COMPETENCE & DEVELOPMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMPETENCE & DEVELOPMENT"

Transkript

1 COMPETENCE & DEVELOPMENT Copyright NOCNA

2 Norges ledende kompetanse- og utdanningssenter for NLP, coaching og kommunikasjon * NLP sertifiseringer og coachutdanninger * Gratis infokurs * Spennende e-kurs og opplæring på nett * Produkter for personlig og profesjonell utvikling, mindfulness og meditasjon NLP og Coaching: internasjonale sertifiseringsutdanninger innenfor NLP coaching og NLHealing. Vi er til enhver tid oppdatert på de siste nyvinningene innen NLP, coaching, personlig utvikling og peak performance. «As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world... as in being able to remake ourselves. - Mahatma Gandhi Våre kurs og utdanninger: Gratis workshop og introduksjon Design Your Life NLP Practitioner sertifisering NLP Master Practitioner sertifisering NLP Coach sertifisering Helse- og frisklivscoach sertifisering Profesjonell coachutdanning og sertifisering Profesjonell Personlig Coaching NLP Trainer/ Pedagog Utdanningene og kursene finner sted i Oslo, Arendal og på Hadeland. Lokalbuss stopper like ved. Kursdagene er tilrettelagt med en balanse av plenumsundervisning, integreringsøvelser, naturopplevelser og øvelser i mindre grupper. Felles interesser mange nasjonaliteter. Vi satser på å skape en undervisning som er så variert og spennende som mulig! Utdanningene er anvendelig innenfor coaching, terapi/behandling, undervisning, ledelse, forhandling, rådgivning, HR, helse, personlig og profesjonell utvikling. Copyright NOCNA

3 Ville du gjenkjenne et mirakel hvis du så det? Å være vitne til at stadig flere mennesker søker å lære seg coaching som profesjonelt verktøy er utrolig inspirerende. Mental helse, innsikt, økt bevissthet og større forståelse er bare noen av begrepene som brukes i språket vårt i dag. Verktøyene brukes for å hjelpe seg selv og andre - hjemme, i omgangskretsen og på arbeidsplassen. I næringslivet er det stadig mer populært at virksomheten støtter utviklingen av sine ansatte, slik at de kan lære profesjonelle coaching metoder som kan blant annet brukes til å redusere sykefraværet og ikke minst fremme effektiv kommunikasjon på arbeidsplassen. Jeg hører daglig om små mirakler som skjer på jobben og hvordan coaching omtales som «gull verdt». NLP er et av de mest effektive verktøyene innen kommunikasjon. Den øker forståelsen for den verden vi lever i, hvordan vi gjør mening av den, og hvordan vårt følelsesliv er skapt. Gillian R. Godtfredsen Denne innsikten gir muligheten til å ta enda større ansvar for helse, kropp og sjel. NLP fokuserer på resultater og på å øke bevisstheten med hensyn til årsaker, verdier og holdninger m.m. Det gir verktøy og strategier for å mestre livets prosesser på en inspirerende og stimulerende måte. Ved The Nordic Coach & NLP Academy integrerer vi en helhetlig tilnærming og kommunikasjon i våre utdanninger og dette er essensielt for de som ønsker større innsikt, dypere forståelse og egne sannheter. Vi håndterer områdene på en profesjonell, naturlig, jordnær og hverdagslig måte, og våre utdanninger oppleves som «stuerene» av så vel næringslivet som offentlige etater. Våre deltakere får anledning til å gjennomgå en indre utforskningsprosess som øker forståelsen for hva som skjer i deres liv. De kan frigjøre de nødvendige ressursene for å mestre livets utfordringer. Når dette skjer, og når prosessen integreres blir de også i stand til å kunne hjelpe andre. Copyright NOCNA

4 Hva er NLP - Nevro Lingvistisk Programmering? - en brukermanual for vår hjerne. Det er meget sannsynlig at du får mange varierte svar på dette spørsmålet. Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) er læren om hvordan vi mennesker gjør mening ut av tilværelsen. Det er en moderne psykologi, utviklet i USA i 70- årene av mennesker som ønsket å utvikle praktiske verktøy for å skape forandring. NLP handler om å mestre ditt sinn - og beskriver i svært praktiske uttrykk de bildene, lydene og følelsene som utgjør vår indre og ytre verden. Hvordan vet vi det vi vet? Hvorfor gjør vi det vi gjør? For eksempel; hvordan vet du at et behagelig minne er behagelig? Hvordan vet du når du skal føle deg redd eller glad? Hvorfor liker du eller misliker du noe eller noen? Hvorfor lærer du noe lett? NLP gir deg bevissthet om dette. NLP bygger på viten om vår indre kommunikasjon, våre tanker d.v.s. den måten vi skaper våre tanker på, og betydningen det har for våre følelser og ikke minst våre handlinger. NLP inneholder utallige effektive teknikker innenfor kommunikasjon, forhandling, målsetning og personlig vekst. Enhver NLP teknikk inneholder strategier for forandring og nye atferdsmønstre. NLP svarer fantastisk godt til dagens utvikling, hvor kravene til oss som mennesker, både privat og profesjonelt, blir stadig større. Copyright NOCNA 2015 NLP kan brukes innenfor næringslivet, HRM, salg, rådgivning, opplæring, jus, helse og kunst. Også innen idrett, foreldreomsorg og personlig vekst på alle områder hvor mellommenneskelig kommunikasjon og utmerkelse er viktig. Mange ledere og rådgivere i næringslivet har anvendt NLP som verktøy og inspirasjonskilde i organisasjonsutvikling, kvalitetsledelse, motivasjon, teambuilding og strategiplanlegging. NLP teknikker innenfor mestring og målsetninger er essensielle når det gjelder effektiv talekunst og optimal prestasjon. Med dagens stadige utvikling har helsepersonell behov for økt bevissthet innenfor kommunikasjon. Forskning innen NLP i dag fokuserer på å fremme og vedlikeholde personlig helse, redusere stress og øke bevisstheten om kroppens evne til å søke tilbake til likevekt, samt definere forholdet mellom helse, tro og verdier. Gjennom NLP kan trenere, lærere og foreldre anvende effektive og inspirerende innlæringsstrategier som bistår elever til å gjøre det enda bedre. Lærere integrerer nå nøkkelområder innen NLP i sitt arbeid for å oppnå kontroll i klasserommet. Mange mennesker anvender NLP til personlig vekst, frigjøring fra begrensninger og avhengighet, gamle uønskede atferdsmønstre, frykt og begrensende tro. NLP er uvurderlig innenfor foreldreomsorg. We cannot change the direction of the wind, but we can adjust the sails

5 NLP Practitioner utdanning NLP brukes til egenutvikling, profesjonelt til å forbedre dine øvrige arbeidskvalifikasjoner og som et brobyggende verktøy som kan gi deg økt kompetanse innen eksisterende eller fremtidig yrke. Du kan forvente å styrke dine kommunikasjonsferdigheter, utvikle uante ressurser og lære verktøy som fører til en spennende og positiv ekspansjon på alle områder i ditt liv. Utdanningen følger de internasjonale retningslinjer for NLP Practitioner sertifisering. NLP i dag er ikke hva det var i går og i morgen er det ikke hva det er i dag. Det er en estetisk kunnskap i stadig utvikling. NLP gjør det mulig for individer å ta avgjørelser som gir fenomenale positive forandringer. NLP er velegnet for både personlig- og faglig utvikling. Den passer for alle som har kommunikasjon og forståelse for andre mennesker som deres interesse- område. Utdanningen er anvendelig innenfor områder som coaching, terapi, rådgivning, kommunikasjon, undervisning, ledelse og forhandling. Effective communication is 20% what you know and 80% how you feel about what you know. - Jim Rohn Undervisningen foregår dels som forelesninger og demonstrasjoner fra erfarne, multinasjonale og tverrfaglige NLP eksperter. Deltakere øver og utforsker stoffet, og integrerer det på et dypere nivå. Undervisningen tilrettelegges slik at den gir størst mulig utbytte ut fra prinsippene om sansebaserte effektive innlæringsmetoder. Det legges vekt på forståelse og praktisk anvendelse av NLP verktøyene. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, THAT GOES TO HIS HEART. - Nelson Mandela Copyright NOCNA

6 NLP Master Practitioner utdanning NLP Master Practitioner henvender seg til alle som har en grunnleggende utdanning til NLP Practitioner, og som ønsker å utdype sin NLP forståelse og lære nye språkmodeller. Utdanningen dekker NLP materialet på et dypere plan, og introduserer vesentlig nytt materiale. Deltakerene utvikler ferdigheter til å forandre tro og verdier i seg selv og andre på en slik måte som passer deres liv, familie og arbeid. Hvis du er interessert i en avansert sertifisering til NLP Master Practitioner må du tidligere være sertifisert etter de internasjonale standarder til NLP Practitioner nivå. Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Carl Jung Copyright NOCNA

7 Coaching Nordic Coach & NLP Academy s utdanninger vil gi deg verktøy og kompetanse til å skape det livet du ønsker deg. Coaching har eksistert siden oldtiden. Muligens har coachen brukt andre navnelapper som lærer, mentor eller guide. Men de har vært der, enten for å forbedre personlig prestasjon eller gruppeinnsats. Enkelt forklart er en Coach en «personlig suksesstrener». Delvis mentor og delvis utfordrer, som spesialiserer seg i utvikling, slik at mennesker utmerker seg i både arbeidslivet og sitt personlige liv. Coachen bistår med å fjerne blokkeringer og hindringer. «Success is the result of good judgement. Good judgement is the result of experience. And experience is often the result of bad judgement» Anthony Robbins En Coach fokuserer på handling. De jobber ut i fra at klienten tar ansvar for sine følelser, og hjelper til å utvikle realistiske handlingsplaner. De utfordrer ved å stille bevisstgjørende spørsmål i motsetning til de fleste terapeuter og rådgivere. En Coach er oppmerksom på de viktigste spørsmålene mennesker og organisasjoner møter, og bruker praktiske og løsningsorienterte fremgangsmåter for varige resultater. Med en Coach er det fordeler for så vel den enkelte som for hele organisasjonen. Resultatet med coaching er klare visjoner og verdier, økt ansvarsfølelse, større tilfredsstillelse i jobben og gode helsefremmede prosesser som igjen stimulerer til redusert sykefravær. Der mennesker jobber sammen kan en Coach bidra til teambygging, lederutvikling, målsettningsarbeid, konfliktspørsmål og kommunikasjonsoppgaver i bedriften. Coachutdanningen ved Nordic Coach & NLP Academy holdes av erfarne og internasjonale NLP trenere som har arbeidet med tusenvis av mennesker. De har omfattende og mangeårig erfaring på området. Utdanningen er et profesjonelt og helhetlig program som kombinerer de siste innovasjonene innen Coaching teknologien. Utdanningen er bygget på følgende moduler: 1. NLP Practitioner 2. NLP Master Practitioner 3. Avansert Coachutdanning 4. Coachingseminaret Design Your Life Copyright NOCNA

8 Design Your Life We all have two choices: We can make a living, or we can design a life Du kan kvitte deg med gammel følelsesmessig baggasje og avhengigheter som begrenser ditt potensiale og dine ressurser. Design Your Life NÅ! Finn ut av hva som skjer i din verden, og begynn å skape ditt drømmeliv. Dette kraftfulle og befriende seminaret er utviklet av Gillian R. Godtfredsen ut i fra hennes egne dramatiske og personlige opplevelser. Det er nærmest umulig å få en personlig time med Gillian, men på dette seminaret er hun din personlige coach. Du vil lære hvordan du: kan oppdage og fjerne årsakene til din selvsaboterende atferd. kan bruke praktiske verktøy og skape ekte frihet på alle områder i livet ditt. kan komme i kontakt med din innerste visdom og fjerne årsakene til blokkeringer og sykdom. kan begynne å uttrykke deg som den du virkelig er. kan endre følelser av overvelde og stress til følelser av ro, balanse, tillit og velvære. kan bruke din tid slik at du garantert oppnår det som er viktig for deg. kan bruke din intuisjon slik at du blir guidet og ledet som en magnet mot dine mål. kan forandre kvaliteten i hvordan du gjør det du gjør på vei mot din visjon. kan tenke med klarhet og fokus på din misjon, og vite hvordan du oppnår det. Ta kontroll over ditt liv og skap din egen fremtid NÅ!! Du forbereder deg selv på Å VINNE. Noen ganger vet vi hva vi vil ha, men å gjøre hva vi kan og kunne hva vi gjør er to forskjellige ting. Copyright NOCNA

9 Energibanken -Skap en plass for deg selv i deg selv. av Gillian R. Godtfredsen (2001) Når nervene dine er frynsete og du lett blir irritert, er trøtt og uopplagt, har lett for å kritisere andre og er sårbar. Når enhver liten ting, særlig støy, gjør deg urolig og oppfarende - da har du tatt ut mer av ditt ressurslager enn du har råd til, og din reservetank er snart tom. Selv om det kanskje er umulig å fjerne seg fra støyen og sette inn ørepropper, er det en enkel livsstilsforandring som kan bidra til å takle en tilværelse med stadig økende og kontinuerlig eksponering til støy. Dyrk Stillhet! Det moderne samfunnet er tilsynelatende på krigsstien mot stillhet. Vi lever i en storm av lyder og blir bombardert fra morgen til kveld med radio, trafikk, telefon, fjernsyn, popmusikk, og egen og/eller andres mobiltelefoner. Selv om dette både er irriterende og farlig er det mer eller mindre blitt akseptert som normen. Og stillhet er blitt noe vi frykter! Lyd og støy dreper oss faktisk, og stillhet blir mer og mer fremmed. Ikke bare er maskinene større og mer bråkete, og kommunikasjonsteknologien mer intens, men stillhet er ofte vurdert som noe negativt - det er ubehagelig sammenlignet med et vakuum uten liv og dynamikk. Og når tid er kjøpt og betalt, betyr stillhet tapt fortjeneste. Noen av de greske filosofi-skolene, inkludert Pythagoras skole, mente at den menneskelige sjel har et like stort behov for stillhet som kroppen har for oksygen. Og det er viktig å forstå at stillhet er mye mer enn fravær av støy; det er evnen til å nedtone støy og bli sensitiv til subtile lyder som naturlydene, eller lyden av egne hjerteslag, lyder som resonnerer inne i hver av oss, som roer oss ned og fremmer kontemplasjon. Det er ingen tilfeldighet at støynivåene også er matchet med økende produksjon og salg av musikk med naturlyder, eller meditativ musikk som hjelper oss til å nå stillheten i vårt indre. Når du er stille blir du tvunget til å undersøke deg selv, til å se på hvor du har vært og i hvilken retning du er på vei. Kultiver stillhet sa den kinesiske filosofen Lao Tzu. Han forsto at stillhet er så mye mer enn uteblivelsen av lyder. Det er en sunn motgift mot hverdagens støy, og en sti på veien til sjelen. Etter en dag på kontoret med telefoner som ringer og mennesker som snakker, du venter i bylarmen på bussen, eller hopper inn i bilen din og skrur på radioen og snakker i mobilen mens du er på vei hjem. Du kommer hjem og svarer på telefoner og er, skrur på fjernsynet, sover, og står opp og gjør alt om igjen. Ringer det en klokke? Stillhet er presset ut av våre liv. Det er derfor vi oppsøker tomme strender, skog og fjell, slik at den ytre stillheten kan reflektere det vi søker inne i vårt indre liv. Ironisk nok er det også den indre stillhet som hjelper deg å takle den ytre støyen ved å redusere stressnivåene, skape balanse og tilstedeværelse, og holde deg sentrert i ditt daglige liv Det er enkle trinn for å dyrke stillhet i ditt liv, men den aller første er å erkjenne det. 1. Vent en time ført du skrur på fjernsynet om kvelden. 2. Når du er hjemme alene, sitt i stillheten av et tomt hus. 3. Lytt til fuglene utenfor. 4. Kjør uten radio 5. Forsøk å ikke snakke om du ikke har noe viktig å si 6. Ryst av deg dagen din etter skolen/kontoret. Skru på din yndlingsmusikk og dans i 5 minutter. Eller gå en tur, ta en lang dusj, eller bad og syng før du begynne kveldens aktiviteter. 7. Praktiser å puste dypt og rolig 8. Slapp av i kroppen, og sinnet vil bli stillere. Oppdag varslene: - Det er vanskelig å konsentrere seg, du føler at hjernen ikke vil fokusere - Du er irritabel og utålmodig - Ditt sinn er et uendelig kaos av tanker og planer - Du er trøtt og spacet - Avgjørelser er vanskeligere å ta, problemer er vanskelige å løse - Du røyker eller drikker mer, drikker for mye kaffe og trøstespiser - Søvnen er urolig: du går sliten til sengs, men når du legger deg blir du lys våken - Din appetitt lider: du spiser for mye, eller ønsker ikke mat. Du er ofte forkjølet og har fordøyelsesproblemer, eller høyt blodtrykk, og angstanfall. Invester dine energier i energibanken - og få kjempegevinster Copyright NOCNA

10 En coach sin verktøykasse Oppdagelsesreise (Norsk) Oppdagelsesreise er en guidet meditasjon som passer for alle aldersgrupper. Du blir guidet på en vakker reise der du utforsker verden fra ditt ståsted. Du reiser først gjennom vakker natur og videre på en spennende oppdagelsestur der du opplever et helt spesielt og viktig møte. Formålet med oppdagelsesreisen er å gi en opplevelse av fred og ro i kropp og sinn, gi inspirasjon til frigjøring av de kreative energiene og inspirere deg til å se dine mange muligheter. Reisen hjelper deg til å ta i bruk dine skapende ressurser på en vakker og spennende måte. Beskyttelsesreise (Norsk) Beskyttelsesreise er en indre reise som gir tips, råd og en guidet meditasjonsprosess som har til hensikt å gi økt trygghet, beskyttelse og indre ro. Du blir guidet gjennom en opplæringsprosess der du fyller deg selv med mer kjærlighet, positiv energi og gode tanker. Du vil lære å roe ned tankevirksomheten gjennom pusten og styrke kontakten med ditt indre. Bruk Beskyttelsesreisen gjerne regelmessig for å beskytte deg selv fra negativ energi, angst, uro og/eller for å bli tappet for energi. Du bruker pusten og fargenes styrkende kraft som et verktøy for å sentrere deg selv og fylle deg selv med positiv energi slik at du får en økt opplevelse av å være hel og beskyttet. Frigjøringsreise (Norsk) Frigjøringsreise er en guidet meditasjonsprosess som har til hensikt å bistå deg til å frigjøre deg fra uønskede avhengigheter. Du blir guidet gjennom en indre reise som gir innsikt og økt bevissthet om dine unike ressurser, potensiale og vekstmuligheter. Bruk Frigjøringsreisen gjerne regelmessig for å frigjøre dine mentale, emosjonelle og kreative ressurser og bli stimulert til å skape og leve det livet som du ønsker. Du arbeider med "avhengighetsenergien" og når du frigjør deg fra denne kan du anvende den frigjorde energien til å utvikle ditt fremtidsjeg, slik at du kan gi deg selv alt det du tidligere ønsket fra "avhengigheten". Prosessen vil bistå deg til å fortsette å mestre dine utfordringer slik at du kan bruke dine positive ressurser fremover i ditt liv. Copyright NOCNA

11 En coach sin verktøykasse Stillhetsreise (Norsk) Ta en reise der du kan få hjelp til å ta kontroll over stresset gjennom stillhet kanskje vår tids mest effektive teknikk. Stillhetsreise er spesielt utviklet for å øke din evne til tilstedeværelse, bevare konsentrasjonen, forebygge stress og styrke din arbeids- og livsglede. Stillheten snakker og noen ganger roper den høyt til oss, og det er viktig å lytte til den. Stillhetsreise er en guidet meditasjonsprosess som har til hensikt å bistå deg til å roe ned. Du blir guidet gjennom en visualiseringsreise som gir innsikt, økt bevissthet, ny energi og vitalitet. Prosessen kan brukes regelmessig til å frigjøre dine mentale, emosjonelle og kreative ressurser og til å bli stimulert til å skape og leve det livet som du ønsker. Den helbredende hage (Norsk) Den helbredende hage er en fin meditasjon for deg som ønsker balanse, ro og harmoni i hverdagen. Bruk denne meditasjonen regelmessig for å absorbere fargene og for å dekke dine behov for healing og balanse. Energifrekvensene fra Moder Jord skaper stabilitet, harmoni og lindring. Ditt indre barn (Norsk) Ditt indre barn er en sterk meditasjon der du støtter din indre styrke, tilstedeværelse og kjærlighet. Ta en reise tilbake til fortiden og møt ditt indre barn. Formålet med denne cd'en er å øke din forståelse for livets mestringsprosesser, gi klarhet og innsikt og øke dine evner til å forstå og styre dine tanker, følelser og atferd. Copyright NOCNA

12 En coach sin verktøykasse Romskipsreisen - meditasjon for barn (Norsk) Romskipsreisen er en guidet visualisering/meditasjonreise for barn. Formålet med Romskipsreisen er å hjelpe barnet til å lytte til og bli bedre kjent med kroppens egen visdom på en ny, spennende og lærerik måte. Det er en fantastisk mulighet til å hjelpe barnet å roe ned, puste dypere og bli kjent med seg selv. Barnet får møte sin helt eller rollemodell og ta en oppdagelsesreise sammen. Gillian guider på en lett og leken måte og reisen kan gjøres når som helst når barnet har muligheten til å sitte eller ligge i ro. Romskipsreisen kan brukes regelmessig. Lystreet (Norsk) Lystreet er en fin meditasjon for deg som ønsker å slappe av og samtidig lade opp batteriene. Ta en reise dypt inni naturelementene og bruk Mor Jord og Universets lys til energi, helse, healing og innsikt. Øk dine evner til å forstå den store og mektige livssyklus i all ting og bli bedre i stand til å styre dine tanker, følelser og atferd. Tidsreise (Norsk) Tidsreise er en spennende reise i tid. Du vil oppleve å bevege deg ut langs tidslinjen din og hvordan du kan arbeide med forskjellige aspekter i ditt liv. Dette er en klassiker og har blitt brukt av tusenvis av mennesker i sin egen personlige prosess. Du vil arbeide med ditt livsformål og reflektere over den dypere hensikten med ditt liv og den oppgave du har i ditt liv. Copyright NOCNA

13 En coach sin verktøykasse NLP i praksis Denne boken gir deg en innføring i NLP og passer for deg som ønsker å vite og lære mer om dette fagområdet" Hvis du noengang har drømt om et bedre liv så vil NLP i praksis vise deg hvordan du kan skape suksess på alle områder i livet ditt. Boken vil vise deg steg for steg hvordan du kan oppnå emosjonell frihet, bedre selvtillit og hvordan du kan kommunisere bedre og mer effektivt med andre og ikke minst deg selv. Helsecoaching Gillian og Melinda er 2 høyt profilerte helsecoacher i Skandinavia. Sammen har de skapt og utviklet helsecoaching som en behandlingsmetode for helhetlig helse. De har brukt sin livserfaring, formelle kompetanse og ståpå vilje til å bistå andre mennesker til å finne sin indre kraft og styrke. Boken er den første av sitt slag i Norge og den danner grunnlaget for en ny profesjon som lover spennende fremtidsmuligheter. Gillian og Melinda har i mange år jobbet innenfor helse og energiarbeid og de har utdannet hundrevis av mennesker innenfor NLP, coaching og helsefremmende arbeid. Helsecoaching er en prosess og metode som utelukkende har fokus på å fremme helse. Metoden er i sterk vekst og passer for mennesker som ønsker å gjøre en forskjell innenfor helsearbeid. Copyright NOCNA

14 Let others lead small lives, but not you... Let others argue over small things, but not you... Let others cry over small hurts, but not you... Let others leave their future in someone else s hands, but not you... Jim Rohn PB 18 Bygdøy 0211 Oslo NORWAY Tel: (+47) Epost: Copyright NOCNA

Du er alltid mer COACHING

Du er alltid mer COACHING COACHING Du er alltid mer Gillian Godtfredsen underviser i coaching og NLP. Det handler om å hjelpe andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg, sier hun. Vi møtte henne til en prat om

Detaljer

COMPETENCE & DEVELOPMENT

COMPETENCE & DEVELOPMENT COMPETENCE & DEVELOPMENT 1 NLP Practitioner Hva er NLP? NLP handler om hvordan det menneskelige sinn fungerer og måten du bruker deg selv på som menneske. Den bygger på viten om vår indre kommunikasjon,

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi av Psykolog Sigurd Stubsjøen ISBN - 978-0-9741539-9-5 1 Innholdsfortegnelse Hvordan få mest mulig utbytte av denne e-boken s. 3 Din Visjon s. 4 Hvordan lage gode

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon Meditasjon og avanserte teknikker INNHOLDSFORTEGNELSE Meditasjon INTRODUKSJON - 1 - MEDITASJONSPROSESSEN - 1 - CHIOS MEDITASJON. - 4 - DEN RUNDE RØD-ORANSJE BALLEN

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF

Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF Internasjonalt Feldenkrais Forbund IFF Kompetanseprofil Innhold: side nr Å styre egen utvikling... 4 Prosess og historie... 5 Mulig bruk... 6 Organisasjon og struktur... 6 Holdninger og verdier... 8 Kompetanseutvikling...

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

FOREDRAG. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.etasje. Phil Phillips. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.

FOREDRAG. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.etasje. Phil Phillips. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3. FOREDRAG Fred. FOLKETS HUS: 4.etasje SAS Royal CLARION HOTEL:3.etasje Salong A Salong B Konsulen Inspirasjon Stemning Dialog 17 Kanaliserte beskjeder Peer Boeriis Blodanalyse og helse Kevin Frøystad Lese

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Yuttadhammo Bhikkhu Innholdsfortegnelse Kapittel En: Hva er Meditasjon?...1 Kapittel To: Sittende Meditasjon...6 Kapittel Tre: Gang Meditasjon...10

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning I en fase hvor vi jobber med økt bevissthet, vil vi få visse fysiske reaksjoner på vår mentale og følelsesmessige oppvåkning. Listen under er ikke utømmelig, og kan absolutt ikke erstatte legetilsyn eller

Detaljer

A L T E R N A T I V M E S S E N. 26. 28. september 2014

A L T E R N A T I V M E S S E N. 26. 28. september 2014 A L T E R N A T I V M E S S E N Folkets Hus Stavanger 26. 28. september 2014 Program www.alternativmessen.com UTSTILLINGS - OMRÅDET 1.etasje 2.etasje Toaletter Toaletter Kafe Foredragsrom Foredragsrom

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 09

KURSKATALOG VÅREN 09 KURSKATALOG VÅREN 09 Unique Mind ESP: Deborah For mer enn 20 år siden «møtte jeg veggen». Traumatiske opplevelser, stress i hverdagen og ingen kunnskap om hvordan vi mennesker fungerer, var årsaken. Jeg

Detaljer

A L T E R N A T I V M E S S E N

A L T E R N A T I V M E S S E N A L T E R N A T I V M E S S E N Folkets Hus Stavanger 24. 26. september 2010 S T A N D S F O R E D R A G K U L T U R Fredag kl. 16 21 Lørdag kl. 11 19 Søndag kl. 11 19 Fredag: 100,- kr Lørdag & Søndag:

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

A L T E R N A T I V M E S S E N

A L T E R N A T I V M E S S E N A L T E R N A T I V M E S S E N Folkets Hus - Stavanger 26. - 28.september - 2008 S T A N D S - F O R E D R A G - K U L T U R Fredag kl 16-21 L ø rdag kl 11-19 Søndag kl. 11-19 Fredag: 100,-kr Lørdag &

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer