Offentlig journal. PropS1 Høringsnotat. PROPS1 ( ) Bevilgninger på statsbudsjettet for / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. PropS1 Høringsnotat. PROPS1 (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2008-49 10412/2009 29.10.2009 30.10."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A nnhold: 2009/ / Dyrevernalliansen nnhold: 2009/ / Attføringsbedriftene nnhold: Anmodning om møte med komiteen - foreløpig foreslått møtested cafe Marhaba i Oslo KFK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / / Den Palestinske Forening i Norge nnhold: 2009/ / Næringslivets Hovedorganisasjon Side: 1 av 23

2 nnhold: Protestskriv - bidra til at flere liv kan reddes - gi oss muligheten til å varsle via SMS underskrifter Protestskriv - bidra til at flere liv kan reddes - gi oss muligheten til å varsle via SMS 2009/ / Strand ngrid nnhold: PropS1 nnspill - SNTEF - næringsrettet forskning og brukerstyrt innovasjonsarena må styrkes /2009 SNTEF nnhold: PropS1 nnspill - SNTEF - næringsrettet forskning og brukerstyrt innovasjonsarena må styrkes 2009/ / SNTEF nnhold: Anskaffelse av serviceavtale for laserskrivere - Konkurransegrunnlag Anskaffelse av serviceavtale for laserskrivere X 2009/ /2009 KT-seksjonen Side: 2 av 23

3 nnhold: 2009/ /2009 Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon nnhold: 2009/ /2009 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening nnhold: Henvendelse - fattigdomsproblemet i Norge Fattigdomsbekjempelse - henvendelser / / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Kopi av brev til FKD - krav om prioritet i Kystverkets handlingsprogram Kopi av brev til / fra Fiskeri- og kystdepartementet / / Herøy kommune Side: 3 av 23

4 nnhold: 2009/ /2009 Skogfrøverket nnhold: Forespørsel om tilbud på elbil Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale U 2009/ / Oslo Motorforum nnhold: 2009/ / Norsk Ergoterapeutforbund nnhold: Forespørsel om tilbud på elbil Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale U 2009/ / Think Norge Side: 4 av 23

5 nnhold: Forespørsel om tilbud på elbil Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale U 2009/ / Elbil Norge nnhold: 2009/ /2009 BRKA nasjonalt senter for kunst- og håndverk nnhold: 2009/ /2009 Norsk Sykepleierforbund - NSF nnhold: Deltar ikke i anbudsrunden - modellen i produksjon - ikke tilgjengelig på markedet før 2011 Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale / / Motor Forum Side: 5 av 23

6 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål og 90 i brev av fra KrF - Kristelig Folkepartis fraksjon - nettolønnsordning /2009 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 6 i brev av fra H - Høyres fraksjon - næringsstøtte /2009 nnhold: Tilbud på elbil Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale Tilg.kode SD 2009/ /2009 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Elbil Norge nnhold: Eiendomsskatt for vannkraftanlegg - skattelovgivningen må legge grunnen for stabile rammevilkår for økt investering i fornybar energi Energiproduksjon - energibruk - strømforbruk / / Eidsiva Energi Side: 6 av 23

7 nnhold: Kjøp av elbil Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale N 2009/ / ngar Kristoffersen nnhold: Takker for tilbud på elbil Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale U 2009/ / Elbil Norge nnhold: nvitasjon til Treforedlingsforum Radisson Blu Scandinavian Hotel Oslo EMK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands høstsesjonen / / Papirindustriens Tekniske Forening nnhold: Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale / /2009 Elbil Norge Side: 7 av 23

8 nnhold: 2009/ /2009 Norges Handikapforbund nnhold: PropS1 Anmodning om høring 2009/ /2009 KUN Senter for kunnskap og likestilling nnhold: Anskaffelsesprotokoll for kjøp av elbil og tilhørende serviceavtale Avtale om kjøp av elbil - kjøps- og serviceavtale - Metro Buddy 2010 modell - Elbil Norge - serviceavtale X 2009/ /2009 Rigmor Nymoen nnhold: 2009/ /2009 Norsk ndustri Side: 8 av 23

9 nnhold: 2009/ /2009 Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: 2009/ /2009 Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: 2009/ /2009 Akademikerne nnhold: 2009/ /2009 KT-Norge Side: 9 av 23

