Forfatterveiledning IFS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfatterveiledning IFS"

Transkript

1 Forfatterveiledning IFS Manus Manus sendes inn som tekstfil i word. Et ferdig manus skal inneholde forfatterbiografi (maks 150 ord) sammendrag av utgivelsen på engelsk (maks 350 ord) innholdsfortegnelse brødtekst eventuelle illustrasjoner bibliografi Lokketekst/vaskeseddel til publikasjonsartikkelen på ifs.forsvaret.no Lokketeksten sier noe om temaet og hjelpe leseren til å avgjøre hvorvidt hun er målgruppen for utgivelsen. Norsk tekst for norsk utgivelse, engelsk tekst for engelsk utgivelse. Maks 400 ord. Forfatterbiografi Inneholder navn, fødselsår og institusjonell tilknytning. Kort, faglig relevant biografi. Sammendrag av utgivelsen på engelsk Inneholder tema, problemstilling og viktigste funn. Lengden på forfatterbiografi og sammendraget avpasses hverandre i henhold til sideformatet. Innholdsfortegnelse Skal kun brukes for å ha oversikt over manusets deler. Det er ikke behov for spesiell formattering siden det vil bli generert ny innholdsfortegnelse i ombrekkingen. 1

2 Brødtekst Det er en klar fordel for helhetsinntrykket om kapittel- og avsnittslengden holder omtrent samme lengde gjennom hele utgivelsen. Unntakene er innlednings- og avslutningskapitlene. Titler formateres i tre nivåer 1) kapittel 2) overskrift 1 og 3) overskrift 2, så de kan holdes fra hverandre. Det skal ikke legges inn tall foran overskriftene, eksempel: 1.0 Innledning Eventuelle illustrasjoner Illustrasjoner skal både limes inn i brødteksten, for å indikere hvor de skal plasseres, og sendes som separate originalfiler i høyoppløselig jpeg-format (min. 300 dpi). Tabeller trenger ikke sendes separat. Språk Norsk: IFS følger de offisielle skrivereglene for begge språkformer, slik de er formulert av sprakradet.no. Det skal være konsekvens i språkform (radikalt vs. konservativt, osv.). Engelsk: IFS følger engelsk målform (UK style), med bruk av «low style» i overskrifter osv. (minst mulig bruk av stor forbokstav) og gjennomgående bruk av -s i stedet for -z i ord som organisation/organise etc. Hvis forfatteren behersker amerikansk engelsk (US style) og ønsker å publisere i den målformen, etterkommer IFS ønsket så langt det er praktisk gjennomførbart. Unntaket er antologier, hvor standard målform er britisk engelsk, med mindre samtlige bidrag er på amerikansk engelsk. Andre skandinaviske språk: Det er anledning å publisere på dansk eller svensk, men forfatteren må da påregne selv å bidra til å kvalitetssikre språket, ved for eksempel å foreslå språkvaskere/korrekturlesere osv. Tegnsetting er i henhold til målform, anførselstegn som eksempel: Engelsk: What Shakespeare actually wrote, Harry interrupted, was We are such stuff as dreams are made on, not made of, as you seem to think. Amerikansk: What Shakespeare actually wrote, Harry interrupted, was We are such stuff as dreams are made on, not made of, as you seem to think. (Penguin Writer s Manual 2002) 2

3 Bruk av forkortelser Generell regel er minst mulig bruk av forkortelser: 1. Prosent og valuta (kroner, dollar, euro) skal skrives ut. 2. Organisasjonsnavn skal skrives fullt ut ved første gangs nevnelse, eksempel: Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), deretter kan forkortelsen benyttes. Unntak er forkortelser som er mer kjent enn organisasjonsnavnet de trenger ikke å skrives ut, eksempler: Nato (bemerk Nato med små bokstaver på norsk!), EU, FN. 3. Der hvor et mindre kjent organisasjonsnavn bare brukes et par ganger i løpet av en lang tekst, er det ofte en fordel å bruke fullt organisasjonsnavn i stedet for forkortelse de gangene det nevnes. Referanser IFS følger Chicago in-text referansesystem i alle publikasjoner. Vi bruker 16. utgave av Chicago Manual of Style. Legg merke til at tegnsetting ved angivelse av sidetall brukes som kildetypemarkør. Det settes komma foran boksider og kolon foran artikkelsider. Eksempler i teksten Bok (Doniger 1999, 55) Artikkel (Smith 1998: ) Bok med én forfatter (Doniger 1999, 55) 55 angir her sidetallet Doniger, Wendy Splitting the difference. Chicago: University of Chicago Press. Bok med to eller tre forfattere (Cowlishaw og Dunbar 2000, ) Legg merke til tankestrek (lang) Cowlishaw, Guy og Robin Dunbar Primate conservation biology. Chicago: University of Chicago Press. 3

4 Bok med flere enn tre forfattere (Laumann et al. 1994) Om det ikke er angitt sidetall, gjelder henvisningen hele boken Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael og Stuart Michaels The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press. Redaktør (Adamsky og Bjerga 2012) Adamsky, Dima og Kjell Inge Bjerga, red Contemporary military innovation. Between anticipation and adaption. London: Routledge. Kapittel eller annen del av bok (Twaddell 1957, 85 87) Twaddell, W. Freeman A note on Old High German Umlaut. I Readings in linguistics I: The development of descriptive linguistics in America, utg. Redigert av Martin Joos. Chicago: University of Chicago Press. Bok i skrift- eller rapportserie (Saxi 2011, 12 13) Saxi, Håkon Lunde Nordic defence Cooperation after the Cold War. Oslo Files on Defence and Security, nr. 1. Oslo: Institutt for forsvarsstudier. Upubliserte arbeider som mangler ISBN- eller ISSN-nummer (masteroppgaver/doktoravhandlinger osv.) (Håkenstad 2010) Håkenstad, Magnus "Den nest beste løsning: Den norske mobiliseringshæren " Masteroppgave, Universitetet i Oslo. Sekundærkilde ( sitert i ) (Zukofsky 1931) Zukofsky, L Sincerity and objectification. Poetry 37 (februar 1931): 269. Sitert i B. Costello, Marianne Moore: Imaginary possessions. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press. 4

5 Tidsskriftartikkel (Smith 1998: ) Smith, John Maynard The origin of altruism. Nature 393: Avisartikkel på papir (Ask 2015) Ask, Alf Ole Clinton kritiseres for pengestøtte fra utlandet. Aftenposten, 20. februar. Magasin-/avisartikkel uten forfatter (Gourmet 2000: 57) Legg merke til kolon foran sidetallet Gourmet Kitchen Notebook. Mai. Forfatteren er en organisasjon Her avviker IFS, i likhet med mange andre utgivere, fra Chicago, ved at en forkortelse av organisasjonens navn blir brukt i teksten. Forkortelsen er ordningsordet i bibliografien, og institusjonens fulle navn føres i parentes bak. Dette for å spare plass. (BSI 1985) BSI (British Standards Institute) Specifications for abbreviations of title words and titles of publications. Linford Woods, Milton Keynes, UK: British Standards Institute. Offentlige publikasjoner (FD 2014) Ved behov angis, artikkel el. som angitt FD (Forsvarsdepartementet) Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner). Prop. 122 L ( ). Oslo: Forsvarsdepartementet. 5

6 Kilder på nettet Kilder hentet fra internettet skal, som i alle andre tilfeller ordnes etter forfatter- eller organisasjonsnavn. Finnes ingen av delene, kan artikkeltittel brukes (men det er siste utvei!) En URL-adresse er ikke en kilde, og bruk av kun URL som kildehenvisning blir ikke akseptert! Avisartikler hentet fra nettet (Moe 2015) Om det er angitt sidetall i dokumentet, føres disse som for trykte publikasjoner Moe, Ingeborg Merkel: Risikerer nye sanksjoner hvis våpenhvilen ikke overholdes. Aftenposten.no, 13. februar. Hentet 20. feb Nettsted organisasjon Her avviker IFS på tilsvarende måte som ved forfatteren er en organisasjon (se over) (FAS udatert) FAS (Federation of American Scientists). Udatert. Resolution comparison: Reading license plates and headlines. Hentet 20. feb Nyhet- og artikkeldatabaser (Thomas 1956) Thomas, Trevor M Wales: Land of Mines and Quarries. Geographical Review 46, nr. 1: Hentet 20. feb

7 Bibliografien Bibliografien ordnes alfabetisk. Der hvor det er flere oppføringer under ett navn, ordnes oppføringene kronologisk med den nyeste oppføringen først. Hvis det er flere oppføringer under samme navn og årstall, merkes de ulike oppføringene med «a», «b» «y». (Gjeseth 2011a) (Gjeseth 2011b) 2011a. Landforsvarets krigsplaner under den kalde krigen, foredrag i Oslo Militære Samfund, 17. oktober. Hentet 3. mai Gjeseth.html. 2011b. Landforsvarets krigsplaner under den kalde krigen. Bergen: Fagbokforlaget. 7

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo 2005 Lær deg korrekt bruk av sitater

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster 1. Innledning I fagtekster skal man oppgi sine kilder og samtalepartnere, og man skal oppgi når man bruker dem og hva hos disse man bruker.

Detaljer

Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler

Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler Veiledning i hvordan du gjengir og oppgir kilder APA-standarden med litteratureksempler Studieoppgaver og annen faglig litteratur vil ofte bygge på materiale som er utgitt tidligere. Du må oppgi kilder

Detaljer

APA 6th - referansestil

APA 6th - referansestil APA 6th - referansestil APA 6th er en mye anvendt stil for litteraturlister. Stilen er i utgangspunktet engelskspråklig, men her finner du veiledning på hvordan du siterer korrekt i norskspråklige oppgaver.

Detaljer

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledningen er utarbeidet i et samarbeid mellom ekspedisjonssjef dr. juris Inge Lorange Backer, stipendiat Harald Irgens-Jensen, professor dr. juris

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

EndNote Veiledning til versjon X6

EndNote Veiledning til versjon X6 Høgskolen i Lillehammer, Biblioteket 2012 EndNote Veiledning til versjon X6 Et program for å holde orden på referansene! - hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Bibliotekets

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Brukerveiledning cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Studiehåndboken 2011/2012 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave

Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave 1 Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave Unni Knutsen 17. november 2014 Innhold INNLEDNING... 4 HENVISNINGER I TEKSTEN... 5 Forholdet mellom henvisninger i tekst og oppsettet i litteraturlista...

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon

Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon v/ Idunn Bøyum Handelshøyskolen BI. Bibliotektjenesten Høsten 2004 Her har du noen nyttige tips. Bibliotektjenestens hjemmeside er et godt startpunkt i informasjonssøkeprosessen.

Detaljer

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene!

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! Versjon 1.0 versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! En veiledning i hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Høgskolen i Lillehammer,

Detaljer

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning versjon 7 og 8 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, februar 2005 Innhold Hva er EndNote... 4 Brukermanual... 4 Hvilket referansehåndteringsverktøy

Detaljer

Metodekurs for oppgaveskrivning

Metodekurs for oppgaveskrivning Metodekurs for oppgaveskrivning KRL 101 BIBELEN Innledning og oversikt Ansgar Teologiske Høgskole Lars Råmunddal 2002 1 2 INNHOLD Noe som ligner på et forord I GENERELT OM OPPGAVENS OPPBYGNING OG ULIKE

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

versjon X1 for Windows Veiledning

versjon X1 for Windows Veiledning versjon X1 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, 25. juni 2008 Innhold 1. Introduksjon... 4 1.1. Hva er EndNote... 4 1.2. Brukermanual og veiledninger...

Detaljer

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek EndNote X7 Kursmanual Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek med utgangspunkt i heftet «EndNote X6: en veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus» September 2014 Om dette

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

EndNote Web Kokebok for oppstart

EndNote Web Kokebok for oppstart EndNote Web Kokebok for oppstart Innholdsfortegnelse Generelt om EndNote Web... 3 Hvordan opprette konto... 3 Legge til verktøylinje i Word... 4 Legge referanser inn i biblioteket... 6 Legge inn nye referanser

Detaljer

Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold. Erfaringer med plagiatkontrollverktøy

Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold. Erfaringer med plagiatkontrollverktøy Nina Ree-Lindstad, Kristin Røijen og Tone Vold Erfaringer med plagiatkontrollverktøy Høgskolen i Hedmark Informasjonsrapport nr. 1 2006 Fulltekstutgave Utgivelsessted: Elverum Det må ikke kopieres fra

Detaljer

Kom i gang med Endnote for Windows

Kom i gang med Endnote for Windows Kom i gang med Endnote for Windows Oppdatert 09.04.2015 i Innholdsfortegnelse Hva er EndNote?... 1 Installere EndNote X7... 1 Kom i gang med EndNote... 2 Overblikk over EndNote... 3 Angi stil/mal... 4

Detaljer

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual Innholdsfortegnelse ARTIKKELSIDEGUIDE... 3 Opprette en artikkelside... 3 Redigere en artikkelside... 4 Sett inn bilde... 5 Sett inn tabell... 7 Sett inn

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer