Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS"

Transkript

1 Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

2 Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007 Hjemmeside: Forretningsområde: HMS og miljøledelse Kunder: private og offentlige virksomheter innenfor mange bransjer

3 Gyldige sertifikater pr 28. jan gyldige sertifikater på landbasis (private og offentlige) Ca. 65 % av alle sertifiserte virksomhetene kommer fra privat sektor Aust-Agder: 106 gyldige sertifikater Arendal: 56 gyldige sertifikater Grimstad: 20 gyldige sertifikater Risør: 3 gyldige sertifikater Oslo: 907 gyldige sertifikater

4 Utvikling av antall Miljøfyrtårn - sertifikater Antall sertifikater Årstall

5 Topp 10 bransjer, desember -13 Kontorvirksomhet Butikk 655 Barnehage 483 Skole 275 Grossist Dagligvare Hotell 138 Elektroentreprenør 121 Sykehjem 101 Beboerinstitusjon 78

6 Ny Miljøfyrtårnportalen? Her logger du deg inn i Miljøfyrtårnportalen «Min side»

7 Hvordan logge deg inn i Miljøfyrtårnportalen? Logg deg inn i Miljøfyrtårnportalen med ditt eget brukernavn og som alltid er e-post adressen din. Et passord skal du ha mottatt på epost fra Miljøfyrtårn. Glemt passord? Få nytt passord her.

8 Dette er «vinduet» som møter dere første gang etter innlogging

9 Første gang i Miljøfyrtårnportalen? Hvis det er første gang du er inne i Miljøfyrtårn-portalen, så må du først klikke på «rapporter» eller «virksomheter», og deretter klikk på «Jeg godtar vilkårene»

10 Hvordan endre passord og logge ut? Når du er innlogget i Miljøfyrtårnportalen, klikk en gang på brukeren deres og neste bilde kommer opp. Her kan du endre passordet og logge deg ut av Miljøfyrtårnportalen.

11 Forklaring til førstesiden i Miljøfyrtårnportalen

12 Forklaring til førstesiden Miljøfyrtårnlogoen: Når dere klikker på Miljøfyrtårnlogen vil dere komme automatisk tilbake til førstesiden i Miljøfyrtårnportalen. Bruker: Her kan du endre innloggingspassordet og logge ut. Miljørapportering: Her finner du den årlige miljørapporten som skal fylles ut. Rapporter: Her henter dere den siste lagrede og leverte miljørapporten (ut-rapporten), bransjerapporter, bransjekrav og endringslogg for bransjekrav. Virksomheter: Her ligger det en oversikt over en eller flere virksomheter (forutsatt at du har tilgang til flere virksomheter) og informasjon om virksomheten(e). Oppdatering ved eventuelle endringer i virksomhetene gjøres her (f.eks. telefonnummer, antall årsverk m.m.). NB! Ved endringer, sørg for å oppdatere opplysningene om bedriften i forbindelse med innlevering av miljørapport.

13 Forklaring til førstesiden fortsetter Viser status på sertifikatet (gyldig, inndratt eller under sertifisering) Viser en oversikt over hvilke bransjekrav virksomheten din oppfyller Her kan du sjekke hvilke endringer som gjort i bransjekravene i din virksomhet ved å velge en startdato. Se eksempel neste plansje

14 Finne hvilke endringer i bransjekravene Klikk på «Se hvilke bransjekrav som er endret» Legg deretter inn en startdato og klikk «Vis rapport» Bransjekravene vises med endringslogg

15 Forklaring til førstesiden fortsetter Fylle ut miljørapporten: Her kan du gå direkte inn i innfyllingen av siste års miljørapport istedenfor via fanen «Miljørapportering» Klikk på Endre to muligheter: Her finner du opplysninger om din virksomhet, mulighet for å endre opplysningene om virksomheten (oppdatere status) samt gi tilganger, lese avklaringer og laste opp dokumenter. Se neste plansje Dersom du har tilgang til flere virksomheter, så ligger alle virksomhetene tilgjengelig under fanen «Virksomheter» Dokumenter: Her ligger alle dokumentene lett tilgjengelig for nedlastning

16 Hvordan endre opplysninger om virksomheten? Velg en av dem og klikk på «Endre» og neste bilde «Detaljer» kommer opp se neste plansje

17 Hvordan endre opplysninger om virksomheten forts. Ved endringer må informasjonen om bedriften oppdateres. Kontroller om opplysningene er riktig gjerne i forbindelse med miljørapporteringen. Klikk på «Rediger» - gjør dine endringer og klikk deretter på «Oppdater»

18 Hva er miljørapportering? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at den jobber systematisk for et bedre arbeidsmiljø og et renere ytre miljø. -Miljørapportering gjør det enklere og mer interessant å drive med miljøarbeid. Krav til innehold i årsberetningen (Regnskapsloven 3-3 ): krever at det gis opplysninger om forhold ved bedriften som kan føre til en betydelig påvirkning av miljøet. Bedrifter har plikt til å opplyse om hvilke miljøvirkninger virksomheten gir eller kan gi. Bedrifter har også plikt til å opplyse om hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre og/eller redusere miljøpåvirkningene. Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet. Offentlige og private bedrifter må svare på hvordan deres virksomhet påvirker miljøet.

19 Hva er miljørapportering fortsetter Alle Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter skal miljørapportere hvert år frist innen 1. april. Miljørapporten kan tilpasses bransjevis og konsern. Miljørapporten kan også brukes til å lage klimaregnskap.

20 Miljøfyrtårn - miljørapportering Miljøfyrtårn obligatorisk miljørapportering innen 1. april hvert år Dekker miljøtemaene: Systemkrav Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Gjennomførte tiltak og handlingsplan Et klimaregnskap ligger ferdig utarbeidet i ut-rapporten

21 Miljørapport Bla deg frem og tilbake i de ulike miljøtemaene ved å klikke på «knappene» samt bruke rullgardinen på høyre side. Veileder for miljørapportering finner du her! Data autolagres når man fyller ut miljørapporten. Klikk «lever miljørapporten» når den er helt ferdig.

22 Miljørapport offentlig eller internt? Klikk på «hengelåsen» Miljørapporten vil være offentlig og tilgjengelig for andre Miljøfyrtårnvirksomheter i Miljøfyrtårnportalen. Vi oppfordrer virksomheten til å offentliggjøre miljørapporten. Miljørapporten vil kun være tilgjengelig internt i virksomheten.

23 Systemkrav Data fra forrige rapporteringsår kommer automatisk opp når man fyller inn i kolonnen. Husk at miljørapporten skal leses av andre. Bruk kommentarfeltet aktivt. Forklar utviklingen.

24 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø - noen viktige områder i Miljøfyrtårn Ergonomi Bedriftshelsetjeneste - krav i enkelte bransjer Tilrettelegge for fysisk trening for de ansatte Inneklima Stoffkartotek Unngå bruk av helse og miljøfarlige stoffer Bruk av verneutstyr Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP)

25 Arbeidsmiljø Vær forsiktig med sensitive opplysninger. F.eks. ikke skriv: «Det høye sykefraværet skyldes at Gunnar er mye borte fra jobben» Grafen viser sykefraværet til virksomheten over tid. La musepekeren «skli» på grafen Målet som ble lagt handlingsplanen året før (her: 2012 miljørapporten) kommer automatisk opp Gjennomsnitt for bransjen (Miljøfyrtårnbedrifter) og hele Norge (kilde SSB)

26 Innkjøp - vekst og forbruk 3 % årlig økonomisk vekst i 100 år gir 19 ganger så stort forbruk om 100 år! Kilde: Grønn Hverdag Norsk forbruksutvikling fra 1990 til 2009

27 Innkjøp Behovsvurdere innkjøpene. Etterspørre varer med miljømerking (Svanen, Blomsten, Blå Engel, Bra Miljöval, Økotex 100, TCO og Debio). Dette gjelder både ved salg og innkjøp til egen drift. Kartlegge sentrale leverandører om de har en miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS og Svanen). Stille krav til leverandører om miljøvennlig drift. Krav: Veileder for miljøvennlig innkjøp skal benyttes!

28 Innkjøp Virksomheten registrerer antall miljømerkede produkter og økologiske produkter til egen drift og antall miljøsertifiserte leverandører. Dersom virksomheten ønsker å registrere innkjøpene i prosentandel, klikk på switchen for å endre til Ja. Virksomheten kan selv velge om den vil rapportere på antall, eller kun prosentandel, eller begge deler. NB! Husk at ved sertifisering/resertifisering må virksomheten dokumentere hvordan den har kommet frem til antallet og/eller prosentandelen. Salgsvarer: Hvis virksomheten selger miljømerkede varer og økologiske produkter, klikk på switchen for å endre til Ja og deretter registrer antallet.

29 Innkjøp

30 Gruppearbeid - diskusjon og erfaringsutveksling Innkjøp Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter skal etterspørre miljøvennlige varer og tjenester. Diskuter hvordan dere i praksis kan stille miljøkrav og ta gode miljøvalg.

31 Forbruk av strøm i Norge (Foto: Craig Mayhew og Robert Simmon, NASA GSFC) 5 millioner nordmenn bruker nesten like mye strøm som 791 millioner afrikanere

32 Energi Kartlegge og ha oversikt over energiforbruket (elektrisitet, fjernvarme, olje m.fl.) Bruke fornybar energi Gjennomføre energisparende tiltak Påvirke gårdeier til å gjennomføre energisparende tiltak Den mest miljøvennlig energien er den man ikke bruker!

33 Energi Velg og legg til energikilder. Eksempel: Hvis bygget oppvarmes med fjernvarme og bruker elektrisitet til ventilasjon, lys og stikk: Legg til elektrisitet og fjernvarme Legg inn totalt oppvarmet areal som må holde en temperatur over 15 grader og areal som må nedkjøles i hele eller deler av året (f.eks. kjølelager). Alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha en gyldig energiattest (energikarakter og oppvarmingskarakter). Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.

34 Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.

35 Energi Energibruket skal inkludere all energibruk som er gått med til:oppvarming, kjøling, ventilasjon, lys, stikk og evt. energi brukt i produksjon. Dersom et bygg og leietakere har felles energiløsninger (f.eks. energi til oppvarming og ventilasjon), kan leietaker få oppgitt siste års energibruk i kwh/m2, oljebruk/m2 m.m. pr år fra gårdeier. Da vil dere kunne finne et tilnærmet års energibruk ved å multiplisere dette tallet med antall m2 oppvarmet areal som bedriften leier. Summerer automatisk totalt energibruk Resultat energibruk pr kvm ble i dette i eksemplet på 217 kwh pr kvm i 2013, en nedgang på 4 kwh pr kvm sammenlignet med 2012.

36 Energi rapportere på mengden olje og gass En liter olje har en fast omregningsfaktor som tilsvarer 7,5 kwh En kg gass har en fast omregningsfaktor som tilsvarer 12,5 kwh

37 Energi

38 Gruppearbeid - diskusjon og erfaringsutveksling Energi Finn 2-3 energisparende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre i din virksomhet det kan både være enkle og/eller med omfattende tiltak. NB! Energisparende tiltak som bedriften selv kan gjennomføre, og som kan spares inn på to år, skal gjennomføres.

39 Utslipp av klimagasser fra transport

40 Transport Velge mest mulig miljøvennlige transportmidler i tjenestereiser. Bruke videokonferanseutstyr, ha web- og tlf. møter. Ha oversikt over kjøretøyenes kjørelengde i kilometer (gjelder både egen bilpark og ved utbetaling av kjøregodtgjørelse). Ha oversikt over antall flyreiser fordelt på reiser i Norden, Europa og verden forøvrig. Dersom flyreisene bestilles gjennom et reiseselskap, så kan bedriften få et samlet CO2 - utslipp direkte fra reiseselskapet.

41 Transport Her ligger det en drivstoffkalkulator. Velg drivstofftype(r) som er aktuelle for din virksomhet og fyll inn antall liter og antall kjørte km. Dette gjelder egen bilpark (eid eller leaset) og kjøregodtgjørelse. Antall kjørte km for elbiler skal ikke registreres her. Drivstoffbruket pr km (ikke mil) regnes ut automatisk.

42 Transport Viktig! Drivstofforbruket som går til offentlig transport, eksempelvis buss, taxi skal ikke tas med. Når ansattes private kjøretøy benyttes som en del av tjenestereiser (utbetaling av km godtgjørelse), skal både drivstofforbruket og km registreres. For å finne mengden drivstoff når antall kjørte km er kjent, finn et gjennomsnittlig forbruk drivstofforbruk pr mil samlet for bilene. Eksempel: Bilene har kjørt samlet km og har et estimert forbruk av diesel på 0,8 liter pr mil. For å finne mengden drivstoff for bilene: 1000 mil X 0,8 liter pr mil = 800 liter diesel Eller bruk drivstoffkalkulatoren som et hjelpemiddel.

43 Transport Klikk Ja hvis det er brukt fly i tjenestereiser. Legg inn antall flyreiser fordelt på Norden, Europa og verden for øvrig. En reise inkluderer tur/retur. Virksomheter som får CO2 utslippet fra flyreiser direkte fra reiseselskapet, kan legge dette direkte inn i kolonnen «CO2utslipp fra flyreiser». NB! Ikke dobbeltrapporter. Rapporter enten på antall reiser eller CO2 - utslippet direkte.

44 Transport Nytt fra miljørapporteringsåret Klikk Ja dersom virksomheten har elbiler. Legg inn antall elbiler og totalt antall kjørte km for elbilene. Husk og kommenter miljøprestasjonene og utviklingen.

45 Gruppearbeid - diskusjon og erfaringsutveksling Transport Diskuter og finn 2-3 tiltak på: hvordan ansatte kan komme seg til og fra jobb på en mest mulig miljøvennlig måte. hvordan hindre unødvendig reising, og kunne velge de minst miljøbelastede transportmidler på tjenestereiser.

46 Avfall i Norge fra

47

48 Hotel Union i Geiranger sparer miljøet og reduserer kostnadene Hotel Union i Geiranger reduserte tallerken størrelsen med 5-6 cm i diameter sparte kr på to år på innkjøp og avfall!

49 Avfall Avfallet skal kildesorteres. Ha oversikt over avfallsmengder fordelt på de ulike avfallstypene. Avfallsreduksjon og innkjøp - avfall og forbruk henger nøye sammen.

50 Avfall

51 Avfall Velg og legg til avfallstyper (kildesortert avfall) og restavfall Egen avfallskategori for bransjen «Entreprenører» Antall årsverk synliggjøres i miljøtemaet avfall

52 Avfall Kildesortert avfall summeres automatisk Hvordan finne avfallsmengder når leietakerne har felles avfallsløsning? De aller fleste Miljøfyrtårnbedriftene er leietakere og er samlokalisert med andre leietakere med felles avfallsløsninger. Dette gjør det vanskelig å finne avfallsmengdene. Avfallet måles og veies ca. i en uke - da kan vi si noe om forventede årlige avfallsmengder og kildesorteringsgrad i prosent. Når bedriften har egen avfallsløsning og avtale med en renovatør? Bedriften kan da få avfallsmengder direkte fra renovatøren.

53 Avfall Hvis kg er ukjent, så kan dere bruke liter. I miljørapporten ligger det inne faste omregningsfaktorer som omregner automatisk fra liter til kg. Størrelsen på faktorene varierer med avfallstypene og hvordan de håndteres. Eksempel: Når papp og papir kastes løst i samme beholder liter X 0,25= 3950 kg Du ser ikke omregningsfaktoren på 0,25 og verdien på 3950 kg, men den regner og summerer automatisk inn i totalt kildesortert avfall.

54 Avfall Regner ut automatisk total mengde avfall og kildesorteringsgrad.

55 Gruppearbeid - diskusjon og erfaringsutveksling Avfall Finn minimum 2-3 konkrete som bidrar til at avfallsmengdene reduseres (gjelder både restavfall og kildesortert avfall). NB! Avfallsreduserende tiltak skal årlig føres inn som gjennomførte tiltak og i handlingsplanen i miljørapporten.

56 Gjennomførte tiltak og handlingsplan Bedriften skal rapportere på tiltak som ble gjennomført i 2013 og lage en handlingsplan for Tiltak som stod handlingsplanen i miljørapporten for 2012, skal overføres som gjennomførte tiltak i 2013 miljørapporten. Det forutsetter at tiltak(ene) faktisk ble gjennomført i 2013.

57 Gjennomførte tiltak og handlingsplan forts. Miljørapporten er en årsrapport der bedriften dokumenterer sine miljøprestasjoner. Ikke vær redd for å gjenta dere selv år etter år. Miljørapporten skal leses og forstås av andre. F.eks: Faste aktiviteter som medarbeidersamtaler, vernerunde m.fl. rapporteres som et gjennomført tiltak samt legges inn i handlingsplanen for kommende år dette gjør dere hvert år! skriv ned hvilke avfallstyper dere kildesorterer og få med hvilke avfallsreduserende tiltak dere jobber med og evt. planlagte tiltak (handlingsplanen).

58

59

60 Sammenhengen mellom transport, energi og klimautslipp Målet på klimautslippet må stå i samsvar med målene dere setter på; energibruk, drivstofforbruk og evt. flyreiser.

61 Miljørapport ferdig klikk «lever rapporten» Klikk «lever rapporten» når den er ferdig.

62 Dette bildet får dere etter «levert miljørapport» Her kan dere eksportere dataene fra miljørapporten inn i excel.

63 Hente ut ulike rapporter Klikk først på Her kan dere hente ut-rapporten, bransjerapporter, bransjekrav, samlerapport og endringer av krav (endringslogg)

64 Hvordan hente ut levert miljørapport (ut-rapporten) Klikk først på Miljørapporten (utrapporten) etter at den er levert, finner dere her! Dere kan velge å åpne den i ulike filformater som; word, pdf eller excel.

65 Oppsummering - miljørapportering Miljørapporten skal distribueres til ansatte og eierne/styret. Skriv kort og presist med hele setninger og ha med gode forklaringer. Unngå setninger uten innhold F.eks. «Neste år skal vi prøve å bli flinkere til sortere avfallet» eller «Vi gjør så godt vi kan». Miljørapportering gjør dere først og fremst for deres egen del, benchmarking mot seg selv og andre.

66 Innhold MFT ansvarlig rollen og miljøarbeid i praksis

67 Miljøfyrtårnansvarlig rollen Som Miljøfyrtårnansvarlig skal du: Koordinerer miljøarbeidet i bedriften fordele ansvar og oppgaver. Holde arbeidet i hevd og stimulere til nye miljøtiltak. Sørge for at miljørapporten blir fylt ut og godkjent av ledelsen før levering. Sørge for at miljørapporten blir levert inn til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april.

68 Hvordan følge opp miljøarbeidet underveis? Eksempel organisering Miljøgruppa Består av: Miljøfyrtårnansvarlig, daglig leder, verneombud og en ansatte. Miljøgruppa har møter to ganger i året. Oppgaver: Følge opp miljøarbeidet og stimulere til nye miljøtiltak. Utarbeide mål, lage handlingsplaner og skrive miljørapport. I bedrifter med over 50 ansatte er det ihht. arbeidsmiljøloven krav om at det skal være et arbeidsmiljøutvalg (AMU). En god ide kan være at AMU får i oppgave å følge opp miljøarbeidet i samarbeid med miljøfyrtårnansvarlig.

69 Miljørutiner innarbeides i HMS - systemet Avfall Transport Innkjøp HMS Miljømål Energi Miljørapporter

70 HMS-internkontrollforskriften 5

71 1 Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Forklaring sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten Bedriften skal ha en liste med oversikt over aktuelle lover og forskrifter som gjelder for bransjen. Trenger ikke å skrive dem ut, men bør være direkte linket til lovdata.no Dokumentasjon - Oversikt over lover og forskrifter for ulike bransjer finnes blant annet på regelhjelp.no 2 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer Ansatte skal ha opplæring i HMS f.eks. kursbevis, diplom etc.. Ansatte skal ha kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å utføre arbeidet på en sikker og helse- og miljømessig forsvarlig måte. Ansatte skal være kjent med endringer i internkontrollen. - 3 sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Ansatte skal få informasjon underveis og delta aktivt i HMS arbeidet. Tas på avdelingsmøter, personalmøter o.l. - 4 fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Målene er en viktig forutsetning for planer og aktivitet, og bør settes så konkret som mulig. Målsettinger av mer overordnet karakter må også fastsettes. må dokumenteres skriftlig

72 5 ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Bedriften skal ha oversikt over hvordan HMS arbeidet er organisert (f.eks. et HMS organisasjons kart) HMS ansvarlig, AMU, vernetjenesten, brannvern osv. må dokumenteres skriftlig 6 kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Vil variere etter virksomhetens art, må dokumenteres aktiviteter, risiko og størrelse. Noen skriftlig virksomheter vil utarbeide grundige analyser av risiko, mens andre kan nøye seg med en enkel dokumentasjon. 7 iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhets- lovgivningen Bedriften skal gjennomføre må dokumenteres vernerunder/hms- runder og ha rutiner for skriftlig avviksbehandling. Der det finnes rutiner og prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, vil kravet til systematikk innebære at virksomheten skal videreutvikle og skape en helhet i de rutiner og prosedyrer som finnes. I dette ligger også at de skriftlige arbeidsrutiner, instrukser o.l. som alt finnes må systematiseres slik at de kan tas i bruk og inngå i internkontrollen. 8 foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt Minst en gang i året må bedriften ha en internrevisjon av interkontrollen (sjekkliste). må dokumenteres skriftlig

73 Eksempel på HMS årshjul Miljørapport

74 Miljøfyrtårn skal integreres i HMS-systemet

75 Hvilke dokumenter skal hvor?

76 Eksempel - Miljøstatus varer Virksomheten skal ha oversikt over egne innkjøp- da blir det også enklere å miljørapportere! Hva de ulike miljømerkeordningene betyr finner dere mer informasjon om på Om produkter har et miljømerke se direkte på emballasjen eller sjekkes på

77 Eksempel - Miljøstatus leverandører Dere skal ha oversikt over hvilke sentrale leverandører som dere kjøper varer og tjenester i fra. Har leverandørene en miljøsertifisering? Tips; For å finne ut om bedriftene har en miljøsertifisering sjekk på bedriftens hjemmeside, miljoindex.no (gjelder også produkter med miljømerke) og kvalex.no (kun ISO bedrifter)

78 Eksempel - drivstoffregnskap Eksempel - drivstoffregnskap via et bensinselskap. Fordelen med denne løsningen er at dere slipper å registrere forbruket manuelt.

79 Eksempel - energiregnskap Virksomhetene skal ha oversikt over eget energibruk. Energibruket kan dere få fra gårdeier, netteier eller strømselskapet. Hvor dere skal hente tallene, avhenger om dere har egne målere eller om det er felles måler for hele bygget. Noen målere leses av automatisk hver time. Da er det enkelt å følge med på energibruket ved å logge dere inn på «Min side» hos netteieren. Hvis ikke måleren er timesavlest, så skal dere registrere energibruket og legge dette inn i, f.eks. i et excel ark (som vist over).

80 Miljøfyrtårn HMS runde/vernerunde Avfall og ENØK blir en del av HMS runden/vernerunden Område Dette betyr i praksis: 9.5. Avfallshåndtering Bedriften har system for avfallshåndtering: Bedriften har en avfallsinstruks som er kjent og lett tilgjengelig for alle ansatte Bedriften har rutiner for at farlig avfall blir tatt forsvarlig hånd om og levert til godkjent mottak Bedriften har rutiner for å sikre at det oppstår minst mulig avfall på arbeidsplassen 9.6. Energibruk Bedriften har system for ENØK - arbeid Bedriften gjennomfører månedlig måleravlesning og registrering av energibruk Bedriften har rutiner for å slå av lyskilder, PC utstyr og andre elektriske artikler Ja/Nei Kommentar

81 Årlig gjennomgang av HMSen Eksempel: Miljøfyrtårn-rutinene bakes i internrevisjonen Sjekkliste til revisjon av internkontrollsystemet Deltagere: Dato: Revisjons- spørsmål: 1) Er aktuelle lover og forskrifter tilgjengelige i virksomheten? 2) Finnes det en oversikt over organisasjon og ansvarsfordeling innen HMS? 3) Er det fastsatte mål for HMS- arbeidet? 16) Er miljørapporten behandlet og godkjent i AMU samt levert til Stiftelsen Miljøfyrtårn? 17) Er det kontrollert om vi oppfyller gjeldende bransjekrav til Stiftelsen Miljøfyrtårn? OK Avvik Tidsfrist Ansvarlig

82 Hvordan utarbeide miljømål - eksempel Formulere et hovedmål for miljøarbeidet: I vår bedrift skal det skapes et trivelig og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også ta vare på våre bygninger og materiell, og forhindre belastning på det ytre miljø

83 Mål for miljøarbeidet (forts.) Konkretisere målene: - Vi skal redusere sykefraværet med K % - Vi skal redusere papirbruken med X % - Vi skal redusere energibruket med y % - Vi skal øke antall miljømerkede produkter med Z %

84 Miljøindikatorer Målbare indikatorer: - Sykefravær målt i prosent - Totalt forbruk av papir (kg- og eller antall ark) / pr. årsverk - Antall kwh /pr. kvm oppvarmet areal - Antall miljømerkede produkter

85 Sammenhengen mellom mål og tiltak Delmål i 2014 Ut i fra 2013 nivå skal vi redusere bruken av skrivepapir med 50 %, målt i forhold til pr. årsverk Delmålet legges inn sammen med bedriftens HMS - målsetting forøvrig For å nå målene skal følgende tiltak iverksettes i 2014: Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard Skriveren skal ha FollowMe utskriftsløsning Tiltakene legges inn i bedriftens handlingsplaner med ansvar og frister

86 Sammenhengen mellom mål og tiltak Mål i 2014 Vi skal redusere energibruket (kwh/m2) med 5 % Mål frem til 2016 Vi skal redusere energibruket (kwh/m2) med 15 % Delmålene legges inn sammen med bedriftens HMS - målsetting forøvrig For å nå målene skal følgende tiltak iverksettes : 2014: Bytte til LED belysning 2015: Vinduene skal skiftes ut til 3-lags lavenergivinduer Tiltakene legges inn i bedriftens handlingsplaner med ansvar og frister

87 Resertifisering, hva gjør vi nå?

88 Resertifisering, hva gjør vi nå? Miljøfyrtårn har laget en resertifiseringsmanual som gjelder for alle private og offentlige bedrifter Sjekklisten og manualene ligger på miljofyrtarn.no under fanen For virksomheter og deretter Verktøy

89 Resertifisering, hva gjør vi nå? Ta kontakt med kommunen og få tildelt sertifisør i god tid før sertifikatet utgår (senest 2 mnd. før utløpsdatoen) Anbefales: Lag et enkelt notat som viser hvordan dere oppfyller alle kravene, og last denne opp i Miljøfyrtårnportalen under «dokumenter» Logg dere inn i Miljøfyrtårnportalen, gå inn på fanen «rapporter» og ta ut samlerapport (excelformat anbefales). Slik får du en komplett sjekkliste med alle krav. Opprett tilgang til sertifisør, slik at han/hun kan lese dokumentasjonen. Miljørapport for siste hele kalenderår må være levert før resertifisering. Ved spm./uklarheter kan miljørapporten leveres etter gjennomført resertifiseringsmøte. Dette avtales med sertifisør.

90 Hvordan laste opp dokumenter? Velg en av dem og klikk på «Endre» og neste bilde «Detaljer» kommer opp se neste plansje

91 Hvordan laste opp dokumenter forts. Klikk først på «dokumenter» Under fanen dokumenter laster dere opp dokumenter som er viktige for resertifiseringen, f.eks. resertifiseringsnotatet, kildesorteringsinstruks, innkjøpsveileder m.m. Velg filtype og om dokumentene skal være tilgjengelig hos konsernet «Velg fil» og deretter klikk på «legg til dokument»

92 Gi tilgang til sertifisør MFT - ansvarlig oppretter tilgang til sertifisør Klikk på «tilganger». Trykk ny «ekstern kontakt». Velg rolle: «sertifisør» og skriv inn navnet på sertifisøren, klikk tilslutt på «lagre»

93 Noen suksesskriterier Miljøfyrtårn må være godt forankret i ledelsen Involver ansatte i miljøarbeidet. La de komme med forslag til miljøtiltak. Markere/ feire resultater Følge opp miljøarbeidet underveis. Miljøfyrtårnrutiner skal integreres i HMS systemet. Unngå «skippertakmetoden»

94 Lykke til med miljørapporteringen!

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Gyldige Miljøfyrtårn-sertifikater per 13. feb. 2015 4740 gyldige sertifikater på landbasis (private og offentlige) Ca. 65 % av alle sertifiserte

Detaljer

MILJØRAPPORTERINGSKURS I ARENDAL 17. OG 18. FEBRUAR 2016. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

MILJØRAPPORTERINGSKURS I ARENDAL 17. OG 18. FEBRUAR 2016. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS MILJØRAPPORTERINGSKURS I ARENDAL 17. OG 18. FEBRUAR 2016 Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Om Totalmiljø AS Gyldige Miljøfyrtårn-sertifikater per 18. des. 2015 4886 gyldige sertifikater på landbasis

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Veileder for utfylling av Miljørapporten

Veileder for utfylling av Miljørapporten Veileder for utfylling av Miljørapporten 4.utgave - 07. Januar 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Brukerveiledning... 3... 9 Systemkrav... 10 Arbeidsmiljø... 11 Innkjøp... 12 Avfall... 14 Energi...

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Veileder for utfylling av Miljørapporten

Veileder for utfylling av Miljørapporten Veileder for utfylling av Miljørapporten 3.utgave- 04.januar 2013 Innholdsfortegnelse Veileder for utfylling av Miljørapporten... 0 Innledning... 1 Miljørapporteringssystemet... 2 Generelt... 2 Sykefravær...

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - MK Rådgivning AS

Miljørapport - MK Rådgivning AS - MK Rådgivning AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2013 41,30 Millioner kr. 37 45,00 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Innføring i MRS. Desember 2010

Innføring i MRS. Desember 2010 Innføring i MRS Desember 2010 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om MRS... 2 Generelt... 2 Sykefravær... 2 Innkjøp og materialbruk... 2 Avfall... 3 Energi... 3 Transport... 3 Utslipp til luft og vann...

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Veileder for konsulenter ved Miljøfyrtårnsertifisering av virksomheter

Veileder for konsulenter ved Miljøfyrtårnsertifisering av virksomheter Veileder for konsulenter ved Miljøfyrtårnsertifisering av virksomheter 3. utgave 06. november 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 2.0 Prinsipper og fremgangsmåte... 3 2.1 Etisk adferd... 3 2.2

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning Millioner kr Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen 10.6.2014 Dette kan du gjøre i Miljøfyrtårnportalen: 1. du ser alle virksomheter du har fått tilgang til 2. på hver virksomhets side kan du se detaljer

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114 212 114 21,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 10 000,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 Beskrivelse av Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013 2013 Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 1 Denne prosjektbeskrivelse er utarbeidet på grunnlag av behandlinger og vedtak i kommunestyret

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Generelt Omsetning

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer