RAPPORT FRA DEN 8. NASJONALSESJONEN I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE BERGEN SEPTEMBER 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA DEN 8. NASJONALSESJONEN I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE BERGEN 15.- 17. SEPTEMBER 2010"

Transkript

1 RAPPORT FRA DEN 8. NASJONALSESJONEN I EUROPEISK UNGDOMSPARLAMENT NORGE BERGEN SEPTEMBER 2010

2 INNLEDNING... 3 MÅLSETNINGER... 3 REGIONAL REPRESENTASJON... 4 FORBEREDELSER OG PLANLEGGING... 4 KOMITÉTEMA... 4 LOKALER... 5 GJENNOMFØRING AV PROGRAMMET... 5 ALUMNI TRAINING... 5 TEAMBUILDING... 5 KOMITÉARBEID... 5 PLENUMSDEBATTEN GENERAL ASSEMBLY (GA)... 6 SOSIALT... 6 LÆRERPROGRAMMET... 6 SESJONSAVIS... 7 AVSLUTNINGSSEREMONI... 7 JURYENS KJENNELSE

3 INNLEDNING Denne rapporten er en redegjørelse av den åttende nasjonale sesjonen i Europeisk ungdomsparlament (EYP) Norge. Rapporten tar for seg planleggingsfasen, gjennomføringen og resultatene av sesjonen. Under sesjonen deltok det 24 norske videregående skoler, samt én tysk gjestedelegasjon fra Stadtgymnasium Detmold. Disse var invitert som en del av en samarbeidsavtale mellom EYP Tyskland og EYP Norge om utveksling av skoledelegasjoner. I tillegg til skolene hadde vi 13 norske ungdomsledere, samt 18 ungdomsledere fra våre europeiske søsterorganisasjoner. Disse kom fra Finland, Irland, Italia, Nederland, Polen, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. Totalt samlet vi 167 personer til den tre dager lange samlingen. Internasjonal deltakelse styrker ikke bare det faglige nivået på konferansen, men sikrer også at språkdisiplinen med engelsk som arbeidsspråk opprettholdes. EYP er et politisk uavhengig læringsprogram rettet mot elever i den videregående skolen. Den overordnede målsetningen er å forbedre elevenes forståelse av, og interesse for internasjonale og europeiske problemstillinger. Gjennom diskusjon og dialog setter man demokrati- og kulturforståelse i fokus. Tilbakemeldinger fra lærere og elever viser at EYP fungerer som et unikt supplement til den daglige klasseromsundervisningen. Resultatet er økt forståelse og et bredere perspektiv på verdenssamfunnet, samtidig som de fleste har et stort læringsutbytte. Dette gir organisasjonen og selve sesjonen stor egenverdi. MÅLSETNINGER Hovedformålet med nasjonalsesjonen er at den, i tillegg til å fungere som uttakssesjon for de internasjonale sesjonene, skal ha egenverdi for alle elevene. Derfor nedtones konkurranseelementet, med økt fokus på sosialt og faglig utbytte. Vi ønsker at elevene skal opparbeide seg bedre kunnskaper om europeiske og internasjonale problemstillinger, slik at de får en økt forståelse for samarbeid, fredsprosesser og samhandling mellom ungdom i Europa. Nasjonalsesjonen er slik vi ser det en viktig arena for diskusjoner rundt Europa og internasjonal politikk, uten at man havner i den klassiske debatten for eller mot norsk EU-medlemskap. Erfaringene våre tilsier at programmet under konferansen virker faglig stimulerende for både elever og lærere. Dette fører igjen til økt lærelyst og engasjement som de tar med seg tilbake til skolehverdagen. Alumniforeningen i EYP Norge (EYPNAA) har som organisasjon en målsetning om å utvikle seg som organisasjon. Herunder økt medlemsaktivitet med flere aktiviteter og arrangementer over hele landet. Nasjonalsesjonen er i så måte en viktig rekrutteringsarena, samtidig som den opprettholder mye av engasjementet i organisasjonen. Nasjonalsesjonen bidrar også til å heve kompetansenivået, prestasjonene og det faglige nivået til alumniforeningens medlemmer. Dette gjør det igjen lettere å påta seg nye utfordringer og oppgaver både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom medlemskap i EYPNAA får medlemmene våre et godt innblikk i organisasjonsarbeid, samtidig som man fungerer som en døråpner for norske skoleungdom til Europa. 3

4 REGIONAL REPRESENTASJON Også i år gjennomførte vi et helnasjonalt uttak, der alle skoler i landet med studiespesialisering eller IB-linje fikk i januar 2010 invitasjon til å søke om deltakelse. Vi mottok 29 søknader. Basert på skolens søknader og en prioritering av nye skoler, ble følgende skoler invitert til sesjonen: Akershus fylke: Nesbru vgs. Buskerud fylke: Drammen vgs., Eiker vgs. og Kongsberg vgs. Finnmark fylke: Kirkenes vgs., Hordaland fylke: Knarvik vgs., Olsvikåsen vgs., Voss Gymnas og Øystese Gymnas Nord Trøndelag: Levanger vgs., Ole Vig vgs., og Steinkjer vgs. Nordland fylke: Narvik vgs. Oppland fylke: Lillehammer vgs. Oslo: Oslo Katedralskole Rogaland: Sandnes vgs. og Stavanger Katedralskole Sogn og Fjordane: Firda vgs. og Sogndal vgs. Sør Trøndelag: Melhus vgs., Røros vgs. og Trondheim Katedralskole Vest Agder fylke: Kristiansand Katedralskole Gimle og Mandal vgs. Hver enkelt skole var selv ansvarlig for å velge ut fire elever og en medfølgende lærer. FORBEREDELSER OG PLANLEGGING Forberedelsene til sesjonen startet i oktober EYPNAA-styret hadde hovedansvaret for prosessen, men man var assistert både av medlemmer og Nasjonalkomiteen for EYP Norge. Her fikk man innspill på prosjektutforming, innspill til konkrete programposter, og faglig kontroll av de akademiske aspektene ved arrangementet. Etter å ha vurdert flere alternativer kom man frem til at Bergen var et egnet sted for gjennomføring. Her hadde man tilgang på gode overnattingsfasiliteter hos Montana Vandrehjem, samt egnede lokaler på VilVite-senteret for General Assembly (GA). Hjelpen man ble forespeilt fra Olsvikåsen videregående skoler på utlån av rom til komitéarbeid, samt matservering og kopiering var også en avgjørende faktor. I februar avholdt vi møter med de ulike aktørene i Bergen. Skoledelegasjonene ble informert om deltagelse i slutten av februar, og ble senere oppfulgt regelmessig ved hjelp av telefon, e-post og informasjon på hjemmesiden vår. I sum sikret dette skolene fem måneder til å organisere deltakelsen, samtidig som vi hadde god kontroll på oppfølgingen. KOMITÉTEMA Det er en målsetning at alle komitétemaer skal være knyttet til målene i lærerplanen for samfunnskunnskap, samfunnsøkonomi, historie, politikk og menneskerettigheter og til dels språk og realfag. For å sikre dette samlet EYPNAA ulike komitétemaer som tidligere har vært diskutert på internasjonale sesjoner, før lærerne i Nasjonalkomiteen kontrollerte dekningsgraden og valgte ut de endelige temaene. For å hjelpe skolene i forberedelsesfasen utarbeidet EYPNAA et informasjonshefte med en kort introduksjon 4

5 og linker til de ulike temaene. Dette ble lagt distribuert til skolene cirka fire uker før sesjonen. LOKALER Teambuilding og overnatting fant sted på Montana Vandrehjem. Vi benyttet også Montana til Norwegian Village og Mock debate. Vi var svært fornøyd med lokalene til årets komitéarbeid. Her benyttet vi oss av Olsvikåsen videregående skole, hvor vi i tillegg til moderne klasserom også hadde tilgang på svært godt kantinetilbud. Årets Plenumsdebatt (General Assembly) ble avholdt på VilVite-senteret. Ordfører i Bergen, Gunnar Bakke var årets åpningstaler. GJENNOMFØRING AV PROGRAMMET ALUMNI TRAINING Tirsdag ettermiddag og onsdag morgen ble brukt til å forberede ungdomslederne til de kommende dagene. Det ble først kjørt en felles økt med teambuilding for alle. Deretter gikk man over i de teamene man skulle jobbe i under sesjonen for å få en mer målrettet oppkjøring knyttet til de spesifikke rollene og oppgavene. Styret i EYPNAA er av den oppfatningen av at en dag med mental, teoretisk og praktisk forberedelse av ungdomslederne er med på å heve kompetansenivået, trygghetsfølelsen og dermed prestasjonene. TEAMBUILDING Tidlig onsdags ettermiddag ankom skoledelegasjonene Montana Vandrehjem. Vi åpnet konferansen med en lett lunsj, før vi gikk utendørs for en felles teambuilding. Etter denne fortsatte lærerne med en egen teambuilding, mens delegatene ble fordelt på sine respektive komiteer. Hver komité besto av 13 elever, og ble ledet av en til to erfarne komitéledere. Nytt av året er en ordning der to og to elever fra hver skole er i samme komité, med unntak av den tyske som hadde én delegat per komité. Man hadde derfor 7 skoler representert i hver komité. Teambuilding er en viktig prosess som bidrar til at delegatene blir bedre kjent med hverandre, føler trygghet i gruppen, og videre at de blir bedre kjent med EYP som læringskonsept. De erfarne komitélederne bruker et vidt spekter av leker og oppgaver for å endre elevene fra enkeltindivider til én dynamisk gruppe. En vellykket teambuilding legger grunnlaget for det videre komitéarbeidet. KOMITÉARBEID Komitéarbeidet er selve kjernen i EYP. Det er her delegatene erfarer hvordan diskusjoner om politiske problemstillinger kan arte seg. De lærer betydningen av konsensus, og videre hvordan man som gruppe må jobbe sammen for å skape en konsensusbasert resolusjon. Dette krever ikke bare at delegate selv er faglig forberedt, men også at de evner å fremstille logiske argumenter, lytte til de andre medlemmene og til slutt enes om det de mener er den peste løsningen. Hvordan komitéarbeidet gjennomføres avhenger av den enkelte komitéleder. Likevel er 5

6 det vanlig å begynne med en idémyldring der alle ideer skrives ned. Deretter grupperer man forslagene som er kommet frem før diskusjonene starter. Etter en dag med komitéarbeid formuleres delegatenes synspunkter på problemstillingen i tråd med parlamentariske standarder for resolusjonsskriving. Selve resolusjonen består av to deler en introduksjonsdel der man redegjør for bakgrunnen for problemstillingen og hvilke fakta man legger til grunn. Del nummer to, den operative delen, inneholder komiteens forslag til løsning. Hver enkelt resolusjon er et resultat av elevenes egne meningsytringer. Det er svært givende å se hvordan elevene jobber seg gjennom problemstillingen, og videre den utviklingen de har både som enkeltindivider og gruppe. Dette er en viktig drivkraft for oss som årlig legger ned flere hundre timer i frivillig innsats for både planlegging og gjennomføring av arrangementet. Vi ser elever som legger ned en stor innsats, samtidig som de får kunnskap til nye arbeidsmåter og økt kunnskap om europeiske og internasjonale problemstillinger. PLENUMSDEBATTEN GENERAL ASSEMBLY (GA) Etter at delegatene i komitéarbeid har arbeidet med et spesifikt tema, skal de under General Assembly presentere sin problemstilling for de andre komiteene, diskutere denne gjennom taler og en åpen debatt, før de til slutt voterer for eller mot resolusjonen. Mens diskusjonene rundt eget tema krever dybdekunnskaper om dette, er man i General Assembly avhengig av en generell kjennskap til samtlige temaer for å kunne bidra til en konstruktiv og saklig debatt. General Assembly er den formelle delen av konferansen, der både kleskoden, språket og prosedyrene følger standarden til Europaparlamentet. Dette skaper en formell, men energisk atmosfære, som igjen hever det faglige nivået. SOSIALT En EYP-sesjon er ikke bare hardt arbeid og formelle prosedyrer. Det sosiale er også et viktig aspekt når man samler en så stor mengde ungdommer. De siste årene har vi gjennomført Norwegian Village, en programpost som åpner for at skoledelegasjonene kan presentere sitt hjemsted i form av klesdrakter, mat, presentasjoner og lignende. Også i år la skolene mye prestisje i å presentere sin region. Dersom man tar mengden bunader, mat, bilder og lignende som et mål på et vellykket arrangement, kan man trygt si at Norwegian Village er en positiv tilførsel til programmet vårt. Etter komitéarbeid og middag torsdag kveld gjennomførte vi Mock debate på Montana Vandrehjem. Mock debate er ment som en morsom introduksjon til det mer formelle General Assembly. Hensikten med denne programposten er å demonstrere hvordan de formelle debattprosedyrene fungerer, samtidig som man gir tips og hint om hva man bør unngå under General Assembly. LÆRERPROGRAMMET De 25 deltakende lærerne fikk tilbud om å delta på et skreddersydd lærerprogram. Onsdags ettermiddag gjennomførte de en egen teambuilding, før de deltok på Norwegian Village om kvelden. Torsdag morgen var lærerne på to foredrag på Rafto-senteret. Etter lunsj hos Studentsamskipnaden i Bergen var de fleste lærerne på Permanenten Vestlandske 6

7 Kunstindustrimuseum. SESJONSAVIS Årets presseteam besto av syv journalister og to redaktører. Dette teamet var satt sammen av både erfarne og uerfarne ungdomsledere, noe som ga god bredde og stort utbytte for alle involverte. På tre dager produserte teamet tre aviser med totalt 48 sider. Kvaliteten på alle eksemplarene ligger langt over normen for aviser i sammenlignbare land, med artikler fra teambuilding, komitéarbeid, de ulike komiteene, om EYP Norge, en rekke bilder og mye mer. AVSLUTNINGSSEREMONI Fredags ettermiddag ble General Assembly og sesjonen som helhet avsluttet med en høytidlig avslutningsseremoni. Det ble holdt tale av sesjonspresidenten, leder av EYPNAA på vegne av EYP Norge, sesjonens prosjektleder, leder av juryens og sesjonsavisens redaktører. Alle deltakerne fikk med seg et diplom og tre utgaver av sesjonsavisen som et minne om deres deltakelse. JURYENS KJENNELSE Basert på faglige kriterier valgte juryen følgende skoler til å representere EYP Norge ved de to neste internasjonale sesjonene: Den 65. Internasjonale EYP Sesjonen fra oktober 2010 i Lviv, Ukraina: Drammen videregående skole og Stavanger Katedralskole. Den 66. Internasjonale EYP Sesjonen fra april 2011 i Athen, Hellas: Røros videregående skole og Voss Gymnas. I tillegg til disse valgte juryen å invitere Kristiansand Katedralskole Gimle til å representere Norge under EYP Tysklands EYP-forum i Heidelberg fra 30. mars- 3. april Alle deltakerskolene vil motta skriftlig evaluering fra juryen. De blir også orientert om andre sesjoner der det er ønske om norsk deltakelse. 7

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

«Det tenner en gnist»

«Det tenner en gnist» rapport nr 2/15 «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet Marianne Dæhlen & Ingunn Marie Eriksen «Det tenner en gnist» Evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet MARIANNE DÆHLEN

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer