Listeria i sushi. Januar Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Listeria i sushi. Januar 2008. Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2)"

Transkript

1 Listeria i sushi - sluttrapport fra prosjekt gjennomført av Veterinærinstituttet (Oslo) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Bergen). Januar 2008 Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2) 1) NIFES, Postboks 2029 Nordnes, 5817 Bergen, 2) VI, Postboks 8156 Dep, 0033 Oslo, 1

2 Innledning Sushi er i utgangspunktet en japansk rett som tradisjonelt består av rå eller kokt marin fisk eller skalldyr, småbiter av for eksempel ingefær eller pepperrot, samt ris smaksatt med eddik. Sushi kan også lages ved at ingrediensene overfor rulles inn i tynne plater av algeprodukter. Begrepet brukes upresist i mange sammenhenger, og utenfor Japan defineres sushi ofte som alle produkter der en eller annen type rå sjømat inngår. Begrepet sushi brukes ofte synonymt med sashimi, som er rå sjømat servert i tynne skiver (http://en.wikipedia.org/wiki/sushi). Sushi er blitt svært populær mat både blant barn og voksne, og er dermed et av de største ready-to-eat produktene som er basert på sjømat i Norge. Norske forbrukere har lang erfaring med fersk fisk, men det å spise den rå er noe nytt. I Norge har det dukket opp mange nye sushi-restauranter i de siste årene, og sushi-produkter selges også i storkiosker og dagligvarebutikker. Ved tillaging av sushi i Norge, anvendes ulike fiskeslag servert rå eller delvis rå. Dessuten kan det lages norske varianter av sushi med røkelaks eller andre fiskeslag. Det er kjent at sjømat, spesielt enkelte typer bearbeidet rå fisk, som røkelaks eller rakørret kan være kontaminert med L. monocytogenes. Denne bakterien kan være årsak til infeksjon hos fostre, nyfødte og personer med svekket immunforsvar. Internasjonalt har en sett store matvarebårne utbrudd med denne bakterien. Bakterien blir ikke satt i sammenheng med kjente varslingssignaler for redusert kvalitet, som dårlig lukt eller smak. Vanlig brukte indikatorbakterier for fekal forurensning, eller for bedervelse av fisk vil heller ikke gi en klar pekepinn om eventuell forekomst av L. monocytogenes. I denne rapporten oppsummeres undersøkelser av Listeria i ferdiglaget sushi som selges til forbrukere for å spise hjemme/på annet sted enn der den kjøpes eller i sushirestaurant. Undersøkelsene ble bestilt av Mattilsynet, og er utført som et samarbeid mellom Veterinærinstituttet i Oslo og NIFES i Bergen. Denne undersøkelsen er å betrakte som en innledende studie. Den fokuserer i første rekke på å avdekke Listeria monocytogenes og andre Listeria arter i norskprodusert fisk på sushibrettene, og dernest på innholdet av denne bakterien i andre ingredienser på sushibrettene. Prøveinnhenting og metodikk Sushibrett fra ulike produsenter i Oslo- og Bergens-regionen ble kjøpt og fortløpende analysert høsten Hvor prøvene ble innkjøp er vist i vedlegget. Sushibitene på hvert brett ble gruppert etter om sjømaten var norskprodusert eller importert. Hele sushibiter (inkl ris), en av hver type i hhv norskprodusert og importert gruppe, ble homogeniseres og analyseres kvalitativt for innhold av Listeria, og på noen prøver kvantitativt. Resten av prøvene ble frosset ned. For analyse ble det benyttet kvalitativ og kvantitativ metodikk. Den kvalitative metodikken inkluderte oppformering og deteksjon av L. monocytogenes og andre Listeria spp ihht NMKL metodikk (VI), og oppformering etter gjeldende NMKL Metodikk med etterfølgende deteksjon av Listeria monocytogenes vedhjelp av minividas (NIFES). Den kvantitative analysen ble gjennomført ved å homogenisere 10 g. prøve med 90 ml bufret peptonvann, som deretter ble platet ut i volumer på ut 0,1 og 1,0 ml på Rapid mono L. agar som ble inkubert ved 37 C i 24 timer. Dette gir en påvisningsgrense på 10 celler/g. 2

3 Resultater Det ble ikke påvist Listeria monocytogenes i noen av de 106 undersøkte prøvene fra Oslo og Bergen. Ved den kvantitative analysen av L. monocytogenes som ble gjennomført på 50 prøver innhentet i Bergens-regionen, var det heller ingen prøver som kom positivt ut med hensyn til denne bakterien, når deteksjonsgrense var 10 celler/g. Det finnes flere arter enn Listeria monocytogenes i slekten Listeria. Disse regnes ikke som sykdomsbakterier hos mennesker, og det er ikke forbudt å omsette fisk med disse Listeria artene. Funn av disse bakteriene omtales likevel her, både fordi de ofte finnes i samme miljø som L. monocytogenes, og fordi resultatene gav relevant informasjon om forekomst av Listeriabakterier generelt, og om produksjonshygiene. I det følgende omtales Listeria av andre arter enn L. monocytogenes som Listeria spp. Analyse av Listeria spp. ble bare gjort i Oslo. Det ble påvist Listeria spp. i 12 av 56 prøver, dvs i ca 21 % av prøvene. Disse var fordelt på 6 sushibrett. For tre av brettene var det bare en positiv prøve. Disse prøvene var av laks, kveite og scampi, det vil si både norskprodusert og importert sjømat. Både de positive og negative prøvene på disse brettene var laget med ris og andre ingredienser. Vi holder det derfor for sannsynlig at listeriabakteriene kom fra sjømaten i prøvene, ikke de øvrige ingrediensene. I de tre andre brettene var det Listeria spp. i hhv 2 av 3, 4 av 5 og 4 av 4 sushibiter. Det virker usannsynlig at alle eller nesten alle fiskeslag på et sushibrett skal være kontaminert med Listeria spp. ved levering til produsenten. Det virker mer sannsynlig at det finnes Listeria spp. i produksjonsmiljøet eller en ingrediens som brukes i alle biter (for eksempel risen), eller at det har skjedd en krysskontaminering fra en positiv prøve over på de andre fiskeslagene. Alle disse forholdene indikerer at produksjonshygiene er essensiell ved tilberedning av sushi. Man kan ikke på grunnlag av denne ene undersøkelsen konkludere at tilbyderne som leverte sushibrett med flere Listeria spp. positive prøver hadde dårligere produksjonshygiene enn de øvrige. Listeria spp. er ikke noen egnet indikator på produksjonshygiene, og produsenter som ikke hadde Listeria spp. i noen biter kunne ha vel så god/dårlig produksjonshygiene uten at det ble oppdaget i undersøkelsen. Forslag til videre studier Denne innledende studien hadde som mål å undersøke et lite antall av sushiprøver for Listeria monocytogenes, og var begrenset til to geografiske områder og en svært begrenset tidsperiode. Tatt i betraktning at populariteten og utbredelsen til sushi stadig øker, både i form av ferdigbrett som analysert her, og tilberedt av forbrukere som selv kjøper inn enkeltingredienser eller sushi-kits, foreslås det å gjennomføre en større studie der flere risikoaspekter, distribusjonskanaler og geografiske områder tas med. Undersøkelse av hygieniske forhold ved produksjon av sushi var ikke med i denne undersøkelsen. Imidlertid er det klart at tilberedning av sushi i stor grad er håndarbeid, i bokstabelig forstand. Vi så ved innkjøp av prøvene at bevisstheten om produksjonshygiene varierte hos de ulike tilbyderne. Vi vil understreke behovet for å analysere på hygieneindikatorer ved senere studier. Sushi består av flere ingredienser enn fisk. Det er kjent at ris kan inneholde Bacillus spp. eller og andre bakterietyper som kan gi matvarebåren sykdom. Ved senere undersøkelser foreslås 3

4 det å vurdere analyse for flere bakterietyper enn L. monocytogenes. Analyse av parasitter som kan gi sykdom eller allergireaksjoner er også aktuelt. Konklusjon Ingen av de 106 analyserte prøvene av sushi inneholdt Listeria monocytogenes. Omlag 21 % av analyserte prøver inneholdt andre Listeria arter, som ikke gir sykdom hos mennesker. Takk til Det praktiske analysearbeidet er gjennomført av Elida Sehic (Veterinærinstituttet), Tone Galluzzi og Kjersti Borlaug (NIFES). 4

5 Vedlegg Analyserte sushibiter var innkjøpt fra følgende leverandører Oslo Dagligvarehandel og storkiosker: Lille Asia Enghav, innkjøpt hos ICA (laks og scampi) Lille Asia, innkjøpt hos Deli De Luca (laks og scmapi) Smart Club Gourmet (laks, kveite, stekt ål, king crab, kamskjell, lakserogn) Lille Asia, innkjøpt hos Meny (laks og scampi) Restauranter og Take away Bambus (laks, kveite, tunfisk) Sushi Express (laks, kveite, smørfisk, tunfisk, kamskjell) Sushi House (laks, smørfisk, tunfisk) House of sushi (laks, tunfisk, reke, kamskjell, kveite, smørfisk, rødskjell) Sushi & wok (laks, kveite, tunfisk, scampi) Sushi of Life (laks, kveite, tunfisk) Alex sushi (laks, tunfisk, kveite, scampi, kamskjell) Cosmo Thai sushi (laks, tunfisk, scampi) Bergen Dagligvarehandel Safari Lagunen (laks, hvitfisk, reker, scampi, tilapia) Sletten senter (laks, tilapia) Restauranter og Take away Nama Sushi and noodles (tunfisk, laks) Torget i Bergen (laks, scampi, kamskjellmuskel, tilapia) Sumo (laks, tunfisk, reke, kongefisk, kveite, div. røde og hvite fisker) 5

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret.

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. Production Partner Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. TA 2543/2009 Utabeidet av BIS Production Partner AS, Consultancy Forord Alle kjemiske produkter som produseres eller importeres

Detaljer

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER 22. FEBRUAR 2012 DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV

Detaljer

Hva er fersk fisk? En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere

Hva er fersk fisk? En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere Rapport 3/2009 Utgitt januar 2009 Hva er fersk fisk? En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere Bjørg Helen Nøstvold Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ]

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] NUMMER 1 2008 Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] Kan marin sektor overleve uten taus kunnskap [

Detaljer

Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av?

Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av? Rapport 18/2011 Utgitt april 2011 Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av? Jens Østli og Bjørg Nøstvold

Detaljer

V1999-60 09.09.99 Esso Norge AS - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prisreguleringer ved salg fra varmeforhandlere

V1999-60 09.09.99 Esso Norge AS - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prisreguleringer ved salg fra varmeforhandlere V1999-60 09.09.99 Esso Norge AS - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prisreguleringer ved salg fra varmeforhandlere Sammendrag: Esso Norge AS (Esso) søkte om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Bruker du disse tipsene kan du imponere med lekker og velsmakende sushi. I Norge har vi tilgang på noen av verdens beste råvarer fra havet, og de fleste dagligvarebutikker

Detaljer

Spiselig del av kylling

Spiselig del av kylling Spiselig del av kylling Matvaredatagruppen v/ Thea Amalie Martinsen Bergvatn og Jorån Østerholt Dalane Mars 2013 Forord Mattilsynet og Helsedirektoratet har siden 1992 samarbeidet om et system for overvåking

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF

Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF Rapport 42/2010 Utgitt desember 2010 Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF Jorunn Sofie Hansen, Nofima og Geir Håbesland,

Detaljer

PROGRAM FOR OVERVÅKNING AV FISKEFÔR ÅRSRAPPORT 2012

PROGRAM FOR OVERVÅKNING AV FISKEFÔR ÅRSRAPPORT 2012 Rapport 2012 PROGRAM FOR OVERVÅKNING AV FISKEFÔR ÅRSRAPPORT 2012 MATTILSYNETS OVERVÅKNINGSPROGRAM Monica Sanden, Gro-Ingunn Hemre, Amund Måge, Bjørn Tore Lunestad, Marit Espe, Rita Hannisdal & Robin Ørnsrud

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

HVORFOR VELGER IKKE KUNDEN DET BILLIGSTE ALTERNATIVET NÅR DET FINNES LIKEVERDIGE ALTERNATIVER?

HVORFOR VELGER IKKE KUNDEN DET BILLIGSTE ALTERNATIVET NÅR DET FINNES LIKEVERDIGE ALTERNATIVER? BACHELOROPPGAVE: HVORFOR VELGER IKKE KUNDEN DET BILLIGSTE ALTERNATIVET NÅR DET FINNES LIKEVERDIGE ALTERNATIVER? FORFATTER: SVEIN-ERIK BJØRNHOLT 091160 HØGSKOLEN I GJØVIK BACHELOR I ØKONOMI OG LEDELSE VÅRSEMESTER

Detaljer

Konkurranseloven: Det relevante marked

Konkurranseloven: Det relevante marked Konkurranseloven: Det relevante marked Oppdatert 24. mai 2011 Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar

Detaljer

Særemne SMS-språk. Av Camilla Hofstad og Andreas Lien

Særemne SMS-språk. Av Camilla Hofstad og Andreas Lien Særemne SMS-språk Av Camilla Hofstad og Andreas Lien 2007 Innhold Innledning.. S. 1 Problemstilling.. S. 2 Refleksjon/prosess... S. 3 Web design... S. 4-5 Oppsummering. S. 6 Kilder... S. 7 Innledning Vi

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Markedsmuligheter for foredlet laks i Frankrike

Markedsmuligheter for foredlet laks i Frankrike RAPPORT 3/2005 Utgitt februar 2005 Markedsmuligheter for foredlet laks i Frankrike Kirsten Rustad, markedsstipendiat i Paris Stipendiatordningen Ordningen er et samarbeid mellom Eksportutvalget for Fisk,

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Rapport fra. dialogkonferansen «Laks og human helse»

Rapport fra. dialogkonferansen «Laks og human helse» Rapport fra 2012 dialogkonferansen «Laks og human helse» Tittel: Rapport fra dialogkonferansen «Laks og human helse» Forfatter(e): Morten Bergslien Kvalitetssikring: Eivind Helland Grading: Åpen Serienummer:

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

De norske bensinprisene 1

De norske bensinprisene 1 De norske bensinprisene 1 EIRIK NORVALD CHRISTENSEN Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet JAN PETTER VERLO FEDJE Seniorrådgiver, Konkurransetilsynet GJERMUND NESE Fungerende seksjonsleder, Konkurransetilsynet

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer