Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011:"

Transkript

1 Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011: Verden omkring oss i førjulstida 2011 Fylkesordfører! Jeg har lyst til å starte min tale til fylkestinget med et sitat: Jeg tør ikke tenke på det som er om 10 år. Jeg kan ikke forestille meg hus, barn og ei god framtid. Jeg tilhører en generasjon som ikke lenger har noen framtid og drømmer. Sitatet er fra ei jente som heter Elena, som er 23 år fra Spania. Et land nært oss hvor ungdomsledigheten nå er 42 % Det dystre bildet som tegner seg hos våre naboland i Europa, er en økende svikt i tilliten til både økonomi og myndigheter. Tillit blant folk er helt nødvendig for at et samfunn skal fungere. Tillit bygges opp over tid. Å vinne tilbake tapt tillit, er krevende og tar lang tid. Dette er en erfaring som flere av eurolandene nå gjør seg. Og mistilliten har selvsagt en grunn. En rekke industriland har lånt alt for mye over mange år. I Europa var 44,5 millioner uten jobb i juli Med flere tegn til at den økonomiske veksten stanser helt opp i den vestlige verden, vil vi for første gang i utviklingen oppleve at en generasjon vil ha trangere kår enn sine foreldre. Den gjennomsnittelige ledigheten blant ungdom i alderen år er om lag 21%. Både i Spania og Hellas er ledigheten godt over 40%. Jo lengre dette varer, jo vanskeligere blir det å snu utviklingen. Europa har ikke råd til at dette skjer det vil bli et feilgrep av historiske dimensjoner. Nettopp fordi unge menneskers muligheter, håp, drømmer og framtid er avgjørende for vår felles framtid - også utenfor euroområdet. Det er derfor nødvendig med et bredt og målrettet internasjonalt samarbeid for å ta tak i dette. OECD sier det er slik i sin Employment Outlook 2011:

2 Investering i ungdom for å gi dem en bedre start i arbeidslivet må være et hovedmål for politikken. I motsatt fall er det en stor risiko for en vedvarende vekst i en kjernegruppe av ungdom som blir akterutseilt og som har små utsikter for arbeid og inntekt. Sett i lys av aldringen i befolkningen har ikke OECD-landene råd til de enorme økonomiske og sosiale omkostninger dette vil medføre. Europas økonomi er alvorlig syk, mens Norge så langt ikke har hatt mer enn en mild forkjølelse. For de aller fleste her i Trøndelag er førjulstiden 2011 en periode hvor gode nyheter er stablet oppå hverandre: Aktiviteten i økonomien er høy og arbeidsledigheten er lav. Her i Nord-Trøndelag har vi i år hatt størst fall i arbeidsledigheten av samtlige fylker i landet. Mye av det skyldes stor aktivitet innen industri og bygg- og anleggssektoren, som igjen fører til større behov for varer og tjenester innen mange ulike næringer. Kværner Verdal, som vi fortsatt holder på å venne oss til ikke å kalle Aker, har som kjent undertegnet flere store kontrakter det siste året. Kværner har hatt behov for oppbemanning som igjen har gitt gode ringvirkninger for næringslivet på Innherred. I tillegg gir offentlige byggeprosjekter spesielt på skole stor aktivitet i bransjen. Både i kommunene og våre byggeprosjekter i fylkeskommunen. Oppvekstprogrammet Tiltakene som et samlet EU nå viser til for å beholde livskraften i de europeiske samfunnene er nesten identiske med de målsettinger som arbeidet med Oppvekstkommisjonen her hjemme utpekte for ett års tid siden. I Kina har ordet krise, samme betydning som ordet mulighet! Et Europa som finner veien ut av mørket, vil være et sultent Europa. Det betyr at vi her hjemme må sette stor innsats inn på holde vår konkurransekraft oppe! Når Europa engang kommer ut av sin dype bølgedal, vil det skje med kraftige fraspark.

3 Krisa i våre naboland og i vesten for øvrig viser med all styrke at folket representerer den største kapitalen. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å holde fast fokus på oppvekst, kunnskap og kompetanse her i Nord-Trøndelag, slik Oppvekstprogrammet legger opp til. I ettertid kan man kanskje si at Oppvekstprogrammet ble etablert i grevens tid. Utviklingen i Europa og verden for øvrig har bare gjort denne satsingen enda viktigere enn da det forrige fylkestinget vedtok den. Nå handler det om å komme i arbeid. Regjering i beredskap Fylkesordfører! Det er vanskelig å si noe om hva som vil skje fremover. Regjering og Storting har høy beredskap og følger situasjonen nøye sammen med Norges Bank og Finanstilsynet. Erfaringer fra den internasjonale finanskrisen i 2008 viste at regjeringa er i stand til å handle raskt hvis situasjonen skulle kreve det. Og i høst har vi hørt fra både statsministeren og hedemarkingen, at det er bare i ekstraordinære situasjoner, med risiko for større kriser i banksystemet, at myndighetene vil vurdere ekstraordinære tiltak overfor finanssektoren for å unngå alvorlige konsekvenser for realøkonomien. Hva slags tiltak som kan bli aktuelle, vil avhenge av den konkrete situasjonen. Men her vet vi at finansministeren vil bygge på erfaringer fra tidligere kriser (bankkrisen i og finanskrisen i 2008). Norge har muskler å bruke fordi vi har husholdt godt. Skulle det komme til at regjeringen iverksetter tiltak, vil Nord-Trøndelag fylkeskommune følge opp fordi vi også har god kontroll på økonomien. Mye av den høye aktiviteten i bygg og anlegg som jeg har nevnt, er resultat av den holdning og de tiltak som ble iverksatt i 2009 som følge av finanskrisa. I fra Nord-Trøndelag er vi klare til å snu oss raskt om situasjonen tilsier det. Beredskap for nordtrøndersk eksportindustri I usikre tider må vi her i Nord-Trøndelag ta vare på det som har gitt oss de gode resultatene.

4 Norske Skogs fabrikk på Skogn er avgjørende for hele skognæringa i Trøndelag. Fylkesrådet følger utviklinga på Fiborgtangen tett og møter en lokal fabrikkledelse som er mer utadvendt og samarbeidsinnstilt enn på mange, mange år. Papirmarkedet er labert og ingen av fabrikkene i Norge tjener penger. Det er viktig at vi har muskler til å kunne bistå industrien i omstillingsprosesser. Vi opplever at utskillelsen av fabrikken på Skogn til eget aksjeselskap og tett dialog med øvrige aktører i skognæringa, representerer en filosofi som går tilbake til røttene for Norske Skog. Da gikk skogeierne sammen og utviklet framtidas treforedlingsindustri og lokomotivet for ei hel næringskjede. Vi vil framover ha enda tettere dialog med aktørene i skognæringa. Framtidas jobber Samtidig er det stor optimisme i det øvrige næringslivets framover. 20 prosent av bedriftene i Trøndelag tror på en økning i sysselsettingen. NAV spår at vi trenger flere arbeidsinnvandrere i fremtiden. Det trengs mange flere arbeidstakere innen helse- og omsorg etter hvert. Vi er ikke i stand til å dekke denne etterspørselen på egen kjøl. Helse og omsorg er uten tvil den største vekstnæringa om jeg kan bruke det utrykket. Kanskje den største utfordringen for fylkestinget framover er å treffe arbeidslivets behov i denne sektoren. Ikke minst må arbeidsgivere som kommuner, helseforetak og private institusjoner fram på stolen og tilby levelige stillingsbrøker, og framsnakke ei viktig yrkesgruppe. I privat sektor er behovet også stort. Nye oljefunn gjør at det fortsatt vil være høy aktivitet på norsk sokkel, både på utvinning og leting, det kreves fagfolk og ingeniører. Spørsmålet er om dette også kan dekkes innenlands - mitt svar er at det kan det neppe. Fylkesordfører, jeg vil understreke hvor viktig det er at næringsliv og offentlig sektor gir gode bestillinger slik at vi kan ha videregående skoler med tilbud som gir utdanning til jobbene vi trenger i framtida. Det er jo det viktigste bidraget fylkestinget kan gi. Arbeidskraften er den viktigste ressursen for Nord-Trøndelag og ny vekst er avhengig av at alle som kan får anledning til å bidra. Det gjelder nordtrøndere

5 som i dag er utenfor arbeidslivet, men også flere som ikke er født og oppvokst her i Nord-Trøndelag eller her i Norge. Søndag kveld da jeg satt og forberedte talen og stoppet opp ved spanske Elenas dystre uttalelser om framtida for spanske ungdommer, sto det utlyst over 500 ledige jobber i hele Trøndelag. Nesten 150 av dem i Nord-Trøndelag. Arena programmene - de tre prosjektene. Fylkesordfører, tidligere i år kom nyheten om at to prosjekter fra Nord- Trøndelag vant fram i den nasjonale konkurransen om nye klyngeprosjekter gjennom det såkalte Arena-programmet som eies av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA Selskapet for Industrivekst. Sammen med Vindklyngen på Verdal som vant fram i samme konkurranse i fjor, har vi nå plutselig tre slike prosjekter i fylket. Det er grunn til å juble, for lille Nord-Trøndelag som nå er kommet i klasse med næringssterke fylker som Hordaland og Oslo. Og man kan spørre om hva det er som har hendt? To nye tilslag i Arena-programmet gir muligheter for kunnskap, kompetanse og penger til utvikling av potente klynger. Denne muligheten må vi ta tak i Nord- Trøndelag! Arena Vindenergi på Verdal har om lag 40 bedrifter i nært samspill med fagfolk fra HIST, NTNU og SINTEF. Koblet med Nowitech, som nasjonalt forskningssenter for vindteknologi knyttet til SINTEF i Trondheim, er dette et av de områdene der Norge med vår off-shore kompetanse vil ha et umiddelbart fortrinn. Håpet er at krisen i EU ikke forpurrer investeringstakten på vindkraft for mye. De to andre prosjektene har de to velklingende trønderske navnene, Smart Water Communities Cluster og Arena Smart Grid Services. Det dreier seg om smartere løsninger for forvaltning av vannressursene. I spissen for dette ligger arven fra Bjørn Lyng og Leksvik-bedrifter som har arbeidet inne på eller i nærheten av dette markedsområdet i mange år. I tillegg har vi spennende bedrifter i den samme klynga både i Malm og på Salsnes. Og så har de koblet på topp kompetanse fra NTNU samtidig som Leksvik Industriell Vekst og Trøndelag Forskning og Utvikling har bidratt.

6 Smart Grid eller smart nett, dreier seg om strømforsyning til husstander og bedrifter der informasjonsteknologi og strømforsyning kobles sammen på en helt annen måte enn i dag. Både nettselskaper og forbrukerne vil ha fordeler av dette. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har vært en motor i dette prosjektet. Så har de koblet på det nasjonale Smart Grid-senteret som ledes av NTNU og SINTEF og brukt Trøndelag Forskning og Utvikling som prosjektleder. Nå skal det etableres en testarena på Steinkjer kalt Demo Steinkjer. Igjen er NTE lokomotiv for regional næringsutvikling, og denne gangen med globalt potensial. Slik ønsker vi som eiere at NTE skal opptre! Morgendagen er alltid like viktig som dagen i dag. De tre Arena-prosjektene er alle innenfor området energi og miljø, som er et betydelig politisk satsingsområde fra regjeringen og fra oss i Trøndelag. I Felles Fylkesplan. Dermed har fylkeskommunen, Innovasjon Norge og VRI (Virkemiddel for Regional Innovasjon) Trøndelag, alle dratt i samme retning. Når vi gjør det får prosjektene sterk utviklingskraft. Med Demo-Steinkjer kan fylkestinget legge til rette for et storskalalaboratorium hvor morgendagens løsninger for energiforsyning og såkalt smartliving blir realisert. For Demo-Steinkjer gjelder det rett og slett å tenke stort nok. NTE og EL-biler Fylkesordfører! Jeg har mange ganger i løpet av de årene jeg har vært i fylkespolitikken tenkt med gleder over hvilken ressurs NTE representerer for fylket vårt. Hva vi har fått til, hva som skapes hver dag og hva det gir oss av utviklingskraft og muligheter framover. At NTE spisser en kunnskaps og nyskapingsprofil gir muligheter for Nord-Trøndelag. I går leverte fylkesråd for regional utvikling og fylkesråd for samferdsel og miljø en innstilling hvor Nord-Trøndelag fylkeskommune tar en sentral rolle i utbygging av ladestruktur for hurtiglading av elbiler i fylket. Dette skal skje sammen med EV Power, som er et datterselskap av NTE, og er den første kommersielle aktøren innen lading av elbiler i Norge. De jobber for

7 at alle som kjører elbiler og ladbare hybridbiler i Trøndelag skal få tilgang til et nettverk av ladestasjoner med hurtiglading. Satsingen vil bringe Nord-Trøndelag i fremste linje i verden når det gjelder tilrettelegging for hurtiglading av elektriske biler utenfor tettbygde strøk. Aktørene i utbyggingen vil få et fortrinn på landsbasis, noe som kan posisjonere dem til å bygge ut også i andre deler av landet. Ladenettverket vil trolig bidra til at flere vil kjøpe elbil, med de energiøkonomiske og miljømessige fordelene det har. Her gjelder det å bidra til å skape en trend. Også denne satsingen vil bygge opp om hele smart-city tenkingen som ligger til grunn for smarte strømløsninger, smart vannforvaltning og et grønnere levesett. Ungdommens engasjement Fylkesordfører, mulighetene innenfor de ulike Arenaprosjektene var også noe av det ungdommene på ungdomskonferansen var opptatt av. Ungdommen er den beste temperaturmåler på framtida! Med tanke på spanske Elena og ungdommene i eurolandene sine framtidsutsikter er kontrasten til Ungdomskonferansen her hjemme påtakelig. Men om framtidsbildet deres er ulikt er ikke ungdommen det. Ungdom orienterer seg nemlig internasjonalt fra første tastetrykk, av mange omtalt som online-generasjonen og er opptatt av framtida, hjemme og ute. Å ta den tydelige ungdomssatsinga i Nord-Trøndelag ett steg videre og inkludere rekruttering og arbeidsliv er nedfelt i fylkesrådets politiske plattform. Dette var også et av hovedpunktene som ble overlevert fylkesordføreren fra årets ungdomskonferanse. Landbruksmeldinga ny næringsutvikling Da regjeringa, jeg må si endelig, la fram ny stortingsmelding på landbruks og matområdet fredag før helga, var selvsagt den unge bondens framtidsutsikter et av kapitlene. Velkommen til bords er navnet meldinga har fått. Et modig navn vil jeg si, som gir gode muligheter for retoriske poenger i landbruksdebatten.

8 Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser de siste årene har gjort matsikkerhet til et høyaktuelt og stadig viktigere tema nasjonalt og internasjonalt. I meldinga står det svart på hvitt at: Regjeringen ser på den globale matsituasjonen som et viktig bakteppe når framtidig matproduksjon i Norge skal vurderes. Og regjeringa støtter seg til statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 % flere innbyggere i Norge de neste 20 årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. Det forrige fylkestinget holdt høy takt i landbrukspolitikken, og gjorde et grundig arbeid som ledet fram til regional landbruksmelding for Trøndelag. Det landbrukspolitiske engasjementet er stort fra samfunnsaktører i Trøndelag. Det store antall kronikker og innlegg fra fagmiljø, faglag, forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjonene og redaksjonen i Trønderavisa viser dette med all tydelighet. For fylkestingets medansvar i gjennomføringen av den nasjonale landbrukspolitikken, gir Stortingsmeldingen flere interessante signaler. Inntektsmulighetene i næringen er avgjørende for konkurransedyktighet, rekruttering og nye investeringer, og må derfor videreutvikles. For å styrke verdiskapingen må alle ressurser tas i bruk. Ny næringsutvikling omtales som avgjørende for at den tradisjonelle produksjonen skal bestå. Distriktsprofilen i virkemidlene skal bli tydeligere. Det skal bli større regionalt handlingsrom i virkemiddelbruken. Mer forskning, utvikling og innovasjon i hele verdikjeden. Rekrutteringen til næringen og kunnskapsutvikling vil avgjøre i hvilken grad det store potensialet vil bli utnyttet. I tillegg inneholder meldinga målformuleringer om å bedre kapitaltilgangen i næringa. Jeg er også glad for at regjeringa vil evaluere struktur og innhold i landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, og ikke minst kartlegge fagskoletilbudet og samfunnets behov for landbruks- og matfaglig

9 utdanning i fagskolene. Det er en avklaring vi virkelig ser fram til, og som går direkte inn i det fylkestinget har ansvar for. Det blir viktig at fylkestinget fortsatt tar tak når regjeringa skal utforme landbrukspolitikken slik meldinga legger opp til, og hever en tydelig røst fra landbruksfylket Nord-Trøndelag. Om meldinga blir vedtatt slik den foreligger er det fortsatt mye som skal mekkes på plass med direkte virkning for trøndersk landbruk. Skogkapitlet er tydelig på miljøinnsatsen På skogområdet er det dessverre lite i meldinga som tyder på bedre felles forståelse mellom miljøinteressene og de som forvalter ressursene lokalt. Økt aktivitet i skogbruket skal kombineres med bedre kunnskap om miljøverdiene i skog og styrkede miljøhensyn i skogbruket. Utvikle skogbrukets infrastruktur innenfor rammene av målrettede miljøhensyn og ivaretakelse av naturmangfoldet, for å gi bedre adkomst til skogressursene som grunnlag for økt skogbasert verdiskaping. Konfliktlinja om INON begrepet lyser imot oss, og muligheten for å ta ut skog i områder som har fått en miljøbeskrivelse - men som ikke er underlagt en ordinær verneprosess er uklar. Demokrati kjennetegnes ikke av fravær av motsetninger, men av at det finnes legitime prosedyrer og prosesser for å håndtere og balansere motsetninger. Jeg opplever dessverre at dette er for uklart definert for skogeiere som skal forvalte sine skogressurser til beste for verdiskaping og klima. Hvilke prosesser skal lede fram til vernebestemmelsen og hva slags verneforvaltning skal vi ha? Det er i dag ikke harmoni mellom den forventning Stortinget har skapt om at verneprosesser skal koples sammen med lokal utvikling og skape såkalte vinnvinn situasjoner, der legitimiteten til norsk naturvern styrkes og konfliktnivået dempes. For ei så viktig eksportnæring som skogen representerer i Trøndelag, kan vi ikke leve med et uavklart forhold til hvordan det demokratiske systemet skal fungere og hvilke demokratiske verdier som skal vektlegges i spørsmål som berører forvaltningen av en så viktig ressurs som skogen.

10 Fylkesrådet har derfor engasjert seg, sammen med skognæringa sjøl og Fylkesmannen om et utvalgsarbeid som skal få dette på bordet. Hvor er det legitime grunner til ikke å godta tyngre tekniske inngrep og er skogsbilvei et tyngre tekniske inngrep? Og hvilke konsekvenser gir det for den samlede skogressursen i Nord-Trøndelag. Skal vi realisere verdiskapingspotensialet og bidra positivt til klimaregnskapet med CO2 binding i skogen må man ut av skyttergraven og opp på bordet. Vi må alltid huske at rein luft, reint vann, naturmangfold og naturressurser som verdigrunnlag er vårt fremste fortrinn. Man kan enkelte ganger få inntrykk av at dette er snudd helt på hodet og at det er vårt største problem. Vi må påvirke sentrale myndigheter, men vi må framfor alt stå opp og tro på oss selv. Nord-Trøndelag råvareproduserende fylke Nord-Trøndelag blir med rette beskrevet som et råvareproduserende fylke, og våre største fortrinn består i å kunne foredle disse råvarene lokalt og regionalt. Skog, landbruk, mineraler, vill og oppdrettet laks. Den største råvaren er likevel menneskene - nordtrønderne - og i Namsos i tida som kommer kanskje namsosrockerne åpnet Rock City Namsos dørene og opplevde overveldende besøk på opplevelsesenteret for Trønderrocken første åpningshelga. Det er viet mye spalteplass til den nye storsatsinga på reiseliv og kultur i Namdalen, og jeg håper og tror de vil lykkes, sjøl om lykka itj kjæm rækan på ei fjøl, som D.D.E synger. Reiseliv, opplevelse og kulturnæringer er et mulighetsområde for Trøndelag. Den overordna samfunnsutviklinga har ført til økt etterspørsel etter kultur og opplevelser, og kulturnæringene er nå den mest voksende industrien i verden. I en kartlegging av kulturnæringer i Norge tilbake til 2004 var det beregnet at kulturnæringene målt i bruttoprodukt er litt større enn nærings- og nytelsesmiddelindustrien, over dobbel så stor som jordbruk og skogbruk og over tre ganger så stor som fiske. Tall fra Østlandsforskning viser at i perioden økte sysselsettingen i disse næringene med 10%, mens det totale antall sysselsatte i Norge økte med 9,6.

11 Vi vet også at om ikke vi i distriktene tar en offensiv rolle vil veksten i denne næringa komme i mer sentrale strøk, derfor er Rock City viktig! For å nå målene om økt sysselsetting innen kulturnæringene i Trøndelag vil det være viktig å løfte fram kulturnæringene som næringsområde, og deres mulighet for verdiskaping. Også våre offentlige kulturinstitusjoner spiller her en viktig rolle som attraksjoner og opplevelse eller reiselivsprodukter. Samtidig må en dyrke frem et multikulturelt og tolerant samfunn som av mange betegnes som forutsetninger for at kulturnæringer kan utvikle seg og lykkes som nyskapende næringer. Det er viktigere enn noen gang. For bolyst og trivsel har kulturen også en betydelig effekt. Mye av utfordringa for Nord-Trøndelag handler om å rekruttere arbeidskraft og rett kompetanse. Vi vet også at det å bo ett sted og arbeide et annet, gir fleksibilitet og utgjør et fortrinn for rekruttering. I de neste 5-10 årene vil Osloregionen vokse med et helt Nord-Trøndelag, altså med nærmere innbyggere. Og Trondheim vil vokse med et helt Stjørdal eller helt Levanger eller Verdal for å gi et bilde. I det perspektivet sier det seg selv at vi må ha en aktiv rolle overfor Trondheimsregionen og søke å spre vekstaksen lengst mulig innover Innherred. Vi vet at toget er det foretrukne framkomstmiddel for pendlere, dermed står jernbanen sentralt i vår utviklingsstrategi. Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen er på overtid. Derfor tar Trøndelagsfylkene med fylkeskommuner og kommuner skjeen i egen hånd og danner et selskap for å påskynde prosessen med elektrifisering. Tunnel gjennom Gevingåsen gir noen få minutter spart tid, men representerer første konkrete skritt mot en time Trondheim-Steinkjer. I tillegg hører modernisering av E6 på samme strekning med. Fylkestinget inviteres i denne samlingen til å uttale seg om KVU på strekningen. En annen viktig ferdselsåre, hvor vi er pådriver - men også eier - er veistrekningen FV 17. Omfanget og kompleksiteten på prosjektet er stort, og fallgruvene mange når mange aktører skal finne sammen til felles løsning. Næringslivet i både Steinkjer og Namsos er skjønt enige om at en samlet utbygging er å foretrekke. I helhetlige avveiinger må til slutt noe settes foran noe annet.

12 Videre utvikling av fylkets næringsliv og tilrettelegging for bosetting krever at vi gjør noen valg - gjerne verdivalg. Det er ikke slik - dessverre - at alle interesser alltid kan forenes. Fylkestinget har satt 1,4 milliarder til rådighet. Om vi skal lykkes med en helhetlig utbygging gjennom et bomprosjekt må kommunene bli enige. Det er en forutsetning for at Stortinget sier ja. Jeg vil også benytte denne anledningen til å understreke at fylkesrådet ikke er fornøyd med plansituasjonen for veginvesteringer. Vi liker dårlig situasjonen der vi ikke når opp til de investeringene fylkestinget har vedtatt. Det finnes gode forklaringer på hvorfor det ikke leveres i tråd med målsettingene, men her må steinene snus enda en gang. På asfaltprogrammet leveres det. Slik vi nå ligger an er det mulig å nå målet om asfalt på alle fylkesveger før det er bra. Kulturell moblisering Lokalsamfunn i bygd og by er blitt rammer for mobile mennesker med individuelle livsløp. Forventningene og det første kravet til stedet er ikke tilhørighet eller det som skiller seg ut, men rimelig og rettmessig tilgang på opplevelse, varer, tjenester og muligheter. Opplevelsen av at standarden her bør være som på andre steder, vinner over det spesielle, det som sier: slik vil vi ha det her, for slik har det vært før. Det spesielle blir mer viktig i å bygge identiteten til de som bor her, fortelle historien. Skal vi greie å integrere nye nordtrøndere, må vi kunne fortelle hva for en plass de har kommet til, vår kultur og historie. Med tanke på hva vi som nasjon opplevde 22. juli har kulturen vist sin berettigelse som et folks kollektive ramme. Da terroren ramma London, New York og Madrid, var gatan tom. Store arrangement ble avlyst. I Norge skjedde det stikk motsatte. Folk søkte sammen og svært få kulturarrangement ble avlyst. På Stiklestad så også i år over publikummere spelet og Stiklestad var arenaen for dialogen der Jonas Gahr Støre besteg talerstolen. Eksemplene er mange på kulturell mobilisering ved kriser, og kanskje den sterkeste symbolikken i det kom fram da Nordahl Griegs Til Ungdommen ble

13 rammen for store deler av den kollektive sorgen. Diktet som ble skrevet i 1936 etter at han engasjerte seg mot fascismen under den Spanske borgerkrigen. Det er ingen tvil om at mange av oss hadde håpet på en høyere valgdeltakelse, sett i lys av sommerens angrep på regjeringskvartalet og politisk engasjerte ungdommer på sommerleir. Det er levert en interpellasjon til fylkestinget om akkurat det, og jeg håper, fylkesordfører, at fylkestinget tar en debatt om folkestyrets utvikling. Fram til neste valg tror jeg vi skal bli enda bedre på å jobbe etter Nord-Trøndelagsmodellen, hvor vi samhandler regionalt om de aller fleste oppgavene. Med en synkende valgdeltakelse blir det enda viktigere å forankre de valg vi tar på vegne av nordtrønderen. Framtida. Det er mange som prøver seg på å spå om framtida. Men om jeg skulle satt meg sjøl tilbake til da forrige fylkesting nettopp var konstituert i 2007, ville jeg hevet øyenbrynene om noen tordnet med global finanskrise, realøkonomisk tilbakeslag og høyreekstremistisk terror på norsk jord. I Nord-Trøndelag må vi tro på oss sjøl, på framtida og på at vi som bor her er de beste til å forvalte Nord-Trøndelag. Samtidig som mulighetene også i Nord- Trøndelag kan ligge langt utenfor både fylkesgrensa, riksgrensa og på andre kontinenter. I usikre tider er den beste strategi å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Takk!

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Innledning Nordlandskonferansen Tomas Norvoll. Konkurransekraft i Nordland - Muligheter skal realiseres! Kjære gjester,

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos LEKA Leka VIKNA Vikna Store Namsvatnet Rørvik Kolvereid Namsskogan RØYRVIK FLATANGER Lauvsnes Abelvær Namdalseid Seierstad Statland Bangsund NAMDALSEID NÆRØY FOSNES NAMSOS Salsvatnet Salsbruket Namsos

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri Industristrategi for Nordland kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri 1 Stort industrifylke nest største industricluster Norcem Kjøpsvik LKAB Narvik Glomfjord Elkem Salten Alcoa Mosjøen

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Årsmelding 2011. 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer

Årsmelding 2011. 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer Årsmelding 2011 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer Omsatt gjennom skogeiersamvirket: 6,43 mill kubikkmeter nest høyest volum de siste 10 årene! Men også utfordringer: Deler

Detaljer

Innspillsmøte til ny Stortingsmelding Bærekraftige byer og sterke distrikter

Innspillsmøte til ny Stortingsmelding Bærekraftige byer og sterke distrikter Innspillsmøte til ny Stortingsmelding Bærekraftige byer og sterke distrikter Pellestova 29.09.15 kl 11.00 14.00 4 minutter om lokal verdiskaping, hinder, nasjonale interesser som skal ivaretas, lokal samfunnsutvikling,

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i Prosent Næringsliv i Verdal og Levanger, holdning til kommunereformen 1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i 100% 100,0% 90% 80% 70% 66,7% 62,2% 60% 56,3% 55,6% 50% 43,8% 44,4% 51,0% 49,0%

Detaljer

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Geonor-konferansen Mo i Rana, 1.-2. februar 2012 Norsk Bergindustri "Hvordan mobilisere Bergindustrien for økt FoU-aktivitet? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Hva ønsker vi at bergindustrien

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting"

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være ressursutnytting Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting" Jeg vil gjerne starte med å vise hvordan bygdeutvikling i Steinkjer henger

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Samhandling. Vi ønsker å være en medspiller med stor legitimitet i partnerskapet Med en sterk samhandling mellom kommunene og

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Rådgivning for næringsutvikling Bjørnar Sæther 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Premisser - temaer Premiss for foredraget: Er forankret i et innovasjonsperspektiv

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Fylkesmannens landbruksavdelingen v/ Francisco J. Granados og Bob Gottschal. Porsgrunn vgs. 17.jan 2013. http://www.fylkesmannen.

Fylkesmannens landbruksavdelingen v/ Francisco J. Granados og Bob Gottschal. Porsgrunn vgs. 17.jan 2013. http://www.fylkesmannen. Fylkesmannens landbruksavdelingen v/ Francisco J. Granados og Bob Gottschal Porsgrunn vgs 17.jan 2013 http://www.fylkesmannen.no// Tema for møtet: Meld.St.9 (Landbruksmeldingen) Problemstillinger * Virkemidler

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Når myke verdier blir harde verdier

Når myke verdier blir harde verdier Når myke verdier blir harde verdier Om kulturnæringens vekst og potensial Seniorforsker, Dr. Art Kirsti Mathiesen Hjemdahl En uforløst næringssektor EU Green Paper 2010 Det er mye uforløst potensial innen

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte 5. sept. 1. Fagskoletilbud skoleåret 2012/2013. Fagskolestyret har vedtatt denne tilbudsstruktur skoleåret 2012/2013. Samlet studenttall

Detaljer

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Bioøkonomi biobasert

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE.

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Mange av oss har nettopp møttes på nok et vellykka

Detaljer

Hvorfor klimaplaner? Presentasjon

Hvorfor klimaplaner? Presentasjon Hvorfor klimaplaner? Pålegg fra sentrale myndigheter og internasjonale klimaavtaler Kommunen som en stor aktør innen klimatiltak Kommunen som enkeltmenneskets nærmeste overordnede Kommunen som juridisk

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan

Kommersielle løsninger for lading av elbiler. 17.09.2011 Gøran Vollan Kommersielle løsninger for lading av elbiler 17.09.2011 Gøran Vollan EV Power AS, stiftet 15. april 2011 Aksjekapital MNOK 1,1 Daglig leder Gøran Vollan Gründer Eiere NTE Holding ASA 93,2% Proneo AS 2,2%

Detaljer

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening

Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Handlingsplan for landbruket Rana Næringsforening Mai 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i landbruket... 2 2.2 Interne svakheter i landbruket...

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) 1. BAKGRUNN Hytte i Valdres er et program ikke et prosjekt. Dette betyr at arbeidsformen skal kjennetegnes av høy grad av dynamikk,

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Sør - Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 201515340-1 3580/2016 // 8SBA 02.02.2016 Åfjord kommune - Høringssvar til Trøndelagsutredningen

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Saknr. 15/1331-1 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014

Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030. Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Jan Dietz: Grønn revolusjon? Perspektiver på Geirangerfjorden og norsk reiseliv i 2030 Grøn Fjord 2020, 23. januar 2014 Reiserute Litt om endring og uforutsigbarhet Et blikk inn i fremtiden Muligheter

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter

Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 - hovedpunkter Prioriterte områder: Internasjonalisering av næringslivet Ungdom Annet: Chongqing Utvikle enhetlig profilering av Trøndelag Erfaringer fra fylkeskommunale

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse

Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse 1 Kampflybase på Ørland og FoU-miljøenes rolle i en nasjonal og internasjonal konkurranse Johan Einar Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner, NTNU I samarbeid med SINTEF/HiST Stjørdal 07.12.12

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

En ny arena for bedrifter, universitet og unge talenter. Arena Talenter Bedrifter Universitet

En ny arena for bedrifter, universitet og unge talenter. Arena Talenter Bedrifter Universitet rena alenter edrifter niversitet Oppdrag Rekruttering Coaching reningsleire eamwork Veiledning eknisk plattform kkreditering Web (live!) Personlig plan Kunnskapstrening I En ny arena for bedrifter, universitet

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Skillelinjene i norsk politikk har blitt tydeligere med den sittende regjeringen. Regjeringen og samarbeidspartene har pekt ut omstilling

Detaljer

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Mat i systemet/system for maten? 2 Fylkeskommunens oppgaver: Næringsutvikling. Rekruttering.

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga FISKERIFORUM VEST HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, og vi

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer