Innhold. Hvordan gjennomføres rekruttering til Forsvaret?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Hvordan gjennomføres rekruttering til Forsvaret?"

Transkript

1 Roy Larsen

2 Innhold Hvordan gjennomføres rekruttering til Forsvaret? Hvordan fungerer sesjonsordningen? Hvem ser vi etter? Hva er allmenn verneplikt? Vinterkontingenter Lærlingeordningen Lederutdanning Søknadsfrister

3 24000 Sum av ANTALL Slipp sidefelt her Fullført FGTJ pr år KJ M K FGTJ_TIL

4 Hvorfor rekruttere til Forsvaret? Den gode historien av Ikke stort fotavtrykk Legitimitet i befolkningen Omdømme Det beste personellet for Norges forsvar Totalforsvaret Sivil beredskap/ Krise/ Krig

5 Lokalisering Ca 19 % av Norges befolkning. 12,5 % inn på utdanning i Forsvaret R&S Nord-Norge R&S Midt-Norge FPVS - Hamar (Alle forhold knyttet til verneplikt, sesjon osv) R&S Vestlandet R&S Sørvestlandet R&S Østlandet

6 Skolebesøk Team building med Forsvaret (TMF) (Ungdomsskole) Mini TMF (Ungdomsskole) Skolebriefer (VGS) Evt andre behov hvis skoler ønsker det Messer Hvordan rekrutterer Forsvaret Minimesser / temamesser Prosjekt til Fordypning Utplassering Åpen leir (Kjevik/ LSK) Andre arrangement (Jentecamp/ teknisk camp) Rådgiversamlinger Nasjonale omdømme kampanjer

7 Sesjon Målsetning: Fordele de beste ca 8000 til Førstegangstjeneste pr år Utfordringer: Ca ungdommer i hvert årskull Ressurser til å sesjonere ca kandidater pr år Hvem er de best egnede til Norges forsvar? Helse Utdanning Motivasjon (tidspunkt og avdeling) Egnethet (avdeling) Kjønn Kvinneandel vs politiske målsetninger Frafall i alle faser

8

9 Sesjon del 1 Sesjon del 1 Årskull ca Svarprosent på 97% Preseleksjonsnemnd; selekteres til sesjon del 2 (+ utsettelser fra tidligere år) 7000 utsettelse utskrivingsreserve

10 Sesjon del 2 Sesjon del II

11 Helse Verdier og holdninger Kondisjon og styrke Interesser Evne til læring Faglige kvalifikasjoner

12 Hvem er de beste for Norges forsvar? God form God helse Norsk statsborger Vandel Yrkesfag /tekniske fag Studiespesialiserende fag Realfag Praktikere Teoretikere Mangfold

13 Allmenn verneplikt Gjelder fra og med 1997 kullet Grunnlovens 109 «Enhver Statens Borger er i Almindelighet lige forpligtet, i en viss Tid at værne sitt Fædreland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue» Hvorfor jenter i Forsvaret? Bedre arbeidsmiljø? Mykere arbeidsmiljø? Menn blir bedre? Bedre holdninger? Mangfold = Operativ kapasitet De beste personellet for Norges forsvar

14 Kontingenter 2015 Januar Sjøforsvaret Luftforsvaret Hæren: Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) Artilleri Etterretning Grensejeger Ingeniør Samband Militærpolitiet April Hæren: HMKG Sjøforsvaret Luftforsvaret Juli Sjøforsvaret Luftforsvaret Hæren: Militærpolitiet Etterretning Grensejeger Fallskjermjeger Marinejeger Kystjeger August Luftforsvaret Ørland Hovedflystasjon Hæren: Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) STBN Ingeniør Samband Sanitet Infanteri Kavaleri Sept Sjøforsvaret Luftforsvaret Oktober Hæren: HMKG

15 Mulig å jobbe før og etter Vinterkontingenter Lovpålagt permisjon fra jobben Mulig å søke skole og beholde plassen Lagt til rette for å studere i førstegangstjenesten ta opp igjen fag Gratis kurs som gir sivil kompetanse

16 Forsvaret Norges største lærlingebedrift Antall lærlinger : ca 630 fordelt på ca 30 fag Kvinneandel: 22 % Bestått 1. gangs fagprøve: 98 % Bestått Meget Godt 30 %

17 Lærlingeplasser LK ORDNING Lærling med førstegangstjeneste mnd TJENESTE Børsemakerfaget Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Motormannfaget Matrosfaget Dataelektronikerfaget Fotograffaget Mediegrafikerfaget Institusjonskokkfaget Kokkefaget IKT-servicefaget Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Resepsjonsfaget Logistikkfaget Industrimekanikerfaget Yrkessjåførfaget Anleggsmekanikerfaget Bilskadefaget

18 Generell studiekompetanse i læretiden Tilbud spesielt tilrettelagt for kontorfaglærlinger Skal tilrettelegges av Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (FOKUS) Nettbasert + helgesamlinger med lærer Reise/opphold/kursutgifter dekkes av Forsvaret Kinderegg fagbrev, studiekompetanse, førstegangstjeneste

19 Lærlingeplasser 2015 LB ORDNING TJENESTE Bakgrunn Lærling Befal Dataelektronikerfaget vg2 Data og elektronikk Lærling Befal Avionikerfaget vg2 Flyfag/vg3 Avioniker Lærling Befal Flysystemmekanikerfaget vg2/vg3 Flysystemmekanikerfaget Lærling Befal Industrimekanikerfaget vg2 Industriteknologi Lærling Befal Elektrooptisk våpenlinje* vg2 Industriteknologi Lærling Befal Kjøretøylinjen* vg2 Arbeidsmaskiner/kjøretøy mnd/24+24 mnd* Lederutdanning Fagbrev Studiekompetanse Ledererfaring innen fagområdet

20 Lærlingeplasser LÆ ORDNING Lærling med sivile vilkår TJENESTE Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Motormekanikerfaget Dataelektronikerfaget Bilskadefaget Motormekanikerfaget Industrimekanikerfaget Industriell overflatebehandler Finmekanikerfaget CNC-maskineringsfaget Platearbeiderfaget Sveisefaget

21 Lærefag i Forsvaret - søkere fordelt på fag Fag Behov Søkere Institusjonskokkfaget Kontor- og adm.faget Matrosfaget IKT-servicefaget Motormannfaget Sikkerhetsfaget Elektrikerfaget (fartøy) * 9 10 Dataelektronikerfaget 9 93 Kokkfaget 6 43 Bilfaget, tunge kjøretøy 6 48 Resepsjonsfaget 5 20 Logistikkfaget 5 30 Bilfaget, lette kjøretøy 5 94 Mediegrafikerfaget 5 32 Industrimekanikerfaget Fag Behov Søkere Sveiserfaget 3 34 CNC-maskineringsfaget 3 14 Anleggsmaskinmek.faget 2 27 Fotograffaget 2 39 Børsemakerfaget 2 10 Motormekanikerfaget 2 14 Yrkessjåførfaget 2 21 Finmekanikerfaget 1 6 Bilskadefaget 1 13 Industriell overflatebehandling 1 2 Platearbeiderfaget 1 5 Sum

22 Faglig opplegg i Forsvaret Samme læreplaner og læretid som i en sivil bedrift Førstegangstjeneste en integrert del av læretiden Nettbaserte opplæringsopplegg Gode og dokumenterte opplæringssystemer Selvstendighet Medvirkning i, og ansvar for egen læring

23 Lærling i Forsvaret Fordi: Førstegangstjeneste Unik (kun 1/7 av årskull får fgtj) Spennende - bare Forsvaret er Forsvaret (skyting, sanitet, ABC, eksersis, øvelser, FYFO osv.) Utvikler sterkt fellesskap og gir ofte minner for livet Skaper gode holdninger (Respekt, Ansvar, Mot) Fagopplæring med høy kvalitet Dyktige instruktører og moderne utstyr/lokaliteter Sikkerhet og HMS prioriteres høyt Utviklende får ofte mer ansvar enn i det sivile Varierte arbeidsoppgaver Elektronisk opplæringsbok (OLK WEB) Svært mange består fagprøven på første forsøk (98%) Gode vilkår Sparer tid: Fagbrev + førstegangstjeneste + generell studiekompetanse (frivillig) på 2 år Bonus etter førstegangstjenesten Osv..

24 Lærling Kontrakt (LK) «Soldatlærling» Rekruttskole 8 uker Ingen krav til lederegenskaper Varighet: 2 år Det første året er du vernepliktig soldat. Du kombinerer læretiden med grunnleggende soldatopplæring. Det andre året er du lærling og avslutter med en sivil fagprøve.

25 Økonomiske vilkår (pr 1/7-2014) Det første året Førstegangstjeneste og betingelser som vernepliktig. Tjenestetillegg på 167,- kroner dagen. Dimitteringsgodtgjørelse på ,- Ektefelle-/samboertillegg (felles barn), barnetillegg 20 permisjonsdager (+ velferdspermisjoner) Gratis lege og tannlegebehandling Det andre året får du Lærlinglønn 50 prosent av lønnstrinn 27 (13.170,- kr pr mnd) Lærlingtillegg kr 20,40 pr dag Du kan søke Lånekassen om borteboerstipend for det andre året.

26 Felles for begge årene: 7 gratis tur/retur hjemreiser pr år. Rabatter på offentlig kommunikasjon (buss og tog) Kan få dekket renteutgifter på bolig- og/ eller studielån Kan få dekket boutgifter til hybel eller leilighet (behovsprøvd). Gode muligheter til å lykkes 98% består ved første forsøk!! Moderne fasiliteter og utstyr, god faglig oppfølging Kombinerer læretid med førstegangstjeneste (kan spare 1 år) Tilbud om kurs og studiemateriell gratis (FOKUS) Mulighet for å ta generell studiekompetanse

27 Lærling sivil (LÆ) Lærlinger på våre verksteder Ikke militære lærlinger Betingelser i h h til særavtale for lærlinger og lærekandidater i staten, Verkstedsoverenskomsten samt hovedtariffavtalen. Andre lønns og arbeidsbetingelser enn militære lærlinger

28 Fylkesoversikt søknader 2012 / 2013/ Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold

29 Hvilke informasjonskanaler var de viktigste når du ville ha informasjon om Forsvarets lærlingordning? Internett og direkte kontakt med personell fra Forsvaret er nevnt som de viktigste informasjonskanalene blant lærlingene Kilde: Lærlingundersøkelsen 2014 N = 160

30

31 Lederutdanning Befalsskole Gjennomgående krigsskole Utskrevet Befalskurs (UB-kurs)

32 Ingeniørutdanning Forsvarets ingeniørhøgskole Bachelor i Ingeniørfag, telematikk Befalsutdanning, tilbud om offisersutdanning Ettertraktet teknologisk kompetanse innen et fremtidsrettet fagfelt Krevende og utfordrende hverdag Jobbmulighet i alle forsvarsgrener

33 Flere ingeniørutdanninger i Forsvaret Sjøforsvaret: Elektro og automasjon Elektronikk og data Marineingeniør maskin Krigsskolen, Hæren: Militærteknisk bygg og anlegg

34 Luftforsvarets Flygeskole Flygeskolen er en pilot- og lederutdanning som gir deg muligheten til å fly Forsvarets jagerfly, helikopter, transportfly og overvåkningsfly Navigatør utdanning Utdanningen foregår både i Norge og USA eller Canada. Søker må være mellom år Ukorrigert syn Norsk statsborger

35 Spesialstyrker En spesialstyrke er en mindre militær enhet som har spesielle oppgaver innen rekognosering, ukonvensjonell krigføring og spesialoperasjoner. Forsvarets spesialstyrker består av: Forsvarets spesialkommando/hærens jegerkommando og Marinejegerkommandoen (FSK/HJK og MJK) Du kan søke førstegangstjenesten som Fallskjermjeger og i MJK, ikke som spesialjeger. Egne opptaksprøver! Egne søknadsfrister

36 Internasjonale operasjoner Må ha gjennomført førstegangstjeneste først Frivillig å delta for vervede soldater og befal med befalsskoleutdannelse. Beordringsplikt for offiserer og befal med kontrakt og krigsskoleutdannelse. Stortinget i Norge bestemmer hvor Forsvaret skal sende sine styrker.

37 Opptakskrav generelle Norsk statsborger Fylle 18 år i opptaksåret Bli klassifisert til tjeneste(sesjon), etter forsvarets krav til tjenestetype: Helseprofil Allment evnenivå høyere enn 3 for lærling (enkelte fag har høyere krav) Allment evnenivå 5 for befalsutdanning Godt syn (evt.brilleseddel vedlegges søknad) Vandel Forsvaret har null toleranse når det gjelder rusmisbruk og vold De valgene du gjør i dag kan påvirke dine muligheter for utdanning og arbeid i framtiden ikke bare i Forsvaret Karakterer bestått i alle fag, best mulig konkurrerer med andre.. Fravær!!

38 Søknadsfrister 15. November Utskrevet befalskurs (UB) 1. Desember Flygerskolen 15. Februar Lærling med førstegangstjeneste 1. Mars Spesialstyrker 15. April Krigsskole, Befalsskole, UB

39 Telemark Fylke - delt ansvar Kragerø Drangedal Bamble Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Kvitseid Forsvarets aktiviteter koordineres av Rekruttering Sør-Vestlandet: m Torbjørn Danielssen (pappaperm tom februar) Pål Svendsen Øvrig telemark Koordineres av Rekruttering Oslo: Kontaktperson Truls Navjord

40 Takk for oppmerksomheten! FORSVARET.NO Facebook: Utdanning i Forsvaret Telefon 03003

Teknisk utdanning. ved Hærens befalsskole på Sessvollmoen

Teknisk utdanning. ved Hærens befalsskole på Sessvollmoen Teknisk utdanning ved Hærens befalsskole på Sessvollmoen En tekniker i Hæren har ansvar og plikter som ingen andre i samfunnet. Teknikeren bidrar til å opprettholde stridsutholdenhet, og gir forutsigbarhet

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok 0111101100111011100110110101101101111011011000110010100100000010001100110111101 1100101011011100110100101101111011100100110100001101111011001110111001101101011 1011101000111001100100000011010010110111001100111011001010110111001101001011011

Detaljer

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET

VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET 1 23 INNHolD 2 Hilsen fra GIHV Utvalgsstruktur Landsrådet/forklaring på utvalgsstruktur/tillitsvalgte i HV Forklare verneplikten Hvorfor HV? Økonomi 3 4 5 6 7-8 9-10

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Utdanning av befal (TfF kl 4)

Utdanning av befal (TfF kl 4) Tjenestereglement for Forsvaret kl 4 Utdanning av befal (TfF kl 4) Utgave 1 juli 2005 TFF KL 4 UTDANNING AV BEFAL INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...9 1.1 HENSIKT...9 1.2 VIRKEOMRÅDE...9

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

PÅ BEREDSKAP - KLAR TIL INNSATS

PÅ BEREDSKAP - KLAR TIL INNSATS PÅ BEREDSKAP - KLAR TIL INNSATS FOKUS PÅ AFGHANISTAN 2004/05 INNHOLD PÅ BEREDSKAP - KLAR TIL INNSATS 3 FAKTA: ISAF 4 FAKTA: AFGHANISTAN 5 * INGEN KONTINGENT ER LIK 6 HISTORIKK: AFGHANISTAN 8 NY INNGANGSBILLETT

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole Tale på kvinnekonferansen 11 mai 2012 Først av alt, takk for invitasjonen til å komme hit og tale til Kvinnekonferansen. Temaet Kvinner i Forsvaret er høyaktuelt i disse tider, og ikke bare fordi vi har

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for n OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING Tilbudshefte for skoleåret 2007/2008 Elektriker i arbeid snart fagtekniker? Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner 1 I

Detaljer

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret FFI-rapport 2012/00903 Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. august 2012 FFI-rapport 2012/00903 1241 P: ISBN

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001

Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001 Foredrag i Oslo Militære Samfund 5. november 2001 ved Oberst Arne O. Hagtvedt Sjef for Jegerkorpset Akershus regiment FORSVARETS MILITÆRFAGLIGE UTDANNINGSSTUDIE Ærede formann kolleger! Innledning Jeg takker

Detaljer

Fra gardist Til grenader

Fra gardist Til grenader Fra gardist Til grenader SJekk dine muligheter etter garden Innhold Gardesjefen STYRKBRØNNN 0 Gardistene SOM BL KRIGR FRA GARDN TIL POLITIT n førstegangstjeneste i Garden er gull verdt for en videre karriere,

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer