STIFTELSEN AMATHEA SØKNAD FRA LOKALKONTORET NORDLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STIFTELSEN AMATHEA SØKNAD FRA LOKALKONTORET NORDLAND"

Transkript

1 Amathe 1\ F FAT: Bodø STIFTELSEN AMATHEA SØKNAD FRA LOKALKONTORET NORDLAND I Vi søker om et tilskudd på kr: 2.000,- til den daglige drift av Amathea veiledningstjeneste for gravide i Nordland for år Stiftelsen Amatheas virksomhet er forankret i Lov om svangerskapsavbrudd 2, 1.1edd: "Forer et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg." Stiftelsen Amatheas formål er nedfelt i stiftelsens vedtekter 2: Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. Stiftelsen Amathea tilbyr: informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort samtale underveis og etter fuliført svangerskap samtale før og etter abort Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uplanlagt svangerskap og abort. Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort. Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskaps-avbrudd. Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen Amathea har veiledningskontor i 13 av landets 19 fylker og har over 30 års erfaring på dette området. Alta - Arendal - Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Førde - Hamar - Haugesund - Kristiansand - Lillehammer - Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Alesund

2 Amathe Veifiedningstjeneste for gravide Tjenestetilbudet til Stiftelsen Amathea er gratis for brukeren. Stiftelsen Amathea tilbyr et lavterskeltilbud med veiledning samme dag brukeren tar kontakt. Regjeringens kvinnehelsestrategi følges opp i NOU 1999:13 "Kvinners helse i Norge". Her understrekes viktigheten av kvinners rett til å ta egne valg for sin fysiske og psykiske helse. Stiftelsen Amatheas virksomhet bygger på dette prinsippet i sitt veiledningstilbud til kvinner som blir uplanlagt gravide. Det er et politisk mål at det blir gitt undervisning til konfirmasjonsgrupper, ungdomsskoler og videregående skoler om seksualitet og svangerskapsforebygging. Kunnskapsformidling til ungdom og unge voksne om seksualitet og prevensjon for slik å bidra til å forebygge planlagte svangerskap, er sentralt i vår virksomhet. Undervisning er derfor en viktig del av de lokale veiledningskontorenes arbeid. Det undervises også på Universitet/Høgskoler om vårt tjenestetilbud. I 2006 ble Stiftelsen Amathea evaluert av SINTEF Helse på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten "Evaluering av stiftelsen Amathea en rådgivningstjeneste for gravide" forelå i august SINTEF Helse konkluderer i sin evalueringsrapport med: Stiftelsen Amathea gir et kvalitativt godt veiledningstilbud og fremhever de ansattes spesialkompetanse og solide modeller og metoder for veiledingen. I 2012 ble det gitt konsultasjoner i regi av Amathea, 489 av disse ble gitt ved lokalkontoret i Nordland! Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom bevilgninger fra det offentlige; Helseog omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF), fylkeskommunene og kommunene. Bevilgninger fra RHF'er, fylkeskommuner og kommuner benyttes til drift av det enkelte veiledningskontor. Om Stiftelsen Amatheas lokalkontor i Nordland Kontoret i Nordland er lokalisert i Bodø og har som oppgave å betjene hele Nordland fylke. Vi er to veiledere ved kontoret; Tove Merethe Lorentzen, utdannet spesialsykepleier på barn og helsesøster, ansatt i 100 % stilling og Randi Karstensen, utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i Psykisk helse og Folkehelsearbeid, i 50 % stilling. Kontoret har åpent mandag - fredag Vi betjener telefonen fra kl alle virkedager. Alta - Arendal - Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Førde - Hamar - Haugesund - Kristiansand - Lillehammer - Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Alesund

3 AfflatheSJ Velledningstjeneste for gravide Nordland fylke er en utfordring geografisk og vi har en utstrakt reisevirksomhet. Vi drar ut og underviser på skolerundt om i kommunene. Vi har jevnlig kontakt med de lokale sykehusene, legesentre og helsestasjoner. Anser dette som ett svært viktig forebyggende arbeid! Nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2012: 489 konsultasjoner Etter-abort samtaler svangerskapskurs for enslige gravide kvinner og mor- barn grupper Svangerskapskurs for asylsøkende gravide kvinner. Samtalegrupper i samarbeid med mottakene Undervisning på ungdoms- og vg skoler i fylket Samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene I 2009 ble filmen "Et vanskelig valg" ferdig. Materialet er utarbeidet for å gi støtte og inspirasjon i planlegging og gjennomføring av seksualundervisning, med særlig fokus på. Forebygge uplanlagt graviditet. Materialet kan brukes av Amathea-veiledere, helsesøstre, lærere eller andre fagpersoner. Det tenkes brukt i undervisning siste året på ungdomsskolen og første året på videregående skole. Nytt i 2011 er at dette undervisningsmaterialet nå også er kommet nettbasert. Nå kan skoler/helsepersonell gå inn på nettsiden: o ravid.no der filmen og undervisningsmaterialet ligger. Vi håper på en positiv behandling av søknaden. Overføring av driftstilskudd: Vennlig hilsen Tove/M LareÆtt&e." Hildegunn A. Bomnes Direktør Tove Merethe Lorentzen veileder/helsesøster Vedlegg: Årsrapport 2012 Alta - Arendal - Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Førde - Hamar - Haugesund - Kristiansand - Lillehammer - Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Alesund

4 ÅRSRAPPORT

5 Stiftelsen Amatheas veiledningskontorer 4., Amathea Troms/Finnmark Tromsø Amathea Nordland Bodø -ft'qm Amathea Møre og Romsdal Ålesund Amathea Trøndelag Trondheim 21i Amathea Hordaland/ Sogn og Fjordane Bergen Amathea Rogaland Stavanger Amathea Agder Kristiansand 'At - ' v = Amathea Telemark Skien Amathea Hedmark/Oppland Hamar Amathea Oslo/Akershus og Administrasjon og ledelse Oslo Amathea Buskerud Drammen Amathea Vestfold Tønsberg Amathea Østfold Fredrikstad

6 Innholdsfortegnelse Noket meningsfylt år er tilbakelagt. Stiftelsen AmatheasVeiledningskontorer Leder Om Siftelsen Amathea Historikk Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet Statisitkk Brukerundersøkelsen 2012 Resultat fra brukerundersøkelsen Primærforebygging og undervisning Russens dag på Tusenfryd Minoritetshelse Samarbeidsnettverk mot seksualisert vold mot kvin ner Lokale prosjekt Samhandling Konferansen "Utfordrende samtaler" Folkhelsearbeid Amatheas tilbud i et langstrakt land Revisors beretn ing 2012 Styrets årsberetning 2012 side 2 side 3 side 4 side 4 side 5 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 10 side 10 side 10 side 11 side13 side 12 Å være leder for en landsdekkende organisasjon med 13 kontorer, som gir et gratis lavterskeltilbud til kvinner og par innen rammen for folkehelsefremmende virksomhet er et privilegium. Kompetansen som er bygd opp i organisasjonen over tid, har gjort at våre veiledere er etterspurte samarbeidspartnere i mange sammenhenger og også ved gjennomføringen av samhandlingsreformen. Det er mye energi i Amathea, god energi som nettopp kommer av sterk faglighet, stimulerende utviklingsarbeid og høy grad av opplevd mening i arbeidet. Det er godt å se at den psykososiale undersøkelsen viser at de ansatte trives til tross for alle utfordringene de står i ved våre små lokalkontor. Samtidig skal det ikke underslås at et desentralisert tilbud også medfølger faglige, personlige og økonomiske kostnader. Et stipend fra Virke og en større gave, ga oss mulighet til å reise til København på studietur. Det var en flott erfaring å få mulighet til å sammenligne og drøfte vårt arbeid med fagpersoner som arbeider innen samme områder i Danmark. En viktig og spennende oppgave vi står ovenfor er arbeidet med å forebygge uplanlagte graviditeter blant kvinner med minoritetsbakgrunn, og dermed bidra til å sikre denne gruppen en likeverdig helsetjepeste..(4

7 - Stiftelsen Amathea Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjenestel) som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. Stiftelsen Amathea tilbyr: informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort samtale underveis og etter fullført svangerskap samtale før og etter abort tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort Stiftelsen Amathea bidrar til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort. (Stiftelsen Amatheas vedtekter 2) Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er et supplement til helsetjenesten som arbeider med å oppfylle retten kvinner og par har til informasjon og veiledning med hjemmel i lov om svangerskapsavbrudd. Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Driften finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet med delfinansering fra de regionale helseforetakene, fylkene og kommunene. Det fremgår av Regjeringens "Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort " at Stiftelsen Amathea skal inneha en rolle i forebygging av uønskede svangerskap og abort med et spesielt fokus på minontetsgrupper. De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal brukes Historikk Stiftelsen Amathea ble etablert i 1978 under navnet Alternativ til Abort i Norge. I 2003 endret stiftelsen navn til Amathea. Fra 2005 ble det gjennomført en organisasjonsgjennomgang med sikte på å styrke kvaliteten på tjemest mulig effektivt til primæroppgaven; informasjon og veiledning til kvinner og par som står i en valgsituasjon ved uønsket graviditet. I arbeidet med å forebygge uønsket sva ngerskap og abort har vi et spesielt fokus på jenter - kvinner med minoritetsbakgrunn og deres seksuelle og reproduktive helse og kampen mot kjønnslemlestelse. Verdigrunnlag Mål: Gjennom veiledning, styrke kvinner til å gjøre egne valg Motto: Gravid og usikker? Ditt valg dine verdier Administrasjonen har vært holdt marginal, mens det har vært prioritert å optimalisere selve tjenestetil budet. Stiftelsen Amathea har pr veiledningskontor. Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo og ledes av direktør Hildegunn Bomnes. Verdi: Brukerne blir møtt med respekt og anerkjennelse av profesjonelt helsepersonell. Den samme respekt og anerkjennelse skal også gjennomsyre organisasjonen innad. (Stiftelsen Amatheas vedtekter 3) nesten, gjøre den mer kostnadseffektiv og finne fram til en rasjonel I styringsmodell. Nye vedtekter for stiftelsen ble vedtatt og trådte i kraft 15.mars 2006 med endringer i 2011 etter godkjenning av Lotteri og stiftelsestilsynet. I 2006 ble stiftelsen evaluert av SINTEF - Rapporten"Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for gravide" er tilgjengelig på nett.2) I 2006 startet Stiftelsen Amthea en løpende brukerundersøkelse. 1)IfIg Sosial og Helsedirekroiater, brev daterr ) no

8 Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet Pr er det i Stiftelsen Amathea 29 ansatte fordelt på 23 årsverk. Veilederne har helse/ sosialfaglig høyskole- og universitetsutdannelse. De er inndelt i 5 regionale team som får faglig veiledning hos ekstern psykiater eller psykolog månedlig. Stiftelsen Amathea har fokus på helsepersonelllovens krav til faglig forsvarlighet. En helhetlig IKT-løsning ble implementert i Stiftelsen Amathea i Den inneholder et elektronisk pasi- entjournalsystem med felles timeavtalebok og landsdekkende telefonisystem. Tilbud om tilgjengelighet på telefon alle hverdager er videreført i Studietur til København *V 111M - r-a. % ' I n 1 19' Studietur til København i juni 2012 med spennende møter med Sundhetsstyrelsen og Sex og Politikk. Nesten alle ansatte benyttet muligheten til å delta på studieturen. Den juni 2012 var det klart for ansattesamling med faglig påfyll fra både eksteme og interne foredragsholdere, gruppearbeid og teambuilding. Nesten alle ansatte i Stiftelsen Amathea benyttet muligheten til å delta på studieturen til København hvor programmet besto av lærerike møter med Sundhetsstyrelsen og Sex og Politikk. På båtturen frem og tilbake var det lagt opp til et intensivt program med erfaringsutveksling fra lo- kale prosjekter og gruppearbeid. Å styrke "vi" følelsen i en organisasjon med kontorer spredt fra nord til sør, og øst til vest i landet er verdifullt for trivselen i organisasjonen.

9 Statistikk2 I 2012 ble det gjennomført konsultasjoner der 4439 av klientene hadde personlig frammøte. 97 % av klientene var kvinner. 307 av konsultasjonene var parsamtaler.3 Blant nyregistrerte klienter i 2012 kjenner vi alderen til 61 %. Blant disse klientene var 17 % i aldersgruppen år. 12 % var år, 11 % var mellom år og 16 % var over 30 år mens 38 % hadde ukjent fødselsdato. Konsultasjonene De fleste konsultasjoner er personlig frammøte med samtale på Amatheas veiledningskontorer: Konsultasjonstype Personlig frammøte Telefon E-post SMS Annen kontaktmåte Totalt Gruppetilbud Et av oppfølgingstilbudene hos Amathea er fødselforberedende kurs for enslige gravide. Det ble i 2012 gjennomført 5636 gruppekonsultasjoner for enslige gravide. De fleste av våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/ barn grupper i barnets første leveår. Gruppene til passes behovene lokalt. Eksempel på dette er fødselsforberedende kurs for gravide asylsøkende og flyktninger der også tolker for flere språk er involvert. Frivillige Et par kontorer tilbyr avlastning for enslige foreldre ved hjelp av frivillige barnevakter og besøkshjem. I 2012 utgjorde dette 120 timer med frivil lig innsats. Brukerundersøkelsen 2012 Marit Knapstad (Psykolog,UIB) har tilrettelagt for innføringen av informasjonen fra brukerundersøkelsen til statistisk programvare, rensking av data og produksjon av deskriptive resultater og analyser samt produksjon av rapporten. Marit Knapstad skriver i oppsummering av rapporten: Nesten alle som svarte opplevde at det var satt av god tid til dem, at de fikk snakket om det som var viktig og at de hadde tillit til den de snakket med og uttrykte at vedkommende viste innsikt i de problemer som ble presentert. Nesten alle ville også anbefale Amathea til andre. Målsettingen med brukerundersøkelsen er å få informasjon om hva brukerne av Amathea mener om tjenesten de blir tilbudt. I tilbakemeldingsskjemaet blir brukerne bedt om å gi noe bakgrunnsinformasjon om seg selv, sin vurdering av samtalen/e og hva de syntes de fikk ut av kontakten med Amathea. Det er frivillig for deltakerne å delta i undersøkelsen. Utvalget i undersøkelsen er 623 kvinner og menn som har møtt til samtale på et av Amatheas lokalkontor i løpet av Det er ukjent hvor mange spørreskjemaer som er administrert, det er derfor ikke mulig å gjøre vurdering om hvor stor andel av deltagerne som gir tilbakemelding. Det ble i 2012 registret konsultasjoner hvorav 4439 ble gjennomført ved personlig frammøte. Sett ut i fra antall konsultasjoner med personlig frammøte ble det levert svar på brukerundersøkelsen på 24,3 % av Amatheas bru kere i ) Fra Pasientadministrativt system HsPro 3) Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med egen journal, men registrert som parsamtale

10 Resultater De fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene; 31 % var mellom år og nær 18 % var mellom år. 22 % var i aldersgruppen år. 24 % var i aldersgruppen over 30 år eller eldre. 84 % var fra kvinner og 16 % fra menn. 6 skjema manglet informasjon om kjønn. Halvparten svarte at de var gifte (55 %), samboere eller hadde kjæreste. En av tre var enslig / single (35 %) og under 10 % svarte at de usikre på forholdets status og 6 personer oppga ingen informasjon om sivil status. 55 % hadde vært i kontakt med annen helsetjeneste før de kontaktet Amathea. 45 % hadde ikke vært i kontakt med annen helsetjeneste før de oppsøkte Amathea. 26% hadde med seg kjæreste eller samboer til samtale. Bakgrunn for at Amathea ble oppsøkt Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt behov. Godt over halvparten av deltagerne svarte at samtalen dreier seg om egen graviditet. Videre var de vanligste svarene " ulike aspekter ved valg om å avbryte / fortsette svangerskapet"," forholdet til barnefaren/ barnemoren"og "økonomiske rettigheter" som alle ble besvart av 16 og 19 % av deltagerne. Rundt 92 % syntes den de snakket med hadde svært stor grad eller stor grad av kunnskap om problemet de presenterte. Og 89 % rapporterte at samtalen i svært stor grad eller stor grad var til hjelp for dem i egen situasjon. 94 % ville anbefalt noen du kjenner i en lignede situasjon å oppsøke Amathea. % av r = hvor mange respondenter som krysset av for de ulike svarkategoriene Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar, noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 566 svar som indikerer at samtalene hos Amathea dreier seg om flere forhold for de fleste. Svarene i tabellen over viser at hele 21 % nevnte ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller fullføre svangerskapet. Økonomiske rettigheter og forholdet til barnefaren/barnemoren gikk igjen i over 32 % av samtalene.

11 Primærforebygging og undervisning ir > Det digitaliserte undervisningsverktøyet "Ung og gravid" blir brukt landsdekkende som undervisningsmateriell. Målgruppen er ungdomsskole og 1. klasse på videregående skole. I 2012 ble det gjennomført 5071 undervisningstimer. Filmen viser situasjoner fra både jente- og gutteperspektiv, og gir rom for refleksjon rundt bruk av kondom og det eksistensielle valget for begge 1.5:17 - ' kjønn, med fokus på trygg seksuell helse. Materialet er tilgjengelig gratis på fem forskjellige språk fra nettsiden I Russens dag på Tusenfryd I 2012 har det vært satset på utadrettet virksomhet. Et av tiltakene har vært oppsøkende virksomhet mot Russen og tilstedeværelse på ungdommens egne arenaer med stander, brosjyrer, plakater og klistremerker. Blant annet ved Sisterhood, UngInfo, Riverside, m.m. Under Russens Dag på Tusenfryd stilte Amatheas veiledere opp på bilder, viste en tydelig profilering og delte ut kondomer og brosjyrer. Tilstedeværelsen ble positivt mottatt og det gikk godt over 5000 kondomer med til utdeling. Veileder Kristin Berke fra Amathea Oslo omkranset av russen på Tusenfryd.

12 Minoritetshelse Stiftelsen Amathea har hatt prosjekt over Handlingsplan mot kjønnslemlestelse ( ) der vi har bidratt i det viktige arbeidet. Safia Abdi Haase har arbeidet landsdekkende, regionalt og lokalt. Hun har i 2012 fått et regionalt tilskudd fra IMDI, og har dette året bland annet arbeidet med en felles konferanse. Safia har også i 2012 reist rundt i hele landet og undervist. Safia Abdi Haase har fortsatt sitt landsdekkende arbeid fra tidligere år, med undervisning basert på sin kulturkompetanse og kompetanse innen kvinnehelse og kjønnsbasert vold generelt, og kjønnslemlestelse spesielt. Hun har gjennom sine grupper og kurs møtt flere hundretalls kvinner og menn. I år har Stiftelsen Amathea hatt et spesielt fokus på Østfold der det har vært arrangert flere nettverksgrupper og konferanser, både for helsepersonell og fagpersoner, og direkte i møte med målgruppen. lål P L Safia Abdi Haase Samarbeidsnettverk mot seksualisert vold mot kvinner, Den 24. november 2012 ble den årlige markeringen mot Vold mot kvinner avholdt. Konferansen i 2012 var et samarbeidsprosjekt mellom Selam etiopiske kvinneforening, Maridadi Nettverk i Norge, Norsk Folkehjelp, Det norske rådet for kurdernes rettigheter (RKR) og Stiftelsen Amathea. Programmet besto av internasjonale og norske foredragsholdere og hadde fokus på arrangørene sine områder og det arbeid som gjøres der. Tilstede var over 200 deltagere og mat og kulturelle innslag fra flere verdensdeler representert.

13 Lokale prosjekt Kontoret i Hamar er at av Stiftelsen Amatheas kontor hvor det kun er ansatt en person. Likevel balanseres driften her på en slik måte at primæroppgaven med valgsamtaler blir ivaretatt, i tillegg til å drive utadrettet virksomhet i form av prosjekter og kvinnegrupper ved Asylmottak i fylket. Dette bidrar til å skape et bredt tilbud som er faglig sterkt og samtidig kultursensitivt. Kvinnegruppene har i 2012 hatt fokus på empowering og rett til å bestemme over egen kropp. Samhandling %, Veileder Bente Nymoen, fra Amathea Hedemark er nr 2 fra venstre sammen med ei kvinnegruppe fra et asylmottak. Konferansen "Utfordrende samtaler" Konferansen den i Trøndelag ble åpnet av samhandlingsd irektør Tor Åm ved St. Olavs Hospital. ' _. Ingunn Sylte Kolset, Jordmor, fagkoordinator Trondheim kommune.turid Furnes, Fagansvarlig, St. Olavs hospital, Gyn.pol Berit Helde, Cand polit /veileder Amathea. Gry Stålsett, spesialpsykolog Modum Bad. Jorunn Lervik, Fylkeshelserådgiver, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Runa Solberg Munkegård, Master i rådgivning/veileder, Amathea. Hege Follestad, Psyk sykepleier/veileder, Amathea Gry Stålsett satte fokus bl.a. på emosjonell førstehjelp. Konferansen hadde 100 deltagere. Som tidligere år var Amathea med på lage denne viktige konferansen for samhandlingsmøter for et mangfold av yrkesgrupper fra helse-og sosialetaten itrondheim. Folkehelsearbeid Under Folkehelsekonferansen 4. og 5. oktober 2012 var "Sosiale ulikheter i helse" hovedtema. Stiftelsen Amathea var her representert med stand og deltagelse ved bi.a. Charlotte Andersen. Hun hilste på helseminister Jonas Gahr Støre og samtalte med flere sentrale politikere. Tilstede ved konferansen var rådmenn, folkevalgte, rådgivere, planleggere, folkehelsekoordinatorer, helsepersonell samt ansatte i sentralforvaltningen, forskere, lærere på alle nivåer, studenter fra høyskoler og universiteter, medarbeidere i frivillige organisasjoner og andre med interesse for folkehelsearbeid.

14 Amatheas tilbud i et langstrakt land Flere av Norges fylker sprer seg geografisk over store områder. Det er her en utfordring både å drive utadrettet virksomhet for å spre informasjon om at tilbudet finnes og samtidig være lett tilgjengelige for innbyggere utenfor de største byene, hvor kontorene er lokalisert. Spesielt er dette en utfordring i forhold til små ressurser (i form av få an- satte) ved hvert kontor, og det må kontinuerlig legges opp gode strategier for å balansere mellom utadrettet virksomhet og høy tilgjengelighet ved kontoret. I den forbindelse brukes vår hjemmeside og sosiale medier til å informere om kortvarige endringer av åpningstider, for slik å gi et mest mulig fleksibelt og samtidig faglig sterkt tilbud som når ut til alle. Veiledene Inger Pedersen og Edel B. Sørlie fra Amathea Troms på besøk i Hammerfest. 'I Gravidog usikkut.dùtldti vaiu. tt:r4ur' Veileder Vivi Skreppedal fra lokalkontoret i Buskerud. Kontoret i Drammen har utvidet tilbudet til annenhver onsdag også å ha fysisk tilstedeværelse i Hønefoss, gjennom samarbeid med Helsestasjonen. Dette gir bedre dekning av et vidstrakt område, samt lettere tilgjengelighet for klientene. Kontoret har også satset på å profi lere seg ved tydelig deltagelse på sosiale møtepunkter for lokalbefolkningen slik som Elvebreddefestivalen. 11.1r.11 r ' I 1 P L.MM,,mmi-b9ainaturvoi. I..11Plurpr? KIMPACPMF,Mmtr NM.111, t L4reM1 Go gle facebook Youfin Linked [21 YAY-100!

15 Styrets årsberetning 2012 Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetilbud med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tjenestetilbudet oppfyller retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskapsavbrudd. Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd over statsbudsjettet. I Regjeringens Handlingsplan" Forebygging av uønsket svangerskap og abort strategier for bedre seksuell helse" framgår det at Stiftelsen Amathea skal inneha en sentral rolle i dette arbeidet. Styrets arbeide Det er i 2012 avholdt 3 styremøter og behandlet 13 saker. I 2012 ble det avholdt to samlinger med alle ansatte, en studietur til København i juni og en i november. Stiftelsen Amathea har de siste årene arbeidet med å møte innvandrerkvinner, særlig med fokus mot reproduktiv helse, også innbefattet arbeid mot kjønnslemlestelse. I samarbeid med Styret andre organisasjoner var Stiftelsen Amathea med på markeringsdag med seminar mot vold mot kvinner 24.november Fortsatt drift; Styret legger til grunn fortsatt drift for stiftelsen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsen eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Stiftelsen Amatheas drift har gått med et underskudd på kr i 2012.Dette skyldes en kombinasjon av økte lønnskostnader og reduserte tilskudd fra det offentlige. Dersom tilskuddsnivået ikke økes vil det kunne få konsekvenser for Amatheas driftsnivå i femtiden. Spesielle forhold ;Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller andre skader som skyldes forhold som har tilknytning til virksomheten. Stiftelsen driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Sykefraværet i 2012 var samlet på 5 % med et korttidsfravær på 3 %. Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har sammenheng med virksomhetens art. Fra venstre Inger Sandanger, Maria B.Kvinge (annsatterepr), Rigmor Andersen Eide, John Eivind Jensen (styreleder) og Elvis Chi Nwosu tjrjo 4.nrors 2"012, I Iohn ;:ivfrib 11)1 t ) Ihrr:Sandonger styr. itilern ' ' lv Chi Nwasu 5-ryrem,ed em Mario B. Kvin_ge.) styrerned;crn I Iii deçunci Bomr vz direktor

16 Deloitte Til styret i stifielsen Amathea REVISORS RF.RETNING Uttalelse om arsregnskapet Vi har reviderl årsregnskapct for stiftersen Amatheasom viser et undcrskudd på kr L Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og av en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvaribr årsregnskupei Styret ogdaglig leder cr ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir ei renvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder firmer nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil_ Revisors oppgrwer og Vår oppgave er å gi uttrykk for en meniag urn dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon, Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomforer ievisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjoil En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningerte i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for ar årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten del skyldes misligheter eller fcil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som cr relevant for stiftelsens utarbcidclsc av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet cr å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessigerter oinstendighetene, men tkke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippener hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdeting av den samlede presentasjoaen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonshevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgirt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til stiftelsen Antathea per 31. desember 2012 og av resultater for regnskapsåret som ble avslunet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

17 Deloitte. sidc 2 Revisors bcraning til stylet i stiftelsen Arnathea Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsheremingen og dekning av tap Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsbcretningcn om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift, og at forslaget til dekning av tap er i sarnsvar med lov og forskrifter og at opplysningene er konsistente med årsregnskapet. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsrepskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attcstasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon clicr forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å serge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge. Konklusjon om farvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attcstasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vcdtcktene for øvrig. Oslo, 14. mars 2013 Deloitte AS Grete Elgåen statsautorisert revisor

18 Gravid og usikker? Det er ditt valg! -fflerv Hos Stiftelsen Rmathea får du tilbud om veiledning og gratis graviditetstest. Ring oss alle virkedager mellom på , AmatheâS

19 ' V114111e, I Å I.. I. I - I - Go gle facebook YoulED Linked 1:121 yarloor Oversikt over Amathea-kontorene Agder:Skippergt. 21, 4611 Kristiansand Buskerud:Nedre Storgt. 16,3015 Drammen Hedmark/Oppland: Parkgt. 31, 2317 Hamar Hordaland/Sogn og Fjordane:Strandgt. 6, 5013 Bergen Møre og Romsdal:Langelandsveien 51,6010 Ålesund Nordland:Sjøgt. 3, 8006 Bodø Oslo/Akershus:Pilestredet Park 7, 0176 Oslo Rogaland:Stavanger Storsenter, Arkaden, Klubbgt. 5, 4013 Stavanger Telemark:Rådhusgt Skien Troms/Finnmark:Stortorget 2, 9008 Tromsø Trøndelag:Kjøpmannsgt. 16, 7013 Trondheim Vestfold:St. Olavsgt. 22, 3112 Tønsberg Østfold:Hancobygget, Glemmengt. 5, 1608 Fredrikstad Felles telefonnummer: Amathe Veiledningstjeneste for gravide

ÅRSRAPPORT 2012. www.amathea.no. Stiftelsen Amathea 1

ÅRSRAPPORT 2012. www.amathea.no. Stiftelsen Amathea 1 ÅRSRAPPORT 2012 www.amathea.no Stiftelsen Amathea 1 Stiftelsen Amatheas veiledningskontorer Amathea Troms/Finnmark Tromsø Amathea Nordland Bodø Amathea Trøndelag Trondheim Amathea Møre og Romsdal Ålesund

Detaljer

Årsrapport 2013. www.amathea.no. Årsrapport 2006. Stiftelsen Amathea STIFTELSEN AMATHEA. www.amathea.no

Årsrapport 2013. www.amathea.no. Årsrapport 2006. Stiftelsen Amathea STIFTELSEN AMATHEA. www.amathea.no Veiledningstjeneste for gravide Årsrapport 2006 Stiftelsen Amathea STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.no ÅRSRAPPORT 2007 www.amathea.no Stiftelsen Amatheas veiledningskontorer Amathea Troms/Finnmark Tromsø

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

stjeneste for gravide Årsrapport srapport 2006 STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.no tiftelsen Amathea www.amathea.no

stjeneste for gravide Årsrapport srapport 2006 STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.no tiftelsen Amathea www.amathea.no stjeneste for gravide Årsrapport 2014 srapport 2006 tiftelsen Amathea STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.no ÅRSRAPPORT 2007 www.amathea.no Stiftelsen Amatheas veiledningskontorer Amathea Troms/Finnmark Tromsø

Detaljer

Årsrapport. STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.no. www.amathea.no

Årsrapport. STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.no. www.amathea.no Årsrapport 06 2011 a STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.no ÅRSRAPPORT 2007 www.amathea.no er en landsdekkende helsetjeneste 1 som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. tilbyr: informasjon og veiledning

Detaljer

Årsrapport 2009. www.amathea.no

Årsrapport 2009. www.amathea.no www.amathea.no er en landsdekkende helsetjeneste 1 som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. tilbyr: informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort samtale underveis og

Detaljer

Stiftelsen Amathea. Årsrapport 2008. www.amathea.no

Stiftelsen Amathea. Årsrapport 2008. www.amathea.no www.amathea.no er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. tilbyr: informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort samtale underveis og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsrapport. www.amathea.no. Årsrapport 2006. edningstjeneste for gravide. Stiftelsen Amathea. STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.

Årsrapport. www.amathea.no. Årsrapport 2006. edningstjeneste for gravide. Stiftelsen Amathea. STIFTELSEN AMATHEA www.amathea. Årsrapport edningstjeneste for gravide STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.no ÅRSRAPPORT 2007 2015 Årsrapport 2006 Stiftelsen Amathea www.amathea.no Stiftelsen Amatheas veiledningskontorer Amathea Troms/Finnmark

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

STIFTELSEN AMATHEA STIFTELSEN AMATHEA. www.amathea.no www.amathea.no. Stiftelsen Amathea ÅRSRAPPORT 2007. www.amathea.no 2007

STIFTELSEN AMATHEA STIFTELSEN AMATHEA. www.amathea.no www.amathea.no. Stiftelsen Amathea ÅRSRAPPORT 2007. www.amathea.no 2007 STIFTELSEN AMATHEA STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.no www.amathea.no ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2007 www.amathea.no 2007 er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møter den 23.05.13/ 30.05.13/ 09.07.13. Ref. saker Ref.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møter den 23.05.13/ 30.05.13/ 09.07.13. Ref. saker Ref. Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.08.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no Dokumentene

Detaljer

Årsrapport 2005 Stiftelsen Amathea

Årsrapport 2005 Stiftelsen Amathea Årsrapport 2005 Stiftelsen Amathea Årsrapport2005_re.indd 1 18.04.2006 12:02:39 Stiftelsen Amathea I henhold til 2 i Lov om svangerskapsavbrudd står det: Fører et svangerskap til alvorlige vansker for

Detaljer

~ Fauske kommune. (! saksb~~ ß l.

~ Fauske kommune. (! saksb~~ ß l. Fauske Kommune 569174 Klassering ~ Fauske kommune (! saksb~~ ß l. '"~STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE Postboks 94, i 44 i Drøbak Telefon: 64 90 44 44 Foretaksnr.: 939 483136 www.norskluftambuianse.no Postboks

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078. Forslag til innstilling: Saksframlegg FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078 Forslag til innstilling: 1. Arbeidet med forebygging av uønskede svangerskap videreutvikles som framstilt i saken og tydeliggjøres

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 10/9118 10/1647

FAUSKE KOMMUNE 10/9118 10/1647 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: I Arkiv sakd.: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak m.: 084/10 I FORMANNSKAP II 10/9118 10/1647 I I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen I Dato: 25.10.2010

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 I tillegg innkalles alle hovedutvalgsledere og rådmannens ledergruppe til ROBEK møte

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014

ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 et steg videre ÅRSRAPPORT KAFÉ X 2014 Med revisorgodkjent regnskap 30. MARS 2015 KAFÉ X Vestregata 66 et steg på veien 1 Innhold Årsrapport Kafé X 2014... 2 Innledning... 2 Sted... 2 Målgruppe... 2 Effektivt

Detaljer

MGPPs ÅRSMELDING 2015

MGPPs ÅRSMELDING 2015 Midt-Gudbrandsdal Nord- Sør- Ringebu pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste Fron Fron Representantskapssak 17/16 MGPP-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 MGPPs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Veiledningstjeneste for gravide. Årsrapport 2006. Stiftelsen Amathea

Veiledningstjeneste for gravide. Årsrapport 2006. Stiftelsen Amathea Veiledningstjeneste for gravide I henhold til 2 i Lov om svangerskapsavbrudd står det: Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en Stiftelsen kvinne, skal Amathea hun tilbys er en informasjon landsdekkende

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert av Thomas K Jelstrup Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende legater: Disponent Otto Andersen og hustru Karen

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Årsrapport 2010. www.amathea.no. Årsrapport 2006. Veiledningstjeneste for gravide. Stiftelsen Amathea. STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.

Årsrapport 2010. www.amathea.no. Årsrapport 2006. Veiledningstjeneste for gravide. Stiftelsen Amathea. STIFTELSEN AMATHEA www.amathea. Veiledningstjeneste for gravide Årsrapport 2006 STIFTELSEN AMATHEA www.amathea.no ÅRSRAPPORT 2007 www.amathea.no er en landsdekkende helsetjeneste 1 som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd.

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Bakgrunnslitteratur til undervisning

Bakgrunnslitteratur til undervisning Kll og TVE IMDi- 26-27 november 2014 V/ jordmor og helsesøster/rådgiver Justina Amidu RVTS-Midt Justina.amidu@stolav.no eller justinaamidu@hotmail.com Bakgrunnslitteratur til undervisning Mest av denne

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Stiftelsen INTERNASJONALT SENTER 1BODØ. Elektroolsk adrosoot

Stiftelsen INTERNASJONALT SENTER 1BODØ. Elektroolsk adrosoot Stiftelsen ) 967 INTERNASJONALT SENTER 1BODØ Postadresse : Bosolcsodrosso : Telefoe og fax : Org.nr. : 9001 Bedia sisesta 37 75 52 24 04 552 532 Ole MVA Elektroolsk adrosoot JBO oranwisootoreno Til Bodø

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer