Årsberetning NPF 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning NPF 2012 NORGES PADLEFORBUND 2012"

Transkript

1 NORGES PADLEFORBUND

2 Innhold Styrets årsberetning... 3 Styrets sammensetning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Antall særkretser/regioner:... 4 Nye klubber:... 4 Medlemstall for 2012 (Hovedtall)... 4 Styrets arbeid... 5 Representasjon:... 5 Andre møter... 6 Sportslige resultater:... 6 Hedersbemerkelser... 6 Støtteordninger til våre klubber:... 7 Administrasjonen... 8 Teknisk Komite Elv... 9 Teknisk Komite Flattvann Teknisk Komite Hav Teknisk Komite Polo Landslag Senior Landslag Maraton Juniorlandslaget Ungdomslandslaget Jenteprosjektet Flattvann

3 Styrets årsberetning Styrets sammensetning President Ann-Kristin Aanstad Larvik Padleklubb Visepresident Hege Blichfeldt Sheriff Strand KK Styremedlem Jan Bache-Wiig Bærum KK Mats M. Christensen Laksevåg KK Trond Glesaaen Gjøvik og Toten KK Varamedlem Anna Ølnes Trondhjems kajakklubb Tor Håkon Inderberg Oslostudentenes IK Padling Viser til referat fra tinget 2011 for sammensetning av: Domsutvalg Appellutvalg Representanter til ting og møter i de organisasjoner som særforbundet er tilsluttet Valgkomité Statsautorisert revisor Medlemsutviklingen Tall fra idrettsregistreringen viser at vi hadde aktive pr Det er en økning på 755 fra året før. Sammensetningen er 42 % kvinner og 58 % menn. 17 % av medlemsmassen er under 20 år. Antall medlemsklubber: 111 pr , hvorav 101 klubber som har rapportert aktivitetstall. Våre klubber har aktiviteter innen 7 ulike grener, havpadling, flattvann, elv, kajakkpolo, kano, dragebåt og rafting. Gren Ant. klubber Kvinner Menn TOTAL Under 20 år Havpadling Flattvann Elvepadling Kajakkpolo Rafting Kano Dragebåt SUM 101 (av 111) % 58 % 17 % 3

4 Antall særkretser/regioner: Norges Padleforbund har ingen regionsledd, men er registrert med klubber i samtlige 19 fylker + Svalbard, og ca. 100 kommuner. Vi har 4 særkretser, men disse er ikke operative. 33 % av medlemsmassen er i Oslo og Akershus, og det er også her de 2 største klubbene er, med over 2000 medlemmer hver. (Nøklevann Ro- og Padleklubb og Oslo Kajakklubb). Stavanger Kajakklubb er den 3. største med 1083 medlemmer. Nye klubber: Velkommen til 5 nye klubber i 2012: Åfoss og Omegn Idrettslag Perlo kajakklubb Namdal Kajakklubb Namdalseid IL Brønnøy Sjøsportklubb 2 klubber er nedlagt i perioden: Myrvoll IL og Oppdal Kajakklubb Våre 111 klubber er fordelt på 33 fleridrettslag og 78 særidrettslag (dvs. kun en idrett) Medlemstall for 2012 (Hovedtall) Antall medlemsklubber: 111, hvorav 101 har registrert aktive medlemmer. Antall særkretser/regioner: Ingen. Aktive medlemmer i de 1 grenene/idrettene særforbundet organiserer: 0-5 år 6-12 år år år 26 år og eldre Totalt Kvinner Menn Totalt Medlemsutvikling i antall idrettslag medlem av forbundet: Antall aktive Antall klubber Med aktive medlemmer menes summen av alle aktive medlemmer i de enkelte idrettslagene i henhold til NIFs definisjoner som er medlem av særforbundet (se 4

5 Styrets arbeid Styremøter: Det er avholdt 10 styremøter i hvor 40 saker er behandlet. Styrets sentrale oppgaver: Hovedfokus 2012 Organisasjonsstruktur. o Rollefordeling, arbeidsform, instrukser og informasjonsflyt. o Stormøte: desember ble det avholdt stormøte på Ullevål, for styret og alle TK-ene. Agendaen her var: o TK-enes arbeid i inneværende år, og prioriteringer for o Handlingsplan o Status økonomi og betydningen av Post 3 ordningen o Presentasjon av Organisasjonsutvalgets og styret anbefalinger til NPF en fremtidsrettet organisasjon og behandling av TK-enes mandat. o Organisasjonsutvalget har levert sin innstilling, men arbeidet er ikke ferdigstilt av styret. Budsjett- og regnskapsoppfølgning. Administrasjonens ressurser og kapasitet. OL 2012 Riksanlegget for elvesport i Sjoa (RAS) Nøklevann ro- og padleklubb, NRPK. NPF har vært involvert i forb. med klage på fordeling av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) Representasjon: President Ann-Kristin Aanstad er varamedlem i NIFs kontrollkomite, og er også medlem av NIFs Organisasjonsutvalg (fram til NIFs ledermøte). Ann-Kristin Aanstad deltok på NIFs ledermøte og ekstraordinært Ting juni ICF Congress 2012 i St. Petersburg: Jan Bache-Wiig og Geir Kvillum deltok. Geir Kvillum har deltatt på styremøter i European Canoe Associations (ECA). Birger Vik har hatt dommerjobb i maraton racing. Geir Kvillum har hatt dommeroppdrag i canoe racing. Jan Bache-Wiig har hatt dommeroppdrag i canoe racing (OL), slalåm racing (OL) og maraton racing (VM). Marita Lindtner er vår representant som trener/leder/mentor i OLTs Kvinneløftet. Hege B. Sheriff er styrets kontakt inn mot Olympiatoppen (OLT). Lars Verket ble valgt inn som styremedlem i FRIFO i Vi er også med i stiftelsen Årungen ro- og padlesenter, og våre 2 representanter i styret har vært Mats Møller Christensen og Jan Bache-Wiig. 5

6 NPF eier Riksanlegget for elvepadling i Sjoa (Sjoa elvesportsanlegg, RAS). Anlegget ble som nevnt i årsrapport for 2011, skadet av flommen. Forsikringsoppgjør er avsluttet, og øremerkede midler er utbetalt til NPF. Driftsformen videre vurderes i samråd med Kulturdepartementet (KUD). Andre møter Idrettsgalla på Hamar januar Ann-Kristin Aanstad og Geir Kvillum deltok. Møte med KUD ang. kajakk freestyle anlegg, i forbindelse med planene for Freestyle-anlegg i Nybrufossen, Kongsberg. Freestyleanlegg er spillemiddelberettiget. NIFs organisasjonsutvalg, her har Ann-Kristin deltatt i 4 møter i SFF (Særforbundenes Fellesforum) Det har vært 4 møter i Jan og Ann-Kristin har deltatt Dialogmøte med NIF. Ann-Kristin deltok. OL i London. Ann-Kristin representerte, Jan var dommer i 2 grener. Eirik tok hjem Norges første gullmedalje i dette OL! Kulturdepartementet arrangerte mottakelse for å markere den norske innsatsen i de olympiske og paralympiske leker i London Mottagelse etter OL. Utøvere og støtteapparat deltok. NM Kajakkpolo, Larvik. Ann-Kristin representerte. NM Freestyle, Hønefoss. Ann-Kristin representerte VM Maraton, Roma. Jan var dommer ECA møte i Paris: Jan Bache-Wiig representerte NPF, og Geir Kvillum deltok her som styremedlem i ECA. NM K1, Årungen. Hege B. Sheriff representerte. Sportslige resultater: Eirik Verås Larsen tok hjem første gullmedalje i OL i London på K m - og gikk inn i historiebøkene som en av tidenes største, norske sommerolympiere! Vi gratulerer så mye! Stor takk til Landslagstrener Tom Selvik og resten av støtteapparatet som gjorde det hele mulig. Mira Verås Larsen deltok i OL (første norske kvinne side -92) og var også flaggbærer for den norske troppen. VM-Gull i Maraton Junior K2 (Roma) til Marius Borge Heir og Lars Magne Ullvang. EM Freestyle: 4. plass til Kari Ølnes (Lientz) I tillegg ble det: EM bronse i K m damer U23 til Agnes Brun-Lie og Louise Leren Moen. Årets kongepokal på prestisje-distansen K1-1000m gikk til Jo Sondre Solhaug fra Asker Kajakklubb! Sølvet ble kapret av Lars Magne Ullvang, mens bronsen gikk til Daniel Salbu. Jo Sondre Solhaug tok hele 4 stk. NM Gull K1 200m + 500m m og 5000m. Øvrige NM-resultater finner dere på padling.no, og vi viser til årsberetningene for de ulike grener/ landslag. Hedersbemerkelser Jan Bache-Wiig ble utnevnt til æresmedlem i International Canoe Federation (ICF), under ICFs XXXIII ICF Congress i St. Petersburg i Russland den november 2012, og innehar nå tittelen «ICF Honorary Member». Vel fortjent etter 48 års sammenhengene innsats for padlesporten nasjonalt og internasjonalt! Dette er første gang i forbundets historie at noen har fått en slik utmerkelse. Vi gratulerer! 6

7 Finansieringsmuligheter og sponsorsituasjonen. Vi sluttforhandler nå sponsoravtaler for neste 4 års periode. Eirik Verås Larsen har inngått en sponsoragent-rolle for NPF. NPF har hatt barteravtaler med Wallenius Wilhelmsen (båtfrakt), Polar (pulsklokker), Enjoy sport/2xu og NELO (kajakker) for sesongen Avtalene er prolongert for Støtteordninger til våre klubber: Spillemidler til utstyr: 35 klubber søkte om tilsammen kr ,- og fikk tildelt kr ,- (72 %) Lokale Aktivitetsmidler (LAM) tildeles via idrettsrådene. Det er to ordninger for momskompensasjon: o Vare- og tjenestemoms o Idrettsanlegg: Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Forbundets hovedoppgave er å bidra til sikker padling, kvalitetssikre aktiviteten i klubbene og bidra til tiltak på tvers av klubbene. I tillegg står vi ansvarlig for all landslagsaktivitet og har tatt et ansvar for kursaktiviteten. Tusen takk for innsatsen til alle dere ute i klubbene, som bidrar til å skape store og små resultater gi padleglede. Hvert åretak teller! Sammen utvikler vi padlesporten gjennom glede og mestring, slik at vi når visjonen om «å gi liv til årene». 7

8 Administrasjonen Norges Padleforbunds virksomhet administreres fra forbundskontoret på Ullevål Stadion, i kontorfellesskap med NIF og cirka 45 andre særforbund. Virksomheten drives i henhold til Tingvedtatte målsettinger. Vi opplever et godt arbeidsmiljø, og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. I 2012 har administrasjonen bestått av 5 personer. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke er fem rene kontoransatte. Administrasjonen utgjør ved utgangen av 2012 rett i underkant av 4 årsverk. 2 av de ansatte er direkte involvert i TK-arbeidet. Thomas Pindard som leder av TKH, og har vært med i en administrativ støttefunksjon for TKKano (nedlagt i perioden), TKPolo, og TKElv. Morten Ivarsen er leder av TKF. Siste halvdel av 2012 har vi hatt en ny medarbeider i full stilling. Dette har vært en medarbeider tilbudt forbundskontoret for arbeidstrening. Hun har bistått Marita Lindtner i administrasjonen av Våttkort og ikke minst i regnskapsoppfølgingen. Ansatte i 2012 Sven Nordby Anderssen, Generalsekretær Thomas Pindard, Utviklingsleder og HMS-ansvarlig Morten Ivarsen, Sportssjef Marita Lindtner, Utviklingskonsulent Flattvann Yan Fei Sun, økonomikonsulent Administrasjonens hovedoppgaver Sekretariat for Styret. Et utøvende organ i forhold til dets avgjørelser. Serviceorgan for medlemmene Padleforbundets nettsider Pressemeldinger Markedsarbeid Bistår TK ene i deres arbeid Praktisk håndtering av kurs i NPFs regi Regnskap og budsjettering Oppdatere og videreutvikle Våttkortdatabasen HMS oppfølging klubber, arrangementer og kurs Inngå og følger opp sponsoravtaler Kontakt med NIF og Olympiatoppen Kontakt med Friluftslivets fellesorganisasjon Forbereder, innkaller og protokollerer Styremøter Forbereder Padletinget og andre fellesmøter i NPF regi Motta bestillinger og utsendelser av salgsmateriell (Våttkort, kurs, litteratur, distansemerker m.m.) med fakturering. Utsendelse av medaljer til NM og UM Drifter landslaget ved planlegging, organisering og faglig oppfølging, samt annen praktisk håndtering. 8

9 Teknisk Komite Elv Administrativt Leder: Øivind Kleppe Medlemmer: Gaute Holthe, Asbjørn Heggem, Mariann Sæther TKE har hatt et bytte av den kvinnelige deltageren i komitéen. Thale Molvær trakk seg ut og Mariann Sæther har kommet inn. TKE har hatt 3 møter i løpet av Den ene ble gjennomført som en videotelefonkonferanse. Vi har også deltatt på fellesmøte med styret i NPF og de andre TKene. Vi har representert ved flere festivaler og på sluttbefaring for kraftverk i regi av NVE opp i mot Nedre Otta kraftverk. TKE har også hatt klubbmøter med NTNU Padling og OSI Elvepadling. Aktiviteten i komitéen genererer også mye epost-korrespondanse mellom TKmedlemmene og administrasjonen. Satsningen på ungdom har vært ført videre med fokus på å implementere våttkortstigen i elvenorge, styrke strukturene for ungdomsaktiviteten og landslag. Klubbforankring har vært viktig for oss. Vi har vært gjennom en periode med mindre aktivitet av flere grunner. Denne trenden har vi delvis sett i 2012 også. Vi jobber for å snu trenden. Vi har økt kontakten med padlemiljøene, men kan øke tilstedeværelsen ytterligere og fokuserer også på god kommunikasjon. I tillegg har vi tatt i bruk en ny og uoffisiell kommunikasjonsflate via Facebook. Dette er en åpen gruppe der hvem som helst kan være medlem. Denne kanalen brukes mye for å synliggjøre arbeidet som gjøres. På Sunnmøre var det i 2012 en hendelse mot en del fiskere/grunneiere, der TK-leder var innblandet. TK-leder med flere ble anmeldt av grunneiere for miljøkriminalitet (risiko for Gyrodactylus Salaris smitte), men padlerne ble også truet og forsøkt påkjørt. Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Denne hendelsen genererte flere møter opp i mot Norske Lakseelver og ordførerne i flere kommuner på Sunnmøre, samt fylkestinget i Møre og Romsdal. Gen.sek har også tatt med seg saken inn i FRIFO-kollegiet. Både Gen.Sek og TKleder ble også intervjuet på radio og i aviser lokalt. Dialogen i saken har vært god og vi har fått opplyst om våre rutiner for å hindre smitte samt fått implementert grundigere disse rutinene i våttkortutdanningen. Utdanning TKE har arrangert følgende kurs i 2012: 2 Sikkerhetskurs - 17 deltagere 1 Teknikkurs - 10 deltagere 2 Aktivitetslederkurs - 17 deltagere 1 Videregåendekurs - 6 deltagere 1 Dommerkurs Freestyle - 7 deltagere Rekruttering: Profilering av elvepadling gjennom padling.no Gjennomføring av aktivitetslederkurs A-Camp Konkurranserettet aktivitet 9

10 Elv har i 2012 hatt følgende aktive landslag: Slalåm senior herrer og senior damer, Freestyle senior herrer og junior, Freestyle senior damer og junior. Freestyle Det ble gjennomført en Norgescup med totalt 4 konkurranser, hvor NM var en av de. NM ble avholdt på Randsbølga i Hønefoss. Norges første kunstige "playspot". Totalt 15 deltagere fordelt på 3 klasser; K1 Senior Herrer og Damer og K1 Junior Herrer. EM Freestyle - Lienz 2012 Norge deltok i klassene K1M, K1W, K1JM og K1JW. I K1W var vi med helt til finalen og Kari Ølnes (KPK) tok 4. plass, mens Tora Heggen (KPK). Sindre Slålien fikk finaleplass og ble nr 5 i K1JM. I K1M og K1JW ble vi slått ut i de innledende rundene. SM Freestyle & Boatercross, Dala Floda, Sverige. To norske var i Sverige og deltok i SM. Tora Heggem tok 2. plass i K1W, mens Håvard Heggem tok 2. plass i K1JM. Slalåm NM ble avholdt på Voss og den tekniske arrangøren var Voss Kajakkklubb. Totalt 15 deltagere fordelt på klassene K1 herrer senior og K1 damer senior. Det er gledelig å se at flere deltar i NM selv om de ikke har korrekt utstyr i forhold til konkurransereglementet. Arrangementer Sjoa Elvefestival 2012 Strie Strømmer har fortsatt å drive festivalen. Riksanlegget i Sjoa (RAS) Strie Strømmer og Gene 17 drev RAS i 2012 også. Dette har NPF vært svært fornøyd med. KUD sier at vi ikke kan leie ut et spillemiddelfinansiert anlegg. Det er uvisst hvordan driften kommer til å bli i Det er fortsatt uavklart hva som kommer til å bli gjort av restaurering etter flommen i Otta-vassdragene. UNG-samlinger 2012 Vi forsøkte å få til 3 UNG-samlinger i Det lyktes vi dessverre ikke med. Den ene ble avlyst på grunn av for få påmeldte. På de to andre samlingene forsvant interessen ute i klubbene. På den andre siden vet vi at det ble avholdt barne-og ungdomssamlinger i de to respektive klubbene uten NPF/TKE sin hjelp. Det har også vært barne- og ungdoms aktivitet i en del relativt ferske klubber. Aktivitets- og veileder samling I april 2012 ble denne samlingen avholdt med 8 deltagere. Flere var juniorer som i etterkant av denne samlingen ble oppgradert i våttkortsystemet til å være vanlig aktivitetsleder, ikke aktivitetsleder UNG. Samlingen hadde fokus på risikoanalyse og risikohåndtering i forbindelse med Bølgeprosjektet i Kongsberg. Samlingen ble avholdt i samarbeid med Kongsberg PK. Slalåm 10

11 Per Christian Pedersen avholdt flere breddesamlinger i slalåm. Det ble totalt avholdt 4 samlinger i tillegg til NM. Dette ble gjort i samarbeid med 4 forskjellige klubber, LRKK, VKK, KPK og NPK, og samlingene ble avholdt i klubbenes nærområde. Vi ser stor variasjon i antall påmeldte deltagere. En av samlingene hadde nesten 20 deltagere, mens en av de andre hadde 2 påmeldte. Sett bort i fra det lave deltagerantallet på noen av samlingene, så registrerer vi økt aktivitet på slalåm generelt i Norge. Det har blitt laget flere enkle slalåmanlegg det siste året og vi ser at flere har kjøpt seg slalåmbåter. A-camp Arrangert av LRKK, med økonomisk støtte fra NPF/Frifo. En kajakkfestival for barn og ungdom med fokus på rekruttering, læring og padleglede. Øivind Kleppe, Leder TKE 11

12 Teknisk Komite Flattvann Administrativt Leder: Morten Ivarsen Medlemmer: Gunnar Berg, Kjell Konradsen, Marita Lindtner (gikk ut løpet av 2012), og Sveinung Oftedal (kom inn i løpet av 2012) Utdanning Det ble arrangert 1 Aktivitetslederkurs i Et kurs gikk av stabelen i Farsund underledelse av Kjell konradsen. Kurset hadde 12 deltagere. Det ble utlyst et kurs i Bergen, men det ble avlyst pga for få påmeldte. I januar ble det arrangert 2. del av trener-1 kurs i Tysvær med Morten ivarsen som hovedinstruktør, med totalt 22 deltagere. I tillegg til kursene gjennomførte TKF ved Marita Lindtner et trenerprosjekt, der målet var å utvikle den faglige kompetansen ute lokalt blant klubbtrenere. Prosjekter hadde 16 deltagere og hadde samling i Flekkefjord i påsken, i, og en fagdag i Oslo i oktober. På fagdagen var det forelesninger ved Sondre Solberg, Eirik Verås Larsen og Alexsander Nikuronov (trener til Ed mckeever, OL gull på K-1 200m), Fagdagen var også åpen for andre deltagere og det var totalt 50 personer som deltok. Arrangementer TKF har vært representert på påskesamling, sommerleir, samt alle NC-stevner og NM i Også i 2012 ble det en økning i antall utdelte NC-poeng og antall startene Det ble totalt delt ut NC-poeng, mot i Når det gjaldt antall startende var det totalt 281 i 2012 mot 270 i Den største økningen kom i G-14 der det var totalt 48 padlere som deltok på et eller flere NC-stevner. På NC 5 var det til sammen 43 deltagere i G-14 noe som er rekord på et norsk stevne. Vi har i det nordiske samarbeidet hatt arrangementer, maraton-nordisk i mai der Strand KK gjennomførte et flott arrangement, sprint-nordisk i Tampere, Finland i august, og Nordisk møte i Stockholm i november. Det nordiske samarbeidet fungerer godt, vi har spesielt god kontakt med Sverige, der vi har bla. samarbeid når det gjelder transport til internasjonale stevner og samlinger. Ledermøte i TKF ble holdt på Radisson Blu Gardermoen i november, der det var 15 deltagere fra 12 klubber, i tillegg til 3 representanter fra TKF og NPF's styre/administrasjon. Det ble arrangert klubbtrenertreff på Strand kajakklubb i september der 19 trenere var samlet. Fokuset var utvikling av unge utøvere, og hvordan en ny utviklingstrappe skal utformes. Andre aktiviteter TKF har avholdt 2 ordinære møter og et telefonmøte, samt hatt møter i forbindelse med NCstevner.TKF takker alle som har bidratt til en flott kajakksesong i 2012! Morten Ivarsen 12

13 Teknisk Komite Hav Administrativt Leder: Thomas Pindard Medlemmer: Trond Glesaaen, Lidun Hareide, Morten Nyborg, Christopher Bull, Bente Solberg. TKH har i 2012 hatt 5 møter. Møtene og arbeidet i TKH har vært preget av prosessarbeid i forhold til utvikling. Utdanning TKH har hatt ansvar for kvalitetssikring og utvikling av kursstigen på hav. Følgende kurs og samlinger ble totalt arrangert: Totalt avholdte kurs på hav: 459 Introduksjonskurs (2739 deltakere) 415 Grunnkurs (2479 deltakere) 57 Teknikkurs (289 deltakere) 18 Aktivitetslederkurs (96 deltakere) NPF har arrangert: 5 Videregåendekurs (På grunn av vær må to av disse avsluttes i 2013) (20 deltakere) 1 Veilederkurs (11 deltakere) 2 Aktivitetsledersamlinger (28 deltakere) TKH har arbeidet med implementering av HMS og sikkerhetsforståelse i kursstigen, samt tilpasse kursstigen til Trenerløypa. Aktivitetsledersamlingene er videreført og videreutviklet for at TKH skal møte Trenerløypas krav til horisontal kompetanseutvikling. Dette har som mål å sikre at utdanningstilbudet til Aktivitets-, Tur- og Veiledere samsvarer med Våttkortstigens, til enhver tid gjeldende, standard. TKH fortsetter å holde trykk på samlinger og annen oppdatering (Padling.no, kursmateriell, etc.) for å nå målet om kvalitetssikring av kursstigen. Etter at NPFs konsulent på funksjonshemmede sluttet har aktiviteten gått ned på dette området. TKH har hatt bra trykk på ungdomsaktivitet, og vi merker oss at stadig flere klubber melder sin interesse for padling for barn/unge på hav. 13

14 Andre aktiviteter TKH har vært representert på arrangementer i European Paddlepass (EPP) og British Canoe Union (BCU) for å kalibrere kursstigen. Det er et ønske og et mål å ha et samarbeid på nivåer for å øke den generelle sikkerheten og kompetanseutveksling. TKH takker alle som har bidratt til en flott kajakksesong i 2012! Thomas Pindard 14

15 Teknisk Komite Polo Administrativt utgang 2012 Leder: Simon Jones fra Larvik Padleklubb. Medlem: Jonny haugen Klubb: Larvik Padleklubb Medlem: Elsa du Plessis: Klubb Puddefjord. Medlem: Peter Boros Klubb: Trondheim Padleklubb TKP har hatt 4 møter i 2012 Utdanning Tkp har videre utviklet vaatkort stigen innenfor polo grenen. Det be avholdt intro, grunn og teknikkurs. Rekruttering Tiltak rettet mot rekruttering for 2012: Deltagelse i Oslo Water Games med oppvisningskamper. Profilering av kajakk polo gjennom samt klubbsider. Opprettelse av grupper på sosiale media for eks. Face book Profilering av kajakk polo gjennom lokalaviser/tv. Faste treninger utendørs hos alle klubber i sommersesongen. Faste treninger i basseng hos flere klubber i vintersesongen. Tilbud om nybegynnerkurs hos flere av klubbene. Tiltak rettet mot rekruttering av ungdom/junior for 2012: Kajakkskoler på klubbnivå i enkelte klubber. Gjennomføring av padledager i Pudderfjord( Else) Padleuke i Trondheim(Peter) Toppidrett Landslag 2012 deltok i Europa Cup 3 Linkoping Sverige. Laget nådde 5. plass i turneringen og 12. plass totalt i Europa cup Resultater Det ble arrangert en rekke turneringer i Norge gjennom sesongen. Norges mesterskap i Larvik var en vellykket turnering med sol og padle sport midt i Larvik sentrum. Enkelte lag deltok i turneringer i Sverige og Danmark som fikk hevet presentasjoner. Norgesmestere ble i 2012; 1. Larvik Padleklubb A 2. Trondheim Padle Klubb 3. Larvik Padleklubb B 4. Strand Kajakk Klubb 5. Pudderfjord kajakk klubb Klubber med kajakkpolo aktivitet i 2012 Larvik Padleklubb, Halden Padleklub, Kristiansand Kajakklubb, Nesodden Padleklubb, OSI, Stavanger Kajakklubb, Lillehammer Kajakklubb, Strand Kajakklubb, Puddefjorden Kajakklubb, Sunnfjord Kajakklubb, Nord Hordland, Nidelva Padleklubb, Tromsø Kajakklubb og Svalbard Kajakkpoloklubb Generelt 15

16 Arbeidet fra 2011 ble videreført, spesielt med tanke på etablering av sporten videre. Vi ser nå at både Øst og vest er mer eller mindre etablert samt Trondheim, også med tanke på å rekruttere videre utover i respektiv region. Vattkort stigen polo er i bruk. Simon Jones Leder TKP 16

17 Landslag Senior Norges padleforbund hadde som vanlig en hektisk oppkjøring til sesongen Vi gjennomførte mange samlingsdøgn i forberedelse til sesongen. Høsten 2011 var vi 4 uker i Florida. Vi gjennomførte 3 uker høyde samling i Italia i januar Vi reise vi 6 uker til Florida i februar-mars og videre 3 uker i Portugal i april. Vi tilbrakte også 2 måneder på Årungen før OL i London. Videre følger en kort oppsummering av de viktigste internasjonale resultatene, alle medaljer er med uthevet skrift. OL Kvalifisering Poznan Polen mai 2012 Den siste OL kvalifiseringen var helt avgjørende for å klare å kvalifisere inn flere båter til London Konkurransen var merket av høye nerver og meget få båter fikk mulighet til å kapre de siste plassene på Europeisk kvote. Forholden i Poznan 17 mai var preget av høye bølger og mye vind. Med norske øyne gledet vi oss med store jubel rus da Mira Verås Larsen padlet inn til 2 plass i kvalifiseringen. Dette sikret Norge en ekstra kvote plass på dame siden. Mira holdt hodet kaldt og teknikken satt i de vanskelige forholdene. Stemningen var på topp i den norske leiren ved Mira`s fantastiske bragd. Finale resultater A K2 1000m Daniel Salbu og Jo Sondre Solhaug : nr 9 k2 500m Louise Leren Moen og Agnes Brun Lie : nr 6 k1 500m Mira Verås Larsen : nr 2 World cup 1 Poznan Polen mai Utøverne som padlet i Ol kvalifiseringen fikk også mulighet til å padle ny konkurranse gjennom årets første world cup. Det var kun Eirik Verås Larsen fra Norge som ble tilreisende til denne konkurransen. Vi hadde på forhånd lagt opp til litt andre distanser da som en mental forandring dagen etter at London kvalifiseringen var over. World cup 1 i Polen deltok det 67 nasjoner. Finale resultater A k m Mira Verås Larsen: nr 2 k m Louise Leren Moen og Agnes Brun Lie : nr 8 k m Eirik Verås Larsen: nr 2 k m Daniel Salbu: nr 8 k-2 500m Eirik Verås Larsen og Jo Sondre Solhaug: nr 5 k m Eirik Verås Larsen: nr 2 k m Jo Sondre Solhaug: nr 12 World cup 2 Duisburg tyskland mai 2012 Norge sendte en litt større tropp til den tradisjonsrike regattaen i Duisburg der flere av u23 deltagere deltok. Lars Hjemdal, Marius Halvorsen, Morten Minde, Lars Magne Ulvang, Andreas Bruserud og Eivind Vold. Ingen av distansene de padlet nådde helt opp til A finale. I tilegg deltok også OL klare Mira Verås Larsen. Finale Resultater A k m Eirik Verås Larsen : nr 3 17

18 k m Louise Leren Moen/Agnes Brun Lie nr 3 k m Daniel Salbu/Jo Sondre Solhaug nr 6 OL London 2012 Norge hadde fra 2011 kvalifisert inne 1x kvoteplass med Eirik Verås Larsen sin bronse fra Vm i Szeged Mira Kvalifiserte plass for Norge ved OL kvalifiseringen i Poznan på selveste 17 mai. Eirik Verås Larsen padlet inn GULL på k m og sikret Norge sin 14 Olympiske medalje i padling og Norges Gull nr 6 i padle historien. Eirik tok sin 4 OL medalje der han nå står med 2 x Gull, 1x sølv og 1x bronse. Vi gratulerer en fantastisk idrettsmann Finale Resultater A k m Eirik Verås Larsen: nr 1 k-1 500m Mira Verås Larsen: utslått i semi Hilsen Tom 18

19 Landslag Maraton Landslaget deltok på to internasjonale stevner i World Cup i København, Danmark 23-24/6 Norge stilte med følgende lag (plasseringer i parantes): K-1 junior herrer: Trygve Staupe,nr. 13 K-2 junior Damer: Ellen Nydalen Eide/Aurora Hoffmann nr. 5 K-1 senior herrer: Lars Hjemdal nr 4, Morten Minde nr. 6, Eivind Vold nr. 18 K-2 senior herrer: Karl Anders Sletsjøe/Joar Thele nr. 3, Morten Minde/Mattias Hamar nr. 6 Lagleder var Henrik Lemel. Utøvere som hadde gode internasjonale plasseringer på maraton i 2011, fikk dekket alle kostnader ifm WC, mens resten av laget var med for egen regning. VM i Roma 21-23/ På bakgrunn av WC i Danmark i juni og erfaringer fra tidligere maratonløp stilte Norge med følgende lag(plasseringer i parantes): K-1 Junior Herrer: Lars Magne Ullvang nr. 5 K-1 U-23herrer:Morten Minde nr. 4, K-1 U-23 Damer: Agnes Brun-Lie nr. 7 K-1 senior Herrer: Lars Hjemdal nr 20, Daniel Salbu (DNF), K-1 Senior Damer: Agnes Brun- Lie nr. 6 K-2 Junior Herrer: Lars Magne Ullvang/Marius Heir nr. 1 K-2 Senior Herrer: Morten Minde/Mattias Hamar nr. 16, Karl Anders Sletsjøe/Joar Thele nr. 17 Egenandel per utøver var satt til 2500 kr per utøver. Ledere var Henrik Lemel og Magnus Siverbrant. Henrik gav følgende rapport etter VM: I form av en extrem bana med mycket ström och lyft där våra paddlare näst intill fick sätta livet som insats bjöd årets Maraton VM på både överraskningar och utmaningar. Lars-Magne Ullvang och Marius Heir tillsammans visade att Norge igen har de bästa juniorerna i världen. Våra juniorer tog snabbat kontroll på k-2 loppet och visade på både uthållighet och taktiskt körande då de körde av två ungerska båtar och defilerade in i mål för att ta Guldet. Grattis! Lars-Magne tog även en respektabel 5.e plats på K1 loppet. I U23 klassen hade vi på herr sidan Morten Minde och Lars Hjelmdahl.. Lars var flera gånger initiativtagaren i den första grupp som flera gånger bestod av över 10 paddlare. På grund av pumpproblem och vatten i båten tvingades Lars att bryta. Morten hade samtidigt klättrat sig uppåt i fältet och lyckades trots en dålig start och en egen tro på att det var över, köra upp sig till en stark fjärde plats. Loppet innan hade Agnes fått en kanon start och visade snabbt att hon skulle vara en av de fyra i den ledande gruppen. Agnes var dock för ivrig i en vändning där hon tyvärr hamnade innanför en boj och tappade många placeringar, hon slutade sjua. Dagen därpå ställde Agnes även upp i seniorklassen där hon visade på hög kapacitet och slutade även där sjua.. På söndagen ställde vi upp med två norska senior K2.or, Joar Thele och Karl-Anders Sletsjöe, samt Morten Minde och Mathias Hamar. Det blev en tuff dag för bägge K2.orna, Joar och Karl-Anders körde på en sten och fick ett hål båten, något som gjorde loppet extra tungt att genomföra. Morten slet med en dålig hals och Mathias hade haft problem med sjukdom enda fram till VM. Bägge båtarna genomförde ändå loppet och fick med nyttig erfarenhet för framtiden. 19

20 Juniorlandslaget Samlinger: 2012 I 2012 ble det arrangert 2 breddesamliger og 1 landslagssamlinger (EM og Nordisk) i tillegg til påskesamlingen. Breddesamlingene ble lagt til Asker (skisamling) og Oslo (innetrening/padlemaskin). Breddesamlingene ble lagt til helger og samlingene hadde rundt 20 og 30 deltakere (pluss 2-3 foresatte/hjelpere). Landslag: 2012 En juniorutøver ble med seniorlandslaget til WC 2 (Duisburg) 5 jenter og 3 gutter ble tatt ut til EM i Pourtugal (juli). EM-laget trente sammen på sommersamlingen i forkant av stevnet. Medtrener under stevnet var Svein Egil Solvang. I tillegg var Lavrans Eikje med som frivillige og hjalp til der de så det var behov. Beste resultat ble 5.pl til Lars Magne Ullvang på K-1 500m. Totalt ble det 2 A-finaler og 3 B-finaler. 6 jenter og 8 gutter ble tatt ut til Nordisk i Finland (august). Landslaget trente sammen på på sommersamlingen. Samt at flere av utøverne arrangerte egne samlinger der de fikk trent rundt om i klubbene. Medtrener under Nordisk var Svein Egil Solvang. I tillegg tok juniorene (Lars Magne Ullvang, Tysvær og Marius Heir, Strand) gull i VMmaraton under ledelse av Henrik Lemel. Egenandeler: 2012 Egenandelen for breddesamlingene har vært å komme seg til samling Egenandelen for EM har vært kr 4500,- Egenandel for Nordisk har vært kr 2500,- Egenandelen for å beholde landslagstøy ble satt til kr 1000,- Disse egenandelene har blitt sendt til klubbene. Økonomi: 2012 Økonomien har vært forutsigbar og har holdt til å dekke det som er nevnt i denne evalueringen/oppsummeringen. De økonomiske rammene har vært mindre enn tidligere, men det dette ble signalisert før sesongen startet. Arbeidsmengde: 2012 Sesongen 2012 har jeg stilt på 4 av 5 Norgescup stevnen og alle stevnene og samlingene. Totalt har jeg hatt 40 døgn i NPF sin regi, samt en god del timer i administrasjon fordelt ut over hele kalenderåret. I tillegg ble det leid inn hjelp ca 10 døgn, samt mange som hjalp til med dugnad. Kjell Konradsen (Juniorlandslagssjef, Norges Padleforbund) 20

REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING

REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING REFERAT NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING Sted: Norges Idrettshøgskole Dato Lørdag 22. mars 2003 Tid: kl 0900 Sak 01/01 Åpning President Geir Kvillum ønsket deltakerne velkomne. Videre presenterte det

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008

Årsberetning NPF 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008 NORGES PADLEFORBUND 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS SAMMENDRAG 2008...3 2. ADMINISTRASJONENS BERETNING...5 3. STYRETS ÅRSBERETNING (ihht. handlingsplan)...7 4. ØKONOMISK RAPPORT...9 5. TEKNISKE KOMITEERS

Detaljer

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET

1 NORGES PADLEFORBUNDS VISJON OG VIRKSOMHET Oktober 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Norges Padleforbunds visjon og virksomhet... 3 2 Organisasjon og oppgavefordeling... 4 2.1 Organisasjon... 4 2.2 Oppgavefordeling... 4 3 Prioriterte mål... 6 3.1 Bidra

Detaljer

Prosjekt Vinnere til Vanns

Prosjekt Vinnere til Vanns Prosjekt Vinnere til Vanns Bakgrunnen for prosjektet: Etablert Feb 2007 Øke oppfølgingskapasitet overfor de aktive Stabil trenerkompetanse ungdoms-, juniorog utfordrerpadlere som ønsker å satse Samle krefter

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

Årsmøte i. Kongsberg Padleklubb. Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg

Årsmøte i. Kongsberg Padleklubb. Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg Årsmøte i Kongsberg Padleklubb 2016 Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg Velkommen til Årsmøte Dette dokumentet inneholder nødvendige papirer til årsmøte 2016. Medlemmene bes lese

Detaljer

Årsmelding for Tysvær kano og kajakk klubb 2010

Årsmelding for Tysvær kano og kajakk klubb 2010 Årsmelding for Tysvær kano og kajakk klubb 2010 Styret har bestått av: Harald Askeland - leder Solbjørg Vedø - nestleder Bjørn Sigve Heimvik - kasserer Magnar Bergjord sekretær Grete Lønning styre medlem

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2007-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE

LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008. NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE LANDSLAGS-STRUKTUR 2005-2008 NSF s LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE Innledning Som kjent har Norges svømmeforbund (NSF) overtatt ansvaret for elitesvømmingen. Bredden er allerede integrert, og all svømming

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

Innhold. Vedlegg: Regnskap 01.01.02 31.12.02 Revisjonsbretning 2002 Kontrollkomiteens beretning

Innhold. Vedlegg: Regnskap 01.01.02 31.12.02 Revisjonsbretning 2002 Kontrollkomiteens beretning 1 Innhold Styrets Årsberetning sammendrag 1. Administrasjonens beretning 2. Styrets Årsberetning 3.1 Rekrutterting/nye klubber 3.2 Toppidrett 3.3 Inntektsbringende tiltak 3.4 Kompetanseoppbygging 3.5 Andre

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006

1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 1. STYRETS SAMMENDRAG 2006 Styret NPF Fung. president Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein Bruserud Njørd Ro og Kajakklubb Jan Bache-Wiig Bærum

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Revisor Terje Jemterud Jonas Pettersen Sæming Eggen Ann-Kristin Utengen Øivind

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

Årsmelding for Tysvær kano og kajakk klubb 2010

Årsmelding for Tysvær kano og kajakk klubb 2010 Årsmelding for Tysvær kano og kajakk klubb 2010 Styret har bestått av: Harald Askeland - leder Solbjørg Vedø - nestleder Bjørn Sigve Heimvik - kasserer Magnar Bergjord sekretær Terje Hetland styremedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Lørdag 12. mai 2007. Norges cup 1. Kl. 08.30 Løp 1 Senior, herrer K-1 1000m 1. forsøk

Lørdag 12. mai 2007. Norges cup 1. Kl. 08.30 Løp 1 Senior, herrer K-1 1000m 1. forsøk Lørdag 12. mai 2007. Norges cup 1 Kl. 08.30 Løp 1 Senior, herrer K-1 1000m 1. forsøk Nr. 1 Alexander Wefald Bærum 3:50.36 Nr. 2 Eirik Verås Larsen Flekkefjord 3:54.32 Nr. 3 Øyvind Sølberg jr. Laksevåg

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013. Saker til behandling: Sak 13/27: Godkjenning av saksliste og innkalling PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/2013 Tid: 21. august kl. 17.00 Sted: Ullevål stadion, rom rom 2011 og skype Innkalt: Forbundsstyret, vararepresentanter til styret og generalsekretær Tilstede: Kjell Lillestøl,

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap og landskamper 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European Winter Throwing Cup, Arad/ROU 12-13.

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Informasjon om TKE og NPF. Hva er det? Medlemsskap Padletinget Teknisk Komité Elv (TKE)

Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Informasjon om TKE og NPF. Hva er det? Medlemsskap Padletinget Teknisk Komité Elv (TKE) Informasjon fra Norges Padleforbund: Agenda 2009 Teknisk Komite Elv (TKE) i Norges Padleforbund (NPF) har et ønske om å være mer synlige og ha sterkere kontakt med padlemiljøene. Samtidig er det i ferd

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12

PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 PROTOKOLL STYREMØTE I NTN seksjonen NR. 02 2010-12 STED: Ålesund DATO/ÅR: 31. oktober 2010. DELTAKERE: Styreleder Per Chr. Garnæs Nestleder Line Guldbrandsen Styremedlem Søren Engelschiøn Meldt frafall

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/12 Mandag 23. august 2012 Kl. 14.00 på Ullevål stadion. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 6-7. juni 2015 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Meget viktig: Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Nordås Karateklubb. Tenk på dine hender og føtter som sverd. fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do

Nordås Karateklubb. Tenk på dine hender og føtter som sverd. fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do Nyhetsbrev Mars 2011 Tenk på dine hender og føtter som sverd fra Niju Kun Gichin Funakoshis 20 gyldne regler for karate-do Viktige hendelser denne måned: 11.-12. mars Svartbeltesamling, Bergen 19. mars

Detaljer

Landslagene 2005-2006

Landslagene 2005-2006 Landslagene 2005-2006 Landslagsgruppene 2005-2006 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Sportssjef:

Detaljer

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager)

I tillegg møter LA9NGA Jon Sletvold i styret som representant for Norsk Radio Relæ Liga. (RPO manager) Årsmelding Radioorientering Norge 2014 Styret Styret har i inneværende periode bestått av: Leder LA6XI Knut Heimdal Sekretær LA6KCA Svein Olsen Kasserer LA0HO Thomas Kaiser Varamedlem LA5OM Steinar Moen

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 8-9. juni 2013 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Meget viktig: Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 2/2015, 17. mars 2015 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Inger Méd (IM), Judith Molka-Danielsen (JMD), Paal Bergh (PB), Anne Ræder (AR), Mariusz Piasecki

Detaljer

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008

Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. , SAKSLISTE: Sak Sak Vedtak Ansvar/ Oppfølging Godkjenning av protokoll 5/2008 Protokoll etter Styremøte 1/2009 den 25/01.09 kl.10:00-14:00. Deltakere Judith Molka-Danielsen (JMD), Junjie Cao (JC), Ragnhild Skålid (RS), Hege O`Wiidt (HW), Mariusz Piasecki (MP) Forfall Bjørn Faye

Detaljer

Årsberetning Stovner Frisbeeklubb

Årsberetning Stovner Frisbeeklubb Årsberetning Stovner Frisbeeklubb 2012 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Valgkomité: Revisor: Revisor: Espen Møkkelgjerd Ragne E Huseby Frank

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF

REFERAT FRA STYREMØTE I NCF Dato: 08.03.2015 kl. 11.00 16.00 Sted: Innkalt av: Referent: Tilstede: Ullevål Morten Søgård (President), Stål Talsnes, Dagfinn Loen, Thomas Løvold Per Vestli NIF på sak nr. 2 Fravær: Henriette Løvar Kim

Detaljer

INVITASJON. til NORGESCUP II

INVITASJON. til NORGESCUP II INVITASJON til NORGESCUP II 9-10. juni 2012 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Oslo Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Norgescupstevne II på Årungen Padle- og Rostadion helgen 9. og 10. juni

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Uttakskriterier sesongen 2004/2005 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger etterfølgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2004/2005.

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016

Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016. NSFs Strategiplan 2008-2012. Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 NSFs Strategiplan 2008-2012 Telemarkskomiteens Handlingsplan 2014-2016 1 SKIIDRETTEN OG SAMFUNNET VISJON Mange, gode og glade skiløpere VERDIER Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Glede, fellesskap,

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

- GS informerte kort fra adm. info. fra administrasjonen

- GS informerte kort fra adm. info. fra administrasjonen REFERAT FRA STYREMØTE SM5/ 12-14 Onsdag 13. mars 2013 kl.17.30 på Maridalsveien 127 President Visepresident Varamedlem Erik Hansen Jon Erik Eriksen Tove Johannessen Marianne Talberg Jaswinder Pal Singh

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013

Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Til styret i stupklubber, ledere og trenere Svømmetinget 2013 Kjære stupeklubber, trenere og ledere Stuputvalget vil takke for fornyet tillit på årets Svømmeting. Vi er meget fornøyd med at Anna Maja går

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES

SPORTSPLAN FOR MOUNTED GAMES Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Formål... 2 Sportslige mål 2015... 2 Organisatoriske mål... 2 Normer for satsningsgruppe... 3 Kriterier for uttak til landslag og individuelt EM... 3 Forbundskaptein

Detaljer

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Eliteutvalget har definert uttakskriterier for uttak landslag og uttak til E-cup, EM og VM og andre mesterskap for utøvere tilknyttet Norges Triathlonforbund. Vi

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva

ONSDAGSPADDLING. Tur for alle på Nidelva ONSDAGSPADDLING Hver onsdag møtes begynnere og mer erfarne padlere fra TKK og NTNUI på Skansen for å padle på den snille Nidelva. Grad 2. Fra Nedre Leirfoss og til nedenfor Sluppen bru: Tre snille stryk

Detaljer

Årsrapport 2012 Kongsberg Padleklubb.

Årsrapport 2012 Kongsberg Padleklubb. Årsrapport 2012 Kongsberg Padleklubb. Utvikling av medlemsmassen Kongsberg padleklubb hadde i 2012 90 medlemmer, samme som i 2011. Medlemmene fordeler seg med 54 på elv og 36 på flattvann. Klubbtrening

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015

Uttakskriterier 2015. BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon og deltakelse i internasjonale ritt 30.01.2015 Uttakskriterier 2015 Uttakskriterier 2015 BMX-landslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Nøtterøy Rundt Lang(32km)

Nøtterøy Rundt Lang(32km) Nøtterøy Rundt Lang(32km) Hav, Herrer Start nr Navn Klubb Sluttid Tenvik Årøysund 1 19 Oddbjørn Guttormsen Arendal KK 03:14:19 01:13:52 01:58:08 2 168 Andrzej Kamecki 03:17:14 01:14:27 3 24 Helge Bergmann

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen Protokoll Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Rune Gerhardsen Visepresident Torbjørn Digernes Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Nr. 1-3 til A-finale (løp 28). Nr. 4-7 +8. Beste tid til Semi (løp 17) Nr. 8-9 til B-finale (løp 27)

Nr. 1-3 til A-finale (løp 28). Nr. 4-7 +8. Beste tid til Semi (løp 17) Nr. 8-9 til B-finale (løp 27) Løp 01 Kl 08:00 Senior, herrer K1 1000m 1 Forsøk 1 4 Lars Magne Ullvang Tysvær 3:3269 2 6 Eivind Vold Oslo 3:3270 3 5 Mathias Hamar Strand 3:3469 4 7 Morten Minde Strand 3:4318 5 8 Per Chr Wessel Oslo

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate

Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Norges Kampsportforbunds Toppidrettspolitiske handlingsplan for karate Innhold Innledning... 2 Visjon... 3 Misjon... 3 Verdier... 3 Målsetting... 3 Struktur og kompetanse... 4 Kravene for å opprettholde

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Bredde vs Topp Brettseiling er i sterk fremgang, derfor vil vi satse på brett. Tomannsjolle med 29er, har god fremgang og rekruttering, og er den naturlige

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Sportsplan sprang unge ryttere 2015

Sportsplan sprang unge ryttere 2015 SPORTSPLAN SPRANG UNGE RYTTERE 2015 Innholdsfortegnelse SPORTSPLAN SPRANG unge ryttere 2015... 1 Formål... 3 Normer for landslagene... 3 Ryttere i utlandet... 3 Sportslig vurdering... 4 Uttak internasjonale

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen

Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00. Quality Airport Hotel Gardermoen Referat møte i GU-BMX Fredag 6. februar 2015 kl. 16:00 Quality Airport Hotel Gardermoen Saksliste: 1. Godkjenning av møtereferat fra sist møte Møtereferatet er godkjent. 2. Gjennomgang av Klubbledermøtet

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Strand Kajakk-Klubb. Asker Skiklubb - Kajakkgruppen

Strand Kajakk-Klubb. Asker Skiklubb - Kajakkgruppen Strand Kajakk-Klubb og Asker Skiklubb - Kajakkgruppen INVITERER til NORGESCUP #2 / NORDISK REGATTA 13-14. juni 2008 Årungen Padle- og Rostadion, Ås Strand Kajakk-klubb og Asker Skiklubb Kajakkgruppen har

Detaljer

Uttakskriterier 2016

Uttakskriterier 2016 Uttakskriterier 2016 Terrenglandslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon Landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter 12. desember 2015 Terrenglandslaget og kriterier for landslagsrepresentasjon Terrenglandslaget

Detaljer