SONDREPOSTEN. Medlemsblad for Landsforeningen For Amputerte (LFA) 01/05 8. Årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONDREPOSTEN. Medlemsblad for Landsforeningen For Amputerte (LFA) 01/05 8. Årgang"

Transkript

1 SONDREPOSTEN Medlemsblad for Landsforeningen For Amputerte (LFA) 01/05 8. Årgang INNHOLD i 01/05: s.3: Åpning av det nye SHOPIES MINDE ORTOPEDISENTER s5: Dr. Rickard Brånemark og Erik Ax på på tur i Kina og Japan s6: Julemøte i LFA Oslo og Akershus s.6: Ny layout i Sondreposten s7: LFA Telemark sitt stiftelsesmøte, s8: Vi søker deltakere til medisinsk klinisk studie for låramputerte s9: Hjernen styrer håndprotese s11: Utstilling i Gøteborg Medisin 2004 s12: Visningstur til Vestjylland Vær så god! Ta gjerne med deg bladet hjem!

2 LEDER Kjære LFA-medlem og Sondrepostleser Tiden går og det er blitt år 2005 GODT NYTT ÅR alle sammen. Det har skjedd forskjellige ting siden sist som jeg har fått delta på, dette finnes andre steder i bladet. Allikevel vil jeg her i denne leder få gratulere med nytt lokallag av LFA i Telemark og rette en takk til Tom Christensen, Bjørn D. Thorsen og Wenche Knudsen som har gått i front for å få dette til. Julen er over og jeg håper dere har hatt en god jul sammen med familie og venner. Det er allikevel, når jeg skriver dette umulig og ikke tenke på det som har hendt i sør øst Asia med alle de omkommende og skadede og pårørende som har store lidelser, slike katastrofer setter seg fast i sjela og får en til å tenke på hvor bra vi har det her i Norge. Det er også godt å se den givergleden som Norge i sin helhet har vist for å hjelpe. Jeg håper at det var arrangert julesammenkomster i de fleste lokallag slik som det ble gjort i Oslo og Akershus, jag var der og dere finner mer annet sted i bladet. Jeg kommer gjerne til andre lokallag, slik kan vi sammen og med fornyet energi optimistisk få fart på videre framdrift i LFA. Jeg vil med dette meddele at det er bestemt i styremøte at LFA skal ha sitt årsmøte på Gardermoen den 5. og 6. mars og håper flest mulig setter av tid for dette og møter opp slik at vi kan legge videre planer og lære hverandre bedre og kjenne. Dette har stått i Sondreposten tidligere men jeg gjentar dette igjen med håp om hjelp. Sondreposten er et viktig ledd i markedsføringen av LFA og det er viktig at vi får inn stoff som er interessant for mange, derfor ber jeg innstendig om bidrag, store som små er velkommen. Sigbjørn Rønning har påtatt seg redaktør jobben og ser gjerne at postkassen fylles med bidrag Vi savner innlegg! Jeg takker for nå og håper der får glede av denne Sondreposten Jeg avslutter her med ønske om et riktig fremgangsrikt godt og Nytt År. Erik Kontakter: Leder (og kontakt i Buskerud): Erik Ax Tlf: , Mob: e-post: Oslo / Akershus Per Hovden Tlf.: Mob.: E-post: Agder Arne Randolf Larsen Tlf: Østfold Kari Jansen Tlf.(p): Telemark Tom Christensen Tlf Mob: Oppland Bjørg og Ole Taiet Tlf.(p): Møre og Romsdal Alvhild Kvamme Iversen Tlf.: Mob.: Hedmark Randi Mellem Tlf.(p): Trøndelag Bjarne Aftret Tlf e-post: PS! For flere kontaktpersoner, se : Styre og stell / Lokallag... Eller kontakt Norges Handikap Forbund Tlf el. se: Redaktør: Sigbjørn Rønning Tlf , Mob e-post: Annonser (og kontakt Hordaland): Jorunn Svanevik Tlf: Mob: e-post: Trykk: Grafisk Trykk AS Tlf

3 Åpning av det nye SHOPIES MINDE ORTOPEDISENTER Direktør Håkon Styreleder i Fagansvarlig Det nye Spesialrådgiver Erik Ax gratulerer Jensen ønsker Sophies Minde gruppeleder SOPHIES MINDE Aker Universi- med nytt senter alle velkommen Ortopedi Torund ortopeditekniker ORTOPEDISENTER tetssykehus Aass Taraldrud Per Bjørge Solveig Fretland gratulerer toastmaster gratulerer Erik overrekker Nils Odd Lars Erik Ståhl mottar Situasjonsbilder fra mottakelsen en plakat med Tønnevold fra blomster på vegne av gratulasjoner Momentum ventilasjonsentrepenøren fra LFA overrakte Randem og Hubert en blomst Serveringen var perfekt Interesserte Mange Dr. Per R. Lerud og Dr. Johan tilhørere fikk blomster Emil Lange og Erik Ax i samtale om osseointegrasjon Ortopediing. Jørgen Lyse fine lokaler Patric Giovanti og Avd. Interesserte gjester Dons i fullt arbeid leder Rune Nilsen bruker nye lokaler i samtale Det var riktig hyggelig å få delta på denne åpnings seremonien på Sophies Minde Ortoped AS. Dere som bruker dette stedet vil få stor glede og nytte av de tjenester dere får i de nye trivelige lokalene. Hilsen Erik AX 3

4 Annonse En hustavle av Arnulf Øverland Det er en lykke i livet Som ikke vendes til lede Det at du gleder en annen Det er den eneste glede Det er en sorg i verden Som ingen tårer kan lette: Det at det var for sent Da du skjønte dette Ingen kan resten av livet Stå ved en grav å klage Døgnet har mange timer Året har mange dage. 4

5 Dr. Rickard Brånemark og Erik Ax på tur i Kina og Japan Jeg var så heldig å få være med på en demonstrasjonstur til Kina og Japan sammen med Dr. Rickard Brånemark, vi besøkte forskjellige sykehus og avsluttet med en utstilling i Nagano i Japan Det ble servert mye ny og spennende mat på nye og opplevelsesrike måter Foredrag ble holdt og sertifikater og priser ble delt ut Sake skulle serveres i trebokser og sake dunken skulle åpnes med treklubbe Stor interesse for titanskruen og C-legg 5

6 Julemøte i LFA Oslo og Akershus. Jeg hadde gleden av å få delta som gjest på dette møtet, som ble en meget hyggelig kveld. Møtet ble avholdt i fint pyntede lokaler i Lærings og Mestringssentret på Aker sykehus. Deltagelsen var bra, hyggelig mottagelse med servering av gløgg. Etter at alle hadde funnet sine plasser ønsket Per velkommen og velkommen til bords. Det ble servert ribbe, medisterkake og pølse med tilbehør, som det sømmer seg på et godt julemøte. Etter maten hilste jeg fra landsforeningen sentralt og sa noen ord om hva vi driver med. Torgils Moe leste fortalte dikt og historier til alles glede. Det hele avsluttet med trekning av meget fine gjenstander. Se for øvrig bilder Leder LFA Oslo og Akershus Torgils Moe leste dikt og Seksjons overlege Per Hovden ønsket velkommen fortalte historier til alles glede Per J. Lerud Hilsen Erik Ax Ny layout i Sondreposten NHF har gjort et stort arbeid med å hjelpe alle sine organisasjonsledd til å få et bedre og mer helhetlig preg over sine presentasjoner. Den viktigste endringen er at Sondre-logoen heretter alltid skal ha med seg logoen fra NHF. Dette vil heretter gjelde alle steder der vår logo skal brukes! Sondrepostens redaktør og leder har vært på kurs for at vi kan tilpasse oss dette. Dette nummeret var allerede kommet langt på vei da vi fikk våre nye impulser, så vi håper å få et mer gjennomført resultat neste gang. Også nettstedet vil få en ansiktsløftning som gjenspeiler dette. Red. 6

7 LFA Telemark sitt stiftelsesmøte på Grenland Data AS Tom Christensen åpnet møte kl 18:10 med å ønske velkommen. De hadde invitert flere gjester til møtet. Erik Ax, leder i Landsforeningen for Amputerte som holdt et fint foredrag om LFA. Arnt Einar Litsheim, Regionskontoret Oslofjord vest fortalte om NHF og regioner og hva de kan bistå med. Her kommer det et utklipp av LFA Telemark sitt første referat. Har vi noen Fordeler av å stå som medlemmer under NHF? Det vil alltid være godt å ha en interesseorganisasjon som paraply over oss. I mange spørsmål om hjelp mot myndigheter og andre foretagender er det bra å vite hvor en kan henvende seg. Det er en plass vi får hjelp til oppstart og registrering av vår forening Her får vi vite hvordan prosedyrene for LFA, Telemark bør være, Årsmøte, papirarbeide for registrering. Spørre på kontoret. Vi hadde også med oss en av medlemmene i regionsstyret Jan Ove Olsen. Som også disponerer lokaler i Batalions veien på Tufte. Han vil også være behjelpelig med oversikt på hvor vi kan søke om midler. Så var det Teknomed sin tur. Dette er et senter for protesetilpassning i Sandefjord. De har pasienter fra flere fylker. Og driver på flerfaglig plan. Teknomed har gode kontakter i hele landet, også i Sverige og Danmark. Firmaet er i hovedtrekk, spesialister på benproteser / benampurterte. Men er også behjelpelige med armproteser og kontakter / videreformidler dette. Teknomed hadde med seg en liten mini utstilling på møte, slik at det var mulig å se litt på andre løsninger av nyere proteser. Her har det skjedd ganske mye på kort tid. Teknomed sponset vårt møte med litt å spise (pizza) Etter en liten matpause og debattrunde ca Kl 20:30 fikk vi valgt et interim styre som vil forsøke å ta seg av driften av laget frem til et lovlig valgt styre på årsmøte kan ta over driften. Interim styret skal registrere lokallaget i Brønnøysund registrert. Interim styret består av følgende personer. Kontaktperson: Tom Christensen tlf / Bjørn D. Thorsen / Wenche Knudsen / Ann Kari Nilsen / Per Thorbjørnsen / Oppgave. Gåskole på gamle Luther - Hvem sjekker dette? Tom takket for deltagelse og bistand til gjennomføring av LFA, Telemark sitt første offisielle møte. Arnt Einar Litsheim 18 personer var møtt frem Jon Andersen Teknomed presenterer deres tjenester Erik Ax Annonse 7

8 VI SØKER DELTAKERE TIL MEDISINSK KLINISK STUDIE FOR LÅRAMPUTERTE Vi søker etter lårprotesebrukere til å delta i et prosjekt som har som mål å bedre protesefunksjonen. Prosjektet gjennomføres ved universitetsklinikken på ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. KRAV TIL DELTAKELSE Være amputert på midtre del av låret. Du kan ikke være amputert pga. dårlig blodsirkulasjon eller diabetes. Alder år. Ha vært protesebruker i minimum 2 år. Vanligvis ikke bruker av ganghjelpemidler innendørs. Ikke andre sykdommer eller skader som påvirker gangfunksjonen. Dersom du er interessert kan du for nærmere informasjon kontakte ortopediingeniør Svein Sivertsen, TOV AS, St. Olavs Hospital, Trondheim på Tlf eller 32. TIDSASPEKTET: Deltakelse i pilotprosjektet innebærer ca. 6 reiser til St. Olavs Hospital i Trondheim i i en mnd. periode. 1. forundersøkelse 2. operasjon 3. tre etterkontroller; 6, 9 og 12 mnd. Etter operasjon/protesetilpasning Tilpassing av protesen kan utføres av et lokalt verksted som er tilknyttet prosjektet Det må påregnes en periode på 2 mnd fra operasjon til protesetilpasning. Alternativt kan du ta kontakt med din egen ortopediingeniør eller lege som vil kunne henvise deg videre. DAGENS METODER Tradisjonelt vil vektbæringen i en protesehylse for låramputerte foregå rundt bekkenets sitteknute. Protesehylsen går således høyt opp i lysken. Svært lite vekt bæres på stumpeneden, der lårbenet ofte er spisst og uten særlig god bløtdelsdekning. Forankringen av lårprotese kan løses på ulike måter. Tidligere var det mest vanlig å bruke et hoftebelte som oppheng. En annen løsning er forankring med vakumventil ( suge-protese ). Ulike former for lainere, for eksempel silikon-hylser, er også blitt mer og mer vanlig å bruke. NY METODE I en pilotundersøkelse ønsker vi å påvise at innsetting av en titankondyle i lårbensenden vil kunne gi en endebærende, rotasjonsstabil og godt forankret amputasjonsstump og en kortere, mer åpen og mindre omfattende protesehylse. Metoden skal således kunne føre til bedre protesefunksjon for låramputerte. Den nye stumpfasongen gir mulighet for: 1. stumpendebæring av kroppsvekten 2. forankring uten at protesen siger av stumpen 3. rotasjonsstabilitet 4. enklere protesehylser Sentralt i selve konseptet er forankringskondylen. Den er produsert i titan, et materiale kroppen ikke frastøter 2. Kirurgene lager et lite snitt i stumpenden og frigjør lårbenet. 3. Forankringskondylen sementeres fast i lårbenet. (Artikkelen fortsetter s. 12) 8

9 Hjernen styrer håndprotese Håndproteser med full bevegelighet som styres fra hjernen via nerveceller. Science fiction? Ved Universitetet i Oslo er arbeidet med å lage en prototyp i full gang. ANETTE MELLBYE (Artikkel i Aftenposten 7. desember 2004) Hjernestyrt. Ca nordmenn har amputert en arm. De tilgjengelige protesene på markedet erstatter få av menneskehåndens avanserte funksjoner. De kan gripe og ta. Ikke føle, gripe med stor styrke, eller utføre presise og kompliserte bevegelser. De er ofte tunge og keitete. Et forskerteam ved Institutt for Informatikk ønsker å bedre protesenes funksjonalitet, skriver forskningstidsskriftet Apollon i neste utgave. Teamet består av professor Mats Høvin, førsteamanuensis Oddvar Søråsen, hovedfagsstudent Lena Gaarder og professor Dag Wisland. De jobber med å lage en arm som kan føle, kjenne temperatur og vris nesten like mye som en vanlig arm. - Målet er en protese som er kontrollert av hjernen på vanlig måte, sier Wisland. Forskerne regner med at den er på markedet om seks år. - Prosjektet er ambisiøst. Den største utfordringen er å sortere nervesignaler, og skape kontakt mellom disse og den kunstige hånden. Ennå vet man ikke hvilke nerver som gjør hva, i tillegg varierer det trolig fra person til person, sier han. Sensorer, som er en tusendels millimeter store, kobles til elektroniske kretser, som igjen skal videreformidle signaler til nervesystemet. Fingerferdig. Første finger er klar på det som skal bli en hel robot-hånd. FOTO: BENT ARE IVERSEN - Fordi hjernen kontrollerer armen, skal det være mulig å plukke opp et egg akkurat så hardt at egget hverken glipper eller knuses, sier Wisland. Sensorene skal støpes i silikon. Utseendet viktig - At hånden ser pen ut, er viktigere for mange funksjonshemmede enn at den fungerer bra. Det forklarer hvorfor proteseprodusentene er dyktige til å lage proteser med naturtro utseende, mens det er langt igjen før de fungerer optimalt, mener han. - Vi vil lage en protese som kombinerer kunnskapen om godt utseende, med vår kunnskap om funksjonalitet, sier Høvin. Flere sensorer plasseres i hver finger, slik at brukeren kan kjenne bevegelse, trykk, vibrasjon og temperatur. FREMTIDENS HÅNDPROTESE Kunstige muskler i stedet for motor Full bevegelighet, veier lite Styres direkte av nervesignaler fra hjernen Kan føle trykk, berøring, vibrasjon, temperatur Lærer selv å tilpasse seg brukeren Kan ta imot og sende nervesignaler Lydløs - Sensorene plasseres også på bøyningspunkter i hånden, slik at man kan føle om fingeren er bøyd eller ikke. Den skal registrere vibrasjon, for eksempel når noen stryker over hånden, sier han. I stedet for motor brukes kunstige muskler. Musklene er laget i hukommelsesmateriale som trekker seg sammen når det utsettes for strøm. Gjengitt med tillatelse fra Aftenposten 9

10 Annonse 10

11 Utstilling i Gøteborg Medisin november var Rolf Nygård og jeg invitert til å være med Integrum, Dr. Rickard Brånemark sitt firma for å presentere dette med benvevsforankret protese. Rolf sin oppgave Nr.1 var å klatre på en klatrevegg for å vise at dette var mulig med denne type protese feste. Min hovedoppgave var å stå på et sentralt sted å holde mitt foredrag 2 til tre ganger om dagen, opplegget var slik at Rolf åpnet med en klatretur, så holdt jeg foredraget på ca. 20 minutter og Rolf avsluttet med en ny klatretur. Det var alltid mye folk som strømmet til når vi var i aksjon, dette var gøy. Resten av tiden gikk med for oss begge, til å prate med folk, skru benet av og på, til alles forbauselse og forundring over hvor fint og enkelt dette virket. Her står Rolf og jeg på standen sammen med Anna Karin Rickard Brånemark sin sekretær, Klare til å ta i mot spørrelystene gjester Rolf i farta Erik Annonse Forebyggende medisin En mann kom til legen og klaget over problemer med hjertet. Legen undersøkte ham grundig og fant ut at det ganske riktig sto dårlig til. - De burde ha kommet til meg for 25 år siden! Sa legen bryskt. - Det gjorde jeg da også, doktor, sa mannen. - Men den gangen var du militærlege og beskyldte meg for å være hypokonder 11

12 Forts. VI SØKER DELTAKERE... s Stumpen sys igjen og endrer fasong som følge av implantatet. Stumpen surres deretter i en periode. 5. Figuren viser snitt av låret med forankringskondylen innsatt. 6. Forankringskondylen kan konstrueres slik at stumpen kan forlenges. Visningstur til Vestjylland Var jeg invitert med på visningstur til Vestjylland av Fjord Line i Bergen og Danmarks turistkontor. Dette er en tur jeg kan anbefale og har laget en form for reiseskildring med internett henvisninger til de forskjellige kontakter og de stedene vi besøkte. Følgende var invitert og var et meget hyggelig reisefølge Hege Bastholm foreningen fra muskelsyke FFM/FFO med ledsager Lotte Eriksen. Knut- Tore Forberg Norges Handikap Forbund Sørvest med ledsager Sven Erik Samuelsen. John Terje Knasbø fra Multipple Sklerose MS/FFO. Samt meg selv, Erik Ax fra landsforeningen for amputerte LFA Danmarksturist kontor (www.visitdenmark.com)og Turistgruppen i Vestjyllands(www.tgv.dk) sitt mål/hensikt med denne turen var å vise tilgjengeligheten i Vestjylland for funskjsonshemmede (www.visithandicapguide.com) med Fjord Line som transportør.( ) Vestjylland er det område som er kommet lengst i Danmark med å synliggjøre handikapvennlige overnattingssteder og severdigheter. I samarbeid med 7 brukergrupper har man registrert informasjon, om hvor handikapvennlige ca 575 natur- og menneskeskapte severdigheter og overnattingssteder i regionen. Vi møttes under det danske flagg i avgangshallen på Skoltegrunnskaien av to blide reiseledere; Sara Dornonville de la Cour fra Danmarks turistkontor og Elisabeth Støle fra Fjord Line. Vi ble geleidet om bord og innkvartert i behagelige hensiktsmessige lugarer, blant annet handikap lugarer for de som hadde behov for dette. MS Fjord Norway la presis fra kai kl 17:00.(www.FjordLine.com) Vi møttes så i konferanserommet for briefing av programmet og sikkerheten ombord. Våre hyggelige vertinner på turen Elisabeth Støle presenterte først en kort presentasjon om selskapet og programmet. Deretter fikk vi meget nyttig informasjon av Sikkerhetsoffiser Ulrik Breivik og av Hotell Manager Helge Möller. De gav oss informasjon om beredskapsplaner, brannsikring, evakuering, mønstringsposter og fasiliteter for funksjonshemmede m.m. Etter en velfortjent hvil, ble vi servert 3 retters surprise meny i restaurant a la carte Bergensfjord. Vi avsluttet kvelden i hyggelige omgivelser i club Navigator og våre snille reiseledere spanderte fra baren Etter ankomst i Hanstholm, ble vi møtt av Malte Nilsen fra Turistgruppen Vestjylland og sjåfør Bjarne Hansen fra Billum busser (www.billumbusser.dk). Herfra gikk turen sydover til Thyborøn, hvor vi besøkte Kystcenteret (www.kystcenteret.dk) hvor vi fikk guidet tur og frokost. Her så vi hvordan kystlinjen kan forandre seg fra havets enorme krefter. Dette var et opplevelsessenter hvor man selv kunne delta aktivt. For mer informasjon se hjemmeside. Deretter satt vi kurs mot Ringkøbing hvor vi besøkte ROFI Centeret, et femstjerners vandrerhjem (www.rofi.dk). Her finnes alle muligheter for alle typer aktiviteter også tilpasset funksjonshemmede. 12

13 Vandrerhjemmet har handikaprom og selskap og kurs muligheter. Centeret planlegger også en svømmehall. Besøket avsluttet vi med bowling. Herfra gikk turen til Hotell Fjordgården (www.hotelfjordgaarden.dk) hvor vi ble møtt av hotelldirektør Peder J. Madsen som ønsket oss velkommen. Stort fint hotell hvor alt ligger på en flate med gode parkeringsmuligheter, restaurant, vandland. Hotellet var egnet for funksjonshemmede, men de fleste rom hadde badekar. Her kan man om ønskelig ved booking reservere rom med dusj. Vi avsluttet kvelden med 4 retters middag Neste dag gikk turen videre til Hvidbjerg Strand Feriepark ved Blaavand. Her fikk vi se hvordan forholdene var lagt til rette for funksjonshemmede, med rampe helt ned til sjøen.(www.hvidbjerg.dk) Dette er en femstjerners campingplass med muligheter for å leie sommerhus, i tillegg har ferieparken en stort badeland og gode tilbud til barnefamilier. Deretter kjørte vi videre til Musikkhuset i Esbjerg (www.mhe.dk) hvor vi fikk omvisning, og en deilig lunsj i restauranten, Kunst-paviljongen. Videre fortsatte vi til Fiskeri og Sjøfarts museet( i Esbjerg. Her var alt tilrettelagt for alle funksjonshemmede. Konklusjon: Esbjerg er vel verdt et besøk! Deretter satte vi kursen til Hvide Sande (www.feriepartner.dk), hvor vi sjekket tilkomsten til stranden. Godt tilrettelagt med kjøreramper helt ned til sjøen. Like i nærheten lå slusehusene i Hvide Sande hvor vi skulle tilbringe den siste natten i Vestjylland. Der ble vi innkvartert i seksmanns slusehus, av meget høy standard. Husene var utstyrt med sauna, spabad, to soveværelser med dobbelseng. I tillegg fantes det som standardutstyr: Tv, video, DVD, bærbar pc, nett tilkobling, fullt kjøkken utstyr. Husene har panorama utsikt, og bra tilrettelagt. Dagen ble avsluttet med et gourmet måltid på restaurant Sandgaarden i Søndervig. (www.kurtkjaer.dk) Frokost ble servert fra kl 09:00 av våre kjære reiseledere. Under frokosten viste Malte Nilsen fra Turistgruppen Vestjylland oss deres gode Internettside (www.visithandicapguide.com) hvor man bla. kunne forhåndsbestille hjelpemidler etter behov. Denne websiden inneholdt også informasjon om de ulike overnattingsstedene og opplevelsessentrene vi besøkte. Danmarksturist kontor (www.visitdenmark.com)og Turistgruppen i Vestjyllands(www.tgv.dk) mål/hensikt med denne turen var å vise tilgjengeligheten i Vestjylland for funskjsonshemmede (www.visithandicapguide.com) med Fjord Line som transportør.(www.fjordline.com) Vestjylland er det område som er kommet lengst i Danmark med å synliggjøre handikapvennlige overnattingssteder og severdigheter. I samarbeid med 7 brukergrupper har man registrert informasjon, om hvor handikapvennlige ca 575 natur- og menneskeskapte severdigheter og overnattingssteder i regionen. Kontaktpersoner: Elisabeth Støle TEL: Sara de la Cour TEL: Fjord Line: Danmarks turistkontor Flere steder med bra tilgjengelighet til stranden Kafferast på turen Bra servering og god mat hele turen Bra hotellstandard hele veien Hilsen Erik 13

14 Annonse 14

15 Ja, jeg melder meg inn i Landsforeningen for Amputerte (LFA) Medlemskap i LFA er åpent for alle, amputerte, pårørende og andre interesserte. LFA er tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF). Et av NHF s hovedmål er full deltagelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Medlemmer i LFA blir automatisk medlemmer av NHF, og har de samme medlemsfordeler. Medlemskontingenten er Kr. 270 pr. år, øvrige medlemmer i samme husstand og studenter Kr Medlemsskap i lokallag av NHF er gratis, men må tegnes separat. Fyll ut skjemaet og send det til: Landsforeningen for Amputerte, Postboks 9217, Grønland, 0134 OSLO Navn:.Fødselsår:. Adresse: Postnr./Sted.. Funksjonshemmet: Ja/Nei Interessemedlem: Ja/Nei Husstandsmedlem: Navn:..Fødselsår:. Adresse:. Postnr./Sted:.. Pårørende: Ja/Nei Interessemedlem Ja/nei Tilleggsmedlemskap: Ja/Nei Organisasjonsledd. Alle nye medlemmer under 30 år får automatisk medlemsskap i Norges Handikapforbunds Ungdom, med mindre de reserverer seg. Sett kryss her Nei jeg ønsker ikke medlemsskap i NHFU. Stygg blemme En ung lege hadde nettopp åpnet praksis. Da en mann kom inn på kontoret, tenkte legen han skulle imponere ham. Han grep telefonrøret og sa: - Dessverre, jeg har det så travelt at jeg tror ikke jeg kan finne ledig tid til Dem. Så la han på røret, kikket bort på den besøkende og sa: - Hva ønsker De? - Jeg kommer fra Telenor og skal koble til telefonen Deres. 15

16 B-blad Returadresse: Landsforeningen for Amputerte (LFA) Postboks OSLO Annonse.

Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten!

Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten! Medlemsblad for Landsforeningen for Amputerte (LFA) Nr. 2-2004 Tilsluttet Norges Handikapforbund 7. Årgang Hat kan ikke fjerne hat! - det kan bare kjærligheten! En drøm ble virkelighet for Jorunn i Bergen.

Detaljer

Amputasjonsforum Nr. 2 / 2009 HØST

Amputasjonsforum Nr. 2 / 2009 HØST AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr. 2 2009 HØST Høsten den er her, det mørkner så fort, dagen blir kort, og jeg får mindre gjort. Men høsten er vakker i sitt fargeflor, og bladene

Detaljer

Amputasjonsforum Nr. 2/2012 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13. Tid for padling. Foto: JAS. www.lfa.

Amputasjonsforum Nr. 2/2012 AMPUTASJONSFORUM. Medlemsblad for arm- og benamputerte. Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13. Tid for padling. Foto: JAS. www.lfa. AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 2 / 2012 Blad nr. 13 Tid for padling Foto: JAS www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2012 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470 Slemmestad

Detaljer

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu

3/2006. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu 3/2006 medlemsblad for momentum foreningen for arm og benprotesebrukere Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det www.momentum.nu LIVSGLEDE 3/2006 Utgiver: MOMENTUM, Postboks 49 Skøyen

Detaljer

Livsglede 4/ Vårt livsglade Æresmedlem. (Ta gjerne bladet med deg og la også andre få se det) MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN

Livsglede 4/ Vårt livsglade Æresmedlem. (Ta gjerne bladet med deg og la også andre få se det) MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN Livsglede 4/ 2005 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE Vårt livsglade Æresmedlem (Ta gjerne bladet med deg og la også andre få se det) Knäleder ProLimb KenDall A72H innovativt

Detaljer

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner Nr. 4, 2014 24. årgang God Jul LFS hos Fysiakos En pårørende forteller Vikersund Bad reåpner SLAGordet nr. 4/2014 1 Lederen Kjære leser, 2014 ble et hektisk år og 2015 blir neppe roligere. Det er moro

Detaljer

nesten på høyde med snøhetta 14-18 en dansk-svensk-norsk prisvinner 10-11 toppidrettskvinne på heltid - og på ett bein 21

nesten på høyde med snøhetta 14-18 en dansk-svensk-norsk prisvinner 10-11 toppidrettskvinne på heltid - og på ett bein 21 bladet for amputerte/protesebrukere 3/2012 Medlemsblad for Momentum, foreningen for arm- og benprotesebrukere Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det. www.momentum.nu www.facebook.com/momentum.nu

Detaljer

Livsglede. Mye spennende å lese se selv! Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61. Følg med på www.momentum.

Livsglede. Mye spennende å lese se selv! Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61. Følg med på www.momentum. Livsglede MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM. FORENINGEN FOR ARM- OG BENPROTESEBRUKERE 2/ 2005 Momentum har fått nytt tlf nr: 40 00 43 60 faks: 40 00 43 61 Følg med på www.momentum.nu Mye spennende å lese se selv!

Detaljer

armer & bein bladet for protesebrukere 3/2008

armer & bein bladet for protesebrukere 3/2008 armer & bein bladet for protesebrukere 3/2008 Jørn Kvamme, Daglig leder Kristine Tillung, Fysioterapeut Øystein Furnes Solheim, Kundeservice Jan Meurk, Salgssjef Orto Norge AS Ortopro er et Norsk fi rma

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. LFA`s leder har styringen. Amputasjonsforum Nr.

AMPUTASJONSFORUM. Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12. www.lfa.no. Medlemsblad for arm- og benamputerte. LFA`s leder har styringen. Amputasjonsforum Nr. AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm- og benamputerte Nr. 1 / 2012 Blad nr. 12 LFA`s leder har styringen Foto: JAS www.lfa.no 1 PRESENTASJON AV LFA STYRE 2011 Leder Franck Tore Larsen Kirkealleen 3 B 3470

Detaljer

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund

Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang. Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Amputasjnsforum Nr. 3 / 2004, 4. årgang Nr. 1 / 2009 AMPUTASJONSFORUM Medlemsblad for arm og benamputerte Nr. 1 2009 Landsforeningen for Amputerte, tilsluttet Norges Handikapforbund Hovedstyret I LFA 2009

Detaljer

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff Nr. 4 oktober 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Trønderan på jubileumstur Utredning og oppfølging av levende givere av nyre Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge Hva skjer i LNT

Detaljer

Tur til Albir, Spania. Lederkonferansen 2014. Når barn blir pårørende. 25. oktober 08. november. Ulike erfaringer med rehabilitering. Nr.

Tur til Albir, Spania. Lederkonferansen 2014. Når barn blir pårørende. 25. oktober 08. november. Ulike erfaringer med rehabilitering. Nr. Nr. 2, 2014 24. årgang Tur til Albir, Spania 25. oktober 08. november Lederkonferansen 2014 Når barn blir pårørende Ulike erfaringer med rehabilitering God Sommer SLAGordet nr. 2/2014 1 Lederen Kjære leser!

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det.

UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det. BLADET FOR AMPUTERTE/PROTESEBRUKERE 3/2010 UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM, FORENINGEN FOR ARM OG BENPROTESEBRUKERE Bladet

Detaljer

Polio. Nr. 4 2010 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God jul

Polio. Nr. 4 2010 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God jul Polio Nr. 4 2010 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God jul 2 Polio 4 2010 Polio nr.4 2010 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. God sommer. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2 2012 årgang 12 Parkinson Nr 2 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold

Detaljer

PER JØRGEN LERUD, AMPUTASJONSSPESIALISTEN 6-7 NÅR HENDER KAPPES AV - SOM STRAFF 14-16 OVL-LEDEREN: VI ER PÅ RETT VEI 17 WWW.MOMENTUM.

PER JØRGEN LERUD, AMPUTASJONSSPESIALISTEN 6-7 NÅR HENDER KAPPES AV - SOM STRAFF 14-16 OVL-LEDEREN: VI ER PÅ RETT VEI 17 WWW.MOMENTUM. BLADET FOR AMPUTERTE/PROTESEBRUKERE 1/2013 PER JØRGEN LERUD, AMPUTASJONSSPESIALISTEN 6-7 NÅR HENDER KAPPES AV - SOM STRAFF 14-16 OVL-LEDEREN: VI ER PÅ RETT VEI 17 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM, FORENINGEN FOR

Detaljer

Et godt og aktivt liv

Et godt og aktivt liv Nr. 1, 2015 25. årgang Et godt og aktivt liv Brukerkontorer ved alle sykehus Spennende prosjekter Rehabilitering SLAGordet nr. 1/2015 1 Lederen 2015 er i skrivende stund så vidt inne i den tredje måneden,

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

Genene gav Marit kreft

Genene gav Marit kreft NR. 3 /4 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Genene gav Marit kreft datteren testet frisk 10 14 18 Lytt til kroppen selv om du har vært på kontroll Amputert feminimitet Forsker frem mer

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer