Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei"

Transkript

1 Grønn Transport Akershus viser vei Forskning på Ås Verdensledende på bioenergiforskning Side 10 Griper mulighetene i elbilmarkedet Side 4 Ruter er en miljøforkjemper Side 6 Foto: Ingunn Teigen Politisk vilje må til Side 2 Internasjonal konferanse om grønn transport oktober 2013 Side 19

2 Reis fornybart Akershus fylkeskommune har ambisjoner om at vår region skal være klimapolitisk i front nasjonalt og internasjonalt. Vi har satt oss høye og langsiktige mål; å redusere CO 2 -utslippene med 50% innen Det er transportsektoren som står for mesteparten av klimautslippene i vår region, og effekten av klimatiltak vil være størst her. Anette Solli er fylkesordfører i et fylke med landets fremste miljøer innen biogass, hydrogen og elektrisk energi. Skal ikke stå på politisk vilje Foto: Ingunn Teigen Akershus har det høyeste antallet elbiler i Europa og flest hurtigladestasjoner i Norge. I hovedstadsområdet finner vi også ledende forskningsmiljøer innen hydrogen og bioenergi. Akershus fylkeskommune har i flere år stimulert til forskning og utvikling innen fornybar energi, miljøvennlige løsninger i kollektivtransporten og til tiltak som utbygging av ladestasjoner for elbil. Satsingen på fornybare energiressurser for transport er spennende og viktig. Vi har laget dette bilaget for å spre kunnskap og skape interesse om en utvikling som har betydning for oss alle. Det finnes ikke én løsning på utfordringene innen transport. I Europa satses det parallelt på flere typer teknologi og drivstoff, og det er også strategien i vår region. EU behandler nå en ny energipakke, som har som ambisjon at vi skal kvitte oss med bensin og diesel innen Vi har ikke lenger noe valg, vi er nødt til å basere fremtiden på fornybar energi. Bilindustrien og forskningsmiljøene jobber på spreng for å utvikle en ny generasjon klimavennlige biler, busser og andre transportmidler. For å få fart på utviklingen må næringsliv, forskning og offentlige aktører samarbeide. Det er temaet på den internasjonale konferansen «Regional Power for Clean Transport», som arrangeres i Oslo oktober av Akershus fylkeskommune i samarbeid med den Europeiske organisasjonen for regioner som arbeider med elektromobilitet og hydrogen, HyER. Vi må ta grep for å redusere klimautslippene! AneTTe Solli Fylkesordfører i Akershus 2 Regionale myndigheter må kjenne sitt ansvar når det gjelder klimapolitikk. Dette handler mye om politisk vilje, sier fylkesordfører Anette Solli. Hun er fersk i jobben som fylkesordfører, og tydelig i uttalelsene om transport i regionen som fylket er en del av. Akershus Fylkeskommune skal spille en viktig rolle, både når det gjelder privatbil og kollektivtransport i fremtiden. Over på nullutslipp Når vi vet at transportsektoren er største leverandør av CO 2 -utslipp, er det et offentlig anliggende å legge forholdene til rette så klima ikke tar knekken på oss. Vi «Det offentlige må legge til rette for en infrastruktur som matcher fremtiden.» Anette Solli Ifølge Schytz er det i hovedstadsområdet det offentlige nå må sette inn støtet. Her kommer nemlig tre fjerdedeler av CO 2 -utslippene fra transport. Vi har som mål å være et klimapolitisk foregangsfylke, og Akershus har lykkes med en stor vekst i antall kollektivreisende de siste årene. Siden 2007 har veksten i kollektivtrafikken vært på 38%, mens befolkningsveksten har vært på 10%. Veksten i biltrafikk har på sin side bare vært på 5%, opplyser hun. Selv tror hovedutvalgslederen det er viktig å satse på flere teknologier, fremfor å velge ett drivstoffalternativ. Et bilag fra Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo Tlf må bidra til å få biler over på nullutslippdrivstoff, og satse både elektrisk og på hydrogen. Vi er fortsatt i en tidligfase, og det er vår rolle å være en pådriver i prosessen frem til det tidspunktet da markedskreftene vil overta. Dette dreier seg om å ta i bruk nye drivstoffer, samtidig som vi bevarer folks mobilitet, sier Solli. Ansvar for infrastruktur Solli er fylkesordfører i et fylke med landets fremste miljøer innen biogass, hydrogen og elektrisk, og svært opptatt av det offentliges oppgave med hensyn til å legge til rette for en infrastruktur som kan matche fremtidens transportutfordringer. Det handler blant annet om flere elektriske ladepunkter og hydrogenstasjoner, i tillegg til et fruktbart samarbeid med utviklingsmiljøene i regionen. - Akershus er elbilfylke nummer én, ikke bare i Norge, men i verden. Vi har også fått på plass seks fyllestasjoner for hydrogen, og regner med å være et av de første markedene når en ny generasjon hydrogenbiler blir lansert om et par år. Samtidig må vi satse på biogass i kollektivtrafikken, og vi setter av mye penger til dette hvert år. - Vi vet ikke hvordan fremtiden ser ut, derfor kan vi ikke velge én teknologi eller drivstoff nå. Vi må satse på flere teknologier, både kollektivt og privat, påpeker Solveig Shytz. Prosjektleder: Are Okkenhaug Jerstad TEKST: Bernt Roald Nilsen & Tore Aune GRAFIsk ForM: Sandra Kovacs & DjesIGN TRYkk: Schibsted Trykk Oslo AS DIstrIBUsjoN: Dagens Næringsliv For informasjon om annonsbilag på papir og nett, kontakt Are Jersrad på tlf: eller e-post: Akershus fylkeskommune har bidratt med 45 millioner kroner, og har avsatt ytterligere 20 millioner kroner til hydrogensatsing. Dette har bidratt til å utløse ytterligere midler fra Transnova, Norges forskningsråd og EU på til sammen nærmere 200 millioner kroner. Fylkeskommunen yter også tilskudd til ladestasjoner for biler. Både kollektivt og privat Også innen kollektivtransport er det viktig å få kjøretøy over på nullutslipp, vi har blant annet et spennende prosjekt med hydrogenbusser i regionen vår. Ruter har et mål om å bli klimanøytral innen 2020, det støtter vi selvsagt opp om, og det er en spennende utvikling på gang innen biogass. Vi skal være pådriver i en tidligfase med hensyn til tilrettelegging for bruk av nullutslippdrivstoff, og må tenke både kollektivt og privat, sier fylkesordfører Anette Solli, som satser på at hennes neste bilkjøp om et par år blir en hydrogenbil! Det må bli lett å ta grønne valg Det offentlige har en viktig rolle i å få flere til å reise kollektivt, og til å velge lav- og nullutslippsbiler. Det skal bli enkelt å ta grønne valg, fastslår Solveig Schytz, leder av hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune. Det offentlige har en viktig oppgave, ifølge Solveig Schytz C media er et skandinavisk mediaforetak som jobber med oppdragsbasert kommunikasjon. Foto: Ingunn Teigen

3 En gledelig nyhet! I november blir Volkswagen elektrisk! 20 MIN 6-8 T 160 KM Nye e-up! er på vei. Komfort og kjøreegenskaper trenger ikke nedprioriteres for å produsere en liten elektrisk bybil. Snart kommer Volkswagen e-up! En raffinert og gjennomarbeidet bil, med imponerende akselerasjon og en rekkevidde på inntil 160 kilometer. Normal ladetid er 6-8 timer, men med hurtigladning gjør du det unna på kun 20 minutter. Nye e-up! kan du allerede nå bestille hos din Volkswagen forhandler. Velkommen! Pris fra kr ,-* * Prisen er veil. levert Oslo inkl. lev.omk. kr ,-. Frakt til forhandler utenfor Oslo kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

4 Asker på elbiltoppen I utgangspunktet var det nok trafikksituasjonen på E18 som var avgjørende for de fleste, men nå ser vi at valg av elbil er i ferd med å bli et miljøvalg. Lene Conradi er ordfører i Asker, og synes det er hyggelig at kommunen troner suverent på elbiltoppen og er opptatt av hvordan kommunen kan bidra. Antall elbiler øker i sentrum og på veiene rundt i Asker, og vi vil gjøre vårt for å legge til rette for nullutslippsbiler. Vi har en strategi, som sier at det skal ikke stå på ladepunkter i kommunen. Vi tar utfordringen, og er glad for å se at også næringslivet er opptatt av det. Vi er et område med stor kompetanse knyttet til miljøteknologi generelt, sier Conradi. Conradi tror innbyggerne i kommunen blir stadig mer bevisste på miljøfordelene ved å kjøre elektrisk, og at valget av elbil er i ferd med å bli et miljøvalg. Kommunen selv øker antall elbiler når biler skal skiftes ut de nærmeste årene. I forhold til antall innbyggere er Norge det suverent største elbilmarkedet i verden, ifølge Ole Henrik Hannisdahl. Ledende på elbil Lene Conradi, ordfører i Asker kommune. Innen 2020 skal ladbare biler kjøre på norske veier. Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Bil mener vi ikke har noe valg. Det er nå det skjer. Kineserne har forstått at de ikke kan fortsette å kjøre fossilt, da blir storbyer som Beijing kvelt av smog. Verden tenker annerledes. Den elektriske bølgen vil bli formidabel, ifølge Hannisdahl. Selv om vi er et lite land har vi kommet langt når det gjelder bruk av elbiler. Elbilen har gode rammebetingelser, infrastrukturen er relativt bra bygd ut og vi er et tidligmarked i internasjonal elbilindustri. Norge var det femte største volummarkedet for elbiler i I forhold til antall innbyggere er vi det suverent største markedet i verden, sier Hannisdahl. Han kaller norske politikere framsynte, og roser Akershus fylkeskommune for initiativ i forbindelse med miljø. Oslo og Akershus har størst elbiltetthet i verden, ikke minst takket være offentlige initiativ. Samarbeid mellom Oslo og Akershus er avgjørende for å få ned lokale utslipp, og Grønn Bil gir potensielle elbilister god og objektiv informasjon. Når kommersielle aktører nå bygger ut ladestasjoner og hurtigladere, blir det lettere å bruke elektriske biler. Og kanskje er hydrogenbiler den neste bølgen folk vil kaste seg på. En hydrogenbil er jo bare en elbil som har byttet ut batteriet med en brenselcelle og en hydrogentank, sier Hannisdahl. Veksten gir forretningsmuligheter Elbilen vil få sentral plass i fremtidens transportsystem. Det innebærer spennende forretningsmuligheter i elbilmarkedet. Leif Næss i Electric Mobility tror infrastrukturen vil bli avgjørende for god elektrisk vekst. Norge har verdens høyeste elbiltetthet per innbygger, ti ganger høyere enn neste land på listen. Området mellom Oslo og Kongsberg er det området hvor det kjøres mest elbil, og Asker er elbilkommune nummer én. Dette kombinert med et fremtidsrettet forretningsblikk gjør Electric Mobility Norway til et spennende prosjekt, ifølge prosjekt- og klyngeleder Leif Næss. Electric Mobility er en næringsklynge og testarena som griper forretningsmulighetene i elbilmarkedet. Vi utvikler, tester og kommersialiserer produkter som gjør det enda bedre å kjøre elbil. Det vil bety en bedre hverdag for brukerne, og vil ha en stor betydning for utvikling av nye, spennende forretningskonsepter, sier Næss. Det handler om å ta posisjon i markedet før den store veksten kommer. Infrastruktur og løsninger som gjør det enkelt å bruke elbil vil bli avgjørende for god vekst, og Electric Mobility samarbeider tett med Vestregionen om løsninger når det gjelder ladestasjoner, elbilpooler, samkjøringsmuligheter og P-hus for elbiler. I dag er vi 14 bedrifter som samarbeider, og tar gjerne imot partnere som vil være med og lære, eventuelt gjøre business. Organisasjonen er et treårig prosjekt. Blant oppgaver er utvikling av smartere lading, teste grensesnittet mellom individuell og kollektiv transport i tillegg til å utvikle kommunikasjonsknute sentre som bidrar til å gjøre transport i regionen så bærekraftig som mulig, sier Næss. 4

5 FORSKNING FOR EN BEDRE FREMTID IFE vil bidra til å løse de globale klima- og energiutfordringene gjennom forskning og utvikling. Vi har lang og bred erfaring bl.a. innen hydrogenfeltet. Vår forskning omfatter hele verdikjeden, fra grunnforskning i JEEP II-reaktoren på nye materialer som kan lagre hydrogen, til kompresjon, infrastruktur og komplette energisystemer med hydrogen som energibærer. Flere av våre transportmidler drives av naturen For å påvirke miljøet så lite som mulig, kjører mange av våre transportmidler på drivstoff fra trevirke, hydrogen, matavfall, raps og vannkraft. Slik er vi på vei mot en fremtid der fornybar energi skal drive all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

6 Administrerende direktør Bernt Reitan Jensen i Ruter vil gjøre kollektivtrafikken i regionen klimanøytral innen På offensiven Ruters miljøbusser Kollektivtrafikken er pulsen i transportsystemet i Oslo og Akershus, og Ruter AS er hjertet som gjør at pulsen kan mestre fremtidens enorme utfordringer. Ruter ivaretar kollektivtrafikksystemet i Oslo og Akershus. En kvart milliard påstigninger årlig krever sitt, og den befolkningsveksten vi nå står foran gjør at Ruter går nye veier for å kombinere maksimal miljøgevinst, effektivitet og lønnsomhet, ifølge administrerende direktør, Bernt Reitan Jensen. Kollektiv revolusjon Vårt overordnede mål er å gjøre kollektivtrafikken i regionen nøytral innen Vi er vitne til en revolusjon i kollektivtrafikken, i tillegg til å teste ut nye energiløsninger er de bussene som går på fossil energi blitt renere. Vi har nå en av Europas mest miljøvennlige bussparker, og har lenge vært på offensiven for 6 å teste ut nye drivstoffer som hydrogen og biogass, sier Reitan Jensen. Flere alternativer Ruter har i dag cirka 50 busser som går på biogass, og målet er å øke til 300 de nærmeste årene. Totalt har Ruter «Ruter er en miljøforkjemper, men skal samtidig kombinere miljøgevinst og lønnsomhet.» Bernt Reitan Jensen nesten 1300 busser i drift. Biogass er sannsynligvis hovedsporet for fornyelse av bussparken, og noen busser går på bioetanol produsert på Borregård. Den mest futuristiske løsningen er hydrogen, Ruter har allerede fem busser på hydrogen, noe som på sikt sannsynligvis vil være den mest bærekraftige løsningen. I tillegg vil det også bli satset på ulike hybridløsninger for ulike behov. En miljøforkjemper Ruter er en miljøforkjemper, og samtidig må vi kombinere miljøgevinst og lønnsomhet. Våre to eiere, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, er opptatt av miljøvennlige løsninger, og det er vi i full gang med å teste ut. Vi har økt trafikken med 40% de siste årene, og klart å holde igjen biltrafikken. Og ved hjelp av bærekraftige og energieffektive løsninger skal vi fortsette å flytte passasjerene så effektivt som mulig, sier Reitan Jensen. Ruter har testet ut fem busser som går på hydrogen siden april i år. Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Norsk Forskningsråd og Transnova står bak med bevilgninger på nærmere 100 millioner kroner til prosjektet. Hydrogenbussene er også en del av et EU-basert forskningsprosjekt. Fem andre byer er med i prosjektet, blant annet London og Milano. Hydrogen og oksygen omformes til elektrisitet, varme og vanndamp. Hydrogengassen (H 2 ) er bussens energikilde og fylles på tanken, mens oksygen (O 2 ) tas fra luften.

7 Når hydrogen forbrennes produseres det vann, og ikke CO2. Derfor har vi i ROAF gått til innkjøp av en hydrogenbil. Ingen miljøskadelige utslipp, er ett av mange viktige bidrag på veien mot et bedre miljø! I ROAF tar vi miljøansvar hver dag. Vi bygger bl. a. Europas mest moderne sorteringsanlegg, vi sørger for at gammelt avfall blir til ny hydrogen, og at matavfall blir til biogass som våre renovasjonsbiler skal gå på. Vi tar et stort og solid ansvar for å gjøre Akershus til et foregangsfylke! Vi tar ansvar for å bygge en miljøvennlig fremtid! Tlf: e-post: ROAF Ann DN bilag.indd :34 Samarbeidsalliansen Osloregionen Osloregionen, med mer enn 1,5 millioner innbyggere i totalt 72 kommuner og 3 fylkeskommuner, har som mål å være en konkurranse dyktig og bærekraftig region i Europa. Vi arbeider for å: Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon utvikle en felles, overordnet areal- og transportstrategi for regionen Styrke kompetanse og verdiskaping etablere samarbeid om innovasjon og utvikling av et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv i regionen Styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt etablere et utvidet samarbeid om internasjonal markedsføring av Osloregionen som en konkurranse dyktig næringsregion og et attraktivt besøksmål Styrke regionens innsats for å redusere klimautslipp Samordne strategier innen klimapolitikken

8 Toyota med klar strategi Skisse på Toyotas kommende brenselcellebil. (Ill. Toyota) Vi har vært største bidragsyter til den kraftige nedgangen av CO 2 -utslipp i Norge siden Og Toyotas strategi for fremtiden er krystallklar. Selskapet mener det er viktig å gjøre store utslippsforbedringer på et stort antall biler. Det vil ha en sterkere effekt i forhold til CO 2 -reduksjon enn å satse på nullutslipp fra noen ytterst få biler, ifølge Lars-Erik Årøy, administrerende direktør i Toyota Norge AS. Vi satser på flere spor fremover. Vi ser for oss mindre elbiler til urban bruk, flere varianter rundt hybridbiler til familiebruk, noe vi allerede er i gang med, og selvsagt også hydrogenbiler med nullutslipp på kort sikt. Vi kaster oss ikke kun på den første bølgen av konvensjonelle elbiler, som vil ta av fremover, sier Årøy. Selskapet har levert 5,5 millioner hybridbiler de siste årene. De avventer neste generasjons batteriteknologi, og satser på en radikal forbedring av hybrider og mindre elbiler. Den første hydrogenbilen til Toyota vil rulle på norske veier i Når det gjelder hydrogen, har vi valgt Norge som tidligmarked. Valget er basert på den støtten som har vært gitt til elbil, rammeverket som støtter nullutslipp frem til 2017 og norsk teknologimiljø innen hydrogen. En bærekraftig infrastruktur vil være den største utfordringen. Lars-Erik Årøy, Administrerende direktør i Toyota Norge AS. Biler med null utslipp Vi har nå 2,5 millioner personbiler her i Norge. Å få privat personer til å kjøre på hydrogen vil derfor bety en enorm miljøgevinst. En hydrogenbil har null utslipp, det er kun vanndamp som slippes ut. Vi kan også bruke fornybar energi til å produsere fornybart drivstoff. Kanskje ikke så rart Bjørn Simonsen er entusiastisk. Han er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum og sekretær for Hydrogenrådet, som er både Samferdelsdepartementets og Olje- og Energidepartementets ekspertpanel på dette området. Som en stor elbil En hydrogenbil ser ut og fungerer som en stor elbil. Hydrogenbiler er hakket bak elbiler når det gjelder tilgjengelighet, men produsentene har nylig begynt salg av hydrogenbiler, og det er ventet at flere modeller vil komme på markedet fra I løpet av de to siste årene har 17 hydrogenbiler blitt testet ut i Oslo-området som en del av et fyrtårnprosjekt med støtte fra EU og Transnova, og med tanke på teknologimodenheten ser det lovende ut, sier Simonsen hydrogenbiler i 2020? Foreløpig er infrastrukturen med hensyn til hydrogenstasjoner beskjeden. 8 Bjørn Simonsen promoterer mer enn gjerne hydrogen. De finnes i Akershus Energipark på Lillestrøm, Økern, Gaustad, Kjelstad i Drammen og Porsgrunn. Det tar 3-4 minutter å fylle opp tanken, og med en full tank kjører du rundt 50 mil. Men bilene er dyre. Målet er å få bilene ned på priser rundt kroner i neste generasjon, i Innen 2020 håper jeg det ruller hydrogenbiler på norske veier, og de vil sannsynligvis koste det samme som en hvilken som helst annen bil, sier Simonsen. Hyundai ix35 hydrogenbil. Første masseproduserte hydrogenbil Den første Hyundai ix35 hydrogenbil ble vist på bilmessen i Geneve i vår. Nå er det klart for masseproduksjon. Hyundai planlegger å lage 1000 ix35 hydrogenbiler innen 2015 for leasing til nærings- og privatkunder. Og etter 2015, når flere hydrogenfyllestasjoner er på plass og produksjonskostnadene er lavere, vil hydrogenbilen ix35 også være til salgs i det private markedet. Hydrogenbilen ix35 vil ha samme egenskaper som den bensindrevne ix35, bortsett fra at en brenselcelle gjør det mulig å bruke hydrogen som drivstoff. Brenselcellen omdanner hydrogen til elektrisitet, som driver motoren. Eneste utslipp er rent vann. Det tar kun et par minutter å fylle, og bilen kan kjøre nesten 60 mil før du må tanke på nytt!

9 transnova.no Norges første kommune med hydrogenbil Det er en offentlig oppgave å være miljøpådriver. Derfor er vi vertskommune for innovative miljøer, og har anskaffet oss Norges første hydrogenbil. Bioolje H ² Skedsmo kommune er på alerten. Kunnskapsbyen Lillestrøm og Akershus Energipark er bare to eksempler på at det er noen som tenker fremtid i denne kommunen. Ordfører Ole Jacob Flæten mener det offentlige skal være bidragsyter når det gjelder å vise frem hvilke bærekraftige muligheter vi må ta i bruk. Det er viktig at vi promoterer bærekraftige ideer, som jo hydrogenbilen vår er. Den er prosjektfinansiert, og brukes av flere. Vi vil gjerne vise frem både bil og engasjement, sier Flæten. Skedsmo har vedtatt en ambisiøs klimaplan for å få ned utslipp. Kommunen har Norges første kommunale hurtigladestasjon, og Lillestrøm er valgt til Norges beste sykkelby. I dette arbeidet setter ordføreren stor pris på at fylkeskommunen viser vilje Skedsmo kommune har som første kommune i Norge investert i en hydrogenbil: Vi vil gjerne vise frem både bil og engasjement, sier ordfører Ole Jacob Flæten, som har vedtatt en ambisiøs plan for å få ned klimautslippene i Skedsmo. til å satse på fornybar energi. For å få uttelling må det samarbeides på tvers, mener Flæten. Akershus EnergiPark FJERNVARME FRA LOKALE, FORNYBARE ENERGIKILDER NORGES ENESTE STORSKALA SOLFANGERANLEGG Transnova er et statlig verktøy for å drive fram klimaeffektiv transport Vi støtter gode prosjekter som bidrar til bærekraftig mobilitet Biogass. Ren naturkraft. AGA har arbeidet med biogass i Norden siden 2004 og har over 30 biogasstasjoner i Sverige og til nå 11 biogasstasjoner i Norge. Biogass er en del av naturens eget kretsløp, og derfor er netto utslipp av CO 2 lik null. Biogass lages bl.a. av matavfall og slam. Biogass som drivstoff er fornybart og gir også lave utslipp av NOx og ingen utslipp av sotpartikler. AGA har kunnskap om alle typer gasshåndtering og bygger infrastrukturen som kreves for biogassdistribusjon. AGA - ideas becomes solutions I prosjektdatabanken på våre nettsider finner du alle prosjektene Transnova har støttet. Lars Tveitan Østvold: John Melby: Telefon: AGA AS mail- mail-

10 matavfall som drivstoff Busser og renovasjonsbiler som kjører på matavfall konvertert til biogass er en del av Oslo kommunes måte å redusere klimagassutslippene på. BiogassanleGGet på Esval Miljøpark i Nes kommune sto ferdig i slutten av Dette er det mest moderne anlegget i Europa for behandling av matavfall, og en viktig del av en ambisiøs klimasatsing i Oslo kommune, ifølge Jannicke Gerner Bjerkås, som er direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune. Det handler om å utnytte ressursene i matavfallet. Husholdningene i Oslo kildesorterer matavfallet i grønne poser. Så blir det kjørt til Romerike biogassanlegg, som er bygget for å konvertere matavfall til mest mulig miljøvennlige energiprodukter, nemlig biogass og biogjødsel. Hele tonn matavfall skal tas imot årlig, og biogassen som utvinnes kan drifte 135 busser ved full kapasitet, sier Gerner Bjerkås. Selve behandlingen av matavfallet skjer i en bioreaktor, som samler opp all gassen fra nedbrytingsprosessen. Deretter renses gassen for CO 2 slik at sluttproduktet er tilnærmet ren metan. Den kjøles så ned, og omdannes til flytende form (LBG), noe som reduserer volumet med 5/6. Dette er positivt når biogassen skal fraktes. Det er Cambi i Asker som har bygd anlegget, og sammen med Oslos forbrennings- og utsorteringsanlegg utgjør det en viktig del av arbeidet med å redusere byens klimagassutslipp med 50% innen Biogassanlegget på Esval er det mest moderne i Europa for behandling av matavfall Matavfallet i Oslo blir kjørt til Esval Miljøpark og konvertert til biogass og biogjødsel En reaktor samler opp gassen før den renses, kjøles ned og omdannes til flytende form Biogassen som utvinnes kan drifte 135 busser ved full kapasitet Cambi AS i Asker har bygd det teknologisk avanserte anlegget Biogass laget av planterester, matavfall og husdyrgjødsel er det mest miljøvennlige drivstoffet, ifølge Odd Jarle Skjelhaugen, Norsk Senter Verdenslede Bio betyr liv. Bioenergi har med liv å gjøre. På Ås i Akershus er forskere i ferd med å finne ut hvordan vi kan utnytte bioenergi for å gjøre livet på kloden vår bedre. Norsk Senter for Bioenergiforskning på Ås består av 40 forskere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Skog og landskap og Bioforsk. Det forskes på bruk av trevirke, planterester, matavfall, husdyrgjødsel og avfallsslam til både biovarme og biodrivstoff. Med andre ord et miljø med bioenergiforskning i verdensklasse med tyngdepunkt på Ås. Odd Jarle Skjelhaugen, direktør for Norsk Senter for Bioenergiforskning, snakker om de fem B er: Bioressurser, Biovarme, Biodrivstoff, Biogass og Bærekraft. Ett samlet miljø Vårt formål er å bidra til en bærekraftig produksjon og bruk av bioenergi, industriell innovasjon og forskningsbasert undervisning. Sammen med andre forskningsmiljøer og industri utvikler vi teknologi og systemer innen produksjon og bruk av bioenergi. Norsk Senter for Bioenergiforskning er paraplyen som gjør at vi opptrer som ett samlet miljø overfor næringsliv, Forskningsrådet og myndighetene, sier Skjelhaugen. Senteret har tette bånd til NTNU og Sintef i Trondheim. «På Ås er vi i ferd med å gjøre tanken om at fly kan få drivstoff fra trærne til en realitet.» Odd Jarle Skjelhaugen Enzymer og fly Senteret på Ås ligger helt i front i verden når det gjelder enzymatisk nedbryting av tungt nedbrytbart materiale som cellulose i trevirke. Cellulose er det stoffet som det finnes mest av i verden, det er laget for å være solid og vare lenge, og er dermed vanskelig å omskape til verdifulle produkter. Her kommer enzymer inn i bildet, de er naturens egne hjelpere som kan erstatte kjemikalier og energikrevende trykk- og varmeprosesser når vi skal lage produkter fra skogen. Et produkt som har skapt interesse, er flydrivstoff. Flyprodusenter og flyselskaper har gjennomført vellykkede testflygninger med biodrivstoff, og er på jakt etter store volumer til konkurransedyktige priser. Tanken om at fly skal få drivstoff fra trærne er enda ung, men på Ås har de kommet langt med å forske på mulighetene. Biogass til flåtekjøretøy Biogass laget av planterester, matavfall, husdyrgjødsel og annet organisk materiale er det mest miljøvennlige drivstoffet som finnes, ifølge Skjelhaugen. Ingen andre drivstoff har en bedre klimagevinst. På grunn av en begrenset tilgjengelighet er biogass best egnet for flåtekjøretøy i byer og landsbruksmaskiner, og bruken øker nå sterkt. Biogass har mange fordeler. Motoren går stillere, eksosen lukter ikke, og lokalmiljøet spares for utslipp av partikler og nitrogenoksyder. Forskerne på Ås utgjør Norges største og sterkeste fagmiljø på dette feltet, og samarbeider tett med industri og kommuner. Cambi AS og Oslo kommune EGE Når det gjelder biogass, samarbeider 10

11 for Bioforskning. Esval Miljøpark KF Esval Miljøpark KF ligger sentralt på Østlandet med gode veier og kort avstand til Oslo, Lillestrøm, Jessheim, Kongsvinger og Gardermoenområdet. Esval Miljøpark KF er et renovasjonsselskap for Nes kommunes innbyggere, men også et selskap som tilbyr en rekke tjenester for næringslivet. Esval Miljøpark KF jobber bevisst med utvikling i takt med ny teknologi og nye miljøkrav. Esval Miljøpark KF drives på en samfunnsbevisst og miljøriktig måte, hvor målet er gode løsninger for kommunens innbyggere, industrien og andre avfallsbesittere. Vår virksomhet skal sette miljøet først, men løsningene må også være forretningsmessig gjennomførbare. Vi tror på en spennende fremtid med ytterligere teknologisk utvikling på Esval Miljøpark! nde Ås Foto: Håkon Sparre Tanker du hydrogen på en av våre fem stasjoner får du drivstoff laget fra vann og fornybar kraft - og på veien videre slipper du bare ut rent vann vi tett med en norsk verdensledende produsent av teknologi. Cambi i Asker startet som en gründerbedrift i miljøteknologi i 1989, og leverer nå biogass til USA, Europa og Asia. Vi har også et godt samarbeid med Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) og Bondelaget om et av verdens mest avanserte biogassanlegg, levert av Cambi. Det er bygget på Esval i Nes kommune, og gjør om matrester fra alle husholdningene i Oslo til nyttig energi. Det nyter byen godt av når bussene går på biogass som er fremstilt av 100% fornybart organisk avfall, er klimanøytral og bidrar til en bedre luftkvalitet, sier Skjelhaugen. HYOP «Hydrogen på tanken gir fremtiden en sjanse»

12 Kunnskapsbyen tar tak for miljøet Visjonen er klar. Å være førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Nå konkretiseres visjonen i konkrete tiltak. Også når det gjelder transport. Administrerende direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm, Anita Orlund, forteller at rollen er å være initiativtaker, tilrettelegger, pådriver og utfordrer overfor 122 medlemsbedrifter. En miks av bedrifter, offentlig sektor, utdanning og forskning og utvikling skaper verdier for fremtiden, og gjør regionen konkurransedyktig og attraktiv. Vi skal få de ulike aktørene til å sette seg sammen og se på konkret samarbeid. Når det gjelder transport, ser vi resultater. Suksessen Hynor Lillestrøm har en unik kompetanse innen hydrogen internasjonalt, og Akershus f ylkeskommune har vist et engasjement som det virkelig står respekt av, sier Orlund. Kunnskapsbyen Lillestrøm er også hovedprosjektleder i Norge for prosjektet Next Move. Dette er et nordisk prosjekt med tre konkrete oppgaver innen hydrogen: For det første få til relevant infrastruktur. Det andre er å bidra til salg av hydrogenbiler så det blir skapt kunnskap og blest, og det tredje er å folkeliggjøre ved å demonstrere og informere, og dermed få til større forståelse for hydrogen som drivstoff. Det tredje satsingsområdet handler om Oslo Lufthavn på Gardermoen. Et forprosjekt som startet i fjor har sett på muligheten for bruk av hydrogen for transport på, til og fra flyplassen. Når Oslo Lufthavn skal profilere at de tar klima på alvor, ser Kunnskapsbyen Lillestrøm det som en utfordring å bidra til næringsutvikling i tilknytning til hydrogen også på Gardermoen, sier Orlund. Anita Orlund, adm. dir. i Kunnskapsbyen Lillestrøm 12 Samspillet på Kjeller På KjELLEr i AKErshus finner du en unik arena for forskning- og industribasert samarbeid innen fornybar energi. Her gir vi et innblikk i hvordan de ulike aktørene arbeider og samarbeider for å fremme hydrogen som fremtidens energibærer. En høyst uvanlig energipark InduSTri Det er ikke vanlig at norske klimaprosjekter blir nevnt i FNs klimarapport. Så er da heller ikke Akershus Energipark en vanlig energipark. Ideen er å utnytte lokale fornybare energikilder som flis fra skogen og gråvann i kloakk i tillegg til moder sol. Når olje nå fases ut, må vi se fremover, ifølge Bjørn Dag Gundersen, informasjonsdirektør i Akershus Energi. Flis, kloakk, søppel og sol I utgangspunktet er dette en diger kjernevarmesentral som leverer 100% fornybar energi. Sentralen drives av skogsflis fra lokal skog. I tillegg tar vi ut energi fra gråvann i kloakken til Skedsmo og nabokommunene. Renset gass overføres fra avfallsdeponiet på Bøler, og i kalde perioder bruker vi bioolje fra slaktebransjen som spisslast. I tillegg sto et solfangeranlegg ferdig i vår, sier Gundersen. Enova samarbeidspartner Dette er helt i tråd med Enovas målsetting om utvikling av nye tekniske løsninger for produksjon av 100% fornybar energi. Dette har vært en spennende utvikling, derfor har vi gitt støtte til kjernevarmesentralen og solfangerparken, sier Geir Nysetvold, direktør for Strategi og kommunikasjon i Enova. Totalt 88 millioner er bevilget «Når olje nå fases ut må vi se fremover!» Bjørn Dag Gundersen Informasjonsdirektør Bjørn Dag Gundersen i Akershus Energi mener vi må løfte blikket når fossil energi fases ut. til prosjektene, og det har vært viktig at flere ulike kilder spiller sammen. FREMSYNT FYLKESKOmmune Akershus Energipark er en del av Akershus fylkeskommunes satsning på fornybar energi. Energiparken betegnes som grensesprengende, noe som er en av grunnene til at den er nevnt i FNs klimarapport. Det er ikke enkelt å sette sammen aktuelle energikilder slik det er gjort her. Dessuten har parken spennende samarbeidspartnere innen forsknings- og næringsmiljøer. Deler av gassen fra Bøler blir brukt av Institutt for energiteknikk til produksjon av hydrogen, som busser og biler i området kan gå på i fremtiden. Forskning og utvikling Energiparken har også et avansert forsknings- og utviklingsbygg, der spennende forsøk blir gjort i laboratorier, og et servicebygg med auditorium der det undervises i energi og miljø. Anlegget vil bli et fullskala laboratorium for universiteter og høgskoler og forskningsinstituttene på Kjeller. Totalt produseres 150 millioner kilowattimer i løpet av året. Både skoler, sykehjem og borettslag får fornybar energi fra Akershus Energipark, sier Gundersen. Produksjonskapasitet er 150 klimanøytrale gigawattimer per år varmepumpe CO 2 Energipark Hydrogen Kapasiteten tilsvarer varmebehovet for husstander Dette vil redusere CO 2 -utslipp med over tonn per år bioolje Skogflis Kunnskap Solfangeranlegg gass Fra lokalt avfallsdeponi

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat!

Bil. Uavhengig rådgiver innen ladbare biler. spesialisert på hurtigladere og infrastruktur. Kontakt oss for en hyggelig prat! fremtidens Bil er Elektrisk Rå kraft og elektrisk spenning s. 10 11 Hvilken elbil passer meg? Lad bilen på 15 minutter s.6 s.13 Uavhengige rådgiver innen ladbare biler spesialisert på hurtigladere og infrastruktur

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2013

NYHETSBREV NR. 1-2013 NYHETSBREV NR. 1-2013 No snow flake ever falls in the wrong place -Zen ordtak 2013 et viktig år for hydrogen-norge Nytt år og nye muligheter. Noen gripes, andre ikke. Den viktigste saken for hydrogen-norge

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2012

NYHETSBREV NR. 1-2012 NYHETSBREV NR. 1-2012 Foto: Ove Kjølstad Her vil snart Nordens første hydrogenstasjon for busser stå i full drift. Grunnarbeidet er gjort, det meste av materiell er på plass, inkludert det som etter hvert

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt i Akershus fylkesting 2014-10-20 Forord Akershus fylkeskommunes

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-2025

Hydrogenstrategi 2014-2025 Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt av Akershus fylkeskommune 17.03. 2014 Fylkestingssak 19/14 Innhold Innhold 2 1. Innledning 3 Drivstoff-miks

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Det grønne skiftet Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo 14.01.2015 Forsidefoto: Nicki Twang 2 FORORD Oslo kommune har ambisiøse klimamålsetninger: Vi skal

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Lange spor Energi. Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi

Lange spor Energi. Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi Lange spor Energi Et temahefte fra Norges forskningsråd Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE

VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE EIVIND HODNE STEEN VEIEN TIL HYDROGENSAMFUNNET FORSLAG TIL ET STØTTEREGIME FOR HYDROGENSTASJONER I NORGE Forfatter: Eivind Hodne Steen Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim Trykk: Wittusen & Jensen,

Detaljer

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen Status2012 Et Magasin fra Norges forskningsråds RENERGI-program November 2012 Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde Forskningsleder Berta Matas Güell og programstyreleder Elizabeth Baumann

Detaljer

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Norge Forfattere: Sirin Engen (red.), Tore Amundsen, Andreas Bratland, Line

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Norge Forfattere: Sirin Engen (red.), Tore Amundsen, Andreas Bratland, Line

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer