Nøkkeltall 07 A Vin 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen AS Årsrapport

2 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Vår visjon: EN VERDEN AV OPPLEVELSER I HVER DRÅPE 2 Opplev Arcus Vår visjon innebærer på at vi skal skape den beste opplevelsen for våre kunder. Dette ut fra erkjennelsen at våre produkter inngår i en ramme der forbrukeren ønsker og forventer en positiv opplevelse. Det er en sterk og økende interesse for vin og brennevin, spesielt i kombinasjon med mat. Et økende antall forbrukere ønsker ekthet og nærhet til produktene, og de vil vite mer om hva de spiser og drikker. Vårt konsept Arcus Opplevelse, der vi inviterer besøkende til omvisning på Hasle-anlegget, er basert på nettopp dette. Siden starten i 2005 har over besøkende luktet og smakt seg gjennom vårt produksjonsanlegg. Arcus Opplevelse er delt inn i hovedtemaene vin og brennevin. På brennevinsturen besøker vi blant annet fatlageret. Her kan man snuse inn aromaene fra akevitt og andre edle dråper som ligger til modning på nærmere eikefat. På rundturen med vin som tema, lærer man blant annet om druenes reise fra vinmarkene og frem til ditt glass. Noen hemmeligheter deler vi med våre gjester. Andre må vi holde for oss selv. Uansett lover vi en opplevelse full av kunnskap og kuriositeter fra vinens og brennevinets verden. Arcus Opplevelse kan tilrettelegges etter ønske, med blant annet spesialtilpassede menyer der dyktige kokker komponerer mat med sikker eleganse. Drikkekartene er spesielt tilpasset av våre vin- og brennevinseksperter.

3 Arcus Gruppen - Et tilbakeblikk på Nøkkeltall 07 Styrets beretning 08 Forretningside, visjon og verdier 12 Miljø og samfunnsansvar 14 A Brennevin 18 Vin 21 distribusjon 24 Regnskap 27 Revisjonsberetning 31 Noter 33 innhold LUKTE, SMAKE, SANSE Er det sant at Linie Aquavit krysser verdenshavene før den tappes på flaske? Hva slags krydder brukes i akevitten og hvorfor blir vin destillert to ganger når det lages cognac? Dette og mye mer får du vite mens du vandrer gjennom fatlageret der akevitt, cognac og whisky ligger til lagring på eikefat og liggere. Her kan du la deg beruse av de intense krydderluktene mens du får vite mer om produksjonsprosessene ikke minst om våre tradisjonsrike akevitter som fortsatt fremstilles etter mer enn 100 år gamle resepter. Kun vår destillatør Halvor Heuch og noen få andre kjenner de hemmelige oppskriftene. Også englene da, som stadig er innom for å få sin andel... Du får også vite mer om fremstillingen av vodka, whisky og en rekke andre brennevinsprodukter. Arcus-Gruppen AS Årsrapport HONNING, TJÆRE OG SOLBÆR Lurer du på hvorfor vinekspertene bruker ord som honning, tjære, solbær, lær, nøtteaktig, svette og diesel for å karakterisere en vin? Og hvorfor smaksforskjellen mellom de ulike druetypene er så stor? Dette og mye mer får du høre om på vinturen. Vinproduksjon i dag er preget av moderne teknologi og kunnskap på høyt nivå. Men selv om de fleste av dagens produsenter benytter maskiner for å presse druene, og moderne måleteknikker for å kontrollere prosessen, er det generasjoners kunnskap og fininnstilte ganer som danner grunnmuren i prosessen enten vinen tappes her hos oss, eller på vinslott andre steder i verden. Arcus Wine Brands og Vinordia har vinkompetanse på høyt nivå, og våre fagfolk sikrer kvaliteten på all vin som importeres på flaske eller tappes ved vårt anlegg.

4 2008 var et godt år for Arcus-Gruppen. I et år med betydelige markedsmessige endringer og utfordringer, oppnådde vi nok en gang tilfredsstillende vekst i overkant av markedet innen våre tre forretningsområder Brennevin, Vin og Distribusjon. Sammen med gjennomføring av viktige kostnadstiltak ledet dette også til resultatmessig fremgang i underliggende drift. Korrigert for salg av eiendom og overgang til innskuddsbasert pensjonsordning, økte vi vårt driftsresultat fra 108 MNOK i 2007 til 128 MNOK i Arcus-Gruppen AS Årsrapport Jan Tore Føsund Konsernsjef arcus-gruppen AS Et tilbakeblikk på 2008 Som de aller fleste virksomheter ble også Arcus- Gruppen påvirket av betydelige markedsmessige endringer i En sterk etterspørselsvekst fra verdens nye og voksende økonomier ble videreført inn i første del av Dette bidro til betydelig økning i våre råvarepriser innen viktige brennevinssegment som cognac og whisky. I samme periode ledet underkapasitet på transporttjenester til økte distribusjonskostnader. Dette bildet endret seg betydelig mot slutten av 2008 som følge av utviklingen i internasjonal økonomi. I denne sammenheng er Arcus-Gruppens virksomhet relativt lite konjunkturfølsom. Hotell- og restaurantsegment (on-trade) påvirkes i betydelig grad, men utgjør kun 10 % av vår samlede omsetning. Salgsutviklingen i off-trade, herunder de nordiske detaljmonopolene, ble i 2008 kun i mindre grad påvirket av den generelle økonomiske utviklingen. Forretningsområde Brennevin oppnådde i 2008 en omsetningsvekst på 4 %. Våre tre viktigste merkevarer Linie Aquavit, Braastad Cognac og Vikingfjord Vodka hadde alle en meget positiv utvikling og utgjør i 2008 nær 50 % av vår samlede brennevinsomsetning. Linie, som er vår primære eksportmerkevare innen våre brede portefølje av fatmodnet norsk akevitt økte sine markedsandeler både i Sverige, Danmark og Tyskland. En av Norges absolutt sterkeste merkevarer er behørig posisjonert i superpremiumsegmentet i samtlige av våre eksportmarkeder. Som markedsleder innen cognackategorien i Norden, lyktes vi med å videreutvikle verdiene i merkevaren Braastad på tross av betydelige økninger i råvareprisene. Vi økte våre markedsandeler både i Sverige, Danmark og Finland for året som helhet. I Norge så vi først i siste kvartal en vekst i markedsandeler etter et år med til dels betydelige prisøkninger. Innen vodkakategorien videreførte vi også i 2008 en sterk vekst. Primært 1805 DET FØRSTE SKIPET LASTET MED AKEVITT, THRONDHJEMS PRØVE, FORLATER TRONDHEIM MED RETNING OST-INDIEN 1807 DEN FØRSTE FATMODNEDE AKEVITTEN LAGRET PÅ EIKEFAT ANKOMMER NORGE. OPPDAGELSEN AV LINIE AQUAVIT ER ET FAKTUM 1922 VINMONOPOLET BLIR ETABLERT SOM EN STATLIG VIRKSOMHET MED ANSVAR FOR ALL IMPORT, PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV VIN OG BRENNEVIN I NORGE 1927 BRENNEVINSFORBUDET OPPHEVES, VINMONOPOLET OVERTAR DESTILLASJONENE LØITEN, LYSHOLM, SIMERS OG OPLANDSKE SPRITFABRIK 1933 VINMONOPOLET FLYTTER INN I DET NYE HASLE- ANLEGGET VED ØKERN UTENFOR OSLO 1981 VINFORBRUKET ØKER MENS BRENNEVINSFORBRUKET GÅR NED 1981 ER FØRSTE ÅRET DET SELGES MER VIN ENN BRENNEVIN I NORGE

5 som følge av at vi oppnådde en volumvekst med Vikingfjord i USA på 27 %, men også i Norge økte vi våre markedsandeler innen vodkakategorien. Forretningsområde Vin oppnådde i 2008 en organisk omsetningsvekst på 15 %. Veksten var primært relatert til Sverige og de ulike datterselskapene i Vingruppen i Norden AB. Selskapet fremstår som de siste års desidert mest suksessrike vinselskap i Sverige med betydelig årlig salgs- og resultatmessig fremgang. Men også agenturvirksomheten i Norge gjennom selskapet Vinordia AS leverte en solid omsetningsvekst i forhold til Innen Arcus Wine Brands tapte vi markedsandeler i 2008 på tross av flere lovende nylanseringene med tilhørende gode anmeldelser. Samtidig har vi i 2008 arbeidet med å styrke mulighetene for vekst i det finske vinmarkedet, og vi forventer å se resultater av dette i siste del av Forretningsområde Distribusjon økte omsetningen av logi - stikk - og distribusjonstjenester med 6 % i Dette innebar en vekst i overkant av markedet, og markedsandelen i off-trade (Vinmonopolet) økte til 49 % for året som helhet. Vectura styrket med dette sin posisjon som markedsleder innen distribusjon av vin og brennevin i Norge. Arcus med datterselskaper utgjør i % av Vecturas samlede distribusjonsvolum mens resterende volumer er knyttet til en rekke andre norske vin - og brennevinsimportørselskaper. Vectura er den eneste spesialiserte landsdekkende vin- og brennevinsdistributøren i hotellog restaurantmarkedet i Norge, og innehar nå leveranseavtaler med alle vesentlige kjeder i dette markedet. Det vil i 2009 bli gjennomført ytterligere strategiske og operative tiltak med sikte på å styrke effektivitet og konkurransekraft i alle deler av den distribusjonskjeden Vectura er involvert i. 55 % av Arcus-Gruppens salg av vin og brennevin i 2008 skjedde utenfor Norge. Dette som følge av de siste års betydelige vekst innen vin i Sverige og stadig økende salg av våre internasjonale brennevinsmerker. Til sammenligning utgjorde konsernets internasjonale omsetningsandel 15 % i Vi har som ambisjon å ytterligere forsterke vår nordiske og internasjonale posisjon i Under forutsetning av EU-kommisjonens godkjennelse, vil vårt erverv av Grönstedts cognac og tre andre merkevarer fra Pernod Ricard i desember 2008 være et godt grunnlag for dette. Samtidig forventer vi også fremover en organisk vekst utover markedsvekst både i vin - og brennevinsmarkedet i Norden og våre utvalgte internasjonale eksportmarkeder. Arcus-Gruppen besluttet i 2007 å relokalisere virksomheten til Gjelleråsen nord for Oslo, og 2008 var det første hele driftsår for Arcus-Gruppen som leietager i anlegget på Hasle som ble avhendet sommeren Det har i 2008 blitt nedlagt et betydelig arbeid med å utforme planene for vårt nye hovedanlegg. Grunn- og planeringsarbeider på tomten startet opp i slutten av 2008 og vil bli videreført i store deler av Vi vil i 2009 bruke vår forretningsmessige handlefrihet til å fastlegge en mest mulig hensiktsmessig fremdriftsplan for det videre bygge- og relokaliseringsarbeid. Dette vil vi gjøre i lys av utviklingen i finans- og byggemarkedene. Arcus-Gruppen har over en 2-års periode, i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, arbeidet med å definere vår fremtidige pensjonsordning. I 2008 besluttet vi overgang til ny innskuddsbasert pensjonsordning for alle medarbeidere, og den nye ordningen ble iverksatt fra og med januar For selskapet innebærer dette en større forutsigbarhet i forhold til en vesentlig kostnadsfaktor samtidig som vi har fått etablert en konkurransekraftig og fremtidsrettet pensjonsordning. Vi har i 2008 gjort tilfredsstillende fremskritt i å forbedre både markeds-, produksjons- og distribusjonsrelaterte prosesser. Dette forbedringsarbeidet vil bli videreført med full styrke i 2009 og være forankret i vår visjon og våre verdier. Dette innebærer at kundeopplevelsen skal stå i sentrum for vårt utviklingsarbeid. Samtidig erkjenner vi at alle medarbeidere og alle deler av vår virksomhet må utvikles og foredles for at vi skal kunne nå våre mål. Som en ledende aktør innen vår bransje vil Arcus-Gruppen gå foran og ta et aktivt samfunnsansvar. Dette vil vi i 2009 sikre gjennom konkrete tiltak både i forhold til miljø og alkoholpolitiske rammebetingelser. Også fremover vil dette være nødvendige forutsetninger for en fortsatt positiv verdiutvikling for Arcus-Gruppen. Arcus-Gruppen AS Årsrapport ARCUS-GRUPPEN ETABLERES SOM EGET SELSKAP, OVERTAR IMPORT, PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV VIN OG BRENNEVIN I NORGE STATEN SELGER SEG UT, ARCUS-GRUPPEN BLIR NORDENS STØRSTE PRIVATEIDE VIN- OG BRENNEVINSAKTØR DET SVENSKE SELSKAPET RATOS AB KJØPER 85% AV AKSJENE I ARCUS-GRUPPEN OG BLIR SELSKAPETS HOVEDAKSJONÆR GJENNOM SALG AV ARCUS KJEMI OG KJØP AV VINGRUPPEN I NORDEN AB KONSENTRERES VIRKSOMHETEN RUNDT PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV VIN OG BRENNEVIN ARCUS-GRUPPEN SELGER HASLE-ANLEGGET OG KJØPER NY TOMT PÅ GJELLERÅSEN UTENFOR OSLO HISTORISK ÅR FOR VÅRE internasjonale VEKst- AMBISJONER FOR FØRSTE GANG SKJER MER ENN 50% AV salget av vin og brennevin UTENFOR NORGE!

6 Arcus Gruppen AS Konsernsjef Jan Tore Føsund Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Distribusjon Vectura AS Adm. direktør Claes Strømbom Stab Økonomi, HR, Forretnings - utvikling, Kommunikasjon, Kvalitet Brennevin Arcus AS Adm. direktør Jan Oluf Skarpnes Vin Arcus AS Direktør Vin Thomas Patay Vingruppen AB Adm. direktør Claes Lindkvist 6 Arcus-Gruppen AS er morselskapet i konsernet med datterselskapene Arcus AS, Vectura AS og Vingruppen AB i Sverige. Arcus-Gruppen AS utfører felles konsernfunksjoner som økonomi- og finansforvaltning, forretningsutvikling, IT, HR og kommunikasjon. For å markedstilpasse vår organisasjon ytterligere ble det våren 2007 besluttet å organisere konsernet i tre forretningsområder Brennevin, Vin og Distribusjon. Omorganiseringen ble gjennomført i løpet av høsten 2007, og innebærer en forsterket satsing på konsernets kjerneområder. fra venstre kommunikasjonssjef - Terje Thurmann-Moe, Direktør Forretningsutvikling - Rolf Kragerud, Finans- og økonomi DIREKTør - Leif Ove Rørnes, Konsernsjef - Jan Tore Føsund, Adm.direktør Arcus AS - Jan Oluf Skarpnes, DIREKTØR VIN - THOMAS PATAY HR-direktør - Synnøve Olsbø, Adm.direktør Vectura AS - Claes Strømbom

7 Nøkkeltall Note * HOVEDTALL FRA RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter MNOK 1 318, ,1 984,7 872,3 herav driftsinntekter utenfor Norge MNOK 593,0 509,0 259,8 164,2 EBITDA 1 MNOK 173,8 878,4 117,8 75,8 Driftsresultat MNOK 144,8 848,7 84,8 42,6 Netto finansresultat MNOK 16,8 24,8 5,1 1,1 Resultat før skatt MNOK 161,7 873,5 89,8 43,7 Årsresultat MNOK 120,0 837,8 40,3 25,3 HOVEDTALL FRA BALANSEN Anleggsmidler MNOK 338,5 275,1 356,0 376,3 Omløpsmidler MNOK 1 610, , , ,3 Sum eiendeler MNOK 1 948, , , ,6 Egenkapital MNOK 446, ,7 334,4 330,7 Rentebærende langsiktig gjeld MNOK ,4 Rentefri langsiktig gjeld MNOK 135,6 189,8 35,1 32,9 Rentebærende kortsiktig gjeld MNOK ,7 Rentefri kortsiktig gjeld MNOK 1 366, , , ,9 Sum egenkapital og gjeld MNOK 1 948, , , ,6 Arcus-Gruppen AS Årsrapport KONTANTSTRØM Kontantstrømmen MNOK -155,6 357,0 85,0-94,4 LØNNSOMHET/AVKASTNING Driftsmargin 2 % 11,0 43,0 8,6 4,9 Egenkapitalenes rentabilitet 3 % 32,4 81,0 12,1 7,0 KAPITALFORHOLD Egenkapitalandel 4 % 22,9 44,1 20,6 22,0 Kapitalens omløpshastighet 5 0,6 1,0 0,6 0,6 AKSJERELATERTE FORHOLDSTALL Antall aksjer Antall Resultat pr. aksje (1000 kr pr aksje) 6 Kr 434, ,5 146,1 83,9 Utbytte/konsernbidrag MNOK 42,0 729,4 61,1 90,0 PERSONALE Antall sysselsatte årsverk/antall årsverk Antall *) Korrigert ved at Arcus Kjemi er tatt ut av konsernregnskapet for sammenlikningens skyld da hele forretningsområdet ble solgt i 2006 NOTE 1 Driftsresultat før avskrivninger og amortisering 2 Driftsresultat eksklusiv gevinst og husleie for salg av eiendom på Hasle og Hamar 3 Driftsresultat / Driftsinntekter 4 (Driftsresultat + Res. andel tilkn. selskap) / (Gj. sn. eiendeler - pengeposter) - (Gj. sn. ikke rentebærende kortsiktig gjeld ekskl. utbytte) 5 Årsresultat / Gj.sn. bokført egenkapital 6 Egenkapital / totalkapital 7 Driftsinntekter / Gj. sn. totalkapital 8 Årsresultat / Gj.sn. antall aksjer

8 styrets beretning Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen oppnådde i 2008 vekst i alle tre forretningsområder og, korrigert for betydelige eiendomseffekter, resultatmessig fremgang i forhold til Sammenlignet med 2007 er driftsresultatet redusert fra 848,7 MNOK til 144,8 MNOK. Justert for ekstraordinære eiendomseffekter i 2007 på 774,9 MNOK økte resultatet fra 73,8 MNOK til 144,8 MNOK. Økningen skyldes en netto gevinst for overgang til innskuddsbasert pensjonsordning på 51,2 MNOK og forbedringer i ordinær drift på 19,8 MNOK. Som følge av DE betydelige eiendomsinntektene i 2007 falt konsernets driftsmargin fra 43 % i 2007 til 11 % i 2008 og avkastningen på egenkapital utgjorde 27 % mot 80 % foregående år. Styret vurderer de oppnådde resultater i 2008 som tilfredsstillende. 8 ØKONOMISK UTVIKLING Nærmere om resultatet Konsernets driftsinntekter utgjorde i MNOK hvilket er en reduksjon på 656 MNOK sammenlignet med Korrigert for effekt av salg av eiendom i 2007 på 752 MNOK økte driftsinntektene med 96 MNOK. VinGruppen i Norden AB sto for 87 % av driftsinntektsveksten i Driftsresultat for konsernet viste et overskudd på 144,8 MNOK som er en reduksjon på 703,9 MNOK sammenlignet med foregående år. Effekt fra salg av eiendom og overgang til innskuddsbasert pensjonsordning fra 2009 utgjorde til sammen en reduksjon på 723,7 MNOK. Økte driftsinntekter og forbedret produktivitet i ordinær drift gav en positiv resultateffekt på 19,8 MNOK hvorav Vingruppen bidro med 11,1 MNOK. Arcus AS inklusive datterselskaper økte driftsinntektene fra 654 MNOK i 2007 til 658 MNOK i Økningen var primært relatert til brennevin og vinagenturvirksomheten. Resultatmessig fikk selskapet en tilbakegang i hovedsak som følge av en kraftig økning i innkjøpspriser på viktige råvarer innen brennevinsområdet. Bjørn Erik Olsen Kjell Arne Greni Henning Øglænd Stefan Elving Erik Hagen Trond Fidje

9 Vectura AS oppnådde en svak resultatmessig fremgang i Driftsinntektene økte til 264 MNOK i 2007 fra 249 MNOK i Fraktkostnader, ekstern lagerleie og personal kostnader økte i 2008 som følge av både høy volum - og prisvekst. Vingruppen i Norden AB viste en sterk resultatmessig fremgang i En underliggende betydelig økning i driftsinntekter på 25 % til 408 MNOK i 2008 var hovedårsak til resultatveksten. Netto finansposter utgjorde 16,8 MNOK i 2008 mot 24,8 MNOK i 2007, og reduksjonen skyldes reduserte renteinntekter og urealisert disagio i Konsernets resultat før skatt ble på 161,7 MNOK mot 873,5 MNOK i Resultatet før skatt i morselskapet Arcus-Gruppen AS ble på minus 36,7 MNOK mot 808,2 MNOK året før. Resultatavviket skyldes hovedsaklig salgsgevinst på salg av eiendom i Selskapet har mottatt konsernbidrag på 26 MNOK. Finansielle forhold og kapitalstruktur Konsernets balanse er redusert fra MNOK til MNOK. Reduksjonen skyldes i første rekke salg av Hasleeiendommen. Konsernet har i 2008 hatt en tilfredsstillende likviditetssituasjon. Konsernet har ikke trukket på bankkredittene pr , og ligger innenfor de krav som eksterne långivere stiller til finansielle nøkkeltall. Finansiell risiko følges fortløpende opp i forhold til definerte mål og strategi. Valutarisikoen sikres gjennom terminmarkedet. Det er samsvar mellom balansens netto valutaeksponering pr og forfallstrukturen på de tilsvarende terminkontrakter. Konsernets egenkapital ved årets slutt var 446,8 MNOK. Det er foreslått utbytte på 42 MNOK. Egenkapitalandelen per ble 22,9 %. Konsernets pensjonskostnader regnskapsføres i tråd med IFRS. Endringer i de økonomiske forutsetningene har medført at pensjonsforpliktelsene har økt de senere årene frem til og med Det er besluttet en overgang fra tjenesteytende til innskuddsbasert pensjonsordning. Ved årsskiftet utgjorde de balanseførte forpliktelsene 123 MNOK etter at det er inn tektsført 51,2 MNOK som følge av endret pensjonsordning. Samtlige av konsernets pensjonsforpliktelser er balanseført. Fra 2009 har konsernet en innskuddsbasert pensjonsordning, og det forventes stabile pensjonskostnader for årene fremover. Styret vurderer konsernets soliditets- og likviditetssituasjon som tilfredsstillende. Arcus-Gruppen AS Årsrapport Kaare Frydenberg Styrets leder Leif Johansson Magdalena Aniansson Birgitta Stymne Göransson Gro Myking Lasse Hansen Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008

10 Arcus-Gruppen AS Årsrapport OM VIRKSOMHETEN Arcus-Gruppens operative virksomhet er organisert i forretningsområdene Brennevin, Vin og Distribusjon og opererer i Norden og utvalgte internasjonale markeder. Hovedselskapene i konsernet består av morselskapet Arcus- Gruppen AS og datterselskapene Arcus AS, Vingruppen i Norden AB (62,34 %) og Vectura AS. Arcus-Gruppen AS utfører konsernfunksjoner som økonomi, IT, forretningsutvikling, eiendomsforvaltning og HR. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo. I 2008 har det blitt arbeidet med planlegging av relokalisering av virksomheten til vår nye tomt på Gjelleråsen i Nittedal Kommune. Arcus AS importerer, produserer, tapper, markedsfører og selger vin og brennevin. Selskapet selger brennevin og vin til statlige monopolutsalg, dagligvare, hotell- og restaurantnæringen, tax-free og eksportmarkeder. Arcus AS har hatt et anlegg på Hamar for rektifisering av potetsprit. Anlegget ble lagt ned i første halvår av 2008 og eiendommen er solgt. Fra 2008 kjøpes denne tjenesten av ekstern leverandør. Vingruppen i Norden AB bedriver import, markedsføring og salg av vin i det svenske og nordiske markedet. Vectura AS ivaretar import, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer i det norske markedet. Selskapet er merkenøytralt og selger sine tjenester til produsenter, importører og agenter. Om lag 70 % av selskapets driftsinntekter kommer fra kunder utenfor Arcus-Gruppen. Vin Arcus AS er også en betydelig aktør i det norske vinmarkedet gjennom egne importerte viner og agenturvin gjennom datterselskapet Vinordia AS. For egne viner falt markedsandelen i 2008 mens Vinordia oppnådde en økt markedsandel. Vingruppen i Norden AB er Sveriges raskest voksende vinimportør. Selskapet er den 3. største leverandøren til Systembolaget. Selskapet har flere anerkjente produsenter i porteføljen og en volumvekst på ca 25 % i Distribusjon Vectura AS er Norges ledende distributør av alkoholholdige drikker til Vinmonopolet og hotell -og restaurantnæringen. Selskapet oppnådde i 2008 en markedsandel på omlag 45 % mot Vinmonopolet hvilket er en økning fra tidligere år. Økningen skyldes tilgang på nye importørkunder samt vekst i eksisterende importørportefølje. Distribusjonen til hotell - og restaurantnæringen viste i 2008 en økning på i overkant av 6 %. Selskapet har distribusjonsavtaler med alle større kjeder og har økt sin markedsandel i dette segmentet i ORGANISASJON, MENNESKER OG MILJØ Organisasjon Arcus-Gruppen arbeider systematisk med utvikling av medarbeidere og organisasjon i henhold til selskapets forretningsstrategier. Ratos AB eier 83,3 % av aksjene i Arcus-Gruppen Holding AS. Hoff Norske Potetindustrier BA eier 9,9 %, mens resten av aksjene eies av ledelsen og styret i Arcus-Gruppen AS og styret i Arcus-Gruppen Holding AS. Arcus-Gruppen Holding AS eier Arcus-Gruppen AS 100 %. MARKEDSSITUASJONEN Brennevin Arcus AS er Norges største produsent og importør av brennevin. Selskapet har ledende nasjonale markedsposisjoner innen viktige brennevinssegment med Linie aquavit, Braastad cognac og Vikingfjord vodka som de største merkevarene. Vår markedsandel på brennevin i Norge er 34 %. Selskapet økte sine markedsandeler i USA, og Vikingfjord er blant de 8 største impor terte vodkamerkene. I 2008 har det vært arbeidet med å etablere en ny visjon og verdier for konsernet gjennom en omfattende prosess på alle nivå i organisasjonen. Det arbeides systematisk med ferdighetsutvikling i forhold til både medarbeidere og ledere gjennom resultat - og oppfølgingssamtaler. Årlige medarbeiderundersøkelser danner grunnlag for både utvikling av arbeidsmiljø og medarbeidere. Antall ansatte i konsernet er 460. Den samlede kjønnsfordelingen i Arcus-Gruppen er 27% kvinner og 73% menn. Det er 1 kvinne i konsernets ledergruppe som totalt består av åtte personer. Styret i Arcus-Gruppen AS består av 12 medlemmer, hvorav 8 aksjonærvalgte. Av de 8 aksjonærvalgte er 3 kvinner. Konsernet vektlegger å gi like muligheter til alle medarbeidere uavhengig av kjønn.

11 Arbeidet med å redusere sykefraværet har hatt høy prioritet i hele Det samlede sykefraværet i konsernet ligger på et for høyt nivå, men viste nedgang gjennom hele Fra januar til desember er nedgangen i det 12 måneders rullerende fraværet for konsernet ned fra 9,2 % i 2007 til 8,0 % i Som IA-bedrift har Arcus-Gruppen iverksatt et samarbeidsprosjekt med bred intern deltagelse og engasjement. Videre er Arcus-Gruppen pilotbedrift for Jobbing Uten Mobbing i regi av Arbeidstilsynet. Som en del av det løpende HMSarbeidet er det gjennomført vernerunder i alle avdelinger. I tillegg gjennom føres det en systematisk risikovurdering og tilhørende tiltaksimplementering. Ytre miljø Arcus-Gruppen har etablert en miljøstrategi som beskriver hvordan vi skal arbeide med å redusere de påvirkninger vår virksomhet har på det ytre miljøet. Med basis i dette gjennomføres det konkrete tiltak med sikte på å redusere negative miljøeffekter i alle deler av konsernets verdikjede. Samlet miljøeffekt måles årlig. Arcus-Gruppens hovedanlegg er sikret mot uønskede utslipp i forbindelse med separasjon og nøytralisering av avløpsvann, samt med fysiske sikringstiltak og gode arbeids- og kontrollrutiner ved bruk og håndtering av farlige stoffer. Bedriften har en godkjent avtale om utslipp til det kommunale renseanlegget ved Oslo Vann- og avløpsetat. RESULTATDISPONERING Styret foreslår at årsresultatet i morselskapet Arcus-Gruppen AS på minus TNOK blir disponert som følger: Overført fra annen egenkapital Foreslått konsernbidrag Sum overført Fri egenkapital utgjør etter dette FREMTIDSUTSIKTER TNOK TNOK TNOK TNOK Den nasjonale og internasjonale konjunkturutviklingen fremstår som usikker. Vi forventer at vin - og brennevinsmarkedet i Norden vil påvirkes negativt av svekkede nordiske valutaer. Det forventes en svak årlig vekst i det nordiske vin og brennevinsmarkedet. Arcus-Gruppen vil også fremover målrettet arbeide for økte markedsandeler og lønnsomhet i det nordiske vinmarkedet og det nordiske og internasjonale brennevinsmarkedet. Styret vil rette en stor takk til alle medarbeidere for den innsats som er lagt ned i Med en offensiv strategi for lønnsom vekst, står konsernet overfor spennende utfordringer og store muligheter i årene som kommer. Arcus-Gruppen AS Årsrapport Konsernet har investert i en egen destruksjons- og gjenvinningsløsning med sikte å sikre en miljøvennlig løsning for ukurante og beslaglagte alkoholholdige drikkevarer. Oslo, 4. mars 2009 Det arbeides systematisk for å øke kildesortering av plast, papp og glass som sendes til godkjente avfallsmottak for gjenvinning. For 2008 oppnådde vi 93 % hvilket er en økning fra 91 % i Dette gir Arcus-Gruppen rett til å bruke Grønt ansvar - merking på våre produkter. Jan Tore Føsund FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3-3.a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Til grunn for dette ligger planene fremover og konsernets langsiktige strategiske beslutninger. Selskapet er i en sunn økonomisk stilling der likviditeten, den finansielle strukturen og soliditeten gir selskapet nødvendig handlefrihet.

12 FORRETNINGSIDE, VISJON OG VERDIER Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Vår forretningside Fremstille og markedsføre egne vin- og brennevinsmerker Importere og markedsføre andre produsenters merker Levere komplette distribusjons- og logistikkløsninger for vin- og brennevin samt andre aktuelle produktgrupper Opererer i Norden og i utvalgte internasjonale markeder Vår forretningsidé definerer rammene for virksomheten vår med vekt på beskrivelse av hvilke markeder, og hvilke deler av tilhørende verdikjeder, vi operer i. 12 Arcus-Gruppens forretningsidé, visjon og verdier danner grunnlaget for alle våre operative mål og strategier. Gjennom 2008 har vi fokusert på å bygge en sterkere og bredere forståelse for den videre utvikling av vår virksomhet. Det ble i denne sammenheng gjennomført en bred og omfattende visjons- og verdiprosess i hele organisasjonen, basert på en grundig gjennomgang av konsernets langsiktige mål og strategier. Målsettingen er å bygge en felles oppfatning av verdier, mål og strategier blant våre medarbeidere, som igjen kan danne grunnlag for en positiv forbedringskultur internt og utgjøre en plattform for vår omdømmebygging eksternt. Dette vil på sikt bidra til høyere medarbeidertilfredshet og bedre resultater for konsernet. I løpet av prosessen har det vært gjennomført flere samlinger og diskusjoner på alle nivåer i Arcus-Gruppen. Hensikten har vært i større grad å binde sammen forretningsperspektivet med medarbeidernes hverdag. I denne sammenheng er det på avdelingsnivå blitt definert konkrete samspillsregler med blant annet klart definerte forventninger til leder- og medarbeideradferd.

13 Vår visjon EN VERDEN AV OPPLEVELSER I HVER DRÅPE! Vår visjon handler om hva vi ønsker å være for verden rundt oss og for våre kunder. Med VERDEN fokuserer vi på at vi skal gi våre kunder det beste fra Norge og hele verden. OPPLEVELSER innebærer at vi skal gi kundene våre den beste opplevelsen gjennom våre produkter og tjenester. I HVER DRÅPE signaliserer at vi hele tiden skal søke å forbedre alle sider av vår virksomheten og at hver enkelt medarbeider og alle ledd i verdikjeden er viktig. Arcus-Gruppen AS Årsrapport Våre verdier Gjennom å etterleve våre verdier SAMHANDLING, NYSKAPING og ANSVAR vil vi skape den beste opplevelsen for våre kunder! SAMHANDLING Vi samarbeider aktivt og løsningsorientert for å gjøre våre arbeidsprosesser best mulig. Det gjelder både i egen avdeling og for å styrke hele verdikjeden til beste for våre kunder og for vår egen arbeidsdag. NYSKAPING Alle våre produkter, tjenester og prosesser skal preges av målrettet innovasjon forankret i stolte tradisjoner. Vi griper nye muligheter og satser på systematisk utvikling av medarbeidere og organisasjon. Vi vil sette en ny standard for bransjen gjennom vårt nye anlegg på Gjelleråsen. ANSVAR Som ledende aktør i vin- og brennevinsbransjen ønsker vi å ta et klart samfunnsmessig ansvar. Vi arbeider aktivt for å redusere vår virksomhets påvirkning av ytre miljø. Vi tar ansvar for positive bidrag til et godt arbeidsmiljø og en best mulig utførelse av egen jobb.

14 MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen tar ansvar! Som Norges største aktør innen vin og brennevin tar Arcus-Gruppen et aktivt samfunnsansvar når det gjelder vår virksomhet og virkninger på mennesker og miljø. Vi har som målsetting å aktivt implementere konkrete miljøforbedrende tiltak i alle sentrale driftsprosesser gjennom løsninger i løpende drift og større prosjekter. Etiske retningslinjer for Arcus-Gruppen AS er laget for å sikre intern bevisstgjøring og etterlevelse av de forventninger som samfunnet stiller til en betydelig aktør innenfor alkoholbransjen i Norge og Norden. I Arcus-Gruppen ønsker vi å fremme et moderat og ansvarlig forbruk av alkohol slik at våre produkter kan gi forbrukerne nytelse, samvær og glede. 14 MILJØ Arcus-Gruppens miljøstrategi beskriver hvordan konsernet arbeider med å redusere energiforbruk, utslipp av klimagasser og andre miljøskadelige stoffer, det vil si de påvirkninger vår virksomhet har på det ytre miljøet. Som et minimum skal Arcus-Gruppen overholde nasjonal lovgiving og lokale bestemmelser. Det er besluttet en praktisk tilnærming til arbeidet med miljøforbedringer med utgangspunkt i våre sentrale driftsprosesser og samhandlingen med kunder og leverandører. Det innebærer at vi arbeider systematisk med å definere og implementere konkrete miljøforbedrende løsninger i alle sentrale driftsprosesser og større prosjekter, og vi arbeider for å forbygge og redusere miljøpåvirkningene gjennom verdikjeden. Vårt miljøarbeid konkretiseres gjennom et definert linjeansvar og er en del av vår leder- og medarbeiderutvikling. Inngående varestrøm Selskaper importerer årlig betydelige vinvolumer fra hele verden. Arcus vektlegger utvikling av egne merkevarer og import av vin i bulk for tapping i Norge. Dette reduserer CO2- utslippet med ca 30 % i forhold til tilsvarende flaskeimport. Produksjon/lager/kontor Arcus-Gruppens hovedanlegg er sikret mot uønskede utslipp i forbindelse med separasjon og nøytralisering av avløpsvann, samt med fysiske sikringstiltak og gode arbeids- og kontrollrutiner ved bruk og håndtering av farlige stoffer. Bedriften har en godkjent avtale om utslipp til det kommunale renseanlegget ved Oslo Vann- og avløpsetat. I samarbeid med Veolia gjennomfører Arcus-Gruppen kildesortering og er sertifisert som Grønt Ansvar-bedrift. Det sikrer at alt avfall blir håndtert på en miljøvennlig måte og i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler. I 2008 økte mengden kildesortert vare fra 91 % til 93 %. Arcus-Gruppen har utviklet en egen løsning for miljøvennlig håndtering av ukurante og beslaglagte alkoholholdige drikkevarer og tilbyr også denne til eksterne parter. Utgående varestrøm Alle egne biler skal tilfredsstille euro-4 normen. Alle sjåfører skal gis opplæring i miljøriktig kjøring. Transportruter evalueres fortløpende med sikte på økt fyllingsgrad og reduserte utslipp pr. liter distribuert. Det er i 2008 gjennomført en særskilt opplæring av egne medarbeidere med sikte på forskriftsmessig håndtering og transport av farlig gods.

15 19 % 21 % 5 % Miljøregnskap for Arcus-Gruppen % 2008 Inngående transport Produksjon Utgående transport Reiser i jobbsammenheng 247 Sum Oppstillingen viser konsernets samlede CO2- belastning i tonn i Arcus-Gruppen AS Årsrapport ETISKE RETNINGSLINJER Reiser i jobbsammenheng Utgående transport Produksjon Inngående transport Etiske retningslinjer for Arcus-Gruppen AS er laget for å sikre intern bevisstgjøring rundt god corporate governance og de forventninger som samfunnet stiller til en betydelig aktør innenfor alkoholbransjen i Norge og Norden. Våre etiske retningslinjer omhandler forholdet til kunder og leverandører, konkurranseforhold, miljø og forholdet til alkohol. Retningslinjene kan lastes ned fra Arcus-Gruppen skal sikre at de ansatte har god kjennskap til reglene, og alle selskapets ansatte er pålagt å overholde gjeldende etiske retningslinjer. Konsernledelsen skal varsles om mulige irregulære, kritikkverdige eller straffbare forhold. ANSVARLIG BRUK AV ALKOHOL I Arcus-Gruppen ønsker vi å fremme et moderat og ansvarlig forbruk av alkohol slik at våre produkter kan gi forbrukerne nytelse, samvær og glede. Kunde- og leverandøroppfølging Medarbeidere i Arcus-gruppen skal aktivt vurdere miljøbelastningen ved valg av kommunikasjonsløsninger med kunder og leverandører. Prosjekter Alle sentrale bygg - og driftsløsninger på Arcus-Gruppens nye anlegg på Gjelleråsen, vil bli vurdert i forhold til miljøbelastning. Som Norges største aktør innen vin og brennevin er vi bevisste på at misbruk av alkohol kan ha store negative konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Selskapets markedsføring skal derfor være korrekt og i overensstemmelse med gjeldende lover og bransjestandarder i de markedene vi bearbeider til enhver tid. Arcus-Gruppen vil aktivt motarbeide misbruk av alkohol blant egne ansatte. Vi skal også aktivt motarbeide bruk av alkohol av og blant mindreårige og bruk av alkohol i forbindelse med kjøring.

16 A-11 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Nordens mest moderne anlegg for produksjon og distribusjon av vin og brennevin tar form! 16 I løpet av 2008 er grunnlaget lagt for Arcus-Gruppens planer om å bygge et nytt og teknologisk ledende anlegg for produksjon og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer. Prosjekteringen har pågått gjennom hele 2008, og i desember startet anleggsarbeidene med sprengnings- og planeringsarbeid på tomten ved siden av Ringnes Bryggerier på Gjelleråsen. Bakgrunn Arcus-Gruppen besluttet i 2007 å flytte fra vårt eksisterende anlegg på Hasle. Etter å ha vurdert flere alternative lokaliteter, falt valget på Gjelleråsen i Nittedal kommune og tomt ble kjøpt samme år. Samtidig ble prosessen med å selge nåværende anlegg og tomt gjennomført. Prosjektering Det har i 2008 blitt nedlagt et betydelig arbeid med å utforme planene for vårt nye hovedanlegg. Arbeidet med kartlegging av arbeidsoppgaver og prosesser startet opp høsten 2007, og det er lagt stor vekt på å sikre medvirkning fra de ansatte. Rapportene som ble overlevert tidlig i 2008 inneholdt anbefalinger om arealbehov, dimensjonering av anlegg og automasjonsgrad. Dette la grunnlaget for videre diskusjoner og beslutninger i prosjektets styringsgruppe. Arcus-Gruppens ambisjoner er å bygge et anlegg som gjør det mulig å videreutvikle konsernet og virkeliggjøre våre store vekstambisjoner internasjonalt. Dette skal skje ved å optimalisere arbeidsprosesser for prosess, tapping og lager, konsolidere distribusjon og lagervirksomheten, forbedre arealutnyttelse, tilrettelegge for bedre intern kommunikasjon og redusere vedlikeholdskostnader for bygg og maskinpark.

17 A-11: Branding av flytte- og byggeprosessen En viktig suksessfaktor for vellykket utbygging og fremtidig drift på Gjelleråsen er at de ansatte står bak endringene med entusiasme og forventing. Arcus-Gruppen laget i 2008 en tiltaksplan for å ivareta god kommunikasjon i prosjektet. Et av de første tiltakene var å gi flytteprosessen et eget navn og egen logo, for bedre å synliggjøre prosjektet for de ansatte. En konkurranse høsten 2008, hvor alle ansatte kunne komme med forslag, resulterte i valg av navnet A-11 og logoen til høyre. Forslaget kom fra tre av Arcus-Gruppens medarbeidere på tapperiet. Navn og logo spiller på Arcus-Gruppen 2011, men også Apollo 11 som landsatte det første menneske på månen i Flyttingen til Gjelleråsen vil være Arcus-Gruppens månelandingsprosjekt vårt store skritt inn i fremtiden. Arcus-Gruppen AS Årsrapport Byggets totalomfang og innplassering på tomten er nå fastsatt. Det prosjektet som nå foreligger er planlagt for en total distribusjonskapasitet på inntil 57 mill. ltr, og et produksjonsvolum på inntil 20 mill. ltr. Totalt footprint er på kvm, med en grunnflate på kvm. Reguleringsplan og samarbeidsgruppe Parallelt med prosjekteringsarbeidet er det utviklet en reguleringsplan for området. Et endelig vedtak om reguleringsplan ble gjort i Nittedal kommunestyre den 5. august Høsten 2008 ble det opprettet en samarbeidsgruppe med representanter for Nittedal Kommune, Statens Vegvesen, velforeningene i området og Arcus-Gruppen. Gruppens mandat er å sørge for god kommunikasjonsflyt rundt planarbeidet og utbyggingen. Videre utvikling Grunn- og planeringsarbeider på tomten startet opp i slutten av 2008 og vil bli videreført i store deler av Arcus- Gruppen vil i 2009 bruke selskapets forretningsmessige handlefrihet til å fastlegge en mest mulig hensiktsmessig fremdriftsplan for det videre bygge- og relokaliseringsarbeid. Dette vil skje i lys av utviklingen i finans- og byggemarkedene.

18 Forretningsområde brennevin Arcus-Gruppen AS Årsrapport markerte ny fremgang for forretningsområde brennevin. Hovedveksten har skjedd i vodkakategorien i Norge og i USA. Avtalen om kjøp av 4 merkevarer fra Pernod Ricard (V&S) i Sverige ble inngått i desember, OG GIR ET SOLID FOTFESTE I DET SVENSKE MARKEDET FORUTSATT EU-KOMMISJONENS GODKJENNELSE. Forretningsområde Brennevin* Volum (mill. ltr.) 8,9 8,9 Omsetning (MNOK) 493,9 476,4 EBIT (MNOK) 79,3 68,9 * Ekskl.eiendoms- og pensjonseffekter NORGE Det norske off-trade brennevinsmarkedet (Vinmonopolet) vokste med 1,1 % i 2008, og utgjorde i underkant av 12,8 mill. ltr. Totalt solgte Arcus nærmere 4,3 mill ltr. brennevin i Vinmonopolet i 2008 hvilket tilsvarte en markedsandel på 33,3 % mot 34 % i Også i 2008 økte Arcus sitt salg av akevitt til Vinmonopolet og selskapet oppnådde en markedsandel på 91,1 %. Størst fremgang hadde de sterke merkevarene Gammel Opland og Gilde Juleaquavit, men også Løiten Sommeraquavit fortsatte sin fremgang fra de siste år. Råvareprisene på cognac fortsatte å øke i Dette innebar betydelige utfordringer for Arcus og kategorien som helhet. Vårt salg i Vinmonopolet ble som følge av økte salgspriser mot forbruker redusert med 8% i Arcus hadde for året som helhet en markedsandel på 30,2% i cognac-kategorien. De siste årene har vodkakategorien hatt vekst i Vinmonopolet, og i 2008 fortsatte veksten med 1,5 %. Arcus økte markedsandelen i kategorien til ca 39 % og Kalinka befestet sin posisjon som Norges største brennevinsmerke både i kategorien og i Vinmonopolet totalt. I tillegg viste fortsatt Vikingfjord fin fremgang, og mot slutten av året avanserte produktet til å bli det nest største innen segmentet premium vodka. Også Amundsen vodka fortsatte sin fremgang fra de siste årene. On-trade (Horeca) markedet er et viktig satsingsområde for Arcus, spesielt for hovedmerkene Linie, Vikingfjord og Braastad. Spesielt Braastad har vist en god utvikling gjennom året. On-trade utgjorde ca 6% av totalvolumet for Arcus Brennevin i INTERNASJONALT GAMMEL OPLAND etter MODNET PÅ PORTVINSFAT I november ble Gammel Opland - ettermodnet på portvinsfat lansert. Denne varianten av Gammel Opland har etter lang tid på sherryfat fått en ettermodning på portvinsfat. Total lagringstid er ca 5 år. Produktet ble lansert i et begrenset opplag, for å bygge opp merket som en eksklusiv akevitt. Et fantastisk sluttprodukt, kombinert med svært gode medieoppslag, førte til at produktet ble utsolgt kun seks uker etter lansering. Eksporten av brennevin fortsatte å øke i 2008 og nådde et historisk nivå på nærmere 3,5 mill. ltr. Veksten utgjorde nærmere liter på årsbasis. De viktigste markedene er Norden, Tyskland og USA. I 2008 markedsførte Arcus for første gang sin sterkeste merkevare Linie Aquavit gjennom TV-mediet. Reklamefilmen ble vist i to perioder både i Danmark og Sverige. I tillegg til en løpende utvikling av eksisterende markeder arbeider Forretningsområde Brennevin aktivt med å vurdere vekstmuligheter i utvalgte nye markeder.

19 LUKSUSCOGNAC FRA BRAASTAD I november 2008 toppet familien Braastad sin cognacserie ved å lansere EXTRA. Master blender Richard Braastad har komponert en maskulin premium cognac, basert på familiens eldste konjakker, noen lagt til lagring av Sverre Braastad selv. Den nye prestisjecognacen fikk en fantastisk mottakelse både av cognacelskere og media. Arcus-Gruppen AS Årsrapport Sverige Arcus Sweden AB viste betydelig fremgang i 2008 og leverte en vesentlig resultatfremgang. Salget av brennevin viste fin fremgang med økte markedsandeler innen akevitt/snaps og cognac. I tillegg har vi forventninger til vår overtagelse av agenturet for den kanadiske whiskyen Royal Canadian fra 1. oktober. Dette produktet har basislisting i Systembolaget og selger over liter/år. Salget av vin og brennevin i Horeca viste noe fremgang gjennom 2008, men det er fortsatt et betydelig potensiale for videre vekst i denne salgskanalen. Finland Arcus Finland OY videreførte en positiv utvikling også i 2008 med god vekst i volumer og lønnsomhet. Kombinert med ny strategisk listing for Vikingfjord vodka i Alko, har vi gjennom året øket satsing på denne merkevaren i Travel Retailsegmentet i Østersjøen. I april startet samarbeidet med en ny partner i Finland Servaali OY som er ansvarlige for både våre aktiviteter og merkevarebygging i Alko-butikkene samt våre salgsaktiviteter i Horeca. I tillegg er det inngått avtale med Servaali om salg av brennevin i de baltiske stater. Danmark I Danmark ble salget av våre produkter samlet hos vår samarbeidspartner Hans Just i løpet av første halvår. Linie beholdt sin markedsposisjon i et fallende akevittsegment, mens salget av Braastad cognac økte betydelig i andre halvår og ved slutten av 2008 hadde merket en markedsandel på ca 10 % i det danske markedet. ARCUS ÅPNER NY SNAPSKATEGORI I 2008 lanserte Arcus Løitens Mild Gourmet, en helt ny snapsserie med 32% alkoholstyrke. I mai kom Løitens Mild Gourmet til grillmat og til fisk og skalldyr, mens Løitens Mild Gourmet til julemat ble lansert i november. Totalt ble det solgt liter av disse tre nye snapsene i 2008, et svært godt resultat spesielt med tanke på at produktene representerer en helt ny kategori i det norske markedet. Julevarianten ble også lansert i Sverige, hvor den fikk meget god mottakelse og solgte liter.

20 Arcus-Gruppen AS Årsrapport Duty Free/Travel Retail Salget i Travel Retail økte med ca 5 % i 2008, hvorav butikkene på Gardermoen utgjør den største andelen av salget. De viktigste produktene er Braastad cognac, Linie og andre fatmodnede akevitter og Vikingfjord vodka. Det arbeides med å komme inn hos flere andre større operatører, og vi forventer å starte salg til flere av disse i løpet av TYSKLAND I Tyskland fortsatte Linie fremgangen og var det eneste ake vittmerke med volumøkning i 2008, noe som medførte en vekst i markedsandelen i en svakt fallende akevittkategori. Med sin posisjon som det mest eksklusive akevittmerket, og den positive salgsutviklingen merket har i Tyskland, ligger forholdene godt til rette for fortsatt økt vekst og lønnsomhet. Dette gjelder både i de sørlige deler av Tyskland, hvor vi i dag har et relativt beskjedent salg, og i Horeca hvor vi ser muligheter for økt distribusjon. USA I USA har Vikingfjord de siste årene hatt en meget sterk vekst og 2008 var intet unntak. Med 27 % volumøkning passerte vi liters kasser med klar margin. Vikingfjord er nå det tredje største importerte vodkamerket i staten Washington med over 10 % markedsandel. Også Linie Aquavit viste en betydelig vekst i USA i 2008 men dog fra et beskjedent utgangsnivå. NORSK VODKA VOKSER I USA Vikingfjord Vodka har i løpet av 2008 styrket sin posisjon på det amerikanske markedet - ofte beskrevet som verdens tøffeste vodkamarked. Volumveksten var på 27% og lansering av Vikingfjord Flavours i USA skaper et grunnlag for ytterligere vekst. For 2008 kommer Vikingfjord for første gang etter all sannsynlighet med i Nielsen Ratings for det amerikanske markedet. Vikingfjord Vodka har også styrket sin posisjon i hjemmemarkedet i forhold til konkurrerende internasjonale merker. 20-ÅRS JUBILEUM for juleakevitten Gilde Juleaquavit kunne feire 20-årsjubileum i Produktet ble lansert for første gang i 1988, og tradisjonen tro inneholdt også resepten for 2008 akevitt fra alle de tidligere årgangene. Gilde Juleaquavit 2008 fikk svært god omtale i media, og resultatmessig økte salget med 2% fra 2007 til 2008.

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

Viktige produktlanseringer i 2009

Viktige produktlanseringer i 2009 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2009 Braastad XO Superior Très Vieille Réserve Gammel Opland ettermodnet på portvinsfat Pommery Brut Royal Star Gin Vikingfjord Ice Shot Blåbær Viktige produktlanseringer i

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007

Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007 Innhold Arcus Gruppen - Et tilbakeblikk på 2007 04 Nøkkeltall 06 Styrets beretning 08 Brennevin 12 Vin 17 distribusjon 23 Regnskap 27 Revisjonsberetning 31 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Viktigste hendelser 2011

Viktigste hendelser 2011 2 Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen i korte trekk Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Om Arcus-Gruppen 4 Konsernsjefen har ordet 5 Næringslivsaktøren 7 Forretningsområder 11 Brennevin 12 Vin 16 Distribusjon

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2009

NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2009 NSB-konsernet Resultat per 2. tertial 2009 Hovedpunkter per 2. tertial 2009 Konsernets driftsresultat er 419 MNOK (269 MNOK). Resultat før skatt er 396 MNOK (279 MNOK). Økte personal- og vedlikeholdskostnader

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2011

TINE Gruppa 2. kvartal 2011 TINE Gruppa 2. kvartal 2011 Stabile resultater Godt salg av matlagingsproduktene fløte, rømme og smør, og av osteporteføljen til TINE, ga et tilfredsstillende resultat for andre kvartal til tross for fortsatt

Detaljer

NSB-KONSERNET Årsregnskap 2016

NSB-KONSERNET Årsregnskap 2016 09.02.2017 Årsregnskap 2016 Vekst i antall reiser 2016 2015 Persontog Antall togreiser (mill. i Norge)* 72,3 72,4 Produserte setekm. (mill. i Norge) 10 338 10 032 Punktlighet (Norge) 88,3 % 88,6 % Kundetilfredshet

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Lønnsomt kvartal i henhold til plan

Lønnsomt kvartal i henhold til plan Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2007 Lønnsomt kvartal i henhold til plan Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 3. kvartal Salg God underliggende vekst,

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007

NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 NSB-konsernet Resultat 2. tertial 2007 Hovedpunkter 2. tertial 2007 Konsernets resultat før skatt per 2. tertial 2007 er det beste resultat per 2. tertial i konsernets historie. Avkastning på egenkapital

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2006 Hovedpunkter 1. tertial 2006 Konsernets resultat etter skatt er vesentlig bedre enn fjoråret: Resultat i NSB-konsernet er på 184 MNOK (113 MNOK), en bedring på 71

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Innhold. Viktige produktlanseringer i 2010

Innhold. Viktige produktlanseringer i 2010 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2010 Viktige produktlanseringer i 2010 Braastad My Selection Ekstra modnet Gilde Juleaquavit Løitens Single Cask fat nr 6125 Vikingfjord Vodka Cocktails Mojito Gibson s Gin

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2009 Hovedpunkter 1. tertial 2009 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 83 MNOK (142 MNOK), og resultat før skatt 29 MNOK (140 MNOK). Økte personal- og vedlikeholdskostnader

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Hovedpunkter i kvartalet

Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport

Posten Norge Kvartalsrapport Posten Norge Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 28/05/2010 Hovedpunkter - økonomi Driftsinntektene ble redusert med MNOK 269 (3,9 %) sammenlignet med første kvartal i fjor som følge av fallende volumer innenfor

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 -

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Hovedpunkter Driftsinntektene i 4.kvartal ble NOK 182,7 mill(+4%) Korrigert for synkende valutakurser mot NOK utgjorde veksten 11,1% Driftsinntektene

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008

NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2008 Hovedpunkter 1. tertial 2008 Konsernets driftsresultat per 1. tertial er 142 MNOK (206 MNOK), og resultat før skatt 140 MNOK (221 MNOK). Økt volum og inntekter i

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC 1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Salgsvekst på 4,6 prosent. Prisvekst overfor våre kunder er gjennomført. Full effekt fra 2Q. Positiv utvikling i CEE. Program for bedring av konsernets langsiktige

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004 22. OKTOBER 2004 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q3 - tilbakeblikk

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Arcus-Gruppen As årsrapport 2006

Arcus-Gruppen As årsrapport 2006 Arcus-Gruppen AS Haslevangen 16, Oslo Postboks 6764 Rodeløkka 0503 Oslo Telefon: +47 22 97 55 00 Telefaks: +47 22 65 74 07 www.arcus-gruppen.no vectura AS Telefon: +47 22 97 55 00 Telefaks: +47 22 97 57

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

NSB-konsernet Resultat 2005

NSB-konsernet Resultat 2005 NSB-konsernet Resultat 2005 Hovedpunkter 2005 Resultat før skatt på MNOK 502 en økning på MNOK 332 fra 2004. Driftsresultat på MNOK 589 en økning på MNOK 323 fra 2004. Positiv driftsutvikling i kjernevirksomheten

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer