Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013"

Transkript

1 Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive

2 Innhold Sammendrag Prosjektets bakgrunn Prosjektet og resultater Faktainnsamling Informasjonsspredning Demonstrasjon Seminar, workshop og nettverkstreff Karlstad og Hamar Økonomi, leveranser og effekter indikatorer Takk til bidragsytere Forslag til veien videre Vedlegg Faktabase «hva lurer kommunen på» Program for seminar i Karlstad og Hamar Presentasjon spørreundersøkelsen Medieoppslag i forbindelse med prosjektet Bilder fra de ulike aktivitetene Notater fra workshop Greendrive seminar Hamar 5. sept Notater fra seminar i Karlstad 3. sept Side 2 av 18

3 Sammendrag GreenDrive startet opp som et Interreg-prosjekt høsten 2012 med deltakere fra energikontorene i Innlandet, Värmland og Gävle Dala. Oppstartsmøte var 29. oktober på Morokulien og prosjektet ble avsluttet i oktober Mål i prosjektet var; Kompetanseøkning i kommunene om miljøvennlig transport, elbilteknologi og ladeinfrastruktur Etablere et sterkt faglig nettverk i regionen Indre Skandinavia innen elektrisk veitransport. Prosjektet har bidratt til kompetanseøkning hos kommunene gjennom å gi de førstehåndserfaring med elbiler og hva som skal til for at kommuner kan kunne erverve seg og benytte seg av elbil i sin daglige virksomhet. Denne kompetanseøkningen har også bidratt til at kommuner har oppnådd en grunnleggende forståelse og kompetanse til å kunne gå videre for å inkludere elbil som del av den kommunale kjøretøyflåten. Et nettverk mellom ansatte i de deltakende kommuner, deltakere på seminarene, faglige aktører innen elbil og ladeinfrastruktur, energikontor og energiselskap er igangsatt. For at dette nettverket skal eksistere i fremtiden er det behov for opprettholdelse og fasilitering. Under avslutningsseminaret ble det pekt på energikontorene for en slik rolle. I nettverket kan kommunene tilegne seg enda mer kompetanse gjennom å utveksle erfaringer og etterspørre kunnskap fra faglige aktører. Perioden fra oktober 2012 til mars 2013 ble brukt til å planlegge tilrettelegge for den operative delen av prosjektet. Denne besto av å informere kommunene om elbiler, lademuligheter og la kommunene få teste en elbil i sin daglige virksomhet. Ut fra spørsmålene som kommunene hadde i våre møter med dem har vi laget en nyttig og relevant faktabase om elbiler, lading, sikkerhet, økonomi, vedlikehold, klimapåvirkning og annet. Tilbakemeldingen fra kommunene og de som prøvde elbilene var svært positive. 95 % av brukerne synes elbilen fungerte bra eller veldig bra og 80 % av brukerne opplevde at rekkevidden var tilstrekkelig til å dekke sine behov under arbeidsdagen. Seminarene med workshop i Karlstad og Hamar september 2013 bekreftet det positive inntrykket fra de tidligere tilbakemeldingene, samtidig som det ble gitt utfyllende kommentarer fra flere brukere og andre interessenter som innkjøpere i kommuner, billeverandører og ladestasjonsutbyggere. Det ble knyttet mange nyttige relasjoner mellom de ulike deltakerne og på tvers av landegrensene. Det var flere gode medieoppslag i forbindelse med seminarene og elbiltesting i de ulike kommunene, så temaet bærekraftig mobilitet er virkelig satt på dagsorden både i Sverige og Norge. Websiden greendrive.no/greendrive.se har jevnlig blitt oppdatert med saker om aktiviteter i prosjektet. Vår anbefaling er at det arbeidet som er igangsatt bør videreføres og utvikles ytterligere. Det er etablert et godt samarbeid mellom energikontorene og det ligger et potensiale i arbeidet som er nedlagt i GreenDrive til å utvikle klimavennlig transport, herunder bruken av elbiler, i indre Skandinavia vesentlig. Side 3 av 18

4 1. Prosjektets bakgrunn Transport står for en betydelig del av klimagassutslippene i regionene og det er vedtatt internasjonale, nasjonale, regionale og lokale energi- og miljømålsetninger. Det kreves betydelig innsats for å nå disse målsetningene og elektrifisering av veitransporten er pekt ut som et viktig virkemiddel for å nå målene. Ved å engasjere store målgrupper som eks. kommuner vil konverteringen fra ikke-fornybar til fornybar, herunder elektrisk, kjøretøypark kunne nåes raskere. I regionen Indre Skandinavia har de tre energikontorene i Hedmark/Oppland, Värmland og Gävle/Dala etablert et frukbart samarbeid «E3» - tre energikontor i fem fylker. Prosjektets innehold er utviklet i samarbeid med Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Region Värmland, Region Dalarna samt Energiselskapene Eidsiva Energi, Gävle Energi AG, Falu Energi & Vatten AB, Fortum AB. 2. Prosjektet og resultater Hovedansvarlig for prosjektet har vært Erik Longva fra Energiråd Innlandet, Odd-Olaf Schei fra Eidsiva Energi/Energiråd Innlandet og Therese H. Karlseng fra Energiråd Innlandet 1. Ansvarlige prosjektmedarbeidere har vært: Dag Hallen, Energikontoret Värmland Jan Malm, Gävle Dala Energikontor. Respektive energikontor involverte øvrig personale i arbeidet for en få en bred involvering og det ble også lagt vekt på å få maksimal mediedekning ved de ulike overleveringene og arrangementene. Barbro R. Nordby og Tomas Jevne var involvert fra norsk side og i Sverige bidro förutom personalen på Energikontor Värmland även Claes Rosengren som är chef för Gävle-Dala Energikontor. I prosjektet har det vært tre lunsj til lunsj arbeidsmøter hvor ulike eksterne aktører har vært invitert inn for å gi innspill og bidra med sine erfaringer og utfordringer: Sted Dato Tema Eksterne aktører Torsby november 2012 Kick-off, presentasjon av prosjektet for eksterne aktører, prosjektplan, litt om ulike elbiler, presentasjon og diskusjon mellom kommunene om utfordringer og muligheter, drodling workshop Eidsiva Energi, Hamar kommune, Malungs Elnät, Sunne kommun, Hammarö kommun Kongsvinger februar 2013 Grunnskisse faktabase Eidsiva Energi, InfraGreen, Dala Energi, Grønn Bil Malung juni 2013 Erfaringsutveksling elbiltesting, ideutvikling seminar, veien videre Eidsiva Energi Det har i tillegg vært jevnlig kontakt mellom prosjektpartnerne gjennom totalt 11 telefonmøter, et møte for energikontor ble benyttet til avstemning i forkant av de nasjonale seminarene og et avslutningsmøte. Det har vært en kontinuerlig evaluering av prosjektet gjennom møtene med kommunene og mot andre prosjekter. På seminaret ble det gitt tilbakemeldinger på prosjektet og hva som eventuelt må endres i et nytt 1 Grunnet skifte av daglig leder i Energiråd Innlandet i perioden har det vært flere involverte i ledelse og gjennomføring av prosjektet fra Energiråd Innlandets side. Side 4 av 18

5 prosjekt (se vedlegg 6.6 og 6.7). På møtet i Kongsvinger ble prosjektet og spesifikt faktabasen gjennomgått nøye også av ekstern partner. Prosjektets hovedmål var: Kompetanseøkning i kommunene om miljøvennlig transport, elbilteknologi og ladeinfrastruktur Etablere et sterkt faglig nettverk i regionen Indre Skandinavia innen elektrisk veitransport. Det var fire hoveddeler i prosjektet; 1) Faktainnsamling, 2) Informasjonspredning, 3) demonstrasjoner og 4) workshop/nettverkstreff. 2.2 Faktainnsamling Som grunnlag for faktainnsamling er det benyttet en kombinasjon av kilder som er tilgjengelig på nettet, kompetanseaktører og egen kunnskap. For å gjøre et utvalg av hva som er viktig og riktig fakta for kommunene tok vi utgangspunkt i noe generell informasjon vi utarbeidet fra tilgjengelig kilder og kombinerte med de spørsmål som kommunene stilte i de møter vi hadde i forbindelse med overlevering av testbiler. Vi har med andre ord valgt å ta utgangspunkt i brukerens behov for fakta for ikke å overøse med irrelevant og potensielt forvirrende informasjon. De deltakende kommunene har blitt presentert for fakta gjennom de møter vi har hatt og i kontakt underveis og etter testperioden. For andre kommuner og andre interesserte er denne fakta tilgjengeliggjort gjennom en faktabase som ligger på prosjektets nettside. Faktabasen (se vedlegg 6.1) er strukturert etter seks hovedtema, hvor spørsmål som kommunene har hatt er forsøkt besvart på en enkel og oversiktlig måte. 2.3 Informasjonsspredning Totalt ble 16 kommuner i Sverige og Norge besøkt og grundig informasjon om elbiler, lademuligheter og annet relevant ble gitt. Informasjonen ble gitt i tett dialog med brukerne og beslutningstakere, hvor det var satt av godt med tid til å stille spørsmål og diskuterer ulike problemstillinger. Det ble utvekslet informasjon på tvers av landegrensene, hvor erfaringen fra norsk elbilbruk og svensk bruk av biodrivstoff, prosjekt som BiogasMitt og Biodriv, ble diskutert og presentert. Gröna bilisters kåring av beste kommune i Sverige på miljøbil og Grønn Bil sin hjemmeside og oppsøkende virksomhet ble også nevnt i møtet med kommunene. Totalt var det 26 oppslag i media i forbindelse med prosjektet. I tillegg har det vært saker på energikontorenes nettsider og utsendelse av nyhetsbrev til kontakter. For en oversikt over de ulike oppslag se vedlegg 6.4. En egen webside ble etablert for å kunne spre informasjon elektronisk. På nettstedene / ble nyhetssaker og prosjektbeskrivelse lastet opp. Destinasjonen er den samme, men adressen er ulik for å nå både et svensk og norsk publikum. På denne måten fikk prosjektet en egen identitet og saker som ble publisert ble tilgjengeliggjort i begge land i stedet for kun via energikontorenes nettsider. Presentasjoner fra seminarer, faktabasen og egne nyhetssaker ligger tilgjengelig, og er dermed samlet på ett sted. Domenenavnene og eies i dag av Energiråd Innlandet, og kan benyttes ved en videreføring av prosjektet. Siden oppdateres frem til prosjektets avslutning i Demonstrasjon Fra oppstartsmøtet i oktober 2012 utviklet prosjektet planer for hvordan introduksjon og demonstrasjon av elbil i kommunen kunne gjennomføres med best mulig resultat. Målet om å involvere den enkelte bruker var et førende prinsipp i planleggingen. Et tilsvarende prosjekt gjennomført av Eidsiva Energi AS i Norge fungerte som mal for gjennomføringen. Erfaring fra ulike tiltak i Sverige ble også tatt inn i planleggingen av gjennomføringen. Side 5 av 18

6 Bilde; Planleggingsmøte i Malung Sverige med Odd O Schei, Dag Hallen, Claes Rosengren, Erik Longva og Jan Malm. Foto: Barbro R. Nordby Kommunene testet elbilene fra en til fem uker, avhengig av avtale med det enkelte energikontor. Etter informasjonsmøte ble brukerne tatt med på prøvekjøring og demonstrasjon av ulike lademuligheter. Dette var en viktig del hvor det kom fram flere praktiske spørsmål om både elbil og lademuligheter. Fra mars til juni 2013 fikk 16 kommuner teste elbilene. Følgende kommuner testet elbilene; Norge; Elverum, Øyer, Nord Fron, Åmot og Trysil Sverige; Arvika, Rättvik, Säffle, Karlstad, Kil, Filipstad, Hagfors, Mora, Hedmora, Ludvika, Gagnef Bilder; Fra testing og gjennomgang i Trysil kommune. Opplegget i Sverige og Norge var tilsvarende. I Sverige ble Nissan Leaf og Volvo e30 testet, mens i Norge ble en Mitsubishi MiEV benyttet. Side 6 av 18

7 Bilde; Volvo e30 testes i Sverige. Spørreundersøkelse. For å få et empirisk grunnlag for hvordan elbilene fungerte for kommunene ble det utarbeidet et spørreskjema. Dette skulle besvares av den enkelte bruker av elbilen etter bruk. Av testbrukere kom det totalt inn over 100 svar (se vedlegg 6.3). Disse svarene ble supplert med intervjuer gjort med nøkkelpersoner i kommunene når låneperioden var over. Nøkkelpersonene hadde i forkant av intervjuet snakket med lederne for avdelingene som hadde testet elbil. Vårt inntrykk er at undersøkelsen kombinert med intervjuene gir et riktig bilde av bruken av elbilene, lademulighetene m.m. 2.5 Seminar, workshop og nettverkstreff Karlstad og Hamar Green Drive prosjektet ble avsluttet med seminar, workshop og nettverkstreff i Karlstad 3. september og Hamar 5. september (program i vedlegg 6.2, notater fra seminarene i vedlegg 6.6 og 6.7). Begge steder var det ca påmeldte deltakere, som delte sine erfaringer med bruk av elbil og fikk høre eksterne forelesere. Det var inspirerende og engasjerende og høre på hva for eks. Oppegård kommune har fått til med sitt arbeid med elbiler, hvordan Arvika kommune har organisert sitt bilbruk og erfaringene fra Lillehammer kommune både når det gjaldt den politiske prosessen fram mot anskaffelse av elbilene og brukerne sine erfaringer etter 1,5 års bruk, herunder kjøring vinterstid. Begge steder var det bilutstilling hvor det ble vist fram de siste elbilmodellene og det var anledning til å prøvekjøre bilene. Det ble knyttet mange kontakter mellom deltakerne, som er verdifulle for å komme videre. Seminarene ga også god pressedekning, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive. Side 7 av 18

8 Bilder fra seminar i Hamar Bilder fra seminar i Karlstad 3. Økonomi, leveranser og effekter indikatorer. GreenDrive har vært et småskala Interreg-prosjekt, hvor den mest ressurskrevende delen av prosjektet har vært møter og oppfølging med de enkelte kommuner. Kostnadsfordelingen er derfor blitt noe annerledes enn budsjettert, hvor posten eget personale er økt noe, mens kjøp av eksterne tjenester og øvrige kostnader er tilsvarende redusert. Totalt har Energiråd Innlandets fast ansatte benyttet 397,5 arbeidstimer til prosjektet. Dette dekker planlegging, gjennomføring av møter med kommunene, administrasjon, prosjektledelse, kommunikasjonsaktiviteter og oppfølging/evaluering. Finansieringen av prosjektet har i Sverige kommet fra Region Dalarne, Region Värmland og Europeiska Regionala UtvecklingsFonden. I Norge kom finansieringen fra Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Energiråd Innlandet, Eidsiva Energi og statlige Interreg-midler. Følgende indikatorer er kartlagt i løpet av prosjektet, 18.2 Interreg s förväntat resultat Specifika resultatindikatorer (A) Ekonomisk tillväxt och (B) Attraktiv livsmiljö Indikatorer Resultat Kommentar Övergripande Kommentarer till indikatorerna Definition Antal indikatorer Antal kvinnor resp. män som deltar i projektet. Antal kvinnor och män (inklusive ungdomar) som deltar i projektaktiviteter. kvinnor:140 män: 180 (max 400 tecken) Antallet er estimater ut fra spørreskjema hos brukerne i hver enkelt kommune, deltagere på workshop, seminar og hvem som har bidratt fra energikontorene. Side 8 av 18

9 Varav antal ungdomar som deltar i projektet. Antal deltagande företag i projektaktiviteter. Varav antalet ungdomar, ålder år, som deltar i projektaktiviteter. Antal deltagande företag i projektaktiviteter. kvinnor: 20 män: 15 företag som ägs: av kvinnor? av män? mixat ägande15 Antallet er estimater ut fra spørreskjema og deltagere på workshop, seminar og hvem som har bidratt fra energikontorene. Energiselskap, leverandører av kjøretøy og ladeinfrastruktur 18.2 Förväntat resultat Specifika resultatindikatorer (A) Ekonomisk tillväxt och (B) Attraktiv livsmiljö Resultat- Kommentarer till indikatorerna Definition Antal indikator (max 400 tecken) (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. Projektet bidrar till att undanröja formella hinder som resulterar i ändringar i lagar och regler. formella gränshinder 1 Det er skapt forståelse for en felles tilnærming til infasing av el biler og informasjon om lademuligheter (les. Nobil.no) (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. (A) Antal personer som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. (A) Antal studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. (B) Etablerade institutionella samarbeten. (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. Undanröjda upplevda gränshinder eller gränsbarriärer som försvårar samarbete eller dylikt men som ej är av formell karaktär i form av lagar och regelverk. Avser gymnasieutbildning, fortbildning, kurser och praktik. Avser högskole- och universitetsnivå. Ett kluster utgår från ett geografiskt område där företag och andra aktörer, inom samma eller liknande bransch, samverkar. Formella gränsöverskridande samarbetsstrukturer mellan organisationer som resultat av projekt. Metoder för stads- och landsbygdsutveckling. upplevda gränshinder 1 kvinnor: 140 män: 180 kvinnor: 0 män: 0 Underlättar trafik/transporter med eldrivna fordon genom at utveckla sammangengande ladinfrastruktur (hurtiglading) på viktiga gränsestrekningar Ved presentasjon hos den enkelte kommune og avsluttende seminar i Karlstad og Hamar. Ikke aktuelt kluster 1 Samarbeid mellom Energiselskap, energikontor, kommuner og billeverandører i hele regionen. institutionella samarbeten 1 metoder: 1 Samarbeid og kontakt med Grønn Bil i Norge og Grøna Bilister i Sverige er etablert og kan utvikles videre. Informasjon om muligheter for etablering av ladeinfrastuktur for elbiler, finansielt og teknisk. Andre Indikatorer Antall kommuner som har testet el bil 15 Norge (5) og Sverige (10) Antall brukere som har testet elbil og svart på 107 spørreundersøkelsen Fordeling kvinner vs. menn som testet bilene. 51 % / 49 % Ut fra spørreundersøkelsen var det noe flere kvinner enn menn som testet bilene. Antall brukere som har testet elbil totalt Ca Anslag etter intervju med ansvarlige i hver kommune. Side 9 av 18

10 Alder på testbrukerne Snitt 46 år Eldste var 66 år og yngste 20 år Antall deltakere på slutt seminar i Karlstad og Hamar Ca. 90 Karlstad stk. og Hamar stk. Se spørreundersøkelsen vedlegg 6.3 for ytterligere detaljer. Antall ulike modeller el biler testet 4 Mitshubishi MiEV, Nissan Leaf, Volvo C30 og E-car (Fiat) 4. Takk til bidragsytere Flere aktører har bidratt med elbiler, tid og kompetanse, vi ønsker å takke alle for å ha bidratt til at GreenDrive kunne gjennomføres. Takk til: Grønn Bil, InfraGreen, Møller bil Gjøvik, Motorforum Hamar, Skogveien Auto Hamar, Møller bil Norge, Lillehammer kommune, Hamar Kommune, Dala Energi - Maria Michels Staffas, Malungs Elnät - Kajsa-Stina Gyllenvåg, VEHO Bil i Falun - Jennie Roselius, VEHO Bil - Cecilia Frelenius samt Magnus Wennberg og Helmia Bil - Lasse Wallin. 5. Forslag til veien videre Det er skapt en betydelig forståelse og kunnskap for elbiler, lademuligheter og andre klimatiltak innenfor transportsektoren i flere kommuner i Sverige og Norge. Kontakter er knyttet på tvers av kommuner, fylker, landegrenser og blant ulike aktører som bilforhandlere, leverandører av ladeløsninger og energiselskap. Dette nettverket sammen med den kompetansen og forståelsen som er skapt ute i den enkelte kommune er det viktig å føre videre. Flere kommuner ga uttrykk under workshopen på avslutningsseminarene av at det var behov for videre oppfølging, bistand og støtte for å komme videre i innfasingen av el biler. Det kom også frem flere gode eksempler på løsninger «best practice» under seminarene i Karlstad og Hamar (se vedlegg 6.6 og 6.7), som bør formidles videre. Energikontorene er en naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet, både som fasilitator, tilrettelegger og faginstans. Vi ønsker å videreføre vårt gode samarbeid i E3 og erfaringene fra GreenDrive-prosjektet og utvikle nye prosjekt innen klimavennlig transport hvor E3-konstellasjonen vil være sentral. For prosjektet «GreenDrive» Therese H. Karlseng Dag Hallen Claes Rosengren Energiråd Innlandet Energikontoret Vårmland Gåvle Dala Energikontor Energiråd Innlandet, oktober 2013 Kontaktpersoner: Daglig leder Therese H Karlseng Tlf Prosjektansvarlig Dag Hallen Prosjektansvarlig Jan Malm Tlf Tlf Side 10 av 18

11 6. Vedlegg 6.1 Faktabase «hva lurer kommunen på» Faktabasen fokuserer på spørsmål som kommunene hadde om syv tema: Elbiler, Lading, Sikkerhet, Drift & vedlikehold, Miljø & klima, Økonomi og Annet. Den komplette faktabasen ligger på hjemmesiden for prosjektet. Side 11 av 18

12 6.2 Program for seminar i Karlstad og Hamar Her følger program for seminarene som ble avholdt på Hamar og i Karlstad september Side 12 av 18

13 6.3 Presentasjon spørreundersøkelsen Her følger noen funn fra spørreundersøkelsen og enkelte kommentarer fra brukerne. Resultatene fra spørreundersøkelsen ble presentert på seminarene i Karlstad og Hamar. Är imponerad av hur bra bilen fungerar med bra komfort och bra prestanda «Lett å kjøre og komme frem med, oversiktlig» Att bilen är så tyst i drift är en fördel för till exempel hemtjänst och jourbilar som kör i samhället på nätterna «Usikker på hvordan den ter seg på vinteren. Utprøving burde vært gjort om vinteren.» «Jeg brukte bilen noen få turer sist helg. Grei bil men stress rundt fokus på om det er strøm nok for evt. lengre tur.» «Ok funksjon størrelse m.m. - lett å kjøre sentrumnært.,lett å parkere - snur - akselrasjon bra. Mange ble positivt overasket.» «Passer absolutt bra (supplement) til vår utstrakte småkjøring i kommunen, kunne hatt to slike små biler i stedet for store. Til adm. kjøring også i teknisk avd. drift» «Ingen tekniske problemer med ladning. Det har fungert bra. Har planlagt bra i forkant og har hatt intern opplæring av brukerne». «Jeg har også testet også langtur (Elverum-Hernes-Gjøvik t/r) inkl bruk av hurtiglader Hamar, og normallading på Gjøvik (6 timer) og det fungerte» Side 13 av 18

14 6.4 Medieoppslag i forbindelse med prosjektet Oppslag i media i Dalarna Annonsbladet (sidan 5) Mora kommuns hemsida ( Mora Tidning ( Dalarnas Tidningar ( Ludvika Tidning ( Oppslag i media i Värmland Värmlandsnytt i samband med elbilsprovning i Storfors Webb: NWT i samband med Elbilssafari : Radio Värmland, : Gröna Bilister gör ett eget pressmeddelande: Säffle Tidningen Arvika Nyheter (se bilde) Radio Värmland : ikel= Filipstads tidning : Oppslag i media i Hedmark og Oppland Saker relatert til prosjektet, men hvor Greendrive ikke nevnes: Hamar Arbeiderblad: Hamar i lade-ledelse Hurtigladerstasjon Elverum, Elverum kommune Side 14 av 18

15 Saker relatert til prosjektet hvor Greendrive nevnes (et utvalg limt inn nedenfor): Hedmark fylkeskommune: Kick-off Greendrive Interreg: Grønt møte i svenske skoger Østlendingen: Får elbil på prøve i tre uker Østlendingen: Elverum tester elbil Øyer kommune hjemmeside: Elbil i hjemmetjenesten Hedmark Fylkeskommune web: Elbilutstilling og seminar i Fylkeshuset i Hamar VVS Aktuelt: Positive elbil-erfaringer Hamar Arbeiderblad: El-bil 15 kommuner uenig med Løten-ordføreren Hamar Arbeiderblad: Elbiler- 15 norske og svenske kommuner har testet tjenesten. 104 uenige med Løten Gudbrandsdølen Dagningen Klimasmart transport er mulig Østlendingen Klimasmart transport Side 15 av 18

16 6.5 Bilder fra de ulike aktivitetene Bilder fra de ulike aktivitetene; Side 16 av 18

17 6.6 Notater fra workshop Greendrive seminar Hamar 5. sept. På seminaret i Hamar 5. september ble en workshop avholdt om bærekraftig transport i kommunen. Notatene er på bakgrunn av gruppediskusjoner og fremlegg etter diskusjonene. Hva er viktigst å få gjennomført i min kommune for å få en mer klimavennlig transportmiks? Arealplanlegging med aktiv holdning til bilkjøring i sentrum versus kollektiv. Arealplanen må være bra i utgangspunktet. En kan ikke bøte på en dårlig arealplan med en elbil. Klart politisk mandat til administrasjonen om klimareduksjon, som får påvirkning for all planlegging og tiltak. Nettverk få aktørene i kommunen til å etterspørre Ved oppdatering av klima- og energiplaner må klarere målsetninger settes inn, blant annet få inn krav til utslipp til kommunal bilpark eller eventuelt konkrete punkter om elbil eller klimabiler (evt nullutslippsbiler). Hva med å lage ferdige utkast som kan inkorporeres i planene? Dette vil forenkle arbeidet for den enkelte kommune. Målbare mål enten i form av utslipp per kjørte kilometer eller CO2 totalt. Vise at kostnad ikke er den store forskjellen. Lillehammer kommune reduserte både sine utslipp og sine kostnader Bruke parkeringsplasser og lokale reguleringer av trafikk for å «presse fram» bedre klimatiltak (kollektiv + gang og sykkelvei) Viktig å gjennomføre en analyse av transportmønsteret til kommunen slik at en har en oversikt over hvilket behov som skal dekkes. Hva er kjøremønsteret, hvor mye kjører man, hvor kjører bilene o.l. Overbevise politikere om at «upopulære» beslutninger av og til må tas og at det kan være forståelse å hente dersom begrunnelsen er god nok. Kreves både mål og vilje til å gjennomføre. Skape miljøvennlige transportholdninger hos barn og unge er lettere enn å overbevise foreldregenerasjonen. Kompetansebistand hva finnes og hva er nødvendig å utvikle? Etablert nettverk for innkjøpere i Hamar-regionen / valdres Kunne utnyttet også til å utvikle miljøgevinster ved kommunens eget bilhold Behov for å koble seg på enda større nettverk fasiliteringsbehov Fylkets rolle som støtte for kommunene uklar, i innkjøp er det eksempelvis fokus på fylkeskommunens behov Lage en rammeavtale som flere kommuner kan bruke i et nabonettverk Kunnskapsoppbygging nedenfra i organisasjonen, ved å la brukerne bruke elbiler vil de vise at det faktisk er mulig å bruke i tjenesten og de kan legge press oppover i organisasjonen. Kunnskap gir påvirkningsmulighet En oversikt over best practice som kan overføres enkelt til andre kommuner. Samhandling mellom flere ulike aktører trengs, eksempelvis statens vegvesen og legitimere ulike roller. Trengs en fasiliteringsaktør. Hva skal til for at min kommune skal gå for elbil som del av den totale miksen? Må ha politiske mål og klare bestillinger på miljø. I dag oppfattes økonomi og sikkerhet alene som viktigst. Ut med mer info til brukerne, må få teste over en lengre periode (tre uker er ikke tilstrekkelig til å bygge ned barrierer mot elbil) Teknologien må forbedres og riktig bil må tilbys potensiell negativ effekt ved å tilby feil elbil. Infrastruktur Økonomisk kalkyle av lønnsomhet Bilpool kan det være en ide? Få tak i ildsjelene og skape trygghet hos den enkelte bruker. Å nå frem til ildsjeler og skape nettverk mellom dem for å utveksle gode erfaringer og fremgangsmåter. Ildsjeler er gode døråpnere Faglig tilråding til kommunene og noen som stadig «maser» litt Flere erfaringer fra vinterbruk og hvordan overvinne noen av utfordringene som da observeres? Diverse punkter Konkurranse mellom flere ulike kommuner og fremheve at andre har klart det, hvorfor skal ikke dere også klare det? Eksempelvis ift ladepunkter ha minimum et per kommune (det er jo ikke verre enn å ta en motorvarmer og putte et elbilskilt over). Målsetning: alle kommuner bør ha et ladepunkt i tilknytning til rådhuset og sentrale kommunale bygg. Side 17 av 18

18 6.7 Notater fra seminar i Karlstad 3. sept. I samband med elbilsseminariet gjordes följande anteckningar från den avslutande workshopen. Fråga till gruppen: Vilken fortsättning skulle du vilja se på detta projekt? Målsättningar finns ofta i organisationer om fossilfri fordonsflotta år 2030 men man ansåg att det skulle behövas styrmedel och handlingsplan för hur man skal nå dit. Vad får det kosta? Vem är ansvarig för vad? Fler politiska beslut för stegen på vägen. Det bör också finnas ambitioner att tänka ihop transportlösningar för hela resan, det behövs system tex att man åker tåg till en ort och sedan kan hyra elbil där för fortsatt transport. Många av deltagarna vill ha en fortsättning av det som gjorts inom Greendrive; ännu fler får prova på, ännu fler får kunskap samt fler tester och utvärderingar. Förslag på åtgärder/aktiviteter Uppföljning av seminariet - uppdatering av utvecklingen på området, omvärldsanalys Värdering av positiva bieffekter - på hälsa, buller etc. - att använda i kalkylen Nätverk för fordonsansvariga Längre testperiod Mer om laddning, infrastruktur Nå ut till politiker med testning av fordon Erbjuda företag info om elbilar, via t ex näringslivskontoret Åskådliggöra för allmänheten att kommunen har elbilar (strajpa bilarna) Involvera bilpooler Väg/vikta in helhetssynen i den ekonomiska bedömningen Side 18 av 18

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET GREEN DRIVE Saknr. 12/6873-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-10-10 DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland/ Energikontoret Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: GREEN DRIVE

Detaljer

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass

Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Vi skal bygge verdens fremste grenseregion for el og biogass Dagens agenda 08.45-09.00 Registrering og kaffe 09.00-09.30 Velkommen og status: Hva er InfraGreen 09.30-10.00 Plan og hensikt med anskaffelsen

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng

Saknr. 12/1190-20. Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Saknr. 12/1190-20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Ooppfølging av ladeinfrastrukturutredning: Bidrag til etablering av hurtigladere på Rudshøgda og i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020

Grønn Bil Norge. 200.000 ladbare biler i 2020 Grønn Bil Norge 200.000 ladbare biler i 2020 Riktig klima for ladbare biler Elbiler i Norske papiraviser fra 1990 t.o.m 2. kvartal 2009 Elbiler er ikke noe nytt fenomen Kombinasjonen klimakrise og finanskrise

Detaljer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala " utvecklingsfonden. - et samabeid mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim. GrØnn fjord 2020 Geiranger

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala  utvecklingsfonden. - et samabeid mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim. GrØnn fjord 2020 Geiranger EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden - et samabeid mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim GrØnn fjord 2020 Geiranger SØT samarbeidet! EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Detaljer

Green Highway aktiviteter och engagemang. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala " utvecklingsfonden

Green Highway aktiviteter och engagemang. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala  utvecklingsfonden Green Highway aktiviteter och engagemang Samarbete i SÖT 2008-2011 Infrastruktur och hållbara kommunikationer Kultur och upplevelsenäring Studentstäder Delprojekt Påverka trafikerings- och infrastruktursatsningar,

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp?

Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Ladbare biler: Noe for offentlige innkjøp? Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder

Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status. Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Elbil - status Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk hjelp og informasjon til

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Geen Highway et grønt strøk med verdiskaping mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden. Geen Highway et grønt strøk med verdiskaping mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim Geen Highway et grønt strøk med verdiskaping mellom Sundsvall, Østersund og Trondheim Oslo, november 2014 Bærekraftig transport Hva er resultatene, Hva tar vi med oss videre Hvilke muligheter ser vi Overgripende

Detaljer

Befolkningsutvikling, arbeidsmarked og interaksjon i grenseland

Befolkningsutvikling, arbeidsmarked og interaksjon i grenseland Befolkningsutvikling, arbeidsmarked og interaksjon i grenseland Merethe Lerfald, Østlandsforskning Arvika, 16.september 2014 1. Om geografien i Sverige-Norge-programmet 2. Befolkningsutviklingen 3. Sysselsettings-

Detaljer

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut?

Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? Dagens status for elbiler i Norge og hvordan ser framtiden ut? EU og elektrifisering av transportsektoren? Elbilmøte NVE 04.04.2014 Asbjørn Johnsen Utvikling og status pr. mars 2014 Utvikling framover

Detaljer

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport

Bakgrunn. Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport Bakgrunn Norge og Hedmark: klimanøytral i 2030 og økt fornybar energiproduksjon Hedmark: Ca. 56 % av klimautslippene fra transport 40 % av disse utslippene fra gjennomgangstrafikk Redusere klimautslipp

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. ES439943. Plug-in hybrider och elfordon. 13.10.08.

Prosjektbeskrivelse. ES439943. Plug-in hybrider och elfordon. 13.10.08. 1 Prosjektbeskrivelse. ES439943. Plug-in hybrider och elfordon. 13.10.08. DEL 1: FoU prosjektet 1. Mål Prosjektet skal utvikle forslag til en intelligent infrastruktur for plugg inn biler (plugg inn hybridbiler

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy»

Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy» Sluttrapport «Klimavennlige drivstoff og kjøretøy» Prosjektansvarlig: ZERO- Zero Emission Resource Organisation Organisasjonsnummer: 98 41 43 028 Administrativt ansvarlig: Martin Dalin, martin@zero.no

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016.

Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Årsmelding 2014 2015 Denne årsmeldingen omfatter perioden fra lokalforeningen ble stiftet 5. november 2014 og frem til årsmøtet 15. mars 2016. Innledning Stiftelsesmøtet 5. november 2014 vedtok en omfattende

Detaljer

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 27-213 www.interreg-sverige-norge.com EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-28 En ofullständigt

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Interregkonferanse 20. januar 2014 Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Snakke om. Kort om OREEC/ Kunnskapsbyen Lillestrøm Kobling mlm

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Deres dato: 30.05.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Innledning ZERO

Detaljer

DIARIENUMMER N3041-128-08

DIARIENUMMER N3041-128-08 BESLUT BIFALL SMÅPROJEKT 2008-09-22 DIARIENUMMER N3041-128-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrich Grängsjö Biblioteksgatan.

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal

ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal Status i prosjektet EPC som verktøy FEM- og EU-prosjektet Mars 2012 / Alf Kristian Enger Sør-Østerdal : Klima: Varmere, Våtere, Villere - Kommunens Energi- og Klimaplan

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala GREEN HIGHWAY. utvecklingsfonden. En fossilbränslefri transportkorridor

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala GREEN HIGHWAY. utvecklingsfonden. En fossilbränslefri transportkorridor GREEN HIGHWAY En fossilbränslefri transportkorridor Green Highway en fossil bränslefri transport korridor, från kust till kust tvärs över Skandinaviska halvön 450,000 invånare (350,000 in Sundsvall Östersund

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere

Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Saknr. 14/512-4 Saksbehandler: Rune Hoff Utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy - tilskuddskriterier normalladere Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet i Hedmark vedtar at inntil kr 2 millioner

Detaljer

Miljø- og klima i Eidsiva Energi Rapport 2012

Miljø- og klima i Eidsiva Energi Rapport 2012 Miljø- og klima i Eidsiva Energi Rapport 2012 Eidsiva Vekst AS 24.04.2013 0 Innhold Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for miljø- og klimasatsningen... 3 1.1 Globale, nasjonale og regionale mål... 3 1.2 Eidsiva

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsvenska Turistrådet AB Att: Lotta Nibell-Keating Box 53199 400 15 GÖTEBORG

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten

Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten Trondheim satser på el.; hvorfor og hvordan? Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim kommune, Miljøenheten Tema El-bil satsingen i egen kjøretøypark Andre el-satsinger i Trondheim Ladeinfrastruktur i Trondheim

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver

Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver Sammendrag: Framtidig elektromobilitet i Norge aktørenes perspektiver TØI rapport 1385/2014 Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og Erik Figenbaum Oslo 2014, 59 sider, engelsk språk Intervjuer

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER G30441-44-09 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Lennart Walldén Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: GränsEraser

Detaljer

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Oppland fylkeskommune, Konferanse Strategisk kollektivplan 2. juni 2016 Pernille Aga, prosjektleder Fossilfri 2020, Ruter Ruter bestiller

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Saksnr.: 2012/3936 Løpenr. 27303/2012 Klassering: Saksbehandler: Joakim Hvamb Sveli Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 06.06.2012 Fylkeskommunale

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-04-07 DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstad Universitet Universitetsgatan 2 651 88 KARLSTAD Projekt: Fokuserad kompetensutveckling

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Meldal Kommune. Sluttrapport

Meldal Kommune. Sluttrapport Meldal Kommune Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning Att: Jan Marmstål 651 84

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold

Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold Handlingsplan 2013 Samarbeidsmodell Klimarådet kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for Fylkesmannen. Under Klimarådet etableres faggrupper etter interesse/behov for den enkelte kommune/region.

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER

Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER Ubegrenset MOBILITET for privatkunder kun 299/mnd inkl. mva TEST EN ELBIL Se side 11 Enkel og trygg lading av din elbil med mobilitetsavtale fra EV POWER TRYGGHET - MOBILITET - MILJØ Å kjøre elbil er et

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-62-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Torbjörn Berg Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Detaljer

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu

Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Elektrifisering av transport: Hvilke forventninger har elbilistene til rask og effektiv lading? Christina Bu Generalsekretær, Norsk elbilforening Om Elbilforeningen 30.000 medlemmer. 10 ansatte og frivillige

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg. Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013

Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg. Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013 Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013 Utfordringer Ledelse i ulike deler av byggeprosessen ( inkl. fdv) er

Detaljer

Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Sør-Østerdalsregionen

Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Sør-Østerdalsregionen Grenseindeks og grenseanalyser: Saker, problemer og behov i grenseregionene med fokus på Sør-Østerdalsregionen Morten Ørbeck, Østlandsforskning Trysil hotell, 24. april 2014 1. Befolkningsutviklingen 2.

Detaljer

Handlingsplan 2016. Handlingsplan 2016. Et samarbeid mellom kommuner, fylkesmannen og fylkeskommunen

Handlingsplan 2016. Handlingsplan 2016. Et samarbeid mellom kommuner, fylkesmannen og fylkeskommunen Handlingsplan 2016 Et samarbeid mellom kommuner, fylkesmannen og fylkeskommunen 1 Samarbeidsmodell Klimarådet kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for Fylkesmannen. En klimakontakt

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

ENØK kompetanse Kompetansebehov og -tilbud i Hedmark og Oppland. Erfaringer fra arbeid med kompetanseheving i kommuner.

ENØK kompetanse Kompetansebehov og -tilbud i Hedmark og Oppland. Erfaringer fra arbeid med kompetanseheving i kommuner. ENØK kompetanse Kompetansebehov og -tilbud i Hedmark og Oppland. Erfaringer fra arbeid med kompetanseheving i kommuner. FEM-seminar Opaker27. september 2012 Energiråd Innlandet Kompetansesenter for økt

Detaljer

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Invitation till ett samarbete om KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Exploatering av samelandets naturtillgångar för att utvecla ett framtidsinriktad och rikt samisk närings- och

Detaljer

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG

VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG VI GJØR SMARTE BESLUTNINGER MULIG BISNODE? Bisnode er en betydelig leverandør av Markeds- og Kredittinfo i Europeisk sammenheng. Land 3100 Ansatte BISNODE NORGE AS Bisnode Norge Administrasjon Credit solutions

Detaljer

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Helene Egeland Grønn bil konferanse, Gardermoen 22. mai 2012 1 Struktur for presentasjonen Om prosjektet E-car og om delstudien om den kommunale

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 2013.11.12.

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 2013.11.12. 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 2013.11.12. Tid: Tirsdag 12. november 2013 kl. 11.00. Sted: Kommunestyresalen i Røyrvik. Tilstede fra Styringsgruppen: Alf Robert Arvasli

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8277-13

DIARIENUMMER 304-8277-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8277-13 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Mattias Landin Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande

Detaljer

Klimanettverk Østfold. Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli

Klimanettverk Østfold. Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli Klimanettverk Østfold Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli Agenda Klima- og energiarbeidet i Østfold Bakgrunn for Klimanett Østfold Sosial kapital og erfaring

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer