Nøkkeltall 07 A Vin 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall 07 A-11 16. Vin 21"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen AS Årsrapport

2 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Vår visjon: EN VERDEN AV OPPLEVELSER I HVER DRÅPE 2 Opplev Arcus Vår visjon innebærer på at vi skal skape den beste opplevelsen for våre kunder. Dette ut fra erkjennelsen at våre produkter inngår i en ramme der forbrukeren ønsker og forventer en positiv opplevelse. Det er en sterk og økende interesse for vin og brennevin, spesielt i kombinasjon med mat. Et økende antall forbrukere ønsker ekthet og nærhet til produktene, og de vil vite mer om hva de spiser og drikker. Vårt konsept Arcus Opplevelse, der vi inviterer besøkende til omvisning på Hasle-anlegget, er basert på nettopp dette. Siden starten i 2005 har over besøkende luktet og smakt seg gjennom vårt produksjonsanlegg. Arcus Opplevelse er delt inn i hovedtemaene vin og brennevin. På brennevinsturen besøker vi blant annet fatlageret. Her kan man snuse inn aromaene fra akevitt og andre edle dråper som ligger til modning på nærmere eikefat. På rundturen med vin som tema, lærer man blant annet om druenes reise fra vinmarkene og frem til ditt glass. Noen hemmeligheter deler vi med våre gjester. Andre må vi holde for oss selv. Uansett lover vi en opplevelse full av kunnskap og kuriositeter fra vinens og brennevinets verden. Arcus Opplevelse kan tilrettelegges etter ønske, med blant annet spesialtilpassede menyer der dyktige kokker komponerer mat med sikker eleganse. Drikkekartene er spesielt tilpasset av våre vin- og brennevinseksperter.

3 Arcus Gruppen - Et tilbakeblikk på Nøkkeltall 07 Styrets beretning 08 Forretningside, visjon og verdier 12 Miljø og samfunnsansvar 14 A Brennevin 18 Vin 21 distribusjon 24 Regnskap 27 Revisjonsberetning 31 Noter 33 innhold LUKTE, SMAKE, SANSE Er det sant at Linie Aquavit krysser verdenshavene før den tappes på flaske? Hva slags krydder brukes i akevitten og hvorfor blir vin destillert to ganger når det lages cognac? Dette og mye mer får du vite mens du vandrer gjennom fatlageret der akevitt, cognac og whisky ligger til lagring på eikefat og liggere. Her kan du la deg beruse av de intense krydderluktene mens du får vite mer om produksjonsprosessene ikke minst om våre tradisjonsrike akevitter som fortsatt fremstilles etter mer enn 100 år gamle resepter. Kun vår destillatør Halvor Heuch og noen få andre kjenner de hemmelige oppskriftene. Også englene da, som stadig er innom for å få sin andel... Du får også vite mer om fremstillingen av vodka, whisky og en rekke andre brennevinsprodukter. Arcus-Gruppen AS Årsrapport HONNING, TJÆRE OG SOLBÆR Lurer du på hvorfor vinekspertene bruker ord som honning, tjære, solbær, lær, nøtteaktig, svette og diesel for å karakterisere en vin? Og hvorfor smaksforskjellen mellom de ulike druetypene er så stor? Dette og mye mer får du høre om på vinturen. Vinproduksjon i dag er preget av moderne teknologi og kunnskap på høyt nivå. Men selv om de fleste av dagens produsenter benytter maskiner for å presse druene, og moderne måleteknikker for å kontrollere prosessen, er det generasjoners kunnskap og fininnstilte ganer som danner grunnmuren i prosessen enten vinen tappes her hos oss, eller på vinslott andre steder i verden. Arcus Wine Brands og Vinordia har vinkompetanse på høyt nivå, og våre fagfolk sikrer kvaliteten på all vin som importeres på flaske eller tappes ved vårt anlegg.

4 2008 var et godt år for Arcus-Gruppen. I et år med betydelige markedsmessige endringer og utfordringer, oppnådde vi nok en gang tilfredsstillende vekst i overkant av markedet innen våre tre forretningsområder Brennevin, Vin og Distribusjon. Sammen med gjennomføring av viktige kostnadstiltak ledet dette også til resultatmessig fremgang i underliggende drift. Korrigert for salg av eiendom og overgang til innskuddsbasert pensjonsordning, økte vi vårt driftsresultat fra 108 MNOK i 2007 til 128 MNOK i Arcus-Gruppen AS Årsrapport Jan Tore Føsund Konsernsjef arcus-gruppen AS Et tilbakeblikk på 2008 Som de aller fleste virksomheter ble også Arcus- Gruppen påvirket av betydelige markedsmessige endringer i En sterk etterspørselsvekst fra verdens nye og voksende økonomier ble videreført inn i første del av Dette bidro til betydelig økning i våre råvarepriser innen viktige brennevinssegment som cognac og whisky. I samme periode ledet underkapasitet på transporttjenester til økte distribusjonskostnader. Dette bildet endret seg betydelig mot slutten av 2008 som følge av utviklingen i internasjonal økonomi. I denne sammenheng er Arcus-Gruppens virksomhet relativt lite konjunkturfølsom. Hotell- og restaurantsegment (on-trade) påvirkes i betydelig grad, men utgjør kun 10 % av vår samlede omsetning. Salgsutviklingen i off-trade, herunder de nordiske detaljmonopolene, ble i 2008 kun i mindre grad påvirket av den generelle økonomiske utviklingen. Forretningsområde Brennevin oppnådde i 2008 en omsetningsvekst på 4 %. Våre tre viktigste merkevarer Linie Aquavit, Braastad Cognac og Vikingfjord Vodka hadde alle en meget positiv utvikling og utgjør i 2008 nær 50 % av vår samlede brennevinsomsetning. Linie, som er vår primære eksportmerkevare innen våre brede portefølje av fatmodnet norsk akevitt økte sine markedsandeler både i Sverige, Danmark og Tyskland. En av Norges absolutt sterkeste merkevarer er behørig posisjonert i superpremiumsegmentet i samtlige av våre eksportmarkeder. Som markedsleder innen cognackategorien i Norden, lyktes vi med å videreutvikle verdiene i merkevaren Braastad på tross av betydelige økninger i råvareprisene. Vi økte våre markedsandeler både i Sverige, Danmark og Finland for året som helhet. I Norge så vi først i siste kvartal en vekst i markedsandeler etter et år med til dels betydelige prisøkninger. Innen vodkakategorien videreførte vi også i 2008 en sterk vekst. Primært 1805 DET FØRSTE SKIPET LASTET MED AKEVITT, THRONDHJEMS PRØVE, FORLATER TRONDHEIM MED RETNING OST-INDIEN 1807 DEN FØRSTE FATMODNEDE AKEVITTEN LAGRET PÅ EIKEFAT ANKOMMER NORGE. OPPDAGELSEN AV LINIE AQUAVIT ER ET FAKTUM 1922 VINMONOPOLET BLIR ETABLERT SOM EN STATLIG VIRKSOMHET MED ANSVAR FOR ALL IMPORT, PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV VIN OG BRENNEVIN I NORGE 1927 BRENNEVINSFORBUDET OPPHEVES, VINMONOPOLET OVERTAR DESTILLASJONENE LØITEN, LYSHOLM, SIMERS OG OPLANDSKE SPRITFABRIK 1933 VINMONOPOLET FLYTTER INN I DET NYE HASLE- ANLEGGET VED ØKERN UTENFOR OSLO 1981 VINFORBRUKET ØKER MENS BRENNEVINSFORBRUKET GÅR NED 1981 ER FØRSTE ÅRET DET SELGES MER VIN ENN BRENNEVIN I NORGE

5 som følge av at vi oppnådde en volumvekst med Vikingfjord i USA på 27 %, men også i Norge økte vi våre markedsandeler innen vodkakategorien. Forretningsområde Vin oppnådde i 2008 en organisk omsetningsvekst på 15 %. Veksten var primært relatert til Sverige og de ulike datterselskapene i Vingruppen i Norden AB. Selskapet fremstår som de siste års desidert mest suksessrike vinselskap i Sverige med betydelig årlig salgs- og resultatmessig fremgang. Men også agenturvirksomheten i Norge gjennom selskapet Vinordia AS leverte en solid omsetningsvekst i forhold til Innen Arcus Wine Brands tapte vi markedsandeler i 2008 på tross av flere lovende nylanseringene med tilhørende gode anmeldelser. Samtidig har vi i 2008 arbeidet med å styrke mulighetene for vekst i det finske vinmarkedet, og vi forventer å se resultater av dette i siste del av Forretningsområde Distribusjon økte omsetningen av logi - stikk - og distribusjonstjenester med 6 % i Dette innebar en vekst i overkant av markedet, og markedsandelen i off-trade (Vinmonopolet) økte til 49 % for året som helhet. Vectura styrket med dette sin posisjon som markedsleder innen distribusjon av vin og brennevin i Norge. Arcus med datterselskaper utgjør i % av Vecturas samlede distribusjonsvolum mens resterende volumer er knyttet til en rekke andre norske vin - og brennevinsimportørselskaper. Vectura er den eneste spesialiserte landsdekkende vin- og brennevinsdistributøren i hotellog restaurantmarkedet i Norge, og innehar nå leveranseavtaler med alle vesentlige kjeder i dette markedet. Det vil i 2009 bli gjennomført ytterligere strategiske og operative tiltak med sikte på å styrke effektivitet og konkurransekraft i alle deler av den distribusjonskjeden Vectura er involvert i. 55 % av Arcus-Gruppens salg av vin og brennevin i 2008 skjedde utenfor Norge. Dette som følge av de siste års betydelige vekst innen vin i Sverige og stadig økende salg av våre internasjonale brennevinsmerker. Til sammenligning utgjorde konsernets internasjonale omsetningsandel 15 % i Vi har som ambisjon å ytterligere forsterke vår nordiske og internasjonale posisjon i Under forutsetning av EU-kommisjonens godkjennelse, vil vårt erverv av Grönstedts cognac og tre andre merkevarer fra Pernod Ricard i desember 2008 være et godt grunnlag for dette. Samtidig forventer vi også fremover en organisk vekst utover markedsvekst både i vin - og brennevinsmarkedet i Norden og våre utvalgte internasjonale eksportmarkeder. Arcus-Gruppen besluttet i 2007 å relokalisere virksomheten til Gjelleråsen nord for Oslo, og 2008 var det første hele driftsår for Arcus-Gruppen som leietager i anlegget på Hasle som ble avhendet sommeren Det har i 2008 blitt nedlagt et betydelig arbeid med å utforme planene for vårt nye hovedanlegg. Grunn- og planeringsarbeider på tomten startet opp i slutten av 2008 og vil bli videreført i store deler av Vi vil i 2009 bruke vår forretningsmessige handlefrihet til å fastlegge en mest mulig hensiktsmessig fremdriftsplan for det videre bygge- og relokaliseringsarbeid. Dette vil vi gjøre i lys av utviklingen i finans- og byggemarkedene. Arcus-Gruppen har over en 2-års periode, i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner, arbeidet med å definere vår fremtidige pensjonsordning. I 2008 besluttet vi overgang til ny innskuddsbasert pensjonsordning for alle medarbeidere, og den nye ordningen ble iverksatt fra og med januar For selskapet innebærer dette en større forutsigbarhet i forhold til en vesentlig kostnadsfaktor samtidig som vi har fått etablert en konkurransekraftig og fremtidsrettet pensjonsordning. Vi har i 2008 gjort tilfredsstillende fremskritt i å forbedre både markeds-, produksjons- og distribusjonsrelaterte prosesser. Dette forbedringsarbeidet vil bli videreført med full styrke i 2009 og være forankret i vår visjon og våre verdier. Dette innebærer at kundeopplevelsen skal stå i sentrum for vårt utviklingsarbeid. Samtidig erkjenner vi at alle medarbeidere og alle deler av vår virksomhet må utvikles og foredles for at vi skal kunne nå våre mål. Som en ledende aktør innen vår bransje vil Arcus-Gruppen gå foran og ta et aktivt samfunnsansvar. Dette vil vi i 2009 sikre gjennom konkrete tiltak både i forhold til miljø og alkoholpolitiske rammebetingelser. Også fremover vil dette være nødvendige forutsetninger for en fortsatt positiv verdiutvikling for Arcus-Gruppen. Arcus-Gruppen AS Årsrapport ARCUS-GRUPPEN ETABLERES SOM EGET SELSKAP, OVERTAR IMPORT, PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV VIN OG BRENNEVIN I NORGE STATEN SELGER SEG UT, ARCUS-GRUPPEN BLIR NORDENS STØRSTE PRIVATEIDE VIN- OG BRENNEVINSAKTØR DET SVENSKE SELSKAPET RATOS AB KJØPER 85% AV AKSJENE I ARCUS-GRUPPEN OG BLIR SELSKAPETS HOVEDAKSJONÆR GJENNOM SALG AV ARCUS KJEMI OG KJØP AV VINGRUPPEN I NORDEN AB KONSENTRERES VIRKSOMHETEN RUNDT PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV VIN OG BRENNEVIN ARCUS-GRUPPEN SELGER HASLE-ANLEGGET OG KJØPER NY TOMT PÅ GJELLERÅSEN UTENFOR OSLO HISTORISK ÅR FOR VÅRE internasjonale VEKst- AMBISJONER FOR FØRSTE GANG SKJER MER ENN 50% AV salget av vin og brennevin UTENFOR NORGE!

6 Arcus Gruppen AS Konsernsjef Jan Tore Føsund Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Distribusjon Vectura AS Adm. direktør Claes Strømbom Stab Økonomi, HR, Forretnings - utvikling, Kommunikasjon, Kvalitet Brennevin Arcus AS Adm. direktør Jan Oluf Skarpnes Vin Arcus AS Direktør Vin Thomas Patay Vingruppen AB Adm. direktør Claes Lindkvist 6 Arcus-Gruppen AS er morselskapet i konsernet med datterselskapene Arcus AS, Vectura AS og Vingruppen AB i Sverige. Arcus-Gruppen AS utfører felles konsernfunksjoner som økonomi- og finansforvaltning, forretningsutvikling, IT, HR og kommunikasjon. For å markedstilpasse vår organisasjon ytterligere ble det våren 2007 besluttet å organisere konsernet i tre forretningsområder Brennevin, Vin og Distribusjon. Omorganiseringen ble gjennomført i løpet av høsten 2007, og innebærer en forsterket satsing på konsernets kjerneområder. fra venstre kommunikasjonssjef - Terje Thurmann-Moe, Direktør Forretningsutvikling - Rolf Kragerud, Finans- og økonomi DIREKTør - Leif Ove Rørnes, Konsernsjef - Jan Tore Føsund, Adm.direktør Arcus AS - Jan Oluf Skarpnes, DIREKTØR VIN - THOMAS PATAY HR-direktør - Synnøve Olsbø, Adm.direktør Vectura AS - Claes Strømbom

7 Nøkkeltall Note * HOVEDTALL FRA RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter MNOK 1 318, ,1 984,7 872,3 herav driftsinntekter utenfor Norge MNOK 593,0 509,0 259,8 164,2 EBITDA 1 MNOK 173,8 878,4 117,8 75,8 Driftsresultat MNOK 144,8 848,7 84,8 42,6 Netto finansresultat MNOK 16,8 24,8 5,1 1,1 Resultat før skatt MNOK 161,7 873,5 89,8 43,7 Årsresultat MNOK 120,0 837,8 40,3 25,3 HOVEDTALL FRA BALANSEN Anleggsmidler MNOK 338,5 275,1 356,0 376,3 Omløpsmidler MNOK 1 610, , , ,3 Sum eiendeler MNOK 1 948, , , ,6 Egenkapital MNOK 446, ,7 334,4 330,7 Rentebærende langsiktig gjeld MNOK ,4 Rentefri langsiktig gjeld MNOK 135,6 189,8 35,1 32,9 Rentebærende kortsiktig gjeld MNOK ,7 Rentefri kortsiktig gjeld MNOK 1 366, , , ,9 Sum egenkapital og gjeld MNOK 1 948, , , ,6 Arcus-Gruppen AS Årsrapport KONTANTSTRØM Kontantstrømmen MNOK -155,6 357,0 85,0-94,4 LØNNSOMHET/AVKASTNING Driftsmargin 2 % 11,0 43,0 8,6 4,9 Egenkapitalenes rentabilitet 3 % 32,4 81,0 12,1 7,0 KAPITALFORHOLD Egenkapitalandel 4 % 22,9 44,1 20,6 22,0 Kapitalens omløpshastighet 5 0,6 1,0 0,6 0,6 AKSJERELATERTE FORHOLDSTALL Antall aksjer Antall Resultat pr. aksje (1000 kr pr aksje) 6 Kr 434, ,5 146,1 83,9 Utbytte/konsernbidrag MNOK 42,0 729,4 61,1 90,0 PERSONALE Antall sysselsatte årsverk/antall årsverk Antall *) Korrigert ved at Arcus Kjemi er tatt ut av konsernregnskapet for sammenlikningens skyld da hele forretningsområdet ble solgt i 2006 NOTE 1 Driftsresultat før avskrivninger og amortisering 2 Driftsresultat eksklusiv gevinst og husleie for salg av eiendom på Hasle og Hamar 3 Driftsresultat / Driftsinntekter 4 (Driftsresultat + Res. andel tilkn. selskap) / (Gj. sn. eiendeler - pengeposter) - (Gj. sn. ikke rentebærende kortsiktig gjeld ekskl. utbytte) 5 Årsresultat / Gj.sn. bokført egenkapital 6 Egenkapital / totalkapital 7 Driftsinntekter / Gj. sn. totalkapital 8 Årsresultat / Gj.sn. antall aksjer

8 styrets beretning Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen oppnådde i 2008 vekst i alle tre forretningsområder og, korrigert for betydelige eiendomseffekter, resultatmessig fremgang i forhold til Sammenlignet med 2007 er driftsresultatet redusert fra 848,7 MNOK til 144,8 MNOK. Justert for ekstraordinære eiendomseffekter i 2007 på 774,9 MNOK økte resultatet fra 73,8 MNOK til 144,8 MNOK. Økningen skyldes en netto gevinst for overgang til innskuddsbasert pensjonsordning på 51,2 MNOK og forbedringer i ordinær drift på 19,8 MNOK. Som følge av DE betydelige eiendomsinntektene i 2007 falt konsernets driftsmargin fra 43 % i 2007 til 11 % i 2008 og avkastningen på egenkapital utgjorde 27 % mot 80 % foregående år. Styret vurderer de oppnådde resultater i 2008 som tilfredsstillende. 8 ØKONOMISK UTVIKLING Nærmere om resultatet Konsernets driftsinntekter utgjorde i MNOK hvilket er en reduksjon på 656 MNOK sammenlignet med Korrigert for effekt av salg av eiendom i 2007 på 752 MNOK økte driftsinntektene med 96 MNOK. VinGruppen i Norden AB sto for 87 % av driftsinntektsveksten i Driftsresultat for konsernet viste et overskudd på 144,8 MNOK som er en reduksjon på 703,9 MNOK sammenlignet med foregående år. Effekt fra salg av eiendom og overgang til innskuddsbasert pensjonsordning fra 2009 utgjorde til sammen en reduksjon på 723,7 MNOK. Økte driftsinntekter og forbedret produktivitet i ordinær drift gav en positiv resultateffekt på 19,8 MNOK hvorav Vingruppen bidro med 11,1 MNOK. Arcus AS inklusive datterselskaper økte driftsinntektene fra 654 MNOK i 2007 til 658 MNOK i Økningen var primært relatert til brennevin og vinagenturvirksomheten. Resultatmessig fikk selskapet en tilbakegang i hovedsak som følge av en kraftig økning i innkjøpspriser på viktige råvarer innen brennevinsområdet. Bjørn Erik Olsen Kjell Arne Greni Henning Øglænd Stefan Elving Erik Hagen Trond Fidje

9 Vectura AS oppnådde en svak resultatmessig fremgang i Driftsinntektene økte til 264 MNOK i 2007 fra 249 MNOK i Fraktkostnader, ekstern lagerleie og personal kostnader økte i 2008 som følge av både høy volum - og prisvekst. Vingruppen i Norden AB viste en sterk resultatmessig fremgang i En underliggende betydelig økning i driftsinntekter på 25 % til 408 MNOK i 2008 var hovedårsak til resultatveksten. Netto finansposter utgjorde 16,8 MNOK i 2008 mot 24,8 MNOK i 2007, og reduksjonen skyldes reduserte renteinntekter og urealisert disagio i Konsernets resultat før skatt ble på 161,7 MNOK mot 873,5 MNOK i Resultatet før skatt i morselskapet Arcus-Gruppen AS ble på minus 36,7 MNOK mot 808,2 MNOK året før. Resultatavviket skyldes hovedsaklig salgsgevinst på salg av eiendom i Selskapet har mottatt konsernbidrag på 26 MNOK. Finansielle forhold og kapitalstruktur Konsernets balanse er redusert fra MNOK til MNOK. Reduksjonen skyldes i første rekke salg av Hasleeiendommen. Konsernet har i 2008 hatt en tilfredsstillende likviditetssituasjon. Konsernet har ikke trukket på bankkredittene pr , og ligger innenfor de krav som eksterne långivere stiller til finansielle nøkkeltall. Finansiell risiko følges fortløpende opp i forhold til definerte mål og strategi. Valutarisikoen sikres gjennom terminmarkedet. Det er samsvar mellom balansens netto valutaeksponering pr og forfallstrukturen på de tilsvarende terminkontrakter. Konsernets egenkapital ved årets slutt var 446,8 MNOK. Det er foreslått utbytte på 42 MNOK. Egenkapitalandelen per ble 22,9 %. Konsernets pensjonskostnader regnskapsføres i tråd med IFRS. Endringer i de økonomiske forutsetningene har medført at pensjonsforpliktelsene har økt de senere årene frem til og med Det er besluttet en overgang fra tjenesteytende til innskuddsbasert pensjonsordning. Ved årsskiftet utgjorde de balanseførte forpliktelsene 123 MNOK etter at det er inn tektsført 51,2 MNOK som følge av endret pensjonsordning. Samtlige av konsernets pensjonsforpliktelser er balanseført. Fra 2009 har konsernet en innskuddsbasert pensjonsordning, og det forventes stabile pensjonskostnader for årene fremover. Styret vurderer konsernets soliditets- og likviditetssituasjon som tilfredsstillende. Arcus-Gruppen AS Årsrapport Kaare Frydenberg Styrets leder Leif Johansson Magdalena Aniansson Birgitta Stymne Göransson Gro Myking Lasse Hansen Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008

10 Arcus-Gruppen AS Årsrapport OM VIRKSOMHETEN Arcus-Gruppens operative virksomhet er organisert i forretningsområdene Brennevin, Vin og Distribusjon og opererer i Norden og utvalgte internasjonale markeder. Hovedselskapene i konsernet består av morselskapet Arcus- Gruppen AS og datterselskapene Arcus AS, Vingruppen i Norden AB (62,34 %) og Vectura AS. Arcus-Gruppen AS utfører konsernfunksjoner som økonomi, IT, forretningsutvikling, eiendomsforvaltning og HR. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo. I 2008 har det blitt arbeidet med planlegging av relokalisering av virksomheten til vår nye tomt på Gjelleråsen i Nittedal Kommune. Arcus AS importerer, produserer, tapper, markedsfører og selger vin og brennevin. Selskapet selger brennevin og vin til statlige monopolutsalg, dagligvare, hotell- og restaurantnæringen, tax-free og eksportmarkeder. Arcus AS har hatt et anlegg på Hamar for rektifisering av potetsprit. Anlegget ble lagt ned i første halvår av 2008 og eiendommen er solgt. Fra 2008 kjøpes denne tjenesten av ekstern leverandør. Vingruppen i Norden AB bedriver import, markedsføring og salg av vin i det svenske og nordiske markedet. Vectura AS ivaretar import, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer i det norske markedet. Selskapet er merkenøytralt og selger sine tjenester til produsenter, importører og agenter. Om lag 70 % av selskapets driftsinntekter kommer fra kunder utenfor Arcus-Gruppen. Vin Arcus AS er også en betydelig aktør i det norske vinmarkedet gjennom egne importerte viner og agenturvin gjennom datterselskapet Vinordia AS. For egne viner falt markedsandelen i 2008 mens Vinordia oppnådde en økt markedsandel. Vingruppen i Norden AB er Sveriges raskest voksende vinimportør. Selskapet er den 3. største leverandøren til Systembolaget. Selskapet har flere anerkjente produsenter i porteføljen og en volumvekst på ca 25 % i Distribusjon Vectura AS er Norges ledende distributør av alkoholholdige drikker til Vinmonopolet og hotell -og restaurantnæringen. Selskapet oppnådde i 2008 en markedsandel på omlag 45 % mot Vinmonopolet hvilket er en økning fra tidligere år. Økningen skyldes tilgang på nye importørkunder samt vekst i eksisterende importørportefølje. Distribusjonen til hotell - og restaurantnæringen viste i 2008 en økning på i overkant av 6 %. Selskapet har distribusjonsavtaler med alle større kjeder og har økt sin markedsandel i dette segmentet i ORGANISASJON, MENNESKER OG MILJØ Organisasjon Arcus-Gruppen arbeider systematisk med utvikling av medarbeidere og organisasjon i henhold til selskapets forretningsstrategier. Ratos AB eier 83,3 % av aksjene i Arcus-Gruppen Holding AS. Hoff Norske Potetindustrier BA eier 9,9 %, mens resten av aksjene eies av ledelsen og styret i Arcus-Gruppen AS og styret i Arcus-Gruppen Holding AS. Arcus-Gruppen Holding AS eier Arcus-Gruppen AS 100 %. MARKEDSSITUASJONEN Brennevin Arcus AS er Norges største produsent og importør av brennevin. Selskapet har ledende nasjonale markedsposisjoner innen viktige brennevinssegment med Linie aquavit, Braastad cognac og Vikingfjord vodka som de største merkevarene. Vår markedsandel på brennevin i Norge er 34 %. Selskapet økte sine markedsandeler i USA, og Vikingfjord er blant de 8 største impor terte vodkamerkene. I 2008 har det vært arbeidet med å etablere en ny visjon og verdier for konsernet gjennom en omfattende prosess på alle nivå i organisasjonen. Det arbeides systematisk med ferdighetsutvikling i forhold til både medarbeidere og ledere gjennom resultat - og oppfølgingssamtaler. Årlige medarbeiderundersøkelser danner grunnlag for både utvikling av arbeidsmiljø og medarbeidere. Antall ansatte i konsernet er 460. Den samlede kjønnsfordelingen i Arcus-Gruppen er 27% kvinner og 73% menn. Det er 1 kvinne i konsernets ledergruppe som totalt består av åtte personer. Styret i Arcus-Gruppen AS består av 12 medlemmer, hvorav 8 aksjonærvalgte. Av de 8 aksjonærvalgte er 3 kvinner. Konsernet vektlegger å gi like muligheter til alle medarbeidere uavhengig av kjønn.

11 Arbeidet med å redusere sykefraværet har hatt høy prioritet i hele Det samlede sykefraværet i konsernet ligger på et for høyt nivå, men viste nedgang gjennom hele Fra januar til desember er nedgangen i det 12 måneders rullerende fraværet for konsernet ned fra 9,2 % i 2007 til 8,0 % i Som IA-bedrift har Arcus-Gruppen iverksatt et samarbeidsprosjekt med bred intern deltagelse og engasjement. Videre er Arcus-Gruppen pilotbedrift for Jobbing Uten Mobbing i regi av Arbeidstilsynet. Som en del av det løpende HMSarbeidet er det gjennomført vernerunder i alle avdelinger. I tillegg gjennom føres det en systematisk risikovurdering og tilhørende tiltaksimplementering. Ytre miljø Arcus-Gruppen har etablert en miljøstrategi som beskriver hvordan vi skal arbeide med å redusere de påvirkninger vår virksomhet har på det ytre miljøet. Med basis i dette gjennomføres det konkrete tiltak med sikte på å redusere negative miljøeffekter i alle deler av konsernets verdikjede. Samlet miljøeffekt måles årlig. Arcus-Gruppens hovedanlegg er sikret mot uønskede utslipp i forbindelse med separasjon og nøytralisering av avløpsvann, samt med fysiske sikringstiltak og gode arbeids- og kontrollrutiner ved bruk og håndtering av farlige stoffer. Bedriften har en godkjent avtale om utslipp til det kommunale renseanlegget ved Oslo Vann- og avløpsetat. RESULTATDISPONERING Styret foreslår at årsresultatet i morselskapet Arcus-Gruppen AS på minus TNOK blir disponert som følger: Overført fra annen egenkapital Foreslått konsernbidrag Sum overført Fri egenkapital utgjør etter dette FREMTIDSUTSIKTER TNOK TNOK TNOK TNOK Den nasjonale og internasjonale konjunkturutviklingen fremstår som usikker. Vi forventer at vin - og brennevinsmarkedet i Norden vil påvirkes negativt av svekkede nordiske valutaer. Det forventes en svak årlig vekst i det nordiske vin og brennevinsmarkedet. Arcus-Gruppen vil også fremover målrettet arbeide for økte markedsandeler og lønnsomhet i det nordiske vinmarkedet og det nordiske og internasjonale brennevinsmarkedet. Styret vil rette en stor takk til alle medarbeidere for den innsats som er lagt ned i Med en offensiv strategi for lønnsom vekst, står konsernet overfor spennende utfordringer og store muligheter i årene som kommer. Arcus-Gruppen AS Årsrapport Konsernet har investert i en egen destruksjons- og gjenvinningsløsning med sikte å sikre en miljøvennlig løsning for ukurante og beslaglagte alkoholholdige drikkevarer. Oslo, 4. mars 2009 Det arbeides systematisk for å øke kildesortering av plast, papp og glass som sendes til godkjente avfallsmottak for gjenvinning. For 2008 oppnådde vi 93 % hvilket er en økning fra 91 % i Dette gir Arcus-Gruppen rett til å bruke Grønt ansvar - merking på våre produkter. Jan Tore Føsund FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3-3.a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Til grunn for dette ligger planene fremover og konsernets langsiktige strategiske beslutninger. Selskapet er i en sunn økonomisk stilling der likviditeten, den finansielle strukturen og soliditeten gir selskapet nødvendig handlefrihet.

12 FORRETNINGSIDE, VISJON OG VERDIER Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Vår forretningside Fremstille og markedsføre egne vin- og brennevinsmerker Importere og markedsføre andre produsenters merker Levere komplette distribusjons- og logistikkløsninger for vin- og brennevin samt andre aktuelle produktgrupper Opererer i Norden og i utvalgte internasjonale markeder Vår forretningsidé definerer rammene for virksomheten vår med vekt på beskrivelse av hvilke markeder, og hvilke deler av tilhørende verdikjeder, vi operer i. 12 Arcus-Gruppens forretningsidé, visjon og verdier danner grunnlaget for alle våre operative mål og strategier. Gjennom 2008 har vi fokusert på å bygge en sterkere og bredere forståelse for den videre utvikling av vår virksomhet. Det ble i denne sammenheng gjennomført en bred og omfattende visjons- og verdiprosess i hele organisasjonen, basert på en grundig gjennomgang av konsernets langsiktige mål og strategier. Målsettingen er å bygge en felles oppfatning av verdier, mål og strategier blant våre medarbeidere, som igjen kan danne grunnlag for en positiv forbedringskultur internt og utgjøre en plattform for vår omdømmebygging eksternt. Dette vil på sikt bidra til høyere medarbeidertilfredshet og bedre resultater for konsernet. I løpet av prosessen har det vært gjennomført flere samlinger og diskusjoner på alle nivåer i Arcus-Gruppen. Hensikten har vært i større grad å binde sammen forretningsperspektivet med medarbeidernes hverdag. I denne sammenheng er det på avdelingsnivå blitt definert konkrete samspillsregler med blant annet klart definerte forventninger til leder- og medarbeideradferd.

13 Vår visjon EN VERDEN AV OPPLEVELSER I HVER DRÅPE! Vår visjon handler om hva vi ønsker å være for verden rundt oss og for våre kunder. Med VERDEN fokuserer vi på at vi skal gi våre kunder det beste fra Norge og hele verden. OPPLEVELSER innebærer at vi skal gi kundene våre den beste opplevelsen gjennom våre produkter og tjenester. I HVER DRÅPE signaliserer at vi hele tiden skal søke å forbedre alle sider av vår virksomheten og at hver enkelt medarbeider og alle ledd i verdikjeden er viktig. Arcus-Gruppen AS Årsrapport Våre verdier Gjennom å etterleve våre verdier SAMHANDLING, NYSKAPING og ANSVAR vil vi skape den beste opplevelsen for våre kunder! SAMHANDLING Vi samarbeider aktivt og løsningsorientert for å gjøre våre arbeidsprosesser best mulig. Det gjelder både i egen avdeling og for å styrke hele verdikjeden til beste for våre kunder og for vår egen arbeidsdag. NYSKAPING Alle våre produkter, tjenester og prosesser skal preges av målrettet innovasjon forankret i stolte tradisjoner. Vi griper nye muligheter og satser på systematisk utvikling av medarbeidere og organisasjon. Vi vil sette en ny standard for bransjen gjennom vårt nye anlegg på Gjelleråsen. ANSVAR Som ledende aktør i vin- og brennevinsbransjen ønsker vi å ta et klart samfunnsmessig ansvar. Vi arbeider aktivt for å redusere vår virksomhets påvirkning av ytre miljø. Vi tar ansvar for positive bidrag til et godt arbeidsmiljø og en best mulig utførelse av egen jobb.

14 MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Arcus-Gruppen tar ansvar! Som Norges største aktør innen vin og brennevin tar Arcus-Gruppen et aktivt samfunnsansvar når det gjelder vår virksomhet og virkninger på mennesker og miljø. Vi har som målsetting å aktivt implementere konkrete miljøforbedrende tiltak i alle sentrale driftsprosesser gjennom løsninger i løpende drift og større prosjekter. Etiske retningslinjer for Arcus-Gruppen AS er laget for å sikre intern bevisstgjøring og etterlevelse av de forventninger som samfunnet stiller til en betydelig aktør innenfor alkoholbransjen i Norge og Norden. I Arcus-Gruppen ønsker vi å fremme et moderat og ansvarlig forbruk av alkohol slik at våre produkter kan gi forbrukerne nytelse, samvær og glede. 14 MILJØ Arcus-Gruppens miljøstrategi beskriver hvordan konsernet arbeider med å redusere energiforbruk, utslipp av klimagasser og andre miljøskadelige stoffer, det vil si de påvirkninger vår virksomhet har på det ytre miljøet. Som et minimum skal Arcus-Gruppen overholde nasjonal lovgiving og lokale bestemmelser. Det er besluttet en praktisk tilnærming til arbeidet med miljøforbedringer med utgangspunkt i våre sentrale driftsprosesser og samhandlingen med kunder og leverandører. Det innebærer at vi arbeider systematisk med å definere og implementere konkrete miljøforbedrende løsninger i alle sentrale driftsprosesser og større prosjekter, og vi arbeider for å forbygge og redusere miljøpåvirkningene gjennom verdikjeden. Vårt miljøarbeid konkretiseres gjennom et definert linjeansvar og er en del av vår leder- og medarbeiderutvikling. Inngående varestrøm Selskaper importerer årlig betydelige vinvolumer fra hele verden. Arcus vektlegger utvikling av egne merkevarer og import av vin i bulk for tapping i Norge. Dette reduserer CO2- utslippet med ca 30 % i forhold til tilsvarende flaskeimport. Produksjon/lager/kontor Arcus-Gruppens hovedanlegg er sikret mot uønskede utslipp i forbindelse med separasjon og nøytralisering av avløpsvann, samt med fysiske sikringstiltak og gode arbeids- og kontrollrutiner ved bruk og håndtering av farlige stoffer. Bedriften har en godkjent avtale om utslipp til det kommunale renseanlegget ved Oslo Vann- og avløpsetat. I samarbeid med Veolia gjennomfører Arcus-Gruppen kildesortering og er sertifisert som Grønt Ansvar-bedrift. Det sikrer at alt avfall blir håndtert på en miljøvennlig måte og i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler. I 2008 økte mengden kildesortert vare fra 91 % til 93 %. Arcus-Gruppen har utviklet en egen løsning for miljøvennlig håndtering av ukurante og beslaglagte alkoholholdige drikkevarer og tilbyr også denne til eksterne parter. Utgående varestrøm Alle egne biler skal tilfredsstille euro-4 normen. Alle sjåfører skal gis opplæring i miljøriktig kjøring. Transportruter evalueres fortløpende med sikte på økt fyllingsgrad og reduserte utslipp pr. liter distribuert. Det er i 2008 gjennomført en særskilt opplæring av egne medarbeidere med sikte på forskriftsmessig håndtering og transport av farlig gods.

15 19 % 21 % 5 % Miljøregnskap for Arcus-Gruppen % 2008 Inngående transport Produksjon Utgående transport Reiser i jobbsammenheng 247 Sum Oppstillingen viser konsernets samlede CO2- belastning i tonn i Arcus-Gruppen AS Årsrapport ETISKE RETNINGSLINJER Reiser i jobbsammenheng Utgående transport Produksjon Inngående transport Etiske retningslinjer for Arcus-Gruppen AS er laget for å sikre intern bevisstgjøring rundt god corporate governance og de forventninger som samfunnet stiller til en betydelig aktør innenfor alkoholbransjen i Norge og Norden. Våre etiske retningslinjer omhandler forholdet til kunder og leverandører, konkurranseforhold, miljø og forholdet til alkohol. Retningslinjene kan lastes ned fra Arcus-Gruppen skal sikre at de ansatte har god kjennskap til reglene, og alle selskapets ansatte er pålagt å overholde gjeldende etiske retningslinjer. Konsernledelsen skal varsles om mulige irregulære, kritikkverdige eller straffbare forhold. ANSVARLIG BRUK AV ALKOHOL I Arcus-Gruppen ønsker vi å fremme et moderat og ansvarlig forbruk av alkohol slik at våre produkter kan gi forbrukerne nytelse, samvær og glede. Kunde- og leverandøroppfølging Medarbeidere i Arcus-gruppen skal aktivt vurdere miljøbelastningen ved valg av kommunikasjonsløsninger med kunder og leverandører. Prosjekter Alle sentrale bygg - og driftsløsninger på Arcus-Gruppens nye anlegg på Gjelleråsen, vil bli vurdert i forhold til miljøbelastning. Som Norges største aktør innen vin og brennevin er vi bevisste på at misbruk av alkohol kan ha store negative konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Selskapets markedsføring skal derfor være korrekt og i overensstemmelse med gjeldende lover og bransjestandarder i de markedene vi bearbeider til enhver tid. Arcus-Gruppen vil aktivt motarbeide misbruk av alkohol blant egne ansatte. Vi skal også aktivt motarbeide bruk av alkohol av og blant mindreårige og bruk av alkohol i forbindelse med kjøring.

16 A-11 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2008 Nordens mest moderne anlegg for produksjon og distribusjon av vin og brennevin tar form! 16 I løpet av 2008 er grunnlaget lagt for Arcus-Gruppens planer om å bygge et nytt og teknologisk ledende anlegg for produksjon og distribusjon av alkoholholdige drikkevarer. Prosjekteringen har pågått gjennom hele 2008, og i desember startet anleggsarbeidene med sprengnings- og planeringsarbeid på tomten ved siden av Ringnes Bryggerier på Gjelleråsen. Bakgrunn Arcus-Gruppen besluttet i 2007 å flytte fra vårt eksisterende anlegg på Hasle. Etter å ha vurdert flere alternative lokaliteter, falt valget på Gjelleråsen i Nittedal kommune og tomt ble kjøpt samme år. Samtidig ble prosessen med å selge nåværende anlegg og tomt gjennomført. Prosjektering Det har i 2008 blitt nedlagt et betydelig arbeid med å utforme planene for vårt nye hovedanlegg. Arbeidet med kartlegging av arbeidsoppgaver og prosesser startet opp høsten 2007, og det er lagt stor vekt på å sikre medvirkning fra de ansatte. Rapportene som ble overlevert tidlig i 2008 inneholdt anbefalinger om arealbehov, dimensjonering av anlegg og automasjonsgrad. Dette la grunnlaget for videre diskusjoner og beslutninger i prosjektets styringsgruppe. Arcus-Gruppens ambisjoner er å bygge et anlegg som gjør det mulig å videreutvikle konsernet og virkeliggjøre våre store vekstambisjoner internasjonalt. Dette skal skje ved å optimalisere arbeidsprosesser for prosess, tapping og lager, konsolidere distribusjon og lagervirksomheten, forbedre arealutnyttelse, tilrettelegge for bedre intern kommunikasjon og redusere vedlikeholdskostnader for bygg og maskinpark.

17 A-11: Branding av flytte- og byggeprosessen En viktig suksessfaktor for vellykket utbygging og fremtidig drift på Gjelleråsen er at de ansatte står bak endringene med entusiasme og forventing. Arcus-Gruppen laget i 2008 en tiltaksplan for å ivareta god kommunikasjon i prosjektet. Et av de første tiltakene var å gi flytteprosessen et eget navn og egen logo, for bedre å synliggjøre prosjektet for de ansatte. En konkurranse høsten 2008, hvor alle ansatte kunne komme med forslag, resulterte i valg av navnet A-11 og logoen til høyre. Forslaget kom fra tre av Arcus-Gruppens medarbeidere på tapperiet. Navn og logo spiller på Arcus-Gruppen 2011, men også Apollo 11 som landsatte det første menneske på månen i Flyttingen til Gjelleråsen vil være Arcus-Gruppens månelandingsprosjekt vårt store skritt inn i fremtiden. Arcus-Gruppen AS Årsrapport Byggets totalomfang og innplassering på tomten er nå fastsatt. Det prosjektet som nå foreligger er planlagt for en total distribusjonskapasitet på inntil 57 mill. ltr, og et produksjonsvolum på inntil 20 mill. ltr. Totalt footprint er på kvm, med en grunnflate på kvm. Reguleringsplan og samarbeidsgruppe Parallelt med prosjekteringsarbeidet er det utviklet en reguleringsplan for området. Et endelig vedtak om reguleringsplan ble gjort i Nittedal kommunestyre den 5. august Høsten 2008 ble det opprettet en samarbeidsgruppe med representanter for Nittedal Kommune, Statens Vegvesen, velforeningene i området og Arcus-Gruppen. Gruppens mandat er å sørge for god kommunikasjonsflyt rundt planarbeidet og utbyggingen. Videre utvikling Grunn- og planeringsarbeider på tomten startet opp i slutten av 2008 og vil bli videreført i store deler av Arcus- Gruppen vil i 2009 bruke selskapets forretningsmessige handlefrihet til å fastlegge en mest mulig hensiktsmessig fremdriftsplan for det videre bygge- og relokaliseringsarbeid. Dette vil skje i lys av utviklingen i finans- og byggemarkedene.

18 Forretningsområde brennevin Arcus-Gruppen AS Årsrapport markerte ny fremgang for forretningsområde brennevin. Hovedveksten har skjedd i vodkakategorien i Norge og i USA. Avtalen om kjøp av 4 merkevarer fra Pernod Ricard (V&S) i Sverige ble inngått i desember, OG GIR ET SOLID FOTFESTE I DET SVENSKE MARKEDET FORUTSATT EU-KOMMISJONENS GODKJENNELSE. Forretningsområde Brennevin* Volum (mill. ltr.) 8,9 8,9 Omsetning (MNOK) 493,9 476,4 EBIT (MNOK) 79,3 68,9 * Ekskl.eiendoms- og pensjonseffekter NORGE Det norske off-trade brennevinsmarkedet (Vinmonopolet) vokste med 1,1 % i 2008, og utgjorde i underkant av 12,8 mill. ltr. Totalt solgte Arcus nærmere 4,3 mill ltr. brennevin i Vinmonopolet i 2008 hvilket tilsvarte en markedsandel på 33,3 % mot 34 % i Også i 2008 økte Arcus sitt salg av akevitt til Vinmonopolet og selskapet oppnådde en markedsandel på 91,1 %. Størst fremgang hadde de sterke merkevarene Gammel Opland og Gilde Juleaquavit, men også Løiten Sommeraquavit fortsatte sin fremgang fra de siste år. Råvareprisene på cognac fortsatte å øke i Dette innebar betydelige utfordringer for Arcus og kategorien som helhet. Vårt salg i Vinmonopolet ble som følge av økte salgspriser mot forbruker redusert med 8% i Arcus hadde for året som helhet en markedsandel på 30,2% i cognac-kategorien. De siste årene har vodkakategorien hatt vekst i Vinmonopolet, og i 2008 fortsatte veksten med 1,5 %. Arcus økte markedsandelen i kategorien til ca 39 % og Kalinka befestet sin posisjon som Norges største brennevinsmerke både i kategorien og i Vinmonopolet totalt. I tillegg viste fortsatt Vikingfjord fin fremgang, og mot slutten av året avanserte produktet til å bli det nest største innen segmentet premium vodka. Også Amundsen vodka fortsatte sin fremgang fra de siste årene. On-trade (Horeca) markedet er et viktig satsingsområde for Arcus, spesielt for hovedmerkene Linie, Vikingfjord og Braastad. Spesielt Braastad har vist en god utvikling gjennom året. On-trade utgjorde ca 6% av totalvolumet for Arcus Brennevin i INTERNASJONALT GAMMEL OPLAND etter MODNET PÅ PORTVINSFAT I november ble Gammel Opland - ettermodnet på portvinsfat lansert. Denne varianten av Gammel Opland har etter lang tid på sherryfat fått en ettermodning på portvinsfat. Total lagringstid er ca 5 år. Produktet ble lansert i et begrenset opplag, for å bygge opp merket som en eksklusiv akevitt. Et fantastisk sluttprodukt, kombinert med svært gode medieoppslag, førte til at produktet ble utsolgt kun seks uker etter lansering. Eksporten av brennevin fortsatte å øke i 2008 og nådde et historisk nivå på nærmere 3,5 mill. ltr. Veksten utgjorde nærmere liter på årsbasis. De viktigste markedene er Norden, Tyskland og USA. I 2008 markedsførte Arcus for første gang sin sterkeste merkevare Linie Aquavit gjennom TV-mediet. Reklamefilmen ble vist i to perioder både i Danmark og Sverige. I tillegg til en løpende utvikling av eksisterende markeder arbeider Forretningsområde Brennevin aktivt med å vurdere vekstmuligheter i utvalgte nye markeder.

19 LUKSUSCOGNAC FRA BRAASTAD I november 2008 toppet familien Braastad sin cognacserie ved å lansere EXTRA. Master blender Richard Braastad har komponert en maskulin premium cognac, basert på familiens eldste konjakker, noen lagt til lagring av Sverre Braastad selv. Den nye prestisjecognacen fikk en fantastisk mottakelse både av cognacelskere og media. Arcus-Gruppen AS Årsrapport Sverige Arcus Sweden AB viste betydelig fremgang i 2008 og leverte en vesentlig resultatfremgang. Salget av brennevin viste fin fremgang med økte markedsandeler innen akevitt/snaps og cognac. I tillegg har vi forventninger til vår overtagelse av agenturet for den kanadiske whiskyen Royal Canadian fra 1. oktober. Dette produktet har basislisting i Systembolaget og selger over liter/år. Salget av vin og brennevin i Horeca viste noe fremgang gjennom 2008, men det er fortsatt et betydelig potensiale for videre vekst i denne salgskanalen. Finland Arcus Finland OY videreførte en positiv utvikling også i 2008 med god vekst i volumer og lønnsomhet. Kombinert med ny strategisk listing for Vikingfjord vodka i Alko, har vi gjennom året øket satsing på denne merkevaren i Travel Retailsegmentet i Østersjøen. I april startet samarbeidet med en ny partner i Finland Servaali OY som er ansvarlige for både våre aktiviteter og merkevarebygging i Alko-butikkene samt våre salgsaktiviteter i Horeca. I tillegg er det inngått avtale med Servaali om salg av brennevin i de baltiske stater. Danmark I Danmark ble salget av våre produkter samlet hos vår samarbeidspartner Hans Just i løpet av første halvår. Linie beholdt sin markedsposisjon i et fallende akevittsegment, mens salget av Braastad cognac økte betydelig i andre halvår og ved slutten av 2008 hadde merket en markedsandel på ca 10 % i det danske markedet. ARCUS ÅPNER NY SNAPSKATEGORI I 2008 lanserte Arcus Løitens Mild Gourmet, en helt ny snapsserie med 32% alkoholstyrke. I mai kom Løitens Mild Gourmet til grillmat og til fisk og skalldyr, mens Løitens Mild Gourmet til julemat ble lansert i november. Totalt ble det solgt liter av disse tre nye snapsene i 2008, et svært godt resultat spesielt med tanke på at produktene representerer en helt ny kategori i det norske markedet. Julevarianten ble også lansert i Sverige, hvor den fikk meget god mottakelse og solgte liter.

20 Arcus-Gruppen AS Årsrapport Duty Free/Travel Retail Salget i Travel Retail økte med ca 5 % i 2008, hvorav butikkene på Gardermoen utgjør den største andelen av salget. De viktigste produktene er Braastad cognac, Linie og andre fatmodnede akevitter og Vikingfjord vodka. Det arbeides med å komme inn hos flere andre større operatører, og vi forventer å starte salg til flere av disse i løpet av TYSKLAND I Tyskland fortsatte Linie fremgangen og var det eneste ake vittmerke med volumøkning i 2008, noe som medførte en vekst i markedsandelen i en svakt fallende akevittkategori. Med sin posisjon som det mest eksklusive akevittmerket, og den positive salgsutviklingen merket har i Tyskland, ligger forholdene godt til rette for fortsatt økt vekst og lønnsomhet. Dette gjelder både i de sørlige deler av Tyskland, hvor vi i dag har et relativt beskjedent salg, og i Horeca hvor vi ser muligheter for økt distribusjon. USA I USA har Vikingfjord de siste årene hatt en meget sterk vekst og 2008 var intet unntak. Med 27 % volumøkning passerte vi liters kasser med klar margin. Vikingfjord er nå det tredje største importerte vodkamerket i staten Washington med over 10 % markedsandel. Også Linie Aquavit viste en betydelig vekst i USA i 2008 men dog fra et beskjedent utgangsnivå. NORSK VODKA VOKSER I USA Vikingfjord Vodka har i løpet av 2008 styrket sin posisjon på det amerikanske markedet - ofte beskrevet som verdens tøffeste vodkamarked. Volumveksten var på 27% og lansering av Vikingfjord Flavours i USA skaper et grunnlag for ytterligere vekst. For 2008 kommer Vikingfjord for første gang etter all sannsynlighet med i Nielsen Ratings for det amerikanske markedet. Vikingfjord Vodka har også styrket sin posisjon i hjemmemarkedet i forhold til konkurrerende internasjonale merker. 20-ÅRS JUBILEUM for juleakevitten Gilde Juleaquavit kunne feire 20-årsjubileum i Produktet ble lansert for første gang i 1988, og tradisjonen tro inneholdt også resepten for 2008 akevitt fra alle de tidligere årgangene. Gilde Juleaquavit 2008 fikk svært god omtale i media, og resultatmessig økte salget med 2% fra 2007 til 2008.

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Viktige produktlanseringer i 2009

Viktige produktlanseringer i 2009 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2009 Braastad XO Superior Très Vieille Réserve Gammel Opland ettermodnet på portvinsfat Pommery Brut Royal Star Gin Vikingfjord Ice Shot Blåbær Viktige produktlanseringer i

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007

Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2007 Innhold Arcus Gruppen - Et tilbakeblikk på 2007 04 Nøkkeltall 06 Styrets beretning 08 Brennevin 12 Vin 17 distribusjon 23 Regnskap 27 Revisjonsberetning 31 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Viktigste hendelser 2011

Viktigste hendelser 2011 2 Arcus-Gruppen Arcus-Gruppen i korte trekk Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Om Arcus-Gruppen 4 Konsernsjefen har ordet 5 Næringslivsaktøren 7 Forretningsområder 11 Brennevin 12 Vin 16 Distribusjon

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC 1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Salgsvekst på 4,6 prosent. Prisvekst overfor våre kunder er gjennomført. Full effekt fra 2Q. Positiv utvikling i CEE. Program for bedring av konsernets langsiktige

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

TINE Gruppa 2. kvartal 2011

TINE Gruppa 2. kvartal 2011 TINE Gruppa 2. kvartal 2011 Stabile resultater Godt salg av matlagingsproduktene fløte, rømme og smør, og av osteporteføljen til TINE, ga et tilfredsstillende resultat for andre kvartal til tross for fortsatt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Innhold. Viktige produktlanseringer i 2010

Innhold. Viktige produktlanseringer i 2010 Arcus-Gruppen AS Årsrapport 2010 Viktige produktlanseringer i 2010 Braastad My Selection Ekstra modnet Gilde Juleaquavit Løitens Single Cask fat nr 6125 Vikingfjord Vodka Cocktails Mojito Gibson s Gin

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 -

Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Presentasjon 1. kvartal 2003 30. april 2003 PAGE 1 - Hovedpunkter Driftsinntektene i 4.kvartal ble NOK 182,7 mill(+4%) Korrigert for synkende valutakurser mot NOK utgjorde veksten 11,1% Driftsinntektene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Arcus-Gruppen As årsrapport 2006

Arcus-Gruppen As årsrapport 2006 Arcus-Gruppen AS Haslevangen 16, Oslo Postboks 6764 Rodeløkka 0503 Oslo Telefon: +47 22 97 55 00 Telefaks: +47 22 65 74 07 www.arcus-gruppen.no vectura AS Telefon: +47 22 97 55 00 Telefaks: +47 22 97 57

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 1. halvår 2008 ble 23 281 MNOK (20 335 MNOK), en økning på 14,5

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Branded Consumer Goods

Branded Consumer Goods 97 Orkla årsrapport branded consumer goods Branded Consumer Goods Orkla Branded Consumer Goods er et av Nordens ledende merkevareselskaper med sterke posisjoner i hjemmemarkedene Norge, Sverige, Danmark,

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC 3. kvartalsrapport 2008 3. kvartalsrapport 2008 Salgsinntektene økte med 8,8 prosent i kvartalet, til 1 212 MNOK. EBITDA opp 12 MNOK fra tredje kvartal i fjor til 149 MNOK. Forbedringer i Sentral og Øst-

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Resultat 4. Kvartal 2002. og foreløpig årsresultat 2002

Resultat 4. Kvartal 2002. og foreløpig årsresultat 2002 Resultat 4. Kvartal 2002 og foreløpig årsresultat 2002 Visjon: Felles fokus på forbruker Produsent Leverandør Produkt Sortiment Vare forsyning Intersport Stormarked Forbruker Egne merker G-Sport Støttefunksjoner

Detaljer

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden

Årsrapport 2013. Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 Sammen skal vi bli best pa vin og brennevin i Norden Årsrapport 2013 ArcusGruppen Innhold I korte trekk Nøkkeltall 4 Forretningsstruktur 5 Høydepunkter 2013 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

På vei mot lønnsom drift

På vei mot lønnsom drift Synnøve Finden ASA Presentasjon andre kvartal 2007 På vei mot lønnsom drift Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 1. Underliggende drift i henhold til plan stø kurs

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2009

1. KVARTALSRAPPORT 2009 Lars Vestergaard (42) jobber som koordinator operatør ketchup i Rieber & Søn Danmaks anlegg i Skelskør. 1. KVARTALSRAPPORT 2009 EBIT økte med 29 prosent til 95 MNOK (74 MNOK) i første kvartal 1. kvartalsrapport

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no

Innhold. Arcus-Gruppen AS Destilleriveien 11 Postboks 64, 1483 Hagan post@arcusgruppen.no Tlf +47 6067 5000 www.arcusgruppen.no Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Arcus- Gruppen Innhold Arcus-Gruppen i korte trekk 3 Arcus-Gruppen 2012 4 Om Arcus-Gruppen 6 Vår visjon 8 Konsernsjefen har ordet 10 Et anlegg for fremtiden 13 En ledende

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 12. februar 2015 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2014 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2014 v/øk.sjef

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011

NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011 NORGESGRUPPEN ÅRSRESULTAT 2011 2 Årsregnskap for 2011 for - konserntall Fremgangen fortsetter for Driftsinntektene i 2011 ble 58 641 MNOK (55 675 MNOK), en økning på 5,3 %. Driftsresultatet (EBIT) ble

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer