Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011:"

Transkript

1 Fylkesrådsleders tale til Fylkestinget 6 desember 2011: Verden omkring oss i førjulstida 2011 Fylkesordfører! Jeg har lyst til å starte min tale til fylkestinget med et sitat: Jeg tør ikke tenke på det som er om 10 år. Jeg kan ikke forestille meg hus, barn og ei god framtid. Jeg tilhører en generasjon som ikke lenger har noen framtid og drømmer. Sitatet er fra ei jente som heter Elena, som er 23 år fra Spania. Et land nært oss hvor ungdomsledigheten nå er 42 % Det dystre bildet som tegner seg hos våre naboland i Europa, er en økende svikt i tilliten til både økonomi og myndigheter. Tillit blant folk er helt nødvendig for at et samfunn skal fungere. Tillit bygges opp over tid. Å vinne tilbake tapt tillit, er krevende og tar lang tid. Dette er en erfaring som flere av eurolandene nå gjør seg. Og mistilliten har selvsagt en grunn. En rekke industriland har lånt alt for mye over mange år. I Europa var 44,5 millioner uten jobb i juli Med flere tegn til at den økonomiske veksten stanser helt opp i den vestlige verden, vil vi for første gang i utviklingen oppleve at en generasjon vil ha trangere kår enn sine foreldre. Den gjennomsnittelige ledigheten blant ungdom i alderen år er om lag 21%. Både i Spania og Hellas er ledigheten godt over 40%. Jo lengre dette varer, jo vanskeligere blir det å snu utviklingen. Europa har ikke råd til at dette skjer det vil bli et feilgrep av historiske dimensjoner. Nettopp fordi unge menneskers muligheter, håp, drømmer og framtid er avgjørende for vår felles framtid - også utenfor euroområdet. Det er derfor nødvendig med et bredt og målrettet internasjonalt samarbeid for å ta tak i dette. OECD sier det er slik i sin Employment Outlook 2011:

2 Investering i ungdom for å gi dem en bedre start i arbeidslivet må være et hovedmål for politikken. I motsatt fall er det en stor risiko for en vedvarende vekst i en kjernegruppe av ungdom som blir akterutseilt og som har små utsikter for arbeid og inntekt. Sett i lys av aldringen i befolkningen har ikke OECD-landene råd til de enorme økonomiske og sosiale omkostninger dette vil medføre. Europas økonomi er alvorlig syk, mens Norge så langt ikke har hatt mer enn en mild forkjølelse. For de aller fleste her i Trøndelag er førjulstiden 2011 en periode hvor gode nyheter er stablet oppå hverandre: Aktiviteten i økonomien er høy og arbeidsledigheten er lav. Her i Nord-Trøndelag har vi i år hatt størst fall i arbeidsledigheten av samtlige fylker i landet. Mye av det skyldes stor aktivitet innen industri og bygg- og anleggssektoren, som igjen fører til større behov for varer og tjenester innen mange ulike næringer. Kværner Verdal, som vi fortsatt holder på å venne oss til ikke å kalle Aker, har som kjent undertegnet flere store kontrakter det siste året. Kværner har hatt behov for oppbemanning som igjen har gitt gode ringvirkninger for næringslivet på Innherred. I tillegg gir offentlige byggeprosjekter spesielt på skole stor aktivitet i bransjen. Både i kommunene og våre byggeprosjekter i fylkeskommunen. Oppvekstprogrammet Tiltakene som et samlet EU nå viser til for å beholde livskraften i de europeiske samfunnene er nesten identiske med de målsettinger som arbeidet med Oppvekstkommisjonen her hjemme utpekte for ett års tid siden. I Kina har ordet krise, samme betydning som ordet mulighet! Et Europa som finner veien ut av mørket, vil være et sultent Europa. Det betyr at vi her hjemme må sette stor innsats inn på holde vår konkurransekraft oppe! Når Europa engang kommer ut av sin dype bølgedal, vil det skje med kraftige fraspark.

3 Krisa i våre naboland og i vesten for øvrig viser med all styrke at folket representerer den største kapitalen. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å holde fast fokus på oppvekst, kunnskap og kompetanse her i Nord-Trøndelag, slik Oppvekstprogrammet legger opp til. I ettertid kan man kanskje si at Oppvekstprogrammet ble etablert i grevens tid. Utviklingen i Europa og verden for øvrig har bare gjort denne satsingen enda viktigere enn da det forrige fylkestinget vedtok den. Nå handler det om å komme i arbeid. Regjering i beredskap Fylkesordfører! Det er vanskelig å si noe om hva som vil skje fremover. Regjering og Storting har høy beredskap og følger situasjonen nøye sammen med Norges Bank og Finanstilsynet. Erfaringer fra den internasjonale finanskrisen i 2008 viste at regjeringa er i stand til å handle raskt hvis situasjonen skulle kreve det. Og i høst har vi hørt fra både statsministeren og hedemarkingen, at det er bare i ekstraordinære situasjoner, med risiko for større kriser i banksystemet, at myndighetene vil vurdere ekstraordinære tiltak overfor finanssektoren for å unngå alvorlige konsekvenser for realøkonomien. Hva slags tiltak som kan bli aktuelle, vil avhenge av den konkrete situasjonen. Men her vet vi at finansministeren vil bygge på erfaringer fra tidligere kriser (bankkrisen i og finanskrisen i 2008). Norge har muskler å bruke fordi vi har husholdt godt. Skulle det komme til at regjeringen iverksetter tiltak, vil Nord-Trøndelag fylkeskommune følge opp fordi vi også har god kontroll på økonomien. Mye av den høye aktiviteten i bygg og anlegg som jeg har nevnt, er resultat av den holdning og de tiltak som ble iverksatt i 2009 som følge av finanskrisa. I fra Nord-Trøndelag er vi klare til å snu oss raskt om situasjonen tilsier det. Beredskap for nordtrøndersk eksportindustri I usikre tider må vi her i Nord-Trøndelag ta vare på det som har gitt oss de gode resultatene.

4 Norske Skogs fabrikk på Skogn er avgjørende for hele skognæringa i Trøndelag. Fylkesrådet følger utviklinga på Fiborgtangen tett og møter en lokal fabrikkledelse som er mer utadvendt og samarbeidsinnstilt enn på mange, mange år. Papirmarkedet er labert og ingen av fabrikkene i Norge tjener penger. Det er viktig at vi har muskler til å kunne bistå industrien i omstillingsprosesser. Vi opplever at utskillelsen av fabrikken på Skogn til eget aksjeselskap og tett dialog med øvrige aktører i skognæringa, representerer en filosofi som går tilbake til røttene for Norske Skog. Da gikk skogeierne sammen og utviklet framtidas treforedlingsindustri og lokomotivet for ei hel næringskjede. Vi vil framover ha enda tettere dialog med aktørene i skognæringa. Framtidas jobber Samtidig er det stor optimisme i det øvrige næringslivets framover. 20 prosent av bedriftene i Trøndelag tror på en økning i sysselsettingen. NAV spår at vi trenger flere arbeidsinnvandrere i fremtiden. Det trengs mange flere arbeidstakere innen helse- og omsorg etter hvert. Vi er ikke i stand til å dekke denne etterspørselen på egen kjøl. Helse og omsorg er uten tvil den største vekstnæringa om jeg kan bruke det utrykket. Kanskje den største utfordringen for fylkestinget framover er å treffe arbeidslivets behov i denne sektoren. Ikke minst må arbeidsgivere som kommuner, helseforetak og private institusjoner fram på stolen og tilby levelige stillingsbrøker, og framsnakke ei viktig yrkesgruppe. I privat sektor er behovet også stort. Nye oljefunn gjør at det fortsatt vil være høy aktivitet på norsk sokkel, både på utvinning og leting, det kreves fagfolk og ingeniører. Spørsmålet er om dette også kan dekkes innenlands - mitt svar er at det kan det neppe. Fylkesordfører, jeg vil understreke hvor viktig det er at næringsliv og offentlig sektor gir gode bestillinger slik at vi kan ha videregående skoler med tilbud som gir utdanning til jobbene vi trenger i framtida. Det er jo det viktigste bidraget fylkestinget kan gi. Arbeidskraften er den viktigste ressursen for Nord-Trøndelag og ny vekst er avhengig av at alle som kan får anledning til å bidra. Det gjelder nordtrøndere

5 som i dag er utenfor arbeidslivet, men også flere som ikke er født og oppvokst her i Nord-Trøndelag eller her i Norge. Søndag kveld da jeg satt og forberedte talen og stoppet opp ved spanske Elenas dystre uttalelser om framtida for spanske ungdommer, sto det utlyst over 500 ledige jobber i hele Trøndelag. Nesten 150 av dem i Nord-Trøndelag. Arena programmene - de tre prosjektene. Fylkesordfører, tidligere i år kom nyheten om at to prosjekter fra Nord- Trøndelag vant fram i den nasjonale konkurransen om nye klyngeprosjekter gjennom det såkalte Arena-programmet som eies av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA Selskapet for Industrivekst. Sammen med Vindklyngen på Verdal som vant fram i samme konkurranse i fjor, har vi nå plutselig tre slike prosjekter i fylket. Det er grunn til å juble, for lille Nord-Trøndelag som nå er kommet i klasse med næringssterke fylker som Hordaland og Oslo. Og man kan spørre om hva det er som har hendt? To nye tilslag i Arena-programmet gir muligheter for kunnskap, kompetanse og penger til utvikling av potente klynger. Denne muligheten må vi ta tak i Nord- Trøndelag! Arena Vindenergi på Verdal har om lag 40 bedrifter i nært samspill med fagfolk fra HIST, NTNU og SINTEF. Koblet med Nowitech, som nasjonalt forskningssenter for vindteknologi knyttet til SINTEF i Trondheim, er dette et av de områdene der Norge med vår off-shore kompetanse vil ha et umiddelbart fortrinn. Håpet er at krisen i EU ikke forpurrer investeringstakten på vindkraft for mye. De to andre prosjektene har de to velklingende trønderske navnene, Smart Water Communities Cluster og Arena Smart Grid Services. Det dreier seg om smartere løsninger for forvaltning av vannressursene. I spissen for dette ligger arven fra Bjørn Lyng og Leksvik-bedrifter som har arbeidet inne på eller i nærheten av dette markedsområdet i mange år. I tillegg har vi spennende bedrifter i den samme klynga både i Malm og på Salsnes. Og så har de koblet på topp kompetanse fra NTNU samtidig som Leksvik Industriell Vekst og Trøndelag Forskning og Utvikling har bidratt.

6 Smart Grid eller smart nett, dreier seg om strømforsyning til husstander og bedrifter der informasjonsteknologi og strømforsyning kobles sammen på en helt annen måte enn i dag. Både nettselskaper og forbrukerne vil ha fordeler av dette. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk har vært en motor i dette prosjektet. Så har de koblet på det nasjonale Smart Grid-senteret som ledes av NTNU og SINTEF og brukt Trøndelag Forskning og Utvikling som prosjektleder. Nå skal det etableres en testarena på Steinkjer kalt Demo Steinkjer. Igjen er NTE lokomotiv for regional næringsutvikling, og denne gangen med globalt potensial. Slik ønsker vi som eiere at NTE skal opptre! Morgendagen er alltid like viktig som dagen i dag. De tre Arena-prosjektene er alle innenfor området energi og miljø, som er et betydelig politisk satsingsområde fra regjeringen og fra oss i Trøndelag. I Felles Fylkesplan. Dermed har fylkeskommunen, Innovasjon Norge og VRI (Virkemiddel for Regional Innovasjon) Trøndelag, alle dratt i samme retning. Når vi gjør det får prosjektene sterk utviklingskraft. Med Demo-Steinkjer kan fylkestinget legge til rette for et storskalalaboratorium hvor morgendagens løsninger for energiforsyning og såkalt smartliving blir realisert. For Demo-Steinkjer gjelder det rett og slett å tenke stort nok. NTE og EL-biler Fylkesordfører! Jeg har mange ganger i løpet av de årene jeg har vært i fylkespolitikken tenkt med gleder over hvilken ressurs NTE representerer for fylket vårt. Hva vi har fått til, hva som skapes hver dag og hva det gir oss av utviklingskraft og muligheter framover. At NTE spisser en kunnskaps og nyskapingsprofil gir muligheter for Nord-Trøndelag. I går leverte fylkesråd for regional utvikling og fylkesråd for samferdsel og miljø en innstilling hvor Nord-Trøndelag fylkeskommune tar en sentral rolle i utbygging av ladestruktur for hurtiglading av elbiler i fylket. Dette skal skje sammen med EV Power, som er et datterselskap av NTE, og er den første kommersielle aktøren innen lading av elbiler i Norge. De jobber for

7 at alle som kjører elbiler og ladbare hybridbiler i Trøndelag skal få tilgang til et nettverk av ladestasjoner med hurtiglading. Satsingen vil bringe Nord-Trøndelag i fremste linje i verden når det gjelder tilrettelegging for hurtiglading av elektriske biler utenfor tettbygde strøk. Aktørene i utbyggingen vil få et fortrinn på landsbasis, noe som kan posisjonere dem til å bygge ut også i andre deler av landet. Ladenettverket vil trolig bidra til at flere vil kjøpe elbil, med de energiøkonomiske og miljømessige fordelene det har. Her gjelder det å bidra til å skape en trend. Også denne satsingen vil bygge opp om hele smart-city tenkingen som ligger til grunn for smarte strømløsninger, smart vannforvaltning og et grønnere levesett. Ungdommens engasjement Fylkesordfører, mulighetene innenfor de ulike Arenaprosjektene var også noe av det ungdommene på ungdomskonferansen var opptatt av. Ungdommen er den beste temperaturmåler på framtida! Med tanke på spanske Elena og ungdommene i eurolandene sine framtidsutsikter er kontrasten til Ungdomskonferansen her hjemme påtakelig. Men om framtidsbildet deres er ulikt er ikke ungdommen det. Ungdom orienterer seg nemlig internasjonalt fra første tastetrykk, av mange omtalt som online-generasjonen og er opptatt av framtida, hjemme og ute. Å ta den tydelige ungdomssatsinga i Nord-Trøndelag ett steg videre og inkludere rekruttering og arbeidsliv er nedfelt i fylkesrådets politiske plattform. Dette var også et av hovedpunktene som ble overlevert fylkesordføreren fra årets ungdomskonferanse. Landbruksmeldinga ny næringsutvikling Da regjeringa, jeg må si endelig, la fram ny stortingsmelding på landbruks og matområdet fredag før helga, var selvsagt den unge bondens framtidsutsikter et av kapitlene. Velkommen til bords er navnet meldinga har fått. Et modig navn vil jeg si, som gir gode muligheter for retoriske poenger i landbruksdebatten.

8 Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser de siste årene har gjort matsikkerhet til et høyaktuelt og stadig viktigere tema nasjonalt og internasjonalt. I meldinga står det svart på hvitt at: Regjeringen ser på den globale matsituasjonen som et viktig bakteppe når framtidig matproduksjon i Norge skal vurderes. Og regjeringa støtter seg til statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 % flere innbyggere i Norge de neste 20 årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge. Det forrige fylkestinget holdt høy takt i landbrukspolitikken, og gjorde et grundig arbeid som ledet fram til regional landbruksmelding for Trøndelag. Det landbrukspolitiske engasjementet er stort fra samfunnsaktører i Trøndelag. Det store antall kronikker og innlegg fra fagmiljø, faglag, forskningsmiljøene, utdanningsinstitusjonene og redaksjonen i Trønderavisa viser dette med all tydelighet. For fylkestingets medansvar i gjennomføringen av den nasjonale landbrukspolitikken, gir Stortingsmeldingen flere interessante signaler. Inntektsmulighetene i næringen er avgjørende for konkurransedyktighet, rekruttering og nye investeringer, og må derfor videreutvikles. For å styrke verdiskapingen må alle ressurser tas i bruk. Ny næringsutvikling omtales som avgjørende for at den tradisjonelle produksjonen skal bestå. Distriktsprofilen i virkemidlene skal bli tydeligere. Det skal bli større regionalt handlingsrom i virkemiddelbruken. Mer forskning, utvikling og innovasjon i hele verdikjeden. Rekrutteringen til næringen og kunnskapsutvikling vil avgjøre i hvilken grad det store potensialet vil bli utnyttet. I tillegg inneholder meldinga målformuleringer om å bedre kapitaltilgangen i næringa. Jeg er også glad for at regjeringa vil evaluere struktur og innhold i landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå, og ikke minst kartlegge fagskoletilbudet og samfunnets behov for landbruks- og matfaglig

9 utdanning i fagskolene. Det er en avklaring vi virkelig ser fram til, og som går direkte inn i det fylkestinget har ansvar for. Det blir viktig at fylkestinget fortsatt tar tak når regjeringa skal utforme landbrukspolitikken slik meldinga legger opp til, og hever en tydelig røst fra landbruksfylket Nord-Trøndelag. Om meldinga blir vedtatt slik den foreligger er det fortsatt mye som skal mekkes på plass med direkte virkning for trøndersk landbruk. Skogkapitlet er tydelig på miljøinnsatsen På skogområdet er det dessverre lite i meldinga som tyder på bedre felles forståelse mellom miljøinteressene og de som forvalter ressursene lokalt. Økt aktivitet i skogbruket skal kombineres med bedre kunnskap om miljøverdiene i skog og styrkede miljøhensyn i skogbruket. Utvikle skogbrukets infrastruktur innenfor rammene av målrettede miljøhensyn og ivaretakelse av naturmangfoldet, for å gi bedre adkomst til skogressursene som grunnlag for økt skogbasert verdiskaping. Konfliktlinja om INON begrepet lyser imot oss, og muligheten for å ta ut skog i områder som har fått en miljøbeskrivelse - men som ikke er underlagt en ordinær verneprosess er uklar. Demokrati kjennetegnes ikke av fravær av motsetninger, men av at det finnes legitime prosedyrer og prosesser for å håndtere og balansere motsetninger. Jeg opplever dessverre at dette er for uklart definert for skogeiere som skal forvalte sine skogressurser til beste for verdiskaping og klima. Hvilke prosesser skal lede fram til vernebestemmelsen og hva slags verneforvaltning skal vi ha? Det er i dag ikke harmoni mellom den forventning Stortinget har skapt om at verneprosesser skal koples sammen med lokal utvikling og skape såkalte vinnvinn situasjoner, der legitimiteten til norsk naturvern styrkes og konfliktnivået dempes. For ei så viktig eksportnæring som skogen representerer i Trøndelag, kan vi ikke leve med et uavklart forhold til hvordan det demokratiske systemet skal fungere og hvilke demokratiske verdier som skal vektlegges i spørsmål som berører forvaltningen av en så viktig ressurs som skogen.

10 Fylkesrådet har derfor engasjert seg, sammen med skognæringa sjøl og Fylkesmannen om et utvalgsarbeid som skal få dette på bordet. Hvor er det legitime grunner til ikke å godta tyngre tekniske inngrep og er skogsbilvei et tyngre tekniske inngrep? Og hvilke konsekvenser gir det for den samlede skogressursen i Nord-Trøndelag. Skal vi realisere verdiskapingspotensialet og bidra positivt til klimaregnskapet med CO2 binding i skogen må man ut av skyttergraven og opp på bordet. Vi må alltid huske at rein luft, reint vann, naturmangfold og naturressurser som verdigrunnlag er vårt fremste fortrinn. Man kan enkelte ganger få inntrykk av at dette er snudd helt på hodet og at det er vårt største problem. Vi må påvirke sentrale myndigheter, men vi må framfor alt stå opp og tro på oss selv. Nord-Trøndelag råvareproduserende fylke Nord-Trøndelag blir med rette beskrevet som et råvareproduserende fylke, og våre største fortrinn består i å kunne foredle disse råvarene lokalt og regionalt. Skog, landbruk, mineraler, vill og oppdrettet laks. Den største råvaren er likevel menneskene - nordtrønderne - og i Namsos i tida som kommer kanskje namsosrockerne åpnet Rock City Namsos dørene og opplevde overveldende besøk på opplevelsesenteret for Trønderrocken første åpningshelga. Det er viet mye spalteplass til den nye storsatsinga på reiseliv og kultur i Namdalen, og jeg håper og tror de vil lykkes, sjøl om lykka itj kjæm rækan på ei fjøl, som D.D.E synger. Reiseliv, opplevelse og kulturnæringer er et mulighetsområde for Trøndelag. Den overordna samfunnsutviklinga har ført til økt etterspørsel etter kultur og opplevelser, og kulturnæringene er nå den mest voksende industrien i verden. I en kartlegging av kulturnæringer i Norge tilbake til 2004 var det beregnet at kulturnæringene målt i bruttoprodukt er litt større enn nærings- og nytelsesmiddelindustrien, over dobbel så stor som jordbruk og skogbruk og over tre ganger så stor som fiske. Tall fra Østlandsforskning viser at i perioden økte sysselsettingen i disse næringene med 10%, mens det totale antall sysselsatte i Norge økte med 9,6.

11 Vi vet også at om ikke vi i distriktene tar en offensiv rolle vil veksten i denne næringa komme i mer sentrale strøk, derfor er Rock City viktig! For å nå målene om økt sysselsetting innen kulturnæringene i Trøndelag vil det være viktig å løfte fram kulturnæringene som næringsområde, og deres mulighet for verdiskaping. Også våre offentlige kulturinstitusjoner spiller her en viktig rolle som attraksjoner og opplevelse eller reiselivsprodukter. Samtidig må en dyrke frem et multikulturelt og tolerant samfunn som av mange betegnes som forutsetninger for at kulturnæringer kan utvikle seg og lykkes som nyskapende næringer. Det er viktigere enn noen gang. For bolyst og trivsel har kulturen også en betydelig effekt. Mye av utfordringa for Nord-Trøndelag handler om å rekruttere arbeidskraft og rett kompetanse. Vi vet også at det å bo ett sted og arbeide et annet, gir fleksibilitet og utgjør et fortrinn for rekruttering. I de neste 5-10 årene vil Osloregionen vokse med et helt Nord-Trøndelag, altså med nærmere innbyggere. Og Trondheim vil vokse med et helt Stjørdal eller helt Levanger eller Verdal for å gi et bilde. I det perspektivet sier det seg selv at vi må ha en aktiv rolle overfor Trondheimsregionen og søke å spre vekstaksen lengst mulig innover Innherred. Vi vet at toget er det foretrukne framkomstmiddel for pendlere, dermed står jernbanen sentralt i vår utviklingsstrategi. Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen er på overtid. Derfor tar Trøndelagsfylkene med fylkeskommuner og kommuner skjeen i egen hånd og danner et selskap for å påskynde prosessen med elektrifisering. Tunnel gjennom Gevingåsen gir noen få minutter spart tid, men representerer første konkrete skritt mot en time Trondheim-Steinkjer. I tillegg hører modernisering av E6 på samme strekning med. Fylkestinget inviteres i denne samlingen til å uttale seg om KVU på strekningen. En annen viktig ferdselsåre, hvor vi er pådriver - men også eier - er veistrekningen FV 17. Omfanget og kompleksiteten på prosjektet er stort, og fallgruvene mange når mange aktører skal finne sammen til felles løsning. Næringslivet i både Steinkjer og Namsos er skjønt enige om at en samlet utbygging er å foretrekke. I helhetlige avveiinger må til slutt noe settes foran noe annet.

12 Videre utvikling av fylkets næringsliv og tilrettelegging for bosetting krever at vi gjør noen valg - gjerne verdivalg. Det er ikke slik - dessverre - at alle interesser alltid kan forenes. Fylkestinget har satt 1,4 milliarder til rådighet. Om vi skal lykkes med en helhetlig utbygging gjennom et bomprosjekt må kommunene bli enige. Det er en forutsetning for at Stortinget sier ja. Jeg vil også benytte denne anledningen til å understreke at fylkesrådet ikke er fornøyd med plansituasjonen for veginvesteringer. Vi liker dårlig situasjonen der vi ikke når opp til de investeringene fylkestinget har vedtatt. Det finnes gode forklaringer på hvorfor det ikke leveres i tråd med målsettingene, men her må steinene snus enda en gang. På asfaltprogrammet leveres det. Slik vi nå ligger an er det mulig å nå målet om asfalt på alle fylkesveger før det er bra. Kulturell moblisering Lokalsamfunn i bygd og by er blitt rammer for mobile mennesker med individuelle livsløp. Forventningene og det første kravet til stedet er ikke tilhørighet eller det som skiller seg ut, men rimelig og rettmessig tilgang på opplevelse, varer, tjenester og muligheter. Opplevelsen av at standarden her bør være som på andre steder, vinner over det spesielle, det som sier: slik vil vi ha det her, for slik har det vært før. Det spesielle blir mer viktig i å bygge identiteten til de som bor her, fortelle historien. Skal vi greie å integrere nye nordtrøndere, må vi kunne fortelle hva for en plass de har kommet til, vår kultur og historie. Med tanke på hva vi som nasjon opplevde 22. juli har kulturen vist sin berettigelse som et folks kollektive ramme. Da terroren ramma London, New York og Madrid, var gatan tom. Store arrangement ble avlyst. I Norge skjedde det stikk motsatte. Folk søkte sammen og svært få kulturarrangement ble avlyst. På Stiklestad så også i år over publikummere spelet og Stiklestad var arenaen for dialogen der Jonas Gahr Støre besteg talerstolen. Eksemplene er mange på kulturell mobilisering ved kriser, og kanskje den sterkeste symbolikken i det kom fram da Nordahl Griegs Til Ungdommen ble

13 rammen for store deler av den kollektive sorgen. Diktet som ble skrevet i 1936 etter at han engasjerte seg mot fascismen under den Spanske borgerkrigen. Det er ingen tvil om at mange av oss hadde håpet på en høyere valgdeltakelse, sett i lys av sommerens angrep på regjeringskvartalet og politisk engasjerte ungdommer på sommerleir. Det er levert en interpellasjon til fylkestinget om akkurat det, og jeg håper, fylkesordfører, at fylkestinget tar en debatt om folkestyrets utvikling. Fram til neste valg tror jeg vi skal bli enda bedre på å jobbe etter Nord-Trøndelagsmodellen, hvor vi samhandler regionalt om de aller fleste oppgavene. Med en synkende valgdeltakelse blir det enda viktigere å forankre de valg vi tar på vegne av nordtrønderen. Framtida. Det er mange som prøver seg på å spå om framtida. Men om jeg skulle satt meg sjøl tilbake til da forrige fylkesting nettopp var konstituert i 2007, ville jeg hevet øyenbrynene om noen tordnet med global finanskrise, realøkonomisk tilbakeslag og høyreekstremistisk terror på norsk jord. I Nord-Trøndelag må vi tro på oss sjøl, på framtida og på at vi som bor her er de beste til å forvalte Nord-Trøndelag. Samtidig som mulighetene også i Nord- Trøndelag kan ligge langt utenfor både fylkesgrensa, riksgrensa og på andre kontinenter. I usikre tider er den beste strategi å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Takk!

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23.

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. April 2010 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 Regjeringen

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling

Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling Regional planlegging og regional utvikling to sider av samme sak? Gerd Slinning, avdelingsdirektør Regionalpolitisk avdeling Nasjonal nettverksamling for regional planlegging og stedsutvikling - Ålesund

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune???

Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune??? 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på Kommunedialogen Bodø, 02. oktober 2013 Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune??? Innledning (landbrukets..) Landbrukets

Detaljer

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords

Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Landbruks- og matpolitikken Velkommen til bords Ekspedisjonssjef Frøydis Vold Oppland Sau og Geit, Gjøvik 18.2. Meld. St. 9 (2011-2012) Matsikkerhet Befolkningsvekst (2011: 7 mrd, 2050: 9 mrd) Prisvekst

Detaljer

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting"

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være ressursutnytting Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting" Jeg vil gjerne starte med å vise hvordan bygdeutvikling i Steinkjer henger

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen?

Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Røroskonferansen 11022011 Reidar Bye SINTEF Hvordan beholde de kloke hodene og aktivitet i regionen? Teknologi for et bedre samfunn TEMA 1. Regionen(e) 2. Globale trender - samfunnsutfordringene 3. Trøndelag

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Geonor-konferansen Mo i Rana, 1.-2. februar 2012 Norsk Bergindustri "Hvordan mobilisere Bergindustrien for økt FoU-aktivitet? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Hva ønsker vi at bergindustrien

Detaljer

Årsmelding 2011. 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer

Årsmelding 2011. 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer Årsmelding 2011 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer Omsatt gjennom skogeiersamvirket: 6,43 mill kubikkmeter nest høyest volum de siste 10 årene! Men også utfordringer: Deler

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i

1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i Prosent Næringsliv i Verdal og Levanger, holdning til kommunereformen 1. Hvilken kommune ligger bedriften du representerer i 100% 100,0% 90% 80% 70% 66,7% 62,2% 60% 56,3% 55,6% 50% 43,8% 44,4% 51,0% 49,0%

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Kystskogbruket - Store muligheter De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 45 % av Norges produktive skogareal - hvorav 42 % hogstmoden skog balansekvantum

Detaljer

Skognæringsforum Nordlands fagdag 17. mars Åpning av fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund

Skognæringsforum Nordlands fagdag 17. mars Åpning av fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund Skognæringsforum Nordlands fagdag 17. mars 2016. Åpning av fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund Først og fremst må jeg få takke for å få lov til å åpne denne fagdagen og velkommen til alle dere som

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innledning Nordlandskonferansen 14.januar 2015, Bodø Innledning Nordlandskonferansen Tomas Norvoll. Konkurransekraft i Nordland - Muligheter skal realiseres! Kjære gjester,

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Styringsgruppa har med dette gleden av å legge fram melding om kystskogbruket 2015 Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter.

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli

Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2008 Framtidstru Regionalt Utviklingsprogram for Nord- Trøndelag 2008 har en budsjettramme på om lag 136 millioner kroner. Foruten den fylkeskommunale virkemiddelbruken,

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs ibr1 Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs Foredrag på Mulighetskonferansen 12.februar 2007 Statssekretær Ola T. Heggem Lysbilde 1 ibr1 Ingun Therese Braanaas; 06.02.2007 Regjeringens

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos

Nord-Trøndelag. v o k s e o p p b o l æ r e a r b e i d e l e v e. Namsos LEKA Leka VIKNA Vikna Store Namsvatnet Rørvik Kolvereid Namsskogan RØYRVIK FLATANGER Lauvsnes Abelvær Namdalseid Seierstad Statland Bangsund NAMDALSEID NÆRØY FOSNES NAMSOS Salsvatnet Salsbruket Namsos

Detaljer

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE.

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Mange av oss har nettopp møttes på nok et vellykka

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Velkommen til bords utfordringer for kornbransjen, forskere og veiledere. Styreleder Per Harald Grue, FFL/JA Innlegg på Fagforum korn 7.3.

Velkommen til bords utfordringer for kornbransjen, forskere og veiledere. Styreleder Per Harald Grue, FFL/JA Innlegg på Fagforum korn 7.3. Velkommen til bords utfordringer for kornbransjen, forskere og veiledere Styreleder Per Harald Grue, FFL/JA Innlegg på Fagforum korn 7.3. 2012 Stortingsmeldingen i historisk perspektiv Den sjette eller

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon Hva sier egentlig: Med blikk på grønt- og bærproduksjonene Stø kurs og auka produksjon 1 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk (fig 1.1) Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping Bærekraftig

Detaljer

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål.

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål. Kolleger og samarbeidspartnere. Kjære alle sammen. God morgen. Takk for invitasjonen. Hjertelig velkommen til planseminaret her i Bø. Sjekkes opp mot fremføring Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING 16. 17. JUNI 2008 PÅ FROSTA Til stede: 1. Frank Christiansen, Verran kommune 2. Aud Gaundal, Steinkjer kommune Bare 16.06 3. Unni Storstad, Steinkjer kommune 4. Ida Stuberg,

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til eller ringe

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til eller ringe Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Høringsinnspill til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune.

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling Næringssamling, Ørland 17.03.2010 Kari Mette Elden Fylkesmannens oppdrag Opprettholde et levende og mangfoldig

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd NHD hilser og beklager at de ikke kunne være tilstede. Utarbeidingen av mineralstrategien er arbeidskrevende og har topp prioritet. NHD har bedt meg

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 Halvdan Skard Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 I internasjonale fora snakkes det ofte om den nordiske modellen; om velferdsstaten, eller velferdssamfunnet. Om de godene denne modellen innehar i

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Arkivsaksnr.: 09/21862

Saksframlegg. Trondheim kommune. Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag Arkivsaksnr.: 09/21862 Saksframlegg Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag 2009-2016 Arkivsaksnr.: 09/21862 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Strategiplan for kulturnæringer

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del

INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN. Strategisk del INNSPILL TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INNHERREDSREGIONEN 2006 2009 Strategisk del Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer INNLEDNING Strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri Industristrategi for Nordland kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri 1 Stort industrifylke nest største industricluster Norcem Kjøpsvik LKAB Narvik Glomfjord Elkem Salten Alcoa Mosjøen

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Folk møter folk Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Kommuner og regioner som ser innvandring som en mulighet for å oppnå god samfunnsutvikling vil lykkes best

Detaljer