HOTEL ALEXANDRA N-6789 LOEN NORDFJORD TEL: FAX:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOTEL ALEXANDRA N-6789 LOEN NORDFJORD TEL: +47 57 87 50 00 FAX: +47 57 87 50 51 E-MAIL: alex@alexandra.no www.alexandra.no"

Transkript

1 HOTEL ALEXANDRA N-6789 LOEN NORDFJORD TEL: FAX: Photo: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway, Reisemål Stryn & Nordfjord AS, Marte Garmann Johnsen, Johan Holmquist, Frithjof Fure L O E N S T R Y N N O R W A Y

2 Eit førsteklasses hotell i Fjord-Norge FACILITIES AT THE HOTEL: 189 rooms Conference centre Banqueting hall 2 restaurants Wine cellar Bar/piano bar Nightclub Lobby café Orchestra 6 nights a week Alexandra Bath & Spa Fitness room Spinning Tennis court/crazy golf Parks/play area Bicycle hire Boat and pedal boat hire Shops For additional bookings we offer extra capacity of 137 double rooms at Hotel Loenfjord, 150 metres away. Hotel Loenfjord is 100% owned by Hotel Alexandra. Mellom dei kneisande fjella, under dei blågrøne breane, langs den kvilande fjorden. Her har vi hatt heimen vår i over 125 år. Like lenge har dørene vore opne for gjestar. Menneske som av ulike grunner ønskjer ly, god mat og kjensla av naturleg komfort. Då Anders Markusson Loen opna hotellet i 1884, hadde han plass til 20 gjestar. Sidan har hotellet blitt renovert og utvida mange gongar, men er framleis drive av familien saman med alle ansatte. A FIRST CLASS HOTEL IN THE NORWEGIAN FJORDS For over 125 years our home has been located between towering mountains, beneath blue-green glaciers and along the long and deep fjords, and our doors have been open to guests for the same length of time. Our guests include visitors who, for various reasons, are seeking shelter, good food and a feeling of natural comfort. When Anders Markusson Loen opened the hotel in 1884 he was able to accommodate 20 guests. Since that time the hotel has been renovated and extended many times, but it is still being run by the same family and all its employees. 2 3

3 Personleg service og komfort Hotel Alexandra er eit familiedrive hotell i Indre Nordfjord. Hotellet er kjend for si særeigne og personlege atmosfære. Århundregamle tradisjonar møter moderne hotelldrift med auge for stil og komfort. I dag kan vi by på eit elegant Bad & Spa, eksklusive restaurantar og ein moderne nattklubb. Og til grunn for den unike kjensla av Hotel Alexandra ligg alltid dette: Vi har lært godt vertskap gjennom meir enn eit århundre. Femte generasjon av familien legg no si ære i å gje deg eit opphald som kviler i minnet lenge etter du har reist heim. PERSONAL SERVICE AND COMFORT Hotel Alexandra is a family-run hotel located in the inner reaches of Nordfjord. It is renowned for its distinctive, personal atmosphere. Centuries-old traditions have been combined with modern hotel operations and our eye for style and comfort. Today, we are able to offer an elegant Bath & Spa, exclusive restaurants and a modern nightclub, and the Alexandra s unique atmosphere is always based on the fact that we have been learning about providing excellent hospitality for more than one hundred years. The fifth generation of the family is now staking its honour on providing you with a break that will linger on in your memory long after you have returned home. 4 5

4 SALONG IDA Konferanse på Hotel Alexandra - alt er mogleg Det er eit ord vi vil du skal hugse når du vurderer å legge neste konferanse eller møte til Hotel Alexandra: Skreddarsaum. Gi oss ei liste over behova dine, og du kan trygt overlate planlegginga til oss. Vi har plass til grupper frå to til sju hundre personar, og tilbyr det siste innan tekniske hjelpemiddel. Personleg oppfølging og opplevingar i natur, Bad & Spa og restaurant høyrer med til dei inspirerande pakkane vi kan tilby. Vi har også lang erfaring med å vere vertskap for bryllaup, jubileum og andre tilskipingar der god mat, trivsel og minneverdige stunder står i fokus. CONFERENCES AT HOTEL ALEXANDRA ANYTHING IS POSSIBLE There is one word we would like you to remember when you are thinking about holding your next conference or meeting at Hotel Alexandra: tailor-made. Just provide us with a list of your requirements and you can safely leave the planning to us. We have plenty of space for groups ranging from two to seven hundred people, and we are able to offer the latest technical aids. Our inspirational packages include personal follow-up and exciting countryside experiences, our Bath & Spa and our restaurant. We also have extensive experience from hosting weddings, anniversaries and other events, where the emphasis is on good food, enjoyment and memorable occasions. 6 7

5 Fleksibelt og moderne BØDAL Frå storstova Loensalen til dei mindre, moderne møteromma som Bødal og Nesdal, går ein raud tråd av moglegheiter. Innreiing og tekniske løysingar er fleksible og lagt til rette for å møte dei stadig aukande krava til moderne konferansedrift. Våre medarbeidarar har årelang erfaring, og strekk seg langt for at akkurat din konferanse skal bli ein suksess. FLEXIBLE AND MODERN There is a string of opportunities available, ranging from our Loensalen, our main conference room. Lounge to our smaller, modern meeting rooms like Bødal and Nesdal. The fixtures, fittings and technical facilities are flexible and they have been arranged to accommodate the ever-increasing demands of modern conferences. Our employees possess many years of experience, and will do their utmost to ensure that your conference is a success. Fjordsalen 1: 98 m 2 50 personar people Fjordsalen 2: 53 m 2 25 personar people Fjordsalen 3: 51 m 2 25 personar people Fjordsalen 1+2+3: 130 personar i skuleoppsett people with a classroom layout Fjordsalen 1+2+3: 200 personar i kino-oppsett people with a cinema layout Nesdal: 24 personar i skuleoppsett people with a classroom layout 48 personar i kino-oppsett people with a cinema layout Bødal: 20 personar (uansett oppsett) people (regardless of the layout) 8 9

6 LOENSALEN Rom for alle Med plass for opp til 700 personar, er Loensalen (535 m 2 ) ein mykje brukt arena for større kurs og konferansar. Salen kan delast opp og tilpassast ei lang rekkje bruksformer, med ulike oppsett av interiøret. Store arrangement krev godt lys og inneklima, noko som i høgste grad er teken i vare her. Frå teambuilding til internasjonale kongressar vi har løysinga. SPACE FOR OPPORTUNITIES Loensalen, which can accommodate 700 people (535 m 2 ), is often used for major courses and conferences. The conference room can be divided and adapted to accommodate a wide variety of uses by reorganising the interior layout. Major events require good lighting and a good indoor climate, something that has been admirably addressed here. From teambuilding to international conferences we have the solution. Loensalen 1: 203 m personar people Loensalen 2: 106 m 2 65 personar people Loensalen 3: 162 m personar people Loensalen 1+2+3: 450 personar i skuleoppsett people with a classroom layout Loensalen 1+2+3: 700 personar i kino-oppsett people with a cinema layout Nordfjordstova: 56 m 2 20 personar people Møterom Olden: 17 m 2 10 personar people Møterom Stryn: 33 m 2 16 personar people Møterom Innvik: 20 m 2 12 personar people Møterom Utvik: 17 m 2 12 personar people Kjenndal 1-6: à 16 m 2 à 10 personar people Kjenndal 7: 36 m 2 15 personar people Kjenndal 8 og 9: 45 m 2 25 personar people 10 11

7 Bygg relasjonar hos oss Relasjonar vert bygde både gjennom fagleg og sosialt samvær. I tilknytning til dei tre møteavdelingane våre finst store område som hage, terrasse og salongar bereikna på sosialt samvær. Velkommen til ei kursoppleving som skaper større verdiar enn kunnskap åleine. BUILDING RELATIONSHIPS AT THE ALEXANDRA Relationships are developed at both professional and social meetings. In addition to our three meeting departments, we have extensive areas designed to accommodate social meetings such as our garden, patio and lounges. We would like to welcome you to experience a course that will help to create greater values than just knowledge

8 Den berømte Alexandra-bufféen THE FAMOUS ALEXANDRA BUFFET 14 15

9 ANDRINE Eit norsk kjøkken på internasjonalt nivå For den reisande er måltida ofte dagens høgdepunkt. Etter ei vandring på breen, ein tur på fjorden eller nokre timar i Bad & Spa-avdelinga, er eit velbalansert og eksklusivt måltid akkurat det kroppen ønskjer seg. Dagen startar hos våre frukostkokkar. Den velkjende Alexandra-bufféen i Restaurant Charlotte har bugnande bord med mat av førsteklasses råvarer. For smaksopplevingar utanom det vanlege, kan du også velge frå à la carte i Restaurant Andrine. NORWEGIAN KITCHEN WITH INTERNATIONAL STANDARDS For travellers, meals are often the highlight of the day. After walking on the glacier, taking a trip on the fjord or spending a few hours in our Bath & Spa, a well-balanced, exclusive meal is just what your body needs. The day starts with our breakfast chefs preparing the food that you have ordered. The celebrated Alexandra buffet in Restaurant Charlotte has tables simply bulging with food that has been prepared from first-class raw materials. Should you wish to experience tastes that go beyond the ordinary, then you can also choose to dine in our à la carte restaurant, Restaurant Andrine

10 MARCUS VINKJELLAR Rom for samvær Hotel Alexandra har rom for det meste også for dei verdifulle sosiale stundene i livet. På kveldstid er vår moderne nattklubb Alex Dancing og Salong Ida naturlege samlingsstadar. Føretrekkjer du stille kveldar i rustikk stemning, er Markus Vinkjellar staden for deg. Her skreddarsyr vi menyar, og kan legge til rette for samvær med eksklusive smakar frå fjern og nær. Eller du kan berre slappe av med smårettar og drikke i Markus Café og Bar, som ligg i etasjen over. SOCIAL VENUES The Alexandra has rooms suitable for most occasions including life s valuable social occasions. During the evenings our modern nightclub, Alex Dancing, and the Salong Ida Lounge serve as natural meeting places. If you prefer evenings with a rustic atmosphere, the Markus Vinkjellar (wine cellar) is the place for you. The cellar s menu can be tailored to meet your requirements, and we can accommodate parties of guests by providing exclusive tastes from both far and wide. Alternatively, you could relax with a snack and something to drink in the Markus Café and Bar, located on the floor above

11 Din eigen fristad Alexandra har i dag 360 senger fordelt på 189 rom, som spenn seg frå standardrom til eksklusive suiter. I tillegg eig vi Hotel Loenfjord, som ligg 100 meter unna og har 137 rom og 274 senger. Romma våre har har utsikt til fjord og fjell. Personalet veit kva som krevs for at du skal få eit avslappande opphald, og er der for å lytte til dine ønskje. YOUR OWN SANCTUARY Alexandra currently has 360 beds divided between 189 rooms ranging from standard rooms to exclusive suites. We also own Hotel Loenfjord which is located just 100 metres away, and has 137 rooms and 274 beds. Our rooms have views looking out towards the fjord and mountains. Our staff know what is needed to ensure that you enjoy a relaxing visit, and they are there to listen to your wishes

12 Alexandra Bad & Spa ALEXANDRA BATH & SPA 22 23

13 Evig sommar i det våte element Heile året, i snø eller sol, er bassenga i Hotel Alexandra Bad & Spa oppvarma til behageleg temperatur. Dette er ein framifrå arena for lagbygging, der ein kan treffe kollegaer fjernt frå kvardagens krav. Like ved bassenga finn du Café Zandra, som byr på nypressa fruktjuice, smårettar og andre forfriskningar. ETERNAL SUMMER IN A WET ENVIRONMENT The swimming pool in the Alexandra Bath & Spa is heated to a comfortable temperature. This is an excellent place for engaging in teambuilding, where you can meet colleagues well away from the demands of everyday life. Café Zandra, which offers freshly-squeezed fruit juice, snacks and other refreshments, is located just next to the swimming pool

14 Der tida berre er di Borte frå kvardagen finst ei stille verd av rennande vatn, reinsande oljar, varme og damp. Nyt kjensla av velvære under massasje frå ein av våre erfarne terapeutar, eller ha ei stille stund med attlatne auge i eit velgjerande boblebad. Sym under fjella i utandørsbassenget, eller drøym deg bort i ein tropisk dusj. Alt handlar om å lade opp, gje kroppen næring og møte dagen med eit nytt blikk. TIME JUST FOR YOURSELF Well away from your everyday life you can find a peaceful world of running water, purifying oils, heat and steam. Experience a feeling of well-being during a massage provided by one of our skilled therapists, or enjoy a quiet moment with your eyes closed in a relaxing Jacuzzi. Go swimming beneath the mountains in our outdoor pool, or become lost in your dreams in a tropical shower. Everything is designed to recharge your batteries, provide your body with nourishment and enable you to face your day from a new perspective

15 La deg inspirere av naturen BE INSPIRED BY THE NATURE 28 29

16 LOVATNET SKÅLA LOELVA Frå breidda av fjorden til toppen av fjellet Vi vågar påstanden: Det finst knapt ein rikare stad for rekreasjon og naturopplevingar. Styrk samhaldet i organisasjonen med ein tur på dei blå og klare breane, som ligg opne for oppdaging. Eller legg turen til Lovatnet, der auren vakar på seine sommarkveldar. Fjella lokkar heile året med steile toppar, snø eller sprakande lyng, og byr på opplevingar som både gir påfyll i kvardagen og byggjer verdifulle relasjonar. FROM THE BANKS OF THE FJORD TO THE TOP OF THE MOUNTAINS Might we be so brave as to make the following claim: you are unlikely to find a better place for recreation and countryside experiences. Strengthen team spirit in your organisation by taking a trip to the clear, blue glaciers that are just waiting to be discovered. Or take a trip to Lake Lovatnet, where the trout rise to the surface on late summer evenings. The mountains with their precipitous peaks, snow and crackling heather entice visitors throughout the year and offer experiences that will help to recharge your batteries and develop valuable relationships

17 Ekstreme opplevingar i vestnorsk natur Nokre av dei villaste og mest forbløffande naturområda i Norge ligg like utanfor døra. Dykking, toppturar, brevandringar og sykkelterreng er mellom tilboda naturen har lagt til rette for. Vi har ein unik base for utforsking av Fjord-Norge, der utfordringane ligg i kø for aktive friluftsmenneske som er på leit etter spenning eller avslapping. Vi syr gjerne saman ein opplevingspakke du seint vil gløyme. STRYN LODALEN EXTREME EXPERIENCES IN THE WESTERN NORWEGIAN COUNTRYSIDE Some of the wildest and most amazing natural areas in Norway are located just outside our door. Diving, mountaineering, glacier walking and cycling are just some of the activities available in this area. The Alexandra serves as a unique base for exploring the Norwegian fjords, offering numerous challenges for active outdoor visitors seeking excitement or relaxation. We would be happy to tailor an adventure package that you will never forget. LOVATNET BRIKSDALSBREEN

18 Molde ÅLESUND GEIRANGER STRYN Stryn Loen NORWAY Nærare enn du trur Loen ligg i Indre Nordfjord, eit av dei mest slåande fjordlandskapa i Norge. Berre få timar frå fleire av dei store byane ligg denne perla i skjul mellom dramatiske fjell. Reisa hit er ei oppleving i seg sjølv, anten du kjem med båt, buss eller bil, og vi svarar gjerne på spørsmål om beste rute. Kjem du flyvegen via Sandane eller jugendbyen Ålesund, er du sikra ei behageleg reise, og du kan gjerne nytte deg av vår hente- og bringeteneste. 34 C L O S E R T H A N Y O U R E A L I S E Loen is located in the inner reaches of Nordfjord, one of the most outstanding mountain landscapes in Norway. This pearl lies hidden between dramatic mountains just a few hours away from several major cities. Simply travelling here is an experience in itself, whether you arrive by boat, bus or car, and we would be happy to answer your questions about the best route. You are guaranteed a pleasant journey if you arrive by plane via Sandane or Ålesund with its Art nouveau architecture, and you are welcome to make use of our airport collection/delivery service. T H E JOU R NEY T I ME: From Oslo: Plane to Sandane and car/bus to Loen 2 hrs 45 mins Plane to Ålesund and car/bus to Loen 3 hrs Car/bus 7 hrs From Bergen: Plane to Sandane and car/bus Plane to Ålesund and car/bus to Loen Car/bus 3 hrs 5 hrs From: Førde: Sogndal: Ålesund: 1 hr 30 mins 2 hrs 2 hrs 30 mins FIN L A N D SWEDEN RUSSIA DEN MA RK 2 hrs 15 mins PO L A N D UN ITED KIN GDO M GERMA N Y UKRA IN E Car/bus Car/bus Car/bus S H U T T L E S E RV I C E We offer shuttle service which brings you from the airports to our hotel. We also offer shuttle service at your departure. FRA N CE ITA LY SPA IN TURKEY 35

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get

Nærmere himmelen kommer du ikke. As close to heaven as you get Nærmere himmelen kommer du ikke As close to heaven as you get Velkommen til hotellet med de gode opplevelsene Welcome to a truly memorable hotel experience 6 Hos oss kan du hoppe etter Wirkola... Jump

Detaljer

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers Oldedalen Guide Stryn/Oslo Loen Alexandra Hotel Loenfjord Hotel 723 Bergen RV60 Olden Fjordhotel Olden 724 Ca 24 km til Briksdal Ca 24 km to Briksdal Loenvatnet

Detaljer

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Høyfjellshotell, N-366o Rjukan / www.gaustablikk.no / gaustablikk@gaustablikk.no

Detaljer

SPA, SKI & GolF ReSoRT

SPA, SKI & GolF ReSoRT Radisson Blu Resort, Trysil, Norway SPA, SKI & GolF ReSoRT +47 62 44 90 00 radissonblutrysil.com welcome Velkommen Welcome Motta Gold Points hver gang du bor på et Radisson Blu hotel. Bli medlem nå og

Detaljer

"The wealthy owner of Fretheim welcomed us as old friends and showed us true Norwegian, which is to say unlimited, hospitality."

The wealthy owner of Fretheim welcomed us as old friends and showed us true Norwegian, which is to say unlimited, hospitality. Å ret er 1870, og låmselva vert bortleigd til Lord Wigram frå England. Dei første turistane som kom til låm, var laksefiskarar. Elva var rik på fjellaure og laks, og fangstane var formidable. iskarane

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life 1 Resepten på det gode liv I 1876 åpnet Norges første sanatorium på Skeikampen. I legeberetningene fra den gang kan vi lese at, «Høifjeldsluften er tør, ozonrig, let, ren og støvfri; den virker styrkende

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Velkommen til. Quality Spa & Resort Norefjell. Welcome to Norefjell

Velkommen til. Quality Spa & Resort Norefjell. Welcome to Norefjell Velkommen til Quality Spa & Resort Norefjell Welcome to Norefjell Quality Spa & Resort Norefjell -noe å glede seg til Det er en glede å ønske deg velkommen til fjells - 800 m.o.h. i vakker natur og flotte

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

Sunnfjord Fosseheimen 2012

Sunnfjord Fosseheimen 2012 Sunnfjord Fosseheimen 2012 www.sunnfjord.no Fossestien CH/Innovation Norway 2 www.sunnfjord.no Lisjevatnet at Hov CH/ Innovation Norway About Sunnfjord Jølster, Førde, Naustdal, Gaular Sunnfjord ligg sentralt

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

En: The restaurant is renowned for the quality of the cuisine and has received several favourable reviews in the newspapers and magazines.

En: The restaurant is renowned for the quality of the cuisine and has received several favourable reviews in the newspapers and magazines. Stragiotti Bar & Ristorante Norway 5015 Bergen Vestre Torggaten 3 phone: +47 55 90 31 00 mobile: +47 55 90 31 00 website: http://www.stragiotti.no email: info@stragiotti.no En: Stragiotti Bar & Ristorante

Detaljer

NORWEGIAN TREATS TEXT

NORWEGIAN TREATS TEXT NORWEGIAN TREATS TEXT PHOTOS Enchanting Northern Lights and long fjords aren t enough to draw luxury tourists to Norway. They demand private helicopters, champagne and fresh strawberries as well. Blendende

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

Jostedalen NIGARDSBREEN

Jostedalen NIGARDSBREEN Jostedalen NIGARDSBREEN Velkommen Welcome Willkommen Jostedalen strekker seg frå Sognefjorden til høgfjellet på grensa med Oppland. Dalen ligg på austsida av Jostedalsbreen, som sender mange brearmar heilt

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2013/2014 Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2015/2016 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet Øygarden Inspirasjonsmagasinet - vilt og ekte SOS Svartskjær - Kinosuksess frå Øygarden Historisk sus på Kystmuseet Sommarutstilling med Katrine Risløw Ekstremsport i sommarvarmen Øygarden eit lite «flyndrekast»

Detaljer