Alpha påfyll for liv og tjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alpha påfyll for liv og tjeneste"

Transkript

1 Foto: Stockbyte Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Alpha påfyll for liv og tjeneste «En dag med mye påfyll for liv og tjeneste!» «Gud gav meg nytt mot til å se stort på hva Han vil gjøre gjennom oss!» «Jeg har et sterkt ønske om å invitere mennesker hjem til Farshuset!» «Vi ønsker å starte Alpha!» Dette er noen reaksjoner fra over femti deltagere fra hele Østlandet var med på Alphadagen som ble arrangert i Lillestrøm Normisjon lørdag 11.september. Mange av deltagerne på Alpha-dagen hadde ikke vært på en Alpha-dag tidligere og fått opplæring i hvordan drive Alpha. Det var deltagere fra mange kirkesamfunn. Vekstnettverkgruppene i Normisjon fra Østlandsregionene var spesielt invitert med eget opplegg i forlengelsen av Alphadagen. Andre reaksjoner fra deltagere: Det var veldig inspirerende å lære mer om den bibelske tenkningen bak Alpha og få konkret hjelp til hvordan nå nye mennesker. Vi fikk igjen se betydningen av å være i et fellesskap som tenker utover! Det er godt å stå sammen med andre som vil det samme! Jan Tore Anthonisen, Grethe Løkken (Normisjon Lillestrøm) og Leif Gordon Kvelland underviste på Alphadagen. Det var felles undervisning om viktige sider i Alpha-arbeidet og seminarer om hva vi gjør etter Alpha og hvordan komme konkret i gang med Alpha. En slik Alpha-dag skal være et sted for både inspirasjon, påfyll og konkret opplæring i hvordan drive Alpha. Inge Morten Paulsen, daglig leder i Alpha Norge, var med på Alpha-dagen. Han Jan Tore Anthonisen i samtale med Inger Marie Holmedahl, Bjørkelangen (t.v.) og Karin Olstad, Løken. Samtalen rundt bordet er viktig informert om Alpha-ressursene og ledet lovsangen sammen med Torunn Flesjå Mæland. Vi merker en stigende interesse for å komme videre med Alpha i Norge idag! sier Paulsen. Det er mange måter å nå nye mennesker på og invitere dem inn i en prosess for å avklare sitt forhold til kristen tro og Jesus. Vi tenker Alpha er et spesielt godt redskap til å invitere mennesker hjem til Farshuset!, sier Inge Morten Paulsen engasjert. Vi i Alpha Norge tror at Alphakurset er det beste kurset for trosopplæring for voksne! Tekst: Leif Gordon Kvelland Foto: Tor Erik Løkken Therese Glendrange: By og landsbygd like sjarmerende Mali-misjonær Therese Glendrange er i Norge en periode og vil besøke en del foreninger, lag og menigheter i Region Øst framover. Les intervju med henne på side 4. Samling for Vekstnettverket I forlengelse av Alpha-dagen var en vekst nettverkgruppe i Østlandsregionen samlet for å jobbe videre med hva de hadde fått av impulser og opplæring. Denne koblingen mellom Alpha og vekstnettet er veldig fruktbar for arbeidet videre, sier Jan Tore Anthonisen. Han ledet samlingen med foreningene som var tilstede på Alphadagen og er med i vekstnettverket i Normisjon. Dette var utbytterikt. Jeg er glad for at vi kom, sier Håvard Monsen, en av lederne i Gjerdrum Normisjon. Det var ikke så stor oppslutning om samlingen i Vekstnettverket for Østlandet, men de som kom, uttrykte, i likhet med Monsen, at det var nyttig å møtes.

2 Per Westborg Regionstyreleder i region Øst Stilling ledig i Guds rike InfoØST nr 5/2010 Å R G A N G 7 Ansvarlig redaktør: Terje Holmedahl Staffeldtsgt.4, 0166 Oslo Tlf E post: Ekspedisjonstid: Tirsdag fredag kl Bankgiro: Regionstyrets leder: Per Westborg Mobil Regionleder: Terje Holmedahl Mobil Leder i ACTA, region Øst Jostein Larsen, mobil ACTA-styrets leder: Kåre Christoffersen Mobil Øvrige ansatte: Jan Tore Anthonisen Nina Hamre Bjørklund (permisjon) Leirstedskoordinator Randi Buflaten Forkynner, Sigmund Danielsen, Leder for Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning Stina Eriksen Brattland Prosjektstilling Acta i Hamarområdet Signe Marie Håland Barnekonsulent Leif Gordon Kvelland, Alpha-konsulent Guro Brakestad, Ungdomskonsulent Pål Atle Normann Tenåringskonsulent (vikar) Morten Ruud, Misjonskonsulent, Hedmark Fellesskapsutviklere: (Henvendelse gjennom regonkontoret) Reidar Hillesund, Stor-Oslo Arild Hovden, Hamar-området Ole Kristian Sand, Stovner-området Acta-medarbeidere i deltidsstillinger: Gunhild Kvåle Westgård Laila Sagli Petter Piita Isaksen Fossheim leirsted: Tlf Mob: Monica Borstad, bestyrer Carl Olav Gram Førrisdahl, vaktmester Haraset leirsted: Tlf John Eivind Johansen, vaktmester, mobil Dalen leirsted: Morten Aaslund, bestyrer Mobil: FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vik Grafisk formgiver: Erling Smemo Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 3200 Utkommer med seks nummer i året. Frist for stoff til neste nummer: 3. november 2010 I Normisjon kan vi glede oss over at vi fortsatt har mange frivillige medarbeidere som utfører et stort og nødvendig arbeid. Våre lønnede medarbeidere har viktige funksjoner, men hvis vi ikke hadde det frivillige arbeidet ville det ikke ha vært noen Normisjon Og grunnstammen er fortsatt de som nedlegger et trofast og langsiktig arbeid i foreninger og andre fellesskap. I voksenarbeidet og i Acta. I leirstedsarbeidet og i julemesser. I forkynnertjeneste og evangelisering. I komiteer og utvalg, osv. Det er svært viktig at dette arbeidet fortsettes samtidig som nye arbeidsmåter kommer til. Det betyr bl.a. at vi stadig må invitere nye inn i våre ulike fellesskap. Her er det fortsatt «ledige stillinger». I forrige nummer av Info ØST ble den nye kontorbemanningen på regionkontoret presentert. Det er veldig gledelig at fem-seks frivillige har sagt seg villig til å ivareta sentralbord, postforsendelse og forskjellige kontoroppgaver etter at Nora Dub Dybdal sluttet. Grunnen til at vi ba om å få frivillige til å dekke stillingen etter Nora var den økonomiske situasjonen i Region Øst, og vi har også redusert den lønnede bemanningen på andre områder. Vi ber om og håper på at gaveinntektene våre skal øke slik at vi slipper å gå til ytterligere reduksjon av lønnede stillinger. Vi trenger dem for å drive et godt og aktivt arbeid. Samtidig er det oppmuntrende å se at det finnes frivillige som kan trå til og dekke funksjoner hvor vi tidligere har hatt lønnede medarbeidere. Våre lønnede medarbeidere har mer enn nok å gjøre og vi håper vi fortsatt kan beholde dem, men vi har en rekke oppgaver vi gjerne skulle hatt ytterligere ressurser til. Og vi tror det finnes mennesker som har evner, krefter og tid til å gå inn i nye oppgaver. Regionlederen vår har definert en rekke ulønnede «stillinger» som er ledige og venter på at noen skal melde seg. Vi ønsker å inngå gjensidig forpliktende avtaler om «ansettelsesforholdet». Nødvendig opplæring vil bli gitt. Se på den vedlagte oversikten over «ledige stillinger» og tenk gjennom om det her er oppgaver som du skal gå inn i. Hvis ja, ta kontakt med regionlederen vår, Terje Holmedahl på tlf Kontorfunksjoner og markedsføring Sporadisk eller fast en eller to dager i uken (kl ) Leirpåmeldinger, oppdatering av giverog adressedatabaser Markedsføring av leirstedene våre med sikte på utleie Ringe til folk for å utfordre på Fast Givertjeneste Journalistikk Ta bilder og skrive artikler til regionsbladet og regionens nettsider Forening og menighet Som fritidsforkynner, inspirator eller i lederutvikling Hjelpe til i et lokalt fellesskap med sang og musikk over tid eller lede et kor. Oppfølging av et nærmere definert område med sikte på lederutvikling og nyplanting av fellesskap, i nært samarbeid med en ansatt. Med i Samarbeidsråd for Menighet og Misjon i Oslo og i Borg Bispedømmer og kontakt med menigheter Leirarbeid, Barne- og Ungdomsarbeid Som leder på leir sammen med ansatte og andre frivillige Utvikle nytt konsept: Familieleir! Lederoppdrag lokalt i B&U-arbeidet Veiledning og mentoring av unge ledere Sosialpedagogiske oppgaver på Bjerkely folkehøyskole Seniorarbeid Utvikle seniorarbeidet og jobbe for å inspirere dem som er med i frivillig seniorarbeid lokalt. Lederansvar for Påskemøte for seniorer Gjenbruksbutikker Være med å starte og drive digitale Gjenbruksbutikker 2 Reдionblaд Øst 2010

3 Vår blomst går til Ruth Malme Fortjenestefull innsats i menighet og misjon Ruth Malme bor i Asker, men er født i Oslo og bodde under hele sin oppvekst i Waldemar Thranesgate. Hennes far, Hans Nadheim var i 40 år emissær i Den norske Santalmisjon (DnS). Hun giftet seg i 1953 med Arvid Malme. De har tre barn og fem barnebarn. 5. sept. ble hun hedret med Kongens fortjenestmedalje i sølv, og 24. sept. var hun 80 år. Allerede som 6 åring begynte hun i barne foreningen i Holbergsgate. De hadde også et stort barnekor, og hun var med i dette til hun ble konfirmant. Som 19 åring var hun med på å stifte sangkoret Ungbirken, og var med i hele 25 år. Harald Strand, økonomisjef i DnS, var musikalsk leder, og Ruth var sekretær. I 1951 traff hun Arvid. Ungdomsforeningen i Holbergsgate hadde lenge ligget nede. De to startet opp igjen, med Arvid som leder og Ruth som sekretær, og de var aktive her i mange år. Etterfulgte mor Ruth ble født inn i en misjonsfamilie, med en far som emissær i DnS, og hun har tatt godt vare på denne arven. Hennes mor, Dagny startet i 1920 pikeforeningen Påskeliljen i Jakobs menighet. Hun ledet denne helt til hun døde i Ruth overtok og var leder i fem år. Aktive år Da familien flyttet til Asker i 1966 ble Ruth med i Blakstad Santalforening. I 1986 overtok hun som leder. Det var hun til foreningen opphørte 22 år senere. Nå støtter de Kristin og Erik Bøhlers arbeid i Nepal. «Okhaldungas Venner» samles et par ganger i semesteret. I 1972 startet menighetspleieforeningen i Østenstad. Ruth var formann i 20 år. Jeg er fortsatt med i besøkstjenesten, som omfatter alle aldersgrupper. Jeg blir ofte budsendt til folk, og opplever å få stå en meningsfylt diakonitjeneste, sier Ruth, som etter hvert har mye erfaring og gjennomgått sjelesorgkurs på Lovisenberg. Hun er også aktiv i Østenstad Y s Men. For 15 år siden ble det åpnet for kvinner, og hun ser på dette som et godt menighetsarbeid. Kongelig heder Ruth Malme var i 26 år ansatt ved menighetskontoret i Østenstad, og har sett mange prester og ansatte komme og gå. Hun forteller at de i de første 8 årene hadde interimskirke i aulaen på Blakstad sykehus. Og det var i Østenstad kirke hun søndag 5. september mottok Kongens fortjenestmedalje for sin mangeårige innsats i menighetspleien og misjonen. En fortjent heder, sier alle. Hun er en ildsjel og sparer seg aldri, og de som var til stede forteller at hun fikk stående applaus ved overrekkelsen. Åndelig gjennombrudd På spørsmålet om hun alltid har vært en kristen, sier hun at hun er takknemlig for at hun har fått leve i barnetroen, men at hun ved slutten av gymnastiden opplevde en bevisstgjøring som kristen. Jeg gikk på handelsgym., og det var ikke alltid enkelt å være en kristen. Like før russetiden i 1949 opplevde jeg et gjennom brudd. Blårussen hadde ikke kristenruss, men jeg spurte rødrussens kristenruss om jeg kunne få være sammen med dem, og det fikk jeg, som eneste blåruss. Det styrket meg i troen og hjalp meg inn i fellesskapet. Ruth Malme har vært en engasjert og tjenestevillig medarbeider, og er fortsatt sprek og aktiv. Det er derfor hyggelig å få takke henne hjertelig for innsatsen og gratulere med medaljen og de 80 år. Vi ønsker deg og Arvid Guds velsignelse! Menighet og Misjon «Barn og unge må få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at kirken og de selv er en del av et globalt fellesskap med verdens vidt oppdrag». Dette sitatet fra Den norske Kirkes Trosopplæringsplan aktualiserer spørsmålet En kirke uten misjon, er det en kirke?. Normisjon er en av organisasjonene som er med i Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM). Region Øst er med i Samarbeidsrådene både i Oslo og Borg Bispedømmer. Det er ikke noe slikt råd i Hamar. Vi ønsker, i samarbeid med våre søsterorganisasjoner, å hjelpe menighetene til å ta vare på sitt misjonsoppdrag og å gjøre det mer levende for dem. 920 av landets 1270 statskirkemenigheter har et misjonsprosjekt gjennom SMM. Mange av dere som leser InfoØST sitter i menighetsråd og står sentralt i forhold til menighetens misjonsprosjekt. Vi ønsker akkurat det, at misjonsfolk i lokale menigheter er pådrivere for å holde menighetens misjonsprosjekt levende. Men hvis du ikke vet at din menighet har et prosjekt, ta kontakt med menighetskontoret eller presten din, eller med oss. Vi har en enkel folder som vi kan sende deg hvis du tar kontakt på telefon Gi barn, unge og resten av menigheten mulighet til å se og erfare at de er en del av et globalt fellesskap. Terje Holmedahl Ivar Gjerdi Reдionblaд Øst

4 Therese Glendrange: By og landsbygd like sjarmerende Mali-misjonær Therese Glendrange har hatt mange år i Oussoubidiagna. Det siste året var hun i hovedstaden Bamako, men vet ikke hvor hun trivdes best; - det er utrolig sjarmerende begge steder, sier hun og ler sin trillende latter. Hun skal være i Norge et par år og studerer «Verdibasert Ledelse» på Diakonhjemmet. I tillegg skal hun reise litt i Normisjon og besøke lag, foreninger og menigheter. Hun går inn som en del av staben i Region Øst. Småfuglene flyr i flokk En av oppgavene hennes siste året i Mali var å arbeide med et kvinnerelatert prosjekt i hovedstaden i bydelen Ntomikorobogou, der det er etablert en kirke. Jeg skulle jobbe for å lære dem å organisere seg, sier Therese. De hadde stadig opplevd at prosjekter mislyktes fordi de manglet struktur. Det var 12 levedyktige grupper, med rundt tjue i hver da jeg reiste hjem. En fra hver gruppe er med i en storkomité, som leder forskjellige aktiviteter. De er allerede blitt lagt merke til i bydelen, blant annet ved å organisere gatefeiing i sine områder annenhver lørdag. Et malisk ordtak de siterer til hverandre er dette: «Det er når småfuglene flyr i flokk at vi kan høre vingesuset». Hjelper mamma med leksene Og så startet vi leseopplæringskurs, fortsetter Therese. 100 kvinner gikk på kurset, noen av dem hadde aldri gått på skole, mens andre hadde gått fransk skole, uten å kunne lese lokalspråket, bambara. Noen og førti sto til eksamen, av dem fem seks som begynte helt på null. En gutt i niende klasse kom ganske oppgitt til meg en dag og fortalte at da han kom fra skolen var mamma så utålmodig etter at han skulle hjelpe henne med leksene! Therese sier at det er lett å motivere for leseopplæring i byen. De skjønner poenget. Det er nyttig å kunne notere ned hva kundene skylder, hvem som har hvilket telefonnummer og å kunne lese skilt og annen informasjon som byen er preget av. Tre menigheter Vi har tre menigheter i hovedstaden nå, forteller Therese. Den siste er blitt til i et nybyggerstrøk, Falaya plaque. Medlemmer som har flyttet dit fra de to andre menighetene utgjør kjernen. Hun sier det har vært veldig moro å jobbe sammen med menighetene og hjelpe dem med lederutvikling, bl.a. Vi var et lederteam i Bamako, bestående av den eneste nasjonale pastoren i byen, en kamerunesisk misjonær og meg. Vi jobbet veldig godt sammen, sier Therese. Ellers forteller hun at siden hun var nybegynner i språket bambara og lett «slo over» på khassonké, ble de mer oppmerksom på alle khassonkéene som går i menighetene. Siste året har Therese Glendrange bodd i hovedstaden Bamako By og land Therese trives godt både i byen og på landet. På landsbygda lever folk ute. Det er lett å få kontakt og Therese får mange gode og nyttige samtaler, men som arbeidsform er det vanskelig å måle «effekten» av det en gjør. I byen opplever hun at alt er mye mer strukturert. Der må vi gjøre avtaler for å treffe folk. Arbeidet skjer i møter og i henhold til planlagte rutiner. Til gjengjeld treffer jeg flere med utdannelse og folk som jeg har mer til felles med. Får brukt meg selv Hvis det går etter planen, skal du tilbake til Mali. Hva er det som driver deg? Det er utrolig spennende og utfordrende! Jeg vil aldri kunne finne en annen jobb der jeg får brukt så mange sider av meg selv som i Mali, og som jeg så til de grader brenner for. Men det kjekkeste den blide sørlendingen vet er å se kirker bli reist opp, å få se på nært hold hvordan Gud jobber i folk. Hun kjenner på en stor omsorg for kirken, for lederopplæring spesielt. Og det har vært flott å se kvinner i et samfunn som Mali bli reist opp og blitt bevisst sitt menneskeverd, sier Therese Glendrange. Tekst: Terje Holmedahl Foto: privat 4 Reдionblaд Øst 2010 Testamente ditt valg. Om du ønsker det, kan du i ditt testamente bestemme at deler av arven din skal gå til Normisjon. Da støtter du det viktige arbeidet vi gjør for å nå mennesker i Norge og internasjonalt. I følge arveloven arver dine nærmeste pårørende alt. Hvis du ikke har slektninger, tilfaller arven Staten. Hvis du ønsker at andre skal få del i arven, må dette nedfelles i et testamente. På den måten har du anledning til å gi din støtte til en organisasjon som har betydd noe for deg og som du har tro på. Hvis du kontakter en advokat eller lensmann kan du få juridisk hjelp til å sette opp ditt testamente. Hvis du ønsker hjelp fra Normisjon til å få kontakt med en advokat, kan du ta kontakt med Regionskontoret, på telefon eller Hovedkontoret, tlf

5 Hellig uro Helt siden jeg kom tilbake fra ferie, har jeg kjent på en uro. Hvor lenge kan jeg fortsette å sitte på kontoret mitt og være tilfreds med at jeg praktisk talt aldri hører at noen blir kristne gjennom vårt arbeid blant voksne? At vi, på tross av iherdig arbeid, altfor sjelden opplever å se et nytt fellesskap bli til? At det er så utrolig vanskelig å få flere Faste Givere til arbeidet, enda det fikk så mye støtte på Regionårsmøtet. Edinburgh 2010 I september var jeg med på «Edinburgh 2010», en stor misjonskonferanse i Oslo. Det var en markering av 100-års jubileet for den berømte konferansen i Edinburgh satte dype spor i misjon og kirkeliv i det tjuende århundre. Knud Jørgensen, som var en av hovedlederne nå, ønsker å fornye den misjonsbegeistring som konferansen i 1910 skapte. I sitt åpningsforedrag påpekte han at i 1910 var det utelukkende misjon fra nord til sør. I vår tid kan vi snakke om misjon «from everywhere to everyone» fra alle steder til alle mennesker. Strategihjørnet Bønn og faste Hvis Den norske Kirke løsriver seg fra de sterke bindingene til Staten, vil det føre til en åndelig oppvåkning og en ny åpenhet for Guds kraft innenfor hele den norske kristenhet. Det var Dr Rasolondraibe Peri fra den lutherske Kirken på Madagaskar som kom med dette utsagnet på konferansen. Og denne oppvåkningen må tas i mot i bønn og faste, utfordret han. Dr Peri er en av fire fra «sør» som har studert norsk kristenliv med sikte på å komme med innspill til hva som karakteriserer norsk misjon og norske kirker i Dette sør-teamet hadde flere innlegg der de kommenterte på vår virkelighet. Med Guds øyne Jeg stanset ved utsagnet oppvåkningen må tas imot i bønn og faste. Min uro har svært lite med forholdet Stat/Kirke å gjøre, heller ikke egentlig så mye med det «åndelige forfallet» i samfunnet vårt, som vi ofte uttrykker bekymring over. Det har først og fremst med deg og meg å gjøre. Kanskje du og jeg trenger å be Gud om å få se våre naboer og medmennesker med Hans øyne. Hvis de ikke kjenner Jesus, lever de for seg selv. De famler i mørke. De er på vei mot fortapelsen. Og de vet ikke at den Allmektige Gud elsker dem med en evig kjærlighet og ønsker fellesskap og en nær relasjon til dem. Hjem til Farshuset Den uroen jeg kjenner på skal neppe drive meg til å bytte jobb, eller å bli flinkere innenfor markedsføring og kommunikasjon. Jeg tror den skal drive meg inn i bønn, at jeg må få mer av den nød som ligger på Guds hjerte. Hvis naboen min holdt på å drukne, ville jeg neppe tenkt at jeg skal da ikke prakke på han en redningsbøye. Hvis sønnen min var på vei mot et farlig stup, ville jeg ikke tenke at det er hans valg. Jeg ville gjøre alt jeg kunne for å redde dem. For egen del snakker jeg stadig om bønn, men jeg ber ikke noe mer enn før. Jeg blir betatt når jeg hører kristne ledere i vår indiske samarbeidskirke snakke om at de aldri tar en viktig beslutning uten å bruke tid i bønn og faste. Men det blir lett med fascinasjonen. Er det noen der ute som deler min uro, og som ønsker å gjøre noe med den? Kontakt meg, da vel, så gjør vi noe med det sammen! På Regionskontoret er vi flere som ønsker forandring. Terje Holmedahl Regionleder Alle generasjoner på opplevelsesrik tur til Hvaler En mangeårig tradisjon ble igjen hentet frem da forsamlingen på Emmaus, Skedsmo reiste på weekendtur til Tjeldholmen, september. Styret nedsatte et utvalg i våres, bestående av representanter fra Acta og forsamlingen. De skulle planlegge en weekend-tur som var attraktiv for flest mulig. Det resulterte i at det ble en skjønn forening av barn, unge og voksne. 53 personer var påmeldt til turen. Team-building Etter å ha blitt fraktet i båt ut til Tjeldholmen ventet grilling i det fri. Etterpå samlet vi oss til team-building. En glimrende start på en helg som ble minnerik på det meste. Spill av alle slag, der unge og eldre utfordret hverandre. VM i diverse øvelser som Tjeldholmen på Hvaler var en utrolig fin ramme for weekenden. De tøffeste, kanskje ikke de eldste kastet seg ut i det kalde septembervannet. sannelig krevde «sin mann». Mimefremføringen av bibelske fortellinger hvor den ene personen etter den andre glimtet til med sine skuespilltalenter. Kanopadling og bading for de mest tøffe stod også på programmet. Bibeltimer og gruppesamtaler føyde seg inn i rekken av mange gode opplevelser. Tekst: Sigmund Danielsen Foto: Kari Berger Vormeland Ungdommen satte også preg på turen Reдionblaд Øst

6 Legoklubben har startet Morten Ruud og Laila Sagli forbereder seg til dagens Legoklubbsamling. De opplever det meningsfylt å sitte rolig ned sammen med ungene som kommer fra skolen med sin tunge ryggsekk. «Etter skoletid» er blitt en suksess for Acta i Sør-Hedmark. Nå starter den femte klubben opp, forteller Morten Ruud. Denne gangen er det barna på Skotterud som inviteres til Bedehuset etter endt skoledag. Da er de ofte ikke så klare for mye fysisk aktivitet, sier Morten, så vi har kjøpt inn en god del Lego. Det er veldig meningsfylt å sitte ned og bygge sammen med dem og snakke med dem. Det er elever i 3. til 7. klasse som inviteres og «Legoklubben» er en del av Trosopplæringsarbeidet i Eidskog menighet. Fra før er Acta med i liknende klubber på Kongsvinger og Austmarka, - og to i Brandval. Ungene får også mat og tilbud om leksehjelp, i den nye Legoklubben på Skotterud som heter Eidskog juniorklubb. Vi prøver også å tenke helhetlig, sier Morten, så klubben blir også et sted hvor ungdomsledere får være med og ha praksis. Målet er å gi barn i Eidskog et bedre og bredere tilbud. Tekst: Terje Holmedahl Foto: Ole Olsen Leir på Hammeren: Punktum? september var 44 unger samlet til leir på Hammeren leirsted. Siden stedet ligger ute for salg, var det kanskje punktum for leirdriften på Hammeren, men hvem vet? Leirstedet var fullt, skriver Tone Langseth Luth til InfoØST. Hun var en av lederne og var med å bidra til at 44 unger fikk en innholdsrik helg. Tema var «Jesus er med deg». Den tradisjonsrike høstleiren hadde de samme ingredienser den bruker å ha: lysbilder, leker, bibeltimer, luftgeværskyting, hesteskokasting, slåball, volleyball og underholdningskveld. Denne leiren blir et midlertidig punktum for leiraktiviteten på Hammeren. Barna ønsker seg fortsatt et samlingspunkt og Fra bli-kjent-kvelden. de kom med forslag om hvor det kan være aktuelt. Trysilbarna er blitt vant til å reise på leir og de ønsker å holde på denne gode tradisjonen, skriver Tone. Santalmisjonen og Normisjon har hatt leirdrift på Hammeren i over 40 år. Selve huset er en skole som ble bygd i 1923 og som ble lagt ned da kommunene fikk større krav til kostnadseffektiv skoledrift. Normisjon Region Øst er spent på hvem som kjøper stedet. Kanskje det er mulig å fortsette denne tradisjonsrike høstleiren. Tekst: Tone Langseth Luth og Terje Holmedahl Foto: Øivind Larsen 10 Reдionblaд Øst 2010

7 Sommerleir på Haraset Stina Bratland var hovedansvarlig for barneleiren på Haraset i juni. Hun har en hel masse flotte bilder og deler litt fra leirlivet på Haraset. Vi fikk ikke plass i forrige nr av InfoØST. Flere bilder på «Kan vi ikke bade med klærne på?» var responsen vi fikk av en av deltagerne da vi prøvde å forklare at 11 grader var litt kaldt å bade i. Og bading ble det. Vi var ikke så heldig med været i løpet av helgen, med kald vind og regn. Men været var ingen hindring, for sommerleir skulle vi ha uansett. Glade gutter spilte fotball ute i øsende regnvær, det ble noen flotte kanoturer og bading med klærne på, selv om det ikke ble noe varmere av den grunn. Afrika-middag og fattigmanns-frokost Vi hadde noen flotte bibeltimer og kveldssamlinger, og tidenes underholdningskveld, der alle fikk trimmet lattermusklene skikkelig. Vi hadde «Afrikamiddag» der vi fikk prøve å spise uten bestikk, altså med fingrene, en meget grisete, med morsom erfaring! Og vi hadde «fattigmans-frokost», der vi fikk føle litt på hvordan det måtte føles å ha lite eller ingen mat og se på at andre spiser i overflod. Men det var også tid til gode samtaler, vitnesbyrd og ettertanke. Som leirsjef må jeg bare si at jeg er stolt over å ha så dyktige ledere, ungdommer som voksne, og at jeg er utrolig takknemlig for en fantastisk leir sammen. En spesiell takk til alle som var med og ba for oss før og under leiren, det merket vi! Tekst og foto: Stina Eriksen Bratland. Nytt lederkurs i Hedmark Noen ser opp til deg, hva vil du de skal se? Det er utfordringen de unge får som blir med på lederkurset som Acta og Nærmiljøsenteret på Kongsvinger arrangerer. 17 unge kom første kvelden. Morten Ruud er svært begeistret etter første kveld med den nye gjengen ungdomsledere i Hedmark. 17 unge mellom 15 og 18 år kom den første kvelden. Da fokuset var Gud, Hans eksistens og vår identitet som Guds Barn, forteller Morten. Vi bruker så mye tid sammen at vi kan det stykkevis og grundig. Dette er kristendomsopplæring, og ikke et kurs om hva de skal gjøre når Per slår Pål Noen ser opp til deg Noen ser opp til deg, hva vil du de skal se? Det er utfordringen de unge får. De fleste har selv vært med som deltakere i en liknende setting før, og forstår godt hva det er snakk om. Kurset holder til på Kongsvinger Nærmiljø senter, som er et samarbeid mellom bedehus og kirke i byen. Lederkurset ligger inn under «Natta»-paraplyen, forklarer Morten Ruud. Natta er en stor konfirmantfestival som kommer utpå vårparten og involverer store deler av Glåmdalsdistriktet. For å få være med som leder her, er det ønskelig at de har gjennomgått dette lederkurset først. Og som praksis underveis forventes det at de er med som ledere på barneleir eller i et barnelag på hjemstedet sitt. Den praksisen skjer under veiledning av en Mentor som gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger. «Omega 3:16» heter ungdomsklubben på Kongsvinger Nærmiljøsenter, den samler på en vanlig klubbkveld. Kurskveldene er knyttet opp til klubbkveldene og mange av lederemnene henger på klubben etter kurs-samlingen. Tekst: Terje Holmedahl Foto: Morten Ruud Noen av deltakerne på første kurskveld, fra v: Eline, Cecilie, Minda, Cristoffer og Ingrid. Reдionblaд Øst

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Øst Staffeldtsgt Oslo oppslagstavle Registrering i Brønnøysundregistrene Regionkontoret har i det siste fått noen henvendelser fra foreninger om registrering i Brønnøysundregistrene. I denne forbindelse kommer en informasjon om to forhold som foreninger bør merke seg: Bankkonti og registrering. Bankene har i lengre tid ryddet opp i «dummy» eller fiktive organisasjonsnummer som er blitt gitt til foreninger ved opprettelse av bankkonto. Nå er det kommet et pålegg fra myndig hetene som medfører at foreninger har to valg når det gjelder bankkonti som er opprettet eller som blir opprettet: Enten må de registrere seg i Brønnøysundregistrene eller bruke regionens organisasjonsnummer og på den måten bli en underavdeling av regionen. Festkveld på Kjelsås bedehus I stedet for den tradisjonelle julemessen, inviterer de lokale Normisjonsforeningene til en Festkveld på Kjelsås bedehus tirsdag 9. november 2010 kl Det blir andakt v/ Gunnar Prestegård (bildet) og mye sang og musikk. Vi nevner: Jessheim misjonsmusikk, Ranveig Fridtstein Olsen, Rolf Strøm, Lars Knutsen, Synnøve Lier og Thor Arnfinn Kleven Åresalg servering av kaffe og bløtkake! Misjonsoffer til Normisjon, Region Øst. Årsmøtet 2011 Regionårsmøtet 2011 blir lørdag 7. mai på Gå Ut Senteret i Hurdal. Notér datoen. Refusjon av merverdiavgift for foreninger. Tidligere år har det vært mulig for frivillige organisasjoner å søke refusjon av såkalt tjenestemoms. Dette er nå opphørt og fra og med 2010 kan det søkes om kompensasjon for betalt merverdiavgift på varer og tjenester. Flere foreninger i Normisjon har benyttet seg av dette i år. Det har ikke vært noe krav om registrering av foreningen. Men fra neste år er det bare enheter som er registrert i Brønnøysundregistrene og Frivillighets registeret som kan få refundert merverdiavgift. Så de foreninger som ønsker å søke på refusjon av moms i 2011 må være registrert i disse to registrene i Brønnøysund. Du finner mer informasjon på Jan Tore Anthonisen Trekningsliste, Jubileumslotteri Fossheim Leirsted. Takk til alle som bidro til den flotte 50-årsfeiringen på Fossheim Sankthans. Og takk til alle som tok lodd. De som vant var: Alf Langseth, Aurskog; Målfrid løhren, Bjørkelangen; Kristin Sakseid, Kløfta; Joel Eidsaa Edland; Kristine Tvedt Iversen, Gjerdrum; Berit og Lauritz Kværner, Jessheim; Bertha Malena Norebø, Randaberg; Trygve Tjemsland; Lars Tvedt, Gjerdrum; Arnt Sætre, Frogner; Tora Pettersen, Aurskog; Randi Korsveien, Fetsund; Aasmund Aasen Degvold, Gjerdrum; Sofie og Georg Molvig, Skedsmo; Signe og Hans Dahl, Jessheim; Mari Herborg Kongtorp, Bjørkelangen; Bjørn Arild m/fam, Bjørkelangen; Fam. Sverre Løhren; Karin Nadden; Gunn Granerud, Fetsund; Fam. Bjørnar Holmedal, Rømskog; Fam. Arnfinn Wennemo, Hemnes. Alle gevinster er hentet. Alpha-konferanse januar 2012 Tenker dere på å arrangere Alpha-dag våren 2011 eller høsten 2011? Bli med på Alpha-konferanse, januar 2012 i Oslo, i Oppsal kirke. Vi står i en fantastisk rik og viktig tid: Å invitere mennesker hjem til Farshuset!

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede

Glade vandrere på tur i fjellet. Hyggekvelder med mye glede Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Dager til livsglede og rekreasjon fantastiske dager på Hermon

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle

Tent for å nå ut. Etter GF: takk til alle. Nytt fra. Rekordmange kunder. Vedtok flere menigheter. Agder/Rogaland. Vi retter en hjertens takk til alle Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, vil gi oss alt vi trenger. Ja mer en det, han har allerede gitt oss overflod

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Et hårete mål får følger

Et hårete mål får følger Nytt fra Oppland/Øst August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no Mer enn en oppussing av fasaden lengter vi etter og tror vi på en ny vår fra Gud, på innsida. Sissel Brobakken 11 oppland 2

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

Region Vestfold / Buskerud

Region Vestfold / Buskerud Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 1 januar/februar 2009 årgang 6 Endelig fredag Endelig Fredag er storfamiliesamlinger i Normisjon

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt?

Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli sprengt? Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Desember 2011/ Januar 2012 Nr. 6 11 årgang www.normisjon.no Dette sprengte mitt gudsbilde, og lærte meg at Gud er enda mer enn jeg tror. Tør du å la gudsbildet ditt bli

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Prioritering og vårt ansvar

Prioritering og vårt ansvar Nytt fra Agder/Rogaland Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Måtte julen 2014 bli en slik tid at du, og de du bryr deg om, får oppleve fred, ro og hvile. Torunn Fjelde Hansen 11 Agder

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos

Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. vestfold/buskerud 2 telemark 8 Bibelen skapte kaos Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark April/mai 2013 Nr. 2 13 årgang www.normisjon.no Herrens øyne hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn Chris Millett 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8

Detaljer

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

2-32. Opp med Østfold! Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år nytt fra Nytt fra nytt April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold????????????????? Se Guds Lam denne påsken! Hør og tro det! Hør det og følg Jesus! Tekst Tekst 2-32 2??????????????

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2011

Velkommen til regionårsmøtet 2011 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2009... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Regionarrangement... 7 Seniorarbeid... 9

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Pappaleir med venteliste Nytt fra Vestfold/Buskerud og Telemark April/ mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Det er ikkje lett å tru noko så heilt urimeleg at det er ein himmel som er gjord i stand til å ta imot meg! Haldor

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon.

Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige ressurser til disposisjon. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Her nylig opplevde jeg hvordan Jesus la alt så fint til rette.... Han vet om alt - stort eller smått og har uuttømmelige

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer