Årsberetning NPF 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning NPF 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012"

Transkript

1 NORGES PADLEFORBUND

2 Innhold Styrets årsberetning... 3 Styrets sammensetning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Antall særkretser/regioner:... 4 Nye klubber:... 4 Medlemstall for 2012 (Hovedtall)... 4 Styrets arbeid... 5 Representasjon:... 5 Andre møter... 6 Sportslige resultater:... 6 Hedersbemerkelser... 6 Støtteordninger til våre klubber:... 7 Administrasjonen... 8 Teknisk Komite Elv... 9 Teknisk Komite Flattvann Teknisk Komite Hav Teknisk Komite Polo Landslag Senior Landslag Maraton Juniorlandslaget Ungdomslandslaget Jenteprosjektet Flattvann

3 Styrets årsberetning Styrets sammensetning President Ann-Kristin Aanstad Larvik Padleklubb Visepresident Hege Blichfeldt Sheriff Strand KK Styremedlem Jan Bache-Wiig Bærum KK Mats M. Christensen Laksevåg KK Trond Glesaaen Gjøvik og Toten KK Varamedlem Anna Ølnes Trondhjems kajakklubb Tor Håkon Inderberg Oslostudentenes IK Padling Viser til referat fra tinget 2011 for sammensetning av: Domsutvalg Appellutvalg Representanter til ting og møter i de organisasjoner som særforbundet er tilsluttet Valgkomité Statsautorisert revisor Medlemsutviklingen Tall fra idrettsregistreringen viser at vi hadde aktive pr Det er en økning på 755 fra året før. Sammensetningen er 42 % kvinner og 58 % menn. 17 % av medlemsmassen er under 20 år. Antall medlemsklubber: 111 pr , hvorav 101 klubber som har rapportert aktivitetstall. Våre klubber har aktiviteter innen 7 ulike grener, havpadling, flattvann, elv, kajakkpolo, kano, dragebåt og rafting. Gren Ant. klubber Kvinner Menn TOTAL Under 20 år Havpadling Flattvann Elvepadling Kajakkpolo Rafting Kano Dragebåt SUM 101 (av 111) % 58 % 17 % 3

4 Antall særkretser/regioner: Norges Padleforbund har ingen regionsledd, men er registrert med klubber i samtlige 19 fylker + Svalbard, og ca. 100 kommuner. Vi har 4 særkretser, men disse er ikke operative. 33 % av medlemsmassen er i Oslo og Akershus, og det er også her de 2 største klubbene er, med over 2000 medlemmer hver. (Nøklevann Ro- og Padleklubb og Oslo Kajakklubb). Stavanger Kajakklubb er den 3. største med 1083 medlemmer. Nye klubber: Velkommen til 5 nye klubber i 2012: Åfoss og Omegn Idrettslag Perlo kajakklubb Namdal Kajakklubb Namdalseid IL Brønnøy Sjøsportklubb 2 klubber er nedlagt i perioden: Myrvoll IL og Oppdal Kajakklubb Våre 111 klubber er fordelt på 33 fleridrettslag og 78 særidrettslag (dvs. kun en idrett) Medlemstall for 2012 (Hovedtall) Antall medlemsklubber: 111, hvorav 101 har registrert aktive medlemmer. Antall særkretser/regioner: Ingen. Aktive medlemmer i de 1 grenene/idrettene særforbundet organiserer: 0-5 år 6-12 år år år 26 år og eldre Totalt Kvinner Menn Totalt Medlemsutvikling i antall idrettslag medlem av forbundet: Antall aktive Antall klubber Med aktive medlemmer menes summen av alle aktive medlemmer i de enkelte idrettslagene i henhold til NIFs definisjoner som er medlem av særforbundet (se 4

5 Styrets arbeid Styremøter: Det er avholdt 10 styremøter i hvor 40 saker er behandlet. Styrets sentrale oppgaver: Hovedfokus 2012 Organisasjonsstruktur. o Rollefordeling, arbeidsform, instrukser og informasjonsflyt. o Stormøte: desember ble det avholdt stormøte på Ullevål, for styret og alle TK-ene. Agendaen her var: o TK-enes arbeid i inneværende år, og prioriteringer for o Handlingsplan o Status økonomi og betydningen av Post 3 ordningen o Presentasjon av Organisasjonsutvalgets og styret anbefalinger til NPF en fremtidsrettet organisasjon og behandling av TK-enes mandat. o Organisasjonsutvalget har levert sin innstilling, men arbeidet er ikke ferdigstilt av styret. Budsjett- og regnskapsoppfølgning. Administrasjonens ressurser og kapasitet. OL 2012 Riksanlegget for elvesport i Sjoa (RAS) Nøklevann ro- og padleklubb, NRPK. NPF har vært involvert i forb. med klage på fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) Representasjon: President Ann-Kristin Aanstad er varamedlem i NIFs kontrollkomite, og er også medlem av NIFs Organisasjonsutvalg (fram til NIFs ledermøte). Ann-Kristin Aanstad deltok på NIFs ledermøte og ekstraordinært Ting juni ICF Congress 2012 i St. Petersburg: Jan Bache-Wiig og Geir Kvillum deltok. Geir Kvillum har deltatt på styremøter i European Canoe Associations (ECA). Birger Vik har hatt dommerjobb i maraton racing. Geir Kvillum har hatt dommeroppdrag i canoe racing. Jan Bache-Wiig har hatt dommeroppdrag i canoe racing (OL), slalåm racing (OL) og maraton racing (VM). Marita Lindtner er vår representant som trener/leder/mentor i OLTs Kvinneløftet. Hege B. Sheriff er styrets kontakt inn mot Olympiatoppen (OLT). Lars Verket ble valgt inn som styremedlem i FRIFO i Vi er også med i stiftelsen Årungen ro- og padlesenter, og våre 2 representanter i styret har vært Mats Møller Christensen og Jan Bache-Wiig. 5

6 NPF eier Riksanlegget for elvepadling i Sjoa (Sjoa elvesportsanlegg, RAS). Anlegget ble som nevnt i årsrapport for 2011, skadet av flommen. Forsikringsoppgjør er avsluttet, og øremerkede midler er utbetalt til NPF. Driftsformen videre vurderes i samråd med Kulturdepartementet (KUD). Andre møter Idrettsgalla på Hamar januar Ann-Kristin Aanstad og Geir Kvillum deltok. Møte med KUD ang. kajakk freestyle anlegg, i forbindelse med planene for Freestyle-anlegg i Nybrufossen, Kongsberg. Freestyleanlegg er spillemiddelberettiget. NIFs organisasjonsutvalg, her har Ann-Kristin deltatt i 4 møter i SFF (Særforbundenes Fellesforum) Det har vært 4 møter i Jan og Ann-Kristin har deltatt Dialogmøte med NIF. Ann-Kristin deltok. OL i London. Ann-Kristin representerte, Jan var dommer i 2 grener. Eirik tok hjem Norges første gullmedalje i dette OL! Kulturdepartementet arrangerte mottakelse for å markere den norske innsatsen i de olympiske og paralympiske leker i London Mottagelse etter OL. Utøvere og støtteapparat deltok. NM Kajakkpolo, Larvik. Ann-Kristin representerte. NM Freestyle, Hønefoss. Ann-Kristin representerte VM Maraton, Roma. Jan var dommer ECA møte i Paris: Jan Bache-Wiig representerte NPF, og Geir Kvillum deltok her som styremedlem i ECA. NM K1, Årungen. Hege B. Sheriff representerte. Sportslige resultater: Eirik Verås Larsen tok hjem første gullmedalje i OL i London på K m - og gikk inn i historiebøkene som en av tidenes største, norske sommerolympiere! Vi gratulerer så mye! Stor takk til Landslagstrener Tom Selvik og resten av støtteapparatet som gjorde det hele mulig. Mira Verås Larsen deltok i OL (første norske kvinne side -92) og var også flaggbærer for den norske troppen. VM-Gull i Maraton Junior K2 (Roma) til Marius Borge Heir og Lars Magne Ullvang. EM Freestyle: 4. plass til Kari Ølnes (Lientz) I tillegg ble det: EM bronse i K m damer U23 til Agnes Brun-Lie og Louise Leren Moen. Årets kongepokal på prestisje-distansen K1-1000m gikk til Jo Sondre Solhaug fra Asker Kajakklubb! Sølvet ble kapret av Lars Magne Ullvang, mens bronsen gikk til Daniel Salbu. Jo Sondre Solhaug tok hele 4 stk. NM Gull K1 200m + 500m m og 5000m. Øvrige NM-resultater finner dere på padling.no, og vi viser til årsberetningene for de ulike grener/ landslag. Hedersbemerkelser Jan Bache-Wiig ble utnevnt til æresmedlem i International Canoe Federation (ICF), under ICFs XXXIII ICF Congress i St. Petersburg i Russland den november 2012, og innehar nå tittelen «ICF Honorary Member». Vel fortjent etter 48 års sammenhengene innsats for padlesporten nasjonalt og internasjonalt! Dette er første gang i forbundets historie at noen har fått en slik utmerkelse. Vi gratulerer! 6

7 Finansieringsmuligheter og sponsorsituasjonen. Vi sluttforhandler nå sponsoravtaler for neste 4 års periode. Eirik Verås Larsen har inngått en sponsoragent-rolle for NPF. NPF har hatt barteravtaler med Wallenius Wilhelmsen (båtfrakt), Polar (pulsklokker), Enjoy sport/2xu og NELO (kajakker) for sesongen Avtalene er prolongert for Støtteordninger til våre klubber: Spillemidler til utstyr: 35 klubber søkte om tilsammen kr ,- og fikk tildelt kr ,- (72 %) Lokale Aktivitetsmidler (LAM) tildeles via idrettsrådene. Det er to ordninger for momskompensasjon: o Vare- og tjenestemoms o Idrettsanlegg: Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Forbundets hovedoppgave er å bidra til sikker padling, kvalitetssikre aktiviteten i klubbene og bidra til tiltak på tvers av klubbene. I tillegg står vi ansvarlig for all landslagsaktivitet og har tatt et ansvar for kursaktiviteten. Tusen takk for innsatsen til alle dere ute i klubbene, som bidrar til å skape store og små resultater gi padleglede. Hvert åretak teller! Sammen utvikler vi padlesporten gjennom glede og mestring, slik at vi når visjonen om «å gi liv til årene». 7

8 Administrasjonen Norges Padleforbunds virksomhet administreres fra forbundskontoret på Ullevål Stadion, i kontorfellesskap med NIF og cirka 45 andre særforbund. Virksomheten drives i henhold til Tingvedtatte målsettinger. Vi opplever et godt arbeidsmiljø, og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. I 2012 har administrasjonen bestått av 5 personer. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke er fem rene kontoransatte. Administrasjonen utgjør ved utgangen av 2012 rett i underkant av 4 årsverk. 2 av de ansatte er direkte involvert i TK-arbeidet. Thomas Pindard som leder av TKH, og har vært med i en administrativ støttefunksjon for TKKano (nedlagt i perioden), TKPolo, og TKElv. Morten Ivarsen er leder av TKF. Siste halvdel av 2012 har vi hatt en ny medarbeider i full stilling. Dette har vært en medarbeider tilbudt forbundskontoret for arbeidstrening. Hun har bistått Marita Lindtner i administrasjonen av Våttkort og ikke minst i regnskapsoppfølgingen. Ansatte i 2012 Sven Nordby Anderssen, Generalsekretær Thomas Pindard, Utviklingsleder og HMS-ansvarlig Morten Ivarsen, Sportssjef Marita Lindtner, Utviklingskonsulent Flattvann Yan Fei Sun, økonomikonsulent Administrasjonens hovedoppgaver Sekretariat for Styret. Et utøvende organ i forhold til dets avgjørelser. Serviceorgan for medlemmene Padleforbundets nettsider Pressemeldinger Markedsarbeid Bistår TK ene i deres arbeid Praktisk håndtering av kurs i NPFs regi Regnskap og budsjettering Oppdatere og videreutvikle Våttkortdatabasen HMS oppfølging klubber, arrangementer og kurs Inngå og følger opp sponsoravtaler Kontakt med NIF og Olympiatoppen Kontakt med Friluftslivets fellesorganisasjon Forbereder, innkaller og protokollerer Styremøter Forbereder Padletinget og andre fellesmøter i NPF regi Motta bestillinger og utsendelser av salgsmateriell (Våttkort, kurs, litteratur, distansemerker m.m.) med fakturering. Utsendelse av medaljer til NM og UM Drifter landslaget ved planlegging, organisering og faglig oppfølging, samt annen praktisk håndtering. 8

9 Teknisk Komite Elv Administrativt Leder: Øivind Kleppe Medlemmer: Gaute Holthe, Asbjørn Heggem, Mariann Sæther TKE har hatt et bytte av den kvinnelige deltageren i komitéen. Thale Molvær trakk seg ut og Mariann Sæther har kommet inn. TKE har hatt 3 møter i løpet av Den ene ble gjennomført som en videotelefonkonferanse. Vi har også deltatt på fellesmøte med styret i NPF og de andre TKene. Vi har representert ved flere festivaler og på sluttbefaring for kraftverk i regi av NVE opp i mot Nedre Otta kraftverk. TKE har også hatt klubbmøter med NTNU Padling og OSI Elvepadling. Aktiviteten i komitéen genererer også mye epost-korrespondanse mellom TKmedlemmene og administrasjonen. Satsningen på ungdom har vært ført videre med fokus på å implementere våttkortstigen i elvenorge, styrke strukturene for ungdomsaktiviteten og landslag. Klubbforankring har vært viktig for oss. Vi har vært gjennom en periode med mindre aktivitet av flere grunner. Denne trenden har vi delvis sett i 2012 også. Vi jobber for å snu trenden. Vi har økt kontakten med padlemiljøene, men kan øke tilstedeværelsen ytterligere og fokuserer også på god kommunikasjon. I tillegg har vi tatt i bruk en ny og uoffisiell kommunikasjonsflate via Facebook. Dette er en åpen gruppe der hvem som helst kan være medlem. Denne kanalen brukes mye for å synliggjøre arbeidet som gjøres. På Sunnmøre var det i 2012 en hendelse mot en del fiskere/grunneiere, der TK-leder var innblandet. TK-leder med flere ble anmeldt av grunneiere for miljøkriminalitet (risiko for Gyrodactylus Salaris smitte), men padlerne ble også truet og forsøkt påkjørt. Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Denne hendelsen genererte flere møter opp i mot Norske Lakseelver og ordførerne i flere kommuner på Sunnmøre, samt fylkestinget i Møre og Romsdal. Gen.sek har også tatt med seg saken inn i FRIFO-kollegiet. Både Gen.Sek og TKleder ble også intervjuet på radio og i aviser lokalt. Dialogen i saken har vært god og vi har fått opplyst om våre rutiner for å hindre smitte samt fått implementert grundigere disse rutinene i våttkortutdanningen. Utdanning TKE har arrangert følgende kurs i 2012: 2 Sikkerhetskurs - 17 deltagere 1 Teknikkurs - 10 deltagere 2 Aktivitetslederkurs - 17 deltagere 1 Videregåendekurs - 6 deltagere 1 Dommerkurs Freestyle - 7 deltagere Rekruttering: Profilering av elvepadling gjennom padling.no Gjennomføring av aktivitetslederkurs A-Camp Konkurranserettet aktivitet 9

10 Elv har i 2012 hatt følgende aktive landslag: Slalåm senior herrer og senior damer, Freestyle senior herrer og junior, Freestyle senior damer og junior. Freestyle Det ble gjennomført en Norgescup med totalt 4 konkurranser, hvor NM var en av de. NM ble avholdt på Randsbølga i Hønefoss. Norges første kunstige "playspot". Totalt 15 deltagere fordelt på 3 klasser; K1 Senior Herrer og Damer og K1 Junior Herrer. EM Freestyle - Lienz 2012 Norge deltok i klassene K1M, K1W, K1JM og K1JW. I K1W var vi med helt til finalen og Kari Ølnes (KPK) tok 4. plass, mens Tora Heggen (KPK). Sindre Slålien fikk finaleplass og ble nr 5 i K1JM. I K1M og K1JW ble vi slått ut i de innledende rundene. SM Freestyle & Boatercross, Dala Floda, Sverige. To norske var i Sverige og deltok i SM. Tora Heggem tok 2. plass i K1W, mens Håvard Heggem tok 2. plass i K1JM. Slalåm NM ble avholdt på Voss og den tekniske arrangøren var Voss Kajakkklubb. Totalt 15 deltagere fordelt på klassene K1 herrer senior og K1 damer senior. Det er gledelig å se at flere deltar i NM selv om de ikke har korrekt utstyr i forhold til konkurransereglementet. Arrangementer Sjoa Elvefestival 2012 Strie Strømmer har fortsatt å drive festivalen. Riksanlegget i Sjoa (RAS) Strie Strømmer og Gene 17 drev RAS i 2012 også. Dette har NPF vært svært fornøyd med. KUD sier at vi ikke kan leie ut et spillemiddelfinansiert anlegg. Det er uvisst hvordan driften kommer til å bli i Det er fortsatt uavklart hva som kommer til å bli gjort av restaurering etter flommen i Otta-vassdragene. UNG-samlinger 2012 Vi forsøkte å få til 3 UNG-samlinger i Det lyktes vi dessverre ikke med. Den ene ble avlyst på grunn av for få påmeldte. På de to andre samlingene forsvant interessen ute i klubbene. På den andre siden vet vi at det ble avholdt barne-og ungdomssamlinger i de to respektive klubbene uten NPF/TKE sin hjelp. Det har også vært barne- og ungdoms aktivitet i en del relativt ferske klubber. Aktivitets- og veileder samling I april 2012 ble denne samlingen avholdt med 8 deltagere. Flere var juniorer som i etterkant av denne samlingen ble oppgradert i våttkortsystemet til å være vanlig aktivitetsleder, ikke aktivitetsleder UNG. Samlingen hadde fokus på risikoanalyse og risikohåndtering i forbindelse med Bølgeprosjektet i Kongsberg. Samlingen ble avholdt i samarbeid med Kongsberg PK. Slalåm 10

11 Per Christian Pedersen avholdt flere breddesamlinger i slalåm. Det ble totalt avholdt 4 samlinger i tillegg til NM. Dette ble gjort i samarbeid med 4 forskjellige klubber, LRKK, VKK, KPK og NPK, og samlingene ble avholdt i klubbenes nærområde. Vi ser stor variasjon i antall påmeldte deltagere. En av samlingene hadde nesten 20 deltagere, mens en av de andre hadde 2 påmeldte. Sett bort i fra det lave deltagerantallet på noen av samlingene, så registrerer vi økt aktivitet på slalåm generelt i Norge. Det har blitt laget flere enkle slalåmanlegg det siste året og vi ser at flere har kjøpt seg slalåmbåter. A-camp Arrangert av LRKK, med økonomisk støtte fra NPF/Frifo. En kajakkfestival for barn og ungdom med fokus på rekruttering, læring og padleglede. Øivind Kleppe, Leder TKE 11

12 Teknisk Komite Flattvann Administrativt Leder: Morten Ivarsen Medlemmer: Gunnar Berg, Kjell Konradsen, Marita Lindtner (gikk ut løpet av 2012), og Sveinung Oftedal (kom inn i løpet av 2012) Utdanning Det ble arrangert 1 Aktivitetslederkurs i Et kurs gikk av stabelen i Farsund underledelse av Kjell konradsen. Kurset hadde 12 deltagere. Det ble utlyst et kurs i Bergen, men det ble avlyst pga for få påmeldte. I januar ble det arrangert 2. del av trener-1 kurs i Tysvær med Morten ivarsen som hovedinstruktør, med totalt 22 deltagere. I tillegg til kursene gjennomførte TKF ved Marita Lindtner et trenerprosjekt, der målet var å utvikle den faglige kompetansen ute lokalt blant klubbtrenere. Prosjekter hadde 16 deltagere og hadde samling i Flekkefjord i påsken, i, og en fagdag i Oslo i oktober. På fagdagen var det forelesninger ved Sondre Solberg, Eirik Verås Larsen og Alexsander Nikuronov (trener til Ed mckeever, OL gull på K-1 200m), Fagdagen var også åpen for andre deltagere og det var totalt 50 personer som deltok. Arrangementer TKF har vært representert på påskesamling, sommerleir, samt alle NC-stevner og NM i Også i 2012 ble det en økning i antall utdelte NC-poeng og antall startene Det ble totalt delt ut NC-poeng, mot i Når det gjaldt antall startende var det totalt 281 i 2012 mot 270 i Den største økningen kom i G-14 der det var totalt 48 padlere som deltok på et eller flere NC-stevner. På NC 5 var det til sammen 43 deltagere i G-14 noe som er rekord på et norsk stevne. Vi har i det nordiske samarbeidet hatt arrangementer, maraton-nordisk i mai der Strand KK gjennomførte et flott arrangement, sprint-nordisk i Tampere, Finland i august, og Nordisk møte i Stockholm i november. Det nordiske samarbeidet fungerer godt, vi har spesielt god kontakt med Sverige, der vi har bla. samarbeid når det gjelder transport til internasjonale stevner og samlinger. Ledermøte i TKF ble holdt på Radisson Blu Gardermoen i november, der det var 15 deltagere fra 12 klubber, i tillegg til 3 representanter fra TKF og NPF's styre/administrasjon. Det ble arrangert klubbtrenertreff på Strand kajakklubb i september der 19 trenere var samlet. Fokuset var utvikling av unge utøvere, og hvordan en ny utviklingstrappe skal utformes. Andre aktiviteter TKF har avholdt 2 ordinære møter og et telefonmøte, samt hatt møter i forbindelse med NCstevner.TKF takker alle som har bidratt til en flott kajakksesong i 2012! Morten Ivarsen 12

13 Teknisk Komite Hav Administrativt Leder: Thomas Pindard Medlemmer: Trond Glesaaen, Lidun Hareide, Morten Nyborg, Christopher Bull, Bente Solberg. TKH har i 2012 hatt 5 møter. Møtene og arbeidet i TKH har vært preget av prosessarbeid i forhold til utvikling. Utdanning TKH har hatt ansvar for kvalitetssikring og utvikling av kursstigen på hav. Følgende kurs og samlinger ble totalt arrangert: Totalt avholdte kurs på hav: 459 Introduksjonskurs (2739 deltakere) 415 Grunnkurs (2479 deltakere) 57 Teknikkurs (289 deltakere) 18 Aktivitetslederkurs (96 deltakere) NPF har arrangert: 5 Videregåendekurs (På grunn av vær må to av disse avsluttes i 2013) (20 deltakere) 1 Veilederkurs (11 deltakere) 2 Aktivitetsledersamlinger (28 deltakere) TKH har arbeidet med implementering av HMS og sikkerhetsforståelse i kursstigen, samt tilpasse kursstigen til Trenerløypa. Aktivitetsledersamlingene er videreført og videreutviklet for at TKH skal møte Trenerløypas krav til horisontal kompetanseutvikling. Dette har som mål å sikre at utdanningstilbudet til Aktivitets-, Tur- og Veiledere samsvarer med Våttkortstigens, til enhver tid gjeldende, standard. TKH fortsetter å holde trykk på samlinger og annen oppdatering (Padling.no, kursmateriell, etc.) for å nå målet om kvalitetssikring av kursstigen. Etter at NPFs konsulent på funksjonshemmede sluttet har aktiviteten gått ned på dette området. TKH har hatt bra trykk på ungdomsaktivitet, og vi merker oss at stadig flere klubber melder sin interesse for padling for barn/unge på hav. 13

14 Andre aktiviteter TKH har vært representert på arrangementer i European Paddlepass (EPP) og British Canoe Union (BCU) for å kalibrere kursstigen. Det er et ønske og et mål å ha et samarbeid på nivåer for å øke den generelle sikkerheten og kompetanseutveksling. TKH takker alle som har bidratt til en flott kajakksesong i 2012! Thomas Pindard 14

15 Teknisk Komite Polo Administrativt utgang 2012 Leder: Simon Jones fra Larvik Padleklubb. Medlem: Jonny haugen Klubb: Larvik Padleklubb Medlem: Elsa du Plessis: Klubb Puddefjord. Medlem: Peter Boros Klubb: Trondheim Padleklubb TKP har hatt 4 møter i 2012 Utdanning Tkp har videre utviklet vaatkort stigen innenfor polo grenen. Det be avholdt intro, grunn og teknikkurs. Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering for 2012: Deltagelse i Oslo Water Games med oppvisningskamper. Profilering av kajakk polo gjennom samt klubbsider. Opprettelse av grupper på sosiale media for eks. Face book Profilering av kajakk polo gjennom lokalaviser/tv. Faste treninger utendørs hos alle klubber i sommersesongen. Faste treninger i basseng hos flere klubber i vintersesongen. Tilbud om nybegynnerkurs hos flere av klubbene. Tiltak rettet mot rekruttering av ungdom/junior for 2012: Kajakkskoler på klubbnivå i enkelte klubber. Gjennomføring av padledager i Pudderfjord( Else) Padleuke i Trondheim(Peter) Toppidrett Landslag 2012 deltok i Europa Cup 3 Linkoping Sverige. Laget nådde 5. plass i turneringen og 12. plass totalt i Europa cup Resultater Det ble arrangert en rekke turneringer i Norge gjennom sesongen. Norges mesterskap i Larvik var en vellykket turnering med sol og padle sport midt i Larvik sentrum. Enkelte lag deltok i turneringer i Sverige og Danmark som fikk hevet presentasjoner. Norgesmestere ble i 2012; 1. Larvik Padleklubb A 2. Trondheim Padle Klubb 3. Larvik Padleklubb B 4. Strand Kajakk Klubb 5. Pudderfjord kajakk klubb Klubber med kajakkpolo aktivitet i 2012 Larvik Padleklubb, Halden Padleklub, Kristiansand Kajakklubb, Nesodden Padleklubb, OSI, Stavanger Kajakklubb, Lillehammer Kajakklubb, Strand Kajakklubb, Puddefjorden Kajakklubb, Sunnfjord Kajakklubb, Nord Hordland, Nidelva Padleklubb, Tromsø Kajakklubb og Svalbard Kajakkpoloklubb Generelt 15

16 Arbeidet fra 2011 ble videreført, spesielt med tanke på etablering av sporten videre. Vi ser nå at både Øst og vest er mer eller mindre etablert samt Trondheim, også med tanke på å rekruttere videre utover i respektiv region. Vattkort stigen polo er i bruk. Simon Jones Leder TKP 16

17 Landslag Senior Norges padleforbund hadde som vanlig en hektisk oppkjøring til sesongen Vi gjennomførte mange samlingsdøgn i forberedelse til sesongen. Høsten 2011 var vi 4 uker i Florida. Vi gjennomførte 3 uker høyde samling i Italia i januar Vi reise vi 6 uker til Florida i februar-mars og videre 3 uker i Portugal i april. Vi tilbrakte også 2 måneder på Årungen før OL i London. Videre følger en kort oppsummering av de viktigste internasjonale resultatene, alle medaljer er med uthevet skrift. OL Kvalifisering Poznan Polen mai 2012 Den siste OL kvalifiseringen var helt avgjørende for å klare å kvalifisere inn flere båter til London Konkurransen var merket av høye nerver og meget få båter fikk mulighet til å kapre de siste plassene på Europeisk kvote. Forholden i Poznan 17 mai var preget av høye bølger og mye vind. Med norske øyne gledet vi oss med store jubel rus da Mira Verås Larsen padlet inn til 2 plass i kvalifiseringen. Dette sikret Norge en ekstra kvote plass på dame siden. Mira holdt hodet kaldt og teknikken satt i de vanskelige forholdene. Stemningen var på topp i den norske leiren ved Mira`s fantastiske bragd. Finale resultater A K2 1000m Daniel Salbu og Jo Sondre Solhaug : nr 9 k2 500m Louise Leren Moen og Agnes Brun Lie : nr 6 k1 500m Mira Verås Larsen : nr 2 World cup 1 Poznan Polen mai Utøverne som padlet i Ol kvalifiseringen fikk også mulighet til å padle ny konkurranse gjennom årets første world cup. Det var kun Eirik Verås Larsen fra Norge som ble tilreisende til denne konkurransen. Vi hadde på forhånd lagt opp til litt andre distanser da som en mental forandring dagen etter at London kvalifiseringen var over. World cup 1 i Polen deltok det 67 nasjoner. Finale resultater A k m Mira Verås Larsen: nr 2 k m Louise Leren Moen og Agnes Brun Lie : nr 8 k m Eirik Verås Larsen: nr 2 k m Daniel Salbu: nr 8 k-2 500m Eirik Verås Larsen og Jo Sondre Solhaug: nr 5 k m Eirik Verås Larsen: nr 2 k m Jo Sondre Solhaug: nr 12 World cup 2 Duisburg tyskland mai 2012 Norge sendte en litt større tropp til den tradisjonsrike regattaen i Duisburg der flere av u23 deltagere deltok. Lars Hjemdal, Marius Halvorsen, Morten Minde, Lars Magne Ulvang, Andreas Bruserud og Eivind Vold. Ingen av distansene de padlet nådde helt opp til A finale. I tilegg deltok også OL klare Mira Verås Larsen. Finale Resultater A k m Eirik Verås Larsen : nr 3 17

18 k m Louise Leren Moen/Agnes Brun Lie nr 3 k m Daniel Salbu/Jo Sondre Solhaug nr 6 OL London 2012 Norge hadde fra 2011 kvalifisert inne 1x kvoteplass med Eirik Verås Larsen sin bronse fra Vm i Szeged Mira Kvalifiserte plass for Norge ved OL kvalifiseringen i Poznan på selveste 17 mai. Eirik Verås Larsen padlet inn GULL på k m og sikret Norge sin 14 Olympiske medalje i padling og Norges Gull nr 6 i padle historien. Eirik tok sin 4 OL medalje der han nå står med 2 x Gull, 1x sølv og 1x bronse. Vi gratulerer en fantastisk idrettsmann Finale Resultater A k m Eirik Verås Larsen: nr 1 k-1 500m Mira Verås Larsen: utslått i semi Hilsen Tom 18

19 Landslag Maraton Landslaget deltok på to internasjonale stevner i World Cup i København, Danmark 23-24/6 Norge stilte med følgende lag (plasseringer i parantes): K-1 junior herrer: Trygve Staupe,nr. 13 K-2 junior Damer: Ellen Nydalen Eide/Aurora Hoffmann nr. 5 K-1 senior herrer: Lars Hjemdal nr 4, Morten Minde nr. 6, Eivind Vold nr. 18 K-2 senior herrer: Karl Anders Sletsjøe/Joar Thele nr. 3, Morten Minde/Mattias Hamar nr. 6 Lagleder var Henrik Lemel. Utøvere som hadde gode internasjonale plasseringer på maraton i 2011, fikk dekket alle kostnader ifm WC, mens resten av laget var med for egen regning. VM i Roma 21-23/ På bakgrunn av WC i Danmark i juni og erfaringer fra tidligere maratonløp stilte Norge med følgende lag(plasseringer i parantes): K-1 Junior Herrer: Lars Magne Ullvang nr. 5 K-1 U-23herrer:Morten Minde nr. 4, K-1 U-23 Damer: Agnes Brun-Lie nr. 7 K-1 senior Herrer: Lars Hjemdal nr 20, Daniel Salbu (DNF), K-1 Senior Damer: Agnes Brun- Lie nr. 6 K-2 Junior Herrer: Lars Magne Ullvang/Marius Heir nr. 1 K-2 Senior Herrer: Morten Minde/Mattias Hamar nr. 16, Karl Anders Sletsjøe/Joar Thele nr. 17 Egenandel per utøver var satt til 2500 kr per utøver. Ledere var Henrik Lemel og Magnus Siverbrant. Henrik gav følgende rapport etter VM: I form av en extrem bana med mycket ström och lyft där våra paddlare näst intill fick sätta livet som insats bjöd årets Maraton VM på både överraskningar och utmaningar. Lars-Magne Ullvang och Marius Heir tillsammans visade att Norge igen har de bästa juniorerna i världen. Våra juniorer tog snabbat kontroll på k-2 loppet och visade på både uthållighet och taktiskt körande då de körde av två ungerska båtar och defilerade in i mål för att ta Guldet. Grattis! Lars-Magne tog även en respektabel 5.e plats på K1 loppet. I U23 klassen hade vi på herr sidan Morten Minde och Lars Hjelmdahl.. Lars var flera gånger initiativtagaren i den första grupp som flera gånger bestod av över 10 paddlare. På grund av pumpproblem och vatten i båten tvingades Lars att bryta. Morten hade samtidigt klättrat sig uppåt i fältet och lyckades trots en dålig start och en egen tro på att det var över, köra upp sig till en stark fjärde plats. Loppet innan hade Agnes fått en kanon start och visade snabbt att hon skulle vara en av de fyra i den ledande gruppen. Agnes var dock för ivrig i en vändning där hon tyvärr hamnade innanför en boj och tappade många placeringar, hon slutade sjua. Dagen därpå ställde Agnes även upp i seniorklassen där hon visade på hög kapacitet och slutade även där sjua.. På söndagen ställde vi upp med två norska senior K2.or, Joar Thele och Karl-Anders Sletsjöe, samt Morten Minde och Mathias Hamar. Det blev en tuff dag för bägge K2.orna, Joar och Karl-Anders körde på en sten och fick ett hål båten, något som gjorde loppet extra tungt att genomföra. Morten slet med en dålig hals och Mathias hade haft problem med sjukdom enda fram till VM. Bägge båtarna genomförde ändå loppet och fick med nyttig erfarenhet för framtiden. 19

20 Juniorlandslaget Samlinger: 2012 I 2012 ble det arrangert 2 breddesamliger og 1 landslagssamlinger (EM og Nordisk) i tillegg til påskesamlingen. Breddesamlingene ble lagt til Asker (skisamling) og Oslo (innetrening/padlemaskin). Breddesamlingene ble lagt til helger og samlingene hadde rundt 20 og 30 deltakere (pluss 2-3 foresatte/hjelpere). Landslag: 2012 En juniorutøver ble med seniorlandslaget til WC 2 (Duisburg) 5 jenter og 3 gutter ble tatt ut til EM i Pourtugal (juli). EM-laget trente sammen på sommersamlingen i forkant av stevnet. Medtrener under stevnet var Svein Egil Solvang. I tillegg var Lavrans Eikje med som frivillige og hjalp til der de så det var behov. Beste resultat ble 5.pl til Lars Magne Ullvang på K-1 500m. Totalt ble det 2 A-finaler og 3 B-finaler. 6 jenter og 8 gutter ble tatt ut til Nordisk i Finland (august). Landslaget trente sammen på på sommersamlingen. Samt at flere av utøverne arrangerte egne samlinger der de fikk trent rundt om i klubbene. Medtrener under Nordisk var Svein Egil Solvang. I tillegg tok juniorene (Lars Magne Ullvang, Tysvær og Marius Heir, Strand) gull i VMmaraton under ledelse av Henrik Lemel. Egenandeler: 2012 Egenandelen for breddesamlingene har vært å komme seg til samling Egenandelen for EM har vært kr 4500,- Egenandel for Nordisk har vært kr 2500,- Egenandelen for å beholde landslagstøy ble satt til kr 1000,- Disse egenandelene har blitt sendt til klubbene. Økonomi: 2012 Økonomien har vært forutsigbar og har holdt til å dekke det som er nevnt i denne evalueringen/oppsummeringen. De økonomiske rammene har vært mindre enn tidligere, men det dette ble signalisert før sesongen startet. Arbeidsmengde: 2012 Sesongen 2012 har jeg stilt på 4 av 5 Norgescup stevnen og alle stevnene og samlingene. Totalt har jeg hatt 40 døgn i NPF sin regi, samt en god del timer i administrasjon fordelt ut over hele kalenderåret. I tillegg ble det leid inn hjelp ca 10 døgn, samt mange som hjalp til med dugnad. Kjell Konradsen (Juniorlandslagssjef, Norges Padleforbund) 20

Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008

Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS SAMMENDRAG 2008...3 2. ADMINISTRASJONENS BERETNING...5 3. STYRETS ÅRSBERETNING (ihht. handlingsplan)...7 4. ØKONOMISK RAPPORT...9 5. TEKNISKE KOMITEERS

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 Styret NPF Fung. president Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Jan Bache-Wiig Bærum

Detaljer

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund

Innhold. 2 Forord Norges Klatreforbund Tingrapport Norges Klatreforbund 2012 2014 Innhold Forord... 4 Styrets rapport for tingperioden 2012 2014... 5 1. Styrets hovedansvarsområder... 5 1.1. Styret... 5 1.2. Økonomi... 6 1.3. Administrasjon...

Detaljer

OSLO KAJAKKLUBB. Foto: Sune Wendelbo ÅRSMELDING FRA STYRET 2014

OSLO KAJAKKLUBB. Foto: Sune Wendelbo ÅRSMELDING FRA STYRET 2014 OSLO KAJAKKLUBB Foto: Sune Wendelbo ÅRSMELDING FRA STYRET 2014 Oslo Kajakklubb årets idrettslag 2014 1 Innhold 1. Styre og tillitsvalgte. S. 3 2. Hovedpunkter. S. 4 3. Møtevirksomhet. S. 5 4. Medlemsopplysninger.

Detaljer

NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen

NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen NORGES VANNSKI- OG WAKEBOARD FORBUNDS TING SØNDAG 5. FEBRUAR 2012 Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen PROGRAM: Søndag 5. februar kl. 10.00 13.00 kl. 13.00 14.00 kl. 14.00 15.00 kl. 15.00 17.00 Vannskiforum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013

Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Årsrapport Snowboardforbundet 2012-2013 Innholdsfortegnelse 1. SESONGEN 2012 2013: HØYDEPUNKTER...3 2. ADMINISTRASJON...5 3. SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER...6 4. STYRETS ARBEID...7 5. ØKONOMI...9

Detaljer

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2010-2011 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2010 side 3 økonomisk årsberetning 2010 innhold skistyrets beretning 2010 2011 4 vm i oslo 2011 18 økonomisk beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 Årsberetning for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 1) Styrets sammensetning 2011 Styret; Velges for to år Leder: Kai Gjessing (Valgt 2009) Nestleder: Frode Flaa (Valgt 2009) Styremedlemmer: Johanne

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 -

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 - SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT A-LANDSLAGET På fjerde forsøk lyktes det for A-landslaget å rykke opp i A-puljen igjen. To andreplasser på rad ble denne gang byttet ut med en sikker førsteplass etter

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer