Bang, H. (2008). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol. 45, nr. 3, s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bang, H. (2008). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol. 45, nr. 3, s. 272 286"

Transkript

1 LITTERATUR Grunnet mangfoldet i tematikk for utviklingsprosjektet har vi ingen obligatorisk litteratur. I stedet er nedenstående forslag til litteratur som kan være aktuell for deltakernes ulike prosjekter. Veilederne bistår deltakerne i å velge relevant litteratur fra denne listen, eventuelt annen litteratur. Flere av bøkene og artiklene nevnt under er imidlertid svært gode og relevante for utøvelse av ledelse, og vi oppfordrer deltakerne til å sette seg inn i og benytte seg av denne kunnskapen. Tittel bok/artikkel Forfatter/Forlag Innhold Kommentar Tidligere obligatorisk basislitteratur Ledelse i helse og sosialsektoren Organisasjonsutvikling i sykehus Leadership in Organizations (6th. ed.) Effektivitet i lederteam hva er det og hvilke faktorer påvirker det? Leading change: Why transformation efforts fail Høst, T. (2005). Universitetsforlaget Sørås, I. (2007). Universitetsforlaget Yukl, G. (2006). Pearson/Prentice Hall Bang, H. (2008). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol. 45, nr. 3, s Kotter, J. P. (1995). Harvard Business Press, March/April, s

2 Structures in fives Mintzberg, H. (1983). Prentice Hall. Kap. 1: Foundations of Organization Design, s kap. 10: The Professional Bureaucracy, s Å endre bedriftskultur Bang, H. (2007). Impuls 1; Organisasjoner i endring, s Why should anyone be led by you? Goffee, R. & Jones, G. (2000). Harvard Business Review, September/Oktober, S Ledelse Managing Professional Intellect: Making the Most of the Best. Quinn, J.B., Anderson, P. & Finkelstein, S. (2000). Harvard Business Review. Ledelse Forslag til spesifikk litteratur Ledergruppene en underutviklet arena Covert leadership: Notes on managing professionals Gundersen, B.H. (2005). AFF lederbulletin Nr. 03 Mintzberg, H. (1998). Harvard Business Review, Nov Des, side Ledelse Ledelse Medical Leadership. A practical guide for tutors and trainees Spurgeon, P. og Klaber, B. (2011). BPP Learning Media Klinisk ledelse Medical Leadership. From the dark side to centre stage Spurgeon, P., Clark J. og Ham, C. (2011). Radcliffe Publishing Klinisk ledelse 2

3 The inconvenient truth about change management Motstand mot forandring, eller: 10 gode grunner til at du ikke klarer å endre en organisasjon The real reason why people won t change Going lean in health care Pasientfokusert redesign Ringerike Sykehus Keller, S. & Aiken C. (2009). McKinsey Quarterly Jacobsen, D.I. (1998), Magma Kegan, R. & Laskow Lahey,L. (2001). Harvard Business Review, November 2001 Miller, D. (2005). Institute for Healthcare Improvement: Innovation Series 2005 Endring og omstilling Endring og omstilling Endring og omstilling Organisasjon og organisering Organisasjon og organisering Organisasjonsbilder Morgan, G. (1988)., Kap. 1 Innledning, s , Kap. 2 Mekanisering tar makten, s , Kap. 6 Interesser, konflikt og makt, Kap. 7, Inn i Platons hule, s Oslo: Universitetsforlaget. Radical Change Attempt in Healthcare Competing logics in hospital mergers Choi, S. (2012). Ph.D. thesis, Karolinska Institutet Psykososiale faktorer i arbeidet Skogstad, A. (2000), s i S. Einarsen og A. Skogstad (red.) Det gode arbeidsmiljø. Fagbokforlaget. Making Sense of Organizations Weick, K. E. (2001). Kap. 1. Sensemaking in Organisasjon og organisering Om betydningen av ledelse ved sammenslåingen av Karolinska og Huddinge i Stockholm Kultur og arbeidsmiljø Kultur og arbeidsmiljø 3

4 Developing Effective Physician Leaders: Changing Cultures and Transforming Organizations Fra politikk til økonomikk. Den norske helsepolitikks utvikling det siste sekel Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet og den industrielle revolusjonen i helsevesenet Organisations: Small Structures with large Consequences. S Blackwell. McAlerney, Ann Scheck, (m.fl.). Spring Research and Perspective on Health Care. Vol. 83, No. 2 Berg, O. T. (2006). Tidsskrift for Den norske legeforening, Temahefte Fosse E. (2007). Kultur og arbeidsmiljø Helsepolitikk Helsetjenesten i fremtiden Forslag fra innledere m.fl. Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten Agenda FOU prosjekt, 2007 Møt media Arntyr, K. og Brenna, R. T. ISBN Samhandling Kommunikasjon og forholdet til media "På helsa løs? Når pressen tar pulsen på Helse Norge The management of meaning conditions for perception of values in a hierarchical organization Hafstad, A. ISBN Kirkhaug, R. (2008). Journal of Business Ethics Springer Kommunikasjon og forholdet til media Verdibasert ledelse i kunnskapsbedrifter 4

5 Best practices from Finland Hospitalsledelse en faglig disciplin Økonomi og helse. Perspektiver på styring DOI /s z. Holkeri Katju & Nurmi, Johanna (ed) (2004). Ministry of Finance Bendix, H., Jørgensen, P., Digmann, A M. og Pedersen, K. M. (2008). Børsens Forlag Pettersen, I. J., Nyland, K. og Magnussen, J. (2008). Cappelen Fra Norden Fra Norden Helseøkonomi Management of the Absurd Richard Farson (1997). Touchstone Om ulike paradokser i lederskap som kan egne seg til refleksjon Forslag fra Christer Mortensen, spesialrådgiver HR, Helse Sør Øst RHF The Change Handbook (2nd ed.) Holman, P., Devane, T, og Cady, S. (2007). Berrett Koehler Publishers How to make meetings work (6th ed.) Doyle, M. og Straus, D. (1993). Berkley Publishing Group. Storgruppemetodikk Hvordan lede møter Inneholder en vaskeseddel for alle metodene som beskrives mht. hva de passer best til og hva de ikke bør brukes til. Et must for ledere Influence: Science and practice (5th ed.) Cialidini, R. (2008). Pearson Påvirkning Leseverdig Forslag fra Berit Ledelse en helhetlig modell Tor Høst /Universitetsforlaget Enkel fremstilling av flere teoretiske modeller og Enkel fremstilling, mangler nok litt 5

6 Antonsen, seniorrådgiver, HR senteret, UNN HF perspektiver på ledelse. Gir en bra oversikt og innblikk i så vel teori, modeller som aktuelle forfattere. Folkeskikk og uskikk på jobben Jan Atle Andersen/ Kolofon Omhandler konfliktbehandling på arbeidsplassen. Modeller, metoder. Kommunikasjonsregler. breddeperspektiv, men jeg oppfattet at dere skal ha ett avsnitt, så den kan la seg bruke! Sentral dersom relasjonsperspektivet er viktig i din oppgave. Psykologi i organisasjon og ledelse Geir og Astrid Kaufmann/Fagbokforlaget Gir en bred og oversiktlig innføring i organisasjonsog lederpsykologi fra flere perspektiver. Anbefales! Lettlest og oversiktlig. Organisasjonsendringer og endringsledelse Dag Ingvar Jacobsen/Fagbokforlaget Gir en god oversikt og gode modeller og oppskrifter over et meget aktuelt tema. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser Bård Kuvaas/Fagbokforlaget Omhandler evidensbasert HR på en oversiktlig og grei måte. Lederutvikling situasjon virkemidler belønning Morten Emil Berg/Cappelen Akademisk Forlag Omhandler teorier, virkemidler, utfordringer og suksessfaktorer i Litt lett generell bok som kan favne flere 6

7 ledelse. Lettlest, oversiktlig, bra modeller. perspektiver. Intern kommunikasjon planlegging og tilrettelegging Bente Erlien/Universitetsforlaget Gir en bra innføring i intern kommunikasjon ifht hva som kan være viktig og hvordan det kan gjøres. Ledelse, organisasjon og kultur Torodd Strand/Fagbokforlaget Omfattende og interessant bok om ledelsesfaget, teori, kontekst, virkning og utvikling. Lederskap spiller det noen rolle? Øyvind M Lund/Forskningsrapport 5/2005 BI Sammenfatning av 100 års forskning på ledelse gjengitt på en bra måte. Anbefales! Fra prat til resultat Gunnar Ekman/Abstrakt Hvordan delta i den naturlige kommunikasjon på arbeidsplassen og vinne tillit. Perspektiver på ledelse Øyvind Lund Martinsen Artikkelsamling på norsk som på en god måte dekker sentrale emner innenfor fagfeltet ledelse. Strategisk endring og organizational Haugland og Helle/NHH Interessant empirisk studie av Widerøe i en strategisk 7

8 commitment endringsprosess. Relasjonskompetanse hvorfor det? Jøri Gytre Hoverak/Magma nr God og lettlest artikkel om relasjonsledelse. Relasjonsledelse Jan Spurkeland Hvordan organisasjoner fungerer Dag Ivar Jacobsen og Jan Thorsvik/3. utgave/fagbokforlaget Grundig innføring i organisasjonsteori på en pedagogisk måte. På randen av ledelse en veiviser i førstegangsledelse Frode Haaland og Frode Dale/Gyldendal God bok som på en tydelig måte redegjør for muligheter, veivalg og fallgruber i ledelsesfaget. Aktuell både for de som har vært ledere lenge og for førstegangsledere. Andre søkemotorer på nettet/lenker; earch.html (søker blant publikasjoner fra 4 universitet) 8

9 rch /category4078.html Her vil du se at du har tilgang til ; Psychinfo og Bibsys ASK Forskdok er en del av Bibsys. 9

Utviklingsprosjekt: Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør

Utviklingsprosjekt: Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør Utviklingsprosjekt: Kvalitetssikring av utredning og behandling i Avdeling Sør Nasjonalt topplederprogram Geir Øyvind Stensland Tromsø 22.04.10 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Avdeling

Detaljer

KURSBESKRIVELSE RLE3100 Relasjonsledelse

KURSBESKRIVELSE RLE3100 Relasjonsledelse KURSBESKRIVELSE RLE3100 Relasjonsledelse 1. Studium/studier Bachelor i Hotell- og relasjonsledelse Bachelor i Markedsføring og internasjonalisering Bachelor i Markedsføring og salgsledelse Bachelor i Reiseliv

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Studieplan for Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse Studietilbud... 3 Studiets hovedmålsetning... 3 Målgruppe og opptakskrav...

Detaljer

LIVET SOM NY LEDER. Et underkommunisert tema

LIVET SOM NY LEDER. Et underkommunisert tema LIVET SOM NY LEDER Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innen førstegangsledelse og lederskifter. Han har bakgrunn fra Forsvaret og har en Mastergrad i ledelse ifra BI. Han er medforfatter

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Mange endringer som finner sted i arbeidsorganisasjoner

Mange endringer som finner sted i arbeidsorganisasjoner Når medarbeidere må lede hverandre - organisasjonsendring mot mer medarbeiderledelse Carl Cato Wadel Mange organisasjoner har foretatt endringer som innebærer en nedbygging av hierarkiet og organisering

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

Det gode liv på arbeidsplassen

Det gode liv på arbeidsplassen www.humanagement.no Det gode liv på arbeidsplassen Side 1 av 6 Det gode liv på arbeidsplassen Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Det vesentlige ved lykken er ikke

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Utviklingsprosjekt: Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Nasjonalt topplederprogram Bente Krauss Tønsberg, 23. april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

Motivere, eller ikke?

Motivere, eller ikke? 09/12 Rapport Report Motivere, eller ikke? Hvordan motiveres og demotiveres våre viktigste ansatte? Tormod Gjerde Opdal Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N

Detaljer

The Balanced Scorecard: A brief overview of the research literature

The Balanced Scorecard: A brief overview of the research literature MPRA Munich Personal RePEc Archive The Balanced Scorecard: A brief overview of the research literature Dag Øivind Madsen and Tonny Stenheim Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Handelshøyskolen BI August

Detaljer

Overføring av læring. Tor Busch Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning

Overføring av læring. Tor Busch Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning Overføring av læring Tor Busch Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for økonomisk-administrativ utdanning Publisert: Nordisk Pedagogik, 1994, nr. 2, 87-100. Abstract Transfer of training is of great concern

Detaljer

Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning.

Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning. ARBEIDSNOTAT 24/2005 Bjørn Stensaker, Ingvild Marheim Larsen og Svein Kyvik Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning. Et diskusjonsnotat utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen

Detaljer

Hvordan skape innovative nettverk?

Hvordan skape innovative nettverk? Artikkelen er publisert i Magma i oktober 2008 med fokus på innovasjon, referanse: Gausdal, A. H. (2008) 'Hvordan Skape Innovative Nettverk?' Magma, 11, 5, 53-63. Hvordan skape innovative nettverk? Av:

Detaljer

Organisasjonskultur: AKTIVUM ELLER BARRIERE FOR RADIKAL INNOVASJON OG TRANSFORMASJON? F

Organisasjonskultur: AKTIVUM ELLER BARRIERE FOR RADIKAL INNOVASJON OG TRANSFORMASJON? F MAGMA 0814 FAGARTIKLER 35 Organisasjonskultur: AKTIVUM ELLER BARRIERE FOR RADIKAL INNOVASJON OG TRANSFORMASJON? F TORE HILLESTAD er dr.oecon fra Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Han er for tiden

Detaljer

Du må vite hvordan kassaapparatet virker: En kvalitativ studie om endringer i et poliklinisk tjenestetilbud innenfor psykisk helse for voksne

Du må vite hvordan kassaapparatet virker: En kvalitativ studie om endringer i et poliklinisk tjenestetilbud innenfor psykisk helse for voksne Fagartikkel Øystein Dimmen Helse Møre og Romsdal HF Atle Ødegård Høgskolen i Molde Kontakt atle.odegard@himolde.no, tlf. 71 21 40 14 Du må vite hvordan kassaapparatet virker: En kvalitativ studie om endringer

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

PersonalForum. Tiltrekke - Utvikle - Beholde

PersonalForum. Tiltrekke - Utvikle - Beholde PersonalForum Tiltrekke - Utvikle - Beholde Quality Hotel Tønsberg Tønsberg 15. - 17. november 2011 Velkommen til PersonalForum 2011! Kunsten å samles PersonalForum. Litt gammelmodig i navnet, men med

Detaljer

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

Lederskapsfilosofi og filosofi for ledere En nødvendighet for godt lederskap?

Lederskapsfilosofi og filosofi for ledere En nødvendighet for godt lederskap? 1 Lederskapsfilosofi og filosofi for ledere En nødvendighet for godt lederskap? Leif-Runar Forsth og Bodil Nordvik www.ipo.no www.humanagement.no 1 Hvorfor bry seg om lederskap? Det finnes knapt noen avis

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF

Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF Utviklingsprosjekt: Etablere en god kommunikasjonskultur blant ledere på Sunnaas sykehus HF Nasjonalt topplederprogram Nina Olkvam Oslo, 20. april 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer