233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer"

Transkript

1 232 Endring av program Kapittel 1 - Tenk nytt, Stem grønt! Linjenummer: Foreslått av: Håkon Møller Endre kulepunkt til: "Vi vil sørge for at alle barn og unge får gå i barnehager og på skoler i eget nærmiljø og med tilstrekkelig antall pedagoger." Opprinnelig kulepunkt er ufrivillig tvetydig og kan tolkes til at det bare er noen steder man skal få gå i barnehager og på skoler i nærmiljøet. 233 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 108 Foreslått av: Børge A. Roum Nytt punkt: "Kartlegge best mulig balanse mellom tilgang på holdeplasser og raskest mulig ruter, for å opptimalisere kollektivbruken." Grunn: Noen steder er det for få holdeplasser, så folk må gå for langt. Andre steder kan det være for mange, så kollektivtransporten ikke er rask nok. Denne balansen kan være hårfin og må kartlegges. 234 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 125 Foreslått av: Vegard Nordin Løvå Ny linje: Iverksette bygging av Manglerudtunellen med forutsetning om at de tlegges til rette for økt fremkommelighet for kollektivtrafikk, syklende og gående i veinettet og områdene i og rundt den nye tunellen. 235 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 141 Foreslått av: Børge A. Roum

2 Erstatte "Gjøre det enklere for eldre og bevegelseshemmede å bevege seg i byen, blant annet med lengre ''grønn mann''." med "Gjøre det enklere for eldre og bevegelseshemmede å bevege seg i byen, samtidig som vi reduserer tomgangskjøringen, gjennom å innføre bevegelsessensorer på fotgjengeroverganger. Lengre grønn mann vil i løpet av et år føre til svært mye mer luftforurensing pga oppsamlet tomgangskjøring. Med bevegelsessensor kan vi hindre nesten all unødig tomgangskjøring ved fotgjengeroverganger fordi grønn mann vises kun når det trengs. Vi kan også få lyskryssene til å gi gående prioritet framfor bilene, så det blir grønt får gående med én gang de kommer til krysset, om ønskelig. 236 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 161 Foreslått av: Jarle Fagerheim Tillegg til linje 161 *Bussholdeplasser på innsiden av sykkelfelt bør bygges om slik at sykkelveien legges bak holdeplassen. 237 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 238 Foreslått av: Børge A. Roum Nytt punkt: Kartlegge beste muligheter for å redusere etterspørselen etter parkeringsplasser, for eksempel gjennom å diferansiere parkeringsavgiften basert på sted og tid 238 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 238 Foreslått av: Børge A. Roum og Sirin H. Stav

3 Støtte initiativer som kan gjøre det enklere å la være å eie egen bil, selv for de som trenger det fra tid til annen, inkludert samkjøring, bildelingsordninger, bilkollektiv og selvkjørende biler. Mulige virkemidler inkulderer økonomiske incentiver, egne parkeringsplasser, og å rydde opp i eventuelle juridiske hindringer. Mange vegrer seg for å kvitte seg med bilen fordi de trenger den en sjelden gang iblant, som for å komme seg på hytta eller hente store ting. Vi må legge tilrette for at disse kan få alternativer i de få tilfellene. 239 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 242 Foreslått av: Sindre Fjeldstad Endre kulepunktet til: "Redusere antall fossilbiler og busser i Oslo med 90% innen 2030 (basert på 2015 nivå)" Jeg kan ikke se at det vil være realistisk å innføre forbud i Mange vil fortsatt ha forholdsvis nye fossilbiler, og det vil ikke være spesielt grønt å kassere alle disse. Vi bør jobbe gradvis frem mot et fravær av fossile transportmidler. 240 Endring av program Kapittel 3 - En samferdselspolitikk som prioriterer Linjenummer: 249 Foreslått av: Børge A. Roum og Sirin H. Stav Endre punktet "Utvide beboerparkeringen slik at den i 2030 dekker hele byen og la en viss andel av plassene være reservert elbiler og bildelingsordninger." til "Utforme en konkret plan for å gradvis redusere antall normale parkeringsplasser. Hvert år kan et visst antall omgjøres til parkeringsplasser for bildelingsordninger, mens andre kan brukes til sykkelfelt, vegetasjon, bymøbler eller annet." Hva er "beboerparkering"? For uinvidde høres det ut som at vi vil ha mer parkeringsplasser. Vi må ha mer støtte for bildeling. 241 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 311 Foreslått av: Håkon Møller

4 Legge til "... til fordel for flere permanente fellesgriller." Bør ha med et positivt tiltak i tillegg til forbudet. 242 Endring av program Kapittel 4 - Natur, luft og vann Linjenummer: 372 Foreslått av: Børge A. Roum Nytt punkt: Vurdere mulige tiltak for å redusere matkasting, inkludert diferansierte avgifter for forskjellige typer avfall, strengere regler for matbutikker og å styrke Matsentralen og tilsvarende ordninger Matsentralen er en ordning hvor mat som ellers ville blitt kastet fra lagere, allerede før de kommer ut i butikkene, isteden blir distribuert til trengende organisasjoner. Bør absolutt nevnes som noe vi vil støtte opp om i programmet. 243 Endring av program Kapittel 7 - Læk, læring og nyskaping Linjenummer: 528 Foreslått av: Børge A. Roum Fremme bruken av fri programvare og åpne filformater i skoler og kommunale institusjoner. Tatt fra nasjonalt program 244 Endring av program Kapittel 7 - Læk, læring og nyskaping Linjenummer: 652 Foreslått av: Børge A. Roum Nytt punkt: Støtte uavhengige innovasjonssentre og hackerspaces, etter mønster av for eksempel FabLab, Mesh og Bitraf, der potensielle gründere får muligheten til å utvikle sine ideer til fysisk prototyper og forretningskonsepter." Fra før er det kun tre punkter i dette viktige underkapittelet. Dette punktet er tatt fra det nasjonale programet, kun endret litt for å være mer gjenkjennelig for folk i det innovative miljøet i Oslo. Vi trenger støtte fra disse folka, som bygger framtidas oljefrie, kunnskapsbaserte næringsliv. Jeg er redd for å bli totalt akterutseilt av Venstre her.

5 245 Endring av program Kapittel 7 - Læk, læring og nyskaping Linjenummer: 652 Foreslått av: Børge A. Roum Nytt punkt: Gjøre alle kommunale data tilgjengelig for allmennheten under en fri lisens eller uten opphavsrettslig beskyttelse, såfremt det ikke går utover personvern eller rikets sikkerhet. Fra før er det kun 3 punkter i dette viktige underkapittelet. Undersøkelser har vist at åpne offentlige data kan utløse innovasjon til en verdi av svært store summer. 246 Endring av program Kapittel 7 - Læk, læring og nyskaping Linjenummer: 652 Foreslått av: Børge A. Roum Jobbe for at Teknisk museum blir minst på høyde med vitensentrene i sammenliknbare byer i Europa, for å bidra til å vekke og opprettholde nysgjerrigheten og forskertrangen i flest mulig barn og unge Fra før er det kun 3 punkter i dette viktige underkapittelet. Det er svært trist at en så viktig ting som et vitensenter er i så dårlig forfatning i Norges hovedstad at det ikke engang kan sammenliknes med tilsvarende sentere i Amsterdam og Warszawa. 247 Endring av program Kapittel 8 - Den kompakte, klimanøytrale byen Linjenummer: 698 Foreslått av: Børge A. Roum Nytt punkt: Legge lokk over togsporene inn mot Oslo S, slik at dette store arealet midt i sentrum kan brukes til park, torg og/eller boliger. Dette området er i dag utrolig stygt og foringer bymiljøet kraftig. Samtidig er nesten så midt i sentrum du kan få det. Se for deg hva dette store området kunne blitt brukt til om vi la et lokk over det! 248 Endring av program Kapittel 8 - Den kompakte, klimanøytrale byen Linjenummer: 702 Foreslått av: Børge A. Roum og Sirin H. Stav

6 Tillegg til slutten av punktet, så det lyder "Senke kravet til antall parkeringsplasser i parkeringsnormen for nye byggeprosjekter, samt pålegge at et minimum antall plasser forbeholdes el biler og bildelingsordninger" 249 Endring av program Usikker hvor Linjenummer: Usikkker hvor Foreslått av: Børge A. Roum Styrke varsleres rettigheter 250 Endring av program Kapittel 1 Linjenummer: Foreslått av: Andreas Børde Endre starten av punktet om grønne lunger til: "Vi vil beholde de grønne lungene, som f.eks. Ekebergsletta, Ekebergskrenten, Maridalen, Akerselva miljøpark, Bygdøy, Hovedøya og Østensjøvannet og Ravnkollen." 251 Endring av program Kapittel 1 Linjenummer: 37 Foreslått av: Stig E Rygh Johansen Vi ser at næringslivet er en av de viktigste motorene som skal drive utviklingen mot det grønne skiftet. Dette gjelder både de grønne bedriftene og de bedriftene som ikke er dårlige for miljøet. Vi vil gi næringslivet gode og langsiktige rammevilkår blant annet ved å stimulere til smartere offentlige innkjøpsordninger

7 252 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: 67 Foreslått av: Heidimarie Evensen Samordne både kulepunkter og tekst i forslaget i nr. 20 med det opprinnelige forslaget. Særlig viktig å få med psykisk helse, som er ny ift det opprinnelige forslaget. Endre overskriften til "en mangfoldig og trivelig storby". Beholde linje 67 som oppsummering av visjonen. 253 Endring av program Kapittel 2 - Våre visjoner for Oslo Linjenummer: 69 Foreslått av: Elsa Britt Enger Endre "Færre biler" til "Redusere vei og gatetrafikk"

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

ARENDAL PROGRAM 2015-2019

ARENDAL PROGRAM 2015-2019 ARENDAL PROGRAM 2015-2019 TENK NYTT, STEM GRØNT! Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte 10.2.2011

Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte 10.2.2011 Valgprogram for MDG Levanger Revidert og vedtatt på årsmøte 10.2.2011 1. Lytt til innbyggerne De Grønne vil gi lokaldemokratiet større armslag, blant annet ved å sette stopp for nye statlige pålegg til

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276

Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Siljan kommune Miljø og utvikling Konsekvensutredning for overordnet plan i hht forskrift om konsekvensutredninger av 01.04.2005 nr 276 Konsekvensutredning for Siljan sentrum: Versjon, dato: forslag mars

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer