REGNSKAP Kontorrekvisita kontorrekvisita , kontorrekvisita 1611,5 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2011. Kontorrekvisita 79741084 03.02.2011 kontorrekvisita 295 8 2000,- 797405143 03.05.2011 kontorrekvisita 1611,5 25"

Transkript

1

2

3 REGNSKAP 2011 UTGIFTER Adm. Utgifter Bankref. Dato Formål Beløp Regnskapsref mobilregning 711,77 28 Ledermobil mobilregning 792, , mobilregning 1376, ,65 Kontorrekvisita kontorrekvisita , kontorrekvisita 1611, ,5 Total 5000,- 4787,15 Sosialen Bankref. Dato Formål Beløp Regnskapsref div mat juleavsl Buss hemsedal Premie torsdagspils holmenkollstaffeten sommerfest 2585, standup sommerfes sommerfest høstfest 523, ballonger høstfest juleavsl. 897, juleavsl 1234,5 71 Total , ,45

4 REGNSKAP 2011 MøtevirksomhetBankref. Dato Formål Beløp Regnskapsref. Styremøte mat styremøte jan 60, , mat styremøte feb 138, mat styremøte mars mat styremøte april styremøte mai styremøte mai 74, mat styremøte mai mat styremøte aug mat styremøte okto 332, styreavsl. 696, mat styremøte nov. 333, ,35 Spmøte mat spmøte jan , mat spmøte mars 52, gevinst spmøte mar 196, bevrt. Spmøte mars mat spmøte sept. 499, rekvisita+mat til mø 1142, mat november 375, ,35 Allmøte allmøte/spmøte feb , allmøte/spmøte feb 1920, allmøte mat april 466, allmøte mat juni allmøte august allmøte desember 561, ,15 Avsluttning S/V bevilgning trikkevor , drikke til sommerav 1753, vin sommeravs trikk katering desember 4471, ,51 Total , ,36

5 REGNSKAP 2011 Arrangement Bankref. Dato Formål Beløp Regnskapsref bord avsluttning kl avslutning band avsluttning , div rekvisita catering div rekvisita div mat 341, lokalet div utstyr 967, Fadderuka , forskudd båttur utstyr til søsterleken 440, forskjellig utstyr mat, effekter, prem 8372, båtleie matservering fadderstyremiddag ,57 Velferd , høyttaler etc Sjoatur FrokostPULS klatring Kurs/konferanser NSO konferanse , planlegging av tur vin semniartur Hyttetur utlegg 14421, taxi til hytta 4299, leie av hytte ,96 Total , ,5

6 REGNSKAP 2011 Div. Utgifter Bankref. Dato Formål Beløp Regnskapsref. Gaver gaver styremedlem , blomster til rektor gaver til styremedle Markedsføring plakat til promoterin ,- Diverse sp nettside ,- Total 8500, Annet (2010) Bankref. Dato Formål Beløp Regnskapsref OAS Lovisenberg sykehu Total 5795 Totale utgifter

7 REGNSKAP 2011 INNSKUDD Diverse Bankref. Dato Formål Beløp Overførte midler fra , Tilskudd OAS 63924, Tilskudd OAS Midler fra LDH NSO NSO 21774, NSF 3300 Total ,14 Sosialen Bankref. Dato Formål Beløp Egen betaling buss til hems kl avslutningbankref. Dato Formål Beløp Egen betaling for studenten Fadderuka Bankref. Dato Formål Beløp Støtte fra SiO Støtte fra NSF Støtte fra Healt Workers AS Støtte fra Akademika Total 41000

8 REGNSKAP 2011 SP avslutning Bankref. Dato Formål Beløp Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl Egen betaling til trikkeavsl. 100 Total 3600 Totale innskudd ,14 Diffusjon INN ,14 UT ,49 Totalt 50967,65

9 Regnskap for: Student Parlamentet LDH Periode: 2012 Dagens dato: Inntekter Regnskap Budsjett 3100 Støtte fra LDH , , Støtte fra SiO , , Støtte fra NSO 0, , Støtte/sponsor , , Egenbetaling 9 984, , Lotteri 325, , Betaling for skap , , Renteinntekter 624,00 0,00 Sum , ,00 Utgifter 6100 Ledermobil 2 785, , Kontorrekvisita 289, , Styremøte 3 029, , SP-møte 2 017, , Allmøte 6 357, , Avslutninger 3 617, , Seminarweekend 0, , Fadderuka , , kl avslutning , , Kurs/konferanser 0, , Gaver 175, , Markedsføring 1 201, , Diverse 247, , Lotteri 411, , Bankgebyrer 275,00 400,00 Sum , ,00 Resultat , ,00 Balanse Ved periodens start Ved periodens slutt Differanse 1900 Penger på bankkonto , , , Penger på bankkonto 2 0,00 0,00 0, Penger i kassen 5 650, , , Gjeld til andre 0,00 0,00 0, Fordringer 0,00 0,00 0,00

10 BUDSJETT 2013 EGENKAPITAL 1100 Brukskonto (Her er det regnet ut egenkapitalen vi stratet med i det vi skal ståp igjen med fra regnskapet 2012) 1200 Kontantkasse 2000 Sum : INNTEKTER 3100 Støtte fra LDH (Fadderuka , 3kl avslutning , Studentparlamentet ) 3200 Støtte fra SIO Støtte fra NSO (disse pengene går til seminartur) 3400 Sponsor (Sponsor for faddeeruka) 3500 Egenbetaling (3 kl. avslutning) 3700 Lotteri Betaling for skap (200 kr per skap (292 skap) hvor 100 kr er depositum for tilbakelevering av nøkler før sommeren) 3900 Rentet i banken 500 Sum : UTGIFTER 6100 Ledermobil Kontorrekvisita Styremøte SP-møte Allmøte Avslutninger Seminarweekend Fadderuka kl avslutning Kurs/konferanser Gaver Markedsføring Diverse Lotteri Tilbakebetaling for skap (Tilbake betaling av depositum for skap 100kr) 8200 Bankgebyrer 400 Sum : Resultat 13300

11 Årsberetning 2011 for Studentparlamentet ved Lovisenberg Diakonale Høgskole Styret besto i 2011 av: Leder: Fredrikke Monsen Nestleder: Eirik Aldrin Kasserer: Ingrid Malvik Sekretær: Marianne Fremstad Sosialsjef: Kristin Torgersen fra januar til juni, Siri Værnes Anthonisen fra juni til des. 6. styremedlem: Karoline Johannessen til juni, Marita Botnen fra juni til des. Valg til ulike råd, utvalg og arbeidsgrupper gjort av SP Studentparlamentet velger hvert år representanter til ulike råd og utvalg. Disse er fullverdige medlemmer av SP med forslags og stemmerett. I 2011 var representantene fordelt slik: Høgskolestyret Rep: Maria Berger Vara: Marte Koch Rep: Marte Sofie Øygard Dahlen Vara: Tom Helge Høgskolerådet Rep: Tom Helge Tollefsrud Rep: Torgeir M. Berge Rep: Eirik Aldrin Vara: Fredrikke Monsen 1

12 Vara: Marte Koch LMU læringsmiljøutvalget Rep: Elin Marie Løvåsmoen Rep: Maren Hvattum Rep: Marte Hovdsveen Vara: Ragnhild Espeland Biblioteksutvalget Rep: Peter Stengel Lunde Etikkutvalget Rep: Anja Kathrine Winther Rep: Sandra Mortensen Vara: Marthe Storihle FOU forsknings og utviklingsutvalget Rep: Caroline Fremstad Rep: Erika Fonsdal Rep: Marie Narud Vara: Anar Aghayev IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologiutvalget Rep: Anar Üzeyir Aghayev Kantineutvalget Rep: Torbjørn Nørstebø Rep: Julie Isaksen Internasjonalt utvalg 2

13 Rep: Marthe Storihle Rep: Kristin Berg Vara: Eline Berggrav Vara: Henriette Furebotn PR/sosialen Leder: Siri Værnes 1.år: Tina Bye Christina Maria Moltke-Hansen 2. år: Peter Stengel Lunde Marianne Fremstad 3. år: Kristian Olafsen Jonas Kuvene Nilsen Studentprest kontakter Rep: Marte Strupstad Rep: Marie Helseth Greve Minioritetsutvalget Rep: Julie Myrvold Kontaktpersoner: Anar Üzeyir Aghayev NEO Prosjektet Rep: Thea Gravdahl Rep: Tina Bye Rep: Susanne Falck Innstillingsutvalget Rep: Marte Sofie Øygard Dahlen Rep: Øystein Flæten Vara: Maria Berger 3

14 Vara: Halfdan Axel Schirmer Skikkethetsnemnda Rep: Kristin Vigdisdotter Berg Rep: Isabel Bie Vara: Marita Botnen Vara: Helene Tellesgård Klagenemnda Rep: Maren Hvattum Rep: Torgeir Berge Vara: Marie Bech Vara: Hanne Gundersen Kvalitetsutvalget Rep: Jon Kvaal Pedersen Rep: Ragnhild Espeland Vara: Hanne Gundersen Vara: Fredrikke Monsen Tillitsvalgte Ble valgt i klassens time i de ulike klassene. 1. Studieår A Tillitsvalgt: Derya Kirli Tilitsvalgt: Tine Lise Folvik Vara: Christina Moltke-Hansen Vara: Stine Huse Berg B Tillitsvalgt: Ragnhild Austguten Fosnæs Tillitsvalgt: Linn Mari Johnsen 4

15 Vara: Kristin V. Berg Vara: Anna Hammer 2. Studieår A Tillitsvalgt: Kathrine Bamle Tillitsvalgt: Isabel Rodriguez Bie Vara: Christine Myhre B Tillitsvalgt: Martine Rasmussen Tillitsvalgt: Caroline Fremstad Vara: Marie Narud Vara: Karine Holm 3. Studieår A Tillitsvalgt: Øystein Flæten Tillitsvalgt: Maren Hvattum Vara: Torgeir Monen Berge Vara: Andrea Wilse B Tillitsvalgt: Ingvild Søby Vara: Helene Størseth C Tillitsvalgt: Mari Jacobsen Tillitsvalgt: Maria Greve Vara: Karoline Samuelsen Vara: Caroline Lind 5

16 Møter 2011: Studentparlamentet har møter en gang i måneden, og det samme gjelder for SP-styret. Det er allmøte to ganger hvert semester, hvor alle studenter kan delta. Det ble avholdt et ekstraordinært allmøte i oktober 2011 for å ha suppleringsvalg til utvalg etter at en rekke representanter hadde trukket seg fra sine verv i løpet av høsten. Det ble bare holdt ett fellesmøte i år, dette ble det enighet mellom SP og administrasjonen om. Styremøter: , , , , , , , , SP-møter: , , , , , , , Allmøter: , , , , SP-seminar: Fellesmøte med lærerne: SP-seminarweekend oktober 2011: En gang i året har studentparlamentet på Lovisenberg en helg med seminar. Formålet med seminaret er å styrke samholdet innad i SP, informerer og opplyse om de ulike vervene som finnes i SP og rekrutterer nye studenter til verv i SP. Styre i SP ser at det er fruktbart å engasjerende og drive teambuilding for videre samarbeid. Dette året ble seminaret holdt på Streptokåken, hytta tilhørende Veterinærhøyskolen og som ligger i Lommedalen. Det ble valgt ut tre studenter innad SP som skulle planlegge, og arrangere turen sammen med SP-leder. I forkant holdt vi tre møter der vi delegerte ansvar. Vi bestilte hytte, transport, satte opp plan for matinnkjøp samt noen rekvisita som trengtes til det faglige og til teambuildingen. Fredagen gikk til å komme seg til hytta. Noe underholdning og god middag stod på planen. Lørdag ble fagdag og fokus på teambuilding. Vi gjennomgikk vedtektsendringer som skulle legges frem til Allmøte, informerte om de ulike vervene og deres oppgave i SP og gikk igjennom strategi for søk om bevilgning til SP etter sammenslåingen av OAS og SIO. Dette var svært fruktbart og vi kom frem til løsninger på alle punkt. 6

17 Kvelden ble brukt til teambuilding. De tre som hadde stått for arrangeringen hadde laget Rebusløp hvor deltagerne ble delt oppi grupper. Det var også krav om utkledning til temaet for kvelden som var «charter-tur». Aerobic, quiz, ordtaks oppgaver, sang og total blackout med dyre anatomi stod på planen. Søndag var det vasking av hytta og hjemreise. Alt i alt en godt gjennomført helg, med mange gode tilbakemeldinger. Studentparlamentet arbeid 2011 De viktigste sakene studentparlamentet jobbet med i 2011: Organisasjonsfri Studentparlamentet har gjennom året hatt gjentatte samtaler og møter med ledelsen ved skolen på grunn av at gjeldende regelverk for fravær fra praksis ikke har blitt håndhevet av lærere, med hensyn til organisasjonsfri. Administrasjonen har forsøkt å innføre et nytt regelverk som fratar studentene som har verv retten til organisasjonsfri. Studentparlamentet har jobbet mye med denne saken, særlig i forhold til å ikke godta at administrasjonen skal kunne endre regelverk ved skolen uten at dette vedtas av høgskolestyret. Saken har gått til høgskolestyret der administrasjonens forslag til regelendring ble avvist. Studentparlamentet har etter dette blitt tatt med i diskusjonen om hvordan regelverket bør se ut, et regelverk som trer i kraft med ny fagplan. Studentparlamentet er veldig fornøyd med hvordan saken endte. Ny fagplan Studentparlamentet har vært med i prosessen å lage ny fagplan for skolen. Representanter har deltatt på referansegruppemøter og fagplanutvalget har hatt orientering, svart på spørsmål og tatt imot innspill på studentparlamentets møter. På Fellesmøtet på høsten var ny fagplan hovedsaken. Ny høgskole 7

18 Studentparlamentet har vært med i prosessen med bygging av ny høgskole. Representanter fra studentparlamentet har vært med i utvalg som har jobbet med utforming av øvelsesavdeling, byggmassen, utsmykking ol. Rektor har dessuten orientert på SP-møter om fremgangen i prosjektet. Klager i forbindelse med bygging av ny høgskole og organisering av studieprogrammet I forbindelse med riving og bygging har studentparlamentet fått flere saker som går på organiseringen ved studiestedet. Det har gått på at studentene fikk for lite informasjon om prosjektet i starten, at timeplanene kommer seint, at det er store endringer på timeplanene. Representantene for studentene i LMU har fulgt opp dette. Semesteravgift til NEO-prosjektet Studentparlamentet vedtok våren 2011 at det skal legges på 20 kroner på semesteravgiften som skal være en frivillig avgift som går uavkortet til NEO-prosketet. Ordningen trer i kraft fra vårsemesteret Endringer i organisasjonsstrukturen ved skolen På grunn av endringer i skolens vedtekter som ble vedtatt sommeren 2011 og påfølgende endringer av organisasjonsstrukturen ved skolen, ble en del utvalg og råd ved skolen nedlagt. Det ble derfor jobbet noe med endringer av organisasjonsstrukturen til studentparlamentet fordi det skal være i samsvar med skolens vedtekter. Hybel og kjøregodtgjørelse Studentparlamentet har i forbindelse med at studenter har blitt plassert i praksis langt utenfor Oslo jobbet med at skolen skal organisere at disse får hybel i nærheten av praksisstedet. Administrasjonen har tatt dette til etterretning, og jobber med å gi et så godt tilbud som mulig. Enkeltsaker Studentparlamentet har som tidligere mottatt flere saker fra enkeltstudenter om for eksempel plassering i praksis og advarsel om stryk i praksis. 8

19 Arrangementer SP har deltatt på i 2011: NSO landsmøte Skolen stilte med to representanter til NSO landsmøte mars NSF Student Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Klækken Hotell i Hønefoss juni. LDH var representert ved styremedlemmer Marte Sofie Øygard Dahlen og Karoline Johannessen. Samt skolerepresentanter: Nina I.S. Melting, Mari Vitalini, Anar Aghayev og Eirik Aldrin. Representantene fra LDH viste godt engasjement og deltok ivrig i debatten fra talerstolen. Da møtet var over hadde LDH vært med på å prege neste års studentpolitikk, og vi fikk inn følgende representanter: Marte Sofie Øygard Dahlen, Styremedlem NSF student Eirik Aldrin, Styremedlem NSF student Karoline Johannessen, Nominasjons komite NSF student Valgforsamling, nytt velferdsting SIO + OAS Skolen stilte med to representanter deltok på valgforsamling for velferdstinger. Siri Værnes Anthonisen og Fredrikke Monsen ble valgt inn som første og andre vara. Årsrapport for Sosialen 2011: Sosialen har som ansvar å tilrettelegge for sosiale aktiviteter for studentene ved LDH. Disse arrangementene er planlagt og gjennomført av medlemmene sittende i sosialen. Sosialen har møte en gang i måneden. Dette året har vi fått gjennomført Hemsedaltur, vårt eget lag til holmenkollstafetten, sommer, høst og vinterfest samt torsdagspils en gang i måneden. I tillegg har vi to medlemmer i sosialen som sammen med sosialsjef har et nært samarbeid med studentpresten om ulike arrangementer som «Frokostpust», Sjoa tur, klatrekurs og andre eventer. Hemsedaltur. Hemsedalturen i år ble stor suksess, med nesten 50 stykker påmeldt. Studentene betalte bo og mat selv, men fikk bevilget penger av sosialen til buss. 9

20 Holmenkollstafett. Vi stilte med lag til stafetten hvor sosialen bidro med planlegging, påmelding og bevilging til like trøyer til laget. Mange av studentene stilte opp langs veien for å heie og dette er noe vi vil fortsette med til neste år. Sommeravslutning Sommeravslutningen ble en knall suksess. Med fullt hus i kantina på skolen, ble vi underholdt av Jonna Støme, etterfulgt av fest og dans. Høsstfest. Vi valgte i år å samkjøre høstfesten vår med Oktoberfest på chateau neuf. Vi arrangerte derfor oktober vorspiel på skolen med musikk, quiz og underholding. Juleavslutning. I god tradisjon lager vi nissefest med sang og vandring rundt juletre. Vi har vår egen skolenisse som kommer på besøk, og alle studentene for servert grøt og gløgg. Fadderuka 2011:. Flere fra SP-styret var med alle dagene i fadderuka. 10

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker herved om 45 000 til drift av Studentdemokratiet ved samme institusjon. Vårt reglement sier at budsjettet for neste år først skal vedtas på Allmøtet,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD

REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) mandag 03.09.2012 Studentrådet 2011/2012, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) V/ nestleder Mikael Rønne REDEGJØRELSE FOR SØKNAD Studentrådet (SR) 2011/2012 ved KHIO vil

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854912) sr@stud.mf.no 8. september 2014 kl. 17.49 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 04.02.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 04.02.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 H.M. AARHØNEN BYGNINGSLINJENS FORENING

ÅRSMELDING 2014 H.M. AARHØNEN BYGNINGSLINJENS FORENING ÅRSMELDING 2014 H.M. AARHØNEN BYGNINGSLINJENS FORENING H.M. AARHØNEN Hennes Majestet Aarhønen er linjeforeningen til studentene ved bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Linjeforeningen ble stiftet i 1913 og

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015

Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Årsberetninger ANSA-land og utvalg 2014-2015 Til ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET

SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET Oslo 03.09.10 SØKNAD OM MIDLER FRA VELFERDSTINGET - semesteravgiftsoverføring for kalenderåret 2011 1. Innledning. 2. Nett-tv. 3. Levende bilder. 4. OSTVs organisering og struktur 5. Oppstart og utstyr.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 29.08.12 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 29.august 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Silje Linnerud

Detaljer