10 nnhold: 2009/ /2009 Standard Norge nnhold: 2009/ /2009 Samarbeidsrådet for biologisk mangfold nnhold: 2009/ /2009 Norges Skogeierforbund nnhold: 2009/ /2009 Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon Side: 10 av 23

11 nnhold: 2009/ /2009 Bedriftsforbundet nnhold: 2009/ /2009 Legemiddelindustrien - LM nnhold: 2009/ /2009 Norges Fiskarlag nnhold: Melding om anskaffelse av rammeavtale på storhusholdning for bedre service og oppfølging av utstyr på kjøkken Anskaffelse av rammeavtale på storhusholdning for bedre service og oppfølging av utstyr på kjøkken X 2009/ /2009 Odd Sorensen Side: 11 av 23

12 nnhold: 2009/ /2009 Nordland fylkeskommune nnhold: 2009/ /2009 Norsk Bioenergiforening nnhold: 2009/ /2009 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening nnhold: 2009/ /2009 Logistikk- og Transportindustriens Landsforening - LTL Side: 12 av 23

13 nnhold: Verdirapport nr med status på utstyret tilhørende partiet Overtakelse av brukte PC'er - Brukt KT-utstyr - Donor til skoleprogrammet - Sak DL 2009/ /2009 Alternativ Data nnhold: PropS1 nnspill - Møre og Romsdal fylkeskommune - forskriftsutkast om kapasitetsøking i lakse- og ørretoppdrett i / /2009 Møre og Romsdal fylkeskommune nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Musikkens studieforbund / Musikk i fengsel og frihet nnhold: PropS1 nnspill fra Energiråd nnlandet / Energiråd nnlandet Side: 13 av 23

14 nnhold: Fagutvalg for forvaltningsrett og statsrett - verv - medlem Fagutvalg for forvaltningsrett og statsrett - verv - medlem 2009/ / Stortingets ombudsmann for forvaltningen - Sivilombudsmannen nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Landsforeningen for sivilt beredskap - LSB nnhold: Søknad om dekning av enkel bevertning ved avholdelsen av høringen X 2009/ / Oddvar Overa nnhold: Anmodning om møte med justiskomiteen - besøk fra en canadisk parlamentarisk komite JUK - nvitasjoner - anmodninger om møte - innenlands / /2009 Canada Ambass Oslo Side: 14 av 23

15 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål og 150 i brev av fra KrF - Kristelig Folkepartis fraksjon - ubåten ved Fedje-skogtiltak-klimatiltak-energitiltak /2009 nnhold: Søknad om samtykke til fravær - besøk-presentasjon i Samferdselsdepartementet TKK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen 2009 X 2009/ / Oddvar Overa nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 68 og 71 i brev av fra KrF - Kristelig Folkepartis fraksjon - samme merverdiavgiftsregelverk for elbiler som varebiler-støtteordning for kjøp av miljøvennlige biler /2009 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål i brev av fra H - Høyres fraksjon -politihelikoptre-nye målekriterier for politiet-kriminalomsorg-tilbakeføringsarbeid-reduksjon antall operasjonssentraler i politiet-informasjonsmedarbeidere JD /2009 Side: 15 av 23

16 nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Sivilforsvaret - Distriktssjefenes Arbeidsutvalg nnhold: Palestinske asylsøkere i Norge Støtte til palestinske asylsøkere i Norge U 2009/ /2009 Nabil Taleb nnhold: PropS1 Anmodning om høring 2009/ / Norske Lakseelver nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Stiftelsen WayBack Side: 16 av 23

17 nnhold: nterpellasjon fra Gunnar Gundersen - styrke Norges konkurransekraft internasjonalt NT8 ( ) valgkampen skrøt statsministeren av at Norge var blant topp 10 av alle land å drive næringsvirksomhet i på Verdensbankens "Doing Business"-kåring. Han sa ikke noe om at Norge hadde falt fra 5. til 10. plass fra 2005 til Denne utv U 2009/ /2009 nnhold: 2009/ /2009 Norges Jeger- og Fiskerforbund nnhold: nterpellasjon fra Per-Kristian Foss - tiltak for å redusere sykefraværet NT9 ( ) En av de viktigste årsakene til at mange mennesker faller ut av arbeidslivet er langvarig sykefravær. Etter en sterk økning i antall trygdede rundt år 2000, ble avtalen om et inkluderende arbeidsliv inngått. Målsettingen i forhold til sy U 2009/ /2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden nnhold: PropL18 Anmodning om høring PROPL18 ( ) Endring i akvakulturloven 2009/ /2009 Norske Lakseelver Side: 17 av 23

18 nnhold: PropS1 Anmodning om høring 2009/ /2009 Mediebedriftenes Landsforening - MBL nnhold: PropS1 Svar på spørsmål i brev av fra H - Høyres fraksjon-befolkningsvekst-konfliktråd-ansettelse polititjenestemenn-årsverk politiet-kriminalomsorg-samfunnsstraff-politistudenter-kt-investeringer-dna /2009 nnhold: PropS1 Anmodning om høring 2009/ /2009 Norsk Tjenestemannslag - NTL nnhold: PropS1 nnspill fra Landslaget for nærmiljøskolen 2009/ /2009 Landslaget for nærmiljøskolen Side: 18 av 23

19 nnhold: PropS1 nnspill - WWF - fremtidsrettet energisatsning - fornybar energi 2009/ /2009 WWF-Norge nnhold: Oppnevne deltakere til Partskonferansen under FNs Klimakonvensjon - femte Partsmøte Kyotoprotokollen Høynivådelen Den femtende Partskonferansen under FNs Klimakonvensjon og femte Partsmøte under Kyotoprotokollen i København N 2009/ /2009 Tiril Vogt nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 325 i brev av fra H - Høyres fraksjon - arbeidsgrupperapport om dynamiske effekter /2009 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål i brev av og fra KrF - Kristelig Folkepartis fraksjon - kvinners rettigheter til foreldrepenger-regulering omsorgspenger og pleiepenger /2009 Side: 19 av 23

20 nnhold: 2009/ /2009 Utdanningsforbundet nnhold: 2009/ /2009 NTO Bioingeniørfaglig institutt nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 66 -korrigering fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon-arveavgift-gebyr-skattefinansiering-trygdeutbetalinger-miljømessige skatter-utdanningsstønad-minstepensjonister-moskvaskolen-formueskatt /2009 nnhold: PropS1 Spørsmål fra H - Høyres fraksjon vil ikke bli besvart i forbindelse med ordinær spørsmålsrunde til statsbudsjettet /2009 Side: 20 av 23

21 nnhold: nvitasjon-anmodning om møte med komiteen - Fattighuset - Selvhjelpens Hus ASK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / / Fredriksen Hugo m.fl. nnhold: PropS1 Svar på spørsmål fra H - Høyres fraksjon-politidekning-nettstedet ettersøkt-politireserven-prøveløslatelse-nødnett-høyhastighetstog-flyplasser-easa-statens vegvesen /2009 nnhold: nvitasjon til rundbordskonferanse med frokost - Grand Hotell Oslo ASK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / / Norsk Revmatikerforbund nnhold: PropS1 nnspill - EBL - Kap 5546 post 70 - forbrenningsavgiften på avfall må fjernes /2009 Energibedriftenes Landsforening Side: 21 av 23

22 nnhold: PropS1 Program for åpen høring X 2009/ /2009 nnhold: PropS1 Program for åpen høring X 2009/ /2009 nnhold: PropS1 Program for åpen høring X 2009/ /2009 nnhold: PropS1 Program for åpen høring X 2009/ /2009 Side: 22 av 23

23 nnhold: 2009/ /2009 NOAH - for dyrs rettigheter nnhold: PropS1 Program for åpen høring X 2009/ /2009 Side: 23 av 23

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Dok.dato: 05.10.2009. Dok.dato: 05.10.2009

Dok.dato: 05.10.2009. Dok.dato: 05.10.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.2009, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 17.03.2011 nvitasjon til HSH-konferansen 2009 - fremtidens arbeidsliv - Folketeateret i Oslo 041109 FKK - nvitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311. KFK - Utenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311. KFK - Utenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 29.09.2010 Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311 KFK - tenlandsreiser 2011 - invitasjoner

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009. Arealdisponering 2009/616-9 9048/2009 13.10.2009 12.10.

Offentlig journal. Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009. Arealdisponering 2009/616-9 9048/2009 13.10.2009 12.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 13.10.2009 nnhold: Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009 Arealdisponering X 2009/616-9 9048/2009 Geir

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer