca. 35 x 140 Findu EPD Krt. 1,0-1,5 k - 5 x ca. 1,2 k Findu EPD G M E Lakfilt røkt, kivkårt, ca. 1,2 k, 6,0 k Lakfilt, urt-o hvitløkar. ca. 1,2 k, 6,0 k Lakhalr u/kinn, , 5 k Ørrthalr, , 5,0 k Krt. 1,0-1,5 k - 5 x ca. 1,2 k Findu EPD Krt. 1,0-1,5 k - 5 x ca. 1,2 k Findu EPD Krt. ca. 50 x 100 Findu EPD Krt. 5 x 1,0 k - ca. 50 x 100 Findu EPD Ørrtkubr, 14, 5,0 k Krt. 5 x 1,0 k x 14 Findu EPD

13 Fik Findu fikfilt d fyll Fikrullad Julinn, 145, 5,0 k Fikrullad Krta, 150, 4,5 k Fikrullad /créot o r., 120, 4,8 k Lakrullad /broccolicré, 140, 5,0 k Krt. 35 x 145 Findu EPD Krt. ca. 30 x 150 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Krt. 3 x 1,67 k - ca. 36 x 140 Findu EPD Fik Findu fikfilt d toppin Fik Bali, 160, 5,12 k Fik /toat o ozzarlla, 160, 5,12 k Fik PriaVra (Si), 100, 4,8 k Fik Thai, 160, 5,12 k Krt. 2 x 16 x x 2,56 k Findu EPD Krt. 2 x 16 x x 2,56 k Findu EPD Krt. 48 x 100 Findu EPD E Krt. 2 x 16 x x 2,56 k Findu EPD Fik Fik Findu Fik Créativ Tork /itron, 100, 6,4 k Lakryt Créativ /rønnakr i Thai Rd Curry au, 1,8 k, 7,2 k Si Créativ - toat/koko, 5,0 k Siryt Créativ /rønn akr i paranau, 1,8 k, 7,2 k Krt. 64 x 100 Findu EPD Krt. 4 x 1,8 k Findu EPD Krt. 1 x 5,0 k Findu EPD Krt. 4 x 1,8 k Findu EPD Produkt d allrnr: Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på 13

14 Fik Findu panrt fik Fihburr (Tork), 108, 6,4 k Krt. ca. 59 x 108 Findu EPD Fik Rødptt panrt, hl bnfri, dobbl, ca , 5,0 k Krt. ca. 30 x 150 Findu EPD Findu panrt fik - fortkt Flyndrfilt, lttpanrt, , 5,0 k Sifilt, lttpanrt, 75, 5,0 k Hoki, lttpanrt, 50, 5,0 k Ripanrt Fik, 85, 3,825 k Krt. ca. 41 x 120 Findu EPD Krt. ca. 66 x 75 Findu EPD Krt. 100 x 50 Findu EPD Krt. 45 x 85 Findu EPD Sprøbakt Rødptt, 80, 4,5 k Sprøbakt Si, 92, 3,68 k Sprøbakt Tork, 92, 3,68 k Krt. ca. 56 x 80 Findu EPD Krt. 40 x 92 Findu EPD Krt. 40 x 92 Findu EPD Fik Findu Fih n Chip Fih n Chip Stick, 1,5 k, 3,0 k Ny! Fih n Chip Gourtfilt, diu, 125, 3,0 k Fih n Chip Gourtfilt, 167, 4,0 k Fih n Chip Quartr Poundr, 115, 4,14 k 14 Krt. 2 x 1,5 k Findu EPD Krt. 24 x 125 Findu EPD Krt. 24 x 167 Findu EPD Krt. 36 x 115 Findu EPD

15 Fik Findu panrt fik /fyll - fortkt Flyndr, Kaptinn fylt / broc&ot, ca 160, 5,0 k Sprøbakt Fikrullad Chddar, 160, 5,12 k Sprøbakt Si Cordon Blu, 80, 4,5 k Krt. ca. 83 x 60 Findu EPD Krt. 32 x 160 Findu EPD Krt. ca. 56 x 80 Findu EPD Fik Findu fikat Fih Grillr, 20, 5,4 k Fikbollr, 25, 5,4 k Fikkakr, 50, 5,0 k Fikpuddin, 1,0 k, 10,0 k Krt. 6 x x 20 Findu EPD Krt. 216 x 25 Findu EPD Krt. 100 x 50 Findu EPD Krt. 10 x 1,0 k Findu EPD Koljkak, 60, 4,8 k Koljburr, 120, 4,8 k Lakburr, 120, 4,8 k Sikarbonadr, 60, 5,4 k Krt. 80 x 60 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Krt. 90 x 60 Findu EPD Sildkakr, 50, 5,1 k Stinbitburr, 120, 4,8 k Stinbitkakr, 80, 4,8 k Torkkakr, 80, 4,8 k Krt. 102 x 50 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Krt. 60 x 80 Findu EPD Krt. 60 x 80 Findu EPD Produkt d allrnr: Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på 15

16 Fik Findu Safood Calaar Fritti, 2,0 k, 8,0 k Kakjll, 10/20 lb/pund (454 ), 3,0 k Rkr, pilld inlfryt, 2,0 k, 4,0 k Scapi Buttrfly, 25, 5,0 k Krt. 4 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 1,0 k - ca. 22/24 tk. pr. k Findu EPD Krt. 2 x 2,0 k Findu EPD Krt. 5 x 1,0 k x 25 Findu EPD Scapi Fritti Provnçal, 1,0 k, 5,0 k Scapi Fritti, 1,0 k, 5,0 k Scapi Brochtt, 60, 3,0 k Krt. 5 x 1,0 k Findu EPD Krt. 5 x 1,0 k Findu EPD Krt. 50 x 60 Findu EPD Fik Findu andr fikrttr Fikratn /lak o broccoli, 2,0 k, 6,0 k Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Fikratn /akaroni, 2,0 k, 6,0 k Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Produkt d allrnr: Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på

17 Kjøtt Findu barbidt kjøtt - panrt, fortkt Hawaii-chnitzl, 80, 6,8 k Sprøbakt kalv /ot & kink, 80, 6,4 k Sprøbakt vinkjøtt /otau, 80, 6,4 k Sprøbakt Wintt /ot, 150, 7,5 k Krt. 85 x 80 Findu EPD Krt. 80 x 80 Findu EPD Krt. 80 x 80 Findu EPD Krt. 50 x 150 Findu EPD Kjøtt Kjøtt Findu barbidt kjøtt - tkt produktr Winttr /ot, 140, 7,0 k Bnlø fulr, halvtkt, 70, 6,1 k Hakkbiff, halvtkt, 120, 4,8 k Karbonadr, 70, 7,0 k Krt. 50 x 140 Findu EPD Krt. ca. 87 x 70 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Krt. 100 x 70 Findu EPD Kjøttbollr, 15, 6,0 k Kjøttkakr, 50, 7,1 k Lindtrøburr, halvtkt, 120, 4,8 k Krt. 400 x 15 Findu EPD Krt. 142 x 50 Findu EPD Krt. 40 x 120 Findu EPD Kjøtt Findu pølr Kjøttpølr røkt, 160, 7,0 k Krt. ca. 44 x 160 Findu EPD

18 Frdirttr Findu frdirttr i atronorfor Broccoliratn /kink, 2,0 k, 6,0 k Fikratn /lak o broccoli, 2,0 k, 6,0 k Fikratn /akaroni, 2,0 k, 6,0 k Krt. 3 x 2 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Frdirttr Findu andr frdirttr Bacalao Lofotn, 2,5 k, 10,0 k (kokpo) Chickn Curry, 1,5 k, 7,5 k Lapkau, 1,5 k, 6,0 k Laan i porjon, 160, 6,4 k Krt. 4 x 2,5 k Findu EPD Krt. 5 x1,5 k Findu EPD Krt. 4 x 1,5 k Findu EPD Krt. 40 x 160 Findu EPD Nai Gorn, 2,5 k, 5,0 k Onion Rin, br battrd, 1,0 k, 6 k Pan pizza /kjøtt, GN 1/1, 1,65 k, 6,6 k Porjonlaan Vrona, 160, 6,4 k Krt. 3 x k - ca. 20 x 250 Findu EPD Krt. 6 x 1,0 k Findu EPD Krt. 4 x 1,65 k Findu EPD Krt. 40 x 160 k Findu EPD Pytt-i-pann, 1,5 k, 12,0 k Ri-pytt Jabalaya, 5,0 k Spank Palla, løfryt 6,0 k Tikka Maala, 1,5 k 7,5 k Krt. 8 x 1,5 k Findu EPD Krt. 1 x 5,0 k Findu EPD Krt. 1 x 6,0 k Findu EPD Krt. 5 x 1,5 k Findu EPD

19 Frdirttr Findu aur Sauc Barnai, ca. 4 bitr, 4,0 k Krt. 2 x 2,0 k Findu EPD Frukt, bær o juic Findu frukt, bær o juic Applinjuic /fruktkjøtt, 1,0 k, 6,0 k Bjørnbær, 2,0 k, 6,0 k Blåbær, 2,0 k, 6,0 k Brinbær, 2,0 k, 6,0 k Krt. 6 x 1,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Jordbær, 2,0 k, 6,0 k Kirbær, 2,0 k, 6,0 k Mano Halv u/tin & kall, 112,5, 2,7 k Skobær, 2,0 k, 6,0 k Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 2 x 1,35 k - 24 x 112,5 Findu EPD Bjørnbær, blåbær, brinbær, rip o olbær. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Soothi blåbær/brinbær/ banan, 400, 4,8 k Soothi jordbær/banan, 400, 4,8 k Tropik Fruktix, 2,0 k, 6,0 k Tyttbær, 2,0 k, 6,0 k Krt. 12 x 400 Findu EPD Krt. 12 x 400 Findu EPD Mano, papaya, rønn lon, drur, oran lon, anana o frkn. Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD Krt. 3 x 2,0 k Findu EPD

20 Bakvrk Findu konditorit Buttrdi, 250, 5,0 k Kanlboll, porjonpakkt, 35, 2,1 k Kanlbollr, 35, 2,1 k Marvpotir, 35, 2,52 k Krt. 20 x 250 Findu EPD Krt. 60 x 35 Findu EPD Krt. 60 x 35 Findu EPD Krt. 72 x 35 Findu EPD Nøttror, 20, 1,8 k Pannkak, økoloik, 60, 6,0 k Printan, 300, 4,8 k Sarah Brnhard, 22, 1,98 k Krt. 90 x 20 Findu EPD Krt. 100 x 60 Findu EPD Krt. 16 x 300 Findu EPD Krt. 90 x 22 Findu EPD Solkinnboll, porjonpakkt, 50, 2,5 k Winrbrød, 40, 2,4 k Krt. 50 x 50 Findu EPD Krt. 60 x 40 Findu EPD Produkt d allrnr: 20 Glutn Mlk E Soya S kopltt inrdinlit o nærininnhold på

21 Notatr od fakunnkap- od åltidløninr 21

22 Kvalitt Findu har i n årrkk vært ldnd på fordlin av råvarr for rtaurantr, kantinr, intitujonkjøkkn o fatfood. Dt brd pktrt av kvalittvarr Findu har å tilby r all t rultat av trn krav til kvalitt. Di kravn jldr hl produkjon- o lvrinkjdn. Innovajon Vår produktr kal vær tilpat torkjøkknt o dt krav til håndtrin, tilbrdnin, varholdin o rvrin. Stadi tørr foku på hl, variajon o kvalitt fra forbrukrn jør at trkt foku på innovajon, båd i råvarprodukjonn o fordlinn r hlt nødvndi. Inpirajon Findu kal inpirr o i ro for d o kjøkknjf. Vi kal vær n fornybar kild til inpirajon o atld d nyhtr tip o idéal. Vi har jnno årn løp o d kontinurli oppfølin tilnt o kunnkap o arkdt utviklin o kundn bhov. Findu på ditt kjøkkn kt atld jnno hl årt God fakunnkap - od åltidløninr

23 Kontaktpronr: Oråd Navn Mobil Mail-adr Kjdaljf Jan Trj Bjåland KAM Invild Bøh-Pdrn Produktjf Maria Lundqvit Vik Saljf Håvard Arntn Salkonulntr: Øtfold, Akrhu, dlr av Hdark Jan-Hnrik Wtby Hdark, Oppland Trin Hrjuaun Olo, Akrhu Trond Joln Olo, Akrhu o Bæru Bukrud, Tlark o Vtfold Roaland, Aut o Vt Adr Hordaland, Son & Fjordan Sør-Trøndla, Mør o Rodal Sunnør, Nord- Trøndla o Nordland til Saltfjllt Nordland til Bodø, Tro o Finnark Frdrik K. Birkland Stin Winblad Hl Nyård Rolf Hln Run Olufn Gir Øyn Bnt Johnny Markun

24 MSC-rkt btyr at fikn kor fra t fikri o r rtifirt ttr Th Marin Stwardhip Council iljøkrav for t vldrvt o bærkrafti fik. Produktr rkt d MSC ir tryht for kjøkknjfn i for av n porbarht fra «båt til tallrkn» llr fra «oppdrtt til tallrkn». Findu tøttr ETI o SA 8000 o dr tik rtninlinjr for innkjøp o handl. Marin Stwardhip Council har nå n nork wb. L r på - vl nork. Matrk rkordnin innfrir krav til kvalitt i hl vrdikjdn fra bond til bord. Du kan vær try på å få atvarr dr hnynt til dyr, nnkr o iljø r ivartatt på n od åt. Produktr bart på råvarr fra nork landbruk kan bruk rkt å ant kravn i ordninn r innfridd. Hovdrln r 100 % råvarr av nork opprinnl, n d non kliatik tilpaninr for nklt anatt produktr. D viktit kritrin r at råvarn kal vær nork. Råvarn kal vær produrt på årdbruk o har tablrt KSL ordnin. Produktn kal vær lat av virkoht o r lokalirt i Nor. For anatt produktr r kravt at iniu 75 % av inrdinn kal ha nork opprinnl. Nøkklhullrkinn r fra 17. juni 2009 n nordik rkordnin o bruk på produktr d lavt innhold av ftt, ukkr o alt, at høyt innhold av kotfibr. Sybolt har til hnikt å jør dt nklr for brukrn å forta unnr val. Dt vil vær n tor fordl for kjøkknt å rak kunn idntifir unnr produktr. Nøkklhullt kan bar bruk på frdi pakkd atvarr d unntak av fik, rønnakr, frukt o bær. Mattilynt o Soial- o hldirktoratt nr at nøkklhullt r t rk o vil i ltt ynli o fortåli inforajon for hl bfolkninn. Mrkt vil jør dt lttr for forbrukrn å vl d unnr altrnativn i kjøpøyblikkt, uavhni av l- o pråkfrdihtr. Dtt r nork yndihtr ny offiill loo for økoloik produktr. Loon r n aranti for at int 95% av varn inrdinr, o har itt utprin fra jordbruk, r økoloik o at produktn tr ovrn d dt offntli inpkjonytt rlvrk. Ø-rkt jør dt ltt å vl kt økoloik, o dt r din aranti for at varn du handlr r produrt på n naturli o bærkrafti åt. Ttt på kokkn I dnn Hurtiuidn finnr du an produktr o kan hjlp d til n varirt o pnnnd ny. Innn fik kan du f.k. rvr t lttr o unnr altrnativ, d r fik o indr panrin nn d klaik løninn. Varir llo i, flyndr o hoki for rvrin av ulik tørrlr. Gld din pijtr d flr fikrttr bart på lttpanrt fik. Prøv for kpl dn lttpanrt in o n ibiff d løk -rvrin, o du får lik porjontørrlr til all. Siryt Cré-ativ d rønnakr i paranau ir d n ny, rak åltidlønin d n hrli ak opplvl. Hr får du alt-i-tt på 1-2-3! Findu jør dt lttr for ditt kjøkkn å rvr od at på n nkl åt. Innn vårt populær fikatortint har vi oppradrt vår klaik fikpuddin. Nå r kvitlak tilbak o bærkrafti d MSC-odkjnnin o nå brukr vi dnn hrli råvarn i vår fikpuddin. Du får n hvitr o r akfull fikanrtnin til kjøkknt ditt, ntn dn blir brukt o pål, tkt i kivr, dapt til idda, llr o arnityr i alatr, kabartr, uppr llr rytr. M! Scapi r tilbak på nyn for fullt. Du kan vl llo fir variantr fra vår jøatny. Scapi trdd på pyd, Scapi fritti, Scapi Fritti Provnçal llr hva d n Scapi buttrfly? Alt an jør kokkn kjppopulær, o alt r lat på frk rkr o blir panrt før forfritrin i olikkolj. Md vår nyhtr får du nda flr inpirrnd produktr o ny ulihtr til å kobinr for jøat til nyn. Ta kontakt d din lokal Findu konulnt, å krddryr vi n ny til d d foku på dt ariti. Alt jort på naturli o kt råvarr fant o fordlt på itt bt for d o din pijtr. For inpirajon o oppkriftr d ulik ulihtr, klikk d inn på Vnnli athilnr fra o all i Findu Foodrvic Abaadør for Støtt oppropt o unn kolat til all, på Vår produktr finnr du oå på PDB.no L r o nyhtn på Santninn av inrdinr i produktt kan bli ndrt, l drfor alltid inrdinlitn på pakninn tiktt. Vd pørål kontakt Findu Nor AS, Matforu Divijon Foodrvic, Potbok 423, 1373 Akr. Tlf.: Fax.: E-ail:

-40% 7,- 8,- 9,- 10,- 11,- 12,- Coop kaffe Rød og gul. 250 g. Pr pk Pr kg 48,00 FOR. Et utvalg Gilde spekemat Skåret. 90-250 g

-40% 7,- 8,- 9,- 10,- 11,- 12,- Coop kaffe Rød og gul. 250 g. Pr pk Pr kg 48,00 FOR. Et utvalg Gilde spekemat Skåret. 90-250 g Prin jldr Coop Ma fra anda 7. dr til o d lørda 12. dr. Kun til privat huholdnin. Forhold o utolt o trykkfil. n k U d u l i t r d n al Gild pkat k Skårt. -250-40pp%! a and r d. 7 7,- ku Go orn yohurt Utvalt

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Besøk vår nettside: www.findusfoodservice.no. Hurtigguide storhusholdning. Sortiment våren 2015. God fagkunnskap - Gode måltidsløsninger

Besøk vår nettside: www.findusfoodservice.no. Hurtigguide storhusholdning. Sortiment våren 2015. God fagkunnskap - Gode måltidsløsninger Besøk vår nettside: www.findusfoodservice.no Hurtigguide storhusholdning Sortiment våren 2015 God fagkunnskap - Gode måltidsløsninger Nyhet Nå ferskdamper Findus For å heve kvaliteten på de norske grønnsakene!

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Et stort utvalg Coop kaffe. tor-lør. Alle. Produkt skalldyr. Detaljer Pr kgfiskedisken

Et stort utvalg Coop kaffe. tor-lør. Alle. Produkt skalldyr. Detaljer Pr kgfiskedisken o a H llw n! Stor i g & sa ft 79 Lutfisk Av Lofotskri. Pr kg Kakmix Toro/Fria/Rgal 140-1105 g Prior gg 18 pk 1155 g. M/L. Pr pk Pr kg 34,55-40% Coop Mgas kylling Nygrillt. Hl. Pr stk -4ku0pp%! Coop kaff

Detaljer

-40% side 2 og FOR. Lettsaltet torskefilet og fersk seifilet Pr kg. Kyllingfilet. Et utvalg Jif og Ajax rengjøringsprodukter Fra 250 ml

-40% side 2 og FOR. Lettsaltet torskefilet og fersk seifilet Pr kg. Kyllingfilet. Et utvalg Jif og Ajax rengjøringsprodukter Fra 250 ml Ssktoukr! fi Lttsaltt torskfilt og frsk sifilt DSH. 750 g. Pr pk 106,53 Jif og Ajax rngjøringsproduktr Fra 250 ml Nidar favorittr Fra 300 g fra 97,06. 1 pk fra 37,60 79-40% Et stort utvalg Big On og Grandiosa

Detaljer

Besøk vår nettside: www.findusfoodservice.no. Hurtigguide storhusholdning Sortiment Våren 2013. God fagkunnskap - gode måltidsløsninger

Besøk vår nettside: www.findusfoodservice.no. Hurtigguide storhusholdning Sortiment Våren 2013. God fagkunnskap - gode måltidsløsninger Besøk vår nettside: www.findusfoodservice.no Hurtigguide storhusholdning Sortiment Våren 2013 God fagkunnskap - gode måltidsløsninger Mat skal være godt! Mat er ikke lenger bare næringsinntak. Fortsatt

Detaljer

Besøk vår nettside www.findusfoodservice.no HURTIGGUIDE. storhusholdning. Sortiment 2016. God fagkunnskap - Gode måltidsløsninger

Besøk vår nettside www.findusfoodservice.no HURTIGGUIDE. storhusholdning. Sortiment 2016. God fagkunnskap - Gode måltidsløsninger Besøk vår nettside www.findusfoodservice.no HURTIGGUIDE Sortiment 2016 storhusholdning God fagkunnskap - Gode måltidsløsninger Nyhet Nå ferskdamper Findus For å heve kvaliteten på de norske grønnsakene!

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

Fersk laksefilet M/skinn. U/ben. Pr kg -40%

Fersk laksefilet M/skinn. U/ben. Pr kg -40% Hia Norg! VI GÅR GULL! Frsk laksfilt M/skinn. U/bn. Pr kg Gild. Av storf. 14% ftt. 400 g 75,00/kg. 1 pk 49,50 Fra 150 g. Fra 117,65/kg. 3 60 Nidar sjokoladplatr 1 stk fra 29,50 2 60 Kjøttdig Grandiosa

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Alle skalldyr fra fiskedisken

Alle skalldyr fra fiskedisken frk lammlår Av torf. 400 g Fra 100,00/kg. 1 tk fra 59,50 Et utvalg Go morgn yoghurt Tn. 1/195 g. Pr pk fra 40,51 2 80 FOR Gld karbonaddg 89 7-4ku0pp%! Et tort utvalg tor jokoladplatr Fra/Ndar. 150-250

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

14,- 15,- 16,- Coop toalettpapir Nice & soft. 6 stk. Pr pk Pr 100 m 11,20 17,- 18,- 19,- 20,- -40% FOR. Gilde kjøttdeig Storfe.

14,- 15,- 16,- Coop toalettpapir Nice & soft. 6 stk. Pr pk Pr 100 m 11,20 17,- 18,- 19,- 20,- -40% FOR. Gilde kjøttdeig Storfe. Prin gjldr Coop Mga fra mandag 14. dmbr til og md lørdag 19. dmbr. Kun til privat huholdning. Forbhold om utolgt og trykkfil. Gild kjøttdig Storf. 400 g 2 60 k ag mand br m d. 4 1 FOR Fra 75,00/kg. 1 pk

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

-30% Druer Alle varianter

-30% Druer Alle varianter Hia Norg! VI GÅR FOR GULL! frdigrttr/grønnsakr Findus. 400-750 g -4ku0pp%! middagspølsr Gild. 300-0 g Frsk/fryst. Pr kg 29 Tøyvask Omo. Powr dos. Color og hvitt. 18 kapslr Fra 1,85/vask. 1 pk fra 74, 3

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

-30% -30% -40% tor-lør. Coop Megas roastbiff Nyskåret. Pr hg Pr kg 199,00. Kyllingfilet DSH. 750 g. Pr pk Pr kg 119,87

-30% -30% -40% tor-lør. Coop Megas roastbiff Nyskåret. Pr hg Pr kg 199,00. Kyllingfilet DSH. 750 g. Pr pk Pr kg 119,87 ! r m m o s d Go 19 Coop Mgas roastbiff Nyskårt. Pr hg Pr kg 199,00 Kyllingfilt DSH. 750 g. Pr pk Pr kg 119,87 89 Grandiosa og Big On Stabburt. Fra 480 g -4ku0pp%! stor sjokoladplatr Nidar. Fra 150 g -40%

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016 fjllvarsl rin vkst fjllvarsl Ny rnovatørar ovrtk innsaling av avfall frå 1. juni 2016 Inforasjon frå vatn, avløp rnovasjon as AS Novbr 2013 Nr. INFORMASJON FR ÅFjll FJELL VATN, AVL og ØP OG RENOVASJON

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

HELT RÅ PÅ hamburgere

HELT RÅ PÅ hamburgere HELT RÅ PÅ hamburgre FERSKE HAMBURGERE -30% Stort utvalg hamburgr av laks, storf og svin fra frskvardiskn 64% 49 1,00/ 46% 40% 9 74,/ 54% 41,/ 21,/ Frsk ørrt Sommrkotlttr Kjøttdig Pringls hl, fra fiskdiskn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

MAT I ARV Melkemat før og nå

MAT I ARV Melkemat før og nå 2vi Foto: Bård Ek MAT I ARV Mlkmat før og å Flr makfull oppkriftr md mlk i fir du på www.mlk.o Varummr: 2009 01/100 000 Potbok 1011 Strum 0104 Olo Bøkadr: Borggata 1, oppgag A Tlf 23 30 20 10 Fax 23 30

Detaljer

Coop Megas kyllingvinger Grillede. Pr hg Pr kg 89,00

Coop Megas kyllingvinger Grillede. Pr hg Pr kg 89,00 GRILL PERFEKT gir nikt Et u arbid! sam varr unik Svinkotlttr Coop Mgas/Gild. Frsk/fryst. Pr kg Pr kg 106,53 biff av storf Indrfilt, ytrfilt og mørbradbiff Minralvann G påsk! 79 Cola, cola light, cola zro,

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

norsk høst SPAR 54% ord.pris 43,90/stk Pizza Ristorante Evergood kaffe kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg)

norsk høst SPAR 54% ord.pris 43,90/stk Pizza Ristorante Evergood kaffe kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg) norsk høst 69 pr kg Frsk ørrt hl, (i skivr 89,00/kg) 52% ord.pris 41,50/pk 54% 26-32% 24 ord.pris 43,/stk ord.pris 33,36,/pos Winrpølsr Pizza Ristorant Evrgood kaff kylling og kalkun, 460g, Prior (43,26/kg)

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

FESTEN VÅRTILBUD GJØR DEG KLAR TIL FESTFIN! Følg oss på BLI MEDLEM AV I KLUBB KLUBBHVALTORVET SEND HVAL TIL 2225

FESTEN VÅRTILBUD GJØR DEG KLAR TIL FESTFIN! Følg oss på BLI MEDLEM AV I KLUBB KLUBBHVALTORVET SEND HVAL TIL 2225 VÅRTILBUD GJØR DEG KLAR TIL FESTEN FESTFIN! PÅ HVALTORVET FINNER DU ALT DU TRENGER AV GAVER OG ANTREKK TIL BRYLLUP, KONFIRMASJON, 17. MAI, OG SOMMERENS FESTDAGER. VELKOMMEN! Bildt r fra kollksjonn til:

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks tilbudsavis fra Hvorda blar ma i tilbudsavis? For å bla i tilbudsavis så klikkr du t i t av hjør, llr du ka klikk på pil d på mylij. S ærmr på produkt? Du ka zoom i på produkt vd å klikk på produktt

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Sommerens nyheter. gir gode, enkle og varierende retter. god fagkunnskap- gode måltidsløsninger

Sommerens nyheter. gir gode, enkle og varierende retter. god fagkunnskap- gode måltidsløsninger Sommerens nyheter gir gode, enkle og varierende retter Årets sommerlansering innholder mange ulike og spennende retter for ditt kjøkken. Du finner blant annet Fisk Thai som er vårt nyeste tilskudd innenfor

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Vi simpelthen elsker å imponere

Vi simpelthen elsker å imponere V mplthn lkr å mponr Tlf: 22 55 66 75 - pot@frognrkln.no www.frognrkln.no Mny_A4_Frognrkln_nw font.ndd 1 Frognrkln Slkpmt AS r t ctrnglkp blggnd Gbl gt 4 på Frognr. V lvrr førtkl mt tl tor og må lkpr.

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Pizza No.1 Miss piggy 149.- Skinke og sjampinjong. No.2 Pepperoni 159.- Pepperoni, paprika og ananas.

Pizza No.1 Miss piggy 149.- Skinke og sjampinjong. No.2 Pepperoni 159.- Pepperoni, paprika og ananas. Pizza No.1 Miss piggy 149.- Skinke og sjampinjong. No.2 Pepperoni 159.- Pepperoni, paprika og ananas. No.3 Tandori kylling 159.- tandori kylling, løk, paprika No.4 Beef 159.- Biff, løk og paprika. No.5

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Nyhet! Gode alternativer til det tradisjonelle. god fagkunnskap- gode måltidsløsninger

Nyhet! Gode alternativer til det tradisjonelle. god fagkunnskap- gode måltidsløsninger Nyhet! Gode alternativer til det tradisjonelle Trenden er klar stadig flere gjester etterspør nye smaker og alternativer til det tradisjonelle. Tanker om miljø, bærekraft og helse er med på å påvirke gjestenes

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

En god start på dagen Vaniljeyoghurt, skogsbær og hjemmelaget müsliblanding servert lagvis i et glass Kr 26,-

En god start på dagen Vaniljeyoghurt, skogsbær og hjemmelaget müsliblanding servert lagvis i et glass Kr 26,- Pausemeny Frokost og pausemat En god start på dagen Vaniljeyoghurt, skogsbær og hjemmelaget müsliblanding servert lagvis i et glass Kr 26,- Dagens smoothie Gul - mango, ananas og banan, Blå - blåbær, biola

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider:

Daglig meny. Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: Daglig meny Cathy Catering spesialiserer seg på tilbereding av alle typer måltider: frokost,lunsj,middag,kveldsmat og desserter.vi tilbyr en variert meny som er tilpasset dine kulinariske preferanser.i

Detaljer

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = TYPEKODE E = STYRING C4 F = MOTORTYPEKODE H = BAGAKSELKODE L = BREMSEFORSTÆRKER M = RØGNIVEAU lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYODDOD ORD = I RIUR = TIDT TOTVÆT = TIDT RUTTOVÆT I. HÆR = TIDT TI OR = TIDT TI D = TYOD = TYRI = OTORTYOD = ROD ORORD TRIT/TOURO COCT 2002

Detaljer

Aktive stoffer i frukt og grønt

Aktive stoffer i frukt og grønt Aktive stoffer i frukt og grønt Av Gunn Helene Arsky Ernæringsfysiolog cand. scient ghar@bama.no GH Arsky BAMA gruppen AS 2009 1 På agendaen Antioksidanter Spennende enzymer Stoffer som påvirker medisin

Detaljer

KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3

KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3 KONTORTIPSET TIlBuDSaVISNR. 3 7- TiLbudN GjLdr FrA. MAi TiL 3. juni 3. ALL PriSr r KS. MvA. Kjøp 4 få n gratis! Mrkmaskin Dymo Rhino 4 inkl. koffrt m/battri ladr og tap Få mrkjobbn unnagjort raskt og ffktivt.

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

Universitetet i Bergen Fysisk institutt

Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE 6 - vårn 999 Lortorikr i intrmntrin o prorlrin Univrittt i Brn Univrittt i Brn Fyik intittt FIE 6 - oppv nmmr 3 Nivårlrin rpp Jørn tø o nt Invld Ditzl :\Min dokmntr\fie6\opp3\fie6_l_rpport_3.doc Sit

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer