Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS"

Transkript

1 Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

2 Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007 Hjemmeside: Forretningsområde: HMS og miljøledelse Kunder: private og offentlige virksomheter innenfor mange bransjer

3 Gyldige sertifikater pr 28. jan gyldige sertifikater på landbasis (private og offentlige) Ca. 65 % av alle sertifiserte virksomhetene kommer fra privat sektor Aust-Agder: 106 gyldige sertifikater Arendal: 56 gyldige sertifikater Grimstad: 20 gyldige sertifikater Risør: 3 gyldige sertifikater Oslo: 907 gyldige sertifikater

4 Utvikling av antall Miljøfyrtårn - sertifikater Antall sertifikater Årstall

5 Topp 10 bransjer, desember -13 Kontorvirksomhet Butikk 655 Barnehage 483 Skole 275 Grossist Dagligvare Hotell 138 Elektroentreprenør 121 Sykehjem 101 Beboerinstitusjon 78

6 Ny Miljøfyrtårnportalen? Her logger du deg inn i Miljøfyrtårnportalen «Min side»

7 Hvordan logge deg inn i Miljøfyrtårnportalen? Logg deg inn i Miljøfyrtårnportalen med ditt eget brukernavn og som alltid er e-post adressen din. Et passord skal du ha mottatt på epost fra Miljøfyrtårn. Glemt passord? Få nytt passord her.

8 Dette er «vinduet» som møter dere første gang etter innlogging

9 Første gang i Miljøfyrtårnportalen? Hvis det er første gang du er inne i Miljøfyrtårn-portalen, så må du først klikke på «rapporter» eller «virksomheter», og deretter klikk på «Jeg godtar vilkårene»

10 Hvordan endre passord og logge ut? Når du er innlogget i Miljøfyrtårnportalen, klikk en gang på brukeren deres og neste bilde kommer opp. Her kan du endre passordet og logge deg ut av Miljøfyrtårnportalen.

11 Forklaring til førstesiden i Miljøfyrtårnportalen

12 Forklaring til førstesiden Miljøfyrtårnlogoen: Når dere klikker på Miljøfyrtårnlogen vil dere komme automatisk tilbake til førstesiden i Miljøfyrtårnportalen. Bruker: Her kan du endre innloggingspassordet og logge ut. Miljørapportering: Her finner du den årlige miljørapporten som skal fylles ut. Rapporter: Her henter dere den siste lagrede og leverte miljørapporten (ut-rapporten), bransjerapporter, bransjekrav og endringslogg for bransjekrav. Virksomheter: Her ligger det en oversikt over en eller flere virksomheter (forutsatt at du har tilgang til flere virksomheter) og informasjon om virksomheten(e). Oppdatering ved eventuelle endringer i virksomhetene gjøres her (f.eks. telefonnummer, antall årsverk m.m.). NB! Ved endringer, sørg for å oppdatere opplysningene om bedriften i forbindelse med innlevering av miljørapport.

13 Forklaring til førstesiden fortsetter Viser status på sertifikatet (gyldig, inndratt eller under sertifisering) Viser en oversikt over hvilke bransjekrav virksomheten din oppfyller Her kan du sjekke hvilke endringer som gjort i bransjekravene i din virksomhet ved å velge en startdato. Se eksempel neste plansje

14 Finne hvilke endringer i bransjekravene Klikk på «Se hvilke bransjekrav som er endret» Legg deretter inn en startdato og klikk «Vis rapport» Bransjekravene vises med endringslogg

15 Forklaring til førstesiden fortsetter Fylle ut miljørapporten: Her kan du gå direkte inn i innfyllingen av siste års miljørapport istedenfor via fanen «Miljørapportering» Klikk på Endre to muligheter: Her finner du opplysninger om din virksomhet, mulighet for å endre opplysningene om virksomheten (oppdatere status) samt gi tilganger, lese avklaringer og laste opp dokumenter. Se neste plansje Dersom du har tilgang til flere virksomheter, så ligger alle virksomhetene tilgjengelig under fanen «Virksomheter» Dokumenter: Her ligger alle dokumentene lett tilgjengelig for nedlastning

16 Hvordan endre opplysninger om virksomheten? Velg en av dem og klikk på «Endre» og neste bilde «Detaljer» kommer opp se neste plansje

17 Hvordan endre opplysninger om virksomheten forts. Ved endringer må informasjonen om bedriften oppdateres. Kontroller om opplysningene er riktig gjerne i forbindelse med miljørapporteringen. Klikk på «Rediger» - gjør dine endringer og klikk deretter på «Oppdater»

18 Hva er miljørapportering? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at den jobber systematisk for et bedre arbeidsmiljø og et renere ytre miljø. -Miljørapportering gjør det enklere og mer interessant å drive med miljøarbeid. Krav til innehold i årsberetningen (Regnskapsloven 3-3 ): krever at det gis opplysninger om forhold ved bedriften som kan føre til en betydelig påvirkning av miljøet. Bedrifter har plikt til å opplyse om hvilke miljøvirkninger virksomheten gir eller kan gi. Bedrifter har også plikt til å opplyse om hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre og/eller redusere miljøpåvirkningene. Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Offentlige og private bedrifter må svare på hvordan deres virksomhet påvirker miljøet.

19 Hva er miljørapportering fortsetter Alle Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter skal miljørapportere hvert år frist innen 1. april. Miljørapporten kan tilpasses bransjevis og konsern. Miljørapporten kan også brukes til å lage klimaregnskap.

20 Miljøfyrtårn - miljørapportering Miljøfyrtårn obligatorisk miljørapportering innen 1. april hvert år Dekker miljøtemaene: Systemkrav Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Gjennomførte tiltak og handlingsplan Et klimaregnskap ligger ferdig utarbeidet i ut-rapporten

21 Miljørapport Bla deg frem og tilbake i de ulike miljøtemaene ved å klikke på «knappene» samt bruke rullgardinen på høyre side. Veileder for miljørapportering finner du her! Data autolagres når man fyller ut miljørapporten. Klikk «lever miljørapporten» når den er helt ferdig.

22 Miljørapport offentlig eller internt? Klikk på «hengelåsen» Miljørapporten vil være offentlig og tilgjengelig for andre Miljøfyrtårnvirksomheter i Miljøfyrtårnportalen. Vi oppfordrer virksomheten til å offentliggjøre miljørapporten. Miljørapporten vil kun være tilgjengelig internt i virksomheten.

23 Systemkrav Data fra forrige rapporteringsår kommer automatisk opp når man fyller inn i kolonnen. Husk at miljørapporten skal leses av andre. Bruk kommentarfeltet aktivt. Forklar utviklingen.

24 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø - noen viktige områder i Miljøfyrtårn Ergonomi Bedriftshelsetjeneste - krav i enkelte bransjer Tilrettelegge for fysisk trening for de ansatte Inneklima Stoffkartotek Unngå bruk av helse og miljøfarlige stoffer Bruk av verneutstyr Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP)

25 Arbeidsmiljø Vær forsiktig med sensitive opplysninger. F.eks. ikke skriv: «Det høye sykefraværet skyldes at Gunnar er mye borte fra jobben» Grafen viser sykefraværet til virksomheten over tid. La musepekeren «skli» på grafen Målet som ble lagt handlingsplanen året før (her: 2012 miljørapporten) kommer automatisk opp Gjennomsnitt for bransjen (Miljøfyrtårnbedrifter) og hele Norge (kilde SSB)

26 Innkjøp - vekst og forbruk 3 % årlig økonomisk vekst i 100 år gir 19 ganger så stort forbruk om 100 år! Kilde: Grønn Hverdag Norsk forbruksutvikling fra 1990 til 2009

27 Innkjøp Behovsvurdere innkjøpene. Etterspørre varer med miljømerking (Svanen, Blomsten, Blå Engel, Bra Miljöval, Økotex 100, TCO og Debio). Dette gjelder både ved salg og innkjøp til egen drift. Kartlegge sentrale leverandører om de har en miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS og Svanen). Stille krav til leverandører om miljøvennlig drift. Krav: Veileder for miljøvennlig innkjøp skal benyttes!

28 Innkjøp Virksomheten registrerer antall miljømerkede produkter og økologiske produkter til egen drift og antall miljøsertifiserte leverandører. Dersom virksomheten ønsker å registrere innkjøpene i prosentandel, klikk på switchen for å endre til Ja. Virksomheten kan selv velge om den vil rapportere på antall, eller kun prosentandel, eller begge deler. NB! Husk at ved sertifisering/resertifisering må virksomheten dokumentere hvordan den har kommet frem til antallet og/eller prosentandelen. Salgsvarer: Hvis virksomheten selger miljømerkede varer og økologiske produkter, klikk på switchen for å endre til Ja og deretter registrer antallet.

29 Innkjøp

30 Gruppearbeid - diskusjon og erfaringsutveksling Innkjøp Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter skal etterspørre miljøvennlige varer og tjenester. Diskuter hvordan dere i praksis kan stille miljøkrav og ta gode miljøvalg.

31 Forbruk av strøm i Norge (Foto: Craig Mayhew og Robert Simmon, NASA GSFC) 5 millioner nordmenn bruker nesten like mye strøm som 791 millioner afrikanere

32 Energi Kartlegge og ha oversikt over energiforbruket (elektrisitet, fjernvarme, olje m.fl.) Bruke fornybar energi Gjennomføre energisparende tiltak Påvirke gårdeier til å gjennomføre energisparende tiltak Den mest miljøvennlig energien er den man ikke bruker!

33 Energi Velg og legg til energikilder. Eksempel: Hvis bygget oppvarmes med fjernvarme og bruker elektrisitet til ventilasjon, lys og stikk: Legg til elektrisitet og fjernvarme Legg inn totalt oppvarmet areal som må holde en temperatur over 15 grader og areal som må nedkjøles i hele eller deler av året (f.eks. kjølelager). Alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest (energikarakter og oppvarmingskarakter). Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.

34 Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.

35 Energi Energibruket skal inkludere all energibruk som er gått med til:oppvarming, kjøling, ventilasjon, lys, stikk og evt. energi brukt i produksjon. Dersom et bygg og leietakere har felles energiløsninger (f.eks. energi til oppvarming og ventilasjon), kan leietaker få oppgitt siste års energibruk i kwh/m2, oljebruk/m2 m.m. pr år fra gårdeier. Da vil dere kunne finne et tilnærmet års energibruk ved å multiplisere dette tallet med antall m2 oppvarmet areal som bedriften leier. Summerer automatisk totalt energibruk Resultat energibruk pr kvm ble i dette i eksemplet på 217 kwh pr kvm i 2013, en nedgang på 4 kwh pr kvm sammenlignet med 2012.

36 Energi rapportere på mengden olje og gass En liter olje har en fast omregningsfaktor som tilsvarer 7,5 kwh En kg gass har en fast omregningsfaktor som tilsvarer 12,5 kwh

37 Energi

38 Gruppearbeid - diskusjon og erfaringsutveksling Energi Finn 2-3 energisparende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre i din virksomhet det kan både være enkle og/eller med omfattende tiltak. NB! Energisparende tiltak som bedriften selv kan gjennomføre, og som kan spares inn på to år, skal gjennomføres.

39 Utslipp av klimagasser fra transport

40 Transport Velge mest mulig miljøvennlige transportmidler i tjenestereiser. Bruke videokonferanseutstyr, ha web- og tlf. møter. Ha oversikt over kjøretøyenes kjørelengde i kilometer (gjelder både egen bilpark og ved utbetaling av kjøregodtgjørelse). Ha oversikt over antall flyreiser fordelt på reiser i Norden, Europa og verden forøvrig. Dersom flyreisene bestilles gjennom et reiseselskap, så kan bedriften få et samlet CO2 - utslipp direkte fra reiseselskapet.

41 Transport Her ligger det en drivstoffkalkulator. Velg drivstofftype(r) som er aktuelle for din virksomhet og fyll inn antall liter og antall kjørte km. Dette gjelder egen bilpark (eid eller leaset) og kjøregodtgjørelse. Antall kjørte km for elbiler skal ikke registreres her. Drivstoffbruket pr km (ikke mil) regnes ut automatisk.

42 Transport Viktig! Drivstofforbruket som går til offentlig transport, eksempelvis buss, taxi skal ikke tas med. Når ansattes private kjøretøy benyttes som en del av tjenestereiser (utbetaling av km godtgjørelse), skal både drivstofforbruket og km registreres. For å finne mengden drivstoff når antall kjørte km er kjent, finn et gjennomsnittlig forbruk drivstofforbruk pr mil samlet for bilene. Eksempel: Bilene har kjørt samlet km og har et estimert forbruk av diesel på 0,8 liter pr mil. For å finne mengden drivstoff for bilene: 1000 mil X 0,8 liter pr mil = 800 liter diesel Eller bruk drivstoffkalkulatoren som et hjelpemiddel.

43 Transport Klikk Ja hvis det er brukt fly i tjenestereiser. Legg inn antall flyreiser fordelt på Norden, Europa og verden for øvrig. En reise inkluderer tur/retur. Virksomheter som får CO2 utslippet fra flyreiser direkte fra reiseselskapet, kan legge dette direkte inn i kolonnen «CO2utslipp fra flyreiser». NB! Ikke dobbeltrapporter. Rapporter enten på antall reiser eller CO2 - utslippet direkte.

44 Transport Nytt fra miljørapporteringsåret Klikk Ja dersom virksomheten har elbiler. Legg inn antall elbiler og totalt antall kjørte km for elbilene. Husk og kommenter miljøprestasjonene og utviklingen.

45 Gruppearbeid - diskusjon og erfaringsutveksling Transport Diskuter og finn 2-3 tiltak på: hvordan ansatte kan komme seg til og fra jobb på en mest mulig miljøvennlig måte. hvordan hindre unødvendig reising, og kunne velge de minst miljøbelastede transportmidler på tjenestereiser.

46 Avfall i Norge fra

47

48 Hotel Union i Geiranger sparer miljøet og reduserer kostnadene Hotel Union i Geiranger reduserte tallerken størrelsen med 5-6 cm i diameter sparte kr på to år på innkjøp og avfall!

49 Avfall Avfallet skal kildesorteres. Ha oversikt over avfallsmengder fordelt på de ulike avfallstypene. Avfallsreduksjon og innkjøp - avfall og forbruk henger nøye sammen.

50 Avfall

51 Avfall Velg og legg til avfallstyper (kildesortert avfall) og restavfall Egen avfallskategori for bransjen «Entreprenører» Antall årsverk synliggjøres i miljøtemaet avfall

52 Avfall Kildesortert avfall summeres automatisk Hvordan finne avfallsmengder når leietakerne har felles avfallsløsning? De aller fleste Miljøfyrtårnbedriftene er leietakere og er samlokalisert med andre leietakere med felles avfallsløsninger. Dette gjør det vanskelig å finne avfallsmengdene. Avfallet måles og veies ca. i en uke - da kan vi si noe om forventede årlige avfallsmengder og kildesorteringsgrad i prosent. Når bedriften har egen avfallsløsning og avtale med en renovatør? Bedriften kan da få avfallsmengder direkte fra renovatøren.

53 Avfall Hvis kg er ukjent, så kan dere bruke liter. I miljørapporten ligger det inne faste omregningsfaktorer som omregner automatisk fra liter til kg. Størrelsen på faktorene varierer med avfallstypene og hvordan de håndteres. Eksempel: Når papp og papir kastes løst i samme beholder liter X 0,25= 3950 kg Du ser ikke omregningsfaktoren på 0,25 og verdien på 3950 kg, men den regner og summerer automatisk inn i totalt kildesortert avfall.

54 Avfall Regner ut automatisk total mengde avfall og kildesorteringsgrad.

55 Gruppearbeid - diskusjon og erfaringsutveksling Avfall Finn minimum 2-3 konkrete som bidrar til at avfallsmengdene reduseres (gjelder både restavfall og kildesortert avfall). NB! Avfallsreduserende tiltak skal årlig føres inn som gjennomførte tiltak og i handlingsplanen i miljørapporten.

56 Gjennomførte tiltak og handlingsplan Bedriften skal rapportere på tiltak som ble gjennomført i 2013 og lage en handlingsplan for Tiltak som stod handlingsplanen i miljørapporten for 2012, skal overføres som gjennomførte tiltak i 2013 miljørapporten. Det forutsetter at tiltak(ene) faktisk ble gjennomført i 2013.

57 Gjennomførte tiltak og handlingsplan forts. Miljørapporten er en årsrapport der bedriften dokumenterer sine miljøprestasjoner. Ikke vær redd for å gjenta dere selv år etter år. Miljørapporten skal leses og forstås av andre. F.eks: Faste aktiviteter som medarbeidersamtaler, vernerunde m.fl. rapporteres som et gjennomført tiltak samt legges inn i handlingsplanen for kommende år dette gjør dere hvert år! skriv ned hvilke avfallstyper dere kildesorterer og få med hvilke avfallsreduserende tiltak dere jobber med og evt. planlagte tiltak (handlingsplanen).

58

59

60 Sammenhengen mellom transport, energi og klimautslipp Målet på klimautslippet må stå i samsvar med målene dere setter på; energibruk, drivstofforbruk og evt. flyreiser.

61 Miljørapport ferdig klikk «lever rapporten» Klikk «lever rapporten» når den er ferdig.

62 Dette bildet får dere etter «levert miljørapport» Her kan dere eksportere dataene fra miljørapporten inn i excel.

63 Hente ut ulike rapporter Klikk først på Her kan dere hente ut-rapporten, bransjerapporter, bransjekrav, samlerapport og endringer av krav (endringslogg)

64 Hvordan hente ut levert miljørapport (ut-rapporten) Klikk først på Miljørapporten (utrapporten) etter at den er levert, finner dere her! Dere kan velge å åpne den i ulike filformater som; word, pdf eller excel.

65 Oppsummering - miljørapportering Miljørapporten skal distribueres til ansatte og eierne/styret. Skriv kort og presist med hele setninger og ha med gode forklaringer. Unngå setninger uten innhold F.eks. «Neste år skal vi prøve å bli flinkere til sortere avfallet» eller «Vi gjør så godt vi kan». Miljørapportering gjør dere først og fremst for deres egen del, benchmarking mot seg selv og andre.

66 Innhold MFT ansvarlig rollen og miljøarbeid i praksis

67 Miljøfyrtårnansvarlig rollen Som Miljøfyrtårnansvarlig skal du: Koordinerer miljøarbeidet i bedriften fordele ansvar og oppgaver. Holde arbeidet i hevd og stimulere til nye miljøtiltak. Sørge for at miljørapporten blir fylt ut og godkjent av ledelsen før levering. Sørge for at miljørapporten blir levert inn til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april.

68 Hvordan følge opp miljøarbeidet underveis? Eksempel organisering Miljøgruppa Består av: Miljøfyrtårnansvarlig, daglig leder, verneombud og en ansatte. Miljøgruppa har møter to ganger i året. Oppgaver: Følge opp miljøarbeidet og stimulere til nye miljøtiltak. Utarbeide mål, lage handlingsplaner og skrive miljørapport. I bedrifter med over 50 ansatte er det ihht. arbeidsmiljøloven krav om at det skal være et arbeidsmiljøutvalg (AMU). En god ide kan være at AMU får i oppgave å følge opp miljøarbeidet i samarbeid med miljøfyrtårnansvarlig.

69 Miljørutiner innarbeides i HMS - systemet Avfall Transport Innkjøp HMS Miljømål Energi Miljørapporter

70 HMS-internkontrollforskriften 5

71 1 Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Forklaring sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten Bedriften skal ha en liste med oversikt over aktuelle lover og forskrifter som gjelder for bransjen. Trenger ikke å skrive dem ut, men bør være direkte linket til lovdata.no Dokumentasjon - Oversikt over lover og forskrifter for ulike bransjer finnes blant annet på regelhjelp.no 2 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer Ansatte skal ha opplæring i HMS f.eks. kursbevis, diplom etc.. Ansatte skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte. Ansatte skal være kjent med endringer i internkontrollen. - 3 sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Ansatte skal få informasjon underveis og delta aktivt i HMS arbeidet. Tas på avdelingsmøter, personalmøter o.l. - 4 fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Målene er en viktig forutsetning for planer og aktivitet, og bør settes så konkret som mulig. Målsettinger av mer overordnet karakter må også fastsettes. må dokumenteres skriftlig

72 5 ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Bedriften skal ha oversikt over hvordan HMS arbeidet er organisert (f.eks. et HMS organisasjons kart) HMS ansvarlig, AMU, vernetjenesten, brannvern osv. må dokumenteres skriftlig 6 kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Vil variere etter virksomhetens art, må dokumenteres aktiviteter, risiko og størrelse. Noen skriftlig virksomheter vil utarbeide grundige analyser av risiko, mens andre kan nøye seg med en enkel dokumentasjon. 7 iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhets- lovgivningen Bedriften skal gjennomføre må dokumenteres vernerunder/hms- runder og ha rutiner for skriftlig avviksbehandling. Der det finnes rutiner og prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, vil kravet til systematikk innebære at virksomheten skal videreutvikle og skape en helhet i de rutiner og prosedyrer som finnes. I dette ligger også at de skriftlige arbeidsrutiner, instrukser o.l. som alt finnes må systematiseres slik at de kan tas i bruk og inngå i internkontrollen. 8 foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Minst en gang i året må bedriften ha en internrevisjon av interkontrollen (sjekkliste). må dokumenteres skriftlig

73 Eksempel på HMS årshjul Miljørapport

74 Miljøfyrtårn skal integreres i HMS-systemet

75 Hvilke dokumenter skal hvor?

76 Eksempel - Miljøstatus varer Virksomheten skal ha oversikt over egne innkjøp- da blir det også enklere å miljørapportere! Hva de ulike miljømerkeordningene betyr finner dere mer informasjon om på Om produkter har et miljømerke se direkte på emballasjen eller sjekkes på

77 Eksempel - Miljøstatus leverandører Dere skal ha oversikt over hvilke sentrale leverandører som dere kjøper varer og tjenester i fra. Har leverandørene en miljøsertifisering? Tips; For å finne ut om bedriftene har en miljøsertifisering sjekk på bedriftens hjemmeside, miljoindex.no (gjelder også produkter med miljømerke) og kvalex.no (kun ISO bedrifter)

78 Eksempel - drivstoffregnskap Eksempel - drivstoffregnskap via et bensinselskap. Fordelen med denne løsningen er at dere slipper å registrere forbruket manuelt.

79 Eksempel - energiregnskap Virksomhetene skal ha oversikt over eget energibruk. Energibruket kan dere få fra gårdeier, netteier eller strømselskapet. Hvor dere skal hente tallene, avhenger om dere har egne målere eller om det er felles måler for hele bygget. Noen målere leses av automatisk hver time. Da er det enkelt å følge med på energibruket ved å logge dere inn på «Min side» hos netteieren. Hvis ikke måleren er timesavlest, så skal dere registrere energibruket og legge dette inn i, f.eks. i et excel ark (som vist over).

80 Miljøfyrtårn HMS runde/vernerunde Avfall og ENØK blir en del av HMS runden/vernerunden Område Dette betyr i praksis: 9.5. Avfallshåndtering Bedriften har system for avfallshåndtering: Bedriften har en avfallsinstruks som er kjent og lett tilgjengelig for alle ansatte Bedriften har rutiner for at farlig avfall blir tatt forsvarlig hånd om og levert til godkjent mottak Bedriften har rutiner for å sikre at det oppstår minst mulig avfall på arbeidsplassen 9.6. Energibruk Bedriften har system for ENØK - arbeid Bedriften gjennomfører månedlig måleravlesning og registrering av energibruk Bedriften har rutiner for å slå av lyskilder, PC utstyr og andre elektriske artikler Ja/Nei Kommentar

81 Årlig gjennomgang av HMSen Eksempel: Miljøfyrtårn-rutinene bakes i internrevisjonen Sjekkliste til revisjon av internkontrollsystemet Deltagere: Dato: Revisjons- spørsmål: 1) Er aktuelle lover og forskrifter tilgjengelige i virksomheten? 2) Finnes det en oversikt over organisasjon og ansvarsfordeling innen HMS? 3) Er det fastsatte mål for HMS- arbeidet? 16) Er miljørapporten behandlet og godkjent i AMU samt levert til Stiftelsen Miljøfyrtårn? 17) Er det kontrollert om vi oppfyller gjeldende bransjekrav til Stiftelsen Miljøfyrtårn? OK Avvik Tidsfrist Ansvarlig

82 Hvordan utarbeide miljømål - eksempel Formulere et hovedmål for miljøarbeidet: I vår bedrift skal det skapes et trivelig og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på våre bygninger og materiell, og forhindre belastning på det ytre miljø

83 Mål for miljøarbeidet (forts.) Konkretisere målene: - Vi skal redusere sykefraværet med K % - Vi skal redusere papirbruken med X % - Vi skal redusere energibruket med y % - Vi skal øke antall miljømerkede produkter med Z %

84 Miljøindikatorer Målbare indikatorer: - Sykefravær målt i prosent - Totalt forbruk av papir (kg- og eller antall ark) / pr. årsverk - Antall kwh /pr. kvm oppvarmet areal - Antall miljømerkede produkter

85 Sammenhengen mellom mål og tiltak Delmål i 2014 Ut i fra 2013 nivå skal vi redusere bruken av skrivepapir med 50 %, målt i forhold til pr. årsverk Delmålet legges inn sammen med bedriftens HMS - målsetting forøvrig For å nå målene skal følgende tiltak iverksettes i 2014: Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard Skriveren skal ha FollowMe utskriftsløsning Tiltakene legges inn i bedriftens handlingsplaner med ansvar og frister

86 Sammenhengen mellom mål og tiltak Mål i 2014 Vi skal redusere energibruket (kwh/m2) med 5 % Mål frem til 2016 Vi skal redusere energibruket (kwh/m2) med 15 % Delmålene legges inn sammen med bedriftens HMS - målsetting forøvrig For å nå målene skal følgende tiltak iverksettes : 2014: Bytte til LED belysning 2015: Vinduene skal skiftes ut til 3-lags lavenergivinduer Tiltakene legges inn i bedriftens handlingsplaner med ansvar og frister

87 Resertifisering, hva gjør vi nå?

88 Resertifisering, hva gjør vi nå? Miljøfyrtårn har laget en resertifiseringsmanual som gjelder for alle private og offentlige bedrifter Sjekklisten og manualene ligger på miljofyrtarn.no under fanen For virksomheter og deretter Verktøy

89 Resertifisering, hva gjør vi nå? Ta kontakt med kommunen og få tildelt sertifisør i god tid før sertifikatet utgår (senest 2 mnd. før utløpsdatoen) Anbefales: Lag et enkelt notat som viser hvordan dere oppfyller alle kravene, og last denne opp i Miljøfyrtårnportalen under «dokumenter» Logg dere inn i Miljøfyrtårnportalen, gå inn på fanen «rapporter» og ta ut samlerapport (excelformat anbefales). Slik får du en komplett sjekkliste med alle krav. Opprett tilgang til sertifisør, slik at han/hun kan lese dokumentasjonen. Miljørapport for siste hele kalenderår må være levert før resertifisering. Ved spm./uklarheter kan miljørapporten leveres etter gjennomført resertifiseringsmøte. Dette avtales med sertifisør.

90 Hvordan laste opp dokumenter? Velg en av dem og klikk på «Endre» og neste bilde «Detaljer» kommer opp se neste plansje

91 Hvordan laste opp dokumenter forts. Klikk først på «dokumenter» Under fanen dokumenter laster dere opp dokumenter som er viktige for resertifiseringen, f.eks. resertifiseringsnotatet, kildesorteringsinstruks, innkjøpsveileder m.m. Velg filtype og om dokumentene skal være tilgjengelig hos konsernet «Velg fil» og deretter klikk på «legg til dokument»

92 Gi tilgang til sertifisør MFT - ansvarlig oppretter tilgang til sertifisør Klikk på «tilganger». Trykk ny «ekstern kontakt». Velg rolle: «sertifisør» og skriv inn navnet på sertifisøren, klikk tilslutt på «lagre»

93 Noen suksesskriterier Miljøfyrtårn må være godt forankret i ledelsen Involver ansatte i miljøarbeidet. La de komme med forslag til miljøtiltak. Markere/ feire resultater Følge opp miljøarbeidet underveis. Miljøfyrtårnrutiner skal integreres i HMS systemet. Unngå «skippertakmetoden»

94 Lykke til med miljørapporteringen!

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 GREEN KEY EN MILJØSERTIFISERINGSORDNING FOR HOTELLER, CAMPING OG ANDRE OVERNATTINGSVIRKSOMHETER SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Veiledning. Nelfo og Profsys AS. bransjens Web-baserte internkontrollsystem. Ver. 140311

Veiledning. Nelfo og Profsys AS. bransjens Web-baserte internkontrollsystem. Ver. 140311 Veiledning bransjens Web-baserte internkontrollsystem Nelfo og Profsys AS Ver. 140311 Hva er - og Hvorfor NIK? Hvorfor trenger din bedrift et system for internkontroll? Forebygge og unngå avvik og feil

Detaljer

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret!

Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret! tema: rådgivere og tjenester Data eller perm? Mange virksomheter har overført sitt internkontrollsystem til en databasert løsning. Andre nøyer seg med penn og papir. Hva bør en nystartet bedrift gjøre?

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer