Alpha påfyll for liv og tjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alpha påfyll for liv og tjeneste"

Transkript

1 Foto: Stockbyte Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Alpha påfyll for liv og tjeneste «En dag med mye påfyll for liv og tjeneste!» «Gud gav meg nytt mot til å se stort på hva Han vil gjøre gjennom oss!» «Jeg har et sterkt ønske om å invitere mennesker hjem til Farshuset!» «Vi ønsker å starte Alpha!» Dette er noen reaksjoner fra over femti deltagere fra hele Østlandet var med på Alphadagen som ble arrangert i Lillestrøm Normisjon lørdag 11.september. Mange av deltagerne på Alpha-dagen hadde ikke vært på en Alpha-dag tidligere og fått opplæring i hvordan drive Alpha. Det var deltagere fra mange kirkesamfunn. Vekstnettverkgruppene i Normisjon fra Østlandsregionene var spesielt invitert med eget opplegg i forlengelsen av Alphadagen. Andre reaksjoner fra deltagere: Det var veldig inspirerende å lære mer om den bibelske tenkningen bak Alpha og få konkret hjelp til hvordan nå nye mennesker. Vi fikk igjen se betydningen av å være i et fellesskap som tenker utover! Det er godt å stå sammen med andre som vil det samme! Jan Tore Anthonisen, Grethe Løkken (Normisjon Lillestrøm) og Leif Gordon Kvelland underviste på Alphadagen. Det var felles undervisning om viktige sider i Alpha-arbeidet og seminarer om hva vi gjør etter Alpha og hvordan komme konkret i gang med Alpha. En slik Alpha-dag skal være et sted for både inspirasjon, påfyll og konkret opplæring i hvordan drive Alpha. Inge Morten Paulsen, daglig leder i Alpha Norge, var med på Alpha-dagen. Han Jan Tore Anthonisen i samtale med Inger Marie Holmedahl, Bjørkelangen (t.v.) og Karin Olstad, Løken. Samtalen rundt bordet er viktig informert om Alpha-ressursene og ledet lovsangen sammen med Torunn Flesjå Mæland. Vi merker en stigende interesse for å komme videre med Alpha i Norge idag! sier Paulsen. Det er mange måter å nå nye mennesker på og invitere dem inn i en prosess for å avklare sitt forhold til kristen tro og Jesus. Vi tenker Alpha er et spesielt godt redskap til å invitere mennesker hjem til Farshuset!, sier Inge Morten Paulsen engasjert. Vi i Alpha Norge tror at Alphakurset er det beste kurset for trosopplæring for voksne! Tekst: Leif Gordon Kvelland Foto: Tor Erik Løkken Therese Glendrange: By og landsbygd like sjarmerende Mali-misjonær Therese Glendrange er i Norge en periode og vil besøke en del foreninger, lag og menigheter i Region Øst framover. Les intervju med henne på side 4. Samling for Vekstnettverket I forlengelse av Alpha-dagen var en vekst nettverkgruppe i Østlandsregionen samlet for å jobbe videre med hva de hadde fått av impulser og opplæring. Denne koblingen mellom Alpha og vekstnettet er veldig fruktbar for arbeidet videre, sier Jan Tore Anthonisen. Han ledet samlingen med foreningene som var tilstede på Alphadagen og er med i vekstnettverket i Normisjon. Dette var utbytterikt. Jeg er glad for at vi kom, sier Håvard Monsen, en av lederne i Gjerdrum Normisjon. Det var ikke så stor oppslutning om samlingen i Vekstnettverket for Østlandet, men de som kom, uttrykte, i likhet med Monsen, at det var nyttig å møtes.

2 Per Westborg Regionstyreleder i region Øst Stilling ledig i Guds rike InfoØST nr 5/2010 Å R G A N G 7 Ansvarlig redaktør: Terje Holmedahl Staffeldtsgt.4, 0166 Oslo Tlf E post: Ekspedisjonstid: Tirsdag fredag kl Bankgiro: Regionstyrets leder: Per Westborg Mobil Regionleder: Terje Holmedahl Mobil Leder i ACTA, region Øst Jostein Larsen, mobil ACTA-styrets leder: Kåre Christoffersen Mobil Øvrige ansatte: Jan Tore Anthonisen Nina Hamre Bjørklund (permisjon) Leirstedskoordinator Randi Buflaten Forkynner, Sigmund Danielsen, Leder for Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning Stina Eriksen Brattland Prosjektstilling Acta i Hamarområdet Signe Marie Håland Barnekonsulent Leif Gordon Kvelland, Alpha-konsulent Guro Brakestad, Ungdomskonsulent Pål Atle Normann Tenåringskonsulent (vikar) Morten Ruud, Misjonskonsulent, Hedmark Fellesskapsutviklere: (Henvendelse gjennom regonkontoret) Reidar Hillesund, Stor-Oslo Arild Hovden, Hamar-området Ole Kristian Sand, Stovner-området Acta-medarbeidere i deltidsstillinger: Gunhild Kvåle Westgård Laila Sagli Petter Piita Isaksen Fossheim leirsted: Tlf Mob: Monica Borstad, bestyrer Carl Olav Gram Førrisdahl, vaktmester Haraset leirsted: Tlf John Eivind Johansen, vaktmester, mobil Dalen leirsted: Morten Aaslund, bestyrer Mobil: FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vik Grafisk formgiver: Erling Smemo Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 3200 Utkommer med seks nummer i året. Frist for stoff til neste nummer: 3. november 2010 I Normisjon kan vi glede oss over at vi fortsatt har mange frivillige medarbeidere som utfører et stort og nødvendig arbeid. Våre lønnede medarbeidere har viktige funksjoner, men hvis vi ikke hadde det frivillige arbeidet ville det ikke ha vært noen Normisjon Og grunnstammen er fortsatt de som nedlegger et trofast og langsiktig arbeid i foreninger og andre fellesskap. I voksenarbeidet og i Acta. I leirstedsarbeidet og i julemesser. I forkynnertjeneste og evangelisering. I komiteer og utvalg, osv. Det er svært viktig at dette arbeidet fortsettes samtidig som nye arbeidsmåter kommer til. Det betyr bl.a. at vi stadig må invitere nye inn i våre ulike fellesskap. Her er det fortsatt «ledige stillinger». I forrige nummer av Info ØST ble den nye kontorbemanningen på regionkontoret presentert. Det er veldig gledelig at fem-seks frivillige har sagt seg villig til å ivareta sentralbord, postforsendelse og forskjellige kontoroppgaver etter at Nora Dub Dybdal sluttet. Grunnen til at vi ba om å få frivillige til å dekke stillingen etter Nora var den økonomiske situasjonen i Region Øst, og vi har også redusert den lønnede bemanningen på andre områder. Vi ber om og håper på at gaveinntektene våre skal øke slik at vi slipper å gå til ytterligere reduksjon av lønnede stillinger. Vi trenger dem for å drive et godt og aktivt arbeid. Samtidig er det oppmuntrende å se at det finnes frivillige som kan trå til og dekke funksjoner hvor vi tidligere har hatt lønnede medarbeidere. Våre lønnede medarbeidere har mer enn nok å gjøre og vi håper vi fortsatt kan beholde dem, men vi har en rekke oppgaver vi gjerne skulle hatt ytterligere ressurser til. Og vi tror det finnes mennesker som har evner, krefter og tid til å gå inn i nye oppgaver. Regionlederen vår har definert en rekke ulønnede «stillinger» som er ledige og venter på at noen skal melde seg. Vi ønsker å inngå gjensidig forpliktende avtaler om «ansettelsesforholdet». Nødvendig opplæring vil bli gitt. Se på den vedlagte oversikten over «ledige stillinger» og tenk gjennom om det her er oppgaver som du skal gå inn i. Hvis ja, ta kontakt med regionlederen vår, Terje Holmedahl på tlf Kontorfunksjoner og markedsføring Sporadisk eller fast en eller to dager i uken (kl ) Leirpåmeldinger, oppdatering av giverog adressedatabaser Markedsføring av leirstedene våre med sikte på utleie Ringe til folk for å utfordre på Fast Givertjeneste Journalistikk Ta bilder og skrive artikler til regionsbladet og regionens nettsider Forening og menighet Som fritidsforkynner, inspirator eller i lederutvikling Hjelpe til i et lokalt fellesskap med sang og musikk over tid eller lede et kor. Oppfølging av et nærmere definert område med sikte på lederutvikling og nyplanting av fellesskap, i nært samarbeid med en ansatt. Med i Samarbeidsråd for Menighet og Misjon i Oslo og i Borg Bispedømmer og kontakt med menigheter Leirarbeid, Barne- og Ungdomsarbeid Som leder på leir sammen med ansatte og andre frivillige Utvikle nytt konsept: Familieleir! Lederoppdrag lokalt i B&U-arbeidet Veiledning og mentoring av unge ledere Sosialpedagogiske oppgaver på Bjerkely folkehøyskole Seniorarbeid Utvikle seniorarbeidet og jobbe for å inspirere dem som er med i frivillig seniorarbeid lokalt. Lederansvar for Påskemøte for seniorer Gjenbruksbutikker Være med å starte og drive digitale Gjenbruksbutikker 2 Reдionblaд Øst 2010

3 Vår blomst går til Ruth Malme Fortjenestefull innsats i menighet og misjon Ruth Malme bor i Asker, men er født i Oslo og bodde under hele sin oppvekst i Waldemar Thranesgate. Hennes far, Hans Nadheim var i 40 år emissær i Den norske Santalmisjon (DnS). Hun giftet seg i 1953 med Arvid Malme. De har tre barn og fem barnebarn. 5. sept. ble hun hedret med Kongens fortjenestmedalje i sølv, og 24. sept. var hun 80 år. Allerede som 6 åring begynte hun i barne foreningen i Holbergsgate. De hadde også et stort barnekor, og hun var med i dette til hun ble konfirmant. Som 19 åring var hun med på å stifte sangkoret Ungbirken, og var med i hele 25 år. Harald Strand, økonomisjef i DnS, var musikalsk leder, og Ruth var sekretær. I 1951 traff hun Arvid. Ungdomsforeningen i Holbergsgate hadde lenge ligget nede. De to startet opp igjen, med Arvid som leder og Ruth som sekretær, og de var aktive her i mange år. Etterfulgte mor Ruth ble født inn i en misjonsfamilie, med en far som emissær i DnS, og hun har tatt godt vare på denne arven. Hennes mor, Dagny startet i 1920 pikeforeningen Påskeliljen i Jakobs menighet. Hun ledet denne helt til hun døde i Ruth overtok og var leder i fem år. Aktive år Da familien flyttet til Asker i 1966 ble Ruth med i Blakstad Santalforening. I 1986 overtok hun som leder. Det var hun til foreningen opphørte 22 år senere. Nå støtter de Kristin og Erik Bøhlers arbeid i Nepal. «Okhaldungas Venner» samles et par ganger i semesteret. I 1972 startet menighetspleieforeningen i Østenstad. Ruth var formann i 20 år. Jeg er fortsatt med i besøkstjenesten, som omfatter alle aldersgrupper. Jeg blir ofte budsendt til folk, og opplever å få stå en meningsfylt diakonitjeneste, sier Ruth, som etter hvert har mye erfaring og gjennomgått sjelesorgkurs på Lovisenberg. Hun er også aktiv i Østenstad Y s Men. For 15 år siden ble det åpnet for kvinner, og hun ser på dette som et godt menighetsarbeid. Kongelig heder Ruth Malme var i 26 år ansatt ved menighetskontoret i Østenstad, og har sett mange prester og ansatte komme og gå. Hun forteller at de i de første 8 årene hadde interimskirke i aulaen på Blakstad sykehus. Og det var i Østenstad kirke hun søndag 5. september mottok Kongens fortjenestmedalje for sin mangeårige innsats i menighetspleien og misjonen. En fortjent heder, sier alle. Hun er en ildsjel og sparer seg aldri, og de som var til stede forteller at hun fikk stående applaus ved overrekkelsen. Åndelig gjennombrudd På spørsmålet om hun alltid har vært en kristen, sier hun at hun er takknemlig for at hun har fått leve i barnetroen, men at hun ved slutten av gymnastiden opplevde en bevisstgjøring som kristen. Jeg gikk på handelsgym., og det var ikke alltid enkelt å være en kristen. Like før russetiden i 1949 opplevde jeg et gjennom brudd. Blårussen hadde ikke kristenruss, men jeg spurte rødrussens kristenruss om jeg kunne få være sammen med dem, og det fikk jeg, som eneste blåruss. Det styrket meg i troen og hjalp meg inn i fellesskapet. Ruth Malme har vært en engasjert og tjenestevillig medarbeider, og er fortsatt sprek og aktiv. Det er derfor hyggelig å få takke henne hjertelig for innsatsen og gratulere med medaljen og de 80 år. Vi ønsker deg og Arvid Guds velsignelse! Menighet og Misjon «Barn og unge må få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at kirken og de selv er en del av et globalt fellesskap med verdens vidt oppdrag». Dette sitatet fra Den norske Kirkes Trosopplæringsplan aktualiserer spørsmålet En kirke uten misjon, er det en kirke?. Normisjon er en av organisasjonene som er med i Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM). Region Øst er med i Samarbeidsrådene både i Oslo og Borg Bispedømmer. Det er ikke noe slikt råd i Hamar. Vi ønsker, i samarbeid med våre søsterorganisasjoner, å hjelpe menighetene til å ta vare på sitt misjonsoppdrag og å gjøre det mer levende for dem. 920 av landets 1270 statskirkemenigheter har et misjonsprosjekt gjennom SMM. Mange av dere som leser InfoØST sitter i menighetsråd og står sentralt i forhold til menighetens misjonsprosjekt. Vi ønsker akkurat det, at misjonsfolk i lokale menigheter er pådrivere for å holde menighetens misjonsprosjekt levende. Men hvis du ikke vet at din menighet har et prosjekt, ta kontakt med menighetskontoret eller presten din, eller med oss. Vi har en enkel folder som vi kan sende deg hvis du tar kontakt på telefon Gi barn, unge og resten av menigheten mulighet til å se og erfare at de er en del av et globalt fellesskap. Terje Holmedahl Ivar Gjerdi Reдionblaд Øst

4 Therese Glendrange: By og landsbygd like sjarmerende Mali-misjonær Therese Glendrange har hatt mange år i Oussoubidiagna. Det siste året var hun i hovedstaden Bamako, men vet ikke hvor hun trivdes best; - det er utrolig sjarmerende begge steder, sier hun og ler sin trillende latter. Hun skal være i Norge et par år og studerer «Verdibasert Ledelse» på Diakonhjemmet. I tillegg skal hun reise litt i Normisjon og besøke lag, foreninger og menigheter. Hun går inn som en del av staben i Region Øst. Småfuglene flyr i flokk En av oppgavene hennes siste året i Mali var å arbeide med et kvinnerelatert prosjekt i hovedstaden i bydelen Ntomikorobogou, der det er etablert en kirke. Jeg skulle jobbe for å lære dem å organisere seg, sier Therese. De hadde stadig opplevd at prosjekter mislyktes fordi de manglet struktur. Det var 12 levedyktige grupper, med rundt tjue i hver da jeg reiste hjem. En fra hver gruppe er med i en storkomité, som leder forskjellige aktiviteter. De er allerede blitt lagt merke til i bydelen, blant annet ved å organisere gatefeiing i sine områder annenhver lørdag. Et malisk ordtak de siterer til hverandre er dette: «Det er når småfuglene flyr i flokk at vi kan høre vingesuset». Hjelper mamma med leksene Og så startet vi leseopplæringskurs, fortsetter Therese. 100 kvinner gikk på kurset, noen av dem hadde aldri gått på skole, mens andre hadde gått fransk skole, uten å kunne lese lokalspråket, bambara. Noen og førti sto til eksamen, av dem fem seks som begynte helt på null. En gutt i niende klasse kom ganske oppgitt til meg en dag og fortalte at da han kom fra skolen var mamma så utålmodig etter at han skulle hjelpe henne med leksene! Therese sier at det er lett å motivere for leseopplæring i byen. De skjønner poenget. Det er nyttig å kunne notere ned hva kundene skylder, hvem som har hvilket telefonnummer og å kunne lese skilt og annen informasjon som byen er preget av. Tre menigheter Vi har tre menigheter i hovedstaden nå, forteller Therese. Den siste er blitt til i et nybyggerstrøk, Falaya plaque. Medlemmer som har flyttet dit fra de to andre menighetene utgjør kjernen. Hun sier det har vært veldig moro å jobbe sammen med menighetene og hjelpe dem med lederutvikling, bl.a. Vi var et lederteam i Bamako, bestående av den eneste nasjonale pastoren i byen, en kamerunesisk misjonær og meg. Vi jobbet veldig godt sammen, sier Therese. Ellers forteller hun at siden hun var nybegynner i språket bambara og lett «slo over» på khassonké, ble de mer oppmerksom på alle khassonkéene som går i menighetene. Siste året har Therese Glendrange bodd i hovedstaden Bamako By og land Therese trives godt både i byen og på landet. På landsbygda lever folk ute. Det er lett å få kontakt og Therese får mange gode og nyttige samtaler, men som arbeidsform er det vanskelig å måle «effekten» av det en gjør. I byen opplever hun at alt er mye mer strukturert. Der må vi gjøre avtaler for å treffe folk. Arbeidet skjer i møter og i henhold til planlagte rutiner. Til gjengjeld treffer jeg flere med utdannelse og folk som jeg har mer til felles med. Får brukt meg selv Hvis det går etter planen, skal du tilbake til Mali. Hva er det som driver deg? Det er utrolig spennende og utfordrende! Jeg vil aldri kunne finne en annen jobb der jeg får brukt så mange sider av meg selv som i Mali, og som jeg så til de grader brenner for. Men det kjekkeste den blide sørlendingen vet er å se kirker bli reist opp, å få se på nært hold hvordan Gud jobber i folk. Hun kjenner på en stor omsorg for kirken, for lederopplæring spesielt. Og det har vært flott å se kvinner i et samfunn som Mali bli reist opp og blitt bevisst sitt menneskeverd, sier Therese Glendrange. Tekst: Terje Holmedahl Foto: privat 4 Reдionblaд Øst 2010 Testamente ditt valg. Om du ønsker det, kan du i ditt testamente bestemme at deler av arven din skal gå til Normisjon. Da støtter du det viktige arbeidet vi gjør for å nå mennesker i Norge og internasjonalt. I følge arveloven arver dine nærmeste pårørende alt. Hvis du ikke har slektninger, tilfaller arven Staten. Hvis du ønsker at andre skal få del i arven, må dette nedfelles i et testamente. På den måten har du anledning til å gi din støtte til en organisasjon som har betydd noe for deg og som du har tro på. Hvis du kontakter en advokat eller lensmann kan du få juridisk hjelp til å sette opp ditt testamente. Hvis du ønsker hjelp fra Normisjon til å få kontakt med en advokat, kan du ta kontakt med Regionskontoret, på telefon eller Hovedkontoret, tlf

5 Hellig uro Helt siden jeg kom tilbake fra ferie, har jeg kjent på en uro. Hvor lenge kan jeg fortsette å sitte på kontoret mitt og være tilfreds med at jeg praktisk talt aldri hører at noen blir kristne gjennom vårt arbeid blant voksne? At vi, på tross av iherdig arbeid, altfor sjelden opplever å se et nytt fellesskap bli til? At det er så utrolig vanskelig å få flere Faste Givere til arbeidet, enda det fikk så mye støtte på Regionårsmøtet. Edinburgh 2010 I september var jeg med på «Edinburgh 2010», en stor misjonskonferanse i Oslo. Det var en markering av 100-års jubileet for den berømte konferansen i Edinburgh satte dype spor i misjon og kirkeliv i det tjuende århundre. Knud Jørgensen, som var en av hovedlederne nå, ønsker å fornye den misjonsbegeistring som konferansen i 1910 skapte. I sitt åpningsforedrag påpekte han at i 1910 var det utelukkende misjon fra nord til sør. I vår tid kan vi snakke om misjon «from everywhere to everyone» fra alle steder til alle mennesker. Strategihjørnet Bønn og faste Hvis Den norske Kirke løsriver seg fra de sterke bindingene til Staten, vil det føre til en åndelig oppvåkning og en ny åpenhet for Guds kraft innenfor hele den norske kristenhet. Det var Dr Rasolondraibe Peri fra den lutherske Kirken på Madagaskar som kom med dette utsagnet på konferansen. Og denne oppvåkningen må tas i mot i bønn og faste, utfordret han. Dr Peri er en av fire fra «sør» som har studert norsk kristenliv med sikte på å komme med innspill til hva som karakteriserer norsk misjon og norske kirker i Dette sør-teamet hadde flere innlegg der de kommenterte på vår virkelighet. Med Guds øyne Jeg stanset ved utsagnet oppvåkningen må tas imot i bønn og faste. Min uro har svært lite med forholdet Stat/Kirke å gjøre, heller ikke egentlig så mye med det «åndelige forfallet» i samfunnet vårt, som vi ofte uttrykker bekymring over. Det har først og fremst med deg og meg å gjøre. Kanskje du og jeg trenger å be Gud om å få se våre naboer og medmennesker med Hans øyne. Hvis de ikke kjenner Jesus, lever de for seg selv. De famler i mørke. De er på vei mot fortapelsen. Og de vet ikke at den Allmektige Gud elsker dem med en evig kjærlighet og ønsker fellesskap og en nær relasjon til dem. Hjem til Farshuset Den uroen jeg kjenner på skal neppe drive meg til å bytte jobb, eller å bli flinkere innenfor markedsføring og kommunikasjon. Jeg tror den skal drive meg inn i bønn, at jeg må få mer av den nød som ligger på Guds hjerte. Hvis naboen min holdt på å drukne, ville jeg neppe tenkt at jeg skal da ikke prakke på han en redningsbøye. Hvis sønnen min var på vei mot et farlig stup, ville jeg ikke tenke at det er hans valg. Jeg ville gjøre alt jeg kunne for å redde dem. For egen del snakker jeg stadig om bønn, men jeg ber ikke noe mer enn før. Jeg blir betatt når jeg hører kristne ledere i vår indiske samarbeidskirke snakke om at de aldri tar en viktig beslutning uten å bruke tid i bønn og faste. Men det blir lett med fascinasjonen. Er det noen der ute som deler min uro, og som ønsker å gjøre noe med den? Kontakt meg, da vel, så gjør vi noe med det sammen! På Regionskontoret er vi flere som ønsker forandring. Terje Holmedahl Regionleder Alle generasjoner på opplevelsesrik tur til Hvaler En mangeårig tradisjon ble igjen hentet frem da forsamlingen på Emmaus, Skedsmo reiste på weekendtur til Tjeldholmen, september. Styret nedsatte et utvalg i våres, bestående av representanter fra Acta og forsamlingen. De skulle planlegge en weekend-tur som var attraktiv for flest mulig. Det resulterte i at det ble en skjønn forening av barn, unge og voksne. 53 personer var påmeldt til turen. Team-building Etter å ha blitt fraktet i båt ut til Tjeldholmen ventet grilling i det fri. Etterpå samlet vi oss til team-building. En glimrende start på en helg som ble minnerik på det meste. Spill av alle slag, der unge og eldre utfordret hverandre. VM i diverse øvelser som Tjeldholmen på Hvaler var en utrolig fin ramme for weekenden. De tøffeste, kanskje ikke de eldste kastet seg ut i det kalde septembervannet. sannelig krevde «sin mann». Mimefremføringen av bibelske fortellinger hvor den ene personen etter den andre glimtet til med sine skuespilltalenter. Kanopadling og bading for de mest tøffe stod også på programmet. Bibeltimer og gruppesamtaler føyde seg inn i rekken av mange gode opplevelser. Tekst: Sigmund Danielsen Foto: Kari Berger Vormeland Ungdommen satte også preg på turen Reдionblaд Øst

6 Legoklubben har startet Morten Ruud og Laila Sagli forbereder seg til dagens Legoklubbsamling. De opplever det meningsfylt å sitte rolig ned sammen med ungene som kommer fra skolen med sin tunge ryggsekk. «Etter skoletid» er blitt en suksess for Acta i Sør-Hedmark. Nå starter den femte klubben opp, forteller Morten Ruud. Denne gangen er det barna på Skotterud som inviteres til Bedehuset etter endt skoledag. Da er de ofte ikke så klare for mye fysisk aktivitet, sier Morten, så vi har kjøpt inn en god del Lego. Det er veldig meningsfylt å sitte ned og bygge sammen med dem og snakke med dem. Det er elever i 3. til 7. klasse som inviteres og «Legoklubben» er en del av Trosopplæringsarbeidet i Eidskog menighet. Fra før er Acta med i liknende klubber på Kongsvinger og Austmarka, - og to i Brandval. Ungene får også mat og tilbud om leksehjelp, i den nye Legoklubben på Skotterud som heter Eidskog juniorklubb. Vi prøver også å tenke helhetlig, sier Morten, så klubben blir også et sted hvor ungdomsledere får være med og ha praksis. Målet er å gi barn i Eidskog et bedre og bredere tilbud. Tekst: Terje Holmedahl Foto: Ole Olsen Leir på Hammeren: Punktum? september var 44 unger samlet til leir på Hammeren leirsted. Siden stedet ligger ute for salg, var det kanskje punktum for leirdriften på Hammeren, men hvem vet? Leirstedet var fullt, skriver Tone Langseth Luth til InfoØST. Hun var en av lederne og var med å bidra til at 44 unger fikk en innholdsrik helg. Tema var «Jesus er med deg». Den tradisjonsrike høstleiren hadde de samme ingredienser den bruker å ha: lysbilder, leker, bibeltimer, luftgeværskyting, hesteskokasting, slåball, volleyball og underholdningskveld. Denne leiren blir et midlertidig punktum for leiraktiviteten på Hammeren. Barna ønsker seg fortsatt et samlingspunkt og Fra bli-kjent-kvelden. de kom med forslag om hvor det kan være aktuelt. Trysilbarna er blitt vant til å reise på leir og de ønsker å holde på denne gode tradisjonen, skriver Tone. Santalmisjonen og Normisjon har hatt leirdrift på Hammeren i over 40 år. Selve huset er en skole som ble bygd i 1923 og som ble lagt ned da kommunene fikk større krav til kostnadseffektiv skoledrift. Normisjon Region Øst er spent på hvem som kjøper stedet. Kanskje det er mulig å fortsette denne tradisjonsrike høstleiren. Tekst: Tone Langseth Luth og Terje Holmedahl Foto: Øivind Larsen 10 Reдionblaд Øst 2010

7 Sommerleir på Haraset Stina Bratland var hovedansvarlig for barneleiren på Haraset i juni. Hun har en hel masse flotte bilder og deler litt fra leirlivet på Haraset. Vi fikk ikke plass i forrige nr av InfoØST. Flere bilder på «Kan vi ikke bade med klærne på?» var responsen vi fikk av en av deltagerne da vi prøvde å forklare at 11 grader var litt kaldt å bade i. Og bading ble det. Vi var ikke så heldig med været i løpet av helgen, med kald vind og regn. Men været var ingen hindring, for sommerleir skulle vi ha uansett. Glade gutter spilte fotball ute i øsende regnvær, det ble noen flotte kanoturer og bading med klærne på, selv om det ikke ble noe varmere av den grunn. Afrika-middag og fattigmanns-frokost Vi hadde noen flotte bibeltimer og kveldssamlinger, og tidenes underholdningskveld, der alle fikk trimmet lattermusklene skikkelig. Vi hadde «Afrikamiddag» der vi fikk prøve å spise uten bestikk, altså med fingrene, en meget grisete, med morsom erfaring! Og vi hadde «fattigmans-frokost», der vi fikk føle litt på hvordan det måtte føles å ha lite eller ingen mat og se på at andre spiser i overflod. Men det var også tid til gode samtaler, vitnesbyrd og ettertanke. Som leirsjef må jeg bare si at jeg er stolt over å ha så dyktige ledere, ungdommer som voksne, og at jeg er utrolig takknemlig for en fantastisk leir sammen. En spesiell takk til alle som var med og ba for oss før og under leiren, det merket vi! Tekst og foto: Stina Eriksen Bratland. Nytt lederkurs i Hedmark Noen ser opp til deg, hva vil du de skal se? Det er utfordringen de unge får som blir med på lederkurset som Acta og Nærmiljøsenteret på Kongsvinger arrangerer. 17 unge kom første kvelden. Morten Ruud er svært begeistret etter første kveld med den nye gjengen ungdomsledere i Hedmark. 17 unge mellom 15 og 18 år kom den første kvelden. Da fokuset var Gud, Hans eksistens og vår identitet som Guds Barn, forteller Morten. Vi bruker så mye tid sammen at vi kan det stykkevis og grundig. Dette er kristendomsopplæring, og ikke et kurs om hva de skal gjøre når Per slår Pål Noen ser opp til deg Noen ser opp til deg, hva vil du de skal se? Det er utfordringen de unge får. De fleste har selv vært med som deltakere i en liknende setting før, og forstår godt hva det er snakk om. Kurset holder til på Kongsvinger Nærmiljø senter, som er et samarbeid mellom bedehus og kirke i byen. Lederkurset ligger inn under «Natta»-paraplyen, forklarer Morten Ruud. Natta er en stor konfirmantfestival som kommer utpå vårparten og involverer store deler av Glåmdalsdistriktet. For å få være med som leder her, er det ønskelig at de har gjennomgått dette lederkurset først. Og som praksis underveis forventes det at de er med som ledere på barneleir eller i et barnelag på hjemstedet sitt. Den praksisen skjer under veiledning av en Mentor som gir tydelige og konstruktive tilbakemeldinger. «Omega 3:16» heter ungdomsklubben på Kongsvinger Nærmiljøsenter, den samler på en vanlig klubbkveld. Kurskveldene er knyttet opp til klubbkveldene og mange av lederemnene henger på klubben etter kurs-samlingen. Tekst: Terje Holmedahl Foto: Morten Ruud Noen av deltakerne på første kurskveld, fra v: Eline, Cecilie, Minda, Cristoffer og Ingrid. Reдionblaд Øst

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Øst Staffeldtsgt Oslo oppslagstavle Registrering i Brønnøysundregistrene Regionkontoret har i det siste fått noen henvendelser fra foreninger om registrering i Brønnøysundregistrene. I denne forbindelse kommer en informasjon om to forhold som foreninger bør merke seg: Bankkonti og registrering. Bankene har i lengre tid ryddet opp i «dummy» eller fiktive organisasjonsnummer som er blitt gitt til foreninger ved opprettelse av bankkonto. Nå er det kommet et pålegg fra myndig hetene som medfører at foreninger har to valg når det gjelder bankkonti som er opprettet eller som blir opprettet: Enten må de registrere seg i Brønnøysundregistrene eller bruke regionens organisasjonsnummer og på den måten bli en underavdeling av regionen. Festkveld på Kjelsås bedehus I stedet for den tradisjonelle julemessen, inviterer de lokale Normisjonsforeningene til en Festkveld på Kjelsås bedehus tirsdag 9. november 2010 kl Det blir andakt v/ Gunnar Prestegård (bildet) og mye sang og musikk. Vi nevner: Jessheim misjonsmusikk, Ranveig Fridtstein Olsen, Rolf Strøm, Lars Knutsen, Synnøve Lier og Thor Arnfinn Kleven Åresalg servering av kaffe og bløtkake! Misjonsoffer til Normisjon, Region Øst. Årsmøtet 2011 Regionårsmøtet 2011 blir lørdag 7. mai på Gå Ut Senteret i Hurdal. Notér datoen. Refusjon av merverdiavgift for foreninger. Tidligere år har det vært mulig for frivillige organisasjoner å søke refusjon av såkalt tjenestemoms. Dette er nå opphørt og fra og med 2010 kan det søkes om kompensasjon for betalt merverdiavgift på varer og tjenester. Flere foreninger i Normisjon har benyttet seg av dette i år. Det har ikke vært noe krav om registrering av foreningen. Men fra neste år er det bare enheter som er registrert i Brønnøysundregistrene og Frivillighets registeret som kan få refundert merverdiavgift. Så de foreninger som ønsker å søke på refusjon av moms i 2011 må være registrert i disse to registrene i Brønnøysund. Du finner mer informasjon på Jan Tore Anthonisen Trekningsliste, Jubileumslotteri Fossheim Leirsted. Takk til alle som bidro til den flotte 50-årsfeiringen på Fossheim Sankthans. Og takk til alle som tok lodd. De som vant var: Alf Langseth, Aurskog; Målfrid løhren, Bjørkelangen; Kristin Sakseid, Kløfta; Joel Eidsaa Edland; Kristine Tvedt Iversen, Gjerdrum; Berit og Lauritz Kværner, Jessheim; Bertha Malena Norebø, Randaberg; Trygve Tjemsland; Lars Tvedt, Gjerdrum; Arnt Sætre, Frogner; Tora Pettersen, Aurskog; Randi Korsveien, Fetsund; Aasmund Aasen Degvold, Gjerdrum; Sofie og Georg Molvig, Skedsmo; Signe og Hans Dahl, Jessheim; Mari Herborg Kongtorp, Bjørkelangen; Bjørn Arild m/fam, Bjørkelangen; Fam. Sverre Løhren; Karin Nadden; Gunn Granerud, Fetsund; Fam. Bjørnar Holmedal, Rømskog; Fam. Arnfinn Wennemo, Hemnes. Alle gevinster er hentet. Alpha-konferanse januar 2012 Tenker dere på å arrangere Alpha-dag våren 2011 eller høsten 2011? Bli med på Alpha-konferanse, januar 2012 i Oslo, i Oppsal kirke. Vi står i en fantastisk rik og viktig tid: Å invitere mennesker hjem til Farshuset!

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Flaggheising på Fossheim på sekstitallet

Flaggheising på Fossheim på sekstitallet Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 2 april/mai 2010 årgang 7 Fossheim 50 år jubileumsfeiring St. Hans aften 2010 Påskemøte på Haraset Randi Buflaten forteller at 20 faste deltagere var samlet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Spenningsløse fellesskap finnes ikke

Spenningsløse fellesskap finnes ikke Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 årgang 7 Spenningsløse fellesskap finnes ikke Jeg ønsker å se positivt på kreativ spenning og ulikheter, våge åpenhet og dynamikk, og forholde

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Styreleder Ingvald Tjemsland var svært godt fornøyd.

Styreleder Ingvald Tjemsland var svært godt fornøyd. Foto: Stockbyte Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Fossheim i 50 år Mer enn 400 mennesker var innom da Fossheim inviterte til å feire sin 50-årsdag Sankthansaften. En del var

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

SOMMERLEIRER OKSØYA 2016

SOMMERLEIRER OKSØYA 2016 SOMMERLEIRER OKSØYA 2016 Oksøya - perlen i Eidangerfjorden Oksøya er for mange paradis på jord. Her har unge og gamle i over 50 år vært samlet til leir, lek, sol og bading med Jesus i sentrum. I tillegg

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Så ta da mine hender og før meg frem

Så ta da mine hender og før meg frem Så ta da mine hender og før meg frem Tro og liv hos eldre mennesker med demens Sykehjemsprest Anne Jørstad Fagdag 24.11.16 Anne Jørstad! Prest i Den norske kirke! Menighetsprest i 9 år! Sykehjemsprest

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer